MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 170/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 170             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 18 martie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

433. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 176 din 11 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Decizia nr. 263 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Decizia nr. 280 din 26 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

349. - Decizie privind eliberarea domnului Cojanu Gheorghe din functia de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137. - Ordin al ministrului mediului privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România

 

908/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

173. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute, pentru dăruirea si spiritul de fair-play manifestate cu ocazia Jocurilor Mondiale de Iarnă „Special Olympics" din Idaho, Statele Unite ale Americii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu o baretă, domnului Florin Pelin, antrenor.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:

1. domnului Victor Emanuel Gavrilă, sportiv;

2. doamnei Gabriela Oprea, sportivă.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:

1. doamnei Măria Filoftea Oprea, sportivă;

2. doamnei Mihaela Zanfir, sportivă.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:

1. domnului Florin Barnoi, sportiv;

2. doamnei Georgiana Bănică, sportivă;

3. domnului Constantin Ciucurel, antrenor;

4. domnului Eduard Crăciun, sportiv;

5. doamnei Simona lonescu, antrenor;

6. domnului Cristian Ispas, conducător delegatie;

7. doamnei Emilia Ispas, antrenor;

8. doamnei Katharina Măria Kiss, antrenor;

9. domnului loan Adrian Onila, sportiv;

10. doamnei Roxana Ossian, antrenor;

11. domnului Gheorghe Andrei Păduraru, sportiv;

12. domnului Vasile Marius Popa, sportiv;

13. domnului Nixon lonut Sava, sportiv;

14. doamnei Mădălina Stan, sportivă;

15. domnului Vicol Eduard Nicusor Suta, antrenor;

16. domnului Dumitru Vasilescu, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 433.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 176

din 11 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Liga Natională a Luptătorilor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a Cinstirii Eroilor Martiri în Dosarul nr. 4.700/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc la data de 20 ianuarie 2009 si au fost consemnate prin încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 3 februarie 2009 si apoi la data de 11 februarie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 7 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.700/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Exceptia a fost ridicată de Liga Natională a Luptătorilor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a Cinstirii Eroilor Martiri - România, în contradictoriu cu Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989 - Parlamentul României - Camera Deputatilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (1) si (4), art. 67 si art. 126 alin. (1), deoarece înfiintează o comisie parlamentară, Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989, cu functii administrative si jurisdictionale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea nr. 341/2004 sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu completările ulterioare. Art. 11 a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum si pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004.

Dispozitiile de lege criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 5 alin. (5): „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Presedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).";

- Art. 11: „Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îsi continuă activitatea în conditiile prezentei legi sub denumirea «Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989», care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va solutiona contestatiile prevăzute la art. 9 alin. (5) si va aviza initiativele legislative cu referire la Revolutia română din decembrie 1989. Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989 va avea în componentă, cu prioritate, parlamentari care au dobândit una dintre calitătile prevăzute la art. 3 alin. (1)."

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (1) si (4), art. 67 si art. 126 alin. (1).

Legea nr. 341/2004 mentine comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 (lege abrogată), însă cu o nouă denumire si noi atributii.

Această comisie nu a fost creată prin regulament parlamentar, ci prin lege, în conditiile art. 111 alin. (1) din Constitutie, si, ca atare, nimic nu împiedică Parlamentul să confere acesteia si alte atributii decât cele prevăzute de regulamentele parlamentare.

Comisia parlamentară, potrivit art. 11 teza finală din lege, se constituie, cu prioritate, din parlamentari.

Activitatea acestei comisii comune speciale a celor două Camere ale Parlamentului este una de control parlamentar al unei activitătii administrative a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989. Este evident că textul de lege criticat reglementează o procedură de control parlamentar, iar nu o procedură administrativă, care în conditiile prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (4) este oricum facultativă, persoana interesată având posibilitatea fie de a apela la această procedură, fie de a se adresa direct instantei de judecată.

Astfel a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 412 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, pronuntată într-o spetă similară.

Cu acel prilej, Curtea a observat că în unele parlamente europene comisiile parlamentare au puteri depline în toate activitătile puterii legiuitoare, putând chiar să legifereze sau să aplice sanctiuni.

