MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 232/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 232         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 aprilie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

253. - Ordin al ministrului sănătătii privind īnregistrarea dispozitivelor medicale

 

836. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

283. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

284. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale FLY INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind īnregistrarea dispozitivelor medicale

 

Văzānd Referatul de aprobare al Directiei pentru infrastructură, logistică, achizitii si dispozitive medicale CSA3.030/2010,

avānd īn vedere prevederile art. 31 si 33 din Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, ale cap. V sectiunea 1 si ale art. 66 din Hotărārea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare, si ale cap. VII din Hotărārea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste următoarele:

a) modul de īnregistrare a dispozitivelor medicale introduse pe piată de persoane fizice sau juridice stabilite īn Romānia si a persoanelor responsabile de introducerea pe piată a dispozitivelor medicale;

b) modul de īnregistrare a dispozitivelor medicale din clasele Na, IIb si III, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro de autotestare, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro cuprinse īn anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare, si a dispozitivelor medicale implantabile active puse īn functiune pe teritoriul Romāniei.

Art. 2. - Īn prezentul ordin sunt aplicabile definitiile si procedurile stipulate īn Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, īn Hotărārea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare, si īn Hotărārea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active.

Art. 3. - Structura de specialitate īn domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii care realizează īnregistrarea dispozitivelor medicale este Directia pentru infrastructură sanitară, logistică, achizitii si dispozitive medicale - Compartimentul dispozitive medicale, denumită īn continuare DISLADM - dispozitive medicale.

 

CAPITOLUL II

Īnregistrarea dispozitivelor medicale la introducerea pe piată

 

Art. 4. - Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului stabilit īn Romānia are obligatia să se īnregistreze la Ministerul Sănătătii cānd introduce pe piată următoarele tipuri de dispozitive medicale:

a) dispozitive medicale din clasa I, inclusiv cele sterile si/sau cu functie de măsurare;

b) dispozitive medicale fabricate la comandă si dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă;

c) sisteme si pachete de proceduri prevăzute la art. 29 din Hotărārea Guvernului nr. 54/2009;

d) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro.

Art. 5. - (1) Pentru īnregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. a)-c), persoana responsabilă de introducerea lor pe piată transmite la Ministerul Sănătătii formularul de notificare F.1, prevăzut īn anexa nr. 1, completat cu datele solicitate īn acesta.

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie īnsotit de documentele specificate īn acesta, după caz.

(3) DISLADM - dispozitive medicale poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute īn legislatia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piată.

Art. 6. - (1) Pentru īnregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. d), persoana responsabilă de introducerea lor pe piată transmite la Ministerul Sănătătii formularul de notificare F.2, prevăzut īn anexa nr. 2, completat cu datele solicitate īn acesta.

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie īnsotit de documentele specificate īn acesta, după caz.

(3) DISLADM - dispozitive medicale poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute īn legislatia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piată.

Art. 7. - (1) īn baza documentelor prevăzute la art. 5 sau 6, după caz, DISLADM - dispozitive medicale īnregistrează īn baza de date informatiile privind dispozitivele medicale introduse pe piată si informatiile privind persoanele responsabile de introducerea lor pe piată si emite solicitantului un certificat de īnregistrare a dispozitivelor medicale.

(2) Certificatul de īnregistrare a dispozitivelor medicale cuprinde date privind dispozitivul medical si date privind producătorul si/sau persoana responsabilă de introducerea acestuia pe piată si se emite īn două exemplare originale, dintre care unul se va īnmāna persoanei responsabile de introducerea lui pe piată, iar celălalt va rămāne īn evidenta DISLADM - dispozitive medicale.

(3) Certificatul de īnregistrare a dispozitivelor medicale se emite īn termen de 30 de zile de la primirea formularului de notificare completat cu toate datele si īnsotit de documentele corespunzătoare.


Art. 8. - (1) Persoanele care au īnregistrat tipuri de dispozitive medicale prevăzute la art. 4 au obligatia să comunice DISLADM - dispozitive medicale orice modificare ce intervine după obtinerea certificatului de īnregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv īntreruperea introducerii pe piată a dispozitivelor īnregistrate.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se consemnează īntr-o anexă la certificatul de īnregistrare a dispozitivelor medicale.

