MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 852/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 852         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

263. - Lege privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.224. - Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.236. - Hotărāre privind transmiterea unui bun imobil aflat īn domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Agentia Natională pentru Protectia Mediului īn administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor- Administratia National㠓Apele Romāne”

 

1.237. - Hotărāre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de īndiguire a rāului Siret pe tronsonul Rotunda- Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt”

 

1.252. - Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Pavilion central si Pavilion fiziologia nutritiei la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animală Balotesti”

 

1.253. - Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov”

 

1.254. - Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de interventii la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea”

 

1.255. - Hotărāre privind aprobarea amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 august 2010 si la Londra la 25 august 2010 īntre Guvernul Romāniei si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

 

1.257. - Hotărāre privind participarea Romāniei cu statut de observator permanent la Comitetul Educatiei al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

1.260. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Romānia-Film”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind sistemul unitarele pensii publice

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat si se exercită, īn conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, denumit īn continuare sistemul public de pensii.

Art. 2. - Sistemul public de pensii se organizează si functionează avānd ca principii de bază:

a) principiul unicitătii, potrivit căruia statul organizează si garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem;

b) principiul obligativitătii, potrivit căruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitāndu-se corelativ cu īndeplinirea obligatiilor;

c) principiul contributivitătii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se īn temeiul contributiilor de asigurări sociale plătite;

d) principiul egalitătii, prin care se asigură tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, īntre persoane aflate īn aceeasi situatie juridică, īn ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevăzute de lege;

e) principiul repartitiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;

f) principiul solidaritătii sociale, conform căruia participantii la sistemul public de pensii īsi asumă reciproc obligatii si beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau īnlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;

h) principiul imprescriptibilitătii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i) principiul incesibilitătii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial.

Art. 3. - (1) īn īntelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să retină si să plătească contributia individuală de asigurări sociale, precum si persoana fizică ce achită, īn nume propriu, contributia de asigurări sociale, conform prezentei legi;

b) case de pensii sectoriale - casele de pensii care functionează īn subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, cu respectarea legislatiei īn vigoare privind protectia informatiilor clasificate īn institutiile din sistemul national de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională;

c) contract de asigurare socială - contractul īncheiat voluntar īntre persoane fizice si casele teritoriale de pensii īn scopul asigurării īn sistemul public de pensii;

d) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plăteste contributii de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;

e) declaratie individuală de asigurare - documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza căruia se īnregistrează īn sistemul public de pensii persoanele care desfăsoară activităti independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii īn sistemul public de pensii;

f) declaratie nominală de asigurare - evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, īntocmită si depusă sau transmisă lunar de către angajatori la casele teritoriale de pensii, precum si la casele de pensii sectoriale;

g) locuri de muncă īn conditii deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce īn timp la īmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante īn activitate, cu consecinte asupra securitătii si sănătătii īn muncă a asiguratilor;

h) locuri de muncă īn conditii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel putin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce īn timp la īmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante īn activitate, cu consecinte grave asupra securitătii si sănătătii īn muncă a asiguratilor;

i) locuri de muncă īn alte conditii - locurile de muncă si activităti din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertătii - captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostatici ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protectie;

j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contributii de asigurări sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare īn sistemul public de pensii;

k) prestatii de asigurări sociale - veniturile de īnlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori partială a veniturilor asigurate;

l) punctaj lunar- numărul de puncte realizat de asigurat īntr-o lună, calculat prin raportarea cāstigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale, la cāstigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică;

m) punctaj anual- numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin īmpărtirea la 12 a sumei punctajelor lunare;

n) punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta īn īntreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;


o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă institutiile sistemului public de pensii să acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, bătrānete si deces);

p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat si plătit contributii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

q) stagiu de cotizare īn specialitate - perioada īn care o persoană din sistemul national de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat īn una dintre următoarele situatii:

1. a avut calitatea de cadru militar īn activitate;

2. a īndeplinit serviciul militar ca militar īn termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de īnvătămānt din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;

3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

4. a fost īn captivitate;

5. a avut calitatea de functionar public cu statut special īn institutiile din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si din sistemul administratiei penitenciare;

6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract si/sau de soldat si gradat voluntar;

r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege īn care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vārstă, pensie anticipată sau pensie anticipată partială;

s) stagiu de cotizare necesar- perioada de timp prevăzută de prezenta lege, īn functie de vārstă, īn care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de invaliditate;

t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege īn care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la īmplinirea vārstei standard de pensionare;

u) stagiu potential- perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare si acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante;

v) vārstă standard de pensionare - vārsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limită de vārstă, īn conditiile legii, precum si vārsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.

(2) īn sensul prezentei legi, prin cāstig salariat brut/soldă brută/salariu lunar brut se īntelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.

Art. 4. - (1) De la data intrării īn vigoare a prezentei legi, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Natională de Pensii Publice, denumită īn continuare CNPP, institutie care păstrează modul de organizare si functionare, preia personalul, precum si drepturile si obligatiile acesteia.

(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP si prin casele de pensii sectoriale, care se īnfiintează, functionează si īndeplinesc atributiile prevăzute de prezenta lege.

(3) īn subordinea CNPP functionează case judetene de pensii, īn fiecare municipiu-resedintă de judet, precum si Casa

de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite īn continuare case teritoriale de pensii.

(4) CNPP poate īnfiinta case locale de pensii, īn functie de numărul si structura asiguratilor, care functionează sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetăteni romāni, cetăteni ai altor state sau apatrizi, pe perioada īn care au, conform legii, domiciliul sau resedinta īn Romānia.

(2) Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetătenii romāni, cetătenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta īn Romānia, īn conditiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romānia este parte.

(3) Asiguratii au obligatia să plătească contributii de asigurări sociale si au dreptul să beneficieze de prestatii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

Art. 6. - (1) īn sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;

b) functionarii publici;

c) cadrele militare īn activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

II. persoanele care īsi desfăsoară activitatea īn functii elective sau care sunt numite īn cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, īn conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi bănesti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru somaj, īn conditiile legii, denumite īn continuare someri;

IV. persoanele care realizează, īn mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori cāstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si care se află īn una dintre situatiile următoare:

a) administratori sau manageri care au īncheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai īntreprinderii individuale si īntreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăsoare activităti economice;

d) persoane angajate īn institutii internationale, dacă nu sunt asiguratii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităti profesionale;

V. cadrele militare trecute īn rezervă, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au īncetat, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, īn conditiile legii;

VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele salariale, din:

a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu regularitate sau īn mod ocazional;

b) contracte/conventii īncheiate potrivit Codului civil.

(2) Se pot asigura īn sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, īn conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate īn sistemul public, precum si orice persoană care doreste să se asigure, respectiv să īsi completeze venitul asigurat.

Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care īsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite īn continuare angajatori, institutiile care efectuează plata drepturilor de somaj pentru somerii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să depună īn fiecare lună, la termenul stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, declaratia nominală de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectorială.

(2) īn situatia īn care se constată erori īn cuprinsul declaratiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să depună o declaratie nominală de asigurare rectificativă la casa teritorială de pensii, respectiv la casa de pensii sectorială unde a fost depusă si declaratia pe care o modifică.

(3) Declaratia prevăzută la alin. (1), precum si cea prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaratii pe propria răspundere.

Art. 8. - (1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controlează modul īn care angajatorii, precum si institutiile care efectuează plata drepturilor de somaj respectă dispozitiile legale privind īntocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plată, precum si respectarea termenelor de depunere.

(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul īn care angajatorii din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respectă dispozitiile legale privind īntocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.

Art. 9. - (1) Angajatorii, precum si institutiile care efectuează plata drepturilor de somaj sunt obligate să pună la dispozitia reprezentantilor CNPP si ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificării legalitătii si corectitudinii datelor īnscrise īn declaratia nominală de asigurare si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Angajatorii din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificării legalitătii si corectitudinii datelor īnscrise īn declaratia nominală de asigurare si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 10. - (1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaratia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) si (2) constituie documentul pe baza căruia se stabileste stagiul de cotizare īn sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

(2) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaratia prevăzută la art. 7 alin. (1) si (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabileste stagiul de cotizare īn sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

(3) īn situatiile īn care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1) si (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaratia nominală de asigurare, īn vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, īntocmite īn conditiile legii.

(4) Obligatia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (3) revine persoanei īn cauză.

Art. 11. - (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin vārsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.

(2) Declaratia individuală de asigurare se depune īn termen de 30 de zile de la data īncadrării īn situatia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, īn functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaratia individuală de asigurare si nu poate fi mai mic decāt suma reprezentānd 35% din cāstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si mai mare decāt valoarea corespunzătoare a de 5 ori cāstigul salarial mediu brut.

(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc īn situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V

(5) īn situatia asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit. Declaratia este similară celei nominale privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta.

(6) Sub aspectul declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări sociale, plătitorul de venit prevăzut la alin. (5) este asimilat angajatorului.

(7) Plătitorii de venit prevăzuti la alin. (5) nu au obligatia depunerii declaratiei pentru persoanele care au si calitatea de pensionari ori sunt asigurati īn alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.

Art. 12. - (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se īncheie īntre persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială si casa teritorială de pensii competentă, īn functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(2) Contractul de asigurare socială se īncheie īn formă scrisă si produce efecte de la data īnregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Art. 13. - (1) Venitul asigurat īnscris īn declaratia individuală de asigurare sau īn contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaratiei individuale de asigurare ori, după caz, prin īncheierea unui act aditional la contractul de asigurare socială.

(2) Declaratia individuală de asigurare si contractul de asigurare socială constituie titluri de creantă si devin titluri executorii la data la care creanta bugetară este scadentă, conform legii.

Art. 14. - (1) īn situatia īn care pe parcursul derulării asigurării īn baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade īn care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendată.

(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin. (1) nu se datorează contributie de asigurări sociale.

Art. 15. - (1) īn sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetătenii romāni, cetătenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si pentru străinii care au īnregistrată rezidenta/sederea īn Romānia, precum si ale persoanelor pentru care CNPP si casele de pensii sectoriale īntocmesc documentatii de plată si/sau efectuează plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, după caz.


(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP si a caselor de pensii sectoriale, si de oricare altă autoritate, institutie publică sau altă institutie care detine astfel de informatii.

(4) Continutul, modalitătile si termenele de transmitere a informatiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

Art. 16. - Constituie stagiu de cotizare īn sistemul public de pensii:

a) vechimea īn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pānă la data de 1 aprilie 2001;

b) vechimea īn serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi;

c) perioada cuprinsă īntre 1 aprilie 2001 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, īn care persoanele au fost asigurate īn baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

d) perioada cuprinsă īntre 1 ianuarie 2010 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V.

Art. 17. - (1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentară la vechimea īn muncă sau la vechimea īn serviciu acordată īn baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate īn grupa I, a II-a, respectiv īn conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pānă la data de 1 aprilie 2001 īn care o persoană:

a) s-a aflat īn una dintre situatiile prevăzute la art. 49;

b) are stabilite drepturi privind vechimea īn muncă īn baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, republicat.

(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, īn conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Art. 18. - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat īn conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea īn muncă sau la vechimea īn serviciu, care constituie stagii de cotizare īn conditii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat īn conditii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat īn conditii speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat īn alte conditii de muncă asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

Art. 19. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datorează si/sau plătesc contributii de asigurări sociale īn sistemul public de pensii din Romānia, precum si īn alte tări, īn conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romānia este parte.

(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau īn considerare stagiile de cotizare realizate īn sistemul public de pensii din Romānia, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare īn alte tări, īn conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romānia este parte si/sau regulamente comunitare.

(3) īn sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurări sociale se achită īn monedă natională.

(4) īn cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite īn moneda altor tări pe teritoriul Romāniei, contributiile

se plătesc īn lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei din data stabilită pentru plata acestor drepturi.

 

CAPITOLUL II

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Art. 20. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii.

(2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPP si ale institutiilor care au īn subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care īl supune spre aprobare Parlamentului.

(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si le transmit institutiilor publice īn subordinea cărora functionează.

(4) īn situatia īn care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel putin 3 zile īnainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplică īn continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, pānă la adoptarea noului buget.

Art. 21. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:

a) contributii de asigurări sociale, dobānzi si penalităti de īntārziere, precum si din alte venituri, potrivit legii;

b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

Art. 22. - (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestatiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pānă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăsi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestatiilor de asigurări sociale īn situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza īn primii 3 ani de la īnceperea constituirii acestuia.