În aceste conditii, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu contravin sub niciun aspect prevederilor constitutionale invocate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Liga Natională a Luptătorilor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a Cinstirii Eroilor Martiri în Dosarul nr. 4.700/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 263

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, exceptie ridicată de municipiul Onesti, prin primar, în Dosarul nr. 353/32/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează că, în timpul sedintei publice de judecată, la dosarul cauzei a fost primit un înscris din partea autorului exceptiei, prin care acesta solicită admiterea exceptiei, prezentând argumente în acest sens.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, motivând că, în realitate, autorul acesteia solicită modificarea textului legal criticat, în sensul că ajutorul public judiciar să fie acordat si persoanelor juridice, ele fiind discriminate fată de persoanele fizice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 25 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 353/32/2008, Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat

Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de municipiul Onesti, prin primar, într-o actiune în contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ si suspendarea executării altui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, în măsura în care beneficiul legii privind acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă are în vedere numai categoria persoanelor fizice, cea a persoanelor juridice de drept public sau privat fiind exclusă. Se creează, astfel, o discriminare între cele două categorii de persoane, cu toate că ambele au calitatea de părti într-un proces, cu drepturi egale în ceea ce priveste accesul neîngrădit la justitie si dreptul la un proces echitabil. Sub acest aspect, nici Constitutia si nici Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu fac distinctie, referindu-se, generic, la „orice persoană". Autorul exceptiei mai arată că si persoanele juridice pot ajunge într-o situatie financiară care să nu le permită să facă fată cheltuielilor unui proces, fără a pune astfel în pericol activitatea pe care o desfăsoară.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 încalcă liberul acces la justitie în măsura în care persoana juridică nu poate beneficia de reduceri, esalonări ale taxelor judiciare de timbru sau de alte forme ale ajutorului public judiciar. Astfel, cu toate că la art. 6 din ordonantă nu se mai regăseste cautiunea ca formă de ajutor public judiciar, aceasta este prevăzută în formularul-anexă la actul normativ criticat, iar câmpul său de aplicare se referă si la litigiile comerciale, ceea ce naste prezumtia că în aceste litigii calitatea de părti o au persoanele juridice. Asa fiind, excluderea persoanelor juridice de la posibilitatea de a beneficia de ajutor public judiciar lipseste de eficientă aplicarea ordonantei în materie comercială, ceea ce contravine drepturilor garantate de art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 sunt constitutionale. Faptul că, potrivit acestora, orice persoană fizică poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă optiunea legiuitorului si evidentiază preocuparea acestuia de a complini insuficienta posibilitătilor materiale ale persoanelor fizice care apelează la justitie pentru apărarea drepturilor si intereselor lor legitime. În plus, situatia persoanelor fizice este distinctă de cea a persoanelor juridice, care, potrivit art. 26 lit. e) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, au o organizare de sine stătătoare si un patrimoniu propriu afectat realizării unui anumit scop.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008. Textul criticat are următorul continut: „Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, orice persoană fizică, în situatia în care nu poate face fată cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obtinerea unor consultatii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justitie, fără a pune în pericol întretinerea sa ori a familiei sale."

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (3) referitoare la garantarea accesului liber la justitie oricărei persoane, respectiv la dreptul părtilor la un proces echitabil. De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată, pentru următoarele argumente:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 reglementează acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă si, potrivit preambulului său, realizează transpunerea Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătătirea accesului la justitie în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenta judiciară acordată în cadrul acestor categorii de cauze.

Curtea constată că, în ce priveste subiectii beneficiari ai ajutorului public judiciar, textul art. 4 trebuie examinat în corelare cu prevederile art. 2, art. 21 si art. 3 din ordonantă.

Astfel, din dispozitiile art. 2 alin. (1) si ale art. 21, procedând la o grupare a subiectilor beneficiari ai ajutorului, se poate retine că pot solicita ajutorul: a) cetătenii români, care au domiciliul sau resedinta obisnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene; b) străinii si apatrizii - în conditiile art. 18 alin. (1) din Constitutie -, care au domiciliul sau resedinta obisnuită în România; c) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul sau resedinta în România; d) persoanele fizice care nu au domiciliul sau resedinta obisnuită pe teritoriul României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care între România si statul al cărui cetătean este solicitantul sau pe al cărui teritoriu îsi are domiciliul există o legătură conventională care contine dispozitii referitoare la accesul international la justitie. Pentru statele cu care România nu are legături conventionale, accesul international la justitie poate fi acordat în baza curtoaziei internationale, sub rezerva principiului reciprocitătii.

