MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 821/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

369. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit

 

1.731. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit

 

371. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

1.733. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

374. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

1.736. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.365 din 27 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Decizia nr. 1.374 din 27 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.400. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

 

1.401. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare

 

1.402. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii

 

1.403. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu"


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 26 august 2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit, adoptată în temeiul art. 1 pct. 111.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 31 august 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 301 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) si (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistentă financiară nerambursabilă din FEP, cofinantarea si finantarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată, plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente."

2. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Articolul 6 se abrogă."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 369.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin Fondul European pentru Pescuit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.731.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. La articolul 13, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) sumele necesare finantării valorii totale a cheltuielilor directe si a proiectelor, asa cum sunt definite la cap. 16 «Operatiuni de asistentă tehnică» din PNDR;".

2. La articolul 51, alineatul (1) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate si plătite de către fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în temeiul prezentei legi, executate de institutiile de credit, au regim de creantă bugetară si sunt venituri ale bugetului de stat."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 371.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.733.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 17 iunie 2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 24 iunie 2009, cu următoarele modificări:

- La articolul unic, alineatele (2) si (5) ale articolului 19 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Functionarea unitătilor de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

...............................................................................................

(5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură din veniturile proprii ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, obtinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îsi desfăsoară activitatea, si/sau de la bugetul de stat."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.736.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.365 din 27 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Măria Ciobanu în Dosarul nr. 8.620/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.


La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei ridicate, întrucât prin critica formulată se tinde la modificarea textului de lege supus controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 8.620/62/2008, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Măria Ciobanu într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de acordare a unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că este discriminatoriu ca de prevederile legale criticate să nu beneficieze si sotia supravietuitoare a unei persoane care a desfăsurat o activitate îndelungată, dar care nu a avut calitatea de pensionar la data decesului.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Se mai arată că, prin exceptia invocată, se tinde la modificarea si completarea textului de lege supus controlului de constitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, modificată prin art. I din Legea nr. 255/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 25 iulie 2007. Astfel, dispozitia legală criticată are următorul cuprins:

„(1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar."

Autorul exceptiei sustine că textul legal criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 47 privind nivelul de trai.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, a mai analizat textul legal criticat în raport cu critici identice. Astfel, prin Decizia nr. 1.295 din 2 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008, si Decizia nr. 567 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2009, Curtea a apreciat că o atare exceptie de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât se tinde la modificarea si completarea textului de lege criticat, în sensul ca ajutorul lunar în cauză să fie acordat si altor persoane decât celor ce îndeplinesc conditiile strict nominalizate în art. 1 alin. (1) al Legii nr. 578/2004. Or, este evident că o asemenea operatiune nu poate fi decât una de legiferare, întrucât tot actul normativ este legat intrinsec de calitatea de pensionar a persoanei decedate.

În aceste conditii, Curtea retine că modul de reglementare a acestor aspecte este rezultatul optiunii exclusive a legiuitorului, iar, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu poate modifica sau completa textul de lege supus controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Măria Ciobanu în Dosarul nr. 8.620/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.374

din 27 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Marinela Mincă - procuror

            Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Dumitru Morosan în Dosarul nr. 1.359/86/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.359/86/2009, Tribunalul Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 teza întâi si a doua din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Dumitru Morosan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 din Legea fundamentală, întrucât determină ca cetăteanul care a fost prezent la unele dintre termenele de judecată, dar care nu a fost prezent la dezbateri si la pronuntare, să fie mai presus de lege, câtă vreme pentru acesta termenul de apel începe să curgă de la comunicarea copiei de pe dispozitivul sentintei penale, iar cetăteanul care a fost prezent la dezbateri, dar nu si la pronuntarea hotărârii, să fie mai prejos de lege, pentru acesta din urmă termenul de apel începând să curgă de la pronuntarea hotărârii. Se instituie astfel, pentru cea de-a doua situatie enuntată, o prezumtie de cunoastere a hotărârii ce urmează să fie dată, creându-se astfel o discriminare între cele două categorii de cetăteni. Se încalcă, totodată, dreptul la apărare si accesul liber la justitie, fiind restrâns si dreptul de a exercita o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătoresti, câtă vreme curge un termen procedural în care poate fi exercitat un drept, fără ca persoana în cauză să aibă cunostintă de cele dispuse prin respectiva hotărâre pentru a se putea pune problema exercitării dreptului. Se conchide arătându-se că, „în conditiile în care dreptul de a-ti exercita o cale de atac este limitat în modul expus anterior [...], este afectat însusi unul din fundamentele statului de drept, respectiv garantarea drepturilor individuale".

