MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 645/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

291. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei

 

1.338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei

 

292. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

1.339. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

293. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

1.340. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

294. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii

 

1.341. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii

 

295. - Lege pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

1.342. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

297. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

 

1.344. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

 

298. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

1.345. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.286/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

2.450/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA SI ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

 

            09/181/148. - Hotărāre pentru aprobarea īnfiintării Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 226 din 7 aprilie 2009, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (2) al articolului 270 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie, de asemenea, infractiune de contrabandă si se pedepseste potrivit alin. (1) introducerea īn sau scoaterea din tară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea īn vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei īn cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei īn cazul celorlalte bunuri sau mărfuri."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 291.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.338.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.339.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Īn cazul īn care contravenientul nu achită amenda īn termenul prevăzut la alin. (4), instanta procedează la īnlocuirea amenzii cu sanctiunea obligării la prestarea unei activităti īn folosul comunitătii."

2. La articolul 391, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Īn cazul īn care contravenientul, citat de instantă, nu a achitat amenda īn termenul prevăzut la alin. (1), instanta procedează la īnlocuirea amenzii cu sanctiunea prestării unei activităti īn folosul comunitătii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori īncepānd cu vārsta de 16 ani, de 25 de ore."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 293.


 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.340.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 8 alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) aplică sanctiunea prestării unei activităti īn folosul comunitătii, dacă apreciază că aplicarea amenzii contraventionale nu este īndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia;".

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - īn toate situatiile, instanta stabileste prin hotărāre natura activitătilor ce vor fi prestate de acesta īn folosul comunitătii, pe baza datelor comunicate de primarul localitătii īn care contravenientul īsi are domiciliul sau resedinta, tinānd seama de aptitudinile sale fizice si psihice, precum si de nivelul pregătirii profesionale."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 294.

 


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti īn folosul comunitătii si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.341.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor  Statului

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Bunurile mobile corporale prevăzute īn contractul de concesiune, uzate fizic si moral, trec din domeniul public īn domeniul privat al statului si pot fi casate, cu acordul concesionarului, potrivit prevederilor legale īn vigoare, iar sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate se virează īn contul Agentiei Domeniilor Statului si se fac venit la bugetul de stat."

2. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul īncredintat prin contract, inclusiv investitiile realizate, cu exceptia bunurilor care au fost casate potrivit alin. (21)."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 295.


 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin īn administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si īnfiintarea Agentiei Domeniilor Statuluisi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.342.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 18 martie 2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 176 din 20 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 297.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.344.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995"

2. La articolul I, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:".

3. La articolul I se introduc două noi puncte, punctele 2 si 3, cu următorul cuprins:

„2. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

«Art. 291. - (1) Īn cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romānia se īnfiintează, se organizează si functionează Institutul Notarial Romān, entitate cu personalitate juridică, īn conditiile stabilite prin statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romānia.

(2) Institutul Notarial Romān asigură perfectionarea activitătii notariale, pregătirea notarilor stagiari, precum si pregătirea profesională continuă a notarilor publici si a altor specialisti licentiati īn drept, avānd dreptul de a elibera diplome recunoscute de institutiile abilitate.

(3) Institutul Notarial Romān are stampilă si siglă proprii si se īnfiintează, se organizează si functionează fără īndeplinirea altor formalităti.

(4) Statutul Institutului Notarial Romān, Regulamentul de organizare si functionare, precum si modalitătile de formare profesională continuă a notarilor publici si a notarilor stagiari se vor aproba prin hotărāre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romānia.»

3. La articolul 35, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) desfăsurarea unei activităti salarizate sau de executor judecătoresc, avocat ori consilier juridic, cu exceptia:

- activitătii didactice universitare;

- activitătii literare si publicistice;

- calitătii de deputat sau senator ori a celei de consilier īn consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

- calitătii de membru īn organele de conducere sau īn alte organisme ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori īn alte organizatii interne si internationale la care Uniunea Natională a Notarilor Publici si Camerele Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborează.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, la septembrie 2009.

Nr. 298.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. ā) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.345.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI.1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2009.

Nr. 2.286/C.

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Agachi Ion, fiul lui Stefan si Ana, născut la data de 7 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 109, bl. 3, ap. 161. (4.403/2008)

2. Agachi Stefan, fiul lui Nicolae si Ana, născut la data de 28 mai 1965 īn localitatea Perescina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 109, bl. 3, ap. 161. (4.407/2008)

3. Agachi Tatiana, fiica lui Stefan si Ana, născută la data de 10 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, str. Calea Orheiului nr. 109, bl. 3, ap. 161. (4.409/2008)

4. Agop Dragomir, fiul lui Nicolae si Galina, născut la data de 24 noiembrie 1980 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Maximovca, str. Maiacovschi nr. 4, ap. 12. (3.222/2005)

5. Andries Vladimir, fiul lui Vasile si Vera, născut la data de 3 iulie 1988 īn localitatea Pohorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Orhei, localitatea Pohorniceni. (950/2009)

6. Andronic Gheorghe, fiul lui Vasile si Zinaida, născut la data de 16 aprilie 1981 īn localitatea Corjeuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Corjeuti. (2.536/2004)

7. Avasīloaie Dumitru, fiul lui Constantin si Eugenia, născut la data de 8 martie 1958 īn localitatea Surii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, bl. 5, ap. 18. (4.155/2008)

8. Bălan Nadejda, fiica lui Bīcu Ion si Evdochia, născută la data de 1 septembrie 1970 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Gura Galbenei, Str. Gălbinitei nr. 19. (3.991/2008)

9. Bălanei Corina, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 8 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Aerodromului nr. 23, bl. 4. (68/2005)

10. Berladean Victoria, fiica lui Gheorghe si Alia, născută la data de 13 septembrie 1988 īn localitatea Zgurita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Drochia, localitatea Zgurita. (918/2009)

11. Boian Victoria, fiica lui Andrei si Ana, născută la data de 30 mai 1987 īn localitatea Carahasani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Carahasani, str. M. Eminescu nr. 5. (1.045/2009)

12. Boldescu Liliana, fiica lui Petru si Lidia, născută la data de 30 iunie 1980 īn localitatea Păruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Păruceni. (2.541/2004)

13. Bolocan Tatiana, fiica lui Bejenaru Grigore si Ana, născută la data de 14 octombrie 1970 īn localitatea Brăviceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 22, bl. 2, ap. 62. (3.435/2004) Copii minori: Bolocan Valentin, născut la data de 26.07.2002.

14. Bologan Alexandra, fiica lui Goreacioc Ion si Profira, născută la data de 28 septembrie 1955 īn localitatea Hlina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 19, ap. 30. (548/2005)

15. Bologan Dumitrita, fiica lui Gheorghe si Alexandra, născută la data de 21 septembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Alecsandri nr. 19, ap. 30. (546/2005)

16. Bologan Gheorghe, fiul lui Stefan si Măria, născut la data de 5 mai 1947 īn localitatea Doltu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Alecsandri nr. 19, ap. 30. (544/2005)

17. Bologan-Vieru Otilia, fiica lui Gheorghe si Alexandra, născută la data de 2 noiembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Codru, str. Gohberg nr. 2, ap. 65. (547/2005)

18. Bors Andrei, fiul lui Vladimir si Eugenia, născut la data de 19 iulie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Schinoasei nr. 130, bl. 1. (3.918/2008)

19. Botezatu Anatolie, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 18 ianuarie 1960 īn localitatea Baraboi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Donduseni, str. M. Eminescu nr. 24, bl. 1, 21. (4.304/2008)

20. Botezatu Roman, fiul lui Anatolie si Veronica, născut la data de 25 iulie 1986 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Donduseni, str. M. Eminescu nr. 24, bl. 1, 21. (4.307/2008)

21. Breahna Andrei, fiul lui Arhip si Măria, născut la data de 15 decembrie 1962 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Codru nr. 28. (426/2005) Copii minori: Breahna Stela, născută la data de 2.07.1993, si Breahna Ion, născut la data de 4.10.2000.

22. Budu Victoria, fiica lui Filimon Andrei si Mavra, născută la data de 2 octombrie 1976 īn localitatea Zubresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Zubresti. (2.593/2004) Copii minori: Budu Gheorghe, născut la data de 8.05.2002.

23. Bulicanu Rodica, fiica lui Tirigan Alexei si Laurentia, născută la data de 29 decembrie 1974 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 19, bl. 3, ap. 47. (4.176/2008) Copiiminori: Bulicanu Alex, născut la data de 11.01.2003.

24. Buruiană Vasile, fiul lui Constantin si Nionila, născut la data de 11 martie 1958 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Rares nr. 48, ap. 22. (5.247/2004) Copii minori: Buruiană Constanta, născută la data de 14.07.1995.

25. Calalb Alexandrina, fiica lui Valeriu si Păun Eudochia, născută la data de 31 mai 1982 īn localitatea Buda, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Buda. (728/2005)

26. Cazacu Sergiu, fiul lui Terentie si Melania, născut la data de 13 mai 1978 īn localitatea Baccealia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 5, bl. 1, ap. 26. (2.528/2005) Copii minori: Cazacu Ana, născută la data de 22.12.1999, si Cazacu Marius, născut la data de 28.08.2006.

27. Căpătāna Gheorghe, fiul lui Damian si Nadejda, născut la data de 30 martie 1973 īn localitatea Sărătenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 69. (4.172/2008) Copii minori: Căpătāna Ana-Maria, născută la data de 23.09.1997, si Căpătāna Paul, născut la data de 12.07.2006.

28. Căpătāna Ludmila, fiica lui Cebotari Vasile si Zinaida, născută la data de 24 iulie 1978 īn localitatea Căzănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 69. (4.370/2008)

29. Căpătīnă Diana, fiica lui Ion si Lidia, născută la data de 16 iulie 1973 īn localitatea Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1, bl. 5, ap. 52. (270/2004)

30. Cebotari Octavian, fiul lui Alexei si Silvia, născut la data de 23 iulie 1984 īn localitatea Solonceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Solonceni. (4.939/2004)

31. Cebotari Zinaida, fiica lui Ciorap Nicolae si Efimia, născută la data de 17 iunie 1954 īn localitatea Nucăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Nucăreni. (4.309/2008)

32. Chifa Mihail, fiul lui Mihail si Olga, născut la data de 29 august 1985 īn localitatea Horodca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Horodca. (3.577/2004)

33. Chifa Tudor, fiul lui Mihail si Olga, născut la data de 27 iunie 1983 īn localitatea Horodca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Horodca. (3.571/2004)

34. Chilat Măria, fiica lui Macreniuc Ilie si Stefania, născută la data de 15 octombrie 1959 īn localitatea Krasnoilsk, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Bīrnova. (275/2003)

35. Chilat Valentin, fiul lui Axentie si Eudochia, născut la data de 13 august 1959 īn localitatea Bīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Bīrnova. (274/2003)

36. Ciobanu Cristina, fiica lui Efim si Vera, născută la data de 25 februarie 1983 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Chircăiesti, str. I. Soltīs. (1.453/2005)

37. Ciobanu Gheorghe, fiul lui Vasile si Vera, născut la data de 6 noiembrie 1937 īn localitatea Vīnători, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Latină nr. 1, ap. 20. (1.491/2004)

38. Ciobanu Ludmila, fiica lui Serafim si Ioana, născută la data de 2 iunie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 9, bl. 2, ap. 197. (680/2004)

39. Ciuntu Elvira, fiica lui Trifan Ion si Măria, născută la data de 21 septembrie 1959 īn localitatea Tabăra, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Frumoasa nr. 56. (2.622/2003)

40. Ciuntu Ina, fiica lui Ion si Elvira, născută la data de

28 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Frumoasa nr. 56. (2.621/2003)

41. Ciuntu Ion, fiul lui Vasile si Eudochia, născut la data de 5 decembrie 1954 īn localitatea Păulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Frumoasa nr. 56. (2.623/2003)

42. Cīslari Roman, fiul lui Victor si Măria, născut la data de 2 martie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Millo nr. 19, bl. 5, ap. 13. (1.900/2005)

43. Cociu Valeriu, fiul lui Mihail si Galina, născut la data de 18 decembrie 1963 īn localitatea Visoca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircesti nr. 22, bl. 1. (4.378/2008) Copii minori: Cociu Victor, născut la data de 20.07.1993.

44. Constantiniuc Eduard, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 10 martie 1987 īn localitatea Sat Pelinei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Pelinei. (975/2009)

45. Corobca Elena, fiica lui Gubceac Gheorghe si Vera, născută la data de 4 ianuarie 1983 īn localitatea Balasinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Balasinesti. (4.165/2008) Copii minori: Corobca Bianca, născută la data de 25.12.2007.

46. Cotovschi Andrei, fiul lui Alexandru si Cotovscaia Eugenia, născut la data de 30 august 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Negruzzi nr. 1, ap. 7. (2.956/2005)

47. Cotovschi Ludmila, fiica lui Berzoi Ion si Elena, născută la data de 13 iunie 1978 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str-la II Olimpică nr. 5. (2.497/2005) Copii minori: Cotovschi Anastasia, născută ia data de 28.09.2001, Cotovschi Alexandru, născut la data de 23.07.2004, si Cotovschi Oleg, născut la data de 23.07.2004.

48. Covali Ion, fiul lui Andrei si Eugenia, născut la data de 31 mai 1983 īn localitatea Ciuflesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căinări, satul Ciuflesti. (4.667/2004)

49. Crăciun Măria, fiica lui Smolenschi Filip si Nadejda, născută la data de 13 august 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 25, ap. 6. (2.112/2005) Copii minori: Crăciun Marcel, născut la data de 19.02.1998.

50. Cretu Sergiu, fiul lui Ivan si Măria, născut la data de 6 noiembrie 1975 īn localitatea Dărcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Dărcăuti. (3.921/2008)

51. Cubleac Igor, fiul lui Pavel si Evghenia, născut la data de 27 aprilie 1971 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lesecico nr. 12, ap. 10. (7.907/2003)

52. Curiei Renata, fiica lui Zaharescu Valentin si Ana, născută la data de 23 mai 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Bd. Renasterii nr. 29, ap. 34. (3.968/2008) Copii minori: Curiei Gabriel, născut la data de 26.03.2001.

53. Damian Sergiu, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 2 mai 1974 īn localitatea Carpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (4.022/2008) Copii minori: Damian Măria, născută la data de 2.01.1997, si Damian Simona, născută la data de 20.01.1999.

54. Danilov Nina, fiica lui Andrei si Eugenia, născută la data de 18 august 1981 īn localitatea Ciuflesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Ciuflesti. (4.650/2004) Copii minori: Danilov Vladi născut la data de 17.06.2005.

