MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 633/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

18. - Hotărāre privind alegerea unui membru īn Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al societătii civile

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

100. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

956. - Hotărāre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010

 

965. - Hotărāre pentru completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.319/1996 privind īnfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare peritru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, precum si a anexei nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

1.007. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decāt cele destinate exclusiv transportului de persoane, īn zilele de vineri, sāmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

1.017. - Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate īnchirierii, judetulBrăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagatei, etapa IM”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.018. - Hotărāre privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului a unor constructii aflate īn administrarea Serviciului Romān de Informatii, īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

1.019. - Hotărāre privind transmiterea partială a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Caracal si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

1.021. - Hotărāre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Gurasada si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada, judetul Hunedoara

 

1.026. - Hotărāre privind īncadrarea īn categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri si sectoare de drumuri de interes local, situate īn judetul Hunedoara

 

1.036. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 639/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Romān㔠- S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            611. - Decizie privind numirea domnului Roman loan īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

113. - Ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci nr. 108/2002 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier īn proprietate industrială

 

229. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea sumelor īn vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei īn sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

5.092. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 226/1992;

- Decretul nr. 37/2000;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.408/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.711/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009

 


HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea unui membru īn Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al societătii civile

 

Avānd īn vedere prevederile art. 132 si 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale art. 19-21, art. 51 si 55 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Doamna Elena Simina Tănăsescu este aleasă īn calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca reprezentant al societătii civile, īn locul domnului Petre Lăzăroiu, demisionat.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn sedinta din 23 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p.PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 18.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

Tinānd seama de faptul că prin art. 19 alin. (5)-(9) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 a fost alocată suma de 218.000 mii lei pentru acoperirea pierderilor realizate de Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare īn anii precedenti,

avānd īn vedere faptul că măsura preconizată nu īntruneste elementele definitorii pentru a constitui ajutor de stat,

avānd īn vedere că orice īntārziere īn aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 agravează situatia economico-financiară a operatorului economic, conducānd astfel la īntreruperea activitătii cu grave efecte asupra sistemului energetic si economiei īn ansamblu, precum si grave efecte sociale, toate acestea vizānd interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (8) al articolului 19 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 600 din 31 august 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 100.


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Nivelurile prevăzute īn anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Natională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate īn anul 2010 luānd īn considerare rata de schimb īntre euro si leu īn vigoare la 1 octombrie 2009, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 2. - (1) Īn vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut īn anexă, īntreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definiti īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să depună o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, īn termen de 30 de zile de la efectuarea primei operatiuni de transport rutier international.

(2) Nivelurile aplicabile īn anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărāre a Guvernului, după publicarea īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu īn vigoare la 1 octombrie 2009.

Art. 3. - Autoritătile deliberative ale administratiei publice locale vor pune de acord hotărārile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, adoptate pānă la data publicării prezentei hotărāri īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele ale prezentei hotărāri.

Art. 4. - (1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărārea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īn anul fiscal 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

TABLOUL

cuprinzānd valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010

 

I. Codul fiscal - titlul IX „Impozite si taxe locale”

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele si taxele locale care constau īntr-o anumită sumă īn lei si care se indexează/ajustează anual, īn conditiile art. 292, si, respectiv, art. 295 alin. (12), precum si amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

 

CAPITOLUL II

Impozitul si taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafată construită desfăsurată la clădiri, īn cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalatii de apă, canalizare, electrice si īncălzire

(conditii cumulative)

Fără instalatii de apă, canalizare, electrice sau īncălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate īn urma unui tratament termic si/sau chimic

806

478

B. Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate īn urma unui tratament termic si/sau chimic

137

123

D. Clădire-anexă cu peretii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

82

54

E. Īn cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresă īncăperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansardă, utilizate ca locuintă, īn oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. Īn cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresă īncăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansardă, utilizate īn alte scopuri decāt cel de locuintă, īn oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

CAPITOLUL III

Impozitul si taxa pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate īn intravilan - terenuri cu constructii

Art. 258 alin. (2)

Zona īn cadrul localitătii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităti

- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

8.921

7.408

6.508

5.640

766

613

B

7.408

5.600

4.540

3.832

613

460

C

5.600

3.832

2.874

1.821

460

306

D

3.832

1.821

1.519

1.060

300

153


Impozitul/taxa pe terenurile amplasate īn intravilan - orice altă categorie de folosintă decāt cea de terenuri cu constructii -

Art. 258 alin. (4)

- lei/ha -

Nr. crt.

 

Categoria de folosintă

Zona

 

A

B

c

D

1.

Teren arabil

24

18

16

13

2.

Păsune

18

16

13

11

3.

Fāneată

18

16

13

11

4.

Vie

40

30

24

16

5.

Livadă

46

40

30

24

6.

Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră

24

18

16

13

7.

Teren cu ape

13

11

7

X

8.

Drumuri si căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate īn extravilan

Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

 

Categoria de folosintă

Zona

 

A

B

c

D

1.

Teren cu constructii

27

24

22

19

2.

Teren arabil

43

41

39

36

3.

Păsune

24

22

19

17

4.

Fāneată

24

22

19

17

5.

Vie pe rod, alta decāt cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

46

43

41

5.1.

Vie pānă la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livadă pe rod, alta decāt cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1.

Livadă pānă la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu exceptia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1.

Pădure īn vārstă de pānă la 20 de ani si pădure cu rol de protectie

X

X

X

X

8.

Teren cu apă, altul decāt cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9.

Drumuri si căi ferate

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X


CAPITOLUL IV

Impozitul pe mijloacele de transport Art. 263 alin. (2)

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta -

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de pānă la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică īntre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică īntre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv

36

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică īntre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv

72

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

145

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de pānă la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare īnmatriculate

18

 

Art. 263 alin. (4)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone1)

 

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

Impozitul, īn lei, pentru vehiculele angajate exclusiv īn operatiunile de transport intern

Impozitul, īn lei, pentru vehiculele angajate īn operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

1.

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

 

2.

Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

 

3.

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

 

4.

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II.

Vehicule cu 3 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

 

2.

Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

 

3.

Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

 

4.

Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

 

5.

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

 

6.

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

III.

