MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 779/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

331. - Lege privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

1.647. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

342. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

1.658. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

343. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.659. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.351. - Hotărāre pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

274. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind desemnarea responsabilitătilor pentru implementarea părtii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

 

275. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de īnchiriere si repartizare de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazării politistilor si cadrelor militare īn activitate


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 276 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) primirea la muncă a persoanelor fără īncheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 331.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.647.


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 352 din 26 mai 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) revendicări ale contractorilor īn baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanta de arbitraj sau instanta de judecată;".

2. La articolul I punctul 1, după litera g) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) sume pentru acoperirea plătii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 342.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.658.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 191 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Īn aplicarea prevederilor prezentului articol se elaborează norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetării si inovării."

2. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. După alineatul (2) al articolului 169 se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

«(21) Īncepānd cu anul 2010, beneficiază de accize specifice reduse si producătorii de bere care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală ce depăseste 200.000 hl/an, estimează o productie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an si care īndeplinesc cerintele prevăzute la alin. (4), cu conditia īnstiintării autoritătii fiscale competente īn termenul prevăzut la alin. (3), conform prevederilor din norme.

(22) Producătorii de bere prevăzuti la alin. (21), care īn cursul anului constată că productia realizată depăseste cantitatea de 200.000 hl/an, datorează acciza specifică si au obligatia plătii, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei īn care se constată depăsirea respectivei cantităti, a diferentei dintre acciza specifică si acciza specifică redusă, precum si a majorărilor de īntārziere aferente diferentei de plată, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Īn cadrul aceluiasi termen, producătorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscală competentă declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale īn care au declarat si plătit acciza specifică redusă.

(23) Producătorii de bere prevăzuti la alin. (21), care īn cursul anului estimează că vor avea o productie care va depăsi cantitatea de 200.000 hl/an, pot plăti acciza specifică si vor īnstiinta despre acest fapt autoritatea fiscală competentă, īnstiintarea autoritătii fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu īnlătură obligatia plătii diferentei dintre acciza specifică si acciza specifică redusă, precum si a majorărilor de īntārziere aferente diferentei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Īn vederea evidentierii obligatiilor fiscale datorate īn plus fată de cele achitate cu titlu de acciză specifică redusă, producătorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscală competentă declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale īn care au declarat si plătit acciza specifică redusă.»"

Art. II. - Producătorii de bere care īndeplinesc conditiile prevăzute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală ce depăseste 200.000 hl/an, dar care estimează īn cursul anului 2009 o productie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an, beneficiază de acciza specifică redusă cu conditia īnstiintării autoritătii fiscale competente īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, conform conditiilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004. Pentru acciza plătită pānă la data depunerii īnstiintării se procedează la restituirea diferentei de acciză īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Īn vederea evidentierii obligatiilor fiscale plătite īn plus cu titlul de acciză specifică, producătorii de bere au obligatia de a depune, la autoritatea fiscală competentă, declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele de declarare īn care au efectuat plata accizei specifice.

Art. III. - Producătorii de bere care īn anul anterior intrării īn vigoare a prezentei legi au īndeplinit conditiile prevăzute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si care au detinut instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală care depăseste 200.000 hl/an, dar au realizat o productie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an, pot solicita īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi restituirea diferentei dintre acciza specifică plătită si acciza specifică redusă. Sumele reprezentānd diferenta de acciză se restituie īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza actului de control prin care vor fi individualizate aceste sume.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 343.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.659.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 719 din 23 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decāt cele la care sunt arondati conform domiciliului sau care sunt omisi din lista electorală permanentă, modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, precum si modelul declaratiei pe propria răspundere pe care o completează alegătorul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, ce vor fi folosite la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009, prevăzute īn anexele nr. 5-9."

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărāre."

3. Anexa nr. 2 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărāre.

4. După anexa nr. 4 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 5-9, al căror cuprins este prevăzut īn anexele nr. 2-6 la prezenta hotărāre.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2009.

Nr. 1.351.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

SUPLIMENTAREA

bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, pentru cheltuielile aferente organizării si desfăsurării referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

 

 

 

- mii lei -

INSTITUTIA

Capitolul

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri si servicii

 

 

 

 

 

Ministerul Administratiei si Internelor

 

697

5.830

6.527

1. aparatul propriu si institutiile prefectului

51.01

697

5.378

6.075

2. Regia Autonom㠄Monitorul Oficial" - tipărirea buletinelor de vot

51.01

 

440

440

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 51.01

51.01

697

5.818

6.515

 

 

 

 

 

Aparatul central

61.01

 

12

12

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 61.01

61.01

 

12

12

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

697

5.830

6.527

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

Modelul

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orase si comune, care va fi folosită la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

Municipiul, orasul...............

Comuna............................

 

Pag.

JUDETUL...........................

Sectia de votare nr..............

Satul.................................

Strada...............................

 

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

pentru referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul (nr. imobil, bloc, apt.)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

............................

Secretar,

.......................

Seful biroului judetean de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor

............................

Seful serviciului public comunitar –judetean de evidentă a persoanelor,

............................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti, care va fi folosită la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

Pag..........

Sectorul...........................

MUNICIPIUL BUCURESTI

Strada...............................

Sectia de votare nr..............

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

pentru referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul (nr. imobil, bloc, apt.)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

............................

Secretar,

............................

Seful Serviciului de adminstrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti,

................................................

Seful Serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor sectorului ..., municipiul Bucuresti,

................................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

Modelul

tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decāt cele la care sunt arondati conform domiciliului sau care sunt omisi din lista electorală permanentă la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

JUDETUL*.................................

Pag..........

Sectia de votare nr.***................

Municipiul, orasul, comuna**........

