MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 192/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 192             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Vineri, 27 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 285 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b), precum si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 287 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            314. - Hotărāre privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            9. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

 

            865/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            907/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice īn anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

            Rectificări la:

            - Hotărārea Guvernului nr. 635/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 285

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin.7 si alin. 8 lit. a) si b), precum si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b), precum si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ion Criveanu īn Dosarul nr. 4.764/223/2007 al tribunalului Vālcea - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

După strigarea cauzei, se prezintă autorul exceptiei. Avānd cuvāntul, acesta īnvederează că pe rolul Curtii Constitutionale se află mai multe cauze avānd ca obiect exceptii de neconstitutionalitate pe care Ie-a ridicat īn legătură cu alte texte din Codul de procedură penală. Solicită conexarea acestor dosare. Totodată, solicită admiterea exceptiei de neconstitu­tionalitate, īnvederānd si faptul că art. 279 din Codul de procedură penală este criticat din perspectiva modificării acestuia prin dispozitiile art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006.

Curtea, observānd că la acest termen de judecată nu sunt pe rol alte cauze cu acelasi obiect, acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată īn ceea ce priveste art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală si ca inadmisibilă īn ceea ce priveste art. 279 alin. 2 din acelasi cod, arătānd că acest din urmă text este criticat din perspectiva caracterului său incomplet.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 9 iunie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 4.764/223/2007, Tribunalul Vālcea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b), precum si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ion Criveanu.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că, potrivit art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală, instanta verifică rezolutia sau ordonanta atacată doar pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror īnscrisuri noi prezentate, neputāndu-se solicita proba cu martori sau alte probe necesare unei juste solutionări a cauzei. Se arată că posibilitatea admiterii plāngerii si a retinerii cauzei spre judecare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor privind judecata īn primă instantă si a administrării oricărei probe, este destul de redusă, dacă nu chiar inexistentă īn baza probelor din dosar, īn situatia īn care acestea sunt insuficiente sau chiar fraudulos obtinute de către organul de cercetare penală. Se īncalcă astfel liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil. īn ceea ce priveste dispozitiile art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, se arată că limitează liberul acces la justitie prin aceea că persoana vătămată nu mai poate declansa direct judecata penală pentru nicio infractiune. Apreciază că este necesară interventia legiuitorului īn sensul modificării acestui text de lege astfel īncāt să se permită persoanei vătămate să se adreseze direct cu plāngere instantei pentru orice fel de infractiune.

Tribunalul Vālcea - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt textele de lege criticate nu īncalcă prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie, consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b) si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, avānd următorul cuprins:

- Art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b): „Judecătorul, solutionānd plāngerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror īnscrisuri noi prezentate.

Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) respinge plāngerea, prin sentintă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, mentinānd rezolutia sau ordonanta atacată;

b) admite plāngerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului, īn vederea īnceperii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicānd totodată faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă.";

- Art. 279 alin. 2: „Plāngerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii."

īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea īn drepturi, ale art. 21 privind


accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare, ale art. 53 privind restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 124 alin. (2) referitoare la īnfăptuirea justitiei si ale art. 126 privind instantele judecătoresti, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat īn jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii acelorasi texte de lege, criticate fie īmpreună, ca obiect al aceleiasi exceptii de neconstitutionalitate, fie īn mod separat, īn cauze distincte, statuānd īn sensul concordantei dintre aceste texte si dispozitiile constitutionale si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate. īn acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.277 din 25 noiembrie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al

Romāniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009, Decizia nr. 982 din 6 noiembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 786 din 20 noiembrie 2007, sau Decizia nr. 924 din 14 decembrie 2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 50 din 23 ianuarie 2007, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptiile de neconstitutionalitate invocate. īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată anterior de Curte, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si īn prezenta cauză.

īn ceea ce priveste consideratiile autorului exceptiei referitoare la necesitatea modificării art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, acestea nu intră īn competenta Curtii Constitutionale, care se pronuntă numai cu privire la constitutionalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si alin. 8 lit. a) si b), precum si ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ion Criveanu īn Dosarul nr. 4.764/223/2007 al Tribunalului Vālcea - Sectia penală.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată īn sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 287

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853

din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Stefănuti īn Dosarul nr. 5.393/100/2007 al Īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

            La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, asistat de domnul avocat Mircea Stănculescu, din cadrul Baroului Bucuresti, precum si partea Vasile Stetco.

            Avānd cuvāntul, avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, expunānd, pe larg, motivele formulate īn fata instantei de judecată. Apreciază, īn concluzie, că s-ar impune eliminarea din normele criticate a sintagmei „care au lipsit de la pronuntare", precum si comunicarea copiei de pe dispozitivul hotărārii judecătoresti, indiferent dacă inculpatul arestat a fost sau nu prezent la pronuntarea acesteia.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată, arătānd că dispozitiile criticate nu īncalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

            avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 16 septembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 5.393/100/2007, īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Stefănuti.

            Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că dispozitiile legale criticate atrag o inegală aplicare a legii fată de inculpatul aflat īn arest. Prezenta acestuia la momentul pronuntării nu ar trebui, īn opinia autorului exceptiei, să scutească instanta de obligatia de a-i īnmāna acestuia o copie de pe dispozitivul hotărārii, cu efectul curgerii termenului de recurs de la acest moment. Astfel, citirea dispozitivului īn


sedintă publică nu este suficientă pentru ca inculpatul, necunoscător, de cele mai multe ori, al rigorilor legii penale, să īnteleagă īn īntregime consecintele pe care le poate avea hotărārea instantei asupra sa, cu privire la cuantumul pedepsei, modalitatea de executare, obligarea acestuia la plata de cheltuieli către părtile din proces fată de stat etc. Este evident că, īn conditiile īn care inculpatul arestat nu beneficiază de toate drepturile care să īi confere posibilitatea de a īntelege, īn īntregime, continutul solutiei pronuntate fată de el, precum si interesul său de a promova o cale de atac, acestuia i se īncalcă dreptul la un proces echitabil. Se invocă si Decizia nr. XXIX din 9 octombrie 2006 a Īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, īn care s-a statuat asupra importantei comunicării dispozitivului hotărārii către inculpatul care lipseste la judecată si de la pronuntare, chiar si īn conditiile īn care acesta a fost reprezentat de un avocat, si se conchide īn sensul că sintagma „care au lipsit de la pronuntare", cuprinsă īn normele criticate, este neconstitutională.

īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, arătānd că dispozitiile legale criticate nu īmpiedică inculpatul arestat să declare recurs, chiar si oral, derogarea de la regula comunicării copiei de pe dispozitiv constituindu-se īntr-o normă de procedură menită să-l protejeze pe acesta prin asigurarea judecării recursului īntr-un termen rezonabil.

            Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neīntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu īncalcă dispozitiile constitutionale invocate.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 363 alin. 3 si art. 3853 din Codul de procedură penală, avānd următorul cuprins:

            - Art. 363 (Termenul de declarare a apelului) alin. 3: „Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare. Pentru părtile care au lipsit atāt la dezbateri, cāt si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar īn termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de īnvătămānt, ori pentru inculpatul internat īntr-un centru de reeducare sau īntr-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.";

            - Art. 3853 (Termenul de declarare a recursului):

            „Termenul de recurs este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel.

            Dispozitiile art. 363-365 privind data de la care curge termenul, repunerea īn termen si declararea peste termen a căii de atac se aplică īn mod corespunzător."

            Dispozitiile constitutionale invocate īn sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea īn drepturi, ale art. 20, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, cu raportare la art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv.

            Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat īn jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 363 alin. (3) djn Codul de procedură penală, răspunzānd unor critici similare. īn acest sens sunt Decizia nr. 114 din 24 februarie 2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 337 din 21 aprilie 2005, si Decizia nr. 636 din 24 noiembrie 2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.137 din 15 decembrie 2005, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate. Considerentele de principiu care au fundamentat această jurisprudenta sunt valabile si īn prezenta cauză, inclusiv īn ceea ce priveste art. 3853 din Codul de procedură penală, care face trimitere la art. 363 din acelasi cod.

            De altfel, si īn prezenta cauză, ca si īn unul dintre precedentele invocate, se solicită practic modificarea solutiei legislative criticate, īn sensul ca termenul de recurs să īnceapă să curgă de la momentul comunicării dispozitivului hotărārii, si nu de la pronuntarea acesteia, īn ceea ce priveste inculpatul arestat, chiar dacă acesta a fost prezent la pronuntare. Or, acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional īntr-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării", fiind īn contradictie si cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

            Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Stefănuti īn Dosarul nr. 5.393/100/2007 al Īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntata īn sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare

si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

            Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism īn Romānia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Programul anual de marketing si promovare, prevăzut īn anexa nr. 1, si Programul anual de dezvoltare a produselor turistice, prevăzut īn anexa nr. 2.

            Art. 2. - Programele prevăzute la art. 1 se finantează din bugetul Ministerului Turismului, īn limita fondurilor aprobate cu această destinatie pentru anul 2009, prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 314.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL ANUAL

de marketing si promovare

 

Art. 1. - Programul anual de marketing si promovare urmăreste promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din Romānia pe piata internă si pe principalele piete turistice din străinătate.

Art. 2. - Programul anual de marketing si promovare urmăreste realizarea următoarelor activităti:

a) studii de marketing;

b) marketing prin internet si alte mijloace electronice, incluzānd realizarea si administrarea unui portal de informatii de turism, pe baze concurentiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum si alte activităti de marketing si promovare prin internet si alte mijloace electronice;

c) participarea la manifestări expozitionale de turism īn tară si īn străinătate

Participarea Ministerului Turismului la manifestările expozitionale se realizează pe piete de interes, prin organizarea de pavilioane nationale, standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe bază de listă aprobată prin ordin al ministrului turismului.

Societătile comerciale cu activitate de turism, asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate īn domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact īn domeniul turismului pot participa gratuit sau īn urma achitării unei taxe la manifestările expozitionale, īn pavilioanele nationale, standurile specializate sau miniexpozitiile la care participă īn tară si īn străinătate Ministerul Turismului.

Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului turismului, īn functie de fiecare manifestare expozitională īn parte, iar valoarea īnsumată, colectată de la toti participantii, nu va putea depăsi 10% din totalul devizului general al actiunii.

Pentru participarea la manifestările expozitionale se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea īncadrării īn fondurile bugetare alocate cu această destinatie:

- cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, īnchirierea, construirea, amenajarea spatiului expozitional;

- cheltuieli ocazionate de activităti de marketing specifice participării la manifestarea expozitională respectivă;

- cheltuieli cu publicitatea īn perioada premergătoare manifestărilor expozitionale, precum si īn perioada de desfăsurare a acestora;

- cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna pentru reprezentanti ai mass-mediei;

- cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna sau onorarii pentru formatii artistice, mesteri populari, membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, lideri ori creatori de opinie cu rol īn desfăsurarea manifestării expozitionale respective;

- cheltuieli de administrare si īntretinere pentru utilităti, consumabile etc;

- cheltuieli generale pe perioada de desfăsurare a actiunilor promotionale;

- cheltuielile de reprezentare si de protocol;

- cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare si promovare cu caracter general si pentru mediatizarea prezentei romānesti la actiunile respective;

- cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară romānească, receptie, conferintă de presă si altele similare, cu rol īn sporirea atractivitătii standului;

- cheltuieli pentru īnchirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau altor activităti organizate cu ocazia manifestării expozitionale;

- alte cheltuieli necesare pentru buna desfăsurare a manifestării expozitionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Cheltuielile de reprezentare si protocol se realizează pentru oferirea unor tratatii īn limita echivalentului īn lei al sumei de 1.500 euro pentru fiecare actiune. Cheltuielile se referă la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktail, apă minerală, băuturi răcoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetărie si altele asemenea. Băuturile alcoolice se achizitionează numai īn cazul organizării de cocktailuri.

Ministerul Turismului poate efectua atāt majorări sau diminuări ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expozitională, cāt si modificarea sau completarea listei cu alte manifestări de interes pentru promovarea turismului romānesc, īn limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu această destinatie;

d) organizarea de vizite educationale si de informare, īn tară, pentru reprezentanti ai mass-mediei, touroperatori, reprezentanti ai societătilor comerciale cu activităti īn turism din tară si din străinătate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate īn turism, ai administratiei publice centrale si locale, alti lideri de opinie, specialisti īn turism din tară si din străinătate etc.

Pentru vizitele educationale si de informare se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea īncadrării īn fondurile bugetare alocate cu această destinatie: cazare, masă si transport pentru invitati si pentru ghid sau pentru īnsotitor de grup, ghid sau īnsotitor de grup pe teritoriul Romāniei, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere si de filmare, precum si alte cheltuieli necesare desfăsurării īn conditii optime a vizitelor;

e) organizarea de evenimente si misiuni cu rol īn cresterea circulatiei turistice īn Romānia sau cu impact īn cresterea notorietătii Romāniei ca destinatie turistică, īn tară si īn străinătate, ori participarea īn calitate de coorganizator

Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente si misiuni cu rol īn cresterea circulatiei turistice īn Romānia sau cu impact īn cresterea notorietătii Romāniei ca destinatie turistică, īn tară si īn străinătate, ori participarea īn calitate de coorganizator se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: cazare, masă, transport pentru participanti, īnchiriere de săli si aparatură specifică, onorariu pentru formatii artistice prezente īn cadrul evenimentului, precum si īnchirierea aparaturii specifice, servicii de rent-a-car pentru participanti, tipărirea si transmiterea de invitatii, realizarea de diplome si trofee, protocol, productie materiale publicitare specifice, publicitate īnainte si īn perioada evenimentului, de tipul: productie si difuzare de clipuri tv si spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizarea de CD/DVD cu participantii si principalele produse turistice prezentate etc.

Pentru evenimentele la care Ministerul Turismului participă īn calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare si protocol se realizează pentru oferirea unor tratatii īn limita stabilită de ordonatorul de credite pentru fiecare actiune. Cheltuielile se referă la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktail, apă minerală, băuturi răcoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetărie si altele asemenea. Băuturile alcoolice se achizitionează numai īn cazul organizării de cocktailuri;

f) activităti de promovare si publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinatii din Romānia si prin intermediul principalelor aeroporturi din Romānia si din străinătate pe care operează curse internationale către Romānia, constānd īn insertii publicitare īn materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzarea de clipuri tv promotionale si filme publicitare de turism īn aeroporturi si īn aeronave, precum si alte tipuri de activităti de promovare si publicitate, īn colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;

g) activităti de promovare prin intermediul insertiilor publicitare īn cataloagele turistice realizate de touroperatori, societăti comerciale cu activitate de turism, asociatii profesionale, patronale si organizatii neguvernamentale cu activitate īn domeniul turismului, autorităti ale administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact īn domeniul turismului, care promovează pe pietele-tintă de interes destinatia turistică Romānia, produse turistice si pachete de servicii turistice cu locul de desfăsurare īn Romānia;

h) achizitionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre Romānia, hărti, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărti cu specific de turism etc;

i) activităti de promovare prin intermediul posturilor de televiziune si radio care realizează emisiuni de turism ori alte emisiuni cu impact īn cresterea circulatiei turistice īn Romānia, cresterea notorietătii destinatiilor turistice romānesti sau constientizarea importantei turismului romānesc

Fondurile bugetare repartizate anual acestor activităti se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: costuri de realizare a emisiunilor, difuzarea de clipuri tvīn cadrul emisiunii etc;

j) actiuni generale de publicitate si reclamă a destinatiilor turistice romānesti si a produselor turistice romānesti

Fondurile bugetare repartizate anual acestor activităti se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: insertii publicitare īn presă, īn pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor īn tară si īn străinătate, publicitatea destinatiei si a produselor turistice romānesti īn mass-media internă si internatională, pe pietele-tintă, activităti de marketing direct etc;

k) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tipărituri, ghiduri si hărti turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promotionale si de protocol īn tară si īn străinătate etc.

 


ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL ANUAL

de dezvoltare a produselor turistice

 

Art. 1. - Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmăreste sustinerea turismului intern īn vederea īmbunătătirii circulatiei turistice īn paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural.

Art. 2. - Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmăreste realizarea următoarelor obiective si activităti:

a) constituirea de parteneriate pentru elaborarea cadrului strategic de urbanism la nivel national pentru dezvoltarea turismului, incluzānd crearea unui sistem institutionalizat de colaborare īntre specialistii din turism si urbanism, participarea la aprobarea si promovarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a Vlll-a, zone cu resurse turistice, īn rāndul specialistilor si al autoritătilor publice locale, si metodologiei pentru analiza potentialului turistic al teritoriului

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, servicii de organizare de seminarii nationale si internationale, servicii de tipărire de brosuri, servicii de agentii de turism;

b) īmbunătătirea calitătii programelor de formare profesională a personalului pentru sectorul turism, hoteluri si restaurante, prin:

- organizarea de seminarii, pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din statiunile balneare, statiunile montane (īn vederea organizării Festivalului Olimpic European si a altor evenimente internationale) si din centrele de informare turistică;

- editarea unor brosuri īn vederea diseminării informatiilor necesare desfăsurării cu eficacitate si eficientă a activitătilor, de către angajatii care lucrează īn centrele de informare turistică din Romānia;

- organizarea unui concurs de proiecte cu tema „Formatori de excelentă", īn scopul informării adecvate a consumatorilor si al facilitării/optimizării deciziei acestora de achizitionare a programelor de formare;

- implementarea unui sistem national de evaluare si dezvoltare a personalului si a abilitătilor manageriale ale personalului din unitătile de turism;

- verificarea si actualizarea legislatiei din domeniu. Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii de tipărire de brosuri, servicii de consultantă natională si internatională privind formarea si evaluarea profesională;

c) īmbunătătirea calitătii serviciilor turistice din Romānia prin:

- realizarea si implementarea unui model de bune practici īn vederea īmbunătătirii calitătii serviciilor hoteliere;

- introducerea unor specializări pentru domeniul hotelier, luāndu-se īn considerare experienta tărilor care deja au implementat astfel de specializări cu mult succes (de exemplu, hotel specializat pe tenis, hotel specializat pe sănătate, hotel specializat pe welness etc);

- implementarea programului „Steagul Albastru - Blue Flag", pentru īmbunătătirea calitătii plajelor si porturilor din Romānia.