Vehicule cu 4 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

 

2.

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

 

3.

Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

 

4.

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

5.

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Natională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate īn anul 2010 luāndu-se īn considerare rata de schimb īntre euro si leu īn vigoare la 1 octombrie 2009, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

 


Art. 263 alin. (5)

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone2)

 

 

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

 

 

Impozitul, īn lei, pentru vehiculele angajate exclusiv īn operatiunile de transport intern

Impozitul, īn lei, pentru vehiculele angajate īn operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2.

Masa nu mai putin de 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3.

Masa nu mai putin de 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

 

4.

Masa nu mai putin de 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

 

5.

Masa nu mai putin de 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

 

6.

Masa nu mai putin de 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

 

7.

Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

 

8.

Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

 

2.

Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

 

3.

Masa nu mai putin de 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

 

4.

Masa nu mai putin de 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

 

5.

Masa nu mai putin de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

668

1.097

835

1.371

 

6.

Masa nu mai putin de 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

 

7.

Masa nu mai putin de 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

 

8.

Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

 

2.

Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

 

2.

Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

 

3.

Masa nu mai putin de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

1.

Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

 

2.

Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

 

3.

Masa nu mai putin de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1.375

2.189

 

2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Natională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate īn anul 2010 luāndu-se īn considerare rata de schimb īntre euro si leu īn vigoare la 1 octombrie 2009, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

 


Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit

- lei -

a) Pānă la 1 tonă inclusiv

8

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

d) Peste 5 tone

55

 

Art. 263 alin. (7)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite īn alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport si agrement*)

īntre 0 si 964

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere si īmpingătoare:

X

a) pānă la 500 CP inclusiv

482

b) peste 500 CP si pānă la 2.000 CP inclusiv

783

c) peste 2.000 CP si pānă la 4.000 CP inclusiv

1.205

d) peste 4.000 CP

1.928

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta

157

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de īncărcare pānă la 1.500 de tone inclusiv

157

b) cu capacitatea de īncărcare de peste 1.500 de tone si pānă la 3.000 de tone inclusiv

241

c) cu capacitatea de īncărcare de peste 3.000 de tone

422

 

CAPITOLUL V

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism īn mediul urban

- lei -

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

 

a) pānă la 150 m2 inclusiv

4-5

b) īntre 151 si 250 m2 inclusiv

5-6

c) īntre 251 si 500 m2 inclusiv

6-8

d) īntre 501 si 750 m2 inclusiv

8-10

e) īntre 751 si 1.000 m2 inclusiv

10-12

f) peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăseste 1.000 m2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări

īntre 0 si 7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si īn spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor

īntre 0 si 7 lei inclusiv pentru fiecare m2 de suprafată ocupată de constructie

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri si bransamente la retelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu

īntre 0 si 11 lei inclusiv pentru fiecare racord


Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean

īntre 0 si 13 lei inclusiv

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

īntre 0 si 8 lei inclusiv

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti economice

1. Īn mediul rural

īntre 0 si 13 lei inclusiv

2. Īn mediul urban

īntre 0 si 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

īntre 0 si 17 lei inclusiv

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale

īntre 0 si 28 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

īntre 0 si 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea activitătii de alimentatie publică

īntre 0 si 3.615 lei inclusiv

 

CAPITOLUL VI

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afisaj īn scop de reclamă si publicitate:

- lei/m2 sau fractiune de m2 -

a) īn cazul unui afisaj situat īn locul īn care persoana derulează o activitate economică

īntre 0 si 28 inclusiv

b) īn cazul oricărui alt panou, afisaj sau structură de afisaj pentru reclamă si publicitate

īntre 0 si 20 inclusiv

 

CAPITOLUL VII

Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -

a) īn cazul videotecilor

īntre 0 si 2 inclusiv

b) īn cazul discotecilor

īntre 0 si 3 inclusiv

 

CAPITOLUL XIII

Sanctiuni

Limitele minime si maxime ale amenzilor īn cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin (3)

Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei

Art. 294 alin (4)

Īncălcarea normelor tehnice privind tipărirea, īnregistrarea, vānzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor īn cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin (6)

(6) Īn cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:

- contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b)- d),cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Īncălcarea normelor tehnice privind tipărirea, īnregistrarea, vānzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.


            II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

 

Anexa - Lista cuprinzānd taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt.

Extras din norma juridică

- lei-

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decāt cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lāngă īnalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

1.

Eliberarea de către organele administratiei publice centrale si locale, de alte autorităti publice, precum si de institutii de stat, care, īn exercitarea atributiilor lor, sunt īn drept să certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricăror altor īnscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plăteste o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2.

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietătii asupra animalelor, pe cap de animal, īn bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite īn justitie

2

7.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8.

īnregistrarea, la cerere, īn actele de stare civilă a schimbării numelui si sexului

13

9.

īnregistrarea, la cerere, īn actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10.

Transcrierea, la cerere, īn registrele de stare civilă romāne a actelor de stare civilă īntocmite de autoritătile străine

2

11.

Reconstituirea si īntocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12.

Eliberarea altor certificate de stare civilă īn locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

 

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si īnscrierea mentiunilor īn acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vānătoare si de pescuit

1.

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetătenii romāni, eliberarea sau prelungirea valabilitătii actelor de identitate pentru cetătenii străini si pentru persoanele fără cetătenie, precum si īnscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetătenilor romāni

4

b) īnscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetătenilor străini si ale persoanelor fără cetătenie

5

d) eliberarea unor noi cărti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii īn locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

2.

īnregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidentă a populatiei

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vānătoare

3

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2


Nr. crt.

Extras din norma juridică

- lei-

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule īn vederea ob

inerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoală de conducători de autovehicule:

X

a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E

5

b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinānd uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv

24

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinānd uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile c+e! d+e

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora Ie-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse īn permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoală de conducători de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora Ie-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse īn permisul anulat

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

 

CAPITOLUL IV

Taxe de īnmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1.

Taxe de īnmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si remorcilor:

X

a) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată de pānă la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă īntre 750 kg si 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2.

Taxă de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neīnmatriculate permanent sau temporar

8

3.

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

357

 

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

1.

Īnregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidentă a persoanelor, precum si din Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de īnmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de īnmatriculare

4

 

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobāndite īn baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobāndite īn baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere3)

13


3) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si īnmānarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, īn scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea si īnmānarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.319/1996 privind īnfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, precum si a anexei nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - După articolul 5 din Hotărārea Guvernului nr. 1.319/1996 privind īnfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 335 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Se actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului, date īn administrare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, cu terenul avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.”

Art. II. - Īn anexa nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia cu nr. M. F. 25862 se introduce o nouă pozitie privind terenul aflat īn domeniul public al statului si īn administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, cu următoarele date de identificare:

 

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

Anul dării īn folosintă

Valoarea de inventar

Baza legală

Situatia juridică

Tip bun

„Teren

Tara: Romānia; Judet: Vālcea; MRJ Rāmnicu Vālcea; Str. Uzinei nr. 4

Stotai - 55168,74 mp, din care:

Sconstruită= 11593,93 mp

1970

15789

Decretul nr. 95/3.03.1970; Decretul nr. 488/30.11.1970; Ordinul MAS nr. 152/11.12.1970

īn administrare

imobil”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 965.

 

ANEXA

(Anexă la Hotărārea Guvernului nr. 1.319/1996)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului din domeniul public al statului dat īn administrare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Rāmnicu Vālcea, care se introduce īn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

Anul dării īn folosintă

Valoarea de inventar

Baza legală

Situatia juridică

Tip bun

Teren

Tara: Romānia; Judet: Vālcea; MRJ Rāmnicu Vālcea; Str. Uzinei nr. 4

Stotai = 55168,74 mp, din care:

SConstruită= 11593,93 mp

1970

15789

Decretul nr. 95/3.03.1970; Decretul nr. 488/30.11.1970; Ordinul MAS nr. 152/11.12.1970

īn administrare

imobil


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decāt cele destinate exclusiv transportului de persoane, īn zilele de vineri, sāmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decāt cele destinate exclusiv transportului de persoane, īn zilele de vineri, sāmbătă, duminică si de sărbătoare legală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, liniuta a doua va avea următorul cuprins:

„- zile de sărbătoare legală - zilele īn care nu se lucrează, asa cum sunt prevăzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare. Acestea sunt:

a) 1 si 2 ianuarie;

b) prima si a doua zi de Pasti;

c) 1 mai;

d) prima si a doua zi de Rusalii;

e) Adormirea Maicii Domnului;

f) 1 decembrie;

g) prima si a doua zi de Crăciun.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

3. La anexa nr. 2, litera J) se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărāre intră īn vigoare la 15 zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 1.007.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate īnchirierii, judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagatei, etapa IM”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate īnchirierii, judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagatei, etapa III”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti īn anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe īn conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.017.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată conform legii.


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului a unor constructii aflate īn administrarea Serviciului Romān de Informatii, īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului a unor constructii aflate īn administrarea Serviciului Romān de Informatii, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Trecerea īn domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, potrivit legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Serviciul Romān de Informatii īsi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 4. - Serviciul Romān de Informatii, īmpreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare īn anexa nr. 43 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Romān de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.018.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate īn administrarea Serviciului Romān de Informatii, care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Constructia din incinta imobilului, propusă pentru demolare

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Număr de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de inventar

- lei -

Municipiul Bucuresti,

Str. Gratioasă nr. 15,

sectorul 1

Serviciul Romān de Informatii

1. Centrală termică (corp C2)

Suprafata construită = 704,59 m2 Suprafata desfăsurată = 836,84 m2

153.301 (partial)

4.768

2. Constructie anexă (corp C3)

Suprafata construită = 7,37 m2 Suprafata desfăsurată = 7,37 m2

3. Constructie anexă (corp C4)

Suprafata construită = 49,54 m2 Suprafata desfăsurată = 99,79 m2

4. Constructie anexă (corp C5)

Suprafata construită = 44,16 m2 Suprafata desfăsurată = 44,16 m2

5. Constructie anexă (corp C6)

Suprafata construită = 11,94 m2 Suprafata desfăsurată = 11,94 m2

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea partială a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Caracal si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea partială a unui imobil, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Caracal si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat īn vederea functionării unui punct termic de zonă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.019.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Caracal si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul  bunurilor aflate īn administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Caracal, str. Toma Ruscă nr. 10, judetulOlt

Statul romān, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Caracal,

īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

- Imobil 2806 (partial)

- Cod 8.29.09

- Nr. M.F. 103.851

Suprafata terenului - 464 m2

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Gurasada si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada, judetul Hunedoara

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 9 alin. (1)si art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Gurasada si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada, judetul Hunedoara.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat īn vederea amenajării unui complex turistic si de evenimente.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.021.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Gurasada si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate īn administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Gurasada, judetul Hunedoara

Statul romān, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Comuna Gurasada,

īn administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada

- Imobil 789

- Cod 8.29.09

- Nr. M.F. 103.489

- Suprafata construită = 5.763 m2

- Suprafata desfăsurată = 6.080 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 22,20 ha

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncadrarea īn categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri si sectoare de drumuri de interes local, situate īn judetul Hunedoara

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă īncadrarea īn categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri si sectoare de drumuri de interes local, situate īn judetul Hunedoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.


Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea īncadrării īn categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează īn mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.026.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri si sectoare de drumuri de interes local, situate īn judetul Hunedoara, care se īncadrează īn categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

(origine - destinatie)

Lungime - km -

Provine din:

1.

DC14B

DN 74 (Vulcan) - Delureni - Dealul Ungurului

0+000-23+000

23,000

Drum vicinal

2.

DC14C

DJ 705D-Stănija-Căinel-Tăuti

0+000-2+000

2,000

Drum vicinal

3.

DC14D

DJ 705D-Stănija-Vārful Măgurii

0+000-1+500

1,500

Drum vicinal

4.

DC14E

DJ 742A-După Piatră-Porcurea

0+000-3+000

3,000

Drum vicinal

5.

DC 166B

DJ 706A-Vălisoara-Ormindea

0+000-0+600

0,600

Str. Dealul Orminzii

6.

