MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 343/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 343            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 22 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            436. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

            583. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Regional de Oncologie Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            613. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            26. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Hotărârea din 27 ianuarie 2009 în Cauza Daniel si Niculina Georgescu împotriva României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            8. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

            9. - Regulament pentru abrogarea unor acte normative emise de Banca Natională a României

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita" la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 27 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile nr. 2, 48-80, 207-289, 294, 295, 302-306, 308, 316-319 si 323.

2. La sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 325 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 326, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, după anexa nr. 56 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fruntiseni, judetul Vaslui", prin care se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Fruntiseni a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, comună înfiintată prin Legea nr. 17/2004.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 436.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completare la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

326

1.8.6.

Teren de sport - sat Trestiana

Suprafata = 15.000 m2

Adresa = sat Trestiana

Vecini = N, S, E, V = păsune 1339

2006

1.000

Domeniul public al comunei Grivita,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2006

 

ANEXA Nr. 2

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fruntiseni, judetul Vaslui

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

1

1.3.7.1.

Drum comunal D.C.73 Trestiana- Fruntiseni

Din D.J. 242 F până în satul Fruntiseni, la nr. top. CC 632 Lungime = 3,62 km Lătimea = 10 m

2004

818.120

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

2

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 1

De la Rotaru Stefan până la hotarul comunei Zorleni Lungimea = 1.300 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 57

2004

7.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

3

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 2

De la I.A.S. Bârlad până la Anghelută Gheorghe Lungimea = 1.700 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 52

2004

10.200

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

4

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 3

De la Rotaru Constantin până la Dimofte Costică Lungimea = 3.200 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 51

2004

19.200

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

5

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 4

De la Nistor Măria până la Cumpănici Măria Lungimea = 3.100 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 14, 51

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

6

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 5

De la Puscasu Gheorghe până la Rotaru Anghel Lungimea = 3.100 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 11, 13, 12, 15,51

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

7

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 6

De la D.C. 73 până la Groza Ilie Lungimea = 1.800 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 15, 16, 17, 10

2004

10.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

8

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 7

De la Groza llie până la Braharu Ion Lungimea = 1.850 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 10,6, 11, 13, 14

2004

11.100

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

9

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 8

De la Patriche lacob până la Stan Ilie Lungimea = 2.900 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 6, 13, 14,22

2004

17.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

10

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 9

De la Braharu Neculai până la Onel lordache Lungimea = 3.100 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 4, 5

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

11

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 10

De la Patriche Vasile până la Onel Ion Lungimea = 3.400 m Lătimea = 4 m Tarla = 2, 3, 5

2004

20.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

12

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 11

De la Nechita Gheorghe până la Petcu Zoita Lungimea = 400 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 22

2004

2.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

13

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 12

De la Petcu Zoita până la P-76 Lungimea = 1.650 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 7,10,8

2004

9.900

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

14

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 13

De la P-218 până la Sava Ion Lungimea = 450 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 20, 21

2004

2.700

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

15

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 14

De la Nechita Neculai până la Onel Costică Lungimea = 3.400 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 22, 24, 23, 3

2004

20.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

16

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 15

De la Onel Costache până la Patriche Măria Lungimea = 2.400 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 24, 26, 25

2004

14.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

17

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 16

De la lotul scolii până la Vasiliu Măria Lungimea = 1.900 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 23, 24, 25, 26

2004

11.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

18

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 17

De la Onel Costică până la Spiridon Anghelută Lungimea = 500 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 26

2004

3.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Localnr. 20/2008

19

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 18

De la Onel St. Neculai până la Mocanu Toader Lungimea = 600 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 28

2004

3.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Localnr. 20/2008

20

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 19

De la Păsune 411 până la Vînaga Ion Lungimea = 1.600 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 28

2004

9.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Localnr. 20/2008

21

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 20

De la Cumpănici Măricel până la Boidache Filip Lungimea = 650 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 28

2004

3.900

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


22

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 21

De la Nechita Costel până la Crîsmaru Ion Lungimea = 700 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 29, 30

2004

6.328

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

23

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 22

De la Crîsmaru Ion până la Rezmerită Toader Lungimea = 150 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 29, 30, 34, 32

2004

1.356

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

24

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 23

De la Rezmerită Toader până la Puscasu Ion Lungimea = 1.500 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 32, 31

2004

9.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

25

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 24

De la Dumitriu Dumitra până la Rezmerită Neculai Lungimea = 2.500 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 28, 29, 34

2004

15.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

26

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 25

De la Nechita V. Ion până la Anghelută Andrei Lungimea = 600 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 34

2004

3.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

27

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 26

De la Rezmerită Toader până la Nistor Ion Lungimea = 900 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 32, 34

2004

8.136

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

28

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 27

De la Hazazup Gheorghe până la Cozma Gheorghe Lungimea = 1.400 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 32, 39

2004

8.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

29

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 28

De la Cristea Toader până la Ciobanu Vasile Lungimea = 1.500 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 42, 43, 45

2004

9.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

30

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 29

De la PDT.791 până la Ciobotaru Vasile Lungimea = 1.300 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 40, 41

2004

7.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

31

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 30

De la Ureche Costică până la Ciobotaru Vasile Lungimea = 650 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 38, 40

2004

3.900

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

32

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 31

De la Olaru Ion până la hotarul comunei Vinderei Lungimea = 800 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 37, 41

2004

4.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

33

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 32

De la Negoită Ion până la hotarul comunei Vinderei Lungimea = 1.100 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 36, 37

2004

6.600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

34

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 33

De la Bostan Stefan până la hotarul comunei Vinderei Lungimea = 1.800 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 36, 35

2004

10.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

35

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 34

De la Hazazup Neculai până la Grama Costică Lungimea = 800 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 34, 36

2004

4.800

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

36

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 35

De la Dumitriu Neculai până la P-604 Lungimea = 950 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 34, 36

2004

5.700

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

37

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 36

De la DC 73 până la DJ 242 F Lungimea = 1.075 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 48, 49

2004

6.468

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

38

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 37

De la DC 73 până la HC-188 Lungimea = 170 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 50

2004

1.020

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

39

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 38

De la HC-188 până la Drum vicinal nr. 36 Lungimea = 30 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 50

2004

180

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

40

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 39

De la Drum vicinal nr. 36 până la Drum vicinal nr. 23 Lungimea = 480 m Lătimea = 4 m Tarla nr. 48

2004

2.880

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

41

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 1

De la HC 8 până la Bocănet Ion Lungimea = 114 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 7

2004

855

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


42

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 2

De la Scoala Grăjdeni până în extravilan Lungimea = 320 m Lătimea = 5,2 m Parcela nr. 32

2004

2.496

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

43

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 3

De la Nistor Gheorghe până în extravilan Lungimea = 140 m Lătimea = 5,8 m Parcela nr. 117

2004

1.218

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

44

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 4

De la Rotam Constantin până la Pricop Vasile Lungimea = 60 m Lătimea = 5,6 m Parcela nr. 121

2004

504

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

45

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 5

De la Negoită Elena până la Negoită Costică Lungimea = 33 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 131

2004

198

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

46

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 6

Din P-156 până la Rotaru Constantin Lungimea = 380 m Lătimea = 5,5 m Parcela nr. 155

2004

3.135

DomDomeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

47

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 7

De la Dumitriu E. Vasile până la PDT165 Lungimea = 40 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 166

2004

360

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

48

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 8

De la Dumitriu Tasia până la Dumitriu Vasile Lungimea = 43 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 185

2004

387

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

49

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 9

De la Dumitriu Neculai până la Nechita Aneta Lungimea = 115 m Lătimea = 5,5 m Parcela nr. 196

2004

948,75

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

50

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 10

Din DJ 242F până la Dumitriu Neculai Lungimea = 1.580 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 199

2004

18.960

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

51

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 11

De la Grama Costică până la Panainte Ion Lungimea = 35m Lătimea = 3,5 m Parcela nr. 227

2004

183,75

DDomeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

52

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 12

De la Grama Costică până la Panainte Ion Lungimea = 70 m Lătimea = 3,4 m Parcela nr. 227/1

2004

357

DDomeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

53

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 13

De la Panainte Vasile până la Nistor Gheorghe Lungimea = 457 m Lătimea -7m Parcela nr. 228

2004

498,75

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

54

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 14.

