MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 837/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.144. - Decret privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

1.197. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

1.198. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

1.199. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.136. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

1.137. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.229. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

17. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3 pentru alegerea Camerei Deputatilor din 5 decembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.144.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, pentru sprijinul acordat României la înfiintarea si dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare - SMURD,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului John Clenaghan, fost ofiter pompier, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 1.197.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor pe multiple planuri dintre România si Regatul Danemarcei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Christian Ulrik Helweg-Larsen, ambasadorul Regatului Danemarcei în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 1.198.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural  în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. Adin Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru competenta si profesionalismul dovedite în formarea noilor generatii de arhitecti, pentru contributia avută la promovarea scolii arhitecturii românesti atât în tară, cât si în străinătate, pentru lucrările remarcabile înscrise în atlasul arhitecturii mondiale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria I “Arhitectură”, domnului profesor universitar dr. Dorin Stefan, arhitect.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 1.199.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 75 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate în municipiul Brasov, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, cu destinatia structură de sprijinire a mediului de afaceri.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Brasov se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2010 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilelor transmise potrivit art. 1.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.136.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Nr. crt.

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile imobilului care se transmite

Valoarea totală a imobilelor

- lei -

1.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Statie pompare, filtrare, recirculare, emulsie-constructie industrială din beton armat. Teren în suprafată de 423,71 m2 CF nr. 112989, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/236

307.349

2.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Statie recirculare, clădire parter din beton armat. Teren în suprafată de 180,41 m2 CF nr. 113004, nr. topo.(9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/86

159.258

3.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Atelier role - clădire industrială cu parter din beton armat; 3 anexe tehnico-sociale cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 3.435,48 m2 CF nr. 113005, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/87

1.443.320

4.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Statie reciclare emulsie - clădire cu parter subsol din beton armat. Teren în suprafată de 126,35 m2

CF nr. 113006, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/88

97.808

5.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Hală fabricatie colivii - clădire industrială cu parter din beton armat; anexă tehnico-socială, clădire cu un parter si un etaj; anexă tehnico-socială, clădire cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 3.475,37 m2 CF nr. 113022, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/(2/1/81)

323.640

 

911.840

6.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Casă reglare gaze - constructie industrială din beton armat. Teren în suprafată de 50,38 m2 CF nr. 113056, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/237

19.620

7.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Statie gospodărie ulei - clădire cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 54,35 m2 CF nr. 113661, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/233

9.180

8.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Statie sulfurare subterană - clădire semiîngropată din beton armat. Teren în suprafată de 15,29 m2

CF nr. 113683, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/234

2.210

9.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Gospodărie apă industrială, clădire industrială cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 220,88 m2

CF nr. 112986, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/112

198.577


10.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Depozit laminate deservit de pod rulant. Teren în suprafată de 532,43 m2 CF nr. 112992, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/97

184.396

11.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Depozit laminate (platformă cu estacadă) - depozit laminate deservit de pod rulant. Teren în suprafată de 4.128,52 m2 CF nr. 113011, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/124

1.080.861

12.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Turn de răcire - constructie industrială din beton armat. Teren în suprafată de 68 m2 CF nr. 113015, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/113/A

80.198

13.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Turn răcire - constructie industrială din beton armat. Teren în suprafată de 78,50 m2 CF nr. 113039, nr. topo.(9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/100

54.187

14.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Centrală de aer comprimat - clădire industrială cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 1066,64 m2 CF nr. 113041, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/98

723.642

15.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Reciclare căldură - clădire industrială cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 178,31 m2

CF nr. 113046, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/99

94.405

16.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Magazie - clădire depozit cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 238,88 m2 CF nr. 113659, nr. topo.(9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/75

80.236

17.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Depozite de oxigen, CO2 si azot - clădire cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 93,40 m2

CF nr. 113663, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/69

26.563

18.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Turn de răcire - constructie industrială din beton armat. Teren în suprafată de 68,56 m2 CF nr. 113664, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/113

79.684

19.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Fabrica de masini-unelte specializate - clădire industrială cu parter din beton armat si anexă tehnico-socială.

