MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 612/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 30 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

844. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 

876. - Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 

879. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

882. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

435. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 si nr. 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Târgu Jiu":

a) se abrogă pozitiile nr.: 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 748, 756, 760, 930 si 1.068;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 552, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Delimitare: Str. Mărgăritarului, platforma D.S.C., pârâul Amaradia; a) Clădire statie: Suprafată construită Se = 1.100 mp; b) Platformă nămol: Suprafată = 10.400 mp; c) Decantor radial: Suprafată = 907,5 mp; d) Decantor radial: Suprafată = 907,5 mp; e) Fosă septică: Suprafată = 156 mp; f) Iluminat exterior; împrejmuire: Lungime = 690 m; Teren aferent: Suprafată = 39.878 mp";

- la pozitia nr. 765, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic Ion Mincu";

- la pozitia nr. 938, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Târgu Jiu, calea Bucuresti nr. 56, suprafată = 4.842 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009", coloana 5 va avea următorul cuprins: „619.969,68 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local Târgu Jiu, conform HCL nr. 2 din 26.01.2010; Protocol nr. 40.103/2.10.2009";

- la pozitia nr. 956, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zonă U.M., Str. Narciselor (trei corpuri de clădire); Suprafată construită Se = 496 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 496 mp, Suprafată teren = 8.100 mp";

c) se completează cu pozitiile nr. 1099-1193, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ticleni":

a) se abrogă pozitia nr. 84;

b) se completează cu pozitiile nr. 101-107, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alimpesti" se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 5", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (D.e.6) - 0+521 (DN 67), Lungimea drumului L = 0,521 km, Lătimea drumului I = 6 m";

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 6", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (D.S. 2)- 1 + 482 (DV 2), Lungimea drumului L = 1,482 km, Lătimea drumului I = 6 m";

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 11", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DS 9) - 0+560 (DV 2), Lungimea drumului L = 0,560 km, Lătimea drumului I = 6 m";

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 15", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DS 12) - 0+991 (DV 14), Lungimeadrumului L= 0,991 km, Lătimea drumului I = 6 m, Nr. podete = 1";

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 18", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DS 16) - 0+990 (DV 14), Lungimea drumului L = 0,990 km, Lătimea drumului I = 6 m";

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 24", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 675B) - 2+184 (DV 12), Lungimea drumului L = 2,184 km, Lătimea drumului I = 6 m";

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 29", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 675 C) - 1+917 (hotar Alunu), Lungimea drumului L= 1,917 km, Lătimea drumului I = 6 m".

4. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Arcani" se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DC 137) - 0+450 (Jales); Lungimea drumului L = 0,450 km; Lătimea părtii carosabile I = 3 m";

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DC 93) - 0+190 (Olteanu Măria); Lungimea drumului L = 0,190 km; Lătimea părtii carosabile I = 5 m";

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DC 93) - 0+120 (Jales); Lungimea drumului L = 0,120 km; Lătimea părtii carosabile I = 3 m";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DS 9) - 0+790 (DC 193); Lungimea drumului l_ = 0,790 km; Lătimea părtii carosabile I = 3 m; Nr. podete = 1";


- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DS 9) - 0+800 (DS 12); Lungimea drumului L = 0,800 km; Lătimea părtii carosabile I = 3 m".

5. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Fier":

a) se abrogă pozitia nr. 60;

b) se completează cu pozitiile nr. 143-154, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bălesti":

a) se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Primară Rasova, localitatea Rasova; A) Clădire scoală: Suprafată construită Se = 161 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 161 mp; B) Magazie: Suprafată construită Se = 15 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 15 mp; C) WC: Suprafată construită Se = 16 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 16 mp; D) Împrejmuire = 113 m.L; E) Teren aferent = 2.923 mp";

b) se completează cu pozitiile nr. 77 - 97, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărbătesti" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 661)-2+800 (Priodiste), Lungimea drumului L= 2,800 km, Lătimea părtii carosabile I = 6 m, Nr. podete = 5, Nr. indicatoare circulatie = 4".

8. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bâlteni":

a) se abrogă pozitia nr. 141;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 139, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Moi; Clădire: Suprafată construită Se = 320 mp; Teren aferent = 1.693 mp";

- la pozitia nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spatiu verde", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată S = 473 mp";

- la pozitia nr. 149, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Piată săptămânală", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Pesteana-Jiu; Clădire: Suprafată construită Se = 31 mp; Baracă metalică = 191 mp; Copertină metalică = 92 mp; împrejmuire = 243 m.L; Teren aferent = 8.090 mp";

c) se completează cu pozitiile nr. 154-155, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bolbosi" se completează cu pozitiile nr. 58- 61, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

10. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borăscu":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 6", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 673)-0+1000 (Tarla Calapăru); Lungimea drumului L = 1,000 km; Lătimea părtii carosabile I = 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000,00 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Borăscu, în administrarea Consiliului Local Borăscu, conform HCL nr. 7 din 9.03.2010";

- la pozitia nr. 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 7", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 673)-0+2,500 (Tarla Calapăru); Lungimea drumului L = 2,500 km; Lătimea părtii carosabile I = 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.500,00 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Borăscu, în administrarea Consiliului Local Borăscu, conform HCL nr. 7 din 9.03.2010";

- la pozitia nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 5", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DC 68)-0+3,732 (Tarla Borăscu); Lungimea drumului L = 3,732 km; Lătimea părtii carosabile I = 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.660,00 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Borăscu, în administrarea Consiliului Local Borăscu, conform HCL nr. 7 din 9.03.2010";

- la pozitia nr. 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă D.e. 8", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ 674 B)-0+1000 (Tarla Mentii din Dos); Lungimea drumului L = 1,000 km; Lătimea părtii carosabile I = 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000,00 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Borăscu, în administrarea Consiliului Local Borăscu, conform HCL nr. 7 din 9.03.2010";

b) se completează cu pozitiile nr. 166-169, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bumbesti-Pitic" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Punct sanitar".

12. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bustuchin":

a) se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Poiana-Seciuri; a) Clădire scoală, Suprafată construită = 617,68 mp, Suprafată desfăsurată = 617,68 mp; b) Extindere scoală (bibliotecă), Suprafată construită = 134,32 mp, Suprafată desfăsurată = 134,32 mp; c) Magazia nr. 1, Suprafată construită = 89 mp, Suprafată desfăsurată = 89 mp; d) Magazia nr. 2, Suprafată construită = 22 mp, Suprafată desfăsurată = 22 mp; e) Împrejmuire = 285 m.L; f) Teren aferent = 5.090 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „145.011 lei";

b) se completează cu pozitiile nr. 204-207, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crasna":

a) se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă comuna Crasna, satele Aninisu din Deal si Aninisu din Vale, judetul Gorj", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.801.151, 40 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Crasna, în administrarea Consiliului Local Crasna, conform HCL nr. 3/2008, modificată prin HCL nr. 17/24.02.2010";

b) se completează cu pozitiile nr. 144-150, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.


14. Anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cruset" se completează cu pozitia nr. 79, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

15. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Licurici" se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Licurici; Clădire: Suprafată construită Se = 392 mp; Magazie: Suprafată construită Se = 25 m. WC: Suprafată construită Se = 8 mp; împrejmuire = 251 m.L; Teren aferent = 20.091 mp";

- la pozitia nr. 136, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Licurici, conform HCL nr. 33/2009";

- la pozitia nr. 137, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Licurici, conform HCL nr. 33/2009";

- la pozitia nr. 138, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Licurici, conform HCL nr. 33/2009";

- la pozitia nr. 139, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Licurici, conform HCL nr. 33/2009";

- la pozitia nr. 140, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Licurici, conform HCL nr. 33/2009".

16. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Musetesti" se completează cu pozitiile nr. 43-48, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

17. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Negomir" se completează cu pozitiile nr. 184-192, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

18. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pestisani" se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie (drum de tarla) D.e. 2", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DC 131B, km 1+640) - 1+000 (DC 134, km 1+430); Lungimea drumului L = 1,000 km, Lătimea părtii carosabile 1 = 10 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2010", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15000 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a comunei Pestisani, în administrarea Consiliului Local Pestisani, conform H.C.L. nr. 19/1999, modificată prin H.C.L. nr. 22/2010";

- la pozitia nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie (drum de tarla) D.e. 1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DJ672, km 33+100) - 3+812 (DC 131B," km 4+600); Lungimea drumului L = 3,812 km, Lătimea părtii carosabile I = 5,5 m; Nr. podete = 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.180 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proprietate publică a Comunei Pestisani, în administrarea Consiliului Local Pestisani, conform H.C.L. nr. 24/2008, modificată prin H.C.L. nr.20/2010".

19. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopsoru":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 72 Ceplea (Ulita ce merge la A.C.H.)", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (DE79) - 0+200 (Hala deseuri), Lungimea drumului L = 200 m.L Lătimea părtii carosabile I = 6 m.L";

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum forestier DF 2 Deleni - Valea Plopsorului (Ulita spre pădurea statului)", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (D.C.48) - 0+3056 m.L (spre pădurea statului), Lungimea drumului L = 3.056 m.L, Lătimea părtii carosabile = 7 m.L";

- la pozitia nr. 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum forestier D.F.3 Piscuri-Stricatu", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 0+000 (D.C.48) - 0+4315 (în Stricatu), Lungimea drumului L = 4.315 m.L; Lătimea părtii carosabile I = 6 m.L";

b) se completează cu pozitiile nr. 166-178, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

20. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Polovragi" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.225.374,46 lei".

21. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rosia de Amaradia":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie: km 3+360 (Poiana Seciuri) - 14+425 (Rosia de Amaradia); Lungimea drumului L = 11,065 km; Lătimea părtii carosabile I -l m; Lungimea santurilor amenajate = 5.500 m; Nr. poduri = 4; Nr. podete = 5; Nr. indicatoare de circulatie = 15 buc; din care: a) Drum modernizat prin investitie SAPARD de la km 3+735 (Rosia de Amaradia) la km 10+085 (Rosia de Amaradia); Lungimea drumului L = 6,350 km; Lătimea părtii carosabile I = 7 m; Lungimea santurilor si rigolelor amenajate = 2.500 m; Nr. poduri = 2; Nr. podete = 10; b) Drum modernizat prin investitie FRDS de la km 11+600 (Rosia de Amaradia) la km 12+450 (Rosia de Amaradia); Lungimea drumului L = 0,850 km; Lătimea părtii carosabile I = 7 m; Lungimea santurilor amenajate = 1.100 m; Nr. poduri = 1; Nr. podete = 1", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 3.205.869,57 lei - investitie SAPARD si 357.512,32 lei - investitie FRDS";

b) se completează cu pozitia nr. 124, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

22. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Runcu" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Runcu, satul Balta; Suprafată construită fosta primărie Se = 79,5 mp; Suprafată construită anexă Se = 55 mp; Suprafată teren aferent S = 477 mp; împrejmuire = 97 m.L".

23. Anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scoarta" se completează cu pozitiile nr. 124-126, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

24. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turburea" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 184, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sistem alimentare cu apă, comuna Turburea", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Turburea, satele: Turburea, Sipotu, Spahii, Poiana si Cocorova; Put foraj Turburea (pompă submersibilă) - 1 buc, Rezervor înmagazinare Turburea - 1 buc. = 300 mc; Put foraj 2 buc. - Spahii si Poiana; Rezervoare înmagazinare cu sistem de vane, Spahii si Poiana - 7 buc, capacitate = 500 mc; Post trafo aerian - Spahii - 6/0,4 KV - 1 buc; Clădire statie clorinare - 2 buc. = 66 mp; Conductă aductiune - 4,2 km; Conductă distributie = 37,005 km; Teren aferent bazin Turburea = 625 mp (25 x 25); Teren aferent put Spahii = 798 mp (38 x 21); Teren aferent put Poiana = 1.444 mp (38 x 38); Teren aferent retelei de aductiune si distributie = 41.205 mp (41.205 m x 1 m); împrejmuire bazin Turburea 100 m.L; împrejmuire put Turburea 44 m.L; împrejmuire bazine Spahii 236 m.L; împrejmuire put Spahii 118 m.L;


împrejmuire bazine Poiana 276 ml; împrejmuire put Poiana 152 ml; Bransamente 670 buc".

25. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tântăreni" se modifică următoarea pozitie, după cum urmează:

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Floresti; a) Clădire: Suprafată construită Se = 802 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 802 mp; b) Magazie: Suprafată construită Se = 26 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 26 mp; c) WC: Suprafată construită Se = 9 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 9 mp; d) Grup sanitar: Suprafată construită Se = 74 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 74 mp; e) Teren aferent = 12.036 mp";

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chicioara; a) Clădire: Suprafată construită Se = 94,50 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 94,50 mp; b) Magazie: Suprafată construită Se = 6,25 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 6,25 mp; c) WC: Suprafată construită Se = 2,05 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 2,05 mp; d) Teren aferent = 17.500 mp; e) Clădire grădinită: Suprafată construită Se = 54 mp, Suprafată desfăsurată Sd = 54 mp";

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Tântăreni; a) Învecinări: N - Teatrul de vară si clădire vestiare, S - Izlaz comunal, E - Sîrbu Dumitru, V - Izlaz comunal; b) Teren aferent = 6.600 mp".

26. Anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Urdari" se completează cu pozitiile nr. 101-138, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele 1-16*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 844.


*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", sos. Panduri, nr. 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 16 decembrie 2009, se diminuează la venituri cu suma de 5.593 mii lei, la cheltuieli cu suma de 210.602 mii lei, rezultând un excedent de 205.009 mii lei.

(2) Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010, rectificat, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se repartizează si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 876.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Capitol

Subcapitol/

paragiaf

Titlu /

articol

Alineat

Denumire indicatori

Program

actualizat

influente +/-

Program

rectificat

0

1

2

3

4

5

6

7=6+5

 

 

 

 

VENITURI

1.108.491

-5.593

1.102,898

 

 

 

 

I. Venituri curente

1.108.491

-5.593

1.102.898

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

1.108.491

-5.593

1.102.898

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

1.105.148

-6.301

1.098.847

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

1.105.148

-6.301

1.098.847

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

495.958

5.750

501.708

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

566.177

-4.038

562.139

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

43.013

-8.013

35.000

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri si servicii

3.343

708

4.051

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităti, si confiscări

280

1.020

1.300

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

280

1.020

1.300

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.063

-312

2.751

 

50

 

 

Alte venituri

3.063

-312

2.751

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificatia functională

1.108.491

-210.602

897.889

 

 

 

 

Partea a 1 a - Servicii publice generale

1.108.491

-210.602

897.889

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

46.984

-7.880

39.104

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

46.984

-7.880

39.104

 

01.03

 

 

Autorităti executive

46.984

-7.880

39.104

55.09

 

 

 

Tranzacti privind datoria publică si împrumuturi

b. Clasificatia economică

1.061.507

-202.722

858.785

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

1.108.491

-210.602

897.889

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

46.984

-7.880

39.104

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

38.328

-7.014

31.314

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

38.228

-7.004

31.224

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

34.058

-5.883

28.175

 

 

 

01

Furnituri de birou

4.004

-992

3.012

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

276

-105

171

 

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrica

5.505

-838

4.667

 

 

 

04

Apâ, canal si salubritate

516

-122

394

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.215

-94

1.121

 

 

 

06

Piese de schimb

444

-122

322

 

 

 

07

Transport

106

-66

40

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

1.915

-416

1.499

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

12.475

-2.110

10.365

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7.602

-1.018

6.584

 

 

20.02

 

Reparatii curente

1.354

-375

979

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

297

-153

144

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

297

-153

144

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

52

-22

30

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.467

-571

1.896

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

836

-147

689

 

 

 

04

Chirii

1.631

-424

1.207

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

100

-10

90

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100

0

100

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

8.656

-866

7.790

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

8.656

-866

7.790

 

 

71.01

 

Active fixe

8.656

-866

7.790

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.341

-134

1.207

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale

7.315

-732

6.583

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

1.061.507

-202.722

858.785

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.061.507

-202.722

858.785

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

1.061.507

-202.722

858.785

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

316.000

0

316.000

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

316.000

0

316.000

 

 

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

4.058

0

4.058

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

4.058

 

4.058

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul trezoreriei

741.449

-202.722

538.727

 

 

 

04

statului

741.449

-202.722

538.727

 

 

 

 

Excedent/ Deficit

0

205.009

205.009

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.. aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 879.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

Bucuresti, sectorul 4, Sos. Oltenitei nr. 103

Cod unic de înregistrare: 10881986

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIF 2010

 

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

359.947,84

 

1

Venituri din exploatare din care:

2

358.697,84

 

 

a) din productia vânduta

3

348.097,84

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c) din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

0,00

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

0,00

 

 

d) productia imobilizata

8

600,00

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

10.000,00

 

2

Venituri financiare din care:

10

1.250,00

 

 

a) din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b) din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

1.000,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

250,00

 

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

359.282,08

 

1

Cheltuieli de exploatare din care:

17

308.098,03

 

 

a) cheltuieli materiale

18

10.552,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

29.854,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

125.395,20

 

 

d1) cheltuieli cu salarii

22

93.977,57

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

26.252,78

 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale

24

19.577,47

 

 

