MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 598/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 598         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE        Marti, 24 august 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

 

CTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

 

Avānd īn vedere prevederile art. 21 lit. b) si ale art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile din compunerea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii īn managementul situatiilor de urgentă si asigurarea functiilor de sprijin vor lua măsurile necesare pentru aplicarea īntocmai a prevederilor prezentului ordin si elaborarea procedurilor specifice de interventie, pe tipuri de risc potential generatoare de situatii de urgentă.

Art. 3. - Componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă care asigură functii de sprijin pentru gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor vor lua măsurile care se impun īn vederea realizării acestora, potrivit competentelor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 181.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are drept scop stabilirea competentelor si responsabilitătilor structurilor ministerului pentru gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc al căror management a fost repartizat Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit legii.

Art. 2. - Structurile din compunerea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit īn continuare MAI, cu atributii īn managementul situatiilor de urgentă si asigurarea functiilor de sprijin sunt:

a) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, denumit īn continuare IGSU;

b) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne, denumit īn continuare IGJR;

c) Inspectoratul General al Politiei Romāne, denumit īn continuare IGPR;

d) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, denumit īn continuare IGPF;

e) Inspectoratul General de Aviatie al MAI, denumit īn continuare IGAV;

f) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumită īn continuare DEPABD;

g) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumită īn continuare ANRSPS;

h) Directia generală pentru relatiile cu institutiile prefectului, denumită īn continuare DGRIP, si institutia prefectului;

i) Directia generală management operational, denumită īn continuare DGMO;

j) Directia medicală, denumită īn continuare DM, prin structurile de specialitate aflate īn coordonare/subordine;

k) Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiilor, denumită īn continuare DGCTI;

l) Directia generală logistică, denumită īn continuare DGL.

Art. 3. - (1) Obiectivele structurilor enumerate la art. 2, īn cazul aparitiei unor situatii de urgentă, sunt următoarele:

a) mentinerea la niveluri acceptabile a riscurilor identificate;

b) asigurarea unui grad ridicat de protectie a populatiei;

c) asigurarea interventiei oportune, cu eficientă maximă, īncadrată īn timpii de răspuns stabiliti prin normativele īn vigoare;

d) limitarea pierderilor de vieti omenesti, a distrugerilor materiale si a efectelor nocive extinse si de durată asupra mediului īnconjurător;

e) īnlăturarea efectelor situatiilor de urgentă;

f) asigurarea functiilor de sprijin conform domeniilor de competentă;

g) continuitatea si răspunsul gradual īn gestionarea situatiilor de urgentă generate de tipurile de risc repartizate.

(2) Obiectivele prezentate la alin. (1) se realizează prin:

a) asumarea responsabilitătii gestionării situatiilor de urgentă;

b) repartitia judicioasă a resurselor umane si materiale īn plan teritorial si la obiectivele de interventie;

c) asigurarea unui management eficient bazat pe decizia unică a actiunilor de prevenire si interventie;

d) mentinerea cooperării permanente cu structurile specializate din cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă, denumit īn continuare Sistem National;

e) pregătirea continuă a personalului prin organizarea de exercitii pe baza unor scenarii probabile de producere a situatiilor de urgentă generate de tipurile de risc repartizate;

f) actualizarea permanentă a planurilor de actiune elaborate pentru gestionarea situatiilor de urgentă generate de tipurile de risc repartizate, īn baza concluziilor rezultate pe timpul exercitiilor si lectiilor īnvătate din desfăsurarea interventiilor īn situatii de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Structuri organizatorice cu atributii īn managementul situatiilor de urgentă

 

Art. 4. - (1) Organismele din cadrul institutiilor publice centrale cu atributii īn domeniul managementului situatiilor de urgentă sunt:

a) Comitetul pentru situatii de urgentă din cadrul MAI - denumit īn continuare comitet ministerial;

b) Centrul de decizie al Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publică, denumit īn continuare CNCAOP;

c) comitetele pentru situatii de urgentă organizate la ministere si institutii publice centrale.

(2) Structurile cu atributii īn domeniul gestionării situatiilor de urgentă sunt:

a) Centrul Operational National, denumit īn continuare CON, organizat la nivelul IGSU pentru gestionarea situatiilor de urgentă determinate de tipurile de risc repartizate ministerului, inclusiv a celor generate de evenimentele publice de amploare si care nu necesită activarea Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei, denumit īn continuare CNCCI;

b) Centrul operational de comandă, denumit īn continuare COC din cadrul CNCAOP, pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situatii de urgentă;

c) centrele operationale/operative organizate la nivelul inspectoratelor generale, mai putin cel de la IGSU;

d) centrele operationale si comandamentele operationale pentru situatii de urgentă, organizate īn cadrul inspectoratelor judetene/structurilor teritoriale.

Art. 5. - (1) Managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă repartizate MAI este asigurat de către comitetul ministerial sau CNCAOP, īn functie de natura acestora.

(2) IGSU asigură, prin CON, gestionarea situatiilor de urgentă specifice pentru următoarele tipuri de riscuri:

a) incendii;

b) accidente nucleare si/sau urgente radiologice;

c) accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului;

d) explozii necontrolate ale munitiei rămase din timpul conflictelor armate;

e) căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos;

f) poluări marine īn zona costieră, īmpreună cu Ministerul Mediului si Pădurilor.

(3) IGJR asigură, conform actelor normative īn vigoare, gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situatii de urgentă.

(4) DGRIP asigură gestionarea situatiilor de urgentă īn cazul avarierii grave a sistemelor de gospodărire comunală.

Art. 6. - Structurile apartinānd altor ministere si/sau institutii publice centrale prevăzute īn prezentul regulament si care au stabilite sarcini pentru gestionarea situatiilor de urgentă vor interveni potrivit planurilor de cooperare, documentelor operative existente la fiecare structură sau la solicitarea institutiei care coordonează actiunile de interventie.

Art. 7. - Īn cazul aparitiei si a altor tipuri de risc sau amenintări ce pot genera situatii de urgentă pe teritoriul Romāniei si/ori cu efecte transfrontaliere, neprevăzute de actele normative īn vigoare si repartizate MAI de către Comitetul


National pentru Situatii de Urgentă, denumit īn continuare Comitet National, īn vederea asigurării managementului sau asigurării unor functii de sprijin, comitetul ministerial va lua măsuri pentru repartizarea si coordonarea activitătilor de gestionare a acestora cu sprijinul ministerelor si al celorlalte organe centrale abilitate de lege.

 

CAPITOLUL III

Responsabilitătile structurilor din cadrul MAI cu atributii īn gestionarea situatiei de urgentă

 

Art. 8. - (1) Structurile subordonate MAI asigură, īn domeniul de competentă, īndeplinirea unor misiuni specifice īn scopul realizării functiilor de sprijin repartizate.

(2) Tipurile de misiuni pe care structurile MAI le pot desfăsura īn vederea asigurării functiilor de sprijin stabilite īn competentă sunt prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Pentru gestionarea situatiilor de urgentă din domeniul de competentă al MAI, DGMO, prin COC, are următoarele responsabilităti:

a) monitorizarea permanentă a situatiei operative;

b) gestionarea activitătii de centralizare a datelor si informatiilor referitoare la potentialele riscuri si amenintări, a factorilor de risc la adresa ordinii si sigurantei publice;

c) coordonarea actiunile specifice structurilor Departamentului ordine si sigurantă publică pentru realizarea functiilor de sprijin repartizate, conform domeniilor de competentă;

d) cooperarea cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor si institutiilor publice centrale, īn vederea realizării schimbului operativ de date si informatii;

e) informarea permanentă a conducerii MAI cu privire la evolutia situatiei operative si stadiul de realizare a măsurilor dispuse.

(2) Pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare, DGMO asigură, prin COC, īndeplinirea atributiilor stabilite prin documentele care reglementează organizarea, functionarea si compunerea CNCAOP

Art. 10. - DEPABD asigură, la solicitare, punerea la dispozitie a datelor statistice privind populatia existentă īn zonele afectate, īn scopul organizării si realizării evacuării.

Art. 11. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, ANRSPS īndeplineste următoarele misiuni:

a) asigură, ulterior primelor 72 de ore de la īnceperea evacuării, apa si hrana pentru persoanele afectate, pānă la īncetarea situatiei de urgentă;

b) pune, potrivit prevederilor legale, la dispozitia structurilor de interventie si a autoritătilor locale resursele materiale;

c) asigură dispozitive medicale īn vederea suplimentării structurilor cu atributii īn domeniul asistentei medicale de urgentă;

d) asigură, potrivit prevederilor legale īn vigoare, locuinte modulare pentru cazarea temporară a persoanelor evacuate;

e) asigură diverse categorii de materiale pentru realizarea functiilor de sprijin ale unor ministere si institutii publice centrale;

f) asigură ajutoare de primă necesitate;

g) asigură, potrivit legii, materiale si echipamente din rezerva de mobilizare;

h) pune la dispozitie baza de date existentă la compartimentele sale teritoriale privind produsele si serviciile, pe operatori economici, ce pot fi utilizate pentru interventii īn situatii de urgentă;

i) asigură sprijinul, prin structurile sale teritoriale, institutiei prefectului īn organizarea, coordonarea si conducerea activitătilor de gestionare a situatiilor de urgentă.

