MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 773/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.304. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului īntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

1.312. - Hotărāre privind trecerea unui sector de drum national, aflat īn proprietatea publică a statului, situat īn judetul Cluj, din administrarea municipiului Cāmpia Turzii īn administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., īn vederea realizării activitătilor de interes public national īn domeniul administrării drumurilor nationale

 

1.320. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84/439. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

 

267. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind punerea īn aplicare a prevederilor Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

 

3.062/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            Rectificări la:

             - Decizia primului-ministru nr. 745/2009;

             - Decizia primului-ministru nr. 746/2009

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului īntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului īntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2009, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 700.000 lei, la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice comerciale si de muncă", titlul 10 „Cheltuieli de personal", necesară pentru gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare.


Art. 2. - Ministerul īntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat si īn volumul si īn structura bugetului Ministerului īntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul īntreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

interimar,

Gabriel Sandu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.304.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea unui sector de drum national, aflat īn proprietatea publică a statului, situat īn judetul Cluj, din administrarea municipiului Cāmpia Turzii īn administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., īn vederea realizării activitătilor de interes public national īn domeniul administrării drumurilor nationale

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 20 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 privind īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din Romānia", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui sector de drum national, aflat īn proprietatea publică a statului, situat īn judetul Cluj, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cāmpia Turzii īn administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., īn vederea realizării activitătilor de interes national īn domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre Consiliul Local al Municipiului Cāmpia Turzii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.312.


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national situat īn judetul Cluj, aflat īn proprietatea publică a statului si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Cāmpia Turzii, care trece īn administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A, īn vederea realizării activitătilor de interes national īn domeniul administrării drumurilor nationale

 

Nr. crt.

Nr. MFP conform Hotărārii

Guvernului nr. 15/2004

Denumirea si traseul sectorului de drum

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite sectorul de drum

Persoana juridică īn administrarea căreia se transmite sectorul de drum

Pozitii kilometrice si lungime

1.

13136

Cod de clasificare 1.3.7.2

DN 15(E60)

Compus din Str. 1 Decembrie si Str. Laminoristilor

Consiliul Local al Municipiului Cāmpia Turzii,

judetul Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia -

S.A.

6+050 - 11+600 L = 5,55 km

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 si al art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 675 din 8 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul unic, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 76.220 mii lei, cu care a fost suplimentat bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009 la capitolul 81.01 „Combustibili si energie", titlul 51 „Transferuri īntre unităti ale administratiei publice", prin Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, către bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre."

2. Īn anexă, numărul curent 34 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Judetul

Localitatea

Suma compensată (mii lei)

„34.

Societatea Comercială TERMA CONFORT - S.R.L.

Teleorman

Rosiorii de Vede

1.446"

 

3. Ultimul rānd din anexă va avea următorul cuprins:

 

„total:

76.220"

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 84 din 5 noiembrie 2009

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

Nr. 439 din 9 noiembrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si c) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007, corelate cu cele ale art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 671/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emit următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Preturile locale de referintă se stabilesc de autoritătile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate, conform art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare. După data de 1 octombrie a fiecărui an, autoritatea de reglementare competentă transmite autoritătilor administratiei publice locale preturile locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei din localitatea respectivă."

2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Compensarea unitară pentru combustibilul utilizat la producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, determinată potrivit prezentei metodologii, reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată, urmānd ca suma efectiv alocată să fie recalculată īn functie de suma prevăzută īn bugetul de stat cu acest scop.

(2) Prevederile alin. (1) vor fi specificate īn deciziile de stabilire a preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Diferenta dintre suma maximă si suma efectiv alocată de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate va fi acoperită integral din bugetul autoritătii administratiei publice locale implicate, potrivit art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Eduard Nicusor Manea


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind punerea īn aplicare a prevederilor Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

 

Avānd īn vedere prevederile pct. 3.1.1 lit. b) sectiunea a 3-a „Principiile de gestionare operatională a crizei" din Cap. II „Conceptia strategică de actiune" din Planul-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 826/2009,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Măsurile cuprinse īn Planul-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 826/2009, denumit īn continuare Plan-cadru, se aplică īn toate unitătile aparatului central, institutiile si structurile din subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit īn continuare minister, īn scopul protejării personalului propriu, pregătirii autoritătilor si a populatiei pentru furnizarea unui răspuns rapid si eficient, mentinerii capacitătii operative pentru īndeplinirea misiunilor specifice stabilite īn competentă si interventia īn sprijinul populatiei.

Art. 2. - La nivelul inspectoratelor generale/similare si al structurilor teritoriale se elaborează planuri proprii de continuitate a activitătii īn cazul unei pandemii, conform prevederilor anexei nr. 1 la Planul-cadru, īn termen de 30 de zile de la publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 3. - Ministerul asigură, īn baza hotărārii Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, controlul operational al activitătii globale īncepānd cu faza 4, situatia 4B, astfel cum se stabileste īn Planul-cadru, prin:

a) Centrul operational national din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, pentru coordonarea operatională a structurilor ministerului pe timpul gestionării situatiei de urgentă;

b) Centrul operational de comandă al ministerului, pentru realizarea măsurilor de ordine si sigurantă publică si īndeplinirea functiilor de sprijin.

Art. 4. - Structurile ministerului pun īn aplicare măsurile cuprinse īn Planul de actiune al Ministerului Administratiei si Internelor de implementare a Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prefectii asigură īn teritoriul de competentă implementarea măsurilor prevăzute īn Planul-cadru si dispun elaborarea planului judetean de urgentă īn caz de pandemie, pe baza căruia structurile teritoriale ale ministerului elaborează planuri de actiune proprii pentru realizarea sarcinilor ce le revin.

Art. 6. - (1) Organizarea procesului de comunicare publică la nivelul ministerului se realizează pe baza liniilor strategice de comunicare si informare stabilite de Comitetul National pentru Situatii de Urgentă, astfel:

a) la nivel national, de Centrul National de Comunicare si Informare Publică, constituit potrivit Hotărārii Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publică pentru situatii de urgentă;

b) la nivel teritorial, de prefect, cu participarea celorlalte autorităti locale, prin intermediul centrelor de comunicare si informare publică constituite la nivelul acestora.

(2) Datele si informatiile de interes operativ se comunică ierarhic, imediat, la Centrul operational de comandă al ministerului.

Art. 7. - La nivelul Directiei medicale se constituie o rezervă de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante si alte materiale specifice pentru situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice. Directia medicală asigură pentru structurile subordonate materiale si echipamente de protectie personală si asigură sprijinul/interventia medicală pentru personalul ministerului.

Art. 8. - La solicitarea Ministerului Sănătătii, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si Directia medicală participă la elaborarea ordinului comun pentru stabilirea posturilor medicale avansate si a listei cu medicamente, materiale sanitare si echipamente necesare interventiei si asigurării fazei prespitalicesti.

