MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 564/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 august 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

848. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

781. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

808. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul României

 

173. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru împuternicirea institutiilor prefectului în vederea constatării contraventiilor si aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Rectificări  la:

- Hotărârea Guvernului nr. 736/2010

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 90 de ani de existentă, pentru profesionalismul demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredintate si pentru rezultatele deosebite obtinute de personalul unitătii în procesul instruirii tehnicienilor din Fortele Aeriene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 848.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IV, V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 20 aprilie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 781.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania Natională „Imprimeria Natională" S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Rectificat 2010

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

288,600.00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

283,500.00

 

 

a)

din productia vândută

3

263,500.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

13,500.00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:

5

0.00

 

 

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0.00

 

 

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0.00

 

 

d)

productia de imobilizări, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

8

500.00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

6,000.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

5,100.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0.00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0.00

 

 

c)

din dobânzi

13

3,100.00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

2,000.00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0.00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

200,266.99

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

197,166.99

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

93,000.00

 

 

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)

19

3,140.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

8,100.00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

25,956.11

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

22

19,513.46

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

5,454.41

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

4,058.80

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

97.57

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

26

1,014.70

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

283.34

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

988.24


 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

122.37

 

 

 

 

tichete de cresă, conform Legii nr.193/2006, cu completările si modificările ulterioare

30

0.00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

122.37

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

865.87

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0.00

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0.00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0.00

 

 

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale

36

52,000.00

 

 

g1)

ajustări de valoare privind activele circulante

36a

100.00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

12,000.00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2,870.88

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.29

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

62.00

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0.00

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

10.52

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă sî publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0.00

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0.00

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

160.00

 

 

 

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale în urma fenomenelor naturale

45a

30,00

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0.00

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0.00

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

3,100.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

400.00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

2,700.00

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

52

88,333.01

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

14,133.28

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

74,199.73

 

1

 

Rezerve legale

55

0.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0.00


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0.00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0.00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0.00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

74,199.73

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

1,045.05

 

8

 

Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

66,779.76

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizeză la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

6,374.92

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

58,374.92

 

1

 

Surse proprii

65

58,374.92

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0.00

 

3

 

Credite bancare

67

0.00

 

 

a)

interne

68

0.00

 

 

b)

externe

69

0.00

 

4

 

Alte surse

70

0.00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

58,374.92

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

58,374.92

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0.00

 

 

a)

interne

74

0.00

 

 

b)

externe

75

0.00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

110.60

 

1

 

Rezerve legale

77

110.60

 

2

 

Rezerve statutare

78

-

 

3

 

Alte rezerve

79

-

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

288,600.00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

200,266.99

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

482.00

 

4

 

Număr mediu de salariati total

84

481.00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

19,513.46

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

19,508.64

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4.82

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

88

3,379.88

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)

89

600.00


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)

90

600.00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

92

693.93

 

11

a)

Plăti restante

93

-

 

 

b)

preturi curente

94

-

 

 

 

preturi comparabile

95

-

 

12

 

Creante restante

96

-

 

 

a)

preturi curente

97

-

 

 

b)

preturi comparabile

98

-

 

NOTĂ: unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creante si plăti restante;


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. este de 875, prin restructurarea si desfiintarea, în conditiile legii, a unui număr de 155 de posturi.

(3) Încetarea contractelor individuale de muncă, precum si încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se fac cu respectarea termenelor si procedurilor legale aplicabile categoriei de personal.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Conducătorii unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiti si mandatati să conducă unitătile si sunt eliberati din functie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, cu exceptia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, care este numit prin decizie a primului-ministru, în conformitate cu legislatia în vigoare."

2. La anexa nr. 2, litera A va avea următorul cuprins: „A. UNITĂTILE care functionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, finantate integral de la bugetul de stat

 

Denumirea unitătii

Localitatea

Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C.

Bucuresti"

 

Art. III. - La anexa nr. 2 „Structurile, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, punctul 19 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 808.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009)

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C, denumit în continuare I.S.C, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, având sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.


(2) I.S.C. administrează bunuri din domeniul public si privat al statului, iar patrimoniul institutiei la data de 31 mai 2010 este în sumă de 138.307.585 lei.

Art. 2. - I.S.C. Îsi desfăsoară activitatea de inspectie si control în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu si cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C. este, potrivit legii, organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a constructiilor si la supravegherea pietei produselor pentru constructii.

Art. 4. - (1) I.S.C. este membru al Consortiului European pentru Controlul Constructiilor, achitând anual cotizatia aferentă din bugetul propriu, precum si al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pietei produselor pentru constructii, de pe lângă Comisia Europeană.