 

 

TABEL

cu alegătorii care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea de domiciliu sau care sunt omisi din lista electorală permanentă la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(str, nr. imobil, bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

..................................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

NOTĂ:

Aceste tabele se pot completa cu următoarele categorii de alegători:

- alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază īn raza teritorială a sectiei de votare respective, īnsă au fost omisi din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al sectiei de votare;

- membrii biroului electoral al sectiei de votare, persoanele īnsărcinate cu mentinerea ordinii care nu sunt īnscrisi īn copia listei electorale permanente din acea sectie;

- alegătorii care īn ziua votării se află īn altă comună, alt oras sau municipiu decāt cel de domiciliu, precum si alegătorii care votează la sectiile de votare din străinătate.


* Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „Municipiul Bucuresti", īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate se va scrie „Străinătate".

** Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „sectorul nr. ...", iar īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate se va completa denumirea tării unde este organizată sectia.

*** Īn cazul sectiilor de votare organizate īn străinătate, după număr se va scrie: „organizată īn localitatea...........".


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

Modelul

tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

ROMĀNIA

JUDETUL*.................................

Pag..........

Sectia de votare nr.................

Municipiul, orasul, comuna**........

 

 

TABEL

cu alegătorii care īsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(str, nr. imobil, bloc, apartament)

Tipul, seria si nr. actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

……………………………………………….

Numele si prenumele***

......................................

Numele si prenumele

......................................

Semnătura

......................................

Semnătura

......................................

Numele si prenumele***

......................................

 

Semnătura

......................................


* Īn cazul municipiului Bucuresti se va scrie „Municipiul Bucuresti .

** Īn cazul municipiului Bucuresti seva scrie „sectorul nr. ..."

*** Membrii biroului electoral al sectiei de votare care īnsotesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 9 la Hotărārea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

Modelul

declaratiei pe propria răspundere pe care o completează alegătorul care īsi exercită dreptul de vot la altă sectie de votare decāt cea la care este arondat conform domiciliului, care va fi folosită la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul,...............................................................(numele si prenumele alegătorului) , posesor al...................................................(tipul actului de identitate), cu seria........nr..................., avānd CNP.................................., domiciliat īn1.........................................., (localitatea) str..........................................nr...........Judetul/sectorul........................................, cunoscānd prevederile art. 265 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romāniei, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se pedepseste cu īnchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă si interzicerea exercitării unor drepturi, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea art. 292 din Codul penal, că astăzi nu am mai votat si nu voi mai vota la altă sectie de votare pentru referendumul national.

 

Data

.............................

Semnătura

.............................


1 Īn cazul cetăteanului romān cu domiciliul īn străinătate se vor trece adresa completă si mentiunea „domiciliul īn străinătate".


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind desemnarea responsabilitătilor pentru implementarea părtii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

 

Avānd īn vedere prevederile Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionānd īn calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Acordului de īmprumut subsidiar nr. 312/2004 īncheiat īntre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor referitor la Proiectul de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.669/2005 privind constituirea si functionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 alin. (3) lit. a) si art. 8 din Hotărārea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Īn vederea īndeplinirii obligatiilor asumate de Ministerul Administratiei si Internelor pentru realizarea obiectivelor părtii A - „Consolidarea capacitătii de finantare si management īn situatii de urgentă" a Proiectului de diminuare a riscurilor īn cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, denumit īn continuare Proiectul, se deleagă responsabil secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului.

(2) Īn această calitate, secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului are următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, la nivel decizional, Ministerul Administratiei si Internelor īn relatia cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b) reprezintă Ministerul Administratiei si Internelor īn cadrul Comitetului de coordonare a Proiectului;

c) reprezintă, īn calitate de presedinte, Ministerul Administratiei si Internelor īn cadrul Comitetului director de asigurare la dezastre;

d) este presedinte al Comitetului de coordonare a implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă;

e) coordonează activitatea Unitătii de management al Proiectului, denumită īn continuare UMP-MAI;

f) reprezintă Ministerul Administratiei si Internelor īn relatia cu celelalte institutii implicate īn derularea si implementarea Proiectului.

Art. 2. - (1) Īn vederea implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă, denumit īn continuare SMISU, dezvoltat īn cadrul Proiectului, se constituie Comitetul de coordonare a implementării SMISU, ca structură interministerială, denumit īn continuare CCI.

(2) CCI este alcătuit din cāte un reprezentant din cadrul următoarelor institutii si structuri, la nivelul conducerii acestora, astfel:

a) Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS);

b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă (IGSU);

c) Directia generală de comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor (DGCTI-MAI);

d) UMP-MAI.

(3) CCI are următoarele atributii:

a) asigură īndeplinirea obiectivelor SMISU pe durata implementării acestuia;

b) aprobă Planul de proiect, precum si celelalte documente īn legătură cu implementarea SMISU, pe baza propunerilor echipei de proiect;

c) ia decizii strategice īn legătură cu implementarea SMISU;

d) asigură alocarea necesarului de resurse umane si materiale pentru implementarea SMISU;

e) asigură furnizarea serviciilor de comunicatii si tehnologia informatiei, precum si suportul tehnic necesar īn vederea configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de DGCTI-MAI si, respectiv, STS;

f) aprobă finalizarea fiecărei etape a implementării SMISU;

g) solutionează eventualele divergente ivite īn procesul de implementare a SMISU;

h) informează, prin presedintele CCI, Comitetul National pentru Situatii de Urgentă despre stadiul implementării SMISU.

(4) Atributiile CCI se realizează īn mod informai, fără a fi necesară īntrunirea acestuia īntr-un cadru oficial.

(5) CCI ia decizii īn plen, īn sedinte convocate de presedinte ori de cāte ori este necesar. Deciziile cu implicatii contractuale se pun īn practică prin īncheierea de amendamente la contract.