Art. 12. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, DGRIP si institutia prefectului īndeplinesc următoarele tipuri de misiuni:

a) asigură cadrul legal privind planificarea si pregătirea resurselor si serviciilor necesare gestionării situatiilor de urgentă;

b) dispun măsurile necesare evacuării persoanelor, animalelor si a bunurilor periclitate;

c) emit dispozitii privind transportul fortelor si mijloacelor de interventie, al persoanelor evacuate, precum si al altor resurse alocate;

d) adoptă măsurile necesare īn scopul asigurării apei, a hranei si a conditiilor minime de subzistentă pentru persoanele si animalele evacuate;

e) īntreprind demersurile necesare implicării institutiilor cu atributii īn actiunile de reabilitare a zonei afectate;

f) informează, īnstiintează si avertizează populatia, autoritătile si structurile abilitate cu privire la manifestarea unor tipuri de risc si a măsurilor necesar a fi īntreprinse.

Art. 13. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, DM, prin structurile de specialitate aflate īn coordonare/subordine, īmpreună cu unitătile medicale ale Ministerului Sănătătii, Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, atunci cānd situatia o impune, īndeplineste următoarele tipuri de misiuni:

a) participă la acordarea asistentei medicale de urgentă si a celei prespitalicesti īmpreună cu celelalte structuri cu atributii īn domeniu, īn limita resurselor avute la dispozitie, avāndu-se īn vedere că scopul principal īl constituie acordarea asistentei medicale personalului propriu;

b) asigură suportul tehnico-medical sanitar pentru īndeplinirea misiunilor specifice;

c) monitorizează pericolele si riscurile specifice, precum si efectele negative ale acestora asupra personalului MAI;

d) planifică si pregăteste resursele si serviciile necesare asigurării actului medical calificat;

e) participă cu specialisti īn stabilirea unor măsuri profilactice sau a unor zone de carantină īn vederea prevenirii īmbolnăvirilor īn masă;

f) informează, īnstiintează si avertizează cu privire la evolutia epidemiologică a intoxicatilor, contaminatilor etc.

Art. 14. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, DGCTI īndeplineste următoarele tipuri de misiuni:

a) realizează cadrul organizatoric pentru asigurarea continuitătii si stabilitătii comunicatiilor radio, prin fir si date, precum si controlul respectării normelor de conducere, īn secret;

b) sprijină structurile specializate de comunicatii si informatică pentru asigurarea continuitătii si stabilitătii comunicatiilor radio, prin fir si date, precum si controlul respectării normelor de conducere, īn secret;

c) elaborează si verifică modul de aplicare a dispozitiilor de comunicatii privind asigurarea cooperării īn domeniul situatiilor de urgentă.

Art. 15. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, DGL īndeplineste următoarele tipuri de misiuni:

a) asigură totalitatea bunurilor materiale necesare continuării desfăsurării activitătii unitătilor din structura aparatului central al MAI īn situatii de urgentă;

b) organizează si execută lucrări de reparatii la bunurile materiale si mijloacele fixe aflate īn dotarea unitătilor din structura aparatului central al MAI afectate de situatiile de urgentă;

c) administrează imobilele īn care īsi desfăsoară activitatea unitătile din aparatul central al MAI si din structura proprie si stabileste modul de reabilitare a acestora, īn cazul afectării de către situatia de urgentă;

d) administrează fondul locativ al MAI, din garnizoana Bucuresti, si stabileste modul de utilizare īn situatii de urgentă;


e) organizează si execută activitatea de asigurare cu autovehicule si conducători auto pentru nevoile conducerii MAI, unitătilor aparatului central al MAI si structurilor subordonate acestora, īn vederea participării la conducerea si coordonarea actiunilor de interventie;

f) organizează si execută activităti de mentenantă a mijloacelor de transport ale unitătilor aparatului central al MAI, a inspectoratelor generale/similare, precum si a unitătilor subordonate pentru participarea la actiunile de interventie.

Art. 16. - Pentru gestionarea situatiilor de urgentă, IGSU si structurile subordonate īndeplinesc următoarele tipuri de misiuni:

a) monitorizează, evaluează, cercetează cauzele producerii situatiilor de urgentă din domeniul de competentă si asigură centralizarea datelor si informatiilor īn vederea informării Comitetului ministerial si a Comitetului National;

b) centralizează datele si informatiile cu privire la īntrebuintarea structurilor proprii īn vederea informării Centrului de decizie din cadrul CNCAOP;

c) asigură informarea si educarea preventivă a populatiei si avertizarea acesteia, īnstiintarea autoritătilor administratiei publice, prin intermediul mijloacelor tehnice specifice, despre posibilitatea/iminenta producerii situatiilor de urgentă;

d) participă la misiuni de căutare, descarcerare si salvare a persoanelor, cu fortele si mijloacele proprii si/sau īn cooperare cu cele apartinānd altor structuri cu atributii īn domeniu;

e) participă la evacuarea persoanelor, populatiei sau bunurilor periclitate, prin actiuni ce se concretizează īn asigurarea măsurilor de evacuare si, după caz, instalarea taberelor de sinistrati, participarea la transportul populatiei si al unor categorii de bunuri;

f) participă la actiuni de distrugere a zăpoarelor de gheată sau de degajare a elementelor care blochează cursurile de apă;

g) participă la acordarea asistentei medicale de urgentă prin intermediul modulelor SMURD organizate īn cadrul serviciilor de urgentă profesioniste;

h) īntocmeste, īn cooperare cu structurile cu atributii īn domeniu, conceptia privind evacuarea si participă la realizarea măsurilor de asigurare a protectiei persoanelor;

i) participă, cu mijloace proprii, la actiunile de transport al apei si hranei pentru persoanele si animalele evacuate;

j) asigură logistica interventiei structurilor proprii si punerea la dispozitia altor structuri, potrivit reglementărilor īn domeniu, a unor categorii de tehnică, materiale si echipamente;

k) desfăsoară misiuni de localizare, limitare a propagării, stingere si lichidare a consecintelor incendiilor;

l) participă la misiuni de decontaminare a populatiei contaminate, cu mijloace specializate, si/sau a punctelor de decontaminare cu personal, tehnică si echipament recunoscute din timp īn profil teritorial;

m) notifică autoritătile competente din tările afectate īn legătură cu riscul de accidente cu efecte transfrontaliere;

n) neutralizează efectele materialelor periculoase prin efectuarea actiunilor de asanare a munitiilor neexplodate din timpul conflictelor militare;

o) participă la localizarea, limitarea si lichidarea consecintelor situatiilor de urgentă de amploare si intensitate deosebită alături de alte componente ale Sistemului National;

p) asigură functionarea Secretariatului permanent al Comitetului consultativ pentru depoluare marină din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgent㠄Dobrogea" al Judetului Constanta;

q) planifică si pregăteste resursele proprii īn vederea īndeplinirii misiunilor specifice.

Art. 17. - Pentru īndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul gestionării situatiilor de urgentă, IGPRsi structurile subordonate execută următoarele tipuri de misiuni:

a) stabilesc si comunică, prin efectivele aflate īn serviciu, primele date si informatii privind efectele situatiilor de urgentă ce afectează zona de competentă;

b) monitorizează pericolele si riscurile specifice, precum si efectele negative ale acestora;

c) informează, īnstiintează si avertizează structurile abilitate cu privire la posibilitatea producerii unor evenimente cu caracter infractional, a unor acte antisociale sau de tulburare a ordinii publice;

d) stabilesc si transmit căile de acces ce pot fi utilizate de fortele specializate de interventie si aplică măsurile de interzicere a circulatiei;

e) participă, alături de structurile specializate ale componentelor Sistemului National, la determinarea si la evaluarea efectelor si stabilirea, potrivit competentelor, a cauzelor producerii unor situatii de urgentă;

f) participă la asigurarea măsurilor de protectie a populatiei, fluentă si dirijare a circulatiei pe timpul evacuării persoanelor sau bunurilor periclitate si la securizarea zonelor afectate de producerea situatiei de urgentă;

g) participă, atunci cānd situatia o impune, la neutralizarea efectelor unor materiale periculoase, cu structurile specializate din subordine, potrivit competentelor si dotării;

h) participă, cu structurile specializate, la misiuni de cercetare si determinare a contaminării de natură chimică, biologică, radiologică si nucleară (CBRN);

i) participă, alături de alte structuri cu atributii īn domeniu, la asigurarea climatului de ordine si sigurantă publică;

j) asigură logistica interventiei structurilor proprii si punerea la dispozitia altor structuri, potrivit reglementărilor īn domeniu, a unor categorii de tehnică, materiale si echipamente;

k) planifică si pregătesc resursele proprii īn vederea īndeplinirii misiunilor specifice;

l) participă la mobilizarea populatiei apte de muncă, a mijloacelor de transport si tehnice, īn vederea folosirii lor īn actiunile de interventie.