Tribunalul Suceava - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, potrivit cărora: „Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare. Pentru părtile care au lipsit atât la dezbateri, cât si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învătământ, ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, retinând că acestea nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil. În acest sens sunt Decizia nr. 114 din 24 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 21 aprilie 2005, Decizia nr. 636 din 24 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.137 din 15 decembrie 2005, si Decizia nr. 287 din 3 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate anterior de Curte îsi păstrează valabilitatea.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Dumitru Morosan în Dosarul nr. 1.359/86/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 octombrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 si 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au un număr total de 130 de posturi."

2. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu ai Agentiei este de 21, exclusiv demnitarii si posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie. Măsura de disponibilizare a personalului se va face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare."

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

interimar,

Gabriel Sandu

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.400.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

 

Numărul maxim de posturi = 21, exclusiv demnitarii si personalul oficiilor teritoriale


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National de Evaluare si Examinare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, specializat în evaluarea educatională, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Centrul National de Evaluare si Examinare preia activitatea de evaluare de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, care se desfiintează.

(3) Centrul National de Evaluare si Examinare are sediul în imobilul, aflat în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, situat în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.

Art. 2. - Centrul National de Evaluare si Examinare are ca scop realizarea si coordonarea sistemului national de evaluare si examinare în învătământul preuniversitar si coordonarea evaluării manualelor scolare.

Art. 3. - Centrul National de Evaluare si Examinare are următoarele atributii:

a) asigură coordonarea stiintifică si profesională a sistemului de examene din învătământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;

b) elaborează, împreună cu directiile specializate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, metodologii, proceduri si regulamente pentru organizarea si desfăsurarea examenelor si evaluărilor în învătământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educatiei, cercetării si inovării;

c) efectuează expertize si sondaje de evaluare a rezultatelor scolare si a eficientei învătământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic si operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activitătii în învătământul preuniversitar;

d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele si evaluările nationale, la etapele nationale si internationale ale olimpiadelor si concursurilor, evidentiind oportunitatea adoptării de către ministrul educatiei, cercetării si inovării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătătirea performantelor scolare;

e) organizează un sistem de evidentă a rezultatelor examenelor nationale, olimpiadelor si concursurilor pentru elevi, precum si a rezultatelor scolare înregistrate la finalul unor cicluri de învătământ/curriculare, în functie de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora;

f) acordă sprijin tehnic si de specialitate în realizarea unor actiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate scolare, unităti de învătământ;

g) elaborează si realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module scolare, în functie de nivelurile educationale sau de ciclurile curriculare;

h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor si a altor persoane implicate în desfăsurarea examenelor si sprijină actiunile de perfectionare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului scolar;

i) desfăsoară activităti de cercetare în domeniul evaluării educationale;

j) propune conducerii Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării initierea unor proiecte de acte normative care fac referire la evaluarea de proces si performanta în învătământul preuniversitar;

k) participă la proiecte si la programe nationale si internationale în domeniul evaluării în învătământul preuniversitar;

l) constituie si coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialisti si din cadre didactice cu experientă, în scopul construirii si actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare;

m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, si activitatea centrelor de excelentă regionale/judetene;

n) realizează expertize si sondaje în unitătile de învătământ cu privire la procesul de alegere si utilizare a manualelor scolare;

o) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor scolare, la cererea ministrului educatiei, cercetării si inovării;

p) formează experti evaluatori de manuale scolare, prin derularea de programe în acest sens;

q) organizează cadrul general al difuzării manualelor în scoli;

r) verifică respectarea de către edituri a conditiilor tehnice de editare a manualelor scolare.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de functionare ale Centrului National de Evaluare si Examinare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(2) Conducerea Centrului National de Evaluare si Examinare este asigurată de către un director, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în conditiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului National de Evaluare si Examinare este de 44.

