MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 738/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 octombrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Hotărârea nr. 20 din 27 octombrie 2009 referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.263. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Popa Paul

 

1.264. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Georgescu Aladin-Gigi

 

1.265. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Tudorascu Raul Sebastian

 

1.266. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de către doamna Luchiniuc Aurica

 

1.267. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Gorj de către domnul Gorun Tiberiu Horatiu

 

1.268. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Bolos Constantin

 

1.269. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Lăpădat Constantin-Matei

 

1.270. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius-Adrian

 

1.271. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.130/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de către domnul Tomaseschi Sava-Dragomir

 

1.272. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ialomita de către domnul Teculescu Petru-Mădălin

 

1.273. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Câmpurean Mariana

 

1.274. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Corut Cristina-Ecaterina din functia publică de secretar general în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.359. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „A" în „B" a Bisericii de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi"/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor

 

2.404. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa" din Str. Cameliei nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

 

3.028. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2009

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            3. - Hotărâre privind interpretarea dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, privind posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea dreptului de vot

 

            Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.010/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.449/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.815/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 20

din 27 octombrie 2009

referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

La data de 27 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 33/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.926F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu împreună cu decizia contestată.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu solicită „reanalizarea dosarului de candidatură", întrucât prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 33/D din 25 octombrie 2009 a fost respinsă înregistrarea candidaturii sale, fapt motivat de existenta unor nereguli privind lipsa semnăturilor din declaratiile pe propria răspundere din finalul listei, lipsa semnăturilor sustinătorilor si lipsa datelor personale ale sustinătorilor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatie ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si celor ale art. 112 alin. (1)si (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 112 a|in. (1) din Legea nr. 370/2004, „(1) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.", iar, în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „(2) Înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora."

Asa cum rezultă din actele dosarului, domnul Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu a depus la Biroul Electoral Central, la data de 23 octombrie 2009, cererea de înregistrare a candidaturii sale, candidatură respinsă prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 33/D din 25 octombrie 2009.

Împotriva acestei înregistrări domnul Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu a depus contestatie la Curtea Constitutională la data de 27 octombrie 2009, după expirarea termenului de 24 ore prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind respingerea înregistrării candidaturii sale si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 a|in. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 33/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009. Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Popa Paul

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Popa Paul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.263.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Georgescu Aladin-Gigi

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Georgescu Aladin-Gigi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.264.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Tudorascu Râul Sebastian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tudorascu Râul Sebastian exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Alba până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.265.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de către doamna Luchiniuc Aurica

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Luchiniuc Aurica exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Galati până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.266.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Gorj de către domnul Gorun Tiberiu Horatiu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gorun Tiberiu Horatiu exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Gorj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.267.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Bolos Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bolos Constantin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Maramures până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.268.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Lăpădat Constantin-Matei

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lăpădat Constantin-Matei exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Mehedinti până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.269.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius-Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Burlănescu Marius-Adrian exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Vâlcea până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.270.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.130/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului laside către domnul Tomaseschi Sava-Dragomir

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.130/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului lasi de către domnul Tomaseschi Sava-Dragomir, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 2 octombrie 2009, articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Domnul Tomaseschi Sava-Dragomir exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului lasi până la încetarea suspendării din functie a titularului postului."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.271.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ialomita de către domnul Teculescu Petru-Mădălin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ialomita de către domnul Teculescu Petru-Mădălin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 2 octombrie 2009, articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Domnul Teculescu Petru-Mădălin exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Ialomita până la încetarea suspendării din functie a titularului postului."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.272.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Câmpurean Mariana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Câmpurean Mariana.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.273.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Corut Cristina-Ecaterina din functia publică de secretar general în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri doamnei Corut Cristina-Ecaterina i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.274.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind schimbarea grupei de clasare din „A" în „B" a Bisericii de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi"/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 125/E din 29 aprilie 2009,

în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se schimbă grupa de clasare din „A" în „B" pentru imobilul Biserica de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi"/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor, cod în Lista monumentelor istorice BH-II-m-B-20958.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 25 august 2009.

Nr. 2.359.

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa" din Str. Cameliei nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 215/E din 29 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa" din Str. Cameliei nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-18292, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 2.404.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2009

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, precum si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna noiembrie 2009, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 6.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 3.028.