Art. 9. - (1) Verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se realizează de către structurile ministerului cu atributii īn domeniu, īn conformitate cu competentele stabilite potrivit reglementărilor legale īn vigoare.

(2) Directia generală management operational, īn colaborare cu Directia pentru relatiile cu institutiile prefectului, elaborează, īn baza rapoartelor transmise de structurile centrale, sinteza cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin Hotărārea Guvernului nr. 826/2009 si prin prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 267.


ANEXĂ

 

PLAN DE ACTIUNE

al Ministerului Administratiei si Internelor de implementare a Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

 

Nr. crt.

Actiunea/Măsura

Termen

Cine răspunde

Observatii

1.

Elaborarea de către prefect, īn calitate de presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgentă, a ordinului pentru punerea īn aplicare a Planului-cadru

5 zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Secretariatul tehnic permanent al comitetului judetean pentru situatii de urgentă

 

2.

Elaborarea planurilor judetene de urgentă īn caz de pandemie si īnaintarea spre aprobare comitetului judetean pentru situatii de urgentă

20 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Prefectul judetului

 

3.

Transmiterea, īn format electronic, la Centrul operational national din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, a planurilor judetene de urgentă īn caz de pandemie

25 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Secretariatul tehnic permanent al comitetului judetean pentru situatii de urgentă

 

4.

Elaborarea de către structurile teritoriale ale ministerului a planurilor de actiune proprii pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planurile judetene de urgentă īn caz de pandemie

40 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Sefii/comandantii structurilor teritoriale ale ministerului

 

5.

Completarea si transmiterea la Directia generală management operational a matricelor prevăzute īn anexele nr. 3 si 5 la Planul-cadru

30 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Directia medicală si inspectoratele generale

 

6.

Centralizarea si transmiterea către Ministerul Sănătătii a matricelor prevăzute īn anexele nr. 3 si 5 la Planul-cadru

35 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Directia generală management operational

 

7.

Solicitarea către Ministerul Sănătătii a matricelor prevăzute īn anexele nr. 2 si 4 la Planul-cadru

35 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

8.

Elaborarea planului de vaccinare, pentru personalul de interventie prevăzut īn anexa nr. 3 la Planul-cadru

30 de zile de la publicarea ordinului ministrului administratiei si internelor

Directia medicală

 

9.

Transmiterea, la Directia generală management operational, a rapoartelor cu privire la realizarea măsurilor de implementare a Planului-cadru

La finalizarea actiunilor

Directia medicală si inspectoratele generale/similare

 

10.

Actualizarea permanentă, īn functie de evolutia situatiei operative, a documentelor de planificare īn domeniu

Permanent

Sefii/comandantii structurilor teritoriale ale ministerului

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 si al art. 6 pct. VI. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 3.062/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Adăscălitei Nina, fiica lui Vasilachi Gheorghe si Serafima, născută la data de 31 octombrie 1967 īn localitatea Surie, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, Str. Independentei nr. 47, ap. 54. (7.780/2003) Copii minori: Adăscălitei Ion, născut la data de 11 septembrie 1996.

2. Andriută Iulian, fiul lui Mihail si Liuba, născut la data de 28 februarie 1984 īn localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. I. Grosu nr. 8. (909/2007)

3. Armasu Diana, fiica lui Mihail si lulia, născută la data de 15 ianuarie 1984 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 30, ap. 45. (480/2005)

4. Baiu Roman, fiul lui Moisei si Liubov, născut la data de 31 martie 1985 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Chioselia Mare, str. Stefan cel Mare nr. 11. (3.513/2006)

5. Barbacaru Dionis, fiul lui Mihai si Lidia, născut la data de 20 septembrie 1984 īn localitatea Bălăbănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 73. (1.563/2005)

6. Basiul Eugenia, fiica lui Onici Ion si Eudochia, născută la data de 1 septembrie 1949 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 7. (3.890/2003)

7. Bass Nadejda, fiica lui Gavril Nicolae si Ecaterina, născută la data de 8 octombrie 1951 īn localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 58. (15.430/2003) Copii minori: Bass Dumitru, născut la data de 4 decembrie 1991.

8. Bejan Mihail, fiul lui Gheorghe si Silvia, născut la data de 14 aprilie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Praga nr. 61. (9.050/2003)

9. Bejan Sergiu, fiul lui Gheorghe si Silvia, născut la data de 8 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Praga nr. 61. (9.050/2003)

10. Berdos Marcel, fiul lui Chirii si Axenia, născut la data de 26 aprilie 1979 īn localitatea Cismea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str.-la Unirii nr. 25. (239/2004)

11. Bītca Oxana, fiica lui Suman Ion si Ana, născută la data de 9 aprilie 1982 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 2, ap. 66. (15.945/2003) Copii minori: Bītca Nina, născută la data de 10 iunie 2002.

12. Bocancea Dorin, fiul lui Alexandru si Zinaida, născut la data de 10 noiembrie 1968 īn localitatea Corjeuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, orasul Lipcani, Str. Libertătii nr. 32, ap. 6. (9.780/2003)


13. Bodiu Dorian, fiul lui Leonid si Svetlana, născut la data de 29 iulie 1984 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soldănesti, str. Boris Glavan nr. 22. (1.798/2005)

14. Bortă Elena, fiica lui Andrei si Vera, născută la data de 4 noiembrie 1984 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (2.136/2005)

15. Bourosu Petru, fiul lui Gheorghe si Galina, născut la data de 15 septembrie 1983 īn localitatea Ghidighici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Ion Vatmanu nr. 3. (602/2004)

16. Brasoveanu Anatolie, fiul lui Ion si Eudochia, născut la data de 17 octombrie 1977 īn localitatea Risipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, str. Bucovinei nr. 22. (1.706/2003)

17. Breahna Dumitru, fiul lui Tudor si Alexandra, născut la data de 19 septembrie 1976 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (4.782/2003)

18. Breahna Sergiu, fiul lui Tudor si Alexandra, născut la data de 22 octombrie 1973 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (4.781/2003)

19. Buclis Olga, fiica lui Nicolae si Svetlana, născută la data de 24 iulie 1983 īn localitatea Lipcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Visinilor nr. 28. (3.927/2006)

20. Budan Lilia, fiica lui Vasile si Eugenia, născută la data de 6 ianuarie 1981 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 47. (7.959/2003)

21. Buiuc Sergiu, fiul lui Boris si Elena, născut la data de 4 decembrie 1948 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ivancea. (3.451/2005)

22. Buiuc Vera, fiica lui Gasper Petru si Ana, născută la data de 5 februarie 1952 īn localitatea Furceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ivancea. (3.450/2005)

23. Bularga Andrei, fiul lui loachim si Tamara, născut la data de 16 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sf. Petru nr. 14. (11.137/2003)

24. Bularga Dorin, fiul lui loachim si Tamara, născut la data de 14 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miron Costin nr. 1, bl. 2, ap. 10. (11.136/2003)

25. Bularga loachim, fiul lui Stefan si Efimia, născut la data de 21 septembrie 1961 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miron Costin nr. 1, bl. 2, ap. 10. (11.136/2003)

26. Buruiană Marina, fiica lui Mihail si Maria, născută la data de 6 noiembrie 1981 īn localitatea Sărata Galbenă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mereseni. (1.071/2005)

27. Busuioc Maria, fiica lui Loghin Tudor si Ana, născută la data de 27 februarie 1981 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina. (5.981/2003) Copii minori: Busuioc Alexandra Valeria, născută la data de 10 iunie 2007.