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii de tipărire de brosuri;

d) dezvoltarea unor forme, produse si destinatii turistice importante pentru Romānia, prin: vizite de scurtă durată īn Bucuresti, croaziere pe Dunăre si īn Delta Dunării, turism montan (drumetii montane si sporturi de iarnă), turism balnear, turism de litoral, turism cultural

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

- servicii de cercetare si de consultantă natională si internatională privind turismul montan, precum si turismul balnear din Romānia, elaborarea de strategii sectoriale (turismul balnear);

- servicii de studii de piată pe plan national si international privind: turismul montan —sporturi de iarnă si turismul balnear;

- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale privind formele de turism mentionate;

- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;

- servicii de tipărire de brosuri pentru produsele turistice: sfārsit de săptămānă īn Bucuresti, croaziere pe Dunăre, turism montan/drumetii, turism pe litoral si turism cultural;

e) organizarea de parteneriate internationale cu rol īn cresterea vizibilitătii destinatiilor turistice din Romānia, incluzānd:

- proiectul comun cu Comisia Europeană - EDEN - „Destinatii europene de excelentă";

- proiecte de dezvoltare a turismului īn colaborare cu organizatii/organisme internationale: Organizatia pentru Cooperare Economică (OECD), Organizatia pentru Dezvoltare Industrială a Natiunilor Unite (UNIDO), Comisia Europeană, Consiliul Europei - coridor cultural īn sud-estul Europei privind rute ale vinului si evenimente (festivaluri) culturale —, Comisia Europeană pentru Turism;

- actualizarea site-ului www.visiteurope.com īn ceea ce priveste destinatiile turistice din Romānia - site-ul este gestionat de Comisia Europeană pentru Turism;

- exercitarea presedintiei īn exercitiu de către Romānia, īn domeniul turismului, īn cadrul Initiativei Central-Europene (ICE);

- dezvoltarea si promovarea zonei turistice Marea Neagră īn cadrul OCEMN - Organizatia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră;

- organizarea īn parteneriat cu Organizatia Mondială a Turismului (OMT) a unor seminarii privind managementul prevenirii situatiilor de criză si dezvoltarea turismului īn situatii de criză, precum si asistentă din partea acestei organizatii, īn vederea armonizării cadrului legislativ din domeniul turismului, plată servicii sol īn Romānia;

- realizarea de materiale de promovare turistică - ghidul parcurilor nationale si naturale din Romānia, cu accent pe partea turistică, inclusiv postarea pe internet;

- depunerea candidaturii Romāniei la Comisia Regională a Organizatiei Mondiale a Turismului pentru Europa (2009) īn vederea organizării īn 2010, la Bucuresti, a reuniunii Comisiei Regionale a Organizatiei Mondiale a Turismului pentru Europa;


- organizarea unei conferinte si elaborarea de materiale de promovare privind traseele de ciclism īn statele membre ale Asociatiei de promovare a turismului „Die Donau", respectiv croaziere pe Dunăre si Adunarea general㠄Die Donau";

- realizarea de parteneriate īn cadrul relatiilor bilaterale cu diverse state ale Uniunii Europene, īn vederea elaborării unor proiecte referitoare la dezvoltarea turismului montan atāt īn sezonul de iarnă, cāt si īn cel de vară, a turismului cultural, dar si a altor forme de turism;

- comisii mixte sau īntālniri bilaterale īn Romānia, cu autoritătile nationale de turism din alte tări;

- editarea brosurii de promovare comune Romānia - Ungaria privind statiunile balneare din cele două tări.

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii si produse: servicii de organizare de seminarii cu participare natională si internatională, vizite de documentare, produse informative si de promovare comune cu alte tări, servicii de agentii de presă/conferinte de presă, servicii de publicitate si de comercializare, servicii de tipărire de brosuri, servicii de traducere, servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism etc;

f) restructurarea sistemului informational īn domeniul turismului, incluzānd extinderea softului existent pentru includerea activitătilor de promovare, dezvoltare si autorizare, realizarea si administrarea bazei de date privind structurile de primire cu functiuni de cazare, elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si ale agentiilor de turism din Romānia pe suport hārtie si magnetic, demararea procedurilor de implementare a Contului Satelit īn Turism si elaborarea ghidului investitorului īn turism si al fondurilor comunitare

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii si produse:

- crearea si implementarea sistemului de software pentru autorizarea on-line;

- dezvoltarea sistemului de software pentru toată activitatea de autorizare īn domeniul turismului;

- crearea si implementarea sistemului de software pentru reteaua de centre de informare turistică din Romānia;

- crearea si dezvoltarea sistemului de software pentru sustinerea activitătii de promovare si dezvoltare;

- studii de fezabilitate pentru centre de informare turistică care sunt finantate prin fonduri structurale;

- servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultantă pentru crearea Contului Satelit īn Turism;

- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale pe teme de informare turistică;

- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;

- servicii de tipărire de brosuri;

- servicii de realizare de CD-uri si DVD-uri;

- servicii de traducere etc;

g) actiuni de dezvoltare durabilă a turismului, incluzānd: elaborarea si finalizarea strategiei de ecoturism īn arii protejate, actiuni de constientizare a importantei dezvoltării durabile a turismului, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice din Romānia, reducerea poluării produse īn industria turistică, preluarea conceptului de „eticheta ecologică" īn sistemul hotelier din Romānia

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

- servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultantă natională si internatională privind elaborarea si finalizarea strategiei de ecoturism si actualizarea sistemului legislativ de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, īn conformitate cu standardele internationale;

- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale, incluzānd seminarii de constientizare pe plan national si seminarii cu participare internatională, cu următoarele obiective: elaborarea strategiei de ecoturism, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice, reducerea poluării īn domeniul turismului, „eticheta ecologică";

h) servicii de consultantă pentru perfectionarea cadrului legal si institutional īn conformitate cu bunele practici la nivelul Uniunii Europene

Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, īn conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;

- servicii de tipărire de brosuri;

- servicii de traducere etc;

i) realizarea de achizitii de materiale documentare: ghiduri si alte materiale de prezentare despre Romānia, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărti de specialitate editate īn Romānia si pe plan international

Achizitionarea materialelor documentare se va realiza prin cumpărare directă de la diversi furnizori, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice;

j) derularea programelor de investitii īn parteneriat public/public, dintre Ministerul Turismului si autoritătile publice locale la nivel de judet sau de unitate administrativ-teritorială;

k) studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice de executie, alte studii de specialitate si alocare de fonduri pentru investitii īn infrastructura turismului, īn parteneriat cu autoritătile publice locale:

- sumele de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autoritătile administratiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului către bugetele locale, īn limita fondurilor alocate anual cu această destinatie;

- sumele alocate prin transfer către autoritătile publice locale se aprobă prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului;

l) elaborarea legislatiei īn domeniu prin: emiterea unui ordin comun al Ministerului Turismului si Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei pentru aprobarea metodologiei privind analiza potentialului turistic al teritoriului prevăzut la art. 9 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a Vlll-a, zone cu resurse turistice; actualizarea si finalizarea legislatiei privind domeniul schiabil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. AMARAD - S.A. īn cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat realizat de S.C. AMARAD - S.A. īn cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile īn care S.C. AMARAD - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile īn care S.C. AMARAD - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. AMARAD - S.A. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2009.

Art. 8. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 73/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

Bucuresti, 24 martie 2009.

Nr. 9.

 


ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare si veniturile totale unitare pentru S.C. AMARAD - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

33.118

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,69

Venit total unitar

lei/MWh

27,34

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

33.118

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,83

Venit total unitar

lei/MWh

2,22

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

30,10

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

28,94

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

27,46

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

25,67

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat

realizată de S.C. AMARAD - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,43

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

101,12

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

99,53

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,64

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

            constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 martie 2009.

Nr. 865/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Anghel Iacob, fiul lui Ion si Elena (născută la 20.05.1939 īn localitatea Chisinău), născut la data de 8 octombrie 1963 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Moldova nr. 6, bl. 1, ap. 11. (10.456/2003)

2. Antohi Viorica, fiica lui Ilie (fiul lui Gheorghe, născut la 3.08.1931 īn localitatea Vulcănesti) si Maria, născută la data de 26 aprilie 1985 īn localitatea Brīnza, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (3.183/2005)

3. Anton Radu, fiul lui Timofei (fiul lui Anton, născut la 7.08.1904 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni) si Ecaterina, născut la data de 8 mai 1983 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sălcuta, Str. 8 Martie, raionul Căuseni. (3.474/2006)

4. Apostol Gheorghe, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 22.09.1924 īn localitatea Truseni, raionul Străseni) si Vera, născut la data de 27 decembrie 1985 īn localitatea Truseni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, raionul Străseni. (3.792/2006)

5. Arapan Leon, fiul lui Alexandru (fiul lui Leon, născut la 17.02.1921 īn localitatea Călărasi) si Emilia, născut la data de 8 iunie 1981 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Mihail Sadoveanu nr. 25. (10.703/2003)

6. Arteni Maria, fiica lui Marian Simion (născut la 1.09.1923 īn localitatea Călărasi) si Ioana, născută la data de 29 iunie 1955 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Industrială nr. 38. (281/2005)

7. Arteni Stefan, fiul lui Grigore si Maria, născut la data de 28 mai 1990 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Industrială nr. 38. (281/2005)

8. Babin Nicolae, fiul lui Mihail si Silvia (fiica lui Negura Ion, născut la 8.07.1913 īn localitatea Vadul lui Vodă), născut la data de 25 iulie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 161, bl. 1, ap. 28. (1.430/2008)

9. Bacioi Andrei, fiul lui Nicolae si Varvara (născută la 23.11.1921 īn localitatea Grigoriopol), născut la data de 14 februarie 1956 īn localitatea Dorotcaia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Izvoarelor nr. 25 B. (1.001/2005)

10. Bācu Veaceslav, fiul lui lurie si Maria (fiica lui Neaga Ion, născut la 6.01.1931 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău), născut la data de 14 iulie 1985 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, Str. Constructorilor nr. 2, raionul laloveni. (475/2007)

11. Balica Vasile, fiul lui Vladimir (fiul lui Vasile si Maria, născută īn anul 1901 īn localitatea Tescureni) si Valentina, născut la data de 13 iunie 1979 īn localitatea Tescureni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tescureni, raionul Ungheni. (10.776/2003)

12. Barancean Nicolae, fiul lui Vasile (născut la 10.04.1937 īn localitatea Cuhnesti) si Maria, născut la data de 1 ianuarie 1962 īn localitatea Cuhnesti, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. C. Stamati nr. 3, ap. 26. (1.731/2008)

13. Bargan Victor, fiul lui Nicolae (născut la 15.10.1923 īn localitatea Ciolacu Vechi, judetul Bălti) si Ana, născut la data de 20 mai 1960 īn localitatea Ciolacu Nou, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 14, ap. 62. (11.121/2003)

14. BătrīnceaAnatolie, fiul lui Stefan (născut la 2.04.1928 īn localitatea Călărasi) si Parascovia, născut la data de 25 noiembrie 1964 īn localitatea Talīi, judetul Perm, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cocieri, str. Doina nr. 10, raionul Dubăsari. (1.587/2008)

15. Bejenaru Valeriu, fiul lui Alexandru (născut la 1.07.1927 īn localitatea Larga, judetul Edinet) si Vera, născut la data de 25 aprilie 1960 īn localitatea Larga, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Larga, raionul Briceni. (10.284/2003)

16. Beliman Sergiu, fiul lui Vasile (fiul lui losif si Natalia, născută la 10.10.1919 īn localitatea Zīmbreni) si Maria, născut la data de 6 noiembrie 1978 īn localitatea Băscălia, judetul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīmbreni, raionul laloveni. (10.146/2003)

17. Berdeu Dumitru, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Croitor Dumitru, născut la 8.03.1921 īn localitatea Străseni), născut la data de 2 noiembrie 1975 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. I. Deleanu nr. 1. (2.250/2006) Copii minori: Berdeu lonut, născut la data de 7 iunie 2006.

18. Bobrov Alina, fiica lui Veaceslavsi Maria (fiica lui Turcan Ion si Lidia, născută la 17.03.1936 īn localitatea Suri), născută la data de 7 mai 1985 īn localitatea Drochia, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Mihai Eminescu nr. 51. (4.679/2004)

19. Bologa Alexandru, fiul lui Dmitri (fiul lui Ion, născut la data de 3.05.1913 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani) si Tamara, născut la data de 12 august 1977 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gīrbova, raionul Ocnita. (1.539/2008)

20. Bologa Natalia, fiica lui Carlasovschii Boris (fiul lui Timofei si Nina, născută la 3.09.1929 īn localitatea Gīrbova, raionul Ocnita) si Galina, născută la data de 2 noiembrie 1980 īn localitatea Gīrbova, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gīrbova, raionul Ocnita. (1.540/2008) Copii minori: Bologa Daniela, născută la data de 20.06.1999, si Bologa Ana, născută la data de 12.06.2003.

21. Borsuc Irina, fiica lui Tironiuc Dumitru (născut la 16.10.1903 īn localitatea Vijnita) si Ana, născută la data de 23 mai 1970 īn localitatea Podzaharici, raionul Putila, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Vijnita, str. laremciuca nr. 25, ap. 2, Cernăuti. (10.268/2003)

22. Bortă Galina, fiica lui Tudor (fiul lui Andrei, născut la 25.08.1928 īn localitatea Costesti) si Maria, născută la data de 27 decembrie 1978 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, Str. Tineretului nr. 1, raionul laloveni. (1.264/2006)

23. Botez Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe si Vera, născută la 10.01.1929 īn localitatea Cociulia, judetul Cahul) si Valentina, născut la data de 31 august 1980 īn localitatea largară, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. UI. Gromov nr. 6, raionul Leova. (10.611/2003)

24. Botezat Anna, fiica lui Zarisneac Ivan si Anna (născută la 13.03.1922 īn localitatea Sturzovca, raionul Glodeni), născută la data de 9 august 1952 īn localitatea Sturzovca, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Al. cel Bun nr. 10, ap. 35. (3.196/2008)

25. Botezat Maria, fiica lui Stratan Constantin (fiul lui Petru, născut la 22.10.1913 īn localitatea Niscani, raionul Călărasi) si Ecaterina, născută la data de 21 octombrie 1973 īn localitatea Niscani, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, localitatea Niscani. (4.621/2004)

26. Botezat Viorica, fiica lui Petru, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 īn localitatea Teleseuca, judetul Soroca) si Ana, născută la data de 21 mai 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 6, ap. 4. (3.199/2008)

27. Botezatu Teodor, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 īn localitatea Teleseuca, judetul Soroca) si Victoria, născut la data de 7 mai 1955 īn localitatea Teleseuca, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 7, ap. 93. (1.566/2008)

28. Braghis Gheorghe, fiul lui Ion si Fevronia (născută la 3.06.1931 īn localitatea Ulmu), născut la data de 20 septembrie 1969 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu, raionul laloveni. (10.946/2003)

29. Bruma Ludmila, fiica lui David Dumitru si Alexandra (fiica lui Zingan losif, născut la 4.09.1912 īn localitatea Taslīc, raionul Grigoriopol), născută la data de 23 noiembrie 1974 īn localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cruzesti, str. Sf. Treime nr. 23, judetul Chisinău. (1.537/2008) Copii minori: Bruma Iulian, născut la data de 24.12.1994, Bruma Laurentia, născută la data de 22.07.1998.

30. Bruma Vitalie, fiul lui Andrei (născut la 24.09.1933 īn localitatea Vărvăreuca, raionul Floresti) si Valentina, născut la data de 20 iunie 1973 īn localitatea Vărvăreuca, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cruzesti, str. Sf. Treime nr. 23, judetul Chisinău. (1.538/2008)

31. Bulat Valeriu, fiul lui Petru (născut la 27.06.1934 īn localitatea Orac) si Alexandra, născut la data de 21 iulie 1966 īn localitatea Orac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orac, raionul Leova. (2.472/2004)

32. Bunea Serghei, fiul lui Dumitru (fiul lui Dumitru, născut la 10.10.1899 īn localitatea Baurci Moldoveni, judetul Cahul) si Nina, născut la data de 5 noiembrie 1968 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 31, ap. 66. (4.640/2003)

33. Burbulea Aurel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Teodosie si Ioana, născută īn anul 1909 īn localitatea Scăieni) si Minodora, născut la data de 8 martie 1978 īn localitatea Scăieni Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 3, cămin. (11.479/2003) Copii minori: Burbulea Adriela, născută la data de 10.06.2008, si Burbulea Alexandru, născut la data de 1.02.2005.

