MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 670/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.81/191/11.030. - Ordin al ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al directorului Serviciului Romān de Informatii pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară

 

            2.634/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĆRI

 

            169. - Hotărāre pentru modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.81 din 30 iulie 2009

MINISTERUL ADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

Nr. 191 din 19 august 2009

SERVICIUL ROMĀN DE INFORMATII

Nr. 11.030 din 21 septembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 30 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, cu modificările si completările ulterioare,

luānd īn considerare dispozitiile art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) si art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare, ale art. 45 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, ale art. 42 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. b) si c) si art. 85 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, ale art. 38 alin. (1) lit. c) si art. 53 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 si art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 41 si 6 din Hotărārea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare īn activitate, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare īn mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărārea Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare īn mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Romān de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul apărării nationale, viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, si directorul Serviciului Romān de Informatii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Romān de Informatii nr. M.98/94/4.391/2001*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Directorul Serviciului Romān de Informatii,

George-Cristian Maior


*) Ordinul nr. M.98/94/4.391/2001 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a tării si sigurantă natională.


ANEXA

 

REGULAMENT

privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Īn vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din institutiile cu atributii īn domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale functionează următoarele comisii:

a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, denumite īn continuare comisii de expertiză medico-militară;

b) comisiile centrale de expertiză medico-militară.

(2) Prin categorii de personal, īn sensul prezentului regulament, se īntelege după cum urmează:

a) cadre militare īn activitate si īn rezervă, precum si urmasii acestora;

b) politisti īn activitate, cei cărora le-au īncetat raporturile de serviciu, precum si urmasii acestora;

c) functionari publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cei cărora le-au īncetat raporturile de serviciu, precum si urmasii acestora;

d) soldati si gradati voluntari;

e) elevi si studenti din structurile de īnvătămānt apartinānd institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Atributiile comisiilor de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă si ale Comisiei centrale de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă, prevăzute de dispozitiile art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare īn mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 din Hotărārea Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare īn mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu modificările si completările ulterioare, sunt īndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Īn exercitarea atributiilor, membrii comisiilor de expertiză medico-militară răspund de respectarea dispozitiilor legale privind expertiza medico-militară.

 

CAPITOLUL II

Comisiile de expertiză medico-militară

 

Art. 3. - (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componentă:

a) presedinte: medic specialist/primar īn specialitatea expertiză medicală a capacitătii de muncă;

b) 4 membri: medici primari sau specialisti din sectiile/compartimentele spitalului;

c) secretar - subofiter sanitar sau salariat civil/functionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot īn cadrul comisiei.

(2) Componenta nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileste prin dispozitie a sefului Directiei medicale a Ministerului Apărării Nationale, a directorului Directiei medicale a Ministerului Administratiei si Internelor si a sefului Directiei medicale a Serviciului Romān de Informatii, īn baza propunerilor comandantilor/directorilor generali ai spitalelor, avizate de presedintii comisiilor centrale de expertiză medico-militare.

(3) Pentru asigurarea operativitătii functionării comisiilor de expertiză medico-militară, prin dispozitia prevăzută la alin. (2) se desemnează un număr egal de īnlocuitori pentru membrii titulari, inclusiv pentru presedinte si secretar. Pentru Ministerul Administratiei si Internelor, īnlocuitorul presedintelui Comisiei de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă poate fi medic specialist/primar īn specialitatea boli interne.

(4) Componenta nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează īn ordinul/dispozitia de zi pe unitate al/a spitalului, la īnceputul fiecărui an calendaristic.

Art. 4. - (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atributii:

a) stabileste aptitudinea pentru īndeplinirea serviciului militar, a serviciului politienesc, respectiv a serviciului public īn calitate de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, clasānd persoanele respective īn conformitate cu baremele medicale īn vigoare;

b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare īntocmit de organele abilitate conform legii, consemnează īn decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident si īndeplinirea serviciului militar, a serviciului politienesc, respectiv a serviciului public īn calitate de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, după caz;

c) stabileste legătura de cauzalitate dintre boală si īndeplinirea serviciului militar, a serviciului politienesc, respectiv a serviciului public īn calitate de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, după caz;

d) stabileste īncadrarea īn grad de invaliditate pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, īn conformitate cu criteriile si normele pe baza cărora se face īncadrarea īn gradele I, II si III de invaliditate, aprobate īn conditiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de art. 29 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, cu modificările si completările ulterioare;

e) emite decizii medicale de īncadrare sau neīncadrare īn grad de invaliditate pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;

f) īn cazul cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au decedat īn timpul activitătii, emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces si īndeplinirea serviciului militar, a serviciului politienesc, respectiv a serviciului public īn calitate de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, după caz;

g) stabileste termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate si pentru cei clasati „apt limitat";

h) efectuează revizuirea medicală periodică;

i) expertizează beneficiarii pensiei de urmas, supusi revizuirii medicale, prevăzuti la art. 38 lit. d) si la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si la art. 38 lit. e) si la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 179/2004, cu modificările si completările ulterioare;

j) stabileste aptitudinea pentru īndeplinirea serviciului militar pentru soldatii si gradatii voluntari, clasāndu-i īn conformitate cu baremele medicale īn vigoare;

k) revocă, după caz, concluziile medicale ale comisiilor de recrutare-īncorporare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, privind recrutarea, īncorporarea sau selectia tinerilor īn structurile de īnvătămānt din institutiile cu atributii īn domeniul apărării;

l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice si psihice pentru personalul militar invalid, īn vederea mentinerii, īncadrării sau reīncadrării īn functii militare, īn conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările si completările ulterioare;

m) pe timpul stării de asediu, al mobilizării si al stării de război precizează diagnosticul medical īn cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordante īntre starea de sănătate a tānărului la recrutare-īncorporare si documentatia prezentată;

n) expertizează cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare după īmplinirea a 90 de zile de absente de la program din motive medicale, īn vederea clarificării situatiei medico-militare;

o) stabileste legătura de cauzalitate dintre accident/boală si satisfacerea obligatiilor militare ca militar īn termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, ori pentru persoanele care au fost concentrate, mobilizate sau īn prizonierat;

p) stabileste legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare īn timpul ori din cauza războiului, pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial īn armata romānă si s-au aflat īn una dintre situatiile prevăzute la art. 1 si 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

q) efectuează, după caz, expertiza medicală a personalului institutiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică, securitate natională si a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea/īnapoierea īn/din misiuni externe, potrivit reglementărilor proprii fiecărei institutii.

(2) Īn īndeplinirea atributiei prevăzute la alin. (1) lit. n), comisia de expertiză medico-militară are următoarele competente:

a) poate stabili prelungirea concediului medical pānă la termenul de 180 de zile, īn functie de caracterul si de evolutia bolii;

b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de pānă la 120 de zile, īn continuarea celor 180 de zile, īn situatia īn care caracterul si evolutia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităti de recuperare;

c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare īn cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 41 din Hotărārea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor cadrelor militare īn activitate, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Presedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atributii:

a) analizează foile de observatie care urmează să fie discutate īn sedinta comisiei, pe care le primeste cu minimum 24 de ore īnainte de sedinta comisiei, prin grija secretarului acesteia;

b) analizează istoricul afectiunii, examenul clinic si investigatiile paraclinice, precum si propunerea sefului sectiei de specialitate pentru efectuarea expertizei; īn situatia īn care foaia de observatie este completă, avizează prezentarea cazului īn sedinta comisiei, prin semnarea, parafarea si datarea acesteia;

c) īn situatia īn care investigatiile medicale sunt insuficiente pentru sustinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă si alte afectiuni pentru care nu s-au făcut investigatii medicale ori există alte situatii procedurale care nu au fost respectate, avizează negativ prezentarea īn sedinta comisiei, sens īn care īntocmeste un referat, anexat la foaia de observatie, semnat, parafat si datat, īn care sunt prezentate motivele avizului negativ, solicitarea pentru investigatii medicale clinice si/sau paraclinice suplimentare, si trimite foaia de observatie la sectia de specialitate, īn vederea completării acesteia;

d) alte atributii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară.