Art. 3. - (1) Īn scopul constituirii capacitătii tehnice necesare implementării SMISU se īnfiintează echipa de proiect, formată din managerul de proiect, desemnat de către UMP-MAI, si grupuri de suport alcătuite din personal de specialitate din cadrul institutiilor si structurilor reprezentate īn CCI, cu următoarele atributii:

1. managerul de proiect:

a) reprezintă UMP-MAI īn toate problemele uzuale privind implementarea SMISU, īn conformitate cu prevederile contractuale;

b) coordonează activitatea echipei de proiect;

c) asigură īntocmirea si transmiterea notificărilor, instructiunilor, ordinelor, certificărilor, aprobărilor si a altor comunicări potrivit prevederilor contractuale;

d) informează periodic CCI asupra stadiului implementării SMISU;


2. grupul de suport tehnic si operational al IGSU:

a) asigură informatiile necesare la elaborarea Planului de proiect, Descrierii cerintelor software (SRS), Arhitecturii de sistem, Planului de instruire, Planului de testare īnainte de punerea īn functiune, Planului de testare pentru acceptanta operatională;

b) analizează, avizează si propune spre aprobare documentele enumerate mai sus;

c) asigură informatiile necesare si participă la testarea īnainte de punerea īn functiune si la testarea pentru acceptanta operatională;

d) analizează, avizează si propune spre aprobare documentele īntocmite cu rezultatele testării īnainte de punerea īn functiune si, respectiv, ale testării pentru acceptanta operatională;

e) acordă sprijin UMP-MAI īn vederea asigurării conditiilor necesare livrării, instalării si receptiei echipamentelor, precum si desfăsurării sesiunilor de instruire si, respectiv, a testărilor.

(2) Grupul de suport tehnic al STS asigură suportul tehnic necesar īn vederea configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de STS.

(3) Grupul de suport tehnic al DGCTI-MAI asigură suportul tehnic necesar īn vederea asigurării interoperabilitătii cu alte sisteme ale MAI, configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de reteaua de comunicatii voce date a MAI (RCVD), precum si reglementarea aspectelor privind functionalitătile sistemului.

Art. 4. - La solicitarea echipei de proiect, UMP-MAI īi acordă acesteia sprijin de specialitate financiar si juridic.

Art. 5. - Corespondenta īn cadrul Proiectului se poartă prin intermediul postei electronice.

Art. 6. - Documentele elaborate pentru implementarea SMISU au caracter de confidentialitate.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 612/2008 privind conducerea, controlul si comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă - SMISU, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 661 din 22 septembrie 2008.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2009.

Nr. 274.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de īnchiriere si repartizare de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazării politistilor si cadrelor militare īn activitate

 

Avānd īn vedere că, potrivit art. 31 alin. (1) si (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, si art. 201 alin. 1 si 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, politistii/cadrele militare īn activitate au dreptul la o compensatie lunară pentru chirie de pānă la 50% din salariul de bază, īn situatia īn care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, numărul mare al personalului Ministerului Administratiei si Internelor care potrivit legii beneficiază de compensatia lunară pentru chirie,

tinānd seama de starea generală a societătii romānesti, precum si de dinamica situatiei operative datorate recesiunii economice, de faptul că Ministerul Administratiei si Internelor se află īn imposibilitatea de a mai acorda compensatia lunară pentru chirie politistilor/cadrelor militare īn activitate, īn cuantumul la care acestia ar avea dreptul potrivit legii, fiind astfel afectată desfăsurarea activitătii specifice institutiei īn domeniul ordinii si sigurantei publice,

luānd īn considerare solutia identificată prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste că Ministerul Administratiei si Internelor poate īnchiria, pe perioadă determinată, īn conditiile legii, spatii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau īn folosintă gratuită politistilor si cadrelor militare īn activitate care īndeplinesc conditiile legale amintite,

īn temeiul art. 7 alin. (4) si art. 17 alin. (51) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste criteriile si conditiile de īnchiriere si repartizare de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazării politistilor si cadrelor militare īn activitate.

Art. 2. - (1) Īnchirierea spatiilor locative prevăzute la art. 1 se realizează de către structurile Ministerului Administratiei si Internelor, de la persoane fizice sau juridice, după cum urmează:

a) Directia economico-administrativă, pentru personalul unitătilor aparatului central al ministerului si al structurilor subordonate acestora din municipiul Bucuresti, ai căror sefi nu au calitatea de ordonator de credite sau nu dispun de structuri logistice;

b) ordonatorul de credite, pentru personalul propriu si al structurilor subordonate acestora, ai căror sefi nu au calitatea de ordonator de credite;

c) inspectoratul de politie judetean, pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. f), g) si i);

d) institutia prefectului, pentru personalul serviciilor publice comunitare din cadrul acesteia.

(2) Atribuirea contractelor de īnchiriere se realizează printr-o procedură de solicitare de oferte, pentru fiecare tip de unitate locativă, aplicāndu-se criteriul pretului cel mai scăzut, īn ordine crescătoare, pānă la acoperirea necesarului de spatii locative.

(3) Contractele de īnchiriere se īnregistrează la directiile generale ale finantelor publice, cu exceptia celor īncheiate cu persoane juridice care au īn obiectul de activitate īnchirierea de imobile.

(4) Procedurile de īnchiriere si proiectele contractelor de īnchiriere se aprobă de către fiecare structură care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere.