28. Busuncian Elena, fiica lui Petru si Tatiana, născută la data de 11 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, bl. 1, ap. 129. (13.149/2003)

29. Buzu Fiodor, fiul lui Ion si Nadejda, născut la data de 30 noiembrie 1983 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina (1.456/2005)

30. Candu Lilia, fiica lui Balaban Andrei si Olga, născută la data de 7 august 1975 īn localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni. (9.084/2003)

31. Cantīr Dumitru, fiul lui Simion si Lidia, născut la data de 8 noiembrie 1984 īn localitatea Holercani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Holercani. (3.593/2006)

32. Capros Hristiana, fiica lui Nicolae si Natalia, născută la data de 24 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 15, bl. 2, ap. 34. (2.097/2005)

33. Caraulan Sergiu, fiul lui Nichita si Maria, născut la data de 1 septembrie 1958 īn localitatea Valea Jdanului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Sărăteni. (454/2004)

34. Castravet Radu, fiul lui Stefan si Vasilisa, născut la data de 4 octombrie 1981 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 210. (2.216/2005)

35. Cazacu Alina, fiica lui Vladimir si Aculina, născută la data de 23 ianuarie 1987 īn localitatea Topal, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Călărasi nr. 63, ap. 68. (4.614 bis/2004)

36. Căpăstru Adrian, fiul lui Tudor si Liuba, născut la data de 22 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Bogdan P Hasdeu nr. 35. (12.654/2003)

37. Căpăstru Liuba, fiica lui Tulbure Vasile si Olga, născută la data de 9 octombrie 1954 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Bogdan P Hasdeu nr. 35. (8.772/2003)

38. Căpăstru Tatiana, fiica lui Tudor si Liuba, născută la data de 12 august 1988 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 35. (8.748/2003)

39. Căpăstru Tudor, fiul lui - si Căpăstru Elena, născut la data de 20 iunie 1954 īn localitatea Siscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Bogdan P Hasdeu nr. 35. (8.748/2003)

40. Cemīrtan Andrei, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 31 octombrie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Ion Creangă nr. 40, ap. 8. (43/2007)

41. Cerneleanu Angela, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 2 aprilie 1975 īn localitatea Gura-Căinarului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Gura Căinarului. (1.787/2003) Copii minori: Cerneleanu Marius, născut la data de 8 iulie 2008, si Cobīlas Veaceslav, născut la data de 2 decembrie 2003.

42. Chifac Ghenadie, fiul lui Mihail si Liuba, născut la data de 6 martie 1983 īn localitatea Glinjeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Glinjeni. (6.431/2003)


43. Ciobanu Irina, fiica lui Semina Ion si Elena, născută la data de 3 mai 1981 īn localitatea Donici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Donici. (160/2004)

44. Ciobanu Radu, fiul lui Alexandru si Maria, născut la data de 31 mai 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 227. (15.777/2003)

45. Ciuciu Simion, fiul lui Grigore si Anastasia, născut la data de 10 septembrie 1949 īn localitatea Brăviceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Virtutii nr. 10. (976/2005)

46. Ciurca Sergiu, fiul lui Grigore si Lidia, născut la data de 14 martie 1983 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Diaconas nr. 10. (307/2005)

47. Cīrlan Petru, fiul lui Nicolae si Ana, născut la data de 28 octombrie 1957 īn localitatea Ghioitosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Bd. Renasterii nr. 27, ap. 14. (10.526/2003)

48. Cociu Natalia, fiica lui Nicolae si Varvara, născută la data de 3 ianuarie 1959 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (415/2005)

49. Codreanu Inga, fiica lui Constantin si Tatiana, născută la data de 11 iulie 1984 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Slobozia, satul Sucleia, str. Cosevoi nr. 14. (671/2003)

50. Cojocaru Andrei, fiul lui Anatolie si Alexandra, născut ia data de 20 septembrie 1979 īn localitatea Speia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, comuna Speia. (7.830/2003)

51. Cojocaru Natalia, fiica lui Petcov Vasile si Petcova Olga, născută la data de 10 iunie 1979 īn localitatea Nemirovscoe, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Speia, str. Dacia nr. 6. (7.829/2003) Copii minori: Cojocaru Adriana, născută la data de 16 mai 2002.

52. Cojocaru Sergiu, fiul lui Anatolie si Alexandra, născut la data de 12 iunie 1977 īn localitatea Speia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Speia. (7.831/2003)

53. Cojuhari Diana, fiica lui Florea Dumitru si Liuba, născută la data de 15 aprilie 1978 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. P Movilă nr. 1. (1.409/2004) Copii minori: Cojuhari Cătălina, născută la data de 24 ianuarie 2001.

54. Cojuhari Oleg, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 21 martie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Cismele nr. 34, bl. A. (362/2004)

55. Condrea Arghira, fiica lui Perciun Mihail si Maria, născută la data de 23 noiembrie 1948 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (2.160/2005)

56. Constantin Ion, fiul lui Simion si Ana, născut la data de 20 octombrie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Micăuti. (7.909/2003)

57. Covali Ana, fiica lui Sturza Gheorghe si Vera, născută la data de 15 noiembrie 1956 īn localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 92, bl. 1, ap. 28. (388/2003)

58. Curcubăt Ion, fiul lui Anton si Tecla, născut la data de 11 septembrie 1962 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Otovasca nr. 21A, ap. 4. (13.879/2003)

59. Dabija Veaceslav, fiul lui Pavel si Elisaveta, născut la data de 8 octombrie 1979 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. P Hajdău nr. 12. (6.602/2003)

60. Danisina Nadejda, fiica lui Svet Mihail si Vera, născută la data de 1 februarie 1958 īn localitatea Saharna Nouă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 211. (1.617/2005)

61. Dercaci Constantin, fiul lui Valeriu si Elena, născut la data de 11 aprilie 1991 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. V Miele nr. 44. (1.552/2003)

62. Dercaci Valeriu, fiul lui Sava si Vera, născut la data de 16 februarie 1967 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. V Miele nr. 44. (1.552/2003) Copii minori: Deraci Zinaida, născută la data de 5 mai 1992.