(6) Fondul de rezervă se constituie īn anii īn care bugetul asigurărilor sociale de stat este excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), si numai după acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 23. - (1) īn termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită īn continuare ANAF, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia să coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

(2) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF au obligatia să īsi transmită reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentānd contributia de asigurări sociale, declarate si, respectiv, plătite de angajatori.

(3) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF, pe baza informatiilor prevăzute la alin. (2), identifică situatiile īn care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurări sociale, dispunānd măsurile prevăzute de lege.

(4) Institutiile prevăzute la alin. (3) īsi acordă reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au īn administrare.

(5) Anual, după depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decāt cele care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora.

Art. 24. - (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate īn anul următor, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, īn limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).

(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă.

(3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se finantează din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 25. - Disponibilitătile bănesti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobānzi, nivelul dobānzilor stabilindu-se prin conventii īncheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

Art. 26. - Īn mod exceptional, īn situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL III

Contributia de asigurări sociale

 

Art. 27. - (1) īn sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:

a) asiguratii care datorează contributii individuale de asigurări sociale;

b) angajatorii si institutiile care efectuează plata ajutoarelor īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;

c) persoanele juridice la care īsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului īn conditiile prezentei legi;

d) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilată angajatorului;

e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI, precum si cele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Cotele de contributii de asigurări sociale sunt diferentiate īn functie de conditiile de muncă normale, deosebite, speciale si alte conditii de muncă.

(3) Cotele de contributii de asigurări sociale, la data intrării īn vigoare a prezentei legi, sunt:

a) 31,3% pentru conditii normale de muncă, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;

b) 36,3% pentru conditii deosebite de muncă, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;

c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de muncă, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

(4) īn cota de contributie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (3) este inclusă si cota de contributie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 28. - (1) Conditiile de muncă īn care se desfăsoară activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.

(2) Pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), conditiile īn care se desfăsoară activitatea pot fi normale, deosebite, speciale si alte conditii de muncă.

Art. 29. - (1) Sunt īncadrate īn conditii deosebite locurile de muncă stabilite īn baza criteriilor si metodologiei prevăzute de legislatia īn vigoare la data īncadrării acestora.

(2) Īn domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, īncadrarea locurilor de muncă īn conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizează pe baza criteriilor si metodologiei de īncadrare prevăzute de Hotărārea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si a activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare īn activitate, cu modificările ulterioare, si de Hotărārea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificările ulterioare.

Art. 30. - (1) īn sensul prezentei legi, locurile de muncă īn conditii speciale sunt cele din:

a) unitătile miniere, pentru personalul care īsi desfăsoară activitatea īn subteran cel putin 50% din timpul normal de muncă īn luna respectivă;

b) activitătile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere ia radiatii;

c) activitătile din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi;

d) aviatia civilă, pentru personalul navigant prevăzut īn anexa nr. 1;

e) activitătile si unitătile prevăzute īn anexele nr. 2 si 3;

f) activitatea artistică desfăsurată īn profesiile prevăzute īn anexa nr. 4.

(2) Periodic, din 2 īn 2 ani, locurile de muncă īn conditii speciale prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a īncadrării īn conditii speciale.

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabileste prin hotărāre a Guvernului, elaborată īn termen de 9 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

(4) Este asimilată stagiului de cotizare īn conditii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, īn care salariatii au desfăsurat activităti de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, īn locurile de muncă īncadrate conform legislatiei anterioare īn grupele I si II de muncă si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt īncadrate īn conditii speciale de muncă.

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat īn conditii speciale de muncă si perioadele īn care un asigurat care īsi desfăsoară activitatea īn conditii speciale de muncă se află īn concediu pentru incapacitate temporară de muncă si/sau īn concediu de odihnă, dacă cel putin īn ziua premergătoare concediului a lucrat īn locuri de muncă īncadrate īn astfel de conditii de muncă.

Art. 31. - (1) Contributia de asigurări sociale se datorează din momentul īncadrării īn una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau de la data īncheierii contractului de asigurare socială.

(2) Contributia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II.

(3) Asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) datorează integral cota de contributie de asigurări sociale corespunzătoare conditiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

(4) Contributia de asigurări sociale pentru someri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muncă, cu exceptia plătilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de apărare, īn perioada de reducere temporară a activitătii.

(5) Contributia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăti compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de asigurări sociale, cu exceptia cazurilor īn care, prin lege, se dispune altfel.

(6) Contributia de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V se suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muncă.

(7) Asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI datorează contributia de asigurări sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurări sociale.

(8) Nu datorează contributia individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din această calitate īn mod ocazional, atunci cānd pe lāngă acestea realizează si venituri de natură salarială.

(9) īn mod facultativ, la cerere, persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI pot achita contributia de asigurări sociale la nivelul īntregii cote a contributiei de asigurări sociale, stabilite de lege pentru conditii normale de muncă.

(10) Contributia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuti la art. 27 alin. (1) nu se impozitează.

Art. 32. - (1) Calculul si plata contributiei de asigurări sociale datorată de către asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori.

(2) Calculul si plata contributiei de asigurări sociale pentru someri se fac lunar de către institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, iar īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de către institutia care achită drepturile respective.

(3) Plata contributiei de asigurări sociale datorate de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) se face lunar de către acestia sau, īn numele lor, de către orice altă persoană, īn contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.

(4) Plata contributiei de asigurări sociale, īn cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (2), se poate face si anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

(5) Calculul si plata contributiei individuale de asigurări sociale pentru perioada īn care asiguratul beneficiază de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate se efectuează, după caz, de către:

a) angajator, pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) institutia abilitată de lege să efectueze plăti din bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. III;

c) casa de asigurări de sănătate, pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV

(6) Calculul si plata contributiei individuale de asigurări sociale datorate de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI se fac de către plătitorul de venit.

Art. 33. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale īn cazul asiguratilor o constituie:

a) cāstigul salarial brut/solda brută, īn cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) suma reprezentānd 35% din cāstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, īn cazul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională;

c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a);

d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăsurată īn baza contractelor/conventiilor civile īncheiate potrivit Codului civil, īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. b).

(2) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale pentru personalul romān trimis īn misiune permanentă īn străinătate de către persoanele juridice din Romānia este cāstigul salarial brut lunar īn lei, corespunzător functiei īn care persoana respectivă este īncadrată īn tară.

(3) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decāt valoarea corespunzătoare a de cinci ori cāstigul salarial mediu brut.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a), care realizează respectivele venituri īn mod exclusiv si ocazional, pentru care baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale nu poate depăsi īntr-un an calendaristic echivalentul a de cinci ori cāstigul salarial mediu brut.

(5) Cāstigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 34. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale datorată de angajator o constituie suma cāstigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum si asimilate acestora.

(2) Baza lunară de calcul la care persoana juridică din Romānia datorează contributia de asigurări sociale pentru personalul romān trimis īn misiune permanentă īn străinătate o constituie suma cāstigurilor salariale brute la care s-a calculat contributia individuală de asigurări sociale, conform prevederilor art. 33 alin. (2).

(3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decāt produsul dintre numărul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculează contributia si valoarea corespunzătoare a de cinci ori cāstigul salarial mediu brut.

(4) īn situatia depăsirii plafonului prevăzut la alin. (3), īn cazul angajatorilor care datorează contributie diferentiată īn functie de conditiile de muncă, baza de calcul la care se datorează contributia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei conditii de muncă se stabileste proportional cu ponderea, īn totalul bazei de calcul, a cāstigurilor salariale brute realizate īn fiecare dintre conditiile de muncă.

Art. 35. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor bănesti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj si asupra cărora se datorează contributia de asigurări sociale, potrivit legii.

(2) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, īn conditiile legii.

(3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplică si pentru situatiile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 36. - Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, īnscris īn declaratia individuală de asigurare sau īn contractul de asigurare socială, dar nu mai putin decāt suma reprezentānd 35% din cāstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.


Art. 37. - (1) Contributia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentānd:

a) prestatii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;

c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

d) indemnizatia de sedintă pentru consilierii locali si judeteni;

e) contributiile plătite la fondurile de pensii facultative, īn limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;

f) compensatiile lunare pentru chirie;

g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare īn interesul serviciului;

i) indemnizatiile de instalare;

j) valoarea financiară a normei de hrană;

k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea īn concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă.

(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), nu se iau īn considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

Art. 38. - (1) Sumele reprezentānd ajutor de deces, care se plătesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, īn contul asigurărilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentānd ajutor de deces plătite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depăsesc suma contributiilor datorate de acesta īn luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectorială.

Art. 39. - (1) Contributia individuală de asigurări sociale datorată de asigurati se retine integral din:

a) cāstigul salarial brut/solda brută realizat/realizată lunar, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2), de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară, respectiv venitul brut, astfel cum sunt prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c) si d), īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI;

c) indemnizatia de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit legii, īn situatia asiguratilor aflati īn concediu medical.

(2) Contributia individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) se virează lunar de către angajator, respectiv de către plătitorul de venit la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat īn evidentă ca plătitor de impozite si taxe, īmpreună cu contributia de asigurări sociale pe care acesta o datorează īn calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat. Contributiile individuale de asigurări sociale, īn situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI, se virează īn conturi distincte stabilite cu această destinatie si comunicate de către CNPP, respectiv de către casele de pensii sectoriale.

(3) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.

(4) Lunar, pānă cel tārziu īn data de 20 a lunii următoare celei īn care plătitorii au depus declaratia nominală de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta īl administrează.

(5) Lunar, pānă cel tārziu īn data de 20 a lunii următoare celei īn care angajatorul a depus declaratia nominală de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentānd contributiile individuale datorate acestor fonduri.

Art. 40. - Termenele de plată a contributiei de asigurări sociale sunt:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna īn curs, īn cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tārziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, īn cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tārziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

c) pānă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, īn cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pānă la data de 25 a lunii următoare celei īn care s-au plătit veniturile de natură profesională, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI;

d) pānă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj sau bugetul de stat, după caz, īn cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V

Art. 41. - (1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitătile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizează de ANAF si unitătile subordonate acesteia, īn baza prevederilor Codului de procedură fiscală.

(2) ANAF si unitătile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaborează si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurări sociale.

Art. 42. - Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizează de CNPP, de casele teritoriale de pensii si, după caz, de casele de pensii sectoriale.

Art. 43. - Īn cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru īncasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 44. - (1) Neplata contributiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 40 generează plata unor dobānzi si penalităti de īntārziere calculate pentru fiecare zi de īntārziere, pānă la data achitării sumei datorate, inclusiv.

(2) Cota dobānzilor si penalitătilor de īntārziere, prevăzute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementărilor privind executarea creantelor bugetare.

(3) Sumele reprezentānd dobānzi si penalităti de īntārziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat si se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

(4) Calculul dobānzilor si penalitătilor de īntārziere, evidentierea īn contabilitate si urmărirea plătii acestora se fac


de angajator, de institutia abilitată de lege să efectueze plăti din bugetul asigurărilor pentru somaj, de institutia care efectuează plata ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de institutia care efectuează plata indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate, după caz.

(5) Calculul dobānzilor si penalitătilor de īntārziere pentru asiguratii cu declaratie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială se efectuează de casele teritoriale de pensii.

(6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata contributiei de asigurări sociale se completează cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 45. - (1) Perioadele īn care persoanele asigurate pe bază de declaratie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contributia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor pānă la achitarea acesteia, inclusiv a dobānzilor si penalitătilor de īntārziere aferente.

(2) īn cazul īn care asiguratii aflati īn situatia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contributia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestatiilor de asigurări sociale.

Art. 46. - Asiguratii care fac dovada că nu se mai regăsesc īn situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligatia să depună la casele teritoriale de pensii, īn termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de īncetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.

Art. 47. - (1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la initiativa oricăreia dintre părti, conform clauzelor prevăzute īn contract.

(2) īn cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contributiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Art. 48. - (1) īn sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din īnsumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator si asigurat sau, după caz, s-a datorat si plătit de către asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2).

(2) Stagiul de cotizare corespunzător contributiei de asigurări sociale datorate īn conditiile art. 31 alin. (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă īn conditii normale.