De la Tos Andrei până la Olaru T. Gheorghe Lungimea = 75 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 237

2004

675

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

55

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 15

De la Dimofte Neculai până la Negoită Stefan Lungimea = 60 m Lătimea = 4,5 m Parcela nr. 287

2004

405

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

56

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 16

De la Galeru Măria până la Benea Vasile Lungimea = 75 m Lătimea = 3 m Parcela nr. 337

2004

337,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

57

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 17

De la Crîsmaru V. Ion până la Bădrăgan Grigore Lungimea = 135 m Lătimea = 6,2 m Parcela nr. 410

2004

1.255,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

58

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 18

De la Dumitriu Neculai până la Frumuzache Costică Lungimea = 150 m Lătimea = 4,0 m Parcela nr. 433

2004

900

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

59

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 19

De la Anghelută Gheorghe până la Svârlefus Vasile Lungimea = 320 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 455

2004

2.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

60

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 20

De la Dimofte Costică până la Hazazup Neculai Lungimea = 100 m Lătimea = 6,2 m Parcela nr. 479

2004

930

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

61

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 21

De la Dimofte Costică până la Moraru Sava Lungimea = 120 m Lătimea = 4,8 m Parcela nr. 480

2004

864

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


62

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 22

De la Hazazup Nicolae până în Hazazup Ion Lungimea = 120 m Lătimea = 5,15 m Parcela nr. 497

2004

927

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

63

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 23

De la P-608 până la DJ 242F Lungimea = 160 m Lătimea = 8,0 m Parcela nr. 503

2004

1.920

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

64

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 24

De la Ciobanu Paraschiva până la Svârlefus Ion Lungimea = 655 m Lătimea -7m Parcela nr. 535

2004

10.362,10

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

65

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 25

De la Ciobanu Toader până la Stefan Constantin Lungimea = 331 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 535/1

2004

2.979

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

66

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 26

Din DJ 242F până la Bejenaru Neculai Lungimea = 240 m Lătimea = 7,3 m Parcela nr. 571

2004

2.628

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

67

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 27

De la Ciobanu Ion până la Stefan Măria Lungimea = 47 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 599

2004

423

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

68

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 28

Din DJ 242F până la Rotaru Victor Lungimea = 660 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 297

2004

7.446

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

69

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 29

De la Crîsmaru Costică până la Panainte Nicolae Lungimea = 57 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 647

2004

684

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

70

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 30

De la Panainte Costache până la P-673 Lungimea = 450 m Lătimea -7m Parcela nr. 672

2004

4.725

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

71

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 31

De la Panainte St. Neculai până la P-673 Lungimea = 216 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 699

2004

1.944

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

72

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 32

De la Baciu Andrei până la Panainte Costache Lungimea = 594 m Lătimea = 7,5 m Parcela nr. 721

2004

6.682,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

73

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 33

De la Dimofte Gheorghe până în P-776 Lungimea = 66 m Lătimea = 3,5 m Parcela nr. 723

2004

346,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

74

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 34

Din P-774 până la Panainte Costache Lungimea = 160 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 724

2004

1.200

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

75

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 35

De la Dimofte Virgil până la Nistor Ion Lungimea = 33 m Lătimea = 3,5 m Parcela nr. 772

2004

173,25

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

76

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 36

De la Andronache C. Gheorghe până în PDT-878 Lungimea = 300 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 773

2004

2.250

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

77

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 37

Din P-776 până în P-774 Lungimea = 40 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 775

2004

240

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

78

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 38

De la Frumuzache Elena până la Gheorghiu Neculai Lungimea = 42 m Lătimea = 5,5 m Parcela nr. 794

2004

346,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

79

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 39

De la Crîsmaru Eftimie până la PDT-821  Lungimea = 90 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 820

2004

810

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

80

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 40

De la Negoită Vasile până la Nechita Gheorghe Lungimea = 188 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 174

2004

1.128

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

81

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 1

De la Rezmerită Neculai până la Patriche lacob Lungimea = 137 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 50

2004

1.644

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


82

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.2

De la Tos Ion până la Onel loan Lungimea = 810 m Lătimea = 10 m Parcela nr. 51

2004

18.306

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

83

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 3

De la Azamfirei Măricel până la Braharu Neculai Lungimea = 390 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 52

2004

2.925

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

84

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 4

De la Chirica Ion până la Onel Neculai Lungimea = 158 m Lătimea -7m Parcela nr. 88

2004

2.499,56

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

85

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 5

De la Onel Marcel până la Luca Tănase Lungimea = 100 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 97

2004

600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

86

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 6

De la Velea Stratică până la Braharu Vasile Lungimea = 900 m Lătimea = 15,4 m Parcela nr. 731/1

2004

2.079

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

87

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 7

De la Chirica S. Neculai până la Biserica „Sf. Mihail si Gavril" Lungimea = 130 m Lătimea = 7,5 m Parcela nr. 142

2004

1.462,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

88

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 8

De la Izdrailă Costache până la Baciu Neculai Lungimea = 140 m Lătimea -7m Parcela nr. 223

2004

1.470

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

89

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 9

De la Ungureanu Vasile până la Izdrailă Ruxandra Lungimea = 500 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 276

2004

6.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

90

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.lO

Din extravilan până în P-281 Lungimea = 240 m Lătimea = 5,5 m Parcela nr. 282

2004

198

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

91

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 11

De la Spiridon Anghelută până la Spiridon Sterian Lungimea = 50 m Lătimea = 4,4 m Parcela nr. 301

2004

330

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

92

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.l2

De la Spiridon Arsene până la Bejan Stefan Lungimea = 87 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 306

2004

1.044

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

93

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.l3

De la Verga Dumitru până la Azamfirei Adam Lungimea = 140 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 328

2004

1.050

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

94

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 14

De la Verga Dumitru până la Spiridon Arsene Lungimea = 80 m Lătimea = 18 m Parcela nr. 341

2004

2.160

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

95

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 15

De la Zanosche Gheorghe până la Nechita L. Ion Lungimea = 140 m Lătimea = 18,5 m Parcela nr. 341/1

2004

3.885

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

96

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.l6

De la Costică Dumitru până la Grigoras Stefan Lungimea = 120 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 369

2004

2.169,60

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

97

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 17

De la Boidache Vergina până la Onel Costache Lungimea = 180 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 386

2004

2.034

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

98

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.l8

De la Nechita Lascăr până la Groza Gheorghe Lungimea = 587 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 435

2004

7.044

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

99

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.l9

Din P-296 până la Cumpănici Vasile Lungimea = 360 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 454

2004

2.160

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

100

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.20

De la Velea C. Gheorghe până la Patriche V. Ion Lungimea = 216 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 479

2004

1.944

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

101

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.21

De la Popa V. Ion până la Braharu Ilie Lungimea = 90 m Lătimea = 5,5 m Parcela nr. 500

2004

742,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


102

1.3.7.1

Sat Fruntiseni, Strada nr.22

De la Azamfirei Marcel până la Buldum Tinca Lungimea = 360 m Lătimea = 10 m Parcela nr. 507

2004

5.400

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

103

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.23

De la Anton Cristina până la Patriche Vasile Lungimea = 250 m Lătimea = 12 m Parcela nr. 558

2004

6.780

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

104

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.24

De la Cumpănici Stratică până la Boidache Stefan Lungimea = 140 m Lătimea = 4,5 m Parcela nr. 593

2004

945

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

105

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.25

De la Anton Cristina până la Chirica Ion Lungimea = 490 m Lătimea = 10 m Parcela nr. 594

2004

7.350

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

106

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.26

Din DC 73 până la Azamfirii Ion Lungimea = 50 m Lătimea = 10,4 m Parcela nr. 619

2004

1.175,20

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

107

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.27

De la Patriche Toader până la Costea Vasile Lungimea = 40 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 555