Teren în suprafată de 7.603,12 m2 CF nr. 113668, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/(2/1/74)

3.803.916

764.890

20.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Gospodărie span, depozit span deservit de pod rulant. Teren în suprafată de 477,49 m2 CF nr. 113699, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/114

90.950


21.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Forjă si tratament primar - clădire industriala cu parter din beton armat, anexa tehnico-socială - clădire cu parter si un etaj; anexa tehnico-socială - clădire cu parter din beton armat; anexa tehnico-socială - clădire cu parter si 3 nivele din beton armat. Teren în suprafată de 17.708,42 m2 CF nr. 113700, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/134

8.170.810

22.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Atelier - presare si tratament termic, clădire cu parter din beton armat; atelier role serie mică - clădire cu parter din beton armat; anexa tehnico-socială - clădire cu parter si 3 nivele din beton armat; anexa tehnico-socială - clădiri cu parter din beton armat.

Teren în suprafată de 5.515,18 m2 CF nr. 113741, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/118

1.908.321

 

 

729.326

23.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Centrala termică III - clădire industrială cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 242,42 m2

CF nr. 112998, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/196/A

60.860

24.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Centrala termică III - clădire industrială cu parter din beton armat; anexa tehnico-socială - clădire cu subsol, parter si un nivel din beton armat. Teren în suprafată de 1.415,91 m2 CF nr. 113772, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/196

402.101

 

94.846

25.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Depozit descoperit laminate - depozit laminate deservit de pod rulant. Teren în suprafată de 5.213,48 m2 CF nr. 112996 nr. topo (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/187

1.478.340

26.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Anexa depozit laminate - clădire cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 140,82 m2 CF nr. 113658, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/185

51.601

27.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Clădire industrială cu tratament suprafată si pregătire materială, cu parter din beton armat, anexa tehnico-socială - clădire cu parter si un nivel. Teren în suprafată de 1.767,14 m2 CF nr. 113686, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/188

548.904

28.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Rampă descărcare - depozit cu rampă deservit de pod rulant. Teren în suprafată de 1.646,02 m2

CF nr. 113045, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/145

443.152

29.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Gospodărie de abrazive - clădire industrială cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 489,90 m2

CF nr. 113645, nr. topo. (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/151

187.782


30.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Depozit laminate trase, oteluri si produse finite - clădire industrială cu parter din beton armat, anexa tehnico-socială - clădire cu parter din beton armat. Teren în suprafată de 5.714,46 m2 CF nr. 113674 nr. topo (9060/2/4, 9103/4/A/3, 9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/143

1.872.723

106.240

31.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 18.829 m2 CF nr. 112445 nr. cadastral 112445

3.200.930

32.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 30.101 m2 CF nr. 112446 nr. cadastral 112446

5.117.170

33.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 8.191 m2 CF nr. 112447 nr. cadastral 112447

1.392.470

34.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 5.289 m2 CF nr. 112448 nr. cadastral 112448

899.130

35.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul roman, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 5.977 m2 CF nr. 112449 nr. cadastral 112449

1.016.090

36.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 12.693 m2 CF nr. 112450 nr. cadastral 112450

2.157.810

37.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 2.763 m2 CF nr. 112454 nr. cadastral 112454

469.710

38.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 525 m2 CF nr. 112455 nr. cadastral 112455

89.250

39.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Teren intravilan în suprafată de 198 m2 CF nr. 112458 nr. cadastral 112458

33.660

40.

Brasov, Str.

13 Decembrie nr. 96,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

Bunuri imobile prin destinatie se regăsesc în constructii (lista acestor bunuri se regăseste în anexa nr. 2)

1.263.100

VALOARE TOTALĂ: 41.965.901,25

 

ANEXA Nr. 2

IMOBILE PRIN DESTINATIE

(Mijloace fixe care se regăsesc în constructii)

 

Nr. crt.