63. Doga Irina, fiica lui Fiodor si Ecaterina, născută la data de 12 decembrie 1982 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Fructovaia nr. 4/1. (3.817/2006)

64. Dohotaru Daniela, fiica lui Leonid si Silvia, născută la data de 30 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 39. (15.649/2003)

65. Dohotaru Leonid, fiul lui Alexei si Serafima, născut la data de 26 iunie 1957 īn localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 39. (15.651/2003)

66. Dohotaru Silvia, fiica lui Cernolev Sava si Minodora, născută la data de 1 octombrie 1957 īn localitatea Verejeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1,ap. 39. (15.650/2003)

67. Doroschevici Nina, fiica lui Nicolae si Liuba, născută la data de 1 decembrie 1950 īn localitatea Siscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 13, bl. 2, ap. 133. (14.399/2003)

68. Dulgher Ion, fiul lui lurie si Elena, născut la data de 28 ianuarie 1981 īn localitatea Leuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Leuseni. (3.100/2005)

69. Efode Igor, fiul lui Ion si Svetlana, născut la data de 20 ianuarie 1981 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 39, bl. 1, ap. 53. (2.395/2006)

70. Flocea Oxana, fiica lui Zgherea Nicolae si Ana, născută la data de 11 septembrie 1980 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Visinilor nr. 43. (154/2005) Copii minori: Flocea Cristian, născut la data de 27 septembrie 2002.

71. Foltea Mariana, fiica lui Gheorghe si Maria, născută la data de 19 decembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 51, bl. 3, ap. 39. (6.719/2003)

72. Foltea Nadejda, fiica lui Gheorghe si Maria, născută la data de 30 aprilie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 51, bl. 3, ap. 39. (6.724/2003)

73. Frei Gheorghe, fiul lui Grigore si Tatiana, născut la data de 5 ianuarie 1962 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sīngera, str. D. Cantemir nr. 16. (836/2006)

74. Friniuc Oleg, fiul lui Igor si Maria, născut la data de 12 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 188, bl. 9, ap. 64. (3.158/2005)

75. Frunza Tatiana, fiica lui Creciun Nicolae si Ana, născută la data de 24 decembrie 1980 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. P. Hasdeu nr. 3. (3.288/2003) Copii minori: Frunza Ana-Maria, născută la data de 27 octombrie 2001.

76. Furdui Oxana, fiica lui Petru si Vera, născută la data de 7 martie 1980 īn localitatea Vărăncău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Vatra, str. Stefan Vodă nr. 33, ap. 30. (3.353/2005)

77. Gaibu Pavel, fiul lui Dionis si Zinovia, născut la data de 12 iulie 1953 īn localitatea Frumusica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Haiducilor nr. 44. (7.461/2003)

78. Gaiduc Ion, fiul lui Gheorghe si Raisa, născut la data de 10 decembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 107, ap. 37. (1.149/2003) Copii minori: Gaiduc Daniela, născută la data de 22 decembrie 2000.

79. Garbuz Olesea, fiica lui Vladimir si Elena, născută la data de 15 ianuarie 1988 īn localitatea Buteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Buteni. (1.319/2005)

80. Garbuz Valeria, fiica lui Vladimir si Elena, născută la data de 5 decembrie 1986 īn localitatea Buteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Buteni. (1.318/2005)

81. Garbuz Vladimir, fiul lui Vasile si Pelaghia, născut la data de 6 octombrie 1963 īn localitatea Buteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Buteni. (1.319/2005)

82. Ghimp Alexandra, fiica lui Biciug Ion si Domnica, născută la data de 22 octombrie 1952 īn localitatea Lucăseuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hīncesti nr. 222, bl. A. (2.242/2006)

83. Gorasov Carolina, fiica lui Sitari Ion si Galina, născută la data de 12 decembrie 1971 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. loan Livescu nr. 15. (3.516/2004) Copii minori: Gorasov Alexandru, născut la data de 12 ianuarie 1994, si Gorasov Gabriela, născută la data de 26 ianuarie 2001.

84. Gorasov Igor, fiul lui Vasile si Valeria, născut la data de 30 noiembrie 1968 īn localitatea Burlănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. loan Livescu nr. 15. (3.517/2004)

85. Gramatic Ghenadie, fiul lui Nicolae si Valentina, născut la data de 10 septembrie 1976 īn localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Magda Isanos nr. 12, ap. 9. (2.224/2005) Copii minori: Gramatic Ana, născută la data de 2 mai 2004.

86. Grati Elena, fiica lui Serghei si Natalia, născută la data de 22 aprilie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Decebal nr. 40. (16.648/2003)

87. Grati Serghei, fiul lui Alexandru si Eudochia, născut la data de 14 august 1961 īn localitatea Hīrtopul Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Decebal nr. 40. (16.648/2003) Copii minori: Grati Alexandru, născut la data de 16 iunie 1992.

88. Guzun Chirii, fiul lui Chirii si Natalia, născut la data de 27 aprilie 1979 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Drăsliceni. (282/2003)

89. Guzun Mihail, fiul lui Vasile si Eugenia, născut la data de 1 ianuarie 1954 īn localitatea Chitcanii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 106. (3.396/2005 )

90. Hartung Olga, fiica lui Petru si Tatiana, născută la data de 12 august 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 8, bl. 1, ap. 52. (9.536/2003)

91. Iepuras Mihail, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 20 ianuarie 1978 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Sipoteni, str. B. Lăutaru. (1.100/2005)

92. lovu Lilia, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 3 iulie 1982 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, bl. 3, ap. 56. (13.493/2003)

93. Isaico Elena, fiica lui Valeriu si Tatiana, născută la data de 4 august 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 8, bl. 1, ap. 110. (4.654/2004)

94. Javelea Svetlana, fiica lui Nicula Vasile si Maria, născută la data de 1 octombrie 1972 īn localitatea Cīslita-Prut, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 15, ap. 80. (10.061/2003)

95. Lavric Tudor, fiul lui Vladimir si Maria, născut la data de 26 februarie 1982 īn localitatea Pleseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Pleseni. (2.520/2003)

96. Lebede Ruslan, fiul lui Alexei si Tatiana, născut la data de 6 septembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. St. Ciobanu nr. 9. (4.251/2003) Copii minori: Lebede Dana, născută la data de 27 decembrie 2001.