(3) Schimbarea sediului ori a denumirii persoanei responsabile de introducerea pe piată, īnfiintarea/radierea de puncte de lucru se consemnează īn anexa la certificatul de īnregistrare a dispozitivelor medicale pe baza documentelor emise de registrul comertului sau a unui alt īnscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări.

 

CAPITOLUL III

Notificarea dispozitivelor medicale la punerea īn functiune

 

Art. 9. - Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul sau distribuitorul stabilit īn Romānia are obligatia să notifice Ministerului Sănătătii punerea īn functiune pe teritoriul Romāniei a următoarelor tipuri de dispozitive medicale:

a) dispozitive medicale din clasele Na, IIb si III;

b) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro care fac obiectul anexei nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro de autotestare;

d) dispozitive medicale implantabile active.

Art. 10. - (1) Pentru īnregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 9, persoana responsabilă de punerea īn functiune a dispozitivelor transmite la Ministerul Sănătătii formularul de notificare F.3, prevăzut īn anexa nr. 3, completat cu datele solicitate īn acesta.

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) va fi īnsotit de următoarele documente, īn copie:

a) declaratia de conformitate EC a producătorului;

b) certificatul de īnregistrare si certificatul constatator emise de registrul comertului sau alt īnscris oficial/act normativ care să ateste īnfiintarea unitătii solicitante, īn cazul īn care solicitantul nu detine aviz de functionare emis de Ministerul Sănătătii;

c) eticheta dispozitivului medical;

d) instructiunile de utilizare a dispozitivului medical.

Art. 11. - Īn baza documentelor prevăzute la art. 10, DISLADM - dispozitive medicale īnregistrează toate datele care să permită identificarea dispozitivelor puse īn functiune pe teritoriul Romāniei.

Art. 12. - Dispozitivele medicale de tipul celor prevăzute la art. 9, pentru care Ministerul Sănătătii a emis certificat de īnregistrare a dispozitivelor medicale anterior datei de intrare īn vigoare a Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 92/2007 privind īnregistrarea dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sunt considerate īnregistrate īn baza de date cu dispozitive medicale puse īn functiune pe teritoriul Romāniei.

 

CAPITOLUL IV

Importul dispozitivelor medicale

 

Art. 13. - Importul dispozitivelor medicale se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) declaratia de conformitate a producătorului, īn care să se precizeze conformitatea dispozitivului medical importat cu una dintre următoarele directive: Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, Directiva 98/79/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro sau Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile;

b) avizul de vamă, īn formatul prezentat īn anexa nr. 4, eliberat de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale.

Art. 14. - (1) Formularul avizului de vamă prevăzut la art. 13 lit. b) se eliberează numai pentru dispozitive care vor fi utilizate pe teritoriul Romāniei, īn una dintre următoarele situatii:

a) dispozitive medicale destinate studiilor clinice, cercetării si altor asemenea activităti;

b) dispozitive medicale pentru evaluare tehnică, investigatie clinică si/sau evaluarea performantei īn vederea certificării;

c) dispozitive importate ca mostre pentru tārguri, expozitii sau alte manifestări promotionale;

d) dispozitive medicale provenite din donatii si dispozitive medicale second-hand (la māna a doua).

(2) La definitivarea operatiunii de vămuire, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operatiunea de vămuire a dispozitivelor medicale la import, prevăzute la alin. (1), vizează si retine avizul de vamă prevăzut la art. 13 lit. b), viza atrăgānd īncetarea valabilitătii documentului īn cauză.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 15. - Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii - DISLADM - dispozitive medicale si Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 92/2007 privind īnregistrarea dispozitivelor medicale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 17. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 26 martie 2010.

Nr. 253.

