MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 640/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.038. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

541/210. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitătii de îmbunătătire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003

 

1.156. - Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publicenr. 1.290/2006

 

1.167. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 385/2009 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

2.477. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

741. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LEASING ROM IFN - S.A.

 

742. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EURO VICTORIA LEASING IFN - S.A.

 

743. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si din Registrul special al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ARAD LEASING IFN - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice centrale prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competentelor, prevederile prezentului program de iarnă.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.038.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010

- sinteză -

 

Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică si termică al tării în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010, pentru satisfacerea acestuia în conditii de calitate si sigurantă în alimentare si functionare sigură si stabilă a Sistemului Electroenergetic National.

Documentul a fost întocmit atât pe baza evolutiei consumului realizat în anii anteriori, cât si al celui realizat după declansarea crizei economice si financiare, tinându-se seama, totodată, de dimensionarea corespunzătoare si în acelasi timp necesară a stocurilor la data de 1 octombrie 2009. În acest sens, a fost analizată si perioada 1 iulie-1 octombrie, ca perioadă de racord si pregătire si, totodată, situatia în care, timp de 30 de zile calendaristice, importul de gaze naturale din Rusia ar fi sistat.

În cazul consumului de energie electrică, în iarna 2008-2009 s-a înregistrat o scădere accentuată a acestuia fată de aceeasi perioadă a anului trecut, tendintă care s-a mentinut cel putin până la finele lunii iunie 2009.

Diferentele procentuale sunt:

 

 

 

 

 

 

%

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

-8

-10

-7

-14

-11

-11

 

            Pentru perioada de racord (iulie-septembrie) si pentru perioada programului de iarnă s-a luat în considerare un reviriment al consumului, cu următoarele diferente procentuale fată de realizările aceleiasi perioade a anului precedent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

-9

-8

-7

-5

-2

0

0

0

0


A. Perioada de racord si pregătire a Programului de iarnă, 1 iulie-30 septembrie 2009

1. Prevederi globale privind balantele de energie electrică si termică în această perioadă se prevede o productie de energie electrică de cea 13.281 mii MWh si de cea 1.843 mii Gcal energie termică.

2. Prevederi globale privind balantele de achizitie, consum si stocuri de combustibili

Pentru satisfacerea cererii de resurse în vederea realizării cantitătilor de energie electrică si termică prognozate, precum si pentru constituirea stocurilor la 1 octombrie 2009, se prevăd următoarele:

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Prognoze iulie-septembrie 2009

U.M.

Cumulat prognoză iulie 2009- prognoză septembrie 2009

TOTAL:

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

Lignit

mii tone

8.571,000

Huile

mii tone

889,000

Gaze

mii. m3

509,059

mii. m3/zi

5,533

Păcură

mii tone

122,910

Consum de combustibili

 

 

Lignit

mii tone

7.526,101

Huile

mii tone

853,720

Gaze

mii. m3

509,059

mii. m3/zi

5,533

Păcură

mii tone

26,866

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

Lignit

mii tone

3.123,517

Huile

mii tone

298,636

Păcură

mii tone

360,838

 

            Stocurile minime necesar a fi constituite la 1 octombrie 2009, pentru buna desfăsurare a activitătii odată cu începerea sezonului rece, au următoarea structură:

 

- Lignit

tone

3.123.517

- Huile

tone

298.636

- Păcură

tone

360.838

- Volum de apă în lacuri - grad de umplere

%

54,4

- Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

1.387

- Volum gaze înmagazinate (la sfârsitul ciclului de înmagazinare)*

mld. Nm3

3,15

 

* Stoc activ.

 

B. Perioada Programului de iarnă, 1 octombrie 2009-31 martie 2010

1. Prevederi globale privind balantele de energie electrică si termică

1.1. Balanta productie-consum de energie electrică a tării

Din balanta productie-consum de energie electrică se poate remarca disponibilitatea producătorilor de a acoperi un consum mediu crescut fată de prognoza (optimistă) luată în calcul. În aceste conditii, cantitătile de cărbune prevăzute în balanta de combustibil pot fi considerate suficiente, ele fiind rezultatul unei prognoze hidrologice rezervate.