Deoarece textul art. 4 din ordonantă dispune că „orice persoană fizică" poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conditiile legale, se deduce, fără niciun fel de echivoc, că în nicio situatie o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului. De pildă, nu poate beneficia de ajutor o persoană juridică care desfăsoară activităti comerciale sau o persoană juridică - institutie publică.

În ce priveste cauzele în care se poate acorda ajutorul public judiciar, legiuitorul le-a precizat în art. 3 din ordonantă: cauze civile, comerciale, administrative, de muncă si asigurări sociale, precum si în alte cauze, cu exceptia celor penale. Ajutorul se acordă acelei persoane fizice care se află în nevoie si care nu poate face fată cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obtinerea unor consultatii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justitie, fără a pune în pericol întretinerea sa ori a familiei sale, si pe care îl solicită în formele prevăzute la art. 6. Ajutorul se acordă numai „părtilor" din proces, nu si altor participanti în procesul civil si poate privi ambele faze ale procesului civil sau numai pentru una dintre ele.

Dispozitiile legale supuse controlului, potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă optiunea legiuitorului român, în concordantă cu transpunerea prevederilor Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 8/2003 în dreptul intern prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Asa fiind, Curtea constată că reglementările criticate nu contin norme de natură să îngrădească accesul liber la justitie si să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE si fiind, totodată, în deplină concordantă cu normele constitutionale sau conventionale invocate.

Cât priveste pretinsa discriminare dintre categoria persoanelor fizice si cea a persoanelor juridice pe care art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 o operează, prin excluderea ultimei categorii de persoane de la beneficiul ajutorului public judiciar, Curtea constată că nici această critică nu poate fi retinută. Discriminarea este rezultatul unui tratament juridic diferit aplicabil aceleiasi categorii de subiecte de drept sau unor situatii care nu se deosebesc în mod obiectiv si rezonabil. Or, chiar dacă au calitatea de părti în cadrul unui litigiu, persoanele juridice si cele fizice nu se pot compara sub aspectul situatiei juridice în care se află. Pe de altă parte, art. 4 din Constitutie, stabilind criteriile de discriminare, printre care si cel de avere, se referă la cetătenii României, deci la categoria persoanelor fizice, si nu juridice. De aceea, ratiunea întregului act normativ criticat constă în înlesnirea accesului la justitie al cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, exceptie ridicată de municipiul Onesti, prin primar, în Dosarul nr. 353/32/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 280

din 26 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghită Liviu Tacu în Dosarul nr. 4.958/197/2006 (nr. vechi 1.442/2006) al Judecătoriei Brasov - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei si prin avocat Ionel Aramă din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar. De asemenea, răspunde reprezentantul legal al părtii Societatea Comercială „Kronmat" - S.R.L. si se constată lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia si depune concluzii scrise.

Reprezentantul legal al părtii Societatea Comercială „Kronmat" - S.R.L. se raliază concluziilor depuse de apărătorul ales al autorului exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.958/197/2006 (nr. vechi 1.442/2006), Judecătoria Brasov - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghită Liviu Tacu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 21, art. 24, art. 124 si art. 126 din Constitutia României si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece reglementează competenta instantei de a schimba din oficiu încadrarea juridică a faptelor expuse de procuror în rechizitoriu, ceea ce poate avea drept consecintă instituirea unei relatii de adversitate între judecător si inculpat, cu încălcarea principiului impartialitătii justitiei si a dreptului la un proces echitabil.

Judecătoria Brasov - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale atacate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 334 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Schimbarea încadrării juridice, dispozitii care au următorul cuprins:

„Dacă în cursul judecătii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanta este obligată să pună în discutie noua încadrare si să atragă atentia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecătii, pentru a-si pregăti apărarea."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 124 din 1 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 24 martie 2005, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penala.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de acestea, Curtea mai constată că, în realitate, există doar o aparentă justificare a exceptiei de neconstitutionalitate. Ar fi fost un motiv de îngrijorare cu privire la impartialitatea judecătorului dacă acesta s-ar pronunta asupra existentei faptei sau asupra vinovătiei. Or, de vreme ce, potrivit textului legal criticat, instanta pune în discutie existenta elementelor juridice din dosar ce impun ca fapta să primească o nouă încadrare, nu pot fi primite astfel de critici.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghită Liviu Tacu în Dosarul nr. 4.958/197/2006 (nr. vechi 1.442/2006) al Judecătoriei Brasov - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat, Afrodita Laura Tutunaru

