MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 719/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 719         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 octombrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.258. - Hotărāre privind modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romāniei din anul 2009

 

            1.259. - Hotărāre privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.338. - Ordin al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de īnlocuire sau de completare a sistemelor clasice de īncălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la īmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romāniei din anul 2009

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si al art. 151 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romāniei din anul 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 637 din 28 septembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele cetătenilor care īsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decāt cele la care sunt arondati conform domiciliului sau sunt omisi din lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, precum si modelul declaratiei pe propria răspundere pe care o completează cetăteanul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, care vor fi folosite la turul II de scrutin al alegerilor pentru Presedintele Romāniei din anul 2009, prevăzute īn anexele nr. 1-5."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele cetătenilor care īsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decāt cele la care sunt arondati conform domiciliului sau sunt omisi din lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, precum si modelul declaratiei pe propria răspundere pe care o completează cetăteanul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, care vor fi folosite la turul I de scrutin al alegerilor pentru Presedintele Romāniei si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009, prevăzute īn anexele nr. 6-10."

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărāre."

4. După anexa nr. 5 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 6-10, al căror cuprins este prevăzut īn anexele nr. 1-5 la prezenta hotărāre.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 23 octombrie 2009.

Nr. 1.258.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 6 la Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009)

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orase si comune, care va fi folosită la turul I de scrutin al alegerilor pentru Presedintele Romāniei, precum si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

Municipiul, orasul...............

Comuna............................

Pag. ................

JUDETUL ...........................

Sectia de votare nr. .................

Satul.................................

Strada...............................

 

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

folosită la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului pentru alegerea

Presedintelui Romāniei

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

Semnătura alegătorului

pentru referendumul national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

………………………………………..

Secretar,

....................................................

Seful biroului judetean de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor,

………………………………………..………………………………………..

Seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor,

………………………………………..………………………………………..

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009)

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti, care va fi folosită la turul I de scrutin al alegerilor pentru Presedintele Romāniei, precum si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

Pag. ................

Sectorul...........................

MUNICIPIUL BUCURESTI

Strada..............................

Sectia de votare nr. .....................

 

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

folosită la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului pentru

alegerea Presedintelui Romāniei

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul (nr. imobil,

bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

Semnătura alegătorului

Pentru referendumul

national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

………………………………………..

Secretar,

………………………………………..

Seful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti,

………………………………………..………………………………………..

Seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor al sectorului....., municipiul Bucuresti

………………………………………..………………………………………..


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009)

 

Modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decāt cele la care sunt arondati conform domiciliului sau care sunt omisi din lista electorală permanentă la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei, precum si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

JUDETUL*..............

Pag. ...............

Sectia de votare nr.***.....................

Municipiul, orasul, comuna **........

 

 

TABEL

cu alegătorii care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea de domiciliu sau care sunt omisi din lista electorală permanentă la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei si la referendumul national

din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului pentru alegerea

Presedintelui Romāniei

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr. imobil, bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

Semnătura alegătorului

pentru referendumul

national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

………………………………………..……

(numele si prenumele, semnătura)

 

NOTĂ:

Aceste tabele se pot completa cu următoarele categorii de alegători:

- alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază īn raza teritorială a sectiei de votare respective, īnsă au fost omisi din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al sectiei de votare;

- membrii biroului electoral al sectiei de votare, persoanele īnsărcinate cu mentinerea ordinii care nu sunt īnscrise īn copia listei electorale permanente din acea sectie;

- alegătorii care īn ziua votării se află īn altă comună, oras sau municipiu decāt cel de domiciliu, precum si alegătorii care votează la sectiile de votare din străinătate.

 

* Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „Municipiul Bucuresti", īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate se va scrie „Străinătate".

** Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „sectorul nr.......", iar īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate se va completa denumirea tării unde este organizată sectia.

*** Īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate, după număr se va scrie „organizată īn localitatea...........".

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 9 la Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009)

 

Modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei, precum si la referendumul national

din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

JUDETUL*..............

Pag.........

Sectia de votare nr......................

Municipiul, orasul, comuna **...........................

 

 

TABEL

cu alegătorii care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la turul I al alegerilor pentru Presedintele Romāniei din anul 2009 si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului pentru alegerea Presedintelui Romāniei

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr. imobil, bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

Semnătura alegătorului

pentru referendumul

national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

………………………………………..……

 

Numele si prenumele

………………………

Numele si prenumele***

………………………

 

 

Semnătura

………………………

Semnătura

…………………

Numele si prenumele***

………………………

 

Semnătura

………………………

 

* Īn căzul municipiului Bucuresti se va scrie „Municipiul Bucuresti".

** Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „sectorul nr......".

*** Membrii biroului electoral al sectiei de votare care īnsotesc urna specială.


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009)

 

Modelul declaratiei pe propria răspundere pe care o completează alegătorul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, care va folosită la turul I de scrutin al alegerilor pentru Presedintele Romāniei, precum si la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul, ............................................................... (numele si prenumele alegătorului) (tipul actului de identitate), posesor al ..................................................., cu seria ........nr. .................., avānd CNP.................................., domiciliat īn1 .......................................... (localitatea), str. .........................................nr. ..........Judetul/sectorul ........................................, cunoscānd prevederile art. 265 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se pedepseste cu īnchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă si interzicerea exercitării unor drepturi, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea art. 292 din Codul penal, că astăzi nu am mai votat si nu voi mai vota la altă sectie de votare, nici pentru alegerea Presedintelui Romāniei, nici la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009.

 

Data

………………………

Semnătura

………………………

 

1 Īn cazul cetăteanului romān cu domiciliul īn străinătate se va trece adresa completă si mentiunea „domiciliul īn străinătate".

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

Avānd īn vedere prevederile Decretului nr. 1.507/2009 pentru organizarea unui referendum national, īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 151 alin. (3) si art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Avānd īn vedere că referendumul national din data de 22 noiembrie 2009 se desfăsoară īn aceeasi zi cu alegerile pentru Presedintele Romāniei, organizarea si desfăsurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romāniei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Actiunile necesare pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 se realizează potrivit programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romāniei īn anul 2009, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.044/2009.

Art. 3. - Stampilele birourilor electorale, stampila de control a sectiilor de votare, precum si stampila cu mentiunea „VOTAT" folosite la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009 sunt cele ale căror modele au fost aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.048/2009.

Art. 4. - Modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, gestionare si utilizare a acestuia, folosit la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009, sunt cele stabilite prin Hotărārea Guvernului nr. 1.050/2009.

Art. 5. - Se aprobă modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 6. - Modelul copiei de pe lista electorală permanentă, respectiv modelul tabelelor electorale, precum si modelul declaratiei pe propria răspundere pe care o completează cetăteanul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, ce vor fi folosite pentru referendumul national din data de 22 noiembrie 2009, sunt cele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.049/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Cheltuielile suplimentare generate de desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009, inclusiv pentru asigurarea suportului tehnic, a operării mijloacelor de īnregistrare video si a computerelor la birourile electorale ale sectiilor de votare speciale, se suportă de la bugetul de stat.

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, conform anexei nr. 2.

(3) Regia Autonom㠄Monitorul Oficial" realizează imprimarea buletinelor de vot utilizate la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009. Ministerul Administratiei si Internelor asigură plata imprimării buletinelor de vot, īn limita bugetului repartizat cu această destinatie.

(4) Hārtia necesară pentru imprimarea buletinele de vot se asigură de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, la pret de īnregistrare īn contabilitate. Cheltuielile cu hārtia se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Institutul National de Statistică asigură cresterea capacitătii de prelucrare īn statiile organizate pe lāngă birourile electorale judetene, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv pe lāngă Biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate. Sumele necesare sunt prevăzute īn anexa nr. 3 si se suportă din bugetul propriu al Secretariatului General al Guvernului.

(6) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărāri īn structura bugetului de stat pe anul 2009, īn volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009, precum si īn volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică pe anul 2009.

Art. 8. - (1) Coordonarea si urmărirea īndeplinirii sarcinilor, prevăzute īn legislatia īn vigoare privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009, care revin autoritătilor si institutiilor administratiei publice, se realizează de către comisiile tehnice īnfiintate la nivel central, respectiv la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, potrivit Hotărārii Guvernului nr. 1.045/2009.

(2) Autoritătile si institutiile publice nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.045/20099 răspund pentru realizarea actiunilor necesare organizării si desfăsurării referendumului national din data de 22 noiembrie 2009.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 octombrie 2009.

Nr. 1.259.

ANEXA Nr. 1

 

MODELELE BULETINELOR DE VOT

ce vor fi utilizate la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

            Modelul*) buletinului de vot nr. 1

 

ROMĀNIA

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

BULETIN DE VOT

pentru referendumul national din data de

22 noiembrie 2009 cu privire la trecerea

la un Parlament unicameral

 

 

 

 

Sunteti de acord cutrecerea la un

Parlament unicameral īn Romānia ?

 

 

 

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

*) Modelul este reprodus īn facsimil.


 

            Modelul*) buletinului de vot nr. 2

 

ROMĀNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

BULETIN DE VOT

pentru referendumul national din data de

22 noiembrie 2009 cu privire la reducerea

numărului de parlamentari la maximum

300 de persoane

 

 

 

 

 

Sunteti de acord cu reducerea numărului

de parlamentari la maximum 300 de persoane ?

