MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 744/2009
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

327. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

Acord īntre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale

 

1.586. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.240. - Hotărāre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56 A Maglavit-Simian, īntre km 0+000 si km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetelor Dolj si Mehedinti"

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2009.

Nr. 327.

 

ACORD

īntre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale

 

Romānia si Republica Coreea, denumite īn continuare părti contractante,

dorind să reglementeze si să dezvolte relatiile dintre cele două state īn domeniul securitătii sociale,

au convenit asupra următoarelor dispozitii:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

1. Īn scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni si expresii desemnează:

a) cetătean - o persoană considerată astfel conform legilor si reglementărilor ambelor părti contractante;

b) legislatie - legile si celelalte acte normative prevăzute la art. 2 al prezentului acord;

c) autoritate competentă:

- pentru Romānia, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse*);

- pentru Republica Coreea, denumită īn continuare Coreea, Ministrul Sănătătii, Bunăstării si Aspectelor Familiale;

d) institutie:

- pentru Romānia, organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislatiei prevăzute la art. 2;

- pentru Republica Coreea, Serviciul National de Pensii;

e) perioadă de asigurare - orice perioadă de contributie recunoscută si realizată īn conformitate cu legislatia unei părti contractante si orice altă perioadă recunoscută ca echivalentă

cu o perioadă de contributie īn conformitate cu respectiva legislatie;

f) prestatie - orice prestatie prevăzută de legislatia care reglementează domeniile prevăzute la art. 2 al prezentului acord;

g) domiciliu - locul de sedere obisnuită;

h) resedintă - locul de sedere temporară.

2. Orice alt termen care nu este definit īn prezentul articol are semnificatia atribuită de legislatia aplicabilă.


*) Potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, se īnfiintează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul material de aplicare

 

1. Prezentul acord se aplică legislatiei referitoare:

a) pentru Romānia, la pensii; si

b) pentru Republica Coreea, la pensia natională.

2. Prezentul acord se aplică legislatiei viitoare care modifică, completează, consolidează sau īnlocuieste legislatia mentionată la alin. 1 al prezentului articol.

3. Dacă nu se prevede altfel īn prezentul acord, legislatia la care se face referire īn alin. 1 nu include tratate sau alte acorduri internationale de securitate socială care pot fi īncheiate īntre o parte contractantă si un stat tert sau legislatia promulgată pentru implementarea lor specifică.

4. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord nu se aplică legilor sau reglementărilor care extind legislatia actuală a unei părti contractante la noi categorii de prestatii, dacă autoritatea competentă a acelei părti contractante notifică autoritătii competente a celeilalte părti contractante īn scris, īn decurs de 6 luni de la data publicării acestor legi si reglementări, că nu se intentionează o astfel de extindere a acordului.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul personal de aplicare

 

Prezentul acord se aplică oricărei persoane care este sau a fost supusă legislatiei oricărei părti contractante, persoanelor dependente si urmasilor acestei persoane, īn īntelesul legislatiei fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 4

Egalitate de tratament

 

1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, cetătenii unei părti contractante care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante au, īn aplicarea legislatiei unei părti contractante, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetătenii acestei părti contractante. Cele mentionate se aplică si persoanelor dependente sau urmasilor care au domiciliul pe teritoriul oricărei părti contractante, cu privire la drepturile lor care derivă de la persoanele mentionate īn prezentul paragraf.

2. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, o prestatie acordată īn baza legislatiei unei părti contractante nu poate fi redusă, modificată, suspendată, retrasă sau confiscată pe motiv că beneficiarul are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte părti contractante si prestatia se plăteste pe teritoriul celeilalte părti contractante.

3. Prestatiile īn baza legislatiei unei părti contractante sunt acordate cetătenilor celeilalte părti contractante care au domiciliul īn afara teritoriilor părtilor contractante īn aceleasi conditii īn care acestea sunt acordate cetătenilor primei părti contractante care au domiciliul īn afara teritoriilor părtilor contractante.

 

PARTEA a II-a

Dispozitii privind legislatia aplicabilă

 

ARTICOLUL 5

Reguli generale

 

1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, o persoană care este lucrător salariat pe teritoriul unei părti contractante este supusă, īn ceea ce priveste angajarea, numai legislatiei acestei părti contractante.

2. Dacă o persoană are domiciliul pe teritoriul unei părti contractante si este lucrător independent pe teritoriul celeilalte părti contractante sau pe teritoriul ambelor părti contractante, aceasta este supusă numai legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia īsi are domiciliul.

3. Dacă o persoană este lucrător salariat pe teritoriul unei părti contractante si īn aceeasi perioadă de timp lucrător independent pe teritoriul celeilalte părti contractante, aceasta este supusă numai legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia īsi are domiciliul.

 

ARTICOLUL 6

Lucrătorii detasati

 

1. O persoană care este lucrător salariat pe teritoriul unei părti contractante si care este detasată de către angajatorul său pe teritoriul celeilalte părti contractante pentru a exercita o anumită activitate este supusă īn continuare legislatiei primei părti contractante, pe durata exercitării acestei activităti, cu conditia ca durata previzibilă a acestei activităti să nu depăsească 36 de luni. Acest paragraf se aplică si unui lucrător care a fost trimis de către angajatorul lui pe teritoriul unei părti contractante la o filială sau sucursală a angajatorului pe teritoriul celeilalte părti contractante.

2. Dacă durata activitătii se prelungeste mai mult de 36 de luni, la cererea comună a angajatului si a angajatorului, legislatia primei părti contractante continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritătilor competente ale celor două părti contractante. Acest acord trebuie solicitat īnainte de expirarea perioadei initiale de 36 de luni.

