MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 717/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 octombrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.123 din 10 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civilă

 

Decizia nr. 1.213 din 24 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.092. - Hotărāre privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.780/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.123 din 10 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Ipcomfrig" - S.R.L. din Rāmnicu Vālcea īn Dosarul nr. 1.669/288/2009 al Judecătoriei Rāmnicu Vālcea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 31 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 1.669/288/2008, Judecătoria Rāmnicu Vālcea a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Ipcomfrig" - S.R.L. din Rāmnicu Vālcea.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată, īn esentă, că procedura instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă permite instantei să stabilească anumite măsuri fără a analiza fondul cauzei, īn baza unui probatoriu insuficient si, uneori, fără citarea părtilor. Aceste măsuri pot prejudicia īn mod grav interesele părtilor din proces, deoarece procedura nu permite analize temeinice si concrete ale situatiilor de fapt supuse judecătii si nu respectă principiul contradictorialitătii. Autorul consideră că măsurile vremelnice si urgente reglementate de art. 581 din Codul de procedură civilă trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului de proprietate garantat de prevederile art. 44 si art. 136 din Constitutie, nicidecum pe limitarea acestui drept.

Judecătoria Rāmnicu Vālcea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, textele de lege criticate fiind īn deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 581 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice īn cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin īntārziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru īnlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci cānd există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amāna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face īn cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărī ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen."

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse īn art. 16 referitoare la egalitatea īn drepturi a cetătenilor, art. 21 privitoare la accesul liber la justitie, art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza īntāi si art. 136 alin. (5) referitoare la garantarea proprietătii private.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că instanta constitutională s-a pronuntat īn numeroase cauze asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, acesta fiind raportat la aceleasi prevederi din Constitutie ca si cele invocate īn cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 244 din 4 martie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 288 din 14 aprilie 2008, Curtea a statuat că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo īngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate īn plus pentru cel vătămat īntr-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta īn cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin īntārziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru īnlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atāt considerentele, cāt si solutiile deciziei mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Ipcomfrig" - S.R.L. din Rāmnicu Vālcea īn Dosarul nr. 1.669/288/2008 al Judecătoriei Rāmnicu Vālcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 10 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.213 din 24 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Valeriu Fasole īn Dosarul nr. 1.094/121/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală si de Alexandru Crisan senior si Alexandru Crisan junior īn Dosarul nr. 9.178/211/2006 (17.339/2006) al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Īn Dosarul nr. 2.489D/2009 autorul exceptiei a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată īn vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, īn temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea formulată, deoarece de la data emiterii actului de sesizare a instantei de contencios constitutional, respectiv 15 aprilie 2009, si pānă īn prezent s-a scurs un interval de timp suficient pentru ca autorul exceptiei să facă demersuri īn vederea pregătirii apărării.

Īn Dosarul nr. 2.493D/2009 autorul exceptiei, Alexandru Crisan senior, a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată īn vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, īn temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea formulată, deoarece de la data emiterii actului de sesizare a instantei de contencios constitutional, respectiv 31 martie 2009, si pānă īn prezent s-a scurs un interval de timp suficient pentru ca autorul exceptiei să facă demersuri īn vederea pregătirii apărării.

Curtea, avānd īn vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate īn dosarele nr. 2.489D/2009 si nr. 2.493D/2009 au obiect identic, pune īn discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, avānd īn vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, īn temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.493D/2009 la Dosarul nr. 2.489D/2009, care este primul īnregistrat.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin īncheierile din 15 aprilie 2009 si 31 martie 2009, pronuntate īn dosarele nr. 1.094/121/2008 si nr. 9.178/211/2006 (17.339/2006), Curtea de Apel Galati - Sectia penală si Judecătoria Cluj-Napoca au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 din Codul penal si, respectiv, art. 215 alin. 3 si 4 din acelasi cod.

Exceptia a fost ridicată, īn dosarele de mai sus, de Valeriu Fasole, Alexandru Crisan senior si Alexandru Crisan junior.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 11, 20, 45 si art. 135 alin. (2) lit. a), precum si ale art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece instituie o pedeapsă penală īn conditiile īn care eroarea contractuală sau neīndeplinirea unei obligatii contractuale nu poate fi sanctionată decāt prin aplicarea unor sanctiuni civile.

De asemenea, prevederile legale mentionate īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 si 20, precum si ale art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si prin aceea că prin formularea ambiguă nu permit să se facă distinctie īntre neonorarea unui cec scadent din motive de lipsă de lichidităti cauzate de blocajele financiare inerente unei activităti comerciale si neonorarea unui cec cu scopul de a obtine un folos material injust.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Judecătoria Cluj-Napoca opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal - īnselăciunea, care au următorul continut:

„Inducerea sau mentinerea īn eroare a unei persoane cu prilejul īncheierii sau executării unui contract, săvārsită īn asa fel īncāt, fără această eroare, cel īnselat nu ar fi īncheiat sau executat contractul īn conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută īn alineatele precedente, după distinctiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, īn totul sau īn parte, ori de a interzice trasului de a plăti īnainte de expirarea termenului de prezentare, īn scopul arătat īn alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută īn alin. 2."

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 709 din 19 octombrie 2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 905 din 7 noiembrie 2006, Curtea a retinut c㠄īnselăciunea, īn oricare dintre variantele sale, este o gravă infractiune contra patrimoniului, constānd īn īnselarea īncrederii participantilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil īn cadrul acestor raporturi juridice. Īn toate sistemele de drept īnselăciunea sau escrocheria este o faptă incriminată si sever sanctionată. Nu poate fi confundată infractiunea de īnselăciune cu neexecutarea unei obligatii contractuale". De aceea, invocarea dispozitiilor constitutionale si conventionale este total nepertinentă.

Deoarece pānă īn prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn cauza de fată.

Pentru motivele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Valeriu Fasole īn Dosarul nr. 1.094/121/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală si de Alexandru Crisan senior si Alexandru Crisan junior īn Dosarul nr. 9.178/211/2006 (17.339/2006) al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 24 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate romāne si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Romāne, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice īn transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice īn transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.668/2008, prevăzut īn anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 1.092.

 

ANEXA Nr. 1

 

Act aditional pe anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

Īncheiat īntre:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, īn numele statului, si

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., denumită īn continuare C.F.R. Călători, īn concordantă cu prevederile art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate romāne si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Romāne, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărārea Guvernului nr. 584/1998 privind īnfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Romāne, cu modificările si completările ulterioare,

īnteleg să īncheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) capacităti de transport diferentiate pe criterii de confort si de servicii: vagoane clasa I si clasa a II-a, compartimentate si necompartimentate, vagoane de dormit clasa I si a II-a, vagoane cusetă, salon, business, restaurant si bar si vagoane port auto;".

Art. II. - La articolul 3 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) informarea călătorilor īn toate cazurile de īntārziere, atāt īn statii, cāt si īn trenuri, de īndată ce astfel de informatii sunt disponibile."

Art. III. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea compensatiei unitare anuale necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă īntre veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport se cuantifică la 28,46 lei/tren km pentru anul 2009. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate este prevăzut īn anexa nr. 9."

