MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 607/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 607            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 3 septembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

179. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a X-a/2009

 

892. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III, revizuită, la Conventia MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.156(55) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 13 octombrie 2006

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Regulament de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

 

Rectificări la:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare oferite pentru concesiune

prin apel public de ofertă, Runda a X-a/2009

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, al cap. IV din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 350/2007 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, oferă prin apel public de ofertă concesionarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare în perimetrele prevăzute în anexă.

Art. 2. - Operatiunile petroliere care se vor realiza în portiunile perimetrelor oferite care fac parte din Reteaua „Natura 2000" se vor efectua cu respectarea conditiilor si restrictiilor legale de protectie si conservare a mediului si ale directivelor europene transpuse în legislatia natională.

Art. 3. - Criteriile privind evaluarea ofertelor si a capacitătii tehnice si financiare a ofertantilor sunt prevăzute în Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Persoanele juridice române sau străine interesate vor depune oferte, care vor fi redactate în limba română si vor cuprinde documentele si informatiile prevăzute în art. 32-35 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Ofertele se vor depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prevăzute în anexă, este ora 15,00 a celei de-a 120-a zi lucrătoare, care începe din ziua lucrătoare imediat următoare datei publicării anuntului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Deschiderea ofertelor se face la ora 10,00 a primei zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Datele calendaristice de depunere si deschidere a ofertelor se vor preciza prin procedura de organizare a rundei.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice, conform art. 26 alin. (3) lit. c)-g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face în baza solicitării scrise, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor de achizitionare a pachetelor de date si a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national.

(3) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi puse la dispozitia persoanelor juridice interesate începând cu data publicării anuntului de organizare a Rundei a X-a de apel public de ofertă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dată care marchează deschiderea oficială a Rundei a X-a de apel public de ofertă.

Art. 7 - (1) Organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesionarea unor operatiuni petroliere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura de organizare a apelului public de ofertă cuprinzând detalii privind modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, ale programului de explorare si ale proiectului de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului, precum si modelul acordului petrolier pot fi obtinute gratuit de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în baza unei solicitări scrise, sau de pe pagina web: www.namr.ro, după data deschiderii oficiale a Rundei a X-a de apel public.

(3) Corespondenta oficială cu privire la Runda a X-a de apel public de ofertă se face la adresa:

Agentia Natională pentru Resurse Minerale Dr.ing.ec. Gelu Agafiel Mărăcineanu - presedinte Str. Mendeleev nr. 36-38, 010366 Bucuresti Sectorul 1, Bucuresti ROMÂNIA

(4) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, sau de pe pagina web: www.namr.ro, sau la adresele de e-mail: gmaracineanu@namr.ro, dorin.cojocaru@namr.ro

Art. 8. - Negocierea acordurilor petroliere începe în termen de 15 zile de la data notificării câstigătorului ofertei, dacă nu au fost formulate contestatii.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 179.

 


ANEXA

 

LISTA

perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă în Runda a X-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT. NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

EX-1 VOIVOZI

1

688991,75

291534,93

1

CĂREI

12,39

PETROM

(0)-(-600)

1

686379,91

306782,87

2

688906,19

311859,19

2

688765,33

308658,56

3

655500,00

312000,00

3

688792,49

310459,69

4

655500,00

287000,00

4

687750,03

311521,48

5

653544,21

287000,00

5

686138,04

310334,51

6

653574,72

267470,00

6

684623,41

308298,27

Intre punctele 1 si 6 limita perimetrului este granita de stat a României.