 

ARTICOLUL 7

Marinarii

 

O persoană care are domiciliul pe teritoriul unei părti contractante si este angajată la bordul unei nave sub pavilionul celeilalte părti contractante este supusă legislatiei primei părti contractante.

 

ARTICOLUL 8

Personalul īntreprinderilor de transport international

 

1. Persoana angajată īntr-o īntreprindere de transport international care īsi are sediul pe teritoriul unei părti contractante si care efectuează, pe cont propriu sau īn contul unor terti, transporturi internationale de pasageri ori de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusă legislatiei acestei părti contractante.

2. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 1, o persoană angajată de către o filială sau reprezentantă permanentă a īntreprinderii mentionate la alin. 1 este supusă legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia se găseste această filială sau reprezentanta permanentă.

3. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 1 si 2, persoana care desfăsoară o activitate, īn principal, pe teritoriul părtii contractante unde īsi are domiciliul este supusă legislatiei acestei părti contractante, chiar dacă īntreprinderea care o angajează nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filială sau reprezentantă permanentă.

 

ARTICOLUL 9

Membrii misiunilor diplomatice si functionarii publici

 

1. Membrilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare si personalului particular angajat exclusiv īn serviciul acestora li se aplică dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.

2. Functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei privind sistemul obligatoriu de pensii a părtii contractante īn a cărei administratie sunt angajati.

 

ARTICOLUL 10

Exceptii de la dispozitiile art. 5-9

 

Autoritătile competente ale celor două părti contractante sau institutiile desemnate de acestea pot conveni exceptii de la dispozitiile art. 5-9, īn interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective să fie supuse legislatiei uneia dintre părtile contractante.

 

PARTEA a III-a

Dispozitii privind prestatiile

 

ARTICOLUL 11

Determinarea prestatiilor fără totalizarea perioadelor de asigurare

 

Dacă o persoană īndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei părti contractante, fără a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, institutia primei părti contractante calculează prestatiile numai īn functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei acelei părti contractante.

 

ARTICOLUL 12

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

1. Dacă legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia acelei părti contractante ia īn considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, īn măsura īn care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei părti contractante.

2. Dacă legislatia unei părti contractante conditionează acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade īntr-o profesie supusă unui regim special sau īntr-o profesie ori muncă specifică, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante nu sunt luate īn considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decāt dacă au fost realizate īn baza unui regim corespondent sau, īn lipsa acestuia, īn aceeasi profesie ori, după caz, īn aceeasi muncă. Dacă persoana īn cauză nu īndeplineste conditiile pentru obtinerea acestor prestatii, perioadele de asigurare realizate īntr-un regim special sau īntr-o profesie ori muncă specifică sunt totalizate īn baza regimului general de asigurări mentionat la alin. 1 al prezentului articol.

3. Dacă o persoană nu este eligibilă pentru o prestatie īn baza perioadelor de asigurare realizate sub legislatiile ambelor părti contractante, totalizate conform alin. 1 sau 2 ale prezentului articol, dreptul acelei persoane pentru respectiva prestatie este determinat prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate īn baza legislatiei părtilor terte cu care ambele părti contractante au īncheiat instrumente juridice internationale de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

4. Dacă legislatia unei părti contractante prevede că perioada īn care persoana īn cauză primeste o pensie poate fi luată īn considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia acestei părti contractante tine cont, īn acest scop, de perioada īn care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 13

Calcularea si acordarea prestatiilor

 

1. Institutia fiecărei părti contractante determină dacă persoana īn cauză īndeplineste conditiile pentru a avea dreptul la prestatii, luānd īn considerare, unde este cazul, prevederile art. 12 al prezentului acord.

2. Īn acest caz, institutia calculează prestatiile după cum urmează:

(i) se calculează cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei acelei părti contractante;

(ii) se calculează apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, īn functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. (i) al prezentului alineat, proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate īnainte de producerea riscului īn conformitate cu legislatia pe care aceasta o aplică si totalul perioadelor realizate īnainte de producerea riscului īn conformitate cu legislatiile celor două părti contractante si, dacă este necesar, cu legislatia unui stat tert.

3. Dacă cuantumul prestatiei se stabileste īn functie de numărul beneficiarilor sau dependentilor, institutiile iau īn considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii speciale referitoare la Republica Coreea

 

1. Sub rezerva art. 12 al prezentului acord, pentru a obtine o prestatie de invaliditate sau de urmas, conditia prevăzută de legislatia coreeană ca o persoană să fie asigurată cānd evenimentul asigurat se produce este considerată ca fiind īndeplinită dacă persoana este asigurată pentru o prestatie īn baza legislatiei romāne la data producerii evenimentului asigurat īn conformitate cu legislatia Republicii Coreea.

2. Suma forfetară rambursată va fi acordată cetătenilor romāni īn aceleasi conditii īn care aceasta este acordată cetătenilor coreeni.

3. Prevederile legislatiei Republicii Coreea care restrictionează dreptul la prestatia de invaliditate sau urmas din cauza neplătii contributiilor la data la care persoana īndeplineste conditiile pentru obtinerea prestatiei se aplică numai perioadei de asigurare realizate īn baza legislatiei Republicii Coreea.

 

PARTEA a IV-a

Dispozitii diverse

 

ARTICOLUL 15

Cooperarea īntre autoritătile competente si institutii

 

1. Autoritătile competente ale celor două părti contractante:

a) vor conveni aranjamentul administrativ īn scopul aplicării prezentului acord;

b) se vor informa reciproc asupra măsurilor luate pentru aplicarea prezentului acord;

c) se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislatiilor respective, īn măsura īn care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

d) vor desemna organismele de legătură respective.

