MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 190/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 190             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 26 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

46. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

457. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

47. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr 341/2004

 

458. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

48. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

459. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

49. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

460. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

50. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

461. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 311 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 si art. 1075 din Codul civil

 

Decizia nr. 312 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            23. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            11. - Ordin privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005

 

            Rectificări la :

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 21 mai 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 4 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 46.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 457.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 23 ianuarie 2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2008, cu următoarea modificare:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare a calitătii de revolutionar si de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionar, în vederea îndeplinirii conditiilor stabilite prin lege, este 30 aprilie 2009.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 458.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 19 din 16 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare,

în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 459.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 5 septembrie 2008, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

„91. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 39. - Adoptia internatională a copilului care are domiciliul în România poate fi încuviintată numai în situatia în care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate este rudă până la gradul al lll-lea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviintată deschiderea procedurii adoptiei interne.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 460.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 28 mai 2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, cu următoarea modificare:

- Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 461.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 311

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 si art. 1075 din Codul civil

 

Ioan Vida  - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 si art. 1075 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Standard Snacks” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.714/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde apărătorul părtii Societatea Comercială „Net Consulting” - S.R.L., avocatul Nicolae Chirvase, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Apărătorul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei nu a precizat, în concret, motivele de neconstitutionalitate. Totodată, în subsidiar, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta Curtii cu privire la textele de lege criticate. De asemenea, a depus la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.714/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 si art. 1075 din Codul civil. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Standard Snacks” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză civilă având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate arată că art. 969 din Codul civil „permite ca persoane private să stabilească conventii care să aibă putere de lege”, contravenind, astfel, dispozitiilor constitutionale ale art. 61 potrivit căruia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării. Cu privire la prevederile art. 1073 si art. 1075 din Codul civil, autorul nu formulează o motivare din care să rezulte în ce constă contrarietatea fată de dispozitiile constitutionale invocate.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, prevederile de lege criticate nefiind contrare dispozitiilor constitutionale ale art. 61.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 969, 1073 si 1075 din Codul civil sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 969, art. 1073 si art. 1075 din Codul civil, având următorul continut:

- Art. 969: „Conventiile legal făcute au putere de lege între părtile contractante.

Ele se pot revoca prin consimtământul mutual sau din cauze autorizate de lege.”;

- Art. 1073: „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdăunare.”;

- Art. 1075: „Orice obligatie de a face sau de a nu face se schimbă în dezdăunări, în caz de neexecutare din partea debitorului.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 61 referitoare la rolul si structura Parlamentului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Cât priveste prevederile art. 1073 si art. 1075 din Codul civil, Curtea retine că autorul nu aduce niciun argument privind neconstitutionalitatea acestora. în aceste conditii, Curtea nu se poate substitui acestuia în ceea ce priveste precizarea unor motive de neconstitutionalitate, astfel încât, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, nu este competentă să se pronunte asupra unei exceptii nemotivate, exceptia având ca obiect aceste prevederi, urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste prevederile art. 969 din Codul civil, Curtea retine că acestea consacră principii importante ale dreptului civil român - principiul fortei obligatorii a conventiilor civile „pacta sunt servanda”, principiul libertătii contractuale, principiul relativitătii efectelor conventiilor si principiul irevocabilitătii actului juridic civil. Analizând motivele de neconstitutionalitate invocate de autor, Curtea constată că acestea nu pot fi primite, prevederile criticate nefiind contrare rolului de unică autoritate legiuitoare a Parlamentului. încheierea unei conventii fiind guvernată de principiul libertătii contractuale, părtile pot să determine, prin vointa lor, clauzele contractuale si efectele pe care acestea urmează să le producă, conform unei cauze morale si licite. Conventia astfel încheiată se impune părtilor întocmai ca legea, având caracter obligatoriu, iar nu facultativ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1075 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Standard Snacks” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.714/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

II. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969 din Codul civil, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 312

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida  - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Societatea Comercială „Frederick Furs” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.719/314/2008 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 26 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.719/314/2008, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală,exceptie invocată de Societatea Comercială „Frederick Furs” -S.R.L