34. Burcă Abram, fiul luiAfanasie (fiul lui Nicolaesi Eustenia, născută īn anul 1918 īn localitatea Văleni) si Nina, născut la data de 8 februarie 1980 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (11.767/2003)

35. Burca Mariana, fiica lui Cezar si Parascovia, născută la data de 12 mai 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dragos Vodă nr. 42. (5.609/2004)

36. Burca Parascovia, fiica lui Pascal Alexandru (născut la 3.06.1928 īn localitatea Chisinău) si Maria, născută la data de 26 octombrie 1959 īn localitatea Grătiesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dragos Vodă nr. 42. (5.609/2004) Copii minori: Burca Diana, născută la data de 26.06.1991.

37. Căpătānă Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 27.01.1936 īn localitatea Chisinău) si Natalia, născut la data de 14 octombrie 1982 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, Str. Suveranitătii nr. 3. (2.103/2004)

38. Căpătīnă Svetlana, fiica lui Rosea Ion si Maria (născută la 25.03.1917 īn localitatea Criuleni), născută la data de 28 septembrie 1955 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni. (10.235/2003)

39. Cebotari Alexandru, fiul lui Nicolae (fiul lui Gheorghe, născut la 5.04.1914 īn localitatea Rudi, raionul Soroca) si Ala, născut la data de 26 noiembrie 1975 īn localitatea Rudi, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. A, ap. 70. (2.418/2006) Copii minori: Cebotari Vlad, născut la data de 7.09. 2004, si Cebotari Nicolae, născut la data de 26.01.2002.

40. Cebotaru Gheorghe, fiul lui Gheorghe (născut la 23.02.1938 īn localitatea Cimislia) si Anastasia, născut la data de 21 mai 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 45. (1.964/2004)

41. Cecan Tamara, fiica lui Maevschi Victor (născut la 1.09.1920 īn localitatea Cuhnesti) si Vera, născută ia data de 25 iulie 1965 īn localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ocnita-Dīngeni. (2.811/2006) Copii minori: Cecan Veronica, născută la data de 2.02.1993.

42. Cepoi Elena, fiica lui Petru si Larisa (fiica lui Prigoci Ion si Nadejda, născută la 24.10.1916 īn localitatea Pistruieni), născută la data de 23 aprilie 1982 īn localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bănesti, raionul Telenesti. (1.581/2004)

43. Ceres Tatiana, fiica lui Jaloba Ion (născut la 1.03.1927 īn localitatea Antoneuca, raionul Drochia) si Efimia, născută la data de 8 februarie 1957 īn localitatea Drochia, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Ciresilor nr. 30. (1.064/2004)

44. Cerneleanu Doreliu, fiul lui Lazari si Maria (fiica lui Grecu Dumitru, născut la 26.10.1936 īn localitatea Oniscani), născut la data de 7 februarie 1988 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. D. Rīscanu nr. 12, bl.V, ap. 10.(2.547/2008)

45. Chebes Efrosinia, fiica lui Rosea Ivan (născut la 11.04.1922 īn localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei) si Nina, născută la data de 17 octombrie 1954 īn localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Salcāmilor nr. 22, bl. 9, ap. 52. (1.541/2008)

46. Chioresco Mariana, fiica lui Ilie si Nelea (fiica lui Tataru Iustin, născut la 20.07.1937 īn localitatea Cetireni), născută la data de 7 aprilie 1987 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. I. Neculce nr. 15. (1.620/2008)

47. Chirca Tatiana, fiica lui Valerian (născut la 28.03.1938 īn localitatea Pereni) si Larisa, născută la data de 8 august 1960 īn localitatea Rezeni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 47, bl. 2, ap. 37. (10.237/2003)

48. Chirtoaca Vitalie, fiul lui Ion (născut la 27.05.1936 īn localitatea Vīprova) si Liuba, născut la data de 9 martie 1979 īn localitatea Vīprova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 406, ap. 31. (599/2006)

49. Cimpoi Ruslan, fiul lui Ion (fiul lui Stefan, născut la 7.01.1908 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei) si lulia, născut la data de 20 aprilie 1982 īn localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, str. Mihai Eminescu nr. 1, ap. 37. (11.242/2003)

50. Ciobanu Alexandru, fiul lui Vitalie (fiul lui Alexandru, născut la 1.09.1930 īn localitatea Cajba)si Maria, născut la data de 14 martie 1984 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Independentei nr. 48, ap. 33. (1.359/2008)

51. Ciobanu Grigore, fiul lui Nestor si Ecaterina (fiica lui Cojocar Tatiana, născută la 10.01.1914 īn localitatea Chisinău), născut la data de 10 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7, ap. 49. (3.727/2006)

52. Ciocoi Sorin, fiul lui Alexandru si Svetlana (fiica lui Toncopread Nicolae si Eudochia, născută la 6.08.1929 īn localitatea Cosernita), născut la data de 15 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cuhurestii de Sus, raionul Floresti. (16.314/2003)

53. Ciuchin Alexei, fiul lui Serghei (fiul lui Alexei, născut la 17.03.1923 īn localitatea Tăura Veche) si Nadejda, născut la data de 24 noiembrie 1983 īn localitatea Chiscăreni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiscăreni, raionul Sīngerei. (1.420/2008)

54. Ciuciu Alexandru, fiul lui Simion (fiul lui Grigore, născut la 11.02.1922 īn localitatea Orhei) si Ludmila, născut la data de 23 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Virtutii nr. 10. (974/2005)

55. Ciuciu Ludmila, fiica lui Sandul Valeriu si Larisa (născută la 6.04.1934 īn localitatea Drochia), născută la data de 15 decembrie 1956 īn localitatea Popestii de Sus, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Virtutii nr. 10. (975/2005)

56. Cobzac Aneta, fiica lui Bunciuc Afanasie (născut la 12.02.1921 īn localitatea Taxobeni) si Elena, născută la data de 23 iunie 1961 īn localitatea Taxobeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Romană nr. 7, ap. 52. (108/2003)

57. Coceban Olga, fiica lui Lobanov Ghenrih si Popa Elena (născută la 31.01.1930 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău), născută la data de 6 decembrie 1954 īn localitatea Mulīmia, judetul Condin, regiunea Tiumeni, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Iserlia, raionul Basarabeasca. (14.921/2003)

58. Codreanu Ion, fiul lui Nicolai (fiul lui Dănilă, născut la 1.07.1905 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia) si Irina, născut la data de 9 decembrie 1964 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Taul, raionul Donduseni. (1.570/2008)

59. Cohaniuc Alexandru, fiul lui Mihai si Liuba (fiica lui Marcuta Vasile, născut la 13.01.1923 īn localitatea Nisporeni), născut la data de 27 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 19, bl. B, ap. 6. (2.791/2006)

60. Cojocari Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Alexandru, născut la 12.11.1918 īn localitatea Fălesti-Bocani) si Elisaveta, născut la data de 2 octombrie 1976 īn localitatea Fălesti-Bocani, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti-Bocani. (3.090/2006) Copii minori: Cojocari Vasile, născut la data de 2.09.2001, si Cojocari Ana, născută la data de 22 septembrie 2005.

61. Cojocaru Gheorghe, fiul lui Iova (fiul lui Teodor, născut la 12.05.1915 īn Sīngereii Noi) si Silvia, născut la data de 6 mai 1981 īn localitatea Sīngereii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngereii Noi. (11.002/2003)

62. Constantinov Nadejda, fiica lui Igor si Lilia (fiica lui Morteanu Agafia, născută la 8.01.1940 īn localitatea Catranīc), născută la data de 3 august 1987 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Catranīc, raionul Fălesti. (1.367/2008)

63. Coptu Olga, fiica lui Victor si Elena (fiica lui Popovschi Petru, născut la 15.03.1912 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, si Olga), născută la data de 28 octombrie 1981 īn localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hr. Botev nr. 29, ap. 41 A.(10.797/2003)

64. Corcimariuc Andrei, fiul lui Alexandru si Lidia (fiica lui Chiperi Gheorghe, născut la 23.10.1916 īn localitatea Nisporeni), născut la data de 11 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, ap. 88. (818/2006) Copii minori: Corcimariuc Daria, născută la data de 10.02.2004.

65. Costin Ana, fiica lui Nicolae (fiul lui Tudor, născut la 1.11.1933 īn localitatea Neculăieuca) si Maria, născută la data de 29 iunie 1984 īn localitatea Suhonogovo, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 8, bl. 3, ap. 19. (3.736/2006)

66. Crăciun Alexandru, fiul lui Alexandru si Osoianu Vera (fiica lui Chirii, născut la 7.02.1918 īn judetul Bălti), născut la data de 11 septembrie 1983 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 62, ap. 13.(1.415/2004)

67. Croitoru Alexandru, fiul lui Mihail si Raisa (fiica lui Muntean Feodor si Maria, născută la 4.08.1929 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei), născut la data de 29 decembrie 1981 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, raionul Orhei. (2.199/2003)

68. Cuciov Ion, fiul lui Chirii si Lidia (născută la 20.05.1923 īn localitatea Soroca), născut la data de 20 noiembrie 1955 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. V Lupu nr. 31. (11.625/2003)

69. Cucos Igor, fiul lui Simion (născut la 27.04.1931 īn localitatea Sīngerei) si Lina, născut la data de 4 februarie 1959 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, ap. 116. (530/2006)

70. Cucos Iurie, fiul lui Simion (născut la 27.04.1931 īn localitatea Sīngerei) si Lina, născut la data de 12 septembrie 1965 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. A. (529/2006)

71. Cucos Lilia, fiica lui Gutu Victor (născut la 25.07.1930 īn localitatea Donduseni) si Nina, născută la data de 16 octombrie 1958 īn localitatea Taul, Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, ap. 116. (531/2006)

72. Culiuc Gheorghe, fiul lui Alexandr (fiul lui Florea, născut la 27.09.1929 īn localitatea Todiresti, raionul Ungheni) si Maria, născut la data de 18 aprilie 1985 īn localitatea Todiresti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Todiresti, raionul Ungheni. (1.590/2008)

73. Culiuc lurie, fiul lui Alexandr (fiul lui Florea, născut la 27.09.1929 īn localitatea Todiresti, raionul Ungheni) si Maria, născut la data de 20 aprilie 1989 īn localitatea Todiresti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Todiresti, raionul Ungheni. (1.580/2008)

74. Darii Corina, fiica lui Ion si Valentina (fiica lui Donu Ion, născut la 17.01.1935 īn localitatea Chetrosu), născută la data de 15 iunie 1987 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (3.756/2006)

75. Deleu Sergiu, fiul lui Boris si Galina (fiica lui Cojocari Natalia, născută īn anul 1933 īn localitatea Stefănesti, raionul Floresti), născut la data de 29 august 1987 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Bogdan P Hasdeu nr. 23. (1.593/2008)

76. Diacenco Ecaterina, fiica lui Dmitri si Nina (fiica lui Caradjov Vasili, născut la 5.05.1926 īn localitatea Comrat), născută la data de 1 ianuarie 1983 īn localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Comrat, str. Lenin nr. 236. (1.632/2008)

77. Dimcea Veaceslav, fiul lui Vasile (născut la 10.01.1940 īn localitatea Cociulia) si Galina, născut la data de 24 mai 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 2, bl. 1, ap. 26. (1.514/2004)

78. Doroftei Lidia, fiica lui Mihail (fiul lui Iov, născut la 17.05.1926 īn localitatea Budăi) si Galina, născută la data de 20 februarie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Stefan cel Mare nr. 43, ap. 29. (1.360/2008)

79. Dubasari Andrei, fiul lui Constantin si Ana (născută la 28.05.1938 īn localitatea Cazangic), născut la data de 9 decembrie 1967 īn localitatea Băius, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 9, bl. 2, ap. 33. (3.741/2006)

80. Dubăsaru Agripina, fiica lui Simion (născut la 22.07.1921 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni) si Varvara, născută la data de 4 iulie 1960 īn localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 29, bl. 3, ap. 79.(11.816/2003)

81. Dudnicenco Nicolae, fiul lui Ion si Maria (fiica lui Suveica Grigore, născut la 1.02.1916 īn localitatea Arionesti, raionul Donduseni, si Parascovia), născut la data de 3 mai 1982 īn localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, str. V. Alecsandri nr. 23, raionul laloveni. (533/2004)

82. Dudnicenco Tatiana, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Suveica Grigore, născut la 1.02.1916 īn localitatea Arionesti, raionul Donduseni, si Parascovia), născută la data de 23 noiembrie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Academiei nr. 13, bl. 3, ap. 31. (530/2004)

83. Dumitrascu Andrian, fiul lui lacob (fiul lui Vasile si Agripina, născută īn anul 1925 īn localitatea Floreni) si Eugenia, născut la data de 16 decembrie 1984 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (14.944/2003)

84. Durlestean Svetlana, fiica lui Cuculescu Ion (fiul lui Fiodor si Maria, născută la 20.07.1936 īn localitatea Soldănesti, judetul Orhei) si Tamara, născută la data de 25 decembrie 1975 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Gh. Asachi nr. 2.A. (10.623/2003)

85. Durlestean Veaceslav, fiul lui Vasile (fiul lui Profirie, născut la 3.03.1920 īn localitatea Durlesti, si Alexandra) si Nadejda, născut la data de 15 ianuarie 1976 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Gh. Asachi nr. 2.A.(10.624/2003) Copii minori: Durlestean Alexandra, născută la data de 31.03.2001.

86. Edu Irina, fiica lui Ion, fiul lui Vasile (născut la 25.05.1928 īn localitatea Rīscani) si Valentina, născută la data de 3 aprilie 1981 īn localitatea Pelinia, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 18, bl. 4, ap. 20. (2.725/2006)

87. Efteni Alexandru, fiul lui Valeriu si Nina (fiica lui Boj Mihail, născut la 20.10.1937 īn localitatea Vădeni), născut la data de 6 noiembrie 1985 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. I. Creangă nr. 7. (2.544/2008)

88. Enciu Oxana, fiica lui Dumitru (fiul lui Parascovia, născută la 1.04.1932 īn localitatea Cīslita-Prut) si Liubovi, născută la data de 9 ianuarie 1983 īn localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Cahul. (1.400/2008)

89. Eremia Vladimir, fiul lui Ion si Profira (fiica lui Snigur Ion, născut la 5.04.1912 īn localitatea Obileni, si Parascovia), născut la data de 29 ianuarie 1977 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Ion Creangă nr. 52, ap. 19. (11.253/2003)

90. Filip Simion, fiul lui Boris si Eudochia (fiica lui Vasile, născut la 3.02.1923 īn localitatea Sīngerei, si Parascovia), născut la data de 29 ianuarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 43, bl. 1, ap. 40. (483/2006)

91. Florea Irina, fiica lui Vasile si Ana (fiica lui Timofti Petru si Eudochia, născută īn anul 1936 īn localitatea Durlesti), născută la data de 11 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. M. Sadoveanu nr. 113. (10.126/2003) Copii minori: Florea Felicia, născută la data de 21 ianuarie 2001.

92. Fomin Sergiu, fiul lui Andrei si Maria (fiica lui Plesca Ion si Efrosinia, născută īn anul 1910 īn localitatea Chisinău), născut la data de 29 mai 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Timisoara nr. 18.A. (10.125/2003)

93. Gandrabur Elena, fiica lui Ovcinnicov Gavriil si Nina (născută la 18.11.1932 īn localitatea Pleseni), născută la data de 23 iunie 1963 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Gagarin nr. 6, ap. 1. (1.575/2008)

94. Gandrabur Valeriu, fiul lui Andrei (născut la 24.04.1929 īn localitatea Tiganca, raionul Cantemir) si Ana, născut la data de 2 octombrie 1961 īn localitatea Stoianovca, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiganca, raionul Cantemir. (1.576/2008) Copii minori: Gandrabur Valeriu, născut la data de 5.02.1996.

95. GheorghitaAna, fiica lui Mitrofan (născut la 4.06.1912 īn localitatea Chisinău) si Tatiana, născută la data de 7 mai 1953 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 121, ap. 53. (1.425/2004)

96. GhiaurAndrei, fiul lui Tudor (născut la 16.08.1937 īn localitatea Gordinesti, judetul Orhei) si Parascovia, născut la data de 11 ianuarie 1977 īn localitatea Gordinesti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 36, bl. 1, ap. 119. (12.336/2003) Copii minori: Ghiaur Tudor, născut la data de 25.09.2003.