2. Īn scopul aplicării prezentului acord, autoritătile competente si institutiile celor două părti contractante īsi acordă sprijinul reciproc, precum si asistenta administrativă si tehnică necesară, īn mod gratuit, ca si cum ar aplica propria legislatie.

3. Īn scopul acordării prestatiilor datorate exclusiv de una dintre părtile contractante cetătenilor unui stat tert, īn baza altor instrumente internationale la care aceasta este parte, cealaltă parte contractantă acordă sprijinul său, precum si asistenta administrativă si tehnică necesară, prin furnizarea informatiilor necesare asupra evidentei afilierii si asigurării persoanei īn cauză, care este sau a fost supusă legislatiei sale, īn conformitate cu prevederile ce vor fi stabilite īn aranjamentul administrativ mentionat la alin. 1 punctul a) al prezentului articol.

4. Īn scopul aplicării prezentului acord, autoritătile competente si institutiile celor două părti contractante pot comunica direct īntre ele si cu persoanele īn cauză sau reprezentantii acestora.

5. Īn scopul aplicării prezentului acord, autoritătile competente si institutiile celor două părti contractante pot comunica direct īntre ele, īn limbile lor oficiale sau īn engleză.

6. Īn scopul aplicării prezentului acord, nicio solicitare sau niciun document nu poate fi respinsă/respins pe motiv că este scrisă/scris īn limba oficială a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 16

Examinarea medicală

 

1. Dacă institutia unei părti contractante cere unui solicitant sau beneficiar care īsi are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte părti contractante să se supună unui control medical, acest control medical se va aranja sau efectua de către institutia ultimei părti contractante la solicitarea si pe cheltuiala primei părti contractante.

2. Īn cazul controalelor medicale efectuate īn scopul aplicării legislatiei celor două părti contractante, aceste controale vor fi aranjate sau efectuate de către institutia de la locul de resedintă ori de domiciliu, pe cheltuiala acesteia.

 

ARTICOLUL 17

Protectia datelor personale

 

1. Comunicarea datelor personale īntre autoritătile competente si institutiile părtilor contractante īn baza prezentului acord sau īn baza aranjamentului administrativ mentionat la art. 15 alin. 1 a) al prezentului acord se supune legilor si reglementărilor privind protectia datelor ale părtii contractante care le transmite.

2. Orice comunicare, stocare, modificare sau distrugere a datelor de către autoritatea competentă sau institutia părtii contractante primitoare se supune legilor si reglementărilor privind protectia datelor acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 18

Reducerea sau scutirea de taxe si de legalizare

 

1. Orice scutire integrală sau partială de taxe de timbru, taxe consulare ori administrative prevăzută de legislatia unei părti contractante, pentru certificate si alte documente prezentate conform legislatiei acelei părti contractante, se aplică si certificatelor sau altor documente similare eliberate conform legislatiei celeilalte părti contractante ori conform dispozitiilor prezentului acord.

2. Toate actele, documentele sau certificatele necesare a fi eliberate pentru aplicarea prezentului acord sunt scutite de legalizarea de către autoritătile diplomatice ori consulare.

3. Copiile documentelor care au fost atestate ca fiind copii autentice si conforme de către institutia unei părti contractante sunt acceptate ca fiind copii autentice si conforme de către o institutie din cealaltă parte contractantă, fără o altă certificare.

 

ARTICOLUL 19

Introducerea unor cereri, declaratii sau apeluri

 

1. Cererile, declaratiile sau apelurile care, īn conformitate cu legislatia unei părti contractante, trebuie introduse īntr-un termen stabilit la o autoritate, institutie a acestei părti contractante, īndeplinesc această conditie dacă sunt introduse, īn acelasi termen, la o autoritate, institutie a celeilalte părti contractante. 2. Īn cazurile mentionate la alin. 1, autoritatea competentă sau institutia care a primit cererea, declaratia ori apelul o/īl transmite, fără īntārziere, autoritătii competente sau institutiei primei părti contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură.

 

ARTICOLUL 20

Plata prestatiilor

 

1. Plata oricărei prestatii acordate conform prezentului acord poate fi efectuată īn moneda părtii contractante a cărei institutie acordă prestatiile.

2. Plătile īn cealaltă parte contractantă care rezultă din aplicarea prezentului acord se efectuează īn monedă convertibilă.

 

ARTICOLUL 21

Solutionarea diferendelor

 

1. Eventualele diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sunt solutionate prin consultări īntre autoritătile competente ori institutiile celor două părti contractante.

2. Īn cazul īn care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. 1 al prezentului articol, părtile contractante depun toate eforturile necesare pentru solutionarea lor.

 

PARTEA a V-a

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 22

Dispozitii tranzitorii

 

1. Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale īn vigoare.

2. Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, toate perioadele de asigurare realizate īn baza legislatiei oricărei părti contractante īnainte de intrarea īn vigoare a prezentului acord sunt luate īn considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.

3. Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, un drept ia nastere īn baza prezentului acord chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale īn vigoare.

4. Totusi, institutiilor oricărei părti contractante nu li se cere să ia īn considerare perioadele de asigurare realizate īnainte de data la care ele pot recunoaste aceste perioade de asigurare conform legislatiei lor.

5. Prestatiile dobāndite īnainte de intrarea īn vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, īn conformitate cu prevederile prezentului acord.

6. Dacă revizuirea prestatiilor mentionate la alin. 5 nu va avea ca rezultat dreptul la prestatie sau va avea ca rezultat micsorarea prestatiei, aceeasi valoare a prestatiei plătită anterior va continua să fie plătită de către institutia care plătea prestatia īnainte de revizuire.

 

ARTICOLUL 23

Intrarea īn vigoare

 

Prezentul acord va intra īn vigoare īn prima zi a celei de-a treia luni de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc despre īndeplinirea tuturor procedurilor legale interne pentru intrarea sa īn vigoare.