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate sunt neconstitutionale deoarece nu permit celui care a formulat plângerea împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata să administreze proba cu martori, solutionarea plângerii urmând a se face pe baza actelor dosarului si a eventualelor înscrisuri noi prezentate. De asemenea, nu îi permit acestuia să îsi valorifice dreptul de a solicita despăgubiri civile, precum si dreptul de a solicita tragerea la răspundere civilă a părtii responsabile civilmente, mcalcandu-se astfel principiul proportionahtatn si dreptul la un proces echitabil.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale deoarece nu aduc atingere normelor constitutionale invocate. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, potrivit cărora „Persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si persoana care a făcut plângerea se citează. Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu împiedică solutionarea cauzei. Când judecătorul consideră că este absolut necesară prezenta persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia. [...]

La termenul fixat pentru judecarea plângerii, judecătorul dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea, persoanei fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub

urmărire penală sau încetarea urmăririi penale si apoi procurorului. [...]

Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.”

În sustinerea exceptiei se invocă art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21 si art. 53 din Constitutie privind egalitatea în drepturi, accesulliber la justitie si, respectiv, restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unorlibertăti, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii acelorasi dispozitii legale, criticate în raport de aceleasi texte din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si fată de sustineri similare, în acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 580 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 7 august 2007, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală. întrucât nu au intervenit elemente noi, această solutie este valabilă si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Societatea Comercială „Frederick Furs” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.719/314/2008 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe la care sunt supuse întreprinderile mici si mijlocii, necesitatea sustinerii cresterii economice, mentinerii actualelor locuri de muncă si a creării altora noi, precum si necesitatea adoptării de măsuri eficiente de crestere a gradului de absorbtie a fondurilor structurale,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Se înfiintează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, societate comercială pe actiuni, destinată îmbunătătirii accesului întreprinderilor mici si mijlocii la finantare. Prin activitatea acestei institutii, capacitatea de expunere a fondurilor de garantare va creste prin preluarea de către Fond a unei părti din riscul asumat de acestea la acordarea garantiilor.

Art. 2. - (1) Fondul este institutie financiară specializată ce are ca unic obiect de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele si alte instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la băncile comerciale si din alte surse.

(2) Fondul poate desfăsură, în conditiile legii, toate activitătile auxiliare, necesare si subordonate realizării obiectului său unic de activitate.

 

CAPITOLUL II

Contragarantarea

 

Art. 3. - (1) Activitatea de contragarantare constă în preluarea unei părti din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor si altor instrumente de finantare la acordarea de garantii, pringarantarea unei părti din garantiile acordate de acestea băncilor sau altor finantatori pentru creditele ori alte instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii de la acestea.

(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor contragarantate.

Art. 4. - Conditiile în care se acordă contragarantiile vor fi stabilite cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

 

CAPITOLULUI

Organizarea si functionarea Fondului

 

Art. 5. - (1) Fondul este societate comercială pe actiuni, având ca actionari statul român, prin Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, si Fundatia Post-Privatizare, persoana juridică română, constituită în vederea sprijinirii si dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de întelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunitătii Europene si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati în adunarea generală a actionarilor de către reprezentantii lor legali sau de către alte persoane împuternicite de acestia.

(2) Pe durata functionării societătii, statul român întelege să nu detină mai putinde 51% din capitalul social. Cota de participare a statului român la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 246,2 milioane lei din bugetul de statsi 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, Schema-pilot de creditare pentru IMM-uri, ca urmare a semnării acordurilor de exit, respectiv 68% din actiunile societătii.

(3) Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor care îi revin în calitate de actionar majoritar al Fondului.

(4) Cota de participare a Fundatiei Post-Privatizare la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 128 milioane lei din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare în baza Acordului de finantare 9303, semnat între Guvernul României si Comisia Europeană, respectiv 32% din actiunile societătii.

(5) La capitalul social al Fondului pot participa numai autoritătile publice, institutiile financiare interne si internationale, precumsi asociatiile si fundatiile constituite în scopul sprijinirii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, statul rămânând întotdeauna actionar majoritar.

Art. 6. - Fondul îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, cu prevederile legislatiei privind societătile comerciale pe actiuni, cu art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aprobă de adunarea generală a actionarilor Fondului.

Art. 7. - (1) Fondul este administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcătuit din 7 membri, si un directorat, alcătuit din 3 membri.