Art. 49. - (1) īn sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite īn continuare perioade asimilate, īn care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale īnvătămāntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diplomă;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar īn termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau īn prizonierat;

d) a beneficiat, īn perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, īncepānd cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă si boli profesionale;

f) a beneficiat, īncepānd cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului īn vārstă de pānă la 2 ani sau, īn cazul copilului cu handicap, de pānă la 3 ani;

g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de īnvătămānt din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională pentru

formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de īnvătămānt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă īn aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare īn conditiile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obtinerea prestatiilor de asigurări sociale īn conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 50. - (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguratilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale.

(2) Stagiul de cotizare se certifică si la cererea asiguratilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.

 

CAPITOLUL IV

Pensii

 

Art. 51. - Īn sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

a) pensia pentru limită de vārstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia anticipată partială;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmas.

 

SECTIUNEA 1

Pensia pentru limită de vārstă

 

Art. 52. - Pensia pentru limită de vārstă se cuvine persoanelor care īndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, conditiile privind vārsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau īn specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

Art. 53. - (1) Vārsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vārste se realizează prin cresterea vārstelor standard de pensionare, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atāt pentru femei, cāt si pentru bărbati. Atingerea acestui stagiu se realizează prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 5.

(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atāt pentru femei, cāt si pentru bărbati. Atingerea acestui stagiu se realizează prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 5.

Art. 54. - (1) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vārsta standard de pensionare este de 60 de ani, atāt pentru femei, cāt si pentru bărbati. Atingerea acestei vārste se realizează prin cresterea vārstelor standard de pensionare, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 6.

(2) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare īn specialitate este de 20 de ani, atāt pentru femei, cāt si pentru bărbati. Atingerea acestui stagiu se realizează prin cresterea stagiului minim de cotizare īn specialitate, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 6.

(3) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atāt pentru femei, cāt si pentru bărbati. Atingerea acestui stagiu se realizează prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonării prevăzute īn anexa nr. 6.

Art. 55. - (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vārstă, cu reducerea vārstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, īn situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare īn conditii deosebite de muncă;

 

Tabelul nr. 1

 

Stagiul de cotizare realizat īn conditii deosebite

(ani īmpliniti)

Reducerea vārstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

6

1

-

8

1

6

10

2

-

12

2

6

14

3

-

16

3

6

18

4

-

20

4

6

22

5

-

24

5

6

26

6

-

28

6

6

30

7

-

32

7

6

35

8

-

 

b) conform tabelului nr. 2, īn situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare īn locurile de muncă īncadrate īn alte conditii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) si īn conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

 

Tabelul nr. 2

 

Stagiul de cotizare realizat īn conditii speciale

(ani īmpliniti)

Reducerea vārstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

-

3

1

6

4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24

12

-

25

12

6

26 de ani si peste

13

-

 

c) cu cāte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare īn străinătate, după data de 23 august 1944, si/sau de prizonierat, īn situatia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea īn muncă, īn conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c)si laalin. (2)din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare īn specialitate prevăzut īn anexa nr. 6.

Art. 56. - (1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani īn locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f).

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vārstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).

(3) Vārsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(4) Vārsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care vārsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru bărbati.

(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 30 de ani.

Art. 57. - (1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani īn zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani īn zona a II-a de expunere la radiatii, īn locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vārstă indiferent de vārstă.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani si 6 luni, īn cazul celor care au desfăsurat activitate īn zona I de expunere la radiatii, respectiv de 25 de ani si 6 luni, īn cazul celor care au desfăsurat activitate īn zona a II-a de expunere la radiatii.

Art. 58. - Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare īn conditii de handicap preexistent calitătii de asigurat beneficiază de reducerea vārstelor standard de pensionare prevăzute īn anexa nr. 5, īn functie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, īn situatia asiguratilor cu handicap grav, dacă au realizat, īn conditiile handicapului preexistent calitătii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, īn situatia asiguratilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, īn conditiile handicapului preexistent calitătii de asigurat, cel putin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, īn situatia asiguratilor cu handicap mediu, dacă au realizat, īn conditiile handicapului preexistent calitătii de asigurat, stagiul complet de cotizare.


Art. 59. - Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, indiferent de vārstă, dacă au realizat ca nevăzător cel putin o treime din stagiul complet de cotizare.

Art. 60. - (1) Reducerile vārstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum si cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

(2) Vārstele de pensionare reduse īn conditiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru bărbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1)pct. I lit. c).

Art. 61. - (1) īn situatia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din Romānia, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai īn conditiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de īncadrare a personalului navigant din aviatia civilă īn conditii speciale de muncă.

(2) Activitătile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii sunt cele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de īncadrare a activitătilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii.

(3) Activitătile din anexa nr. 2, avizate īn conditii speciale de muncă, realizate īn unitătile din anexa nr. 3 se consideră īn conditii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăsoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.

 

SECTIUNEA a 2-a

Pensia anticipată

 

Art. 62. - (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani īnaintea īmplinirii vārstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decāt stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

(2) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate, pe lāngă conditiile prevăzute la alin. (1), este necesară si realizarea stagiului minim de cotizare īn specialitate, prevăzut īn anexa nr. 6, si care se află īn una dintre următoarele situatii:

a) sunt trecute īn rezervă/au īncetat raporturile de serviciu ca urmare a īmplinirii limitei de vārstă īn grad prevăzute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) sunt trecute īn rezervă sau direct īn retragere/au īncetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau īn considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste īn aceleasi conditii īn care se stabileste cel al pensiei pentru limită de vārstă.

Art. 63. - La acordarea pensiei anticipate, reducerea vārstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 64. - (1) La data īndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vārstă, pensia anticipată se transformă īn pensie pentru limită de vārstă si se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate īn perioada de suspendare a plătii pensiei anticipate.

(2) Transformarea pensiei anticipate īn pensie pentru limită de vārstă, īn conditiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

 

SECTIUNEA a 3-a

Pensia anticipată partială

 

Art. 65. - (1) Pensia anticipată partială se cuvine, cu cel mult 5 ani īnaintea īmplinirii vārstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depăsit stagiul complet de cotizare cu pānă la 8 ani.

(2) īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate partiale, pe lāngă conditiile prevăzute la alin. (1), este necesară si realizarea stagiului minim de cotizare īn specialitate, prevăzut īn anexa nr. 6, si care se află īn una dintre următoarele situatii:

a) sunt trecute īn rezervă/au īncetat raporturile de serviciu ca urmare a īmplinirii limitei de vārstă īn grad prevăzute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) sunt trecute īn rezervă sau direct īn retragere/au īncetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate partiale nu se iau īn considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).

(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limită de vārstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, pānă la īndeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limită de vārstă.

(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani īn zonele afectate de poluarea remanentă datorită extractiei si prelucrării minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mică si Zlatna, pe o rază de 8 km īn jurul acestor localităti, beneficiază de reducerea vārstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

(6) Prevederile alin. (5) se aplică pānă la data de 31 decembrie 2030.

Art. 66. - La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea vārstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 67. - (1) La data īndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vārstă, pensia anticipată partială se transformă īn pensie pentru limită de vārstă si se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate īn perioada de suspendare a plătii pensiei anticipate partiale.

(2) Transformarea pensiei anticipate partiale īn pensie pentru limită de vārstă, īn conditiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.


 

SECTIUNEA a 4-a

Pensia de invaliditate

 

Art. 68. - (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă si bolilor profesionale, conform legii;

b) neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;

c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legătură cu munca.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, īn conditiile prevăzute la alin. (1), si persoanele care se află īn situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, īn conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite īn timpul si din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă si marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori īn legătură cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi īntr-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invaliditătii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate īn aceleasi conditii īn care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Art. 69. - Īn raport cu gradul de reducere a capacitătii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacitătii de muncă si a capacitătii de autoīngrijire;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacitătii de muncă, cu păstrarea capacitătii de autoīngrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel putin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putānd să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Art. 70. - (1) Criteriile si normele pe baza cărora se face īncadrarea īn gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătătii, care va fi adoptată īn termen de 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentului alineat.

(2) CNPP si casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz, organizează, īndrumă si controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă.

Art. 71. - (1) Evaluarea capacitătii de muncă, īn vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat īn expertiza medicală a capacitătii de muncă din cadrul CNPP, denumit īn continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Pentru evaluarea capacitătii de muncă, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, īn functie de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(3) īn urma examinării clinice si analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacitătii de muncă si emite decizia medicală asupra capacitătii de muncă. Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională emit decizii medicale de īncadrare īntr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau a Serviciului Romān de Informatii, după caz.

(4) īn situatia īn care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigatii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, īn conditiile legii.

(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite īn termen de 45 de zile de la data īnregistrării cererii si se comunică īn termen de 5 zile de la emitere. Īn situatiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacitătii de muncă poate fi contestată, īn termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz.

(7) Comisiile medicale de contestatii functionează īn cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă si Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă.

(8) Contestatia prevăzută la alin. (6) se solutionează īn termen de 45 de zile de la īnregistrare. Decizia emisă īn solutionarea contestatiei se comunică īn termen de 5 zile de la data solutionării.

(9) Deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii date īn solutionarea contestatiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente īn termen de 30 de zile de la comunicare.

(10) Deciziile medicale asupra capacitătii de muncă, precum si deciziile prevăzute la alin. (9) necontestate īn termen rămān definitive.

Art. 72. - Īn vederea efectuării de investigatii si examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin institutiile subordonate, poate īncheia contracte de prestări de servicii medicale cu unităti sanitare de specialitate, īn conditiile legii.

Art. 73. - (1) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar īn raport cu vārsta, conform tabelului nr. 3.

 


Tabelul nr. 3

 

Vārsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitătii de muncă

Stagiul de cotizare necesar (ani)

pānă la 20 ani

1

de la 20-23 ani

2

23-25 ani

3

25-29 ani

6

29-33 ani

9

33-37 ani

11

37-41 ani

14

41-45 ani

17

45-49 ani

20

49-53 ani

23

53-57 ani

25

57-60 ani

26

Peste 60 de ani

27

 

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele prevăzute la art. 58 lit. a) si b) si art. 59, dacă au realizat cel putin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut īn tabelul nr. 3.

Art. 74. - Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1)lit. a) si b), alin. (2), (3) si (4).

Art. 75. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potential, determinat ca diferentă īntre stagiul complet de cotizare prevăzut īn anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 si stagiul de cotizare realizat pānă la data acordării pensiei de invaliditate.

(2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decāt stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate pānă la īmplinirea vārstei standard de pensionare, prevăzută īn anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vārstă.

Art. 76. - (1) īn situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau īn conditii de handicap preexistent calitătii de asigurat li se acordă un stagiu potential, determinat ca diferentă īntre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pānă la data acordării pensiei de invaliditate.

Art. 77. - (1) Pensionarii de invaliditate īncadrati īn gradul I de invaliditate au dreptul, īn afara pensiei, la o indemnizatie pentru īnsotitor, īn cuantum fix.

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru īnsotitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită īn conditiile legii.

(3) Indemnizatia pentru īnsotitor se suportă de la bugetul de stat.

Art. 78. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, īn functie de afectiune, la intervale cuprinse īntre un an si 3 ani, pānă la īmplinirea vārstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacitătii de muncă, prin care se stabileste, după caz:

a) mentinerea īn acelasi grad de invaliditate;

b) īncadrarea īn alt grad de invaliditate;

c) redobāndirea capacitătii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau īncetează īncepānd cu luna următoare celei īn care s-a emis decizia medicală asupra capacitătii de muncă, emisă īn urma revizuirii medicale.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plătii pensiei īncepānd cu luna următoare celei īn care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, īncetarea plătii pensiei, īn conditiile legii.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua si la cererea pensionarilor, dacă starea sănătătii lor s-a īmbunătătit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicală asupra capacitătii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 71.

Art. 79. - (1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităti care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au īmplinit vārstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c) au vārsta mai mică cu pānă la 5 ani fată de vārsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

(2) Constatarea situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacitătii de Muncă sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz.

Art. 80. - (1) Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacitătii de Muncă, centrele regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii si definitive.

(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacitătii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plătii pensiei.

(3) Suspendarea plătii pensiei prevăzute la alin. (2) se face īncepānd cu luna următoare celei īn care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.

Art. 81. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevăzuti la art. 79 alin. (1), sunt obligati să urmeze programele recuperatorii īntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacitătii de muncă, īn vederea reintegrării socioprofesionale.

(2) Neīndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plătii pensiei īncepānd cu luna următoare constatării.

(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.


(4) Suspendarea plătii pensiei īncetează cu luna următoare reluării sau, după caz, īnceperii programelor recuperatorii.