97. Lunca Ion, fiul lui Vasile si Parascovia, născut la data de 24 iulie 1988 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cărbuna. (422 bis/2005)

98. Lunca Parascovia, fiica lui Melega Ion si Elisaveta, născută la data de 20 octombrie 1956 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căinări, satul Cărbuna. (422/2005)

99. Lunca Sergiu, fiul lui Vasile si Parascovia, născut la data de 15 mai 1984 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cărbuna. (447/2005)

100. Lunca Vasile, fiul lui Nicolae si Vera, născut la data de 2 decembrie 1951 īn localitatea Zīmbreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cărbuna, str. A. Mateevici. (446/2005)


101. Lungu Vitalie, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 29 mai 1983 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Pietre Vechi nr. 58, ap. 8. (3.350/2003)

102. Macovei Dumitru, fiul lui Dumitru si Valentina, născut la data de 28 mai 1983 īn localitatea Tigheci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tigheci. (6.633/2003)

103. Mălai Ion, fiul lui Sergiu si Tatiana, născut la data de 26 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Mateevici nr. 13, ap. 4. (16.206/2003)

104. Mălai Tatiana, fiica lui Rosea Teodor si Tamara, născută la data de 4 august 1961 īn localitatea Sestaci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Mateevici nr. 13, ap. 4. (16.206/2003)

105. Mărīi Elena, fiica lui Mihail si Ioana, născută la data de 17 mai 1979 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Selemet, str. Mihai Eminescu nr. 37. (10.349/2003)

106. Melinte Artur, fiul lui Grigore si Tatiana, născut la data de 21 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. b, ap. 42. (3.398/2005)

107. Melinte Tatiana, fiica lui Sava Petru si Teodosia, născută la data de 7 octombrie 1964 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. b, ap. 42. (3.398/2005) Copii minori: Melinte Maxim, născut la data de 22 ianuarie 1994.

108. Mereută Viorel, fiul lui Gheorghe si Nadejda, născut la data de 11 iunie 1982 īn localitatea Opaci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Opaci. (3.338/2005)

109. Mīrca Mihaela, fiica lui Tudor si Aurelia, născută la data de 5 aprilie 1991 īn localitatea Cruglic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cruglic. (1.417/2004)

110. Mīrca Tudor, fiul lui Andrei si Pelaghia, născut la data de 3 septembrie 1961 īn localitatea Cruglic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cruglic. (1.417/2004)

111. Mīrza Vitalie, fiul lui Ambrosiesi Eugenia, născut la data de 16 noiembrie 1972 īn localitatea Gura Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Gura Galbenei. (1.666/2003)

112. Morari Denis, fiul lui Gheorghe si Natalia, născut la data de 24 iulie 1989 īn localitatea Corjeuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Corjeuti. (3.073 bis/2003)

113. Mosnoi Maria, fiica lui Fetcu Ion si Nadejda, născută la data de 3 august 1969 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 58, ap. 91. (2.149/2005) Copii minori: Mosnoi Corneliu, născut la data de 20 octombrie 1992.

114. Mosnoi Ruslan, fiul lui Emanoil si Maria, născut la data de 30 octombrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 58, ap. 91. (2.149/2005)

115. Motpan Mariana, fiica lui Grigore si Elena, născută la data de 27 septembrie 1977 īn localitatea Cosnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Cosnita, str. I. Creangă nr. 83. (1.547/2005)

116. Muntean Maria, fiica lui Alexei si Olga, născută la data de 10 august 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Pīrīta. (361/2005)

117. Munteanu Lilian, fiul lui Vasile si Nadia, născut la data de 1 mai 1971 īn localitatea Drăsliceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Ratus. (604/2005) Copii minori: Munteanu Vasilică, născut la data de 16 septembrie 1998.

118. Musteată Alexandru, fiul lui Timofei si Lucia, născut la data de 21 iulie 1978 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Vălcinet. (1.078/2005)

119. Musteată Grigore, fiul lui Nicolae si Vasilisa, născut la data de 29 septembrie 1952 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, Str. Independentei nr. 79, ap. 12. (2.167/2005)

120. Mutoi Cristina, fiica lui Anatolie si Lidia, născută la data de 23 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 7, bl. 6, ap. 3. (927/2005)

121. Mutoi Victoria, fiica lui Anatolie si Lidia, născută la data de 19 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 7, bl. 6, ap. 3. (928/2005)

122. Neculai Maria, fiica lui Suhan Ion si Varvara, născută la data de 5 august 1955 īn localitatea Milesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Ion Creangă nr. 25V (852/2005)

123. Neculai Stanislav, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 21 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Ion Creangă nr. 25, bl. V (839/2005)

124. Nicolaev Veronica, fiica lui Cioban Foma si Valentina, născută la data de 8 ianuarie 1976 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Cosnita. (4.510/2003) Copii minori: Nicolaev Lucia, născută la data de 19 octombrie 1997, si Nicolaev David, născut la data de 23 august 2006.

125. Panfili Ion, fiul lui Constantin si Maria, născut la data de 21 iunie 1970 īn localitatea Gordinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Gordinesti. (858/2003)

126. Panov Vasile, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 27 aprilie 1963 īn localitatea Băscălia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Vatamanu nr. 7. (1.206/2005) Copii minori: Panov Eugen- Alexandru, născut la data de 4 mai 2005.

127. Pārcălabu Diana, fiica lui Ion si Vera, născută la data de 6 octombrie 1981 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Vălcinet. (13.378/2003)

128. Paterău Galina, fiica lui Cotofană Mitrofan si Parascovia, născută la data de 6 februarie 1957 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, Str. Sorocii nr. 32, ap. 16. (3.912/2003)

129. Paterău Gheorghe, fiul lui Ion si Pelaghia, născut la data de 8 februarie 1950 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, Str. Sorocii nr. 32, ap. 16. (3.914/2003)


130. Paterău Lucretia, fiica lui Gheorghe si Galina, născută la data de 18 octombrie 1976 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. Doina nr. 10, ap. 1. (3.911/2003) Copii minori: Paterău Tiberiu, născut la data de 29 august 1998.

131. Pintilei Angela, fiica lui Grosu Constantin si Maria, născută la data de 29 septembrie 1967 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 113, bl. 2, ap. 133.(13.306/2003)

132. Pintilei lurie, fiul lui Sergiu si Olga, născut la data de 3 iulie 1961 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 113, bl. 2, ap. 133. (13.302/2003) Copii minori: Pintilei Andrian, născut la data de 5 decembrie 1996.

133. Pintilei Lilia, fiica lui lurie si Angela, născută la data de 24 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 113, bl. 2, ap. 133. (13.306/2003)

134. Plămădeala Mihail, fiul lui Gheorghe si Galina, născut la data de 28 octombrie 1971 īn localitatea Puhăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Serpeni. (3.185/2005)

135. Plămădeala Vladimir, fiul lui Vladimir si Ala, născut la data de 5 octombrie 1976 īn localitatea Vinita, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 9, bl. 1, ap. 120. (510/2005)

136. Platon Eleonora, fiica lui Cervatiuc Petru si Maria, născută la data de 14 septembrie 1948 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, Str. Voluntarilor nr. 12, ap. 55. (12.201/2003)

137. Plămădeală Ion, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 2 noiembrie 1968 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, Str. Victoriei nr. 26. (1.484/2003)

138. Plugari Gheorghina, fiica lui Granici Stefan si Maria, născută la data de 16 decembrie 1968 īn localitatea Tătăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (13.491/2003) Copii minori: Plugari Radu, născut la data de 5 decembrie 1992.