Art. 6. - (1) Comisia de expertiză medico-militară īsi desfăsoară activitatea de regulă de două ori pe săptămānă, īn prezenta tuturor membrilor săi, iar hotărārile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majoritătii membrilor.

(2) Hotărārea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medico-militară, după cum urmează:

a) decizii medicale;

b) rapoarte cu privire la situatia medico-militară a persoanelor īn cauză īn situatiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) si c);

c) certificate medicale pentru situatiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a).

(3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează īntr-o hotărāre consemnată īn procesul-verbal de sedintă, document care se īnregistrează la compartimentul documente clasificate al unitătii īn care functionează comisia respectivă.

(4) Persoana expertizată semnează de luare la cunostintă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. Īn situatia īn care persoana expertizată nu este prezentă la sedinta comisiei de expertiză medico-militară, decizia medicală se comunică īn scris acesteia. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează īn procesul-verbal de sedintă de către secretarul acesteia.

(5) Īmpotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele militare se poate face contestatie la comisiile centrale de expertiză medico-militară, īn termen de 30 de zile de la comunicare.

 

CAPITOLUL III

Comisiile centrale de expertiză medico-militară

 

Art. 7. - (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romān de Informatii.

(2) Componenta Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea:

a) presedinte: medic specialist sau primar īn specialitatea expertiza medicală a capacitătii de muncă, cadru militar/functionar public cu statut special;

b) membri:

- minimum 3 medici specialisti/primari de specialitate;

- un specialist psiholog - pentru Comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Administratiei si Internelor;

- un reprezentant al Directiei management resurse umane sau similare, după caz;

- un reprezentant al Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, pentru Ministerul Apărării Nationale, si al Directiei juridice pentru Serviciul Romān de Informatii si Ministerul Administratiei si Internelor;

c) secretar - se stabileste din cadrul directiilor medicale ale institutiilor mentionate la alin. (1) si nu are drept de vot īn cadrul comisiei.

(3) Componenta nominală a Comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru fiecare institutie se stabileste separat, prin ordin al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, respectiv al directorului Serviciului Romān de Informatii, după caz, la propunerea sefilor directiilor medicale.

(4) Pentru asigurarea operativitătii functionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară, prin ordinul prevăzut la alin. (3) se desemnează un număr egal de īnlocuitori pentru membrii titulari, inclusiv pentru presedinte si secretar. Pentru Ministerul Administratiei si Internelor, īnlocuitorul presedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă poate fi medic specialist/primar īn specialitatea boli interne/sef serviciu asistentă medicală sau directorul adjunct al unitătii unde functionează comisia.

Art. 8. - (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atributii:

a) coordonează si controlează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară;

b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală;

c) īn cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală, expertizează personalul si emite o nouă decizie medicală;

d) solutionează, īn termenul legal, contestatiile făcute īmpotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară;

e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Sănătătii si cu alte structuri militare sau civile.

(2) Pentru solutionarea contestatiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lāngă spitalele prevăzute īn anexa la prezentul regulament, Comisia centrală de expertiză medico-militară poate dispune internarea celui īn cauză īntr-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională decāt cel care a emis decizia medicală contestată. Īn anumite situatii, internarea īn vederea precizării diagnosticului clinic si functional se va putea face si īn clinici din reteaua Ministerului Sănătătii.

Art. 9. - Presedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atributii:

a) conduce nemijlocit sedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară;

b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare;

c) analizează deciziile medicale, rapoartele si certificatele medicale cu privire la situatia medico-militară a persoanelor īn cauză īn cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2), emise de comisiile de expertiză medico-militară, iar īn situatia nerespectării conditiilor procedurale sau a sustinerii insuficiente a diagnosticului clinic, functional si a īncadrării necorespunzătoare īn grade de invaliditate, poate formula propuneri de neavizare a acestora;

d) analizează contestatiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare si ia măsurile necesare īn vederea expertizării medicale a persoanelor īn cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. Īn scopul solutionării contestatiilor, cu minimum 24 de ore īnainte de sedinta comisiei, primeste, prin grija secretarului comisiei, foile de observatie sau copiile acestora ori alte documente medicale, după caz, ale persoanelor care urmează a fi expertizate medico-militar;

e) convoacă persoana īn cauză la Comisia centrală de expertiză medico-militară pentru expertizarea medico-militară;

f) pe baza hotărārii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală si o prezintă membrilor acesteia pentru avizare;

g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situatia medico-militară, propunānd totodată concediul medical de recuperare īn anumite situatii pentru persoanele supuse expertizei medicale;

h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărārea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. Īn situatia īn care persoana expertizată nu este prezentă, decizia medicală se comunică īn scris acesteia;

i) alte atributii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 10. - (1) Pentru Serviciul Romān de Informatii, crearea si ocuparea functiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se realizează īn termen de cel mult un an de la data intrării īn vigoare a prezentului regulament.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), functia de presedinte al comisiei de expertiză medico-militară se īndeplineste de către comandantul Spitalului de Urgent㠄Dr. Agrippa lonescu".

Art. 11. - Deciziile medicale, rapoartele si certificatele medicale cu privire la situatia medico-militară a persoanelor īn cauză īn cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2), emise potrivit prevederilor prezentului regulament, se redactează īn 3 sau 4 exemplare, după caz, care sunt comunicate, după cum urmează:

a) un exemplar se īnmānează personal, sub semnătură, persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin postă;

b) un exemplar se transmite unitătii din care face parte persoana expertizată īn situatia celor care se află īn raporturi de serviciu cu una dintre institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, organelor de pensii sau centrelor militare, după caz;

c) un exemplar rămāne anexat la procesul-verbal de sedintă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz;

d) īn situatia īn care persoana expertizată este īncadrată prima dată īntr-un grad de invaliditate si face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispozitiilor Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau unei pensii de stat potrivit dispozitiilor Legii nr. 179/2004, cu modificările si completările ulterioare, un exemplar este destinat īntocmirii dosarului de pensionare.

 

ANEXA la regulament

 

LISTA

cu spitalele din sistemul apărării, ordinii publice si securitătii nationale

 

1. Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila" Bucuresti

2. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Alexandru Gafencu" Constanta

3. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Ion Jianu" Pitesti

4. Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Dr. Stefan Odoblejea" Craiova

5. Spitalul Militar de Urgent㠄Regina Măria" Brasov

6. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Alexandru Popescu" Focsani

7. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca

8. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Victor Popescu" Timisoara

9. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Alexandru Augustin" Sibiu

10. Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Dr. lacob Czihac" lasi

11. Spitalul Militar de Urgent㠄Dr. Aristide Serfioti" Galati

12. Spitalul Clinic de Urgent㠄Avram lancu" Oradea

13. Spitalul de Urgent㠄Dr. Agrippa lonescu" Bucuresti

14. Spitalul de Urgent㠄Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1 care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2 care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 2.634/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Aleinic Lilia, fiica lui Leonid si Emilia, născută la data de 8 ianuarie 1964 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hīncesti 62/A, ap. 102. (3.012/2007)

2. Baban Nicoleta, fiica lui Gheorghe si Ludmila, născută la data de 7 ianuarie 1986 īn localitatea Albinetul Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. M. Eminescu nr. 55, ap. 93. (101/2009)

3. Bagrin Călin, fiul lui Alexandru si Nina, născut la data de 26 iulie 1983 īn localitatea Lărguta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Lărguta. (9.698/2003)

4. Bajora Ion, fiul lui Gheorghe si Sofia, născut la data de 9 martie 1970 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Salcīmilor 22/2, ap. 81. (4.341/2003) Copii minori: Bajora Daniela, născută la data de 23.12.2006, Bajora Silvia, născută la data de 29.09.1995, Bajora Viorica, născută la data de 22.08.1997.