(4) Posturile sunt prevăzute, în conditiile legii, pentru functii publice si personal contractual.

(5) Posturile Centrului National de Evaluare si Examinare se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, prin redistribuirea numărului de posturi de la unitătile finantate integral de la bugetul de stat la unitătile finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat si cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.

(6) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

Art. 5. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National de Evaluare si Examinare se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Veniturile proprii ale Centrului National de Evaluare si Examinare provin din tarife percepute pentru activităti de: evaluarea manualelor scolare, elaborarea de publicatii, cărti si brosuri, consultantă pentru elaborarea de proiecte în domeniul educatiei, consultantă pentru elaborarea de proiecte finantate din fonduri UE pentru tări din Asia si Africa.

(3) Salarizarea personalului Centrului National de Evaluare si Examinare se face conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Centrul National de Evaluare si Examinare preia personalul cu atributii privind domeniul evaluării de proces, al evaluării de manuale scolare si performantă în învătământul preuniversitar din cadrul Centrului National pentru Curriculumsi Evaluare în învătământul Preuniversitar, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 7. - În vederea desfăsurării activitătilor specifice, Centrul National de Evaluare si Examinare este dotat cu două autoturisme si două microbuze, preluate de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar.

Art. 8. - Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.401.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia de Credite si Burse de Studii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri, care se desfiintează: Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate si Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate.

(2) Agentia de Credite si Burse de Studii are sediul în municipiul Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, et. 7, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Agentia de Credite si Burse de Studii are ca scop:

a) asigurarea accesului cetătenilor români la studii în străinătate, în vederea formării si specializării acestora;

b) asigurarea managementului sistemului de creditare pentru studentii din institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate, care urmează studii universitare de licentă si studii universitare de masterat la zi;

c) accesul elevilor, studentilor, al absolventilor institutiilor de învătământ acreditate, al personalului didactic titular în învătământ si al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării de Guvernul României, de autorităti publice, fundatii, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum si la bursele provenite din programe guvernamentale si internationale.

(2) Trimiterea la studii în străinătate a candidatilor selectionati se face nominal, în baza ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 3. - (1) Agentia de Credite si Burse de Studii are următoarele atributii principale:

a) lansează public, administrează programele de burse oferite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării de Guvernul României, de autorităti publice, fundatii, donatori – persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral;

b) lansează public si administrează bursele atribuite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării din programe guvernamentale si internationale;

c) organizează concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;

d) elaborează si face publice propriile proceduri de evaluare si selectie de la concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;

e) stabileste anual, la propunerea Consiliului Agentiei de Credite si Burse de Studii si în colaborare cu acesta, numărul si domeniile/specializările pentru care se acordă burse de studii în străinătate finantate din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau din alocatii de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat; o persoană poate beneficia o singură dată în viată de o bursă de studii în străinătate finantată din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau din alocatii de la bugetul de stat;

f) face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului educatiei, cercetării si inovării de atribuire a burselor de studii în străinătate, în colaborare cu Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii, pe baza îndeplinirii criteriilor formulate de ofertant, a rezultatelor concursurilor de selectie a candidatilor, precum si în conformitate cu strategia generală de reformă a educatiei si cercetării universitare, promovată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

g) stabileste si face public regimul contractual al burselor finantate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si de alti ofertanti, regim aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării;

h) publică ghiduri si lucrări de sinteză referitoare la bunele practici din tările Uniunii Europene si din alte tări dezvoltate privind acordarea burselor de studii în străinătate;

i) gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat si rezultate din venituri proprii;

j) elaborează si propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, normele metodologice de constituire a fondului de creditare, metodologia privind cuantumul si conditiile de acordare si rambursare a creditelor, alte reglementări necesare organizării si functionării sistemului de creditare;

k) asigură managementul sistemului de creditare pentru studenti;

l) poate depune si derula proiecte cu finantare externă din fonduri rambursabile si nerambursabile.