DC 166C

DN 76-Vălisoara-Luncoiu de Sus

0+000-2+200

2,200

Str. Dealul Luncoiului

7.

DC 166D

DC 165-Vălisoara-Dudesti

0+000-3+000

3,000

Str. Pietris

8.

DC 166E

DN 76-Vălisoara-Dealul Mare

0+000-1+500

1,500

Str. Poieni

9.

DC 166F

DC 165-Dealu Mare-Podele

0+000-2+100

2,100

Str. Stini

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 639/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Romān㔠- S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

Avānd īn vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 639/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Romān㔠- S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 365 din 1 iunie 2009, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sārbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.036.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania National㠄Loteria Romān㔠- S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO 12397185

 

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

- mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE {rd.2 + 10 + 15)

1

1.475.921,00

*

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.437.245,00

*

*

a) productia vāndută

3

1.424.671,00

*

*

b) venituri din vānzarea mărfurilor

4

30,47

*

*

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

*

*

- subventii, cf. preved. legale īn vigoare

6

 

*

*

- transferuri, cf. preved. legale īn vigoare

7

 

*

*

d) productia imobilizată

8

230,64

*

*

e) alte venituri din exploatare

9

12.312,89

*

2

Venituri financiare-total, din care :

10

38.676,00

*

*

a) venituri din interese de participare

11

 

*

*

b) venituri din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

*

*

c) venituri din dobānzi

13

38.676,00

*

*

d) alte venituri financiare

14

 

*

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

*

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

1.259.356,00

*

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.105.273,00

*

*

a) cheltuieli materiale

18

10.057,00

*

*

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

4.724,53

*

*

c) cheltuieli privind mărfurile

20

30,47

*

*

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

93.781,81

*

*

- salarii

22

67.151,91

 

 

- contracte de mandat / contracte de performantă

23

301,29

*

*

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care :

24

18.603,96

*

*

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale

25

14.020,89

*

*

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

502,14


*

*

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

4.080,93

*

*

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.724,65

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresă (cf.art. 3 Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

*

*

- fonduri speciale aferente fondului de salarii:

32

1.644,58

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

32 bis

195,78

*

*

- tichete de masă

33

6.080,07

*

*

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale, din care;

34

61.322,62

 

 

- ajustări de valoare privind activele circulante

34 bis

 

 

 

- ajustări privind provizioanele

34 bis

 

*

*

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

935.356,57

*

*

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

101.087,01

*

*

- cheltuieli de protocol, din care:

37

242,73

*

*

- Tichete cadou pentru protocol {cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

38

 

*

*

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

906,83

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)

40

 

*

*

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi {cf. art.2 din legea nr, 193/2006)

41

 

*

*

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

500,00

*

*

- alte cheltuieli, din care :

43

834.269,56

 

 

- cheltuieli cu cāstigurile aferente produselor loteristice

43 bis

833.559,51

*

*

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

*

*

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

*

2

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

154.083,00

*

*

- cheltuieli privind dobānzile

47

 

*

*

- alte cheltuieli financiare

48

154.083,00


*

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

*

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere):

50

216.565,00

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare:

50 bis

331.972,00

IV.

*

IMPOZIT PE PROFIT

51

64.245,47

V.

*

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

152.319,53

*

1

Rezerve legale

53

 

*

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

36.551,04

*

3

Alte rezerve reprezentānd facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

*

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor īmprumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege, din care:

57

10.767,96

*

6

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 21 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

58

609,28

*

7

Profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001

59

10.158,68

*

8

Contributie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificată prin legea nr.328/2006 privind cinematografia

60

0

*

9

Minimum 60% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si Săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr.20/2005

61

63.000,32

*

10

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-9 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

42.000,21

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

63

103.322,83

*

1

Surse proprii

64

103.322,83

*

2

Alocatii de la buget

65

 

*

3

Credite bancare

66

 

*

 

- interne

67

 

*

 

- externe

68

 

*

4

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

70

103.322,83


*

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele anului

71

103.322,83

*

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

*

*

- interne

73

 

*

*

- externe

74

 

VIII.

*

REZERVE, din care:

75

8.522,35

*

1

Rezerve legale

76

8.522,35

*

2

Rezerve statutare

77

 

*

3

Alte rezerve

78

 

IX.

*

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

*

1

Venituri totale:

80

1.475.921,00

 

 

Venituri din exploatare:

80 bis

1.437.245,00

*

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale:

81

1.259.356,00

 

 

Cheltuieli din exploatare:

81 bis

1.105.273,00

*

3

Nr. prognozat de personal la finale anului

82

3.051

*

4

Nr. mediu de personal total

83

2.977

*

5

Fond de salarii, din care :

84

67.151,91

*

*

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

67.039,64

*

*

b) alte cheltuieli cu personalul

86

112,27

*

6

Cāstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.876,60

*

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.80/83) - īn preturi curente

88

495,77

*

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanć) (rd. 80/83)- īn preturi comparabile)

89

495,77

*

9

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

*

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000

91

853,27

*

11

Plăti restante

92

 

*

*

- preturi curente

93

 

*

*

- preturi comparabile

94

 

*

12

Creante restante

95

 

*

*

- preturi curente

96

 

*

*

- preturi comparabile

97

 

 

NOTĂ:

- Rd. 22 „salarii” īn sumă de 67.151,91 mii lei, cuprinde suma de 67.039,64 mii lei, reprezentānd fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizatii A.G.A., CA. si suma de 105,84 mii lei alte drepturi bănesti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor īn vigoare;

- Rd. 86 „alte cheltuieli cu personalul” īn sumă de 112,27 mii lei, cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizatie A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizatii CA. si alte drepturi bănesti asimilate salariilor īn sumă de 105,84 mii lei;

- Potrivit CCM īn vigoare, principala formă de salarizare īn cadrul companiei este acordul direct.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Roman loan īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Roman Ioan se numeste īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2009.