55. Dicusar Lilia, fiica lui Gnatiuc Eugeniu si Nadejda, născută la data de 13 iunie 1961 īn localitatea Fundurii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 4, ap. 31.(2.256/2005)

56. Doloscan Violeta, fiica lui Panuta Tudor si Măria, născută la data de 9 iulie 1978 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 130, bl. 1, ap. 54. (4.474/2004)

57. Dorogoi Mihail, fiul lui Pavel si Eugenia, născut la data de 28 iunie 1983 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina. (4.325/2008)

58. Dronic Ecaterina, fiica lui Mizerniuc Andrei si Varvara, născută la data de 23 iunie 1948 īn localitatea Corotna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Solohov nr. 8. (4.322/2008)

59. Ecobici Svetlana, fiica lui Pletosu Nicolae si Alexandra, născută la data de 9 februarie 1980 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cigīrleni. (1.592/2005)

60. Eftodii Alina, fiica lui Grajdean Petru si Sofia, născută la data de 20 decembrie 1949 īn localitatea Bădiceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Ocolina. (1.440/2004)

61. Fazludin Firuza, fiica lui Nazari si Arion Pelaghia, născută la data de 25 martie 1988 īn localitatea Taul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Vărzăresti, raionul Nisporeni. (1.027/2009)

62. Fedeles Anatolie, fiul lui Sevastian si Nina, născut la data de 25 iunie 1958 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 236. (4.156/2008)

63. Fedeles Andrei, fiul lui Anatolie si Galina, născut la data de 21 iulie 1981 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan Cel Mare nr. 236. (4.158/2008) Copii minori: Fedeles lola, născută la data de 5.07.2007.

64. Fedeles Galina, fiica lui Cretu Teodor si Măria, născută la data de 14 aprilie 1958 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 236. (3.979/2008) Copii minori: Fedeles Stefan, născut la data de 8.05.1992.

65. Gaidău Alexandru, fiul lui Nicolae si Nadejda, născut la data de 2 august 1959 īn localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Rădoaia. (3.349/2005) Copii minori: Gaidău Daniela, născută la data de 9.06.1996.

66. Ganaciuc Dorin, fiul lui Gheorghe si Galina, născut la data de 27 februarie 1988 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Călugăr. (979/2009)

67. Garstea Svetlana, fiica lui Gīlca Ion si Raisa, născută la data de 20 iulie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dimo nr. 1, bl. 3, ap. 60. (4.160/2008) Copii minori: Garstea Nicolae, născut la data de 2.09.1995, si Garstea Adrian, născut la data de 11.11.2002.

68. Gheorghită Nicolae, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 30 iunie 1983 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. M. Kogălniceanu nr. 13. (3.976/2008)

69. Gheorghiu Igor, fiul lui Efiim si Ana, născut la data de 12 iunie 1970 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, Str. Unirii nr. 40, ap. 307. (2.981/2005)

70. Ghereg Măria, fiica lui Cazacioc Gheorghe si Anastasia, născută la data de 20 septembrie 1948 īn localitatea Lipnic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani. (3.151/2004)

71. Gīlca Tatiana, fiica lui Ion si Măria, născută la data de 8 septembrie 1988 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Dubăsari, localitatea Ustia. (798/2009)

72. Gīnga Stanislav, fiul lui Vladimir si Măria, născut la data de 12 aprilie 1962 īn localitatea Taul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 7, ap. 6. (2.206/2004) Copii minori: Gīnga Vlad, născut la data de 12.09.1993, si Gīnga Constantin, născut la data de 9.03.2002.

73. Gīrlea Vasile, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 22 iunie 1949 īn localitatea Echimăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 7, bl. 1, ap. 4. (4.371/2008)

74. Glavan Andrei, fiul lui Timofei si Vera, născut la data de 27 noiembrie 1964 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. B. Glavan nr. 20. (5.191/2004)

75. Goian Alexandru, fiul lui Mihail si Veronica, născut la data de 26 iunie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. T. Ciobanu nr. 12. (9.569/2003)

76. Golban Cezar, fiul lui Haralampi si Anisia, născut la data de 23 martie 1958 īn localitatea Cusmirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 113, bl. 2, ap. 64. (3.960/2008)

77. Gotornicean Mihaela, fiica lui Tīmbaliuc Valerii si Rita, născută la data de 14 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Donduseni, str. E. Sīrbu nr. 11, bl. 2, ap. 6. (657/2005)

78. Grajdan Inga, fiica lui Amihalachioaie Gheorghe si Tatiana, născută la data de 12 iunie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 201. (3.179/2005 ) Copii minori: Grajdan Onorina, născută la data de 6.08.1993, si Grajdan Marius, născut la data de 30.06.2005.

79. Grajdan Viorel, fiul lui Mihail si Agafia, născut la data de 25 octombrie 1968 īn localitatea Căplani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 201. (3.178/2005)

80. Grigoriev Roman, fiul lui Victor si Nadejda, născut la data de 27 august 1984 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. Odesscaia nr. 145, ap. 68. (1.023/2009)

81. Grigorita Mihail, fiul lui Ion si Anastasia, născut la data de 21 noiembrie 1953 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Florilor nr. 10, bl. 1. (4.341/2008)

82. Grosu Teodosia, fiica lui Stici Ignatie si Măria, născută la data de 10 iunie 1948 īn localitatea Tocuz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nicolae Costin nr. 61, bl. 1, ap. 104. (828/2004)

83. Gutu Daniel, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 27 octombrie 1980 īn localitatea Sendreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 15, bl. 1, ap. 43. (13.083/2003)

84. Guzunov Nicolae, fiul lui Grigore si Ecaterina, născut la data de 24 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, localitatea Nimoreni. (905/2009)

85. Hanganu Mihail, fiul lui Gheorghe si Tatiana, născut la data de 29 noiembrie 1975 īn localitatea Catranīc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Catranīc. (3.505/2004)

86. Hīncu Artur, fiul lui Gheorghe si Albina, născut la data de 13 februarie 1975 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Cricova, Str. Tineretului nr. 7. (2.523/2004) Copii minori: Hīncu Artur, născut la data de 25.08.2006.

87. Ieseanu Teodora, fiica lui Stefan si Elena, născută la data de 29 noiembrie 1985 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (981/2009)

88. Istrati Sergiu, fiul lui Nicolae si Lucia, născut la data de 7 iunie 1981 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Sofia. (4.171/2008)

89. Iusico Marcel, fiul lui Nicolae si Brīnzan Olga, născut la data de 28 august 1979 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mereseni (1.919/2005)

90. Ivanov Ivan, fiul lui Ivan si Profira, născut la data de 31 iulie 1966 īn localitatea Borodino, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 31. (2.881/2004)

91. Izman Elena, fiica lui Bondarenco Victor si Elena, născută la data de 17 iunie 1981 īn localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Molovata. (400/2004)

92. Jitari Constantin, fiul lui Constantin si Zinaida, născut la data de 20 iulie 1983 īn localitatea Glinjeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Armenească nr. 40, ap. 57. (4.154/2008)

93. Lascu Tudor, fiul lui Lasco Mihail si Alexandra, născut la data de 19 aprilie 1978 īn localitatea Pistruienii-Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. M. Viteazu nr. 2. (4.338/2008)

94. Lavric Tatiana, fiica lui Grigore si Valentina, născută la data de 23 septembrie 1988 īn localitatea Vileica, Belarus, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Colicăuti. (959/2009)

95. Lazari Viorel, fiul lui Ion si Nadejda, născut la data de 15 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 72, bl. 1, ap. 30. (612/2005)

96. Lungu Natalia, fiica lui Ion si Raisa, născută la data de 19 martie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Doga nr. 39, ap. 36. (1.607/2005)

97. Lupanciuc lacov, fiul lui Teodor si Irina, născut la data de 1 aprilie 1961 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, bl. 1, ap. 79. (445/2005)

98. Lupascu Vitalie, fiul lui Afanasie si Ioana, născut la data de 7 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Porumbeni. (1.655/2005)


99. Lupu Rodica, fiica lui Vasile si Ana, născută la data de 4 septembrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Anton Crihan nr. 19. (77/2004)

100. Macari Doina, fiica lui Petru si Tatiana, născută la data de 1 aprilie 1987 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Ovidiu nr. 13. (931/2009)

101. Macovei Măria, fiica lui Cojocaru Gheorghe si Anastasia, născută la data de 15 aprilie 1943 īn localitatea Grinăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Fălesti, str. Botosani nr. 4. (688/2005)

102. Mămăliga Sergiu, fiul lui Pantelimon si Valentina, născut la data de 29 martie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. B. Badiu nr. 44A. (805/2004) Copii minori: Mămăliga Aliona, născută la data de 6.03.2002.

103. Margarint Olivia, fiica lui Anatolie si Nadejda, născută la data de 6 februarie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 60. (2.172/2005)

104. Melnic Tatiana, fiica lui Popa Nicolae si Tamara, născută la data de 1 ianuarie 1977 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 7. (4.387/2004) Copii minori: Melnic Vladislav, născut la data de 23.06.1999.

105. Moraru Nicolae, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 21 ianuarie 1957 īn localitatea Chiscăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Chiscăreni. (4.731/2004)

106. Munteanu Denis, fiul lui Vasile si Galina, născut la data de 1 martie 1987 īn localitatea Toceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cantemir, localitatea Toceni. (1.031/2009)

107. Munteanu Elena, fiica lui Nicolae si Galina, născută la data de 1 mai 1983 īn localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miorita nr. 7, bl. 1, ap. 31. (4.410/2008)

108. Nicorean Ecaterina, fiica lui Vasile si Vasilina, născută la data de 17 iulie 1981 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 5, bl. 2, ap. 37. (982/2004)

109. Oboroc Sergiu, fiul lui Alexei si Nina, născut la data de 8 octombrie 1976 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Heciul Nou. (4.036/2004)

110. Otel Galina, fiica lui Gheorghe si Eugenia, născută la data de 24 februarie 1966 īn localitatea Cremenciug, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 42. (3.920/2004) Copii minori: Otel Nicu, născut la data de 1.01.1992.

111. Pascaru Veaceslav, fiul lui Alexandru si Tamara, născut la data de 5 iulie 1981 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Chircăiesti, str. I. Creangă nr. 44. (10.779/2003)

112. Patic Anatolie, fiul lui Andrei si Ana, născut la data de 6 mai 1972 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V Cupcea nr. 7, ap. 7. (1.475/2003)

113. Păun Aurel, fiul lui Andrei si Tamara, născut la data de 23 februarie 1976 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. Călărasi nr. 28. (8.246/2003) Copii minori: Păun Andrei, născut la data de 5.02.1996, si Păun Daria, născută la data de 14.11.2001.

114. Penteleiciuc Marin, fiul lui Gheorghe si Auruta, născut la data de 18 august 1983 īn localitatea Voloca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Voloca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti (928/2009)

115. Penteleiciuc Nicolai, fiul lui Ilie si Silivia, născut la data de 11 iunie 1983 īn localitatea Voloca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Voloca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (10.259/2003)

116. Pintilei Alina, fiica lui Victor si Valentina, născută la data de 17 septembrie 1980 īn localitatea Gaspar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 20, ap. 30. (847/2005) Copii minori: Pintilei Stanislav, născut la data de 11.08.2004, si Pintilei Artiom, născut la data de 24.12.2007.

117. Plămădeala lurie, fiul lui Vladimir si Eugenia, născut la data de 4 iulie 1968 īn localitatea Zăicana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nicolae Costin nr. 61, bl. 1, ap. 104. (788/2004) Copii minori: Plămădeala Vladislav, născut la data de 29.07.2000.

118. Popa Nicolae, fiul lui Ion si Vasilita, născut la data de 27 octombrie 1950 īn localitatea Hīrcesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Zagarancea. (4.385/2004)

119. Popa Tudor, fiul lui Andrei si Valentina, născut la data de 22 iunie 1964 īn localitatea Tīpala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Muncesti nr. 227A. (4.392/2008)

120. Poparcea Gheorghe, fiul lui Nicolae si Ana, născut la data de 10 februarie 1970 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Ciuciuleni. (3.942/2008) Copii minori: Poparcea Nichita, născută la data de 4.08.2006.

121. Pruneanu Mariana, fiica lui Hīrjău Ion si Olga, născută la data de 25 iunie 1979 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 19, bl. 1, ap. 153. (4.374/2008) Copii minori: Pruneanu Mădălina, născută la data de 17.05.2002.

122. Railean Rodica, fiica lui Cīrlan Victor si Măria, născută la data de 27 iunie 1984 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (1.130/2007) Copii minori: Raileanu Ludmila, născută la data de 28.10.2004.

123. Rata Efimia, fiica lui Zlotea Timofei si Ludmila, născută la data de 29 ianuarie 1970 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 126. (4.173/2008) Copii minori: Rata Olga, născută la data de 26.02.1991.

124. Rezanov Rodica, fiica lui Odobescu Mihail si Măria, născută la data de 6 iunie 1965 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, bl. 1, ap. 29. (1.630/2005)

125. Rotari Elena, fiica lui Bīlba lurie si Rotari Valentina, născută la data de 11 ianuarie 1988 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raion Orhei, satul Mălăiesti. (964/2009)

126. Rotaru Igor, fiul lui Ion si Anastasia, născut la data de 6 aprilie 1988 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Musatinilor nr. 8. (837/2009)


127. Rotaru Nicolae, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 14 octombrie 1965 īn localitatea Voinescu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Voinescu. (5.260/2004) Copii minori: Rotaru Liviu, născut la data de 9.02.1993, si Rotaru Constantin, născut la data de 1.06.1995.