2004

354

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

108

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.28

De la Anton C. Marcel până la Braharu Gelu Lungimea = 340 m Lătimea = 13,4 m Parcela nr. 629

2004

6.834

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

109

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.29

De la scoala veche până la Nechita N. Ion Lungimea = 220 m Lătimea = 12 m Parcela nr. 640

2004

3.960

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

110

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 30

De la Nechita lonită până la Nechita Tinca Lungimea = 66 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 651

2004

594

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

111

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 31

De la Cumpănici Gheorghe până la Nechita lacob Lungimea = 92 m Lătimea = 6,5 m Parcela nr. 660

2004

897

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

112

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 32

De la Patriche Tănase până la Anton Măria Lungimea = 216 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 698

2004

1.944

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

113

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 33

De la Azamfirii L. Gheorghe până la Patriche lacob Lungimea = 812 m Lătimea = 8 m Parcela nr. 112

2004

14.680,96

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

114

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 34

De la Chiriac Tasia până la PDT-733 Lungimea = 40 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 731/1

2004

240

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

115

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 35

Din DC 73 până la Baciu Marcel Lungimea = 107 m Lătimea = 14 m Parcela nr. 784

2004

2.247

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

116

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 36

De la Luncă Gheorghe până la Petcu Milută Lungimea = 125 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 792

2004

750

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

117

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 37

De la Anton Măria până în P-835 Lungimea = 130 m Lătimea = 13 m Parcela nr. 834

2004

2.535

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

118

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 38

Din P-878 până la Luncă Mihai Lungimea = 530 m Lătimea = 3 m Parcela nr. 880

2004

2.385

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

119

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 39

De la Anton Adam până în extravilan Lungimea = 80 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 881

2004

600

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

120

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.40

De la P-196 până la Spiridon Toader Lungimea = 1.055 m Lătimea -7m Parcela nr. 882

2004

1.107,75

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

121

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 41

De la Luncă Stefan până la Braharu Ion Lungimea = 150 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 897

2004

1.125

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


122

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.42

De la Spiridon Gheorghe până la Braharu Ion Lungimea = 110 m Lătimea = 13,5 m Parcela nr. 906

2004

2.227,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

123

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.43

De la Cumpănici Marcel până la Anton Cristina Lungimea = 1.420 m Lătimea = 12 m Parcela nr. 932

2004

25.560

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

124

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 44

Din DC 73 până la Rezmerită Dumitru Lungimea = 60 m Lătimea = 6,5 m Parcela nr. 937

2004

585

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

125

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr. 45

Din DC 73 până la Anton Gavrilă Lungimea = 54 m Lătimea = 5 m Parcela nr. 595/1

2004

610,20

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

126

1.3.7.1.

Sat Fruntiseni, Strada nr.46

De la Costică Dumitru până la Patriche Tănase Lungimea = 45 m Lătimea -7m Parcela nr. 639/1

2004

472,50

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

127

1.3.17.2.

Pod beton armat

Pe DC 73 Lungimea = 10 m Lătimea -7m Parcela nr. 984/1

1985

296.057

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

128

1.3.17.2.

Pod beton armat

Pe DC 73 Lungimea = 10 m Lătimea -7m Parcela nr. 619/2

1979

81.211,07

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

129

1.3.17.2.

Pod tub beton armat

Pe DC 73, pârâul Valea Ilenei Lungimea = 8 m Lătimea = 6 m Parcela nr. 640/1

1991

7.500

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

130

1.3.17.2.

Pod tub beton armat

Pe Strada nr. 29, pârâul Valea Ilenei Lungimea = 6 m Lătimea = 4 m Parcela nr. 640/2

1988

3.105,30

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

131

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L= 10 m l = 4m Parcela nr. 629/1

2004

7.051

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

132

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L = 8m l = 4m Parcela nr. 369/1

1982

3.801,13

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

133

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L = 8m l = 4m Parcela nr. 906/1

1980

1.740,30

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

134

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L = 7m l = 4m Parcela nr. 341/2

1994

4.700,12

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

135

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L = 7m l = 4m Parcela nr. 88/1

1998

4.500,38

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

136

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntiseni

Peste pârâul Conizoaia L = 7m l = 4m Parcela nr. 52/1

1980

1.700,20

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

137

1.3.17.2.

Pod tub beton armat sat Grăjdeni

Pe Strada nr. 29, peste pârâul Trestiana L = 8m l = 7m Parcela nr. 647/1

1993

12.056,86

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

138

1.3.17.1.

Pod lemn Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului L= 12 m l = 7m Parcela nr. 202/1

1992

4.501,31

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

139

1.3.17.1.

Pod lemn Grăjdeni

Pe Strada nr. 35, peste pârâul Trestiana L= 12 m l = 7m Parcela nr. 776/1

2003

3.700,03

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

140

1.3.17.1.

Pasarelă Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului L = 5m l = 2,5m Parcela nr. 204/1

2005

1.200

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

141

1.3.17.1.

Pasarelă Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului L = 5m l = 2,5m Parcela nr. 226/1

2005

1.200

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


142

1.5.11.

Sat Fruntiseni Punct de colectare deseuri menajare

Suprafata = 400 m2 Tarla nr. 50 Parcela nr. 881/1 Vecini: N, S, E, V - Nr. top. 881

2005

1.500

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

143

2.6.2.

Teren si clădiri. Sediul Consiliului Local Fruntiseni (fost sediu)

- S.T. = 1.298 m2

- Tarla nr. 31, Parcela nr. 632, 633

- Clădire = un corp

- Suprafata construită = 55 m2

- Suprafata desfăsurată = 55 m2

- Nr. niveluri: P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatii = A

- Pereti i= P

- Acoperis = TB

- Starea constructiei = NS

- Dotări: -

- Sat Fruntiseni

- Vecini: N - Strada nr. 33 S - pârâul Miclea E - Vasiliu Măria V - Pădureanu Alexandru

1937

21.880,20

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

144

1.6.2.

Teren si clădiri. Scoala veche

- ST. = 2.151 m2

- Tarla nr. 19

- Parcela nr. 350

- Clădiri = un corp cu 14 încăperi

- Suprafata construită = 680 m2

- Suprafata desfăsurată = 680 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatia = A

- Pereti i= P

- Acoperis = TB

- Starea constructiei = S

- Dotări - instalatie electrică, încălzire cu lemne

Anexe:

- Magazie pentru lemne cu o încăpere

- Suprafata construită = 25 m2

- Suprafata desfăsurată = 25 m2

- Adresa: sat Fruntiseni

- Vecini: N - Nechita Vasile S -Strada nr. 33 E - Sava Dumitru V -Strada nr. 29

1960

335.113,19

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

145

1.6.2.

Teren si clădiri. Grădinita Grăjdeni

- ST. = 1.612 m2

- Tarla nr. 2

- Parcela nr. 56/1

- Clădire = un corp cu un număr de 9 săli de clasă

- Suprafata construită = 408 m2

- Suprafata desfăsurată = 408 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatia = A

- Peretii "=Z.P.

- Acoperis = T.B.

- Starea constructiei = S

- Dotări - instalatie electrică si încălzire cu lemne

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini: N - Lazanu Constantin S - Parcela nr. 56/2 E - Crîsmaru I. Ion V -Strada nr. 2

1979

167.135,80

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


146

1.6.2.

Teren CC intravilan sat Grăjdeni

- ST. = 707 m2

- Tarla nr. 2

- Parcela nr. 56/2

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini: N - Parcela nr. 56/1 S -Strada nr. 10 E - Crîsmaru I. Ion V -Strada nr. 2

2008

11.488,75

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

147

1.6.2.

Scoala cu clasele I -VIII Fruntiseni

- ST. = 4.047 m2

- Tarla nr. 29

- Parcela nr. 597

- Clădire = un corp cu 8 încăperi + hol

- Suprafata construită = 327,6 m2

- Suprafata desfăsurată = 327,6 m2

- Suprafata utilă= 281,5 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatia = A

- Pereti i= BCA

- Acoperis = T

- Starea constructiei = FB.