5. Bătrīncea Inga, fiica lui Grigore si Măria, născută la data de 12 iulie 1985 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. V. Alecsandri nr. 8. (152/2009)

6. Belinschi Serghei, fiul lui Popa Valentin si Radenco Svetlana, născut la data de 19 august 1960 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Dokuceaev nr. 3, ap. 75. (4.758/2003)

7. Boghian Călin, fiul lui Valeriu si Violeta, născut la data de 13 iunie 1989 īn localitatea Sărata Galbenă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Sărata Galbenă, raionul Hīncesti, str. B. Glavan nr. 41. (2.880/2009)

8. Botnarenco Ghenadie, fiul lui Ivan si Elena, născut la data de 2 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zodiac nr. 11.(493/2006)

9. Botan Andrei, fiul lui Gheorghe si Galina, născut la data de 28 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 15, bl. 1, ap. 163. (1.390/2003)

10. Botan Diana, fiica lui Gheorghe si Galina, născută la data de 4 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 15, bl. 1, ap. 163. (1.385/2003)

11. BounegruAngela, fiica lui Sandu Vasile si Măria, născută la data de 13 iulie 1968 īn localitatea Boscana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Ciorescu, str. Moldova nr. 8, ap. 48. (4.783/2003) Copii minori: Bounegru Gabriela, născută la data de 15.10.1992.


12. Bradu Vladislav, fiul lui lurie si Lidia, născut la data de 30 mai 1978 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 109, ap. 9. (4.811/2003)

13. Braga Adrian, fiul lui Andrei si Lidia, născut la data de 18 decembrie 1988 īn localitatea Nahodka, RSSFR, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 38, bl. 1, ap. 709. (3.119/2005)

14. Braga Andrei, fiul lui Simion si Iustina, născut la data de 2 octombrie 1965 īn localitatea Cīrnătenii-Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 38, bl. 1, ap. 709. (3.119/2005)

15. Braga Artur, fiul lui Andrei si Lidia, născut la data de 7 ianuarie 1990 īn localitatea Cīrnătenii-Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 38, bl. 1, ap. 709. (3.119/2005)

16. Bulat Marcela, fiica lui Radu llie si Teodora, născută la data de 18 decembrie 1939 īn localitatea Ghermănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 3, ap. 9. (4.742/2008)

17. Buzdugan Tatiana, fiica lui Ciubeică Nicolae si Elena, născută la data de 29 iunie 1969 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Negruzzi nr. 2, bl. 3, ap. 1. (5.099/2004 ) Copii minori: Buzdugan Marius, născut la data de 31.01.2002, si Buzdugan Elena, născută la data de 6.05.1992.

18. Calenic Lilia, fiica lui Vladimirsi Măria, născută la data de 23 octombrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 21, ap. 27. (4.193/2004) Copii minori: Corcodel Andreea-Maria, născută la data de 7.01.2003.

19. Canuda Natalia, fiica lui Luca Constantin si Tamara, născută la data de 12 august 1972 īn localitatea Sociteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Sociteni, raionul laloveni. (4.488/2003)

20. Catana Raisa, fiica lui Buruiană Grigore si Măria, născută la data de 8 noiembrie 1961 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Eminescu nr. 19, ap. 10. (5.728/2004)

21. Cebanu Silvia, fiica lui Ivan si Ioana, născută la data de 18 iunie 1981 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Colibasi, str. A. Mateevici nr. 132. (4.560/2003)

22. Cernopolc Igor, fiul lui lurie si Elena, născut la data de 19 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 17, ap. 50. (919/2005)

23. Chanto Carlos, fiul lui lanos si Măria Aparecida, născut la data de 29 decembrie 1966 īn localitatea Săo Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual īn Brazilia, Săo Paulo, Săo Bernardo do Campo, str. Oswaldo de Andrade nr. 369. (1.125/2005)

24. Chanto Gabriel, fiul lui Carlos si Rosana Aparecida, născut la data de 13 mai 1991 īn localitatea Săo Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual īn Brazilia, Săo Paulo, Săo Bernardo do Campo, str. Oswaldo de Andrade nr. 369. (1.125/2005)

25. Cheptene Aliona, fiica lui Vladicescu Ion si Tamara, născută la data de 5 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-lulia nr. 184/4, ap. 24. (2.683/2006) Copii minori: Cheptene Cătălin, născut la data de 16.12.2003.

26. Cherdevară Corneliu, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 7 iulie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 84, ap. 228. (5.642/2004)

27. Chistol Eugenia, fiica lui Cauliuc Dumitru si Efrosinia, născută la data de 29 noiembrie 1953 īn localitatea Orac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 84, ap. 136. (3.106/2006)

28. Chivalski Anderson Pelisson, fiul lui Chivalski Paulo si Chivalski Edne Măria Pelisson, născut la data de 7 iunie 1979 īn localitatea Parana, Brazilia, cu domiciliul actual īn Brazilia, str. Săo Salvador 1146 - Londrina - PR. (1.613/2006)

29. Cimpoi Igor, fiul lui Anatolie si Vera, născut la data de 16 decembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Milano nr. 14, bl. B, ap. 8. (5.541/2004)

30. Cimpoi Vera, fiica lui Rosea Constantin si Olga, născută la data de 2 iulie 1969 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Milano nr. 14, bl. B, ap. 8. (5.541/2004 ) Copii minori: Cimpoi Augustina, născută la data de 22.08.1999.

31. Ciocan Ion, fiul lui Anton si Evghenia, născut la data de 23 august 1979 īn localitatea Nimoreni, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Nimoreni. (421/2007)

32. Cirimpei Oxana, fiica lui Leahu Vasile si Măria, născută la data de 2 septembrie 1984 īn localitatea Cihoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Stefan cel Mare nr. 149. (2.870/2009)

33. Coda Eugeniu, fiul lui Nicolae si Tatiana, născut la data de 16 februarie 1985 īn localitatea Puhoi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Puhoi, raionul laloveni. (3.794/2008)

34. Cornea Elena, fiica lui Nicolae si Ariadna, născută la data de 9 august 1954 īn localitatea Zastīnca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 499. (199/2004)

35. Cosciug Ghenadie, fiul lui Anatolie si Ludmila, născut la data de 19 mai 1966 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bogdan Voievod nr. 4, ap. 10. (3.617/2004) Copii minori: Cosciug Maxim, născut la data de 25.01.1993, si Cosciug Anatolie, născut la data de 24.06.2001.

36. Cotorobai Ana, fiica lui Tudor si Măria, născută la data de 21 septembrie 1973 īn localitatea Coropceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. lakir nr. 53, ap. 27. (4.304/2003) Copii minori: Cotorobai Dumitru, născut la data de 24.04.1999, Cotorobai Viorica, născută la data de 24.03.2003.

37. Cretu Mariana, fiica lui Constantin si Ecaterina, născută la data de 25 mai 1968 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Dărcăuti, raionul Soroca. (7.124/2003) Copii minori: Cretu Victor, născut la data de 7.08.1994.

38. Danilcova Anastasia, fiica lui Danilcov Alexandr si Danilcova Măria, născută la data de 16 ianuarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 2, ap. 12. (2.227/2004)

39. Danilcova Măria, fiica lui Midrigan Gheorghe si Anastasia, născută la data de 16 iunie 1952 īn localitatea Chiperceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 2, ap. 12. (2.227/2004)

40. Donea Galina, fiica lui Ion si Rita, născută la data de 3 iulie 1985 īn localitatea Leuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, str. Ion Creangă nr. 86. (306/2005)

41. Dragutan Sergiu, fiul lui Gheorghe si Stepanida, născut la data de 30 august 1977 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (4.835/2003)

42. Dubălaru Tatiana, fiica lui Dubalari Ion si Măria, născută la data de 23 aprilie 1981 īn localitatea Parcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Parcani. (993/2006)

43. Dumbravă Măria, fiica lui Condrea Ion si Efrosinia, născută la data de 29 decembrie 1963 īn localitatea Gordinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Odesa nr. 28. (2.115/2003) Copii minori: Dumbravă Rāul, născut la data de 13.03.1996.