97. Gīnga Livia, fiica lui Arapu Andrei (născut la 25.05.1940 īn localitatea Donduseni) si Olga, născută la data de 28 aprilie 1962 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Titulescu nr. 1, ap. 198. (514/2006)

98. Golban Tatiana, fiica lui Stefan (fiul lui Simion, născut la data de 14.02.1919 īn localitatea Băcioi) si Nina, născută la data de 14 mai 1983 īn localitatea Băcioi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni.(1.584/2008)

99. Golovatīi Oleg, fiul lui Mihail si Olga (fiica lui Tudos Afanasie, născut la 24.06.1923 īn localitatea Frumusica, raionul Floresti, si Parascovia), născut la data de 17 ianuarie 1974 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Frumusica, raionul Floresti.(11.661/2003)

100. Gorea Victoria, fiica lui Ion (fiul lui Grigore, născut la 23.10.1934 īn localitatea Vorniceni) si Ana, născută la data de 28 februarie 1987 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 49, ap. 9. (1.862/2008)

101. Gotovteva Tatiana, fiica lui Valerii si Ecaterina (fiica lui Focsa Pavel si Evghenia, născută la 5.04.1929 īn localitatea Ciolacu Nou), născută la data de 4 martie 1978 īn localitatea laloveni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87, bl. 4, ap. 81. (11.427/2003)

102. Grajdean Elena, fiica lui Cotai Ilie (născut la 3.08.1937 īn localitatea Floresti) si Veronica, născută la data de 3 iunie 1973 īn localitatea Vertiujeni, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vertiujeni, raionul Camenca. (3.112/2005)

103. Graur Ana, fiica lui Petru (născut la 12.07.1930 īn localitatea Milestii Mici), si Ecaterina, născută la data de 1 ianuarie 1964 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Academiei nr. 2, ap. 32. (11.045/2003)

104. Grecu Alexandru, fiul lui Anatolie si Tatiana (fiica lui Nasco Diomid, născut la 16.08.1923 īn localitatea Ermoclia, raionul Stefan-Vodă), născut la data de 9 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ermoclia, str. Stefan cel Mare, nr. 5. (2.569/2006)

105. Grecu Mihail, fiul lui Mihail (fiul lui Gheorghi, născut la 1.06.1924 īn localitatea Manta, raionul Cahul) si Maria, născut la data de 28 octombrie 1985 īn localitatea Manta, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (1.577/2008)

106. Grosu Olga, fiica lui Anatolie si Elena (fiica lui Opincă llarion, născut la 14.04.1915 īn localitatea Orhei), născută la data de 27 septembrie 1982 īn localitatea Tipova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tipova. (990/2006)

107. Gurduza Cristina, fiica lui Valeri (fiul lui Gheorghi, născut la 10.01.1929 īn localitatea Pīnzăreni) si Zinovia, născută la data de 27 septembrie 1986 īn localitatea Pīnzăreni, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Vasile Alexandri nr. 14. (1.827/2008)

108. Gutu Fiodor, fiul lui Alexei si Valentina (născută la 12.12.1938 īn localitatea Mărăndeni), născut la data de 14 decembrie 1964 īn localitatea Mărăndeni, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (14.867/2003) Copii minori: Gutu Liviu, născut la data de 12.09.1996.

109. Gutu Valentina, fiica lui Perciun Vasile si Zinovia, născută la data de 28 iulie 1937 īn localitatea Mănoilesti, raionul Cotovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Ion Creangă nr. 66, ap. 71. (1.569/2008)

110. Hioară Vladimir, fiul lui Dumitru si Vera (născută la 4.08.1939 īn localitatea Alexandru loan Cuza), născut la data de 2 martie 1969 īn localitatea Alexandru loan Cuza, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexandru loan Cuza, raionul Vulcănesti. (11.770/2003) Copii minori: Hioară Ion, născut la data de 26.06.1998, si Hioară Igor, născut la data de 19.03.1993.

111. Hotnog Mihail, fiul lui Gheorghe si Alexandra (fiica lui Sula Pantelimon, născut la 9.08.1930 īn localitatea Floresti, si Natalia), născut la data de 21 noiembrie 1976 īn localitatea Horesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, localitatea Horesti. (1.389/2004)

112. lacub Ion, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe si Elena, născută la 23.08.1932 īn localitatea Cojusna) si Liuba, născut la data de 16 iulie 1982 īn localitatea Bacioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bacioi, Str. Independentei nr. 50, ap. 2. (10.316/2003)

113. JantīcAliona, fiica lui Vladimir (fiul lui Dumitru, născut la 10.10.1934 īn localitatea Colibasi) si Elena, născută la data de

28 noiembrie 1984 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (1.619/2008)

114. Jitoreanu Valentina, fiica lui Gheorghe (născut la 24.04.1938 īn localitatea Măcăresti) si Vera, născută la data de 4 mai 1967 īn localitatea Măcăresti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Romană nr. 26, bl. 2, ap. 34. (1.084/2006)

115. Lăcusta Victor, fiul lui Nicolae (născut la 20.08.1914 īn localitatea Ocnita) si Irina, născut la data de 5 iunie 1951 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Armenească nr. 9, bl. 1. (1.305/2005)

116. Leca Nicolae, fiul lui Nicolae si Zinovia (fiica lui Sofia, născută la 1.04.1912 īn localitatea Ghelăuza), născut la data de 29 ianuarie 1982 īn localitatea Ghelăuza, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghelăuza, raionul Străseni. (560/2006)

117. Lefter Nicolae, fiul lui Alexei si Vasilina (fiica lui Puzderi Petru, născut la 22.06.1934 īn localitatea Borogani), născut la data de 19 decembrie 1987 īn localitatea Borogani, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova. (1.594/2008)

118. Lipcanu Daniela, fiica lui Arcadie si Tatiana, născută la data de 21 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 47 ap. 2. (3.687/2006)

119. Lipcanu Arcadie, fiul lui Constantin (născut la 28.04.1931 īn localitatea Pruteni, raionul Fălesti) si Vasilisa, născut la data de 4 august 1960 īn localitatea Pruteni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 47 ap. 2. (3.687/2006)

120. Lozovanu Mihail, fiul lui Nicolae si Raisa (fiica lui Ambroci Nicolai, născut la 31.07.1934 īn localitatea Lozova), născut la data de 27 martie 1983 īn localitatea Lozova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, str. 24 August nr. 8. (2.527/2006)

121. Lungu Vitalie, fiul lui Chirii si Elena (fiica lui Beliman losif si Natalia, născută la 10.10.1919 īn localitatea Zīmbreni), născut la data de 17 iulie 1978 īn localitatea Săiti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (11.751/2003)


122. Lupusor Alexandru, fiul lui Miron (fiul lui Vasile, născut la 22.12.1912 īn localitatea Cobani, raionul Glodeni) si Nina, născut la data de 1 mai 1981 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. Decebal nr. 12, ap. 1. 2.016/2008)

123. Mafteuta Natalia, fiica lui Andrei si Ana (fiica lui Leahu Luca, născut la 4.02.1915 īn localitatea Dubăsarii Vechi), născută la data de 8 iunie 1986 īn localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (1.622/2008)

124. Mafteuta Zinaida, fiica lui Jornea Gheorghe (născut la 15.03.1905 īn localitatea Călărasi) si Maria, născută la data de 22 octombrie 1954 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, str. Pirogov nr. 12. (2.995/2006)

125. Mălai Constantin, fiul lui Vasile si Andriana (născută la 15.02.1932 īn localitatea Lozova), născut la data de 10 iunie 1970 īn localitatea Micleuseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 102, bl. 4, ap. 27. (2.118/2003)

126. Mălai Silvia, fiica lui Dumbrava Nicolae (născut la

27.05.1929 īn localitatea Mincenii de Jos) si Maria, născută la data de 2 decembrie 1972 īn localitatea Cogīlniceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 176, ap. 75. (2.117/2003) Copii minori: Mălai Daniela, născută la data de 17.08.1993, si Mălai Felicia, născută la data de 7.05.2000.

127. Marian Veronica, fiica lui Constantin si Eleonora (fiica lui Alexei, născut la 13.01.1924 īn localitatea Soroca, si Elena), născută la data de 13 septembrie 1981 īn localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Truseni, str. Dacia nr. 101. (1.582/2005)

128. Matcan Eugeniu, fiul lui Valeriu si Rodica, născut la 30.07.1986 īn localitatea Bădragii Vechi, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bădragii Noi, raionul Edinet. (11.774/2003)

129. Matcan Valeriu, fiul lui Gheorghe (născut la 23.05.1927 īn localitatea Bădragii Noi, judetul Edinet) si Ecaterina, născut la data de 31 august 1963 īn localitatea Bădragii Noi, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bădragii Noi, raionul Edinet. (11.774/2003)

130. Matveevici Sergiu, fiul lui Diaconu Chirii (născut la 29.03.1930 īn localitatea Chisinău) si Maria, născut la data de 30 septembrie 1958 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. - la V. Crăsescu nr. 9. (11.724/2003)

131. Mereacre Nicolae, fiul lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1933 īn localitatea Costesti) si Vera, născut la data de 26 decembrie 1983 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Mihai Eminescu nr. 11 A. (2.517/2006)

132. Mereută Anatolie, fiul lui Simion si Nina (născută la 14.06.1932 īn localitatea Mīndīc), născut la data de 9 octombrie 1962 īn localitatea Mīndīc, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Suceava nr. 3, ap. 14.(10.650/2003)

133. Michiciuc Gheorghe, fiul lui Vasile si Veronica (născută la 3.02.1937 īn Cernăuti), născut la data de 14 februarie 1959 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 44, ap. 34. (2.840/2005) Copii minori: Michiciuc Cristian, născut la data de 10.08.2002.

134. Mīrza Zinaida, fiica lui Vasile (născut la 22.10.1920 īn localitatea Nisporeni) si Ana, născută la data de 9 august 1947 īn localitatea Cioresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Suveranitătii nr. 35. (11.393/2003)

135. Mititelu Igor, fiul lui Valentin si Raisa (fiica lui Cosan Mihail si Agafia, născută la 3.02.1927 īn localitatea Pitusca), născut la data de 13 noiembrie 1971 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 3, bl. 1, ap. 133. (11.164/2003) Copii minori: Mititelu Nadejda, născută la data de 31.01.1997, Mititelu Alexei, născut la data de 11.12.2002.

136. Mocanu Mariana, fiica lui Victor si Maria (fiica lui Călăras Ion, născut la 3.09.1926 īn localitatea Pokrovka Nouă), născută la data de 14 iulie 1982 īn localitatea Pokrovka Nouă, raionul Ismail, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Pokrovka Nouă. (2.564/2008)

137. Moiseev Alexandrin, fiul lui Mihail si Tatiana (fiica lui Răilean Constantin, născut la 11.03.1936 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă), născut la data de 12 septembrie 1989 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Volintiri, Str. Grădinilor, raionul Stefan Vodă. (1.542/2008)

138. Moraru Olesea, fiica lui Oprea Stepan (fiul lui Oprea Ivan, născut la 8.05.1915 īn localitatea Zīmbreni, raionul Anenii Noi) si Daria, născută la data de 14 decembrie 1977 īn localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 104, ap. 424. (1.586/2008)

139. Moraru Simion, fiul lui Dumitru si Agafia (fiica lui Savcenco Simion, născut la 13.08.1929 īn localitatea Răciula, raionul Călărasi), născut la data de 23 decembrie 1977 īn localitatea Răciula, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răciula, raionul Călărasi. (1.545/2008)

140. Morosan Serghei, fiul lui Constantin si Elena (fiica lui Serban Andrei, născut la 22.12.1918 īn localitatea Drochia), născut la data de 10 august 1967 īn localitatea Drochia, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Ion Neculce nr. 32. (795/2006)

141. Moscin Roman, fiul lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 24.04.1931 īn localitatea Dumbrăvita) si Aurelia, născut la data de 23 iunie 1983 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bolohan, raionul Orhei. (1.581/2008)

142. Mudrea Nina, fiica lui Victor (fiul lui Mihail, născut la 15.01.1922 īn localitatea Mitoc) si Alevtina, născută la data de 4 februarie 1986 īn localitatea Liubim, judetul laroslavli, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (1.628/2008)

143. Muntean Silvia, fiica lui Ion si Nina (fiica lui Gonta Gheorghe, născut la 6.04.1931, īn localitatea Bardar), născută la data de 5 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu. (2.568/2008)

144. Munteanu Anatolie, fiul lui Sergiu si Maria, născut la data de 16 septembrie 1990 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 11, ap. 401. (613/2004)

145. Munteanu Eugeniu, fiul lui Sergiu si Maria, născut la data de 31 martie 1987 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 11, ap. 401. (613/2004)

146. Munteanu Sergiu, fiul lui Filip si Tatiana (născută la 28.01.1937 īn localitatea Străseni), născut la data de 9 martie 1961 īn localitatea Străseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 11, ap. 401. (613/2004)

147. Musteată Victor, fiul lui Grigore si Lidia (fiica lui Cojocari Pavel, născut la 2.04.1937 īn localitatea Soroca), născut la data de 26 ianuarie 1982 īn localitatea Edinet, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul (1.571/2005) Copii minori: Musteată lulius Cezar, născut la data de 31.03.2004.

148. Nanu Ion, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 10.04.1919 īn localitatea Rădenii Vechi, raionul Ungheni) si Evdochia, născut la data de 19 martie 1980 īn localitatea Rădenii Vechi, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. A. Mateevici nr. 24. (1.579/2008)

149. Negară Sergiu, fiul lui Victor si Vera (fiica lui Godea Nicolae si Eudochia, născută la 13.12.1923 īn localitatea Bumbăta), născut la data de 4 mai 1983 īn localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, raionul Ungheni. (11.875/2003)

150. Negară Tudor, fiul lui Victor si Vera (fiica lui Godea Nicolae si Eudochia, născută la 13.12.1923 īn localitatea Bumbăta), născut la data de 4 mai 1983 īn localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, raionul Ungheni. (11.785/2003)

151. Nemet Adrian, fiul lui Anatolie si Ala, născut la data de 23 decembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Moscovei nr. 13, bl. 5, ap. 34. (10.483/2003)

152. Nemet Anatolie, fiul lui Nicolae si Maria (născută la 9.11.1929 īn localitatea Căinării Vechi), născut ia data de 28 octombrie 1956 īn localitatea Petresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Moscovei nr. 13, bl. 5, ap. 34. (10.483/2003) Copii minori: Nemet Cristian, născut la data de 25.03.1993.

153. Novitchi Vitalie, fiul lui Veniamin (fiul lui Liuba, născută la 5.03.1926 īn localitatea Trebisăuti, raionul Briceni) si Nina, născut la data de 28 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, Str. Visinilor nr. 20, ap. 2. (1.733/2008)

154. Opinca Anatolie, fiul lui Alexandru si Elena (fiica lui Golovca Timofei, născut la 21.01.1919 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei, si Lucheria), născut la data de 12 august 1969 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei. (11.692/2003)

155. Oprea Anastasia, fiica lui Nicolae (fiul lui Miron, născut la 15.08.1931 īn localitatea Puhoi) si Maria, născută la data de 28 aprilie 1986 īn localitatea Puhoi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 17, bl. 8, ap. 16. (2.556/2008)

156. Oprea Igor, fiul lui Victor (fiul lui Ignat, născut īn anul 1931 īn localitatea Suvorov) si Valentina, născut la data de 21 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 18. (865/2006)

157. Oprea Valentina, fiica lui Tudoran Emilian (născut la 28.06.1935 īn localitatea Odesa) si Elena, născută la data de 25 decembrie 1961 īn localitatea Utkonosovka, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 18. (860/2006). Copii minori: Oprea Diana, născută la data de 10 octombrie 1995.

158. Oprea Victor, fiul lui Ignat si Maria (născută la 18.12.1933 īn localitatea Utkonosovka), născut la data de 13 iunie 1962 īn localitatea Utkonosovka, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 18. (874/2006)

159. Osmochescu Nadejda, fiica lui Crigan Vladimir (născut la 1.03.1927 īn localitatea Sīngerei) si Eugenia, născută la data de 16 noiembrie 1960 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae Costin nr. 55, bl. 1, ap. 9. (1.486/2004)

160. Osoianu Vera, fiica lui Chirii (născut la 7.02.1918 īn localitatea Horesti, judetul Bălti) si Natalia, născută la data de 12 octombrie 1955 īn localitatea Unteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 62, ap. 13.(1.414/2004)

161. Ostap Lucia, fiica lui Dumitru (fiul lui Ion si Agafia, născută la 1.07.1918 īn localitatea Gura Bīcului) si Nadejda, născută la data de 16 ianuarie 1983 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Leningradscaia nr. 30, ap. 36. (4.137/2004)

162. Pantaz lurie, fiul lui Nicolae (născut la 10.02.1939 īn localitatea Floresti) si Eugenia, născut la data de 13 iulie 1960 īn localitatea Floresti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 27, bl. 2, ap. 39. (2.283/2004)

163. Parasciuc Maria, fiica lui Bīrca Stefan (născut la 1.08.1929 īn localitatea Hligeni, raionul Soldănesti) si Lidia, născută la data de 20 martie 1958 īn localitatea Hligeni, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, str. 31 August nr. 51. (631/2004)

164. Pătrascu Grigore, fiul lui Goian Ion (născut la 1.11.1937 īn localitatea Ungheni) si Galina, născut la data de 28 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 97. (1.331/2005)

165. Petica Nicolae, fiul lui Victor si Ecaterina (fiica lui Obeziuc Irina, născută la 17.09.1912 īn localitatea Chisinău), născut la data de 10 mai 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baurici-Moldoveni, raionul Cahul. (1.571/2008)

166. Plesco Andrei, fiul lui Andrei (născut la 10.12.1935 īn localitatea Taslīc, raionul Grigoriopol) si Larisa, născut la data de 3 aprilie 1967 īn localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Costiujeni nr. 15, bl. 2, ap. 5. (531/2004) Copii minori: Plesco Mihai, născut la data de 25.11.1995, si Plesco Loredana, născută la data de 10.10.1997.

