MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 567/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

741. - Hotărâre privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008- 2011 si a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrati pe piata de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

117/89/21.707. - Ordin al ministrului administratiei si internelor, al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 si a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrati pe piata de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători

pentru perioada 2008-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1), art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a unor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum si de gestionare a acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2010 la contractele de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2010 la contractele de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2010 la contractele de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale „Transferoviar Grup" - S.A., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale FEROTRANS TFI- S.R.L., prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 741.

 

ANEXA Nr. 1

 

Act aditional pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.Călători" - S.A.

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători"- S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare,

înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători"-S.A., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) capacităti de transport diferentiate pe criterii de confort si de servicii: vagoane clasa I si clasa a II-a, compartimentate si necompartimentate, vagoane de dormit clasa I si clasa a II-a, vagoane-cusetă, salon, business, restaurant si bar si vagoane portauto;".


Art. II. - La articolul 3 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în statii, cât si în trenuri, de îndată ce astfel de informatii sunt disponibile."

Art. III. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea compensatiei unitare anuale necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport se cuantifică la 22,97 lei/tren-km pentru anul 2010. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate este prevăzut în anexa nr. 7."

Art. IV. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 3 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. V. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

Art. VI. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul act aditional.

Art. VII. - Anexa nr. 6 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul act aditional.

Art. VIII. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5 la prezentul act aditional.

Art. IX. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 6 la prezentul act aditional.

Art. X. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 7 la prezentul act aditional.

Art. XI. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 10 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 8 la prezentul act aditional.

Art. XII. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Ministru,

.....................................................

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

Director general adjunct,

.....................................................

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2010

 

Principalele proiecte de investitii necesar a fi finantate de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători în anul 2010

 

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii

2010

Necesar

din care asigurat

- mii lei -

- mii lei -

 

total, din care: 

1.843.580

373.920

1.

Vagoane noi de călători pentru trenuri de zi si de noapte, inclusiv pentru transport autoturisme

656.000

130.000

2.

Vagoane de călători reconstruite si modernizate pentru trenuri de lung si mediu parcurs, inclusiv vagoane etajate

820.000

198.271

3.

Modernizări locomotive electrice, diesel-electrice si diesel-hidraulice pentru cresterea randamentului si fiabilitătii, reducerea poluării si realizarea cerintelor de interoperatibilitate

200.000

20.921

4.

Locomotive noi pentru trenuri de călători

37.580

9.395

5.

Rame electrice si automotoare pentru scurt si mediu parcurs

130.000

15.333

 

ANEXA Nr. 2

la actul aditional pe anul 2010

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2010

Tren km (mii)

61.833,1842

Călători km (mii)

5.500.000

 

ANEXE

la actul aditional pe anul 2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 117 din 19 mai 2010

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 89 din 8 aprilie 2010

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 21.707 din 14 aprilie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare

 

Având în vedere că în ultimii ani materialele radioactive au fost găsite în mod destul de frecvent în materiale metalice reciclabile, ceea ce a condus la cresterea gradului de îngrijorare socială în ceea ce priveste riscurile pe care le implică,

luând în considerare că este necesar să se adopte măsuri de monitorizare a radiatiilor în încercarea de a preveni si, unde este necesar, de a detecta si controla prezenta radioactivitătii în materiale metalice reciclabile, pe care unele centrale metalurgice le folosesc în materia primă în procesul propriu de productie,

tinând cont de prevederile Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane si controlul surselor închise de mare activitate,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

ministrul administratiei si internelor, presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si Autoritatea Natională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin implementează prevederile art. 8 alin. 2 si art. 9 alin. 3 din Directiva 2003/122/EURATOM a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate si al surselor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 31 decembrie 2003.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbâla

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXĂ

NORME

privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerintele privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare, în vederea asigurării securitătii radiologice a populatiei si a mediului înconjurător.

Art. 2. - Pe lângă termenii generali definiti în Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, în anexa nr. 1 sunt definiti termenii specifici prezentelor norme.

Art. 3. - În cuprinsul prezentelor norme, în termenul generic materiale metalice reciclabile sunt incluse si materiile prime secundare rezultate în urma valorificării materialelor metalice reciclabile.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplică materialelor metalice reciclabile provenite de la:

a) unităti care detin instalatii nucleare si/sau radiologice cu surse radioactive si/sau materiale radioactive;

b) unităti care detin instalatii pentru extractia sau prelucrarea substantelor cu continut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic;

c) unităti care dezafectează instalatiile prevăzute la lit. a) si b);

d) unităti care gestionează materiale metalice reciclabile, si anume: unităti care colectează, vând, cumpără sau utilizează materiale metalice reciclabile;

e) unităti care transportă materiale metalice reciclabile.

(2) Prevederile prezentelor norme se referă la toate tipurile de materiale metalice reciclabile utilizate si comercializate la nivel national sau international.

(3) Prevederile prezentelor norme nu se aplică deseurilor radioactive, reglementate prin alte acte normative.

Art. 5. - (1) În cuprinsul prezentelor norme se va distinge între autorităti competente si autorităti responsabile, după cum urmează:

a) autoritătile competente la nivel national sunt Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă (IGSU), Inspectoratul General al Politiei Române (IGPR), Inspectoratul General al Politiei de Frontieră (IGPF) si Autoritatea Natională a Vămilor (ANV)i

b) autoritătile competente la nivel local sunt inspectoratele judetene ale Politiei Române (IJPR), inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă (IJSU) si directiile regionale de accize si operatiuni vamale;

c) autoritătile responsabile la nivel local sunt structurile subordonate din teritoriu ale IGPF, IGPR, IGSU si ANV, respectiv reprezentantii acestora pe raza de competentă a judetelor, în punctele de trecere a frontierei pe granita externă a Uniunii Europene, precum si în zonele speciale de supraveghere aferente.

(2) Autoritătile competente colaborează pentru respectarea prevederilor prezentelor norme si pentru managementul situatiilor de urgentă.

(3) Autoritătile responsabile se vor supune prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Cerinte generale si responsabilităti

 

Art. 6. - (1) Orice persoană fizică sau juridică legal constituită ce prestează activităti de colectare, comercializare si/sau procesare a materialelor metalice reciclabile are obligatia de a se asigura, prin măsuri corespunzătoare, că materialele metalice reciclabile gestionate nu au continut radioactiv, adică nu contin surse radioactive ecranate sau neecranate si nu sunt contaminate radioactiv peste nivelurile de excludere si/sau contaminare prevăzute în tabelele 2- A si/sau 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000.

(2) Sursele radioactive si/sau materialele contaminate radioactiv identificate în materialele metalice reciclabile gestionate sunt în responsabilitatea unitătii în care au fost identificate, până la ridicarea acestora de către unităti autorizate, conform dispozitiilor CNCAN.

(3) Se interzice returnarea la vânzător a surselor radioactive si/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate, fără acordul CNCAN.

(4) Se interzice abandonarea surselor radioactive si/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate.

Art. 7. - (1) Operatorii de transport care transportă materiale metalice reciclabile trebuie să se asigure că acestea nu au continut radioactiv.