 

 

 

 

 

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Modelul este reprodus īn facsimil.

 

NOTĂ:

- Pagina buletinului de vot are formatul A5.

- Paginile buletinului de vot, mai putin prima copertă si coperta finală, se numerotează.

- Pe pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperte) se imprimă pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzānd afirmatia si negatia.

- A treia pagină a buletinului de vot (versoul copertei finale) va rămāne goală, avānd īnscrisă, īn subsol, doar numerotarea paginii.

- Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămāne goală, pentru aplicarea stampilei de control.

- Literele care se īnscriu pe prima pagină a buletinului de vot se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.

- Literele ce compun īntrebarea īnscrisă pe pagina a doua se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.

- Literele ce cuprind afirmatia sau negatia din pătratele īnscrise pe pagina a doua se tipăresc cu litere corp 48 Times New Roman, cu majuscule.

ANEXA Nr. 2

 

SUPLIMENTAREA

bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, pentru cheltuielile aferente organizării si desfăsurării referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

 

 

 

- mii lei -

INSTITUTIA

Capitolul

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri si servicii

Ministerul Administratiei si Internelor

 

697

1.780

2.477

1. aparatul propriu si institutiile prefectului

51.01

697

1.328

2.025

2. Regia Autonom㠄Monitorul Oficial" - tipărirea buletinelor de vot

51.01

 

440

440

TOTAL CAP. 51.01

51.01

697

1.768

2.465

Aparatul central

61.01

 

12

12

TOTAL CAP. 61.01

61.01

 

12

12

TOTAL GENERAL

 

697

1.780

2.477

ANEXA Nr. 3

 

BUGETUL SUPLIMENTAR AL INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICĂ

din bugetul propriu al Secretariatului General al Guvernului

 

 

 

 

- mii lei -

INSTITUTIA

Capitolul

Cheltuieli

TOTAL

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

Institutul National de Statistică

51.01

1.430

2.200

3.630

TOTAL GENERAL

 

1.430

2.200

3.630

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de īnlocuire sau de completare a sistemelor clasice de īncălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la īmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 31.503 din 9 octombrie 2009 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

īn baza art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de īnlocuire sau de completare a sistemelor clasice de īncălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la īmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) asociatie de proprietari/locatari - formă de asociere autonomă si nonprofit a proprietarilor unui condominiu, care este constituită si are personalitate juridică potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn scopul asigurării conditiilor de functionare normală a locuintelor si spatiilor cu altă destinatie din clădire, precum si a părtilor comune;".

2. La articolul 4, literele b) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) beneficiar - solicitantul care, īn baza īndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate si a aprobării proiectului depus, a īncheiat contract de finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

f) solicitant - persoana juridică care depune cerere de finantare nerambursabilă si documentatia aferentă, īn cadrul sesiunii de depunere organizată de Autoritate."

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Īn cadrul Programului sunt eligibile următoarele categorii de solicitanti:

a) unitătile administrativ-teritoriale: comune, orase/municipii si judete, legal īnfiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) operatorii economici, constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu obiect principal de activitate «Hoteluri si alte facilităti de cazare similare» conform CAEN - diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510.

(2) Sunt asimilate unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

(3) Solicitantii pot depune proiecte, după cum urmează:

a) unitătile administrativ-teritoriale, īn nume propriu, pentru imobilele aflate īn proprietatea ori īn administrarea lor si/sau īn numele asociatiilor de proprietari/locatari care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităti administrativ-teritoriale;

b) operatorii economici, īn nume propriu, pentru imobilele aflate īn proprietatea, concesiunea sau administrarea lor."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La data depunerii cererii de finantare, solicitantul unitate administrativ-teritorială trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) are īndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul general consolidat;

b) detine īn proprietate si/sau īn administrare, după caz, imobilul/imobilele pe care urmează să fie implementat proiectul sau are īncheiat un contract de mandat cu asociatia de proprietari/locatari īn cazul īn care solicită finantare īn numele acesteia;

c) detine contributia proprie necesară implementării proiectului si se angajează īn vederea sustinerii acesteia; īn situatia īn care unitatea administrativ-teritorială solicită finantare īn numele asociatiei de proprietari/locatari, se va preciza contributia proprie cumulată, alcătuită din suma aprobată de către unitatea administrativ-teritorială si suma aprobată de către asociatia de proprietari/locatari.