128. Sandu Irina, fiica lui Serghei si Tatiana, născută la data de 8 noiembrie 1987 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. M. Viteazu nr. 6. (826/2009)

129. Savco Galina, fiica lui Cozma si Elena, născută la data de 23 iulie 1961 īn localitatea Malcoci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nicolai Testemiteanu nr. 5. (3.962/2008)

130. Scutaru Ecaterina, fiica lui Scutari Chirii si Lidia, născută la data de 16 octombrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, Str. Chimistilor nr. 15, ap. 35. (5.395/2004)

131. Secrieru Andrei, fiul lui Gheorghe si Alexandra, născut la data de 21 octombrie 1959 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Moldova nr. 8, ap. 5. (4.169/2008)

132. Severin Rodica, fiica lui Gheorghe si Vera, născută la data de 27 octombrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 53, bl. 2, ap. 25. (6.140/2003)

133. Sīrcu Ana, fiica lui Bejenaru Serghei si Ecaterina, născută la data de 20 iunie 1954 īn localitatea Petresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. A. Jereghi nr. 7. (30/2004)

134. Sīrghi Elena, fiica lui Savin Serafim si lulia, născută la data de 28 martie 1970 īn localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni. (9.909/2003)

135. Slimovschi Tatiana, fiica lui Mīrza Vasile si Varvara, născută la data de 24 octombrie 1950 īn localitatea Bădragii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 104. (1.573/2005)

136. Stratu Cristina, fiica lui Berdila Gheorghe si Ana, născută la data de 18 octombrie 1956 īn localitatea Taraclia de Salcie, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Viilor nr. 1, ap 12. (4.011/2008)

137. Sturza Leonid, fiul lui Sava si Eugenia, născut la data de 28 martie 1962 īn localitatea Micleuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Decebal nr. 3. (5.433/2004)

138. Scrobanet Măria, fiica lui Lazăr si Domnica, născută la data de 15 august 1981 īn localitatea Suceveni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Hliboca, satul Suceveni, regiunea Cernăuti. (5.436/2004)

139. Seica Dumitru, fiul lui Nicolae si Seica Ana, născut la data de 31 decembrie 1953 īn localitatea Miresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 12, ap. 85. (2.478/2005)

140. Seica Vasilisa, fiica lui Triboi Stefan si Ana, născută la data de 14 ianuarie 1954 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 12, ap. 85. (2.474/2005)

141. Stirbu Tudor, fiul lui Petru si Elena, născut la data de 30 august 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae H. Costin nr. 65, bl. 2, ap. 71. (914/2009)

142. Tihomirova Măria, fiica lui Ermurache si Elena, născută la data de 11 aprilie 1955 īn localitatea Malcoci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 11, ap. 41. (3.961/2008)

143. Toma Marin, fiul lui Vasile si Raisa, născut la data de 18 iunie 1979 īn localitatea Seliste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Seliste. (449/2004) Copii minori: Toma Igor, născut la data de 9.02.2008.

144. Tomenco Măria, fiica lui Doagă Efim si Ana, născută la data de 22 februarie 1957 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (6.088/2004)

145. Tīgīrlas Igor, fiul lui Ion si lulia, născut la data de 24 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Stăuceni, Str. Studentilor nr. 2, ap. 32. (1.300/2005)

146. Turcan Adelina, fiica lui Valeriu si Galina, născută la data de 12 octombrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelinski nr. 12, bl. 4, ap. 24. (515/2005)

147. Ursu Eugen, fiul lui Petru si Svetlana, născut la data de 14 iulie 1987 īn localitatea Novīi Urengoi, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sipoteni, str. Andries nr. 20. (182/2004)

148. Ursu Petru, fiul lui Simion si Parascovia, născut la data de 4 iunie 1961 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sipoteni, str. Andries nr. 20. (182/2004) Copii minori: Ursu Mariana, născută la data de 6.02.1996, si Ursu Valeria, născută la data de 12.04.1992.

149. Uzdris Alexandru, fiul lui Tudor si Eugenia, născut la data de 23 august 1979 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. T Arghezi nr. 74. (2.177/2004)

150. Verhozin Alexandru, fiul lui Pavel si Verhozina Valentina, născut la data de 3 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dacia nr. 38, ap. 345. (4.355/2008)

151. Verhozina Irina, fiica lui Verhozin Pavel si Verhozina Valentina, născută la data de 13 noiembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Dealul Morilor nr. 35. (4.357/2008)

152. Verhozina Valentina, fiica lui Turcan Alexei si Ecaterina, născută la data de 24 iunie 1954 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Durlesti, str. Dealul Morilor nr. 35. (4.314/2008)

153. Vidrasco Alexandru, fiul lui Mihail si Ana, născut la data de 12 decembrie 1976 īn localitatea Festelita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 12. (3.411/2004) Copii minori: Vidrasco Ruxanda, născută la data de 7.10.2006.

154. Vieru Aureliu, fiul lui Ion si Ioana, născut la data de 21 ianuarie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 65. (543/2005) Copii minori: Vieru llinca, născută la data de 6.04.2008.


155. Vintilă Andrei, fiul lui Pavel si Elena, născut la data de 4 martie 1961 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 81. (2.882/2005) Copii minori: Vintilă Adrian, născut la data de 23.12.1992.

156. Vintilă Vădim, fiul lui Andrei si Tamara, născut la data de 17 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 10, ap. 81. (2.883/2005)

157. Vition Dionisie, fiul lui Dionisie si Zinovia, născut la data de 24 martie 1986 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, bl. 1, ap. 129. (910/2009)

158. Volosin Mariana, fiica lui Mihail si Anastasia, născută la data de 17 februarie 1985 īn localitatea Pănăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Echimăuti. (30/2006)

159. Zabica Valentina, fiica lui Mihail si Evdochia, născută la data de 10 august 1957 īn localitatea Vărvăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 31, bl. 2, ap. 49. (3.931/2008)

160. Zestrea Ecaterina, fiica lui Suhan Vasile si Fedora, născută la data de 17 martie 1964 īn localitatea Bolduresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, Str. Cocostīrcilor nr. 4. (1.165/2005)

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Babian Ion, fiul lui Mircea si Nadejda, născut la data de 15 februarie 1985 īn localitatea Balatina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Balatina. (962/2009)

2. Baidauz Andrei, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 12 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 6, bl. 1, ap. 38. (856/2005)

3. Baidauz Vasile, fiul lui Nicolae si Nina, născut la data de 13 august 1956 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 47A, ap. 28. (858/2005)

4. Balica Galina, fiica lui Victor si Acsenia, născută la data de 20 octombrie 1981 īn localitatea Ozeornoe, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Izmail, localitatea Ozeornoe, str. Comsomolscaia nr. 50. (1.482/2005)

5. Baltaga Vera, fiica lui Mihail si Elena, născută la data de 15 octombrie 1985 īn localitatea Răspopeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Soldănesti, localitatea Răspopeni. (846/2009)

6. Banu Svetlana, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 3 septembrie 1985 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Brīnza. (1.044/2009)

7. Bardari Lucia, fiica lui Nicolae si Elisaveta, născută la data de 16 august 1956 īn localitatea Gura Camencii, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Floresti, localitatea Gura Camencii. (958/2009)

8. Bivol Nina, fiica lui Marandici Arion si Efrosinia, născută la data de 13 martie 1976 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (5.535/2004) Copii minori: Bivol Tudor, născut la data de 11.05.1997, si Bivol Carolina, născută la data de 8.06.2000.

9. Bobeico Natalia, fiica lui Tudor si Tatiana, născută la data de 26 iunie 1987 īn localitatea Ghiduleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ocnita, localitatea Rediul Mare. (793/2009)

10. Boca Viorica, fiica lui Mates Petru si Nina, născută la data de 24 iunie 1970 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. V. Miele nr. 35, ap. 40. (980/2009)

11. Bogdanov Sergiu, fiul lui Victor si Bogdanova Elena, născut la data de 13 februarie 1986 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cahul, str. M. Kogălniceanu nr. 27, ap. 2. (907/2009)

12. Boghean Olga, fiica lui Mihail si Rodica, născută la data de 1 aprilie 1985 īn localitatea Nercinskii Zavod, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 4, bl. 1, ap. 12. (807/2009)

13. Braghis Constantin, fiul lui Constantin si Liubovi, născut la data de 17 noiembrie 1988 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, localitatea Ulmu. (1.030/2009)

14. Cozma Tatiana, fiica lui Gheorghe si Vasilisa, născută la data de 18 mai 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Haragīs. (3.606/2005)

15. Cucos Ion, fiul lui Vasile si lulia, născut la data de 19 iulie 1985 īn localitatea Mīndresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Sīngerei, localitatea Mīndrestii Noi. (909/2009)

16. Cuzuc Adela, fiica lui Victor si Angela, născută la data de 12 noiembrie 1988 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Cărămizilor nr. 37. (822/2009)

17. Damaschin Tatiana, fiica lui Anatolie si Tamara, născută la data de 21 august 1988 īn localitatea Purcari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Purcari, Str. Eliberatorilor nr. 25. (1.035/2009)

18. Didilică Corina, fiica lui Timofei si Elena, născută la data de 5 aprilie 1986 īn localitatea Ciucur-Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Stefan cel Mare nr. 69, ap. 5. (972/2009)

19. Dodon lurie, fiul lui Vasile si Valentina, născut la data de 12 aprilie 1971 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V. Lupu nr. 129. (10.905/2003)

20. Dodon Olga, fiica lui Botoroga Ion si Tamara, născută la data de 26 ianuarie 1982 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Călusarilor nr. 11. (10.903/2003)

21. Dodon Victor, fiul lui Vasile si Valentina, născut la data de 11 noiembrie 1975 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. G. Ureche nr. 15. (10.902/2003)

22. Epurean Stefan, fiul lui Victor si Tatiana, născut la data de 29 septembrie 1989 īn localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 11, bl. 1, ap. 53. (932/2009)

23. Fabian Ion, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 11 septembrie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Visinilor nr. 7. (965/2009)

24. Florea Ema, fiica lui Alexandru si Nadejda, născută la data de 5 iunie 1988 īn localitatea Antonesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Hīncesti, localitatea Onesti. (844/2009)

25. Fomov Natalia, fiica lui Mogoreanu Ion si Tatiana, născută la data de 23 iulie 1985 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Rīscani, str. P. Rares nr. 51, bl. 1. (1.033/2009)

26. Gaibu Nicolai, fiul lui Mina si Eudochia, născut la data de 2 iunie 1948 īn localitatea Ciucur-Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Fecioarei nr. 21. (8.819/2003)

27. Gherman Mariana, fiica lui Mihail si Alexandra, născută la data de 18 noiembrie 1983 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. P. Botu nr. 87, ap. 4. (5.662/2004)

28. Grigore Tamara, fiica lui Guzun Tudor si Angela, născută la data de 21 noiembrie 1983 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 4. (845/2009)

29. Grigorita Nicolae, fiul lui Mihail si Galina, născut la data de 21 noiembrie 1981 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (4.347/2008) Copii minori: Grigorita Cătălina, născută la data de 22.01.2008.

30. Grigoriu Lidia, fiica lui Stīna Tudor si Măria, născută la data de 14 martie 1957 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cimislia, localitatea Gura Galbenei. (933/2009)

31. Grosu Alexandru, fiul lui Petru si Valentina, născut la data de 8 mai 1983 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 7, bl. 1, ap. 46. (913/2005)

32. Guzun Dorina, fiica lui Tudor si Angela, născută la data de 19 martie 1985 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 4. (939/2009)

33. Husanu Andrei, fiul lui lurie si Lidia, născut la data de 13 decembrie 1985 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Bănulescu Bodoni nr. 19. (1.043/2009)

34. Iatīc Ana, fiica lui Mihail si Valentina, născută la data de 24 martie 1988 īn localitatea Sipca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Soldănesti, localitatea Sipca. (812/2009)

35. lonită Mariana, fiica lui Vasile si Raisa, născută la data de 8 februarie 1986 īn localitatea Bobeica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Hīncesti, localitatea Bobeica. (949/2009)

36. Jorovlea Ruslan, fiul lui Stefan si Ecaterina, născut la data de 12 decembrie 1983 īn localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul largară, Str. Viilor nr. 86. (956/2009)

37. Josan Aurelia, fiica lui Nicolae si Ludmila, născută la data de 26 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Stefan cel Mare nr. 42. (968/2009)

38. Katona Natalia, fiica lui Secrieru Alexandru si Eugenia, născută la data de 2 august 1982 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Soltoaia. (1.038/2009)

39. Lesan lurie, fiul lui Grigore si Valentina, născut la data de 12 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 7, ap. 63. (5.556/2004)

40. LiubomiscencoAna, fiica lui Sīrbu Hristofor si Anastasia, născută la data de 21 septembrie 1957 īn localitatea Sinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 29, bl. 1, ap. 63. (1.175/2004)

41. Liubomiscenco Anastasia, fiica lui luri si Ana, născută la data de 1 octombrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 29, bl. 1, ap. 63. (1.175/2004)

42. Liubomiscenco Vlada, fiica lui luri si Ana, născută la data de 10 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 29, bl. 1, ap. 63. (1.175/2004)

43. Lupu Marina, fiica lui Pantelei si Elena, născută la data de 14 august 1981 īn localitatea Culiceni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Culiceni, raionul Herta, regiunea Cernăuti. (1.783/2007)

44. Maior Lucica, fiica lui Todor si Vera, născută la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Cupca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca. (954/2009)

45. Mīrza Nadejda, fiica lui Nicolae si Lidia, născută la data de 8 august 1988 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cimislia, localitatea Gura Galbenei. (934/2009)

46. Morari Veronica, fiica lui Vladimirsi Valentina, născută la data de 15 august 1983 īn localitatea Drepcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Drepcăuti. (1.843/2005)

47. Munteanu Ina, fiica lui Petru si Oxana, născută la data de 9 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 16, ap. 1. (1.021/2009)

48. Munteanu Lilia, fiica lui Vladimir si Elena, născută la data de 21 februarie 1983 īn localitatea Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Sagaidac. (3.081/2006)

49. Obrijanu Marina, fiica lui Covalenco Mihail si Natalia, născută la data de 16 iulie 1985 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 71, ap. 17. (1.025/2009)

50. Pantelei Lidia, fiica lui Gheorghe si Iustina, născută la data de 2 aprilie 1956 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Hīrbovăt. (857/2005)

51. Petcu Irina, fiica lui Dumitru si Parascovia, născută la data de 14 martie 1984 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cantemir, str. Bucuria nr. 3. (3.602/2005)

52. Plăcintă Filip, fiica lui Gheorghe si Vera, născută la data de 24 decembrie 1977 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Anenii Noi, localitatea Mereni. (953/2009)

53. Plopa Olga, fiica lui Feodor si Măria, născută la data de 23 septembrie 1981 īn localitatea Grigorăuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Grigorăuca. (1.039/2009)

54. Popov Ana, fiica lui Gheorghe si Anastasia, născută la data de 18 aprilie 1983 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Brīnza. (646/2005)

55. Punga Alina, fiica lui Ion si Elena, născută la data de 12 iulie 1988 īn localitatea Copceac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Copceac, str. Sovietscaia nr. 42. (1.022/2009)

56. Rotari Elena, fiica lui Stepan si Liudmila, născută la data de 14 iunie 1989 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Caragas, str. S. Lazo nr. 71, ap. 308. (1.042/2009)

57. Rusu Liliana, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 9 iunie 1985 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, Str. Chisinăului nr. 10, bl. A, ap. 21. (1.028/2009)

58. Sandu Andrei, fiul lui Efim si Măria, născut la data de 6 august 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. lorga nr. 7, ap. 68. (920/2009)

59. Sandu Vitalie, fiul lui Victor si Anastasia, născut la data de 31 ianuarie 1980 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. C. Stamati nr. 43. (1.024/2009)

60. Scutari Chirii, fiul lui Foma si Irina, născut la data de 5 august 1958 īn localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Durlesti, Str. Chimistilor nr. 15, ap. 35. (849/2005)

61. Secrieru Nicolae, fiul lui Andrei si Valentina, născut la data de 17 iunie 1983 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Moldova nr. 8, ap. 5. (4.166/2008)

62. Slimovschi Lilia, fiica lui Mihail si Tatiana, născută la data de 2 februarie 1978 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 104. (1.574/2005)

63. Slimovschi Mihail, fiul lui Constantin si Fedora, născut la data de 21 martie 1942 īn localitatea Trifănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 104.(1.580/2005)

64. Solonari Ion, fiul lui Stefan si Olga, născut la data de 2 martie 1985 īn localitatea Bălăuresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Bălăuresti. (3.435/2005)

65. Stegaru Victor, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 28 februarie 1984 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, localitatea Sipoteni, Str. Păcii. (971/2009)

66. Scerbina Tatiana, fiica lui Filip si Anna, născută la data de 9 martie 1987 īn localitatea Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Colhoznaia nr. 53. (1.029/2009)

67. Sulaeva Alina, fiica lui Valerii si Svetlana, născută la data de 18 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Costesti nr. 7, bl. A. (966/2009)

68. Turcan Tatiana, fiica lui Anatolie si Elena, născută la data de 15 ianuarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Măgdăcesti. (978/2009)

69. Vasilachi Antonina, fiica lui Ganea Andrei si Măria, născută la data de 30 iunie 1952 īn localitatea Codreanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 5, ap. 8. (5.543/2004)

70. Veste Sergiu, fiul lui Vasile si Zinaida, născut la data de 30 octombrie 1984 īn localitatea Zaim, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Căuseni, localitatea Zaim. (833/2009)

71. Zegrea Vădim, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 26 martie 1987 īn localitatea Cupca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (1.026/2009)

72. Zeleniuc Irina, fiica lui Constantin si Feodora, născută la data de 19 aprilie 1988 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, str. Calea lesilor nr. 5, ap. 28. (804/2009)

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI.1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2009.