(2) În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) constructii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învătământ, sănătate, hotelurile, sediile institutiilor publice etc. -si instalatiile aferente acestora, drumurile, căile ferate si metroul, podurile, tunelurile si celelalte lucrări de artă, pistele de aviatie, constructiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, cosurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, retelele de petrol si gaze, constructiile pentru transportul fluidelor, precum si orice interventie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire ajunsă în aceasta nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant si executant si care se avizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C;

c) interventie asupra constructiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale si/sau functionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiintării partiale sau totale a constructiilor definite conform dispozitiilor lit. a);

d) verificare - confirmarea prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului că cerintele esentiale specificate au fost îndeplinite.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 5. - I.S.C. are următoarele atributii:

a) exercită controlul statului privind calitatea în constructii, în toate etapele de proiectare, autorizare, executie, receptie, exploatare si postutilizare a constructiilor, în conformitate cu prevederile legale si reglementările tehnice în vigoare, prin verificări si inspectii la factorii implicati;

b) exercită controlul statului asupra organelor de specialitate ale administratiei publice locale, cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, în conformitate cu prevederile legale si reglementările tehnice în vigoare;

c) exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism si al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale si reglementările tehnice în vigoare;

d) exercită controlul statului privind supravegherea pietei produselor pentru constructii, în conformitate cu prevederile legale si reglementările tehnice în vigoare;

e) avizează din punct de vedere tehnic documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finantează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în conditiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si documentatiile tehnico-economice aferente lucrărilor de interventii la constructii existente - reparatii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislatia în vigoare prevede organizarea de licitatii deschise;

f) participă la toate fazele determinante ale constructiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum si la cele prevăzute de proiectant, pe care le avizează odată cu luarea în evidentă a lucrării, potrivit legii, scop în care verifică dacă sunt îndeplinite de către factorii implicati conditiile tehnice din proiectele si reglementările tehnice aplicabile si autorizează continuarea executiei lucrărilor de constructii numai în cazurile îndeplinirii acestora;

g) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea si functionarea balastierelor, carierelor, statiilor de betoane, de producere agregate si de mixturi asfaltice;

h) emite, în conformitate cu prevederile legale si reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente si noi, în situatiile în care acestea pot induce influente asupra constructiilor existente;

i) verifică existenta si functionarea sistemelor de management al calitătii în constructii la persoanele fizice/juridice cu activitate în constructii;

j) verifică respectarea reglementărilor referitoare la receptia constructiilor, întocmirea, păstrarea si completarea cărtii tehnice a constructiilor;

k) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produselor, procedeelor si echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerintele de calitate a constructiilor, si poate propune autoritătii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

l) verifică la proprietarii, administratorii si utilizatorii de constructii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a constructiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte si reglementări tehnice;

m) pentru protejarea vietii oamenilor, I.S.C. stabileste în sarcina proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de expertize tehnice la constructii, indiferent de forma de proprietate si de destinatia acestora, atunci când în urma inspectiei se concluzionează astfel sau încetarea utilizării constructiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viata cetătenilor;

n) colaborează cu institutiile de învătământ superior de specialitate, de cercetare, cu laboratoare de încercări, în vederea elaborării de rapoarte de expertiză, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, solutii si proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerintelor esentiale de rezistentă mecanică si stabilitate a constructiilor, izolarea termică a acestora, punerea în sigurantă a constructiilor si a terenurilor aferente, precum si la verificarea calitătii produselor pentru constructii;


o) dispune prelevarea de probe si trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză si încercări acreditate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate; în scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii si/sau poate colabora cu institutii de învătământ superior de specialitate sau de cercetare;

p) propune autoritătilor competente suspendarea functionării balastierelor si carierelor care afectează rezistenta si stabilitatea constructiilor din vecinătatea acestora;

q) autorizează laboratoarele de analiză si încercări în activitatea de constructii, în conditiile legislatiei specifice în vigoare;

r) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză si încercări în constructii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice;

s) autorizează dirigintii de santier din constructii, în conditiile legislatiei specifice în vigoare;

t) suspendă sau anulează autorizatiile dirigintilor de santier în cazul nerespectării de către acestia a atributiilor specifice si/sau a reglementărilor tehnice;

u) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu executia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic si auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către acestia a atributiilor specifice si/sau a reglementărilor legale privind cerintele de asigurare a calitătii în constructii;

v) primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor acestora, reclamatiile si sesizările persoanelor fizice si juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale si a reglementărilor tehnice în constructii în vigoare;

w) elaborează si actualizează, ori de câte ori este necesar, procedurile si instructiunile privind realizarea atributiilor specifice I.S.C, care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, dacă prin acestea se reglementează activităti de interes public, sau prin decizie a inspectorului general de stat, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C;

x) initiază, prin organul de specialitate al administratiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate si în domeniile conexe;

y) asigură dotarea tehnică necesară realizării activitătilor specifice;

z) publică procedurile si instructiunile privind activitătile sale specifice, aprobate, în conditiile legii;

aa) elaborează sinteze si evaluări privind rezultatele activitătii de control desfăsurate cu privire la calitatea si disciplina în constructii, urbanism si amenajarea teritoriului si la supravegherea pietei produselor pentru constructii, pe care le comunică autoritătilor si institutiilor publice cu atributii în domeniu;

bb) constată contraventiile si infractiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sanctiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii si, după caz, opreste lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăsoară orice alte activităti prevăzute în actele normative în vigoare si de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