(2) La data depunerii cererii de finantare, solicitantul operator economic trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie persoană juridică care desfăsoară activităti economice pe teritoriul Romāniei si care are ca principal obiect de activitate «Hoteluri si alte facilităti de cazare similare», conform CAEN - diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510;

b) să functioneze si să aibă activitate economică de cel putin 6 luni la data depunerii cererii de finantare;

c) să actioneze īn nume propriu;

d) să fie proprietar/concesionar/administrator al imobilului/imobilelor pe/īn care se implementează proiectul, pe toată durata implementării si monitorizării proiectului;

e) să nu fie insolvabil, īn stare de reorganizare judiciară sau faliment, īn īncetare de plăti sau īn stare de insolventă, să nu aibă suspendate activitătile economice ori să se afle īn situatii similare;

f) să nu facă obiectul unei proceduri legale īn justitie pentru situatiile prevăzute la lit. e), precum si orice altă situatie similară;

g) să aibă īndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu;

h) să nu sponsorizeze activităti cu efect negativ asupra mediului;

i) să nu fie considerat «firmă īn dificultate», conform dispozitiilor Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor īn dificultate, publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;

j) să nu fie subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;

k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal īn cursul căruia se īnscrie īn Program, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate īn baza schemei de minimis aprobate prin Dispozitia presedintelui Autoritătii nr. 243 din 8 octombrie 2009, nu depăseste echivalentul īn lei, la data depunerii cererii de finantare, a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro īn cazul operatorilor economici care activează si īn sectorul transporturilor;

l) detine contributia proprie necesară implementării proiectului si se angajează īn vederea sustinerii acesteia;

m) proiectul propus să nu facă obiectul unui alt program de finantare."

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 7. - (1) Finantarea Programului se realizează din Fondul pentru mediu.

(2) Programul se derulează anual, īn limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărāre a Guvernului.

(3) Pentru finantarea proiectelor depuse de către solicitanti si aprobate īn cadrul Programului derulat īn anul 2009 este prevăzută suma de 310.000 mii lei, din care:

a) 210.000 mii lei, pentru proiectele depuse de unitătile administrativ-teritoriale;

b) 100.000 mii lei, pentru proiectele depuse de operatorii economici."

6. La articolul 8, alineatele (4) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Īn cazul unitătilor administrativ-teritoriale, finantarea se acordă īn procent de pānă la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(7) Īn cadrul unei sesiuni de depunere, un solicitant poate depune cel mult două proiecte. Fiecare proiect poate viza mai multe amplasamente aflate īn proprietatea, concesiunea sau

administrarea solicitantului. Suma solicitată prin cererea de finantare reprezintă īnsumarea cheltuielilor eligibile pentru toate amplasamentele vizate prin proiect."

7. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61)īn cazul operatorilor economici, finantarea se acordă īn procent de pānă la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Finantarea constituie ajutor de minimis stabilit si acordat īn baza schemei de minimis aprobate prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28 decembrie 2006."

8. La articolul 9 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece si apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată si numărul de utilizatori, exceptānd acorduri si autorizatii."

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru participarea la Program, operatorul economic trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finantare, īn original, īn formatul prevăzut īn anexa nr. 1;

b) actul constitutiv, īn copie conformă cu originalul, īmpreună cu toate modificările ulterioare, după caz;

c) certificatul de īnregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul solicitantul, īn copie conformă cu originalul;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn raza căruia īsi are sediul solicitantul, īn original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, din care să rezulte: datele de identificare a operatorului economic, codul unic de īnregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

e) certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īn original si valabil la data depunerii cererii de finantare;

f) certificatul de atestare fiscală pentru sediul social si certificatul de atestare fiscală pentru punctul de lucru pe care se implementează proiectul, dacă este cazul, emise de directiile de taxe si impozite locale, īn original si valabile la data depunerii cererii de finantare;

g) certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, īn original;

h) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de īnscriere, īn original;

i) decizia/hotărārea organului de decizie (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie), īn original, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, responsabilul de proiect, precum si persoana desemnată să reprezinte solicitantul īn relatia cu Autoritatea īn vederea semnării contractului de finantare; decizia/hotărārea organului de decizie trebuie să precizeze valoarea (procentuală sau nominală) a contributiei proprii;

j) decizia/hotărārea organului de decizie (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie), īn original, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la garantarea finantării prin bilet la ordin, īn alb, cu clauza „Fără protest", avalizat de administrator sau unul dintre actionarii/asociatii principali, īn calitate de persoane fizice;

k) documentul care atestă calitatea solicitantului de proprietar/concesionar/administrator al imobilului pe/īn care se implementează proiectul, respectiv contract vānzare-cumpărare/concesiune/administrare, valabil pentru durata integrală a implementării si monitorizării proiectului, īn copie legalizată;

l) declaratia privind ajutoarele de stat primite īn ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării, īn original, īn formatul prevăzut īn anexa nr. 5 la contractul de finantare;

m) declaratia privind īncadrarea solicitantului īn categoria īntreprinderilor mici si mijlocii, īntocmită conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