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cojanu Gheorghe din functia de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 13 martie 2009, a fost aprobată structura organizatorică a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în care nu se mai regăseste functia de secretar general adjunct,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 99 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Domnul Cojanu Gheorghe se eliberează din functia de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 349.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 118.671 din 20 februarie 2009 al Directiei generale pentru managementul apelor, în baza prevederilor art. 3 alin. (6) din Planul national de protectie a apelor subterane împotriva poluării si deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă valorile de prag pentru corpurile de ape subterane din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 26 februarie 2009.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

VALORILE DE PRAG

pentru corpurile de ape subterane din România

 

Directia Apelor Somes-Tisa

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROSO01

1,4

250

250

0,01

0,027

0,17

0,5

0,5

ROSO02

0,9

250

250

0,01

0,005

0,04

0,5

1,1

ROSO06

1,0

250

250

 

 

0,03

0,5

0,5

ROSO07

2,0

250

250

 

 

0,01

0,5

0,5

ROSO08

1,0

250

250

 

 

 

0,5

0,5

ROSO09

1,6

250

250

0,01

0,005

0,02

0,8

0,5

ROSO10

2,5

250

250

 

0,005

0,04

0,5

0,5

ROS011

1,7

250

250

 

 

0,09

0,5

0,5

ROS012

2,9

250

250

 

 

0,03

0,5

0,5

ROS013

1,3

250

250

0,01

0,005

0,32

0,5

0,5

ROS014

1,4

250

250

0,01

0,005

0,01

0,5

0,5

ROS015

0,5

250

250

0,01

 

0,01

0,5

0,5

ROS017

0,5

250

250

 

 

 

0,5

 

 

2. Directia Apelor Crisuri

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

As

(mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

Hg (mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROCR01

1,7

250

250

0,03

 

0,01

 

0,5

0,5

ROCR02

0,5

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROCR03

0,5

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROCR04

0,5

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROCR05

0,5

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROCR06

0,5

250

250

0,02

0,005

0,01

0,001

0,5

1,5

ROCR07

0,5

250

250

 

 

 

 

0,5

0,5

ROCR08

4,9

250

250

 

 

 

 

0,5

0,8

ROCR09

0,5

250

250

 

 

 

 

0,5

0,5

 

3. Directia Apelor Mures


Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROMU01

2,0

250

250

 

0,005

 

0,8

 

ROMU02

0,7

250

310

 

 

 

0,5

0,5

ROMU03

1,3

250

340

 

0,005

0,01

0,5

0,5

ROMU04

3,2

250

310

 

0,005

0,01

0,5

0,5

ROMU05

3,1

250

380

 

0,005

 

0,5

0,5

ROMU07

1,2

250

250

 

0,005

0,01

0,5

0,5

ROMU16

0,5

250

250

 

 

 

0,5

 

ROMU20

2,2

250

250

 

 

 

0,5

0,8

ROMU21

1,5

250

250

 

 

 

0,5

0,5

ROMU22

0,5

250

250

0,04

0,005

0,01

0,5

0,5

ROMU23

0,5

250

250

 

 

 

 

 

ROMU24

6,1

250

250

 

 

 

0,5

2,0

 

4. Directia Apelor Banat

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROBA01

3,0

250

340

0,01

0,5

 

ROBA02

3,6

250

250

0,01

0,5

 

ROBA03

2,6

250

250

 

0,5

1,5

ROBA04

1,8

250

250

0,01

0,5

1,4

ROBA05

1,6

250

250

0,01

0,5

0,7

ROBA06

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA07

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA08

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA09

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA10

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA11

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA12

1,0

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA13

0,7

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA14

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA15

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA16

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA17

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA18

6,4

250

250

0,01

0,5

1,0

ROBA19

1,3

250

250

0,01

0,5

0,5

ROBA20

0,5

250

250

0,01

0,5

0,5

 

5. Directia Apelor Jiu

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

N02 (mg/l)

ROJI01

 

250

250

 

ROJI02

 

250

250

 

ROJI03

 

250

250

 

ROJI05

4,4

250

250

0,5

ROJI06

1,1

250

450

0,5

ROJI07

9,9

250

250

0,5

 

6. Directia Apelor Olt


Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

Hg (mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROOT01

0,5

250

250

0,011

0,03

 