Nr. 611.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MĂRCI

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci nr. 108/2002 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier īn proprietate industrială

 

Īn baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

īn temeiul art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier īn proprietate industrială, republicată,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci nr. 108/2002 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier īn proprietate industrială, publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

- La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Odată cu cererea, solicitantul va depune pe propria răspundere următoarele documente:

a) copia certificatului de nastere;

b) copia diplomei de absolvire a unui institut sau universităti de īnvătămānt superior, cu mentionarea specializării tehnice, stiintifice sau juridice;


c) cazier judiciar; pentru īnscrierea la examen se poate admite dovada solicitării cazierului sub rezerva ca pānă la īnregistrarea īn Registru acesta să fie depus la dosar;

d) o copie a carnetului de muncă sau adeverinta eliberată de societatea ori unitatea īn care candidatul si-a desfăsurat sau īsi desfăsoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani īn domeniul profesiei de bază; adeverinta care atestă practica de 3 ani īn domeniul proprietătii industriale este eliberată sau vizată de Cameră. Modul de desfăsurare a practicii se stabileste de Cameră, cu acordul OSIM;

e) dovada de plată a tarifului perceput de OSIM pentru serviciul de examinare a candidatului, īn functie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care acesta s-a īnscris.”

Art. II. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM) va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

Alexandru Cristian Strenc

 

Bucuresti, 17 septembrie 2009.

Nr. 113.

 

MINISTERUL ADMNISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea sumelor īn vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei īn sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 18/2009, Legea bugetului de stat pe anul 2009,

Īn temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, si, respectiv, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzător perioadei ianuarie-septembrie a anului 2009 (transa V - octombrie 2009), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face īn baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor īnregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 16 septembrie 2009.

Nr. 229.

 


ANEXĂ

 

SUME

calculate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energie termică furnizată populatiei īn sisteme centralizate, īn valoare de 27.000.000 lei

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Cantitate energie termică furnizată populatiei īn ianuarie- septembrie 2009

(Gcal)

Cantitate anuală de energie termică estimată a fi furnizată populatiei conform A.N.R.S.C.

(Gcal)

Compensare combustibil 2009

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume octombrie

2009

lei

unitar lei/Gcal

lei

1.

Arad

1- Arad

169.726

272.151

51,23

13.942.296

481.000

2.

Arges

2-Pitesti

195.426

324.577

83.97

27.254.731

876.000

3.

Bacău

3-Bacău

89.885

234.366

72,79

17.059.501

300.000

4.

Botosani

4-Botosani

51.762

92.000

79,23

7.289.160

201.000

5.

Bihor

5-0 rādea

273.784

483.000

47,88

23.126.040

749.000

6.

Brasov

6-Brasov

114.526

233.125

54,00

12.588750

304.000

7-Făgăras

17.898

31.500

82,47

2.597.805

93.000

7.

Brăila

8-Brăila

84 053

150.335

99,90

15.018 467

385.000

8.

Buzău

9-Buzău

90.815

149.537

101,31

15 149.593

551.000

9.

Caras Severirt

10-Resita

18201

28.020

108,32

3.035.126

117.000

10.

Călărasi

11-Oltenita

18.783

28.371

88,84

2.520.480

70.000

11.

Cluj

12-Cluj Napoca

205.510

389.500

96,75

37.684.125

1.205.000

12.

Constanta

13-Constanta

386.806

637.636

70,99

45.265.780

1.485.000

14-Medgidta

18.514

30.500

85,23

2.599.515

76.000

15-Mangalia

37.035

50 000

177,57

8 878.500

277.000

16-Năvodari

35.341

54.707

59,27

3.242.484

111.000

13.

Dāmbovita

17-Tārgoviste

32.521

67.000

97,21

6.513.070

177.000

14.

Dolj

18-Craiova

272.995

460.000

33,77

15.534.200

453.000

19-Calafat

5.196

15.000

114,60

1.719.000

300.000

15.

Galati

20-Galati

297.666

447.109

59,61

26.652.167

868.000

16.

Giurgiu

21-Giurgiu

51.539

89 406

86,57

7.739.877

132.000

17.

Harghita

22-Gheorgheni

16.676

29.000

61,80

1.792.200

51.000

23-Miercurea Ciuc

46.167

70.000

101,29

7090.300

278.000

24-Odorheiu Secuiesc

13.380

28.244

93,53

2.641.661

83.000

18.

Hunedoara

25-Deva

50.186

110.000

37,04

4.074.400

101.000

19.

lasi

26-Pascani

24.079

41.693

90,65

3.779.470

53.000

20.

Maramures

27-Baia Mare

3.600

5.000

86,66

433.300

22.000

21.

Mehedinti

28-Dr. Turnu Severin

130.256

209.000

27,16

5.676.440

155.000

22.

Mures

29-Tārgu Mures

123.789

192.047

101,49

19.490.850

745.000

23.

Neamt

30-Piatra Neamt

45.975

100.000

103,33

10.333.000

251.000

24.

Olt

31-Caracal

18813

43.000

91,26

3.924.180

50.000

25.

Prahova

32-Ploiesti

274.256

392.434

56,78

22.282.403

890.000

26.

Suceava

33-Suceava

119.974

210.000

64,65

13.576.500

438.000

34-Rădăuti

26.344

58.000

68,01

3.944.580

100.000

27.

Teleorman

35-Turnu Măgurele

19 846

36.000

78,57

2.828.520

63.000

36-Alexandria

37.835

97.093

61,22

5.944.033

77.000

37-Rosiorii de Vede

8.730

20.000

84,51

1.690.200

22.000

28.

Timis

38-Timisoara

463.683

735.235

71,87

52.841 339

1 918 000

39-Sānnicolau Mare

4 967

8.380

78,76

660.009

27.000

29.

Tulcea

40-Tulcea

63.084

109.850

94,91

10.425.864

227.000

30.

Vālcea

41-Rm. Vālcea

150.041

250.000

34,99

8.747.500

417.000

31.

Vaslui

42-Vaslui

9.146

22203

127.65

2.834,213

34.000

32.

Vrancea

43-Focsani

84.095

146.697

70,24

10.303.997

1.500 000

33.

Bucuresti

44-Bucuresti

2.556.009

4.343.336

75,57

328.225.901

10.287 000

TOTAL

6.758.913

11.525.052

 

818.951.527

27.000.000

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”

 

Īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 916 din 7 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) adeverintă eliberată de către unitatea scolară din care să rezulte media generală si numărul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie socială «Bani de liceu».”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) si d), cu următorul cuprins:

,,c) media generală a anului scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie socială «Bani de liceu»;

d) absentele nemotivate acumulate īn anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie socială «Bani de liceu».”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 5.092.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.839/2004)

 

Nr. de Īnregistrare/Data.........................................................