Art. 82. - (1) La data īndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vārstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vārstă.

(2) īn situatia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

(3) Indemnizatia pentru īnsotitor prevăzută la art. 77 se mentine si pe durata acordării pensiei pentru limită de vārstă.

 

SECTIUNEA a 5-a

Pensia de urmas

 

Art. 83. - Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, dacă sustinătorul decedat era pensionar sau īndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Art. 84. - Copiii au dreptul la pensie de urmas:

a) pānă la vārsta de 16 ani;

b) dacă īsi continuă studiile īntr-o formă de īnvătămānt organizată potrivit legii, pānă la terminarea acestora, fără a depăsi vārsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invaliditătii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit īn perioada īn care se aflau īn una dintre situatiile prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 85. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la īmplinirea vārstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel putin 15 ani.

(2) īn cazul īn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie īn minus.

Art. 86. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vārstă, pe perioada īn care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel putin un an.

(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vārstă si de durata căsătoriei, dacă decesul sotului sustinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale si dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din cāstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Art. 87. - Sotul supravietuitor care nu īndeplineste conditiile prevăzute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă īn această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din cāstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Art. 88. - Sotul supravietuitor care are īn īngrijire, la data decesului sustinătorului, unul sau mai multi copii īn vārstă de pānă la 7 ani, beneficiază de pensie de urmas pānă la data īmplinirii de către ultimul copil a vārstei de 7 ani, īn perioadele īn care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din cāstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Art. 89. - (1) Pensia de urmas se stabileste, după caz, din:

a) pensia pentru limită de vārstă aflată īn plată sau la care ar fi avut dreptul, īn conditiile legii, sustinătorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I, īn cazul īn care decesul sustinătorului a survenit īnaintea īndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limită de vārstă.

(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), īn functie de numărul urmasilor īndreptătiti, astfel:

a) 50% - pentru un singur urmas;

b) 75% - pentru 2 urmasi;

c) 100% - pentru 3 sau mai multi urmasi.

Art. 90. - Cuantumul pensiei de urmas, īn cazul orfanilor de ambii părinti, se stabileste prin īnsumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate după fiecare părinte.

Art. 91. - Īn cazul modificării numărului de urmasi, pensia se recalculează īn conformitate cu dispozitiile art. 89 alin. (2).

Art. 92. - Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si īndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas după sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Art. 93. - Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) si la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical si au obligatia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Calculul pensiilor

 

Art. 94. - (1) Cuantumul pensiei se determină prin īnmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) si a cuantumului indemnizatiei pentru īnsotitor prevăzute la art. 77 alin. (2), fractiunile de leu se īntregesc la un leu īn favoarea pensionarului.

Art. 95. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin īmpărtirea numărului de puncte rezultat din īnsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut īn anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6.

(2) īn situatia persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau īn considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole.

(3) īn cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare īn mai multe situatii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin īnsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situatiile respective.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Art. 96. - (1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin īmpărtirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate īn anul calendaristic respectiv.

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea cāstigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale, la cāstigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

(3) īn situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit īn conditiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contributia datorată la sistemul public de pensii si contributia prevăzută de lege pentru conditii normale de lucru.

(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistică īncă nu a comunicat cāstigul salarial mediu brut se utilizează, pentru īntreaga lună, ultimul cāstig salarial mediu brut comunicat.

Art. 97. - (1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate, īn situatia prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a);

b) 25% din cāstigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, īn situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c), f) si g);

c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, īn situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e).


(2) īn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) si care, īn aceeasi perioadă, obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau īn considerare, prin cumulare, aceste venituri si cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Art. 98. - (1) Pentru stagiul potential, acordat persoanelor īn drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2) Pentru perioadele īn care persoana a fost somer, la determinarea punctajului lunar se iau īn considerare drepturile bănesti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de plăti compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurărilor pentru somaj. Īn acest caz, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obtinută īn urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă īn conditii normale.

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale.

(5) īn situatia asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI, care au achitat numai contributia individuală de asigurări sociale, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obtinută īn urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale a raportului dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă īn conditii normale.

Art. 99. - (1) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii după īmplinirea vārstei standard de pensionare prevăzută īn anexa nr. 5, punctajul lunar realizat īn perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

(2) Pentru asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de cotizare īn specialitate si care contribuie la sistemul public de pensii după īmplinirea vārstei standard de pensionare prevăzută īn anexa nr. 6, punctajul lunar realizat īn perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) si (2) nu se acordă pentru perioadele īn care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

Art. 100. - Persoanele care au desfăsurat activităti īn locuri de muncă īncadrate īn grupele I si a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăsurat activităti īn locuri de muncă īncadrate īn conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate īn perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele īn care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn grupa a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau īn locuri de muncă īncadrate īn conditii deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele īn care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn grupa I de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau īn locuri de muncă īncadrate īn conditii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele īn care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn alte conditii de muncă, potrivit legii.

Art. 101. - CNPP si casele de pensii sectoriale comunică asiguratilor punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, īn conditiile art. 50.

Art. 102. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adaugă 50% din cresterea reală a cāstigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.

(3) īn situatia īn care unul dintre indicatorii prevăzuti la alin. (2), realizati pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(4) īn situatia īn care indicatorii prevăzuti la alin. (2), realizati pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

(5) īncepānd cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adaugă 45% din cresterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reală a salariului mediu brut, luat īn considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cāte 5% īn fiecare an.

(6) īncepānd cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflatiei realizată pe anul precedent.

 

SECTIUNEA a 7-a

Stabilirea si plata pensiilor

 

Art. 103. - (1) Pensia se acordă la cererea persoanei īndreptătite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a īncredintat sau i s-a dat īn plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de pensionare, īmpreună cu actele prin care se dovedeste īndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, īncepānd cu data īndeplinirii acestor conditii, la casa teritorială de pensii competentă, īn a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cererea de pensionare, īmpreună cu actele prin care se dovedeste īndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, īncepānd cu data īndeplinirii acestor conditii, la casa de pensii sectorială competentă, īn functie de ultimul loc de muncă.

(3) īn aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romānia este parte, persoanele domiciliate īn străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, īmpreună cu actele prin care se dovedeste īndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, īn functie de ultimul loc īn care au fost asigurate īn Romānia, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.

(4) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, pānă la emiterea deciziei de pensionare.

(5) Pentru cadrele militare si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functionează īn subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz, potrivit protocoalelor īncheiate īntre acestea.

Art. 104. - (1) īn sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data īndeplinirii conditiilor prevăzute de prezenta lege, īn functie de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă īn conditiile prevăzute de prezenta lege, si se acordă de la data īnregistrării cererii.

(3) īn functie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă si de la o altă dată, după cum urmează:

a) de la data īncetării plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data īncetării calitătii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost īnregistrată īn termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de īncadrare īntr-un grad de invaliditate, īn situatia pensiei de invaliditate;

b) din prima zi a lunii următoare celei īn care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă īn termen de 30 de zile de la data decesului, īn situatia pensiei de urmas acordate persoanei al cărei sustinător era pensionar, la data decesului;

c) de la data decesului, dacă cererea a fost īnregistrată īn termen de 30 de zile de la această dată, īn situatia pensiei de urmas acordate persoanei al cărei sustinător nu era pensionar, la data decesului;

d) de la data īndeplinirii conditiilor de pensionare, dacă cererea a fost īnregistrată īn termen de 30 de zile de la această dată, īn situatia pensiei de urmas acordate persoanei care īndeplineste conditiile prevăzute de lege, referitoare la vārsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinătorului.

Art. 105. - Īn sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se plătesc de la data īncetării calitătii de asigurat.

Art. 106. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, īn termen de 45 de zile de la data īnregistrării cererii.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt si de drept īn baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) īn termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, īn termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 107. - (1) īn situatia īn care, ulterior stabilirii si/sau plătii drepturilor de pensie, se constată diferente īntre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate īn urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, īn cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatării diferentelor.

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

(4) Pensionarii pentru limită de vārstă care, după data īnscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, īn conditiile legii.

(5) Sumele rezultate īn urma aplicării prevederilor alin. (3) si (4) se acordă īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost īnregistrată solicitarea.

Art. 108. - (1) īn sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plăteste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a īncredintat ori i s-a dat īn plasament copilul urmas sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Art. 109. - (1) Plata pensiei se face, īn functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, īn cont curent sau īn cont de cārd, īn conditiile stabilite prin conventiile īncheiate īntre CNPP, casele de pensii sectoriale si Compania National㠓Posta Romān㔠- S.A. sau, după caz, īntre CNPP, casele de pensii sectoriale si bănci.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si īn situatia celorlalte drepturi bănesti pentru stabilirea si plata cărora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.

(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romānia, prin Compania National㠓Posta Romān㔠- S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1)si (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Art. 110. - (1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 109 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din Romānia se suportă din bugetele din care se finantează drepturile respective si se determină după cum urmează:

a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, īn situatia īn care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;

b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, īn situatia īn care beneficiarii au optat pentru plata īn cont curent sau īn cont de cārd si cărora li se transmite la domiciliu numai talonul de plată;

c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, īn situatia īn care plata drepturilor se face īn cont curent sau īn cont de cārd.

(2) Procentul si tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileste astfel īncāt cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabileste astfel īncāt cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

Art. 111. - (1) Beneficiarii drepturilor bănesti stabilite de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul īn Romānia, pot opta pentru transferul īn străinătate al acestor drepturi, īn conditiile legii.

(2) Prestatiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti īn străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate īn alte tări, īn conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romānia este parte, īn moneda tărilor respective sau īntr-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de transferul īn străinătate al prestatiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu exceptia plătilor care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, īn cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proportional, de către beneficiar si de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii.

(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestatiilor de asigurări sociale, cuvenite si neīncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 112. - Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plată a drepturilor bănesti se aprobă prin ordine ale conducătorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.

Art. 113. - (1) īn sistemul public de pensii, plata pensiei īncetează īncepānd cu luna următoare celei īn care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;

b) pensionarul nu mai īndeplineste conditiile legale īn temeiul cărora i-a fost acordată pensia;


c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 84 lit. c), precum si cel prevăzut la art. 86 alin. (1) si-au redobāndit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;

f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a īmplinit vārsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 84 lit. c);

h) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotărāre judecătorească rămasă definitivă, pentru infractiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra sustinătorului.

(2) Modificările intervenite īn starea civilă a persoanei, de natură să conducă la īncetarea plătii pensiei, īn conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

(3) Instantele judecătoresti au obligatia să comunice, īn scris, informatiile de natură să conducă la īncetarea plătii pensiei, īn termen de 10 zile de la data rămānerii definitive a hotărārii pronuntate īn situatia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale īn evidentele căreia se află pensionarul condamnat.

Art. 114. - (1) īn sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă īncepānd cu luna următoare celei īn care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romānia a īncheiat conventie de reciprocitate īn domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteste de către celălalt stat;

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regăseste īn una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii;

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, īntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);

e) pensionarul de invaliditate, īncadrat īn gradul I sau II, se regăseste īn una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;

f) pensionarul de invaliditate, īncadrat īn gradul III, se regăseste īn una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăsind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

g) pensionarul urmas, prevăzut la art. 84 lit. a), a īmplinit vārsta de 16 ani si nu face dovada continuării studiilor;

h) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din cāstigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);

i) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recăsătorit;

j) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

k) pensionarul nu mai īndeplineste conditiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

(2) īn situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, īn conditiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă īncepānd cu data de 1 octombrie a anului īn curs.

(3) Plata indemnizatiei pentru īnsotitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada īn care pensionarul este internat īntr-o institutie de asistentă socială sau īntr-o unitate medicală specializată, īn care se asigură supraveghere si īngrijire permanente, cu exceptia situatiilor īn care pensionarul este nevăzător.

(4) Suspendarea plătii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru īnsotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie īn care suspendarea plătii se face īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost īnregistrată cererea.

Art. 115. - Īn sistemul public de pensii, reluarea plătii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost īnlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plătii pensiei, dacă cererea a fost depusă īn termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost īnlăturată;

b) īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data īnceperii anului scolar, īn situatia īn care suspendarea plătii pensiei s-a făcut īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (1)lit. g).

Art. 116. - Īncetarea, suspendarea sau reluarea plătii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, īn conditiile respectării regimului juridic al deciziei de īnscriere la pensie.