(2) În acest sens, operatorii de transport trebuie să solicite, prin aranjamente contractuale cu expeditorul de materiale metalice reciclabile, un buletin de monitorizare radiologică din care să rezulte că materialele metalice reciclabile ce urmează a fi transportate nu au continut radioactiv.

Art. 8. - (1) Pentru a se asigura că materialele metalice reciclabile gestionate nu au continut radioactiv, orice persoană fizică sau juridică legal constituită ce prestează activităti de colectare, comercializare si/sau procesare a materialelor metalice reciclabile trebuie să asigure monitorizarea radiologică a acestora.

(2) Unitătile care procesează materiale metalice reciclabile au obligatia de a monitoriza radiologie atât intrările de materiale metalice reciclabile, cât si iesirile de materiale metalice reciclabile sau de produse metalice intermediare ori finite, fie prin forte proprii, fie prin contractarea unui laborator de încercări notificat sau a unui operator autorizat să manipuleze surse radioactive.

(3) În toate situatiile, materialele metalice reciclabile ce urmează a fi prelucrate prin tăiere, măruntire, compactare sau topire trebuie monitorizate radiologie atât de către vânzător, cât si de către procesator, la intrarea în unitatea de prelucrare. Documentele de însotire a materialelor metalice reciclabile trebuie păstrate de unitatea care procesează, pe toată durata procesului de prelucrare, pentru cel putin 5 ani.

Art. 9. - (1) Toate importurile si exporturile de materiale metalice reciclabile care trec prin punctele de trecere a frontierei trebuie monitorizate radiologie.

(2) Punctele de frontieră prin care se asigură trecerea expeditiilor de materiale metalice reciclabile se stabilesc de către autoritatea competentă în domeniu, lista acestora urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să oprească intrarea pe teritoriul României a oricărui transport cu materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. În astfel de situatii, autoritătile responsabile trebuie să notifice CNCAN, la Centrul de răspuns la urgente, să anunte celelalte autorităti nationale cu responsabilităti în domeniu si să înstiinteze autoritătile statului vecin cu privire la oprirea transportului respectiv.

(4) În situatia în care în urma monitorizării radiologice se confirmă că expeditia de materiale metalice reciclabile prezintă continut radioactiv, CNCAN va decide returnarea transportului respectiv în tara de origine.

(5) Persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să oprească iesirea din tară a unui transport de materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. În astfel de situatii, autoritătile responsabile trebuie să notifice CNCAN, la Centrul de răspuns la urgente, si să anunte celelalte autorităti nationale cu responsabilităti în domeniu, cu privire la oprirea transportului respectiv.

(6) În situatia în care expeditorul nu poate fi identificat, CNCAN va sesiza autoritătile statului pentru găsirea proprietarului, în vederea recuperării sursei radioactive si/sau a materialului contaminat radioactiv si a costurilor aferente operatiunilor de recuperare, tratare, conditionare, depozitare finală si/sau decontaminare.


Art. 10. - (1) În vederea respectării prevederilor prezentelor norme, detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să consulte experti acreditati în radioprotectie pentru obtinerea de:

a) expertiză si pregătire de specialitate în domeniul radioprotectiei, tehnicilor si procedurilor de detectie a radiatiilor;

b) expertiză si pregătire de specialitate pentru elaborarea planurilor de interventie si a procedurilor de răspuns în caz de urgentă radiologică.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici si punctelor de lucru ale acestora care colectează, comercializează si sau procesează anual, fiecare în parte, cantităti de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre următoarele:

a) 10 tone materiale metalice din otel inoxidabil;

b) 10 tone materiale metalice neferoase;

c) 1.000 tone materiale metalice feroase în general.

(3) Pentru punctele de colectare prevăzute la alin. (2) detinătorii trebuie să obtină o instruire specifică pentru recunoasterea surselor de radiatii si a containerelor ce le contin.

 

CAPITOLUL III

Responsabilităti financiare privind gestionarea materialelor metalice reciclabile

 

Art. 11. - (1) Costurile asociate cu operatiile de recuperare, tratare, conditionare, depozitare si/sau decontaminare trebuie repartizate în baza principiului „poluatorul plăteste", care precizează că proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv trebuie să suporte toate costurile aferente operatiunilor de recuperare, tratare, conditionare, depozitare si/sau de decontaminare.

(2) În situatia în care proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv nu poate fi identificat sau nu poate fi găsit pentru plata cheltuielilor aferente operatiunilor de recuperare, tratare, conditionare, depozitare si/sau de decontaminare, atunci sursa radioactivă si/sau materialul contaminat radioactiv, după caz, vor fi declarate de către CNCAN orfane, iar cheltuielile respective vor reveni statului, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) pct. B lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, republicată, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile

 

SECTUNEA 1

Cerinte generale

 

 

Art.12. - Monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile trebuie efectuată în punctele-cheie ale procesului de reciclare, după cum urmează:

a) în punctele de origine ale materialelor metalice reciclabile, de exemplu în instalatiile ce sunt în exploatare, întretinere, reparatii, modernizare, retehnologizare sau dezafectare, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b);

b) la punctele de trecere a frontierei tării;

c) la intrarea în si la iesirea din punctele de colectare;

d) la unitătile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin tăiere, măruntire si compactare;

e) la unitătile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, inclusiv pentru produsele metalice intermediare si finale si reziduurile de productie.

Art. 13. - Detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră au obligatia de a desemna prin decizie scrisă a conducătorului unitătii unul sau mai multi responsabili cu monitorizarea radiologică a deseurilor metalice.

Art. 14. - (1) Responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile are următoarele atributii:

a) coordonarea, la nivelul unitătii respective, a activitătilor de monitorizare radiologică a materialelor metalice reciclabile;

b) întocmirea planului de interventie al unitătii pentru situatii de urgentă radiologică, sub îndrumarea expertului acreditat;

c) coordonarea, la nivelul unitătii, a actiunilor imediate de interventie în cazul detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv, până la interventia autoritătilor responsabile;

d) notificarea autoritătilor competente la nivel local si national responsabile cu interventia în caz de urgentă radiologică.

(2) În functie de măsurile decise pentru îndeplinirea cerintelor de monitorizare radiologică, CNCAN poate solicita ca responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile să detină permis de exercitare de nivel I emis de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitătilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 202/2002.

Art. 15. - Detaliile tehnice pentru implementarea cerintelor privind monitorizarea radiologică, incluzând tehnici de monitorizare, echipamente de detectie si instruirea personalului, trebuie stabilite de fiecare unitate, cu consultarea expertului acreditat în radioprotectie, luând în considerare obiectul de activitate, volumul anual de materiale metalice reciclabile rulate/procesate, precum si resursa umană si financiară disponibilă.