Art. 18. - (1) Pentru īndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul gestionării situatiilor de urgentă, IGJRsi structurile subordonate execută următoarele tipuri de misiuni:

a) stabilesc si comunică, prin efectivele aflate īn serviciu, primele date si informatii privind efectele situatiilor de urgentă ce afectează zona de competentă;

b) informează, īnstiintează si avertizează structurile abilitate cu privire la posibilitatea aparitiei unor situatii conflictuale, care pot conduce la tulburarea ordinii publice;

c) participă, atunci cānd situatia o impune, la actiuni de căutare si salvare a persoanelor captive īn medii ostile vietii sau declarate dispărute;

d) monitorizează pericolele si riscurile specifice, precum si efectele negative ale acestora;

e) asigură securitatea zonelor īn care se desfăsoară actiuni cu public numeros;

f) asigură securizarea si supravegherea zonelor afectate/evacuate;

g) participă, atunci cānd situatia o impune, la transportul unor categorii de forte si mijloace de interventie, al persoanelor evacuate si al altor resurse, precum si la distribuirea apei si hranei pentru persoanele si animalele afectate sau evacuate;

h) asigură măsuri de ordine publică si de protectie a zonelor īn care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor situatii de urgentă si restabilesc ordinea publică īn zona afectată si īn imediata vecinătate a acesteia;

i) asigură logistica interventiei structurilor proprii si punerea la dispozitia altor structuri, potrivit reglementărilor īn domeniu, a unor categorii de tehnică, materiale si echipamente;

j) planifică si pregătesc resursele proprii.


(2) Pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situatii de urgentă, IGJR si structurile subordonate īndeplinesc misiunile stabilite prin actele normative īn vigoare care reglementează activitatea īn domeniu.

Art. 19. - Pentru īndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul gestionării situatiilor de urgentă, IGPF si structurile subordonate execută următoarele tipuri de misiuni:

a) stabilesc si comunică, prin efectivele aflate īn serviciu, primele date si informatii privind efectele situatiilor de urgentă ce afectează zona de competentă;

b) informează, īnstiintează si avertizează cu privire la manifestarea unor situatii deosebite din domeniul de competentă, precum si la efectele negative ale acestora, īn zona de responsabilitate;

c) informează, īnstiintează si avertizează cu privire la manifestarea īn zona de responsabilitate a unor situatii de urgentă;

d) participă, potrivit cadrului normativ īn vigoare, la căutarea, salvarea si evacuarea persoanelor aflate īn zona de competentă;

e) participă cu personal si logistica din dotare, conform competentelor legale, la mentinerea ordinii publice īn zona de competentă;

f) participă, potrivit competentelor, la asigurarea transportului unor categorii de forte si mijloacelor de interventie sau, după caz, al persoanelor evacuate;

g) planifică si pregăteste resursele īn vederea asigurării interventiei structurilor proprii;

h) intensifică, atunci cānd situatia o impune, supravegherea si controlul īn punctele de trecere a frontierei;

i) asigură mentinerea ordinii si linistii publice īn punctele de trecere a frontierei;

j) permite trecerea frontierei de stat, pe baza aprobărilor legale, a persoanelor care părăsesc zona afectată, asigurānd respectarea locurilor de trecere si a rutelor de deplasare;

k) asigură facilitarea trecerii frontierei de stat a formatiunilor specializate de interventie si a asistentei umanitare din partea altor state.

Art. 20. - Pentru īndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul gestionării situatiilor de urgentă, IGAv si structurile subordonate execută următoarele tipuri de misiuni:

a) participă īn cadrul unor misiuni de recunoastere la monitorizarea efectelor situatiilor de urgentă, a evolutiei situatiei operative si a pagubelor produse;

b) planifică si pregătesc resursele si serviciile īn vederea īndeplinirii misiunilor de specialitate;

c) participă la actiunile de căutare si salvare a persoanelor;

d) asigură evacuarea sau, după caz, transportul pe calea aerului a/al persoanelor si/sau bunurilor periclitate;

e) participă la actiuni de localizare si stingere a incendiilor;

f) participă, īn functie de dotările tehnice existente, la misiuni de monitorizare a contaminării radioactive;

g) asigură, atunci cānd situatia o impune, evacuarea pe calea aerului a persoanelor rănite;

h) asigură logistica interventiei structurilor proprii si punerea la dispozitia altor structuri, potrivit reglementărilor īn domeniu, a unor categorii de tehnică, materiale si echipamente;

i) asigură transportul, īn timp oportun, al persoanelor desemnate să conducă si să coordoneze actiunile de interventie;

j) asigură transportul materialelor de primă necesitate īn zonele izolate.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitătile structurilor din subordinea/coordonarea institutiilor publice centrale cu care se cooperează īn gestionarea situatiei de urgentă din domeniul de competentă al MAI

 

Art. 21. - Institutiile publice centrale, structurile private si organizatiile neguvernamentale asigură functii de sprijin pentru gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc aflate īn responsabilitatea MAI, prin structuri aflate īn subordine sau coordonare, potrivit prevederilor legale si/sau hotărārii Comitetului National.

Art. 22. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit īn continuare MADR, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeosebi īn situatia producerii unor evenimente deosebite determinate de incendii, accidente nucleare si/sau urgente radiologice, căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, fără a se limita numai la acestea.

(2) Structurile din subordine/coordonare si administrare asigură īndeplinirea următoarelor misiuni:

a) asigură evaluarea riscurilor specifice īn situatia producerii unor situatii de urgentă;

b) monitorizează situatiile determinate de producerea unor situatii de urgentă, īn special a celor care pot afecta vegetatia īnaltă sau alte culturi agricole;

c) participă cu efectivele si mijloacele proprii la actiuni de limitare a propagării, stingerii incendiilor, inclusiv a incendiilor īn masă sau de mare amploare;

d) participă la distribuirea hranei si apei pentru animalele evacuate;

e) supraveghează gradul de contaminare a culturilor si păsunilor si evaluează efectele directe si indirecte asupra oamenilor si animalelor;

f) evaluează riscurile determinate de contaminarea radioactivă a culturilor agricole;

g) participă, la solicitare, cu efectivele si mijloacele proprii la actiuni de decontaminare;

h) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 23. - Ministerul Afacerilor Externe, denumit īn continuare MAE, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI īndeosebi īn situatia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare si/sau urgente radiologice, fără a se limita numai la acestea, īndeplinind următoarele misiuni:

a) culege datele si informatiile privind situatiile de urgentă determinate de accidente nucleare si/sau urgente radiologice ori alte situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, cu efect transfrontalier, si asigură colaborarea cu organismele autorizate īn domeniu la nivel international;

b) īnstiintează autoritătile abilitate din statele vecine despre situatiile de urgentă de natură nucleară si/sau radiologică ori alte situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, cu efect transfrontalier, produse pe teritoriul national;

c) asigură gestionarea informatiilor despre victime-persoane de altă cetătenie decāt cea romānă pentru situatiile de urgentă produse pe teritoriul national;

d) asigură gestionarea informatiilor despre victime-persoane de cetătenie romānă pentru situatiile de urgentă produse pe teritoriul national al altui stat;

e) asigură sprijin, potrivit legii, īn īntreprinderea demersurilor de solicitare/acordare de asistentă internatională īn domeniul situatiilor de urgentă;

f) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.


Art. 24. - Ministerul Apărării Nationale, denumit īn continuare MApN, asigură sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeosebi īn situatia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare si/sau urgente radiologice, accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, explozii necontrolate ale munitiei rămase din timpul conflictelor armate, căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, poluări marine īn zona costieră, evenimente publice de amploare care pot genera situatii de urgentă, fără a se limita numai la acestea, īndeplinind următoarele misiuni:

a) participă la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor situatii de urgentă;

b) participă, la solicitare, la misiuni de căutare-salvare;

c) participă, la solicitare, la misiuni de evacuare a populatiei si a unor categorii de bunuri;

d) asigură pregătirea unor capacităti de spitalizare īn vederea preluării persoanelor rănite, iradiate si/sau contaminate;

e) asigură participarea, alături de alte structuri cu atributii īn domeniu, la instalarea spitalelor de campanie;

f) asigură acordarea prin structuri de specialitate a asistentei medicale de urgentă;

g) participă, la solicitare, potrivit disponibilitătilor, la misiuni de cercetare CBRN;

h) participă, potrivit disponibilitătilor si īn conditiile legii, cu subunităti specializate, autospeciale, mijloace si materiale consumabile pentru decontaminare, la misiuni de decontaminare a populatiei, a unor categorii de tehnică si mijloace de transport sau a căilor de comunicatii rutiere;

i) participă, la solicitare, la misiuni de supraveghere a gradului de contaminare īn mediul urban si rural, evaluare a efectelor contaminării si supraveghere a gradului de contaminare;

j) participă, la solicitare, la misiuni de verificare a decontaminării populatiei, tehnicii, căilor de transport si a clădirilor cu personalul si tehnica din unitătile specializate;

k) participă, la solicitare, la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor explozii necontrolate ale munitiei rămase din timpul conflictelor armate;

l) asigură, la solicitare, interventia operativă cu mijloace si materiale, īn vederea neutralizării efectelor unor materiale periculoase;

m) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 25. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National, denumit īn continuare MCPN, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice protejării patrimoniului cultural national.