Unitatea de īnvătămānt..............................................................

(denumirea, localitatea, judetul, codul SIRUES)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”

 

1. Subsemnatul/Subsemnata,...................................................................(numele, initiala tatălui, prenumele), fiul/fiica lui..........................si al/a........................, domiciliat/domiciliată īn ......................................................................................................................................................................(str., nr., bl., sc, et., ap., judetul/sectorul, localitatea), cod postal nr......................, cod numeric personal........................, CI/BI......................, telefon/fax............., e-mail....................., elev/elevă la.........................................................................(unitatea de īnvătămānt)  din localitatea.........................., judetul .......................................


2. Venitul brut lunar pe membru de familie, īn ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului:

 

Venit mediu brut pe membru de familie

Luna

Venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat īn ultimele 3 luni

iunie

iulie

august

Suma

 

 

 

 

 

3. Statutul juridic            orfan

sau medical:                   urmas al eroilor revolutiei

                                     bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbtie gravă, insuficientă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA

4.  Am domiciliul īn mediul rural.

5. Media generală a anului scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu” este....................................

6. Numărul de absente nemotivate īn anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu” este de.................................

Solicit acordarea sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la īntocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii sprijinului financiar īn cadrul Programului national de protectie social㠄Bani de liceu” si să fie partial publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară.

Cunoscānd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul īn declaratii, confirm pe propria răspundere că toate informatiile prezentate sunt corecte, exacte, complete si sustinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca, īn cazul schimbării validitătii informatiilor īnainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez comisia despre aceste schimbări.

 

Semnătura reprezentantului legal

....................................

Semnătura elevului

....................................

 

            Rezervat pentru comisie:

            Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se īncadrează īn prevederile legale pentru acordarea sprijinului financiar, elevul avānd un venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat īn ultimele 3 luni, de...........

 

Semnătura presedintelui comisiei

....................................

LS....................................

 

NOTĂ:

Sectiunile 3 si 4 se completează numai īn cazul elevilor care se află īn una dintre aceste situatii.

Numărul de īnregistrare al cererii si denumirea unitătii/institutiei de īnvătămānt se completează de către comisia din unitatea/institutia de īnvătămānt.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 4.839/2004)

 

CALENDAR

de desfăsurare a Programului national de protectie social㠄Bani de liceu”

 

Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie social㠄Bani de liceu” - 15 septembrie - 1 octombrie

Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitătii cererilor depuse de către comisii - 1 octombrie - 23 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat- 1 octombrie - 27 octombrie

Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie

Depunerea contestatiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie

Rezolvarea contestatiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei romāne din decembrie 1989”, a titlului de „Luptător pentru victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989” si a medaliei „Revolutia romānă din decembrie 1989”, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 2 „Titlul de «Luptător pentru victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989»“, la „Bucuresti”, īn loc de: „Ghiorghina Cornel” se va citi: „Gherghina Cornel”;

- īn anexa nr. 3*) „Titlul de «Luptător pentru victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989»“, la „Asociatia «16-21 Decembrie»“, īn loc de: „P/uf Birton losifse va citi: „Birton losif.


*) A se vedea si rectificarea publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009.

 

La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Romāne din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Romāne din Decembrie 1989, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 2, la nr. crt. 7633, la coloana „Numele si prenumele”, īn loc de: „GHEORGHE DAN MARIUS” se va citi: „GHERGHE DAN-MARIUS”;

- īn anexa nr. 2, la nr. crt. 13643*), la coloana „Numele si prenumele”, īn loc de: „GHISEREL ION”se va citi: „GHISEREL ION”.