Nr. de inventar

Denumirea mijlocului fix

Cantitatea

Data PIF

Valoarea

- lei -

1

4530054

GRINDĂ RULANTĂ

 

30 iulie 1974

20.848,06

2

4530108

GRINDĂ RULANTĂ SUSPENDATĂ

 

17 ianuarie 1983

3.425,90

3

4530128

POD RULANT MONOGRINDĂ PE 3 CĂI DE RULARE

 

16 mai 1988

3.421,67

4

4530130

POD RULANT MONOGRINDĂ

 

1 august 1989

3.021,21

5

205900017

INSTALATIE DE FILETARE A LICHIDELOR DE RĂCIRE

 

25 iulie 1974

16.759,04

6

205900062

INSTALATIE DE FILTRARE

 

23 iunie 1993

126,35

7

205900063

INSTALATIE DE FILTRARE

 

23 iunie 1993

126,35

8

205900064

INSTALATIE DE FILTRARE

 

23 iunie 1993

126,35

9

206009004

INSTALATIE DE FILTRARE CU SEPARATOR MAGNETIC RD 1359

 

23 decembrie 1995

12.417,47

10

216300007

INSTALATIE VENTILATIE HALĂ

 

6 noiembrie 1973

2.412,29

11

216300012

INSTALATIE VENTILATIE LABORATOR

 

31 decembrie 1974

2.934,52

12

216300017

INSTALATIE EVACUARE A AERULUI

 

30 iunie 1977

3.879,28

13

216300018

INSTALATIE VENTILATIE

 

30 iunie 1977

1.638,52

14

216310024

INSTALATIE VENTILATIE ABSORBTIE

 

30 ianuarie 1975

2.920,02

15

262570002

INSTALATIE DE STINS INCENDIU

 

31 decembrie 1975

16.820,63

16

222304

GENERATORI STATICI DE MEDIE FRECVENTĂ

 

30 decembrie 1988

41.684,24

17

2200198

TRANSFORMATOR

 

15 septembrie 1972

21.389,55

18

2200202

TRANSFORMATOR 1600 KV A 6/04

 

30 octombrie 1974

36.007,68

19

2200211

TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI 6/0,4KV 1000KVATIPTT22

 

23 iunie 1980

24.701,46

20

2200212

TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI 6/0,4KV 1000KVATIPTT22

 

23 iunie 1980

24.701,46

21

2200213

TRAFO DE PUTERE ÎN ULEI 6/0,4 KV 1600KVA

 

23 iunie 1980

41.102,91

22

2200214

TRAFO DE PUTERE ÎN ULEI 6/0,4 KV 1000KVA

 

30 noiembrie 1980

27.943,60

23

2200224

TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI CU CIRCULATIE NATURALĂ

 

3 octombrie 1988

1.847,01

24

2200225

TRANSFORMATOR TTUAL1600KVA

 

30 decembrie 1988

0,00

25

2200226

TRANSFORMATOR TTA630KV

 

30 decembrie 1988

0,00

26

2200227

TRANSFORMATOR

 

15 martie 1989

83.925,83

27

2200228

TRANSFORMATOR

 

15 martie 1989

0,00

28

2200229

TRANSFORMATOR DE PUTERE

 

17 decembrie 1990

47.107,96

29

2542375

INSTALATIE ELECTRICĂ 6 KV SCD COMPUSĂ DIN 35 CELULE

 

23 iunie 1980

25.584,70

30

2542376

INSTALATIE ELECTRICĂ 6 KV SCE COMPUSĂ DIN 34 CELULE

 

30 noiembrie 1980

22.685,98

31

2544370

CELULA DE EXTERIOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE

 

30 octombrie 1974

41.517,37

32

4510070

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTATIV

 

1 iunie 1981

0,00

33

4510071

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,24

34

4510074

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,24

 

35

4510095

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,03

36

4530003

GRINDĂ RULANTĂ CU MACARA

 

30 aprilie 1967

185,22

37

4530056

POD RULANT ACTIONAT MANUAL

 

30 octombrie 1974

7.797,77

38

4530072

POD RULANT MANUAL

 