Art. 26. - Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit īn continuare MCSI, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită de tipul accidentelor nucleare si/sau urgentelor radiologice, fără a se limita numai la acestea, īndeplinind următoarele misiuni:

a) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale al MAI si al celorlalte componente ale sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, functionarea retelei de comunicatii-informatică pentru structurile implicate īn gestionarea situatiilor de urgentă;

b) asigură legăturile de telecomunicatii speciale, potrivit solicitărilor;

c) participă alături de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, MAI, MApN si operatorii de telefonie mobilă la asigurarea retelelor de comunicatii de cooperare interinstitutională;

d) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 27. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, denumit īn continuare MECMA, prin structurile proprii si/sau cele din coordonare, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, avariere gravă a sistemelor de gospodărire comunală, accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, fără a se limita numai la acestea, īndeplinind următoarele misiuni:

a) monitorizează, atunci cānd se dispune această măsură, prin operatorii economici de profil, obiectivele sau instalatiile economice sursă de risc chimic, de incendiu si explozii, care pot avea efecte asupra infrastructurii retelelor de transport, energiei electrice, gazelor naturale, lucrărilor hidrotehnice, precum si īn domeniul asigurării functionării corespunzătoare a sistemelor de gospodărire comunală;

b) participă, prin operatorii economici din subordine/coordonare, la evaluarea riscurilor asupra populatiei si mediului ca urmare a nefunctionării sau functionării necorespunzătoare a obiectivelor economice;

c) asigură, prin operatorii economici de profil, refacerea operativă a avariilor produse īn retelele de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale;

d) asigură, prin operatorii specializati, furnizarea energiei electrice pentru iluminat, īncălzire si alte utilităti pentru populatia afectată sau īn sprijinul gestionării situatiei de urgentă;

e) asigură, īn limita posibilitătilor tehnice si a dotărilor, energia electrică si termică īn taberele de sinistrati/evacuati;

f) asigură refacerea operativă a avariilor produse īn retelele de transport apartinānd retelelor de utilităti publice;

g) participă, potrivit competentelor, la monitorizarea activitătilor īn domeniul nuclear;

h) participă alături de CNCAN si operatorii economici de pe teritoriul national la evaluarea/cercetarea cauzelor producerii accidentului nuclear/urgentei radiologice;

i) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 28. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit īn continuare MECTS, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul accidente nucleare si/sau urgente radiologice, căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, avariere gravă a sistemelor de gospodărire comunală, accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, fără a se limita numai la acestea, realizānd următoarele misiuni:

a) participă, prin Agentia Spatială Romānă, alături de alte structuri cu atributii, la evaluarea riscurilor determinate de căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, cu prioritate pentru cele care detin surse radioactive/nucleare;

b) participă la actiunile de informare si educare preventivă a populatiei īnainte si pe timpul manifestării unor situatii de urgentă;

c) pune la dispozitia autoritătilor locale unele spatii de cazare si hrănire, īn vederea cazării temporare a persoanelor evacuate;

d) participă la elaborarea programelor de evaluare si prognoză a dispersiei norului radioactiv si a zonelor de contaminare;

e) efectuează, prin structurile de specialitate, măsurători ale radioactivitătii terenului, clădirilor, factorilor de mediu īn zonele contaminate radioactiv si transmite datele obtinute, pe baza procedurilor proprii;


f) elaborează proceduri si metode de colectare, transport si depozitare a deseurilor radioactive, cu autorizarea CNCAN;

g) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 29. - Ministerul Mediului si Pădurilor, denumit īn continuare MMP, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul accidente nucleare si/sau urgente radiologice, accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, poluări marine īn zona costieră, avariere gravă a sistemelor de gospodărire comunală, incendii, altele decāt cele la fondul forestier, fără a se limita numai la acestea, realizānd următoarele misiuni:

a) participă la evaluarea riscului contaminării radioactive/chimice a solului, apei si aerului;

b) participă la evaluarea riscului contaminării cu substante poluante a solului si apei īn zona costieră;

c) monitorizează factorii de mediu, īn special directia si viteza vāntului;

d) informează autoritătile si populatia cu privire la evolutia situatiei meteorologice si hidrologice;

e) participă cu specialisti, potrivit competentelor si tipului situatiei de urgentă, la actiuni de stabilire a perimetrelor de securitate/sigurantă;

f) verifică si monitorizează calitatea apei potabile si factorilor de mediu;

g) supraveghează gradul de contaminare a culturilor, fondului forestier si păsunilor si evaluează efectele directe si indirecte asupra oamenilor, animalelor si mediului;

h) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 30. - Ministerul Sănătătii, denumit īn continuare MS, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind următoarele misiuni:

a) monitorizează starea de sănătate a populatiei, supraveghează gradul de contaminare si evaluează efectele asupra sănătătii;

b) evaluează riscurile īmbolnăvirii īn masă a populatiei, ale aparitiilor unor epidemii, pandemii sau contaminări de produse vegetale;

c) evaluează riscurile contaminării radioactive a aerului, solului si apei;

d) evaluează riscul de īmbolnăvire/intoxicare/contaminare pe timpul manifestării situatiilor de urgentă specifice;

e) participă la evaluarea riscurilor contaminării chimice a produselor vegetale si de origine animală;

f) informează si asigură educarea preventivă a populatiei cu privire la modul de protectie individuală si colectivă;

g) participă la actiunile de stabilizare si triaj medical;

h) participă la salvarea persoanelor contaminate/intoxicate si dispuse īn zonele contaminate, atunci cānd nu este posibilă evacuarea acestora de către structurile de interventie;

i) participă la transportul sanitar si evacuarea cu mijloace de interventie specifice a persoanelor care au suferit afectiuni;

j) coordonează si/sau participă la actiunile de stabilizare si triaj medical, transport sanitar si evacuare cu mijloace de interventie specifice a persoanelor contaminate sau dispuse īn zone de planificare la urgentă;

k) gestionează informatiile despre victime si răniti de cetătenie romānă si străină, internati īn reteaua sanitară sau care necesită tratament de specialitate si sunt contaminati chimic, radioactiv ori suferă de boala de iradiere si sunt internate īn unitătile spitalicesti proprii;

l) participă la acordarea primului ajutor medical de urgentă;

m) asigură pregătirea unor capacităti de spitalizare, īn vederea preluării persoanelor rănite, iradiate, rănite si contaminate;

n) asigură primul ajutor prespitalicesc si asistenta medicală pentru structurile de interventie operativă;

o) asigură preluarea medicamentelor si a instrumentarului, precum si a altor materiale sanitar-farmaceutice provenite din ajutoare internationale si distribuirea acestora către structurile abilitate;

p) stabileste măsurile profilactice specifice;

q) verifică si monitorizează calitatea apei potabile;

r) participă cu personal specializat, tehnică si echipamente pentru efectuarea decontaminării persoanelor rănite;

s) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 31. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, denumit īn continuare MTI, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul incendiilor, accidentelor nucleare si/sau urgente radiologice, accidentelor chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, căderilor de obiecte din atmosferă si din cosmos, poluărilor marine īn zona costieră, avarierii grave a sistemelor de gospodărire comunală, fără a se limita numai la acestea, realizānd următoarele misiuni:

a) monitorizează, prin structurile din subordine/coordonare, situatiile de urgentă produse īn apropierea căilor de comunicatii rutiere, feroviare sau a obiectivelor aeriene;

b) monitorizează căile de transport si transporturile efectuate, potrivit competentelor, si asigură informarea atunci cānd apar blocaje, avarierea acestora sau alte disfunctii de interes operativ īn domeniul situatiilor de urgentă;

c) asigură transportul, atunci cānd situatia o impune, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare, a populatiei si a unor categorii de materiale din zonele afectate sau posibil a fi afectate de producerea unor situatii de urgentă de amploare;

d) asigură transportul, atunci cānd situatia o impune, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare, a populatiei si a unor categorii de materiale din localitătile de unde se dispune evacuarea;

e) asigură transportul, atunci cānd situatia o impune, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare, a animalelor din localitătile unde se dispune evacuarea;

f) participă prin structurile din subordine/coordonare, potrivit prevederilor legale īn vigoare, atunci cānd situatia o impune, la transportul unor categorii de forte si mijloace īn/din zonele de interventie;

g) asigură măsurile de sigurantă si de control al circulatiei, potrivit domeniului de competentă;

h) participă la elaborarea graficului si variantelor de transport al populatiei si al bunurilor materiale care se evacuează;

i) participă cu personalul propriu, tehnica si echipamentele de spălare a garniturilor de tren la efectuarea decontaminării radioactive a acestora, potrivit precizărilor furnizate de structurile abilitate;

j) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 32. - Serviciul Romān de Informatii, denumit īn continuare SRI, asigură functiile de sprijin īn situatia producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul evenimente de natură CBRN, explozii necontrolate ale munitiei rămase din timpul conflictelor armate, evenimente publice de amploare care pot genera situatii de urgentă. Structurile SRI participă la īnlăturarea efectelor situatiilor de urgentă, la solicitare, īn măsura disponibilitătii.