(2) Agentia de Credite si Burse de Studii poate îndeplini si alte atributii, complementare celor prevăzute la alin. (1) care se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(3) În îndeplinirea atributiilor sale, Agentia de Credite si Burse de Studii are dreptul:

a) să folosească colaboratori externi, specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii;

b) să folosească colaboratori externi din învătământul preuniversitar si universitar pentru activitatea de evaluare a dosarelor candidatilor la burse, exprimată prin punctaje;

c) să selecteze, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă, propriii evaluatori, pe care îi pregăteste metodologic si îi solicită în calitate de evaluatori ai dosarelor de concurs.

Art. 4. - (1) Activitatea Agentiei de Credite si Burse de Studii se desfăsoară în colaborare cu Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii, organism consultativ national care se află în subordinea directă a ministrului educatiei, cercetării si inovării si este format din 4 profesori universitari titulari, cu activitate didactică si stiintifică recunoscută în tară si în străinătate, precum si cu conduită morală, un secretar de stat din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, directorul general al Directiei generale juridice si control, directorul general al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii, directorul general al Directiei generale învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, 2 profesori titulari din învătământul preuniversitar si directorul general al Agentiei de Credite si Burse de Studii, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, la solicitarea Agentiei pentru Credite si Burse de Studii, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii poate avea în componentă si alti membri ai învătământului în limbile minoritătilor nationale, propusi de universităti si, respectiv, de inspectoratele scolare, la solicitarea Agentiei de Credite si Burse de Studii.

(3) În vederea atribuirii burselor, Agentia de Credite si Burse de Studii colaborează cu Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii.

(4) Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii, în colaborare cu Agentia de Credite si Burse de Studii, monitorizează valorificarea activitătii desfăsurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la institutiile/universitătile beneficiare.

Art. 5. - Conducerea Agentiei de Credite si Burse de Studii este asigurată de un director general, ajutat de 2 directori, numiti pe bază de concurs sau examen prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, în conditiile legii.

Art. 6. -Agentia de Credite si Burse de Studii are un număr maxim de 34 de posturi.

Art. 7. - (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International. Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de lege.

Încadrarea personalului Agentiei de Credite si Burse de Studii pe functii publice si contractuale se face prin concurs organizat de acesta, pe baza unei metodologii, conform legii.

(2) Personalul Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate si al Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, existent la data reorganizării, va fi preluat de Agentia de Credite si Burse de Studii, în limita posturilor aprobate, pe bază de evaluare a competentelor profesionale, în conditiile legii.

(3) Personalul didactic titular în învătământ beneficiază de rezervarea catedrei în perioada în care este angajat al Agentiei de Credite si Burse de Studii.

(4) Salarizarea personalului Agentiei de Credite si Burse de Studii se face potrivit legii.

Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei de Credite si Burse de Studii se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Programele de burse si credite pentru studenti sunt asigurate din alocatii de la bugetul de stat, din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, din finantări externe, precum si din alte surse, conform legii si în limita bugetului aprobat.


(3) Veniturile proprii ale Agentiei de Credite si Burse de Studii provin din organizarea de manifestări nationale si internationale, din tarife percepute candidatilor pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs, din tarife percepute pentru eliberarea la cerere a unor documente justificative si din tarife percepute la derularea de proiecte nationale sau/si internationale, din servicii prestate către diversi beneficiari, din donatii, sponsorizări si din orice alte surse decât cele de stat, realizate în conditiile legii.

(4) Agentia de Credite si Burse de Studii încasează de la beneficiarii serviciilor oferite sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, în conditiile legii, care se constituie în venituri proprii.

(5) Agentia de Credite si Burse de Studii se dotează, în conditiile legii, cu 3 autoturisme proprii.

Art. 9. - Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

Art. 10. - Regulamentul de organizarea si functionarea, statul de functii si structura organizatorică se elaborează de Agentia de Credite si Burse de Studii si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.402.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. a) si al art. 5 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Autoritătii Hipice Nationale, ca institutie publică, cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agentie.