167. Poduret Dan, fiul lui Petru si Galina (fiica lui Gutu Teodor, născut la 17.11.1935 īn localitatea Tīntăreni, raionul Anenii Noi), născut la data de 7 noiembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 66, ap. 71. (1.536/2008)

168. Poduret Doina, fiica lui Petru si Galina, născută la data de 30 august 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 66, ap. 71. (1.535/2008)

169. Poduret Galina, fiica lui Gutu Teodor (născut la 17.11.1935 īn localitatea Tīntăreni, raionul Anenii Noi) si Valentina, născută la data de 10 iunie 1964 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 66, ap. 71. (1.535/2008)

170. Pogor Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Elena, născută la 20.06.1926 īn localitatea Hījdieni) si Valentina, născut la data de 26 noiembrie 1985 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, localitatea Hījdieni. (1.379/2008)

171. Postică lulita, fiica lui Gutu Mihail si Efimia (născută la 18.09.1927 īn localitatea Ulmu), născută la data de 23 martie 1957 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Al. Marinescu nr. 44, bl. 1, ap. 3. (11.269/2003)

172. Pripadceva Aliona, fiica lui Blīndu Gheorghe (născut la 14.03.1936 īn localitatea Clocusna, raionul Ocnita) si Evghenia, născută la data de 23 iunie 1974 īn localitatea Clocusna, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Clocusna, raionul Ocnita. (2.641/2006) Copii minori: Pripadcev Stanislav, născut la data de 15 aprilie 1999.

173. Roibu Ion, fiul lui Gheorghe (născut la 26.03.1906 īn localitatea Chisinău) si Alexandra, născut la data de 24 octombrie 1942 īn localitatea Grătiesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, Str. 8 Martie nr. 26. (524/2004)

174. Romanciuc Roman, fiul lui Nicolae si Ludmila (fiica lui Vīzīi Chirii si Pelaghia, născută la 2.05.1937 īn localitatea Bulboaca), născut la data de 10 decembrie 1979 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, Str. Leningradului nr. 70, ap. 45. (10.775/2003)

175. Rusescu Alexandru, fiul lui Dumitru (născut la 29.03.1938 īn localitatea Capaclia, judetul Cahul) si Tamara, născut la data de 14 august 1971 īn localitatea Capaclia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Cuza-Vodă nr. 17, bl. 8, ap. 18. (12.459/2003) Copiiminori: Rusescu Doina, născută la data de 17.06.1993, si Rusescu Dan, născut la data de 24.06.2003.

176. Russu Angela, fiica lui Nour Vasile (fiul lui llie, născut la data de 15.08.1922 īn localitatea Molovata, raionul Dubăsari) si Ecaterina, născută la data de 24 noiembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 11. (1.573/2008) Copii minori: Russu Alina, născută la data de 4.07.2007.

177. Russu Dmitrii, fiul lui Ivan (născut la 3.06.1929 īn localitatea Lipnic, raionul Ocnita) si Vera, născut la data de 16 iulie 1950 īn localitatea Lipnic, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lipnic, raionul Ocnita. (3.019/2008)

178. Russu Maria, fiica lui Dmitrii (fiul lui Ivan, născut la 3.06.1929 īn localitatea Lipnic, raionul Ocnita) si Lidia, născută la data de 16 septembrie 1988 īn localitatea Lipnic, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lipnic, raionul Ocnita. (3.040/2008)

179. Russu Vădim, fiul lui Gheorghe si Larisa (fiica lui Domnisor Grigorii si Irina, născută la 12.05.1916 īn localitatea Pruteni, raionul Floresti), născut la data de 8 aprilie 1977 īn localitatea Blindesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 15, ap. 105. (1.567/2008)

180. Rusu Eugeniu, fiul lui Victor si Nadejda (fiica lui Jaloba Stefan, născut la 13.03.1912 īn localitatea Gordinesti, si Vera), născut la data de 6 decembrie 1971 īn localitatea Burlănesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Burlănesti, raionul Edinet. (3.451/2003)

181. Rusu Tatiana, fiica lui Rotaru Mihail (fiul lui Vasile si Maria, născută la 9.08.1938 īn localitatea Voinescu, raionul Hīncesti) si Parascovia, născută la data de 20 ianuarie 1984 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floreni, Str. Nucarilor nr. 10, raionul Anenii Noi. (1.543/2008) Copii minori: Rusu Damian, născut la data de 5.07.2004.

182. Rusu Vitalie, fiul lui Petru si lulia (fiica lui Stirbu Teodor, născut īn anul 1920 īn localitatea Mihăileni, judetul Bălti), născut la data de 22 septembrie 1976 īn localitatea Mihăileni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, Str. 31 August nr. 18/2. (1.578/2008) Copii minori: Rusu Cristian, născut la data de 23.04.2001, Rusu Vlad, născut la data de 3.10.2004.

183. Sajin Angela, fiica lui Andreeva Ion si Nadejda (născută la 19.09.1937 īn localitatea Ustia), născută ia data de 21 aprilie 1971 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 280, ap. 12. (3.679/2006) Copii minori: Sajin Elena, născută la data de 13.11.1992.

184. Saviuc Mihail, fiul lui Profir (născut la 28.07.1934 īn localitatea Ciolacu Vechi) si Maria, născut la data de 19 noiembrie 1969 īn localitatea Ciolacu Vechi, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. lasi nr. 10, ap. 20. (1.730/2008)

185. Scheau lulia, fiica lui Munteanu Ion (născut la 17.02.1935 īn localitatea Andrusul de Sus, judetul Cahul) si Elisaveta, născută la data de 10 mai 1971 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Kogălniceanu nr. 118. (12.913/2003) Copii minori: Scheau luliana, născută la data de 2.04.1991, Scheau Ion, născut la data de 25.05.1992, si Scheau Adrian, născut la data de 26.11.2000.

186. Scupoi Vitalie, fiul lui Serghei si Feodora (fiica lui Gorpin Grigore si Valentina, născută la 1.07.1928 īn localitatea Vădeni), născut la data de 14 februarie 1978 īn localitatea Alexeevca, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Stefan cel Mare nr. 65, ap. 28. (11.116/2003) Copii minori: Scupoi Dumitru, născut la data de 26.01.2002, si Scupoi Vladimir, născut la data de 18.08.2006.


187. Septelici Victor, fiul lui Gheorghe si Parascovia (născută la 30.10.1913 īn localitatea Frăsinesti), născut la data de 2 mai 1951 īn localitatea Frăsinesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. T. Ciorbă nr. 82. (11.110/2003)

188. Sevcenco Victor, fiul lui Drăguta lacov (născut la 10.12.1925 īn localitatea Rīscani) si Anna, născut la data de 16 octombrie 1958 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Andrei nr. 26, ap. 4. (532/2006)

189. Sincariuc Angela, fiica lui Matenco Vasile (fiul lui Ion, născut la 7.06.1912 īn localitatea Orhei) si Zinovia, născută la data de 10 februarie 1974 īn localitatea Brăviceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brăviceni, raionul Orhei. (1.215/2004) Copii minori: Sincariuc Nicoleta, născută la data de 29.05.1996.

190. Sīrbu Lilian, fiul lui Vīntu Ion (fiul lui Marc, născut la 30.03.1911 īn localitatea Dubăsarii Vechi, si Efrosinia) si Elena, născut la data de 18 mai 1974 īn localitatea Bulboaca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (2.130/2003)

191. Sobuleac Victoria, fiica lui Farmagiu Gheorghe si Natalia (născută la 10.11.1921 īn localitatea Reteni, raionul Rīscani), născută la data de 6 decembrie 1958 īn localitatea Reteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. D. Cantemir nr. 3, ap. 63. (1.356/2004)

192. Soitu Angela, fiica lui Durnescu Pavel si Maria (fiica lui Sologub Fiodor, născut la 8.06.1918 īn localitatea Chisinău, si Ecaterina), născută la data de 3 aprilie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Docuceaev nr. 13, ap. 66. (3.186/2004) Copii minori: Soitu Cătălin, născut la data de 21.05.1999.

193. Soitu Ecaterina, fiica lui Caduc Grigore si Ana (născută la 6.02.1921 īn localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni), născută la data de 17 iulie 1952 īn localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 49, ap. 7. (3.172/2004)

194. Soitu Irina, fiica lui Căleai Feodor (fiul lui Petru, născut la 9.06.1930 īn localitatea Corbu, raionul Donduseni) si Larisa, născută la data de 25 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. - La 2 Florării nr. 3, ap. 18. (3.173/2004) Copii minori: Soitu Emilian, născut la data de 17.07.2004.

195. Soitu Viorel, fiul lui Tudor si Ecaterina (fiica lui Caduc Grigore si Ana, născută la 6.02.1921 īn localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni), născut la data de 14 februarie 1976 īn localitatea Neculăieuca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Docuceaev nr. 13, ap. 66. (3.187/2004)

196. Soitu Vitalie, fiul lui Tudor si Ecaterina (fiica lui Caduc Grigore si Ana, născută la 6.02.1921 īn localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni), născut la data de 22 mai 1979 īn localitatea Briceni, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 49, ap. 7. (3.184/2004)

197. Starīs Marina, fiica lui Ion si Claudia (fiica lui Gribencea Anton, născut la 13.09.1915 īn localitatea Mingir, si Eugenia), născută la data de 21 august 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 20, ap. 22. (11.013/2003)

198. Stratan Tatiana, fiica lui Vasile (fiul lui Dumitru, născut la 7.11.1931 īn localitatea Niscani) si Valentina, născută la data de 20 ianuarie 1987 īn localitatea Hīrjauca, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrjauca, raionul Călărasi. (1.369/2008)

199. Sturza Ion, fiul lui Eugeniu (născut la 24.07.1928 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi) si Ana, născut la data de 24 octombrie 1956 īn localitatea Horodiste, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 20, ap. 140. (503/2004)

200. Telembici Anatolie, fiul lui Metodie si Feodora (născută la 8.02.1922 īn localitatea Bulboaca, judetul Tighina), născut la data de 29 mai 1963 īn localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrbovăt, str. Gagarin nr. 27, bl. A, raionul Anenii Noi. (1.572/2008)

201. Toia Andrei, fiul lui Tudor (fiul lui Petru, născut īn anul 1931 īn localitatea Sestaci) si Galina, născut la data de 11 februarie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 4, bl. 1, ap. 61. (3.955/2006)

202. Toia Olga, fiica lui Grisca Vasile si Parascovia (fiica lui Dodon Ion, născut la 7.10.1909 īn localitatea Sadova, raionul Călărasi), născută la data de 26 noiembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sestaci, raionul Soldănesti. (3.954/2006)

203. Toma Stefan, fiul lui Gheorghe si Eugenia (fiica lui Efim si Natalia, născută la 15.09.1911 īn localitatea Volintiri), născut la data de 17 ianuarie 1976 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă. (10.480/2003)

204. Tomsa Vasile, fiul lui Alexei (fiul lui Alexei si Tudora, născută la 15.10.1916 īn localitatea Leova) si Tudora, născut la data de 14 ianuarie 1984 īn localitatea Sărata Răzesi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Răzesi, judetul Leova. (13.863/2003)

205. Trocinel Tatiana, fiica lui Valeriu si Galina (fiica lui Fiodor, născut la 25.03.1936, īn localitatea Dărcăuti), născută la data de 14 iulie 1987 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Independentei nr. 77, ap. 9. (2.561/2008)

206. Tugulschi Gheorghe, fiul lui Ion (fiul lui Modest, născut la 20.06.1920 īn localitatea Clisova, raionul Orhei) si Feodosia, născut la data de 28 mai 1976 īn localitatea Clisova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Clisova, raionul Orhei. (4.011/2004) Copii minori: Tugulschi Daniela, născută la data de 12.06.2003, Tugulschi Daniel, născut la data de 10.10.2001.

207. Turcan Vitalie, fiul lui lurie (fiul lui Petru, născut la 11.05.1928 īn localitatea Căbăiesti, judetul Ungheni) si Larisa, născut la data 29.09.1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 143. (2.432bis/2005)

208. Tverdohleb Dan, fiul lui Ion (fiul lui Petru, născut la 4.05.1914 īn localitatea Rīscani) si Ana, născut la data de 19 octombrie 1983 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Eternitătii nr. 3, ap. 39. (2.814/2005)

209. Ursu Mariana, fiica lui Romasco Ivan (fiul lui loan, născut la data de 10.12.1924 īn localitatea Măcăresti, raionul Ungheni) si Lidia, născută la data de 21 august 1982 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măcăresti, raionul Ungheni. (1.588/2008) Copii minori: Ursu Capitolina, născută la data de 25.08.2002, Ursu Ariadna, născută la data de 22.10.2006.

210. Ursu Petru, fiul lui Petru (născut la 26.06.1937 īn localitatea Măcăresti, raionul Ungheni) si Elena, născut la data de 19 iunie 1979 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măcăresti, raionul Ungheni. (1.544/2008)

211. Ursu Vasile, fiul lui Constantin (fiul lui Vasile, născut la 24.04.1910 īn localitatea Lozova, raionul Străseni) si Valentina, născut la data de 22 decembrie 1987 īn localitatea Răciula, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răciula, raionul Călărasi. (2.014/2008)

212. VacarciucSergiu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ana, născută la 7.06.1927 īn localitatea Prioziornoe, raionul Chilia, Odesa) si Valentina, născut la data de 25 aprilie 1987 īn localitatea Javgur, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Javgur, raionul Cimislia. (1.945/2008)

213. Valcov Mihail, fiul lui Grigore (născut la 14.01.1921 īn localitatea Nisporeni) si Elena, născut la data de 15 ianuarie 1949 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Brīncoveanu nr. 25. (11.995/2003)

214. Valcov Nadejda, fiica lui Mihai si Lidia, născută la data de 11 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. N. Brīncoveanu nr. 25. (11.995/2003)

215. Valcov Oleg, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut la 14.01.1921 īn localitatea Nisporeni) si Lidia, născut la data de 28 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Brīncoveanu nr. 25. (11.997/2003)

216. Valcov Serghei, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut la 14.01.1921 īn localitatea Nisporeni) si Lidia, născut la data de 23 martie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Brīncoveanu nr. 25. (11.996/2003)

217. Vasilache Liubovi, fiica lui lurie si Valentina (fiica lui Secrieru Mihail, născut la 20.11.1922 īn localitatea Avrameni), născută la data de 7 octombrie 1984 īn localitatea Cobani, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobani, raionul Glodeni. (1.448/2008)

218. Verdes Aculina, fiica lui Sīrbu Tudor (născut la 11.08.1930 īn localitatea Criuleni) si Elisaveta, născută la data de 25 iulie 1961 īn localitatea Zăicana, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 11. (1.306/2005)

219. Verdes Anastasia, fiica lui Vladimir si Aculina (fiica lui Sīrbu Tudor, născut la 11.08.1930 īn localitatea Criuleni, si Elisaveta), născută la data de 18 octombrie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 11. (1.678/2005)

220. Verdes Tatiana, fiica lui Vladimir si Aculina (fiica lui Sīrbu Tudor, născut la 11.08.1930 īn localitatea Criuleni), născută la data de 26 august 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 11. (2.570/2005)

221. Verdes Vladimir, fiul lui Vasile (născut īn anul 1913 īn localitatea Chisinău) si Anghelina, născut la data de 12 ianuarie 1959 īn localitatea Zăicana, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 11. (1.299/2005)

222. Vīzdoagă Maria, fiica lui Varanită Stefan (fiul lui Maxim si Ecaterina, născută īn anul 1915 īn localitatea Mingir) si Varvara, născută la data de 23 august 1977 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 2, bl. 4, ap. 3. (4.158/2004) Copii minori: Vīzdoagă Adrian, născut la data de 14.12.1997, si Vīzdoagă Marius, născut la data de 18.09.2001.

223. Vizitiu Sveatoslav, fiul lui Nelli (fiica lui Vasile, născut la 6.07.1934 īn localitatea Rădulenii Vechi), născut la data de 6 mai 1985 īn localitatea Vladivostok, judetul Primorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 6, ap. 30. (1.361/2008)

224. Zaicenco Maria, fiica lui Salaru Andrei (născut la 1.12.1930 īn localitatea Grădiste, judetul Tighina) si Solomonia, născută la data de 8 martie 1972 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 22, bl. 1,ap. 37. (2.293/2006)

225. Zavtoni Tatiana, fiica lui Nour Vasile (fiul lui llie, născut la 15.08.1922 īn localitatea Molovata, raionul Dubăsari) si Ecaterina, născută la data de 5 mai 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, ap. 11.(1.574/2008)

226. Zavtoni Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 4.03.1929 īn localitatea Peresecina, raionul Orhei) si Vera, născut la data de 11 aprilie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 43, ap. 24. (1.568/2008)

227. Zingaliuc Olga, fiica lui Balaban Dionisie (născut la 13.03.1929 īn localitatea Orhei) si Axenia, născută la data de 15 aprilie 1962 īn localitatea Karaganda-Sortirovocinaia, Telman, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Brāncusi nr. 146, ap. 134. (1.176/2005)

228. Zubco Ivan, fiul lui Andrei (fiul lui Isache si Susana, născută la 10.08.1932 īn localitatea Camenca) si Varvara, născut la data de 23 august 1985 īn localitatea Cerlina, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cerlina, raionul Nimereuca. (11.420/2003).