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

 

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

TOTAL PRODUCTIE S.E.N. PROGNOZATĂ

 

mii MWh

4.543,312

5.053,543

5.463,860

5.639,763

5.017,359

5.254,781

30.972,618

MW

6.098,405

7.018,810

7.343,898

7.580,327

7.466,308

7.072,384

7.090,801

S.C.PE.E. „Hidroelectrica" SA

 

mii MWh

745,110

848,200

965,810

905,970

793,510

1.132,010

5.390,610

MW

1.000,148

1.178,056

1.298,132

1.217,702

1.180,818

1.523,567

1.234,114

S.N. „Nuclearelectrica" S.A.

 

mii MWh

1.022,372

968,496

1.023,260

1.021,711

923,597

1.023,204

5.982,640

MW

1.372,311

1.345,133

1.375,349

1.373,267

1.374,400

1.377,125

1.369,652

S.C.P.E.E.T. „Termoelectrica" S.A. - TOTAL

 

mii MWh

812,189

1.095,410

1.276,926

1.448,368

1.208,934

1.026,227

6.868,054

MW

1.090,187

1.521,403

1.716,298

1.946,731

1.799,009

1.381,194

1.572,357

S.C.P.E.E.T „Termoelectrica" S.A.

 

mii MWh

90,360

151,200

145,820

193,440

171,360

156,240

908,420

MW

121,289

210,000

195,995

260,000

255,000

210,283

207,972

S.E. Borzesti

 

mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

MW

0

0

0

0

0

0

0

S.E. Brăila

 

mii MWh

15,840

57,600

56,540

93,000

80,640

55,800

359,420

MW

21,262

80,000

75,995

125,000

120,000

75,101

82,285

S.E. Doicesti

 

mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

MW

0

0

0

0

0

0

0

S.E. Paroseni

 

mii MWh

74,520

93,600

89,280

100,440

90,720

100,440

549,000

MW

100,027

130,000

120,000

135,000

135,000

135,182

125,687

Filiala S.C. „Electrocentrale Bucuresti" S.A.

 

mii MWh

369,608

582,480

729,100

764,740

608,160

405,726

3.459,814

MW

496,118

809,000

979,973

1.027,876

905,000

546,065

792,082

S.E. Bucuresti

 

mii MWh

197,000

391,680

508,876

574,276

436,128

270,816

2.378,776

MW

264,430

544,000

683,973

771,876

649,000

364,490

544,592

S.E. Constanta

 

mii MWh

33,480

54,000

71,424

71,424

64,512

55,800

350,640

MW

44,940

75,000

96,000

96,000

96,000

75,101

80,275

S.E. Mures

 

mii MWh

139,128

136,800

148,800

119,040

107,520

79,110

730,398

MW

186,749

190,000

200,000

160,000

160,000

106,474

167,216

Filiala S.C. „Electrocentrale Deva" S.A.

 

mii MWh

313,623

275,704

274,380

372,000

336,000

371,500

1.943,207

MW

420,970

382,922

368,790

500,000

500,000

500,000

444,873

Filiala S.C. „Electrocentrale Galati" S.A.

 

mii MWh

38,598

86,026

127,626

118,188

93,414

92,761

556,613

MW

51,809

119,481

171,540

158,855

139,009

124,847

127,430

R.A.A.N. - Sucursala „Romag-Termo" Drobeta

 

mii MWh

145,800

140,400

148,800

148,800

134,400

145,080

863,280

MW

195,705

195,000

200,000

200,000

200,000

195,262

197,637

S.C. „Complexul Energetic Craiova" S.A.

 

mii MWh

384,000

438,000

477,000

447,000

412,000

428,000

2.586,000

MW

515,436

608,333

641,129

600,806

613,095

576,043

592,033

S.C. „Complexul Energetic Rovinari" S.A.

 

mii MWh

562,307

560,048

515,423

520,100

487,800

560,100

3.205,778

MW

754,774

777,844

692,773

699,059

725,893

753,836

733,924

S.C. „Complexul Energetic Turceni" S.A.

 

mii MWh

580,000

550,000

500,000

550,000

515,000

450,000

3.145,000

MW

778,523

763,889

672,043

739,247

766,369

605,653

720,009

S.C. „C.E.T Arad" S.A.