 

ANEXA Nr. 1

 

F.1 - Formular de notificare a introducerii pe piată a dispozitivelor medicale īn conformitate cu art. 31 alin. (1) si (4) din Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale si cu art. 29 si 32 din Hotărārea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active (art. 14 - Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale; art. 10a - Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro)

 

Către

Ministerul Sănătătii

Autoritatea competentă īn domeniul dispozitivelor medicale - Directia pentru infrastructură sanitară, logistică, achizitii si dispozitive medicale - Compartimentul dispozitive medicale

 

1. Date de identificare a notificării

 

Data:

 

Indicati dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

 

□ prima notificare

□ modificare

□ suspendarea introducerii pe piată

Dacă este o modificare sau suspendare, indicati numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

 

Statutul organizatiei care efectuează această notificare1:

 

□ producător2:

□ reprezentant autorizat al unui/unei3:

□ producător de dispozitive medicale din clasa I

□ producător de dispozitive medicale din clasa I

□ producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

□ producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

□ producător de sisteme si pachete de proceduri

□ producător de sisteme si pachete de proceduri

□ persoană care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

□ persoane care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

□ producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

□ producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

 

            2. Date de identificare a producătorului

 

Denumirea completă a producătorului:

 

 

Denumirea prescurtată a producătorului:

 

 

Adresa: Localitatea:

Codul postal:

Judetul:

Strada nr.:

 

 

Telefon:

Fax:

 

E-mail:

Persoana de contact:

 

Persoana responsabilă cu vigilenta:

 

 

 

            3. Date de identificare a reprezentantului autorizat4

 

Denumirea reprezentantului autorizat īn Uniunea Europeană:

 

 

Adresa: Localitatea:

Codul postal:

Judetul:

Strada nr.:

 

 

Telefon:

Fax:

 

E-mail:

Persoana de contact:

 

Persoana responsabilă cu vigilenta:

 

 

Numărul avizului de functionare emis de Ministerul Sănătătii:

 

 


            4. Date de identificare a dispozitivului medical5

 

Codul GMDN6:

Denumirea generică din codul GMDN:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Clasa4:

I;

□ Is;

□ Im

Categoria generică a dispozitivului si/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba romānă):

Categoria generică a dispozitivului si/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba engleză):

Certificat de conformitate emis de un organism notificat7:

Numărul de referintă al organismului notificat:

 

            5. Documente anexate

 

□ copie a certificatului de īnregistrare la registrul comertului, a certificatului constatator emis de registrul comertului sau alt īnscris oficial/act normativ care să ateste īnfiintarea unitătii solicitante8

□ declaratia de conformitate EC a producătorului prevăzută īn anexa nr. 7 la Hotărārea Guvernului nr. 54/20099

□ declaratia de conformitate prevăzută īn anexa nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 54/20099

□ declaratia de conformitate prevăzută la art. 29 din Hotărārea Guvernului nr. 54/20099

□ listă cu dispozitivele componente ale sistemului sau pachetului de proceduri, īnsotită de declaratia de conformitate EC a producătorului pentru fiecare componentă9

□ declaratia de conformitate prevăzută īn anexa nr. 6 la Hotărārea Guvernului nr. 55/20099

□ documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat4

□ copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat7

 

Producătorul identificat īn sectiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat īn sectiunea 3 introduce pe piată dispozitivele medicale identificate īn sectiunea 4.

Documentatia tehnică si declaratiile prevăzute īn legislatia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt tinute la dispozitia structurii de specialitate īn domeniul dispozitivelor medicale.

Informatiile furnizate īn prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale identificate īn sectiunea 4 īndeplinesc cerintele aplicabile prevăzute īn Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale sau, după caz, cerintele aplicabile prevăzute īn Hotărārea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active.

 

Numele, prenumele si functia

..............................................

Semnătură si stampilă

.............................................

 

1 Īn conformitate cu art. 21, 29 si 31 din Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 sau cu art. 29 si 32 din Hotărārea Guvernului nr. 55/2009.

2 Se completează sectiunea 2.

3 Se completează sectiunile 2 si 3.

4 Dacă este cazul.

5 Pentru fiecare dispozitiv medical utilizati o copie a acestei pagini (sectiunea 4).

6 Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclature se completează cānd va fi disponibil.

7 īn cazul dispozitivelor sterile si/sau cu functie de măsurare si īn cazul persoanelor care fac sterilizare.

8 īn cazul producătorului.

