MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 222/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

59. - Lege pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

403. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

62. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

406. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

419. - Decret privind conferirea unor ordine

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 

259. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            141. - Decizie privind numirea doamnei Barac Lidia în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            82. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul României

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            199. - Decizie pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în cazul în care acesta nu se întruneste timp de două luni consecutiv, desi a fost convocat conform prevederilor legale;".

2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitătii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanta analizează situatia de fapt si se pronuntă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instantei este definitivă si se comunică prefectului."

Art. II. - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 59.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 403.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2009.

Art. II. - Prin derogare de la prevederile fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 „îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole", 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole" si 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 759/2006, cu modificările ulterioare, pentru proiectele solicitate la plată în anul 2010 se majorează numărul de transe de la 3 la 4 pentru măsura 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative" si de la 5 la 6 pentru măsurile 1.1 „îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole" si 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 62.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 406.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, ale art. 7 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătătii, pentru contributia deosebită în cercetarea si practica medicală, precum si în semn de apreciere a activitătii meritorii desfăsurate în cadrul sistemului sanitar,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor.

- domnului acad. prof. dr. Leon Gh. Dănăilă, medic primar neurochirurgie;

- domnului prof. dr. Adrian C. Streinu-Cercel, medic primar boli infectioase, secretar de stat în Ministerul Sănătătii.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, medic primar chirurgie generală, primarul general al Capitalei.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

- domnului prof. dr. Mircea P. Angelescu, medic primar chirurgie generală;

- domnului prof. dr. Alexandru Blidaru, medic primar chirurgie.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter domnului prof. dr. Ion S. Socoteanu, medic primar chirurgie generală.

Art. 5. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler.

- domnului conf. dr. Serban Ion Stefan Bubenek-Turconi, medic primar ATI;

- domnului prof. dr. Dan Liviu Dorel Mischianu, medic primar chirurgie generală si urologie;

- doamnei Vasilica P. Olteanu, secretar 1, Reprezentanta Permanentă a României la Uniunea Europeană, BruxeIIes;

- doamnei Corina Mihaela V. Raicu, jurist.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitarin grad de Ofiter.

- domnului conf. dr. Cezar A. Iliescu, medic primar cardiologie;

- domnului prof. dr. Dragos M. Stanciu, decan al Facultătii de Medicină Dentară din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

- doamnei conf. dr. Victoria I. Aramă, medic primar boli infectioase;

- doamnei dr. Carmen Mihaela N. Bardos, medic specialist medicină de familie;

- domnului prof. dr. Mihai Gh. Berteanu, medic primar recuperare medicală;

- doamnei dr. Ileana Mihaela J. Botezat- Antonescu, medic primar psihiatru;

- doamnei prof. dr. Klara I. Brînzaniuc, medic primar medicină sportivă;

- domnului dr. Serban F. Brădisteanu, medic primar chirurgie cardiovasculară;

- domnului prof. dr. Eugen Brătucu, medic primar chirurgie generală;

- doamnei dr. Amalia N. Canton, medic primar epidemiologie;

- domnului dr. Florin Cătălin I. Cârstoiu, medic primar ortopedie-traumatologie;

- domnului prof. dr. loan I. Cordos, medic primar chirurgie toracică;

- domnului prof. dr. Radu C. Deac, medic primar chirurgie cardiovasculară;

- doamnei prof. dr. Carmen Mihaela Dorobăt, medic primar boli infectioase;

- doamnei dr. Cornelia Mihaela I. Dragomirescu, medic primar epidemiologie;

- domnului prof. dr. Sebastian Gh. Dumitrache, medic primar igiena alimentatiei;

- doamnei dr. Viorela A. Enăchescu, medic primar medicină internă, gastroenterologie si medicină de familie;

- domnului prof. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;

- doamnei dr. Alina Aurora Măria Frătilă, medic specialist dermatologie-alergologie;

- domnului prof. dr. Ion N. Georgescu, medic primar chirurgie laparoscopică;

- domnului prof. dr. Călin C. Giurcăneanu, medic primar dermato-venerologie;

- domnului Mircea Constantin P Gurău, economist;

- doamnei dr. Mariana J. Mărdărescu, medic primar boli infectioase;

- domnului prof. dr. Florin Dumitru V. Mihăltan, medic primar pneumologie;