- ch. privind contributia de asigurări pt. somaj

25

573,16


 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

5.646,04

 

 

- ch. privind fonduri speciale aferente fondului de salarii

27

456,11

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.164,85

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

1.821,83

 

 

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

0,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art 2 din Legea nr. 193/2006)

31

0,00

 

 

d3.2 ) tichete de masa

32

3.343,02

 

 

d3.3 ) tichete de vacanta

33

0,00

 

 

e) ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f) ch.cu drepturilesalariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

690,83

 

 

g) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

106.588,00

 

 

h) ch.cu prestatiile externe

37

28.473,00

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.545,00

 

 

i1) contract de mandat

39

102,70

 

 

j2) cheltuieli deprotocol, din care:

40

10,88

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

41

0,00

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0,00

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuielile de reclama si publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

i6) ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

Cheltuieli financiare din care:

48

51.184,06

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

49

24.496,14

 

 

b) alte cheltuieli financiare

50

26.687,92

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

52

665,75


IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

43,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

622,75

 

1

Rezerve legale

55

31,14

 

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

591,61

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 si 59

60

0,00

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societătilor/ companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

0,00

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

287.966,18

 

1

Surse proprii

65

106.588,00

 

2

Alocatii de la buget

66

0,00

 

3

Credite bancare

67

181.378,18

 

a)

- interne

68

181.378,18

 

b)

- externe

69

0,00

 

4

Alte surse

70

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

287.966,18


 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

209.911,72

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

78.054,46

 

a)

interne

74

4.826,78

 

b)

externe

75

73.227,68

VIII.

REZERVE, din care:

76

0,00

 

1

Rezerve legale

77

0,00

 

2

Rezerve statutare

78

0,00

 

3

Alte rezerve

79

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0,00

 

1

Venituri totale

81

359.947,84

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

359.282,08

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.936,00

 

4

Nr. mediu de salariati total

84

1.953,00

 

5

Fond de salarii, din care:

85

93.977,57

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

93.954,57

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

23,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.008,98

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curentetlei/persoană) (rd.81/84)

89

184.305,09

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (rd.81/84*IPC)

90

184.305,09

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu - (unităti fizice/persoană)

91

0,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000=(rd.16/rd.1)*1000

92

998,15

 

11

Plăti restante

93

5.000,00

 

a)

preturi curente

94

5.000,00

 

b)

preturi comparabile

95

5.000,00

 

12

Creante restante

96

4.500,00

 

a)

preturi curente

97

4.500,00

 

b)

preturi comparabile

98

4.666,50


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este institutie publică si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

(3) Finantarea Autoritătii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează si realizează strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:

a) asigurarea armonizării cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protectiei consumatorilor;

b) desfăsurarea activitătii de informare si educare a cetătenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;

c) evaluarea efectelor pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;

e) efectuarea activitătii de analiză si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;

f) autorizarea persoanelor fizice si juridice, în conditiile legii, să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.

Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protectiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

b) asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protectiei consumatorilor;

c) propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, precum si interzicerea penalitătilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile si interesele lor legitime;

d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfăsurarea activitătii de protectie a consumatorilor;

e) participă la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tară si din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

f) prezintă informări periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

g) evaluează efectele pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

h) controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie făcând controalele igienico-sanitare si sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

i) constată contraventii si dispune măsuri de limitare a consecintelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordantă cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritătii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

j) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piată sunt însotite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

k) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii;

l) coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;

m) sesizează factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor si serviciilor, în baza constatărilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

n) efectuează trimestrial prin prelevări de probe la produsele alimentare si nealimentare analize si încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

o) efectuează sau finantează studii, teste comparative si cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;


p) stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări si teste comparative;

r) desfăsoară activităti de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editează publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor;

s) sprijină asociatiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

s) sprijină asociatiile de consumatori în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultantă, informare si educare a consumatorilor;

t) sustine înfiintarea unor organisme de mediere în domeniul protectiei consumatorilor;

t) informează permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

u) primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii;

v) desfăsoară activităti de pregătire a specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor;

w) acordă consultantă de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii economici;

x) stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultantă, cursuri de pregătire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate în conditiile legii;

y) stabileste si percepe taxe si tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, pentru activităti de analiză, marcare si expertizare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

z) fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

aa) urmăreste, potrivit legii, legalitatea publicitătii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru procesul Kimberley, ca autoritate desemnată;

ce) autorizează operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

dd) stabileste si aprobă mărcile de certificare, de garantie proprie si de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

ee) efectuează expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

ff) efectuează operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate;

gg) acordă consultantă de specialitate si sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici;

hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;

ii) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele si deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(3) Taxele si tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informatiile necesare, de la Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Natională a Vămilor, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste institutii, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, numiti prin decizie a primuiui-ministru.