0,5

0,5

ROOT02

1,6

250

250

0,012

0,01

 

0,5

0,5

ROOT03

0,5

250

250

 

 

 

0,5

 

ROOT04

0,5

250

250

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROOT05

0,5

250

250

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROOT06

1,2

250

250

0,005

0,01

 

0,5

 

ROOT07

1,8

250

250

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROOT08

2,6

250

250

0,005

0,04

0,001

0,5

0,5

ROOT09

0,5

250

250

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROOT10

0,5

250

250

0,005

0,01

 

0,5

 

ROOT11

0,5

250

250

0,005

0,01

 

0,5

 

ROOT13

3,2

250

250

0,005

0,02

0,001

0,5

0,5

ROOT14

0,5

250

250

0,005

0,02

 

0,5

 

 

7. Directia Apelor Arges-Vedea

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

Hg (mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROAG01

0,5

250

 

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

ROAG02

1,0

250

250

 

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROAG03

2,3

250

250

 

0,005

0,04

 

0,5

2,1

ROAG05

2,6

250

250

 

0,009

0,03

 

0,5

1,3

ROAG07

4,2

250

250

 

0,009

0,08

 

0,5

0,7

ROAG08

2,3

250

250

 

0,005

0,03

 

0,5

0,5

ROAG09

1,4

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

2,7

ROAG10

4,6

250

250

 

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROAG11

1,2

250

250

 

0,005

0,01

 

0,5

0,5

ROAG12

1,7

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,9

ROAG13

0,9

250

250

 

0,005

0,01

 

0,5

0,5

 

8. Directia Apelor Buzău-Ialomita

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROIL01

0,5

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL02

0,5

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL03

0,5

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL04

0,8

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL05

2,9

510

250

 

 

0,5

1,0

ROIL06

1,5

860

410

 

 

0,5

0,5

ROIL07

1,0

760

560

 

 

0,5

0,9


Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROIL08

1,9

250

250

 

 

0,5

0,7

ROIL09

0,9

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL10

0,5

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL11

1,7

250

250

 

0,01

0,5

1,7

ROIL12

1,1

250

250

 

 

0,5

0,5

ROIL13

2,0

750

700

 

 

0,5

4,4

ROIL14

0,5

250

250

 

 

0,5

0,9

ROIL15

0,7

250

250

0,005

0,01

0,5

0,5

ROIL16

1,5

250

250

 

 

0,5

0,7

ROIL17

2,9

250

250

 

 

0,5

0,7

ROIL18

0,5

250

250

 

 

0,5

0,5

 

9. Directia Apelor Siret

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Cd (mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROSI01

0,5

250

250

 

0,5

0,5

ROS 102

0,5

250

250

 

0,5

 

ROS 103

1,8

250

250

 

0,5

0,5

ROS 104

0,5

250

250

0,005

0,5

0,5

ROS 105

1,1

250

310

0,005

0,5

0,5

ROS 106

0,9

250

250

 

0,5

 

 

10. Directia Apelor Prut

Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

ROPR01

0,5

250

250

0,005

0,01

0,5

0,5

ROPR02

5,4

250

1100

0,005

0,01

0,8

0,5

ROPR03

3,1

250

450

0,005

0,02

0,5

0,5

ROPR04

1,2

250

700

0,005

0,01

0,8

0,5

ROPR05

6,9

250

250

0,005

0,01

0,5

1,5

ROPR06

0,5

250

250

 

 

1,4

 

ROPR07

1,4

250

850

0,005

0,01

0,5

0,5


Corpul de ape subterane

NH4

(mg/l)

CI

(mg/l)

S04 (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Pb

(mg/l)

Hg (mg/l)

N02 (mg/l)

P04 (mg/l)

RODL01

0,5

250

250

 

 

0,01

 

0,5

0,5

RODL02

0,7

550

350

 

 

 

 

0,5

0,5

RODL03

0,5

450

250

0,01

 

0,01

0,001

0,5

0,5

RODL04

0,7

250

250

0,01

 

0,01

0,001

0,5

0,5

RODL05

0,8

250

250

 

 

 

 

0,5

0,5

RODL06

0,5

250

250

 

 

 

 

0,5

0,5

RODL07

2,9

350

250

 

0,005

0,01

 

0,5

0,5

RODL08

0,5

450

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

RODL09

1,0

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

RODL10

1,0

250

250

0,01

0,005

0,01

0,001

0,5

0,5

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 908/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Albert Werner, fiul lui Filip si Ecaterina, născut la data de 18 iulie 1949 în localitatea Recas, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 67227 Frankenthal (Pfalz), Weinbietring 31. (2.998/2008)

2. Alon Meidan Michaela, fiica lui Steinberg Aurel si Edith, născută la data de 30 mai 1952 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Caesarea, str. Inbar nr. 43. (1.897/2008) Copii minori: Meidan Edo Gil, născut la data de 31 iulie 1991.