Art. 117. - Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor, la īncetarea, suspendarea si reluarea plătii acestora, se aplică si indemnizatiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire si plată se află, potrivit legii, īn competenta materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu exceptia situatiilor īn care legea specială de reglementare dispune altfel.

Art. 118. - (1) īn sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, īn conditiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limită de vārstă;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, īncadrati īn gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmas, prevăzuti la art. 84 lit. a) si b). (2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas,

poate cumula pensia cu venituri din activităti profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăsesc 35% din cāstigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

Art. 119. - Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, īn evidentele căreia se află, orice schimbare īn situatia proprie, de natură să conducă la modificarea conditiilor īn functie de care i-a fost stabilită sau i se plăteste pensia, īn termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.


Art. 120. - (1) Sumele neīncasate de către pensionar, reprezentānd pensia pe luna īn care a avut loc decesul si/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neīncasate pānă la deces, se plătesc sotului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, īn lipsa acestora, celorlalti mostenitori, īn conditiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate īn cadrul termenului general de prescriptie.

 

CAPITOLUL V

Alte drepturi de asigurări sociale

 

Art. 121. - Īn sistemul public de pensii, īn afara pensiilor, se mai pot acorda, īn conditiile prezentei legi, următoarele prestatii:

a) tratament balnear, altul decāt cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurati si pensionari;

b) bilete de odihnă, pentru asigurati;

c) ajutor de deces, īn cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

Art. 122. - (1) Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor īndreptătiti, īn limita numărului de locuri asigurate īn unităti de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numărului de locuri contractate cu alte unităti de profil si a sumelor alocate pentru această prestatie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, īn conditiile prezentei legi, după cum urmează:

a) gratuit - pensionarii de invaliditate, īn cadrul programului de recuperare īntocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;

b) cu suportarea de către beneficiar a unei contributii bănesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decāt cei prevăzuti la lit. a).

(3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.

(4) Contravaloarea prestatiilor acordate īn conditiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si diferenta dintre contravaloarea prestatiilor si contributia bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei bănesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin comun al conducătorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.

(6) Locurile de tratament balnear se asigură īn unitătile de tratament din proprietatea CNPP si, īn completare, prin contracte īncheiate, potrivit legii, cu alte unităti de profil. La īncheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferită, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 123. - (1) Biletele de odihnă se pot acorda, īn conditiile prezentei legi, asiguratilor sistemului public de pensii care īsi desfăsoară activitatea īn institutiile publice īn care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părti din costul biletului. Diferenta pānă la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum si nivelul cotei de participare individuală a asiguratilor se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

Art. 124. - Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

Art. 125. - (1) īn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, după caz, sotul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, īn lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decāt valoarea cāstigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

Art. 126. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces īn cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

(2) Se consideră membru de familie, īn sensul prezentei legi:

a) sotul;

b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati īn plasament familial sau cei īncredintati spre crestere si educare familiei, īn vārstă de pānă la 18 ani sau, dacă īsi continuă studiile, pānă la terminarea acestora, fără a depăsi vārsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de muncă, indiferent de vārstă, dacă si-au pierdut capacitatea de muncă īnaintea vārstelor mentionate;

c) părintii si bunicii oricăruia dintre soti.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3).

Art. 127. - (1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat si se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Art. 128. - Īn cazul īn care, potrivit legii, angajatorul īsi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia īncetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit si neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Art. 129. - (1) Ajutorul de deces se achită īn termen de 24 de ore de la solicitare de:

a) angajator, īn cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

b) institutia care gestionează bugetul asigurărilor pentru somaj, īn cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, īn cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

(2) īn situatia persoanelor asigurate īn sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială īncheiat anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află īn evidentă.

Art. 130. - (1) Ajutorul de deces se achită persoanei īndreptătite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.

(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, īn cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.

(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului.


 

CAPITOLUL VI

Casa Natională de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale

 

Art. 131. - (1) CNPP este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii.

(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Sediul CNPP este īn municipiul Bucuresti.

(4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, īnvestite cu personalitate juridică.

(5) CNPP are īn subordine Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, denumit īn continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie publică cu personalitate juridică si autonomie stiintifică. Īn subordinea I.N.E.M.R.C.M. se īnfiintează centre regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă.

(6) Statutul si structura organizatorică ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotărāre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al I.N.E.M.R.C.M. si al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă.

(7) CNPP este actionar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Munc㠓TB.R.C.M.” -S.A.

(8) CNPP are īn subordine Centrul National de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca institutie cu personalitate juridică si autonomie stiintifică, iar cheltuielile curente si de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 132. - (1) Casele de pensii sectoriale se īnfiintează īn subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică si cu sediul īn municipiul Bucuresti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).

(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) este coordonată metodologic de CNPP.

 

SECTIUNEA 1

Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

 

Art. 133. - (1) Conducerea CNPP este asigurată de presedinte si consiliul de administratie, compus din 23 de persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.

(2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reīnnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.

(3) Presedintele exercită o functie asimilată functiilor de demnitate publică.

(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această functie.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, după cum urmează:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;

b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conducătorii institutiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1);

c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;

d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.

(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care īndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.

(8) Consiliul de administratie functionează īn mod legal īn prezenta a cel putin 15 dintre membrii săi.

(9) Pe durata exercitării mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(10) īn cazul īncetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate alte persoane pānă la expirarea duratei mandatului initial.

Art. 134. - (1) CNPP īsi elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(2) Statutul cuprinde īn mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, atributiile caselor teritoriale de pensii, precum si modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.

(3) Modul de organizare si functionare a societătii comerciale prevăzute la art. 131 alin. (7) se stabileste prin hotărāre a Guvernului.

Art. 135. - Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, adoptată īn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. 136. - (1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Romān de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale poate delega atributiile prevăzute de dispozitiile legale īn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui CNPP.

(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 137. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, īn limita unui procent de pānă la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, īn conditiile legii.

(2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice īn subordinea cărora functionează.

(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, īn limita procentului prevăzut la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale

 

Art. 138. - Īn aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP īndeplineste, īn principal, următoarele atributii:

a) īndrumă si controlează modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele teritoriale de pensii;

b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;


c) prezintă Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

d) īndrumă metodologic casele de pensii sectoriale;

e) stabileste, īn cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de evidentă a contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

f) publică anual raportul de activitate;

g) organizează cooperarea cu institutii similare din alte tări, īn vederea coordonării prestatiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competentă, pentru lucrătorii migranti;

h) colectează si virează contributiile de asigurări sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare;

i) urmăreste īncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, organizează, īndrumă si controlează activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare;

j) ia măsuri, īn conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritătii acestuia;

k) ia măsuri, īn conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurări sociale;

l) asigură evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;

m) asigură evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;

n) certifică, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;

o) controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

p) aplică prevederile conventiilor internationale de asigurări sociale, la care Romānia este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare īn domeniul asigurărilor sociale din alte tări, īn limita competentelor prevăzute de lege;

q) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

r) asigură introducerea, extinderea, īntretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidentă;

s) asigură reprezentarea īn fata instantelor judecătoresti īn litigiile īn care este parte ca urmare a aplicării dispozitiilor prezentei legi;

s) organizează activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale īn vigoare;

t) asigură exportul īn străinătate al prestatiilor stabilite potrivit reglementărilor legale īn domeniu;

t) īndeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Art. 139. - Īn aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale īndeplinesc, īn principal, următoarele atributii:

a) colectează si virează contributiile de asigurări sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare;

b) urmăresc īncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, īndrumă si controlează activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare;

c) iau măsuri, īn conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritătii acestuia;

d) iau măsuri, īn conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurări sociale;

e) asigură evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;

f) asigură evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;

g) certifică, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;

h) controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

i) aplică prevederile conventiilor internationale de asigurări sociale, la care Romānia este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare īn domeniul asigurărilor sociale din alte tări, īn limita competentelor prevăzute de lege;

j) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

k) asigură introducerea, extinderea, īntretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidentă;

l) asigură reprezentarea īn fata instantelor judecătoresti īn litigiile īn care sunt parte ca urmare a aplicării dispozitiilor prezentei legi;

m) organizează activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale īn vigoare;

n) asigură exportul īn străinătate al prestatiilor stabilite potrivit reglementărilor legale īn domeniu;

o) īndeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Art. 140. - (1) Realizarea atributiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusă controlului CNPP.

(2) Realizarea atributiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Realizarea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii, după caz.

Art. 141. - (1) Salarizarea personalului CNPP, al caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se realizează potrivit legii.

(2) Cheltuielile curente si de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M si centrelor regionale de expertiză medicală a capacitătii de muncă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Cheltuielile curente si de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor īn subordinea cărora functionează.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea juridică

 

Art. 142. - Īncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

 

SECTIUNEA

Infractiuni

 

 

Art. 143. - Completarea declaratiei nominale de asigurare de către functionar cu date nereale, avānd ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contraventii

 

Art. 144. - Constituie contraventie următoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare, prevăzută la art. 7;

b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11;


c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si art. 31;

d) nerespectarea metodologiei si a criteriilor de īncadrare īn conditii deosebite de muncă;

e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contributiei de asigurări sociale;

f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata si calculul majorărilor de īntārziere la plata contributiei de asigurări sociale;

g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligatia comunicării modificărilor intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei;

h) neachitarea de către angajator, īn conditiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;

i) calculul si plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectuează plata acestuia;

j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contributiei de asigurări sociale;

k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, īn conditiile legii, a contributiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

l) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum si ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative si actele de evidentă necesare īn vederea stabilirii obligatiilor de asigurări sociale, precum si īn vederea recuperării creantelor prin executare silită;

m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);

n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, īn conditiile legii, a contributiei de asigurări sociale datorate de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV;

o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominală de asigurare;

p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contributia de asigurări sociale retinută de la asigurat.

Art. 145. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 144 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n)sio);

b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h),j), I) si p);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).

(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărāre a Guvernului.

Art. 146. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de către ANAF si unitătile sale subordonate, precum si de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Art. 147. - Amenzile contraventionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 si 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 148. - (1) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fată de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Jurisdictia asigurărilor sociale

 

Art. 149. - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, īn termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdictional.

(3) Comisia Centrală de Contestatii functionează īn cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate īn termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 150. - (1) Comisia Centrală de Contestatii si comisiile de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii sunt organisme de verificare, care examinează si hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmăresc aplicarea corectă a legislatiei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiilor de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, ministrului apărării nationale, ministrului administratiei si internelor si directorului Serviciului Romān de Informatii, īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi.

(3) īn solutionarea contestatiilor, Comisia Centrală de Contestatii si comisiile de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii adoptă hotărāri.

(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data īnregistrării acesteia.

Art. 151. - (1) Hotărārile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii se comunică persoanelor īn cauză si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, īn termen de 5 zile de la adoptare.

(2) Hotărārile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanta judecătorească competentă, īn termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărārile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instantele judecătoresti īn termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.

Art. 152. - Jurisdictia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale si curti de apel.

Art. 153. - Tribunalele solutionează īn primă instantă litigiile privind:

a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurări sociale;

b) modul de stabilire a dobānzilor si penalitătilor de īntārziere;

c) īnregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurări sociale;

d) hotărārile Comisiei Centrale de Contestatii si ale comisiilor de contestatii care functionează īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii privind deciziile de pensie;

e) deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării


Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii date īn solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitătii de muncă;

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;

g) modul de stabilire si de plată a pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale;

h) plāngerile īmpotriva proceselor-verbale de contraventie īncheiate īn baza prezentei legi;

i) contestatiile īmpotriva măsurilor de executare silită, dispuse īn baza prezentei legi;

j) alte drepturi si obligatii de asigurări sociale născute īn temeiul prezentei legi.

Art. 154. - (1) Cererile īndreptate īmpotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau īmpotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instantei īn a cărei rază teritorială īsi are domiciliul ori sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adresează instantei īn a cărei rază teritorială īsi are domiciliul sau sediul pārātul.

Art. 155. - (1) īmpotriva hotărārilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

(2) Hotărārile curtilor de apel, precum si hotărārile tribunalelor, neatacate cu recurs īn termen, sunt definitive si irevocabile.

Art. 156. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurărilor sociale, se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 157. - Cererile īn fata oricăror organe sau instante, precum si toate actele procedurale īn legătură cu litigiile, avānd ca obiect drepturi sau obligatii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 158. - (1) Perioadele de vechime īn muncă realizate īn grupele I si a II-a de muncă pānă la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare īn conditii deosebite, īn vederea reducerii vārstelor de pensionare, cu exceptia celor realizate īn activitătile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt īncadrate īn conditii speciale.