44. Erhan Oleg, fiul lui Vladimir si Agafia, născut la data de 30 iunie 1977 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (133/2003) Copii minori: Erhan Carolina, născută la data de 4.04.2002, si Erhan Marius, născut la data de 28.08.2004.

45. Fana Ana, fiica lui Manoli lacob si Elena, născută la data de 6 iunie 1963 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 25, ap. 1. (3.146/2002)

46. Fana Dumitru, fiul lui Constantin si Ana, născut la data de 29 decembrie 1986 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 25, ap. 1. (3.146/2002)

47. Fana Mihai, fiul lui Constantin si Ana, născut la data de 18 septembrie 1989 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 25, ap. 1. (3.146/2002)

48. Filimon Oleg, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 24 aprilie 1973 īn localitatea Tescureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Porumbeni. (4.903/2003) Copii minori: Filimon Livia, născută la data de 13.03.2000, Filimon Viorel, născut la data de 8.07.2004.

49. Filipschi Olga, fiica lui Vasile si Natalia, născută la data de 2 septembrie 1979 īn localitatea Zahorna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 34, bl. B, ap. 82. (3.368/2006)

50. Frimu Măria, fiica lui Eremia si Elisaveta, născută la data de 18 aprilie 1970 īn localitatea Seliste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Seliste. (3.194/2004)

51. Furdui Inga, fiica lui Vladimir si Măria, născută la data de 21 august 1978 īn localitatea Hligeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 2, ap. 12. (15.398/2003)

52. Găina Carolina, fiica lui Marandiuc Andrei si Eugenia, născută la data de 14 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 59/1, ap. 17. (714/2004)

53. Gatcan Natalia, fiica lui Stefan si Margareta, născută la data de 16 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 7, bl. 3, ap. 7. (4.919/2003)

54. Gatcan Stefan, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 8 aprilie 1961 īn localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 7, bl. 3, ap. 7. (4.922/2003)

55. Ghiaur Silvia, fiica lui Ghiaur Vasile si Reutoi Alexandra, născută la data de 19 august 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Florilor nr. 12/4, ap. 66. (566/2006)

56. Gladcova Aurica, fiica lui Sculea Stefan si Valeria, născută la data de 21 iulie 1966 īn localitatea Ghetlova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Hr. Botev nr. 27, ap. 43 (4.085/2003)

57. Grinco Elena, fiica lui Bortnic Leonid si Valentina, născută la data de 15 ianuarie 1964 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 12. (3.396/2008)

58. Gritcan Violeta, fiica lui Petru si Valentina, născută la data de 16 septembrie 1974 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căinări, satul Baimaclia, Str. Scolii nr. 90. (3.331/2005)

59. Groza Angela, fiica lui Gutium Vasile si Eugenia, născută la data de 28 decembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 4, ap. 57. (4.153/2008) Copii minori: Groza Stela, născută la data de 24.04.1994.

60. Guma Vasile, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 12 iunie 1985 īn localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Olănesti, Str. Trandafirilor nr. 6, raionul Stefan Vodă. (88/2009)

61. Guzun Ion, fiul lui Pavel si Ana, născut la data de 1 ianuarie 1966 īn localitatea Chitcanii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Chitcanii Vechi. (15.791/2003).

62. Haruta Gheorghe, fiul lui Simion si Natalia, născut la data de 25 decembrie 1922 īn localitatea Ciucur-Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, localitatea Ciucur-Mingir. (711/2008)

63. Hīncu Ion, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 17 octombrie 1969 īn localitatea Bobeica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Drăguseni. (12.655/2003) Copii minori: Hīncu Cristina, născută la data de 15.03.2003, Hīncu Elena, născută la data de 25.11.2000.

64. Hurghis Sergiu, fiul lui loan si Elena, născut la data de 7 februarie 1967 īn localitatea Bumbăta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 21, bl. 1, ap. 120. (3.031/2005) Copii minori: Hurghis Igor, născut la data de 4.06.1994, si Hurghis Vladislav, născut la data de 29.10.1997.


65. Iachim Anatolie, fiul lui Valerian si Liuba, născut la data de 27 octombrie 1955 īn localitatea Parcova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 1, ap. 46. (2.875/2009) Copii minori: lachim Evelina, născută la data de 18.03.1993.

66. Iachim Lia, fiica lui Abujag Petru si Eugenia, născută la data de 29 iulie 1959 īn localitatea Pociumbeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 1, ap. 46. (2.874/2009)

67. Istrati Adrian, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 28 aprilie 1987 īn localitatea Dusmani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Dusmani, raionul Glodeni. (96/2009)

68. Ivas Lilian, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 11 august 1975 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Sireti. (1.359/2003). Copii minori: Ivas Serghei, născut la data de 19.07.1998.

69. Jalbă Lucia, fiica lui Boris si Valentina, născută la data de 4 mai 1989 īn localitatea Pervomaiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Pervomaiscoe, raionul Hīncesti. (350/2003)

70. Jalbă Valentina, fiica lui Luca Nicolae si Haritina, născută la data de 12 august 1967 īn localitatea Pervomaiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Pervomaiscoe, raionul Hīncesti. (350/2003)

71. Jalbă Vasile, fiul lui Boris si Valentina, născut la data de 7 noiembrie 1990 īn localitatea Pervomaiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Pervomaiscoe, raionul Hīncesti. (350/2003)

72. Jorovlea Rodica, fiica lui Crăciun Victor si Ana, născută la data de 24 martie 1974 īn localitatea Cociulia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Haragīs. (4.802/2003) Copii minori: Jorovlea Cristina, născută la data de 30.03.1996, si Jorovlea Igor, născut la data de 11.10.1998.

73. Leontii Cristina, fiica lui Ion si Anastasia, născută la data de 11 decembrie 1985 īn localitatea Novīi Urgal, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Sălcuta, Str. Bozului nr. 154. (371/2007)

74. Luca Vladislav, fiul lui Leonid si Vera, născut la data de 28 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Zmeurii nr. 28, ap. 13. (3.522/2004)

75. Lucasenco Galic, fiul lui Valentin si Nadejda, născut la data de 16 aprilie 1963 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Donici nr. 16. (3.495/2004) Copii minori: Lucasenco Doina, născută la data de 25.06.1993.

76. Lucasenco Viorica, fiica lui Valentin si Nadejda, născută la data de 24 ianuarie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Florile Dalbe nr. 5 (3.424/2004). Copii minori: Luca Marian, născut la data de 20.04.2004.

77. Lungu Vladelina-Valeria, fiica lui Vladimir si Valentina, născută la data de 5 aprilie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, localitatea Horodiste. (3.781/Bis/2006).

78. Lupan Larisa, fiica lui Popov Nicolae si Vera, născută la data de 4 martie 1958 īn localitatea Tochile-Răducani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 75. (14.770/2003) Copii minori: Lupan Adrian, născut la data de 28.10.1992.

79. Mardari Anatolie, fiul lui Vasile si Galina, născut la data de 18 februarie 1981 īn localitatea Ermoclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 6, ap. 61. (4.918/2004)

80. Mereută Sergiu, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 29 iulie 1977 īn localitatea Chircăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Florilor nr. 6, bl. 2, ap. 127. (14.056/2003)

81. Mihalas Vera, fiica lui Jentimir Andrei si Anastasia, născută la data de 6 decembrie 1954 īn localitatea Ivanovca Nouă, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Ivanovca Nouă, raionul Cimislia. (2.426/2006).