Art. 33. - Serviciul de Telecomunicatii Speciale, denumit īn continuare STS, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, prin participarea la următoarele tipuri de misiuni:

a) asigură, cu sprijinul MCSI, MAI si al celorlalte componente ale sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, functionarea retelei de comunicatii-informatică pentru structurile implicate īn gestionarea situatiilor de urgentă;

b) asigură legăturile de telecomunicatii speciale potrivit solicitărilor;

c) participă alături de MCSI, MAI, MApN si operatorii de telefonie mobilă la asigurarea retelelor de comunicatii de cooperare interinstitutională;

d) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 34. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită īn continuare ANSVSA, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită, de tipul accidente nucleare si/sau urgente radiologice, accidente chimice cu implicatii īn afara amplasamentului, căderi de obiecte din atmosferă si din cosmos, poluări marine īn zona costieră, fără a se limita numai la acestea, realizānd următoarele misiuni:

a) monitorizează contaminarea produselor vegetale si animale;

b) verifică si monitorizează calitatea apei potabile, expuse contaminării radioactive sau chimice;

c) īnstiintează autoritătile despre stările potential generatoare de situatii de urgentă ca urmare a contaminării cu substante chimice toxice industriale, radioactive sau alti poluanti;

d) īnstiintează autoritătile asupra stărilor potential generatoare de situatii de urgentă ca urmare a poluării īn zona costieră;

e) evaluează riscurile privind contaminarea de natură chimică sau radioactivă a aerului, solului si apei;

f) evaluează riscurile aparitiilor unor epidemii/pandemii sau contaminări de produse vegetale ca urmare a producerii contaminării;

g) participă cu personal, tehnică si echipamente pentru efectuarea decontaminării animalelor;

h) asigură participarea cu personal, tehnică si echipamente pentru efectuarea decontaminării animalelor, atunci cānd situatia o impune;

i) asigură supravegherea gradului de contaminare cu substante chimice industriale/radioactive sau poluanti si evaluarea efectelor asupra sănătătii animale si umane;

j) asigură coordonarea activitătilor de ecarisare a teritoriului de animalele decedate ca urmare a producerii unor situatii de urgentă;

k) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 35. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită īn continuare CNCAN, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice īn cazul producerii unor situatii de urgentă de amploare si intensitate deosebită de tipul accidente nucleare si/sau urgente radiologice, fără a se limita numai la acestea, realizānd următoarele misiuni:

a) īnstiintează autoritătile cu responsabilităti īn domeniu despre stările potential generatoare de situatii de urgentă din domeniul nuclear/radiologie, precum si despre iminenta producerii unui eveniment cu sursă natională sau cu efecte transfrontaliere;

b) īnstiintează autoritătile internationale si tările vecine īn legătură cu producerea unei situatii de urgentă determinate de contaminarea radiologică sau nucleară, potrivit conventiilor internationale īn domeniu;

c) monitorizează activitătile īn domeniul nuclear;

d) monitorizează obiectivele sursă de risc nuclear si/sau radiologie, precum si transporturile de combustibil nuclear si materiale radioactive;

e) monitorizează pericolele si riscurile cu efecte transfrontaliere semnalate īn plan extern si asigură colaborarea cu organismele autorizate īn domeniu, la nivel national;

f) evaluează riscurile de natură radiologică si nucleară;

g) participă la evaluarea/cercetarea cauzelor producerii situatiilor de urgentă din domeniul nuclear/radiologie;

h) pune la dispozitie, la solicitare, specialisti care să asigure, potrivit competentelor, consilierea factorilor de decizie.

Art. 36. - Societatea Natională de Cruce Rosie, denumită īn continuare SNCR, asigură functiile de sprijin īn cazul producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă ai MAI, prin asigurarea următoarelor misiuni:

a) asigură gestionarea, alături de alte structuri abilitate, a informatiilor despre victime - persoane cu cetătenie romānă sau altă cetătenie si cooperarea cu structurile de profil internationale;

b) participă la primirea si cazarea persoanelor evacuate;

c) participă la instalarea taberelor de evacuati/refugiati;

d) participă la acordarea primului ajutor prespitalicesc;

e) asigură preluarea, potrivit legii, a unor categorii de medicamente si instrumentar medical si a altor materiale sanitar-farmaceutice si produse de uz veterinar provenite din ajutoare internationale si distribuirea acestora către structurile abilitate;

f) asigură constituirea si gestionarea unor bănci date, precum si de materiale si alimente necesare ajutorării populatiei afectate de producerea unor situatii de urgentă;

g) participă la asigurarea măsurilor profilactice specifice, īn vederea prevenirii īmbolnăvirilor īn masă;

h) asigură, contra cost, apa si alte categorii de alimente de primă necesitate si medicamente pentru persoanele aflate īn imposibilitatea de a se deplasa, fără plata serviciilor de transport sau/si asistentă la domiciliu;

i) participă la asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protectiei populatiei īn adăposturi colective;

j) asigură cazarea temporară a persoanelor evacuate;

k) participă la asigurarea asistentei umanitare de urgentă.

Art. 37. - Celelalte componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă (SNMSU) asigură functiile de sprijin īn situatia producerii unor situatii de urgentă din domeniul de competentă al MAI, īndeplinind misiuni specifice potrivit domeniului de competentă.

Art. 38. - (1) MAI īndeplineste functii de sprijin pentru asigurarea managementului tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă, gestionate de alte ministere si institutii publice centrale, potrivit reglementărilor īn vigoare.

(2) Misiunile asociate functiilor de sprijin pe care MAI le are īn responsabilitate si care pot fi īndeplinite de către structurile din subordinea/coordonarea ministerului sunt prevăzute īn anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Conducerea si coordonarea

 

Art. 39. - Ordinele/Dispozitiile privind īntrebuintarea structurilor din subordinea/coordonarea MAI pentru gestionarea unor situatii de urgentă din domeniul de competentă si realizarea functiilor de sprijin constituie atributul:

a) comandantilor/sefilor structurilor teritoriale, īn cazul actiunilor de interventie estimate a se desfăsura īn zona de competentă;


b) inspectorilor generali (similari), īn cazul actiunilor de interventie īn care sunt necesare forte si mijloace din afara zonei de competentă a structurii teritoriale.

Art. 40. - (1) Pentru a asigura permanenta informare a Comitetului ministerial īn cazul producerii situatiilor de urgentă, transmiterea informatiilor se realizează prin rapoarte operative preliminare, de interventie si de evaluare a interventiei.

(2) Raportarea actiunilor de interventie se efectuează de către organismele nominalizate la art. 4 si are ca scop informarea operativă a structurilor de conducere. Se realizează prin culegerea, analizarea si prelucrarea informatiilor si datelor transmise pe timpul organizării, pregătirii si desfăsurării actiunilor de interventie, īn vederea concentrării oportune si coordonării unitare a fortelor si mijloacelor, precum si pentru aprecierea desfăsurării interventiei.

(3) Īn stare de normalitate sau īn situatia īn care nu sunt activate centrele pentru coordonarea si conducerea interventiei, rapoartele operative si cele de interventie se primesc si se transmit, pe cale ierarhică, potrivit precizărilor ordinelor si dispozitiilor de linie ale ministrului administratiei si internelor si ale secretarului de stat, sef al Departamentului ordine si sigurantă publică, respectiv ale secretarului de stat pentru relatia cu institutiile prefectului, sau rapoartelor stabilite prin arhitectura Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă, denumit īn continuare SMISU, la nivel national, ministerial si judetean.

(4) Raportarea operativă se va face imediat si pe timpul producerii situatiei de urgentă, folosind mijloacele de comunicatii si informatică.

(5) Rapoartele privind producerea unei situatii de urgentă si cele referitoare la īntrebuintarea structurilor pe timpul asigurării misiunilor din domeniul de competentă al IGSU vor fi transmise către CON.

(6) Rapoartele privind producerea unei situatii pe linia ordinii si sigurantei publice si cele cu privire la īntrebuintarea structurilor vor fi transmise către COC/CNCAOR

(7) Rapoartele privind producerea situatiilor de urgentă determinate de avarierea gravă a sistemelor de gospodărire comunală vor fi transmise către DGRIP din cadrul MAI.

(8) Informatiile ce vor fi centralizate si care vor constitui baza de date īn vederea elaborării rapoartelor către Comitetul National, Comitetul ministerial sau Centrul de decizie al CNCAOP, după caz, sunt cele prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 41. - (1) Conducerea structurilor MAI care īndeplinesc misiuni ca urmare a producerii unor situatii de urgentă este asigurată de către Comitetul ministerial sau CNCAOP, după caz.

(2) Conducerea structurilor inspectoratelor generale/similar este asigurată de către inspectorul general/similar.

(3) Conducerea inspectoratelor judetene/similar este asigurată de către inspectorul sef/similar.

(4) Conducerea nemijlocită a operatiunilor de interventie se asigură de comandantul actiunii, īmputernicit potrivit legii, care poate fi ajutat īn īndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă si punctul operativ avansat.

(5) Pānă la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigură de comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgentă, cu sprijinul reprezentantilor autoritătii administratiei publice locale sau al patronului, după caz.

(6) Raportarea privind evolutia situatiei operative se realizează ierarhic pānă la nivelul conducerii MAI prin inspectoratele generale.