Art. 16. - (1) Operatorii economici care colectează si/sau comercializează materiale metalice reciclabile, precum si cei care procesează materiale metalice reciclabile se vor înregistra în evidenta CNCAN pentru dovedirea competentelor de monitorizare radiologică a materialelor metalice gestionate, transmitând în scris următoarele informatii:

a) copii ale actelor care dovedesc că solicitantul este persoană juridică legal constituită;

b) adresa/adresele punctului/punctelor de lucru;

c) obiectul de activitate, inclusiv operatiile de procesare a materialelor metalice reciclabile efectuate;

d) capacitatea de stocare/procesare a unitătii;

e) personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologică, inclusiv expertul acreditat în radioprotectie care coordonează activitatea;

f) procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordantă cu prevederile prezentelor norme;

g) procedurile de notificare si interventie în cazul identificării în materialele metalice colectate a unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiatii;

h) lista aparaturii de monitorizare utilizate sau contractate (tip, serie, număr, an de fabricatie, autorizatie de securitate radiologică, după caz);

i) dovada achitării taxelor si tarifelor prevăzute de Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare.


(2) Autoritătile responsabile cu controlul la frontieră se vor înregistra în evidenta CNCAN, transmitând în scris următoarele informatii:

a) în ce puncte se efectuează monitorizarea radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile, inclusiv tipul de instalatie de monitorizare pus în functiune;

b) personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologică, inclusiv expertul acreditat în radioprotectie care coordonează activitatea;

c) procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordantă cu prevederile prezentelor norme;

d) procedurile de notificare si planul de actiune în cazul identificării unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiatii;

e) lista aparaturii de monitorizare utilizate (tip, serie, număr, an de fabricatie, autorizatie de securitate radiologică, după caz);

f) dovada achitării taxelor si tarifelor prevăzute de Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi transmise la înregistrarea initială si ori de câte ori apar modificări.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici si punctelor de lucru ale acestora care colectează, comercializează si sau procesează anual, fiecare în parte, cantităti de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 17. - (1) Toate expeditiile de materiale metalice reciclabile puse în vânzare trebuie însotite de un buletin de monitorizare radiologică din care să rezulte că nu contin surse radioactive si/sau materiale contaminate radioactiv.

(2) Buletinul de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile trebuie să includă rezultatele măsurărilor de radioactivitate efectuate si informatii cu privire la unitatea care a efectuat analizele respective. Informatiile minime ce trebuie trecute în buletinul de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile sunt prezentate în anexa nr. 2.

(3) Buletinul de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile trebuie eliberat în 3 exemplare: un exemplar la vânzător, unul la operatorul de transport si unul la cumpărător.

(4) O copie a buletinului de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile va fi păstrată de către unitatea care a efectuat monitorizarea radiologică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Monitorizarea radiologică în punctul de origine al materialelor metalice reciclabile

 

Art. 18. - (1) Toate materialele metalice reciclabile rezultate de la instalatiile nucleare si radiologice, precum si de la unitătile care extrag sau prelucrează substante cu continut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie monitorizate radiologie prin inspectie vizuală si cu ajutorul echipamentelor portabile de detectie a radiatiilor ionizante.

(2) Pentru materialele metalice reciclabile eliberate de sub regimul de autorizare, titularul de autorizatie trebuie să îi înainteze cumpărătorului si, dacă este cazul, operatorului de transport buletinul de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile si aprobarea din partea CNCAN din care să rezulte că materialele metalice respective sunt eliberate de sub regimul de autorizare.

Art. 19. - (1) Unitătile care detin instalatii pentru extractia si/sau prelucrarea substantelor cu continut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie să prezinte la CNCAN, înainte de începerea operatiunilor de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, un plan incluzând etapele si modul de monitorizare radiologică a materialelor metalice reciclabile ce vor rezulta în procesul respectiv din operatiunile de dezmembrare si demolare a instalatiilor si clădirilor aferente.

(2) Unitătile care detin instalatii pentru extractia si/sau prelucrarea substantelor cu continut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic au obligatia să asigure, pentru perioada de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, o instruire specifică a personalului extern angajat pentru operatiunile de dezmembrare si demolare, în conformitate cu cerintele prevăzute la cap. VII.

 

SECTIUNEA a 3-a

Monitorizarea radiologică la granită

 

Art. 20. - La punctele de trecere a frontierei, expeditiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate din punct de vedere radiologie prin controale administrative, inspectii vizuale si măsurarea nivelului de radiatii, utilizând tehnici, echipamente si sisteme moderne de detectie a radiatiilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe ciclul de colectare, comercializare si procesare

 

Art. 21. - (1) Toate expeditiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate la intrarea si iesirea din punctele de colectare si unitătile de procesare prin tăiere si/sau topire a deseurilor metalice, prin controale administrative, inspectii vizuale si măsurarea nivelului de radiatii cel putin cu ajutorul unor instrumente portabile de detectie a radiatiilor.

(2) La unitătile care gestionează volume anuale de materiale metalice reciclabile mai mari de 30.000 tone, pentru eficientizarea actiunilor de monitorizare radiologică se vor instala, pe lângă sisteme portabile de detectie a radiatiilor, si sisteme fixe de detectie de tip portal.

(3) În unitătile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, măsurarea nivelului de radiatii trebuie efectuată pe întregul ciclu de procesare, inclusiv pe produsele metalice finite si pe reziduurile obtinute în procesul tehnologic.

(4) Pentru operatorii economici si punctele de lucru ale acestora ce adună cantităti de deseuri metalice provenite de la populatie mai mici decât cele prevăzute la art. 10 alin. (2), controlul se poate realiza cel putin prin inspectie vizuală, bucată cu bucată.

 

CAPITOLUL V

Tehnici de monitorizare radiologică a materialelor metalice reciclabile

 

SECTIUNEA 1

Controlul administrativ

 

Art. 22. - La efectuarea controlului administrativ, persoanele responsabile cu receptia expeditiilor de materiale metalice reciclabile, precum si persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să verifice existenta buletinului de monitorizare radiologică a fiecărei expeditii sosite. În buletin trebuie să fie clar indicate originea materialelor metalice reciclabile, furnizorul acestora si rezultatele monitorizării radiologice.


 

SECTIUNEA a 2-a

Inspectia vizuală

 

Art. 23. - (1) La efectuarea inspectiei vizuale, persoanele responsabile cu receptia expeditiilor de materiale metalice reciclabile, precum si persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să verifice vizual materialele metalice reciclabile.

(2) În fiecare unitate care colectează, comercializează sau procesează materiale metalice reciclabile trebuie să existe si să fie afisate la vedere materiale informative cu tipuri de surse radioactive si cu tipuri de containere care pot contine surse de radiatii.

(3) În cazul identificării unei surse radioactive, a unui container de sursă radioactivă sau a unei plăcute de avertizare cu simbolul „pericol de radiatii", se anuntă imediat responsabilul cu monitorizarea radiologică, ce va actiona în continuare conform cerintelor prevăzute în cap. VI.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsurarea nivelului de radiatii

 

Art. 24. - (1) Măsurarea nivelului de radiatii cu ajutorul instrumentelor de detectie este tehnica cea mai eficientă de monitorizare radiologică a materialelor metalice reciclabile.

(2) Instrumentele de detectie a radiatiilor, fixe sau portabile, trebuie să fie calibrate si verificate metrologic periodic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Instrumentele de detectie a radiatiilor care nu provin din Uniunea Europeană trebuie să posede autorizatie de securitate radiologică.