Art. 3. - (1) Conditiile care stau la baza īncheierii contractelor de īnchiriere sunt următoarele:

a) īncadrarea strictă īn fondurile alocate;

b) utilizarea eficientă a fondurilor publice;

c) numărul spatiilor locative īnchiriate trebuie să se īncadreze īn numărul solicitărilor;

d) spatiile locative īnchiriate trebuie să fie bransate la utilităti publice;

e) spatiile locative īnchiriate trebuie să īndeplinească exigentele minimale prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) spatiile locative īnchiriate trebuie să fie situate īn localitatea īn care īsi desfăsoară activitatea politistii/cadrele militare care vor beneficia de acestea si la o distantă de cel mult 500 m de cel/cea mai apropiat (ă) punct de acces/statie pentru mijloace de transport īn comun;

g) spatiile locative trebuie să fie īnchiriate pentru o perioadă de minimum 5 ani, cu prelungirea automată a contractelor de īnchiriere, dacă proprietarii nu īsi exprimă, cu cel putin 30 de zile īnainte de expirarea termenului prevăzut pentru īncetarea contractelor, optiunea privind rezilierea acestora;

h) cheltuielile curente aferente administrării spatiului locativ īnchiriat trebuie să fie de cel mult 30% din salariul de bază/solda lunară.

(2) Contractele de īnchiriere pot fi īncheiate si cu exceptarea de la īndeplinirea următoarelor conditii prevăzute la alin. (1), dacă există acordul expres al solicitantului acelui spatiu, astfel:

a) lit. d) - pot fi īncheiate contracte de īnchiriere dacă, din motive obiective, spatiile locative ofertate īn mediul rural nu sunt bransate la utilităti publice;

b) lit. e) - pot fi īncheiate contracte de īnchiriere atunci cānd spatiile locative ofertate nu īndeplinesc exigentele minimale;

c) lit. f) - spatiile locative īnchiriate sunt situate īn locatii care permit īndeplinirea atributiilor de serviciu;

d) lit. g) - pot fi īncheiate contracte de īnchiriere pentru o perioadă mai mică de 5 ani dacă, din motive obiective, contractele de īnchiriere nu pot fi īncheiate pentru o perioadă de 5 ani;

e) lit. h) - cheltuielile curente aferente administrării spatiului locativ īnchiriat pot fi mai mari decāt nivelurile stabilite.

(3) Prin cheltuieli curente aferente administrării spatiului locativ, īn sensul alin. (1) lit. h), se īntelege:

a) cheltuieli privind furnizarea apei potabile si menajere, agentului termic, gazelor si energiei electrice;

b) cheltuieli pentru administrarea si īntretinerea spatiilor comune: igienizarea spatiilor, energie electrică, paza spatiilor locative.

Art. 4. - (1) Beneficiază de spatiile locative prevăzute la art. 1 politistul si cadrul militar īn activitate numiti īn prima functie sau mutati īn interesul serviciului īntr-o altă localitate/garnizoană decāt cea īn care īsi au domiciliul, dacă īndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu efectuează naveta la si de la locul de muncă;

b) politistul/cadrul militar īn activitate ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuintă proprietate personală īn localitatea/garnizoana īn care a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

c) politistul/cadrul militar īn activitate ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de īnchiriere, o locuintă din fondul locativ de stat īn localitatea/garnizoana unde a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

d) nu a beneficiat, nici el/ea si nici sotia/sotul, de nicio altă formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte prin intermediul ministerului ori nu i-a fost repartizată locuintă de serviciu/de interventie.

(2) Beneficiază de spatiile locative prevăzute la art. 1 politistul si cadrul militar īn activitate numiti īn prima functie sau mutati īn interesul serviciului īn localitatea/garnizoana īn care īsi au domiciliul, dacă īndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) politistul/cadrul militar īn activitate ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuintă proprietate personală īn localitatea de domiciliu;

b) politistul/cadrul militar īn activitate ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de īnchiriere, o locuintă din fondul locativ de stat īn localitatea de domiciliu;

c) nu a beneficiat, nici el/ea si nici sotia/sotul, de nicio altă formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte prin intermediul ministerului ori nu i-a fost repartizată locuintă de serviciu/de interventie;

d) politistul/cadrul militar īn activitate se află īn una dintre situatiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, la art. 3 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cadrelor militare īn activitate din Ministerul Apărării Nationale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Beneficiază de spatiile locative prevăzute la art. 1 politistul/cadrul militar īn activitate numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului īntr-o altă localitate/garnizoană decāt cea īn care īsi are domiciliul, care ulterior īsi stabileste domiciliul īn noua localitate si īndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).

Art. 5. - (1) Seful structurii este obligat să īnstiinteze īn scris personalul propriu care īndeplineste conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1) si (V) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, sau la art. 201 alin. 1 si 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la posibilitatea asigurării unor spatii locative necesare cazării acestuia.

(2) Īn vederea asigurării unui spatiu locativ, personalul prevăzut la alin. (1) care beneficiază de compensatia lunară pentru chirie trebuie să īnainteze sefului structurii din care face parte rapoarte individuale cuprinzānd:

a) datele necesare stabilirii exigentelor minimale pe care trebuie să le īndeplinească spatiul locativ;

b) datele la care se referă criteriile de repartizare a spatiilor locative prevăzute īn anexa nr. 1.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) care nu beneficiază de compensatia lunară pentru chirie poate să īnainteze sefului structurii din care face parte rapoarte individuale cuprinzānd datele prevăzute la alin. (2), precum si date privind īndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau, după caz, la art. 4 alin. (2).

(4) Rapoartele individuale īnaintate potrivit alin. (2) si (3) stau la baza formulării solicitării ofertei de spatii locative si trebuie īnsotite de copii ale documentelor care atestă datele din raport.

(5) Prin personal care beneficiază de compensatia lunară pentru chirie se īntelege politistul/cadrul militar īn activitate căruia i s-a aprobat acordarea compensatiei lunare pentru chirie, chiar dacă plata efectivă a dreptului bănesc nu se realizează, si nu a intervenit o situatie de īncetare a acestui drept.

Art. 6. - (1) Īn cazul īn care sotul/sotia politistului/cadrului militar īn activitate este īncadrat/īncadrată īn structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor care au sediul īn aceeasi localitate/garnizoană, beneficiază de prevederile prezentului ordin numai unul dintre acestia.