n) copiile formularelor de raportare contabilă la īncheierea ultimelor două exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor publice, īnsotite de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, după caz, precum si copiile formularelor de raportare contabilă semestrială, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īnsotite de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului īn curs; īn cazul solicitantului cu activitate pānă la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balantă de verificare a anului īn curs, transpusă īn formular de bilant contabil;

o) scrisoare de referintă bancară a solicitantului, īn original, emisă de o unitate bancară, din care să rezulte si verificarea Centralei Riscurilor Bancare si a Fisierului national al incidentelor de plăti, nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de finantare;

p) plan de afaceri;

q) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului depus, pentru situatia īn care taxa pe valoarea adăugată a fost solicitată;

r) studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece si apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată si numărul de utilizatori, exceptānd acorduri si autorizatii."

10. La articolul 10, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului īn care aceasta este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;".

11. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Autoritatea organizează anual una sau mai multe sesiuni de depunere a proiectelor. Īn anul 2009 se organizează 3 sesiuni de depunere, din care una este destinată operatorilor economici.

(2) Sesiunile si sumele alocate desfăsurării acestora se stabilesc prin dispozitia presedintelui Autoritătii si se publică pe site-ul Autoritătii."

12. Īn anexa nr. 8 la ghidul de finantare, la articolul 10, punctul 10.10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10.10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract de finantare."

13. Anexele nr. 1 si 7 la ghidul de finantare, precum si anexa nr. 4 la contractul de finantare se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

14. După anexa nr. 4 la contractul de finantare se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, avānd continutul prevăzut īn anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 1.338.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la ghidul de finantare)

 

Antet solicitant:................................................1)

Nr. de īnregistrare la solicitant:...................din data.....................1)

Nr. de īnregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM):...................din data...............2)

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

A. Date generale

Titlul proiectului...........................................................................................................

Denumirea solicitantului.............................................................................................

Forma juridică de organizare.....................................................................................

Īnregistrat la................................................................sub nr...................................

C.U.I./C.I.F....................................................................

Adresa sediului (social): Str. ....................................................... nr. .........., bl. ........., sc........., et.........., ap.........., localitatea (municipiu/oras/comună - sat): ..............................................................., judetul/sectorul ......................................., codul postal: ...........................

Telefon (fix/mobil)....................../......................, fax......................e-mail............................, website.......................................

Reprezentantul legal (numele si prenumele):........................................................, functia:......................

Act de identitate: B.l./C.l. seria...........nr..........................., C.N.P...........................................................

Telefon (fix/mobil)......................./......................, fax:....................., e-mail:...............................................

Responsabil de proiect (numele si prenumele):......................................................, functia......................

Act de identitate: B.l./C.l. seria ...........nr..........................., C.N.P............................................................

Telefon (fix/mobil)......................./......................, fax:....................., e-mail:...............................................

 

1) Se completează de către solicitant.

2) Se completează de către personalul AFM.


 

B. Finantare solicitată

Solicitantul.......................................................(unitate administrativ-teritorială/societate comercială), prin reprezentantul său legal, solicită o finantare nerambursabilă īn sumă de............................................lei (īn cifre si litere), reprezentānd.........% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de.........luni.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de.......................lei (īn cifre si litere).

Contributia proprie reprezintă..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

C. Amplasamentul pe care se implementează proiectul

Proiectul se implementează pe următoarele amplasamente:

1. str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ......, localitatea ...................................., judetul/sectorul .........................................................., la sediul (social)/punctul de lucru ................................................................... al ..........................................................;

2. str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ......, localitatea ...................................., judetul/sectorul .........................................................., la sediul (social)/punctul de lucru ................................................................... al ...........................................................;

3. str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ......, localitatea ...................................., judetul/sectorul.........................................................., la sediul (social)/punctul de lucru ................................................................... al ..........................................................

D. Declaratie pe propria răspundere

Subsemnatul, avānd datele de identificare mentionate la lit. A „Date generale" din cuprinsul prezentei cereri de finantare, reprezentant legal al solicitantului ................................................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals īn declaratii, următoarele:

a) am depus dosarul de finantare īn nume propriu/īn calitate de mandatar al:

a1)..................................īn baza contractului de mandat nr..........din........................;

a2)..................................īn baza contractului de mandat nr..........din........................;

a3)..................................īn baza contractului de mandat nr..........din.........................;

b) avem īndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat/bugetele locale/Fondul pentru mediu;

c) nu suntem īnregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau cu fapte care privesc disciplina financiară;

d) nu suntem implicati īn proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură, care pot afecta realizarea proiectului;

e) nu suntem insolvabili, īn stare de reorganizare judiciară sau faliment, īn īncetare de plăti sau īn stare de insolventă, nu avem suspendate activitătile economice si nu ne aflăm īn situatii similare;