82. Moraru Marcelina, fiica lui Vasile si Vera, născută la data de 30 martie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Colonita. (11.564/2003)

83. Munteanu Corneliu, fiul lui Valeriu si Svetlana, născut la data de 23 iunie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 3, ap. 99. (5.918/2004)

84. Munteanu Oleg, fiul lui Ulian si Leomida, născut la data de 26 mai 1966 īn localitatea Zgărdesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 327. (3.971/2004) Copii minori: Munteanu Cătălin, născut la data de 5.09.2000.

85. Munteanu Svetlana, fiica lui Gogu Mihail si Măria, născută la data de 1 ianuarie 1958 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 3, ap. 99. (5.918/2004)

86. Nani Cristina, fiica lui Igor si Liuba, născută la data de 18 septembrie 1991 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Băcioi. (16.960/2003)

87. Nani Liuba, fiica lui Gheorghisteanu Ion si Ana, născută la data de 12 august 1967 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Băcioi. (16.960/2003) Copii minori: Nani Ana-Maria, născută la data de 10.06.1997.

88. Neghină Taisia, fiica lui Covas Petru si Ioana, născută la data de 16 octombrie 1958 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Mendeleev nr. 12. (4.229/2003)

89. Nicolenco Jana, fiica lui Constantin si Svetlana, născută la data de 15 decembrie 1987 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Ulmu, raionul laloveni. (2.879/2009)

90. Nunu Daria, fiica lui Covas Petru si Ioana, născută la data de 15 mai 1962 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Davīdova nr. 52, bl. A. (4.226/2003).

91. Nunu Silvia, fiica lui Gheorghe si Daria, născută la data de 31 ianuarie 1990 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raion Hīncesti, satul Cărpineni, str. Davīdova nr. 52, bl. A. (4.226/2003)


92. Palancica Mihail, fiul lui Ion si Axenia, născut la data de 26 martie 1976 īn localitatea Horesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Horesti. (1.351/2003)

93. Pasat Vădim, fiul lui Fiodorsi Svetlana, născut la data de 14 iunie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. V. Belousov nr. 41, ap. 1. (2.752 Bis/2002)

94. Pascal Lucica, fiica lui Manoilă Tudor si Ecaterina, născută la data de 7 martie 1970 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (4.157/2008) Copii minori: Pascal Luminita, născută la data de 29.04.1994.

95. Pascari Alexei, fiul lui Dionisie si Vera, născut la data de 16 septembrie 1959 īn localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Albisoara nr. 80, bl. 3, ap. 33. (4.537/2003)

96. Pascanean lulia, fiica lui Pīnzari Nicolae si Valentina, născută la data de 6 martie 1954 īn localitatea lalpujeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul lalpujeni. (13.563/2003)

97. Pălitu Elvira, fiica lui Vasile si Diana, născută la data de 13 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl.2, ap. 85. (4.286/2003)

98. Penov Jarbas, fiul lui Pedro si Myrna de Almeida, născut la data de 31 octombrie 1953 īn localitatea Osasco, Săo Paulo, cetătean brazilian, cu domiciliul actual īn Brazilia, str. Victor Brecheret nr. 520, turnul 5, ap. 9D, Vila Castanilor, Osasco, CEP: 06026 Săo Paulo. (869/2005)

99. Petrov Ion, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 7 mai 1971 īn localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Hănăseni. (3.665/2003) Copii minori: Petrov Naxim, născut la data de 27.05.1995, Petrov Mariana, născută la data de 4.03.1997, Petrov Sergiu, născut la data de 18.07.1999, Petrov Irina, născută la data de 24.05.2001, Petrov Lucia, născută la data de 25.06.2003, si Petrov Ion, născut la data de 25.06.2003.

100. Petruleac Larisa, fiica lui Martinescu Ion si Tamara, născută la data de 3 mai 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Bubuieci, str. Terescova nr. 21. (494/2003)

101. Pīntea Alexandru, fiul lui Vladimirsi Natalia, născut la data de 14 iulie 1975 īn localitatea Coscalia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căinări, satul Coscalia, str. Poleanicichin nr. 82. (536/2004)

102. Plevan Vasile, fiul lui Ion si Artemizia, născut la data de 17 septembrie 1978 īn localitatea Cernăuti, Republica Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Cupca. ( 2.190/2008)

103. Popa Nona, fiica lui Cozer Nicolae si Ana, născută la data de 31 iulie 1980 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 56, ap. 3. (4.126/2003)

104. Popovici Dumitru, fiul lui lurie si Ala, născut la data de 6 septembrie 1986 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Fălesti, str. Toma Ciorbă nr. 10.(29/2007)

105. Popusoi Leonid, fiul lui Petru si Parascovia, născut la data de 24 februarie 1967 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. A. Mateevici nr. 43. (1.166/2007)

106. Porumbescu Nelea, fiica lui Rotaru Vasile si Efimia, născută la data de 7 septembrie 1974 īn localitatea lepureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Basarabia nr. 3, ap. 16, judetul Cahul. (4.168/2008) Copii minori: Porumbescu Igor, născut la data de 20.10.1994, si Porumbescu Irina, născută la data de 1.09.1998.

107. Prigala Olga, fiica lui Loghin Nicolae si Efrosinia, născută la data de 5 iunie 1964 īn localitatea Pelinei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 17, ap. 3. (2.220/2006) Copii minori: Prigala Radu, născut la data de 5.06.1993.

108. Profor Ana, fiica lui Ion si Daria, născută la data de 23 ianuarie 1956 īn localitatea Valea-Trestieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ceucari nr. 10, ap. 16. (4.531/2003)

109. Pustelnik Michael, fiul lui Fima si Esther, născut la data de 24 iulie 1955 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Holon, Kibutz Galuiat nr. 30/13. (1.694/2009)

110. Puscasu Ruslan, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 9 octombrie 1977 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, str. George Cosbuc nr. 17. (4.697/2003)

111. Robu Elena, fiica lui Jeru Ion si Liubovi, născută la data de 22 februarie 1959 īn localitatea Cotiujenii Mari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, Str. Donului nr. 4, bl. A. (4.545/2004)

112. Robu Viorica, fiica lui Valeriu si Elena, născută la data de 21 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, Str. Donului nr. 4, bl. A. (4.545/2004)

113. Rosea Eugeniu, fiul lui Mihail si Nelea, născut la data de 20 septembrie 1985 īn localitatea Biruinta, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lazarev nr. 20. (89/2009)

114. Sajen Alexandru, fiul lui Vasile si Nina, născut la data de 20 martie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Tohatin. (2.682/2003)

115. Samoil Eleonora, fiica lui Urītu Grigori si Olga, născută la data de 4 iunie 1953 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (4.743/2008)

116. Secrieru Mihail, fiul lui Gheorghe si Agafia, născut la data de 26 mai 1943 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Stefan cel Mare nr. 37, ap. 4. (2.699/2006)

117. Solomca Ludmila, fiica lui Cociurca Anton si Nadejda, născută la data de 18 iulie 1971 īn localitatea Colicăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 139, ap. 16. (4.250/2008) Copii minori: Solomca Roman, născut la data de 25.05.1992, Solomca Mirabela, născută la data de 18.07.1999.


118. Spaku Ricardo Reis, fiul lui Jorge Spaku si Izaura Reis Spaku, născut la data de 24 februarie 1984 īn localitatea Săo Paulo, Brazilia, cu domiciliul actual īn Brazilia, Săo Paulo, TravessaAnnunciatoThomeu nr. 42-SP (1.035/2006)

119. Spīnu Inga, fiica lui Roman si Macrina, născută la data de 29 iulie 1991 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Moldovita nr. 9. (4.192/2003)

120. Spīnu Macrina, fiica lui Alergus Stefan si Eudochia, născută la data de 25 iulie 1959 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Moldovita nr. 9. (4.194/2003)

121. Spīnu Roman, fiul lui Ilie si Eudochia, născut la data de 24 noiembrie 1952 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Moldovita nr. 9. (4.192/2003)

122. Spoitoru Vasile, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 20 iunie 1980 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Brīnza, raionul Cahul. (4.189/2003)

123. Stegarescu Igor, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 14 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 14, bl. 2, ap. 62. (3.533/2004)

124. Stegarescu Măria, fiica lui Glibiciuc Dumitru si Vera, născută la data de 2 august 1968 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 14, bl. 2, ap. 62. (3.533/2004) Copii minori: Stegarescu luliana, născută la data de 15.06.1994.