(2) Adeverintele care atestă īncadrarea persoanelor īn fostele grupe I si/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai īn situatia īn care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile īntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Art. 159. - (1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii īn muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizată pānă la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. b), dovada vechimii īn serviciu, realizată pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, se face cu fisa de pensie, fisa matricolă sau alte documente legale.

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, se face cu adeverinta eliberată īn baza declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaratiei de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz.

Art. 160. - (1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).

(2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se face de casele de pensii sectoriale, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (2).

Art. 161. - (1) Cererile īn legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii īn muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutionează īn termen de 30 de zile de la data īnregistrării.

Art. 162. - (1) īn cazul īn care īn carnetul de muncă, īn carnetul de asigurări sociale sau īn oricare alt act prevăzut de lege au fost īnregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin īnmultirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990-

30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;

j) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;

k) pentru anul 2003 si īn continuare numărul mediu de zile si, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.

(2) īn situatiile īn care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, īn carnetul de muncă sau īn alte acte doveditoare nu sunt īnregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe tară, īn vigoare īn perioada respectivă.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat īn perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale īnregistrate īn carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care īn carnetul de muncă nu sunt īnregistrate drepturile salariale;

b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat īn perioadele cuprinse īntre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care īn carnetul de muncă nu sunt īnregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;

c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat īn perioadele cuprinse īntre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, īn situatia īn care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decāt cel prevăzut la lit. b).

(4) īn situatia īn care, pentru perioade ulterioare datei de

31 august 1947, īn documentele doveditoare sunt īnregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate īn functie de reformele monetare.


(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare īn sistemul public de pensii, cu exceptia perioadelor asimilate prevăzute de lege.

(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) care nu pot dovedi cu acte drepturile salariale de care au beneficiat īn perioadele anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut/net, după caz, din perioada respectivă.

Art. 163. - (1) Pentru persoanele asigurate īn alte sisteme de asigurări sociale, integrate īn sistemul asigurărilor sociale de stat pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia īn calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat īn contractul de asigurare ia care s-a achitat contributia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, īnregistrate īn carnetul de muncă.

(2) Pentru fiecare an util realizat īn cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pānă la data intrării īn vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.

(3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992*), republicată, cu modificările si completările ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia īn calcul venitul asigurat la care s-a plătit contributia de asigurări sociale.

(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 16 lit. d) la determinarea punctajului lunar se ia īn calcul cuantumul ajutorului.

Art. 164. - (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime īn muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe tară din perioadele respective.

(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe tară din perioadele respective.

(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime īn muncă, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.

(4) īn situatiile prevăzute la alin. (3), īn care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar, brut sau net, după caz, avut īn perioadele respective, dacă acesta este mai mare decāt 1,5 salarii minime pe economie.

(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1), realizate īn intervalul cuprins īntre data de 1 aprilie 2001 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate, īn situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a);

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, īn situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g).

(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate īn intervalul cuprins īntre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale.

(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate īn intervalul cuprins īntre data de 1 ianuarie 2005 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă si boli profesionale.

(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f), realizate īn intervalul cuprins īntre data de 1 ianuarie 2006 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

Art. 165. - (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, īn conformitate cu modul de īnscriere a acestora īn carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, pānă la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pānă la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lāngă salariile prevăzute la alin. (1) se au īn vedere si sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt īnscrise īn carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti, conform legislatiei īn vigoare.

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 5-10 ani;

- 5% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 10-15 ani;

- 7% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 15-20 ani;

- 10% pentru o vechime īn muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 3-5 ani;

- 6% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 5-10 ani;

- 9% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 10-15 ani;

- 12% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 15-20 ani;

- 15% pentru o vechime īn muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel īnscris īn carnetul de muncă sau īn alte acte doveditoare.

(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute īn anexele nr. 7 si 8.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsă īntre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

Art. 166. - La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă īntre 1 aprilie 2001 si data intrării īn vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, asa cum acesta a fost īnscris īn declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, īn declaratia de asigurare sau īn contractul de asigurare socială.

Art. 167. - Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi, se utilizează solda brută sau netă/salariul brut sau net, după caz.

 

*) Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurări sociale.


 

Art. 168. - (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate īn aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986; d)21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate īn aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 169. - (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn grupa I si/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o crestere a punctajelor anuale realizate īn aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele īn care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele īn care au desfăsurat activităti īn locuri īncadrate īn grupa a II-a de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică īn situatia īn care, la recalcularea pensiilor īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea īn muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

(3) De cresterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază si persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis īn perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai īn situatiile īn care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislatia īn vigoare īn perioada respectivă.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferentei dintre cresterea punctajului mediu anual rezultată si cea acordată conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(5) īn situatia īn care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat īn urma aplicării prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decāt cel cuvenit sau aflat īn plată, se mentine acest cuantum pānă la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate īn conditii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică si persoanelor īnscrise la pensie anterior intrării īn vigoare a prezentei legi.

Art. 170. - (1) Pentru persoanele īnscrise la pensie īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat īn conditiile art. 95 se aplică un indice de corectie calculat ca raport īntre 43,3% din cāstigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie īn vigoare la acea dată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică o singură dată, la īnscrierea initială la pensie.

Art. 171. - La data intrării īn vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor, devin pensii īn īntelesul prezentei legi.

Art. 172. - (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, īn care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate īn sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau īn calcul o singură dată.

(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, īn care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale si pensii pentru agricultori, sistemul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, īn care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, după caz, la stabilirea pensiei se iau īn considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

Art. 173. - (1) īn cazul modificării numărului de urmasi după intrarea īn vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenită sotului supravietuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si īn cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea īncadrării īntr-un alt grad de invaliditate.

Art. 174. - Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrării īn vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii īn baza căreia a fost stabilit dreptul.

Art. 175. - Modelul declaratiei nominale de asigurare, al declaratiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare socială, precum si modelele celorlalte documente necesare īn vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 176. - La data intrării īn vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile īn care se virează sumele reprezentānd contributia de asigurări sociale.

Art. 177. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi, contributia individuală de asigurări sociale, suportată de asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu va diminua venitul net al acestora.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzător diferentei dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale, prevăzută de prezenta lege, si cota de contributie individuală prevăzută de legislatia anterioară.

(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurări sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel īncāt contributia de asigurări sociale suportată de asiguratii prevăzuti la alin. (1) să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărāre a Guvernului pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

Art. 178. - Cererile īnregistrate si nesolutionate pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.


 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 179. - (1) Sumele īncasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari īn termenul general de prescriptie de 3 ani.

(2) īn cazul prestatiilor de asigurări sociale, altele decāt pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de institutia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.

(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuti la alin. (2).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari īn baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Debitele reprezentānd contributii de asigurări sociale sau prestatii de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.

(7) Sumele cu titlu de contributii de asigurări sociale, rămase nerecuperate de pe urma asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmăresc.

Art. 180. - (1) Sumele īncasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale, ca urmare a unei infractiuni săvārsite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăti a sumelor necuvenite, plus dobānzile aferente, pānă la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite īn conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguratii decedati, nu se mai urmăresc.

Art. 181. - (1) Debitele provenite din prestatii de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai CNPP, precum si ai caselor de pensii sectoriale si se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) La recuperarea debitelor īn conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală īn materie.

Art. 182. - Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati să pună la dispozitia CNPP, a caselor teritoriale de pensii si a caselor de pensii sectoriale, după caz, datele si documentele necesare īntocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.

Art. 183. - Īn aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotărāre a Guvernului.

Art. 184. - (1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia celor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), este proprietatea CNPP si are caracter confidential.

(2) Bazele de date privind asiguratii sistemului public de pensii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale si au caracter confidential.

Art. 185. - Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectuează īn continuare de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale.

Art. 186. - Institutul National de Statistică are obligatia să comunice CNPP si caselor sectoriale de pensii cāstigul salarial mediu brut, pānă īn ultima zi a lunii īn curs, pentru luna precedentă.

Art. 187. - (1) īn cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de la bugetul de stat.

(2) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentă punctajelor medii anuale obtinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util realizat īn cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, a fiecărui an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pānă la data intrării īn vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 si pānă la data de 1 aprilie 2001.

(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a cărei cauză o constituie accidentul de muncă sau boala profesională, se suportă din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si īn cazul pensiei de urmas, dacă decesul sustinătorului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică si īn situatia pensiilor stabilite anterior intrării īn vigoare a prezentei legi.

Art. 188. - (1) La efectuarea oricăror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pānă la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare.

(2) Operatiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPP.

(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 189. - Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale, stabilită prin prezenta lege se aplică īn mod corespunzător si contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 190. - Aplicatia informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează si este publică.

Art. 191. - (1) Expertizele dispuse de instantele judecătoresti īn litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experti specializati īn asigurări sociale.

(2) īn vederea pregătirii si atestării expertilor specializati īn asigurări sociale, Ministerul Justitiei efectuează modificările necesare īn legislatia specifică.

Art. 192. - (1) īntre sistemul public de pensii si sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea īn muncă sau vechimea īn serviciu, īn vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vārstă, de invaliditate si de urmas.

(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g), care constituie si vechime īn muncă sau īn serviciu īn sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau īn calcul, optional, īn unul dintre sisteme.

Art. 193. - (1) Prezenta lege intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 si 194, care intră īn vigoare la 3 zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 194. - Guvernul Romāniei va elabora si va īnainta Parlamentului spre adoptare, pānă la sfārsitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupationale.

Art. 195. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 196. - La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare;


b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 29 si 52 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romāniei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;

f) art. 68, art. 681 alin. (2) si art. 682-684 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lāngă acestea, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

g) art. 49-51 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;

h) art. 74-77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;

i) art. 43-52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;

j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;

k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civilă din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei,Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;

m) Legea nr. 226/2006 privind īncadrarea unor locuri de muncă īn conditii speciale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;

n) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările si completările ulterioare;

o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;

p) Hotărārea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare īn vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite īn fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, īn conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

q) Hotărārea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentară achitate īn valută, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;

r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2, art. 21 alin. 3 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare;

s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

s) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, īn conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 263.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzānd personalul navigant din aviatia civilă ale cărui locuri de muncă se īncadrează īn conditii speciale

 

1. Personal navigant pe:

a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;

b) avioane clasice de transport public;

c) avioane clasice īn misiuni sanitare sau de specialitate;

d) elicoptere si avioane utilitare;

e) aeronave prototipuri la īncercare īn zbor.

2. Echipaje de receptie īn zbor a aeronavelor, instructori īn scoli, cursuri si aerocluburi, pe:

a) avioane clasice;

b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

3. Personal de īncercare īn zbor a aeronavelor noi, de serie

4. Personal navigant de control īn zbor

5. Personal tehnic care execută receptia si controlul tehnic īn zbor al aeronavelor

6. Instructori īn scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fără motor

7. Personal de parasutism profesionist care:

a) execută salturi din aeronavă īn procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;

b) execută salturi pentru receptia parasutelor;

c) execută salturi din turnul de parasutism;

d) desfăsoară activitatea de instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu parasuta.

8. Īnsotitori de bord


 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzānd locurile de muncă īncadrate īn conditii speciale, īn care se desfăsoară următoarele activităti

 

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi si munitii pentru următoarele operatii:

a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafată si artificieri;

b) manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a cărbunilor si a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice īn unitătile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului īn aceleasi unităti de productie a explozivilor;

d) fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii, locurile de muncă īn care se execută operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum si locurile de muncă īn care se execută operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin īn contact direct cu acestia;

e) asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsă si a detonatoarelor, īn cazul īn care elementele componente sunt īncărcate;

f) asanarea terenurilor si a apelor de munitii, de produse pirotehnice, de materii explozive si mine;

g) operatii de distrugere a munitiilor īncărcate si a elementelor de munitii īncărcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;

h) delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice īncărcate cu substante explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă īncadrate īn categoriile de risc radiologie III si IV din centrale nuclearoelectrice, unităti de cercetare-dezvoltare īn domeniul nuclear, unităti de fabricare a combustibilului nuclear, unităti de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare

3. Activitatea desfăsurată īn subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum si de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri si galerii

4. Activitatea desfăsurată īn subteran: lucrări de constructii, īntretinere si reparatii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adāncimi mai mari de 8 m

5. Activitătile desfăsurate īn subteran īn cadrul metroului pentru:

a) mecanic de locomotivă si ramă electrică de metrou;

b) mecanic ajutor de locomotivă si ramă electrică de metrou;

c) mecanic instructor.