f) nu facem obiectul unei proceduri legale īn justitie pentru situatiile prevăzute la lit. e), precum si orice altă situatie similară;

g) nu sponsorizăm activităti cu efect negativ asupra mediului;

h) avem asigurată contributia proprie si ne angajăm să o sustinem īn cazul aprobării finantării proiectului, īn procentul prevăzut la lit. B „Finantare solicitată" din cuprinsul prezentei cereri;

i) proiectul pentru care solicităm finantarea prin prezentul Program nu face obiectul unui alt program de finantare;

j) am depus īntreaga documentatie, conform cerintelor ghidului de finantare;

k) suntem de acord cu faptul că īn timpul procesului de analiză si evaluare poate apărea ca necesară completarea documentatiei depusă initial, cu noi īnscrisuri, autorizatii, avize, acorduri etc. pe care, la solicitarea reprezentantilor AFM, ne obligăm să le prezentăm īn termenul care ne va fi precizat;

l) suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai AFM cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar īn legătură cu activitatea noastră;

m) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului este/nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

n) finantarea nerambursabilă solicitată, īn situatia aprobării si acordării, va fi utilizată īn mod exclusiv pentru scopurile declarate īn prezenta cerere de finantare si īn celelalte documente depuse;

o) am luat la cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute īn prezenta cerere de finantare si īn documentatia aferentă va duce automat la respingerea acesteia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare īn cadrul Programului.

Subsemnatul, īntelegānd că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informatiilor īn scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false īn documentele prezentate si īmi asum responsabilitatea datelor continute īn prezenta cerere de finantare si īn toate celelalte documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantānd, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finantare si aplicarea stampilei, confirmăm că am īnteles si ne-am īnsusit īn integralitate continutul acesteia.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

..........................................................................

..........................................................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

..........................................................................

..........................................................................

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

..........................................................................

..........................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

..........................................................................

..........................................................................


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la ghidul de finantare)

 

GRILĂ DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII SOLICITANTULUI

 

Solicitant (unitate administrativ-teritorială/societate comercială): ...........................

Nr. de īnregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finantare: ...........................................

Suma solicitată prin cererea de finantare: ..................................................... lei

 

Criteriul de eligibilitate

Īndeplinirea criteriului de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului unitate administrativ-teritorială

DA

NU

Comentarii

1.

Cererea de finantare este completată integral, stampilată si semnată de reprezentantul legal si de responsabilul de proiect.

 

 

 

2.

Cererea de finantare contine declaratia reprezentantului legal, potrivit căreia:

 

 

 

 

- nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

- are asigurată contributia proprie si se angajează să o sustină īn cazul aprobării finantării proiectului;

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat si bugetul local;

- taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului este/nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

- a depus īntreaga documentatie, conform cerintelor ghidului de finantare.

 

 

 

3.

Copia certificatului de īnregistrare fiscală

 

 

 

4.

Copia hotărārii consiliului local sau a consiliului judetean privind aplicarea la Program si acordul cu privire la contractarea finantării

 

 

 

5.

Documentele din care să rezulte că beneficiarul are īn proprietate sau īn administrare imobilul īn care se va monta sistemul de īncălzire si/sau contractul de mandat privind instalarea sistemului de īncălzire pentru imobilele care nu se află īn proprietatea ori īn administrarea consiliului local/consiliului judetean

 

 

 

6.

Solicitarea de īnscriere īn Program a asociatiei de proprietari/locatari si hotărārea adunării generale a acesteia cu privire la acordul de fnscriere īn Program

 

 

 

7.

Acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program

 

 

 

8.

Hotărārea consiliului local/consiliului judetean cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului pentru asociatiile de proprietari/locatari

 

 

 

9.

Hotărārea asociatiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program

 

 

 

10.

Hotărārea consiliului local/consiliului judetean prin care se aprobă studiul de fezabilitate potrivit anexei nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

 

 

11.

Declaratie pe propria răspundere că sunt prevăzute īn buget sumele necesare cofinantării proiectelor de mediu

 

 

 

12.

Declaratie pe propria răspundere că se vor include īn dosarul de achizitii publice solicitările AFM prevăzute īn ghidul de finantare

 

 

 

13.

Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit consumul lunar de apă rece/apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, si numărul de utilizatori

 

 

 

 

Criteriul de eligibilitate

Īndeplinirea criteriului de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului societate comercială

DA

NU

Comentarii

1.

Cererea de finantare este completată integral, stampilată si semnată de reprezentantul legal si de responsabilul de proiect.

 

 

 

2.