Art. 42. - (1) Coordonarea se realizează prin centrele operationale ale structurilor cu atributii, după cum urmează:

a) pentru situatiile de urgentă din domeniul riscurilor naturale, tehnologice sau biologice care nu presupun evenimente publice de amploare si pot genera situatii de urgentă, de către Centrul Operational National;

b) pentru evenimente publice de amploare ce pot genera situatii de urgentă, de către Centrul operativ de conducere al CNCAOP;

c) la nivelul inspectoratelor generale/similar, de către centrele operationale/dispecerate, respectiv CON īn cazul IGSU;

d) la nivel judetean coordonarea structurilor de interventie se realizează prin centrele operationale ale inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă sau al altor structuri, după caz.

(2) Pentru gestionarea situatiilor de urgentă de amploare si complexitate ridicată, potrivit procedurilor īn vigoare, se activează următoarele structuri de coordonare/conducere a interventiei:

a) Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei, denumit īn continuare CNCCI, cu sediul īn localitatea Ciolpani si back-up-ul dispus īn localul IGSU din Bucuresti;

b) centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, denumite īn continuare CJCCI, cu locatiile stabilite de către fiecare inspectorat pentru situatii de urgentă.

(3) CNCCI poate functiona partial sau total īncadrat, conform procedurilor de activare pe faze, astfel:

a) galben - alertă: toate atributiile privind gestionarea situatiei de urgentă aflate īn această fază se transferă personalului din tura de serviciu de la CNCCI, care se suplimentează cu specialisti din structurile specializate ale IGSU; activitatea se desfăsoară, conform procedurilor, īn spatiile alocate CNCCI;

b) portocaliu - activare partială a CNCCI: personalul din faza precedentă - galben, care se suplimentează cu specialisti din alte structuri specializate ale IGSU, precum si cu reprezentanti ai institutiilor publice centrale responsabile sau care īndeplinesc functii de sprijin īn gestionarea tipului de risc manifestat, conform legislatiei īn vigoare; activitatea se desfăsoară īn spatiile alocate CNCCI, conform procedurilor;

c) rosu - activare totală: personalul din faza precedentă - portocaliu este suplimentat, pānă la īncadrarea completă prevăzută īn organigrama CNCCI, cu specialisti din cadrul tuturor institutiilor publice centrale cu atributii īn managementul situatiilor de urgentă, conform legislatiei īn vigoare; activitatea se desfăsoară īn spatiile alocate CNCCI, conform procedurilor.

(4) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti - Centrul operational judetean/al municipiului Bucuresti care īsi desfăsoară activitatea pe timp de normalitate īsi creste capacitatea de management prin alertarea personalului din structurile proprii si din alte structuri specializate, activāndu-se CJCCI, respectiv CMBCCI.

(5) Atāt la nivel national, cāt si la nivel judetean, Comitetul National, respectiv comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, functionează īn aceeasi locatie cu CNCCI, respectiv CJCCI/CMBCCI, atunci cānd evolutia situatiei de urgentă va impune activarea centrelor, īn baza procedurilor aprobate, pe cele 3 faze.

Art. 43. - (1) Structurile din subordinea/coordonarea MAI, prin centrele operationale/dispecerate, asigură pregătirea, organizarea, coordonarea si cooperarea pe timpul actiunilor de răspuns, precum si elaborarea planurilor de interventie si cooperare si a procedurilor specifice de interventie, corespunzător tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă, evidentiate īn planurile de analiză si acoperire a riscurilor.

(2) Cooperarea structurilor din subordinea/coordonarea MAI se va realiza prin centrele operationale/dispecerate.

(3) Responsabilitatea privind modul de conducere si coordonare a structurilor revine conducătorilor institutiilor, potrivit competentelor conferite de lege.


(4) Īn toate situatiile de urgentă, la organizarea cooperării se vor specifica modalitătile de interventie si relationarea fortelor care au atributii īn domeniu.

(5) Informatiile privind producerea situatiilor de urgentă se primesc īn centrul operational/dispeceratul structurilor teritoriale ale institutiilor din cadrul MAI, de regulă, prin sistemul unic de apeluri īn situatii de urgentă - 112.

(6) Īntre centrele operationale/operative legăturile de comunicatii trebuie realizate astfel īncāt să asigure comunicarea cu CNCCI, CNCAOP, CON din cadrul IGSU, CANURdin cadrul IGSU, centrele operationale pentru situatii de urgentă ale structurilor din subordinea ministerului, cu cele ale ministerelor si institutiilor publice centrale si centrele operative judetene implicate, cu comandantul actiunii, punctul de comandă mobil īnaintat si sefii de dispozitive.

 

CAPITOLUL VI

Documente operative si de conducere

 

Art. 44. - (1) Īn vederea punerii īn aplicare a prevederilor prezentului regulament, structurile cu atributii īn gestionarea situatiilor de urgentă si asigurarea functiilor de sprijin elaborează, fără a se limita la acestea, următoarele documente:

a) la nivelul institutiilor publice centrale:

1. planuri/protocoale de cooperare;

2. planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

3. standarde operationale;

4. proceduri specifice;

b) la nivelul IGSU:

1. planuri/protocoale de cooperare;

2. planuri de interventie pe tipuri de risc;

3. planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

4. conceptia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea si desfăsurarea actiunilor de răspuns;

5. rapoarte operative;

6. schema cu riscurile teritoriale;

7. catalogul national cuprinzānd clasificarea localitătilor, a institutiilor, a operatorilor economici si a obiectivelor speciale din punctul de vedere al protectiei civile;

8. metodologii, norme, normative, regulamente, instructiuni;

9. standarde operationale;

10. proceduri pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

11. harta cu organizarea interventiei la nivel national;

12. planul de evacuare īn situatii de urgentă si cel īn caz de conflict armat;

13. ordine pentru interventie/evacuare;

c) la nivelul celorlalte inspectorate generale (similare):

1. planuri/protocoale de cooperare;

2. planuri de protectie si interventie īn situatii de protectie civilă;

3. planuri de evacuare;

4. planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

5. metodologii, norme, normative, regulamente, instructiuni;

6. standarde operationale;

7. proceduri pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

d) la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti:

1. planuri/protocoale de cooperare;

2. planuri de interventie pe tipuri de risc;

3. planuri operative de interventie;

4. planuri operative de interventie la obiectivele de risc;

5. planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

6. conceptia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea si desfăsurarea actiunilor de răspuns;

7. schema cu riscurile teritoriale din zona de competentă;

8. planul de īnstiintare si alarmare;

9. catalogul local cuprinzānd clasificarea localitătilor, a institutiilor, a operatorilor economici si a obiectivelor speciale din punctul de vedere al protectiei civile;

10. proceduri pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

11. harta cu organizarea interventiei īn zona de competentă;

12. planurile de evacuare īn situatii de urgentă si cele īn caz de conflict armat;

e) la nivelul inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti (altele decāt inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă):

1. planuri/protocoale de cooperare;

2. planuri de protectie si interventie īn situatii de protectie civilă;

3. planuri de evacuare;

4. planuri operative de interventie;

5. planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

6. harta cu īntrebuintarea fortelor si mijloacelor.

(2) Īn vederea īndeplinirii responsabilitătilor specifice, conducătorii institutiilor pot decide īntocmirea si a altor tipuri de documente.

Art. 45. - Schema fluxului informational pentru managementul situatiilor de urgentă din domeniul de competentă al MAI este prevăzută īn anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 46. - Atributiile comitetelor ministeriale si ale centrelor operative, precum si competentele acestora sunt cele prevăzute de legislatia specifică domeniului situatiilor de urgentă.

Art. 47. - Detalierea rolului, locului si responsabilitătilor structurilor reprezentate īn CNCCI sunt precizate īn regulamentul de organizare si functionare al acestuia, elaborat de IGSU si aprobat prin hotărāre a Guvernului.

Art. 48. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Tipuri de misiuni pe care structurile Ministerului Administratiei si Internelor le pot desfăsura īn vederea asigurării functiilor de sprijin stabilite īn competentă

 

I. Monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice, precum si a efectelor negative ale acestora:

1. Monitorizarea pericolelor

a) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;

b) cercetarea si monitorizarea contaminării chimice si radioactive potrivit dotării si competentelor;

c) monitorizarea riscurilor care pot produce evenimente publice de amploare ce pot genera situatii de urgentă;

d) monitorizarea incendiilor la fondul forestier;

e) monitorizarea incendiilor, mai putin cele la fondul forestier;

f) participarea la monitorizarea inundatiilor;


g) monitorizarea căilor de comunicatii ca urmare a producerii fenomenului de polei;

h) participarea la monitorizarea poluărilor īn zona marină si costieră;

i) monitorizarea unor evenimente datorate avarierii sistemului de gospodărire comunală;

j) monitorizarea zonelor īn care au fost descoperite munitii neexplodate din timpul conflictelor militare;

k) monitorizarea efectelor situatiilor de urgentă determinate de accidente de amploare pe căile de transport;

l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii si explozii;

m) monitorizarea elementelor de infrastructură critică natională si/sau europeană specifice.