- Dotări: lumină electrică, încălzire cu combustibil solid

- Adresa: sat Fruntiseni

- Vecini: N - Anton lordache S -Strada nr. 25 E - Anton Mihai V -Strada nr. 47

2002

285.028,35

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

148

1.6.6.

Teren si clădiri Remiza P.S.I. (fosta Remiză Fruntiseni)

- ST. = 77 m2

- Tarla nr. 32

- Parcela nr. 682

- Clădire = un corp cu două încăperi

- Suprafata construită = 68 m2

- Suprafata desfăsurată = 68 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatia = A

- Peretii = Z.P.

- Starea constructiei = NS

- Dotări: -

- Adresa: sat Fruntiseni

- Vecini:

N - Patriche Tănase S -Strada nr. 33 E - Mocanu Toader V -Strada nr. 32

1964

6.668,84

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


149

1.6.2.

Scoală cu clasele l-VIII Grăjdeni

- ST. = 3.487 m2

- Tarla nr. 35

- Parcela nr. 690, 691, 692

- Clădire = un corp cu 8 încăperi + hol

- Suprafata construită = 327,6 m2 -Suprafata desfăsurată = 327,6 m2

- Suprafata utilă = 281,5 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistentă = B

- Fundatia = A

- Pereti i= BCA

- Acoperis = T

- Starea constructiei = F.B.

- Dotări: lumină electrică, încălzire cu combustibil solid

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini: N - Panainte Costache + Strada nr. 30 S - Costică Lucretia E - Panainte Costache V - Stafie Ioana

2001

385.973,15

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

150

1.6.2.1.

Teren intravilan

ST. = 270 m2

Categoria de folosintă: CC

Parcela nr. 688/1

Tarla nr. 35

Adresa: sat Grăjdeni

Vecini: N - Strada nr. 32 E - Panainte Costache S - Scoala Grăjdeni V - Scoala Grăjdeni

2008

13.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

151

1.6.2.1.

Teren intravilan

ST. = 687 m2

Categoria de folosintă: CC

Parcela nr. 695/1

Adresa: sat Fruntiseni

Vecini: N - Strada nr. 33 E -Strada nr. 47 S -Strada nr. 25 V - Chirica Mihai

2007

10.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

152

1.6.2.1.

Teren intravilan

ST. = 815 m2

Categoria de folosintă: CC

Parcela nr. 774/1

Tarla nr. 42

Adresa: sat Grăjdeni

Vecini: N - Parcela nr. 774/2 E -Strada nr. 34 S -Strada nr. 37 V -Strada nr. 36

2008

13.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

153

1.8.6.

Teren pentru amenajare bază sportivă

Adresa: sat Fruntiseni ST. = 2.300 m2 Parcela nr. P-456/1

Vecini: N - DC 73 S, E, V - P-456

2005

5.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


154

1.8.6.

Teren pentru amenajare bază sportivă

Adresa: sat Grăjdeni ST. = 2.300 m2 Parcela nr. P-708/1

Vecini: N - Negoită Ion E - PDT-707 S - P-708 V -Strada nr. 30

2005

5.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

155

1.8.1.

Teren pentru forare puturi

Adresa: sat Fruntiseni ST. = 50.000 m2  Parcela nr. 884/1

Vecini: N - DC 73 E - DC 73 S - Drum vicinal nr. 36 V - Drum vicinal nr. 37

2004

108.550

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

156

1.8.1.1.

Teren pentru bazin înmagazinare apă

Adresa: sat Fruntiseni ST. = 2.500 m2 Parcela nr. 449/9

Vecini:  N - P-450/1 E - P-447/46 S - Drum vicinal nr. 22 V -P-449/11

2004

5.434,78

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

157

1.8.2.

Teren pentru statie de epurare

Adresa: sat Grăjdeni ST. = 3.200 m2 Parcela nr. A-754/64

Vecini: N - DJ 242 F E - Drum vicinal nr. 21 S - P-654/63 V - P-754/62/2

2004

6.956,52

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

158

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Parcela nr. 456/1

2006

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

159

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

DC 73, lângă Puscasu Neculai

2007

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

160

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

DC 73, lângă Luncă Marcel

2007

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

161

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Strada nr. 29, lângă scoala veche

2007

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

162

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Strada nr. 33, lângă Costică Petru

2007

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

163

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Strada nr. 2, lângă Onel Ion

2006

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

164

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Strada nr. 18, lângă Cumpănici Vasile

2006

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

165

1.8.3.

Cismea sat Fruntiseni

Strada nr. 23, lângă Anton Cristina

2006

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

166

1.8.1.1.

Bazin captare apă potabilă

Sat Fruntiseni Parcela nr. P-254/1 Suprafată: 16 m2 Volum: 64 m3 Pereti beton Vecini: N, S, E, V: P-254

2007

4.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

167

1.8.3.

Cismea sat Grăjdeni

Păsune 708/2, lângă teren bază sportivă

2007

1.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

168

1.8.3.

Cismea sat Grăjdeni

Păsune 898/1, lângă DJ 242F

2007

4.000

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

169

1.8.3.

Cismea sat Grăjdeni

La intersectia străzilor nr. 2 si 10

1983

1.500

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008


SECTIUNEA a ll-a

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

1.

2.22.6.2.

Sirenă alarmă

Amplasată la sediul Primăriei Fruntiseni - putere 800 W

2007

8.875,02

Domeniul public al comunei Fruntiseni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Regional de Oncologie Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IV din sectiunea a 3-a a părtii a ll-a din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul Regional de Oncologie Iasi, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Iasi, str. General Berthelot nr. 2-4, în subordinea Ministerului Sănătătii, obiectiv de investitii în curs de finalizare.

(2) La finalizarea investitiei, imobilul va fi înscris în domeniul public al statului si va fi trecut în administrarea Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.

Art. 2. - Institutul Regional de Oncologie Iasi este finantat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum si din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Structura organizatorică a Institutului Regional de Oncologie Iasi se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - (1) Institutul Regional de Oncologie Iasi preia, prin ordin al ministrului sănătătii, structuri de profil oncologie din cadrul unitătilor sanitare din municipiul Iasi, prin reorganizare, conform legii.

(2) Bunurile mobile, drepturile si obligatiile aferente structurilor prevăzute la alin. (1) se preiau de Institutul Regional de Oncologie Iasi pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între institut si unitătile sanitare implicate, în conditiile prevăzute de reglementările legale, la data finalizării lucrărilor de amenajare si dotare a imobilului din municipiul Iasi, str. General Berthelot nr. 2-4, iar personalul se preia în conditiile legii.

Art. 5. - La anexa nr. 2 lit. A „Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii", cap. II „Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191. Institutul Regional de Oncologie Iasi".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 583.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii nr. IB 4.901/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe, Directia de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si institutele de sănătate publică din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sanatatn,

Aurel Nechita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 mai 2009.

Nr. 613.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

 

Art. 1. - Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se realizează pe baza unui referat tehnic eliberat de unul dintre institutele de sănătate publică din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi sau Timisoara.

Art. 2. - Categoriile de deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală, acceptate la transportul cu autovehicule, cu denumiri din Catalogul european al deseurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:

a) deseuri anatomopatologice si părti anatomice, care corespund codului 18 01 02, respectiv fragmente si organe umane, incluzând recipiente de sânge si sânge conservat;

b) deseuri infectioase, care corespund codului 18 01 03, respectiv deseuri ale căror colectare si eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor;

c) deseuri întepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, respectiv obiecte ascutite;

d) deseuri farmaceutice, care corespund codului 18 01 09, respectiv medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 (medicamente citotoxice si citostatice).