(2) Agentia este autoritatea natională competentă în domeniul inspectiei de stat în zootehnie: cresterea, ameliorarea, reproductia si nutritia animalelor, păsuni si fânete, conservarea si managementul resurselor genetice animale.

(3) Sediul Agentiei este în sos. Bucuresti-Ploiesti, km 18,2, comuna Balotesti, judetul Ilfov.

(4) Structura organizatorică, statul de functii, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 2. - Agentia coordonează si controlează activitătile tehnice la nivel national si în profil teritorial, după o conceptie strategică unitară, fundamentată stiintific si managerial, de ameliorare genetică si reproductie la animalele de fermă, de identificare, individualizare si înregistrare a ecvinelor, de evaluare, conservare si protectie a resurselor genetice animale, de conservare a băncii de gene zootehnice, de evaluare genetică a animalelor, de creare a bazei de date nationale, de acreditare si autorizare în zootehnie, de omologare de noi populatii de animale, rase, linii, hibrizi, de control pe teren al efectivelor de animale, de efectuare de analize în laboratoare proprii, precum si de efectuare a inspectiei de stat în zootehnie: cresterea, ameliorarea, reproductia si nutritia animalelor, mentinerea si utilizarea suprafetelor de păsuni si fânete, calitatea bazei furajere, precum si producerea de nutreturi, conservarea si managementul resurselor genetice animale.


Art. 3. - Agentia are următoarele atributii principale:

1. elaborează pe baze stiintifice si manageriale moderne programe strategice sectoriale si metodologice de ameliorare si reproductie, inclusiv programe tehnice nationale pentru extinderea si efectuarea controlului oficial al productiilor si al biotehnologiilor de reproductie la toate speciile animalelor de fermă, pentru testarea reproducătorilor după performante proprii si după descendenti, în conformitate cu instructiunile Comitetului international de înregistrare a performantelor zootehnice si ale comisiilor sale, urmărind totodată implementarea acestor programe strategice din zootehnie, în sprijinul crescătorilor de animale si al dezvoltării fermelor zootehnice de elită;

2. efectuează, pe baze stiintifice si tehnice avansate, în laboratoare proprii, testele de paternitate - ADN si de profilaxie genetică la animale, inclusiv prin metode si tehnici citogenetice performante, controlul zootehnic calitativ al productiilor de origine animală, controlul si testarea calitătii furajelor, precum si utilizarea lor în fermele zootehnice, în scopul obtinerii unor produse corespunzătoare din punctul de vedere al calitătii, în colaborare stiintifică, tehnică si economică cu institute si laboratoare consacrate, fiind abilitată să emită buletine oficiale de analiză si de expertiză, care au si valoare juridică;

3. acreditează si autorizează unitătile implicate în desfăsurarea activitătilor de selectie si ameliorare, însământări artificiale si depozitele de material seminal congelat, autorizează personalul care desfăsoară activităti de control oficial al productiilor si de însământări artificiale, embriotransfer, avizează importul de animale vii pentru reproductie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubatie pentru reproductie, notifică prin buletine oficiale de analiză si expertiză calitatea materialului seminal;

4. emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi, conform modelului prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a conditiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită si mânzat, precum si certificatele pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi si pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform modelelor prevăzute în anexele nr. I si II la Regulamentul (CE) nr. 1.359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a conditiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele transe de carne de vită si mânzat dezosată si realizează operatiunile de verificare si supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului;

5. elaborează norme metodologice si efectuează inspectia de stat si controlul tehnic al activitătilor din domeniul cresterii, ameliorării, reproductiei, nutritiei, mentinerii si utilizării păsunilor si fânetelor, inclusiv al prevenirii tulburărilor de reproductie, al controlului complex al calitătii diluantilor pentru materialul seminal congelat utilizat în biotehnologia însământărilor artificiale, al mediilor de cultură utilizate în biotehnologia transferului de embrioni si al substantelor biostimulatoare ale functiei de reproductie, în scopul progresului tehnic, al protectiei si dezvoltării patrimoniului genetic din zootehnie, în sprijinul direct al crescătorilor de animale si al dezvoltării zootehniei românesti;