(2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent si membri în consiliul de supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice.

(3) Presedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generală a actionarilor, iar presedintele directoratului de către consiliul de supraveghere.

(4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere si al membrilor directoratului este de 4 ani si poate fi reînnoit.

Art. 8. - Membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie să aibă studii superioare si să posede reputatie si experientă în domeniul financiar-bancar, adecvate complexitătii activitătii Fondului si responsabilitătilor încredintate. Cel putin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului, trebuie să aibă experientă relevantă în ceea ce priveste activitatea de garantare a creditelor si a altor instrumente de finantare.

Art. 9. - Atributiile consiliului de supraveghere si ale directoratului vor fi prevăzute în actul constitutiv al Fondului.

Art. 10. - În vederea cresterii capacitătii de contragarantare a Fondului, precum si pentru mentinerea solvabilitătii acestuia, eventualul profit obtinut va majoracapitalul social alacestuia.

Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Fondul prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

Art. 12. - Fondul colaborează cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, în limitele legii si în limitele atributiilor si obligatiilor care îi revin, pentru obtinerea informatiilor necesare realizării obiectivelor sale.

Art. 13. - Situatiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Personalul Fondului păstrează confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată care, potrivit normelor interne sau contractelor încheiate, nu sunt destinate publicitătii, precum si asupra oricăror fapte, date ori informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabilă drept confidentiale sau cu caracter de secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajatii Fondului si orice persoană care sub o formă sau alta participă la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date ori informatii la care se referă alin. (1), de care a luat cunostintă în cursufdesfăsurării activitătii sale profesionale.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte ori date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al său.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le detin ori de care au luat cunostintă în orice mod.

(5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale Fondului.

Art. 15. - (1) Obligatia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată de Fond nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) în cazul în care Fondul justifică un interes legitim;

b) la solicitarea scrisă a unor autorităti sau institutii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile ori institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clarinformatiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti ori institutii.

(3) Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea si informatiile privind clientul respectiv să nu poată fi identificate,precum si furnizarea de date auditorului financiar.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 23.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 11 martie 2009, emiterea următorului ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 si 1.175 bis din 27 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul II sectiunea 5 „Principii contabile si reguli de evaluare” subsectiunea 3 „Reguli de evaluare” litera B.1 „Reguli de evaluare de bază”, la punctul 5.27, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv, prevăzute la art. 76 si 114 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, pot include ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) si (2) direct în capitalul propriu. în cazul în care ajustările de valoare au fost incluse direct în capitalul propriu, organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv sunt obligate să întocmească o notă explicativă distinctă cuprinzând informatii detaliate cu privire la ajustările de valoare.

(42) În cazul în care se realizează ajustarea prevăzută la alin. (41), sumele vor fi recunoscute direct în capitalurile proprii si se vor prezenta distinct în bilant, respectiv în Situatia modificărilor capitalului propriu.”

2. La capitolul III „Planul de conturi general”, clasa 1 - Conturi de capitaluri, se introduce în clasa „Rezerve” un nou cont, contul 1062, cu următorul cuprins:

„1062. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare”.

3. La capitolul IV litera B „Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificării capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv”, formatul „Bilantului” si cel al „Situatiei modificărilor capitalului propriu” se modifică si vor fi cele prezentate în anexele nr. 1 si 2.

Art. II. - Situatiile financiare anuale se depun la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare de către societătile de investitii financiare, având în vedere calitatea lor de organisme de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, în termen de 150 de zile de la închiderea exercitiului financiar.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se aplică începând cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

BILANT la data de 31 decembrie...

 

- lei -

 

Nr. rd.