- domnului dr. Cristian I. Nitescu, medic primar chirurgie plastică;

- doamnei dr. Măria N. Nitescu, medic primar igienă;

- domnului dr. Adrian S. Pană, medic specialist sănătate publică si management;

- domnului prof. dr. Mircea Pătrut, medic primar chirurgie cardiovasculară;

- domnului prof. dr. Mircea Niculae C. Penescu, medic primar medicină internă si nefrologie;

- domnului dr. Sorin C. Petrea, medic primar boli infectioase;

- doamnei dr. Adriana C. Pistol, medic primar epidemiologie;

- doamnei dr. Daniela Gh. Pitigoi, medic primar epidemiologie;

- domnului conf. dr. Daniel I. Popescu, medic primar obstetrică-ginecologie;

- domnului conf. dr. Alexandru Al. Rafila, medic primar sănătate publică si management sanitar;


- domnului prof. dr. Sorin St. Rugină, medic primar boli infectioase si epidemiologie;

- doamnei dr. Mariana D. Săvulescu, medic specialist medicină generală;

- domnului conf. dr. Horatiu I. Suciu, medic primar chirurgie cardiovasculară;

- doamnei dr. Carmen Delia Gh. Sotângă, medic primar medicină de familie;

- domnului prof. dr. Dan A. Tulbure, medic primar ATI;

- doamnei dr. Aneta Al. Vlădoiu, medic primar medicină de familie;

- domnului prof. dr. Viorel C. Zainea, medic primar ORL.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

Nr. 419.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, pe durata executării lucrărilor de consolidare si modernizare a acestuia.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - La data receptiei finale a lucrărilor, imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1) revine în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor. În termen de 10 zile de la această dată, părtile interesate încheie protocol de predare-preluare a acestui imobil.

Art. 3. - După predarea-preluarea imobilului potrivit art. 1, respectiv art. 2, Ministerul Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor si Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidentele financiare si fiscale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Număr atribuit în inventarul domeniului public al statului

Municipiul Bucuresti,

str. Măria Ghiculeasa nr. 47,

sectorul 2

Ministerul Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Imobil P+7 (partial) cu suprafata de 3.023,14 m2

154002

Valoare de inventar: 2.784.711 lei

Cod clasificare: 8.29.12

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 si 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II, partea B, litera (b), punctul 2, textul din coloana „Zone protejate" va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, VaIIe dAosta, Veneto (cu exceptia provinciilor Rovigo si Venetia, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza dAdige, S. Urbano, Vescovana din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Mariborsi Notranjska), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (comitatul Levice), Mâlinec (comitatul Poltâr), Hrhov (comitatul Rozhava), Velke Riphany (comitatul Topolcany), Kazimîr, Luhyha, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man si Insulele Anglo-Normande)."

2. La anexa nr. III, partea B, punctul 1, textul din coloana „Zone protejate" va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, VaIIe dAosta, Veneto (cu exceptia provinciilor Rovigo si Venetia, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza dAdige, S. Urbano, Vescovana din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Maribor si Notranjska), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (comitatul Levice), Mâlinec (comitatul Poltâr), Hrhov (comitatul Rozhava), Velke Riphany (comitatul Topolcany), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man si Insulele Anglo-Normande)."

3. La anexa nr. III, partea B, punctul 2, textul din coloana „Zone protejate" va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, VaIIe dAosta, Veneto (cu exceptia provinciilor Rovigo si Venetia, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza dAdige, S. Urbano, Vescovana din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Mariborsi Notranjska), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (comitatul Levice), Mâlinec (comitatul Poltâr), Hrhov (comitatul Roznava), Velke Ripnany (comitatul Topolcany), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man si Insulele Anglo-Normande)."

4. La anexa nr. IV, partea B, punctul 20, textul din coloana „Exigente specifice", litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) plantele sunt originare din cantonul Valais al Elvetiei; sau".

5. La anexa nr. IV, partea B, punctul 20, textul din coloana „Zone protejate" va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, VaIIe dAosta, Veneto (cu exceptia provinciilor Rovigo si Venetia, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza dAdige, S. Urbano, Vescovana din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Mariborsi Notranjska), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany

(comitatul Levice), Mâlinec (comitatul Poltâr), Hrhov (comitatul Roznava), Velke Ripnany (comitatul Topolcany), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man si Insulele Anglo-Normande)."