Cererea de finantare contine declaratia reprezentantului legal, potrivit căreia:

 

 

 

 

- nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

- are asigurată contributia proprie si se angajează să o sustină īn cazul aprobării finantării proiectului;

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

- nu se află īnregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau cu fapte care privesc disciplina financiară;

- nu este implicat īn proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură, care pot afecta realizarea proiectului;

- nu este insolvabil, īn stare de reorganizare judiciară sau faliment, īn īncetare de plăti ori īn stare de insolventă, nu are suspendate activitătile economice si nu se află īn situatii similare; de asemenea, nu face obiectul unei proceduri legale īn justitie pentru situatiile prevăzute anterior, precum si orice altă situatie similară;

 

 

 

- proiectul pentru care este solicitată finantarea nu face obiectul unui alt program de finantare;

- taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului este/nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

- a depus īntreaga documentatie, conform cerintelor ghidului de finantare.

 

 

 

3.

Actul constitutiv, īn copie conformă cu originalul, īmpreună cu toate modificările

 

 

 

4.

Certificatul de īnregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul solicitantul, īn copie conformă cu originalul

 

 

 

5.

Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn raza căruia īsi are sediul solicitantul, īn original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, din care să rezulte: datele de identificare a operatorului economic, codul unic de īnregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică

 

 

 

6.

Certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īn original si valabil la data depunerii cererii de finantare

 

 

 

7.

Certificatul de atestare fiscală pentru sediul social si certificatul de atestare fiscală pentru punctul de lucru pe care se implementează proiectul, dacă este cazul, emise de directiile de taxe si impozite locale, īn original si valabile la data depunerii cererii de finantare

 

 

 

8.

Certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, īn original

 

 

 

9.

Certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de īnscriere, īn original

 

 

 

10.

Decizia/hotărārea organului de decizie (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie), īn original, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, responsabilul de proiect, precum si persoana desemnată să reprezinte solicitantul īn relatia cu Autoritatea īn vederea semnării contractului de finantare. Decizia/hotărārea organului de decizie precizează valoarea (procentuală sau nominală) a contributiei proprii.

 

 

 

11.

Decizia/hotărārea organului de decizie (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie), īn original, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la garantarea finantării prin bilet la ordin, īn alb, cu clauza „Fără protest", avalizatde administrator sau de unul dintre actionarii/asociatii principali, īn calitate de persoană fizică

 

 

 

12.

Documentul care atestă calitatea solicitantului de proprietar, concesionar sau administrator al imobilului pe/īn care se implementează proiectul, valabil pentru durata integrală a implementării si monitorizării proiectului, īn copie legalizată

 

 

 

13.

Declaratia privind ajutoarele de stat primite īn ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării, īn original

 

 

 

14.

Declaratia privind īncadrarea solicitantului īn categoria īntreprinderilor mici si mijlocii, īntocmita conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

15.

Copiile formularelor de raportare contabilă la īncheierea ultimelor două exercitii financiare (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice), īnsotite de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, după caz, precum si copiile formularelor de raportare contabilă semestrială (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice), īnsotite de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului īn curs. Solicitantul cu activitate pānă la un an, dar nu mai mică de 6 luni, a depus ultima balantă de verificare a anului īn curs, transpusă īn formular de bilant contabil.

 

 

 

16.

Scrisoare de referintă bancară a solicitantului, īn original, emisă de o unitate bancară, din care să rezulte si verificarea Centralei Riscurilor Bancare si a Fisierului national al incidentelor de plăti, nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de finantare

 

 

 

17.

Plan de afaceri

 

 

 

18.

Declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului depus (pentru situatia īn care taxa pe valoarea adăugată a fost solicitată)

 

 

 

19.

Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 28/2008, care cuprinde explicit: consumul lunar de apă rece si apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, si numărul de utilizatori

 

 

 


Criterii de evaluare

Punctaj

1. Cota de finantare

0-20 pct.

- pentru unităti administrativ-teritoriale:

20% - 0 puncte;

30% - 2 puncte;

35% - 4 puncte;

40% - 8 puncte; 45% -12 puncte;

50% -16 puncte;

> 50% -20 de puncte.

- pentru operatori economici:

> 50 - 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - se acordă cāte un punct la fiecare procent;

> 60% - 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - cānd punctul de lucru unde se implementează proiectul este īn Bucuresti sau Ilfov - se acordă cāte un punct la fiecare procent.

 

2. Tipul sistemului de īncălzire īnlocuit

 

Combustibil solid - 20 de puncte

Combustibil lichid - 15 puncte

Combustibil gazos - 10 puncte

0-20 pct.

3. Raportul cost-beneficiu al instalatiei

0-20 pct.

4. Gradul de utilizare si randamentul instalatiei propuse

0-20 pct.

 

NOTĂ:

Īn cadrul rubricii „īndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU īndeplinirea/neīndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor īnscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII:

1. Juridic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului.......................................

Data.........................