*) A se vedea si rectificarea publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 2, la pozitia 17, īn loc de: „17. Esanu Corneliu, fiul lui Alexei (născut la 17.03.1938 īn localitatea Corjeuti, judetul Edinet) si Raisa, născut la data de 13 aprilie 1968 īn localitatea Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 13, ap. 62. (15.167/2003)” se va citi: „17. Esanu Corneliu, fiul lui Alexei (născut la 17.03.1938 īn localitatea Corjeuti, judetul Edinet) si Raisa, născut la data de 13 aprilie 1968 īn localitatea Pererita, sectorul Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 13, ap. 62. (15.167/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 360, īn loc de: „360. Munteanu Georgeta, fiica lui Rosea Victor si Lucretia (născută la 20.01.1939 īn localitatea Bălti), născută la data de 28 aprilie 1970 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hīncesti nr. 2. (411/2004) Copii minori: Munteanu Nicoleta, născută la data de 15.06.2001, si Munteanu Lucretia, născută la data de 22.10.1994.” se va citi: „360. Munteanu Georgeta, fiica lui Rosea Victor si Lucretia (născută la 20.01.1939 īn localitatea Bălti), născută la data de 28 aprilie 1970 īn localitatea Cucioaia, raionul Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hīncesti nr. 2. (411/2004) Copii minori: Munteanu Nicoleta, născută la data de 15.06.2001, si Munteanu Lucretia, născută la data de 22.10.1994.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei romāne unor persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexă, la pozitia 44, īn loc de: „44. Jabri Tabrizi Ehssan, fiul lui Nasooh si Hidie Al Homsi, cetătean iranian, născut la data de 2 aprilie 1966 īn localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual īn localitatea Timisoara, Intr. Apelor nr. 5, bl. 19, se. B, ap. 6, judetul Timis. (2.737/2008) Copii minori: Jabri Tabrizi Mohammed, născut la data de 3.01.1992, si Jabri Tabrizi Nur, născută la data de 6.05.1996.” se va citi: „44. Jabri Tabrizi Ehssan, fiul lui Nasooh si Hidie Al Homsi, cetătean iranian, născut la data de 2 aprilie 1966 īn localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual īn localitatea Timisoara, Intr. Apelor nr. 5, bl. 19, se. B, ap. 6, judetul Timis. (2.737/2008) Copii minori: Jabri Tabrizi Mohammad, născut la data de 3.01.1992, si Jabri Tabrizi Nur, născută la data de 6.05.1996.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 335 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 12, īn loc de: „12. Bar Dov Dan, fiul lui Zinger Francisc si Lea, născut la data de 13 martie 1958 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Shohamnr. 10. (1.446/2007) Copii minori: Bar Dov Lior, născut la data de 9 ianuarie 1999.”se va citi: „12. Bar Dov Dan, fiul lui Zinger Francisc si Lea, născut la data de 13 martie 1958 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Shoham nr. 10. (1.446/2007) Copii minori: Bar Dov Lior, născut la data de 9 ianuarie 1993.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.408/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 336 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 36, īn loc de: „36. Hofman Haim, fiul lui lancu si Basie, născut la data de 18 februarie 1954 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Yavneh, str. Etrog 18.(1.767/2007)” se va citi: „36. Hofman Haim, fiul lui lancu si Basie, născut la data de 14 februarie 1954 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Yavneh, str. Etrog 18. (1.767/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 124, īn loc de: „124. Grigorenco Tamara, fiica lui Putină Vasile (născut la 3.08.1922 īn localitatea Grinăuti, raionul Rīscani) si Eugenia, născută la data de 7 decembrie 1955 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. C. Negruzzi nr. 1/12. (1.885/2008)” se va citi: „124. Grigorenco Tamara, fiica lui Putină Vasile (născut la 3.08.1922 īn localitatea Grinăuti, raionul Rīscani) si Eugenia, născută la data de 7 decembrie 1955 īn localitatea Grinăuti, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. C. Negruzzi nr. 1/12. (1.885/2008)”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 266, īn loc de: „266. Triboi Eudochia, fiica lui Tugui Grigore si Tatiana (născută la 8.08.1930 īn localitatea Grozdova, raionul Floresti), născută la data de 19 septembrie 1960 īn localitatea Grozdova, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 104. (1.791/2008)” se va citi: „266. Triboi Eudochia, fiica lui Tugui Grigore si Tatiana (născută la 8.08.1930 īn localitatea Gvozdova, raionul Floresti), născută la data de 19 septembrie 1960 īn localitatea Gvozdova, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 104 (1.791/2008)”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 277, īn loc de: „277. Valcovschi Lilian, fiul lui Gubilit Ion si Vera (fiica lui lliev Dumitru, născut la 1.11.1930 īn localitatea Lopatna, judetul Orhei), născut la data de 22 iunie 1972 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova. (1.705/2008)” se va citi: „277. Volcovschi Lilian, fiul lui Gubilit Ion si Vera (fiica lui lliev Dumitru, născut la 1.11.1930 īn localitatea Lopatna, judetul Orhei), născut la data de 22 iunie 1972 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova. (1.705/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 2, la pozitia 24, īn loc de: „24. Caragia Gheorghe, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 1.05.1935 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni) si Nina, născut la data de 26 iulie 1985 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (116/2006)”se va citi: „24. Caragia Elisaveta, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 1.05.1935 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni) si Nina, născută la data de 26 iulie 1985 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (116/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 27, īn loc de: „27. Caraman Liuba, fiica lui Sīngerean Afanasie (născut la 30.11.1928 īn localitatea Negureni, judetul Orhei) si Zinaida, născută la data de 15 august 1957 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 1, ap. 10. (24/2005)” se va citi: „27. Caraman Liuba, fiica lui Sīngerean Afanasie (născut la 30.11.1928 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei) si Zinaida, născută la data de 15 august 1957 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 1, ap. 10. (24/2005)”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 129, īn loc de: „129. Railean Eugen, fiul lui Chirii si Liubovi, născut la 19.07.1920 īn localitatea Redi, Ceresnovăt), născut la data de 11 martie 1949 īn localitatea Ceresnovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 14. (12.089/2003)” se va citi: „129. Railean Eugen, fiul lui Chirii si Liubovi, născut la 19.07.1920 īn localitatea Redi, Ceresnovăt), născut la data de 11 martie 1949 īn localitatea Redi-Ceresnovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 14. (12.089/2003)”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 139, īn loc de: „139. Sīli Sergiu, fiul lui Luca (născut la 16.08.1937 īn localitatea Lăpusna) si Zamfira, născut la data de 30 octombrie 1970 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti. (1.385/2004) Copii minori: Sīli Ion, născut la data de 4.11.1994, si SīliZina, născută la data de 29.03.1997.” se va citi: „139. Sīli Sergiu, fiul lui Luca (născut la 16.08.1937 īn localitatea Lăpusna) si Zamfira, născut la data de 30 octombrie 1970 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti. (1.385/2004) Copii minori: Sīli Ion, născut la data de 4.11.1994, si Sīli Zina, născută la data de 29.03.1997.”;

