MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 349/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 349            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 26 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            615. - Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru productie, potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

650. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Rutiere Române-A.R.R.

 

2.186. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea imobilului „Casa Butcă”, satul Viforâta, comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita

 

4.102. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj

 

4.103. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti

 

4.104. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt

 

4.105. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.655/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” din Craiova

 

4.108. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati

 

4.112. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati

 

4.113. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti

 

4.119. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean

 

4.120. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc

 

4.121. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta

 

4.122. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru productie, potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (2) si al art.7 alin. (2) din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă nivelul fondurilor publice care se acordă la creditele agricole pentru productie contractate cu băncile comerciale în anul 2009.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai creditelor contractate cu băncile comerciale pe baza produselor bancare care au ca obiect finantarea activitătii agricole, conform Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Contractele de credit încheiate între beneficiar si banca comercială trebuie să contină informatii referitoare la obiectul contractului, precum si la durata si termenele de rambursare a ratelor si dobânzilor aferente (grafic de rambursare).

(4) Nivelul fondurilor publice este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si reprezintă cota procentuală care se calculează la cheltuielile eligibile efectuate din credit, pentru activitătile curente de productie prevăzute de lege.

Art. 2. - în situatia în care beneficiarii creditelor agricole pentru productie sunt înregistrati în scopuri de TVA potrivit art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, la stabilirea sumelor reprezentând fonduri publice se iau în calcul valorile facturilor justificative, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art. 3. - Resursele financiare aferente fondurilor publice care se acordă în temeiul prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 615.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând activitătile curente de productie, nivelul fondurilor publice si cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice, pe culturi, plantatii, specii de animale

 

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii curente de productie

Nivelul

fondurilor publice

(%)

Cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice

1.

înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole:

 

- grâu, secară, triticale

30

- seminte

- îngrăsăminte

- carburanti, lubrifianti

- pesticide

- lucrări de înfiintare, întretinere, recoltare, efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

- orz, orzoaica

30

- rapită

30

- porumb

30

- floarea-soarelui

30

- soia

30

- orez

30

- sfeclă de zahăr

30

- in + cânepă pentru fibre

30

- culturi furajere

30

- legume proaspete în câmp

30

- seminte, material de plantat (răsaduri)

- materiale de palisat si ambalaje

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- îngrăsăminte

- carburanti, lubrifianti

- pesticide

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- legume proaspete în spatii protejate (sere, solarii)

30

- material săditor (sământă, răsaduri)

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- energie electrică, energie termică, gaze naturale pentru încălzire sere

- apă pentru irigat

- materii si materiale (folie, substrat nutritiv, bondari, prădători, geam, turbă, ambalaje, sfoară pentru palisat)

- lucrări mecanice si manuale cu personalul propriu sau cu terti (administrat îngrăsăminte, combateri dăunători, transport tehnologic, altele)

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- ciuperci

30

- compost

- turbă

- miceliu

- pesticide

- ambalaje, saci, folie

- energie electrică

- energie termică, gaze

- carburanti, lubrifianti

- lucrări manuale cu personalul propriu sau cu terti

- cartof

30

- cartof de sământă

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- tutun

30

- material de plantat

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare, uscare

- apă pentru irigat

- flori, plante ornamentale si dendrologice

30

- material săditor

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

 

- plante medicinale si aromatice

30

- seminte si material săditor

- pesticide


 

 

 

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

2.

întretinerea si recoltarea plantatiilor:

 

 

- pomicole si arbusti fructiferi

30

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- ambalaje

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti (administrat îngrăsăminte, combateri dăunători, transport tehnologic, altele)

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- căpsuni

30

- material săditor (stoloni)

- materiale muncit (folie, paie)

- îngrăsăminte

- pesticide

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti (administrat îngrăsăminte, combateri dăunători, transport tehnologic, altele)

- viticole

30

- material săditor pentru completare vie pe rod

- îngrăsăminte

- pesticide

- material de legat, ambalaje

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masini agricole din dotare

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

- hamei

30

- sistem de sustinere (stâlpi, sârmă, ciment)

- material săditor

- pesticide

- carburanti, lubrifianti

- lucrări mecanice si manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

3.