6. coordonează stiintific si îndrumă tehnic organizarea si desfăsurarea activitătii de informatizare si computerizare a retelei nationale de ameliorare si reproductie în zootehnie, prin relatii de parteneriat în bioinformatică aplicată, manifestări tehnico-stiintifice nationale de profil cu participare internatională, precum si aite forme de documentare de specialitate, care să determine o competentă profesională reală;

7. avizează achizitionarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achizitionarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, în colaborare cu centrele regionale si cu asociatiile crescătorilor de animale, înfiintate pe specii si rase, la nivel national si în profil teritorial, în conditiile specifice economiei de piată;

8. redactează, cu personalul propriu sau prin colaborări, si editează periodic buletine informative, studii de sinteză, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice si metodologice, precum si alte materiale de documentare tehnică, de consultantă si de extensie pentru reteaua natională de ameliorare si reproductie din zootehnie, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu fondurile bugetare alocate;

9. asigură implementarea politicilor si a programelor din domeniul cresterii si exploatării animalelor, nutritiei, ameliorării, reproductiei si exploatării în conditii de bunăstare a animalelor, conservarea si protectia patrimoniului genetic national în zootehnie, activitătile tehnice complexe de identificare si evaluare genetică în conformitate cu reglementările comunitare;

10. elaborează norme metodologice privind actiunile tehnice de crestere si ameliorare a animalelor din speciile: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, pesti, albine si viermi de mătase, în scopul realizării de productie marfă pentru piata internă si externă, coordonează si controlează aplicarea lor în practică;

11. elaborează programe tehnice pentru extinderea controlului oficial al performantelor zootehnice, pentru testarea reproducătorilor după performante proprii si după descendenti la toate speciile animalelor de fermă, conform legislatiei comunitare;

12. elaborează pe baze stiintifice si manageriale moderne programe strategice sectoriale si metodologice ale managementului resurselor genetice la animale si controlează implementarea acestora în teritoriu;

13. coordonează si îndrumă tehnic organizarea si desfăsurarea perfectionării pregătirii profesionale, prin cursuri de formare, instruire si specializare a personalului propriu si al operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, în cadrul centrelor de perfectionare ale Agentiei, pe baza unor programe unice elaborate de aceasta, propune specialistii din reteaua natională de reproductie si selectie la cursuri postuniversitare si doctorate;

14. controlează sistemele de crestere si tehnologiile de exploatare, utilizate la animalele crescute în exploatatii, cerintele de constructie a adăposturilor pentru animale, de izolatie, de încălzire si ventilatie, precum si de control al instalatiilor si echipamentelor folosite;

15. asigură inspectia si controlul suprafetelor de păsuni si fânete la nivel national, în scopul mentinerii suprafetelor, exploatării si întretinerii acestora în conditii tehnico-economice corespunzătoare;

16. controlează valorificarea superioară a păsunilor si fânetelor;

17. coordonează si controlează activitatea de identificare, individualizare si înregistrare a ecvinelor, în colaborare cu unitătile de profii si asociatiile profesionale ale crescătorilor, în vederea organizării bazei nationale de date si a gestionării informatiilor privind calitatea si evolutia materialului biologic;

18. controlează modul de implementare în teritoriu a programului national de ameliorare si al realizării si eficientei acestuia, pe specii;

19. controlează sistemul de identificare si individualizare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

20. execută inspectia de stat în domeniul estimării valorii de ameliorare si a aprecierii conformatiei corporale prin descrierea liniară a caracterelor de exterior la candidatele mame de tauri (CMT), precum si la fiicele taurilor introdusi în testare după descendenti în primele 100 de zile de la fătare;

21. coordonează si controlează respectarea măsurilor privind ameliorarea, reproductia dirijată si profilaxia genetică la nivel national, zonal si în profil teritorial, la animalele de interes zooeconomic;