6. Activitatea de revizie, īntretinere, exploatare si reparatie de la metrou, care se desfăsoară 100% īn subteran

7. Activitatea desfăsurată de personalul din siguranta circulatiei, care īndeplineste functia de mecanic de locomotivă si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor

8. Activitatea de exploatare portuară desfăsurată de docheri si de docheri-mecanizatori

9. Activitatea desfăsurată de personalul navigant din unitătile de transport maritim si fluvial, care lucrează īn sala masinilor de pe navele maritime si fluviale cu capacitate de peste 600 CP

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri si chesonieri

11. Activitatea desfăsurată de personalul de pe platforme marine

12. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează īn exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularisti, tractoristi, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori

13. Activitatea desfăsurată la forajul sondelor de titei si gaze: interventii, probe de productie si reparatii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde si săparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile

14. Reparatii si īntretinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operatii executate complet nemecanizat la teava, preluānd priza din cuptorul de topire - si din teava de sticlă greu fuzibilă

16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la masini automate, semiautomate si prese;

b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre si fibre de sticlă

18. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a) cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, īncălzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs si semicocs, scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;

b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si īncărcarea īn vrac a produselor chimice rezultate si fabricate;

c) arderea pe vatră īn cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d) operatia de gudronare a lingotierelor.

19. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici si de sudură:

a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b) calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;

c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si dozarea acestor componente;

d) coacerea, recoacerea, grafitarea si impregnarea electrozilor;

e) recuperarea produselor cărbunoase;

f) prelucrări mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati si ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare

21. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea īn flux a sarjei neaglomerate - retur, expeditia aglomeratului;

b) īncărcarea materiei prime īn corfe la furnalele vechi - operatie ce se execută sub silozuri;

c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d) prăjirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase.

22. Activitatea desfăsurată de personalul de la furnale:

a) īncărcarea materiei prime īn corfe la furnalele vechi - operatie ce se execută sub silozuri;

b) instalatia de dozare si de īncărcare a materialelor de sarjă, īncărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preīncălzitoare


de aer, curătarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal.

23. Activitatea desfăsurată de personalul din otelarii:

a) īncărcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului īn cuptoare, īn convertizoare, īn cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgură si tratament termic īn vid, care au capacitatea de cel putin 5 t pe sarjă;

b) turnarea otelului prin procedeul continuu si īn lingouri la uzinele siderurgice;

c) pregătirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;

d) cazanele recuperatoare de la otelăriile cu convertizoare.

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, otel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu productie industrială continuă, īn care se execută si operatiile de dezbatere sau de curătare a pieselor īn hala de turnare

25. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a) īncălzirea metalului īn vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald;

b) īncărcarea si descărcarea cuptoarelor adānci - macarale Tiegler, precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;

c) īncălzirea taglelor īn cuptorul cu vatra īnclinată pentru laminorul de 6 toii, precum si īncălzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; īncălzirea otelului pentru laminare īn cuptoare adānci;

d) īncălzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e) extragerea manuală a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;

f) extragerea manuală a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;

g) striparea lingourilor si curătarea cu flacără a lingourilor, bramelor si a taglelor, precum si curătarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane si prese de peste 200 kg/fortă

27. Activitătile efectuate de zidari-samotori:

a) zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b) executarea la cald, la utilajele mentionate mai sus, a operatiilor de zidire si de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.

28. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la:

a) uscarea, prăjirea si distilarea minereurilor cinabrifere;

b) distilarea si purificarea mercurului īn proces continuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

c) electroliza cuprului si fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase;

f) afinarea aurului si a argintului;

g) fabricarea pulberii de aluminiu;

h) fabricarea feroaliajului si a siliciului metalic.

29. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la productia si prelucrarea plumbului, zincului si cositorului:

a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje īn procesul de fabricatie industrială: topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase īn incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d) metalurgia zincului;

e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin următoarele:

a) metalizarea cu nichel-carbonil;

b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c) operatiuni de tratamente termice efectuate īn cuptoare care utilizează īn exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă si benzilor de otel;

e) instalatii de zincare a tablelor, tevilor si profilelor īn industria metalurgică;

f) operatii de īncălzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g) acoperiri metalice īn metal topit, īn cazul īn care suprafata totală a pieselor care suferă această operatie depăseste 20 m2/oră.

31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart - toate operatiile aferente procesului de fabricatie;

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si finisarea pietrelor de polizor.

32. Activitatea de perforare, forare, īmpuscare si transport al materialului derocatīn cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 si autobasculante mai mari de 25 t

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate

34. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la fabricarea si ambalarea negrului de fum

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

36. Activitatea desfăsurată īn instalatiile care fabrică, vehiculează si depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, īn cazul īn care se desfăsoară īn aceeasi instalatie; utilizarea īn industrie a acrilonitrilului

38. Curătarea canalelor subterane care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitătile industriei chimice si petrochimice

39. Activitatea desfăsurată īn instalatii de fabricatie a benzenului si tetraclorurii de carbon

40. Activitatea desfăsurată īn instalatia bitum - fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice

41. Fabricarea fenolului

42. Activitatea desfăsurată īn instalatiile de fabricare a oxidului de etilena

43. Activitatea desfăsurată īn instalatiile de electroliză pentru producerea clorului

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinii si a policlorurii de vinii

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor

46. Fabricarea si utilizarea industrială de alfa si betanaftilimină

47. Fabricarea si ambalarea benzidinei

48. Fabricarea hidrobenzenului

49. Dozarea manuală a antioxidantilor, a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare

50. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează īn leprozerii

51. Fabricarea ferodourilor - toate operatiile; fabricarea si prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operatiile


 

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care au obtinut avizul pentru īndeplinirea procedurilor si criteriilor de īncadrare īn conditii speciale, īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de īncadrare a persoanelor īn locuri de muncă īn conditii speciale, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Societatea/Localitatea

Codul fiscal

Nr. Registrul comertului

Aviz nr./dată

Pozitia din lista locurilor de muncă

1.

Societatea Comercială Semifabricate - SA, localitatea Brasov

R14787559

J08/982/2002

1/25.05.2004

24,26

2.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petromar Constanta, localitatea Constanta

1908756

J13/2810/1997

2/12.11.2004

8,9,11

3.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Arpechim, localitatea Pitesti

10122420

J03/11/1998

28/15.02.2005

7, 36, 37, 39, 40, 42

4.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Tārgoviste, localitatea Tārgoviste

10072411

J15/426/1999

33/3.05.2005

13

5.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Videle, localitatea Videle

3746480

J34/522/1997

39/6.05.2005, 40/6.05.2005, 66/8.07.2005, 67/8.07.2005, 68/8.07.2005

13

6.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Moinesti, localitatea Moinesti

9691198

J04/52/1998

47/1.07.2005

13

7.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Timisoara, localitatea Timisoara

10143369

J35/33/1998

50/1.07.2005

13

8.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrorep Moinesti, localitatea Moinesti

96912001

J04/51/1998

54/4.07.2005

13

9.

Societatea Natională a Petrolului Petrom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Suplacu, localitatea Suplacu de Barcău

10241960

J05/123/1998

72/14.07.2005

13

10.

Societatea Comercială Romplumb - SA, localitatea Baia Mare

R2206334

J24/54/1991

3/12.11.2004

21,29

11.

Societatea Comercială Star Glass - SA, localitatea Tārgu Jiu

R2162017

J18/49/1991

4/12.11.2004

15,16,27

12.

Societatea Comercială RIG Service - SA, localitatea Constanta

R14320668

J13/2053/2001

5/12.11.2004

11

13.

Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere - SA, localitatea Constanta

R16020764

J13/6322/2004

6/12.11.2004

11

14.

Societatea Comercială Grup Petrol Marin - SA, localitatea Constanta

R7471838

J13/1755/1995

7/12.11.2004

11

15.

Societatea Comercială Ampelum - SA, localitatea Zlatna

R1772840

J01/27/1991

9/3.12.2004

7,21,26

16.

Societatea Comercială Acumulatorul - SA, comuna Pantelimon

R478901

J23/177/2002

10/30.11.2004

29

17.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - SA, localitatea Bucuresti

R11054545

J40/9764/1998

11/30.11.2004

7

18.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marf㠓C.F.R. Marf㔠- SA, localitatea Bucuresti

R11054537

J40/9775/1998

12/30.11.2004

7

19.

Societatea Comercială Aversa - SA, localitatea Bucuresti

R850

J40/924/1991

13/3.12.2004

24,26

20.

Societatea Comercială Ario - SA, localitatea Bistrita

R2736489

J06/38/1991

14/22.12.2004

24

21.

Societatea Comercială Saturn - SA, localitatea Alba lulia

R175057

J01/186/1991

15/22.12.2004

24

22.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - R.A.A.N. - SA, localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetări Nucleare Pitesti, localitatea Pitesti - Mioveni

11057002

J03/515/1998

16/22.12.2004

2

23.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - R.A.A.N. - SA, localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD., localitatea Drobeta-Turnu Severin

12611350

J25/300/1998

55/4.07.2005

36

24.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - R.A.A.N. - SA, localitatea Drobeta-Turnu Severin

R10882752

J25/282/1998

172/22.09.2005

2

25.

Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara - SA, localitatea Hunedoara

R2126855

J20/41/1991

18/22.12.2004

7, 23, 25

26.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nuclear㠓Horia Hulubei”, comuna Măgurele

332134

J23/1945/2002

22/15.02.2005

2

27.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - SA, localitatea Deva - filiala Devamin Exploatarea Minieră, localitatea Deva

R11669346

J20/334/1999

24/15.02.2005 58/6.07.2005

20

28.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - SA, localitatea Deva - filiala Poiana Rusca Teliuc, localitatea Teliucu Inferior

R14990030

J20/843/2002

25/15.02.2005

20

29.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - SA, localitatea Deva - filiala Rosiamin, localitatea Rosia Montană

R4330648

J01/468/2001

27/15.02.2005

20, 28 (b, e), 32

30.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - SA, localitatea Deva - filiala Certej, localitatea Certeju de Sus

14271549

J20/763/2001

31/15.02.2005

20

31.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - SA, localitatea Deva - filiala Bradmin - SA, localitatea Brad

R14271514

J20/765/2001

74/14.07.2005

20, 26, 29

32.

Societatea Comercială Rempes - SA, localitatea Deva

2119262

J20/2070/1992

26/15.02.2005

24

33.

Societatea Comercială Glassrom - SA, comuna Berea

R2810240

J10/2713/1992

29/15.02.2005

15

34.

Societatea Comercială Rosia Montană Gold Corporation - SA, localitatea Rosia Montană

9762620

J01/443/1999

30/15.02.2005

21 (c), 29 (a)

35.

Societatea Comercială Rulmenti - SA, localitatea Bārlad

2808089

J37/8/1991

32/3.05.2005

7, 24, 26, 27

36.

Societatea Comercială Industria Sārmei - SA, localitatea Cāmpia Turzii

199710

J12/67/1991

34/4.05.2005

19 (a, d,f), 23 (a, b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26

37.

Societatea Natională a Sării - SA, localitatea Bucuresti Exploatarea Minieră Rāmnicu Vālcea, localitatea Rāmnicu Vālcea

R2536030

J38/204/1998

23/R/29.04.2005

20

38.

Societatea Comercială Moldomin - SA, localitatea Moldova Nouă

11932018

J11/233/1999

37/5.05.2005

32

39.

Societatea Comercială Armătura - SA, localitatea Cluj-Napoca

R199001

J12/13/1991

38/5.05.2005

24

40.

Societatea Comercială Hidroconstructia - SA, localitatea Bucuresti

1556820

J40/1726/1991

42/6.05.2005

1 (a), 3

41.

Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier si Reparatii - SA - UUMR, localitatea Baia Sprie

R2944625

J24/1762/1992

43/10.05.2005

22

42.

Societatea Comercială Cozmircom - SA, localitatea Baia Mare

R2951916

J24/2013/1992

44/10.05.2005

24,26

43.

Compania Natională Romarm - SA, localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu - SA, localitatea Bumbesti-Jiu

14373832

J18/330/2001

45/10.05.2005

1 (c, d, g, h), 7, 26, 29 (b), 33

44.

Compania Natională Romarm - SA, localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni - SA, localitatea Plopeni

R13741804

J29/162/2001

101/26.07.2005

1 (c, d, e, f, g, h), 7, 24,26

45.