(2) Functiile de presedinte si vicepresedinte sunt asimilate cu functia de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat.

(3) Presedintele Autoritătii are calitatea de ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele Autoritătii conduce activitatea acesteia si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice române si străine.

(5) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(6) Vicepresedintii îndeplinesc atributiile si însărcinările delegate de presedinte prin ordin.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, compartimente, precum si birouri si colective temporare, conform actelor normative în vigoare.

(2) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, compartimentelor si unitătilor subordonate din aparatul Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în Autoritate este de 707, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 120, iar pentru comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor 587.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte, conform actelor normative în vigoare.

(5) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepresedinte.

(6) Autoritatea îndrumă si controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale si desfăsoară actiuni operative pe întregul teritoriu al tării, în baza sarcinilor si atributiilor stabilite de presedinte.

(7) Autoritatea, prin conducerea si structurile sale, urmăreste modul de realizare a atributiilor încredintate structurilor teritoriale si stabileste toate măsurile operative pentru optimizarea activitătii de supraveghere si control.

Art. 7. - (1) Autoritatea are în subordine, ca entităti cu personalitate juridică, comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex" Bucuresti. Organizarea si functionarea Centrului National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex" Bucuresti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. Entitătile cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor si Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului


Bucuresti sunt organizate ca structuri teritoriale, cu competente limitate teritorial, si sunt conduse de comisari-sefi.

(3) Comisarii-sefi au calitatea de ordonatori tertiari de credite si îndeplinesc în această calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul judetean respectiv.

(4) Functiile publice de conducere de comisar-sef si comisar-sef adjunct sunt asimilate din punct de vedere salarial cu functia publică de conducere de sef serviciu.

(5) În structura Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functionează Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice.

(6) Structura organizatorică detaliată a Autoritătii, a comisariatelor judetene, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, statele de functii, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 8. - (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere si control, având calitatea de functionar public cu statut specific, care poate lua măsuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitătii ca urmare a constatării încălcării legislatiei de protectie a consumatorilor si a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contraventiei.

(2) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în conditiile prevăzute de lege, si este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor, precum si a obligatiilor de serviciu.

(3) Personalul Autoritătii beneficiază de protectia legii si este apărat de orice ingerintă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.

(4) Personalul Autoritătii se legitimează cu legitimatia al cărei model este aprobat prin ordin al presedintelui.

Art. 9. - (1) Personalul Autoritătii împuternicit să efectueze controale si verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.

(2) Procedura de control si procedura de rezolvare a reclamatiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.

Art. 10. - (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat de 180 litri/autoturism, din care 3 autoturisme în dotarea Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si proces Kimberley si 95 de autoturisme pentru comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor, pentru desfăsurarea activitătilor specifice de supraveghere si control.

(2) Autoritatea poate avea în dotare si o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 180 litri, pentru Directia generală metale pretioase, pietre pretioase si proces Kimberley.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate în cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, precum si a cheltuielilor ocazionate de încercarea si verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovătia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.

Art. 12. - În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă din tară sau din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tară ori din străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele si cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.

Art. 14. - (1) Personalul structurilor subordonate Autoritătii se preia/se transferă, în limita posturilor aprobate, de către comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor si Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti.

(2) Comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor preiau de la comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor desfiintate, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spatiile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăsurării activitătii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 24 martie 2009, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 407 din 11 iunie 2003.

Art. 17. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul C se modifică si va avea următorul cuprins:

„C. Unităti care functionează în coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu finantare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului - Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - 707 posturi, exclusiv demnitarii".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 882.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Număr total de posturi 120, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

cu personalitate juridică ce functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate de la bugetul de stat:

- comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor si Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti

II. Unităti finantate din venituri proprii:

- Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex" Bucuresti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 72 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare, si al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite prezentul ordin.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 18 decembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Contributia prevăzută la art. 1 se achită lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul A.N.R.S.C. - cod IBAN RO92TREZ7035032XXX012298, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3."

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Mircea Matei

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 435.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.