125. Stegarescu Vasile, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 6 octombrie 1990 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 14, bl. 2, ap. 62. (3.533/2004)

126. Saramet Măria, fiica lui Cires Gheorghe si Eugenia, născută ia data de 24 noiembrie 1956 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Vīrnav nr. 1. (2.009/2006).

127. Saramet Tudor, fiul lui Andrei si Măria, născut la data de 21 iunie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Vīrnav nr. 1. (2.009/2006).

128. Sipitca Andrei, fiul lui Grigore si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1983 īn localitatea Gura Bīcului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, localitatea Gura Bīcului, Str. Nistrului nr. 16. (2.549/2005)

129. Tabuncic Liuba, fiica lui Parabina Afanasie si Eugenia, născută la data de 13 iunie 1957 īn localitatea Sămăscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 130/2, ap. 2. (1.069/2008)

130. Teutu Aliona, fiica lui Valentin si Măria, născută la data de 3 noiembrie 1968 īn localitatea Hulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Paris nr. 32, bl. 2, ap. 59. (12.715/2003)

131. Teutu Nadejda, fiica lui Valentin si Măria, născută la data de 25 iunie 1977 īn localitatea Hulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, ap. 109. (12.713/2003)

132. Teutu Viorel, fiul lui Valentin si Măria, născut la data de 9 august 1975 īn localitatea Hulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, ap. 142. (12.718/2003)

133. Trifan Alina, fiica lui Mihail si Svetlana, născută la data de 29 mai 1991 īn localitatea Hăsnăsenii Mari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Hăsnăsenii Mari. (3.742/2006)

134. Trifan Svetlana, fiica lui Donu Ion si Daria, născută la data de 7 ianuarie 1963 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Hăsnăsenii Mari. (3.742/2006)

135. Turea Ion, fiul lui Victor si Lidia, născut la data de 7 iulie 1988 īn localitatea Viisoara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Viisoara, raionul Glodeni. (2.871/2009)

136. Tutunaru Corina, fiica lui Serghei si Larisa, născută la data de 18 aprilie 1989 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9/1, ap. 20. (1.108/2003)

137. Tutunaru Larisa, fiica lui Săndută Vasile si Măria, născută la data de 18 ianuarie 1966 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9/1, ap. 20. (1.108/2003)

138. Turcanu Raisa, fiica lui Bugan Victor si Irina, născută la data de 23 mai 1963 īn localitatea Ciutulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Studentilor nr. 10, ap. 4. (2.528/2003) Copii minori: Turcanu Ion, născut la data de 4.02.1993.

139. Turcanu Tatiana, fiica lui Ion si Raisa, născută la data de 21 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Studentilor nr. 10, ap. 4. (2.528/2003)

140. Uhali Vasile, fiul lui Gheorghe si Floare, născut la data de 2 octombrie 1980 īn localitatea Solotvino, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Zakarpatia, raionul Tiaciv, localitatea Solotvino, str. 60 Rokiv Jevtnia nr. 3. (2.229/2007)

141. Ungureanu Eduard.fiul lui Anatoliesi Rodica, născut la data de 25 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 89/2 ap. 13. (12.793/2003)

142. Ungureanu Inga, fiica lui Rodica, născută la data de 18 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 89/2, ap. 13. (12.793/2003)

143. Ungureanu Rodica, fiica lui Simion si Elisaveta, născută la data de 16 ianuarie 1964 īn localitatea Boltun, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 89/2, ap. 13. (12.793/2003) Copii minori: Ungureanu Olga, născută la data de 1.07.1992, si Ungureanu lāna, născută la data de 30.09.1996.

144. Văcari Vitalie, fiul lui Alexandru si Lidia, născut la data de 13 iunie 1977 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Chetrosu. (591/2004)

145. Vernicov Alexandr, fiul lui Vernicov Ivan si Vernicova Anna, născut la data de 2 mai 1976 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Poloza nr. 16, ap. 52. (4.097/2004)

146. Veste Zinaida, fiica lui Tudor si Agafia, născută la data de 12 iunie 1986 īn localitatea Zaim, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, raionul Căuseni. (2.888/2009)

147. Veverita Tatiana, fiica lui Cibotaru Gheorghe si Măria, născută la data de 26 septembrie 1973 īn localitatea Balatina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, satul Berezlogi (1.865/2007). Copii minori: Veverita Octaviana, născută la data de 8.11.1993, Veverita Andrei, născut la data de 23.07.2005.

148. Veverita Vitalie, fiul lui Ion si Axenia, născut la data de 10 martie 1979 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Livezilor nr. 22 A. (4.547/2003) Copii minori: Veverita Vladislav, născut la data de 7.09.2006.

149. Vornicu Andrei, fiul lui Becciu Ion si Măria, născut la data de 1 decembrie 1970 īn localitatea Festelita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă, satul Festelita, str. Lenin nr. 2. (5.220/2003) Copii minori: Vornicu Valeria, născută la data de 16.06.2003, Vornicu Ion, născut la data de 13.08.2008.

150. Zgīrcu Renata, fiica lui llie si Măria, născută la data de 27 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, str. George Cosbuc nr. 1. (1.205/2004)

151. Zgīrcu Victoria, fiica lui llie si Măria, născută la data de 27 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, str. George Cosbuc nr. 1. (1.191/2004)

152. Zmeu Fiodor, fiul lui Dumitru si Iustina, născut la data de 19 august 1956 īn localitatea Tīpala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, Str. Livezilor nr. 2, ap. 20. (929/2003) Copii minori: Zmeu Constantin, născut la data de 29.03.1996.

153. Zmeu Rodica, fiica lui Alexei si Parascovia, născută la data de 13 decembrie 1979 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Chisiniovscaia nr. 111, ap. 32. (1.984/2004)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Antohi Ana, fiica lui Parasiuc Arsenii si lulia, născută la data de 15 noiembrie 1956 īn localitatea Septelici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30/2, ap. 12. (2.910/2009)

2. Antohi Doinita, fiica lui Pavel si Ana, născută la data de 20 iunie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30/2, ap. 12. (2.911/2009)

3. Antohi Pavel, fiul lui Constantin si Vasilita, născut la data de 23 aprilie 1955 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30/2, ap. 12. (2.908/2009)

4. Arabagi Dumitru, fiul lui Constantin si Aculina, născut la data de 26 mai 1987 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (2.893/2009)

5. Arapu Stela, fiica lui Schitco Andrei si Eugenia, născută la data de 14 septembrie 1964 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Kogălniceanu nr. 80, ap. 14. (4.246/2004)

6. Arnăut Tatiana, fiica lui lurie si Nadejda, născută la data de 20 mai 1983 īn localitatea Crasnaia Gorca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crasnaia Gorca, raionul Grigoriopol. (2.918/2009)

7. Badanev Victor, fiul lui Tudor si Viorica, născut la data de 14 octombrie 1988 īn localitatea Vertiujeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Vertiujeni. (155/2009)

8. Banari Anastasia, fiica lui Valeriu si Lidia, născută la data de 2 martie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Otac, raionul Rezina. (164/2009)

9. Berzan Denis, fiul lui Ion si Eudochia, născut la data de 16 februarie 1985 īn localitatea Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Sevcenko nr. 3, ap. 22. (49/2006)

10. Boghean Vădim, fiul lui Manolii si Măria, născut la data de 13 aprilie 1989 īn localitatea Crihana Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea Crihana Veche. (2.928/2009)

11. Borodin Victoria, fiica lui Simion si Ana, născută la data de 23 mai 1988 īn localitatea Batīr, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Batīr, raionul Cimislia. (2.912/2009)