 


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Andronache Igor, fiul lui Alexandru (fiul lui Luca, născut la 19.10.1929 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni) si Tamara, născut la data de 28 noiembrie 1983 īn localitatea Sendreni, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sendreni, raionul Nisporeni. (1.621/2008)

2. Andronic Gheorghe, fiul lui Constantin si Svetlana (fiica lui Codreanu Tudor, născut la 22.02.1927 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei), născut la data de 11 ianuarie 1989 īn localitatea Ghiliceni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghiliceni, raionul Telenesti. (1.881/2008)

3. Anghel Nadejda, fiica lui Lutenco Simion (fiul lui Lutenco Zinovie, născut la 17.03.1916 īn localitatea Ermoclia) si Nina, născută la data de 19 octombrie 1981 īn localitatea Ermoclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ermoclia, str. Kurceatov nr. 9, raionul Stefan Vodă. (1.419/2008)

4. Anghel Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 23.03.1929 īn localitatea Biesti) si Ana, născut la data de 22 ianuarie 1986 īn localitatea Cihoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 49, ap. 15. (2.540/2008)

5. Bădărău Lilia, fiica lui Andrei si Maria (fiica lui Apostol Gheorghe, născut la 1.04.1912 īn localitatea Vadul-Leca, raionul Telenesti), născută la data de 29 septembrie 1981 īn localitatea Prepelita, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Mihai Viteazul nr. 31. (1.874/2008)

6. Barbărosie Alexandru, fiul lui Vasile si Galina (fiica lui Moraru Teodor, născut īn anul 1935 īn localitatea Hīncesti), născut la data de 3 ianuarie 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 25. (1.913/2006)

7. Barbei Ludmila, fiica lui Alexandru (fiul lui Pavel, născut la 13.09.1933 īn localitatea Tudora, raionul Stefan Vodă) si Valentina, născută la data de 19 iunie 1982 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tudora, raionul Stefan Vodă. (1.871/2008)

8. Barduc Tatiana, fiica lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Arnăut Fedosii, născut īn anul 1933 īn localitatea Limanscoie, raionul Reni, Odesa), născută la data de 28 august 1986 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Orlovca, str. Sadovaia nr. 22. (2.017/2008)

9. Bejan Stanislav, fiul lui Nicolae si Larisa (fiica lui Tarnovschi Mihail, născut la 8.11.1931 īn localitatea Tarigrad), născut la data de 26 iunie 1986 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. Sorocii nr. 44, ap. 48. (1.867/2008)

10. Berdos Lucia, fiica lui Mihai si Ecaterina (fiica lui Chiricuta Vasile, născut la 20.11.1923 īn localitatea Ciocīlteni), născută la data de 22 februarie 1982 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei. (1.634/2008)

11. Bezniuc Mariana, fiica lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 2.07.1916 īn localitatea Lunga) si Raisa, născută la data de 29 octombrie 1984 īn localitatea Lunga, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn

Republica Moldova, localitatea Lunga, raionul Floresti. (2.562/2008)

12. Bīrlădeanu Olga, fiica lui Valerii si Claudia (fiica lui Serafim, născut la 1.01.1932 īn localitatea Cotova, raionul Drochia), născută la data de 27 mai 1984 īn localitatea Cotova, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cotova, raionul Drochia. (2.020/2008)

13. Blascu Lilia, fiica lui Petru (fiul lui Gheorghe si Stepanida, născută la 14.02.1921 īn localitatea Borceag)si lulia, născută la data de 20 octombrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cărămidarilor nr. 32. (6.175/2003)

14. Blascu Petru, fiul lui Gheorghe si Stepanida (născută la 14.02.1921 īn localitatea Borceag), născut la data de 28 iulie 1954 īn localitatea Borceag, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cărămidarilor nr. 32. (6.174/2003)

15. Boldescu Evghenii, fiul lui Dumitru si Zoia (fiica lui Misac Ion, născut la 30.12.1934 īn localitatea Căinării Vechi, judetul Soroca, si Elena), născut la data de 24 septembrie 1979 īn localitatea Drochia, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Sos. Sorocii nr. 44, ap. 19. (3.467/2004)

16. Bolea Victoria, fiica lui Victor si Ludmila (fiica lui Maria, născută la 14.10.1920 īn localitatea Pohoarna), născută la data de 24 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 196, bl. 1, ap. 158. (2.567/2008)

17. Braguta Veaceslav, fiul luiAfanasie (născut la 24.01.1923 īn localitatea Bubuieci) si Vasilisa, născut la data de 3 martie 1961 īn localitatea Bubuieci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. M. Frunze nr. 26. (1.167/2006)

18. Buciov Liuba, fiica lui Ivan (fiul lui Ilia, născut la 11.06.1915 īn localitatea Chiriutnea) si Ecaterina, născută la data de 6 aprilie 1985 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. U. Gromova nr. 6. (1.354/2008)

19. Budaca Radu, fiul lui Mihail si Natalia (fiica lui Chihai Piotr, născut la 16.01.1930 īn localitatea Chisinău), născut la data de 1 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 285. (2.545/2008)

20. Burcus Silvia, fiica lui Toader (născut la 21.04.1938 īn localitatea Bujor) si Zinaida, născută la data de 28 noiembrie 1970 īn localitatea Bujor, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, ap. 3. (2.555/2008)

21. Buzut Andrei, fiul lui Anatolie (fiul lui Nicolae, născut la 21.03.1930 īn localitatea Fundurii Vechi, raionul Glodeni) si Maria, născut la data de 29 septembrie 1985 īn localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni. (1.864/2008)

22. Căpătīnă Tatiana, fiica lui Ion si Svetlana (fiica lui Rosea Ion si Maria, născută la 25.03.1917 īn localitatea Chirileni), născută la data de 1 februarie 1983 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni. (10.407/2003)

23. Cazacu Andrei, fiul lui Alexandru si Ioana (fiica lui Pīrgari Grigore si Sofia, născută la 3.02.1922 īn localitatea Sīngera), născut la data de 12 noiembrie 1973 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. Fīntīna Spinului nr. 97. (11.927/2003)

24. Cebanu Tatiana, fiica lui Vladimir (fiul lui Efrosinia, născută la 29.10.1934 īn localitatea Orlovca) si Eugenia, născută la data de 26 iunie 1982 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Orlovca, Odesa. (2.549/2008)

25. Celac Polina, fiica lui Boris (fiul lui Stefan, născut la 7.08.1916 īn localitatea Căinării Vechi) si Svetlana, născută la data de 2 februarie 1984 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Stefan cel Mare nr. 30, ap. 8. (1.765/2008)

26. Cerniciuc Ana, fiica lui Sergiu si Maria (fiica lui Nicoară Atanasie, născut la 28.07.1929 īn localitatea Puhăceni), născută la data de 15 mai 1987 īn localitatea Roscani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (1.381/2008)

27. Chelban Nina, fiica lui Dumitru si Alexandra (fiica lui Grecu Gheorghe, născut la 25.12.1921 īn localitatea Văleni, raionul Vulcănesti), născută la data de 28 decembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Vulcănesti. (1.869/2008)

28. Chiper lurii, fiul lui Tuchilus Semion (fiul lui Andrei, născut la 4.07.1913 īn localitatea Delacău) si Valentina, născut la data de 10 ianuarie 1977 īn localitatea Delacău, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (1.075/2006)

29. Ciobanu Larisa, fiica lui Tudor (născut la 3.03.1932 īn localitatea Chisinău) si Agafia, născută la data de 15 martie 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea lesilor nr. 23, ap. 8. (1.454/2004)

30. Ciobanu Vitalie, fiul lui Valeriu si Maria (fiica lui Ambroci Constantin, născut la 24.09.1931 īn localitatea Lozova), născut la data de 19 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 38, ap. 6. (1.732/2008)

31. Cīrjăleanu Irina, fiica lui Vasile si Sofia (fiica lui Bălan Constantin, născut la 9.05.1928 īn localitatea Cahul, si Ana), născută la data de 27 octombrie 1981 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (1.595/2005)

32. Ciubotaru Ana, fiica lui Ion si Lilia (fiica lui Tomac Ion, născut la 2.12.1939 īn localitatea Soroca), născută la data de 17 iulie 1984 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 113, ap. 33. (1.371/2008)

33. Cojohari Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 4.04.1928 īn localitatea Oniscani) si Tamara, născută la data de 4 septembrie 1982 īn localitatea Bīrnova, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 31 August nr. 59, ap. 16.(1.300/2008)

34. Conisescu Sanda, fiica lui Andrei (fiul lui Ivan, născut la 16.05.1916 īn localitatea Sofia, raionul Drochia) si Galina, născută la data de 6 martie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 7, bl. 3, ap. 41. (1.938/2008)

35. Cotorobai Aurora, fiica lui Pavel (fiul lui Fiodor, născut la 3.05.1905 īn localitatea Ulmu) si Olga, născută la data de 25 octombrie 1983 īn localitatea Văsieni, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văsieni, raionul laloveni. (1.442/2008)

36. Cozmulici Daniela, fiica lui Andrei (fiul lui Alexei, născut la 21.05.1935 īn localitatea Negresti) si Vera, născută la data de 18 februarie 1984 īn localitatea Negresti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 47, bl. 2, ap. 100. (1.431/2008)

37. Creciun Lina, fiica lui Sergiu (fiul lui Roman, născut la 1.10.1931 īn localitatea Serpeni) si Profira, născută la data de 16 septembrie 1985 īn localitatea Serpeni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Serpeni, raionul Anenii Noi. (1.351/2008)

38. Croitoru Maria, fiica lui Ivan (născut la 19.01.1932 īn localitatea Durlesti) si Anastasia, născută la data de 12 septembrie 1957 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. 27 August nr. 112. (1.592/2008)

39. Croitoru Rodica, fiica lui Gheorghe si Maria (fiica lui Florea Ivan, născut la 19.01.1932 īn localitatea Durlesti), născută la data de 25 mai 1984 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. 27 August nr. 112. (1.591/2008)

40. Cuzuioc Irina, fiica lui Nicolae (fiul lui Vladimir, născut la 22.11.1930 īn localitatea Ciorna) si Svetlana, născută la data de 22 aprilie 1984 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. 27 August nr. 46, ap. 45. (1.764/2008)

41. Dascalescu Olena, fiica lui Petru (fiul lui Dmitrii, născut īn anul 1913 īn localitatea Orlovca) si Vera, născută la data de 12 ianuarie 1986 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Reni, str. Roza Liuxemburg nr. 26, Odesa. (1.635/2008)

42. Diacon Elena, fiica lui Mihail si Liuba (fiica lui Popa Mihail, născut la 3.01.1926 īn localitatea Buda), născută la data de 3 august 1985 īn localitatea Buda, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrjolteni, raionul Călărasi. (1.373/2008)

43. Fărīmă Oleg, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 11.07.1930 īn localitatea Vărzăresti) si Alexandra, născut la data de 12 octombrie 1983 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Dacia nr. 29. (1.349/2008)

44. Fărīmă-Maftei Olesea, fiica lui Maftei Grigore (fiul lui Gavril, născut la 1.08.1929 īn localitatea Ciutesti) si Silvia, născută la data de 11 noiembrie 1983 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 22. (1.348/2008) Copii minori: Fărīmă Sebastian-Cristian, născut la data de 11.03.2007.

45. Găină Ala, fiica lui Boris (fiul lui Stefan, născut la 7.12.1919 īn localitatea Budăi) si Ludmila, născută la data de 12 septembrie 1987 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Muntenilor nr. 3. (1.582/2008)


46. Gavrilita Elena, fiica lui Ion si Vera (fiica lui Nuta Afanasii, născut la 2.05.1917 īn localitatea Mereni), născută la data de 10 octombrie 1986 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (1.769/2008)

47. Gīnga Ion, fiul lui Victor (născut la 21.06.1921 īn localitatea Briceni) si Ana, născut la data de 6 iulie 1946 īn localitatea Corbu, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Titulescu nr. 1, ap. 198. (515/2006)

48. Golban Ana, fiica lui Victor si Ludmila (fiica lui Botoc Alexei, născut la 17.03.1928 īn localitatea Soroca, si Olga), născută la data de 1 ianuarie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Chisinău nr. 56, ap. 11. (3.139/2004)

49. Gonta Zinaida, fiica lui Simion si Nina (fiica lui Panaite Afanasie, născut la 1.07.1929 īn localitatea Drăguseni), născută la data de 30 mai 1987 īn localitatea Drăguseni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăguseni, raionul Străseni. (1.631/2008)

50. Grama Nicolae, fiul lui Alexei (născut la 10.02.1931 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 9 ianuarie 1967 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Băcioii Noi nr. 14, bl. 1,ap. 34. (3.849/2004)

51. Grigoriev Diana, fiica lui Grigoriev Alexandru (fiul lui Gheorghe, născut la 13.04.1918 īn localitatea Căplani, judetul Tighina) si Nona, născută la data de 20 august 1980 īn localitatea Bolduresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina nr. 115, ap. 18. (3.032/2006)

52. Grosu Diana, fiica lui Petru (fiul lui Alexandru, născut la 14.03.1932 īn localitatea Leova) si Tatiana, născută la data de 14 decembrie 1985 īn localitatea Borogani, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova. (1.811/2006)

53. Gubenco Alexei, fiul lui Grigore (fiul lui Gheorghii, născut la 9.03.1931 īn localitatea Alexandrovca) si Olimpia, născut la data de 19 martie 1980 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexandrovca, raionul Cantemir. (1.633/2008)

54. Gutu Felicia, fiica lui Valentin (fiul lui Ion si Alexandra, născută la 1.06.1932 īn localitatea Corjeuti) si Olga, născută la data de 27 august 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Hotin nr. 24. (57/2004)

55. Gutu llona, fiica lui Mihail si lulia (fiica lui Ichim Zaharia, născut la 19.09.1921 īn localitatea Covurlui), născută la data de 20 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 15/2, ap. 32. (2.019/2008)

56. Gutuleac Virgiliu-Veniamin, fiul lui Vladimir (fiul lui Gheorghe, născut la 20.10.1921 īn localitatea SIobozia Măgura) si Valentina, născut la data de 16 iulie 1987 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Mihai Viteazul nr. 17. (1.937/2008)

57. Iacovlev Igor, fiul lui Serghei (fiul lui Grigore, născut la 30.09.1932 īn localitatea Reni) si Anastasia, născut la data de 18 octombrie 1982 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Reni, Odesa, str. Vesiolaia nr. 18. (1.940/2008)

58. lastremschi Irina, fiica lui Mihail si Maria (fiica lui Mereacre Simion, născut la 24.05.1923 īn localitatea Costesti), născută la data de 17 august 1988 īn localitatea Mascăuti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīmbreni, raionul laloveni. (1.763/2008)

59. Lazar Nina, fiica lui Fiodorsi Raisa (fiica lui Bibos Diomid, născut la 28.05.1935 īn localitatea Cucuietii Vechi), născută la data de 17 mai 1982 īn localitatea Vīnători, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 27. (1.391/2008)

60. Lazar Victoria, fiica lui Tudor si Raisa (fiica lui Bibos Diomid, născut la 28.05.1935 īn localitatea Cucuietii Vechi), născută la data de 17 septembrie 1985 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Păcii nr. 3, bl. A, ap. 27. (1.363/2008)

61. Lungu Elena, fiica lui Florea Ion (născut la 25.09.1914 īn localitatea Durlesti) si Anastasia, născută la data de 9 noiembrie 1955 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Viilor nr. 62. (1.589/2008)

62. Magdaliuc Pavel, fiul lui Serghei (fiul lui Alexei si Valentina, născută la 27.12.1922 īn localitatea Nijne-Peciorsk) si Tatiana, născut la data de 18 septembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 1. (10.676/2003)

63. Magdaliuc Serghei, fiul lui Alexei si Valentina (născută la 27.12.1922 īn localitatea Nijne-Peciorsk), născut la data de 22 octombrie 1954 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 1. (10.675/2003)

64. Magdaliuc Tatiana, fiica lui Vasiucova Piotr si Vera (născută la 28.04.1923 īn localitatea Luga), născută la data de 12 august 1956 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 1. (10.677/2003)

65. Magnet Livica, fiica lui Zaporojan Gheorghe (născut la data de 22.07.1939 īn localitatea Copăceni) si Vera, născută la data de 1 martie 1975 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelivan, raionul Orhei. (2.000/2008)

66. Magnet Vasile, fiul lui Gheorghe (fiul lui Efim, născut la 5.03.1901 īn localitatea Elizaveta, judetul Bălti) si Valentina, născut la data de 15 octombrie 1974 īn localitatea Elizaveta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cismea, raionul Orhei. (1.998/2008)

67. Mănăilă Mariana, fiica lui Ernu Constantin (fiul lui Ilie, născut la 20.07.1928 īn localitatea Colibasi) si Zinaida, născută la data de 8 martie 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dorobantilor nr. 117. (1.880/2008)

68. Maximciuc Alexandru, fiul lui Mihail (fiul lui Zaharia, născut la 22.04.1936 īn localitatea Edinet) si Tatiana, născut la data de 28 iulie 1985 īn localitatea Terebna, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Terebna. (1.819/2006)