22. controlează si avizează iesirile din efectiv ale animalelor de reproductie de înaltă valoare genetică înscrise în registrele genealogice ale raselor, cu exceptia reformei de necesitate;


23. controlează modul de desfăsurare a activitătilor de reproductie si programele de ameliorare si de productie în fermele de elită si propune, anual, excluderea acelora care nu respectă programul de ameliorare si introducerea altora care corespund cerintelor privind regulamentul de functionare, încurajând astfel concurenta între producătorii de material biologic valoros;

24. efectuează inspectia în unitătile cuprinse în controlul oficial al performantelor de productie, prin verificarea prin sondaj a performantelor înscrise în documentele oficiale ale organizatiilor sau asociatiilor acreditate pentru această activitate;

25. controlează respectarea normelor zootehnice de atestare a reproducătorilor, elaborate de compartimentele de profil ale Agentiei;

26. instruieste bonitorii pe rase din cadrul oficiilor judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si al asociatiilor de crescători;

27. controlează modul de nominalizare a împerecherilor la speciile de interes zootehnic, pentru asigurarea progresului genetic, făcută de către asociatii;

28. realizează evaluarea profesională a controlorilor care efectuează controlul oficial al productiei;

29. coordonează si îndrumă tehnic împreună cu asociatiile extinderea însământărilor artificiale la toate speciile de animale de interes zootehnic;

30. coordonează si controlează modul de inventariere a femelelor din circuitul de reproductie, pe specii si rase;

31. coordonează si controlează programele de reproductie pe specii;

32. instruieste comisiile de bonitare, clasare si autorizare a reproducătorilor masculi utilizati la montă naturală si controlează modul cum este organizată monta naturală dirijata, acolo unde este cazul, privind asigurarea cu reproducători valorosi autorizati de către oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, respectarea încărcăturii de femele pe reproducător, precum si modul de întretinere, furajare si utilizare a reproducătorilor masculi la montă naturală, în vederea obtinerii unei natalităti corespunzătoare fiecărei specii;

33. realizează controlul tehnic al activitătilor de profil, propunând măsuri si interdictie partială sau totală în folosirea materialului seminal brut sau conservat, atunci când conditiile de calitate nu corespund normelor interne aprobate si legislatiei în vigoare;

34. participă la instruirea personalului de specialitate din unitătile teritoriale de profil în vederea însusirii metodologiei specifice privind evaluarea calitativă si receptia materialului seminal, precum si în actiunea de perfectionare profesională a operatorilor de însământări artificiale;

35. autorizarea hergheliilor si a altor unităti din domeniul cresterii cabalinelor;

36. coordonarea si acordarea numărului unic - UELN si eliberarea pasaportului, prin oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie;

37. aprobă activităti cu impact în cresterea si ameliorarea cabalinelor si dispune răspunderi si sanctiuni;

38. controlează activitatea de crestere, reproductie si gradul de ameliorare a cabalinelor de rasa din hergheliile de stat si particulare, participă la clasarea si ierarhizarea cabalinelor de rasă, verifică corectitudinea datelor înscrise în cărtile de rasă si autorizează armăsarii pepinieri din herghelii si de montă publica, în scopul îmbunătătirii genetice a populatiilor de cabaline si al conservării patrimoniului genetic cabalin;

39. realizează inspectia si controlul activitătilor tehnice complexe de identificare, evaluare, conservare si protejare a resurselor genetice animale, la nivelul standardelor internationale si în relatie de parteneriat tehnic cu organisme nationale si internationale de profil;

40. controlează modul de îndeplinire si respectare a criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selectie, fermele de reproductie si statiile de incubatie;

41. controlează aplicarea normelor tehnice privind producerea si comercializarea ouălor pentru incubatie si a puilor de fermă, luând toate măsurile necesare pentru a impune penalităti pentru orice încălcare a acestor norme, respectiv retrage numărul de identificare acordat statiilor de incubatie care nu respectă prevederile normelor tehnice privind producerea si comercializarea ouălor pentru incubatie si a puilor de fermă;