7

684883,83

306792,14

2

DINDESTI

2,31

LIBER

nelimitat

1

677089,60

301997,71

2

677255,45

300851,22

3

678323,47

301068,99

4

678757,59

302000,04

5

678639,86

302680,76

6

677618,92

302670,21

3

PISCOLT

11,27

PETROM

(0)-( 1000)

1

678836,31

293148,71

2

679563,87

293903,37

3

680036,86

294501,28

4

680541,16

294775,33

5

680525,62

295620,35

6

681344,65

296787,37

7

680752,34

297756,89

8

679286,38

297752,19

9

677969,19

297346,90

 

 

 

10

677495,86

294802,04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

 

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

 

 

4

CURTUISENI

32,96

PETROM

(0) —(-1300)

1

681572,79

285025,55

2

680889,34

284288,90

3

675275,76

286507,69

4

675256,79

290942,29

5

678883,22

290954,10

6

681667,90

289976,33

7

681824,93

288379,16

5

SCĂRISOARA NOUĂ NORD

4,23

PETROM

(0) —(-1300)

1

687309,73

290010,60

2

687366,73

291319,71

3

685771,35

291291,95

4

683501,29

289086,11

6

SCĂRISOARA NOUĂ

3,4

PETROM

(0) —(-1100)

1

679418,86

291953,95

2

679007,16

293190,06

3

680160,90

294587,11

4

681147,38

294560,64

5

681172,22

293664,77

6

680348,50

292529,44

7

SALACEA

4,22

BLACKSTAIRS

nelimitat

1

665170,49

295031,62

2

667812,65

295049,27

3

667839,13

297048,44

4

666220,59

297010,52

8

OTOMANI

1,75

ALGORITM

nelimitat

1

664700,00

293200,00

2

664700,00

294700,00

3

666100,00

294500,00

4

666100,00

293500,00

9

SUDURAU

2,14

BLACKSTAIRS

nelimitat

1

673917,25

307634,02

2

672524,65

307648,03

 

 

 

3

671917,84

308578,76


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

673280,52

309255,13

 

5

673717,43

308659,37

 

10

VIISOARA

13,91

PETROM

(0) —(-1250)

1

659729,53

306350,42

 

2

660848,91

310173,20

 

3

658400,00

312500,00

 

4

656584,89

308965,84

 

11

SARVAZEL

1,14

LIBER

nelimitat

1

662400,00

303500,00

 

2

660700,00

304700,00

 

3

658400,00

312500,00

 

4

662400,00

304300,00

 

12

CHET

2,23

BLACKSTAIRS

nelimitat

1

660582,22

296046,62

 

2

661135,42

297317,42

 

3

660249,82

297613,82

 

4

659003,02

297112,82

 

5

659604,22

296034,62

 

13

SACUIENI

4,43

PETROM

(0) —(-1650)

1

657681,30

275716,21

 

2

658962,73

278525,45

 

3

657299,67

278644,20

 

4

656204,93

276446,46

 

14

SACUIENI NORD

2,42

PETROM

(0) —(-2550)

1

662010,00

280060,00

 

2

662140,00

280580,00

 

3

661412,82

281041,77

 

4

660520,80

281095,68

 

5

659840,80

280062,02

 

6

660543,67

279458,00

 

15

SILINDRU

1,51

MOESIA

nelimitat

1

662975,77

276497,84

 

2

662859,87

277764,59

 

3

661816,66

277160,63

 

4

661552,25

276467,46

 

5

661770,18

276363,78


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT. NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

E X -2 TRIA

1

653574,72

267470,00

1

POIANA

1,46

PETROM

(0) —(-2250)

1

645969,83

297072,71

2

653544,21

287000,00

2

645668,08

297410,40

3

647000,00

287000,00

3

645673,07

298392,89

4

647000,00

301000,00

4

646310,97

298891,91

5

632500,00

301000,00

5

646625,94

298598,31

6

632500,00

305900,29

6

646782,29

297901,89

7

627797,43

306000,00

7

646492,27

297280,13

8

623523,48

249709,05

2

BOGEIU

0,59

BLACKSTAIRS

nelimitat

1

642551,45

298228,60

Intre punctele 1 si 8 limita perimetrului este granita de stat a României.