Art. 3. - Autovehiculul utilizat pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

Art. 4. - În vederea obtinerii referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, operatorii economici se vor adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi sau Timisoara, unde vor depune un dosar care va contine:

a) cerere de eliberare a referatului tehnic;

b) declaratie pe propria răspundere privind documentatia prezentată, că aceasta corespunde cu originalul si că autovehiculul este dotat cu aer conditionat sau instalatie de frig în stare de functionare;

c) copie de pe certificatul de înregistrare al firmei;

d) licenta de transport sau certificatul de transport în cont propriu;

e) copia conformă a licentei de transport rutier public de mărfuri sau copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăseste 3,5 tone;

f) documente privind instruirea consilierului de sigurantă si a conducătorului auto asupra riscurilor transportului de deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală si a metodelor de reducere a posibilitătilor de aparitie a eventualelor incidente (certificat de consilier de sigurantă, decizia transportatorului de repartizare a consilierului de sigurantă la punctul respectiv de lucru al transportatorului si certificat A.D.R. al conducătorului auto);

g) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;


h) certificat de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică);

i) fisa tehnică a autovehiculului, din care să reiasă dotările acestuia în conformitate cu cerintele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.

Art. 5. - În functie de categoriile de deseuri transportate, autovehiculul va fi dotat cu aer conditionat sau echipament frigorific.

a) Autovehiculele dotate cu aer conditionat în compartimentul destinat containerelor ce contin deseuri pot transporta:

(i) deseuri infectioase - codul 18 01 03, alte deseuri ale căror colectare si eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor;

(ii) deseuri întepătoare-tăietoare - codul 18 01 01, obiecte ascutite;

(iii) deseuri farmaceutice - codul 18 01 09, medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08.

b) Autovehiculele dotate cu echipament frigorific în compartimentul destinat containerelor ce contin deseuri pot transporta toate categoriile de deseuri sanitare stipulate în art. 2.

Art. 6. - (1) Operatorii economici care transportă deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu detin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita si obtine până la data de 30 iunie 2009, conform art. 24 alin. (3), lit. c) si, respectiv, art. 29 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008. În cazul în care referatul tehnic nu se obtine până la acest termen, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

(2) Referatul tehnic are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită un nou referat tehnic.

(3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic se suportă de operatorul economic care realizează transportul.

Art. 7. - Orice modificare a documentatiei ce a stat la baza elaborării referatului tehnic anulează valabilitatea acestuia.

Art. 8. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin structurile de control, verifică îndeplinirea conditiilor si valabilitătii, stipulate în referatul tehnic pentru autovehiculele utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, eliberat de institutele de sănătate publică.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează conform reglementărilor în vigoare, în conformitate cu cap. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât în sedinta din data de 6 mai 2009 emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Paul Gabriel Miclăus

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 4/2009

privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modul de constituire si functionare a Registrului public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Registrul C.N.V.M., conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, precum si ale Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, denumite fiecare, în

continuare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/2006, respectiv, Legea nr. 32/2006.

Art. 2. - (1) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entităti prevăzute în Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/2006 si în Legea nr. 32/2006, mentionate la art. 5.

(2) Înscrierea entitătilor în Registrul C.N.V.M. se face cronologic, după achitarea tarifului aferent.


(3) Atestarea înscrierii în Registrul C.N.V.M. se mentionează în cuprinsul actului individual de autorizare/avizare/validare.

(4) În cazul entitătilor care nu se autorizează/avizează de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum si în cazul entitătilor autorizate/avizate de către C.N.V.M. anterior datei de 9 septembrie 2005, înscrierea în Registrul C.N.V.M. se face în baza atestatului eliberat de C.N.V.M., care certifică respectarea cerintelor de înscriere în Registrul C.N.V.M., respectiv a conditiilor de autorizare/avizare prevăzute de reglementările în vigoare.

(5) Emiterea atestatului prevăzut la alin. (4) se face, după caz, în baza:

a) actelor individuale emise de C.N.V.M.;

b) notificărilor transmise de autoritătile competente;

c) solicitării entitătii în cauză.

Art. 3. - (1) Registrul C.N.V.M. are caracter public.

(2) Registrul C.N.V.M. se tine în sistem computerizat.

(3) Registrul C.N.V.M. este pus la dispozitia publicului pe pagina de internet a C.N.V.M. si, la cerere, pe suport hârtie, după achitarea tarifului prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. - (1) Registrul C.N.V.M. este împărtit în sectiuni numerotate. Sectiunile se pot divide în subsectiuni.

(2) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entitătile active corespunzătoare fiecărei sectiuni.

(3) Registrul C.N.V.M. se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 5. - (1) Sectiunile Registrului C.N.V.M. sunt:

1. Sectiunea 1 - Intermediari care prestează servicii de investitii financiare în România:

a) Subsectiunea 1 - Societăti de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.);

b) Subsectiunea 2 - Institutii de credit din România (INCR);

c) Subsectiunea 3 - Firme de investitii din alte state membre (FISM);

d) Subsectiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investitii din alte state membre (SFIM);

e) Subsectiunea 5 - Sucursale ale firmelor de investitii din statele nemembre (SFIN);

f) Subsectiunea 6 - Institutii de credit din alte state membre (/A/CM):

g) Subsectiunea 7 - Institutii de credit din alte state membre care îsi desfăsoară activitatea în România în mod direct (ICSM);

h) Subsectiunea 8 - Sucursale ale institutiilor de credit din alte state membre care îsi desfăsoară activitatea în România prin sucursale (S/C/W);

i) Subsectiunea 9 - Sucursale ale institutiilor de credit din state nemembre (SICN).

2. Sectiunea 2 - Agenti:

a) Subsectiunea 1 - Agenti pentru servicii de investitii financiare (ASIF);

b) Subsectiunea 2 - Agenti delegati (ADEL);

c) Subsectiunea 3 - Agenti autorizati/validati care reprezintă interesele detinătorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate (AOIS);

d) Subsectiunea 4 - Agenti de distributie ai S.A.I. (ADIS).

3. Sectiunea 3 - Traderi (TRAD).

4. Sectiunea 4 - Consultanti de investitii:

a) Subsectiunea 1 - Consultanti de investitii persoane fizice (CIPF);

b) Subsectiunea 2 - Consultanti de investitii persoane juridice (CIPJ).

5. Sectiunea 5 - Societăti de administrare a investitiilor:

a) Subsectiunea 1 - Societăti de administrare a investitiilor din România (SAIR);

b) Subsectiunea 2 - Societăti de administrare a investitiilor din alte state membre (SAIM);

c) Subsectiunea 3 - Sucursale ale societătilor de administrare a investitiilor din alte state membre (SSAM);

d) Subsectiunea 4 - Sucursale ale societătilor de administrare a investitiilor din state nemembre (SSAN).

6. Sectiunea 6 - Fonduri deschise de investitii:

a) Subsectiunea 1 - Fonduri deschise de investitii din România (FDIR);

b) Subsectiunea 2 - Fonduri deschise de investitii din alte state membre (FDIM);

c) Subsectiunea 3 - Fonduri deschise de investitii din state nemembre (FDIN).

7. Sectiunea 7 - Societăti de investitii:

a) Subsectiunea 1 - Societăti de investitii din România (S/A/R);

b) Subsectiunea 2 - Societăti de investitii din alte state membre (SISM);

c) Subsectiunea 3 - Societăti de investitii din state nemembre (SISN).

8. Sectiunea 8 - Fonduri închise de investitii:

a) Subsectiunea 1 - Fonduri închise de investitii din România {FIIR);

b) Subsectiunea 2 - Fonduri închise de investitii din alte state membre (FUM);

c) Subsectiunea 3 - Fonduri închise de investitii din state nemembre (FIIN).

9. Sectiunea 9 - Societăti de investitii de tip închis:

a) Subsectiunea 1 - Societăti de investitii de tip închis din România {SIIR);

b) Subsectiunea 2 - Societăti de investitii de tip închis din alte state membre (SIIM);

c) Subsectiunea 3 - Societăti de investitii de tip închis din state nemembre (SUN).

10. Sectiunea 10 - Depozitari:

a) Subsectiunea 1 - Depozitari din România (DEPR);

b) Subsectiunea 2 - Sucursale ale institutiilor de credit din alte state membre avizate de CNVM ca depozitari (SICD).

11. Sectiunea 11 -Operatori de piată (OPPR):

a) Subsectiunea 1 - Operatori de piată din România (OPRO);

b) Subsectiunea 2 - Operatori de piată din alte state membre/entităti asimilate acestora (OPSM);

c) Subsectiunea 3 - Operatori de piată din state nemembre/entităti asimilate acestora (OPSN).