Art. IV. - Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 3 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. V. - Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

Art. VI. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se īnlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul act aditional.

Art. VII. - Anexa nr. 6 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se īnlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul act aditional.

Art. VIII. - Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5 la prezentul act aditional.

Art. IX. - Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 6 la prezentul act aditional.

Art. X. - Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 7 la prezentul act aditional.

Art. XI. -Valorile prevăzute pentru anul 2009 din anexa nr. 10 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se īnlocuiesc cu valorile din anexa nr. 8 la prezentul act aditional.

Art. XII. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

Pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

..................................

Pentru Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.,

Director general,

..................................

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2009

(Anexa nr. 3 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători)

 

Principalele proiecte de investitii necesar a fi finantate de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători īn anul 2009

 

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii

2009

 

 

 

 

Necesar

din care asigurat

 

 

 

 

- mii lei -

- mii lei -

 

TOTAL, din care:

1.644.000

406.836

1.

Vagoane noi de călători pentru trenuri de zi si de noapte, inclusiv pentru transport autoturisme

485.000

140.000

2.

Vagoane de călători reconstruite si modernizate pentru trenuri de lung si mediu parcurs, inclusiv vagoane etajate

510.000

186.177

3.

Modernizarea locomotivelor electrice, diesel-electrice si diesel-hidraulice pentru cresterea randamentului si fiabilitătii, reducerea poluării si realizarea cerintelor de interoperabilitate

107.000

61.717

4.

Locomotive noi pentru trenuri de călători

50.000

9.500

5.

Rame electrice pentru scurt si mediu parcurs

48.000

9.442

6.

Rame electrice pentru lung parcurs

442.000

-

7.

Produse software īn vederea realizării „Vānzare on-line bilete si rezervare de locuri īn trafic intern"

1.800

-

ANEXA Nr. 2

la actul aditional pe anul 2009

(Anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători)

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

2009

Tren km (mii)

60.406

Călători km (mii)

6.274.021


ANEXE

la actul aditional pe anul 2009

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2009 care face obiectul contractelor de servicii publice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2009.

Nr. 2.780/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Afanas Silvia, fiica lui Baran Vasile si Maria, născută la data de 12 octombrie 1954 īn localitatea Bāxani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, Str. Viilor nr. 17, ap. 56. (12.275/2003)

2. Aga Ivan, fiul lui Diomid si Ana, născut la data de 8 mai 1961 īn localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Belgrad nr. 23, ap. 59. (84/2009) Copii minori: Aga Ana, născută la data de 22 iulie 1992, si Aga Constanta, născută la data de 1 octombrie 2000.

3. Albu Tihon, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 5 august 1955 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Glodeni, str. Moldova nr. 35, ap. 1. (3.626/2008)

4. Alexei Nicolae, fiul lui Tudor si Lidia, născut la data de 17 ianuarie 1982 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, Str. Păcii nr. 18. (5.400/2004)

5. Arnăutu Andrei, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 10 mai 1981 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (3.535/2008) Copii minori: Arnăutu Mădălina, născută la data de 29 aprilie 2007.

6. Badel Elena, fiica lui Chirii si Ecaterina, născută la data de 12 aprilie 1947 īn localitatea Gribova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, str. Anton Crihan nr. 2, ap. 26. (3.640/2008)

7. Balica lulia, fiica lui Rughiană Ion si Maria, născută la data de 2 septembrie 1957 īn localitatea Tescureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Durlesti, str. T Vladimirescu nr. 5, ap. 70. (30/2009)

8. Banaru Galina, fiica lui Melenciuc Piotr si Anastasia, născută la data de 6 martie 1954 īn localitatea Mīndrestii-Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, Str. Prieteniei nr. 6, ap. 1. (1.330/2003)

9. Barbaros Constantin, fiul lui Grigore si Liubovi, născut la data de 18 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 25, ap. 119. (75/2009)

10. Bădărău Nadejda, fiica lui Temtunic Stefan si Ana, născută la data de 14 septembrie 1979 īn localitatea Răciula, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia. (8.141/2003) Copii minori: Bădărău Andreea, născută la data de 30 septembrie 2006.

11. Belibov Grigore, fiul lui Ivan si Teodosia, născut la data de 9 august 1963 īn localitatea Peciste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bucuresti nr. 42, ap. 2. (79/2009)

12. Bezer Igor, fiul lui Vasile si Eugenia, născut la data de 18 aprilie 1973 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. S. Lazo nr. 20. (5.955/2004)

13. Bivol Roman, fiul lui Valeri si Tatiana, născut la data de 5 februarie 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, Str. 12 Octeabrea nr. 25. (5.130/2004)

14. Bivol Valeri, fiul lui Filipp si Vera, născut la data de 3 februarie 1958 īn localitatea Lipoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, Str. 12 Octeabrea nr. 25. (5.131/2004)

15. Bobeică Grigore, fiul lui Ion si Domnica, născut la data de 4 martie 1958 īn localitatea Horodiste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. S. Lazo nr. 29, ap. 21. (28/2009)

16. Bobeică Victor, fiul lui Grigore si Elena, născut la data de 14 noiembrie 1983 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 27, ap. 4. (36/2009)

17. Boboc Marinela, fiica lui Vasile si Nina, născută la data de 27 martie 1979 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Siscani. (2.680/2003)

18. Bodrug Irina, fiica lui Godea Andrei si Ecaterina, născută la data de 31 octombrie 1978 īn localitatea Mīnzătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Titulescu nr. 34, ap. 30. (65/2009) Copii minori: Bodrug Liviu, născut la data de 7 aprilie 2005.

19. Borosean Victor, fiul lui Igor si Victoria, născut la data de 12 septembrie 1990 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (2.962/2003)

20. Borosean Victoria, fiica lui Gălătanu Stefan si Teodora, născută la data de 28 decembrie 1967 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (2.962/2003) Copii minori: Borosean Daniel, născut la data de 28 iulie 2007.

21. Botaniuc Zinovia, fiica lui Bejan Afanasie si Eugenia, născută la data de 12 septembrie 1959 īn localitatea Popestii de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, Str.-laTrandafirilor nr. 4. (44/2009)

22. Bounegru Valentina, fiica lui Turcan Vasile si Alexandra, născută la data de 26 noiembrie 1964 īn localitatea Boscana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Boscana. (4.344/2003)

23. Brăgută Sergiu, fiul lui Tudor si Eugenia, născut la data de 11 mai 1975 īn localitatea Floritoaia Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, orasul Cornesti, str. V. Alexandri f/n. (25/2009)

24. Budeanu Victoria, fiica lui Nicanor si Ecaterina, născută la data de 30 septembrie 1985 īn localitatea Petresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Petresti. (3.643/2008)

25. Bulgarova Elena, fiica lui Lungu Nicolae si Eugenia, născută la data de 3 aprilie 1956 īn localitatea Leaskino, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Calea lesilor nr. 61. (1.341/2003)

26. Buliga Elena, fiica lui Alexandru si Lidia, născută la data de 2 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 19, ap. 101. (5.005/2004)

27. Buliga Lidia, fiica lui Vieru Emilian si Pelaghia, născută la data de 2 iulie 1964 īn localitatea Drăguseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20, bl. 3, ap. 24. (5.004/2004)

28. Buliga Sergiu, fiul lui Alexandru si Lidia, născut la data de 9 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Bīc, str. Alexandru cel Bun nr. 9. (5.006/2004)

29. Burlacu Nicolae, fiul lui Constantin si Anastasia, născut la data de 18 decembrie 1979 īn localitatea Meseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Meseni. (7.430/2003)

30. Buzdugan Ion, fiul lui Constantin si Vasilisa, născut la data de 16 septembrie 1975 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Garoafelor nr. 23, ap. 26. (4.553/2003) Copii minori: Buzdugan lan, născut la data de 21 decembrie 2003, si Buzdugan Dan, născut la data de 1 martie 2008.