2

642629,47

298364,88

3

642704,36

298660,64

4

642725,61

299522,17

5

642628,28

299643,70

6

642321,42

299669,90

7

642235,23

299396,43

8

642273,72

298326,18

3

MISCA

2,35

LIBER

(0)—(1100)

1

644078,95

292485,56

2

644331,87

292964,70

3

644364,66

293552,78

4

644295,74

294998,53

5

643908,30

295586,61

6

643710,97

295593,28

7

643284,06

293966,89

8

643458,00

293085,00

4

CHISLAZ

7,61

ALPHA METAL

nelimitat

1

645180,72

284737,54

2

645469,26

285262,08

3

645880,37

287922,53

4

645707,88

290126,12

 

 

 

5

644744,97

289703,10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

644097,85

287929,69

7

643726,30

285659,72

5

SANIOB

12,93

BLACKSTAIRS

nelimitat

1

646185,22

281117,39

2

647441,20

284365,43

3

645180,72

284737,54

4

643726,30

285659,72

5

643582,03

283212,95

6

644068,70

280114,74

6

BORS

10,78

ALGORITM - S.R.L.

nelimitat

1

627700,00

256700,00

2

623900,00

257500,00

3

628500,00

260500,00

4

629700,00

258100,00

7

MIHAI BRAVU VEST

8,9

PETROM

(- 600) -(- 800)

1

644830,85

263147,50

2

643265,67

263472,15

3

641416,78

265020,05

4

641410,01

265487,30

5

644512,24

266590,93

6

645706,81

264304,84

8

CIOCAIA

2,53

LIBER

(-1700) - (- 2700)

1

653498,48

277382,26

2

653511,62

278411,26

3

652150,62

278409,74

4

651491,23

277785,92

5

651607,06

277198,16

6

652328,93

276730,29

9

CIOCAIA-GAZE

NECOMBUSTIBILE

(C02)

1,54

PETROM

(-1600) - (-1810)

1

652140,00

277945,00

2

651407,00

278821,00

3

650795,00

278744,00

4

650512,00

278526,00

5

650189,00

277972,00

6

650186,00

277594,00

7

650528,00

277557,00

8

651371,00

277791,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

 

 

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

 

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT. NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

 

 

10

CIOCAIAVEST-

GAZE

NECOMBUSTIBILE

(C02)

0,65

PETROM

(- 2400) -( 2450)

1

652628,00

275026,00

2

651866,00

275949,00

3

651601,00

275426,00

4

651628,00

275068,00

5

651811,00

274855,00

6

652111,00

274800,00

11

CADEA-DIOSIG

ZONA DIOXIG-

GAZE

NECOMBUSTIBILE

(C02)

1,6

PETROM

(-1575) —

( 1670)

1

651011,00

276613,00

2

650426,00

276720,00

3

649935,00

276656,00

4

649331,00

276814,00

5

649229,00

276895,00

6

649062,00

276899,00

7

648874,00

276743,00

8

648814,00

276477,00

9

648921,00

276074,00

10

649540,00

275867,00

11

650244,00

275861,00

12

650634,00

275953,00

12

CADEA-DIOSIG

ZONA CADEA-

GAZE

NECOMBUSTIBILE

1,5

PETROM

(-1832)-( 1950)

1

648475,00

275445,00

2

648209,00

276085,00

3

647757,00

276454,00

4

647420,00

276201,00

5

647308,00

275838,00

6

647291,00

275301,00

7

647444,00

274913,00

8

647843,00

274666,00

 

 

 

9

648337,00

274669,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

DERNABUDOI

14,08

PHOENIXsi NAUTICAL

nelimitat

1

635935,93

293648,78

 

2

635755,65

296321,65

3

637547,18

297706,16

4

636024,45

300248,10

5

637796,51

300946,23

6

639058,99

300871,02

7

638863,77

296441,67

E X- 3 BĂILE FELIX

1

623523,48

249709,05

 

 

 

 

 

 

 

 

2

627797,43

306000,00

 

 

 

3

626000,00

306000,00

 

 

 

4

604355,23

288508,46

 

 

 

5

605266,00

241824,00

 

 

 

 

 

Intre punctele 1 si 5 limita perimetrului este granita de stat a României.