139. Plugari Veaceslav, fiul lui Gheorghe si Gheorghina, născut la data 15 august 1990 īn localitatea Sverin, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (13.491/2003)

140. Popa Oxana, fiica lui Grigore si Galina, născută la data de 6 iulie 1984 īn localitatea Oniscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 40, ap. 11. (3.164/2005)

141. Potorac Petru, fiul lui Tudorsi Natalia, născut la data de 11 august 1958 īn localitatea Tipordei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Camenca, satul Tipordei. (2.176/2005)

142. Potorac Zinaida, fiica lui Guma Nicolae si Alexandra, născută la data de 22 mai 1964 īn localitatea Găuzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Tipordei. (1.151/2005)

143. Puscas Alina, fiica lui Ion si Tamara, născută la data de 10 noiembrie 1982 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Donduseni, str. D. Cantemir nr. 39. (5.221/2004)

144. Rapoport Nahum fiul lui Efim si Eva, născut la data de 24 octombrie 1945 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, orasul Ierusalim, str. Sderot nr. 5, ap. 15. (559/2009)

145. Rădvan Luiza, fiica lui Belibov Mihail si Lidia, născută la data de 14 aprilie 1977 īn localitatea Sămăscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 180. (5.605/2004)

146. Romanov Ludmila, fiica lui Valentin si Sazāchina Olga, născută la data de 13 septembrie 1987 īn localitatea Kordonovka, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Holban nr. 9. (8.433/2003)

147. Romanova Olga, fiica lui ladīchin Anatolie si ladīchina Eudochia, născută la data de 23 decembrie 1966 īn localitatea Kordonovka, R.A.S.S. Daghestană, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Holban nr. 9. (8.433/2003) Copii minori: Romanova Valeria, născută la data 3 mai 1994, si Romanov Daniel, născut la data de 12 iunie 1997.

148. Rosioru Gheorghe, fiul lui Nicolae si Alexandra, născut la data de 20 ianuarie 1986 īn localitatea Truseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Chisinăului nr. 58. (4.874/2004)

149. Rotam Larisa, fiica lui Ion si Anastasia, născută la data de 7 iunie 1985 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, Str. Musatinilor nr. 8. (3.546/2005)

150. Rozembac Mihail, fiul lui Nicolae si Valentina, născut la data de 21 noiembrie 1983 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 22. (9.290/2003)

151. Rozembac Valentina, fiica lui Tulbu Aurel si Ana, născută la data de 1 octombrie 1955 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 22. (9.288/2003)

152. Rudenco Victor, fiul lui Alexandru si Galina, născut la data de 8 mai 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă, satul Olănesti, Str. 31 August nr. 19. (3.074/2005)

153. RusnacAlisa, fiica lui Gaitur Vasile si Maria, născută la data de 26 august 1968 īn localitatea Codreanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 9, bl. 2, ap. 81. (951/2005) Copii minori: Rusnac Cristina, născută la data de 2 septembrie 1991, si Rusnac Alexandru, născut la data de 24 septembrie 1996.

154. Rusnac Liviu, fiul lui Gheorghe si Olga, născut la data de 2 noiembrie 1967 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 9, bl. 2, ap. 81. (950/2005)

155. Rusu Efrosinia, fiica lui Dichidji IIie si Agafia, născută la data de 17 iunie 1944 īn localitatea Cairaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Donduseni, satul Climăuti. (13.009/2003)

156. Rusu Tudor, fiul lui Gheorghe si Ana, născut la data de 13 decembrie 1942 īn localitatea Climăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Donduseni, satul Climăuti. (13.007/2003)

157. Sajin Serghei, fiul lui Stefan si Elena, născut la data de 1 august 1977 īn localitatea Serpeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Bubuieci, Str. Serelor nr. 29, bl. 2, ap. 18. (2.207/2005)


158. Savciuc Marcela, fiica lui Mihail si Elena, născută la data de 13 martie 1983 īn localitatea Bulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala. (3.474/2005)

159. Sorici Serghei, fiul lui Nicolae si Nina, născut la data de 24 mai 1982 īn localitatea Caragas, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 1, ap. 16. (15/120/2003)

160. Stoian Natalia, fiica lui Valeriu si Ala, născută la data de 28 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Dokuceaev nr. 1, bl. A, ap. 2. (4.169/2004)

161. Stoian Valeriu, fiul lui - si Elena, născut la data de 22 iunie 1965 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Dokuceaev nr. 1, bl. A, ap. 2. (4.169/2004)

162. Stratan Andrei, fiul lui Grigore si Maria, născut la data de 11 decembrie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Bulgară nr. 61, ap. 6. (2.074/2005)

163. Sucevan Dinu, fiul lui Gheorghe si Eva, născut la data de 11 octombrie 1981 īn localitatea Suceveni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, comuna Suceveni. (1.516/2006)

164. Sucevan Eugen, fiul lui Gheorghe si Eva, născut la data de 31 ianuarie 1983 īn localitatea Sirocaia, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Suceveni. (1.517/2006)

165. Sandrean Sergiu, fiul lui Victor si Galina, născut la data de 13 mai 1983 īn localitatea Zvolen, Cehoslovacia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 67. (3.465/2005)

166. Serban Denis, fiul lui Dumitru si Olga, născut la data de 30 august 1983 īn localitatea Jora de Mijloc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Jora de Mijloc. (9.600/2003)

167. Sova Igor, fiul lui Gheorghe si Vera, născut la data de 12 februarie 1961 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. C. Brāncusi nr. 32. (3.304/2004)

168. Tabarcea Natalia, fiica lui Bălan Victor si Eugenia, născută la data de 20 aprilie 1978 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 5, bl. 1, ap. 23. (788/2003) Copii minori: Tabarcea Alexandru, născut la data de 18 ianuarie 2003, si Tabarcea Cristian, născut la data de 22 august 2007.

169. Tabarcea Veaceslav, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 17 februarie 1969 īn localitatea Mărăndeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, Str. Veteranilor nr. 3. (789/2003)

170. Tabuncic Ioana, fiica lui Caraianu Constantin si Anghelina, născută la data de 11 februarie 1960 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. A. Lipcan nr. 132. (12.055/2003)

171.Timotin Dorin, fiul lui Vladimirsi Eugenia, născut la data de 5 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 11. (17.433/2003)

172. Timotin Eugenia, fiica lui Efticovici Andrei si Elisaveta, născută la data de 25 iulie 1959 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 11. (17.440/2003)

173. Timotin Nadejda, fiica lui Vladimirsi Eugenia, născută la data de 23 noiembrie 1982 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 11. (17.427/2003)

174. Trifiniuc Mihail, fiul lui Gheorghe si Ioana, născut la data de 22 mai 1977 īn localitatea Pogănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Pogănesti. (8.870/2003)

175. Turcan Elena, fiica lui Mardari Grigore si Elisaveta, născută la data de 23 decembrie 1980 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Lăpusna. (1.824/2004) Copii minori: Turcan Cătălina, născută la data de 26 martie 2004.