 


ARTICOLUL 24

Valabilitatea acordului

 

1. Prezentul acord se īncheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Prezentul acord poate să fie modificat prin consensul celor două părti contractante. Orice astfel de modificare va intra īn vigoare conform prevederilor art. 23.

3. Fiecare parte contractantă poate să denunte prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Īn acest caz, prezentul acord īsi īncetează valabilitatea īncepānd cu prima zi a celei de-a sasea luni care urmează lunii īn care a fost primită notificarea scrisă de către cealaltă parte contractantă.

4. Īn cazul denuntării prezentului acord, toate drepturile dobāndite īn baza dispozitiilor sale sunt mentinute si cererile prezentate īnainte de īncetarea valabilitătii prezentului acord vor fi solutionate potrivit dispozitiilor acestuia.

Drept care subsemnatii, īmputerniciti īn acest scop, au semnat prezentul acord.

Semnat la Seul la 11 septembrie 2008, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romānă, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn cazul oricărei divergente de interpretare, va prevala textul īn limba engleză.

 

Pentru Romānia,

Lazăr Comănescu

Pentru Republica Coreea,

Jong-rak Kwon

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Coreea īn domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2009.

Nr. 1.586.

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56 A Maglavit-Simian, īntre km 0+000 si km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetelor Dolj si Mehedinti"

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56 A Maglavit- Simian, īntre km 0+000 si km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetelor Dolj si Mehedinti", potrivit hărtii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul romān, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate īn tabelul prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 27 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din contributia Guvernului Romāniei la īmprumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre Romānia si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, īn termen de cel mult 30 de zile de la solicitarea acesteia, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut īn anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămāne afisate pānă la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si īntr-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.240.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cuprinzānd imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian", īntre km 0+000 si km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetelor Dolj si Mehedinti"

 

Nr. crt.

Judetul

 

 

Unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

 

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-economice

 

 

Suprafata rezultată din

acte

(m2)

Suprafata rezultată din măsurători, necesară de

expropriat (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dolj

Maglavit

660/1

2142

1

 

Pleniceanu N. Oprita

2

Dolj

Maglavit

674/1

3510

13

 

Cola - Mic A. Gheorghe

3

Dolj

Maglavit

707/1

1932

21

 

Lazăr F. Ion

4

Dolj

Maglavit

713/1

2002

28

 

Cola - Mic I. Ion

5

Dolj

Maglavit

657/1

2027

29

 

Ionescu P. Florea

6

Dolj

Maglavit

688/1

2188

32

 

Cola C. Vasile

7

Dolj

Maglavit

676/1

1975

33

 

Sīrbu Cecilia, Predoi Maria

8

Dolj

Maglavit

714/1

2025

46

 

Băbău N. Ion

9

Dolj

Maglavit

691/1

2093

50

 

Stanciu Silvia

10

Dolj

Maglavit

637/1

1920

49

 

Fīntīnă N. Constantin

11

Dolj

Maglavit

636/1

2147

58

 

Curteanu Constanta

12

Dolj

Maglavit

658/1

1896

54

 

Curteanu Mihai

13

Dolj

Maglavit

694/1

1884

53

 

Zăvălas Petre, Zăvălas Constanta, Coca Lucia

14

Dolj

Maglavit

695/1

1404

39

 

Marinescu Nicolae

15

Dolj

Maglavit

685/1

2170

57

 

Mitrănescu N. Stefan

16

Dolj

Maglavit

686/1

1700

47

 

Cīrstea Aurel

17

Dolj

Maglavit

687/1

3182

81

 

Betiu Eliza

18

Dolj

Maglavit

690/1

3244

66

 

Pălea Pascu

19

Dolj

Maglavit

693/1

3000

47

 

Tom ita Marin

20

Dolj

Maglavit

659/1

2952

41

 

Cola Florea

21

Dolj

Maglavit

677/1

3090

36

 

Radu Petre

22

Dolj

Maglavit

720/1

2736

35

 

Sārbu Lucica

23

Dolj

Maglavit

641/1

2436

27

 

Boiangiu T. Domnica, Marinescu T. Mihai, Marinescu T. Doru

24

Dolj

Maglavit

711/1

2478

26

 

Popa Gheorghe

25

Dolj

Maglavit

650/1

2340

24

 

Cioană Gh. Vasile

26

Dolj

Maglavit

678/1

2653

24

 

Ispar P. Ciciron

27

Dolj

Maglavit

721/1

2232

10

 

Nătăvală Constantin

28

Dolj

Maglavit

672/1

2646

6

 

Ionescu Ilie

29

Dolj

Maglavit

718/1

2400

7

 

Bicoiu Ilie

30

Dolj

Maglavit

643/1

2716

15

 

Ionete D. Marin

31

Dolj

Maglavit

682/1

2352

14

 

Mitrănescu Ion

32

Dolj

Maglavit

635/1

2352

14

 

Mitrănescu Petre

33

Dolj

Maglavit

671/1

2060

12

 

Nică Petre

34

Dolj

Maglavit

710/1

2110

11

 

Voicu Constantin

35

Dolj

Maglavit

679/1

2160

10

 

Dascălu Stefan

36

Dolj

Maglavit

649/1

1989

8

 

Iotovici Victor, Iotovici Stefan


1

2

3

4

5

6

7

8

37

Dolj

Maglavit

717/1

2034

8

 

Ghită Ecaterina

38

Doi

Maglavit

703/1

2079

10

 

Orăsel Maria

39

Doi

Maglavit

722/1

2124

11

 

Betiu Ion

40

Doi

Maglavit

704/1

2000

9

 

Cola Gheorghe

41

Doi

Maglavit

639/1

2000

7

 

Drăgan Veronica

42

Doi

Maglavit

675/1

2040

6

 