9 După caz, īn functie de tipul dispozitivului.


ANEXA Nr. 2

 

F.2 - Formular de notificare a introducerii pe piată a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, īn conformitate cu art. 29 din Hotărārea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (art. 10 - Directiva 98/79/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro)

 

Către

Ministerul Sănătătii

Autoritatea competentă īn domeniul dispozitivelor medicale - Directia pentru infrastructură sanitară, logistică, achizitii si dispozitive medicale - Compartimentul dispozitive medicale

 

1. Date de identificare a notificării

 

Data:

Indicati dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

□ prima notificare

□ modificarea adresei, numelui firmei1

□ modificare semnificativă a produsului

□ suspendarea introducerii pe piată

Dacă este o modificare sau suspendare, indicati numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizatiei care efectuează această notificare:

□ producător2

□ reprezentant autorizat3

 

            2. Date de identificare a producătorului

 

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitatea:

Codul postal:

Judetul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenta:

 

            3. Date de identificare a reprezentantului autorizat4

 

Denumirea reprezentantului autorizat:

Adresa: Localitatea:

Codul postal:

Judetul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenta:

Numărul avizului de functionare emis de Ministerul Sănătătii:

 

4. Date de identificare a dispozitivului medical5

 

4.1. Clasificarea dispozitivului medical:

□ dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro cuprins īn anexa nr. 2, lista A6

□ dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro cuprins īn anexa nr. 2, lista B6

□ dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro pentru autotestare, exceptānd cele cuprinse īn anexa nr. 26

□ alte dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (toate dispozitivele de diagnostic in vitro, cu exceptia celor din anexa nr. 26 si a celor pentru autotestare)

□ produs nou (conform art. 32 din Hotărārea Guvernului nr. 798/2003)

4.2. Informatii despre reactivi, produsi de reactie si materiale de calibrare si control

Codificare utilizată?:

□ GMDN8

□ EDMS9

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba romānă):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba engleză):

4.3. Informatii despre alte dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (care nu sunt reactivi, produsi de reactie si materiale de calibrare si control)

Codificare utilizată?:

□ GMDN8

□ EDMS9

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba romānă):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (īn limba engleză):

4.4. Informatii suplimentare pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro cuprinse īn anexa nr. 26 si pentru cele de autotestare

Certificat de conformitate emis de un organism notificat:

Numărul de referintă al organismului notificat:

□ Dispozitivul este conform cu Specificatiile tehnice comune10, īn cazul dispozitivelor cuprinse īn anexa nr. 26, , lista A

 

            5. Documente anexate

 

□ copie a certificatului de īnregistrare la registrul comertului, a certificatului constatator emis de registrul comertului sau alt īnscris oficial/act normativ care să ateste īnfiintarea unitătii solicitante11

□ declaratia de conformitate EC a producătorului

□ documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat12

□ copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat13

 

Producătorul identificat īn sectiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat īn sectiunea 3 introduce pe piată dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro identificate īn sectiunea 4.

Documentatia tehnică si declaratiile prevăzute īn legislatia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt tinute la dispozitia structurii de specialitate īn domeniul dispozitivelor medicale.

Informatiile furnizate īn prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro identificate īn sectiunea 4 īndeplinesc cerintele aplicabile prevăzute īn Hotărārea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele, prenumele si functia

..............................................

Semnătură si stampilă

.............................................


1 Se completează numai sectiunile 2 si 3.

2 Se completează sectiunea 2.

3 Se completează sectiunile 2 si 3.

4 Dacă este cazul.

5 Pentru fiecare dispozitiv medical utilizati o copie a acestei pagini (sectiunea 4). s La Hotărārea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare.

7 Optional.

8 Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclature se completează cānd va fi disponibil.

9 European Diagnostic Market Statistics Nomenclature - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be

10 Stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 311/2004 privind stabilirea specificatiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

11 īn cazul producătorului.

12 Dacă este cazul.

13 Pentru dispozitivele din anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare, si pentru cele de autotestare.

 

ANEXA Nr. 3

 

F.3 - Formular de notificare a dispozitivelor medicale puse īn functiune pe teritoriul Romāniei, īn conformitate cu art. 31 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, cu art. 30 din Hotărārea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare, si cu art. 30 din Hotărārea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active

 

Către

Ministerul Sănătătii

Autoritatea competentă īn domeniul dispozitivelor medicale - Directia pentru infrastructură sanitară, logistică, achizitii si dispozitive medicale - Compartimentul dispozitive medicale

 

1. Date de identificare a notificării si a persoanei care face notificarea

 

Data:

 

 