176. Turcanu Natalia, fiica lui Ion si Raisa, născută la data de 30 iulie 1984 īn localitatea Rădenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi. (336/2005)

177. Urītu Gheorghe, fiul lui Sergiu si Nina, născut la data de 24 decembrie 1976 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pajurei nr. 3, ap. 38. (56/2003) Copii minori: Urītu Renata, născută la data de 24 decembrie 2000.

178. Ursachi Nina, fiica lui Cernetchi Vasile si Domnica, născută la data de 20 februarie 1962 īn localitatea Micleuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. I. lachir nr. 2, ap. 20. (3.104/2005)

179. Varvarici Valentina, fiul lui Nadulisneac Petru si Fevronia, născută la data de 8 noiembrie 1956 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Recea. (1.969/2006)

180. Varvarici Victor, fiul lui Victor si Valentina, născut la data de 19 aprilie 1981 īn localitatea Caraiman, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Recea. (1.684/2006)

181. Vascan Ruslan, fiul lui Dumitru si Nadejda, născut la data de 17 iunie 1980 īn localitatea Tabăra, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Tabăra. (723/2007)

182. Vataman Svetlana, fiica lui Balasov Alexandr si Balasova Valentina, născută la data de 19 noiembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 126, ap. 71. (1.719/2005)

183. Verlan Ludmila, fiica lui Botica Avram si Alexandra, născută la data de 8 august 1950 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Molovata Nouă, str. B. Glavan nr. 16. (5.059/2004)

184. Vizir Carolina, fiica lui Tatarencu Dumitru si Livia, născută la data de 23 septembrie 1979 īn localitatea Zahorna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 21, bl. 2, ap. 24. (1.009/2005)

185. Vrabie Nona, fiica lui Vasile si Nadejda, născută la data de 22 aprilie 1970 īn localitatea Visoca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 51. (3.345/2005)

186. Zgardan Sergiu, fiul lui Vasile si Natalia, născut la data de 15 octombrie 1983 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. Anatol Popovici nr. 8, ap. 85. (117/2007)


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Bejan Silvia, fiica lui Bocancea Mihail si Maria, născută la data de 26 mai 1959 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Praga nr. 61. (9.050/2003) Copii minori: Bejan Ana-Maria, născută de la data de 27 iunie 1996.

2. Bortă Lucia, fiica lui Chiciuc Alexandru si Eugenia, născută la data de 3 februarie 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Lăcrămioarelor nr. 48. (3.236/2005)

3. Brăila Anatolie, fiul lui Petru si Maria, născut la data de 13 noiembrie 1977 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Giurgiulesti. (10.796/2003)

4. Busuncian Tatiana, fiica lui Culeac Grigore si Ana, născută la data de 6 aprilie 1958 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, bl. 1, ap. 129. (13.149/2003)

5. Buzuleac Lucia, fiica lui Goncear Vladimir si Nadejda, născută la data de 25 ianuarie 1958 īn localitatea Visoca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V. Cupcea nr. 7, ap. 24. (1.975/2005)

6. Buzuleac Olga, fiica lui Vasile si Lucia, născută la data de 7 octombrie 1983 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V. Cupcea nr. 7, ap. 24. (3.419/2006)

7. Buzuleac Serghei, fiul lui Vasile si Lucia, născut la data de 1 iunie 1980 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V Cupcea nr. 7, ap. 24. (1.976/2005)

8. Buzuleac Vasile, fiul lui Alexandru si Nadejda, născut la data de 11 decembrie 1953 īn localitatea Balatina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V Cupcea nr. 7, ap. 24. (1.977/2005)

9. Călăras Natalia, fiica lui Cipileaga Simion si Valentina, născută la data de 22 aprilie 1980 īn localitatea Horjesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Novoselita, satul Costiceni. (3.500/2006)

10. Călăras Vladimir, fiul lui Serafim si Lidia, născut la data de 28 iulie 1979 īn localitatea Māhnesti, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulita, satul Costiceni. (1.605/2004)

11. Căprita Laura, fiica lui lurie si Silvia, născută la data de 20 aprilie 1979 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 29, bl. 2, ap. 36. (11.129/2003)

12. Caracuianu Sergiu, fiul lui Andrei si Maria, născut la data de 31 mai 1975 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. M. Frunze nr. 19. (3.443/2003) Copii minori: Caracuianu Mihail, născut la data de 23 octombrie 2003, si Caracuianu Sergiu, născut la data de 2 mai 2007.

13. Chiciuc Elena, fiica lui Alexandru si Eugenia, născută la data de 4 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 8, ap. 78. (3.237/2005)

14. Chirilov Serghei, fiul lui Liviu si Chirilova Maria, născut la data de 5 decembrie 1986 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. Luceafărul nr. 12, ap. 12. (13.597/2003)

15. Chirilova Maria, fiica lui Lozan Simion si Domnica, născută la data de 30 mai 1958 īn localitatea Rublenita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. Luceafărul nr. 23, ap. 14. (13.597/2003)

16. Cibotaru Liliana, fiica lui Grigore si Eugenia, născută la data de 22 septembrie 1978 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Doinelor nr. 32. (1.255/2005)

17. Ciobanu Aliona, fiica lui Victor si Feodora, născută la data de 6 decembrie 1982 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Reni, Str. 25 Ceapaevscaea divizia nr. 12, ap. 23. (3.649/2005)

18. Ciubotaru Silvia, fiica lui Leonid si Efimia, născută la data de 20 iunie 1982 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, Str. Independentei nr. 47, ap. 58. (13.966/2003)

19. Dabija Ghenadie, fiul lui Pavel si Nadejda, născut la data de 26 ianuarie 1969 īn localitatea Morozeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 29, bl. 2, cămin. (9.963/2003)

20. Frigioi Olga, fiica lui Tonciu Dumitru si Ana, născută la data de 17 ianuarie 1961 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Giurgiulesti. (1.077/2003)

21. Ganea Grigore, fiul lui Constantin si Elena, născut la data de 1 august 1981 īn localitatea Chirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Chirca. (4.633/2003)

22. Gavrilită Mariana, fiica lui Gheorghe si Alexandra, născută la data de 7 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Băcioi, Str. Independentei nr. 48, ap. 5. (3.191/2005) Copii minori: Sestacov Laura, născută la data de 10 iunie 2007.

23. Ghimpu Dumitru, fiul lui Sergiu si Larisa, născut la data de 19 martie 1989 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (6.214/2009)

24. Ghimpu Larisa, fiica lui Vacaruc Pavel si Elizaveta, născută la data de 1 septembrie 1968 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (3.625/2009)

25. Ghimpu Sergiu, fiul lui Visarion si Taisia, născut la data de 28 noiembrie 1966 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 55, ap. 34. (3.623/2009) Copii minori: Ghimpu Sergiu, născut la data de 26 ianuarie 1994.