(3) Starea de functionare a instrumentelor portabile de detectie a radiatiilor va fi verificată periodic, cu ajutorul unor surse radioactive de calibrare de activitate mică.

(4) Sistemele fixe de detectie a radiatiilor trebuie testate cel putin o dată pe trimestru, în conditii corecte de utilizare a echipamentului, si calibrate anual.

(5) Cerintele minime pe care trebuie să le îndeplinească instrumentele de detectie a radiatiilor sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 25. - (1) Monitorizarea radiologică cu ajutorul instrumentelor portabile de detectie se va realiza în două etape:

a) în primul rând, se va măsura fondul radioactiv natural, în absenta încărcăturii; valoarea fondului radioactiv natural este valoarea de referintă pentru măsurările ce urmează a fi efectuate asupra expeditiei de materiale metalice reciclabile;

b) după măsurarea fondului radioactiv, se va măsura nivelul de radiatii al expeditiei de materiale metalice reciclabile, prin scanarea suprafetelor vehiculelor sau coletelor, cu o viteză rezonabil de mică si de la o distantă cât mai mică de suprafata scanată, aproximativ 10 cm, de regulă la înăltimea de 1,8 m de la sol; în functie de înăltimea mijlocului de transport, se va adapta corespunzător si înăltimea de măsurare.

(2) Pentru fiecare încărcătură se vor efectua cel putin două măsurări pentru a caracteriza expeditia, cea mai mare valoare fiind cea care se va înregistra în buletinul de monitorizare radiologică.

Art. 26. - (1) Monitorizarea radiologică cu ajutorul sistemelor fixe de detectie se va realiza prin trecerea vehiculelor prin portal, cu o viteză constantă adaptată capacitătii de detectie a portalului utilizat, conform instructiunilor din manualul de utilizare, dar nu mai mare de 5 km/h.

(2) Pentru monitorizarea vehiculelor cu gabarit mare de tip camion sau tir este indicată instalarea detectorilor pe 2 stâlpi, la distantă de maxim 6 m unul în fata celuilalt.

Art. 27. - (1) Pragurile de alarmare ale aparaturii de detectie trebuie stabilite de către furnizorul aparaturii, astfel încât aparatura să poată detecta surse radioactive ecranate, fără a genera însă prea multe alarme false.

(2) Pragurile de alarmare se stabilesc la o valoare de 1,2- 2 ori mai mare decât fondul natural de radiatii din zona respectivă, în functie de conditiile locale si de experienta în operarea sistemelor de detectie aflate în dotare.

(3) Furnizorul aparaturii de detectie are următoarele obligatii:

a) să asigure instalarea si testarea initială a aparaturii furnizate;

b) să asigure servicii de întretinere si reparatii pentru aparatura instalată;

c) să furnizeze utilizatorului un manual de utilizare a aparaturii, în limba română, si să asigure instruirea personalului care va utiliza aparatura de detectie;

d) să întocmească un proces-verbal de predare-primire a aparaturii de detectie instalate, în care să fie clar precizate: tipul, modelul, numărul de serie si caracteristicile tehnice ale aparaturii, valoarea medie a fondului natural de radiatii măsurat în punctul în care a fost instalată aparatura, valoarea pragului de alarmare stabilit (cu prezentarea calculelor efectuate în acest sens), rezultatele testelor de functionare efectuate, precum si data instructajului făcut pentru personalul care va utiliza aparatura.

(4) Utilizatorul aparaturii de detectie a radiatiilor are următoarele obligatii:

a) să elaboreze proceduri de lucru cu aparatura de detectie aflată în dotare;

b) să testeze periodic starea de functionare a aparaturii cu care lucrează;

c) să calibreze si să asigure verificarea metrologică periodică a aparaturii de detectie aflate în dotare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) să instruiască periodic personalul care utilizează aparatura de detectie.

Art. 28. - În situatia în care în urma măsurării nivelului de radiatii aparatura de detectie a dat semnal de alarmă, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie:

- să verifice dacă alarma a fost generată de o crestere a nivelului de radiatii;

- să localizeze sursa de radiatii, dacă există;

- să identifice prezenta materialului radioactiv si să evalueze situatia.

Art. 29. - (1) Toate alarmele generate de aparatura de detectie trebuie verificate prin:

a) repetarea măsurării, în aceleasi conditii de măsurare ca în situatia care a generat alarma;

b) verificarea functionării corecte a instrumentului de detectie, cu ajutorul sursei radioactive de calibrare, în situatia în care a expirat verificarea metrologică periodică sau dacă aparatul a suferit deteriorări mecanice.

(2) În cazurile în care la repetarea măsurării prin portal se confirmă mesajul de alarmă, se va trece la monitorizarea radiologică a vehiculului cu ajutorul unor instrumente portabile de detectie.

Art. 30. - (1) Situatiile în care în urma verificării alarma nu se declansează din nou vor fi înregistrate ca „alarme false".

(2) Situatiile în care în urma verificării alarma se declansează din nou vor fi înregistrate ca „alarme reale" si vor fi tratate conform cerintelor prevăzute în cap. VI.


Art. 31. - (1) Toate alarmele generate de aparatura de detectie a radiatiilor, atât cele reale, cât si cele false, trebuie înregistrate de personalul operator într-un registru de evidentă.

(2) De asemenea, toate expeditiile monitorizate radiologie, la intrarea si/sau la iesirea din unitate, trebuie înregistrate într-un registru de evidentă.

 

CAPITOLUL VI

Interventia în situatia detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

 

Art. 32. - (1) Detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră au obligatia de a elabora planuri proprii de interventie în caz de urgentă radiologică, cu prevederi specifice privind modul de actiune în situatia detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile monitorizate.

(2) Detinătorii de materiale metalice reciclabile trebuie să prevadă pe amplasamentul propriu spatii de depozitare, sortare si recuperare a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv ce pot fi depistate în materialele metalice reciclabile.

 

SECTIUNEA 1

Actiuni imediate de interventie în cazul detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

 

Art. 33. - (1) În situatia în care în urma inspectiei vizuale a materialelor metalice reciclabile sunt identificate surse radioactive sau containere de surse radioactive, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie să ia următoarele măsuri:

a) să interzică accesul populatiei si al personalului propriu, cu exceptia celor instruiti în domeniul radioprotectiei si echipati corespunzător, la obiectele identificate;

b) să măsoare debitul dozei la distanta de 1 metru si la contact cu obiectul identificat.

(2) Dacă debitul dozei depăseste 20 uSv/h la o distantă de 1 m de suprafata obiectului, procedura de monitorizare trebuie întreruptă si zona în care se află obiectul identificat trebuie marcată; la limita zonei de demarcatie debitul dozei nu trebuie să fie mai mare de 1 uSv/h; în zonă nu se va intra decât cu permisiunea si în prezenta autoritătilor competente.

(3) În toate situatiile, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie să înstiinteze conducerea unitătii despre situatia survenită.

(4) În toate situatiile, detinătorul va notifica autoritătile competente, după cum urmează:

a) autoritatea competentă la nivel local, conform planului propriu de interventie în caz de urgentă radiologică;

b) CNCAN, la Centrul de răspuns la urgente;

c) IGSU, la Centrul de accident nuclear si urgentă radiologică.