Nr. 2.450/C.

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Anton Vasile, fiul lui Gheorghe si Anastasia, născut la data de 1 ianuarie 1965 īn localitatea Horodiste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Clocusna. (337/2006) Copii minori: Anton Ion, născut la data de 13 iunie 1993, si Anton llinca, născută la data de 12 decembrie 1996.

2. Arjint Ludmila, fiica lui Magomedov Abdul si Rusu Aculina, născută la data de 6 martie 1958 īn localitatea Izvoare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 60, bl. 5, ap. 163. (4.185/2006)

3. Bahov Victoria, fiica lui Alexandru si Brazdari-Bahov Axenia, născută la data de 24 februarie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. A, ap. 58. (563/2005)

4. Barbăscumpă Galina, fiica lui Vasile si Vera, născută la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Mărculesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Mărculesti, Str. Scolii nr. 2, ap. 5. (4.011/2006)

5. Bazatin Diana, fiica lui Ilie si Polina, născută la data de 15 aprilie 1985 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. Decebal nr. 12, ap. 24. (1.112/2009)

6. Beiu Oleg, fiul lui Teodor si Olga, născut la data de 11 august 1976 īn localitatea Bravicea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 21, ap. 101. (1.941/2006)

7. Beiu Tatiana, fiica lui Cosciug Ion si Larisa, născută la data de 4 iunie 1976 īn localitatea Gura-Camencii, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 21, ap. 101. (1.709/2006) Copii minori: Beiu Sergiu, născut la data de 21 octombrie 1998, si Beiu Marius, născut la data de 11 septembrie 2004.

8. Beselea Elena, fiica lui Bălan Ion si Măria, născută la data de 9 martie 1962 īn localitatea Buda, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Buda. (734/2005) Copii minori: Beselea Corina, născută la data de 20 septembrie 1996.

9. Beselea Mariana, fiica lui Nicolae si Elena, născută la data de 18 iunie 1989 īn localitatea Buda, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Buda. (734/2005)

10. Biciuc Elena, fiica lui Vladimir si Măria, născută la data de

12 iunie 1988 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. D. Cantemir nr. 19, ap. 23. (1.084/2009)

11. Bīlici Nicolae, fiul lui Ion si Emilia, născut la data de 16 noiembrie 1967 īn localitatea Călugăr, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 5, bl. J, ap. 4. (3.544/2004) Copii minori: Bīlici Ion, născut la data de 24 iunie 1992, si Bīlici Stefan, născut la data de 20 martie 1999.

12. Bobeica Ana, fiica lui Petru si Măria, născută la data de 22 octombrie 1984 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (5.374/2004)

13. Boboc Ion, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 5 iulie 1978 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Bisericani. (675/2006)

14. Bocearov Veaceslav, fiul lui luri si Măria, născut la data de 18 decembrie 1984 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 13, ap. 9. (673/2006)

15. Bojescu Oleg, fiul lui Dumitru si Oltita, născut la data de 11 septembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 97, bl. 2, ap. 60. (635/2005)

16. Bojoga Ecaterina, fiica lui Andrei si Smaranda, născută la data de 11 iunie 1982 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Cioresti. (2.946/2006)

17. Borozan Sergiu, fiul lui Andrei si Tamara, născut la data de 4 iulie 1984 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelenski nr. 33, bl. 1, ap. 132. (1.182/2006)

18. Botnaru Anatolie, fiul lui Efim si Ana, născut la data de 29 aprilie 1950 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V. Mahu nr. 9. (920/2006)

19. Brazdari-Bahov Axenia, fiica lui Brăzdari Ion si Ana, născută la data de 20 septembrie 1951 īn localitatea Pererita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. A, ap. 58. (563/2005)

20. Buciucci Andrei, fiul lui Andrei si Măria, născut la data de 29 iunie 1962 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Decebal nr. 91, ap. 96. (2.454/2006) Copii minori: Buciucci Mihail, născut la data de 13 octombrie 1992, si Buciucci Natalia, născută la data de 7 aprilie 1994.

21. Bucur Andrei, fiul lui Zaharia si Sofia, născut la data de 3 noiembrie 1979 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Ion Vodă nr. 5. (1.105/2009)

22. Budeanu Diana, fiica lui Dumitru si Antonina, născută la data de 6 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Constructorilor nr. 98. (3.109/2006)

23. Budeanu Dumitru, fiul lui Ilie si Ioana, născut la data de 20 octombrie 1963 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Constructorilor nr. 98. (2.644/2006) Copii minori: Budeanu Eugeniu, născut la data de 24 iunie 2000.

24. Budeanu Elena, fiica lui Zmeu Alexandru si Olga, născută la data de 22 iulie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. C. Stere nr. 51. (2.645/2006)

25. Bulat Igor, fiul lui Ion si Claudia, născut la data de 2 martie 1979 īn localitatea Tocuz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Tocuz. (3.658/2003)

26. Bulgaru Eduard, fiul lui Victor si Eugenia, născut la data de 20 august 1986 īn localitatea Cretoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Cretoaia. (1.126/2009)

27. Burcă Ion, fiul lui Pavel si Elena, născut la data de 31 martie 1986 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, Str. Tineretului nr. 1. (653/2006)

28. Buruiană Adela, fiica lui Boris si Larisa, născută la data de 27 martie 1982 īn localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni. (2.508/2004)

29. Busuioc Natalia, fiica lui Ivan si Măria, născută la data de 14 iulie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Codru, str.-la 3 Dr. Schinoasei nr. 7 A. (4.042/2006)

30. Căldare Raisa, fiica lui Mocanu Nicolae si Măria, născută la data de 12 ianuarie 1965 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. B. Delavrancea nr. 8. (3.983/2006)

31. Cascaval Vasile, fiul lui Vasile si Minodora, născut la data de 10 aprilie 1979 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, satul Alexăndreni. (4.083/2006)

32. Cavadji Natalia, fiica lui Grigore si Nina, născută la data de 18 noiembrie 1979 īn localitatea Larga, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 12. (311/2004)

33. Cazacu Jana, fiica lui Vatavu Fiodorsi Măria, născută la data de 27 martie 1982 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 20. (2.329/2006)

34. Cazacu Mihail, fiul lui Ilie si Parascovia, născut la data de 5 iunie 1958 īn localitatea Pojăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Pojăreni. (3.784/2004)

35. Cazacu Valentin, fiul lui Mihail si Lidia, născut la data de 1 august 1976 īn localitatea Limbenii-Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Limbenii Noi. (726/2006)

36. Cazacu Vasile, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 12 iunie 1976 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 20, ap. 27. (2.113/2006)

37. Cebotarean Lidia, fiica lui Boris si Tatiana, născută la data de 26 iunie 1988 īn localitatea Vasilcău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Alexandru cel Bun. (3.401/2006)

38. Cebotaru Marcela, fiica lui Seremet Nicolae si Elisaveta, născută la data de 27 februarie 1964 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 11, bl. 1. ap. 24. (4.058/2006)

39. Cerchez Olesea, fiica lui Grigore si Tamara, născută la data de 8 februarie 1981 īn localitatea Biesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Creangă nr. 76, ap. 44. (1.554/2005)


40. Certan Nicolae, fiul lui Nicolae si Olga, născut la data de 24 septembrie 1983 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Dimitrie Cantemir nr. 5. (1.621/2006)

41. Cheptene Elena, fiica lui Dragutan Elisei si Ana, născută la data de 25 iulie 1955 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (3.775/2006)

42. Chescu Alexandru, fiul lui Dumitru si Natalia, născut la data de 20 noiembrie 1990 īn localitatea Sadova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova. (2.809/2006)

43. Chescu Dumitru, fiul lui Teodor si Olga, născut la data de 9 iulie 1959 īn localitatea Sadova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova. (2.809/2006) Copii minori: Chescu Dumitrita, născută la data de 17 martie 1997.

44. Chihai Anatolie, fiul lui Nicolae si Anastasia, născut la data de 8 martie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (1.069/2009) Copii minori: Chihai Ion, născut la data de 13 februarie 1996.

45. Chihai Ion, fiul lui Andrei si Nina, născut la data de 29 martie 1968 īn localitatea Bezeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Scăieni. (3.317/2006)

46. Chihai Lucia, fiica lui Cemortan Dumitru si Ana, născută la data de 5 iulie 1972 īn localitatea Izvoare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Izvoare. (3.316/2006) Copii minori: Chihai Victoria, născută la data de 16 aprilie 1993, si Chihai Adriana, născută la data de 17 mai 1998.

47. Chirilov Adrian, fiul lui Nicolae si Natalia, născut la data de 11 august 1972 īn localitatea Filipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Filipeni. (1.961/2006) Copii minori: Chirilov Adrian, născut la data de 27 mai 1999.

48. Chirilov Ana, fiica lui Zamfirov Vasile si Eugenia, născută la data de 23 octombrie 1975 īn localitatea Filipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Filipeni. (1.960/2006)

49. Chisaru Valentina, fiica lui Gorea Dmitri si Măria, născută la data de 28 septembrie 1951 īn localitatea Flămīnzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, Str. Independentei nr. 58, ap. 3. (418/2006)

50. Cimpoies Mariana, fiica lui Vladimir si Olga, născută la data de 22 octombrie 1982 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. P. Stefănucă nr. 19. (3.089/2006)

51. Cimpoies Maxim, fiul lui Vladimir si Olga, născut la data de 9 iunie 1988 īn localitatea Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. P. Stefănucă nr. 19. (2.638/2006)

52. Cimpoies Olga, fiica lui Budeanu Vladimir si Nina, născută la data de 5 octombrie 1957 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. P. Stefănucă nr. 19. (2.639/2006)

53. Cimpoies Vladimir, fiul lui Dumitru si Elena, născut la data de 29 august 1958 īn localitatea Stolniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. P Stefănucă nr. 19. (3.088/2006)

54. Ciobanu Gheorghe, fiul lui Gheorghe si Ioana, născut la data de 30 aprilie 1991 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi, Str. Libertătii nr. 152. (3.986/2004)

55. Ciobanu Ioana, fiica lui Mătăsaru llie si Elizaveta, născută la data de 25 mai 1970 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi, Str. Libertătii nr. 152. (3.986/2004)

56. Ciobanu Mariana, fiica lui Tudor si Ludmila, născută la data de 7 mai 1986 īn localitatea Leuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Leuseni. (1.335/2006)

57. Ciogolea Fiodor, fiul lui Pavel si Stepanida, născut la data de 24 octombrie 1969 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (3.400/2006)

58. Ciolan Ecaterina, fiica lui Spīnu Ion si Lidia, născută la data de 5 decembrie 1952 īn localitatea Măgurele, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Melestiu nr. 16, bl. 2, ap. 1. (4.176/2006)

59. Ciovaga Anatolie, fiul lui Ivan si Nina, născut la data de 19 iulie 1957 īn localitatea Semeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 30, bl. 4, ap. 49. (315/2006)

60. Ciuntu Tatiana, fiica lui Andrei si Sofia, născută la data de 12 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 5, ap. 53. (1.277/2006)

61. Cobīleanu Mihail, fiul lui Constantin si Nina, născut la data de 5 februarie 1962 īn localitatea Suhuluceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. St. Neaga nr. 3, ap. 9. (1.656/2006)

62. Cobzac Eugenia, fiica lui Toma si Măria, născută la data de 16 octombrie 1961 īn localitatea Codreanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. M. Viteazul nr. 36, ap. 5. (676/2005)

63. Cojan Constantin, fiul lui Stefan si Olga, născut la data de 26 aprilie 1952 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Colibasi, Str. Bisericii nr. 8. (4.007/2003)

64. Cojan Elena, fiica lui Croitoru Ion si Elisaveta, născută la data de 13 aprilie 1957 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi, Str. Bisericii nr. 8. (4.008/2003)

65. Cojan Nicu, fiul lui Constantin si Elena, născut la data de 21 noiembrie 1990 īn localitatea Colibasi, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi, Str. Bisericii nr. 8. (4.008/2003)

66. Coretchi Eugeniu, fiul lui Simion si Natalia, născut la data de 16 martie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. lazului nr. 13, bl. 1, ap. 17. (1.895/2005)

67. Coval Lucia, fiica lui Sīrbu Gheorghe si Galina, născută la data de 24 decembrie 1981 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Verejeni. (3.823/2004) Copii minori: Coval Valentina, născută la data de 21 iunie 2007.


68. Crestianov Evgheni, fiul lui Igor si Crestianova Galina, născut la data de 11 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 8, ap. 28. (2.891/2005)

69. Crestianov Vitalie, fiul lui Igor si Crestianova Galina, născut la data de 7 iulie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 8, ap. 28. (2.881/2005)

70. Crestianova Galina, fiica lui Belīi Grigore si Nina, născută la data de 5 decembrie 1957 īn localitatea Cuconestii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 8, ap. 28. (2.890/2005)

71. Crīsmari Igor, fiul lui Dumitru si Ludmila, născut la data de 8 noiembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 15, ap. 93. (345/2004)

72. Crīsmari Ludmila, fiica lui Bivol Ion si Nadejda, născută la data de 30 august 1966 īn localitatea Milestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 15, ap. 93. (345/2004) Copii minori: Crīsmari Alina, născută la data de 1 septembrie 1993.