Indicati dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

□ prima notificare

□ modificare

Numărul de pagini al notificării:

Denumirea persoanei fizice sau juridice care face notificarea:

Adresa:

Localitatea:

Codul postal:

Judetul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Statutul organizatiei care efectuează această notificare:

□ producător

□ reprezentant autorizat

□ importator

□ distribuitor

Numărul avizului de functionare emis de Ministerul Sănătătii1:

 

            2. Date de identificare a dispozitivului medical2

 

Tipul dispozitivului:

□ dispozitiv medical din clasa II a

□ dispozitiv medical din clasa II b

□ dispozitiv medical din clasa III

□ dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare

□ dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro de autotestare

□ dispozitiv medical implantabil activ

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Tara īn care are sediul producătorul:

Locul de productie3:

Codificare utilizată*:

□ GMDN5

□ EDMS6

Cod:

Denumirea generică a codului:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Categoria generică a dispozitivului sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus:


            3. Documente anexate

 

□ copie a certificatului de īnregistrare la registrul comertului, a certificatului constatator emis de registrul comertului sau alt īnscris oficial/act normativ care să atesteīnfiintarea unitătii solicitante7

□ declaratia de conformitate EC a producătorului

□ eticheta dispozitivului medical

□ instructiunile de utilizare a dispozitivului medical

 

Declar că dispozitivele medicale mentionate īn sectiunea 2 au fost puse īn functiune pe teritoriul Romāniei. Informatiile furnizate īn prezenta notificare sunt corecte.

 

Numele, prenumele si functia

..............................................

Semnătură si stampilă

.............................................

 

1 Dacă este cazul.

2 Pentru fiecare dispozitiv medical utilizati o copie a acestei pagini (sectiunea 2). s După caz.

4 Optional.

5 Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclature - se completează cānd va fi disponibil.

6 European Diagnostic Market Statistics Nomenclature - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be

7 Īn cazul īn care solicitantul nu detine aviz de functionare emis de Ministerul Sănătătii.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII OFICIUL TEHNIC DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

AVIZ DE VAMĂ

Nr.......din.................

            Īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătătii nr. 253/2010 privind īnregistrarea dispozitivelor medicale si īn baza documentatiei īnaintate, Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale īnregistrează dispozitivele medicale:............................................................................................

................................................................................................................................... (denumirea, tipul, producătorul)

□ provenite din donatii;

□ second-hand (la māna a doua);

□ destinate studiilor clinice, cercetării si altor asemenea activităti;

□ pentru evaluare tehnică, investigatie clinică si/sau evaluarea performantei īn vederea certificării si/sau īnregistrării;

□ importate ca mostre pentru tārguri, expozitii sau alte manifestări promotionale.

 

Solicitant........................................................................................ (denumirea, sediul)

 

Data emiterii......................................

 

Director,

.....................................

 

Viza biroului vamal

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

 

Avānd īn vedere prevederile:

- art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 536 din 16 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Capitolul V se modifică astfel:

a) Alineatul 2 se abrogă.

b) Alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „īnregistrarea īn contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc se efectuează potrivit Monografiei privind īnregistrarea īn contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operatiuni, prevăzută īn Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare."

c) Alineatul 5 se abrogă.

2. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Procedura de restituire/transfera/al sumelor īncasate la fondul de risc

1. Sumele īncasate la fondul de risc si īnregistrate īn contabilitate la pozitia «Creditori la fondul de risc» sau cele stabilite prin hotărāri judecătoresti definitive si irevocabile se restituie la cererea beneficiarilor de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, care vor depune o cerere pentru certificarea dreptului la restituire la Directia generală de trezorerie si datorie publică. Aceasta va verifica cererea sub aspectul realitătii si exactitătii celor solicitate, precum si al īncadrării īn termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor īn cauză.

2. Īn urma verificărilor, Directia generală de trezorerie si datorie publică va emite o dispozitie de restituire a unor sume de la fondul de risc, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 13. Prin dispozitia de restituire aprobată de directorul general adjunct al Departamentului Back Office din cadrul acestei directii se confirmă dreptul la restituire al beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat.

Dispozitia de restituire se comunică, după aprobare, beneficiarului respectiv. Īn vederea restituirii sumelor, beneficiarul căruia i s-a confirmat dreptul la restituire va depune o cerere de restituire a sumelor īn cauză la Directia generală de trezorerie si datorie publică, anexānd si dispozitia de restituire, īn original.