3. Alony Paula, fiica lui Bruckner Oscar si Fany, născută la data de 24 octombrie 1941 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Mivtza Nahshon nr. 10, ap. 21, cod 75445.

4. Buts Grena, fiica lui Itic David si Astera-Estra, născută la data de 19 aprilie 1940 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Kiriat Nordan nr. 61/2. (1.900/2008)

5. Cârpacs Angela, fiica lui Cârpacs Nicolae si Cîrpaci Ghizela, născută la data de 4 aprilie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 60529 Frankfurt am Main, Im Heisenrath 12. (1.890/2008)

6. Cars Moshe, fiul lui Beniozel si Adela, născut la data de 6 februarie 1970 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovat, str. Hanasi Harishon nr. 52B/13. (1.910/2008) Copii minori: Cars Tal Or, născută la data de 28 aprilie 1995.

7. Chalamish Kiselstein Debora, fiica lui Wasserman Pincu si Sima, născută la data de 29 noiembrie 1947 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bnei-Brak, str. Gruner nr. 57. (1.899/2008)

8. David Judith, fiica lui Săpunaru lancu si Rasela, născută la data de 3 aprilie 1956 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Modyin, str. Nahal Dalia nr. 23/4. (3.235/2008)

9. Dumitrache Florinei, fiul lui - si Dumitrache Ioana, născut la data de 30 ianuarie 1964 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 30168 Hannover, GoethestraUe 3. (3.001/2008)

10. Elnasi Maridina, fiica lui Bronstein Moritz si Sofia, născută la data de 10 septembrie 1953 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Nadav Itnak nr. 3/20. (1.909/2008)

11. Elyahu Rachel, fiica lui Rotstein lancu si Malia, născută la data de 23 martie 1956 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pri Megadim nr. 5/2. (1.914/2008)

12. Eyal Alexander, fiul lui Hirsch Ernest si Elisabeta, născut la data de 26 septembrie 1949 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishpon, str. Shaked nr. 21. (1.902/2008)

13. Eytan Dan, fiul lui Stoicaru Leonte si Sofia, născut la data de 9 aprilie 1932 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pinchas nr. 30. (3.131/2008)

14. Eytan Ruth, fiica lui Gârcineanu lancu si Rasela, născută la data de 18 mai 1939 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pinchas nr. 30. (3.132/2008)

15. Feld Eran Dov, fiul lui Andrei George si Cilia (născută la 23 noiembrie 1946 în localitatea lasi, judetul lasi), născut la data de 14 decembrie 1976 în Israel, localitatea Beer Yaakov, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hatikva 22/2. (1.375/2007)

16. Fischer Robert, fiul lui Adolf si Eva, născut la data de

12 iunie 1970 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Albert Schweitzer nr. 25. (1.898/2008)

17. Frîncu Stefan, fiul lui Alexandru si Măria, născut la data de 6 august 1964 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 40211 Dusseldorf, Karl Anton StrafSe 22. (1.891/2008)

18. Frumos Cornelia, fiica lui Vasile si Paulina, născută la data de 13 octombrie 1952 în localitatea Cristestii Ciceului, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Agardsvagen 56 34137 Ljungby. (3.051/2008)

19. Gregori Michael, fiul lui Grigorovici Gheorghe si Valeria, născut la data de 26 decembrie 1937 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 65779 Kelkheim (Taunus), Johann StrauG StraGe 29). (1.908/2008)

20. Henrich Mathias, fiul lui Mihail si Măria, născut la data de

13 martie 1967 în localitatea Amnas, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 74080 Heilbronn, HanselmannstraGe 4 8. (2.996/2008)

21. Kedar Mady, fiica lui Augustin Samson si Augustin Lola, născută la data de 28 august 1948 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kefar Sava, str. Tshernichowski nr. 82. (1.901/2008)