12. Sectiunea 12 - Operatori de sistem (OSAT):

a) Subsectiunea 1 - Operatori de sistem din România (OSRO);

b) Subsectiunea 2 - Operatori de sistem din alte state membre/entităti asimilate acestora (OSSM);

c) Subsectiunea 3 - Operatori de sistem din state nemembre/entităti asimilate acestora (OSSN).

13. Sectiunea 13 - Reprezentanti ai compartimentului de control intern (RCCI).

14. Sectiunea 14 - Administratori speciali:

a) Subsectiunea 1 - Administratori speciali persoane fizice (ASPF);

b) Subsectiunea 2 - Administratori speciali persoane juridice (ASPJ).


15. Sectiunea 15 - Lichidatori:

a) Subsectiunea 1 - Lichidatori persoane fizice (LIPF);

b) Subsectiunea 2 - Lichidatori persoane juridice (LIPJ).

16. Sectiunea 16 - Evaluatori/Experti independenti:

a) Subsectiunea 1 - Evaluatori/Experti independenti persoane fizice (EVPF);

b) Subsectiunea 2 - Evaluatori/Experti independenti persoane juridice (EVPJ).

17. Sectiunea 17 - Investitori calificati:

a) Subsectiunea 1 - Investitori calificati persoane fizice (ICPF);

b) Subsectiunea 2 - Investitori calificati persoane juridice (ICPJ).

18. Sectiunea 18 - Entităti care efectuează operatiuni post-tranzactionare:

a) Subsectiunea 1 - Case de compensare/Contrapărti centrale (CCCC);

b) Subsectiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN).

19. Sectiunea 19 - Operatori independenti:

a) Subsectiunea 1 - Operatori independenti (SSIF) din România (OINR);

b) Subsectiunea 2 - Operatori independenti (INCR) din alte state membre (OISM).

20. Sectiunea 20 - Agentii de rating (AGRT).

21. Sectiunea 21 -Vehicule investitionale:

a) Subsectiunea 1 -societăti de securitizare (VISS)

b) Subsectiunea 2 - fonduri de securitizare (VIFS)

22. Sectiunea 22 - Societăti de administrare de vehicule investitionale (SAVI).

23. Sectiunea 23 - Auditorii sistemelor informatice agreati pentru a efectua auditul sistemelor informatice ale entitătilor supuse autorizării, reglementării si supravegherii C.N.V.M.:

a) Subsectiunea 1 - Auditori sisteme informatice persoane juridice (SIPJ);

b) Subsectiunea 2 - Auditori sisteme informatice persoane fizice (SIPF).

(2) C.N.V.M. poate decide adăugarea unor noi sectiuni si/sau subsectiuni.

Art. 6. - (1) În cazul în care uneia dintre entitătile înscrise în Registrul C.N.V.M. i se retrage autorizatia/avizul/atestatul/ validarea, aceasta va fi radiată din Registrul C.N.V.M. În baza unei decizii de retragere a înscrierii, numărul de înscriere al acesteia nemaifiind atribuit niciunei alte entităti.

(2) Date sumare despre entitătile radiate din Registrul C.N.V.M. se pot vizualiza consultând rubrica „Entităti radiate din Registrul C.N.V.M."

(3) În cazul în care o entitate este radiată din Registrul C.N.V.M. si ulterior este reînscrisă, aceasta primeste un număr de înregistrare diferit de cel initial.

Art. 7. - (1) Registrul C.N.V.M. publicat pe pagina de internet a C.N.V.M. cuprinde următoarele rubrici: 1. Pentru persoanele juridice, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea entitătii;

c) forma juridică a entitătii;

d) subsectiunea la care este înscrisă entitatea;

e) coduri (codul unic de înregistrare si numărul de înmatriculare în registrul comertului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

f) adresa sediului social;

g) numele, prenumele si functia reprezentantului legal; h) consiliul de administratie/administratorul unic;

i) conducători;

j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

k) numărul si data actului individual emis de C.N.V.M.;

I) seria, numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României si/sau numărul si data autorizatiei referitoare la obiectul de activitate;

m) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru si denumirea autoritătii competente;

n) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru si denumirea autoritătii competente;

0) obiectul de activitate/activitătile autorizate; p) observatii;

q) capitalul social;

r) numărul de actiuni emise;

s) actionarii sau actionarii semnificativi, după caz;

t) sediile secundare;

u) societatea de administrare a investitiilor;

v) depozitarul;

w) prospectul de emisiune;

x) prospectul de consultantă;

y) O.P.C.VM. administrate;

z)A.O.P.C. administrate;

aa)ASIF;

bb)ADEL;

cc)AOIS;

dd)ADIS;

ee) reprezentanti compartiment control intern;

ff) consultanti autorizati;

gg) numărul si data certificatului CISA;

hh) data radierii.

2. Pentru persoanele fizice, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) numele si prenumele persoanei;

c) numărul si data actului individual;

d) subsectiunea la care este înscrisă;

e) adresa sediului unde îsi desfăsoară activitatea;

f) adresa de domiciliu/corespondentă, după caz;

g) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet; h) angajatorul;

i) prospectul de consultantă; j) observatii; k) data radierii;

1) numărul si data certificatului CISA.

3. Pentru fondurile deschise/închise de investitii, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea;

c) societatea de administrare;

d) reprezentantul legal al societătii de administrare;

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

f) numărul si data actului individual;

g) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru si denumirea autoritătii competente;

h) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru si denumirea autoritătii competente;

i) regulile fondului;

j) prospectul de emisiune;

k) depozitarul;

I) distribuitorii;

m) observatii;

n) data radierii.


4. Pentru societătile de securitizare/societătile de administrare de vehicule investitionale, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M;

b) denumirea entitătii;

c) forma juridică a entitătii;

d) subsectiunea la care este înscrisă entitatea;

e) coduri (codul unic de înregistrare si numărul de înmatriculare în registrul comertului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

f) adresa sediului social;

g) numele, prenumele si functia reprezentantului legal; h) consiliul de administratie/administratorul;

i) conducătorii;

j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

k) numărul si data actului individual emis de C.N.V.M.;

I) obiectul de activitate/activitătile autorizate;

m) capitalul social;

n) numărul de actiuni emise;

o) prospectul de emisiune;

p)AOIS;

q) data radierii;

r) observatii.

5. Pentru fondurile de securitizare, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea;

c) societatea de administrare;

d) reprezentantul legal al societătii de administrare;

e) societatea de management de portofoliu;

f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

g) numărul si data actului individual; h) prospectul de emisiune; i)AOIS;

j) data radierii;

k) observatii.

(2) Rubrica „Observatii" este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informatii cu privire la sanctiuni aplicate acesteia de C.N.V.M., reorganizare, lichidare, faliment al entitătii, fuziune, schimbare de denumire, precum si alte situatii similare.

Art. 8. - (1) Numărul de înscriere*) al entitătilor în Registrul C.N.V.M. are următoarea structură alfanumerică:

a) tipul persoanei:

PJR - persoană juridică română;

PJM - persoană juridică din alt stat membru;

PJN - persoană juridică din stat nemembru;

PFR - persoană fizică română;

PFM - persoană fizică străină din alt stat membru;

PFN - persoană fizică străină din stat nemembru;

CSC - contract de societate civilă;

b) numărul sectiunii;

c) numele sectiunii sau, în cazul în care sectiunea este împărtită în subsectiuni, numele subsectiunii. În situatia în care o sectiune nu este împărtită initial în subsectiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsectiuni, entitătilor care se înscriu în subsectiuni li se va trece numele subsectiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele sectiunii;

d) pentru persoanele din România si sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul „/„ urmat de codul statistic al judetului în care:

- persoana juridică îsi are sediul social; sau

- sucursala este înregistrată; sau

- persoana fizică îsi are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investitii;

e) pentru persoanele din străinătate, cu exceptia sucursalelor, codul statului în care:

- persoana juridică îsi are sediul social; sau

- persoana fizică îsi are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investitii;

f) numărul de ordine în Registrul C.N.V.M.