(5) Dacă unitatea în care se identifică prin inspectie vizuală un obiect suspect radioactiv nu dispune de personal calificat si aparatură de detectie, atunci detinătorul va delimita zona si va notifica autoritătile competente, în conformitate cu prevederile alin. (4).

Art. 34. - (1) În cazurile în care în urma măsurării nivelului de radiatii al expeditiei de materiale metalice reciclabile s-a declansat o alarmă reală, responsabilul cu monitorizarea trebuie să întreprindă următoarele actiuni:

a) să izoleze expeditia sau să oprească operatia de procesare a materialelor metalice, după caz;

b) să interzică accesul populatiei si al personalului propriu, cu exceptia celor instruiti în domeniul radioprotectiei si echipati în mod corespunzător, la vehiculul/coletul contaminat;

c) să măsoare debitul dozei la distanta de 1 metru si la contact cu vehiculul sau coletul contaminat.

(2) Dacă debitul dozei la contact cu vehiculul este mai mare de 5 uSv/h, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie să întrerupă procedura de măsurare până la sosirea autoritătilor competente.

(3) Dacă debitul dozei este mai mic de 5 uSv/h la contact cu vehiculul, actiunea de monitorizare poate continua pentru localizarea si identificarea sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv.

(4) Dacă debitul dozei depăseste 20 uSv/h la o distantă de 1 m de suprafata obiectului localizat, procedura de monitorizare trebuie întreruptă si zona în care se află obiectul identificat trebuie marcată; la limita zonei de demarcatie debitul dozei nu trebuie să fie mai mare de 1 uSv/h; în zonă nu se va intra decât cu permisiunea autoritătilor competente.

(5) În toate situatiile, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie să înstiinteze conducerea unitătii despre situatia survenită.

(6) În toate situatiile, detinătorul va notifica autoritătile competente în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4).

Art. 35. - (1) Actiunile care trebuie întreprinse în cazul detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile vor fi incluse în procedura de interventie si trebuie afisate într-un loc vizibil, usor accesibil personalului din unitate.

(2) Numerele de contact ale autoritătilor publice locale si centrale responsabile cu interventia în caz de urgentă radiologică trebuie scrise în procedura de interventie, trebuie verificate periodic si actualizate după caz si trebuie afisate într-un loc vizibil, accesibil personalului din unitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Recuperarea si depozitarea în sigurantă a surselor radioactive si/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile

 

Art. 36. - (1) După primirea notificării cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentă locală responsabilă cu interventia în caz de urgentă radiologică trebuie să activeze planul propriu de interventie si echipele specializate în evaluări radiologice.

(2) Autoritatea competentă locală poate solicita, în functie de specificul evenimentului, sprijinul autoritătilor competente nationale pentru solutionarea situatiei de urgentă survenite.

Art. 37. - După caz, CNCAN va trimite la fata locului o echipă de specialisti pentru evaluarea situatiei radiologice, pentru a supraveghea actiunile de recuperare si pentru a dispune depozitarea în sigurantă a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv identificat.

Art. 38. - (1) După primirea notificării cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentă locală, ajunsă la fata locului, trebuie să coordoneze activitătile de:

a) localizare si identificare a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv, având grijă ca toti cei implicati în actiune să fie protejati în mod corespunzător pentru a reduce expunerea la radiatii cât de mult posibil, fără a depăsi limitele


de doză impuse pentru expunerea profesională, adoptate prin Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000;

b) verificare, prin măsurare, a contaminării radioactive de suprafată, dacă materialul radioactiv a fost dispersat în zonă, si evaluare a probabilitătii de contaminare a altor zone înainte ca expeditia de materiale metalice să fi ajuns în punctul în care s-a detectat prezenta materialului radioactiv;

c) verificare, prin măsurare, a existentei sursei radioactive în interiorul containerului si a pozitiei „deschisYJnchis" a colimatorului fasciculului de radiatii;

d) izolare a sursei radioactive si/sau a materialului contaminat radioactiv si plasarea într-o locatie sigură, în conditii corespunzătoare de protectie si securitate radiologică; debitul dozei la peretele exterior al încăperii sau la limita de demarcatie a zonei unde a fost depozitată sursa radioactivă si/sau materialul contaminat radioactiv nu trebuie să depăsească 1 uSv/h.

(2) Autoritatea competentă locală va întocmi un raport în care să descrie actiunile întreprinse, rezultatul investigatiei radiologice si măsurile luate pentru recuperarea sursei radioactive si/sau a materialului contaminat radioactiv, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. Raportul va fi transmis pentru informare autoritătilor competente la nivel national.

Art. 39. - Depozitarea surselor radioactive si/sau a materialelor contaminate radioactiv în incinta unitătii în care au fost detectate este permisă doar temporar si numai în situatia în care în locatia propusă pentru depozitarea intermediară se pot asigura conditii adecvate de protectie si securitate radiologică a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv găsite.

Art. 40. - (1) În situatia în care materialul radioactiv s-a dispersat în interiorul sau în vecinătatea unitătii în care a fost detectat, responsabilul cu monitorizarea radiologică dispune încetarea tuturor activitătilor din unitatea respectivă, execută delimitarea zonei contaminate si solicită interventia autoritătii competente, conform prevederilor din planul propriu de interventie, pentru recuperarea materialului radioactiv dispersat, decontaminarea si curătarea zonelor afectate.

(2) Materialul radioactiv recuperat si materialele rezultate în procesul de decontaminare trebuie transportate către locatii specializate pentru tratarea si depozitarea finală, în conditiile legii.

(3) În orice situatie confirmată de contaminare radioactivă, responsabilul cu monitorizarea radiologică trebuie să notifice imediat autoritatea locală competentă si CNCAN, la Centrul de răspuns la urgente.

Art. 41. - În situatia în care substantele radioactive au fost transferate în produsele metalice finale înainte de a fi detectate, iar produsele au fost deja distribuite pe piată, se va impune, după caz, prin decizie a CNCAN, ca proprietarul produselor să dispună imediat retragerea de pe piată a tuturor produselor contaminate, transportarea si depozitarea lor intermediară sau finală corespunzătoare la unităti autorizate de CNCAN, în conditiile legii.

Art. 42. - În orice situatie, sursele radioactive si/sau materialele contaminate radioactiv recuperate vor fi transportate, conform deciziei CNCAN, la operatorul autorizat pentru preluarea acestora, în vederea depozitării intermediare sau finale, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Cerinte privind pregătirea personalului

 

Art. 43. - (1) Detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră au obligatia de a asigura pregătirea initială si periodică a personalului implicat în manipularea, procesarea si controlul expeditiilor de materiale metalice reciclabile, astfel încât acesta:

a) să fie informat despre posibilitatea de a se confrunta cu materiale metalice reciclabile cu continut radioactiv;

b) să detină cunostinte de bază despre radiatiile ionizante si efectele lor;

c) să recunoască sursele radioactive, containerele surselor radioactive, semnul de avertizare a prezentei radiatiilor ionizante;

d) să cunoască actiunile care trebuie întreprinse în cazul în care se detectează surse radioactive si/sau materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.