31. Calancea Călin, fiul lui Stefan si Raisa, născut la data de 16 noiembrie 1979 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 57. (72/2009) Copii minori: Calancea Bogdan, născut la data de 2 aprilie 2006.

32. Calancea Raisa, fiica lui Cioban Ilie si Emilia, născută la data de 3 aprilie 1958 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 57. (71/2009)

33. Calancea Stefan, fiul lui lacob si lulita, născut la data de 11 noiembrie 1957 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 57. (73/2009)

34. Calarasciuc Serghei, fiul lui Ion si Ludmila, născut la data de 27 ianuarie 1979 īn localitatea Hristoforovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Hristoforovca. (4.347/2003) Copii minori: Calarasciuc Ina, născută la data de 31 mai 2001, si Calarasciuc Carolina, născută la data de 24 octombrie 2007.

35. Calutcaia Galina, fiica lui Marian Vasile si Elena, născută la data de 7 aprilie 1966 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 34, bl. 2, ap. 155. (7/2009)

36. Camenscic Alexandra, fiica lui Lozinschi Gheorghe si Efimia, născută la data de 30 mai 1962 īn localitatea Micăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str.-la M. Lermontov nr. 4. (1.225/2003)

37. Caraman Natalia, fiica lui Anatolie si Claudia, născută la data de 25 iulie 1976 īn localitatea Mihailovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Aron Pumnul nr. 9. (6.477/2003)

38. Carp Valeriu, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 26 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Bubuieci, Str. Scolii nr. 76A. (11.310/2003)

39. Castravet Ghennadii, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 11 iunie 1943 īn localitatea Hīrtopul Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Federatia Rusă, regiunea Primorsk, orasul Vladivostok, str. Strelnikova nr. 8, ap. 70. (1.776/2004)

40. Ceban Viorica, fiica lui Gogu Ion si Maria, născută la data de 3 noiembrie 1970 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. N. lorga nr. 4. (1.644/2003)

41. Ceban Viorica, fiica lui Tomas Vasile si Maria, născută la data de 6 decembrie 1956 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Izbiste. (1.099/2004)

42. Cebotari Sergiu, fiul lui Vasile si Galina, născut la data de 17 martie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 5, bl. 2, ap. 102. (1.259/2003)

43. Cheptene Nicolae, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 8 septembrie 1963 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Vadul lui Isac. (4.009/2003) Copii minori: Cheptene Daniela, născută la data de 15 decembrie 1992, Cheptene Pavel, născut la data de 9 iunie 1994, si Cheptene Magdalena, născută la data de 18 noiembrie 1999.

44. Cheptene Roman, fiul lui Nicolae si Maria, născut la data de 10 aprilie 1988 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Vadul lui Isac. (4.009/2003)

45. Cherdivara Ion, fiul lui Samoil si Dina, născut la data de 13 mai 1975 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 1, ap. 58. (33/2009)

46. Chiriac Valentina, fiica lui Esanu Marcu si Vera, născută la data de 6 noiembrie 1957 īn localitatea Tīntăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Untesti. (66/2009)

47. Chitii Andrei, fiul lui Petru si Axenia, născut la data de 1 ianuarie 1962 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, Str. Cocoarelor nr. 3, bl. 2. (11.649/2003)

48. Chitoroagă Eugeniu, fiul lui Petru si Liudmila, născut la data de 7 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Tarinei nr. 6. (3.607/2008)

49. Chitoroagă Liudmila, fiica lui Rapesco Ivan si Anna, născută la data de 16 septembrie 1962 īn localitatea Odessa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Tarinei nr. 6. (3.605/2008)

50. Chitoroagă Tatiana, fiica lui Petru si Liudmila, născută la data de 20 decembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Tarinei nr. 6. (3.608/2008)

51. Chitanu Gheorghe, fiul lui Ion si Sofia, născut la data de 27 ianuarie 1972 īn localitatea Victoria, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Muncesti nr. 145, bl. 2, ap. 4. (43/2009) Copii minori: Chitanu Gheorghe, născut la data de 1 octombrie 1997.

52. Ciaglei Valentina, fiica lui Zaharia Pavel si Ecaterina, născută la data de 2 septembrie 1952 īn localitatea Cociulia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Cornului nr. 5, bl. 1, ap. 32- A. (3.548/2008)

53. Ciobanu Efim, fiul lui Gheorghe si Valentina, născut la data de 3 iulie 1985 īn localitatea Dobrogea Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Bilicenii Vechi. (3.601/2008)

54. Ciobanu Gheorghe, fiul lui Ceban Evfimii si Vera, născut la data de 8 ianuarie 1954 īn localitatea Bilicenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Bilicenii Vechi. (3.600/2008)

55. Ciorba Constantin, fiul lui Mitrofan si Nica Raisa, născut la data 24 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Mateevici nr. 30, ap. 6. (1.524/2003)

56. Ciorba Mitrofan, fiul lui Chirii si Aculina, născut la data de 24 august 1946 īn localitatea Scorteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Mateevici nr. 30, ap. 6. (1.524/2003)

57. Ciuperca Alexei, fiul lui Alexei si Ala, născut la data de 8 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. MT. Bănulescu-Bodoni nr. 11, ap. 41. (83/2009)

58. Cīrlig Victor, fiul lui Petru si Parascovia, născut la data de 20 martie 1989 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Ion Soltīs nr. 16. (34/2009)

59. Cīrlig Viorica, fiica lui Petru si Parascovia, născută la data de 19 mai 1988 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Ion Soltīs nr. 16. (32/2009)

60. Cladicov Rodica, fiica lui Mihail si Valentina, născută la data de 22 aprilie 1984 īn localitatea Costuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Doga nr. 37, ap. 11. (3.603/2008)

61. Cladicov Valentina, fiica lui Rudico Lazărsi Ana, născută la data de 4 martie 1963 īn localitatea Costuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Costuleni. (3.644/2008)

62. Cocieru Angela, fiica lui IIie si Vera, născută la data de 18 ianuarie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Grătiesti, str. Sfīnta Treime nr. 1. (7.587/2003)

63. Codreanu Ecaterina, fiica lui Morari Efim si Tatiana, născută la data de 29 mai 1961 īn localitatea Zăicani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Doina nr. 104, bl. 2, ap. 34. (8.352/2003) Copii minori: Codreanu Eugeniu, născut la data de 5 martie 1992, si Codreanu Aurelia, născută la data de 24 iunie 1994.