22. Krisch Richard-Heinz, fiul lui Cristof si Barbara, născut la data de 29 decembrie 1934 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90449 Nurnberg, Wilhermsdorfer StraGe 7. (2.995/2008)

23. Lascu Eugen, fiul lui Brummer lacob si Măria, născut la data de 12 iunie 1951 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Roseville Michigan 48066, 19275 Rock St. (3.057/2008)

24. Loschner Brîndusa, fiica lui Comănescu Paraschiv si Bălasa, născută la data de 16 aprilie 1959 în localitatea Brasov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 83435 Bad Reichenhall, LilienstraGe 5. (1.918/2008)

25. Mirea Daniel, fiul lui Stelian si Constanta, născut la data de 26 august 1970 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 52349 Duren, Am Stadtpark 8. (2.999/2008)

26. Nagy Alexandru, fiul lui Homorodean Aron si Lidia, născut la data de 21 august 1967 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79238 Ehrenkirchen, Marktstr. 19. (1.916/2008)

27. Nagy Eniko, fiica lui Andras si luliana, născută la data de 17 iulie 1967 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79238 Ehrenkirchen, Marktstr. 19. (1.915/2008) Copii minori: Nagy Ruth Alexandra, născută la data de 1 ianuarie 1996; Nagy Rahel Daniela, născută la data de 12 noiembrie 1997.

28. Nicu Maximilian Johannes Stefan, fiul lui Alexandru-Dan si Costela (născută la 24 iunie 1949 în Bucuresti), născut la data de 25 noiembrie 1982 în localitatea Prien am Chiemsee, Germania, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Unterhaching, Grunauer Allee. (1.138/2009)

29. Pasca Cornel, fiul lui Remus si Sabina, născut la data de 24 octombrie 1964 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, Ashburton, Victoria 3147, 14 Tobruk Road. (3.002/2008)

30. Perl Rachel, fiica lui Alterescu Strul Mendel si Roza, născută la data de 17 ianuarie 1940 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Tabenkin nr. 17. (3.324/2008)

31. Rabinovici Silviu, fiul lui losub-Leib si Ana, născut la data de 1 august 1945 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Makabim 71908, str. Arava nr. 44. (4.102/2006)

32. Rădulescu Iris, fiul lui Cezar si Ecaterina, născut la data de 21 iulie 1953 în Bucuresti, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, 24 Berkeley Street, Huntingdale, Victoria 3166. (3.003/2008)

33. Reitter Franz Kurt, fiul lui Gaspar-Francisc si Erica-Melita, născut la data de 16 aprilie 1956 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 89077 Ulm, Horistengasse 20. (1.919/2008)

34. Schulze Eugenia, fiica lui Dumitru Constantin si Ioana, născută la data de 17 noiembrie 1954 în localitatea Tăndărei, judetul Ialomita, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 70435 Stuttgart Dreysestr. 19. (1.917/2008)

35. Schwartz Joseph, fiul lui Moritz si Cilii, născut la data de 17 decembrie 1952 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelya, str. Golomb nr. 43/15. (1.912/2008)

36. Segall De Garzon Blansa, fiica lui Harri si Sidi, născută la data de 29 septembrie 1955 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual în Venezuela, Los Dos Caminos, Caracas, Av. Sucre, Edificiul Mancion Avila, Torre B8, et. 8. (1.147/2005)

37. Simovici Emanuel, fiul lui Moise si Matilda, născut la data de 20 septembrie 1934 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Golda Meir nr. 13. (1.895/2008)

38. Simovici Ernestina, fiica lui Moscovici Herman si Mina, născută la data de 1 ianuarie 1934 în localitatea Găesti, judetul Dâmbovita, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Golda Meir nr. 13. (1.896/2008)

39. Stancu Biza, fiica lui Niculae si Ciurar Marioara, născută la data de 9 august 1953 în localitatea Oltenita, judetul Călărasi, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 60433 Frankfurt am Main, Julius-Brecht-Stra&e 2. (1.889/2008)

40. Stenzler Yohai, fiul lui Charlie si Nina (născută la 23 iunie 1947 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava), născut la data de 10 mai 1982 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashedod, str. Shar Harayet nr. 2/11. (3.336/2008)

41. Straule Lucian Gabriel, fiul lui Aurel-Dinu si Steluta-Netta, născut la data de 9 iunie 1963 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 50171 Kerpen, Dietrich-BonhoefferStr. 15. (3.085/2008)