(2) Pentru personalul desemnat să efectueze monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile, o pregătire specifică suplimentară va fi asigurată de către angajator, în domeniul utilizării aparaturii de detectie a radiatiilor.

(3) Pregătirea personalului desemnat să efectueze monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile va fi asigurată fie în centre de pregătire a personalului, fie sub îndrumarea expertului acreditat în radioprotectie.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul efectuat de CNCAN

 

Art. 44. - (1) CNCAN este autoritatea natională competentă responsabilă pentru respectarea cerintelor prezentelor norme.

(2) Înregistrarea în evidenta CNCAN a unitătilor care comercializează si/sau procesează materiale metalice reciclabile se face în conformitate cu prevederile art. 16.

(3) CNCAN trebuie să păstreze evidenta notificărilor primite cu privire la găsirea de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materiale metalice reciclabile si să pună la dispozitia autoritătilor responsabile baza de date cu evenimentele accidentale raportate.

Art. 45. - (1) CNCAN colaborează cu autoritătile competente cu atributii în aplicarea prevederilor prezentelor norme si este punct national de contact pentru notificarea urgentelor radiologice ce implică surse radioactive si/sau materiale contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile.

(2) CNCAN asigură interfata cu organismele europene si internationale în domeniul monitorizării radiologice a materialelor metalice reciclabile.

Art. 46. - (1) Detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să pună la dispozitia reprezentantilor CNCAN documentele necesare pentru verificarea conformării cu cerintele prezentelor norme.

(2) La solicitarea CNCAN, detinătorii de materiale metalice reciclabile, precum si autoritătile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să asigure reprezentantilor CNCAN posibilitatea de verificare a conformării cu cerintele prezentelor norme.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 47. - Unitătile care desfăsoară activităti industriale din domeniul reciclării materialelor metalice trebuie să se încadreze în prevederile prezentelor norme în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestora.

Art. 48. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DEFINITII

 

Pentru scopul prezentelor norme, se vor aplica următoarele definitii:

Contaminare radioactivă - contaminarea cu substante radioactive a unui material, a unei suprafete, a unui mediu oarecare sau a unei persoane.

Contaminare radioactivă de suprafată (în cazul materialelor metalice reciclabile) - prezenta nedorită sau neintentionată a substantelor radioactive pe suprafata materialelor metalice reciclabile.

Cumpărător de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:

a) unităti de colectare a materialelor metalice reciclabile;

b) unităti care prelucrează materiale metalice reciclabile (prin segregare, tăiere, compactare si/sau topire);

c) orice persoană fizică sau societate comercială care cumpără materiale metalice reciclabile în baza unui contract de vânzare-cumpărare si/sau pentru obtinerea unui beneficiu economic.

Doza absorbită - mărimea dozimetrică fundamentală definită ca energia medie cedată de radiatia ionizantă unitătii de masă iradiată. Unitatea de măsură a dozei absorbite este Gray-ul (Gy).

Debitul dozei absorbite - raportul dintre doza absorbită si durata iradierii cu acea doză. Unitatea de măsură este Gy/h.

Destinatar - orice persoană legal constituită care primeste o expeditie.

Detinător de materiale metalice reciclabile - detinătorul cu orice titlu (conform terminologiei juridice), adică proprietarul, posesorul sau detentorul precar; detinerea poate fi întemeiată pe contracte civile (vânzare-cumpărare; comodat; schimb; depozit; donatie; închiriere etc.) sau comerciale.

Echivalentul de doză - doza absorbită într-un punct, ponderată cu factorul de calitate Q al radiatiei (factor introdus pentru caracterizarea efectului biologic al radiatiilor); unitatea de măsură este Sievert-ul (Sv).

- Debitul echivalentului de doză este raportul dintre echivalentul de doză si durata iradierii cu acea doză; unitatea de măsură este Sv/h.

Echivalentul de doză ambiental - mărime dozimetrică specifică radiatiilor puternic penetrante; echivalentul de doză ambiental, H*(d), într-un punct din câmpul de radiatie, reprezintă echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul aliniat si expandat corespunzător, în sfera ICRU, la o adâncime d, pe raza opusă directiei câmpului aliniat; pentru radiatia puternic penetrantă, d - 10 mm; unitatea de măsură este Sievert-ul (Sv).

- Debitul echivalentului de doză ambiental este raportul dintre echivalentul de doză ambiental si durata iradierii cu acea doză; unitatea de măsură este Sv/h.

- Sfera ICRU este un corp standard definit de Comisia Internatională de Unităti pentru Radiatie (ICRU) pentru a aproxima corpul omenesc din punctul de vedere al energiei pe care o absoarbe acesta din radiatiile ionizante; constă într-o sferă echivalentă tesutului cu un diametru de 30 cm, o densitate de 1 g/cm3 si o compozitie procentuală masică de 76,2% oxigen, 11,1% carbon, 10,1% hidrogen si 2,6% azot.

Expeditor-orice persoană legal constituită care pregăteste o expeditie în vederea transportului.

Expeditie - orice colet, ansamblu de colete sau orice încărcătură de materiale radioactive pe care expeditorul o remite transportatorului în vederea transportării.

Expediere - deplasarea directionată a unei expeditii de la origine la destinatie.

Fond natural de radiatii - doza absorbită, debitul dozei absorbite sau activitatea specifică asociată surselor naturale de radiatii din mediu.

Gestionarea deseurilor radioactive - toate activitătile administrative si operationale de manipulare, pretratare, tratare, conditionare, transport, depozitare intermediară si finală a deseurilor radioactive.

Laborator de încercări notificat - laborator de încercări desemnat de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) ca organism notificat, în conformitate cu prevederile Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 274/2004.

Materiale metalice reciclabile - materiale metalice feroase si neferoase destinate reciclării si/sau valorificării industriale.

- Materiale metalice feroase reciclabile - materiale si resturi de materiale din fontă si otel nealiate si aliate, oteluri inoxidabile, sină uzată, zguri, coji, tunder, cenusi si reziduuri care contin fier sau compusi ai acestuia, provenite din activităti de productie, întretinere si reparatii, din casări si dezafectări, din epave si nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate si altele similare.

- Materiale metalice neferoase reciclabile - materiale si resturi de materiale din metale neferoase comune, aliajele si/sau compusii metalici ai acestora (cenusi, reziduuri, zguri, drojdii, slamuri, metalo-ceramice) provenite din activităti de productie, întretinere si reparatii, din casări si dezafectări, din epave si nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate si altele similare.

Material metalic reciclabil contaminat radioactiv/material metalic reciclabil cu continut radioactiv - material metalic reciclabil care a fost contaminat cu substante radioactive sau activat prin reactii nucleare ori care contine surse radioactive sau materiale contaminate radioactiv; substantele radioactive care contaminează materialul metalic reciclabil pot fi substante radioactive care se află sub incidenta controlului CNCAN, dar si substante care nu se află sub controlul CNCAN.

Măsurarea nivelului de radiatii- măsurarea dozei de radiatii sau a contaminării radioactive, în vederea identificării prezentei materialelor radioactive într-o expeditie de materiale metalice reciclabile.