E X-4 TULCA

1

605266,00

241824,00

1

TINCA

6,2

PETROM

(+50)-(-250)

1

591751,46

262951,95

2

604355,23

288508,46

2

590583,44

263468,97

3

579480,81

268415,18

3

590631,19

264751,80

4

579310,00

228532,40

4

590966,71

266417,85

Intre punctele 1 si 4 limita perimetrului este granita de stat a României.

5

591224,94

266963,77

6

592719,06

266092,43

7

592719,06

264484,18

2

ARPASEL

4,41

LIBER

nelimitat

1

590403,90

247500,61

2

588790,10

250795,94

3

588273,02

251050,01

4

587665,78

250779,54

5

588806,49

248087,59

6

589200,64

247300,04

7

589615,35

247250,82

3

CIUMEGHIU NORD

3,63

CARPATHIAN

nelimitat

1

591462,43

246158,62

2

590815,31

246570,03

3

590403,90

247500,61

 

 

 

4

589615,35

247250,82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT. NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT NR.

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

5

590694,09

244500,11

6

591300,80

243825,44

7

591732,42

244182,98

4

CIUMEGHIU EST

5,84

CARPATHIAN

nelimitat

1

588287,96

243377,14

2

587300,71

245782,33

3

586516,69

245767,44

4

585849,20

244685,98

5

586744,51

242771,85

6

588013,50

241470,27

5

CIUMEGHIU

2,24

LIBER

nelimitat

1

589719,46

239628,42

2

590722,17

240227,95

3

590267,14

240964,00

4

588656,32

241891,60

5

588594,68

241357,38

6

589201,02

240334,69

6

SALONTA

6,13

EXPERT

nelimitat

1

594048,86

234199,07

2

593280,97

236067,62

3

591856,83

235877,01

4

591333,72

232396,83

5

591639,97

231943,32

6

592184,33

232191,83

7

592088,56

232440,78

8

592915,78

233638,30

9

593135,24

233775,02

10

593701,75

233913,07

EX-5ADEA

1

579310,00

228532,40

 

SOCODOR

2,54

PETROM

(0)-(-2150)

1

571050,90

227639,68

2

579480,81

268415,18

2

570245,01

227689,67

3

551882,66

246122,57

3

570045,06

228566,88


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

551839,31

215477,19

 

 

 

 

 

4

571136,55

230400,26

 

 

 

 

5

571643,13

228795,18

 

Intre punctele 1 si 4 limita perimetrului este granita de stat a României.

 

EX —6CURTICI

1

551839,31

215477,19

1

ZIMANDU NOU

0,91

PETROM

(0) - (-2250)

1

537345,20

220192,00

2

551882,66

246122,57

2

536553,90

221002,10

3

549307,00

244047,00

3

536696,00

221208,20

4

549092,25

245082,75

4

537454,10

221334,20

5

544000,00

241100,00

5

537885,80

220496,00

6

541300,00

241300,00

6

537846,70

220266,30

7

538000,00

241000,00

2

TURNU

94,05

PETROM

(0)-(-950)

1

537182,17

193833,45

8

532395,53

242884,30

2

537084,79

193247,14

9

526912,17

238571,12

3

535766,74

192905,00

10

527360,85

205166,30

4

531431,30

197155,47

11

528903,56

170292,26

5

530634,93

198984,45

Intre punctele 1 si 11 limita

perimetrului este granita de stat a

României

6

530033,56

199921,01

7

528413,26

202020,95

8

528736,49

209292,02

9

535336,68

209441,37

10

535341,56

205953,02

11

537867,94

200615,44

12

537567,57

200088,45

13

536473,08

199749,07

3

PECICA

6,68

PETROM

(0)-(-950)

1

529921,00

198026,62

2

530634,93

198984,45

3

530033,56

199921,01

4

528413,26

202020,95

5

527691,60

200231,00

6

527651,77

198818,34

4

PEREGU

5,81

PETROM

(0) —(-1700)

1

530155,41

179167,58

2

529613,32

181073,97

3

532715,81

181316,47

 

 

 

4

532748,48

179164,03


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT NR.