 

CAPITOLUL III

Organizare

 

Art. 7. - Structura organizatorică a I.S.C si numărul maxim de posturi aprobat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) I.S.C. are în structură un număr de 40 de inspectorate teritoriale în constructii, organizate la nivel judetean, si Inspectoratul Teritorial în Constructii Bucuresti- Ilfov, unităti fără personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în constructii, organizat la nivel judetean, este prevăzută în anexa nr. 2, iar structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial în Constructii Bucuresti-Ilfov este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Localitătile în care au sediul I.S.C - aparatul central, inspectoratele teritoriale în constructii, organizate la nivel judetean, si Inspectoratul Teritorial în Constructii Bucuresti-Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Statul de functii si personal se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

Art. 10. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Conducerea executivă a I.S.C este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C, cu rang de secretar de stat, care este si presedintele Consiliului de conducere, numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Secretarul Consiliului de conducere se stabileste prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C

Art. 11. - Consiliul de conducere are următoarele atributii si competente:

a) avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea si completarea prezentului regulament si le înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;

b) aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară si propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

c) aprobă Regulamentul intern al I.S.C;

d) avizează proiectul de buget al I.S.C pentru a fi transmis si inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite si asigură executia acestuia după aprobare;

e) aprobă propunerile privind programul anual de investitii al I.S.C, care urmează a fi incluse în proiectul de buget al institutiei;

f) aprobă închirierea de imobile/părti ale imobilelor, necesare desfăsurării corespunzătoare a activitătii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C;

h) aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea dirigintilor de santier si a laboratoarelor de analiză si încercări în constructii;

i) aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune un nivel ridicat de cunostinte de specialitate, care excedează competentelor specifice personalului propriu, încheierea unor contracte cu experti, consilieri sau consultanti din afara I.S.C;


j) poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atributiile sale presedintelui acestuia sau altor persoane cu functii de conducere;

k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosintă asupra bunurilor proprietate a statului aflate în patrimoniul I.S.C. ori, după caz, aprobă transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosintă asupra bunurilor proprietate a I.S.C, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) exercită orice alte atributii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau ordinelor ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau la solicitarea presedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Sedintele Consiliului de conducere sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de presedinte.

(3) Sedintele Consiliului de conducere se desfăsoară în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 13. - Inspectorul general de stat al I.S.C, în calitate de presedinte al Consiliului de conducere, are următoarele atributii si competente:

a) convocă sedintele Consiliului de conducere;

b) prezidează desfăsurarea sedintelor Consiliului de conducere;

c) semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul-verbal al sedintei, asumate de către membrii Consiliului de conducere.

Art. 14. - Inspectorul general de stat al I.S.C are următoarele atributii si competente:

a) conduce întreaga activitate executivă a I.S.C;

b) emite decizii, în conditiile legii;

c) stabileste organizarea internă a inspectoratelor teritoriale în constructii;

d) numeste si revocă directorii inspectoratelor teritoriale în constructii, în conditiile legii;

e) emite decizii privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de executie si auxiliar din cadrul I.S.C, conform prevederilor legale în vigoare;

f) repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în constructii;

g) aprobă, prin decizie, procedurile si instructiunile privind activitătile specifice ale I.S.C, conform prevederilor legale în vigoare;

h) dispune, conform atributiilor, suspendarea autorizatiilor emise de I.S.C. pentru dirigintii de santier;

i) propune suspendarea unor agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a conditiilor de fabricatie si de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

j) poate delega o parte din atributii directorului general, secretarului general sau directorilor, în limita mandatului dat;

k) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C, avizată de Consiliul de conducere, pentru a fi analizată si inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite;

l) exercită orice alte atributii care îi revin prin hotărârile Consiliului de conducere, prin ordinele ministrului dezvoltării regionale si turismului, precum si din celelalte prevederi legale în vigoare;

Art. 15. - I.S.C are un secretar general, numit si salarizat în conditiile legii, care asigură coordonarea directiilor si compartimentelor prevăzute în anexa nr. 1 si care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul intern, precum si orice alte atributii stabilite de inspectorul general de stat al I.S.C.