Stănuică Eugenia

43

Doi

Maglavit

647/1

2080

7

 

Drăgan Marin

44

Doi

Maglavit

681/1

2160

8

 

Schiopu Ioana

45

Doi

Maglavit

689/1

10000

34

 

Mitrănescu Vergii

46

Doi

Maglavit

684/1

10000

30

 

Ocneanu Georgeta

47

Doi

Maglavit

702/1

12180

88

 

Cristei Preda Marioara

48

Doi

Maglavit

651/1

10000

61

 

Lazăr Maria

49

Doi

Maglavit

719/1

1700

7

 

Lăpădat Petre

50

Doi

Maglavit

645/1

8300

36

 

Lăpădat Gheorghita

51

Doi

Maglavit

673/1

11000

87

 

Tomita Maria

52

Dolj

Maglavit

648/1

10000

91

 

Nisipasu Gheorghe

53

Dolj

Maglavit

712/1

20000

94

 

Lăpădat Petre, Preoteasa Adriana

54

Dolj

Maglavit

708/1

13255

81

 

Grozăvescu Atilo

55

Doi

Maglavit

697/1

12300

73

 

Moraru I. Ghită

56

Doi

Maglavit

642/1

9860

89

 

Ghită I. Gheorghe

57

Doi

Maglavit

683/1

5332

52

 

Orasel F. Gheorghe

58

Doi

Maglavit

638/1

10000

89

 

Predoi P Elena

59

Dolj

Maglavit

646/1

4936

41

 

Pălea Constantin

60

Dolj

Maglavit

709/1

5000

42

 

Pălea Constantin

61

Dolj

Maglavit

644/1

19000

185

 

Dobre Eugen, Dobre Elena

62

Dolj

Maglavit

706/1

10000

90

 

Stoica Floarea, Cotoveanu Ion, Cazac Maria

63

Dolj

Maglavit

634/1

21200

166

 

Predoi A. Petre

64

Doi

Maglavit

715/1

3322

23

 

Zăvălas Marieta

65

Doi

Maglavit

705/1

5000

32

 

Burtea Gh. Marin

66

Dolj

Maglavit

716/1

20037

92

 

Stanică I. Patru

67

Dolj

Maglavit

640/1

9383

39

 

Combei loan

68

Dolj

Maglavit

691/1

9000

41

 

Orăsel V. Petre, Orăsel V. Eliodor

69

Dolj

Maglavit

729/1

10000

44

 

Mirea Ghe. Constantin

70

Doi

Maglavit

680/1

22300

112

 

Mitu Cornelia

71

Doi

Maglavit

633/1

2080

10

 

Dumitru I. Constanta

72

Doi

Maglavit

629/1

6472

4

 

Cioară C. Ion

73

Doi

Maglavit

627/1

5000

25

 

Nicolăescu Gheorghe

74

Doi

Maglavit

701/1

5000

24

 

Preda V. Ion

75

Doi

Maglavit

655/1

4200

14

 

Mirea P Elena

76

Doi

Maglavit

665/1

3700

10

 

Grozăvescu Gh. Eugenia

77

Doi

Maglavit

630/1

7500

21

 

Cola N. Stana

78

Doi

Maglavit

654/1

1000

3

 

Ionete I. Vasile

79

Doi

Maglavit

724/1

3996

12

 

Primăria Comunei Maglavit

80

Doi

Maglavit

652/1

2144

107

 

Ghită P Petru

81

Doi

Maglavit

664/1

2324

12

 

Zăvălas Maria

82

Dolj

Maglavit

726/1

2418

50

 

Patra I. Constantin

83

Dolj

Maglavit

666/1

4030

132

 

Radu Petre


1

2

3

4

5

6

7

8

84

Dolj

Maglavit

668/1

1328

76

 

Croitoru Gh. Elena

85

Doi

Maglavit

631/1

560

18

 

Cioană C. Ion

86

Doi

Maglavit

699/1

738

21

 

Ionescu St. Gheorghita

87

Doi

Maglavit

698/1

1708

20

 

Ionescu St. Ilie

88

Doi

Maglavit

723/1

2888

342

 

Cioară C. Ion

89

Doi

Maglavit

667/1

3000

1

 

Cola Mic A. Gheorghe

90

Doi

Maglavit

628/1

1330

30

 

Enache Vasile

91

Doi

Maglavit

656/1

3560

12

 

Costache Gh. Ion

92

Dolj

Maglavit

725/1

1260

17

 

Filipescu I. Ana

93

Dolj

Maglavit

663/1

1200

2

 

Voinea I. Constantin

94

Dolj

Maglavit

571/1

1500

2

 

Nitu V. Anisoara, Mituletu V. Eugen, Mituketu V. Dorel

95

Dolj

Maglavit

570/1

1200

3

 

Negret Gh. Ion

96

Doi

Maglavit

605/1

2000

14

 

Nica C. Gheorghe

97

Doi

Maglavit

583/1

2000

18

 

Mituletu P. Ion

98

Doi

Maglavit

597/1

2000

20

 

Rudăreanu Gh. Tudor

99

Dolj

Maglavit

590/1

2000

22

 

Mituletu C. Florea

100

Dolj

Maglavit

606/1

2000

23

 

Ciulu A. Gheorghe

101

Dolj

Maglavit

653/1

2000

16

 

Cioană M. Petre, Cioană M. Victor

102

Dolj

Maglavit

562/1

2000

10

 

NistorA. Ioana

103

Dolj

Maglavit

565/1

2000

2

 

Stănculescu Vasile

104

Dolj

Maglavit

567/1

1000

5

 

Sandu Gh. Elefterie

105

Dolj

Maglavit

592/1

500

2

 

Stanciu Ion

106

Dolj

Maglavit

557/1

1500

2

 