64. Codreanu Petru, fiul lui Dumitru si Agafia, născut la data de 3 iulie 1961 īn localitatea lurceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Doina nr. 104, bl. 2, ap. 34. (8.351/2003)

65. Cojocari Alevtina, fiica lui Oleg si Liudmila, născută la data de 7 noiembrie 1985 īn localitatea Herson, Republica Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 109. (31/2009)

66. Cojocari Oleg, fiul lui Iov si Valentina, născut la data de 25 aprilie 1959 īn localitatea Trebisăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 109. (29/2009 ) Copii minori: Cojocari Cristian, născut la data de 8 octombrie 1993.

67. Coretchi lulia, fiica lui Oprea Vasile si Agafia, născută la data de 26 ianuarie 1958 īn localitatea Antonesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă, satul Antonesti. (1.261/2003) Copii minori: Coretchi Rusanda, născută la data de 10 noiembrie 1993.

68. Cotelea Liliana, fiica lui Coipan Ion si Valentina, născută la data de 22 mai 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 37, bl. 1, ap. 126. (5.529/2004)

69. Cotruta Veaceslav, fiul lui Gheorghe si Galina, născut la data de 29 aprilie 1975 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Cricova, Str. Chisinăului nr. 39. (8.224/2003) Copii minori: Cotruta Andrei, născut la data de 11 decembrie 1998.

70. Cuda Serghei, fiul lui Vladimir si Maria, născut la data de 20 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Basarab nr. 7, bl. 3, ap. 38. (69/2009)

71. Curnic Ana, fiica lui Nichifor si Alexandra, născută la data de 20 decembrie 1949 īn localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni, str. Gagarin nr. 47. (4.414/2003)

72. Damian Ana, fiica lui Bozianu Mihail si Efrosinia, născută la data de 1 august 1979 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (78/2009)

73. Diordita Andrian, fiul lui Anatolie si Georgeta, născut la data de 4 februarie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 2, ap. 24. (40/2009)

74. Diordita Georgeta, fiica lui loxa Pavel si Olga, născută la data de 4 august 1949 īn localitatea Drepcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 18, ap. 65. (39/2009)

75. Dontu Adrian, fiul lui Vasile si Raisa, născut la data de 12 decembrie 1976 īn localitatea Isnovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Isnovăt. (11.065/2003)

76. Druta Vasile, fiul lui Petru si Liuba, născut la data de 14 ianuarie 1973 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Inesti. (10.209/2003) Copii minori: Druta Cristian, născut la data de 27 august 1995.

77. Duca Nicolae, fiul lui Anatolie si Nina, născut la data de 23 februarie 1955 īn localitatea Sărătenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Grătiesti, Str. Tarinei nr. 8. (24/2009)

78. Dumbrava Tatiana, fiica lui Tricolici loan si Alexandra, născută la data de 9 februarie 1955 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, bl. 4, ap. 133. (67/2009)

79. Durnea Veaceslav, fiul lui Mihail si Galina, născut la data de 11 aprilie 1975 īn localitatea Bosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Bosernita. (319/2003) Copii minori: Durnea Ion, născut la data de 5 iulie 1995, Durnea Mihail, născut la data de 1 iulie 1998, si Durnea Anastasia, născută la data de 6 aprilie 2005.

80. Efros Victor, fiul lui Grigore si Tamara, născut la data de 6 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 3, ap. 90. (3.538/2008)

81. Florea Svetlana, fiica lui Lungu Simion si Parascovia, născută la data de 30 aprilie 1963 īn localitatea Saptebani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 40, bl. 1, ap. 86. (3.621/2008)

82. Fodolei Igor, fiul lui Vasile si Taisia, născut la data de 7 februarie 1977 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan-Vodă, str. A. Mateevici nr. 2, ap. 2. (5/2009) Copii minori: Fodolei Sanda, născută la data de 16 noiembrie 2002.

83. Fotea Grigore, fiul lui Vasile si Liuba, născut la data de 6 iulie 1965 īn localitatea Cobani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, ap. 186. (3.543/2008)

84. Fotea Ion, fiul lui Vasile si Liuba, născut la data de 9 februarie 1974 īn localitatea Cobani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Cobani. (3.546/2008)

85. Fotea Maxim, fiul lui Grigore si Anjela, născut la data de 1 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, ap. 186. (3.623/2008)

86. Frătescu Ivan, fiul lui Teodor si Haritina, născut la data de 15 iunie 1969 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap. 39. (1.447/2003) Copii minori: Frătescu Irina, născută la data de 14 august 1991.

87. Frătescu Stefan, fiul lui Teodor si Haritina, născut la data de 10 aprilie 1965 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 34, bl. 1. (1.448/2003)

88. Fricătel Marcela, fiica lui Garaba Mihail si Efimia, născută la data de 11 ianuarie 1972 īn localitatea Opaci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 19, bl. 1, ap. 606. (3.552/2008)

89. Galupa Alexandru, fiul lui Tudor si Valentina, născut la data de 11 februarie 1964 īn localitatea Jura, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Timis nr. 38. (8.716/2003)

90. Ghincolov Serafim, fiul lui Ion si Vera, născut la data de 24 iulie 1956 īn localitatea Ciucur Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Ciucur-Mingir. (8.993/2003)

91. Ghincolov Veronica, fiica lui Serafim si Svetlana, născută la data de 25 octombrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. N. Gribov nr. 6, bl. 1, ap. 27. (8.988/2003)

92. Glavan Marina, fiica lui Andrei si Tatiana, născută la data de 1 august 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Boris Glavan nr. 20. (5.192/2004)

93. Glavan Tatiana, fiica lui lurciuc Vasile si Claudia, născută la data de 4 februarie 1967 īn localitatea Lipcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Boris Glavan nr. 20. (5.192/2004) Copii minori: Glavan Anastasia, născută la data de 6 noiembrie1992.

94. Golovca Liliana, fiica lui Iustin si Liuba, născută la data de 19 aprilie 1986 īn localitatea Cucuruzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Cucuruzeni. (5.701/2004)

95. Goreanu Victoria, fiica lui Gheorghe si Maria, născută la data de 26 iulie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 161, ap. 16. (3.599/2008)

96. Griciuc Lidia, fiica lui Bodnari Vasilii si Liubov, născută la data de 21 noiembrie 1955 īn localitatea Codreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, ap. 54. (3.556/2008)

97. Guliev Roman, fiul lui Tahir si Elena, născut la data de 25 septembrie 1982 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. Sleahul Puhoiului nr. 5, ap. 2. (5.403/2004)

98. Gutu Dorin, fiul lui Ion si Natalia, născut la data de 7 mai 1981 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Nicolae lorga nr. 40, ap. 49. (5.554/2004)

99. Guzic Petru, fiul lui IIarion si Efrosenia, născut la data de 28 iunie 1957 īn localitatea Răciula, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Hristo Botev nr. 25. (38/2009)

100. Guzun Anatolie, fiul lui Nicolae si Tamara, născut la data de 3 octombrie 1965 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 200, ap. 83. (46/2009)

101. Guzun Cristina, fiica lui Anatolie si Cornelia, născută la data de 29 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 8, bl. 3, ap. 65. (45/2009)

102. Harea Vitalie, fiul lui Victor si Tamara, născut la data de 6 august 1980 īn localitatea Crăsnăseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cricova, Str. Libertătii nr. 8, ap. 8. (3.629/2008)