Compania Natională Romarm - SA, localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comercială Tohan - SA, localitatea Zărnesti

R13652413

J08/49/2001

131/15.09.2005

1 (c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33

46.

Compania Natională Romarm - SA, localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comercială Carfil - SA, localitatea Brasov

R13945863

J08/596/2001

173/22.09.2005

1 (d, e, f), 33

47.

Societatea Comercială Oltchim - SA, localitatea Rāmnicu Vālcea

R1475261

J38/219/1991

46/1.07.2005

2, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45

48.

Societatea Comercială Cuprom - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Baia Mare, localitatea Baia Mare

15763027

J24/1088/2003

48/1.07.2005 48B/8.09.2005

21,26,28,29

49.

Societatea Comercială Stipo - SA, localitatea Dorohoi

R622127

J07/1995/1991

49/1.07.2005

15,16 (a, b), 27, 33

 

50.

Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Resita - SA, localitatea Resita

R1064207

J11/59/1991

51/1.07.2005

1 (a), 7, 23, 25, 26, 27

51.

Societatea Comercială Stimas - SA, localitatea Suceava

717928

J33/5/1991

52/4.07.2005

15,16

52.

Societatea Comercială Beta - SA, localitatea Buzău

1154660

J10/9/1991

53/4.07.2005 140/20.09.2005

2, 26, 33

53.

Societatea Comercială Mecanica Dacia - SA, localitatea Mioveni

R9813287

J03/714/1997

56/6.07.2005

24,26

54.

Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad - SA, localitatea Arad

R14593668

J02/336/2002

59/6.07.2005

7

55.

Societatea Comercială Petromservice - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Pitesti, localitatea Pitesti

14716450

J03/449/2002

61/7.07.2005

13

56.

Societatea Comercială Petromservice - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Craiova, localitatea Isalnita

R14794386

J16/685/2002

65/8.07.2005

13

57.

Societatea Comercială Petromservice - SA, localitatea Bucuresti - sucursala Petromservice Vest, localitatea Arad

14743030

J40/694/2002

71/11.07.2005

13

58.

Societatea Comercială Petromservice - S.A. - sucursala Ploiesti, localitatea Ploiesti

146933608

J29/642/2002

77/15.07.2005

13

59.

Societatea Comercială Mecanex - SA, localitatea Botosani

R613803

J07/199/1991

62/7.07.2005

24

60.

Societatea Comercială Promex - SA, localitatea Brăila

R2265683

J09/112/1991

63/7.07.2005

7, 24, 26, 33

61.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX -SA, localitatea Bucuresti

R13863739

J40/6880/1999

64/7.07.2005 225/8.09.2005

5,6

62.

Societatea Comercială Upetrom 1 Mai - SA, localitatea Ploiesti

1350365

J29/1/1991

69/8.07.2005

24, 26, 27, 33

63.

Societatea Comercială IUS - SA, localitatea Brasov

R1109309

J08/30/1991

70/11.07.2005

26

64.

Societatea Comercială Foraj Sonde Bascov - SA, localitatea Bascov

R167778

J03/2714/1992

73/14.07.2005

13

65.

Societatea Comercială de Reparatii si Servicii Termoserv Craiova - SA, localitatea Isalnita

15376918

J16/578/2003

75/14.07.2005

7,27

66.

Hidroelectrica - SA, localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comercială Hidroserv Portile de Fier - SA, localitatea Drobeta-Turnu Severin

14936693

J25/250/2002

76/14.07.2005

10

67.

Societatea Comercială Cupru Min - SA, localitatea Abrud

11551757

J01/64/1999

78/15.07.2005

3,14,20, 26,32

68.

Societatea Comercială Hitrom - SA, localitatea Vaslui

R2431476

J37/174/2002

80/15.07.2005

7

69.

Societatea Comercială Tractorul U.T.B. - SA, localitatea Brasov

R1109465

J08/16/1991

81/18.07.2005

23, 24, 26

70.

Societatea Comercială Foraj Sonde Rāmnicu Vālcea - SA, localitatea Rāmnicu Vālcea

R2618033

J38/1296/1992

83/18.07.2005

13

71.

Societatea Comercială UMB - SA, localitatea Bacău

R16970624

J04/2137/2004

84/18.07.2005

24

72.

Societatea Comercială Metabet CF - SA, localitatea Pitesti

128507

J03/150/1991

85/19.07.2005

7, 23, 24, 33

73.

Societatea Comercială Materiale de Frictiune si Garnituri de Etansare - FERMIT -SA, localitatea Rāmnicu Sărat

R1170151

J10/298/1991

86/19.07.2005

51

74.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Socep SA, localitatea Constanta

1870767

J13/643/1991

87/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8

75.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Decirom SA, localitatea Constanta

1890411

J13/516/1991

88/22.07.2005

1 (a,b), 8

76.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar localitatea Constanta - Societatea Comercială Chimpex - SA, localitatea Constanta

R1910160

J13/619/1991

89/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8

77.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Frial - SA, localitatea Constanta

1887971

J13/624/1991

90/22.07.2005

1 (a, b), 8

78.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Casa de Expeditii PHOENIX -S.A., localitatea Constanta

R1878000

J13/703/1991

91/22.07.2005

1 (a, b), 8

79.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Rotrac - SA, localitatea Constanta

R4272644

J13/5956/1992

92/22.07.2005

1 (a, b), 8

80.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Minmetal - SA, localitatea Constanta

R1910217

J13/566/1991

93/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8, 9

81.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Umex - SA, localitatea Constanta

R1888500

J13/604/1991

94/22.07.2005

1 (a, b), 8

82.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Romtrans Agentia Mol 1 - SA, localitatea Constanta

R400805

J13/1549/1996

95/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8, 9

83.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Oii Terminal - SA, localitatea Constanta

2410163

J13/512/1991

96/25.07.2005 226/08.09.2005

7

84.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Sticerom Group Exim - S.R.L., localitatea Constanta

R16041031

J13/5029/2004

97/25.07.2005

1 (a, b), 8

85.

Organizatia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritimă Coremar - SA, localitatea Constanta

R1874343

J13/620/1991

98/25.07.2005

9

86.

Societatea Comercială Dafora - SA, localitatea Medias sucursala Foraj, localitatea Medias

R15513764

J32/768/2003

99/25.07.2005

13

87.

Societatea Comercială Atlas - G.I.P. - SA, localitatea Ploiesti

1360687

J29/79/2001

100/25.07.2005 147/21.09.2005

1 (a, c), 2

88.

Societatea Comercială Lugomet - SA, localitatea Lugoj

R1846726

J35/258/1991

102/26.07.2005

24, 26, 27

89.

Societatea Comercială Stisom - SA, localitatea Poiana Codrului

6433995

J30/663/1991

104/8.09.2005

15

90.

Societatea Comercială Remarul 16 Februarie - SA, localitatea Cluj-Napoca

201373

J12/1591/1992

105/8.09.2005

7, 24, 26, 30 (a)

91.

Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - SA, localitatea Constanta

R1860712

J13/534/1991

106/8.09.2005

18 (b), 36, 39

92.

Societatea Comercială Somvetra - SA, localitatea Gherla

R202174

J12/48/1991

107/8.09.2005

15,16,27,33

93.

Societatea Comercială Celhart Donaris - SA, localitatea Brăila

R2253999

J09/6/1990

108/9.09.2005

7

94.

Societatea Comercială Sticla Turda - SA, localitatea Turda

R202190

J12/3/1991

109/9.09.2005

15, 16 (a, b), 33

95.

Societatea Comercială Turnătoria Metalul - S.R.L., localitatea Cluj-Napoca

2886044

J12/3977/1992

110/9.09.2005

24,33

96.

Societatea Comercială Vitrometan - SA, localitatea Medias

R803786

J32/8/1991

111/9.09.2005

15, 16 (a, b), 27

97.

Societatea Comercială Cristiro - SA, localitatea Bistrita

R567480

J06/30/1991

112/9.09.2005

15, 16 (b, c), 27, 33

98.

Societatea Comercială Agroexport - SA, localitatea Constanta

1592415

J13/1164/2001

113/9.09.2005

1 (a, b), 8

99.

Agentia Romānă de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, localitatea Constanta

16330145

“

114/9.09.2005

9

 

100.

Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - SA - Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Medias

15750450

J32/1190/2003

115/12.09.2005

13

101.

Societatea Comercială Foraj Sonde - SA, localitatea Tārgu Mures

R4727746

J26/349/1995

116/12.09.2005

13

102.

Societatea Comercială Mittal Steel Galati - SA, localitatea Galati

1639739

J17/21/1991

117/12.09.2005

1 (b), 7, 10, 18 (a 19(c), 21 (a), 22, 24, 25 (a), 26, 27 (c, d), 39b), 23, 30

103.

Societatea Comercială Nitroexplosives - SA, localitatea Făgăras

16283540

J08/675/2004

118/12.09.2005

1(c)

104.

Societatea Comercială Alro - SA, localitatea SIatina

1515374

J28/8/1991

119/13.09.2005

28 (d)

105.

Societatea Comercială Grandemar - SA, localitatea Cluj-Napoca

200947

J12/365/1991

120/13.09.2005

32

106.

Societatea Comercială FOSERCO - SA, localitatea Tārgu Ocna

R969453

J04/563/1991

121/13.09.2005

13

107.

Societatea Comercială Aquafor International - S.R.L., localitatea Tārgu Ocna

R12979930

J04/233/2000

122/13.09.2005

13

108.

Societatea Comercială Mittal Steel Roman - SA, localitatea Roman

2057240

J27/88/1991

123/13.09.2005

7, 24, 25 (a), 26, 27 (a), 30 (c)

109.

Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig - SA, localitatea Avrig

R2460706

J32/69/1991

124/14.09.2005

15

110.

Societatea Comercială Rominserv - SA, localitatea Bucuresti - punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves laifo - SA, localitatea Zalău

14208851

J40/8331/2001

125/4.09.2005 158/21.09.2005

2, 24, 26

111.

Societatea Comercială Sometra - SA, localitatea Copsa Mică

813526

J32/124/1991

126/14.09.2005

7,21,22,23,26,28, 29, 36, 38

112.

Societatea Comercială īntretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - CFR IRLU - SA, localitatea Bucuresti

R14300920

J40/9679/2001

127/14.09.2005

7

113.

Societatea Comercială Severnav - SA, localitatea Drobeta-Turnu Severin

R1606030

J25/03/1990

129/14.09.2005

33

114.

Societatea Comercială Hidrojet - SA, localitatea Breaza

R1318860

J29/17/1991

130/14.09.2005

24, 26, 27

115.

Societatea Comercială Stirom - SA, localitatea Bucuresti

335588

J40/10/1990

132/15.09.2005

16 (a, c), 30 (a)

116.

Societatea Comercială Foraj Sonde - SA, localitatea Craiova

3730778

J16/2746/1992

133/15.09.2005

13

117.

Societatea Comercială Laminorul - SA, localitatea Brăila

2266948

J09/42/1991

134/15.09.2005

7, 25 (a), 26

118.

Societatea Comercială Mechel Tārgoviste - SA, localitatea Tārgoviste

R913720

J15/284/1991

135/16.09.2005

1 (a), 7,19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27

119.

Societatea Comercială Silcotub - SA, localitatea Zalău

R676666

J31/8/1991

136/16.09.2005

25 (a)

120.

Institutul de Sănătate Publică, localitatea Bucuresti

4340692

-

138/20.09.2005

2

121.

Spitalul Universitar Căi Ferate, localitatea Craiova

4332169

-

139/21.09.2005

2

122.

Societatea Comercială Nuclear & Vacuum - SA, localitatea Măgurele

R481419

J23/1216/2002

141/20.09.2005

2

123.

Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti - sucursala Bucuresti-Sud, localitatea Bucuresti

390841

J40/7572/2002

142/20.09.2005

2

124.

Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - SA, localitatea Constanta

R1860712

J13/534/1991

145/20.09.2005

2

125.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Louis Turcanu, localitatea Timisoara

4548538

-

146/21.09.2005

2

126.

Spitalul Clinic Municipal de Urgentă, localitatea Timisoara

4483447

-

148/21.09.2005

2

127.

Societatea Natională Nuclearelectrica - SA, localitatea Bucuresti

R10874881

J40/7403/1998

149/21.09.2005

2

128.

Spitalul Clinic de Urgentă Sf. Pantelimon, localitatea Bucuresti

420388

-

150/21.09.2005

2

129.