73. Croitoru Gheorghe, fiul lui Valeriu si Margareta, născut la data de 21 iunie 1961 īn localitatea Alexăndreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Tineretului nr. 9. (2.440/2006)

74. Croitoru Valeriu, fiul lui Gheorghe si Veronica, născut la data de 24 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Grătiesti, Str. Tineretului nr. 9. (4.085/2006)

75. Croitoru Vera, fiica lui Dobrojan Vasile si Olga, născută la data de 14 decembrie 1958 īn localitatea Copăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Gr. Ureche nr. 7. (2.052/2005)

76. Cuciuc Tatiana, fiica lui Serghei si Măria, născută la data de 18 iunie 1986 īn localitatea Puhăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Puhăceni. (4.027/2006)

77. Culai Feodosia, fiica lui Mihail si Ioana, născută la data de 12 iunie 1969 īn localitatea Revaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Revaca, str. A. Mateevici nr. 13. (364/2006) Copii minori: Ponomarev Feodora, născută la data de 4 martie 1996, Ponomarev Măria, născută la data de 31 ianuarie 1998, si Ponomarev Alexei, născut la data de 22 iunie 2000.

78. Curmei Alexandra, fiica lui Ion si Parfeni Ana, născută la data de 7 septembrie 1983 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Vălcinet, Str. Victoriei nr. 26. (344/2006)

79. Denisov Inga, fiica lui Vreme Dumitru si Emilia, născută la data de 3 decembrie 1982 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, str. S. Lazo nr. 14. (2.187/2006) Copii minori: Denisov Selina, născută la data de 11 iulie 2004.

80. Dobroviceanu Igor, fiul lui Nicolae si Măria, născut la data de 28 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 8, ap. 53. (606/2005)

81. Dodon Dumitru, fiul lui Nicolae si Tatiana, născut la data de 7 noiembrie 1964 īn localitatea Sadova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova. (2.822/2005)

82. Dodon Ludmila, fiica lui Grebincea Dumitru si Feodora, născută la data de 15 iulie 1970 īn localitatea Hīrtopul Mic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova. (2.821/2005) Copii minori: Dodon Andriana, născută la data de 1 ianuarie 1995, si Dodon Alina, născută la data de 23 august 1997.

83. Domentean Anatolie, fiul lui Mihail si Nadejda, născut la data de 29 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Drăgan nr. 30, bl. 3, ap. 36. (3.960/2006) Copii minori: Domentean Laurentiu, născut la data de 13 iulie 2008, si Domentean Loredana, născută la data de 13 iulie 2008.

84. Dragan Veaceslav, fiul lui Valeriu si Ala, născut la data de 26 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 9, bl. 2, ap. 16. (821/2004)

85. Dronic lurie, fiul lui Ion si Olga, născut la data de 14 iunie 1966 īn localitatea lalpujeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul lalpujeni. (2.388/2006) Copii minori: Dronic Ion, născut la data de 15 iulie 1994.

86. Dubenco Irina, fiica lui Dumanovschi Alic si Dubenco Neli, născută la data de 18 iulie 1986 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ocnita, Str. Independentei nr. 70, ap. 7. (2.429/2006)

87. Dudnic Alexandru, fiul lui Victor si Ludmila, născut la data de 23 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa-Deal nr. 32, bl. A, ap. 1. (3.151/2005)

88. Dudnic Evghenii, fiul lui Victor si Ludmila, născut la data de 28 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa-Deal nr. 32, bl. A, ap. 1. (3.149/2005)

89. Efros Gheorghe, fiul lui Petru si Nina, născut la data de 31 august 1955 īn localitatea Drăsliceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Florica Nită nr. 7, bl. 1, ap. 51. (1.955/2006)

90. Focsa Pavel, fiul lui llie si Ecaterina, născut la data de 10 martie 1988 īn localitatea Bravicea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Bravicea. (1.092/2009)

91. Fomov Larisa, fiica lui Balaur Alexei si Ioana, născută la data de 11 august 1975 īn localitatea Fundul Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Fundul Galbenei. (477/2006) Copii minori: Fomov Stanislav, născut la data de 23 mai 1996.

92. Gabura Diana, fiica lui Constantin si Victoria, născută la data de 1 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 16. (3.620/2006)

93. Gabura Radu, fiul lui Constantin si Victoria, născut la data de 16 martie 1991 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 16. (3.620/2006)


94. Gabura Victoria, fiica lui Cucerenco Gheorghe si Serafima, născută la data de 9 martie 1968 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 16. (3.620/2006)

95. Gafton Mariana, fiica lui Eugen si Valentina, născută la data de 16 ianuarie 1985 īn localitatea Lipcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, orasul Lipcani, str. Gastello nr. 18. (3.928/2006)

96. Galbinean Mihail, fiul lui Ivan si Nadejda, născut la data de 14 februarie 1984 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Suvorova nr. 83, ap. 2. (3.458/2006)

97. Ganziuc Victor, fiul lui Petru si Vera, născut la data de 19 iulie 1977 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. Gr. Ureche nr. 5. (538/2003)

98. Gheorghita Valentin, fiul lui Andrei si Elena, născut la data de 14 septembrie 1973 īn localitatea Larga, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 12. (2.830/2006)

99. Golban Serafim, fiul lui Tudorsi Elena, născut la data de 6 iulie 1950 īn localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nită Florica nr. 2, bl. 1, ap. 2. (2.364/2005)

100. Grecu Igor, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 26 aprilie 1978 īn localitatea Stefănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Stefănesti (3.153/2004)

101. Gribinet Natalia, fiica lui Nicolae si Darii Valentina, născută la data de 7 ianuarie 1985 īn localitatea Topala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni. (1.114/2009)

102. Grigoris Aurelia, fiica lui Cociu Grigore si Olga, născută la data de 23 iulie 1960 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 17. (2.841/2006) Copii minori: Grigoris Stefan, născut la data de 19 aprilie 1994, si Grigoris Corina, născută la data de 16 octombrie 1996.

103. Grigoris Ion, fiul lui Emanoil si Lidia, născut la data de 2 noiembrie 1959 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 17. (2.842/2006)

104. Gurău-Golban Nina, fiica lui Gurău Vasile si Agafia, născută la data de 27 noiembrie 1960 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Vărzaru nr. 5, bl. 2, ap. 36. (2.365/2005) Copii minori: Gurău-Golban Octavian, născut la data de 8 iunie 1996.

105. Gurschi Măria, fiica lui Freyer Grigore si Tatiana, născută la data de 23 august 1966 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. D. Cantemir nr. 16. (837/2006) Copii minori: Gurschi Ion, născut la data de 7 noiembrie 1996.

106. Gurschi Mihail, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 14 octombrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. D. Cantemir nr. 16. (837/2006)

107. Gurulea Cezar, fiul lui Victor si Elena, născut la data de 7 august 1983 īn localitatea Limbenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Onesti. (730/2006)

108. Gurulea Cristina, fiica lui Victor si Elena, născută la data de 16 octombrie 1987 īn localitatea Cotovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Onesti. (729/2006)

109. Gutanu Cristina, fiica lui Nicolae si Galina, născută la data de 20 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 219. (452/2005)

110. Gutanu Nicolae, fiul lui Vasile si Melania, născut la data de 4 februarie 1962 īn localitatea Cigīrleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 219 (452/2005). Copii minori: Gutanu Vasile, născut la data de 13 aprilie 1993.

111. Gutu Oxana, fiica lui Agachi Nicolae si Măria, născută la data de 25 august 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 28, ap. 6. (2.478/2006)

112. Gutu Roman, fiul lui Grigore si Lidia, născut la data de 10 octombrie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 28, ap. 6. (2.477/2006)

113. Hanganu lulia, fiica lui Bārliba Gheorghe si Tatiana, născută la data de 25 august 1985 īn localitatea Doltu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Doltu. (3.931/2006)

114. Iordan Andrei, fiul lui Pavel si Galina, născut la data de 6 octombrie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Russo nr. 63, bl. 2, ap. 37. (910/2006)

115. Iordan Artiom, fiul lui Pavel si Galina, născut la data de 28 iulie 1989 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Severnīi nr. 69, ap. 4. (798/2006)

116. Iordan Galina, fiica lui Dabija Pavel si Olga, născută la data de 25 noiembrie 1963 īn localitatea Ursoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Severnīi nr. 69, ap. 4 (909/2006)

117. Iordan Pavel, fiul lui Andrei si Eudochia, născut la data de 1 martie 1961 īn localitatea Ursoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Severnīi nr. 69, ap. 4. (798/2006)

118. Iosif Natalia, fiica lui Valentir Vasile si Nina, născută la data de 1 februarie 1981 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 3, ap. 100. (2.318/2005) Copii minori: Iosif Maxim, născut la data de 24 octombrie 2003.

119. Iosif Victor, fiul lui Vasile si Parascovia, născut la data de 14 octombrie 1971 īn localitatea Step-Soci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Step-Soci. (2.319/2005)

120. Iovu Nadejda, fiica lui Gheorghe si Ana, născută la data de 20 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Durlesti, str. Burebista nr. 22. (1.073/2009)

121. Istrati Anatolie, fiul lui Gheorghe si lulia, născut la data de 5 octombrie 1985 īn localitatea Chircăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Chircăiesti. (2.056/2006)

122. Ivanovici Ala, fiica lui Alexandru si Galina, născută la data de 29 ianuarie 1978 īn localitatea Hirova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Tibirica. (3.294/2006)


123. Josan Andrian, fiul lui Anatolie si Olga, născut la data de 23 august 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 6, bl. 2, ap. 27. (2.680/2006)

124. Jumir Grigore, fiul lui Sergiu si Tatiana, născut la data de 2 iulie 1984 īn localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala. (3.108/2006)

125. Lebedinschi Adrian, fiul lui Mihail si Raisa, născut la data de 12 august 1976 īn localitatea Colicăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 6, ap. 20. (2.879/2005)

126. Lescu lulia, fiica lui Căldări Veaceslav si Lescu Lilia, născută la data de 11 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. M. Costin nr. 5. (3.995/2006)

127. Lescu Lilia, fiica lui Simion si Claudia, născută la data de 16 ianuarie 1967 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. M. Costin nr. 5. (3.996/2006)

128. Lescu Măria, fiica lui Banari Alexandru si Vera, născută la data de 18 septembrie 1976 īn localitatea Brīnzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. lachir nr. 24, bl. 2, ap. 4. (3.213/2006) Copii minori: Lescu Dina, născută la data de 2 octombrie 1998.

129. Levinte Sergiu, fiul lui Vasile si Titica Măria, născut la data de 30 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap. 6. (10.968/2003)

130. Litvinov Nicolae, fiul lui Valeriu si Dănilă Ecaterina, născut la data de 18 decembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 18, ap. 20. (1.303/2006)

131. Luca Svetlana, fiica lui Nichifor si Varvara, născută la data de 19 mai 1986 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Cioresti. (1.102/2009)

132. Manoli Alexei, fiul lui lacob si Elena, născut la data de 16 septembrie 1949 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Viteazul nr. 1, ap. 33. (844/2003)

133. Manoli Nadejda, fiica lui Macovei Grigore si Măria, născută la data de 5 august 1954 īn localitatea Tigheci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Viteazul nr. 1, ap. 33. (845/2003)

134. Martin Pantelei, fiul lui Stefan si Nadejda, născut la data de 26 aprilie 1949 īn localitatea Meseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, Str. Stepelor nr. 1, bl. B. (5.131/2003)

135. Megherea Marin, fiul lui Alexandru si Valentina, născut la data de 8 februarie 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, str. Al. Marinescu nr. 16, ap. 8. (2.947/2006)

136. Melinte Tatiana, fiica lui Ion si Adela, născută la data de 28 ianuarie 1986 īn localitatea Oliscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soldănesti, str. M. Eminescu nr. 52. (1.089/2009)

137. Mereacre Ana, fiica lui lonas Domentie si Zinovia, născută la data de 17 februarie 1961 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (408/2006)

138. Mereacre Gheorghe, fiul lui Tudorsi Ana, născut la data de 6 martie 1984 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (410/2006)

139. Mereacre Ion, fiul lui Tudor si Ana, născut la data de 29 august 1985 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (411/2006)

140. Mereacre Tudor, fiul lui Andrei si Agafia, născut la data de 1 februarie 1956 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (409/2006)

141. Micailu Octavian, fiul lui Vladimirsi Berladean Lucretia, născut la data de 5 iulie 1978 īn localitatea Tătărăuca Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 72. (3.686/2006)

142. Micailu Vladimir, fiul lui Lazar si Măria, născut la data de 27 octombrie 1950 īn localitatea Ciudei, Ucraina, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 72. (3.685/2006)

143. Mitcul Vera, fiica lui Gatcan Petru si Valentina, născută la data de 4 noiembrie 1946 īn localitatea Roghi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 56. (247/2004)

144. Mocanu Ion, fiul lui Nicolae si Măria, născut la data de 10 aprilie 1961 īn localitatea Tarigrad, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. C. Stamati nr. 9. (3.973/2006) Copii minori: Mocanu Stanislav, născut la data de 21 noiembrie 1999.

145. Moraru Lia, fiica lui Prisacaru Andrei si Minodora, născută la data de 11 noiembrie 1962 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Chiscăreni. (4.711/2004) Copii minori: Moraru Nicoleta, născută la data de 2 iulie 1991.

146. Moraru Marcela, fiica lui Nicolae si Lia, născută la data de 27 noiembrie 1982 īn localitatea Vrănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Hotin nr. 24, ap. 11. (4.715/2004)

147. Munteanu Anatolie, fiul lui Muntean Constantin si Măria, născut la data de 23 februarie 1958 īn localitatea Hănăsenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Sīngera, Str. Tineretului nr. 14. (385/2004)

148. Munteanu Georgeta, fiica lui Gīrla Ion si Alexandra, născută la data de 6 septembrie 1961 īn localitatea Mălăesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Kogălniceanu nr. 26, ap. 18. (384/2004)

149. Munteanu Ghenadie, fiul lui Vasile si Eugenia, născut la data de 16 februarie 1985 īn localitatea Puhoi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Puhoi. (678/2005)

150. Munteanu Măria, fiica lui Anatolie si Georgeta, născută la data de 17 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 26, ap. 18. (372/2004)


151. Munteanu Nadia, fiica lui Tugui Tudor si Ecaterina, născută la data de 2 ianuarie 1950 īn localitatea Bahmut, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Drăsliceni. (542/2005)

152. Munteanu Svetlana, fiica lui Ursu Dumitru si Elena, născută la data de 27 martie 1973 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Ratus. (605/2005)

153. Munteanu Viorel, fiul lui Vasile si Nadia, născut la data de 24 martie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Drăsliceni. (550/2005)

154. Nagacevschi Leonid, fiul lui Vasile si Natalia, născut la data de 26 aprilie 1963 īn localitatea Utkonosovka, Ucraina, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Focsani nr. 26. (3.087/2006)

155. Nagornov Igor, fiul lui Evghenii si Lucretia, născut la data de 12 februarie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Titulescu nr. 10, ap. 42. (404/2004)

156. Neagu Elena, fiica lui Gheorghe si Măria, născută la data de 14 februarie 1987 īn localitatea Volgograd, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea Crihana Veche. (1.093/2009)

157. Neamtu Andrian, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 5 mai 1976 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Armenească nr. 30, ap. 3. (7.876/2003) Copii minori: Neamtu Alexandru-Nicolae, născut la data de 19 decembrie 2005.