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2009

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de deficitului bugetului de stat în luna noiembrie 2009, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0910CTN165

2.11.2009

4.11.2009

5.05.2010

182

1.200.000.000

RO0910CTN173

9.11.2009

11.11.2009

10.11.2010

364

1.200.000.000

RO0910CTN181

16.11.2009

18.11.2009

19.05.2010

182

800.000.000

RO0910CTN199

23.11.2009

25.11.2009

24.11.2010

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.


(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r / 360)

 

Y = r/P,

in care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2009

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna noiembrie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- ro-

Dobânda

acumulată

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO0914DBN049

5.11.2009

9.11.2009

5.03.2014

5

11,00

750,41

950.000.000

RO0912DBN076

19.11.2009

23.11.2009

25.10.2012

3

11,25

89,38

850.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 5 ani, si la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.


Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

 

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2009

Sl PENTRU REFERENDUMUL NATIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, privind posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea dreptului de vot

 

Având în vedere dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 195 alin. (6) din acelasi act normativ, potrivit cărora alegătorii votează numai în baza actelor de identitate valabile în ziua votării,

văzând dispozitiile art. 23 si art. 231 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România,

constatând, în urma coroborării dispozitiilor sus-mentionate cu cele ale art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, că titlul de călătorie poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetătenii români care votează în străinătate,

văzând totodată si prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 78 alin. (2) si (4) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea dreptului de vot, prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, apartine numai cetătenilor români care votează în străinătate.

(2) La alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, precum si la referendumul national din 22 noiembrie 2009 pot vota în baza titlului de călătorie numai cetătenii români aflati în străinătate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central, judecător

Ana Hermina lancu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 3.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.010/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 11, în loc de: „11. Janevska Tatjana, fiica lui Pavle si Ksantipa, născută la data de 5 august 1947 în localitatea Bitola, Republica Macedonia, cetătean macedonean, cu domiciliul actual în localitatea Bucuresti, sos. Colentina nr. 1, bl. 34, ap. 35, sectorul 2. (Dosar nr. 1473A/2007)" se va citi: „11. Pană-Janevska Tatjana, fiica lui Pavle si Ksantipa, născută la data de 5 august 1947 în localitatea Bitola, Republica Macedonia, cetătean macedonean, cu domiciliul actual în localitatea Bucuresti, sos. Colentina nr. 1, bl. 34, ap. 35, sectorul 2. (Dosar nr. 14 73A/200 7)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.449/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 26, în loc de: „26. Nicolaescu Silvia, fiica lui Gheorghe (fiul lui Constantin, născut la 2.10.1922 în localitatea Lozova, raionul Străseni) si Vera, născută la data de 2 martie 1975 în localitatea Lazova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 9, se. 1, ap. 45. (2.128/2006)"se va citi: „26. Nicolaescu Silvia, fiica lui Gheorghe (fiul lui Constantin, născut la 2.10.1922 în localitatea Lozova, raionul Străseni) si Vera, născută la data de 2 martie 1975 în localitatea Lozova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 9, se. 1, ap. 45. (2.128/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 34, în loc de: „34. Ceban Margareta, fiica lui Carp (născut la 14.03.1921 în localitatea Cobîlea) si Neanila, născută la data de 21 noiembrie 1951 în localitatea Cobîlea, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 26. (1.175/2003)"se va citi: „34. Ceban Margareta, fiica lui Carp (născut la 14.03.1921 în localitatea Cobîlea) si Neonila, născută la data de 21 noiembrie 1951 în localitatea Cobîlea, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 26. (1.175/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.815/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 11 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 74, în loc de: „ 74. Panait Adrian, fiul lui Marin si Ecaterina, născut la data de 17 martie 1967 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 20740 Turku, str. Karyalankatu 6D 31. (65/2008) Copii minori: Vahter Evelina Sofia Ecaterina, născută la data 11 februarie 2000, Vahter Alina Matilda Vilhelmiina, născută la data 30 decembrie 2001." se va citi: „74. Panait Adrian, fiul lui Marin si Ecaterina, născut la data de 17 martie 1967 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 20740 Turku, str. Karyalankatu 6D 31. (65/2008) Copii minori: Vahter Eveliina Sofia Ecaterina, născută la data de 11 februarie 2000, Vahter Alina Matilda Vilhelmiina, născută la data de 30 decembrie 2001."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 71, în loc de: „71. Lipcan Ivan, fiul lui Petru (născut la 27.01.1925 în localitatea Ungheni) si Ana, născut la data de 30 iunie 1960 în localitatea Sihoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sipoteni, raionul Călărasi. (7.447/2003)"se va citi: „71. Lipcan Ivan, fiul lui Petru (născut la 27.01.1925 în localitatea Ungheni) si Ana, născut la data de 30 iunie 1960 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sipoteni, raionul Călărasi. (7.447/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 67, în loc de: „67. Safy Zouayter, fiul lui Sabba si Bu Saba Mathile, cetătean libanez, născut la data de 7 februarie 1969 în localitatea Antelias, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr. 20, bl. 19, ap. 7, judetul Sibiu. (3.450/2008)"se va citi: „67. Safy Zouayter, fiul lui Sabaa si Bu Saba Mathile, cetătean libanez, născut la data de 7 februarie 1969 în localitatea Antelias, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr. 20, bl. 19, ap. 7, judetul Sibiu. (3.450/2008)";