30 aprilie 1981

8.647,74

39

4530073

POD RULANT MANUAL

 

30 aprilie 1981

8.659,93

40

4530089

POD RULANT

 

31 iulie 1981

22.090,93

41

4530122

POD RULANT

 

15 iunie 1987

2.171,77

42

4530123

POD RULANT

 

15 iunie 1987

2.171,77

43

4530126

POD RULANT MONOGRINDĂ ELECTRICĂ

 

7 martie 1988

7.019,28

44

4530127

POD RULANT MONOGRINDĂ ELECTRICĂ

 

7 martie 1988

7.019,28

45

4531008

POD RULANT ELECTRIC CU CÂRLIG

 

16 aprilie 1965

3.295,29

46

4531009

POD RULANT ELECTRIC

 

2 iulie 1965

3.158,42

47

4531094

POD RULANT ELECTRIC

 

17 februarie 1982

24.722,01

48

4531097

POD RULANT ELECTRIC

 

27 mai 1982

25.193,04

49

4531131

POD RULANT

 

19 aprilie 1990

31.773,01

50

4590071

POD RULANT MANUAL

 

30 aprilie 1981

7.370,46

51

216310040

INSTALATIE VENTILATIE LINIA DE FOSFAT

 

30 septembrie 1981

14.888,19

52

216320001

GENERATOR STATIC MEDIE FRECVENTĂ 400KW PENTRU LAMINARE

 

11 iunie 1999

0,00

53

220021600

TRAFO DE PUTERE TTU1600KVA6/04KV

 

31 mai 1991

41.874,52

54

222000004

GENERATOR STATIC TIP GS 800L 1500 CU ECHIPAMENT DE RĂCIRE ÎNCHIS

 

20 noiembrie 1996

0,00

55

222000005

TRANSFORMATOR DE PUTERE 5000/2500KVA/0,680KV,NP32/93

 

7 decembrie 1995

0,00

56

4530092

POD RULANT ELECTRIC

 

30 noiembrie 1981

26.603,54

57

4530093

POD RULANT ELECTRIC

 

30 noiembrie 1981

26.654,09

58

2200215

TRANSFORMATOR DE PUTERE ÎN ULEI

 

21 septembrie 1981

37.109,24

59

2200218

TRANSFORMATOR TIP TTU

 

18 noiembrie 1982

41.786,54

60

2213282

REDRESOR RS.60

 

12 septembrie 1970

102,90

61

2213288

REDRESOR RS.60

 

12 septembrie 1970

102,90

62

2559425

INSTALATIE ELECTRICĂ

 

29 septembrie 1971

30.847,35

63

4503105

ELECTROPALAN

 

24 mai 1982

260,23

64

4509029

RIDICĂTOR CU BRAT PIVOTANT

 

22 februarie 1967

119,50

65

4510072

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

66

4510073

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

67

4510075

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

68

4510076

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

69

4510077

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20


70

4510078

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

71

4510079

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

72

4510080

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

73

4510081

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

74

4510082

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

75

4510083

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

76

4510084

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

77

4510085

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

78

4510086

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

79

4510087

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

80

4510088

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

81

4510089

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

82

4510090

MACARA PIVOTANTĂ CU BRAT ROTITOR DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN

 

5 iulie 1981

179,20

83

4510091

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,00

84

4510092

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,00

85

4510093

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,00

86

4510094

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,00

87

4510104

MACARA PIVOTANTĂ T769

 

19 martie 1983

193,00

88

4530027

MONOGRINDĂ

 

30 aprilie 1969

1.207,12

89

4530096

POD RULANT MONOGRINDĂ

 

26 aprilie 1982

10.506,75

90

21630025

INSTALATII DE FILTRARE SI RECIRCULARE RĂCIRE SACK152

 

23 iunie 1981

29.705,80

91

205900043

INSTALATII DE FILTRARE SI RECIRCULARE RĂCIRE SACK152

 

23 iunie 1981

127.153,52

92

216300029

INSTALATIE VENTILATIE HALĂ

 

30 decembrie 1981

49.959,96

93

461000003

ELECTROPALAN CU LANT SI CĂRUCIOR DES.