12. Bostan Ion, fiul lui Ion si Tatiana, născut la data de 10 septembrie 1987 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (2.902/2009)

13. Bulat Mariana, fiica lui Victor si Nadejda, născută la data de 16 iunie 1981 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Al. Marinescu nr. 13. (2.916/2009)

14. Butuc Diana, fiica lui Gheorghe si Calopia, născută la data de 4 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 120. (3.228/2004)

15. Butuc Gheorghe, fiul lui Grigore si Măria, născut la data de 28 septembrie 1962 īn localitatea Cīrpesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 120. (3.228/2004)

16. Butuc Radu, fiul lui Gheorghe si Calopia, născut la data de 14 iulie 1990 īn localitatea Cīrpesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 120. (3.228/2004)

17. Calmīc Mihail, fiul lui Vasile si Tatiana, născut la data de 1 decembrie 1981 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Beriozchi, Str. Păcii nr. 46. (4.573/2003)

18. Calmīc Vasile, fiul lui Mihail si Liubovi, născut la data de 2 ianuarie 1959 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Beriozchi, Str. Păcii nr. 46. (4.585/2003)

19. Calmīc Vitali, fiul lui Vasile si Tatiana, născut la data de 9 aprilie 1983 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Beriozchi, str. Mira nr. 44. (4.576/2003)

20. Cărăus Măria, fiica lui Boboc Stefan si Emilia, născută la data de 5 ianuarie 1958 īn localitatea Musteată, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 60, ap. 21. (8.520/2003)

21. Căsuneanu Rodica, fiica lui Munteanu Constantin si Valentina, născută la data de 26 noiembrie 1977 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 64, ap. 5. (2.890/2009)

22. Celac Zinovia, fiica lui Bălan Petru si Eugenia, născută la data de 9 august 1937 īn localitatea Mărcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărcăuti, raionul Briceni. (2.923/2009)

23. Corlăteanu Radu, fiul lui Valentin si Elena, născut la data de 27 octombrie 1980 īn localitatea Hīrtop, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Hīrtop, raionul Cimislia. (2.835/2009)

24. Costin Grigore, fiul lui Costin Simion si Danila Claudia, născut la data de 1 iulie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, Str. Livezilor nr. 80. (1.874/2004)

25. Costovici Angela, fiica lui Gheorghe si Nina, născută la data de 3 februarie 1982 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. M. Sadoveanu nr. 72/V (99/2009)

26. Cotofana Natalia, fiica lui Visarion si Lidia, născută la data de 10 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 1/1, ap. 56. (105/2009)

27. Creciun Mariana, fiica lui Bratu Valerii si Svetlana, născută la data de 3 februarie 1985 īn localitatea Nijnevartovsk, Tiumen, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrān nr. 17, ap. 41. (145/2009)

28. Cucu Vera, fiica lui Bălan Gheorghe si Nadejda, născută la data de 18 iunie 1966 īn localitatea Leordoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Butucului nr. 12. (4.674/2003)

29. Didilică Diana, fiica lui Timofei si Elena, născută la data de 25 martie 1988 īn localitatea Ciucur-Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Stefan cel Mare nr. 69, ap. 5. (2.929/2009)

30. Druta Cristina, fiica lui Vladimir si Ecaterina, născută la data de 28 februarie 1988 īn localitatea Ruseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ruseni, raion Anenii Noi. (144/2009)

31. Fliostor Liudmila, fiica lui Mihail si Olga, născută la data de 27 martie 1985 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. A. Mateevici nr. 1. (604/2008)

32. Florea Vitalie, fiul lui Constantin si Zinaida, născut la data de 2 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Solohov nr. 35. (132/2007)

33. Ganea Natalia, fiica lui Chetrean Constantin si Liuba, născută la data de 7 septembrie 1977 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, bd. Biruimta nr. 29/B, ap. 10. (4.740/2003) Copii minori: Ganea Diana, născută la data de 2.08.2005.

34. Gheorghe Natalia, fiica lui Madjar Nicolae si Eugenia, născută la data de 14 iulie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Vulcănesti, str. Rumeantev nr. 11/29. (166/2009)

35. Gīrnet Andrei, fiul lui Dumitru si Vera, născut la data de 30 noiembrie 1986 īn localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Slobozia Mare, Str. Trandafirilor nr. 1, raionul Cahul. (2.868/2009)

36. Godea Ion, fiul lui Ion si Varvara, născut la data de 1 aprilie 1957 īn localitatea Mīnzătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Hirova. (3.927/2003)

37. Goncearenco Cristina, fiica lui Vladimir si Anastasia, născută la data de 17 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cruzesti. (1.287/2005)

38. Groian Olesea, fiica lui Tătaru Dionisie si lulia, născută la data de 25 ianuarie 1981 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Cotul Morii, raionul Hīncesti. (2.873/2009)

39. Gromatchi Liliana, fiica lui Mihail si Galina, născută la data de 17 iulie 1985 īn localitatea Burlănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Tīrnova. (2.785/2009)

40. Gutu Alexandru, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 10 mai 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 53/2, ap. 18. (146/2009)


41. Gutu Dinu, fiul lui Gutu Valentin si Topa Efimia, născut la data de 25 octombrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Paris nr. 49, ap. 32. (2.906/2009)

42. Iordan Natalia, fiica lui Vasile si Vera, născută la data de 15 noiembrie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Beltcaia nr. 37. (2.551/2008)

43. Janău Ilie, fiul lui Vasile si Angela, născut la data de 3 august 1987 īn localitatea Pīrjolteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Pīrjolteni, str. Decebal, raionul Călărasi. (163/2009)

44. Matei Octavian, fiul lui Vasile si Ludmila, născut la data de 12 iunie 1978 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Vălcinet, raionul Călărasi. (2.647/2006)

45. Matei Vasile, fiul lui Alexei si Eugenia, născut la data de 26 ianuarie 1950 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Vălcinet, raionul Călărasi. (2.648/2006)

46. Melnic Felicia, fiica lui Iov si Măria, născută la data de

22 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. D. Cantemir nr. 19, ap. 3. (2.904/2009)

47. Melniciuc Olga, fiica lui Boris si Raisa, născută la data de 29 ianuarie 1985 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Glodeni, str. V. Zgīrcea nr. 6, ap. 16. (161/2009)

48. Mihalachi Aluneliu, fiul lui Constantin si Vera, născut la data de 10 noiembrie 1982 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dacia nr. 51/1, ap. 134. (2.824/2009)

49. Mīndra Vasile, fiul lui Gheorghe si Feodora, născut la data de 26 ianuarie 1985 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (2.895/2009)

50. Muntian Dmitrii, fiul lui Vasile si Alexandra, născut la data de 16 martie 1979 īn localitatea Camāsovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Camāsovca, str. Sadovaia nr. 10, raionul Ismail. (2.147/2004)

51. Nanu Alina, fiica lui Mihail si Ana, născută la data de 25 februarie 1987 īn localitatea Rădenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. (149/2009)

52. Neagu Anatolie, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 23 iunie 1961 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, ap. 1. (830/2003)

53. Pintili Anatoli, fiul lui Vasili si Vasilisa, născut la data de 24 octombrie 1985 īn localitatea Izbiste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Izbiste, raionul Criuleni. (90/2009)

54. Pīrvulescu Tatiana, fiica lui Radu Constantin si Galina, născută la data de 19 iunie 1978 īn localitatea Ciolacu Nou, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Ciolacu Nou, raionul Fălesti. (91/2009)

55. Pīslaras Andrei, fiul lui Andrei si Rodica, născut la data de 2 iunie 1988 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Decebal nr. 166, ap. 72. (156/2009)

56. Postica Elena, fiica lui Nicolai si Raisa, născută la data de 16 martie 1985 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Merenii Noi, str. Victoriei nr. 4. (4.214/2006)