69. Melnicenco Alexandru, fiul lui Serghei (fiul lui Ivan, născut la 9.01.1926 īn localitatea Olănesti) si Mariana, născut la data de 12 februarie 1985 īn localitatea Olănesti, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 14, ap. 19. (1.626/2008)

70. Mihalachi Marina, fiica lui Boris (fiul lui Nicolai, născut la 6.12.1924 īn localitatea Floresti) si Sofia, născută la data de 30 iulie 1987 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, Str. Izvoarelor nr. 13/A. (2.558/2008)

71. Mijea Ina, fiica lui Calugher Tudor (fiul lui Ion, născut la 1.08.1920 īn localitatea Biesti) si Ana, născută la data de 15 august 1982 īn localitatea SIobozia-Dusca, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Vasile Lupu nr. 159. (1.873/2008)

72. Miron Alexandra, fiica lui Cotorobai Simion (născut la 12.04.1931 īn localitatea Goian, raionul Criuleni) si Cotorobai Eudochia, născută la data de 24 ianuarie 1961 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Goian, judetul Chisinău. (1.403/2004)

73. Miron Mihail, fiul lui Andrei (fiul lui Nicolae, născut la 25.11.1927 īn localitatea Gherman) si Irina, născut la data de 14 octombrie 1981 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Trandafirilor nr. 25. (1.358/2008)

74. Moiseev Dumitru, fiul lui Vasile si Margareta, născut la data de 7.05.1987 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīntăreni, raionul Telenesti. (3.205/2004)

75. Moiseev Mihail, fiul lui Vasile si Margareta, născut la data de 2 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīntăreni, raionul Telenesti. (3.205/2004)

76. Moiseev Vasile, fiul lui Ion (născut la 18.11.1934 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă) si Ana, născut la data de 9 august 1959 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīntăreni, raionul Telenesti. (3.183/2004)

77. Moiseeva Margareta, fiica lui Donos Nicolae (născut la 14.11.1938 īn localitatea Tīntăreni, judetul Orhei) si Ioana, născută la data de 14 august 1965 īn localitatea Tīntăreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīntăreni, raionul Telenesti. (3.205/2004)

78. Moraru Aliona, fiica lui Ion si Silvia (fiica lui Croitoru Stefan, născut la 27.12.1928 īn localitatea Sărata-Răzesi), născută la data de 2 ianuarie 1979 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Unirii nr. 40, ap. 519. (1.374/2008)

79. Muncă Vitalie, fiul lui Veaceslav si Veronica (fiica lui Mura Vasile, născut la 4.03.1936 īn localitatea Limbenii Vechi, raionul Glodeni), născut la data de 9 august 1988 īn localitatea Limbenii Vechi, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Limbenii Vechi, raionul Glodeni. (1.627/2008)

80. Nazaru Sergiu, fiul lui Pavel (fiul lui Gheorghe, născut la 1.07.1928 īn localitatea Negrea) si Nadejda, născut la data de 17 septembrie 1986 īn localitatea Negrea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negrea. (2.573/2008)

81. Nebesnea Mariana, fiica lui Gheorghe si Galina (fiica lui Serbin Vasile, născut la 5.02.1933 īn localitatea Mascăuti), născută la data de 27 iulie 1983 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Komsomolskaia nr. 78, ap. 23. (1.429/2008)

82. Niculită Diana, fiica lui Vladimir (fiul lui Anton, născut la

15.09.1930 īn localitatea Zīrnesti, raionul Cahul) si Tamara, născută la data de 3 decembrie 1983 īn localitatea Tatarbunari, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Matei Basarab nr. 28, ap. 76. (1.030/2004)

83. Nistor Aliona, fiica lui Tīgan Ion (fiul lui Feodor, născut la 4.09.1911 īn localitatea Hagimus) si Elizaveta, născută la data de 5 ianuarie 1977 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hagimus, str. Stefan cel Mare, raionul Căuseni. (1.942/2008)

84. Ous Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Spiridon, născut la 20.10.1921 īn localitatea Cosernita) si Maria, născut la data de 5 octombrie 1987 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Miron Costin nr. 28/A, ap. 37. (1.878/2008)

85. Paiu Mariana, fiica lui Gheorghe (fiul lui llarion, născut la 1.11.1929 īn localitatea Todiresti, raionul Anenii Noi) si Larisa, născută la data de 13 octombrie 1984 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 56, bl. A, ap. 16. (76/2007)

86. Pasecinic Tatiana, fiica lui Feodor (fiul lui Eugenii, născut la 20.02.1927 īn localitatea Rīscani-Malinovscoe) si lulia, născută la data de 1 mai 1984 īn localitatea Cernogorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. 31 August nr. 3, ap. 2. (3.103/2006)

87. Pelin Eugenia, fiica lui Grigorii si Nina (fiica lui Balāc Gheorghie, născut la 7.08.1924 īn localitatea Novoselovca), născută la data de 6 ianuarie 1975 īn localitatea Novoselovca, raionul Sărata, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Novoselovca, Str. Scolii nr. 90, raionul Sărata. (1.759/2008)

88. Pocitari Tatiana, fiica lui Grigore (fiul lui lacov, născut la 20.06.1921 īn localitatea Schineni, raionul Soroca) si Victoria, născută la data de 12 mai 1984 īn localitatea Schineni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Schineni, raionul Soroca. (1.625/2008)

89. Popa Ecaterina, fiica lui Taban Ion (fiul lui Pavel, născut īn anul 1911 īn localitatea Sauca, judetul Edinet) si Maria, născută la data de 22 august 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 7, ap. 29 (46/2006)

90. Prodan Marina, fiica lui Ion (fiul lui Agapie, născut la 13.03.1931 īn localitatea Chetrosu) si Claudia, născută la data de 29 ianuarie 1982 īn localitatea Dominteni, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hăsnăsenii Noi, raionul Drochia. (1.583/2008)

91. Renită Svetlana, fiica lui Selcovenco Simion (născut la 25.02.1938 īn localitatea Taslīc, raionul Grigoriopol, si Eudochia, născută la data de 10 martie 1962 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Romană nr. 4, bl. 1, ap. 8. (701/2005)

92. Russu Boris, fiul lui Vasile (fiul lui Lazăr, născut la 8.04.1928, īn localitatea Malinovka) si Emilia, născut la data de 26 aprilie 1983 īn localitatea Malinovka, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Malinovka, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (2.557/2008)

93. Rusu Andrei, fiul lui Vitalie si Nelea (fiica lui Arap Andrei, născut la 10.02.1940 īn localitatea Sevirova), născut la data de 5 iulie 1986 īn localitatea Voznesensk, judetul Nikolaev, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Lunga. (1.377/2008)

94. Săli Kateryna, fiica lui Mihai si Sofia (fiica lui Casapu Constantin, născut la 3.06.1930 īn localitatea Dolinscoe), născută la data de 2 iulie 1983 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dolinscoe, Odesa. (2.543/2008)

95. Sarmaniuc Victoria, fiica lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Victor, născut la 22.09.1934 īn localitatea Cotova), născută la data de 5 decembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 44, ap. 20. (1.384/2008)

96. Sevcenco Adrian, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 5.01.1935 īn localitatea Aluatu) si Elena, născut la data de 14 iunie 1983 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Musaitu, raionul Taraclia. (1.859/2006)

97. Sisianu Sergiu, fiul lui lurie si Tatiana (fiica lui Samoilenco Tudor, născut la 2.03.1929 īn localitatea Leova), născut la data de 14 aprilie 1986 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. D. Mendeleev nr. 12. (1.941/2008)

98. Stamatina lulia, fiica lui Ion si Valentina (născută la 1.01.1931 īn localitatea SIobozia-Măgura), născută la data de 30 august 1963 īn localitatea SIobozia-Măgura, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Luceafărul 13. (826/2006) Copii minori: Stamatin Marius, născut la data de 21.08.1997.

99. Stihii Alina, fiica lui Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 9.05.1929 īn localitatea Cuhnesti) si Tatiana, născută la data de 7 septembrie 1984 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cuhnesti. (2.570/2008)

100. Szasz Svetlana, fiica lui Dogotaru Boris si Alexandra (fiica lui Stan Anton, născut īn anul 1912 īn localitatea Prajila), născută la data de 1 octombrie 1985 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Prajila, raionul Floresti. (1.758/2008)

101. Tăbīrtă Margareta, fiica lui Ion (fiul lui Stefan, născut la 27.06.1926 īn localitatea lurceni) si Nina, născută la data de 21 iulie 1986 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Viilor nr. 97. (2.565/2008)

102. Tabuica Livia, fiica lui Rusnac Gheorghe (născut la 12.04.1939 īn localitatea Ocnita) si Olga, născută la data de 12 septembrie 1971 īn localitatea Dīngeni, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dīngeni, raionul Ocnita. (953/2005) Copii minori: Tabuica Carolina, născută la data de 5.10.1991, si Tabuica Eric, născut la data de 27.07.1997.

103. Tabunscic Viorica, fiica lui Stepan si Tatiana (fiica lui Curbet Eustatie, născut la 22.02.1934 īn localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi, si Melania), născută la data de 11 iulie 1981 īn localitatea Delacău, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crasnaia Gorca, Str. Păcii nr. 1, judetul Grigoriopol. (1.473/2004)

104. Tīrnovschii Rustam, fiul lui Gheorghe si Nina (fiica lui Lupu Gheorghe, născut īn anul 1924 īn localitatea Colicăuti, raionul Briceni, si Antonina), născut la data de 11 aprilie 1985 īn localitatea Colicăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colicăuti, raionul Briceni. (4.048/2004)

105. Tripac Olga, fiica lui Valerii si Vera (fiica lui Racu Ion, născut la 20.05.1928 īn localitatea Chitcani), născută la data de 24 decembrie 1984 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Al. Marinescu nr. 28. (1.375/2008)

106. Tudoroi Vladimir, fiul lui Mihai si Galina (fiica lui Covatari Vladimir, născut la 28.03.1922 īn localitatea Vancicăuti), născut la data de 14 mai 1985 īn localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (1.630/2008)

107. Turcu Snejana, fiica lui Botnariuc Renus (fiul lui Eugen, născut la 1.10.1926 īn localitatea Parohia Bisericani) si Ludmila, născută la data de 25 noiembrie 1982 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lvov nr. 47. (1.939/2008)

108. Vasiliu Stefan, fiul lui Ion si Liuba (fiica lui Isidor, născut la 18.02.1933 īn localitatea Lozova), născut la data de 24 iulie 1986 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. A, ap. 30. (1.829/2008)

109. Voronovici Daria, fiica lui Rotari Ion (născut la 5.05.1925 īn localitatea Boghiceni, raionul Hīncesti) si Sofia, născută la data de 17 septembrie 1957 īn localitatea Boghiceni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 67. (1.416/2004)

110. Zamfir Anghelina, fiica lui Sobari Constantin si Lipcan lulia (fiica lui Grigore, născut la 25.02.1906 īn localitatea Sipoteni), născută la data de 17 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Andrei Lupan nr. 4. (1.376/2008)

111. Zeporojanu Cristina, fiica lui Dionisie si lulia (fiica lui Gustiuc Valeriu, născut la 19.10.1930 īn localitatea Cotul Morii, raionul Hīncesti), născută la data de 13 noiembrie 1984 īn localitatea Cotul Morii, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cotul Morii, raionul Hīncesti. (1.637/2008)

112. Zoican Ecaterina, fiica lui lurie (fiul lui Timotin Nicolae, născut la 7.03.1935 īn localitatea Grozesti) si Maria, născută la data de 11 februarie 1982 īn localitatea Grozesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grozesti, raionul Nisporeni. (2.553/2008).

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 907/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererile de redobāndire a cetăteniei romāne,

cu mentinerea domiciliului īn străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Abramovici Ghizela, fiica lui Herscovici Samy si Hana, născută la data de 28 septembrie 1946 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Onu Kapla, nr. 49. (3.283/2006)

2. Adir Aura Jana, fiica lui Crăcăoanu Mendel si Rizetta, născută la data de 22 aprilie 1946 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 3816 Haifa, str. Bat Hen. (96/2008)

3. Apostolatos Vasilios, fiul lui Telema si Florica, născut la data de 20 martie 1936 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., New York, 2 Ursuline Count, Oyster Bay Cove, cod 11771. (2.786/2007)

4. Avni Lynn, fiica lui Nahum-Ami si Galia, născută la data de 13 iulie 1989 īn localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. „K" m 74. (2.757/2005)

5. Avni Nahum-Ami, fiul lui Staimet Smaia si Zoharith, născut la data de 23 martie 1959 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. „K" m 74. (2.757/2005). Copii minori: Avni Lara, născută la data de 25 octombrie 1993.

6. Avni Zohar, fiul lui Nahum-Ami si Galia, născut la data de 25 iulie 1987 īn localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. „K" m 74. (2.757/2005)

7. Ben Jacob Daniel, fiul lui Tiberiu si Elza, născut la data de 4 decembrie 1948 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, K. Mozkin Ben-Gurion nr. 66. (143/2006)

8. Ben Jacob Lea, fiica lui Gaiger Solomon si Berta, născută la data de 15 ianuarie 1949 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, K. Mozhin, Ben Gurion nr. 66. (142/2006)

9. Bercovici Isac, fiul lui Solomon si Rahel, născut la data de 4 iulie 1945 īn localitatea Galati, judetul Galati, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kivat Tivan, str. Shkedim 68. (3.692/2005)

10. Blonder Georgeta Adriana, fiica lui Tiron Vasile si Florica, născută la data de 6 februarie 1954 īn localitatea Tecuci, judetul Galati, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 65195 Wiesbaden, Dillstrase 1. (736/2008)

11. Boldan Elena Gabriela, fiica lui Tătaru Stefan si Marioara, născută la data de 22 aprilie 1944 īn localitatea Chitila, judetul Ilfov, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramla, str. Haim Landau nr. 12B. (2.711/2008)

12. Boldan Sorin Valeriu, fiul lui Boldan lancu si Bernstein Blanche, născut la data de 24 mai 1938 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramla, str. Haim Landau nr. 12B. (2.712/2008)


13. Bran Camelia, fiica lui Simionescu Aurel si Maria, născută la data de 28 mai 1958 īn localitatea Hārlău, judetul lasi, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A. 69^1, New York 11364, 218 Street Bayside. (2.700/2008)

14. Bran Claudiu Florin, fiul lui Ilie si Camelia, născut la data de 6 martie 1983 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A. 69-41, New York 11364, 218 Street Bayside. (2.699/2008)

15. Bran Ilie, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 20 septembrie 1954 īn localitatea Călui, judetul Olt, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A. 69-41, New York 11364, 218 Street Bayside. (2.701/2008)

16. Brandsch Otto Werner, fiul lui Otto Heinz si Meta Hildegard, născut la data de 1 august 1959 īn localitatea Sighisoara, judetul Mures, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Calw 75365, Erfurter Str. 48. (2.692/2008)

17. Buchman Vered, fiica lui Rosman Isacsi Paulina, născută la data de 9 iulie 1957 īn localitatea Dej, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Modiin, str. Nachal Snir nr. 39. (979/2006). Copii minori: Buchman Ido, născut la data de 25 aprilie 2000, Buchman Noa, născut la data de 23 mai 1991, Buchman Amit, născut la data de 22 iunie 1993, si Buchman Omri, născut la data de 13 iunie 1996.

18. Cārpaci Biza, fiica lui Darinca, născută la data de 30 martie 1956 īn localitatea Lugoj, judetul Timis, Romānia, cetătean apatrid, cu domiciliul actual īn Germania, 60489 Frankfurt am Main, Lixfelder Weg 22. (950/2008)

19. Clonda Gertraud, fiica lui Kapp loan si Elisaveta, născută la data de 15 martie 1942 īn localitatea Fāntānele, judetul Arad, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 90765 Furth, Riseggerstrase 11a. (2.129/2008)

20. Condriuc Adriana Olimpia, fiica lui Nedrită Mircea si Ecaterina, născută la data de 15 aprilie 1968 īn localitatea Buzău, judetul Buzău, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 13055 Berlin Lichtenberg, Konrad-Wolf Str. 112. (2.715/2008)

21. David Sorin Israel, fiul lui Moise si Anuta, născut la data de 14 iunie 1955 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Hashima 18, Savion 56515. (2.755/2008)

22. Davidovici Herscovici Heidi, fiica lui Marcel si Mina, născută la data de 2 mai 1954 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Herzlya, str. Nordau nr. 44A (3.342/2008)

23. Dawson Petrina Ruxandra, fiica lui Albulescu Petre si Marilena, născută la data de 12 septembrie 1955 īn localitatea Petroseni, judetul Cluj, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., NJ 07046, Mountain Lakes, 15MelroseRoad. (7/2007)

24. Dongoroz Strazzaboschi Antonio, fiul lui Adrian si Mariana, născut la data de 19 aprilie 1949 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual īn Venezuela, Caile Espania nr.1, Los Olivos, Puerto Ordaz, statul Bolivar. (1.192/2007)

25. Drenea Lucian, fiul lui Mircea si Martricina Lucia, născut la data de 27 august 1954 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 50735 Koln OT Richl, Boltensternstr. 14b. (3.275/2006)

26. Elazar Liza, fiica lui Ruhla Mendel si Sura-Rifca, născută la data de 6 februarie 1945 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israei, Asdod, Saron str. 688/3. (2.773/2005)

27. Elman Arie, fiul lui Solomon lohan si Reneia, născut la data de 6 aprilie 1953 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, Yaffo, str. Rekanati nr. 14, ap. 53. (2.741/2008)

28. Elman Monica, fiica lui Menyasz losif si Marieta, născută la data de 21 mai 1955 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, Yaffo, str. Rekanati nr. 14, ap. 53. (2.742/2008)

29. Faibis Carol, fiul lui Riven si Hava, născut la data de 14 iulie 1947 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa 34772, str. Hassne 12/3. (2.369/2006)

30. Feld Cilia, fiica lui Lupovici losip si Roza, născută la data de 23 noiembrie 1946 īn localitatea lasi, judetul lasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Lezion, str. Hatikva nr. 22. (1.203/2007)

31. Feldsohn Lucian, fiul lui lancu si Eva, născut la data de 23 septembrie 1945 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Nes Ziona, str. Hateena 19. (2.907/2005)

32. Frenkel Ionel, fiul lui Chiru si Berta, născut la data de 29 iunie 1940 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Einstein nr. 34. (3.707/2005)

33. Frenkel Yael, fiica lui Yonel si Rivka, născută la data de 11 ianuarie 1988 īn localitatea Belem, statul Para, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Einstein nr. 34. (3.707/2005)

34. Garciu Tănase-Vasile, fiul lui Vladimir si Atena, născut la data de 19 noiembrie 1953 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cetătean italian, cu domiciliul actual īn Italia, Via Pietro Rovanas 314, 70123. (643/2007)

35. Goldman Benti, fiul lui Chivu Luca si Netty, născut la data de 15 iulie 1951 īn localitatea Galati, judetul Galati, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kfar Saba, str. Haemek nr. 21/1. (2.734/2008)

36. Granit Jehudit, fiica lui Klain Arnold si Sura-Paulina, născută la data de 18 decembrie 1955 īn localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, Vardiya nr. 14/5. (726/2008) Copii minori: Granit Amit, născut la data de 29 octombrie 1995.