- în anexă, la pozitia 68, în loc de: „68. Sammouh Kays, fiul lui Amin si Rafikah Sankari, cetătean sirian, născut la data de 16 februarie 1979 în Germania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Sibiu nr. 18, bl. 813, se. 1, et. 8, ap. 104, sectorul 6. (3.351/2008)" se va citi: „68. Sammouh Kaiss, fiul lui Amin si Rafika Sankari, cetătean sirian, născut la data de 16 februarie 1979 în Germania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Sibiu nr. 18, bl. 813, se. 1, et. 8, ap. 104, sectorul 6. (3.351/2008)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 45, în loc de: „45. Cădea Liuba, fiica lui Bubuioc Ion si Anastasia (născută la 20.07.1923 în localitatea Lăpusna), născută la data de 23 ianuarie 1962 în localitatea Lăpusna, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, ap. 40. (1.752/2008)" se va citi: „45. Cădea Liuba, fiica lui Bubuioc loan si Anastasia (născută la 20.07.1923 în localitatea Lăpusna), născută la data de 23 ianuarie 1962 în localitatea Lăpusna, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, ap. 40. (1.752/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 227, în loc de: „227. Sarmaniuc Valentina, fiica lui Victor (născut la 22.09.1934 în localitatea Cotova, raionul Drochia) si Măria, născută la data de 20 iunie 1961 în localitatea Rosieticii Vechi, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 44, ap. 20. (1.804/2008)" se va citi: „227. Sarmaniuc Valentina, fiica lui Victor (născut la 22.09.1934 în localitatea Cotova, raionul Drochia) si Măria, născută la data de 20 iunie 1961 în localitatea Rosietici, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str Independentei nr. 44, ap. 20. (1.804/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 249, în loc de: „249. Spînu Nil, fiul lui Ivan (născut la 8.09.1927 în localitatea Chiscăreni, judetul Bălti) si Firona, născut la data de 1 ianuarie 1958 în localitatea Peticeni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Alecsandri nr. 59, ap. 1. (1.783/2008) Copii minori: Spînu Dan, născut la data de 24.01.2001." se va citi: „249. Spînu Nil, fiul lui Ion (născut la 8.09.1927 în localitatea Chiscăreni, judetul Bălti) si Firona, născut la data de 1 mai 1958 în localitatea Peticeni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Alecsandri nr. 59, ap. 1. (1.783/2008) Copii minori: Spînu Dan, născut la data de 24.01.2001."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 239, în loc de: „239. Stratan Valentina, fiica lui Bodrug Petru si Măria (fiica lui Josanu Alexei, născut la 18.02.1918 în localitatea Larga, raionul Briceni), născută la data de 2 decembrie 1974 în localitatea Sîngereii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, Str. Sihastrului nr. 55/A. (3.136/2008) Copii minori: Stratan Valentin, născut la data de 8.03.1998, Stratan Iulian, născut la data de 7.07.2007." se va citi: „239. Stratan Valentina, fiica lui Bodrug Petru si Măria (fiica lui Josanu Alexei, născut la 18.02.1918 în localitatea Larga, raionul Briceni), născută la data de 2 decembrie 1974 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, Str. Sihastrului nr. 55/A. (3.136/2008) Copii minori: Stratan Valentin, născut la data de 8.03.1998, Stratan Iulian, născut la data de 7.07.2007."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 101, în loc de: „101. Diacenco Alexandru, fiul lui Anatolie si Tatiana (fiica lui Popa Porfirii, născut la 8.03.1920 în localitatea Volintiri, raionul Stefan-Vodă), născut la data de 6 ianuarie 1981 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fîrlădenii Noi, raionul Căuseni. (2.464/2006)" se va citi: „101. Diacenco Alexandru, fiul lui Anatolie si Tatiana (fiica lui Popa Porfirii, născut la 8.03.1920 în localitatea Volintiri, raionul Stefan-Vodă), născut la data de 6 octombrie 1981 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fîrlădenii Noi, raionul Căuseni. (2.464/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 116, în loc de: „116. Filimon Aliona, fiica lui Gheorghe si Măria, născută la data de 19.07.1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 7, bl. 1, ap. 32. (3.348/2004)"se va citi: „116. Filimon Aliona, fiica lui Gheorghe si Măria, născută la data de 15.07.1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 7, bl. 1, ap. 32. (3.348/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 4, în loc de: „4. Andriuta Valeri, fiul lui Alexandru (născut la 7.01.1933 în localitatea Septelici, raionul Soroca) si Profira, născut la data de 25 martie 1957 în localitatea Mihălăseni, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Internationalistov nr. 9, ap. 33. (2.595/2006) Copii minori: Andriuta Xenia, născută la 23.10.1991." se va citi: „4. Andriuta Valeri, fiul lui Alexandru (născut la 7.01.1933 în localitatea Septelici, raionul Soroca) si Profira, născut la data de 25 martie 1957 în localitatea Mihălăseni, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Internationalistov nr. 9, ap. 33. (2.595/2006) Copii minori: Andriuta Xenia, născută la 23.08.1991.";