 

29 iunie 2002

2.222,66

94

464100001

PALAN MANUAL CU LANT SI CĂRUCIOR PML

 

30 mai 2001

858,92

95

2163011

INSTALATIE DE VENTILATIE

 

30 octombrie 1974

772,75

96

4503174

ELECTROPALAN CU CĂRUCIOR

 

29 noiembrie 1990

792,44

97

4530028

POD EL. MONOGRINDĂ DE 3,2 TO.

 

1 aprilie 1969

2.931,33

98

4530036

GRINDĂ RULANTĂ SUSPENDATĂ

 

25 iunie 1971

857,16

99

4530088

POD RULANT ELECTRIC

 

20 iulie 1981

24.065,11

100

45301118

POD RULANT MONOGRINDĂ ELECTRICĂ

 

22 octombrie 1985

8.388,39

101

2013055

CONSTRUCTIE STATIE ULEIURI

 

8 septembrie 1983

86.233,65

 

TOTAL:

1.263.100,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si ai art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.137.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR

ale imobilelor, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin

 

Nr. MF

 

 

Cod de

clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresă

Baza legală

În administrare/

concesiune

Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit

27195

8.29.06

Clădire P+1

Suprafata construită - 545 mp

Suprafata desfăsurată - 1.070 mp

Suprafata utilă -856 mp

Pe latura nordică: str. Traian Lalescu

Pe latura estică: bloc de locuinte

Pe latura sudică: sinagogă

Pe latura vestică: bar

România,

Judetul Caras-Severin,

Municipiul Resita,

str. Traian Lalescu nr. 11

1886

460.510

Decizia Consiliului Popular Caras-Severin nr. 76/1981 Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, republicată

În administrarea ANCPI

Folosintă gratuită OCPI Caras-Severin

imobil

Număr atribuit de MFP

8.29.06

Teren

Suprafata totală: 993mp, din care ocupată de constructii 545 mp,

iar liberă de constructii 448 mp

Pe latura nordică: str. Traian Lalescu

Pe latura estică: bloc de locuinte

Pe latura sudică: Sinagogă

Pe latura vestică: bar

România,

judetul Caras-Severin, municipiul Resita,

str. Traian Lalescu nr. 11

1886

109.089

Decizia Consiliului Popular Caras-Severin nr. 76/1981 Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, republicată

În administrarea ANCPI

Folosintă gratuită OCPI Caras-Severin

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 155007, 155008, 155009, 155010 si 155012 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a unor unităti de cult detinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte si unitătile de cult detinătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.229.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor apartinând domeniului public al statului care au fost modificate

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cod de clasificare

B - anul dobândirii/dării în folosintă

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

A

Descrierea tehnică

Denumirea

B

Descrierea juridică

Tipul bunului

Adresa

Valoarea de inventar (în lei)

În administrare/ concesiune

1.

155008

8.29.06

Clădire + teren

Sc (P+2) = 415m2

Sd = 1.311,01 m2

S teren = 2.094 m2

Municipiul Miercurea-Ciuc,

str. Patriarh Miron Cristea nr. 5,

judetul Harghita

1

1994

Administrare

Imobil

2.

155012

8.29.06

Clădire + teren

Sc = 589,59 m2

Su totală = 2.440,3 m2

Sd totală = 2.947,95 m2

S teren = 640 m2

Municipiul Alba Iulia,

str. Vasile Goldis nr. 11 A,

judetul Alba

240.404.424

1995

Administrare

Imobil

3.

155009

8.29.06

Clădire + teren

Sc = 328 m2

Sd = 3.940,80 m2

S teren = 546 m2

Municipiul Sfântu Gheorghe,

Str. Scolii nr. 2,

judetul Covasna

4.947.000

1995

Administrare

Imobil

4.

155010

8.29.06

Clădire + teren

Sc (S+P+1) = 556m2

Sd = 1.080 m2

S teren = 1.365 m2

Municipiul Miercurea-Ciuc,

str. Patriarh Miron Cristea nr. 5,

judetul Harghita

365.342.646

1995

Administrare

Imobil

5.