158. Necula Efrosinia, fiica lui Anton si Vera, născută la data de 8 octombrie 1964 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, ap. 147. (7.503/2003)

159. Necula Pavel, fiul lui Anton si Vera, născut la data de 29 septembrie 1971 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 166. (7.504/2003)

160. Negura Ion, fiul lui Victor si Silvia, născut la data de 3 august 1986 īn localitatea Echimăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Echimăuti. (3.410/2006)

161. Nicolaev Vitalie, fiul lui Ion si Tamara, născut la data de 11 iulie 1975 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 32, ap. 61. (3.651/2006) Copii minori: Nicolaev Irina, născută la data de 16 decembrie 2003, si Nicolaev Ana, născută la data de 19 februarie 2006.

162. Ojog Ina, fiica lui Nicolae si Dina, născută la data de 24 mai 1980 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. V Stroescu nr. 82, bl. 1, ap. 24. (2.526/2005)

163. Ojog Ludmila, fiica lui Nicolae si Dina, născută la data de 30 ianuarie 1977 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. V Stroescu nr. 82, bl. 1, ap. 24. (2.545/2005)

164. Onciu Parascovia, fiica lui Mihail si Măria, născută la data de 8 august 1954 īn localitatea Chiperceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Russo nr. 55, bl. 1, ap. 173. (1.731/2005)

165. Orbu Constantin, fiul lui Anatolie si Vera, născut la data de 27 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Pruncul nr. 18, ap. 2. (1.774/2006)

166. Pantaz Rodica, fiica lui Nicolae si Măria, născută la data de 2 septembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Costin nr. 63, bl. 1, ap. 194. (4.077/2006)

167. Pascal Nina, fiica lui Budeanu Ilie si Ioana, născută la data de 29 iunie 1968 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Vostnaia nr. 39. (2.721/2006) Copii minori: Pascal Serghei, născut la data de 9 mai 1992.

168. Pascal Olga, fiica lui Andrei si Nina, născută la data de 14 noiembrie 1988 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Vostnaia nr. 39. (2.721/2006)

169. Pascal Tudor, fiul lui Stefan si Ecaterina, născut la data de 23 aprilie 1953 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 1, ap. 14. (2.093/2004)

170. Pătrascu Lina, fiica lui Veaceslav si Tatiana, născută la data de 3 ianuarie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lesecico nr. 14, ap. 52 (1.122/2009)

171. PetracheAngela, fiica lui Oprea BorissiAna, născută la data de 4 august 1974 īn localitatea Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Prigoreni nr. 18. (870/2004) Copii minori: Petrache Ana, născută la data de 29 martie 1997.

172. Pīrău Vera, fiica lui Bīrca Alexei si Axenia, născută la data de 20 august 1954 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Lăpusna. (986/2004)

173. Plămădeala Larisa, fiica lui Tabac Petru si Eugenia, născută la data de 24 iunie 1967 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Korolenko nr. 10, ap. 70 (1.633/2005) Copii minori: Plămădeala Tatiana, născută la data de 8 iunie 1992, si Plămădeala Aliona, născută la data de 20 august 1997.

174. Plotnic Aureliu, fiul lui Simion si Elena, născut la data de 8 aprilie 1966 īn localitatea Baccealia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, ap. 55. (4.041/2006) Copii minori: Plotnic Daniel, născut la data de 29 octombrie 1996, si Plotnic Daniela, născută la data de 8 iulie 2005.

175. Podoleanu Viorica, fiica lui Guzun Dumitru si Alexandra, născută la data de 25 iulie 1971 īn localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 11, ap. 23. (957/2006)

176. Popistas Diana, fiica lui Nicolae si Teodora, născută la data de 23 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 4, ap. 39. (509/2005)

177. Popistas Teodora, fiica lui Pavlov Feodosie si Elena, născută la data de 8 februarie 1958 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 4, ap. 39. (509/2005)

178. PopovAnatolii.fiul lui Andrei si Ecaterina, născut la data de 15 ianuarie 1978 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Hīrbovāt, Str. Viilor nr. 10. (4.078/2006) Copii minori: Popov Denis, născut la data de 27 martie 2006.

179. Popovici Igor, fiul lui Ilie si lulia, născut la data de 22 iulie 1978 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 38, bl. A, ap. 55 (4.044/2006). Copii minori: Popovici Dumitrita, născută la data de 8 mai 2004, si Popovici Radu-Dumitru, născut la data de 3 octombrie 2006.

180. Postolache Galina, fiica lui Constantin si Irina, născută la data de 19 iulie 1963 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. 31 August 1989 nr. 36, ap. 1. (8.092/2003)

181. Pulbere Aurelia, fiica lui Nicolae si Efrosinia, născută la data de 25 martie 1988 īn localitatea Hirova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Hirova. (1.125/2009)

182. Rata Olga, fiica lui Răileanu Dionisie si Elisaveta, născută la data de 18 februarie 1955 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar, str. A. David nr. 11. (2.084/2005)

183. Rusnac Felix, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 24 octombrie 1958 īn localitatea Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Branistii nr. 19, ap. 38. (3.928/2004)

184. Rusu Gheorghe, fiul lui Gheorghe si Ludmila, născut la data de 25 ianuarie 1988 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. M. Eminescu nr. 75 (1.098/2009)

185. Rusescu Eugenia, fiica lui Topal Gheorghe si Feodora, născută la data de 3 octombrie 1948 īn localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa Deal nr. 136. (1.278/2006)

186. Rusescu Mihail, fiul lui Stefan si Eugenia, născut la data de 6 septembrie 1950 īn localitatea Capaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Călinescu nr. 2, ap. 9. (1.280/2006)

187. Sacacol Ion, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 23 ianuarie 1984 īn localitatea Măcăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Măcăresti (168/2006)

188. Sacacol lurie, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 14 noiembrie 1986 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Măcăresti. (115/2007)

189. Saghin Nicolae, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 4 septembrie 1965 īn localitatea Vadu lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Kogălniceanu nr. 98, bl. 1. (2.152/2004) Copii minori: Saghin Valeriu, născut la data de 22 aprilie 1994.

190. Saghin Nicoleta, fiica lui Nicolae si Zinaida, născută la data de 2 februarie 1991 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Kogălniceanu nr. 98, bl. 1. (2.152/2004)

191. Salcutan Victor, fiul lui Petru si Nina, născut la data de 25 noiembrie 1964 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Mereni. (618/2006) Copii minori: Salcutan Sanda, născută la data de 14 decembrie 1998, si Salcutan Dumitru, născut la data de 2 noiembrie 2004.

192. Sandu Diana, fiica lui Veaceslav si Lucia, născută la data de 22 octombrie 1987 īn localitatea Risipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Risipeni. (1.128/2009)

193. Sapojnic Sergiu, fiul lui Ion si Galina, născut la data de 8 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 23, ap. 114. (2.350/2006)

194. Săculteanu Igor, fiul lui Vasile si Ecaterina, născut la data de 6 octombrie 1988 īn localitatea Logănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Logănesti. (1.123/2009)

195. Secrieru Aliona, fiica lui Pavel si Nina, născută la data de 1 iunie 1988 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Satul Nou (1.130/2009)

196. Sīrcu Gheorghe, fiul lui Alexei si Eudochia, născut la data de 18 noiembrie 1971 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Decebal nr. 24 (2.075/2005)

197. Slonovschi Dumitru, fiul lui Valentin si Măria, născut la data de 29 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Romană nr. 19, bl. 2, ap. 50. (2.175/2006)

198. Smoleac Roman, fiul lui Victor si Valentina, născut la data de 6 august 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Bulgară nr. 128, ap. 32. (2.383/2004)

199. Spoială Silvia, fiica lui Donu lacob si Măria, născută la data de 22 iulie 1960 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Zastīnca. (3.659/2006)

200. Spoială Viorica, fiica lui Victor si Silvia, născută la data de 11 iulie 1989 īn localitatea Zastīnca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Zastīnca. (3.659/2006)

201. Stati Galina, fiica lui Plesca Dumitru si Alexandra, născută la data de 22 decembrie 1964 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, Str.-la Păcii nr. 11. (899/2006)

202. Stratiev Elena, fiica lui Vădim si Nina, născută la data de 6 martie 1985 īn localitatea Cania, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Cania, str. Gagarin nr. 22, ap. 13. (1.842/2005)

203. Suntov Denis, fiul lui Andrei si Măria, născut la data de 2 iunie 1989 īn localitatea Hănăseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Gura Galbenei. (3.030/2006)

204. Suntov Măria, fiica lui Budeanu Ilie si Ioana, născută la data de 26 aprilie 1966 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Gura Galbenei. (3.030/2006) Copii minori: Suntov Ionela, născută la data de 24 octombrie 2001.

205. Sisianu Tatiana, fiica lui Turcan Gheorghe si Xenia, născută la data de 3 aprilie 1956 īn localitatea Pelivan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pelivan. (52/2005)

206. Sova Andrian, fiul lui Sergiu si Stela, născut la data de 28 octombrie 1982 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 22. (1.742/2006)


207. Sova Sergiu, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 9 martie 1958 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 22. (1.744/2006)

208. Sova Stela, fiica lui Botnari Simion si Tatiana, născută la data de 5 mai 1958 īn localitatea Pohoarna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 22. (1.745/2006)

209. Sova Victor, fiul lui Sergiu si Stela, născut la data de 28 octombrie 1982 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 22. (1.743/2006)

210. Sova Victoria, fiica lui Sergiu si Stela, născută la data de 30 aprilie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 22. (1.744/2006)

211. Sumilov Mariana, fiica lui Chiriac Ion si Simcenco Elena, născută la data de 22 iulie 1978 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Baimaclia. (3.297/2006)

212. Tcaci Raisa, fiica lui Vladimir si Larisa, născută la data de 27 ianuarie 1953 īn localitatea Verejeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 39, bl. 1, ap. 36. (1.608/2005)

213. Tertiuc Nadejda, fiica lui Melnicenco Constantin si Natalia, născută la data de 28 iunie 1978 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sadova, str. Eminescu nr. 30. (2.796/2005) Copii minori: Terntiuc Ion, născut la data de 15 martie 1997, si Tertiuc Natalia, născută la data de 19 noiembrie 2004.

214. Tofan Andrian, fiul lui Vasile si Tamara, născut la data de 11 decembrie 1988 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Chircăiesti. (1.097/2009)

215. Topala lurii, fiul lui Constantin si Zinaida, născut la data de 16 iunie 1965 īn localitatea Burlănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Toma Ciorbă nr. 26, ap. 2. (499/2006) Copii minori: Topala Daniel, născut la data de 18 decembrie 1998, si Topala Doinita, născută la data de 13 decembrie 1993.

216. Topala Rodica, fiica lui Turcan Ion si Ioana, născută la data de 24 noiembrie 1971 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Toma Ciorbă nr. 26, ap. 2. (497/2006)

217. Tudor Elena, fiica lui Mircea si Măria, născută la data de 28 iulie 1967 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, comuna Grătiesti, str. Hasdeu Bogdan P. nr. 25. (12.529/2003)

218. Tībrigan Nicolae, fiul lui Ion si Tăbīrta Aurelia, născut la data de 25 octombrie 1987 īn localitatea Vărvăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. M. Costin nr. 32. (1.111/2009)

219. Udrea Elena, fiica lui Besan Constantin si Clara, născută la data de 8 iunie 1961 īn localitatea largară, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 21, bl. 1, ap. 82. (3.891/2004)

220. Ursu Constantin, fiul lui Dumitru si Valentina, născut la data de 21 august 1983 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Măgdăcesti, str. A. Mateevici nr. 55. (3.086/2006)

221. Varzari Fiodor, fiul lui Vasili si Vera, născut la data de 26 noiembrie 1959 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Criuleni nr. 37. (3.221/2006)

222. Vataman Elena, fiica lui Popa Filimon si Pelaghia, născută la data de 16 ianuarie 1947 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrān nr. 8, bl. 1, ap. 146. (1.720/2005)

223. Vicol Dan, fiul lui Eugeniu si Benzing Rodezia, născut la data de 7 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 52. (1.618/2006)

224. Viziri Ecaterina, fiica lui Crăciun Tudor si Nina, născută la data de 17 iulie 1971 īn localitatea Liubasovca, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drăgan Măria nr. 26, bl. 3A, cămin. (2.459/2003) Copii minori: Viziri Ion, născut la data de 10 martie 2007.