3. Cererea de restituire se solutionează īn termen de 45 de zile de la data īnregistrării acesteia la Directia generală de trezorerie si datorie publică. Cererea va cuprinde codul de īnregistrare fiscală al beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, suma solicitată, codul IBAN al contului beneficiarului respectiv, precum si contul bancar īn care doreste să i se efectueze restituirea. La cererea de restituire, beneficiarul īn cauză va anexa si documentele din care să rezulte că această sumă nu este datorată fondului de risc, precum si originalele hotărārilor judecătoresti definitive si irevocabile, īnvestite cu formule executorii, pentru sumele stabilite prin acestea.

4. Īn situatia īn care Directiei generale de trezorerie si datorie publică īi sunt necesare alte documente relevante pentru solutionarea cererii, aceasta va solicita beneficiarului īn cauză, īn scris, prezentarea datelor suplimentare.

5. Termenul de 45 de zile pentru solutionarea cererii de restituire se prelungeste, conform legii, cu perioada de timp cuprinsă īntre data la care s-a comunicat beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat solicitarea de furnizare a datelor suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia si data primirii acestor informatii la Directia generală de trezorerie si datorie publică.

6. După primirea cererii de restituire si, respectiv, a documentatiei complete, Directia generală de trezorerie si datorie publică va transmite dispozitia de restituire īmpreună cu originalul cererii de restituire organului fiscal īn a cărui rază teritorială īsi are domiciliul fiscal beneficiarul respectiv, īn vederea verificării datelor din evidenta analitică pe plătitori si a efectuării compensărilor cu eventualele obligatii fiscale restante ale solicitantului, respectiv a efectuării restituirii propriu-zise a sumei rezultate după compensare, prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobānzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal aplicāndu-se īn mod corespunzător.


7. Concomitent cu transmiterea către organul fiscal teritorial a documentelor mentionate mai sus, Directia generală de trezorerie si datorie publică va dispune transferul sumei īnscrise pe decizia de restituire unitătii de trezorerie si contabilitate publică la care este arondat organul fiscal competent īn administrarea beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat īn contul 50.86.04 «Disponibil din executări/restituiri fond de risc», deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publică a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al beneficiarului respectiv. Directia generală de trezorerie si datorie publică va dispune transferul sumelor de restituit de la fondul de risc din contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, cod de identificare fiscală 8609468, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală īn contul 50.86.04, deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publică a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al beneficiarului respectiv. Īn acest sens, Directia generală de trezorerie si datorie publică va īntocmi nota de transfer, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 14, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii.

8. Īn cazul īn care disponibilul din fondul de risc nu acoperă suma īn lei necesară transferului, Directia generală de trezorerie si datorie publică va īntocmi si va transmite la Directia generală de trezorerie si contabilitate publică, pe lāngă nota de transfer mentionată la pct. 7, si următoarele documente:

- nota de fundamentare, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 15, prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01 titlul 51 articolul 02 alineatul 10 «Plăti īn contul creditelor garantate si/sau subīmprumutate», aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată si semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu si delegat;

- nota de lichidare, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 16, prin care se propune alimentarea contului de disponibil fond de risc din capitolul 55.01, titlul 51 articolul 02 alineatul 10, aprobată cu bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- ordonantare de plată, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 17, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu si delegat, īn conditiile legii.

9. După primirea cererii de restituire si a dispozitiei de restituire, organul fiscal competent va efectua verificarea acestora si a datelor din evidenta analitică pe plătitori - persoane juridice.

10. Īn cazul īn care organul fiscal competent constată existenta unor obligatii fiscale restante ale beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, sumele solicitate se restituie acestuia numai după efectuarea

compensării acestora cu obligatiile bugetare restante, īntocmind īn acest sens, īn 3 exemplare, Nota privind compensarea obligatiilor fiscale - M.F.P - A.N.A.F., cod 14.13.41.99. Restituirea sumelor cuvenite beneficiarului se face prin decontare bancară, īn contul indicat īn cererea de restituire.