 

mii MWh

33,480

40,654

41,961

43,220

38,665

42,270

240,250

MW

44,940

56,464

56,399

58,091

57,537

56,891

55,002

S.C. „C.E.T" S.A. Bacău

 

mii MWh

7,381

27,166

40,884

40,563

37,797

28,381

182,172

MW

9,907

37,731

54,952

54,520

56,246

38,198

41,706

S.C. „C.E.T. Brasov" S.A.

 

mii MWh

21,327

37,440

43,648

42,514

39,771

39,680

224,380

MW

28,627

52,000

58,667

57,142

59,183

53,405

51,369

S.C. „Uzina Termoelectrică Giurgiu" S.A.

 

mii MWh

0

0

0

3,046

11,481

25,541

40,068

MW

0

0

0

4,094

17,085

34,376

9,173

S.C. „C.E.T. Govora" S.A.

 

mii MWh

62,160

64,798

69,114

75,698

70,603

69,406

411,779

MW

83,436

89,997

92,895

101,745

105,064

93,413

94,272


Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

 

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

S.C.,C.E.T. lasi" SA

mii MWh

15,624

50,400

62,496

107,880

94,080

53,568

384,048

MW

20,972

70,000

84,000

145,000

140,000

72,097

87,923

S.C. „Electrocentrale Oradea" S.A.

mii MWh

28,832

44,953

57,066

53,912

46,543

36,599

267,905

MW

38,701

62,435

76,702

72,462

69,260

49,258

61,334

S.C. „Termoficare 2000" S.A. Pitesti

mii MWh

5,952

9,360

10,044

10,044

9,072

9,672

54,144

MW

7,989

13,000

13,500

13,500

13,500

13,017

12,396

S.C. „Dalkia Termo Prahova" S.R.L. Ploiesti

mii MWh

21,460

44,524

69,093

75,109

64,873

46,143

321,202

MW

28,805

61,839

92,867

100,953

96,537

62,104

73,535

S.C. „ Termica" S.A. Suceava

mii MWh

20,228

37,400

56,900

37,200

33,600

37,200

222,528

MW

27,152

51,944

76,478

50,000

50,000

50,067

50,945

S.C. „Colterm" S.A. Timisoara

mii MWh

2,221

7,773

10,170

12,353

10,638

11,495

54,650

MW

2,981

10,796

13,669

16,603

15,830

15,471

12,511

S.C. „Termica" S.A. Botosani

mii MWh

1,765

4,015

4,377

4,450

3,950

4,280

22,837

MW

2,369

5,576

5,883

5,981

5,878

5,760

5,228

S.C. C.E.T S.A. Brăila

mii MWh

0

10,000

13,200

14,600

12,500

11,500

61,800

MW

0

13,889

17,742

19,624

18,601

15,478

14,148

R.A.M. Buzău

mii MWh

0,313

0,353

0,363

0,500

0,500

0,490

2,519

MW

0,420

0,490

0,488

0,672

0,744

0,659

0,577

S.C. „ENET" S.A. Focsani

mii MWh

1,900

4,700

5,700

5,700

3,500

3,000

24,500

MW

2,550

6,528

7,661

7,661

5,208

4,038

5,609

S.C. „Termica" S.A. Târgoviste

mii MWh

1,500

4,300

4,300

3,700

3,700

3,700

21,200

MW

2,013

5,972

5,780

4,973

5,506

4,980

4,853

S.C. „Energomur" S.A. Târgu Mures

mii MWh

0,341

0,353

0,365

0,365

0,365

0,365

2,154

MW

0,458

0,490

0,491

0,491

0,543

0,491

0,493

Alti producători independenti si autoproducători

mii MWh

67,050

64,800

66,960

66,960

60,480

66,870

393,120

MW

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

IMPORT PROGNOZAT

mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

MW

0

0

0

0

0

0

0

EXPORT PROGNOZAT

mii MWh

107,000

107,000

107,000

107,000

107,000

107,000

642,000

MW

143,624

148,611

143,817

143,817

159,226

144,011

146,978

S.C.PE.E. „Hidroelectrica" S.A.