X

Y

EX —7 PERIAM

1

528903,56

170292,26

1

BODROG

5,60

PETROM

(0)-(-950)

1

524580,15

199555,17

2

527360,85

205166,30

2

522925,09

201185,83

3

511651,00

205091,48

3

523819,24

202849,33

4

512218,40

140341,00

4

525391,73

202799,60

Intre punctele 1 si 4 limita perimetrului este granita de stat a României.

5

525378,04

200958,52

6

525391,73

200482,15

2

SEITIN

1,9

AMROMCO

nelimitat

1

522704,15

177569,56

2

521674,11

178999,92

3

520867,58

179200,15

4

521140,87

178168,48

5

521850,86

176997,18

3

SÂNPETRU GERMAN -SECUSIGIU

17,23

PETROM

(0) —(-1000)

1

518203,20

191770,20

2

517709,55

192488,40

3

519468,26

195976,37

4

521608,09

198885,12

5

522925,09

201185,83

6

524580,15

199555,17

7

523961,70

198909,81

8

522755,01

197061,42

4

NADLAC

5,14

CARPATHIAN

nelimitat

1

528292,40

173010,25

2

528278,31

174632,06

3

526163,01

174626,02

4

526170,14

173000,36

 

 

 

5

526754,40

171399,84


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHERESTUR

14,9

PETROM

(0) - (-2400)

1

528454,79

140012,21

 

2

529400,43

141670,32

3

528093,16

142238,13

4

527633,29

141130,57

5

522072,79

146182,63

6

522915,88

147372,24

7

523911,18

149317,49

8

516927,89

149382,26

9

516927,89

148756,15

6

PORDEANU

8,57

PETROM

(0) - (-2300)

1

526663,54

146369,92

2

525241,39

146886,58

3

523844,60

146232,91

4

523798,15

145103,80

5

526652,99

143324,05

6

527590,39

144007,65

EX-8BILED

1

512218,40

140341,00

1

TEREMIA

8,16

PETROM

(0) - (-2200)

1

506497,46

144549,87

2

511651,00

205091,48

2

505336,23

149349,33

3

494842,68

204996,23

3

506352,34

149285,19

4

487912,29

162746,28

4

507853,75

148731,77

Intre punctele 1 si 4 limita perimetrului este granita de stat a României.

5

509308,22

146770,81

6

508338,41

145897,13

7

507387,25

145041,63

2

CALACEA

26,36

PETROM

(0) —(-1000)

1

499219,02

193402,19

2

499136,13

193763,80

3

497880,05

194172,69

4

498461,71

196319,30

5

500954,78

202176,90

 

 

 

6

503298,63

202447,51


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

 

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

7

503191,97

201753,97

8

502601,97

197724,02

9

500690,23

193748,88

10

499901,55

193645,85

3

BILED

2,19

PETROM

(0) —(-1650)

1

497894,92

186133,00

2

497120,78

187639,32

3

497637,11

189046,08

4

498194,69

188862,94

5

498252,65

186224,74

4

SANDRA

9,18

PETROM

(0) —(-2150)

1

499830,98

178536,84

2

499516,19

182549,65

3

500734,14

183718,86

4

501862,26

182559,56

5

501336,79

178458,48

5

SANDRASUD

10,27

PETROM

(0) —(-2100)