103. Ianciuc Sergiu, fiul lui Leonid si Margareta, născut la data de 29 iunie 1980 īn localitatea Lipnic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Studentilor nr. 1, bl. 1, ap. 25. (3.636/2008)

104. Iatco Liviu, fiul lui Mihail si Zinaida, născut la data de 25 aprilie 1987 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. L. Tolstoi nr. 17. (3.558/2008)

105. Iatco Mihail, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 16 noiembrie 1950 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. L. Tolstoi nr. 17. (3.631/2008)

106. Iatco Radu, fiul lui Mihail si Zinaida, născut la data de 15 mai 1981 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. Tolstoi nr. 17. (3.630/2008)

107. Iatco Zinaida, fiica lui Sontea Mihail si Elena, născută la data de 22 februarie 1958 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. Tolstoi nr. 17. (3.632/2008)

108. Iliev Octavian, fiul lui Victor si Elena, născut la data de 1 mai 1979 īn localitatea Hījdieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Hījdieni. (5.320/2003) Copii minori: Iliev Sorin, născut la data de 14 aprilie 2008.

109. Isaicul Nicolae, fiul lui lacob si Parascovia, născut la data de 21 aprilie 1958 īn localitatea Cocieri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 31, bl. 2, ap. 193. (8.216/2003)

110. Jitari lurie, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 5 octombrie 1966 īn localitatea Miciurin, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Stolniceni nr. 3. (3.604/2008)

111. Lari Petru, fiul lui Dumitru si Parascovia, născut la data de 5 decembrie 1963 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. M. Frunze nr. 60. (37/2009)

112. Lari Victor, fiul lui Petru si Raisa, născut la data de 8 aprilie 1991 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. M. Frunze nr. 60. (37/2009)

113. Lăzărescu Gheorghe, fiul lui Alexei si Maria, născut la data de 1 mai 1953 īn localitatea Ignătei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. V Pirogov nr. 5, ap. 29. (49/2009)

114. Lăzărescu Roman, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 31 august 1989 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. Boris Glavan nr. 15. (50/2009)

115. Leascenco Natalia, fiica lui Vladimirsi Zinaida, născută la data de 3 noiembrie 1988 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova. (5.500/2004)

116. Leascenco Zinaida, fiica lui Butucel Mihail si Maria, născută la data de 24 octombrie 1957 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova. (5.500/2004)

117. Lelenco losif, fiul lui Ion si Liuba, născut la data de 23 iunie 1970 īn localitatea Sărata-Galbena, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Sărata Galbenă. (12.879/2003) Copii minori: Lelenco Cristian, născut la data de 14 aprilie 2001, si Lelenco Ana, născută la data de 8 iunie 2005.

118. Līsenco Irina, fiica lui Bīzgu Gheorghe si Lidia, născută la data de 6 octombrie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Stamati nr. 17. (4.370/2003) Copii minori: Līsenco Adriana, născută la data de 14 februarie 1994, si Līsenco Cristina, născută la data de 28 martie 1999.

119. Lopotenco Tudor, fiul lui Constantin si Nina, născut la data de 26 aprilie 1983 īn localitatea Bălăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Bălăsesti. (9.649/2003) Copii minori: Lopotenco Bianca, născută la data de 6 ianuarie 2008.

120. Luca Dumitru, fiul lui Constantin si Tamara, născut la data de 25 februarie 1970 īn localitatea Sociteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Sociteni. (4.486/2003)

121. Luchianov Lidia, fiica lui Caraus Constantin si Maria, născută la data de 15 octombrie 1958 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 6, ap. 4. (80/2009)

122. Lupascu Severina, fiica lui Vasilescu Grigore si Tamara, născută la data de 7 septembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 29. (3.641/2008)

123. Lupei Vasile, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 14 ianuarie 1981 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzăresti. (3.634/2008)

124. Lupey Ivan, fiul lui Gheorghe si Olga, născut la data de 1 august 1983 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Ropcea. (5.338/2004 )

125. Melnic Elena, fiica lui Gajiu Ion si Eleonora, născută la data de 5 iulie 1979 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Branistii nr. 9, bl. 1, ap. 27. (3.553/2008)

126. Mereuta Alexandru, fiul lui Claod si Olga, născut la data de 20 decembrie 1968 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 62. (76/2009) Copii minori: Mereută Eugen, născut la data de 26 iulie 1993.

127. Mereuta Anatolie, fiul lui Claod si Olga, născut la data de 30 martie 1975 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 12, bl. 3, ap. 40. (82/2009)

128. Meriacri Vitalie, fiul lui Nicolae si Parascovia, născut la data de 15 martie 1985 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Salcīmilor nr. 22, bl. 1, ap. 64. (6.789/2003)

129. Mihailov Nicolae, fiul lui Tudor si Eudochia, născut la data de 22 decembrie 1981 īn localitatea Dubăsarii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Dubăsarii Vechi. (47/2009) Copii minori: Mihailov Nichita, născut la data de 19 mai 2007.

130. Mihalachi Elena, fiica lui Nicolae si Tamara, născută la data de 5 octombrie 1964 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Creangă nr. 41, ap. 52. (5.134/2004) Copii minori: Mihalachi Cristian, născut la data de 13 mai 1997.

131. Mihalcean Igor, fiul lui Nevoia Mihail si lulia, născut la data de 16 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 9, ap. 36. (3.554/2008)

132. Miron Tatiana, fiica lui lurii si Ala, născută la data de 14 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. D. Cantemir nr. 3, ap. 139. (2/2009)

133. Mitriniuc Serghei, fiul lui Ivan si Nina, născut la data de 31 octombrie 1960 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Independentei nr. 100, ap. 7. (6.609/2003)

134. Mitrofanov Nina, fiica lui Talpă Damian si Eugenia, născută la data de 3 august 1956 īn localitatea Bravicea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, Str. Frătiei nr. 27. (3.602/2008)

135. Mīndrilă Alexandru, fiul lui Constantin si Ecaterina, născut la data de 12 noiembrie 1982 īn localitatea Pănăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Pănăsesti. (5.012/2004)

136. Moroz Raisa, fiica lui Bodrug Mihail si Vera, născută la data de 25 mai 1963 īn localitatea Condrătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 33, ap. 69 (8.564/2003) Copii minori: Moroz Alexandru, născut la data de 6 septembrie 1992.

137. Moscalu Tatiana, fiica lui Calancea Stefan si Raisa, născută la data de 26 aprilie 1983 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 55, ap. 159. (70/2009) Copii minori: Moscalu Stefan, născut la data de 25 noiembrie 2006.