11. Īn cazul īn care suma de restituit este mai mare decāt suma reprezentānd obligatiile fiscale restante ale beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, organul fiscal competent efectuează compensarea pānă la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultată o restituie acestuia si īntocmeste īn acest sens, īn 3 exemplare, decizia de restituire prevăzută de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004. Īn baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va īntocmi, īn 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F, cod 14.13.41.99/a.

12. Īn cazul īn care beneficiarul respectiv nu īnregistrează obligatii fiscale restante, organul fiscal va īntocmi, īn 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F, cod 14.13.41.99/a.

13. Cererea de restituire si dispozitia de restituire, īn copie, īnsotite de nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau de nota privind restituirea/rambursarea unor sume si de dispozitia de restituire, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, īn scopul efectuării operatiunii de compensare si/sau de restituire.

14. După efectuarea compensării si/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si al dispozitiei de restituire si le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, īn termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, īn vederea īnregistrării īn evidenta analitică pe plătitori a acestora.

15. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, īn termen de 7 zile de la primirea acestor documente, un exemplar al documentelor prevăzute la pct. 14 solicitantului si va informa, printr-o adresă, Directia generală de trezorerie si datorie publică.

16. Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme."

3. Anexa nr. 11 la norme se abrogă.

4. După anexa nr. 12 la norme se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 13-17, care au cuprinsul prevăzut īn anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală de trezorerie si datorie publică, Directia generală a trezoreriei si contabilitătii publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si persoanele juridice beneficiare de īmprumuturi garantate de stat sau subīmprumutate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 836.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 13 la norme)

 

- model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Departamentul Back Office

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

 

DISPOZITIE DE RESTITUIRE

a unor sume de la fondul de risc

Nr.......din data...........

 

Către

Solicitant ...........................................................................................................................................,

(denumirea beneficiarului de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat)

cu domiciliul fiscal....................................................................., avānd CUI............................................

Īn baza Cererii dumneavoastră nr.........................../data ..............................., au fost efectuate verificări cu privire la situatia sumelor plătite īn plus fată de obligatia fiscală datorată fondului de risc, īn urma cărora se certifică dreptul dumneavoastră de creantă, pentru suma totală de........................lei, si se dispune restituirea acesteia.

 

Director general adjunct

Nume/Prenume..............

Semnătura

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 la norme)

- model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr........./.............

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE TRANSFER

Referitor la: Sume īncasate īn plus la fondul de risc īn cadrul īmprumutului īn valoare de ...................................., contractat/subīmprumutat de operatorul economic/Ministerul Finantelor Publice ........................ de la  .......................................(banca/institutia finantatoare) , pentru realizarea ................................ (denumirea proiectului)

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

 

Suma de transferat, īn lei

Rata de capital:

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de.........., conform adresei Directiei generale........./data:

......................lei

2. Total plăti angajate la data de....................

......................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc:

......................lei

 

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea transferării sumei de ...................... lei de către Ministerul Finantelor Publice din disponibilul fondului de risc īn vederea compensării/restituirii, după caz;

2. transferarea sumei de .............................din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, īn contul IBAN nr. .................................., cod fiscal nr. ..............................................., deschis pe numele .....................................(beneficiarul sumei), la unitatea de trezorerie si contabilitate publică .......................................(a organului fiscal competent),


(Anexăm la prezenta Cererea de restituire nr. ....../data .................. si dispozitia de restituire a unor sume de la fondul de risc confirmată de ..............................................................(numele beneficiarului care a solicitat restituirea) ) *)

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

.................................

 

*) Se completează īn cazul īn care nu se īntocmeste nota de lichidare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 15 la norme)

 

- model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr........./..........

 

De acord

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

            Referitor la: Sume īncasate īn plus la fondul de risc īn cadrul īmprumutului īn valoare de ........ contractat/subīmprumutat de operatorul economic/Ministerul Finantelor Publice ............... de la ......................................(banca/institutia finantatoare) , pentru realizarea ................................ (denumirea proiectului)

 

Suma de transferat, īn lei

Rata de capital:

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de.........., conform adresei Directiei generale........./data:

......................lei

2. Total plăti angajate la data de...................

......................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc:

......................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc:

......................lei

 

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01 titlul 51 articolul 02 alineatul 10 „Plăti īn contul creditelor garantate si/sau subīmprumutate", īn valoare de ................. lei, anexată, īn vederea alimentării contului „Disponibil din fond de risc" cu suma de ...................... lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,