- īn anexa nr. 2, la pozitia 8, īn loc de: „8. Gherghelegiu Dorin, fiul lui Petru si Viorica (fiica lui Moldoveanu Vasile, născut la 1.06.1928 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, si Minodora), născut la data de 22 septembrie 1981 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mălina Mică nr. 20, ap. 40. (2.581/2003)”se va citi: „8. Gherghelegiu Dorin, fiul lui Petru si Viorica (fiica lui Moldovanu Vasile, născut la 1.06.1928 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, si Minodora), născut la data de 22 septembrie 1981 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mălina Mică nr. 20, ap. 40. (2.581/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 186, īn loc de: „186. Mocanu Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor si Marina, născută la 17.07.1924 īn localitatea Satul Nou) si Fomaida, născut la data de 9 martie 1976 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Satul Nou, raionul Cimislia. (16.804/2003) Copii minori: Mocanu Valeria, născută la data de 13.01.2001, Mocanu Paula, născută la data de 27.10.2004, si Mocanu Gabriel, născut la data de 15.05.2006.”se va citi: „186. Mocanu Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor si Marina, născută la 17.07.1924 īn localitatea Satul Nou) si Fomaida, născut la data de 9 martie 1976 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Satul Nou, raionul Cimislia. (16.804/2003) Copii minori: Mocanu Valeria, născută la data de 13.01.2002, Mocanu Paula, născută la data de 27.10.2004, si Mocanu Gabriel, născut la data de 15.05.2006”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 307, īn loc de: „307. Terenti Elena, fiica lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 28.03.1928 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău) si Valentina, născută la data de 5 mai 1980 īn localitatea Nikeli, raionul Pecenga, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Maximovca, Str. Sportivă, raionul Anenii Noi. (2.965/2008)” se va citi: „307. Terenti Elena, fiica lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 28.03.1928 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău) si Valentina, născută la data de 15 mai 1980 īn localitatea Nikeli, raionul Pecenga, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Maximovca, Str. Sportivă, raionul Anenii Noi. (2.965/2008)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.711/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexă, la pozitia 9, īn loc de: „9. Beck losif, fiul lui Eugen si Aurica, născut la data de 1 ianuarie 1951 īn localitatea Hida, judetul Sălaj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Yam A, str. Frishman nr. 9. (2.423/2007)” se va citi: „9. Beck losif, fiul lui Eugen si Aurica, născut la data de 31 ianuarie 1951 īn localitatea Hida, judetul Sălaj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Yam A, str. Frishman nr. 9. (2.423/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 267, īn loc de: „267. Ursu Ananii, fiul lui Valerii si Vera (fiica lui Ananie, născut la 6.08.1933 īn localitatea Peresecina), născut la data de 7 noiembrie 1989 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, raionul Orhei. (3.125/2008)” se va citi: „267. Ursu Ananii, fiul lui Valerii si Vera (fiica lui Ananie, născut la 6.08.1933, īn localitatea Peresecina), născut la data de 1 noiembrie 1989 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, raionul Orhei. (3.125/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 45, īn loc de: „45. Burdujan Vădim, fiul lui Valeriu (fiul lui Veniamin si Eugenia, născută la 22.02.1928 īn localitatea Chitcani) si Lidia, născut la data de 16 februarie 1977 īn localitatea laski, judetul Beleaevski, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 111, bl. 3, ap. 19. (11.826/2003) Copii minori: Burdujan Dan, născut la data de 24.04.2007.” se va citi: „45. Burdujan Vădim, fiul lui Valeriu (fiul lui Veniamin si Eugenia, născută la 22.02.1928 īn localitatea Chitcani) si Lidia, născut la data de 16 februarie 1977 īn localitatea lasski, judetul Beleaevsk, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 111, bl. 3, ap. 19. (11.826/2003) Copii minori: Burdujan Dan, născut la data de 24.04.2007.”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 63, īn loc de: „63. Cernobrov lurie, fiul lui lurie si Svetlana, născut la data de 9 ianuarie 1991 īn localitatea Pīrjota, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, bl. 1, ap. 65. (2.646/2006)” se va citi: „63. Cernobrov lurie, fiul lui lurii si Svetlana, născut la data de 9 ianuarie 1991 īn localitatea Pīrjota, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, bl. 1, ap. 65. (2.646/2006)”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 122, īn loc de: „122. Eglerlrina, fiica lui Arnăut Constantin si Valentina (născută la 23.11.1936, īn localitatea Nicopol), născută la data de 6 octombrie 1968 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Kiev, Str. Partizanilor nr. 48 (10.962/2003) Copii minori: Kirichenko Sergey, născut la data de 8.07.1991.”se va citi: „122. Eglerlrina, fiica lui Arnăut Constantin si Valentina (născută la 23.11.1936, īn localitatea Nicopol), născută la data de 6 octombrie 1968 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean rus, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Kiev, Str. Partizanilor nr. 48 (10.962/2003) Copii minori: Kirichenko Sergey, născut la data de 8.07.1991.”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia 133, īn loc de: „133. Gheorghistan Veaceslav, fiul lui Vitalie (fiul lui Ion si Sofia, născută la 10.10.1926 īn localitatea Mălăesti) si Silvia, născut la data de 16 septembrie 1973 īn localitatea Sevirova, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nicolaevca, raionul Floresti. (15.108/2003)” se va citi: „133. Gheorghistean Veaceslav, fiul lui Vitalie (fiul lui Ion si Sofia, născută la 10.10.1926 īn localitatea Mălăesti) si Silvia, născut la data de 16 septembrie 1973 īn localitatea Sevirova, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nicolaevca, raionul Floresti. (15.108/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexă, la pozitia 70, īn loc de: „70. Prundaru Ioana Măria Alexandra, fiica lui Solomon Gheorghe Mircea si lonescu Măria, născută la data de 15 noiembrie 1956 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Elvetia, Zurch, Goldauerstrasse nr. 47, 8006. (370/2009)”se va citi: „70. Prundaru Ioana Măria Ruxandra, fiica lui Solomon Gheorghe Mircea si lonescu Măria, născută la data de 15 noiembrie 1956 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Elvetia, Zurich, Goldauerstrasse nr. 47, 8006. (370/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 73, īn loc de: „ 73. Ciobanu Ghenadie, fiul lui Gheorghe si Lucia (fiica lui Haralampie, născut la 23.02.1920 īn localitatea Domulgeni, judetul Soroca), născut la data de 1 aprilie 1975 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Mircea celBătrīnnr. 1. (3.655/2008)”se va citi: „73. Ciobanu Ghenadie, fiul lui Gheorghe si Lucia (fiica lui Haralampie, născut la 23.02.1920 īn localitatea Domulgeni, judetul Soroca), născut la data de 1 aprilie 1975 īn localitatea Marienfeld, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Mircea celBătrīnnr. 1. (3.655/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia 86, īn loc de: „86. Dascăl Daniela, fiica lui Abgas Andrei si Nadejda (fiica lui Pogor Stepan, născut īn anul 1931 īn localitatea lezărenii Vechi), născută la data de 2 ianuarie 1985 īn localitatea Biruinta, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. N. lorga nr. 14, ap. 32. (4.865/2008) Copii minori: Dascăl Andreea, născută la data de 14.12.2006.” se va citi: „86. Dascăl Daniela, fiica lui Abgas Andrei si Nadejda (fiica lui Pogor Stepan, născut īn anul 1931 īn localitatea lezărenii Vechi), născută la data de 2 ianuarie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. N. lorga nr. 14, ap. 32. (4.865/2008) Copii minori: Dascăl Andreea, născută la data de 14.12.2006.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.