MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 676/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 676         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

300. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

1.372. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

301. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii

 

1.373. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii

 

303. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

1.375. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.201. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 29 octombrie 2008, pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006

 

Protocol între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

704. - Decizie privind numirea domnului Daniel Florea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

705. - Decizie privind numirea doamnei Ionela Bruchental-Pop în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

706. - Decizie privind eliberarea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

707. - Decizie privind eliberarea domnului Cristian Morărescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

708. - Decizie privind numirea doamnei Crinuta Nicoleta Dumitrean în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

709. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

710. - Decizie privind încetarea promovării temporare a doamnei Virginia Stefănică în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului

 

711. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Anghel din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului

 

712. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Pătruti în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

713. - Decizie pentru eliberarea domnului Constantin Axinia din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

714. - Decizie pentru numirea domnului Gheorghe Popa în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

715. - Decizie pentru eliberarea domnului Robert Laurentiu Iapornicu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

716. - Decizie privind constatarea încetării promovării temporare a domnului Petre George Pavelescu în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii

 

717. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din functia publică de secretar general adjunct în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii

 

718. - Decizie pentru numirea domnului Aurelian Popa în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

719. - Decizie pentru numirea domnului Ilie Dincă în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

720. - Decizie pentru eliberarea doamnei Laura Elena Pop din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

721. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Nazare în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

722. - Decizie pentru eliberarea domnului Marian Hoinaru din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

723. - Decizie pentru numirea domnului Bogdan Mănoiu în functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.372.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 301.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.373.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 4 martie 2009, cu următoarele modificări:

- La articolul I punctul 29, articolele 228 si 229 vor avea următorul cuprins:

„Art. 228. - (1) Introducerea în uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare, totalizează cu erori ori duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor prezentei legi, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de ia 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 229. - (1) Introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informatic national constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 303.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.375.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 29 octombrie 2008, pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 29 octombrie 2008, pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.201.

 

PROTOCOL

între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006

 

Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România, denumite în continuare Arhive, si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, denumit în continuare Muzeul,

având în vedere prevederile art. III alin. 5 din Acordul de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006, denumit în continuare Acord,

luând în considerare dezvoltarea substantială a cooperării americano-române în procesul mai amplu al studiului holocaustului si istoriei comunitătii evreiesti,

fiind interesate de continuarea pe baze juridice a cooperării si proiectelor bilaterale derulate în domeniul de referintă,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I

Articolul I din Acord se modifică după cum urmează:

„1. Arhivele vor asigura accesul cercetătorilor si reprezentantilor Muzeului la inventarele existente în sala de studiu, în vederea depistării documentelor de arhivă cu valoare istorică din perioada 1920-1975, referitoare la holocaust si la istoria comunitătii evreiesti, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

2. Arhivele vor realiza anual copierea unui număr de până la 300.000 de cadre pe microfilm negativ, pe baza documentelor de arhivă, identificate de cercetătorii si reprezentantii Muzeului ca fiind relevante pentru studiul holocaustului si al istoriei comunitătii evreiesti.

3. Arhivele vor asigura accesul neîngrădit la inventarele arhivistice date în circuitul public si la documentele depistate pe baza acestora referitoare la holocaust si la istoria comunitătii evreiesti, în acord cu reglementările legale române în domeniu."

ARTICOLUL II

Articolul II din Acord se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Muzeul va actiona în asa fel încât copiile detinute de Arhive să fie folosite numai în scopuri stiintifice privind holocaustul si istoria comunitătii evreiesti în Europa si implicatiile sale în diferite state europene."

2. Alineatul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Muzeul va livra Arhivelor pelicula necesară copierii documentelor identificate de cercetătorii si reprezentantii istoriei comunitătii evreiesti si va plăti Arhivelor, pe toată durata de valabilitate a prezentului acord, suma de 700 USD/lună, reprezentând contravaloarea salariilor a 2 tehnicieni foto."

ARTICOLUL III

Protocolul dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii pentru modificarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006, intră în vigoare potrivit nronedurii nrevă7ute la art III alin 3 din Acord

Semnat la Bucuresti la 29 octombrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative din România

Marin Pătuleanu,

secretar de stat

Pentru Muzeul Memorial al Holocaustului, din Statele Unite ale Americii,

Radu loanid,

director Programe arhivistice internationale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Daniel Florea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Florea se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 704.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Ionela Bruchental-Pop în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ionela Bruchental-Pop se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 705.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Gelu- Agafiel Mărăcineanu, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/E.B./199 din 7 octombrie 2009,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu Agafiel Mărăcineanu se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 706.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cristian Morărescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Morărescu se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 707.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Crinuta Nicoleta Dumitrean în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Crinuta Nicoleta Dumitrean se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

Art. 2. - Pe aceeasi dată încetează aplicabilitatea art. 2 din Decizia primului-ministru nr. 681/2009 pentru eliberarea doamnei Ancuta Gianina Opre din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 octombrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 708.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Florin Teodorescu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 709.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea promovării temporare a doamnei Virginia Stefănică în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului

 

Având în vedere:

- Decizia primului-ministru nr. 205/2009 privind promovarea temporară a doamnei Virginia Stefănică în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului;

- solicitarea Ministerului Mediului, transmisă prin Adresa nr. 23.348/RNS din 2 octombrie 2009,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. b) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează promovarea temporară în functia publică de secretar general al Ministerului Mediului a doamnei Virginia Stefănică.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 710.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Anghel din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/7.028 din 5 octombrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ion Anghel i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 711.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Pătruti în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Pătruti se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 712.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Constantin Axinia din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Axinia se eliberează din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 713.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Gheorghe Popa în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Popa se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 714.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Robert Laurentiu lapornicu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Robert Laurentiu Iapornicu se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 715.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea încetării promovării temporare a domnului Petre George Pavelescu în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se constată încetarea promovării temporare a domnului Petre George Pavelescu în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 716.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din functia publică de secretar general adjunct în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrareaîn categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si Adresa nr. AV163din 7 octombrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Adela Petrinia Neagoe i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general adjunct în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 717.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Aurelian Popa în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurelian Popa se numeste în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 2. - Pe aceeasi dată încetează aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 642/2009 privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 649 din 1 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 718.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Mie Dincă în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie Dincă se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 719.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Laura Elena Pop din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Laura Elena Pop se eliberează din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 720.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Nazare în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se numeste în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 721.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Marian Hoinaru din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Marian Hoinaru, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/E.B./198 din 6 octombrie 2009,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Hoinaru se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 722.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Bogdan Mănoiu în functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mănoiu se numeste în functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 723.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.