MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 229/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 229         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

4. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2008 privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României

 

5. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

6. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

7. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2009 privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

8. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

9. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componentei Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

 

11. - Hotărârea pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

            421. - Decret privind conferirea unor decoratii cu însemn de război

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            8. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centralecu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

 

            864. - Ordin al ministrului finantelor publice privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale si a situatiilor financiare anuale


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2008 privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României

 

Având în vedere solicitarea Presedintelui României si propunerile primului-ministru, în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2008 privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniulHUMINT (NATO CoE HUMINT)" 2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul de Excelentă NATO în domeniul HUMINT (NATO CoE HUMINT), denumit în continuare Centrul de Excelentă NATO, cu indicativ de unitate militară pe teritoriul României, în municipiul Oradea."

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I, punctul 3, doamna deputat Stavrositu Măria, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., membru supleant, îl înlocuieste în calitatea de membru titular pe domnul deputat Călian Petru, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.;

- la capitolul I, punctul 9, domnul senator David Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste în calitatea de membru titular pe domnul senator Robu Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L.;

- la capitolul II, punctul 1, domnul deputat Călian Petru, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., membru titular, o înlocuieste în calitatea de membru supleant pe doamna deputat Stavrositu Măria, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.;

- la capitolul II, punctul 5, domnul deputat lordache Florin, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, o înlocuieste în calitatea de membru supleant pe doamna Moldovan Carmen Ileana, deputat independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 5.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

- la punctul 2, domnul deputat Angel Tîlvăr, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Mihai Cristian Apostolache;

- la punctul 31, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Mugurel Surupăceanu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 6.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2009 privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2009 privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- la punctul 3, domnul senator Hasotti Puiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste în calitatea de membru al delegatiei pe domnul Câmpanu Liviu, senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 7.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I, punctul 9, domnul senator Luca Raymond, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste în calitatea de membru titular al delegatiei pe domnul Prodan Tiberiu Aurelian, senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componentei Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componentei Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

- la punctul 8, domnul deputat Cristian Mihai Adomnitei, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru în locul doamnei deputat Cristina Elena Dobre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 9.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, domnul deputat Moldovan Emil Radu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, vicepresedinte, îl înlocuieste în calitatea de presedinte pe domnul Munteanu loan, deputat independent;

- la punctul 3, domnul deputat Popa Florian, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, membru, îl înlocuieste în calitatea de vicepresedinte pe domnul deputat Moldovan Emil Radu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C;

- la punctul 16, domnul deputat Stanciu Anghel, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Popa Florian, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C;

- la punctul 21, domnul senator Ghise loan, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul Mărcutianu Ovidius, senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii", domnul senator Nicoară Marius Petre - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Popa Cornel - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 6.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi Bsi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism, spiritul de sacrificiu, devotamentul si curajul exceptional dovedite în timpul îndeplinirii unor misiuni în teatrul de operatii militare din Afganistan, în cursul cărora au fost răniti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, de război, domnului Frîncu Ion Costel, maior.

Art. 2. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, de război:

- domnului Hulpoi Petru Daniel-Sergiu, plutonier-major;

- domnului Păduraru Mihai Mihai-Manuel, plutonier-major;

- domnului Buzatu Ion Dănut, plutonier;

- domnului Condrea Gheorghe Daniel, sergent.

Art. 3. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de război:

- domnului Ciubotaru Ioan Ionut-Bogdan, caporal;

- domnului Berdei Costică Emanuel-Cornel, fruntas;

- domnului Dumbravă Costică Ionut, fruntas.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 421.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si e), ale art. 28 alin. (4), ale art. 74 lit. h) si i) si ale art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care, în urma negocierilor prevăzute la alin. (2), părtile nu convin asupra cantitătilor orare/lunare/totale de energie electrică vândute/cumpărate pe baza contractelor reglementate, la solicitarea producătorului, devin aplicabile prevederile alin. (1)."

2. Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Producătorii si furnizorii de energie electrică, furnizorii consumatorilor deserviti în regim reglementat, operatorii de distributie si Compania Natională „Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 25 martie 2010.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la metodologie)

 

Macheta de raportare a realizărilor trimestriale

 

Operator economic:

 

Configuratia/Centrala/Localitatea:

 

Capacităti instalate (electrică, termică)/tipuri de combustibili utilizati:

 

Realizări în anul/trimestrul:

 

Data de raportare:

 


Nr. crt.

Realizări din activitatea de producere a energiei electrice si, după caz, a energiei termice

Valori trimestriale

Observatii

 

LEI

 

 

1

I.

VENITURI (1.1+1.2+1.3)

Total

 

 

2

1.1.

Venituri pe piata reglementată

Total

 

 

3

 

venituri din activitatea de producere a energiei electrice (contracte reglementate), din care:

 

 

 

4

 

venituri pe piata serviciilor tehnologice de sistem (contracte reglementate)

 

 

 

5

 

venituri bonusuri pentru cogenerare

 

 

 

6

 

venituri pe piata energiei termice (contracte reglementate)

 

 

 

7

 

alte venituri rezultate din aplicarea schemelor de sprijin adoptate la nivel national

 

 

 

8

I.2.

Venituri pe piata concurentială

Total

 

 

9

 

venituri contracte bilaterale de vânzare energie electrică (inclusiv pe PCCB, PCCB-NC etc), din care:

 

 

 

10

 

vânzare pentru consumatori eligibili, autoconsum

 

 

 

11

 

vânzare pentru export

 

 

 

12

 

venituri pe piata serviciilor tehnologice de sistem (contracte negociate, licitatie)

 

 

 

13

 

venituri pe piata pentru ziua următoare (sau piata spot)

 

 

 

14

 

venituri pe piata de echilibrare

 

 

 

15

 

venituri pentru dezechilibre pozitive

 

 

 

16

 

venituri pe piata certificatelor verzi

 

 

 

17

 

venituri vânzare drepturi de emisie CO2

 

 

 

18

 

venituri pe piata energiei termice (contracte negociate)

 

 

 

19

I.3.

Alte venituri

Total

 

 

20

 

venituri provizioane

 

 

 

21

 

venituri financiare

 

 

 

22

 

alte venituri

 

 

 

23

II.

COSTURI (11.1+II.2+II.3)

Total

 

 

24

11.1.

Costuri cu achizitia energiei electrice si servicii aferente

Total

 

 

25

 

costuri contracte reglementate de achizitie CPT

 

 

 

26

 

costuri contracte de transport/servicii sistem/administrare piată, din care:

 

 

 

27

 

costuri contracte pentru consumatori eligibili

 

 

 

28

 

costuri contracte de distributie pentru consumatori eligibili

 

 

 

29

 

costuri contracte bilaterale de achizitie energie electrică (inclusiv pe PCCB, PCCB-NC etc), din care:

 

 

 

30

 

achizitie pentru consumatori eligibili

 

 

 

31

 

achizitie din import

 

 

 

32

 

costuri pe piata pentru ziua următoare (sau piata spot)

 

 

 

33

 

costuri pe piata de echilibrare

 

 

 

34

 

costuri pentru dezechilibre negative

 

 

 

35

 

costuri pe piata certificatelor verzi

 

 

 

36

 

costuri cumpărare drepturi de emisie C02

 

 

 

37

 

costuri pentru utilizare capacitate de interconexiune (licitatie)

 

 

 

38

II.2.

Costuri variabile

Total

 

 

39

 

costuri combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală

 

 

 

40

 

costuri apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată

 

 

 

41

 

alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni etc.)

 

 

 

42

II.3.

Costuri fixe

Total

 

 

43

 

costuri operare si mentenantă

 

 

 

44

 

costuri materiale

 

 

 


Nr. crt.

Realizări din activitatea de producere a energiei electrice si, după caz, a energiei termice

Valori trimestriale

Observatii

 

LEI

 

 

45

 

costuri amortizare

 

 

 

46

 

costuri redeventă/chirii

 

 

 

47

 

costuri utilităti

 

 

 

48

 

costuri salarii si asimilate

 

 

 

49

 

costuri pentru protectia mediului

 

 

 

50

 

costuri servicii executate de terti

 

 

 

51

 

costuri provizioane

 

 

 

52

 

costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil

 

 

 

53

 

alte costuri financiare

 

 

 

54

 

alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite etc.)