(2) Īn situatia īn care politistii/cadrele militare īn activitate, sot si sotie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărtiti īn fapt, fiecare dintre acestia beneficiază de prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Īn vederea stabilirii necesarului de spatii locative care se dau īn folosintă gratuită, se efectuează anchete sociale de către comisiile prevăzute la art. 16.

(2) Īn urma efectuării anchetei sociale, īn functie de īncadrarea īn conditiile de atribuire a spatiilor locative, comisiile de anchetă socială acceptă/resping rapoartele depuse de solicitanti.

(3) Rezultatele anchetelor sociale se consemnează īntr-un proces-verbal care se īnaintează structurilor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere.

(4) Structurile prevăzute la alin. (3) initiază si derulează procedurile de īnchiriere a spatiilor locative prin compartimentul specializat īn achizitii, īn baza procesului-verbal prevăzut la alin. (3).

Art. 8. - (1) Comisiile prevăzute la art. 17 alin. (2) analizează, pe baza documentelor puse la dispozitie de către compartimentul prevăzut la art. 7 alin. (4), ofertele de spatii locative primite si stabilesc eligibilitatea acestora.

(2) Pentru aparatul central analizarea ofertelor de spatii locative si stabilirea eligibilitătii acestora se realizează de către Directia economico-administrativă, prin compartimentul specializat īn achizitii.

(3) Ofertele eligibile se prezintă persoanelor care au īnaintat rapoarte individuale, īnsotite de documente justificative care atestă īndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4.

(4) Ordinea prezentării ofertelor se stabileste pe baza criteriilor de repartizare a spatiilor locative prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Īn urma prezentării ofertelor, persoanele care au īnaintat rapoarte individuale trebuie să īsi exprime īn scris, īn termen de 5 zile lucrătoare, acordul sau refuzul cu privire la atribuirea spatiului locativ. Neexprimarea optiunii privind atribuirea spatiului locativ, īn termen, se consideră refuz tacit.

(2) Atunci cānd politistul/cadrul militar īn activitate care beneficiază de compensatie de chirie refuză repartizarea unui spatiu locativ, dacă acel spatiu īndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-h), devin incidente prevederile art. 15 lit. e) din Hotărārea Guvernului nr. 284/2005, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 14 lit. e) din Hotărārea Guvernului nr. 1.867/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Pe baza acordurilor exprimate īn conditiile art. 9 alin. (1), structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) īncheie contractele de īnchiriere a spatiilor locative.

(2) Spatiile locative īnchiriate se dau īn folosintă gratuită pe baza:

a) contractului de comodat, al cărui model este prevăzut īn anexa nr. 2, īncheiat īntre structura contractantă si politistul/cadrul militar īn activitate căruia i s-a repartizat spatiul locativ, denumit īn continuare titularul contractului de comodat;

b) procesului-verbal de predare-primire a spatiului locativ si a bunurilor aferente īnscrise īn inventarul anexat acestuia.

Art. 11. - (1) Pentru īncheierea contractului de comodat, politistul/cadrul militar īn activitate prezintă, īn original si īn copie, următoarele documente:

a) documentul de identitate al titularului contractului de comodat;

b) certificatul de nastere al titularului contractului de comodat si, după caz, al membrilor de familie;

c) certificatul de căsătorie, după caz.

(2) La īncheierea contractului de comodat, politistul/cadrul militar īn activitate trebuie să depună o declaratie pe propria răspundere prin care se obligă să informeze īn scris comisia de anchetă socială despre orice schimbare intervenită, de natură să modifice conditiile prevăzute la art. 4, īn termen de cel mult 5 zile de la data la care au intervenit aceste schimbări.

Art. 12. - Dreptul de folosintă gratuită a spatiului locativ primit si obligatiile prevăzute la art. 14 alin. (1) īncep la data semnării contractului de comodat si a procesului-verbal de predare-primire, prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 13. - (1) Situatiile īn care contractul de comodat īsi īncetează valabilitatea sunt următoarele:

a) la īmplinirea termenului pentru care a fost īncheiat, dacă nu s-a solicitat prelungirea;

b) īn cazul īncetării contractului de īnchiriere;

c) la solicitarea scrisă a titularului contractului de comodat, īnregistrată la secretariatul structurii din care face parte;

d) cānd titularul contractului de comodat nu si-a īndeplinit obligatiile pentru o perioadă de 3 luni consecutive;

e) cānd titularul contractului de comodat nu s-a mutat efectiv īn locuinta repartizată din motive imputabile lui, īn termen de 30 de zile de la data īncheierii contractului de comodat;

f) cānd titularul contractului de comodat si-a īncetat activitatea īn cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

g) cānd titularul contractului de comodat a fost mutat īn aceeasi localitate/garnizoană sau a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, la o altă structură din responsabilitatea celor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

h) cānd titularul contractului de comodat s-a mutat la cerere īn altă localitate/garnizoană;

i) cānd titularul contractului de comodat a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană si nu a intervenit schimbarea structurii care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere, dacă titularul nu si-a exprimat īn scris acordul privind mentinerea valabilitătii contractului de comodat;

j) cānd titularul contractului de comodat sau sotul/sotia acestuia a dobāndit, īn aceeasi localitate/garnizoană, o locuintă proprietate personală;

k) la īncheierea căsătoriei, dacă sotul/sotia are locuintă proprietate personală īn localitatea/garnizoana īn care titularul contractului de comodat a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

l) cānd politistul/cadrul militar īn activitate este trimis īn misiune permanentă īn străinătate;


m) la īncheierea contractului de īnchiriere pentru locuinta de serviciu sau locuinta de interventie ori la data acceptării īn scris a cazării īn căminul de garnizoană/localitate;

n) la īncheierea de către politist sau de către sotia/sotul acestuia/acesteia a contractului de īnchiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, īn localitatea īn care politistul a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

o) la īncheierea de către cadrul militar īn activitate sau de către sotul/sotia acestuia/acesteia a contractului de īnchiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, cu plata subventionată a chiriei, a cărei locatie īi permite īndeplinirea atributiilor de serviciu.