.................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 16 la norme)

 

- model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

 

Bun de plată

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE LICHIDARE

 

Referitor la: Sume īncasate īn plus la fondul de risc īn cadrul īmprumutului īn valoare

De ...................., contractat/subīmprumutat de operatorul economic/Ministerul Finantelor Publice ................ de la .....................................(banca/institutia finantatoare) , pentru realizarea ................................ (denumirea proiectului)

 

Suma de transferat, īn lei

Rata de capital:

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de .........., conform adresei Directiei generale ........./data ..................

......................lei

2. Total plăti angajate la data de .....................

......................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc:

......................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc:

......................lei

 

Īn vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plată privind transferul sumelor īn vederea compensării/restituirii, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ............ lei din contul Ministerului Finantelor Publice nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468, īn contul Ministerului Finantelor Publice nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta Cererea de restituire nr. ...../data ......... si Dispozitia de restituire nr. ...../data .........

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

.................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 17 la norme)

 

- model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Data emiterii.......

Compartimentul de specialitate.........

Directia generală.....................

Nr. ..../data......................

ORDONANTARE DE PLATĂ

 

Natura cheltuielii - alimentarea contului de disponibil fond de risc pentru asigurarea sumei de transferat de la fondul de risc īn cadrul īmprumutului/subīmprumutului īn valoare de ..................., contractat de operatorul economic/Ministerul Finantelor Publice ............., pentru care s-a emis Scrisoarea de garantie nr. .....din ................../s-a īncheiat Acordul de īmprumut subsidiar nr. ...../data ................... sau Acordul de īmprumut subsidiar si garantie nr. ...../data .....................

Lista documentelor justificative:

- cererea de restituire nr. .../data ....................

- dispozitia de restituire nr. ......./data ....................

- nota de lichidare nr..../data....................

Nr./data angajamentului legal.....................

Modul de plată (virament/numerar): Lei/valută: ........................................

Suma datorată beneficiarului: ...................... lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: ........

Suma de plată: ................................. lei

 


Suma de plată (valută)

- felul valutei...........................

- suma īn valută...........................

- cursul valutar...........................

- suma īn lei..............................

 

            Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

 

 

- lei -

Subdiviziune a clasificatiei bugetare, capitolul 55.01 titlul ...... 51 articolul ....02 alineatul ........ 10

Disponibil īnaintea efectuării plătii

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plătii

0

1

2

3 = col. 1-2

 

.......lei

......lei

........lei

 

 

 

 

 

Numele si adresa beneficiarului

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti

Nr. cont:

RO24TREZ999650101XXXXXXX

CUI 8609468

 

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate

Control financiar preventiv

Data .......

 

 

Semnătura ....

Data ........

 

 

Semnătura ....*)

CFPD

CFPD

Data.....

Data.....

Vizat....

Vizat.....

Semnătura

Semnătura

 

*) Răspunde de datele īnscrise īn coloana 1.

 

Ordonator de credite,

......................................

Data...............

Semnătura........

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise īn aplicarea acesteia,

īn baza Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 martie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social īn municipiul Ploiesti, Aleea Ciucului nr. 4 (camera cu simbolul 2), bl. 167, se. C, et. 2, ap. 51, judetul Prahova, nr. de ordine īn registrul comertului J29/1450/05.10.2009, cod unic de īnregistrare 26066939/05.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, avānd ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare īncepānd cu data īnregistrării īn Registrul brokerilorde asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor īn brokeraj si să īnscrie īn Registrul intermediarilor īn asigurări si/sau īn reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea īn aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor īn asigurări si/sau īn reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 283.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale FLY INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise īn aplicarea acesteia,

īn baza Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 martie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale FLY INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE -S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială FLY INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social īn municipiul Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 3, bl. 1, se. A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, nr. de ordine īn registrul comertului J40/2124/01.03.2010, cod unic de īnregistrare 26585189/01.03.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, avānd ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare īncepānd cu data īnregistrării īn Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor īn brokeraj si să īnscrie īn Registrul intermediarilor īn asigurări si/sau īn reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea īn aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor īn asigurări si/sau īn reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 284.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.