57. Prini Mircea, fiul lui Prini Gheorghe si Tofan Angela, născut la data de 11 iunie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 26, bl. 1,ap. 6. (6.003/2003)

58. Prini Nicolae, fiul lui Prini Gheorghe si Tofan Angela, născut la data de 28 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 26, bl. 1,ap. 6. (6.003/2003)

59. Renită lurie, fiul lui Dumitru si Lidia, născut la data de 5 aprilie 1958 īn localitatea Abaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihai Eminescu nr. 39/B, ap. 29. (5.263/2004)

60. Renită Lidia, fiica lui Taran Stefan si Vasilita, născută la data de 24 august 1956 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihai Eminescu nr. 39/B, ap. 29. (5.264/2004)

61. Resetnic Sergiu, fiul lui Grigore si Ala, născut la data de 23 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Lencăuti, raionul Ocnita. (3.079/2008)

62. Rezneac Andrei, fiul lui Veaceslav si Larisa, născut la data de 2 martie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Chitcani nr. 8. (2.919/2009)

63. Rosea Corina, fiica lui Tudor si Elena, născută la data de 3 iulie 1986 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. V Cupcea nr. 16. (87/2009)

64. Rosea Sergiu, fiul lui Petru si Elena, născut la data de 26 aprilie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Cornului nr. 5/2, ap. 39. (6.022/2004)

65. Rotaru Tatiana, fiica lui Dumitru si Nina, născută la data de 25 martie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 8, ap. 143. (16.813/2003)

66. Rudoi Nicolae, fiul lui Gheorghe si Parascovia, născut la data de 3 iulie 1969 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Russo nr. 18, ap. 50. (585/2003) Copii minori: Rudoi Alexandru, născut la data de 22.04.2001.

67. Sarateanu Larisa, fiica lui Ion si Vasilisa, născută la data de 4 ianuarie 1984 īn localitatea Reni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Reni, localitatea Limanscoe, str. Lenina bl. 104. (2.921/2009)

68. Savca Grigore, fiul lui Vladimir si Irina, născut la data de 28 ianuarie 1929 īn localitatea Rădulenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, Str. Independentei nr. 40. (2.885/2009)


69. Savca Tatiana, fiica lui Sergiu si Zinaida, născută la data de 20 octombrie 1984 īn localitatea Zaim, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Zaim. (2.927/2009)

70. Scurtu Anastasia, fiica lui Crudu Ion si Alexandra, născută la data de 14 noiembrie 1955 īn localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cruzesti. (1.289/2005)

71. Scurtu Ecaterina, fiica lui Bordeanu Alexandru si Liuba, născută la data de 28 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 13, bl. A. (1.286/2005) Copii minori: Scurtu Patricia, născută la data de 19.02.2005.

72. Scurtu Sergiu, fiul lui Vladimir si Anastasia, născut la data de 29 octombrie 1980 īn localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cruzesti. (1.288/2005)

73. Scurtu Vladimir, fiul lui Vasile si Antonina, născut la data de 22 iulie 1954 īn localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cruzesti. (1.290/2005)

74. Sorotinschi Mihail, fiul lui Gheorghe si Liuba, născut la data de 27 februarie 1957 īn localitatea Untesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, Str. Nucarilor nr. 14. (4.638/2003)

75. Sorotinschi Natalia, fiica lui Matei Stefan si Alexandra, născută la data de 26 septembrie 1962 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Stăuceni, Str. Nucarilor nr. 14. (4.632/2003)

76. Spānu Veronica, fiica lui Gheorghe si Ana, născută la data de 15 ianuarie 1988 īn localitatea Fīrlădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (2.905/2009)

77. Stanciu Viorel, fiul lui Nicolae si Lidia, născut la data de 28 octombrie 1981 īn localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Chilia, satul Prioziornaia. (962/2005)

78. Sterpu Marcel, fiul lui Gheorghe si Stepanida, născut la data de 15 ianuarie 1987 īn localitatea Andrusul de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Andrusul de Jos, raionul Cahul. (2.882/2009)

79. Storoja Olga, fiica lui Vasile si Lidia, născută la data de 30 iulie 1983 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. A. Mateevici nr. 48, ap. 2. (966/2008)

80. Stratu Natalia, fiica lui Paniuc Alexandr si Galina, născută la data de 30 martie 1983 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cricova, Str. Bucuriei nr. 5A. (2.867/2009)

81. Sturza Ioana, fiica lui Gheorghită Vasile si Daria, născută la data de 10 septembrie 1952 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Horodiste. (4.128/2003)

82. Teacă Adrian, fiul lui Alexandru si Măria, născut la data de 18 mai 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 161, bl. 1, ap. 64. (15.860/2003)

83. Todiev Liuba, fiica lui Drugaliov Dumitru si Anisia, născută la data de 31 iulie 1959 īn localitatea Carahasani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sucevita nr. 36, bl. 4, ap. 8. (4.603/2003)

84. Todiras Anna, fiica lui Todiras lurii si Grossu Angela, născută la data de 17 aprilie 1986 īn localitatea Ghindesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1/B, ap. 24. (2.833/2009)

85. Tofan Angela, fiica lui Gheorghe si Lilia, născută la data de 14 august 1961 īn localitatea Zberoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 26, bl. 1, ap. 6. (6.003/2003)

86. Turtureanu Elena, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 8 ianuarie 1985 īn localitatea Bocăni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Bocăni. (1.415/2006)

87. Turcanu Alexandru, fiul lui lurie si Svetlana, născut la data de 3 februarie 1990 īn localitatea Cornesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Lupu nr. 8. (2.907/2009)

88. Ungureanu Victor, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 20 februarie 1985 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 9, bl. 1, ap. 40. (1.429/2005)

89. Vasilachi Cristina, fiica lui Gheorghe si Lidia, născută la data de 27 octombrie 1990 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (2.898/2009)

90. Vasilachi Djulieta, fiica lui Gheorghe si Lidia, născută la data de 22 aprilie 1986 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (2.900/2009)

91. Vasilachi Iulian, fiul lui lurie si Ala, născut la data de 16 octombrie 1985 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. P Botu nr. 58/A. (143/2009)

92. Verejan Andrian, fiul lui Nicolae si Olga, născut la data de 23 decembrie 1982 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. B. Lăutaru nr. 1, ap. 11. (94/2009)

93. Vizitiu Vladislav, fiul lui Anatolie si Elena, născut la data de 13 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 37/1, ap. 6. (98/2009)

94. Volosciuc Vladimir, fiul lui Mihail si Măria, născut la data de 7 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Stăuceni, str. Mugurel nr. 10. (2.823/2009)


 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008

 

Īn baza Hotărārii Guvernului nr. 534/2007 privind īnfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a Romāniei EXIMBANK - S.A. Īn numele si īn contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luānd īn analiză modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008, si tinānd seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a Romāniei EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 697 din 17 septembrie 2009, īntocmită de Banca de Export-lmport a Romāniei EXIMBANK - SA;

- discutiile si propunerile formulate īn sedinta din data de 24 septembrie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, īntrunit īn plenul sedintei din ziua de 24 septembrie 2009, hotărăste:

Art. I. - Se aprobă modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 24 decembrie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. II. – Modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008, īn forma anexată, este valabilă pānă la data de 31 decembrie 2010.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Bogdan Drăgoi

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 169.

 

ANEXĂ

 

Modificarea Normei privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/1)

Articol unic. - Norma privind finantarea cu dobāndă subventionată a operatorilor economici, īn numele si īn contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărārea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 24 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Īn cazul īn care īmprumutatul nu achită datoriile sale fată de EximBank, īn cel mult 90 de zile calendaristice, contractul de credit se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară īndeplinirea vreunei alte formalităti, fără punerea īn īntārziere si fără interventia instantelor judecătoresti, declarāndu-se creditul scadent si exigibil cu toate dobānzile si celelalte sume datorate."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.