138. Muntean Oleg, fiul lui Petru si Valeria, născut la data de 20 septembrie 1962 īn localitatea Ghindesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Decebal nr. 68, bl. 2, ap. 49. (8.541/2003)

139. Munteanu Alexandru, fiul lui Serghei si Valentina, născut la data de 29 iunie 1985 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (5.376/2004)

140. Munteanu Grigore, fiul lui Serghei si Valentina, născut la data de 19 iunie 1983 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (5.375/2004)

141. Munteanu Natalia, fiica lui Vladimirsi Eugenia, născută la data de 5 noiembrie 1960 īn localitatea Kamīsovka, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Anton Crihan nr. 32, ap. 2. (5.042/2004)

142. Munteanu Serghei, fiul lui Ion si Varvara, născut la data de 2 ianuarie 1957 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (5.377/2004)

143. Munteanu Sergiu, fiul lui Alexei si Zinaida, născut la data de 29 septembrie 1988 īn localitatea Nemteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīnceni, satul Nemteni. (5.406/2004)

144. Munteanu Sevastian, fiul lui Andrei si Natalia, născut la data de 21 iunie 1982 īn localitatea Bobeica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Tīrgul Vechi nr. 61. (3.627/2008)

145. Munteanu Zinaida, fiica lui Micu Andrei si Axenia, născută la data de 4 martie 1959 īn localitatea Obileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Vadul Leca. (5.406/2004)

146. Nastas Leonid, fiul lui Nicolae si Eufrosinia, născut la data de 30 septembrie 1968 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Văleni. (48/2009) Copii minori: Nastas Corneliu, născut la data de 2 iunie 2006.

147. Nastas Mihail, fiul lui Alexei si Marfa, născut la data de 14 noiembrie 1960 īn localitatea Hristici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Hristici. (81/2009)

148. Negrei Galina, fiica lui Cosarcă Vladimir si Maria, născută la data de 20 aprilie 1959 īn localitatea Budesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Budesti. (74/2009)

149. Negru Irina, fiica lui Ohromenco Vasilii si lulia, născută la data de 1 aprilie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. St. Neaga nr. 51, ap. 2. (5.079/2004) Copii minori: Negru lan, născut la data de 22 mai 2004.

150. Nevoie Svetlana, fiica lui Mihail si lulia, născută la data de 9 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 9, ap. 36. (3.628/2008)

151. Novac Lilia, fiica lui Ambros Vasile si Valentina, născută la data de 16 septembrie 1976 īn localitatea Grimăncăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 64. (3.645/2008)

152. Odovenco lurie, fiul lui Ion si Liubovi, născut la data de 27 martie 1967 īn localitatea Roscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Bulboaca, str. Stefan cel Mare nr. 17. (3.304/2003)

153. Paladi Tatiana, fiica lui Laiba Vasile si Efrosinia, născută la data de 29 iunie 1955 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 54. (3.642/2008)

154. Pascal Svetlana, fiica lui Sergiu si Lidia, născută la data de 31 martie 1983 īn localitatea Drezden, Republica Democrată Germană, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 6. (6.744/2003) Copii minori: Pascal Maria, născută la data de 30 noiembrie 2008.

155. Pascari Alexei, fiul lui Petru si Solomia, născut la data de 15 ianuarie 1962 īn localitatea Tarasăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulita, satul Tarasăuti. (9.589/2003)

156. Pasa Pavel, fiul lui Vasile si Ioana, născut la data de 8 aprilie 1973 īn localitatea Izvoare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. Luceafărul nr. 13. (3.253/2003)

157. Pavlov Sergiu, fiul lui Zorea si Nadia, născut la data de 9 octombrie 1962 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Rares nr. 48, ap. 25. (8.920/2003) Copii minori: Pavlov Aneta, născută la data de 17 decembrie 1998.

158. Pădure Chirii, fiul lui Ion si Victoria, născut la data de 20 septembrie 1981 īn localitatea Tescureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hīncesti nr. 57, bl. A. (3.637/2008)

159. Pălitu Vasile, fiul lui Sava si Eugenia, născut la data de 13 ianuarie 1956 īn localitatea Rădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 2, ap. 85. (5.607/2004)

160. Plasiciuc Angela, fiica lui Caisīn Petru si Eugenia, născută la data de 15 septembrie 1973 īn localitatea Isnovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Junimea nr. 4, ap. 2. (12.631/2003) Copii minori: Plasiciuc Dan, născut la data de 21 martie 2001.

161. Popescu Galina, fiica lui Rotari Maxim si Valentina, născută la data de 8 august 1962 īn localitatea Javgur, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noii, satul Speia. (68/2009)

162. Prodan Natalia, fiica lui Valentin si Galina, născută la data de 14 noiembrie 1978 īn localitatea N. Kazmaska, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Păcii nr. 3, bl. 1, ap. 4. (1.473/2003) Copii minori: Caracuianu Diana, născută la data de 18 decembrie 1995, si Caracuianu Beatricie, născută la data de 7 mai 2007.

163. Prodan Petru, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 10 iulie 1954 īn localitatea Stefănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 126. (3.624/2008)

164. Puiu Anatolie, fiul lui Vasile si Olga, născut la data de 6 ianuarie 1974 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Malcoci. (5.094/2004) Copii minori: Puiu Roman, născut la data de 19 august 1997.

165. Puls Gheorghe, fiul lui Gheorghe si Maria, născut la data de 2 martie 1985 īn localitatea Crihana Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Crihana Veche. (3/2009)

166. Puls Gheorghe, fiul lui Marin si Sofia, născut la data de 18 aprilie 1955 īn localitatea Crihana Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Crihana Veche. (4/2009)

167. Purice Aurica, fiica lui Gheorghiu Grigore si Ana, născută la data de 3 aprilie 1970 īn localitatea Leuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 2, ap. 5. (14.883/2003)

168. Reabuhina Victoria, fiica lui Reabuhin Valeriu si Reabuhina Natalia, născută la data de 13 august 1977 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, ap. 145. (1.682/2003)

169. Roman Diana, fiica lui Cerchina Gheorghe si Valentina, născută la data de 1 iulie 1978 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 38, ap. 103. (1.221/2003)

170. Rotari Eudochia, fiica lui Salcutan Ion si Maria, născută la data de 20 septembrie 1952 īn localitatea Tīpala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Botanica, Str. Independentei nr. 24, bl. 1, ap. 48. (6.727/2003)

171. Rusnac Diomid, fiul lui Diomid si Elena, născut la data de 8 august 1986 īn localitatea Lipcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, orasul Lipcani, str. Ptuhin nr. 26. (110/2009)

172. Rusnac Elena, fiica lui Otean Petru si Maria, născută la data de 10 august 1966 īn localitatea Bulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, orasul Lipcani, str. Ptuhina nr. 26. (109/2009)

173. Rusu Anatolie, fiul lui Pavel si Lidia, născut la data de 17 decembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. A. Donici nr. 54. (8.223/2003) Copii minori: Rusu Pavel, născut la data de 15 septembrie 2004, Rusu Ion, născut la data de 21 ianuarie 2006, si Rusu Anastasia, născută la data de 23 februarie 2007.

174. Rusu Ghenadi, fiul lui Russu Constantin si Paulina, născut la data de 16 iulie 1969 īn localitatea Cepeleuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Dostoevskii nr. 16, ap. 32. (7.088/2003)

175. SalicovAndrian, fiul lui Gheorghe si Nina, născut la data de 31 decembrie 1982 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (6.045/2004)

176. Salicov Gheorghe, fiul lui Onufrie si Maria, născut la data de 4 martie 1949 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (6.026/2004)

177. Sava Dina, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 14 iunie 1977 īn localitatea Budăi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 23, ap. 3. (3.639/2008)

178. Sava Ruslan, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 7 iulie 1974 īn localitatea Budăi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 23, ap. 3. (3.537/2008) Copii minori: Sava Ernest, născut la data de 11 iunie 2004.