mii MWh

107,000

107,000

107,000

107,000

107,000

107,000

642,000

MW

143,624

148,611

143,817

143,817

159,226

144,011

146,978

Alti posesori de licentă

mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

MW

0

0

0

0

0

0

0

SOLD IMPORT-EXPORT PROGNOZAT

mii MWh

-107,000

-107,000

-107,000

-107,000

-107,000

-107,000

-642,000

MW

-143,624

-148,611

-143,817

-143,817

-159,226

-144,011

-146,978

CONSUM BRUT TARĂ CE POATE FI ACOPERIT CU PROGNOZELE PRODUCĂTORILOR

mii MWh

4.436,312

4.946,543

5.356,860

5.532,763

4.910,359

5.147,781

30.330,618

MW

5.954,781

6.870,199

7.200,081

7.436,509

7.307,082

6.928,373

6.943,823

CONSUM BRUT TARĂ PROGNOZAT

mii MWh

4.800,000

4.990,000

5.200,000

5.265,000

4.735,000

4.915,000

29.905,000

MW

6.442,953

6.930,556

6.989,247

7.076,613

7.046,131

6.615,074

6.846,383

CONSUM BRUT TARĂ CE POATE FI ACOPERIT CU PROGNOZELE PRODUCĂTORILOR - CONSUM BRUT TARĂ PROGNOZAT

mii MWh

-363,688

-43,457

156,860

267,763

175,359

232,781

425,618

MW

-488,172

-60,357

210,833

359,897

260,951

313,299

97,440


1.2. Balanta de energie termică a principalilor furnizori de căldură în cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populatiei acoperă o crestere a consumului mediu de energie termică, în perioada octombrie 2009-martie 2010, cu cea 4,7% mai mare fată de perioada similară a iernii 2008-2009.

 

Productia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice si termice

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCTIE PROGNOZATĂ

1.283,207

2.591,742

3.153,521

3.620,558

2.961,335

2.482,188

16.092,551

S.C.PE.E.T „Termoelectrica" S.A. - TOTAL

447,637

1.028,205

1.188,803

1.570,149

1.224,271

917,144

6.376,209

S.C.PE.E.T „Termoelectrica" S.A.

6,000

28,900

37,380

37,350

33,800

26,150

169,580

S.E. Borzesti

0

0

0

0

0

0

0

S.E. Brăila

0

0,100

0,180

0,150

0,200

0,150

0,780

S.E. Doicesti

0

0

0

0

0

0

0

S.E. Paroseni

6,000

28,800

37,200

37,200

33,600

26,000

168,800

Filiala S.C. „Electrocentrale Bucuresti" S.A.

387,480

850,560

958,233

1.339,032

1.034,416

745,912

5.315,633

S.E. Bucuresti

347,480

738,560

814,361

1.174,032

892,416

630,912

4.597,761

S.E. Constanta

40,000

112,000

143,872

165,000

142,000

115,000

717,872

S.E. Mures

0

0

0

0

0

0

0

Filiala S.C. „Electrocentrale Deva" S.A.

12,000

27,000

34,000

38,000

28,500

25,200

164,700

Filiala S.C. „Electrocentrale Galati" S.A.

42,157

121,745

159,190

155,767

127,555

119,882

726,296

R.A.A.N. - Sucursala „Romag-Termo" Drobeta

141,680

180,328

202,330

221,041

187,787

190,931

1.124,097

S.C. „Complexul Energetic Craiova" S.A.

46,080

127,640

157,720

170,000

121,000

91,000

713,440

S.C. „Complexul Energetic Rovinari" S.A.

0

0

0

0

0

0

0

S.C. „Complexul Energetic Turceni" S.A.

0

0,050

0,400

0,250

0,250

0,200

1,150

S.C. „Uzina Termoelectrică Midia" S.A. Năvodari

27,008

39,857

43,878

52,434

41,755

42,272

247,204

S.C. „C.E.T Arad" S.A.

31,691

69,072

89,300

100,520

87,163

77,050

454,796

S.C. „C.E.T" S.A. Bacău

14,392

42,587

56,513

58,431

44,109

34,849

250,881

S.C. „C.E.T. Brasov" S.A.

16,626

50,894

61,152

72,000

60,920

53,788

315,380

S.C. „Uzina Termoelectrică Giurgiu" S.A.