155007

8.29.06

Clădire + teren

S teren = 17.690,32 m2

Sc totală = 4.374,08 m2

S sediu administrativ

C1 (Palatul Parlamentului)

Camera Deputatilor = 4.172,48 m2

S anexa C2 (la sol) = 132,17 m2

S anexa C3 (la sol) = 28,79 m2

S anexa C4 (la sol) = 18,60m2

S anexa C5 (la sol) = 22,04 m2

Municipiul Bucuresti,

Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25,

sectorul 4

1

1996

Administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Denumirea bunului imobil

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Baza legală a detinerii în administrare/ folosintă gratuită

Unitatea de cult care detine bunul în

folosintă gratuită

1.

155008 8.29.06

Imobil

Clădire + teren Sc(P+2) = 415m2 Sd = 1.311,01 m2 S teren = 2.094 m2 Valoare de inventar (lei) = 1 - conform C.F nr. 52.780/2010

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Patriarh Miron Cristea nr. 5, judetul Harghita

Hotărârea Guvernului nr. 379/1994

Episcopia Covasnei si Harghitei

2.

155012 8.29.06

Imobil

Clădire + teren

Sc = 589,59 m2

Su totală = 2.440,3 m2

Sd totală = 2.947,95 m2

S teren = 640 m2

Valoare de inventar (lei) = 240.404.424 - conform C.F nr. 79.094/2010

Municipiul Alba lulia, str. Vasile Goldis nr. 11 A, judetul Alba

Hotărârea Guvernului nr. 444/1995

Arhiepiscopia Alba luliei

3.

155009 8.29.06

Imobil

Clădire + teren

Sc = 328 m2

Sd = 3.940,80 m2

S teren = 546 m2

Valoare de inventar (lei) = 4.947.000 - conform C.F nr. 23.074/2010

si C.F. nr. 23.074-C1-U10/2010

Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Scolii nr. 2, judetul Covasna

Hotărârea Guvernului nr. 465/1995

Episcopia Covasnei si Harghitei

4.

155010 8.29.06

Imobil

Clădire + teren

Sc(S+P+1) = 556m2

Sd = 1.080 m2

S teren = 1.365 m2

Valoare de inventar (lei) = 365.342.646 - conform C.F nr. 52.780/2010

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Patriarh Miron Cristea nr. 5, judetul Harghita

Hotărârea Guvernului nr. 466/1995

Episcopia Covasnei si Harghitei

5.

155007 8.29.06

Imobil

Clădire + teren

S teren = 17.690,32 m2

Sc totală = 4.374,08 m2

S sediu administrativ C1 (Palatul Parlamentului)

Camera Deputatilor = 4.172,48 m2

S anexa C2 (la sol)= 132,17 m2

S anexa C3 (la sol)= 28,79 m2

S anexa C4 (la sol) = 18,60 m2

S anexa C5 (la sol) = 22,04 m2

Valoare de inventar (lei) = 1

- conform C.F nr. 60.693/2010

Municipiul Bucuresti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sectorul 4

Hotărârea Guvernului nr. 941/1996

Patriarhia Română

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participantila alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3 pentru alegerea Camerei Deputatilor din 5 decembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

 

Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3 pentru alegerea Camerei Deputatilor:

 

- Partidul National Liberal;

- Partidul Democrat Liberal;


- Alianta politică Partidul Social Democrat+Partidul Conservator;

- Uniunea Democrată Maghiară din România;

- candidat independent - Timis Nicolae;

- candidat independent - Remus Cernea.

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 17.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

 

1. Cuantumul total al cotizatiilor încasate în anul 2009: 408 lei

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Suma

Felul donatiei

Data

Oancea Călin

1700308120718

Română

5.000 lei

Bani

10 februarie 2009

1.366,24 lei

13 martie 2009

1.300 lei

17 noiembrie 2009

TOTAL:

7.666,24 lei

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.