179. Sava Uliana, fiica lui Murchin Victor si Maria, născută la data de 7 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 49, bl. 2, ap. 76. (3.550/2008)

180. Săndută Tatiana, fiica lui Capra Gheorghe si Aurica, născută la data de 7 septembrie 1974 īn localitatea Scerbaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Spartac nr. 3. (1.104/2003) Copii minori: Săndută Dumitru-Claudiu, născut la data de 21 aprilie 2000, si Săndută Lavinia, născută la data de 14 august 2007.

181. Sclearenco Pavel, fiul lui Petru si Alexandra, născut la data de 1 noiembrie 1980 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan Vodă, Str. 31 August 1989 nr. 16, bl. 1, ap. 32 (3.633/2008)

182. Secara Andrei, fiul lui Cheorăscu Stefan si Maria, născut la data de 4 februarie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Bubuieci, Str. Tineretii nr. 8. (9.339/2003)

183. Seu Ruslan, fiul lui Anatolie si Ecaterina, născut la data de 30 august 1980 īn localitatea Fetesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, satul Fetesti. (85/2009) Copii minori: Seu Maxim, născut la data de 16 iunie 2007.

184. Simion Nicolae, fiul lui Alexandru si Agafia, născut la data de 15 iulie 1978 īn localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Sireti. (1.428/2003)

185. Spīnu Ala, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 4 decembrie 1977 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Ratus. (1.240/2003) Copii minori: Spīnu Ion, născut la data de 11 ianuarie 1997, si Dabija Marcel, născut la data de 28 noiembrie 2004.

186. Straistă Anelea, fiica lui Baciu Valentin si Zinaida, născută la data de 8 iulie 1975 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Mereni, Str. 31 August. (5.069/2004) Copii minori: Straistă Sanda, născută la data de 24 mai 1998, si Straistă Cosmin-Gheorghe, născut la data de 5 mai 2004.

187. Straistă Eugeniu, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 22 octombrie 1973 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Mereni, str. Gagarin nr. 55. (5.088/2004)

188. Sturza Lilia, fiica lui Tiholaz Gheorghe si Agafia, născută la data de 16 martie 1984 īn localitatea Cimiseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cimiseni. (77/2009)

189. Susarenco Petru, fiul lui Gheorghe si Parascovia, născut la data de 7 iulie 1949 īn localitatea Sadova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova, Str. Pionerilor nr. 13. (1.257/2003)

190. Saptefrati Tudor, fiul lui Vasile si Varvara, născut la data de 8 septembrie 1957 īn localitatea Hligeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Hligeni. (6.078/2004) Copii minori: Saptefrati Olga, născută la data de 10 iulie 1994.

191. Sendrea Ion, fiul lui Simion si Ana, născut la data de 19 martie 1977 īn localitatea Cioroborta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. P Zadnipru nr. 21. (9.991/2003) Copii minori: Sendrea Cezara-Iuliana, născută la data de 30 iunie 2006.

192. Sopronco Ludmila, fiica lui Sopronco Ilie si Eugenia, născută la data de 19 mai 1959 īn localitatea Cucuruzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Butuceni nr. 10. (3.549/2008)

193. Tănăsachi Ludmila, fiica lui Ciaglei Petru si Valentina, născută la data de 24 iulie 1976 īn localitatea Cociulia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul largară, str. Luceafărul nr. 30. (3.557/2008) Copii minori: Tănăsachi Ludmila, născută la data de 24 august 2002.

194. Toma Ana, fiica lui Constantin si Maria, născută la data de 2 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Scorteni. (3.635/2008)

195. Toma Constantin, fiul lui Vasile si Eugenia, născut la data de 19 februarie 1966 īn localitatea Scorteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Scorteni. (3.635/2008)

196. Toporcean Marin, fiul lui Savca Vasile si Valentina, născut la data de 3 august 1982 īn localitatea Marsinti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulita, satul Marsinti. (6.555/2003)

197. Tulbu Alexandru, fiul lui Timofei si lulia, născut la data de 20 martie 1977 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 16. (6.040/2004)

198. Tulbu Irina, fiica lui Pegza Ion si Ecaterina, născută la data de 28 februarie 1976 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 16. (6.041/2004) Copii minori: Tulbu Gabriela, născută la data de 7 mai 2001.

199. Tonici Valentina, fiica lui Tudor si Serafima, născută la data de 18 iulie 1971 īn localitatea Cuizăuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. Matrosov nr. 6, bl. 2, ap. 406. (3.555/2008)

200. Turcan IIie, fiul lui Gheorghe si lulia, născut la data de 13 iulie 1959 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Milano nr. 14, bl. E, ap. 39. (1.481/2003)

201. Turcan Nicolae, fiul lui Ion si Natalia, născut la data de 25 octombrie 1962 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 63. (7.285/2003) Copii minori: Turcan Eugeniu, născut la data de 2 noiembrie 1991, Turcan Ion, născut la data de 20 ianuarie 1999, si Turcan Troian, născut la data de 8 februarie 2001.

202. Turcanu Parascovia, fiica lui Vladicescu Chirii si Eugenia, născută la data de 8 august 1954 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Vasile Alecsandri nr. 16. (3.544/2008)

203. Turcanu Petru, fiul lui Ion si Parascovia, născut la data de 1 octombrie 1981 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. V Alecsandri nr. 16. (3.606/2008)

204. Ungureanu Vasile, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 19 iunie 1969 īn localitatea Bumbăta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Malcoci. (5.095/2004) Copii minori: Ungureanu Marin, născut la data de 30 iulie 1992, si Ungureanu Irina, născută la data de 20 aprilie 1994.

205. Untilov Mariana, fiica lui Budan Vasile si Eugenia, născută la data de 24 octombrie 1982 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 47. (7.960/2003)

206. Vasiliu Mihail, fiul lui Stefan si Elisaveta, născut la data de 30 septembrie 1967 īn localitatea Selistea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Selistea Nouă. (1.528/2003)

207. Visnevschi Igor, fiul lui Vladimirsi Angela, născut la data de 18 aprilie 1990 īn localitatea Sucleia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. Krupskaia nr. 5, ap. 4. (5.807/2004)

208. Visnevschi Angela, fiica lui Anton Dumitru si Taisia, născută la data de 4 august 1965 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. Krupskaia nr. 5, ap. 4. (5.807/2004)

209. Vladeanu Dinu, fiul lui Anatolie si Eugenia, născut la data de 1 iunie 1987 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 65, ap. 47. (1.370/2003)

210. Vladeanu Eugenia, fiica lui Cobzari Alexei si Xenia, născută la data de 10 iunie 1961 īn localitatea Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 65, ap. 47. (1.370/2003)

211. Vladicescu Gheorghe, fiul lui Ion si Efimia, născut la data de 24 aprilie 1965 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mincu nr. 3, ap. 34. (27/2009) Copii minori: Vladicescu Elena, născută la data de 26 august 1991, si Vladicescu Maria, născută la data de 7 septembrie 1992.