 

 

 

55

III.

Profit/pierdere (I-II)

 

 

 

56

IV.

Alte date

 

 

 

57

 

Energie electrică produsă [MWh]

 

 

 

58

 

Energie electrică livrată [MWh]

 

 

 

59

 

Energie electrică achizitionată [MWh], din care:

 

 

 

60

 

EE achizitie pentru consumatori eligibili [MWh]

 

 

 

61

 

EE achizitie pentru CPT [MWh]

 

 

 

62

 

Consum energie electrică pentru pompaj [MWh]

 

 

 

63

 

Energie termică livrată la gard [MWh], din care

 

 

 

64

 

energie termică vândută la gardul centralei [MWh]

 

 

 

65

 

Energie termică livrată din reteaua de transport [MWh]

 

 

 

66

 

Energie termică livrată din reteaua de distributie [MWh]

 

 

 

67

 

Energie termică livrată ca apă de adaos [MWh]

 

 

 

68

 

Consum de combustibil total [MWh], din care:

Total

 

 

69

 

păcură [MWh]

 

 

 

70

 

gaze [MWh]

 

 

 

71

 

cărbune lignit [MWh]

 

 

 

72

 

cărbune huilă tară[MWh]

 

 

 

73

 

cărbune huilă import [MWh]

 

 

 

74

 

dioxid uraniu natural [MWh]

 

 

 

75

 

alt combustibil (CLU etc.) [MWh]

 

 

 

76

 

Putere calorifică păcură [kcal/kg]

 

 

 

77

 

Putere calorifică gaze [kcal/Nmc]

 

 

 

78

 

Putere calorifică cărbune lignit [kcal/kg]

 

 

 

79

 

Putere calorifică cărbune huilă tară [kcal/kg]

 

 

 

80

 

Putere calorifică cărbune huilă import [kcal/kg]

 

 

 

81

 

Putere calorifică dioxid uraniu natural [kcal/kg]

 

 

 

82

 

Putere calorifică alt combustibil [kcal/kg]

 

 

 

83

 

Prel

păcură [lei/kg]

 

 

 

84

 

Prel

gaze [lei/Nmc]

 

 

 

85

 

Pret

cărbune lignit [lei/kg]

 

 

 

86

 

Prel

cărbune huilă tară [lei/kg]

 

 

 

87

 

Prel

cărbune huilă import [lei/kg]

 

 

 

88

 

Prel

dioxid uraniu natural [lei/kg]

 

 

 

89

 

Prel

alt combustibil [lei/kg]

 

 

 

90

 

Prel

mediu combustibil [Iei/MWh]

 

 

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale si a situatiilor financiare anuale

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28 si art. 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, se aprobă Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009 pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din aceeasi lege, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 2. - (1) Sistemul de raportare anuală mentionat la art. 1 alin. (1) se aplică societătilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, si care au aplicat în anul 2009 Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005*), cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societătile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în întelesul prezentului ordin entităti.

Art. 3. - (1) Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) au următoarele obligatii:

a) să întocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să înstiinteze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, până la termenele prevăzute la alin. (3) si (4);

c) pentru primul exercitiu financiar încheiat în conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, să întocmească situatii financiare anuale în conditiile prevăzute la art. 10 din prezentul ordin;

d) să calculeze si să declare obligatiile fiscale potrivit legislatiei în domeniu.

(2) Cu exceptia cazului în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îsi schimbă data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situatii financiare anuale în conditiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, nu poate fi modificată de la un exercitiu financiar la altul.