Monitorizare radiologică - una sau mai multe dintre tehnicile de identificare a contaminării radioactive: controlul administrativ, inspectia vizuală si/sau măsurarea nivelului de radiatii.

Operator de transport rutier - orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere detinute în proprietate sau cu orice alt titlu si care în prealabil a obtinut licenta de transport.

Prag de alarmare - nivel setat pe instrumentul de măsurare a radiatiilor, la depăsirea căruia trebuie începute investigatiile pentru verificarea expeditiei, în scopul detectării eventualei prezente de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.

Sursă orfană - sursă radioactivă a cărei activitate, la momentul descoperirii sale, este peste nivelul de exceptare prevăzut în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, si care nu se află sub controlul CNCAN, fie pentru că nu a fost niciodată sub control, fie pentru că a fost abandonată, pierdută, gresit plasată, furată sau transferată unui nou detinător, fără o notificare corespunzătoare la CNCAN si o informare corespunzătoare a destinatarului.

Titular de înregistrare pentru activităti industriale cu risc radiologie - orice persoană legal constituită care a fost


înregistrată la CNCAN pentru desfăsurarea de activităti industriale din domeniul industriilor extractive sau prelucrătoare de substante asociate cu materiale radioactive naturale care se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic.

Unitătile industriale care extrag sau prelucrează substante cu continut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic - industrii nonnucleare, care în general nu sunt supuse regimului de autorizare si control al activitătilor nucleare, dar care prezintă riscuri radiologice datorită posibilitătii acumulării de materiale radioactive naturale în concentratii mari, în anumite zone de lucru sau pe anumite segmente de instalatii, cum ar fi: extractia pământurilor rare si monazitelor, producerea si utilizarea toriului si compusilor săi, producerea niobiului si aliajelor fier-niobiu, mineritul subteran si procesarea mineralelor (aur, roci fosfatice, nisipuri minerale, cărbune), extractia si prelucrarea titeiului si gazelor naturale, fabricarea pigmentilor pe bază de dioxid de titaniu, industria fosfatică, industria zirconului si dioxizilor de zirconiu, producerea metalelor (staniu, cupru, aluminiu, fier/otel, zinc, plumb), arderea cărbunelui, manipularea si depozitarea reziduurilor provenite din tratarea apei etc.

Urgentă radiologică - situatie anormală sau eveniment neprevăzut care necesită actiuni prompte, survenită/survenit la o instalatie radiologică ori în legătură cu surse radioactive periculoase, cum ar fi operarea defectuoasă, pierderea sau

furtul de surse radioactive periculoase, folosirea surselor radioactive ori a materialelor nucleare în scop rău intentionat sau criminal, accidente de transport al materialelor radioactive etc. Vânzătorul de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:

a) unităti care detin instalatii nucleare sau radiologice, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operatiilor de modernizare, întretinere sau dezafectare;

b) unităti care detin instalatii industriale, laboratoare medicale sau de cercetare, unităti spitalicesti sau de învătământ, care au detinut, au utilizat, au manipulat sau au depozitat surse radioactive si/sau materiale radioactive, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operatiilor de modernizare, întretinere sau dezafectare;

c) unităti care detin instalatii industriale sau alte instalatii care, ca urmare a proceselor tehnologice specifice, pot contine materiale radioactive naturale în concentratii crescute, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operatiilor de modernizare, întretinere sau dezafectare;

d) unităti care se ocupă cu dezmembrarea instalatiilor prevăzute la lit. a), b) si c) si cu demolarea clădirilor aferente;

e) orice persoană fizică sau societate comercială care vinde materiale metalice reciclabile în baza unui contract si/sau pentru obtinerea unui beneficiu economic.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

BULETIN

de monitorizare radiologică a expeditiilor de materiale metalice reciclabile

 

(model)

 

important: Pentru încărcăturile care depăsesc, prin măsurări radiologice, valorile fondului natural de radiatii nu se vor emite buletine de monitorizare radiologică de acest tip.

 

INSTITUTIA CARE A ORGANIZAT MONITORIZAREA RADIOLOGICĂ

Locatia statiei de monitorizare radiologică

 

Numele institutiei/organizatiei si al persoanei care a efectuat monitorizarea radiologică

 

Adresă

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

DETALII DESPRE EXPEDITIE

Tara de origine

 

Originea expeditiei: numele expeditorului, detalii de contact ale expeditorului

 

Destinatia expeditiei: numele destinatarului, detalii de contact ale destinatarului

 

Identificarea expeditiei: documentele de expediere care însotesc expeditia

 

Mijloc de transport: numerele de identificare ale camionului, vasului, containerului etc.

 

Detalii despre transportator: nume, detalii de contact

 

MĂSURĂRI RADIOLOGICE

Detalii despre instrumentele de măsurare utilizate

 

Valori medii ale debitului de doză măsurat la 1 metru de suprafata încărcăturii (uSv/h)

 

Valoarea maximă a debitului de doză (uSv/h) măsurat la contact cu suprafata exterioară a containerului, camionului sau vagonului, cu descrierea pozitiei valorii maxime

 

Valoarea fondului de radiatii în zonă (uSv/h)

 

Alte determinări radiologice efectuate

 

DECLARATIE CERTIFICATA

Exemplu: „Valorile debitului de doză gama măsurate în vecinătatea încărcăturii se înscriu în limitele de variatie ale fondului natural de radiatii."

 

Stampila institutiei care a efectuat monitorizarea radiologică

 

Data la care s-a efectuat monitorizarea încărcăturii

 


ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERINTE MINIME

pentru instrumentele de detectie a radiatiilor

 

I. Instrumentele portabile de detectie a radiatiilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinte minime:

a) să dea o indicatie constantă în cel mult 30 de secunde, pentru fiecare punct de măsurare;

b) să fie stabile în functionare, adică la măsurare repetată în acelasi punct indicatia să varieze în intervalul ± 5%;

c) să detecteze radiatii gama cu energii cuprinse între 60 keV si 1.332 keV;

d) dacă aparatul măsoară debitul dozei, atunci domeniul de măsurare trebuie să fie cel putin până la 10 mSv/h, cu o incertitudine mai mică de ±30%, în cazul calibrării cu Cs-137;

e) să fie usor de manevrat (greutate sub 2 kg, curea de prindere confortabilă, eventual sondă telescopică cu lungime extensibilă);

f) la un fond mediu de radiatii de 0,2 uSv/h, să initieze o alarmă (sonoră) la orice crestere cu 0,05 uSv/h pentru o perioadă de o secundă;

g) rata semnalelor sonore pentru radiatii gama în conditiile de fond specificate nu trebuie să fie mai mare de 1 semnal pe minut pe durata a 12 ore de functionare;

h) să furnizeze o indicatie vizuală sau o alarmă continuă atunci când debitul dozei depăseste limita maximă de măsurare;

i) rata alarmelor false în timpul operării trebuie să fie mai mică de o alarmă pe zi, pentru valori măsurate ale debitului dozei gama de până la 0,2 uSv/h (nu mai mult de o alarmă falsă la 10.000 de măsurări, în limitele de variatie ale fondului natural);

j) să fie operabile în conditii de temperatură cuprinse între -15°C si +45°C si umiditate relativă de cel putin 95%; în functie de conditiile climatice specifice locatiei, cerinta de functionare se va modifica în mod corespunzător (pentru temperaturi foarte scăzute, de până la -35°C);

k) să dispună de ecran vizibil atât în întuneric, cât si în conditii cu radiatie solară intensă;

l) să fie alimentate cu baterii si să indice starea bateriilor; durata de functionare în conditii normale trebuie să fie mai mare de 40 de ore pentru baterii normale si mai mare de 12 ore pentru baterii reîncărcabile; în conditii de alarmă continuă, durata de functionare a bateriilor trebuie să fie mai mare de 3 ore;

m) să posede autorizatie de securitate radiologică eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) în conditiile legii.