26. Gīscă Alexandru, fiul lui Boris si Maria, născut la data de 16 februarie 1959 īn localitatea Lazo, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Tarigrad. (2.398/2003)

27. Gīscă Vitalie, fiul lui Alexandru si Eugenia, născut la data de 4 februarie 1986 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. C. Stere nr. 11 A. (2.553/2003)

28. Hofnăr-Brumă Ina, fiica lui Garabagiu Mihail si Nina, născută la data de 13 iunie 1983 īn localitatea Lazo, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Piatra. (1.258/2005)


29. Juravet Igor, fiul lui Constantin si Valentina, născut la data de 16 august 1981 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Spătarul Milescu N. nr. 30. (1.162/2004)

30. Lupasco Dorin, fiul lui Filip si Maria, născut la data de 16 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Creangă nr. 22, bl. 2, ap. 28. (3.213/2005)

31. Lupasco Maria, fiica lui Solonaru Grigore si Eugenia, născută la data de 23 iulie 1965 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Creangă nr. 22, bl. 2, ap. 28. (3.213/2005) Copii minori: Lupasco Marcel, născut la data de 29 octombrie 1991.

32. Lutcanu Elena, fiica lui Caganovschi Maxim si Maria, născută la data de 24 octombrie 1967 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău Str. Liliacului nr. 5. (3.395/2006)

33. Mahovici Alexandru, fiul lui Igor si Elena, născut la data de 20 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 16, bl. 2, ap. 20. (265/2007)

34. Malear Elena, fiica lui Sava si Daria, născută la data de 29 ianuarie 1985 īn localitatea Kuska, Turkmenistan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 2, ap. 69. (1.327/2006)

35. Mariceanu Dumitru, fiul lui Avram si Nina, născut la data de 1 februarie 1973 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Văleni. (8.410/2003) Copii minori: Mariceanu Daniel, născut la data de 1 ianuarie 1997, si Mariceanu Cristian, născut la data de 25 martie 1998.

36. Mariceanu Valentina, fiica lui Dancenco Vitalie si Natalia, născut la data de 16 noiembrie 1976 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Văleni. (8.411/2003)

37. Maritoi Viorel, fiul lui Spiridon si Elena, născut la data de 24 aprilie 1978 īn localitatea Păhărniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Păhărniceni. (2.668/2003)

38. Maxim Alina, fiica lui lurie si Raisa, născută la data de 19 februarie 1983 īn localitatea Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 28, bl. 3, ap. 24. (880/2006)

39. Mihalcean Vitalie, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 6 august 1975 īn localitatea Redi-Ceresnovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Sīngera, str. Părintele Stefan nr. 8. (459/2005)

40. Munteanu Tatiana, fiica lui Tudor si Efimia, născută la data de 6 ianuarie 1982 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cantemir, str. Mihai Eminescu nr. 1, ap. 18. (384/2005)

41. Mutruc Vitalie, fiul lui Iulian si Tamara, născut la data de 4 iunie 1983 īn localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Sofia. (456/2006)

42. Neagu Natalia, fiica lui Vasile si Valentina, născută la data de 22 noiembrie 1984 īn localitatea Javgur, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Javgur. (190/2006)

43. Negară Artiom, fiul lui Nicolae si Tatiana, născut la data de 28 mai 1984 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Chisiniovscaia nr. 160, ap. 15. (4.146/2006)

44. Perjun Andrei, fiul lui Mihail si Valentina, născut la data de 28 octombrie 1985 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ocnita, str. Burebista nr. 17. (3.822/2006)

45. Pīrtu Alexei, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 14 februarie 1981 īn localitatea Bosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, Str. Natională nr. 30. (1.343/2007) Copii minori: Pīrtu Alexei, născut la data de 20 noiembrie 2004.

46. Potīngă Mihail, fiul lui Tudor si Eugenia, născut la data de 5 iulie 1981 īn localitatea Tocuz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Tocuz. (312/2005)

47. Puzur Lilian, fiul lui Efim si Alexandra, născut la data de 11 martie 1978 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 41, bl. 2, ap. 26. (2.197/2005)

48. Rosea Ludmila, fiica lui Valeriu si lulia, născută la data de 4 decembrie 1983 īn localitatea Ciniseuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Ciniseuti. (4.223/2006)

49. Rusu Svetlana, fiica lui Stefan si Vera, născută la data de 18 iunie 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Ursoaia, str. Alexandru cel Bun nr. 84. (2.808/2004)

50. Savciuc Elena, fiica lui Castravet Nicolae si Efrosinia, născută la data de 27 iunie 1954 īn localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala. (3.473/2005)

51. Soltan Aliona, fiica lui Sas Vasile si Aculina, născută la data de 19 mai 1982 īn localitatea Slobozia-Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Anenii Noi, str. A. Suvorov nr. 103, ap. 1. (5.979/2004)

52. Surdu Victoria, fiica lui Tihovschi Andrei si Galina, născută la data de 6 noiembrie 1982 īn localitatea Zăzuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rībnita, str. Miciurin nr. 19, ap. 33. (348/2005)

53. Svidchi Natalia, fiica lui Petru si Svetlana, născută la data de 30 decembrie 1984 īn localitatea Tătăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Tătăresti. (3.550/2005)

54. Unterseh Natalia, fiica lui Bulboacă Petru si Tatiana, născută la data de 1 octombrie 1985 īn localitatea Palanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Căplani, str. Stefan cel Mare. (1.318/2006)

55. Vasilov Victor, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 26 noiembrie 1984 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Fălesti, str. Stefan cel Mare nr. 147, ap. 56. (1.274/2005)

56. Vechiu Ala, fiica lui Ion si Elena, născută la data de 14 aprilie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Telenesti, str. D. Cantemir nr. 108, ap. 3. (1.841/2005)


57. Zavedia lurie, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 15 decembrie 1980 īn localitatea Cristesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Cristesti. (3.601/2005)

58. Zgardan Svetlana, fiica lui Railean Serafim si Ecaterina, născută la data de 21 februarie 1963 īn localitatea Rădi-Ceresnovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. V. Stroescu nr. 80, bl. 1, ap. 12. (14.974/2003)

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia primului-ministru nr. 745/2009 privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Corut din functia de secretar general īn cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 737 din 29 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la articolul unic, īn loc de: „īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii,..."se va citi: „īncepānd cu data de 30 octombrie 2009,...".

 

La Decizia primului-ministru nr. 746/2009 privind aplicarea mobilitătii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din functia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn functia publică de secretar general īn cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 737 din 29 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 1, īn loc de: „īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii,..." se va citi: „īncepānd cu data de 30 octombrie 2009,...".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.