2. Evaluarea riscurilor:

a) contaminări chimice, biologice, radioactive ale aerului, solului si apei;

b) cutremure, alunecări, prăbusiri de teren īn zone locuite, miniere, cu elemente de infrastructură si zone nepopulate;

c) explozii si incendii;

d) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos;

e) contaminări de produse vegetale si produse de origine animală, epizootii si zoonoze;

f) avarierea gravă a sistemelor de gospodărire comunală;

g) atacuri teroriste si managementul consecintelor acestora;

h) blocarea sau surprinderea persoanelor si/sau animalelor

īn medii ostile vietii;

i) evenimente publice de amploare;

j) avalanse;

k) inundatii, accidente grave.

3. Cercetarea cauzelor producerii unor situatii de urgentă si evaluarea actiunilor de prevenire si răspuns īn situatii de urgentă:

a) analizarea conditiilor care au determinat producerea unei situatii de urgentă;

b) analizarea modului īn care structurile cu atributii si-au īndeplinit sarcinile legale;

c) analizarea actiunilor desfăsurate īn vederea prevenirii unei situatii de urgentă;

d) analizarea disfunctiilor apărute pe timpul gestionării situatiei de urgentă, care au determinat agravarea situatiei gestionate sau aparitia unora complementare;

e) determinarea posibilitătii producerii situatiilor de urgentă īn domeniile de competentă pentru care se asigură monitorizarea si evaluarea pericolelor si riscurilor specifice.

4. Centralizarea datelor si informatiilor īn vederea informării structurilor de management stabilite la nivelul ministerului:

a) primirea/transmiterea rapoartelor preliminare, a celor de situatie operativă si de evaluare a interventiei;

b) centralizarea, analizarea si prelucrarea datelor furnizate prin rapoarte la nivelul unitătii/subunitătii;

c) transmiterea datelor si informatiilor către structurile ierarhic superioare;

d) īntocmirea sintezelor operative īn vederea informării Comitetului ministerial pentru situatii de urgentă sau Centrului de decizie al CNCAOP;

e) elaborarea sintezelor operative īn vederea informării Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

II. Informarea, īnstiintarea si avertizarea:

1. Informarea si educarea preventivă a populatiei

a) pregătirea si prezentarea de lectii īn sistemul educational de toate gradele;

b) pregătirea si prezentarea de informări si materiale documentare īn cadrul sistemului institutional de pregătire a personalului propriu;

c) pregătirea si prezentarea prin mass-media a unor materiale cu caracter instructiv-educativ;

d) generalizarea si promovarea experientei pozitive prin mijloacele la dispozitia structurilor;

e) informarea celorlalte autorităti despre probabilitatea producerii unei situatii de urgentă, efectele probabile, modul de cooperare si măsurile de protectie ce trebuie adoptate;

f) coordonarea actiunilor de formare si pregătire profesională a personalului de specialitate cu atributii īn domeniul situatiilor de urgentă īn calitate de autoritate de reglementare.

2. Īnstiintarea autoritătilor administratiei publice:

a) despre stările potential generatoare de situatii de urgentă;

b) despre iminenta producerii situatiilor de urgentă, atunci cānd se detin informatii īn acest sens;

c) despre situatiile de urgentă cu efect transfrontalier, atunci cānd se detin informatii īn acest sens īnaintea operatorilor economici sursă de risc;

d) despre probabilitatea producerea situatiei de urgentă, efectele probabile, modul de cooperare si măsurile de protectie ce trebuie adoptate.

3. Avertizarea populatiei:

a) īn ceea ce priveste iminenta manifestării unei situatii de urgentă;

b) transmiterea către populatie si structurile interesate a unor informatii privind producerea unor situatii de urgentă cu efecte asupra populatiei si mediului.

III. Planificarea si pregătirea resurselor si serviciilor:

a) pregătirea din timp a capabilitătilor ce vor actiona īn folos propriu si īn sprijinul autoritătilor administratiei publice locale, la solicitare;

b) mentinerea īn permanentă stare de functionare a mijloacelor tehnice, echipamentelor si materialelor destinate interventiei;

c) pregătirea continuă a personalului asupra modului de actiune;

d) punerea la dispozitie a resurselor umane, financiare si materiale īn vederea desfăsurării misiunilor de interventie.

IV. Realizarea legăturilor de comunicatii si informatică:

Structurile MAI au atributii numai īn ceea ce priveste asigurarea misiunilor specifice īn folosul capabilitătilor proprii si nu īn sprijinul altor institutii cu atributii īn managementul situatiilor de urgentă, acest tip de misiuni putānd fi executate, la ordin, cu sprijinul tehnic si logistic al componentelor SNMSU care au īn dotare mijloace tehnice adecvate.

V. Căutarea, descarcerarea si salvarea persoanelor si animalelor:

a) căutarea persoanelor aflate īn dificultate sau date dispărute;

b) salvarea/descarcerarea persoanelor surprinse īn medii ostile vietii;

c) participarea la actiuni de salvare a persoanelor blocate/surprinse la īnăltimi;

d) participarea la actiuni de distrugere a zăpoarelor de gheată sau de degajare a elementelor care blochează cursurile de apă;

e) asigurarea măsurilor de stabilizare si triaj medical pentru persoanele care au fost afectate fizic, contaminate sau intoxicate ca urmare a producerii unor situatii de urgentă;

f) participarea la căutarea si salvarea animalelor surprinse īn medii ostile vietii;

g) transport sanitar si evacuare cu mijloace de interventie specifice;

h) salvarea persoanelor aflate īn pericol si surprinse pe mare sau īn zona de litoral;

i) scoaterea persoanelor decedate din locuri greu accesibile;


j) deblocarea persoanelor surprinse īn locuinte, subsoluri sau lifturi, cānd nu există alte posibilităti tehnice de acces;

k) gestionarea informatiilor despre victime - persoane cu cetătenie romānă;

l) gestionarea informatiilor despre victime - persoane de altă cetătenie decāt cea romānă.

VI. Evacuarea persoanelor, populatiei, bunurilor materiale si a valorilor de patrimoniu periclitate:

a) asigurarea măsurilor pentru evacuare;

b) evidenta populatiei evacuate;

c) evacuarea de urgentă, pe calea aerului, apei sau rutier, a cetătenilor aflati īn pericol si/sau a unor categorii de bunuri materiale;

d) participarea la evacuarea persoanelor si/sau animalelor īn afara zonelor contaminate chimic, biologic, radiologie, nuclear sau cu pericol de explozii ori intoxicări;

e) evacuarea populatiei existente īn interiorul perimetrului de securitate/sigurantă;

f) asigurarea primirii si cazării persoanelor evacuate/refugiate;

g) instalarea taberelor de evacuati/refugiati;

h) transportul populatiei din zonele afectate de situatii de urgentă;

i) participarea la evacuarea valorilor culturale importante si a bunurilor de patrimoniu;

j) securitatea zonelor evacuate;

k) controlul si īndrumarea circulatiei;

l) evacuarea fondului arhivistic national;

m) asigurarea conditiilor de subzistentă īn taberele de evacuati/refugiati;

n) transportul, atunci cānd situatia o impune, al personalului de interventie apartinānd echipelor internationale sau al unor mijloace tehnice apartinānd acestora;

o) asigurarea protectiei persoanelor cu functii de conducere din institutiile fundamentale ale statului īn locurile īn care acestea vor fi evacuate si a pazei noilor sedii de lucru, precum si a resedintelor puse la dispozitie;

p) receptia si depozitarea unor categorii de bunuri evacuate/valori de patrimoniu.

VII. Acordarea asistentei medicale de urgentă:

a) suplimentarea capacitătii de spitalizare pentru fiecare unitate spitalicească proprie, din subordine sau coordonare;

b) instalarea spitalelor de campanie;

c) instalarea unor puncte de prim ajutor īn afara unitătilor spitalicesti;

d) instalarea unor puncte de triaj medical īn afara unitătilor spitalicesti;

e) asigurarea asistentei medicale pentru structurile de interventie operativă;

f) acordarea asistentei medicale de urgentă persoanelor afectate de producerea situatiilor de urgentă;

g) acordarea primului ajutor prespitalicesc;

h) preluarea medicamentelor, a instrumentarului si a altor materiale sanitar-farmaceutice si produse de uz veterinar provenite din ajutoare internationale si distribuirea acestora către structurile abilitate;

i) acordarea asistentei medicale de urgentă pentru echipele de interventie apartinānd structurilor nationale sau internationale participante la gestionarea situatiei de urgentă;

j) asigurarea de medicamente si instrumentar medical.

VIII. Prevenirea īmbolnăvirilor īn masă:

a) securitatea zonelor de carantină;

b) utilizarea unor antidoturi si/sau vaccinuri/seruri;

c) marcarea/semnalizarea unor raioane/itinerare interzise accesului fără adoptarea unor măsuri de protectie specifice;

d) executarea decontaminării la iesirea din zonele afectate;

e) executarea de analize de laborator;

f) actiuni cu caracter informativ;

g) alte măsuri specifice stabilite de autoritătile sanitare.