II. Sistemele fixe de detectie a radiatiilor trebuie să îndeplinească cel putin următoarele cerinte:

a) să detecteze radiatii gama cu energii cuprinse între 60 keV si 1.332 keV;

b) să furnizeze alarme vizibile de către personalul care supraveghează monitorizarea radiologică;

c) la un fond mediu de radiatii de 0,2 uSv/h, să initieze o alarmă (sonoră) la orice crestere cu 0,1 uSv/h pentru o perioadă de o secundă;

d) rata alarmelor false în timpul operării trebuie să fie mai mică de o alarmă pe zi, pentru valori măsurate ale debitului dozei gama de până la 0,2 uSv/h (nu mai mult de o alarmă falsă la 10.000 de măsurări, în limitele de variatie ale fondului natural);

e) să fie echipate cu senzori de prezentă, montati astfel încât să furnizeze indicatii numai la trecerea vehiculelor prin portal, fără a fi influentati de traficul din vecinătate;

f) în cazul în care se monitorizează camioane, tiruri, vehicule cu gabarit mare, detectorii trebuie amplasati pe 2 stâlpi, astfel încât pe verticală, pornind de la nivelul solului, înăltimea utilă (ceea ce „vede" detectorul cu mare eficientă) să fie de 0,7-4 m, iar pe orizontală, paralel cu distanta de miscare a vehiculului, lărgimea utilă să fie de maximum 3 m; distanta maximă dintre detectori trebuie să fie de 6 m;

g) detectorii trebuie protejati de lovituri accidentale, prin instalarea unor bariere care însă nu trebuie să se interpună între detectori si vehiculele care trec prin portal;

h) să fie disponibile cel putin 99% din timp (mai putin de 4 zile pe an de indisponibilitate);

i) să fie operabile în conditii de temperatură cuprinse între -15°C si +45°C si umiditate relativă de cel putin 95%; în functie de conditiile climatice specifice locatiei, cerinta de functionare se va modifica în mod corespunzător (pentru temperaturi foarte scăzute, de până la -35°C);

j) să posede autorizatie de securitate radiologică eliberată de CNCAN în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

 

FORMULAR DE RAPORTARE

a unei urgente radiologice cu materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv

 

I. Detectarea unei surse radioactive si/sau a unui material contaminat radioactiv la intrarea în unitate (punct vamal, unitate comercială, unitate industrială)

(Notificarea initială se va realiza cu informatia disponibilă la acel moment; ulterior, informatia va fi completată în functie de evolutia incidentului; orice informatie nouă va fi transmisă autoritătilor cât mai repede posibil.)

 

Data la care s-a detectat prezenta unei surse radioactive si/sau a unui material contaminat radioactiv

 

Punct vamal/Unitatea comercială/Unitatea industrială

Locatie

 

Adresă

 

Persoana de contact

 

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

 


Originea expeditiei de materiale metalice reciclabile

Tara de origine

 

Furnizorul expeditiei (adresă, persoană de contact, numere de telefon)

 

Documente însotitoare ale expeditiei

 

Mijlocul de transport (detalii despre mijlocul de transport, numerele de identificare ale vehiculului, containerului etc.)

 

Rezultatele investigatiei preliminare

Valori medii măsurate cu instrumentele de detectie a radiatiilor

 

Valoarea fondului natural de radiatii din zonă (uSv/h)

 

Zona în care se înregistrează valori ale nivelului de radiatii mai mari decât fondul natural de radiatii

 

Valoarea maximă a debitului de doză măsurat la contact cu suprafata exterioară a containerului/vehiculului, cu identificarea pozitiei (uSv/h)

 

Valoarea maximă a debitului de doză măsurat în cabina conducătorului vehiculului (uSv/h)

 

Actiuni efectuate după detectarea unei surse radioactive/a unui material contaminat radioactiv

Descărcarea si segregarea de restul încărcăturii

DA

NU

Identificarea materialului radioactiv

DA

NU

Acoperirea cu folie de plastic

DA

NU

Ecranare

DA

NU

Altele (se specifică alte actiuni întreprinse)

 

Identificarea materialului radioactiv segregat

Descrierea materialului (părti contaminate, surse radioactive cu/fără ecranare etc.)

 

Fotografii atasate

DA

NU

Dimensiuni si greutate

 

Stare fizică (intact, deteriorat, oxidat, corodat etc.)

 

Sursă încapsulată

DA

NU

Sursă prezentă în containerul de ecranare

DA

NU

Etichete, plăcute, semne, marcări

 

Caracterizare radiologică

Valoarea debitului de doză la contact (uSv/h)

 

Valoarea debitului de doză la 1 metru (uSv/h)

 

Material contaminat superficial cu p-emitători (Bq/cm2)

 

Material contaminat superficial cu a-emitători (Bq/cm2)

 

Radionuclid/Radionuclizi identificat/identificati

 

Activitate totală (Bq)

 

Activitate specifică (Bq/kg)

 


II. Detectarea unei surse radioactive si/sau a unui material contaminat radioactiv în reziduuri, produse intermediare sau finale

(Notificarea initială se va realiza cu informatia disponibilă la acel moment; ulterior, informatia va fi completată în functie de evolutia incidentului; orice informatie nouă va fi transmisă autoritătilor cât mai repede posibil.)

 

Data la care s-a detectat prezenta unei surse radioactive/a unui material contaminat radioactiv

 

Locatia de detectie

Locatie

 

Adresă

 

Persoana de contact

 

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

 

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

 

Identificarea procesului afectat de contaminarea radioactivă

Produsul afectat (materiale metalice reciclabile procesate, lingouri, praf, zgură)

 

Descrierea evenimentului (descrierea sumară a evenimentului, cu specificarea datei, orei si locatiei de detectie, a instrumentului de detectie utilizat si a valorilor măsurate)

 

Segmentele de instalatie afectate (identificarea segmentelor de instalatie sau a vehiculelor care prezintă niveluri de radioactivitate mai mari decât nivelurile de fond natural din zonă)

 

Prelevare de probe din produsele ulterioare pentru analize de laborator (cu indicarea tipurilor de probe, a datei si a cantitătii prelevate)

DA

NU

Oprirea procesului afectat (cu indicarea datei si a orei de oprire)

DA

NU

Iesirea produselor din instalatie (dacă da, se identifică mijloacele de transport utilizate si destinatia)

DA

NU

Notificarea expertului acreditat de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN)

DA

NU

Notificarea autoritătilor (cu nominalizarea acestora)

DA

NU

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.