0

17,952

32,215

40,000

40,000

25,000

155,167

S.C. „C.E.T. Govora" S.A.

200,598

216,442

227,248

231,725

217,965

214,725

1.308,703

S.C. „C.E.T. lasi" S.A.

24,641

94,882

133,735

139,994

117,763

107,698

618,713

S.C. „Electrocentrale Oradea" S.A.

92,845

140,150

171,650

139,850

116,300

97,250

758,045

S.C. „Termoficare 2000" S.A. Pitesti

22,320

79,200

104,160

104,160

94,080

85,560

489,480

S.C. „Dalkia Termo Prahova" S.R.L.

28,615

83,847

129,765

137,994

116,386

89,378

585,985

S.C. „Termica" S.A. Suceava

27,946

48,581

61,946

61,946

56,324

60,703

317,446

S.C. „Colterm" S.A. Timisoara

77,985

128,899

167,556

184,365

154,098

142,434

855,337

S.C. „Terma Serv" S.R.L. Alexandria

0,036

19,920

21,817

21,750

18,627

17,475

99,625

S.C. „Termica" S.A. Botosani

6,655

22,170

25,830

29,500

24,275

23,360

131,790

S.C. C.E.T. S.A. Brăila

7,000

33,000

44,000

47,300

38,600

37,600

207,500

R.A.M. Buzău

4,280

18,990

32,800

38,040

27,500

23,000

144,610

R.A.T. Cluj-Napoca

23,552

44,622

61,920

48,114

50,811

47,108

276,127

S.C. „ENET" S.A. Focsani

14,600

32,600

41,200

46,000

34,000

26,000

194,400

S.C. „GOSCOM" Miercurea-Ciuc

5,300

8,900

12,000

14,500

11,300

10,000

62,000

S.C. „Termica" S.A. Târgoviste

5,000

15,000

20,000

21,000

18,000

16,000

95,000

S.C. „Energomur" S.A. Târgu Mures

16,595

33,954

44,583

48,495

39,551

33,163

216,341

S.C. „ENERGOTERM" S.A. Tulcea

0,125

14,000

21,000

21,000

18,500

18,500

93,125


2.Prevederi globale privind balantele de achizitie, consum si stocuri de combustibili

2.1. Aprovizionare normală cu gaze naturale din import pe perioada de iarnă

Având în vedere stocurile prognozate a fi constituite la 1 octombrie 2009, precum si cantitătile de energie electrică si energie termică prognozate a fi produse în intervalul octombrie 2009-martie 2010, de 30.9 TWh si, respectiv, 16.092 Tcal, achizitia, consumul si stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză se prevăd a fi după cum urmează:

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

3.237,341

3.000,675

2.766,597

2.497,566

2.276,704

2.433,834

16.212,717

Huile

mii tone

322,000

330,000

308,000

305,000

268,000

290,000

1.823,000

Gaze

mii. m3

252,036

421,563

471,008

488,448

453,830

386,901

2.473,786

mii. m3/zi

8,119

14,052

15,194

15,756

16,208

12,497

13,592

Păcură

mii tone

30,106

43,671

84,500

104,436

73,608

26,248

362,569

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

2.740,541

2.946,722

3.060,071

3.082,168

2.821,656

2.772,400

17.423,558

Huile

mii tone

261,634

300,140

322,139

388,791

352,325

365,406

1.990,435

Gaze

mii. m3

252,036

421,563

471,008

488,448

453,830

386,901

2.473,786

mii. m3/zi

8,119

14,052

15,194

15,756

16,208

12,497

13,592

Păcură

mii tone

15,288

46,123

78,167

139,131

65,866

32,010

376,585

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

3.620,317

3.674,270

3.380,796

2.796,194

2.251,242

1.912,676

1.912,676

Huile

mii tone

359,002

388,862

374,723

290,932

206,607

131,201

131,201

Păcură

mii tone

375,656

373,204

379,537

344,842

352,584

346,822

346,822

S.C.P.E.E.T. „Termoelectrica" S.A. - TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