(2) Īn cazul īn care titularul contractului de comodat a fost mutat la o altă structură din responsabilitatea celor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere din aceeasi localitate/garnizoană īn care īsi desfăsoară activitatea, este obligatorie īncheierea unui contract de subīnchiriere īntre cele două structuri.

Art. 14. - (1) Titularii contractelor de comodat au următoarele obligatii:

a) să nu cedeze dreptul de folosintă asupra spatiilor locative repartizate;

b) să folosească spatiile locative numai īn conformitate cu destinatia acestora;

c) să nu execute modificări sau lucrări de construire la spatiile locative preluate;

d) să achite la termen cheltuielile curente aferente administrării spatiului locativ īnchiriat;

e) să predea spatiul locativ īn conditii normale de folosintă, tinānd cont de starea acestuia la momentul īnchirierii, precum si bunurile din dotare.

(2) Titularii contractelor de comodat au următoarele drepturi:

a) să solicite, īn scris, structurilor din care fac parte reīnnoirea contractului de comodat cu cel putin 30 de zile īnainte de expirarea acestuia;

b) să īsi exprime īn scris acordul privind mentinerea valabilitătii contractului de comodat, cānd au fost mutati īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, fără a se schimba structura care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

c) să solicite īn scris īncetarea valabilitătii contractului de comodat;

d) să solicite īn scris aprobarea schimbului de spatii locative cu alt titular de contract de comodat, īn cadrul aceleasi structuri care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

e) să solicite īn scris īncheierea unui nou contract de comodat cānd au fost mutati īn aceeasi localitate/garnizoană sau au fost mutati īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, la o altă structură din responsabilitatea celor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere.

Art. 15. - (1) Structurile contractante au obligatia de a preda titularului contractului de comodat locuinta īn conditii normale de folosintă si de a urmări modul īn care acesta īsi īndeplineste obligatiile care īi revin.

(2) Structurile contractante au obligatia de a reīnnoi contractele de comodat pentru care au primit solicitări.

(3) Īn situatia īn care titularul contractului de comodat refuză să remedieze daunele produse din motive imputabile acestuia, structura contractantă ia măsuri de recuperare a pagubelor produse, conform prevederilor legale īn vigoare.

Art. 16. - (1) La nivelul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor se constituie comisii de anchetă socială, numite prin ordin de zi/dispozitie zilnică a sefului structurii, la īnceputul fiecărui an, după cum urmează:

a) pentru personalul unitătilor aparatului central al ministerului si al structurilor subordonate acestora, comisii constituite la nivelul fiecărei unităti a aparatului central sau al structurilor subordonate acestora;

b) pentru personalul din aparatul propriu al fiecărui ordonator secundar de credite, comisii constituite la nivelul fiecărei/fiecărui directii sau serviciu independent din cadrul acestora, după caz;

c) pentru personalul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă al Municipiului Bucuresti, comisii constituite la nivelul fiecărei/fiecărui directii, sectii, detasament sau serviciu independent din cadrul acestora, după caz;

d) pentru personalul inspectoratelor judetene, comisii constituite la nivelul fiecărei/fiecărui inspectorat, sectii, politii municipale/orăsenesti, detasament sau sector de politie de frontieră din cadrul acestora, după caz;

e) pentru personalul din aparatul propriu al structurilor ai căror sefi au calitatea de ordonator tertiar de credite nementionate la lit. c) si d), comisii constituite la nivelul acestora;

f) pentru personalul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor detasat la serviciile publice comunitare teritoriale, comisii constituite la nivelul inspectoratelor de politie judetene;

g) pentru personalul din cadrul punctelor de frontieră aeroportuare, comisii constituite la nivelul acestora;

h) pentru personalul serviciilor publice comunitare din cadrul institutiilor prefectului, comisii constituite la nivelul institutiilor prefectului;

i) pentru centrele medicale judetene, precum si pentru personalul structurilor teritoriale nementionate la lit. f) si g) ai căror sefi nu sunt ordonatori de credite, comisii constituite la nivelul inspectoratelor de politie judetene.

(2) Componenta si atributiile comisiilor de anchetă socială sunt prevăzute īn anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) La nivelul unitătilor aparatului central al ministerului si al structurilor subordonate acestora se constituie Comisia aparatului central de repartizare a spatiilor locative īnchiriate, a cărei componentă si atributii sunt prevăzute īn anexa nr. 4.

(2) La nivelul fiecărei structuri al cărei sef are calitatea de ordonator secundar sau tertiar de credite se constituie comisii de repartizare a spatiilor locative īnchiriate, ale căror componentă si atributii sunt prevăzute īn anexa nr. 5.

Art. 18. - (1) Evidenta spatiilor locative īnchiriate se tine de fiecare structură contractantă si se centralizează la nivelul ordonatorului secundar de credite, după caz, precum si la Directia logistică, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Structurile de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite si ale ordonatorilor tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal au obligatia să transmită Directiei logistice orice modificare a situatiei spatiilor locative īnchiriate, īn termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.

Art. 19. - Structurile care gestionează resursele umane comunică comisiilor de repartizare, īn conditiile legii si potrivit competentelor, orice modificări de care au luat cunostintă intervenite īn situatia familială sau īn raporturile de serviciu ale personalului căruia i-au fost repartizate īn folosintă gratuită spatii locative.

Art. 20. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 21. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 231/2009 pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de īnchiriere de către Ministerul Administratiei si Internelor, pe perioadă determinată, a unor spatii locative necesare cazării politistilor si cadrelor militare īn activitate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 638 din 28 septembrie 2009.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2009.

Nr. 275.