Achizitionarea sau producerea:

 

 

- puilor de pasăre pentru carne si ouă

30

- pui de găină de o zi pentru reproductie

- pui de găină de o zi pentru carne

- puicute de găină hibride de o zi

- puicute de găină hibride de peste 15 săptămâni

- ouă de incubatie pentru obtinerea de pui de o zi pentru carne si puicute hibride de găină

- ouă de incubatie sau pui de o zi (boboci de o zi) pentru carne din speciile curcă, rată, gâscă, alte specii

- purceilor pentru îngrăsat

30

- purcei în greutate maximă de 30 kg în viu

- tineretului ovin, caprin, pentru îngrăsat

30

- tineret ovin, caprin în greutate maximă de 15 kg în viu

- tineretului bovin pentru îngrăsat

30

- bovine în greutate maximă de 150 kg în viu

- material de populare piscicolă

30

- puiet

4.

Aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea de medicamente si tratamente medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor pentru:

- păsări

30

- hrană pentru animale

- materii prime pentru producerea industrială a furajelor combinate

- medicamente si tratamente medicale pentru animale

- energie electrică, energie termică, gaze, combustibil lichid pentru încălzire adăposturi, functionarea utilajelor si instalatiilor aferente

- lucrări reparatii, întretinere adăposturi, utilaje si instalatii

- porcine

30

- ovine, caprine

30

- bovine

30

- material de populare piscicolă

30

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R.

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române -A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de consiliul de conducere al acesteia, cu exceptia creditelor bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 mai 2009.

Nr. 650.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R.

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2009

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

68.934,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

68 485,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

68485,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

200,00

 

31.10

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

200,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

200,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

68285,00

 

33 10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

68285,00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

68285,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

449,00

 

 

 

Transferuri interne

449,00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

449.00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

68.934,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+57)

58.549,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

33.078,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale in bani

25.054,00

 

 

01

Salarii de bază

16.739,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

675,00

 

 

04

Spor de vechime

3.012,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1 264,00

 

 

06

Alte sporuri

57,00

 

 

07

Ore suplimentare

78,00

 

 

08

Fond de premii

1 360,00

 

 

09

Prima de vacantă

1 271,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

12,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

150,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

436,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale in natură

1.170.00

 

 

01

Tichete de masă

1.170,00

 

10.03

 

Contributii

6.854.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

5.174,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

125,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.295,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de munca

48,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

212,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

24 822,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

18 563.00

 

 

01

Furnituri de birou

907,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

40,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

650,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.573,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.785,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

10.647,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2.881,00

 

20.02

 

Reparatii curente

100.00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

435.00

 

 

01

Uniforme si echipament

35,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

400,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.130.00

 

 

01

Deplasări interne

750,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

380,00

 

20 11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

70.00

 

20.13

 

Pregătire profesională

100.00

 

20 14

 

Protectia muncii

75.00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.349,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

20,00

 

 

04

Chirii

2.300.00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

13.00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2016,00

 

55.01

 

ALTE TRANSFERURI

449.00

 

 

 

Transferuri interne

449.00

 

 

08

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

449.00

 

57.02

 

Asistenta sociala

200

 

 

01

Ajutoare sociale

126

 

 

04

Tichete cadou pentru cheltuieli sociale

74

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.385,00

71

 

 

Titlul X ACTIVE NEFINANCIARE

10.385 00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

10.385.00

 

 

01

Constructii

4.731.00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

4.779.00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

875.00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

 

1) Număr mediu de personal: 663 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.122 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 88 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere (suma de 12 mii lei) si indemnizatii delegare (suma de 150 mii lei).

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea imobilului „Casa Butcă”, satul Viforâta, comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 36/E/2009,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. c)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Butcă”, satul Viforâta, comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod DB-ll-m-B-17763, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national a judetului Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 2.186.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului”, cu sediul în localitatea Lugoj, Str. Plopilor nr. 10, judetul Timis, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, cu program „normal si prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -Asociatia „Legământul Harului” din Lugoj, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Crestină „Copiii Harului” din Lugoj, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.102.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici”, cu sediul în localitatea Pitesti, str. Antim Ivireanu nr. 10, judetul Arges, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, cu program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială „Galadi Star Exim” - S.R.L. din Pitesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Casa cu pitici” din Pitesti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.103.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovări emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano”, cu sediul în localitatea Piatra-Neamt, str. 1 Decembrie 1918 nr. 36bis, judetul Neamt, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, cu program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra Neamt revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt.


Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Vincenzina Cusmano” din Piatra-Neamt, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.104.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.655/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” din Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.655/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” din Craiova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti «Spiru Haret», cu sediul în localitatea Craiova, str. Electroputere nr. 2, judetul Dolj, pentru nivelul de învătământ «liceal» (rută directă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecatronist», limba de predare «română», forma de învătământ «zi/seral», nivelul de învătământ «liceal» (rută progresivă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii», limba de predare «română», forma de învătământ «zi/ seral», respectiv pentru nivelul «postliceal», domeniul «informatică», calificarea profesională «analist programator», limba de predare «română», forma de învătământ «zi», domeniul «transporturi», calificarea profesională «tehnician electromecanic auto», limba de predare «română», forma de învătământ «zi», domeniul «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «cosmetician», limba de predare «română», forma de învătământ «zi», domeniul «textile - pielărie», calificarea profesională «creator - proiectant îmbrăcăminte», limba de predare «română», forma de învătământ «zi».

(3) Calificările profesionale acreditate conform alin. (2), din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti «Spiru Haret» din Craiova, devin parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2009-2010.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii, la nivelul de învătământ «liceal» (rută directă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecatronist», nivelul de învătământ «liceal» (rută progresivă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii», respectiv pentru nivelul «postliceal», domeniul «informatică», calificarea profesională «analist programator», domeniul «transporturi», calificarea profesională «tehnician electromecanic auto», domeniul «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «cosmetician», domeniul «textile - pielărie», calificarea profesională «creator- proiectant îmbrăcăminte», se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti «Spiru Haret» din Craiova, începând cu data emiterii prezentului ordin.”

3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti «Spiru Haret» din Craiova are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, si pentru nivelul de învătământ «liceal» (rută directă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecatronist», nivelul de învătământ «liceal» (rută progresivă), profilul «tehnic», domeniul «mecanică», calificarea profesională «tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii», respectiv pentru nivelul «postliceal», domeniul «informatică», calificarea profesională «analist programator», domeniul «transporturi», calificarea profesională «tehnician electromecanic auto», domeniul «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «cosmetician», domeniul «textile - pielărie», calificarea profesională «creator - proiectant îmbrăcăminte», acreditate potrivit dispozitiilor prezentului ordin.”

Art. II. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” din Craiova este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. III. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” din Craiova, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.105.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare”, cu sediul în localitatea Galati, str. Saturn nr. 26, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia pentru Dezvoltare Umană - Filiala Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.108.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica”, cu sediul în localitatea Galati, str. Smârdan nr. 54A, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Iulica” din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica” din Galati este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Iulica” din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Iulica” din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.112.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008 - ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană”, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 69-71, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ „primar”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Europeană” din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană” din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Scoala Europeană” din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Europeană” din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.113.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în localitatea Beclean, str. Petru Maior nr. 8, judetul Bistrita-Năsăud, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean revine fondatorilor.


Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bistrita-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural-Umanitară „Henri Coandă” - Filiala Beclean, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Beclean, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bistrita Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.119.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur”, cu sediul în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Cosbuc nr. 80, judetul Harghita, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „maghiară”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Natională Mutuală România-Franta „Louis Pasteur” - Filiala Miercurea-Ciuc, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Louis Pasteur” din Miercurea-Ciuc, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.120.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în localitatea Constanta, Aleea Cameliei nr. 2, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, respectiv „asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare”, limba de predare română, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural-Umanitară „Henri Coandă” - Filiala Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.121.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008 - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, cu sediul în localitatea Alexandria, str. 1 Mai nr. 107, bloc B6, judetul Teleorman, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, cu un număr de 6 clase, respectiv „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria, acreditată potrivit dispozitiilor art.1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Societatea Femeilor din Judetul Teleorman, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Alexandria, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.122.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.