- în anexa nr. 1, la pozitia 247, în loc de: „247. Rusu Andrei, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Rosior Călin si Măria, născută la 14.06.1912 în localitatea Hîrbovăt), născut la data de 20 iunie 1982 în localitatea Cobusca Veche, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. (6.413/2003)" se va citi: „247. Rusu Andrei, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Rosior Călin si Măria, născută la 14.06.1912 în localitatea Hîrbovăt), născut la data de 20 iunie 1982 în localitatea Cobusca Veche, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. (6.413/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 306, în loc de: „306. Zubco Ludmila, fiica lui losob Mihail si Ioana (fiica lui Caraman Ion, născut la 7.06.1929 în localitatea Drăguseni), născută la data de 25 martie 1977 în localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cruzesti, judetul Chisinău. (3.972/2006) Copii minori: Zuco IIie, născut la data de 30.07.1999. "se va citi: „306. Zubco Ludmila, fiica lui Iosob Mihail si Ioana (fiica lui Caraman Ion, născut la 7.06.1929 în localitatea Drăguseni), născută la data de 25 martie 1977 în localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cruzesti, judetul Chisinău. (3.972/2006) Copii minori: Zubco IIie, născut la data de 30.07.1999."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 42, în loc de: „42. Ofer Israel, fiul lui Herscovici Strul si Toni, născut la data de 19 aprilie 1930 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Zabotinski nr. 9/7. (2.775/2005)" se va citi: „42. Ofer Israel, fiul lui Meir si Aliza, născut la data de 19 noiembrie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Zabotinski nr. 9/7. (2.775/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 59, în loc de: „59. Ceban lurie, fiul lui Seghei si Măria (fiica lui Leontii Toma, născut la 20.07.1928 în localitatea Jeloboc, raionul Orhei), născut la data de 1 iunie 1984 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bolohan, raionul Orhei. (3.682/2008)" se va citi: „59. Ceban lurie, fiul lui Serghei si Măria (fiica lui Leontii Toma, născut la 20.07.1928 în localitatea Jeloboc, raionul Orhei), născut la data de 1 iunie 1984 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bolohan, raionul Orhei. (3.682/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 287, în loc de: „287. Sapojnic Pavel, fiul lui Nicola (născut la 9.02.1932 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Nadejda, născut la data de 25 iunie 1972 în localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (3.846/2008) Copii minori: Sapojnic Olga, născută la data de 6.07.1998." se va citi: „287. Sapojnic Pavel, fiul lui Nicolae (născut la 9.02.1932 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Nadejda, născut la data de 25 iunie 1972 în localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (3.846/2008) Copii minori: Sapojnic Olga, născută la data de 6.07.1998.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 318, în loc de: „318. Turcu lurie, fiul lui Feodose (născut la 9.11.1939 în localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca) si Natalia, născut la data de 21 iunie 1959 în localitatea Priziornoe, raionul Ismail, Odesa, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Isacova, raionul Orhei. (3.703/2008)" se va citi: „318. Turcu lurie, fiul lui Feodose (născut la 9.11.1939 în localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca) si Natalia, născut la data de 21 iunie 1959 în localitatea Prioziornoe, raionul Ismail, Odesa, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Isacova, raionul Orhei. (3.703/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 114, în loc de: „114. Dogaru Larisa, fiica lui Ion, fiul lui Luca (născut la 10.09.1913 în localitatea Băcioi) si lulita, născută la data de 11 martie 1969 în localitatea Băcia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (3.918/2002) Copii minori: Dogaru Carolina, născută la data de 25.05.1994." se va citi: „114. Dogaru Larisa, fiica lui Ion (fiul lui Luca, născut la 10.09.1913 în localitatea Băcioi) si lulita, născută la data de 11 martie 1969 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (3.918/2002) Copii minori: Dogaru Carolina, născută la data de 25.05.1994.