(3) Înstiintarea în scris a unitătii teritoriale a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales se face cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercitiului financiar ales, în conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

(4) Entitătile care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic înstiintează în scris unitatea teritorială a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, în termen de cel mult

30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situatiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

Art. 5. - Entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în termenul prevăzut la pct. 3 din anexa la prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele si prenumele persoanei care Ie-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România) si numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

(2) Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie se întelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 7. - (1) În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic efectuează evaluarea elementelor monetare în valută (disponibilităti bănesti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii în valută) si a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, cu reflectarea în contabilitate a diferentelor rezultate, respectând aceleasi reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situatiilor financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea elementelor monetare în valută la 31 decembrie 2009 este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din data de 31 decembrie 2009 (de exemplu, pentru evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din data de 31 decembrie 2009, este 4,2282 lei/euro).

Art. 8. - (1) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.

(2) Potrivit pct. 185 alin. (5) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cursul de schimb utilizat pentru evidentierea în contabilitate a tranzactiilor în valută este cursul de schimb de la data efectuării operatiunii respective, în vederea asigurării unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operatiunii se întelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuării operatiunii (încasare, plată, emitere de documente).

(3) Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea tranzactiilor în valută, cât si evaluarea lunară la cursul Băncii Nationale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate în ultima zi a lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, potrivit alin. (2);

b) cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză, pentru evaluarea creantelor si datoriilor în valută, a disponibilitătilor în valută si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele si depozitele în valută, existente în sold la sfârsitul lunii, potrivit alin. (1).

De exemplu, o societate comercială care în data de 31 martie 2010 vinde la export mărfuri în valoare de 10.000 euro, evidentiază în contabilitate venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României în data de 30 martie 2010, ultima zi bancară anterioară operatiunii de vânzare din data de 31 martie 2010), reprezentând 41.600 lei. Creanta nedecontată la finele lunii martie 2010, în sumă de 10.000 euro, este evaluată în contabilitate la cursul de 4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României în data de 31 martie 2010, ultima zi bancară a lunii în cauză), reprezentând 41.900 lei. Astfel, din evaluarea creantei la 31 martie 2010 rezultă diferente favorabile în sumă de 300 lei, recunoscute în contabilitate ca venituri din diferente de curs valutar. Mentionăm că în acest exemplu informatiile referitoare la cursul de schimb al pietei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si pentru creantele si datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute. În acest caz, diferentele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.

Art. 9. - (1) Formularele „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", respectiv „Situatia prescurtată a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", „Situatia veniturilor si cheltuielilor", „Date informative" si „Situatia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie 2009, sunt întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, întocmite după efectuarea evaluărilor prevăzute la art. 7 alin. (1), calcularea si înregistrarea în contabilitate a impozitelor, potrivit legii.

(2) În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, pentru coloana aferentă datei de 1 ianuarie 2009, respectiv perioadei 2008, se preiau informatiile din situatiile financiare anuale depuse de entităti pentru 31 decembrie 2008.

Art. 10. - (1) În scopul întocmirii situatiilor financiare anuale, entitătile care optează pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligatii:

a) să întocmească, să aprobe si să depună la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale încheiate la data stabilită în conditiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată;

b) să asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse în situatiile financiare anuale întocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. În acest scop, informatiile respective trebuie să acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitătilor înfiintate în cursul anului de raportare. De asemenea, la întocmirea bilantului, pe lângă sumele corespunzătoare celor două perioade consecutive, se vor înscrie si soldurile la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se referă situatiile financiare anuale.

De exemplu, o entitate care a ales ca dată de raportare pentru situatiile financiare anuale 30 septembrie 2010:

- bilantul care este parte componentă a situatiilor financiare anuale încheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde 3 coloane cu solduri referitoare la următoarele date: 1 ianuarie 2009, 1 octombrie 2009 si 30 septembrie 2010;

- contul de profit si pierdere care este parte componentă a situatiilor financiare anuale încheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 octombrie 2008 - 30 septembrie 2009 si 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010.

(2) Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, se aplică pentru situatii financiare anuale făcute publice începând cu 1 ianuarie 2010. În acest sens, ultima coloană din bilant, respectiv contul de profit si pierdere, poate cuprinde numai informatii corespunzătoare unei date, respectiv perioade de raportare, ulterioare datei de 1 ianuarie 2010, respectiv unei perioade de raportare care se încheie ulterior acestei date.

Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, entitătile care optează pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligatia să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009 însotite de dovada predării la oficiul registrului comertului a situatiilor financiare anuale pentru publicare. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, si nu au aprobate situatiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.

Art. 12. - Răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii.

Art. 13. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării si se aplică începând cu raportarea anuală la 31 decembrie 2009.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 864.


 *) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL DE RAPORTARE ANUALĂ

la 31 decembrie 2009 pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată

 

NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA, SEMNAREA SI DEPUNEREA RAPORTĂRILOR ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2009

 

1. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia să întocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

1.2. Entitătile pot depune raportările anuale direct la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

2. Întocmirea, semnarea si depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009

2.1. Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au întocmit situatii financiare anuale cu 5 componente potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.1;

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.4;

d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.5.

2.2. Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au întocmit situatii financiare anuale simplificate (cu 3 componente) potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele formulare:

a) Situatia prescurtată a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.4;

d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.5.

2.3. Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută, din balantele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Natională a României, din data de 31 decembrie 2009, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în România. În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale entitătii din România vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

2.4. Formularele „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", respectiv „Situatia prescurtată a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", „Situatia veniturilor si cheltuielilor", „Date informative" si „Situatia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 2009 sunt întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009.

2.5. În formularul „Date informative", la rândurile 01 si 02 coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele care la data de 31 decembrie 2009 au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.6. În formularul „Situatia activelor imobilizate", informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situatia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informatiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

2.7. În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin efectuează evaluarea elementelor monetare în valută (disponibilităti bănesti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii în valută) si a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, cu reflectarea în contabilitate a diferentelor rezultate, respectând aceleasi reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situatiilor financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.

2.8. Entitătile completează datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, numărul de telefon si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea entitătii.

2.9. Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare.

2.10. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele si prenumele persoanei care Ie-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România) si numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie se întelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineste conditiile prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

2.11. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termenul prevăzut la pct. 3.

2.12. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea Programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, aplicabil entitătilor prevăzute în ordin. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistentă aplicabil pentru întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

2.13. Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic, însotite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform pct. 2.10. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si sunt însotite de dovada predării la oficiul registrului comertului pentru publicare a situatiilor financiare anuale. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, si nu au aprobate situatiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.

2.14. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie 2009 se completează în lei.

2.15. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitătilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins în programul de asistentă aplicabil acelor entităti si publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009

3.1. Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, întocmite de entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.

3.2. Entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la data raportării, precum si ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3.3. Nedepunerea raportărilor anuale sau a declaratiilor mentionate la pct. 3.1 si 3.2, după caz, pentru anul 2009 se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.


4. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie 2009*

4.1. Structura formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) pentru entitătile prevăzute la pct. 2.1 este următoarea:

 

*) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.


 

Judetul ……………………………….…|_|_|

Entitatea .......................................................

Adresa:localitatea ..........     .. ,sectorul .....,

str. ............... nr. ..... , bl. .... , sc. .... , ap. ....

Telefon ....................., fax ...........................

Număr din registrul comertului ..................

Forma de proprietate ……………………………….…|_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ………………………………

Cod clasă CAEN …………………………………….…|_|_|

Cod unic de înregistrare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2009

10

 

 

 

- lei -

 

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2009

31.12.2009

 

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

 

1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

 

 

 

2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

 

 

 

3.Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)

03

 

 

 

4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)

04

 

 

 

5.Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)

05

 

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

 

II.IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

07

 

 

 

2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)

08

 

 

 

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)

09

 

 

 

4.Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)

10

 

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

 

III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 261-2951}

12

 

 

 

2.împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)

13

 

 

 

3.Interese de participare (ct. 263-2962)

14

 

 

 

4.împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)

15

 

 

 

5.Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265-2963)

16

 

 

 

6.Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*>

17

 

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

1 9

 

 


* Continutul punctului 4 (4.1-4.5) este reprodus în facsimil.