1

499516,19

182549,65

2

500734,14

183718,86

3

500924,78

184363,27

4

499850,59

186213,98

5

496476,87

185147,52

6

496431,75

184059,98

6

ORTISOARA

3,45

AMROMCO

nelimitat

1

505016,71

204011,26

2

503684,37

204000,86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

504594,17

201102,94

4

505767,85

201992,26

7

VARIAS VEST

22,61

PETROM

(0) - (-2050)

1

506641,70

182027,24

2

509828,72

184299,49

3

506710,1

188641,79

4

505965,89

187176,75

5

504143,67

185258,58

6

502712,04

183589,80

8

VARIAS EST

13

PETROM

(0) —(-1600)

1

505585,27

190337,42

2

503148,39

190954,89

3

502668,99

189864,35

4

502724,52

187888,18

5

503080,96

187384,05

6

504143,67

185258,58

7

505965,89

187176,75

9

SATCHINEZ

40,25

PETROM

(0) —(-1650)

1

501862,26

182559,56

2

500734,14

183718,86

3

499726,63

186174,59

4

497766,14

190431,27

5

497520,94

192816,79

6

497880,05

194172,69

7

499136,13

193763,80

8

499219,02

193402,19

9

499901,55

193645,85

10

500690,23

193748,88

11

502668,99

189864,35

12

502724,52

187888,18

13

503080,96

187384,05

14

504143,67

185258,58

15

502712,04

183589,80

10

LOVRIN

11,11

PETROM

(0) - (-3650)

1

508373,13

171738,35

2

505950,6

170811,25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRU RUNDA A X-A

PERIMETRE DE EXPLOATARE EXCLUSE DIN SUPRAFATA PERIMETRELOR DE EXPLORARE

PERIMETRU

COORDONATE STEREO 70

NR.

PERIMETRU DE EXPLOATARE

ARIA KM2

TITULAR

LIMITE DE ADÂNCIME

COORDONATE STEREO 70

 

PCT. NR.

X (Nord)

Y (Est)

 

 

 

 

 

PCT. NR.

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

3

503987,82

171813,28

4

503439,09

173736,04

5

504756,17

174895,57

6

505942,35

174202,15

11

TOMNATEC

13,5

AMROMCO

(-1950) - (-2230)

1

501250,62

168983,82

2

499373,86

168568,27

3

499518,09

167102,76

4

502996,02

165597,30

5

503621,75

166254,99

EX —9PAULIS

1

527360,85

205166,30

 

SANTOMA

10,03

PETROM

(0)-(-700)

1

526255,75

205085,14

2

526912,17

238571,12

2

524759,06

205235,00

3

519609,37

238874,00

3

525328,28

210568,30

4

517750,25

250005,76

4

526528,17

210582,97

5

511341,69

249074,94

5

527358,11

207480,36

6

515951,50

235937,00

 

7

500969,60

235821,70

8

500739,00

217267,10

9

487255,30

217497,60

10

487601,00

204935,80

E10 - PARTA

1

487912,29

162746,28

1

SAN MARTIN

3,38

AMROMCO

(0) —(-1400)

1

466651,13

183446,80

2

494842,68

204996,23

2

465297,45

184068,66

3

456889,25

204627,89

3

465193,79

184952,97

4

457007,38

189687,38

4

467998,85

185253,59

5

458915,82

173836,92

5

467715,08

184153,99

Intre punctele 1 si 5 limita perimetrului este granita de stat a României.

 

 

 

2

SANMARTIN SUD

4,59

AMROMCO

nelimitat

1

463753,66

185309,86

2

463170,92

186667,79

 

 

 

3

462050,22

186831,81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

461238,90

185899,96

5

461321,82

184755,03

6

461937,73

183774,33

7

462303,34

184064,92

8

462252,74

184473,79

3

OTELEC

3,5

MOESIA

nelimitat

1

467820,15

173002,79

2

467833,03

175010,75

3

466217,01

175010,98

4

466204,82

173005,54

5

466543,06

173006,72