6. La anexa nr. IV, partea B, punctul 20.3, textul din coloana „Exigente specifice", litera (b) va avea următorul cuprins:

„(b) sunt originari din cantonul Valais al Elvetiei; sau".

7. La anexa nr. IV, partea B, punctul 20.3, textul din coloana „Zone protejate" va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, VaIIe dAosta, Veneto (cu exceptia provinciilor Rovigo si Venetia, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza dAdige, S. Urbano, Vescovana din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Mariborsi Notranjska), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (comitatul Levice), Mâlinec (comitatul Poltâr), Hrhov (comitatul Roznava), Velke Ripnany (comitatul Topolcany), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man si Insulele Anglo-Normande)."

 

- Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/1/UE a Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a anexelor nr. II, III si IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protectie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale si împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 7 din 12 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 259.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Barac Lidia în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Barac Lidia se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Bucuresti, 8 aprilie 2010.

Nr. 141.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul României

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.870 din 16 martie 2010 întocmit de Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor,

luând în considerare necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 8 octombrie 2008,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică pentru comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul României.

(2) Prezentul ordin se aplică genurilor si speciilor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si hibrizilor acestora. De asemenea, acesta se aplică portaltoaielor si altor părti ale plantelor apartinând altor genuri sau specii decât cele enumerate în anexă ori hibrizilor lor, dacă materialul ce apartine genurilor sau speciilor enumerate în anexă sau hibrizilor acestora este sau trebuie altoit pe ele.

(3) Prezentul ordin se aplică fără a aduce atingere normelor fitosanitare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prezentul ordin nu se aplică materialului de înmultire si plantare fructifer destinat exportului către tări terte, cu conditia ca acesta să fie identificat ca atare si mentinut suficient de izolat.


(5) Implementarea prevederilor alin. (4), în special a celor referitoare la identificare si izolare, se realizează potrivit măsurilor elaborate de Comisia Europeană.

Art. 2. - Termenii utilizati în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificatii:

1. material de înmultire - seminte, părti ale plantei si întreaga plantă, inclusiv portaltoaiele, destinate înmultirii si productiei de material fructifer;

2. material de plantare fructifer- plante destinate plantării sau replantării, după comercializarea lor;

3. soi - grup de plante dintr-un singur taxon botanic, de rangul cel mai de jos cunoscut, care poate fi:

a) definit prin expresia caracterelor rezultate dintr-un genotip dat sau dintr-o combinatie de genotipuri;

b) distinct fată de orice alt grup de plante prin exprimarea a cel putin uneia dintre caracteristicile mentionate; si

c) considerat ca o entitate, din punctul de vedere al aptitudinii de a fi înmultit fără a se modifica;

4. clonă - descendenta vegetativă, uniformă din punct de vedere genetic, dintr-o singură plantă;

5. material Prebază - materialul de înmultire care:

a) a fost produs conform metodelor general acceptate, în vederea mentinerii identitătii soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante, precum si în vederea prevenirii bolilor;

b) este destinat producerii de material Bază sau Certificat, altul decât materialul de plantare fructifer;

c) îndeplineste cerintele specifice aplicabile materialului Prebază; si

d) în urma unei inspectii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) si c);

6. material Bază - materialul de înmultire care:

a) a fost produs direct sau printr-un număr cunoscut de etape, pe cale vegetativă, din materialul Prebază, în conformitate cu metodele general acceptate pentru mentinerea identitătii soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante, precum si în vederea prevenirii bolilor;

b) este destinat producerii de material Certificat;

c) îndeplineste cerintele specifice aplicabile materialului Bază; si

d) în urma unei inspectii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) si c);

7. material Certificat:

a) materialul de înmultire care:

(i) a fost produs direct pe cale vegetativă din material Bază sau din material Prebază ori, dacă este destinat utilizării pentru producerea de portaltoi, din seminte certificate care provin din material Bază sau Certificat al portaltoaielor;

(ii) este destinat producerii de material de plantare fructifer;

(iii) îndeplineste cerintele specifice pentru materialul Certificat; si

(iv) în urma unei inspectii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i), (ii) si (iii);

b) material de plantare fructifer care:

(i) a fost produs direct din material de înmultire Certificat, Bază sau Prebază;

(ii) este destinat producerii de fructe;

(iii) îndeplineste cerintele specifice pentru materialul Certificat; si

(iv) în urma unei inspectii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i), (ii) si (iii);

8. material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) - materialul de înmultire si plantare fructifer care:

a) are identitate varietală si puritate varietală corespunzătoare;

b) este destinat:

- producerii de material de înmultire;

- producerii de material de plantare fructifer; si/sau

- producerii de fructe;

c) îndeplineste cerintele specifice pentru materialul CAC stabilite în prezentul ordin;

9. furnizor - orice persoană fizică sau juridică care desfăsoară la nivel profesional cel putin una dintre următoarele activităti legate de materialul de înmultire si de plantare fructifer: înmultire, producere, păstrare si/sau tratare, import si comercializare;

10. comercializare - vânzarea, detinerea în vederea vânzării, oferta de vânzare, precum si orice formă de cedare, furnizare sau transfer destinat exploatării comerciale al materialului de înmultire sau de plantare fructifer către terte părti, indiferent dacă este sau nu remunerată;

11. autoritate competentă:

a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS);

b) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea si înregistrarea soiurilor de plante este Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

c) autoritătile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autoritătii competente prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;

d) autoritătile competente fitosanitare de la nivel central si teritorial;

12. inspectie oficială - inspectia efectuată de autoritatea competentă sau sub responsabilitatea acesteia;

13. lot - un număr de unităti ale unui singur produs, care este identificat prin omogenitatea compozitiei si a originii sale.

Art. 3. - (1) Materialul de înmultire si plantare fructifer poate fi comercializat numai dacă:

a) materialul de înmultire a fost certificat oficial ca material Prebază, material Bază sau material Certificat sau dacă îndeplineste conditiile pentru a fi calificat ca material CAC;


b) materialul de plantare fructifer a fost certificat oficial ca material Certificat sau dacă îndeplineste conditiile pentru a fi calificat ca material CAC.

(2) Materialul de înmultire si plantare fructifer provenit dintr-un organism modificat genetic, în sensul prevederilor art. 2 pct. 1 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, se introduce pe piată numai dacă organismul modificat genetic a fost autorizat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, sau ale Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare si furajele modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 268 din 18 octombrie 2003.

(3) În cazul în care produsele derivate din materialul de înmultire si plantare fructifer sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 ori utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003, materialul de înmultire si plantare fructifer vizat se introduce pe piată numai dacă alimentul ori furajul derivat din acest material a fost autorizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)nr. 1.829/2003.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea competentă autorizează furnizorii să introducă pe piată cantităti adecvate de material de înmultire si de plantare fructifer destinate:

a) testărilor sau folosirii în scopuri stiintifice;

b) lucrărilor de selectie; sau

c) unor măsuri care vizează conservarea diversitătii genetice.

(5) Autorizarea prevăzută la alin. (4) se realizează potrivit conditiilor elaborate de Comisia Europeană.

Art. 4. - (1) Furnizorii de material de înmultire si plantare fructifer trebuie să fie înregistrati oficial pentru comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, în conformitate cu măsurile de implementare stabilite de Comisia Europeană.

(2) Se exceptează de la prevederile privind înregistrarea prevăzute la alin. (1) furnizorii care comercializează material de înmultire si plantare fructifer numai către consumatori finali neprofesionisti.

Art. 5. - (1) Materialul Prebază, Bază, Certificat, precum si materialul CAC sunt produse sub răspunderea furnizorilor implicati în producerea sau reproducerea materialului de înmultire si de plantare fructifer. În acest sens, furnizorii trebuie:

a) să identifice si să monitorizeze punctele critice ale procesului de productie care influentează calitatea materialului;

b) să păstreze informatiile referitoare la monitorizarea prezentată la lit. a) în vederea unei eventuale examinări, în cazul în care este solicitată de către autoritatea competentă;

c) să preleve esantioane, în cazul în care este necesar, în vederea efectuării de analize de laborator; si

d) să se asigure că pe parcursul productiei loturile de material de înmultire sunt identificabile separat.

(2) În cazul în care în spatiile furnizorului se constată existenta unui organism dăunător dintre cele enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, acesti furnizori informează imediat autoritatea fitosanitară de la nivel teritorial, fără a se aduce atingere obligatiilor de raportare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, si aplică măsurile indicate de aceste autorităti sau orice altă măsură necesară pentru reducerea riscului răspândirii organismelor dăunătoare respective.

(3) În cazul în care materialul de înmultire si plantare fructifer este comercializat, furnizorii trebuie să păstreze înregistrările privind vânzările sau achizitiile efectuate timp de cel putin 3 ani.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) furnizorii care comercializează material de înmultire si plantare fructifer numai către consumatori finali neprofesionisti, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).

(5) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează în conformitate cu măsurile de implementare stabilite de Comisia Europeană.

Art. 6. - (1) Materialul de înmultire si plantare fructifer este comercializat cu o mentiune referitoare la soiul căruia îi apartine, în cazul portaltoaielor, când materialul nu apartine unui soi, se face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv.

(2) Mentiunea referitoare la soi prevăzută la alin. (1) se face dacă soiul:

a) constituie obiectul unei protectii juridice a soiurilor de plante, în conformitate cu dispozitiile privind protectia noilor soiuri;

b) este înregistrat în mod oficial în conformitate cu prevederile alin. (4); sau

c) este notoriu, un soi fiind considerat notoriu dacă:

(i) a fost deja înregistrat oficial în alt stat membru;

(ii) face obiectul unei cereri de înregistrare oficiale în orice stat membru sau al unei cereri de dobândire a unui drept de protectie a soiurilor de plante mentionat la lit. a); sau

(iii) a fost comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul României sau al unui alt stat membru, pe baza unei descrieri recunoscute oficial.

(3) Mentiunea referitoare la un soi care nu are nicio valoare intrinsecă pentru productia pe scară comercială a materialului fructifer se face dacă acesta dispune de o descriere oficial recunoscută, iar materialul de înmultire si plantare fructifer este comercializat pe teritoriul României ca material CAC, fiind identificat printr-o etichetă si/sau un document care să contină o referire la aceasta.

(4) Pe cât posibil, fiecare soi trebuie să fie cunoscut sub aceeasi denumire în toate statele membre, potrivit normelor elaborate de Comisia Europeană sau, în absenta acestora, în conformitate cu metodele internationale acceptate.

(5) Soiurile pot fi înregistrate oficial dacă au fost considerate conforme cu anumite conditii aprobate oficial si dacă au o


descriere oficială sau dacă materialul lor a fost deja comercializat pe teritoriul României înainte de 30 septembrie 2012, pe baza unei descrieri recunoscute oficial.

(6) Un soi modificat genetic poate fi înregistrat oficial numai dacă organismul modificat genetic din care provine a fost autorizat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, sau ale Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003.

(7) În cazul în care produsele derivate din material de înmultire si plantare fructifer sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 ori utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003, soiul respectiv este înregistrat oficial numai dacă alimentul ori furajul derivat din materialul respectiv a fost autorizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003.

(8)înregistrarea oficială a soiurilor prevăzută la alin. (5)-(7) se face potrivit normelor elaborate de Comisia Europeană.

Art. 7. - În cazul materialului de înmultire sau de plantare fructifer apartinând unui soi modificat genetic, pe eticheta oficială, eticheta furnizorului sau pe orice document oficial sau al furnizorului, care îi este atasat sau care însoteste materialul, se indică, în mod clar, faptul că soiul a fost modificat genetic, cu precizarea organismelor modificate genetic.

Art. 8. - Până la data de 31 decembrie 2010 si fără a aduce atingere dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea competentă aplică, în cazul importului de material de înmultire si plantare fructifer din tări terte, conditii cel putin echivalente cu cele aplicabile productiei de material de înmultire si plantare fructifer pe teritoriul României.

Art. 9. - Autoritatea competentă are acces liber la toate spatiile furnizorilor, pentru a se asigura, prin inspectii oficiale efectuate pe parcursul producerii si comercializării materialului de înmultire si plantare fructifer, că sunt respectate cerintele si conditiile prevăzute în prezentul ordin.

Art. 10. - (1) Materialul de înmultire si plantare fructifer produs pe teritoriul României se comercializează numai dacă respectă cerintele prezentului ordin.

(2) În cazul în care se constată că materialul de înmultire si plantare fructifer comercializat de către un anumit furnizor nu respectă cerintele si conditiile stabilite prin prezentul ordin, autoritatea competentă aplică sanctiunile prevăzute la art. 47-50 din Legea nr. 266/2002. Dacă unui furnizor i se interzice comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer, autoritatea competentă informează Comisia Europeană si autoritătile competente nationale ale statelor membre cu privire la acest fapt.

(3) Autoritatea competentă revocă măsurile luate potrivit art. 47 din Legea nr. 266/2002 imediat ce se stabileste că materialul de înmultire si plantare fructifer destinat comercializării de către furnizor respectă cerintele si conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 11. - (1) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene textul prezentului ordin, însotit de un tabel de concordantă între prevederile acestuia si Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe.

(2) Autoritatea competentă comunică Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul ordin.

Art. 12. - (1) Comercializarea pe teritoriul României a materialului de înmultire si plantare fructifer este permisă, până la 31 decembrie 2018, numai dacă acesta:

a) este obtinut din plantatii-mamă care au fost certificate oficial, înainte de 30 septembrie 2012; sau

b) îndeplineste conditiile pentru a fi considerat material CAC, înainte de 31 decembrie 2018.

(2) După data de 31 decembrie 2018 materialul de înmultire si plantare fructifer poate fi comercializat numai dacă sunt îndeplinite cerintele stabilite prin prezentul ordin.

Art. 13. - La comercializare, materialul de înmultire si plantare fructifer prevăzut la art. 12 alin. (1) se identifică prin înscrierea pe etichetă si/sau în documentul de însotire a unei mentiuni referitoare la art. 12.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 30 septembrie 2012.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 bis din 24 ianuarie 2006, se abrogă.

 

Prezentul ordin transpune Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 8 octombrie 2008.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

LISTA

genurilor si speciilor cărora li se aplică prevederile Ordinului privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul României

 

1. Castanea sativa Mill.

2. Citrus L.

3. Corylus aveIIana L.

4. Cydonia oblonga Mill.

5. Ficus canea L.

6. Fortunei la Swingle

7. Frag ari a L.

8. Juglans regia L.

9. Malus Mill.

10. Olea europaea L.

11. Pistacia vera L.

12. Ponei rus Raf.

13. Prunus amygdalus Batsch

14. Prunus armeniaca L.

15. Prunus avium (L.) L.

16. Prunus cerasus L.

17. Prunus domestica L.

18. Prunus persica (L.) Batsch

19. Prunus salicina Lindley

20. Pyrus L. 21.R*esL.

22. Rtvfotvs L.

23. Vaccinium L.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (3) si ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si ale art. 228 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularelor necesare în activitatea de colectare a creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, reglementată prin titlul VIII „Colectarea creantelor fiscale" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

- Notă privind compensarea tarifelor, amenzilor sau a altor obligatii de plată către bugetul Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii - anexa 1.1.a;

- Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii aferente obligatiilor principale datorate bugetului Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii - anexa l.2.a;

- Proces-verbal privind calculul dobânzilor, penalitătilor/majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în titlul executoriu - anexa l.3.a;

- Proces-verbal de constatare - anexa l.4.a;

- Decizie privind instituirea măsurilor asigurătorii - anexa l.5.a;

- Adresă de înfiintare a popririi asigurătorii - anexa l.6.a;

- Adresă de înfiintare a popririi asigurătorii asupra disponibilitătilor din conturi bancare - anexa l.7.a;

- Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile - anexa l.8.a;

- Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile - anexa l.9.a;

- Decizie privind ridicarea măsurilor asigurătorii - anexa 1.10.a;


- Somatie - anexa 1.11.a;

- Adresă de înfiintare a popririi - anexa 1.12.a;

- Adresă de înfiintare a popririi asupra disponibilitătilor din conturi bancare - anexa 1.13.a;

- Decizie privind suspendarea temporară a executării silite prin poprirea conturilor bancare - anexa 1.14.a;

- Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile - anexa 1.15.a;

- Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - anexa 1.16.a;

- Proces-verbal de numire administrator-sechestru - anexa 1.17.a;

- Notă privind aprobarea valorificării bunurilor prin întelegerea părtilor - anexa 1.18.a;

- Proces-verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile - anexa 1.19.a;

- Proces-verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri - anexa l.20.a;

- Anunt privind vânzarea de bunuri mobile - anexa 1.21 .a;

- Anunt privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri - anexa l.22.a;

- Decizie privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitatie - anexa l.23.a;

- Proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul licitatiei pentru bunuri mobile - anexa l.24.a;

- Proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul licitatiei pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - anexa l.25.a;

- Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - anexa l.26.a;

- Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - anexa l.27.a;

- Proces-verbal de predare-primire - anexa l.28.a;

- Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită - anexa l.29.a;

- Proces-verbal de constatare a stării de insolvabilitate - anexa l.30.a;

- Decizie privind anularea obligatiilor bugetare - anexa 1.31.a;

- Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită - anexa l.32.a;

- Decizie privind stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul declarat insolvabil - anexa l.33.a;

- Notă privind restituirea unor sume de la bugetul Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii - anexa l.34.a;

- Proces-verbal privind imposibilitatea comunicării - anexa l.35.a;

- Anunt privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - anexa l.36.a;

- Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită - anexa l.37.a;

- Înstiintare privind stingerea creantelor bugetare - anexa l.38.a.

(2) Se aprobă modelul legitimatiei de executor fiscal al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prevăzut în anexa II.

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) se completează potrivit instructiunilor prevăzute în anexele 1.1 .b-l.38.b si se editează cu ajutorul tehnicii de calcul.

(2) În situatia în care sunt utilizate de către structura centrală a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, formularele prevăzute în anexele l.3.a, l.6.a, l.7.a, 1.11.a, l.12.a, l.13.a, l.18.a, 1.19.3, I.20.3, 1.21.3, I.22.3, I.26.3, I.27.3, I.29.3, I.30.3, I.32.3, I.37.3, I.38.3 vor fi svizste de către seful compartimentului cu atributii privind emiterea, evidenta si executarea titlurilor de creantă.

(3) Anexele 1.1.3-l.38.b si II*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 811/EN/2003 privind organizarea activitătii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 si 826 bis din 21 noiembrie 2003, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 187/EN/2005 pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 si 721 bis din 9 august 2005, precum si orice alte prevederi contrare prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 199.


*) Anexele 1.1 .a-l.38.b si II se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judetean Satu Mare

1. Cotizatii:

 

1.

Cotizatii

Satu Mare

În numerar

3.949,87 lei

TOTAL:

3.949,87 lei

 

            2. Donatii:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul

Nationalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donatiei

Suma donatiilor

1.

FSTNCI (Fundatia Sătmăreană de Cooperare Internatională Transilvania de Nord)

Satu Mare

Română

4960996

Holczli Iosif

Sume pentru piese de schimb, reparatii auto scolare

31.985,22 lei

2.

Societatea Comercială „Schwab" - S.R.L.

Satu Mare

Română

R0642582

Merker Iosif

Sume pentru sustinere activităti culturale

40.730,00 lei

3.

Fundatia Szolomayer

Cămin

Română

22403659

Kiss Sandor

Virament pentru lucrări de renovări la sediul FDG Cămin

58.850,00 lei

TOTAL:

131.565,22 lei

 

            3. Alte venituri:

 

1.

Contributii

Satu Mare

Numerar

18.336,98 lei

TOTAL:

18.336,98 lei

 

Total venituri: 153.852,07 lei

 

- Partidul Noua Generatie - Crestin Democrat

1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea

Data donatiei

1.

Tuta Dorinel-Sergiu

1600225284381

Română

Numerar

44.860,00

9.04.2009

2.

Tuta Dorinel-Sergiu

1600225284381

Română

Numerar

33.000,00

11.05.2009

3.

Negrescu Cosmin Alexandru

1870506420067

Română

Numerar

20.288,00

2.11.2009

4.

Oprea Mihai

1521213284365

Română

Numerar

49.690,00

29.06.2009

5.

Oprea Mihai

1521213284365

Română

Numerar

33.000,00

27.08.2009

6.

Oprea Mihai

1521213284365

Română

Numerar

14.212,00

2.11.2009

TOTAL:

195.050,00

 

 

            2. Centralizator donatii anul 2009

 

Tipul donatiei

Nr. de donatori

Valoarea donatiei

Donatii persoane fizice

4

196.050,00

Donatii persoane juridice

-

 

Donatii confidentiale

-

 

TOTAL:

4

196.050,00


            - Partidul National Tărănesc Crestin Democrat 1. Lista persoanelor juridice ale căror donatii depăsesc 10 salarii minime brute pe tară pe anul 2009:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donatiei

Valoarea (lei)

1.

S.C. Dani Impex 1100 - S.R.L.

Bucuresti

Română

RO9089703

Paraschiv Emilian

Numerar

70.000,00

2.

Fundatia Crestin-Populară Sf. Petru

Bucuresti

Română

22997276

Milut Petre Marian

Numerar

98.700,00

3.

S.C. Mikas International - S.R.L.

Bucuresti

Română

16784974

Negoisteanu Bogdan

Numerar

30.000,00

4.

S.C. Prefab Invest - SA

Bucuresti

Română

RO12992050

Noica Nicolae

Numerar

120.700,00

5.

S.C. Ideal DecoStyle - S.R.L.

Bucuresti

Română

22328980

Nistor Dumitru

Numerar

55.000,00

6.

S.C. Prefab - S.A.

Bucuresti

Română

R01916198

Boitan Daniela

Numerar

231.200,00

7.

S.C. Romerica International - S.R.L.

Bucuresti

Română

RO5205481

Ungureanu Ion

Numerar

133.000,00

8.

S.C. Genicom -S.R.L.

Bucuresti

Română

R0165459

Mihail Marian

Numerar

10.000,00

 

            2. Lista persoanelor fizice ale căror donatii depăsesc 10 salarii minime brute pe tară pe anul 2009:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Felul donatiei

Valoarea (lei)

1.

Jijie Gheorghe

Română

1190610400067

Numerar

16.000,00

2.

Nistor Carmen

Română

2680128450017

Numerar

53.000,00

3.

Milut Petre Marian

Română

1551229400277

Numerar

100.000,00

4.

Liviu Iane

Română

1730411463036

Numerar

60.700,00

5.

Nistor Dumitru

Română

1671029511689

Numerar

10.000,00

6.

Zamfirescu Gabriela

Română

2700727034586

Numerar

15.000,00

7.

Tancu Răzvan

Română

1760109443015

Numerar

22.000,00

8.

Preda Bianca

Română

2801215430053

Numerar

24.150,00

9.

Rusu Vasile

Română

1550916400358

Numerar

34.850,00

10.

Nuta Domnica

Română

2601222400381

Numerar

52.000,00

11.

Mândrea Laurentiu

Română

1550507168101

Numerar

22.500,00

12.

Noica Nicolae

Română

1430707400128

Numerar

20.000,00

13.

Haliliuc Constantin

Română

1550408400229

Numerar

10.000,00

14.

Ungureanu Ion

Română

1550927400508

Numerar

32.000,00

15.

Pitic Eugen

Română

1681102354783

Numerar

20.000,00

16.

Pavelescu Aurelian

Română

1641020384186

Numerar

19.000,00

17.

Negoisteanu Casandra

Română

2810513410043

Numerar

10.000,00

18.

Neagu Nicolae

Română

1520313400193

Numerar

20.000,00

19.

Pop Cornel

Română

1420417054699

Numerar

10.000,00


Partidul Civic Maghiar

1. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

C.U.I.

Valoarea - lei -

Felul donatiei

Data

1.

Fundatia Pro Odorhei

Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, judetul Harghita

română

12519917

17.000

bani

6 octombrie 2009

2.

Fundatia Pro Odorhei

Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, judetul Harghita

română

12519917

5.000

bani

15 octombrie 2009

 

 

 

TOTAL:

 

22.000

 

 

 

            2. Cuantumul total al cotizatiilor încasate în anul 2009 de la membrii partidului - 12.177 lei.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 si 16 bis din 11 ianuarie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa 1A lit. a), în locde:,,... si a mai mult de un sfert din capitalul de lucru în ultimele 12 luni;" se va citi: „..., peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;";

- la anexa 7 criteriul 3 prima coloană, în loc de: „- pentru proiectele care nu presupun racordarea la retea: (Max 5 pct.)" se va citi: „- pentru proiectele care nu presupun racordarea la retea: (Max 5 pct.)", iar în loc de: „- pentru proiectele care presupun racordarea la retea:" se va citi: „- pentru proiectele care presupun racordarea la retea: (Max 5 pct.)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.