Semnătura.......................

2. Economic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului.......................................

Data.........................

Semnătura.......................

3. Tehnic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului.......................................

Data.........................

Semnătura.......................

Comisia de analiză propune Comisiei de avizare aprobarea/respingerea cererii de finantare. Presedintele Comisiei de analiză,

Numele si prenumele.......................................

Data.........................

Semnătura.......................

 

OBSERVATIE:

Respingerea cererii de īnscriere a solicitantului īn etapa evaluării juridice atrage īn mod automat respingerea cererii de finantare, documentatia depusă de către solicitant nemaifiind evaluată din punct de vedere economic si tehnic.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Contractul de finantare nerambursabilă nr......../......)

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plătilor de către AFM

 

1. Situatii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

2. Facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz)

3. Facturi externe (traduse autorizat īn limba romānă), documente de transport, packing list, dispozitii de plată externe, declaratii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (īn cazul importurilor)

4. Contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări (īn situatia īn care contractul este redactat īntr-o limbă străină, se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia īn limba romānă)

5. Proces-verbal de receptie bunuri/servicii/lucrări

6. Certificate de calitate si certificate de garantie

7. Declaratia de conformitate (a producătorului utilajului)

8. Dovada plătii integrale a facturilor aferente tragerii anterioare

9. Declaratie privind respectarea prevederilor legale specifice achizitiilor publice

10. Īn plus, operatorii economici trebuie să prezinte: certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice (la fiecare tragere), certificat de atestare fiscală pentru sediul social si certificat de atestare fiscală pentru punctul de lucru pe care se implementează proiectul, dacă este cazul, emise de directiile de taxe si impozite locale (trimestrial), certificat de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, emis de AFM (la fiecare tragere), balantele de verificare lunare si fisa mijlocului fix.

11. Cu acordul AFM, certificatele de atestare prevăzute la pct. 10 pot fi īnlocuite cu o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că operatorul economic nu īnregistrează obligatii de plată exigibile la bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu. Declaratia pe propria răspundere se depune la fiecare tragere.

12. Alte documente relevante

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Contractul de finantare nerambursabilă nr......../.......)

 

DECLARATIE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

 

Subsemnatul, ................................................, domiciliat īn ..........................................................................................., identificat cu act de identitate BI/CI seria .......nr. .........., eliberat la data de .......................... de .................., CNP..............................,

īn calitate de reprezentant legal al ............................................................, cunoscānd prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul īn declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

Nu am beneficiat/am beneficiat: NUD DA D īn ultimii 3 ani de ajutor de stat, după cum urmează:

1. anul:............;

suma:..................................lei;

sursa de finantare:..............................................;

2. anul:............;

suma:..................................lei;

sursa de finantare:..............................................;

3. anul:............;

suma:..................................lei;

sursa de finantare:..............................................;

sub una sau mai multe dintre următoarele modalităti:

a) subventie                  

b) subventie pentru export                     

c) anularea de datorii (forma concretă a datoriei................, perioada īn care a fost īnregistrată)..............................:                         

d) preluarea pierderilor (perioada īn care s-au īnregistrat).........................................................................:                     

e) exceptări de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit si perioada de exceptare) .........................................................:              

f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, īn ce constă reducerea si perioada pentru care se acordă reducerea)........................................................:                         

g) amānări de la plata taxelor si a impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, durata si perioada de acordare a amānării)..............................................:                        

h) obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice, prin:

- acordarea unor īmprumuturi cu dobānzi preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre dobānda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeasi perioadă si dobānda anuală cu care a fost obtinut īmprumutul).........................................................................:                 

- participări cu capital la investitii īn conditii preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat:

profitul anual la care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea investitiei respective).........................................:                         

i) garantii acordate de stat sau de alte autorităti publice; cuantificati avantajele obtinute pe această cale.................:                         

j) reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (precizati suma care constituie ajutor de stat:

diferenta dintre valoarea la pretul de piată si valoarea acestora la preturile la care au fost achizitionate).....................:                         

k) venituri obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinānd domeniului privat al statului (precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia)............:                 

l) alte modalităti prin care s-a acordat ajutorul de stat (specificati)...............:                   

Nu suntem/Suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale sau incompatibile.

Nu au mai fost/Au fost acordate fonduri comunitare sau nationale īn raport cu aceeasi sumă solicitată īn cererea de finantare.

Nu au mai fost/Au fost acordate ajutoare de minimis, acordate īn baza legislatiei privind ajutorul de minimis īn vigoare la momentul acordării acestuia, raportate la aceeasi sumă solicitată prin cererea de finantare.

 

Data

................................................

Semnătura si stampila

................................................

 

Notă:

Se bifează varianta corespunzătoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.