Sold

Începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. cheltuieli de constituire (ct. 201 -2801)

01

 

 

2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

3. concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)

04

 

 

5. avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

05

 

 

TOTAL: (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212-2811 -2812-2911 -2912)

07

 

 

2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)

08

 

 

3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)

09

 

 

4. avansuri si imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)

10

 

 

TOTAL: (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. actiuni detinute la entităti afiliate (ct. 261 -2961)

12

 

 

2. împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)

13

 

 

3. interese de participare (ct. 263 - 2963)

14

 

 

4. împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)

15

 

 

5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 -2696 - 2962 - 2964)

16

 

 

6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)

17

 

 

TOTAL: (rd. 12 1a 17)

18

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 + 18)

19

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)

20

 

 

2. lucrări si servicii în curs de executie (ct. 332 - 394)

21

 

 

3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

22

 

 

TOTAL: (rd. 20 la 22)

23

 

 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

1. Creante comerciale*

(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411+413 + 418-491)

24

 

 

 

Sumele înscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

A

B

1

2

2. sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)

25

 

 

3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)

26

 

 

4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

27

 

 

5. creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456 - 4953)

28

 

 

TOTAL: (rd. 24 la 28)

29

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501 - 591)

30

 

 

2. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081+ 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 -598 + 5113 + 5114)

31

 

 

TOTAL: (rd. 30 la 31)

32

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)

33

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)

34

 

 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

35

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE UN AN

 

 

 

1. împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615+ 1617 + 1618 + 1681 -169)

36

 

 

2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

37

 

 

3. avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)

38

 

 

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)

39

 

 

5. efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

40

 

 

6. sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)

41

 

 

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)

42

 

 

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

43

 

 

TOTAL: (rd. 36 la 43)

44

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 -60.2)

45

 

 

F. TOTALACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)

46

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 -169)

47

 

 

2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

48

 

 

3. avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)

49

 

 

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)

50

 

 

5. efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

51

 

 

6. sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)

52

 

 

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)

53

 

 

 

A

B

1

2

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

54

 

 

TOTAL: (rd. 47 la 54)

55

 

 

H. PROVIZIOANE

 

 

 

1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)

56

 

 

2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)

57

 

 

3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

58

 

 

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)

59

 

 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:

60

 

 

1. subventii pentru investitii (ct. 131)

60.1

 

 

2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)

60.2

 

 

J. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:

61

 

 

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

62

 

 

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

63

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

64

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 

 

 

SoldC

65

 

 

SoldD

66

 

 

IV REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 - 75)

67

 

 

1. rezerve legale (ct. 1061)

68

 

 

2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)

69

 

 

3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

70

 

 

4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)

71

 

 

5. rezerve de reevaluare la valoarea justă (ct. 1066)

72

 

 

6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)

73

 

 

7. alte rezerve (ct. 1068)

74

 

 

8. actiuni proprii (ct. 109)

75

 

 

V REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)

 

 

 

SoldC

76

 

 

SoldD

77

 

 

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

 

 

 

SoldC

78

 

 

SoldD

79

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

80

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80)

81

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Denumirea elementului

Sold la începutul

exercitiului

financiar

Cresteri

Reduceri

Sold la sfârsitul

exercitiului

financiar

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

 

 

 

 

 

 

Prime de capital

 

 

 

 

 

 

Rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

Rezerve legale

 

 

 

 

 

 

Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (sold D)

 

 

 

 

 

 

Rezerve statutare sau contractuale

 

 

 

 

 

 

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

Alte rezerve

 

 

 

 

 

 

Actiuni proprii

 

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

SoldC

 

 

 

 

 

 

SoldD

 

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29

SoldC

 

 

 

 

 

 

SoldD

 

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

 

 

 

 

 

 

SoldD

 

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene

SoldC

 

 

 

 

 

 

SoldD

 

 

 

 

 

 

Rezultatul exercitiului financiar

SoldC

 

 

 

 

 

 

SoldD

 

 

 

 

 

 

Repartizarea profitului

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele..................

Numele si prenumele....................

Semnătura.............

Calitatea.........

 

Semnătura.......................

Stampila unitătii

 

 

Nota 1:

Prezentările cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie să fie însotite de informatii referitoare la:

- natura modificărilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informatii semnificative.

Nota 2:

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exercitii financiare, precedent si curent.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 76, în loc de: „76. Macovei Vasile, fiul lui Andrei (fiul lui Hrisant, născut la 19.03.1927 în localitatea Căpriana) si Elena, născut la data de 25 februarie 1979 în localitatea Căpriana, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (3.964/2006)” se va citi: „ 76. Macovei Vasile, fiul lui Andrei (fiul lui Hrisant, născut la 19.03.1927 în localitatea Căpriana) si Elena, născut la data de 25 februarie 1979 în orasul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (3.964/2006)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.