225. Vizitiu Alexandru, fiul lui Mihail si Raisa, născut la data de 1 noiembrie 1984 īn localitatea Vărvăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Vărvăreuca. (1.095/2009)

226. Vizitiu Veronia, fiica lui Gavrilita Agafia, născută la data de 16 noiembrie 1948 īn localitatea Sadova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Teilor nr. 11, ap. 141. (292/2003)

227. Vīrlan Svetlana, fiica lui Covalschi Ion si Anastasia, născută la data de 13 martie 1967 īn localitatea Lalova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Budăi nr. 2, bl. 3, ap. 124. (2.737/2006)

228. Voinitchi Anatolie, fiul lui Vitalie si Liudmila, născut la data de 15 ianuarie 1981 īn localitatea Rudi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul Rudi. (2.182/2006)

229. Zaporojan Larisa, fiica lui Dalta Alexandru si Lidia, născută la data de 22 iunie 1956 īn localitatea Kurgan, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. IgorVieru nr. 5, ap. 113. (1.338/2004)

230. Zaporojan Sergiu, fiul lui lurie si Larisa, născut la data de 30 mai 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. IgorVieru nr. 5, ap. 113. (1.337/2004)

231. Zaporojan Taisia, fiica lui lurie si Larisa, născută la data de 9 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. IgorVieru nr. 5, ap. 113. (1.338/2004)

232. Zarojan Ludmila, fiica lui Valeriu si Victoria, născută la data de 25 iulie 1987 īn localitatea Busila, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Busila. (1.107/2009)

233. Zgherea Cristina, fiica lui Gheorghe si Valentina, născută la data de 10 februarie 1986 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Văleni. (3.434/2006)


 

ANEXA Nr. 2

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Alexeev Veronica, fiica lui Andrei si Nelea, născută la data de 28 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. I. Creangă nr. 21, ap. 48. (1.104/2009)

2. Angan Nicolae, fiul lui Serghei si Svetlana, născut la data de 7 august 1987 īn localitatea Taslīc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Grigoriopol, satul Taslīc, str. Dolina Măriei nr. 146. (1.115/2009)

3. Antoci Igor, fiul lui Valentin si Domnica, născut la data de 12 mai 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Gura Bīcului, str. Gorchii nr. 4. (209/2006)

4. Arhirii Olga, fiica lui Victor si Elena, născută la data de 28 februarie 1985 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. G. Crestiuc nr. 7, bl. 1,ap. 76. (1.100/2009)

5. Asimionese Vitalii, fiul lui Constantin si Cristina, născut la data de 17 martie 1983 īn localitatea Velica Buda, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Herta, satul Velica Buda. (113/2006)

6. Banari Elena, fiica lui Cucerenco Gheorghe si Serafima, născută la data de 14 februarie 1972 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Traian nr. 21, bl. 1, ap. 112. (2.756/2006)

7. Bălan Georgeta, fiica lui Vasile si Feodora, născută la data de 21 martie 1983 īn localitatea Borogani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Borogani. (3.881/2006)

8. Bejan Elena, fiica lui Plămădeală Pavel si Anastasia, născută la data de 18 noiembrie 1983 īn localitatea Puhăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Puhăceni. (2.145/2006)

9. Beregoi Nadejda, fiica lui Ion si Liuba, născută la data de 10 octombrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Butucului nr. 14, ap. 60. (1.090/2009)

10. BotanAlexandr, fiul lui Nicanorsi Eugenia, născut la data de 18 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. N. Gribov nr. 80. (3.948 bis2/2004)

11. Botan Victor, fiul lui Nicanor si Eugenia, născut la data de 18 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Gribov nr. 80. (3.948bis/2004)

12. Bratco Natalia, fiica lui Nicolai si Tatiana, născută la data de 14 mai 1989 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Giurgiulesti. (1.118/2009)

13. Brīneac Liliana, fiica lui Sītari Vasile si Nina, născută la data de 23 aprilie 1980 īn localitatea Tabani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Tabani. (2.193/2006)

14. Butnariuc Ina, fiica lui Gheorghe si Ana, născută la data de 19 iulie 1983 īn localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Sculeni. (5.994/2004)

15. Bută Liudmila, fiica lui Sīrf Dmitri si Anna, născută la data de 7 noiembrie 1984 īn localitatea Burlacu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 21, ap. 53. (1.450/2006)

16. Caimac lurii, fiul lui Anatol si Nina, născut la data de 16 octombrie 1986 īn localitatea Crutoiarovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Belgorod-Dnestrovsc, satul Crutoiarovca, str. Sovetskaia nr. 86. (1.094/2009)

17. Catrinescu Serghei, fiul lui Valeriu si Nina, născut la data de 5 august 1973 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 15, bl. 3, ap. 22. (3.207/2006)

18. Chirilă Rodica, fiica lui Rusnac Mihail si Natalia, născută la data de 9 decembrie 1984 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ocnita, Str. Maresalului Malinovski nr. 90, ap. 1. (181/2006)

19. Ciobanu Ana, fiica lui Ceban Boris si Tatiana, născută la data de 23 iulie 1978 īn localitatea Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Donduseni, satul Tīrnova. (1.813/2006)

20. Ciobanu Diana, fiica lui Victor si Eugenia, născută la data de 5 noiembrie 1986 īn localitatea Tochile-Răducani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tochile-Răducani. (1.116/2009)

21. Ciobanu Marina, fiica lui Victor si Teodora, născută la data de 8 iulie 1986 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, orasul Reni, str. Divizia Ciapaev nr. 162, ap. 23. (1.077/2009)

22. Ciugureanu Alina, fiica lui Ion si Măria, născută la data de 12 iunie 1988 īn localitatea Dumbrăvita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Dumbrăvita. (1.086/2009)

23. Cocos Dumitru, fiul lui Gheorghe si Natalia, născut la data de 15 aprilie 1986 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Giurgiulesti. (1.101/2009)

24. Cornei Dorina, fiica lui Ghilan Vasile si Tatiana, născută la data de 1 aprilie 1983 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Tudora, str. M. Eminescu nr. 17.(1.445/2005)

25. Cotrut Natalia, fiica lui Mihail si Valentina, născută la data de 15 martie 1983 īn localitatea Voinova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Voinova. (1.688/2005)

26. Crudu Ion, fiul lui Ivan si Măria, născut la data de 24 ianuarie 1985 īn localitatea Sendreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzăresti. (1.096/2009)


27. Damaschin Alexandra, fiica lui Danilov Grigore si Danilova Ioana, născută la data de 12 martie 1951 īn localitatea Chirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. M. Eminescu nr. 51, ap. 10. (1.088/2009)

28. Damaschin Mihail, fiul lui Andrei si Măria, născut la data de 21 noiembrie 1949 īn localitatea Hīrtop, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. M. Eminescu nr. 51, ap. 10. (1.087/2009)

29. Darii Vladimir, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 14 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. 4, ap. 114. (1.045/2006)

30. Donos Alina, fiica lui Mihail si Lilia, născută la data de 27 august 1985 īn localitatea Ciripeau, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ciripeau. (1.209/2006)

31. Echim Irina, fiica lui Batrīnac Ivan si Valentina, născută la data de 28 august 1976 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. T. Vladimirescu nr. 71, ap. 2. (3.210/2006)

32. Frigioi Dumitru, fiul lui Vasile si Olga, născut la data de 8 martie 1983 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Giurgiulesti. (1.076/2003)

33. Galaju Carolina, fiica lui Chiperi Grigore si Nina, născută la data de 6 octombrie 1984 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Zīrnesti. (1.071/2009)

34. Gavriliuc Roman, fiul lui Boris si Ala, născut la data de 10 februarie 1982 īn localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Pelinia. (2.372/2006)

35. Gobjila Elena, fiica lui Foma si Valentina, născută la data de 19 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 19, ap. 101. (1.117/2009)

36. Gratii lulia, fiica lui Chirii si Tatiana, născută la data de 7 mai 1984 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Pervomaiscaia nr. 110, ap. 2. (3.809/2006)

37. Hera Corina, fiica lui Ceapa Grigore si Nina, născută la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. Dacia nr. 19, ap. 35. (288/2006)

38. Husanu Diana, fiica lui lurie si Lidia, născută la data de

28 ianuarie 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 15, ap. 1.105. (6.807/2003)

39. Husanu Lidia, fiica lui Mīndru Constantin si Olga, născută la data de 12 noiembrie 1961 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Bănulescu-Bodoni nr. 19. (6.805/2003)

40. lachim Ala, fiica lui Alexei si Emilia, născută la data de 21 iunie 1986 īn localitatea Puhoi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Puhoi. (1.120/2009)

41. Ivanova Tamara, fiica lui Ivanov Alexei si Ivanova Elena, născută la data de 3 noiembrie 1983 īn localitatea Reni, Ucraina, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Reni, orasul Reni, str. Sadovaia nr. 62. (4.016/2006)

42. Jabiuc Vitaliy, fiul lui Cornel si Aurica, născut la data de 3 februarie 1982 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cu domiciliul actual īn Ucraina, orasul Cernăuti, str. Entuziastiv bl. 9, se. A, ap. 200. (1.476/2006)

43. Jumir Andrei, fiul lui Sergiu si Tatiana, născut la data de 29 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala. (3.107/2006)

44. Malasevschi Vădim, fiul lui Andrei si Zinovia, născut la data de 14 noiembrie 1983 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cantemir, str. A. Mateevici nr. 13, ap. 1. (589/2006)

45. Micinschi Sorina, fiica lui Avram si Angela, născută la data de 22 august 1983 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Manta. (3.166/2006)

46. Miron Alexandru, fiul lui Sergiu si Raisa, născut la data de 28 octombrie 1988 īn localitatea Gura Căinarului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Gura Căinarului. (1.129/2009)

47. Munteanu Grigore, fiul lui Mihail si Tamara, născut la data de 7 ianuarie 1953 īn localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 96. (3.624/2006)

48. Munteanu Măria, fiica lui Popodneac Ion si Iustina, născută la data de 6 iulie 1952 īn localitatea Speia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Izvoarelor nr. 33. (3.625/2006)

49. Munteanu Viorica, fiica lui Stefan si Lidia, născută la data de 3 februarie 1983 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Manta. (3.548/2005)

50. Necula Olga, fiica lui Galoi llie si Ana, născută la data de 16 octombrie 1983 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Bumbăta. (2.055/2006)

51. Negru Eugenia, fiica lui Fărīmă Tudor si Ecaterina, născută la data de 6 decembrie 1974 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Vasile Alecsandri nr. 28. (694/2006) Copii minori: Negru Ecaterina, născută la data de 12 iulie 1997, si Negru Mihaela-Mădălina, născută la data de 25 august 2004.

52. Paireli Dmitrii, fiul lui Constantin si Petrunelia, născut la data de 16 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 45. (1.448/2006)

53. Peptenaru Margareta, fiica lui Vīrtosu Stefan si Zinovia, născută la data de 24 iulie 1981 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Mălăiesti. (5.118/2003)

54. Pituscan Ion, fiul lui Vasile si Ecaterina, născut la data de 16 ianuarie 1988 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pitusca. (1.108/2009)

55. Pīrciu Lilia, fiica lui Dumitru si Măria, născută la data de 3 septembrie 1984 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Cania, str. Mihai Eminescu nr. 71. (3.070/2005)


56. Pop Cristina, fiica lui Vleju Mihail si Stefania, născută la data de 17 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 11, ap. 16. (620/2006)

57. Postolachi Victor, fiul lui Tudorsi Liuba, născut la data de 12 februarie 1955 īn localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Pelinia. (1.984/2003)

58. Pranitchi Nicolae, fiul lui Budorovici Pelaghia, născut la data de 8 februarie 1951 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. N. Zubcu nr. 21. (11.396/2003)

59. Pripa Mihaela, fiica lui Mihail si Larisa, născută la data de 12 august 1982 īn localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Pelinia. (1.745/2008)

60. Racu Lilian, fiul lui Valeriu si Natalia, născut la data de 22 februarie 1980 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 2, ap. 24. (1.508/2006)

61. Radu Cristina, fiica lui Vasile si Svetlana, născută la data de 20 aprilie 1985 īn localitatea Visniovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. V. Stroescu nr. 8. (4.017/2006)

62. Rotaru Cristina, fiica lui Vladimir si Zinaida, născută la data de 14 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Stăuceni, Str. Studentilor nr. 6, ap. 6. (1.079/2009)

63. Rotaru Ludmila, fiica lui Constantin si Dina, născută la data de 21 mai 1988 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Furceni. (1.134/2009)

64. Rotaru Oleg, fiul lui Pavel si Lidia, născut la data de 3 noiembrie 1983 īn localitatea Micăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Gornoe. (1.081/2009)

65. Rusu Arcadie, fiul lui Pavel si Natalia, născut la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Sculeni. (451/2006)

66. Schiba Ina, fiica lui Valentin si Nina, născută la data de 25 aprilie 1984 īn localitatea Ofatinti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rībnita, satul Ofatinti. (2.522/2005)

67. Silistraru Diana, fiica lui Gheorghe si Raisa, născută la data de 9 iunie 1982 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. Sovietscaia nr. 97. (1.246/2006)

68. Sorocean Mariana, fiica lui Valentin si Ana, născută la data de 11 octombrie 1984 īn localitatea Vīprova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Putintei. (918/2005)

69. Stanciu Ana, fiica lui Bordianu Sava si Vasilina, născută la data de 12 martie 1984 īn localitatea Lipoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Lipoveni. (4.004/2006)

70. Starciuc Igor, fiul lui Petru si Valentina, născut la data de 4 iunie 1983 īn localitatea Samalia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Samalia. (3.616/2005)

71. Stelea Natalia, fiica lui Pavel si Tamara, născută la data de 29 mai 1982 īn localitatea Hījdieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Hījdieni. (1.121/2009)

72. Stratulat Anastasia, fiica lui Anatoliesi Galina, născută la data de 4 iulie 1985 īn localitatea Alcedar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Alcedar. (1.493/2006)

73. Tărăbută Oleg, fiul lui Pavel si Lucretia, născut la data de 5 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soldănesti, Str. Păcii nr. 31, ap. 8. (3.805/2006)

74. Timus Constanta, fiica lui Anatolie si Tatiana, născută la data de 4 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, Str. Păcii nr. 8. (1.109/2009)

75. Tornea Olga, fiica lui Dumitru si Valentina, născută la data de 5 septembrie 1984 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Vulcănesti, str. Lenin nr. 112, ap. 12. (2.352/2005)

76. Trofim Sergiu, fiul lui Gheorghe si Eudochia, născut la data de 23 februarie 1982 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Cosnita. (252/2006) Copii minori: Trofim lustian, născut la data de 27 noiembrie 2006.

77. Tudosiev Diana, fiica lui lurie si Antonina, născută la data de 8 iunie 1986 īn localitatea Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan Vodă, str. M. Frunze nr. 10, ap. 1. (1.103/2009)

78. Tugulea Ecaterina, fiica lui Mihail si lulia, născută la data de 27 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Veronica Miele nr. 9, ap. 3. (1.079/2006)

79. Turcan Tatiana, fiica lui Victor si Valentina, născută la data de 2 septembrie 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 91A. (112/2005)

80. Usturoi Victor, fiul lui Vitalie si Măria, născut la data de 18 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miron Costin nr. 12, ap. 6. (104/2006)

81. Verdes Tatiana, fiica lui Mirca loan si Valentina, născută la data de 1 martie 1971 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (5.130/2003)

82. Verdes Vitalie, fiul lui Constantin si Tatiana, născut la data de 31 iulie 1991 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Mascăuti. (5.130/2003)

83. Vrīnceanu Elena, fiica lui Petru si Efrosinia, născută la data de 5 septembrie 1980 īn localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Sireti. (3.020/2006)

84. Vrīnceanu Ion, fiul lui Veaceslav si Ecaterina, născut la data de 19 august 1988 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Bojole nr. 44, ap. 3. (1.133/2009)

85. Zait Natalia, fiica lui Dogaru Arcadie si Eugenia, născută la data de 1 octombrie 1974 īn localitatea Lunga, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Lunga, str. Voljscaia nr. 1. (1.679/2004)


 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA SI ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

Nr. 09/181 din 31 august 2009

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

Nr. 148 din 31 august 2009

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea īnfiintării Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)

 

Avānd īn vedere:

- art. 20 lit. c) si art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare;

- vointa consiliilor de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si Camerei Auditorilor Financiari din Romānia exprimată prin corespondenta din 7 iulie, 22 iulie si 3 august 2009;

- materialele prezentate spre dezbatere īn sedinta comună din 31 august 2009 si stenograma sedintei comune care a avut loc īn data de 31 august 2009 la Mamaia,

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romānia emit următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă īnfiintarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI), structură conventională a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia (CECCAR) si Camerei Auditorilor Financiari din Romānia (CAFR), prin care se asigură urmărirea coordonată si gestiunea comună a aspectelor internationale ale profesiei contabile din Romānia si semnarea Acordului pentru crearea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale, prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - CCRI se organizează si functionează pe baza Regulamentului de organizare si functionare prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3. - Se īmputernicesc presedintii consiliilor de conducere ale CECCAR si CAFR să semneze Acordul pentru crearea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale.