Stanciu V. Elena, Coca I. Constantin, Coca I. Nicolae

107

Dolj

Maglavit

603/1

2500

4

 

Tucunel I. Adelina

108

Doi

Maglavit

610/1

2000

4

 

Tucunel I. Gheorghe

109

Doi

Maglavit

563/1

2000

4

 

Coltan P Gheorghe

110

Doi

Maglavit

599/1

2000

15

 

Baba St. Ion

111

Doi

Maglavit

602/1

3200

22

 

Toncea V Tudor

112

Doi

Maglavit

556/1

2000

12

 

Smocu C. Traian

113

Dolj

Maglavit

566/1

2400

13

 

Ciulu A. Gheorghe

114

Dolj

Maglavit

593/1

2800

17

 

Icălas A. Victor

115

Dolj

Maglavit

598/1

2200

13

 

Tortolea V Angela, Dobre A. Maria

116

Dolj

Maglavit

700/1

2600

8

 

Jugănaru N. Traian

117

Doi

Maglavit

591/1

2000

9

 

Mituletu C. Constantin

118

Doi

Maglavit

560/1

8315

15

 

Primăria Comunei Maglavit

119

Doi

Maglavit

559/1

2700

11

 

Colcea M. Marin

120

Doi

Maglavit

727/1

1000

5

 

Minca St. Nicolae

121

Doi

Maglavit

575/1

3600

9

 

Cīrstoiu Gh. Mircea

122

Doi

Maglavit

582/1

2200

11

 

Coca A. Petre

123

Doi

Maglavit

608/1

3200

24

 

Bobin M. Elefterie

124

Doi

Maglavit

586/1

1500

14

 

Badea Ghe. Ana

125

Doi

Maglavit

581/1

1500

16

 

Brănisteanu C. Elena

126

Doi

Maglavit

613/1

1500

17

 

Brănisteanu Gh. Gheorghe

127

Doi

Maglavit

612/1

1400

15

 

Toma Gh. Petre

128

Dolj

Maglavit

618/1

1400

13

 

Badea V Petre

129

Dolj

Maglavit

611/1

1400

14

 

Matei G. Alexandru


1

2

3

4

5

6

7

8

130

Dolj

Maglavit

578/1

1400

15

 

Ignat I. Petre

131

Dolj

Maglavit

632/1

1400

16

 

Ciulu Gh. Constantin

132

Dolj

Maglavit

692/1

2745

33

 

Primăria Comunei Maglavit

133

Dolj

Maglavit

561/1

1400

18

 

Zglimbea D. Vasile

134

Dolj

Maglavit

595/1

1100

14

 

Cosoveanu I. Ion

135

Dolj

Maglavit

662/1

1122

11

 

Primăria Comunei Maglavit

136

Dolj

Maglavit

661/1

1122

7

 

Primăria Comunei Maglavit

137

Dolj

Maglavit

588/1

1100

1

 

Badea V. Vasile

138

Dolj

Maglavit

609/1

500

1

 

Drăghici P Maria

139

Dolj

Maglavit

579/1

1000

1

 

Voinea D. Maria

140

Dolj

Maglavit

573/1

1100

5

 

Cipu C. Georgeta

141

Dolj

Maglavit

607/1

1100

10

 

Minca I. Alexandru

142

Dolj

Maglavit

580/1

1100

14

 

Bīnă D. Gheorghe

143

Dolj

Maglavit

569/1

1100

19

 

Motătăianu I. Elefterie

144

Dolj

Maglavit

596/1

1100

23

 

Zglimbea Petre, Badea Maria, Cipu Georgeta

145

Dolj

Maglavit

617/1

1100

24

 

Lupu St. Maria

146

Dolj

Maglavit

614/1

2600

59

 

Cāsu C. Ion

147

Dolj

Maglavit

670/1

1300

23

 

Demian Gheorghe

148

Dolj

Maglavit

577/1

1000

14

 

Bīcu I. Octavian

149

Dolj

Maglavit

615/1

2100

24

 

Plăviciosu A. Elvira

150

Dolj

Maglavit

585/1

1100

10

 

Voinea D. Ion

151

Dolj

Maglavit

616/1

1000

8

 

Badea A. Alexandru

152

Dolj

Maglavit

587/1

800

5

 

Badea C. loan

153

Dolj

Maglavit

572/1

400

2

 

Damian I. Olimpia

154

Dolj

Maglavit

589/1

600

4

 

Voinea D. Constantin

155

Dolj

Maglavit

568/1

700

5

 

Bădoiu I. Ion

156

Dolj

Maglavit

576/1

2000

26

 

Damian V Elisabeta

157

Dolj

Maglavit

574/1

3200

3

 

Dumitru V Constantin

158

Dolj

Maglavit

669/1

3200

14

 

Negret Gh. Ion

159

Dolj

Maglavit

600/1

2500

15

 

Toma V Alexandru

160

Dolj

Maglavit

584/1

2700

14

 

Toma D. Maria

161

Dolj

Maglavit

564/1

1500

7

 

Zglimbea Gh. Ecaterina

162

Dolj

Maglavit

594/1

1800

8

 

Cioc T. Maria

163

Dolj

Maglavit

558/1

800

2

 

Mincă St. Lucretia

164

Dolj

Maglavit

604/1

2500

2

 

Percea N. Stefan

165

Dolj

Cetate

434/1

10000

26

 

Stefan D. Ion, Stefan D. Gheorghe, Stefan D. Ecaterina, Spīnu D. Aurica,

Spătaru I. Elena

166

Dolj

Cetate

384/1

4500

49

 

Rădut Ioana

167

Dolj

Cetate

466/1

19725

149

 

Marinescu Ecaterina

168

Dolj

Cetate

354/1

5000

26

 