 


 

(rd. 06+11+18)

 

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI

 

 

 

 

1.Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351 +358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)

20

 

 

 

2.Productia în curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)

21

 

 

 

3.Produse finite si mărfuri (ct. 345+346+/-348*+354+356+357+361+/- 368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956- 3957-396-397-4423)

22

 

 

 

4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

 

 

 

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

 

 

 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

1. Creante comerciale1 (ct. 2675*+2676*+2 678*+2679*-2966*-2963*+4092+411+413+418-491)

25

 

 

 

2.Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 451-495*)

26

 

 

 

3.Sume de încasat de la entitătile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)

27

 

 

 

4.Alte creante (ct. 425+4 282+4 31+4 37+4382+441+4 4 24+4 428 +444+445+44 6+447+4482+4582+4 61+473-496 +5187)

28

 

 

 

5.Capital subscris si nevărsat (ct. 456-495*)

29

 

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

 

1.Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501-591)

31

 

 

 

2.Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113 +5114}

32

 

 

 

TOTAL (rd. 31+32)

33

 

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

34

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)

35

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct, 161+1681-169)

37

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)

38

 

 


* Sumele înscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 


 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

40

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

41

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

42

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+4 21+423+424+ 426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+ 444+44 6+4 47+4481+455+456+4 57+4581+462+473 +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

 

 

 

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)

46

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

1.împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

48

 

 

 

2.Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)

49

 

 

 

3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

 

 

 

4.Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

51

 

 

 

5.Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

52

 

 

 

6.Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691*+451)

53

 

 

 

7.Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

 

 

 

8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+ 426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+ 444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473 +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

 

 

 

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)

57

 

 

 

2.Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

 

 


 

3.Alte provizioane (ct. 1511+1512+15132+1514+1518)

59

 

 

 

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS

 

1.Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)

61

 

 

 

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

62

 

 

 

TOTAL (rd. 61+62)

63

 

 

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

I. CAPITAL

 

1.Capital subscris vărsat [ct. 1012)

64

 

 

 

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

65

 

 

 

3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

 

 

 

TOTAL (rd. 64 la 66)

67

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

 

 

 

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

 

 

 

IV. REZERVE

 

1.Rezerve legale (ct. 106])

70

 

 

 

2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

 

 

 

3.Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

 

 

 

4.Alte rezerve (ct. 1068)

73

 

 

 

TOTAL (rd. 70 la 73)

74

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

75

 

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

 

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

 

Sold C (ct, 117)

78

 

 

 

Sold D (ct. 117)

79

 

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

 

Sold C (ct. 121)

80

 

 

 

Sold D [ct. 121)

81

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

 

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-7 9+80-81-82)

83

 

 

 

Patrimoniul public [ct. 1016)

84

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)

85

 

 


2 Acest cont apare la entitătile care au aplicat Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si la cele care au aplicat prevederile pct. 92 alin.(3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV~a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a itegle/nentăirilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificările si completările ulterioare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ................................

Semnătura ................................

 

Stampila unitătii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ................................

Calitatea ................................

Semnătura ................................

 

Nr. de înregistrare în ................................

organismul profesional


            4.2. Structura formularului „Situatia prescurtată a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) pentru entitătile prevăzute la pct. 2.2 este următoarea:

 

Judetul ……………………………….…|_|_|

Entitatea .......................................................

Adresa:localitatea ..........     .. ,sectorul .....,

str. ............... nr. ..... , bl. .... , sc. .... , ap. ....

Telefon ....................., fax ...........................

Număr din registrul comertului ..................

Forma de proprietate ……………………………….…|_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ………………………………

Cod clasă CAEN …………………………………….…|_|_|

Cod unic de înregistrare

SITUATIA PRESCURTATĂ A ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2009

 

10

 

 

 

- lei -

 

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2009

31.12.2009

 

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

 

 

II.IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+2 32-281-2 91-2 931)

02

 

 

III.IMOBILI ZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267*-296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01+02+03)

04

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I . STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+34 5+34 6+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/- 378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

 

 

 

 

II. CREANTE3 (ct. 267*-2 96*+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+44 6+4 47+4 482 +4 51+453+4 56+4 582+4 61+473-4 91-495-496+5187)

06

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)

09

 

 


 * Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni .

 


C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

 

 

D.

 

E.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 151+162+166+167+168-169+269+401+4 03+404+ 405+408+ 419+ 421+ 423+424+426+427+4281+431+437+ 4 381+4 41+4423+4428+444+4 46+447+4481+451+453+4 55 +4 5 6+4 57+4581+462+473+509+5186+519)

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)

11

 

12

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)

13

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+4 01+4 03+404+ 405+ 408+419+ 421+423+424+426+427+4281+431+4 37+ 4 381+4 41+4423+4428+444+446+447+4481+451+4 53+4 55 +456+4 57+4581+462+473+509+5186+519)

14

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

15

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:

16

 

 

- subventii pentru investitii (ct, 131+132+133+134+138)

17

 

 

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

 

 

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 20+21+22), din care:

19

 

 

 

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

 

 

 

- capital subscris nevărsat (ct. ion)

21

 

 

 

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

 

 

 

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

 

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)

25

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

26

 

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

27

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

28

 

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

SOLD C (ct. 117)

29

 

 

 

 

SOLD D (ct. 117)

30

 

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct. 121)

31

 

 

 

 

SOLD D (ct. 121)

32

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

 

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

 

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)

36

 

 


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ................................

Semnătura ................................

 

Stampila unitătii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ................................

Calitatea ................................

Semnătura ................................

 

Nr. de înregistrare în ................................

organismul profesional

 

4.3. Structura formularului „Situatia veniturilor si cheltuielilor" (cod 20) pentru entitătile prevăzute la pct. 2.1. si 2.2 aste următoarea:

 

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2009

 

20

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

PERIOADA DE RAPORTARE

2008

2009

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01

 

 

 

Productia vândută (ct. 701+702+703+7 04+705+70 6+7 08)

02

 

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)

04

 

 

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

05

 

 

2.

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie (ct. 711)

Sold C

06

 

 

Sold D

07

 

 

3.

Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct. 721+722)

08

 

 

4.

Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)

09

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)

10

 

 

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)

11

 

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

12

 

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605-7413)

13

 

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

14

 

 

6.

Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

 

 

 

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)

16

 

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645-7415)

17

 

 

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

 

 


 

 

 

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

19

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

20

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

21

 

 

b.l) Cheltuieli (ct. 654+6814)

22

 

 

b.2) Venituri (ct. 754+7814)

23

 

 

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24

 

 

 

 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7 416)

25

 

 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

26

 

 

 

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

27

 

 

 

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)

28

 

 

 

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)

29

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

30

 

 

- Venituri (ct. 7812)

31

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rci. 11 la 15+18f21+24+29)

32

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

33

 

 

 

- Profit (rd. 10-32)

- Pierdere (rd. 32-10)

34

 

 

9.

Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)

35

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

36

 

 

10.

Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

37

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

38

 

 

11.

Venituri din dobânzi (ct. 766)

39

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

40

 

 

 

Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)

41

 

 

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42

 

 

12.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)

 

 

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

44

 

 


 

- Venituri (ct. 786)

45

 

 

13.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)

46

 

 

 

- din care, cheltuielile în relatia cu entitătile afiliate

47

 

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

48

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)

49

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

50

 

 

 

- Profit (rd. 42-49)

 

- Pierdere (rd. 49-42)

51

 

 

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

52

 

 

 

- Profit (rd. 10+42-32-49)

 

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

53

 

 

15.

Venituri extraordinare (ct. 771)

54

 

 

16.

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

55

 

 

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

56

 

 

 

- Profit (rd. 54-55)

 

- Pierdere (rd. 55-54)

57

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42-

58

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+4 9+5

59

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

60

 

 

 

- Profit (rd. 58-59)

 

 

 

- Pierdere (rd. 59-58)

61

 

 

18.

Impozitul pe profit (ct. 691)

62

 

 

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

o3

 

 

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

64

 

 

 

- Profit (rd. 60-61-62-63)

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 61+62+63-60}

65

 

 

 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ................................

Semnătura ................................