(2) În cadrul fiecărei sectiuni numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1.

În cazul în care sectiunea este împărtită în subsectiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsectiuni începând de la 1.

(3) Numărul de ordine din Registrul C.N.V.M., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.

Art. 9. - (1) Entitătile autorizate/avizate de C.N.V.M. Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 297/2004 se înscriu în Registrul C.N.V.M. la data îndeplinirii cerintelor prevăzute de Legea nr. 297/2004 si a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul-limită prevăzut în acestea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii si a depozitarilor, autorizate/avizate înainte de data de 24 iunie 2005, numărul de ordine este numărul alocat entitătii la momentul autorizării/avizării initiale, iar data înscrierii în Registrul C.N.V.M. este data autorizării/avizării.

(3) Înscrierea entitătilor în Registrul C.N.V.M. se realizează prin grija Directiei tehnologia informatiei si a:

a) Directiei autorizare, în cazul entitătilor prevăzute la sectiunile 1-13, 16, si 18-22;

b) Directiei emitenti în cazul entitătilor prevăzute la sectiunea 17;

c) Directiei juridice în cazul entitătilor prevăzute la sectiunile Usi 15.

Art. 10. - Numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul C.N.V.M. În toate actele oficiale si în corespondentă, alături de datele de identificare.

Art. 11. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 20 februarie 2006, precum si orice dispozitie contrară.

 

*) Exemplu:

Tip - Nr. sectiune - Nume sectiune/subsectiune - Cod statistic tară/judet - Nr. de ordine din Registrul C.N.V.M./în situatia unei persoane fizice române autorizate ca agent pentru servicii de investitii financiare, numărul de înscriere în registru va fi: PFRi)022)ASIF3)/434)00275), unde: 1)PFR - persoană fizică română; 2) 02 - numărul sectiunii; 3)ASIF - numele subsectiunii; 4)/43 - codul statistic al judetului; 5) 0027 - numărul de ordine.

 


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 27 ianuarie 2009 în Cauza Daniel si Niculina împotriva României

 

(Cererea nr. 2.367/04)

în Cauza Daniel si Niculina Georgescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, presedinte, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 6 ianuarie 2009,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 2.367/04) îndreptată împotriva României, prin care 2 cetăteni ai acestui stat, domnul Daniel Georgescu si doamna Niculina Georgescu (reclamantii), au sesizat Curtea la data de 13 octombrie 2003, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamantii sunt reprezentati de doamna L. Poenaru, avocat în Bucuresti. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. La data de 10 decembrie 2007, presedintele Sectiei a treia a decis să îi comunice cererea Guvernului. Astfel cum prevede art. 29 § 3 din Conventie, acesta a decis, de asemenea, să se analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamantii s-au născut în anul 1974 si, respectiv, în anul 1950 sii locuiesc în Bucuresti.

5. În anul 1994, G.F. - tatăl reclamantului si sotul reclamantei - i-a vândut lui PM. un imobil pe care îl mostenise de la părintii săi în anul 1977 si, respectiv, în anul 1993 si care era compus dintr-o casă cu 4 camere si un teren în suprafată de 290 m2, imobil situat în Bucuresti, str. Comarnic nr. 53. G.F. a decedat în anul 1997, reclamantii fiind mostenitorii săi legali.

A. Procedura privind anularea contractului de vânzare-cumpărare din anul 1994 si recursul în anulare formulat de procurorul general

6. La data de 17 februarie 1998, asistati de un avocat, reclamantii au introdus la judecătoria de sector din Bucuresti o actiune având ca obiect constatarea nulitătii absolute a certificatului de mostenitor eliberat în favoarea lui G.F. În anul 1993, precum si a contractului de vânzare-cumpărare încheiat de acesta în anul 1994. Acestia invocau lipsa totală de discernământ a lui G.F., care suferise de schizofrenie paranoică timp de mai multi ani înainte de deces si care fusese, de altfel, spitalizat în mai multe rânduri.

7. Prin Sentinta din data de 4 aprilie 2000, confirmată în ultimă instantă prin Decizia definitivă din 21 mai 2001 a Curtii de Apel Bucuresti, judecătoria a admis partial actiunea reclamantilor si a anulat contractul de vânzare-cumpărare din anul 1994. Întemeindu-se pe o expertiză psihiatrică si pe documentele din dosarul medical al lui G.F., instanta a constatat lipsa de discernământ sanctionată prin nulitatea contractului numai în ceea ce priveste perioada în care a fost semnat acesta, nu si referitor la perioada anterioară.

8. Sesizată cu un recurs în anulare formulat de procurorul general împotriva hotărârilor mentionate mai sus, prin Decizia din data de 5 mai 2003, Curtea Supremă de Justitie a admis recursul respectiv si a respins actiunea reclamantilor ca neîntemeiată, contractul litigios nefiind afectat de nulitate absolută. Aceasta a retinut că, dacă în general lipsa de discernământ si, asadar, de consimtământ, era sanctionată prin nulitatea absolută, doctrina si jurisprudenta au nuantat această solutie de principiu, aplicând în anumite cazuri nulitatea relativă. Aceasta era ipoteza contractului încheiat de o persoană care, asa cum este cazul în spetă, desi lipsită de discernământ, nu fusese pusă sub tutelă la cererea rudelor sale, conform prevederilor Codului familiei, păstrându-si asadar capacitatea de exercitiu. În ceea ce priveste nulitatea relativă aplicabilă în spetă, aceasta nu fusese invocată de reclamanti si era în orice caz prescrisă ca urmare a expirării termenului legal de 3 ani. Pe de altă parte, Curtea Supremă a înlăturat afirmatiile procurorului general si a confirmat calitatea reclamantilor de mostenitori legali ai lui G.F.

B. Procedura incidentă referitoare la ridicarea interdictiei de vânzare a imobilului litigios si vânzarea ulterioară a imobilului către terti

9. În cursul procedurii mentionate mai sus, la data de 25 februarie 1998, reclamantii au solicitatjudecătoriei de sector din Bucuresti să înscrie în cartea funciară interdictia de vânzare a imobilului în litigiu. Din Adresa din data de 14 ianuarie 2002 a Curtii de Apel Bucuresti (paragraful 11 de mai jos) reiese că cererea respectivă a fost admisă prin consemnarea unei „rezolutii" a jnstantei asupra cererii în cauză.

10. Prin încheierea de sedintă din data de 2 iulie 1998, care mentiona că „procedura a fost legal îndeplinită" si că hotărârea pronuntată putea fi atacată cu apel, instanta a admis cererea lui PM. de a ridica interdictia de vânzare, observând că acesta din urmă cunostea procedura de fond, aflată pe rol, si că nu existau motive serioase pentru o astfel de interdictie. Pe baza acestei sentinte si a unui „certificat de sarcini al imobilului" eliberat la data de 1 iulie 1998 de grefa judecătoriei, la data de 3 iulie 1998, PM. Ie-a vândut imobilul în cauză sotilor T Conform afirmatiilor reclamantilor, ei nu au fost citati în această procedură incidentă si nu au aflat decât mai târziu, la data de 17 noiembrie 1998, despre vânzarea imobilului către sotii T, încheierea de sedintă existând în dosarul de fond.