Arnăutu Ecaterina

169

Dolj

Cetate

353/1

5000

18

 

Betiu Elena

170

Dolj

Cetate

370/1

13900

45

 

Brebenel M. Gheorghe

171

Dolj

Cetate

377/1

7500

50

 

Dumitru D. Marin

172

Dolj

Cetate

363/1

12700

69

 

Modoalcă C. Elena

173

Dolj

Cetate

371/1

7500

51

 

Tomită V Vasile

174

Dolj

Cetate

383/1

10000

65

 

Iancu M. Alexandru

175

Dolj

Cetate

364/1

7818

46

 

Lican I. Constantin


1

2

3

4

5

6

7

8

176

Doi

Cetate

382/1

5000

30

 

Vlădut R. Ion

177

Doi

Cetate

406/1

8049

44

 

Bărăgan A. Anica, Ghiorghisor A. Constanta

178

Doi

Cetate

373/1

10200

44

 

Vlădut R. Constantin

179

Doi

Cetate

404/1

5000

20

 

Vlădut R. Ecaterina

180

Doi

Cetate

376/1

19700

81

 

Simion N. Ion

181

Doi

Cetate

372/1

1900

5

 

Mogoi D. Maria

182

Doi

Cetate

369/1

10000

26

 

Chisăr G. Ecaterina

183

Doi

Cetate

405/1

4270

12

 

Marina Maria

184

Doi

Cetate

379/1

6267

18

 

Sbīrneci G. Stefan

185

Doi

Cetate

432/1

8426

27

 

Sbīrneci L. Constantin

186

Doi

Cetate

356/1

15084

45

 

Brebenel G. Vasile

187

Doi

Cetate

374/1

19343

88

 

Vancea S. Aurel

188

Doi

Cetate

378/1

25706

115

 

lancu M. Petre

189

Doi

Cetate

433/1

18094

75

 

lancu I. Stefan

190

Doi

Cetate

403/1

11881

15

 

Burdubus I. Gheorghe

191

Doi

Cetate

381/1

5000

6

 

Tomita E. Ion

192

Doi

Cetate

390/1

5000

11

 

Ghilă Eftemia

193

Doi

Cetate

402/1

5000

20

 

Lican V Ilie

194

Doi

Cetate

362/1

2827

16

 

Betiu C. Constantin

195

Doi

Cetate

467/1

5000

34

 

Arnăutu M. Maria

196

Doi

Cetate

436/1

2500

20

 

Arnăutu C. Marin

197

Doi

Cetate

386/1

2200

19

 

Cojoacă I. Rozeta

198

Doi

Cetate

388/1

5000

48

 

Ciovică Ileana

199

Doi

Cetate

360/1

4400

43

 

Cherchelan I. Maria

200

Doi

Cetate

361/1

5000

44

 

Grigoroiu I. Serbana

201

Doi

Cetate

375/1

5000

36

 

Stoica D. Ion

202

Doi

Cetate

394/1

5000

34

 

Vintilă D. Paula

203

Doi

Cetate

366/1

5000

36

 

Niturică I. Gheorghe

204

Doi

Cetate

393/1

5736

45

 

Niturică A. Ion

205

Doi

Cetate

407/1

664

6

 

Primăria Comunei Cetate

206

Doi

Cetate

355/1

5000

53

 

Surdu I. Geta

207

Doi

Cetate

465/1

5000

64

 

Surdu M. Elena

208

Doi

Cetate

367/1

5000

66

 

Spaitu I. Aurelia

209

Doi

Cetate

395/1

5000

60

 

Sandu I. Sofia

210

Doi

Cetate

401/1

3700

37

 

Florea C. Marin

211

Doi

Cetate

389/1

2500

24

 

Sbīrneci St. Ilie

212

Doi

Cetate

352/2

5000

46

 

Sbīrneci C. Elisabeta

213

Doi

Cetate

368/1

5000

44

 

Gălut E Ioana

214

Doi

Cetate

380/1

5000

37

 

Mitrită N. Ion

215

Doi

Cetate

396/1

4540

25

 

Ghilă A. Maria

216

Doi

Cetate

408/1

1077

5

 

Primăria Comunei Cetate

217

Doi

Cetate

391/1

5000

20

 

Iovan C. Stefan

218

Doi

Cetate

397/1

5000

13

 

lovan Ghe. Constandina

219

Doi

Cetate

385/1

5000

18

 

Lican St. Marian

220

Doi

Cetate

392/1

2036

29

 

Lican I. Vergiliu

221

Doi

Cetate

387/1

5000

66

 

Lican C. Marin

222

Doi

Cetate

398/1

5000

44

 

Lican N. Emilia

223

Doi

Cetate

351/2

1820

10

 

Marinas Ghe. Aneta

224

Doi

Cetate

359/1

5000

22

 

Modoalcă C. Florea

225

Doi

Cetate

399/1

2500

13

 

Niturică I. Floarea


1

2

3

4

5

6

7

8

226

Dolj

Cetate

365/1

2500

15

 

Niturică I. Ileana

227

Doi

Cetate

358/1

5000

38

 

Vlad M. Ioana

228

Doi

Cetate

357/1

3000

30

 

Vladut C. Petre-Leontin

229

Doi

Cetate

400/1

20000

539

 

Grigoroiu I. Serbana

230

Doi

Cetate

457/1

7550

32

 

Primăria Comunei Cetate

231

Doi

Cetate

453/1

1404

7

 

lordache Gheorghe

232

Doi

Cetate

416/1

2284

14

 

Dobre P Constantin

233

Doi

Cetate

440/1

2200

16

 

Dărac Ion

234

Doi

Cetate

446/1

4916

33

 

Cismaru I. Victor

235

Doi

Cetate

415/1

5000

27

 