IX. Localizarea si stingerea incendiilor:

a) localizarea, limitarea propagării, stingerea incendiilor si lichidarea consecintelor acestora, inclusiv a incendiilor īn masă;

b) localizarea si stingerea incendiilor la fondul forestier.

X. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase:

a) stabilirea perimetrelor de securitate/sigurantă;

b) interventia operativă cu mijloace si materiale īn vederea neutralizării efectelor unor materiale periculoase;

c) evacuarea locală a populatiei existente īn interiorul perimetrului de securitate.

XI. Asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie, persoanelor evacuate si altor resurse:

a) elaborarea conceptiei privind variantele de transport si constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia;

b) dirijarea circulatiei si asigurarea securitătii rutiere;

c) stabilirea si pregătirea punctelor de īmbarcare a evacuatilor din zonele afectate;

d) realizarea graficului de transport si asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării;

e) supravegherea, fluidizarea si controlul circulatiei auto;

f) transportul resurselor necesare pentru interventie si asistentă de primă necesitate īn situatii de urgentă;

g) participarea la transportul apei, hranei, medicamentelor si al altor materiale de primă necesitate īn folosul unor colectivităti umane;

h) participarea la actiuni de transvazare a unor lichide dintr-un rezervor īn altul, potrivit caracteristicilor mijloacelor tehnice din dotare;

i) asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie si al altor resurse;

j) participarea cu mijloace specializate la transportul unor categorii de personal, tehnică si materiale;

k) sprijin pentru personalul serviciului de ambulantă īn transportul de persoane supraponderale aflate īn situatii critice de sănătate;

l) asigurarea transportului unor categorii de materiale si mijloace tehnice apartinānd echipelor internationale participante la interventie pe teritoriul national;

m) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;

n) controlul si evidenta autoevacuării.

XII. Asigurarea apei si hranei pentru persoanele si animalele afectate sau evacuate:

a) participarea la asigurarea si transportul apei si hranei pentru persoanele si animalele evacuate;

b) participarea la asigurarea si transportul apei si hranei pentru animalele evacuate;

c) distribuirea apei si/sau hranei pentru persoanele afectate sau evacuate si/sau pentru animalele evacuate;

d) participarea, la ordin, la asigurarea, contracost, a apei, alimentelor de primă necesitate si medicamentelor pentru persoanele aflate īn imposibilitatea de a se deplasa, fără plata serviciilor de transport sau/si asistentă la domiciliu;

e) participarea la asigurarea apei si hranei pentru persoanele si/sau animalele dispuse īn zone cu restrictii privind consumul unor categorii de alimente sau lichide.


XIII. Asigurarea cazării si adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate:

a) asigurarea protectiei persoanelor cu functii de conducere din institutiile fundamentale ale statului īn locurile īn care acestea vor fi evacuate si a pazei noilor sedii de lucru, precum si a resedintelor puse la dispozitie;

b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protectiei populatiei īn adăposturi colective;

c) asigurarea cazării temporare a membrilor de familie;

d) asigurarea cazării personalului apartinānd echipelor internationale participante la interventie pe teritoriul national.

XIV. Asigurarea energiei pentru iluminat, īncălzire si alte utilităti:

a) asigurarea, īn limita posibilitătilor tehnice si a dotărilor, a energiei electrice si termice īn taberele de sinistrati/evacuati;

b) asigurarea, īn limita posibilitătilor tehnice si a dotărilor, a energiei electrice si termice īn punctele/raioanele de interventie.

XV. Efectuarea depoluării si decontaminării:

a) supravegherea gradului de contaminare īn perimetrul raioanelor de interventie;

b) aplicarea măsurilor de limitare a īmprăstierii substantelor poluante sau toxice pentru asigurarea protectiei populatiei surprinse īn perimetrul raioanelor de interventie;

c) participarea cu personal specializat, tehnică si echipamente pentru efectuarea depoluării si decontaminării;

d) stabilirea prioritătilor pentru monitorizarea gradului de contaminare si centralizarea datelor privind contaminarea;

e) asigurarea operativă a fortelor si mijloacelor de sprijin, precum si a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populatiei si a căilor rutiere;

f) efectuarea decontaminării populatiei;

g) supravegherea gradului de contaminare īn mediul urban si rural, evaluarea efectelor si realizarea decontaminării;

h) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor si depoluarea marină si costieră, īn caz de poluare cu hidrocarburi si alte substante dăunătoare;

i) spălarea carosabilului care prezintă scurgeri de combustibil rezultat din evenimente de circulatie sau accidentale;

j) ecarisarea teritoriului;

k) stabilirea prioritătilor pentru efectuarea decontaminării si depoluării;

l) decontaminarea terenurilor si a rezervatiilor.

XVI. Mentinerea si restabilirea ordinii publice:

a) mentinerea ordinii publice si asigurarea pazei īn taberele de evacuati/refugiati;

b) intensificarea măsurilor de ordine publică si a celor de combatere a infractiunilor si a altor fapte antisociale īn zonele/raioanele afectate de producerea situatiilor de urgentă;

c) paza sau protectia unor categorii de materiale rămase īn localitătile/raioanele afectate de producerea situatiilor de urgentă si din care populatia a fost evacuată;

d) asigurarea securitătii convoaielor cu ajutoare umanitare;

e) organizarea dispozitivelor de blocare a zonei afectate, aplicarea măsurilor de interzicere a circulatiei si dirijarea acesteia pe alte rute;

f) asigurarea, prin misiuni specifice, a interventiei fortelor si mijloacelor specializate īn zonele afectate;

g) mentinerea ordinii publice pe timpul desfăsurării de manifestări, īntruniri sau alte activităti de amploare;

h) restabilirea ordinii publice cānd aceasta a fost tulburată prin orice fel de actiuni sau fapte care contravin legilor īn vigoare;

i) sprijinirea activitătii de evacuare a populatiei;

j) asigurarea protectiei populatiei si a unor categorii de materiale pe timpul evacuării;

k) asigurarea climatului de ordine si sigurantă publică īnainte, pe timpul si după finalizarea unor actiuni de interventie;

l) asigurarea securitătii locurilor, punctelor, raioanelor de depozitare a unor categorii de tehnică, materiale, echipamente, alimente etc. primite īn vederea ajutorării persoanelor afectate de producerea unor situatii de urgentă sau participantilor la actiuni de interventie de amploare;

m) asigurarea protectiei/securitătii echipelor internationale participante la actiuni de interventie pe teritoriul national.

XVII. Logistica interventiilor:

a) asigurarea bazei materiale pentru realizarea functiilor de sprijin īn raport cu domeniul de activitate, precum si pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia;

b) īntocmirea si actualizarea, potrivit legislatiei īn vigoare, a planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

c) actualizarea si modificarea, după caz, potrivit reglementărilor legale īn vigoare, a normativelor tehnice si/sau a unor inventare de complete;

d) aplicarea, potrivit prevederilor legale, a procedurilor de achizitii a unor categorii de materiale si tehnică prin proceduri simplificate;

e) asigurarea carburantilor si/sau unor piese de schimb pentru mijloacele tehnice ale echipelor de interventie internationale care actionează/au actionat pe teritoriul national.

XVIII. Reabilitarea zonei afectate:

a) restabilirea stării de normalitate;

b) participarea la activităti de scoatere a apei din subsoluri si incinte;

c) degajarea de aluviuni, animale moarte si alte materiale;

d) participarea, alături de alte structuri cu atributii īn domeniu, la īnlăturarea de pietre/stānci căzute pe carosabil;

e) participarea, alături de alte structuri cu atributii īn domeniu, la degajarea de panouri publicitare care partial s-au desprins din sistemele de prindere si pot accidenta, prin cădere definitivă, persoane sau pot provoca daune materiale;

f) degajarea de arbori care sunt căzuti sau prezintă riscuri de cădere si care pot pune īn pericol viata si sănătatea persoanelor;

g) evacuări de apă din fāntāni sau puturi unde se constată că există riscul de amenintare a vietii oamenilor prin īmbolnăviri;

h) īndepărtarea de elemente constructive din acoperisurile constructiilor care, prin cădere, pot pune īn pericol viata oamenilor;

i) evacuarea de apă rezultată din ploi, scurgeri, pānză freatică, topirea zăpezii care a inundat curti, subsoluri, canale, beciuri etc;

j) participarea la evaluarea pagubelor materiale produse de efectele situatiilor de urgentă.

XIX. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri si asistentă socială, psihologică si religioasă:

a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populatia afectată;

b) asigurarea asistentei umanitare de urgentă;

c) acordarea de ajutoare si despăgubiri financiare pentru populatie, operatori economici, institutii si unităti administrativ-teritoriale afectate;

d) acordarea asistentei psihologice prin structurile specializate si SNCR din Romānia, cu sprijinul Colegiului Psihologilor sau al altor organizatii profesionale.


 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

SITUATIA PRIVIND DATELE CENTRALIZATE PE TIMPUL

GESTIONĂRII SITUATIILOR DE URGENTĂ GENERATE

DE TIPURILE DE RISC PRODUSE ĪN PERIOADA .....

 

Fig. 1

Fig. 2

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.


 


ANEXA Nr. 3*)

la regulament

 

FLUX INFORMATIONAL

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă īn facsimil.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.