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 157, în loc de: „157. Grecu Valentina, fiica lui Vasile (născut la 29.03.1930 în localitatea Slobozia Mare) si Feodora, născută la data de 29 septembrie 1958 în localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. Rumeantev nr. 6, ap. 11. (5.099/2003)"se va citi: „157. Grecu Valentina, fiica lui Vasile (născut la 29.03.1930 în localitatea Slobozia Mare) si Teodora, născută la data de 29 septembrie 1958 în localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. Rumeantev nr. 6, ap. 11. (5.099/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 275, în loc de: „275. Stratulat Emilia, fiica lui Vaslie (născut la 1.04.1937 în localitatea Chistelnita, raionul Telenesti) si Tamara, născută la data de 12 ianuarie 1980 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chistelnita, raionul Telenesti. (656/2004) Copii minori: TrofimAna, născută la data de 17.03.2005, si Trofim Ion, născut la data de 7.06.2006." se va citi: „275. Trofim Emilia, fiica lui Vasile (născut la 1.04.1937 în localitatea Chistelnita, raionul Telenesti) si Tamara, născută la data de 12 ianuarie 1980 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chistelnita, raionul Telenesti. (656/2004) Copii minori: TrofimAna, născută la data de 17.03.2005, si Trofim Ion, născut la data de 7.06.2006."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 163, în loc de: „163. Pegza Vitalie, fiul lui Valeriu (fiul lui Andrei, născut la 15.09.1934 în localitatea Soroca) si Galina, născut la data de 1 aprilie 1982 în localitatea Camenca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sănătăuca, raionul Horesti. (2.260/2004)" se va citi: „163. Pegza Vitalie, fiul lui Valeriu (fiul lui Andrei, născut la 15.09.1934 în localitatea Soroca) si Galina, născut la data de 1 aprilie 1982 în localitatea Sănătăuca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sănătăuca, raionul Horesti. (2.260/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 231, în loc de: „231. Vulpe Dumitru, fiul lui Victor si Măria (fiica lui Vutcariov Vladimir, născut la 27.09.1913 în localitatea Sadova), născut la data de 1 mai 1969 în localitatea Sadova, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sadova. (2.047/2004) Copii minori: Vulpe Victor, născut la data de 16.06.1992, si Vulpe Vasile, născut la data de 2.04.1998." se va citi: „231. Vulpe Dumitru, fiul lui Victor si Măria (fiica lui Vutcariov Vladimir, născut la 27.09.1913 în localitatea Sadova), născut la data de 1 mai 1969 în localitatea Sadova, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sadova. (2.047/2004) Copii minori: Vulpe Victor, născut la data de 16.05.1992, si Vulpe Vasile, născut la data de 2.04.1998."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 92, în loc de: „92. Răută Gheorghe, fiul lui Marin si Dumitra, născut la data de 2 noiembrie 1962 în localitatea Brazi, judetul Prahova, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, Geneva, 1212 Grand-Lancy, Avenue des Communes-Reunies 74. (1.837/2009)" se va citi: „92. Rădută Gheorghe, fiul lui Marin si Dumitra, născut la data de 2 noiembrie 1962 în localitatea Brazi, judetul Prahova, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, Geneva, 1212 Grand-Lancy, Avenue des Communes-Reunies 74. (1.837/2009)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.