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

de repartizare a spatiilor locative

 

Repartizarea spatiilor locative se face īn următoarea ordine de priorităti:

a) cānd solicitantii beneficiază de compensatie lunară pentru chirie, are prioritate solicitantul a cărui indemnizatie lunară pentru chirie este mai mare; īn caz de egalitate, are prioritate solicitantul a cărui vechime la plata compensatiei lunare pentru chirie este mai mare;

b) cānd unul dintre solicitanti beneficiază de compensatie lunară pentru chirie, acesta are prioritate īn raport cu cei care nu beneficiază de compensatie lunară pentru chirie;

c) cānd solicitantii nu beneficiază de compensatie lunară pentru chirie, are prioritate solicitantul al cărui venit lunar pe familie este mai mic; īn caz de egalitate, are prioritate solicitantul a cărui vechime īn serviciu/activitate īn Ministerul Administratiei si Internelor este mai mare.

Prin familia solicitantului se īntelege: sotul/sotia si copiii, dacă acestia vor locui efectiv īmpreună cu solicitantul.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT DE COMODAT

Nr...............din.............................

 

- model -

 

I. Părtile contractului

Īntre (structura/unitatea................), cu sediul īn................, reprezentată prin.................., si domnul/doamna...................., īn calitate de titular, din structura/unitatea................, posesor (oare) al/a BI/CI seria.........nr............., eliberat (ă) de..............la data de..........., īn baza Procesului-verbal de repartitie nr......... din...........al comisiei de repartizare a spatiilor locative................, s-a īncheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului īl constituie stabilirea conditiilor privind darea īn folosintă gratuită a spatiului locativ īnchiriat.

Art. 2. - Valabilitatea contractului este de...............ani, cu īncepere de la data semnării acestuia de către ambele părti.

Art. 3. - Contractul poate fi reīnnoit la solicitarea scrisă a domnului/doamnei................., īnaintată cu cel putin 30 de zile īnainte de expirare, cu acordul structurii/unitătii........................

III. Obligatiile structurii/unitătii

Art. 4. - Structura se obligă:

a) să predea titularului contractului de comodat locuinta īn stare normală de folosintă, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a acesteia si a bunurilor aferente; bunurile se īnscriu īn inventare care se anexează la procesul-verbal;

b) să urmărească modul īn care titularul contractului de comodat īsi īndeplineste obligatiile care īi revin prin prezentul contract;

c) să reīnnoiască contractul de comodat la solicitarea scrisă a titularului;

d) să ia măsuri de recuperare a pagubelor produse din motive imputabile titularului contractului de comodat;

e) dacă este cazul, să īncheie, potrivit competentei, contracte de subīnchiriere cu privire la spatiile locative īnchiriate.

IV. Drepturile si obligatiile titularului contractului de comodat

Art. 5. - (1) Titularul contractului de comodat se obligă:

a) să nu cedeze dreptul de folosintă asupra spatiilor locative repartizate;

b) să folosească spatiile locative numai īn conformitate cu destinatia acestora;

c) să nu execute modificări sau lucrări de construire la spatiile locative preluate;

d) să achite la termen cheltuielile curente aferente administrării spatiului locativ īnchiriat;

e) să predea spatiul locativ īn conditii normale de folosintă, tinānd cont de starea acestuia la momentul īnchirierii, precum si bunurile din dotare.

(2) Titularul contractului de comodat are următoarele drepturi:

a) să solicite īn scris structurilor din care face parte reīnnoirea contractului de comodat cu cel putin 30 de zile īnainte de expirarea acestuia;


b) să īsi exprime īn scris acordul privind mentinerea valabilitătii contractului de comodat, cānd a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, fără a se schimba structura care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

c) să solicite īn scris īncetarea valabilitătii contractului de comodat;

d) să solicite īn scris aprobarea schimbului de spatii locative cu alt titular de contract de comodat, īn cadrul aceleasi structuri care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

e) să solicite īn scris īncheierea unui nou contract de comodat, cānd a fost mutat īn aceeasi localitate/garnizoană sau cānd a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, la o altă structură din responsabilitatea celor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere.

Art. 6. - Forta majoră exonerează de răspundere părtile.

V. Litigii

Art. 7. - Litigiile de orice fel decurgānd din executarea prezentului contract de comodat sunt de competenta instantei de judecată.

VI. Īncetarea contractului de comodat

Art. 8. - Situatiile īn care contractul de comodat īsi īncetează valabilitatea sunt următoarele:

a) la īmplinirea termenului pentru care a fost īncheiat, dacă nu s-a solicitat prelungirea;

b) īn cazul īncetării contractului de īnchiriere;

c) la solicitarea scrisă a titularului contractului de comodat, īnregistrată la secretariatul structurii din care face parte;

d) cānd titularul contractului de comodat nu si-a īndeplinit obligatiile pentru o perioadă de 3 luni consecutive;

e) cānd titularul contractului de comodat nu s-a mutat efectiv īn locuinta repartizată din motive imputabile lui, īn termen de 30 de zile de la data īncheierii contractului de comodat;

f) cānd titularul contractului de comodat si-a īncetat activitatea īn cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

g) cānd titularul contractului de comodat a fost mutat īn aceeasi localitate/garnizoană sau a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană, la o altă structură din responsabilitatea celor care au dreptul să īncheie contracte de īnchiriere;

h) cānd titularul contractului de comodat s-a mutat la cerere īn altă localitate/garnizoană;

i) cānd titularul contractului de comodat a fost mutat īn interesul serviciului īn altă localitate/garnizoană si nu a intervenit schimbarea structurii care are dreptul să īncheie contracte de īnchiriere, dacă titularul nu si-a exprimat īn scris acordul privind mentinerea valabilitătii contractului de comodat;

j) cānd titularul contractului de comodat sau sotia/sotul acestuia/acesteia a dobāndit, īn aceeasi localitate/garnizoană, o locuintă proprietate personală;