 

Stampila unitătii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ................................

Calitatea ................................

Semnătura ................................

 

Nr. de înregistrare în ................................

organismul profesional

 

            4.4. Structura formularului „Date informative" (cod 30) pentru entitătile prevăzute la pct. 2.1. si 2.2 este următoarea:

 

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

 

30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

A

B

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

 

II. Date privind plătile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori,

salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadentă – total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 61+62+63-60}

65

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

 

 

 

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

 

 

 

Nr. rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:

31

 

 

cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

 

 

cheltuieli de inovare în curs de finalizare in cursul perioadei

33

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

34

 

 

 

VII. Alte informatii

Nr. rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd, 36 + 42), din care:

35

 

 

Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:

36

 

 

- actiuni cotate

37

 

 

- actiuni necotate

38

 

 

- părti sociale

39

 

 

- obligatiuni

40

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

41

 

 

Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)

43

 

 

- creante imobilizate în valută (din ct. 267)

44

 

 

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)

45

 

 

Creante în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

46

 

 

Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

47

 

 

Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

48

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

49

 

 

Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508)(rd. 51 la 55), din care:

50

 

 

- actiuni cotate

51

 

 

- actiuni necotate

52

 

 

- părti sociale

53

 

 

- obligatiuni

54

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

56

 

 

Casa în lei si în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

 

 

- în lei (ct. 5311)

58

 

 

- în valută (ct. 5314)

59

 

 


Conturi curente la bănci în lei si în valută(rd. 61 + 62), din care:

60

 

 

- în lei (ct. 5121)

61

 

 

- în valută (ct. 5124}

62

 

 

Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:

63

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de încasat, în lei ct. 5112 + 5125 + 5411)

64

 

 

- sume în curs de decontare si acreditive, în valută (ct. 5125 + 5412)

65

 

 

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 - 79 + 82 +83+86 la 90), din care:

66

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:

67

 

 

- în lei

68

 

 

- în valută

69

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:

70

 

 

- în lei

71

 

 

- în valută

72

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:

73

 

 

- în lei

74

 

 

- în valută

75

 

 

Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:

76

 

 

- în lei

77

 

 

- în valută

78

 

 

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:

 

 

 

- în lei

80

 

 

- în valută

81

 

 

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

82

 

 

- Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:

83

 

 

- în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute

84

 

 

- în valută

85

 

 

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419}

86

 

 

- Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

87

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct, 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

88

 

 

- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

89

 

 

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

90

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:

91

 

 

- actiuni cotate

92

 

 

- actiuni necotate

93

 

 

- părti sociale

94

 

 

 

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

95

 

 


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ................................

Semnătura ................................

 

Stampila unitătii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ................................

Calitatea ................................

Semnătura ................................

 

Nr. de înregistrare în ................................

organismul profesional


4.5. Structura formularului „Situatia activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitătile prevăzute la pct. 2.1 si 2.2 este următoarea:

 

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

 

40

 

 

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casări

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

 

 

 

X

 

Alte imobilizări

02

 

 

 

X

 

Avansuri si imobilizări necorporale în curs

03

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

 

 

 

x

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

 

Terenuri

05

 

 

 

 

 

Constructii

06

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

07

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier

08

 

 

 

 

 

Avansuri si imobilizări corporale în curs

09

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

 

 

 

 

 

Imobilizări financiare

11

 

 

 

X

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+ 10+ 11)

12

 

 

 

 

 


SITUATIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

 

40

 

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr . rd.

Sold initial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din

evidentă

Amortizare la sfârsitul anului

(col. 9=6+ 7- 8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

 

 

 

 

Alte imobilizări

14

 

 

 

 

TOTAL (rd. 13+14)

15

 

 

 

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

16

 

 

 

 

Constructii

17

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

18

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier

19

 

 

 

 

TOTAL (rd. 16 la 19}

20

 

 

 

 

AMORTIZĂRI TOTAL (rd. 15+20)

21

 

 

 

 


SITUATIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

 

40

 

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold initial

Ajustări constituite in cursul anului

Aj ustări reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+ 11-12)

A

B