Art. 4. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 5. - Structurile alese si executive ale CECCAR si CAFR au obligatia să asigure punerea īn aplicare a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia,

Marin Toma

Presedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia,

Ion Mihăilescu

 

ANEXA Nr. 1

 

ACORD

pentru crearea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale

 

Convinse de necesitatea asigurării unitătii de conceptie, de actiune si de metodă īn relatiile internationale ale Romāniei din domeniul profesiei contabile, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si Camera Auditorilor Financiari din Romānia hotărăsc să pună īn comun resursele si mijloacele lor pentru a realiza o urmărire coordonată si o gestiune comună a aspectelor internationale ale profesiei contabile, prin īnfiintarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale.

Consiliul de Coordonare a Relatiilor Internationale are menirea de a servi interesele internationale ale ansamblului profesiei contabile romānesti.

Consiliul de Coordonare a Relatiilor Internationale este organizat si functionează potrivit regulamentului de organizare si functionare prevăzut īn anexa nr. 2 la hotărāre; el actionează īntr-un mod echitabil si echilibrat īn interesul celor două organisme si al membrilor acestora, cu respectarea domeniilor de competente ale fiecăruia dintre cele două organisme.

Prezentul acord se īncheie pe durată nedeterminată; el poate fi denuntat de oricare dintre cele două părti după o perioadă de 6 luni de la analiza īn sedinta comună a Consiliului superior al Corpului si a Consiliului Camerei a motivelor si argumentelor prezentate de partea care solicită denuntarea sau la īmplinirea a 10 luni de la solicitarea denuntării de către una dintre părti.

Īncheiat astăzi, 31 august 2009.

 

Presedintele Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia,

Marin Toma

Presedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia,

Ion Mihăilescu


30 645/1 .X.2009

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)

 

1. Consiliul de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI) este o structură conventională a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia (CECCAR) si a Camerei Auditorilor Financiari din Romānia (CAFR), care au dorit să pună īn comun resursele si mijloacele lor pentru a asigura o urmărire coordonată si o gestiune comună a aspectelor internationale ale profesiei.

2. CCRI nu constituie o persoană juridică distinctă de institutiile care au creat-o si care o alcătuiesc pe baza unui principiu de paritate. Avānd menirea de a servi interesele ansamblului profesiei contabile romānesti, CCRI este organizat si functionează īn beneficiul celor două organisme si al membrilor acestora, īntr-un mod echitabil si echilibrat, respectānd domeniile si competentele fiecăruia dintre acestea.

Structuri si mod de constituire

3. Organele de conducere ale CCRI cuprind Consiliul, o directie generală si un comitet executiv, fată de care directorul general al CCRI raportează privind activitatea si le īnaintează propunerile sale privind orientarea activitătii viitoare.

Sediul CCRI este īn municipiul Bucuresti, intrarea Pielari nr. 1, sectorul 4.

4. Consiliul CCRI este alcătuit initial din 18 membri repartizati astfel:

a) Cele două organisme care alcătuiesc CCRI sunt reprezentate fiecare de 5 membri, incluzānd presedintii lor īn exercitiu, acestia fiind copresedinti ai CCRI. Ceilalti reprezentanti sunt desemnati de către Consiliul superior al Corpului si de către Consiliul Camerei pe baza diverselor criterii reprezentative pentru interesul pe care acestia īl manifestă pentru aspectele internationale tratate.

b) Reprezentantii Romāniei īn diferitele organisme ale Federatiei Internationale a Contabililor, Consiliului pentru Standarde Internationale de Audit si Certificare, Federatiei Expertilor Contabili Europeni si īn alte organisme internationale sau regionale ale profesiei, dacă sunt desemnati īn urma unei decizii a Consiliului sau a Biroului permanent al organismelor componente, sunt membri ai Consiliului CCRI, īn calitate de persoane calificate.

c) CECCAR si CAFR pot invita alte asociatii profesionale de profil să propună fiecare numele unui reprezentant care va fi numit membru īn acest Consiliu, īn urma desemnării comune din partea Consiliului superior al CECCAR si a Consiliului CAFR.

5. Membrii Consiliului sunt numiti pe durata mandatului īn curs pe care īl au la CECCAR sau la CAFR ori pentru durata mandatului specific care justifică desemnarea lor. Fiecare membru poate fi reales o dată pentru o durată care nu depăseste 4 ani.

6. Copresedintii CCRI vor putea solicita autoritătii care a propus candidatura lor īncheierea mandatului de membrii īn Consiliul CCRI īn cazul nerespectării obligatiilor sau īn cazul neparticipării la lucrările Consiliului ori la activitatea acelor grupe de lucru aferente activitătilor internationale ale profesiei pentru care au fost desemnati.

7. Directorul general al CCRI participă īn calitatea sa oficială la īntālnirile Consiliului.

8. Directorii executivi ai CECCAR si CAFR, precum si fostii presedinti sau vicepresedinti romāni la diferite organisme internationale sunt invitati să participe la activitatea Consiliului CCRI si să īsi exprime opiniile, dar fără drept de vot.

9. Presedintii vor convoca Consiliul CCRI de cel putin 4 ori pe an.

10. Consiliul CCRI, tinānd cont de obiectivele generale determinate de birourile permanente ale celor două organisme, va sprijini prin rationamentele si experienta sa formularea propunerilor privind activitătile internationale pe care CCRI trebuie să le pună īn aplicare.

11. Comitetul executiv este alcătuit din 6 membri ordinari, desemnati astfel:

- presedintii īn exercitiu ai celor două institutii, copresedinti ai CCRI;

- 2 vicepresedinti, desemnati de către biroul fiecăruia dintre cele două organisme, pe baza propunerii celor 2 presedinti;

- directorii executivi ai celor două organisme. Specialistii prevăzuti la pct. 4 lit. b) si la pct. 8 pot fi invitati să participe la deliberările Comitetului executiv. Presedintii pot decide să invite alesii responsabili ai comisiilor tehnice să participe la lucrările Comitetului executiv, dacă acest lucru pare util.

Directorul general al CCRI participă la īntālnirile Comitetului executiv.

12. Comitetul executiv se reuneste atāt de des cāt este necesar si de cel putin 4 ori pe an, īn urma convocării din partea celor 2 presedinti, conform propunerilor directorului general al CCRI, care īntocmeste ordinea de zi a īntālnirilor.

13. CCRI este prezidat īn comun si solidar de către presedintii īn exercitiu ai CECCAR si ai CAFR. Fiecare dintre acestia actionează īmpreună cu celălalt copresedinte si are dreptul să se exprime si pentru CCRI.

14. Directorul general al CCRI este recrutat si numit prin decizia Comitetului executiv al CCRI. Acesta este remunerat īn comun de către cele două institutii.

15. Directorul general este īnsărcinat cu punerea īn aplicare a orientărilor CCRI, asa cum sunt ele definite de Comitetul executiv si aprobate de către consiliile celor două organisme profesionale. El este responsabil īn fata Comitetului executiv căruia īi raportează īn legătură cu operatiunile angajate si privind activitatea sa de conducere.

Obiective si atributii

16. CCRI are ca responsabilităti ansamblul problemelor internationale care prezintă interes general pentru profesionistii reprezentati de cele două institutii. Acestea cuprind, īn special, participarea Romāniei īn cadrul organelor de decizie si la lucrările organizatiilor internationale competente īn domeniul normalizării (IASB, IFAC si, īn special, IAASB) sau ale organizatiilor regionale europene sau interregionale (FEE, CESR, FIDEF... etc), precum si supravegherea globală a actiunilor de cooperare si de asistentă tehnică conduse sau realizate de profesie pentru partenerii străini.

17. CCRI actionează ca organ de coordonare, de initiativă si de legătură īntre CECCAR si CAFR, īn ceea ce priveste responsabilitătile exercitate de directorii executivi ai celor două institutii, fără a se putea substitui organismelor īn exercitarea atributiilor sau responsabilitătilor conferite de statutul acestora. El răspunde īn fata Comitetului executiv pentru contactele externe care au fost stabilite de către responsabilii CCRI.

18. Īn functionarea sa CCRI coordonează, īn toate aceste domenii, actiunea coordonată de alesii si angajatii permanenti ai CECCAR si CAFR. El supraveghează ca reprezentantii organismelor romānesti la organismele internationale să se exprime īn conformitate cu viziunile institutiei care i-a mandatat.

De asemenea, existenta si rolul CCRI nu afectează derularea si īndeplinirea obligatiilor prevăzute īn acordurile de colaborare sau a statutului de membru deja obtinut de organismul profesional CECCAR sau CAFR īn cadrul organismelor europene si internationale de profil.

19. CCRI este īnsărcinat īn special cu:

- punerea la punct si mentinerea unui dispozitiv de urmărire a actualitătii internationale pentru a putea alerta institutiile si a le reaminti persoanelor responsabile termenele de care trebuie să tină cont sau lucrările care trebuie realizate;

- coordonarea asistentei furnizate reprezentantilor profesiei īn cadrul autoritătilor internationale la care participă;

- conceperea si punerea la punct a unor mijloace de informare a membrilor profesiei asupra evenimentelor si principalelor mize ale activitătilor internationale si totodată alimentarea, īn mod regulat, a acestui mijloc de comunicare;

- īnfiintarea si īntretinerea unei retele de relatii cu un număr mare de corespondenti internationali utili, fie din rāndul profesionistilor contabili, fie din alte cercuri profesionale apropiate;

- propunerea si oficializarea pentru Comitetul executiv si Consiliul CCRI a strategiilor si actiunilor concertate care trebuie conduse pe plan international;

- asistenta īn identificarea persoanelor cu potential īn asumarea de responsabilităti internationale īn beneficiul profesiei, īn scopul propunerii de persoane īn fata organelor conducătoare ale CCRI.

Mijloace si resurse

20. Pentru a-si exercita misiunile sale, CCRI dispune de personal care este pus la dispozitia sa īn mod permanent de ambele institutii, acesta exercitāndu-si functiile sub autoritatea directorului general. El poate, de asemenea, īn functie de nevoi si sub controlul celor 2 directori executivi, să utilizeze si alte servicii ale CECCAR si CAFR, fie cu titlu de participare directă a acestora la anumite lucrări internationale, fie prin procesarea si transmiterea unor informatii indispensabile pentru buna functionare a CCRI. Directorul general al CCRI poate, de asemenea, să facă propuneri directorilor executivi privind coordonarea mijloacelor operationale necesare.

21. Īn cadrul procedurilor bugetare si contabile stabilite īn fiecare institutie, CCRI elaborează un buget anual corespunzător costului previzionat pentru realizarea activitătilor internationale de care este responsabil īn numele CECCAR si CAFR si pentru misiunile sau noile activităti pe care Comitetul executiv al CCRI le va aproba.

22. Bugetul CCRI este finantat din resursele anuale ale CECCAR si CAFR. Contributii complementare pot fi primite de către CCRI din partea organismelor interesate să ia parte la dezvoltarea prezentei internationale a profesionistilor romāni.

23. Directorul general al CCRI organizează īmpreună cu directorii executivi ai CECCAR si CAFR modalitătile practice de gestionare, de supraveghere si control pentru acest buget anual care se execută prin intermediul procedurilor bugetare si contabile proprii fiecărei dintre cele două institutii.

24. Sub rezerva respectării procedurilor de validare īn vigoare īn cele două institutii, directorul general al CCRI trebuie să aprobe īn prealabil toate cheltuielile angajate care vor fi imputate bugetului de functionare al CCRI. Cu exceptia unei directive speciale a directorilor executivi, cheltuielile care nu vor fi aprobate nu vor putea fi angajate īn numele activitătii CCRI, nici nu vor putea fi contabilizate īn executarea bugetului său.

25. Creditele acordate CCRI sunt fixate de cele două institutii īn conformitate cu procedurile īn vigoare, īn functie de bugetul prezentat de directorul general al CCRI si īn urma aprobării Comitetului executiv. Comitetul executiv va trebui să supravegheze adecvarea creditelor si mijloacelor acordate CCRI cu obiectivele sale definite si cu actiunile pe care trebuie să le conducă.

Responsabilitate si transparentă

26. Conturile care urmăresc executarea bugetului CCRI sunt supuse examinării unui comitet de audit alcătuit din 3 persoane pe care Consiliul CCRI le numeste īn mod liber si pe propria răspundere. Comitetul de audit răspunde pentru diligenta sa si pentru constatările sale īn fata departamentelor financiare ale celor două institutii.

27. Directorul general al CCRI răspunde de activitatea sa īn fata Comitetului executiv printr-un raport pe care īl īnaintează īnainte de sfārsitul primului trimestru al fiecărui an calendaristic. Consiliul CCRI aprobă acest raport anual de activitate. Acesta este prezentat autoritătilor CECCAR si CAFR īnainte de a fi făcut public si de a fi accesibil pe site-ul celor două institutii.

28. Directorul general al CCRI primeste aprobarea Comitetului executiv pentru proiectele de actiuni de comunicare, externe sau interne profesiei, care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite. Acesta le va pune īn aplicare cu discernămānt, īmpreună cu serviciile de comunicare ale celor două institutii.

Dacă directorul general al CCRI este chemat să aibă o interventie publică pentru promovarea activitătii sau orientărilor CCRI, acesta va supune aprobării presedintilor celor două organisme propunerile si continutul mesajelor sale.

29. Deoarece acesta poate angaja pozitia celor două organisme romānesti īn relatiile pe care le stabileste cu persoane si organizatii străine, directorul general al CCRI trebuie să verifice cu regularitate cu presedintii sau directorii executivi că actionează īn conformitate cu orientările generale ale structurilor abilitate să reprezinte interesele profesiei.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.