42. controlează modul de îndeplinire si respectare a criteriilor în vederea acreditării stupinelor de elită si a stupinelor de multiplicare;

43. controlează modul de implementare, îndeplinire si respectare a programelor de conservare a populatiilor de animale vulnerabile, în pericol, în stare critică de disparitie si dezvoltă banca natională de gene zootehnice;

44. acreditează asociatiile de crescători de specii de animale care nu fac obiectul programelor de conservare si utilizare a resurselor genetice animale (porumbei, câini, pisici si alte animale de companie);

45. coordonează si controlează aplicarea eficientă a programelor de ameliorare si de reproductie;

46. acreditează fermele si statiunile de testare în care se realizează testarea performantelor raselor, liniilor, hibrizilor si noilor creatii biologice;

47. coordonează activitătile de omologare, iar controlul în statiunile si fermele de testare se realizează de către centrele regionale prin oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie;

48. emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor si noilor creatii biologice;

49. controlează calitatea laptelui crud prin laboratoarele proprii, în vederea determinării parametrilor (grăsime, proteină, iactoză, celule somatice, încărcătura de germeni etc.) utilizati în evaluările genetice si în vederea acordării ajutoarelor de stat;

50. controlează prin laboratoare specializate calitatea produselor apicole;

51. execută testele ADN la animalele de înaltă valoare genetică din controlul oficial al productiei, în vederea nominalizării împerecherilor si producerii de descendentă valoroasă pentru folosirea la însământări artificiale;

52. efectuează teste în vederea depistării precoce a unor anomalii genetice transmisibile din generatie în generatie;

53. efectuează teste ADN în vederea stabilirii paternitătii produsilor obtinuti din embriotransfer, însământări artificiale si monta naturală autorizată, pe specii;

54. coordonează si îndrumă tehnic organizarea si desfăsurarea activitătii de informatizare si computerizare a retelei nationale de ameliorare si reproductie în zootehnie;

55. organizează si administrează baza natională de date, pe specii, prelucrarea în sistem computerizat a informatiilor din domeniul reproductiei, selectiei, resurselor genetice animale, cresterii animalelor, nutritiei animalelor, individualizarea animalelor etc, în colaborare cu unitătile de profil si asociatiile crescătorilor de animale;

56. este abilitată să desfăsoare actiuni delegate de autoritatea acreditată pentru derularea operatiunilor de gestionarea fondurilor europene;

57. avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională;

58. Îndeplineste orice alte atributii ce rezultă din prezenta hotărâre si din reglementările legale în vigoare, pentru a sprijini eficient si permanent o reală competentă si concurentă în zootehnia românească, pentru dezvoltarea economico-socială si asigurarea permanentă a securitătii alimentare a populatiei tării noastre.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un director general, numit, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite.


(3) Directorul general conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(4) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare unor persoane cu functii de conducere din cadrul Agentiei.

Art. 5. - (1) Filialele regionale se reorganizează ca centre regionale pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, denumite centre regionale, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei, organizate în teritoriu, după cum urmează: lasi, Constanta, Bucuresti, Dolj, Arad, Cluj si Brasov.

(2) Numărul de posturi pentru fiecare centru regional, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc, în conditiile legii, prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 6. - (1) Personalul Autoritătii Hipice Nationale se preia de către Agentie, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

(2) Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Agentiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Personalul centrelor regionale se asigură prin preluarea a 30% din personalul oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene, specialisti cu studii superioare, care vor exercita atributii de inspectie de stat în zootehnie în cadrul centrului regional, precum si prin preluarea personalului existent în centrele regionale ale Autoritătii Hipice Nationale.

Art. 7. - (1) Agentia preia prin protocol de predare-preluare patrimoniul Autoritătii Hipice Nationale.

(2) Centrele regionale preiau prin protocol de predare-preluare patrimoniul necesar pentru desfăsurarea activitătii de la oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie ale judetelor lasi, Constanta, Bucuresti, Dolj, Arad, Cluj si Brasov, precum si pe cel aferent centrelor regionale ale Autoritătii Hipice Nationale.

(3) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) si (2) se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.403.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.