37. Gromen Volker Artur, fiul lui Artur si Ernestine, născut la data de 5 iunie 1944 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 82538 Geretsried, Dompfaffenweg 36. (2.691/2008)

38. GrommesAndreas, fiul luiAndreassi Sara, născut la data de 12 iunie 1955 īn localitatea Apold, judetul Mures, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 82281 Egenhofen, Fohrenstr. nr. 8. (310/2008)


39. Gulcin Roza, fiica lui Rozenrauch losif lonovici si Mila Abovna, născută la data de 6 noiembrie 1929 īn localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ganey Tikva, str. Hatabor nr. 2/17. (550/2008)

40. Gutman Ecaterina, fiica lui Salamon Isac si Elena, născută la data de 7 martie 1928 īn localitatea Marghita, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat Gan, str. Biliac nr. 11. (2.707/2008)

41. Gutman Friedman Mariana, fiica lui losif si Ecaterina, născută la data de 21 aprilie 1957 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat Gan, str. Binjamin nr. 5. (2.708/2008)

42. Hoffer Erica, fiica lui Stier Gabriel si Frieda, născută la data de 17 noiembrie 1941 īn localitatea Djurin, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Margalit 64. (1.642/2007)

43. Ionas Anny, fiica lui Litman losub Moisă David si Cecilia, născută la data de 2 aprilie 1946 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israei, Petah-Tiqwa, str. Haiasmin nr. 6, ap. 21. (2.672/2008)

44. lonas Relu, fiul lui David si Hana-Rifca, născut la data de 18 martie 1945 īn localitatea Dorohoi, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Petah-Tiqwa, str. Haiasmin nr. 6, ap. 21. (2.671/2008)

45. Iovan Andrei Florin, fiul lui Florin si Agneta Ghizela, născut la data de 3 aprilie 1982 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Austria, Viena 1120, Rosasgasse 12/14-15. (2.695/2008)

46. Kaspi Relly, fiica lui Wirtsbaum Max si Frida, născută la data de 23 iulie 1934 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Hat llosi 6/3 nr. 6. (2.710/2008)

47. KirznerZehava, fiica lui Faibis Bercu si Tetilia, născută la data de 7 ianuarie 1959 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Ha Hadarnr. 19.(2.709/2008)

48. Konig Teodora Lia, fiica lui Milos Teodor si Aurora, născută la data de 22 iulie 1940 īn localitatea Semlacu Mare, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 74076 Heilbronn, Rosengartstrase 28. (2.690/2008)

49. Lazăr Angela, fiica lui Gheorghe si Maria, născută la data de 21 octombrie 1950 īn localitatea Valea Mare, judetul Covasna, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, Boras, str. Hansinggatan nr. 141. (2.641/2008)

50. Litvak Matty, fiica lui Braunstain lancu si Săli, născută la data de 6 iulie 1949 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, lavne, str. Marganit nr. 50, cod 81513. (102/2008)

51. Lupu Dorit, fiica lui Sternlieb Max si Sara, născută la data de 4 martie 1952 īn localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Herzlia, str. Jehuda Halevi 5, ap. 2. (2.366/2006)

52. Markisch Vasilica, fiica lui Munteanu Gheorghe si Persa, născută la data de 19 august 1959 īn localitatea Răcăsdia, judetul Caras-Severin, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 72770 Reutlingen, Schickhardtstrase 57. (2.689/2008)

53. Mates Alexander, fiul lui Liviu loan si Ecaterina Cristina, născut la data de 6 decembrie 1985 īn Bucuresti, Romānia, cetătean canadian, cu domiciliul actual īn Canada M1E 1C2, Toronto, Ontario, 40 Sir Raymond Drive. (2.697/2008)

54. Mates Ecaterina Cristina, fiica lui Burdea Nicolae si Lucia, născută la data de 13 mai 1957 īn localitatea lasi, judetul lasi, Romānia, cetătean canadian, cu domiciliul actual īn Canada M1E 1C2, Toronto, Ontario, 40 Sir Raymond Drive. (2.698/2008)

55. Mates Liviu loan, fiul lui Eugen si Viorica Elena, născut la data de 27 mai 1956 īn Bucuresti, Romānia, cetătean canadian, cu domiciliul actual īn Canada M3C 1A7, Toronto, Ontario, 402-15 Victoria Linkway. (2.696/2008)

56. Millet Steliana, fiica lui Becheridis Dumitrios si Vasilica, născută la data de 12 aprilie 1952 īn localitatea Stefănesti, judetul Arges, Romānia, cetătean turc, cu domiciliul actual īn Turcia, Istanbul, Erkal Nou Heibeliada. (788/2005)

57. Morariu Mircea Albin, fiul lui Albin si Margareta, născut la data de 21 octombrie 1940 īn localitatea Cluj, judetul Cluj, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., Boca Raton, Florida 33496, 7042 Ayrshire Lane. (2.694/2008)

58. Nayef Marilena Argentina, fiica lui Robu Stefan si Munteanu Maria, născută la data de 21 ianuarie 1971 īn Bucuresti, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, Sodra Kloverstigen 38, 449 31 Nodinge. (3.512/2006).

59. Netea Maria, fiica lui Hojbotă Victor si Vidrica, născută la data de 24 iulie 1951 īn localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 74248 Ellhofen, Weinsbergerstrasse 4. (2.688/2008)

60. Nussbaum Nirit, fiul lui Avner si Dorit Dora, născut la data de 5 aprilie 1989 īn localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ghivat Ela Masada 17. (1.979/2006)

61. Nussbaum Avner, fiul lui Gyorgy si Dorina, născut la data de 22 aprilie 1955 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ghivat Ela Masada 17. (1.979/2006) Copii minori: Nussbaum Noy, născut la data de 5 mai 1994.

62. Popescu Teofilia Adelaida, fiica lui Teofil si Lentina, născută la data de 14 august 1962 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 80809 Munchen, Moosacher str. 10 a. (2.693/2008)

63. Preda Mike, fiul lui Ilie si Elisabeta, născut la data de 20 mai 1954 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.Ā., New York 43-06 63 street, ap. 2F, Woodside 11377. (1.111/2006)

64. Rozenberg Simsa Yoseph, fiul lui Smil-Leib si Săli, născut la data de 6 iulie 1955 īn localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat Hashavim 45930, str. Beit Haam nr. 30. (2.706/2008)

65. Schreiber Svetlana, fiica lui Mauritiu si Clara, născută la data de 2 septembrie 1950 īn localitatea Sighet, judetul Maramures, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., Cleveland, 2295 Chatfield RD, AH. 44106.(4.434/2004)

66. Schreiber Wilhelm, fiul lui Melchiorsi Ecaterina, născut la data de 17 ianuarie 1934 īn localitatea Tomnatic, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 83301 Traunreut, Theodor Korener Str 9.(2.687/2008)


67. Serban Dumitru, fiul lui Marin si Magdalena, născut la data de 3 august 1953 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., New York 11377, 50-40 rd 43 Street Woodside. (2.704/2008)

68. Siriniean Dumitru, fiul lui Mardic si Lucia, născut la data de 16 septembrie 1943 īn localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., Woodbury d 06798, 95 Old Town Farm Road. (2.702/2008)

69. Siriniean Maria Ecaterina, fiica lui Moldoveanu Nicolae si Elena, născută la data de 27 februarie 1946 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., Woodbury CT 06798, 95 Old Town Farm Road. (2.703/2008)

70. Solomon Jonatan Eitan, fiul lui Almafred si Beka, născut la data de 15 februarie 1977 īn Iran, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, Yafo, str. Bnei Moshe nr. 25, ap. 6. (2.790/2008)

71. Stelian Dorita, fiica lui Sapira Leon si Riza, născută la data de 11 decembrie 1948 īn localitatea Dorohoi, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israei, Holon Bat Yam, Simtat Mizda 6/4. (3.805/2005)

72. Stelian Jean, fiul lui Mircea si Surica, născut la data de 2 februarie 1948 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Holon Bat Yam, Simtat Mizda 6/4. (3.806/2005)

73. Sterman Paula, fiica lui Segal Isac si Clara, născută la data de 27 februarie 1948 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israei, Haifa, str. Wingate nr. 6. (3.724/2005)

74. Stern Petre, fiul lui Maximilian si Charlotte, născut la data de 11 februarie 1946 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Arlomorov 46 Cfar-Saba. (781/2008)

75. Stoica Sabrina Gabriela, fiica lui Stoica Lawrence si Gali Adriana, născută la data de 26 iunie 1977 īn localitatea New York, S.U.A., cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., Sunnyside, New York 11104, 41-11 47-th Avenue, ap. 3E. (2.705/2008)

76. Streisfeld Ytzhak (Sebien), fiul lui Sandu si Irma Sorella, născut la data de 17 octombrie 1972 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat Gan, str. Sharet 4. (466/2006) Copii minori: Streisfeld Niv, născut la data de 5 septembrie 2004, Streisfeld Dana, născută la data de 18 iunie 2006, si Streisfeld Galia, născută la data de 5 septembrie 2004.

77. Szobovich Paul, fiul lui Ernestsi Ecaterina, născut la data de 7 martie 1944 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 72461 Albstadt, Goethestrase 56. (732/2008)

78. Turkisher Amir, fiul lui Vladimir si Teodora, născut la data de 4 noiembrie 1979 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Yamit nr. 36. (545/2008)

79. Turkisher Teodora, fiica lui Feldman Iulian si Rodica, născută la data de 28 noiembrie 1955 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Yamit nr. 36. (544/2008)

80. Turkisher Vladimir, fiul lui Marcel si Aneta, născut la data de 25 mai 1952 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Yamit nr. 36.(543/2008)

81. Vindt Vilhelm, fiul lui Vilhelm si Ana, născut la data de 10 ianuarie 1964 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cetătean maghiar, cu domiciliul actual īn Ungaria, 1108 Budapesta, str. Gozmozdony nr. 8, et. 10, ap. 40. (2.714/2008)

82. Vintan Cristian, fiul lui Nicolae si Maria, născut la data de 15 mai 1970 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 85221 Dachau, Jose-Sewliger-Strabe 4. (2.686/2008)

83. Wurster Raluca Andreea, fiica lui Popescu Valeriu si Rovana, născută la data de 14 mai 1968 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 40597 Dusseldorf, Kaiser Friedrich Strasse 4. (2.713/2008)

84. Yodev Gina, fiica lui Sfartz Sulem si Dora, născută la data de 24 iulie 1963 īn localitatea lasi, judetul lasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Shalom Alechem nr. 5. (1.433/2007)

85. Zingher Itic, fiul lui David si Ruhla, născut la data de 24 mai 1926 īn localitatea Puiesti, judetul Vaslui, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Chiriat, str. Motcin nr. 8/17. (1.595/2007)

86. Zisu David, fiul lui losif si Adela, născut la data de 12 februarie 1953 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Le Zion, str. Belkind nr. 16. (2.839/2007).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererile de redobāndire a cetăteniei romāne,

cu stabilirea domiciliului īn Romānia, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            1. Cīrpaci Mariana, fiica lui loan si Dobrita, născută la data de 22 ianuarie 1962 īn localitatea Tārgu-Neamt, judetul Neamt, Romānia, cetătean apatrid, cu domiciliul actual īn Timisoara, str. losif Vulcannr. 22, judetul Timis. (1.976/2008) Copii minori: Serb Cīrpaci Roxana, născută la data de 26 august 1994, si Serb Cīrpaci Marian, născut la data de 28 februarie 1996.

            2. Mihai Doina, fiica lui Covaci Franciscsi Bot Maria, născută la data de 19 noiembrie 1956 īn localitatea Zăbrani, judetul Arad, Romānia, cetătean apatrid, cu domiciliul actual īn Arad, Calea Romanilor nr. 41, judetul Arad. (3.341/2008)

            3. Mihai Nicolae, fiul lui Elena, născut la data de 20 februarie 1957 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cetătean apatrid, cu domiciliul actual īn Arad, Calea Romanilor nr. 41, judetul Arad. (3.340/2008)

 


CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice īn anul 2008,

conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice

si a campaniilor electorale

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMĀNIA

- VENITURI TOTALE 2008 = 65.651 lei, din care, pe surse:

1. Venituri din activităti fără scop patrimonial = 63.759 lei, din care:

a) cotizatii ale membrilor U.D.T.R. = 3.430 lei;

b) donatii = 6.068 lei;

c) actiuni īn parteneriat = 41.301 lei;

d) venituri din activităti proprii (spectacole) = 1.500 lei;

e) valorificări bunuri = 1.225 lei;

f) dobānzi de plasament = 10.235 lei.

2. Venituri economice = 1.892 lei, din care:

a) majorări, penalizări īncasate = 1.005 lei;

b) dobānzi bancare īncasate = 670 lei;

c) sconturi obtinute = 217 lei.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Hotărārea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de īnvătămānt superior si specializările/programele de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - īn anexa nr. 3, la pct. 1 „Universitatea Crestină «Dimitrie Cantemir» din Bucuresti", la nr. crt. 5, īn loc de: „Facultatea de Finante si Bănci"se va citi: „Facultatea de Finante, Bănci si Contabilitate".

 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăteniei romāne unor persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - īn anexă, la pozitia 3, īn loc de: „3. AH Ch AH, fiul lui Chaloob AH si Naziha Husein, născut la data de 22 mai 1958 īn localitatea Kirbala, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul īn Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 240, bl. 59-A, ap. 67, sectorul 2. Copii minori: AH Chalob Abdullah, născut la data de 10 septembrie 1992, AH Chalob Jaafer, născut la data de 21 septembrie 1993, si AH Chalob Zahra, născută la data de 19 octombrie 1999 (2.569/A/2007), "se va citi: „3. AH Ch AH, fiul lui Chaloob AH si Naziha Husein, născut la data de 22 mai 1958 īn localitatea Kirbala, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul īn Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 240, bl. 59-A, ap. 67, sectorul 2. Copii minori: AH Chaloob Abdullah, născut la data de 10 septembrie 1992, AH Chaloob Jaefer, născut la data de 21 septembrie 1993, si AH Chaloob Zahra, născută la data de 19 octombrie 1999 (2.569/A/2007)."

 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - īn anexa nr. 1, la pozitia 66, īn loc de: „66. Găină Natalia, fiica lui Bălănuta Nicolae si Maria (născută la 24.07.1937 īn localitatea Melesti), născută la data de 17 noiembrie 1968 īn localitatea Hīncesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, str. V. Alexandri nr. 40. (1.791/2003)" se va citi: „66. Găină Natalia, fiica lui Bălănuta Nicolae si Maria (născută la 24.07.1937 īn localitatea Melesti), născută la data de 17 noiembrie 1968 īn localitatea Molesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, str. V Alexandri nr. 40. (1.791/2003)".


 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - īn anexa nr. 1, la pozitia 49, īn loc de: „49. Griciuc Cristina, fiica lui Iftodii Vasile si Anastasia (fiica lui Botan Afanasie si Stepanida, născută la data de 27.04.1931 īn localitatea Chisinău), născută la data de 29 noiembrie 1976 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 8, ap. 8. (6.916/2003) Copii minori: Griciuc Constantin, născut la data de 6.07.2001." se va citi: „49. Iftodii Cristina, fiica lui Iftodii Vasile si Anastasia (fiica lui Botan Afanasie si Stepanida, născută la data de 27.04.1931 īn localitatea Chisinău), născută la data de 29 noiembrie 1976 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 8, ap. 8. (6.916/2003) Copii minori: Griciuc Constantin, născut la data de 6.07.2001."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.