42. Togi Elena, fiica lui Farago losif si Elisaveta, născută la data de 9 decembrie 1958 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, NSW 2168, 11 Ward Place Hinchinbrook. (3.000/2008)

43. Tuskan Kornelia Ibolya, fiica lui Stefan si Cornelia Măria, născută la data de 9 martie 1963 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, 7400 Kaposvar, str. Vorosbegy nr. 3. (3.047/2008)

44. Ujică Andrei Gelu, fiul lui Pamfil si Eugenia-Lucia, născut la data de 13 noiembrie 1951 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 10317 Berlin Lichtenberg, Pfarrstr. 96. (1.907/2008)

45. Weisz Gabriel, fiul lui Ernest si Lia, născut la data de 18 februarie 1947 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian cu domiciliul actual în Israel, Ganei Tikva, str. Redven Slomo nr. 6/1. (1.911/2008)

46. Wolff-Pravicov Marianne, fiica lui Jilg Heinrich si Weinrich Berta, născută la data de 13 noiembrie 1923 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 82223 Eichenau, Burgermeister-Kraus-StraGe 8. (1.905/2008)

47. Zauner Aneliese, fiica lui Secosan Stefan si Elisabeta, născută la data de 19 ianuarie 1954 în localitatea Tomnatic, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 71272 Renningen, Bahnhofstr. 68 (2.997/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Gheorghiu Cătălin Ovidiu, fiul lui Nicolaie si Florica, născut la data de 8 octombrie 1958 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dionisie Fotino nr. 21, sectorul 1. (1.567/2007)

2. Grosu Aida Artemisa, fiica lui Philibosian Artin si Sake, născută la data de 1 septembrie 1951 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Brasov, Bd. Gării nr. 38, bl. 227, sc. E, ap. 16. (3.233/2008) 3. Zamfirescu Gheorghe Alexandru, fiul lui Ion si Leontina, născut la data de 5 decembrie 1944 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Valea Argesului nr. 5, bl. C-1, sc. A, et. 3, ap. 11, sectorul 6. (3.242/2008)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 35 din 20 ianuarie 2009, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram lancu nr. 32A, judetul Cluj, înmatriculată la oficiul registrul comertului cu numărul J12/2989/11.07.2008 si codul unic de înregistrare 24179230/11.07.2008 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 508/10.09.2009, reprezentată legal de domnul lonescu Alin Virgil, în calitate de director general,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 10 februarie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX 66 din 30 ianuarie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - SA,

au rezultat următoarele:

Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea situatiei financiare a societătii în vederea aprobării cererii de suspendare a activitătii Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - SA, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Rezultatele actiunii de control au fost consemnate în procesul-verbal, semnat fără obiectiuni de către reprezentantul societătii si înregistrat sub nr. 2 din 27 ianuarie 2009 la societatea sus-mentionată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 2.291 din 29 ianuarie 2009.

Controlul s-a desfăsurat în perioada 26-27 ianuarie 2009, la sediul social al Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. din Cluj-Napoca, str. Avram lancu nr. 32A, judetul Cluj, si a avut la bază documentele si situatiile prezentate sub responsabilitatea conducerii societătii.

În sedinta din data de 10 februarie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - SA, pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 3. - Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor bilantul contabil la 31 decembrie 2008, precum si declaratia din care să rezulte că societatea nu a desfăsurat activitate de intermediere.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 173.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Călărasi

1. Total venituri din cotizatii în anul 2008 = 13.049,25 lei

2. Nu am avut membri de partid care să plătească în anul 2008 cotizatii a căror valoare să depăsească 10 salarii minime brute pe tară.

3. Total donatii - 144.000 lei

Aceste donatii au fost efectuate după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Nationalitatea

Sediul social

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului/ CUI

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

Suma - lei -

1.

Societatea Comercială ADVICE LINK - S.R.L.

română

municipiul Bucuresti, Str. Sabarului nr. 46, sectorul 4

- J40/13051/2007

- 23071827

bani

20 mai 2008

124.000

2.

Societatea Comercială ALTO IMPEX SERV - S.R.L.

română

municipiul Bucuresti, str. Dumbrava Nouă nr. 27, bl. M141, sc. 1, ap. 8, sectorul 5

- J40/5110/2004

- RO 16289941

bani

16 iunie 2008

20.000

 

4. Nu am avut alte surse de finantare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.