267,000

270,000

270,000

260,000

253,000

265,000

1.585,000

Gaze

mii. m3

164,515

272,886

300,402

298,118

291,228

235,677

1.562,826

mii. m3/zi

5,300

9,096

9,690

9,617

10,401

7,613

8,587

Păcură

mii tone

6,000

21,000

70,450

90,000

63,000

18,700

269,150

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

249,723

247,778

250,623

320,146

291,841

311,067

1.671,178

Gaze

mii. m3

164,515

272,886

300,402

298,118

291,228

235,677

1.562,826

mii. m3/zi

5,300

9,096

9,690

9,617

10,401

7,613

8,587

Păcură

mii tone

7,746

31,796

56,935

116,590

48,232

17,819

279,118

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

Huile

mii tone

200,557

222,779

242,156

182,010

143,169

97,102

97,102

Păcură

mii tone

229,580

218,784

232,299

205,709

220,477

221,358

221,358

S.C.P.E.E.T. „Termoelectrica" S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

55,000

65,000

65,000

65,000

58,000

60,000

368,000

Gaze

mii. m3

4,200

13,290

13,000

13,600

12,000

12,900

68,990

mii. m3/zi

0,135

0,443

0,419

0,439

0,429

0,417

0,379


Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

 

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

Păcură

mii tone

6,000

6,000

10,000

5,000

3,000

 

30,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

49,700

68,000

70,000

77,200

73,800

71,500

410,200

Gaze

mii. m3

4,200

13,290

13,000

13,600

12,000

12,900

68,990

mii. m3/zi

0,135

0,443

0,419

0,439

0,429

0,417

0,379

Păcură

mii tone

0,780

2,900

2,800

11,500

9,900

2,750

30,630

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

Huile

mii tone

75,300

72,300

67,300

55,100

39,300

27,800

27,800

Păcură

mii tone

57,261

60,361

67,561

61,061

54,161

51,411

51,411

S.E. Borzesti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

 

 

 

 

 

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

 

 

 

 

 

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

13,149

13,149

13,149

13,149

13,149

13,149

13,149

S.E. Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

3,500

12,350

12,000

12,500

11,000

12,000

63,350

mii. m3/zi

0,113

0,412

0,387

0,403

0,393

0,388

0,348

Păcură

mii tone

6,000

6,000

10,000

5,000

3,000

 

30,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

3,500

12,350

12,000

12,500

11,000

12,000

63,350

mii. m3/zi

0,113

0,412

0,387

0,403

0,393

0,388

0,348

Păcură

mii tone

0,780

2,900

2,800

11,500

9,900

2,750

30,630

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 


Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

 

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

Păcură

mii tone

42,320

45,420

52,620

46,120

39,220

36,470

36,470

S.E. Doicesti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

 

 

 

 

 

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

 

 

 

 

 

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

S.E. Paroseni

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

55,000

65,000

65,000

65,000

58,000

60,000

368,000

Gaze

mii. m3

0,700

0,940

1,000

1,100

1,000

0,900

5,640

mii. m3/zi

0,023

0,031

0,032

0,035

0,036

0,029

0,031

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

49,700

68,000

70,000

77,200

73,800

71,500

410,200

Gaze

mii. m3

0,700

0,940

1,000

1,100

1,000

0,900

5,640

mii. m3/zi

0,023

0,031

0,032

0,035

0,036

0,029

0,031

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

75,300

72,300

67,300

55,100

39,300

27,800

27,800

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Filiala S.C. „Electrocentrale Bucuresti" S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

132,974

211,922

229,682

226,932

233,181

173,264

1.207,955

mii. m3/zi

4,284

7,064

7,409

7,320

8,328

5,597

6,637

Păcură

mii tone

 

15,000

58,000

85,000

60,000

18,700

236,700

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 


Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice Prognoze 2009-2010

U.M.

Prognoză

octombrie

2009

Prognoză

noiembrie

2009

Prognoză

decembrie

2009

Prognoză

ianuarie

2010

Prognoză

februarie

2010

Prognoză martie 2010

Cumulat prognoză

octombrie 2009-

prognoză martie

2010

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

132,974

211,922

229,682

226,932

233,181

173,264

1.207,955

mii. m3/zi

4,284

7,064

7,409

7,320

8,328

5,597

6,637

Păcură

mii tone

6,966

28,896

51,030

102,040

35,332

15,069

239,333

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

145,750

131,854

138,824

121,784

146,452

150,083

150,083

S.E. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili