MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 216/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

239. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Rasirom"

 

240. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010

 

241. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

242. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Rasirom"

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Rasirom", de sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom" va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 239.

 

ANEXĂ

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Regia Autonomă „Rasirom"

Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 7061781

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd. 

BVC 2009

BVC 2010 Propuneri 

%

Aprobat

Preliminat / Realizat*)

7=6/4

8=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10-t-15)

1

28.909,00

38.586,00

42.493,00

146,99

110.13

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

28.709,00

37.951,00

41.834,00

145,72

110,23

 

 

a)

din productia vândută

3

28.411.00

18.830.00

29.059.00

102.28

154.32

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

294.00

18.684.00

12.575.00

4.277.21

67.30

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

184.00

 

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.00

253.00

200.00

5,000.00

79.05

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200,00

635,00

659,00

329,50

103,78

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

200,00

592.00

618.00

309.00

104.39

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

43.00

41.00

 

95.35

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.459,00

36.581,00

40.282,00

146,70

110,12

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

27.314,00

36.514,00

40.205,00

147,20

110,11

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

12.295.00

6.363.00

12.869.00

104.67

202.25

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

386.00

296.00

322.00

83.42

108.78

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

251.00

16.219.00

12.418.00

4.947.41

76.56

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

5.946,00

5.843.00

6.054.00

101.82

103.61

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

4.309,00

4.224.00

4.3K0.0O

101.65

103.69

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.209.00

1.185.00

1.229.00

101.65

103.71

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

896.00

887.00

911.00

101.67

102.71

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

32.00

32.00

33.00

103.13

103.13

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

261.00

253.00

265.00

101.53

104.74

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

20.00

13.00

20,00

100.00

153.85

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

428.00

434.00

445.00

103.97

102.53

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

83.00

89.00

87,00

104.82

97.75

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

345.00

345.00

358.00

103.77

103.77

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

474.00

483.00

515.00

108.65

106.63

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

7.617.00

7.006.00

7.733.00

101.52

110.38

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

345.00

304.00

294.00

85.22

96.71

 

 

 

 

i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:

39

200.00

133.00

107.00

53.50

80.45

 

 

 

i1.1) contract de mandat

40

98.00

65.00

84.00

85.71

129.23

 

 

 

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4{2) din OUG 79/2008

41

67.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

i1.3)

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

42

35.00

23.00

23.00

65.71

100.00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

43

21.00

14.00

17.00

80.95

121.43

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt,somaj

44

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

13.00

8.00

5.00

38.46

62.50

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

47

26.00

40.00

44.00

169.23

110.00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

49

107.00

119.00

130.00

121.50

109.24

 

 

 

 

tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

52

12.00

12.00

13.00

108.33

108.33

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

54

 

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

55

145,00

67,00

77,00

53,10

114,93


 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

45,00

20,00

22,00

48,89

110,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

100,00

47,00

55,00

55,00

117,02

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

58

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

1.450.00

2.005,00

2.211,00

152,48

110,27

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

232,00

320.00

354,00

152,59

110,63

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)

61

1.218.00

1.685.00

1.857,00

152.46

110,21

 

1

 

Rezerve legale

62

 

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

63

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

64

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

66

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

67

1.218.00

1.685,00

1.857.00

152.46

110.21

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

68

122

169

186

152,46

110,21

 

8

 

Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

609

843

929

152.46

110,21

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

70

487

674

743

152.46

110.21

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

71

4.920,00

1.711,00

1.737,00

35,30

101,52

 

1

 

Surse proprii

72

1.524.00

1.711.00

1.737.00

113.98

101.52

 

2

 

Alocatii de la buget

73

 

 

 

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

3.396.00

 

0.00

0.00

0.00

 

 

a)

- interne

75

3.396.00

 

0.00

0.00

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

 

 

 

4

 

Alte surse

77

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

78

4.920,00

676,00

1.737,00

35,30

256,95

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

79

4.055.00

483.00

1.537.00

37.90

318,22

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

80

865.00

193.00

200.00

23.12

103.63

 

 

a)

interne

81

865.00

193.00

200.00

23.12

103.63

 

 

b)

externe

82

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

83

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve leqale

84

 

 

 

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

 

 

 


 

 

3

 

Alte rezerve

86

 

 

 

 

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale

88

28.909.00

38.586.00

42.493.00

146.99

110.13

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

27.459,00

36.581.00

40.282,00

146.70

110.12

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

200

184

184

92.00

100.00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

91

200

184

184

92.00

100.00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

92

4.309.00

4.224.00

4.380.00

101.65

103.69

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

93

4.139.00

4.218.00

4.373.00

105.65

103.67

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

94

170.00

6.00

7.00

4.12

116,67

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanăt

95

1.725

1.910

1.981

1 14.84

103.67

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.88/91)