Neagoe Marin

236

Dolj

Cetate

419/1

2637

11

 

Neagoe C. Stelian

237

Dolj

Cetate

456/1

2800

6

 

Cojoacă I. Rozeta

238

Dolj

Cetate

458/1

2500

2

 

Surdu Maria, Cerăceanu M. Ioana, lancu M. Elena

239

Dolj

Cetate

448/1

3384

19

 

Primăria Comunei Cetate

240

Dolj

Cetate

424/1

2400

18

 

Ureche Ioana, Surugiu Pelagia

241

Dolj

Cetate

427/1

1200

10

 

Stoica C. Dumitru

242

Dolj

Cetate

437/1

2380

25

 

Lupitu Ioana

243

Dolj

Cetate

420/1

8656

56

 

Primăria Comunei Cetate

244

Dolj

Cetate

454/1

1888

13

 

Surdu Maria, Cerăceanu M. Ioana, Iancu M. Elena

245

Dolj

Cetate

438/1

1800

11

 

Tută St. Constantin

246

Dolj

Cetate

426/1

1800

11

 

Florea I. Constantina

247

Dolj

Cetate

455/1

1800

12

 

Bădescu Ghe. Ion, Modoalcă Ghe. Floarea

248

Dolj

Cetate

450/1

5000

24

 

Vasile C. Elena

249

Doi

Cetate

418/1

5000

21

 

Mogoi Ioana

250

Doi

Cetate

447/1

2035

13

 

Ghilă P Stefan

251

Doi

Cetate

451/1

2062

14

 

Tută St. Constantin

252

Doi

Cetate

439/1

2167

15

 

Neagoe Florica

253

Doi

Cetate

449/1

4900

35

 

Voican Alexandru

254

Doi

Cetate

452/1

3174

25

 

Primăria Comunei Cetate

255

Doi

Cetate

441/1

1400

9

 

Gălut M. Stefan

256

Doi

Cetate

417/1

920

6

 

Vlad T. Vasile

257

Doi

Cetate

435/1

1500

11

 

Gălut M. Ion

258

Doi

Cetate

444/1

1420

11

 

Neagoe Florica

259

Doi

Cetate

459/1

2786

18

 

Tomita St. Gheorghe

260

Doi

Cetate

460/1

2900

16

 

Ghiorghisor A. Constantin

261

Doi

Cetate

425/1

4686

21

 

Modoalcă C. Elena

262

Doi

Cetate

442/1

4300

17

 

Barbu D. Marin

263

Dolj

Cetate

429/1

3200

14

 

Ureche M. Marin

264

Dolj

Cetate

461/1

3838

19

 

Ureche O. Marin

265

Dolj

Cetate

431/1

10000

69

 

Constantinescu P. Silvia, Ionescu P. Matilda, Zdrafcovici P. Elena

266

Dolj

Cetate

423/1

6047

49

 

Ghilă S. Petre

267

Dolj

Cetate

462/1

4082

32

 

lordache I. Alexandru

268

Dolj

Cetate

428/1

4401

33

 

Moraru I. Elena

269

Dolj

Cetate

422/1

3800

28

 

Primăria Comunei Cetate


1

2

3

4

5

6

7

8

270

Dolj

Cetate

443/1

5311

39

 

Niturică M. Elena

271

Dolj

Cetate

421/1

2700

20

 

Ghiorghisor I. Maria

272

Dolj

Cetate

430/1

6000

43

 

Cristei P. Marin

273

Dolj

Cetate

464/1

11300

65

 

Porumbelu N. Nicolae

274

Dolj

Cetate

463/1

15000

81

 

Neagoe N. Maria

275

Dolj

Cetate

445/1

18270

5

 

Primăria Comunei Cetate

276

Mehedinti

Salcia

459

500

2

 

Chisărescu Gogu, Chisărescu Polina, Chisărescu Constantin, Chisărescu Marin, Chisărescu Mircea, Chisărescu Floarea

277

Mehedinti

Salcia

483

4500

86

 

Mītca Gheorghita, Biban St. Elena

278

Mehedinti

Salcia

474

1000

2

 

CiureaAna, Ciurea Maria, Constantinescu D. Elena, Morariu D. Ecaterina,

Manea D. Constanta

279

Mehedinti

Salcia

549

1000

4

 

Tunsoiu Ruxandra

280

Mehedinti

Salcia

566

500

2

 

Diamandi Il. Constantin, Sandu Il. Maria, Neagra Il. Floarea, Diamandi Il. Luba, Diamandi Il. Elena, Diamandi Il. Stefan

281

Mehedinti

Salcia

369/1

3500

66

 

Drinceanu Lăpăduta

282

Mehedinti

Salcia

392/1

1000

32

 

Seicaru P. Constantin, Căluseru I. Ioana

283

Mehedinti

Salcia

175/1

1000

65

 

Gāscă Marin

284

Mehedinti

Salcia

254/1

1000

65

 

Scārlete I. Lăpădat

285

Mehedinti

Salcia

353/1

2000

121

 

Barză I. Floarea, Barză Vasilica, Marica Gh. Elena

286

Mehedinti

Salcia

238/1

500

28

 

Odor Ioana

287

Mehedinti

Salcia

282/1

2500

131

 

Cunete C. Nicolae

288

Mehedinti

Salcia

325/1

1000

8

 

Vladea C. Ilie

289

Mehedinti

Salcia

232/1

5000

34

 

Neamtu D. Constantin

290

Mehedinti

Salcia

601

2500

16

 

Bădita D. Ion

291

Mehedinti

Salcia

326/1

500

2

 

Manea D. Ioana, Odor I. Stanca, Manea I. Ion

292

Mehedinti

Salcia

370/1

500

2

 

Ruican D. Dumitru, Ruican D. Ilie

293

Mehedinti