k) la īncheierea căsătoriei, dacă sotul/sotia are locuintă proprietate personală īn localitatea/garnizoana īn care titularul contractului de comodat a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

l) cānd politistul/cadrul militar īn activitate este trimis īn misiune permanentă īn străinătate;

m) la īncheierea contractului de īnchiriere pentru locuinta de serviciu sau locuinta de interventie ori la data acceptării īn scris a cazării īn căminul de garnizoană/localitate;

n) la īncheierea de către politist sau de către sotia/sotul acestuia/acesteia a contractului de īnchiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, īn localitatea īn care politistul a fost numit īn prima functie sau mutat īn interesul serviciului;

o) la īncheierea de către cadrul militar īn activitate sau de către sotia/sotul acestuia/acesteia a contractului de īnchiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, cu plata subventionată a chiriei, a cărei locatie īi permite īndeplinirea atributiilor de serviciu.

VII. Prezentul contract de comodat se īncheie īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte.

 

Structura/unitatea,

.............................

Titularul contractului de comodat

.............................

 

ANEXA Nr. 3

COMPONENTA SI ATRIBUTIILE

comisiilor de anchetă socială

 

1. Comisiile de anchetă socială au următoarea componentă:

a) membri:

- seful/adjunctul sefului structurii īn cadrul căreia solicitantul īsi desfăsoară activitatea, care are si calitatea de presedinte al comisiei, cu drept de vot;

- 2 politisti/cadre militare īn activitate din cadrul structurii īn care īsi desfăsoară activitatea solicitantul, cu drept de vot;

b) secretar - un politist/cadru militar īn activitate din cadrul structurii īn care īsi desfăsoară activitatea solicitantul, fără drept de vot.

2. Lucrările comisiilor de anchetă socială se desfăsoară īn prezenta membrilor acestora, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă.

3. La lucrările comisiilor de anchetă socială participă, după caz, īn calitate de invitati, fără drept de vot:

a) reprezentantul Corpului National al Politistilor;

b) cāte un reprezentant al organizatiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii īn cadrul căreia solicitantul īsi desfăsoară activitatea.

4. Comisiile de anchetă socială au următoarele atributii:

a) efectuează verificarea situatiei locative a solicitantului si a datelor mentionate īn rapoartele individuale;

b) īn urma efectuării anchetei sociale, īn functie de īncadrarea īn conditiile de atribuire a spatiilor locative, acceptă/resping rapoartele depuse de solicitanti;

c) consemnează rezultatele centralizate ale anchetelor sociale īntr-un proces-verbal care se īnaintează structurii contractante.


 

ANEXA Nr. 4

 

COMPONENTA SI ATRIBUTIILE

comisiei aparatului central de repartizare a spatiilor locative īnchiriate

 

1. Comisia aparatului central de repartizare a spatiilor locative īnchiriate are următoarea componentă:

a) membri:

- secretarul general adjunct, care are si calitatea de presedinte al comisiei, cu drept de vot;

- directorii structurilor aparatului central ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite sau īnlocuitorii legali ai acestora, cu drept de vot;

- directorul Directiei economico-administrative sau īnlocuitorul legal al acestuia, cu drept de vot;

b) secretar - seful Grupului suport logistic din cadrul Directiei economico-administrative, fără drept de vot.

2. Lucrările comisiei se desfăsoară īn prezenta membrilor acesteia, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă.

3. La lucrările comisiei participă, īn calitate de invitati, fără drept de vot:

a) reprezentantul Corpului National al Politistilor;

b) cāte un reprezentant al organizatiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii īn cadrul căreia solicitantul īsi desfăsoară activitatea.

4. Comisia are următoarele atributii:

a) analizează rezultatele selectiei de oferte de spatii locative;

b) īntocmeste procesul-verbal de analiză si repartizare a spatiilor locative īnchiriate;

c) aprobă solicitările de schimburi de spatii locative īnchiriate īntre personal.

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPONENTA SI ATRIBUTIILE

comisiilor de repartizare a spatiilor locative īnchiriate

 

1. Comisiile de repartizare a spatiilor locative īnchiriate au următoarea componentă:

a) membri:

- seful/adjunctul structurii contractante, care are si calitatea de presedinte al comisiei, cu drept de vot;

- seful componentei de logistică, cu drept de vot;

- consilierul juridic, cu drept de vot;

- seful componentei de resurse umane, cu drept de vot;

- reprezentantul componentei financiare, cu drept de vot;

b) secretar - seful componentei de administrare a patrimoniului imobiliar, fără drept de vot.

 

NOTĂ:

Īn cadrul comisiilor de repartizare a spatiilor locative īnchiriate constituite la nivelul inspectoratelor de politie judetene participă, ca membri cu drept de vot, sefii structurilor teritoriale care nu au calitatea de ordonator de credite, pentru care inspectoratele de politie judetene realizează īnchirierea.

 

2. Lucrările comisiilor de repartizare a spatiilor locative īnchiriate se desfăsoară īn prezenta membrilor acestora, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă.

3. La lucrările comisiilor de repartizare a spatiilor locative īnchiriate participă, după caz, īn calitate de invitati, fără drept de vot:

a) reprezentantul Corpului National al Politistilor;

b) cāte un reprezentant al organizatiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii īn cadrul căreia solicitantul īsi desfăsoară activitatea.

4. Comisiile au următoarele atributii:

a) analizează ofertele de spatii locative si stabilesc eligibilitatea acestora;

b) īntocmesc procesul-verbal de analiză si repartizare a spatiilor locative īnchiriate;

c) aprobă solicitările de reīnnoire a contractelor de comodat si schimburi de spatii locative īntre personal;

d) īntocmesc, la īnceputul fiecărui an, pānă la data de 31 ianuarie, situatia privind necesarul de locuinte pentru personalul propriu si al structurilor pentru care realizează īnchirierea.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.