96

144.545

209.707

230.940

159.77

1 10.13

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.88/91 xlCP)

97

149.893

217.466

230.940.22

154.07

106.20

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

98

 

 

 

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(rd.16/rd.1)x1000

99

949.84

948.04

947,97

99.80

99,99

 

11

 

Plăti restante

100

26,00

26,00

25,00

96,15

96,15

 

 

a)

preturi curente

101

26.00

26.00

25.00

96.15

96.15

 

 

b)

preturi comparabile

102

26.00

26.00

25.00

96.15

96.15

 

12

 

Creante restante

103

53.00

53,00

52,00

98,11

98,11

 

 

a)

preturi curente

104

53.00

53.00

52.00

98.11

98.11

 

 

b)

preturi comparabile

105

53.00

53.00

52.00

98.11

98.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009;

**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile .


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010

 

În conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va efectua cheltuieli totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

-mii lei-

1

2

3

4

5

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

10.050,00

 

 

 

I. Venituri curente

50,00

 

 

 

C. Venituri nefiscale

50,00

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

50,00

 

30.10

 

Venituri din proprietate

50,00

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

50,00

 

 

 

 

 

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

0,00

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

0,00

 

 

 

II. Venituri din capital

10.000,00

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

10.000,00

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

10.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE , din care:

10.050,00

 

87.10

 

Alte actiuni economice

10.050,00

 

 

87.10.50

Alte actiuni economice

10.050,00

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

10.020,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

10,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

10,00

 

 

10.01.13.01.03

Indemnizatii de delegare în tară

10,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII, din care:

484,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii, din care:

24,00

 

 

20.01 01

Furnituri de birou

10,00

 

 

20.01.05

Carburanti si lubrifianti

4,00

 

 

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

10.00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

 

 

20,05.30

Alte obiecte de inventar

5,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

10,00

 

 

20.06.01,01

Deplasări interne, detasări, transferări cazare

2,00

 

 

20.06.01.02

Deplasări interne, detasări, transferări transport

7,00

 

 

20.06.02.03

Deplasări interne, detasări, transferări alte cheltuieli

1,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

445,00

 

 

20.30.01

Reclamă si publicitate

50,00

 

 

20.30.02

Protocol si reprezentare

20,00

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

375,00

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agentii de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

200,00

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu precum si alte asemenea cheltuieli

125,00

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

50,00

51

 

 

Titlul VI. TRANSFERURI INTERNE INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, din care:

50,00

 

51.01

 

Transferuri curente

50,00

 

 

51.01.41

Transferuri către bugetul de stat din dividende si dobânzi încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare

50,00

 

 

51.01.41.01

Transferuri la bugetul statului, din dividende

50,00

 

 

51.01.41.02

Transferuri la bugetul statului, din dobânzi

0,00

 

 

 

 

 

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

9.476,00

 

55.01

 

A - Transferuri interne

9.476,00

 

 

55.01.08

* Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

0,00

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

5,00

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului participă la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

0,00

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului ca urmare a garantiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

5,00

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate în procesul de privatizare)

9.471,00

 

 

 

 

 

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

30,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

30,00

 

71.01

 

Active fixe

30,00

 

 

71.01.02

* masini, echipamente si mijloace de transport

20,00

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

10,00


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se va face de către Ministerul Mediului si Pădurilor, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Pădurilor si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor de personal, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 241.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

-mii lei-

 

 

 

INDICATORI

Nr. rând

BVC 2010 propuneri

0

1

 

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

70.150

II.

1

 

Venituri din exploatare -total, din care:

2

70.000

 

 

a)

din productia vândută

3

15.500

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

48.000

 

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

0

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

48.000

 

 

d)

productia imobilizată

8

2.500

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

150

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

90

 

 

d)

alte venituri financiare

14

60

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50

16

61.180

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

61.130

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

3.174

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

2.791

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

37.569

 

 

 

d.1) cheltuieli cu salariile

22

25.950

 

 

 

d.2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

7.216

 

 

 

- cheituieli privind contributia ia asigurări sociale

24

5.398

 

 

 

- cheituieli privind contributia ia asigurări pentru somaj

25

130

 

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

26

1.349

 

 

 

- cheituieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

339

 

 

 

d.3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4.403

 

 

 

d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

519


III.

 

 

- tichete de cresa potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

356

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.550

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

0

 

 

e)

cheltuieli cu ptatile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit proaramelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri iudecatoresti

35

 

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.400

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

15.036

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

160

 

 

 

i.1) contract de mandat

39

120

 

 

 

i.2) cheltuieli de protocol din care:

40

40

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

41

10

 

 

 

i.3) cheltuieli de reclamă si publicitate din care:

42

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Leaii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i.4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i.5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i.6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

50

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

8.970

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.436

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7.534

 

1

 

Rezerve legale

55

448

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constiturea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5