 

CAPITOLUL V

Bugetul I.S.C.

 

Art. 16. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale I.S.C se finantează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C are calitatea de ordonator tertiar de credite, potrivit legii.

Art. 17. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii, al amenajării teritoriului, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a constructiilor si la supravegherea pietei produselor pentru constructii, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.

 

CAPITOLUL VI

Personalul

 

Art. 18. - (1) Personalul I.S.C este personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Numirea si promovarea personalului de conducere se fac prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C, în conditiile legii.

Art. 19. - Personalul tehnic de specialitate al I.S.C are atributii de inspectie si control, în baza reglementărilor legale în vigoare si potrivit domeniului de activitate.

Art. 20. - Drepturile salariale ale personalului contractual al I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VII

Relatiile

 

Art. 21. - În vederea armonizării cu legislatia internatională, precum si a luării măsurilor de punere în sigurantă a constructiilor, în scopul protejării vietii oamenilor, I.S.C poate încheia contracte ori conventii de colaborare si/sau de cooperare pe plan national si/sau international, în domeniul său de activitate, în conditiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu institutii de învătământ superior, de cercetare, precum si cu persoane fizice ori juridice din tară si/sau din străinătate.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, inspectorul general de stat al I.S.C va aproba noul regulament intern al institutiei.

Art. 23. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1*

 la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Numărul maxim de posturi: 875


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în constructii (organizat la nivel judetean)

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3*)

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului Teritorial în Constructii Bucuresti-Ilfov

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

INSPECTORATELE TERITORIALE ÎN CONSTRUCTII

(I.T.C.)

 

Nr. crt.

Structura

Localitatea

0

1

2

1

I.T.C. Iasi

Iasi

2

I.T.C. Botosani

Botosani

3

I.T.C. Suceava

Suceava

4

I.T.C. Neamt

Piatra-Neamt

5

I.T.C. Bacău

Bacău

6

I.T.C. Vaslui

Vaslui

7

I.T.C. Constanta

Constanta

8

I.T.C. Galati

Galati

9

I.T.C. Buzău

Buzău

10

I.T.C. Brăila

Brăila

11

I.T.C. Tulcea

Tulcea

12

I.T.C. Vrancea

Focsani

13

I.T.C Prahova

Ploiesti

14

I.T.C. Arges

Pitesti

15

I.T.C. Dâmbovita

Târgoviste

16

I.T.C. Ialomita

Slobozia

17

I.T.C. Călărasi

Călărasi

18

I.T.C. Giurgiu

Giurgiu

19

I.T.C. Teleorman

Alexandria

20

I.T.C. Dolj

Craiova

21

I.T.C. Gorj

Târgu Jiu

22

I.T.C. Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

23

I.T.C. Olt

Slatina

24

I.T.C. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

25

I.T.C. Timis

Timisoara

26

I.T.C. Arad

Arad

27

I.T.C. Hunedoara

Deva

28

I.T.C. Caras-Severin

Resita

29

I.T.C. Cluj

Cluj-Napoca

30

I.T.C. Bihor

Oradea

31

I.T.C. Bistrita-Năsăud

Bistrita

32

I.T.C. Maramures

Baia Mare

33

I.T.C. Sălaj

Zalău

34

I.T.C. Satu Mare

Satu Mare

35

I.T.C. Brasov

Brasov

36

I.T.C. Alba

Alba Iulia

37

I.T.C. Covasna

Sfântu Gheorghe

38

I.T.C. Harghita

Miercurea-Ciuc

39

I.T.C. Mures

Târgu Mures

40

I.T.C. Sibiu

Sibiu

41

I.T.C.B.l.

Bucuresti

42

ISC - aparat central

Bucuresti


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.778 din 21 iulie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4, alineatele (1), (2) si (5) se abrogă.

Art. II. - Comertul intracomunitar cu ecvine din România către alte state membre ale Uniunii Europene se derulează în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protectie cu privire la anemia infectioasă ecvină în România 2010/346/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155 din 22 iunie 2010.

Art. III. - Fată de conditiile mentionate în Decizia Comisiei 2010/346/UE, la ecvideele destinate sacrificării, originare din România, se aplică o marcă specială cu înăltimea de 10 cm, de forma literei S, pe copita membrului anterior stâng.

Art. IV. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 103.

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru împuternicirea institutiilor prefectului în vederea constatării contraventiilor si aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Având în vedere prevederile art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se împuterniceste personalul institutiilor prefectului să exercite atributii de constatare a contraventiilor si de aplicare a amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si la art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare.

(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prefectii emit ordine prin care nominalizează personalul împuternicit potrivit alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 173.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1 la norme, la pct. 14, în loc de: „...marja fixă de maximum 1,5-2,5%;"se va citi: „...marja fixă de maximum 1,9%;".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.