212. Vrancea Rodica, fiica lui Cucu Mihail si Elena, născută la data de 18 mai 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Socoleni nr. 23, ap. 30. (7.315/2003) Copii minori: Vrancea Valeria, născută la data de 4 aprilie 2001.

213. Zgherea Valentina, fiica lui Ion si Nina, născută la data de 6 august 1984 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Văleni. (5.835/2004)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Badiu Tatiana, fiica lui Toderas Dumitru si Zinaida, născută cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, la data de 16 septembrie 1982 īn localitatea Stolniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Stolniceni. (5.458/2004)

2. Balandiuc Pavel, fiul lui Pavel si Maria, născut la data de 7 august 1972 īn localitatea Stolniceni, Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 33, ap. 66. (15.258/2003) Copii minori: Balandiuc Angela, născută la data de 9 august 1994, si Balandiuc Mihaela, născută la data de 4 august 1996.

3. Baltag Alexandru, fiul lui Ion si Domnica, născut la data de 11 noiembrie 1956 īn localitatea IIenuta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 1, ap. 65. (9.045/2003)

4. Baltag Ina, fiica lui Alexandru si Parascovia, născută la data de 14 decembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 1, ap. 65. (9.045/2003)

5. Belici Dorin, fiul lui Gheorghe si Odorica, născut la data de 17 februarie 1984 īn localitatea Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Cupca. (5.878/2004)

6. Bogus Rodica, fiica lui Alexandru si Lucia, născută la data de 22 iulie 1985 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. lakir nr. 23, ap. 85. (8/2009)

7. Bulgarov Ilie, fiul lui Afanasie si Calistra, născut la data de 17 ianuarie 1944 īn localitatea Bolgrad, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Calea lesilor nr. 61. (1.348/2003)

8. Burlac Serghei, fiul lui Fiodor si Elena, născut la data de 20 ianuarie 1964 īn localitatea Asino, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. Episcop Dorimendont nr. 1. (922/2003) Copii minori: Burlac Adina, născută la data de 19 mai 2001.

9. Burunciuc Gheorghe, fiul lui Mihail si Larisa, născut la data de 19 martie 1966 īn localitatea Musteata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Musteata. (1.301/2003) Copii minori: Burunciuc Corina, născută la data de 1 octombrie 1997.

10. Caminschii Angela, fiica lui Sagaidac Vasile si Fevronia, născută la data de 14 decembrie 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Stefan Holban nr. 6. (6.093/2004) Copii minori: Caminschii Marin, născut la data de 30 ianuarie1992, si Caminschii Marcel, născut la data de 17 decembrie 1993.

11. Caminschii Dumitru, fiul lui Mina si Maria, născut la data de 24 februarie 1966 īn localitatea Suhuluceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. St. Holban nr. 6. (6.096/2004)

12. Cheptene Angela, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 19 noiembrie 1989 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Vadul lui Isac. (4.009/2003)

13. Chinasciuc Valentin, fiul lui Cichirca Anatoli si Valentina, născut la data de 10 martie 1978 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, orasul Cernăuti, str. Dnistreansca nr. 58. (4.522/2004)

14. Cibotari Alexandra, fiica lui Călăras Petru si Zinaida, născută la data de 9 august 1969 īn localitatea Hrusova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cosernita. (4.594/2003)

15. Cibotari Mihail, fiul lui Pavel si Nadejda, născut la data de 11 octombrie 1963 īn localitatea Peticeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Peticeni. (1.378/2003)

16. Ciubotaru Ion, fiul lui Nicolae si Sofia, născut la data de 7 iunie 1962 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. lakir nr. 43, ap. 48. (1.455/2003)

17. Cojocaru Cristina, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 10 aprilie 1983 īn localitatea Pohorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohorniceni. (5.717/2004)

18. Costru Tatiana, fiica lui Plesca Profir si Maria, născută la data de 24 noiembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 130, bl. 3, ap. 27. (3.551/2008)

19. Damaschin Ina, fiica lui Ciobanu Ion si Eudochia, născută la data de 9 august 1972 īn localitatea Cīmpul Drept, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Cīmpul Drept. (41/2009)

20. Gavrilita Veronica, fiica lui Cosulinschi Nicolae si Alexandra, născută la data de 1 iunie 1951 īn localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 22, ap. 24. (3.542/2008)

21. Gherciu Veronica, fiica lui Focsa Ion si Valentina, născută la data de 7 iulie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 57. (1.375/2003) Copii minori: Gherciu Gabriela, născută la data de 30 iunie 2000.

22. Grigoras Alina, fiica lui Vasile si Valentina, născută la data de 22 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 228. (11.019/2003)

23. Iepure Petru, fiul lui Mihail si Olga, născut la data de 2 octombrie 1960 īn localitatea Grinăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Hotin nr. 10, ap. 45. (1.248/2003) Copii minori: Iepure Cristina, născută la data de 18 mai 1992.

24. Luca Tatiana, fiica lui Dumitru si Maria, născută la data de 14 noiembrie 1989 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (35/2009)

25. Manole Dragos, fiul lui Andrei si Tatiana, născut la data de 10 februarie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 18, ap. 54. (11.209/2003)

26. Moisei Valentina, fiica lui Leah Ion si Galina, născută la data de 8 iulie 1952 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Gotesti. (5.925/2004)

27. Oanta Viorica, fiica lui Ion si Elena, născută la data de 10 februarie 1970 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Al. Vlahută nr. 16. (1.435/2003)

28. Perju Elena, fiica lui Alexandru si Vera, născută la data de 2 iunie 1982 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Mereni, Str. Nouă nr. 20. (5.834/2004)

29. Potrīmba Sergiu, fiul lui Vladimirsi Natalia, născut la data de 28 aprilie 1984 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. Miliova nr. 1, ap. 47. (6/2009)

30. Robu Nadejda, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 4 iulie 1977 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 28. (122/2009) Copii minori: Robu Mihaela, născută la data de 4 mai 1995, Robu Vitalia, născută la data de 14 martie 2000, si Robu Adelina, născută la data de 22 ianuarie 2003.

31. Stratulat Diana, fiica lui Mihail si Valentina, născută la data de 11 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Stăuceni, Str. Studentilor nr. 3, ap. 12. (3.950/2003)

32. Stratulat Mihail, fiul lui Simion si Ecaterina, născut la data de 22 noiembrie 1964 īn localitatea Tīntăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Stăuceni, Str. Studentilor nr. 3, ap. 12. (3.950/2003)

33. Stratulat Roman, fiul lui Mihail si Valentina, născut la data de 26 iunie 1991 īn orasul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Stăuceni, Str. Studentilor nr. 3, ap. 12. (3.950/2003)

34. Stratulat Valentina, fiica lui Zīmbrean Nicolae si Aglaia, născută la data de 1 octombrie 1965 īn localitatea Stăuceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Stăuceni, Str. Studentilor nr. 3, ap. 12. (3.949/2003)

35. Tihov Anastasia, fiica lui Alexandr si Ina, născută la data de 1 decembrie 1990 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Cīmpul Drept. (41/2009)

36. Ungureanu Nicolae, fiul lui Teofan si Natalia, născut la data de 26 iunie 1958 īn localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Căpriana. (11.565/2003)


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.