11. Reclamantii s-au adresat autoritătilor pentru a contesta modalitatea în care a fost ridicată interdictia de vânzare. Prin Adresa din data de 14 ianuarie 2002, N.C., judecător inspector de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, Ie-a răspuns reclamantilor că „rezolutia" din 25 ianuarie 1998 nu avea un temei legal, că „certificatul de sarcini" din 1 iulie 1998 indica existenta interdictiei la data respectivă, că încheierea de sedintă din data de 2 iulie 1998 a fost pronuntată legal si că părtile interesate nu au introdus apel împotriva acestei sentinte, conform art. 336 din Codul de procedură civilă (CPC). Reclamantii au sesizat parchetul cu o plângere penală împotriva lui P.M., pentru fals, si cu o altă plângere penală cu constituire de parte civilă, pentru fals si abuz în serviciu, împotriva judecătorilor N.C. si A.D., această din urmă judecătoare fiind cea care a pronuntat încheierea de sedintă din data de 2 iulie 1998. Reclamantii nu au informat Curtea despre solutionarea primei plângeri penale; cea de-a doua a fost respinsă ca neîntemeiată prin rezolutia de neîncepere a urmăririi penale dată la 14 decembrie 2002 de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

12. Într-o altă procedură, initiată de reclamanti la data de 24 ianuarie 2002 în contradictoriu cu sotii T., prin Sentinta din 5 septembrie 2003, Judecătoria Bucuresti a respins ca inadmisibilă actiunea în anulare a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului în litigiu din data de 3 iulie 1998, cu motivarea că părtile interesate nu au introdus-o împotriva tuturor părtilor la contractul respectiv. Din dosar rezultă că reclamantii nu au introdus apel împotriva acestei sentinte.

II. Dreptul si practica interne pertinente

13. Prevederile legale relevante, în vigoare la data evenimentelor, sunt descrise în hotărârea SC Masinexportimport Industrial Group SA împotriva României (nr. 22.687/03, § 22, 1 decembrie 2005).

14. Art. 331-339 din Codul de procedură civilă (CPC) reglementează procedurile civile necontencioase, si anume cele care nu urmăresc să constate un drept împotriva unei persoane, ci care necesită interventia instantei în chestiuni legate de autorizatii judiciare sau de măsuri legale de supraveghere ori de protectie. În cazul în care problema supusă instantei este legată de procedură contencioasă aflată pe rol, este competentă instanta deja sesizată cu cauza respectivă. Aceasta din urmă verifică dacă procedura are un caracter necontencios si pronuntă o încheiere de sedintă, care poate fi atacată cu apel; termenul de apel curge de la data pronuntării sau comunicării hotărârii. Pe de altă parte, apelul poate fi introdus de orice persoană interesată, chiar dacă cererea nu a fost îndreptată împotriva sa si chiar dacă ea nu a fost citată în procedură (art. 336). Apelul si recursul împotriva hotărârii respective sunt judecate în camera de consiliu.

CPC stabileste termenul general de apel la 15 zile. Art. 103 din CPC prevede ipoteza repunerii în termenul de recurs, în cazul în care partea face dovada că a fost împiedicată „mai presus de vointa ei" să exercite calea de recurs în cauză.

15. În ceea ce priveste problema valabilitătii contractului de vânzare-cumpărare ulterior, referitor la un imobil după anularea contractului de vânzare-cumpărare initial referitor la acelasi imobil, doctrina si jurisprudenta internă au considerat că principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, care ar conduce la anularea tuturor contractelor consecutive primului, cunoaste o exceptie, întemeiată pe motive de echitate socială, în cazul în care tertul care a dobândit imobilul în mod oneros a fost de bună-credintă (vezi, printre altele, D. Chirica, Contracte speciale, Lumina Lex, 1997, pp. 66-67, acest autor bazând această solutie pe principiul error communis facit jus). Dacă buna-credintă a tertului cumpărător este prezumată până la proba contrarie, există totusi exemple de jurisprudenta internă în care, în functie de circumstantele speciale ale spetei, instantele au anulat contracte de vânzare-cumpărare ulterioare din cauza relei-credinte a tertilor si chiar au pus mai presus protectia persoanei lipsite de discernământ (si pusă sub interdictie) fată de cea a tertului cumpărător (deciziile definitive din 7 septembrie si 15 octombrie 2001, pronuntate de Curtea de Apel Cluj si, respectiv, de Curtea de Apel Bucuresti).

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 § 1 din Conventie

16. Reclamantii sustin că anularea sentintei definitive din data de 4 aprilie 2000 de către Curtea Supremă de Justitie în urma unui recurs în anulare formulat de procurorul general a încălcat principiul securitătii raporturilor juridice. Ei invocă art. 6 § 1 din Conventie, care prevede următoarele în partea sa relevantă:

Art. 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale, de către o instantă (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)"

A. Asupra admisibilitătii

17. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. Pe de altă parte, Curtea constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil.

B. Asupra fondului

18. Recunoscând că dreptul la un proces echitabil presupune si respectarea principiului securitătii raporturilor juridice si că această Curte a sanctionat deja reexaminarea de către Curtea Supremă de Justitie a unei decizii definitive în urma unui recurs în anulare (Brumărescu împotriva României, [MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII), Guvernul subliniază că această cale de atac a fost abrogată în anul 2003.

19. Reclamantii nu au comunicat observatii pe fondul acestui capăt de cerere.

20. Curtea a solutionat în mai multe rânduri cauze care ridicau probleme similare cu cea din cauza de fată, în care a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Conventie, din cauza rejudecării, în urma unui recurs în anulare formulat de procurorul general, a solutiei date în mod definitiv unui litigiu (vezi, printre altele, Brumărescu, mentionată mai sus, §§ 61, SC Masinexportimport Industrial Group SA, mentionată mai sus, § 32, si Piata Bazar Dorobanti SRL împotriva României, nr. 37.513/03, § 23, 4 octombrie 2007).

21. După ce a analizat cauza de fată, Curtea consideră că Guvernul nu a oferit niciun fapt sau argument convingător care să poată duce la o altă concluzie. În mod special, ea constată că instanta supremă, sesizată de procurorul general, a reanalizat cauza si, printr-o interpretare diferită a principiilor de drept aplicabile în spetă, a anulat, la data de 5 mai 2003, sentinta pronuntată la data de 4 aprilie 2000 si confirmată în ultimă instantă prin Decizia din 21 mai 2001 a Curtii de Apel Bucuresti. Sentinta respectivă constatase nulitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1994 între G.F. si PM.

22. Având în vedere cele de mai sus si probele aflate la dosar, Curtea constată că anularea de către Curtea Supremă de Justitie a hotărârilor mentionate mai sus a încălcat principiul securitătii raporturilor juridice, aducând atingere dreptului reclamantilor la un proces echitabil.

23. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Conventie.

II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1

24. Reclamantii sustin încălcarea dreptului acestora la respectarea bunurilor, cu motivarea că admiterea recursului în anulare i-a lipsit de dreptul lor la mostenirea lui G.F. si, în mod special, a imobilului în litigiu. Ei invocă art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

Art. 1 din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor."

25. Guvernul contestă că a avut loc o ingerintă disproportionată în dreptul reclamantilor la respectarea bunurilor lor.

26. Având în vedere legătura existentă între acest capăt de cerere si cel întemeiat pe art. 6 § 1 din Conventie mentionat mai sus, circumstantele spetei, precum si constatarea referitoare la încălcarea dreptului reclamantilor la securitatea drepturilor juridice (paragrafele 20-23 de mai sus), Curtea apreciază că trebuie să declare prezentul capăt de cerere admisibil, dar că nu este necesar să analizeze separat dacă, în spetă, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 (vezi, mutatis mutandis, Stancu împotriva României, nr. 30390/02, § 48, 29 aprilie 2008).

III. Asupra celorlalte pretinse încălcări

27. Reclamantii se plâng de inechitatea procedurii incidente referitoare la ridicarea interdictiei de vânzare în legătură cu imobilul în litigiu si, în special, de lipsa citării în această procedură, precum si de încălcarea dreptului la egalitate între soti, având în vedere afirmatiile Curtii Supreme referitoare la calitatea primului reclamant de copil si mostenitor al lui G.F. Ei invocă art. 6 § 1 din Conventie si art. 5 din Protocolul nr. 7.

28. În ceea ce priveste capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1, presupunând chiar că acest articol se poate aplica în spetă datorită importantei procedurii incidente în discutie asupra realizării dreptului civil ce făcea obiectul procedurii pe fond aflate pe rol [vezi, mutatis mutandis, Markass Car Hire Ltd. împotriva Ciprului (dec), nr. 51.591/99, 23 octombrie 2001], Curtea observă că reclamantii, care erau asistati de un avocat, nu au introdus apel împotriva încheierii de sedintă din 2 iulie 1998 după ce au aflat de existenta sa la data de 17 noiembrie 1998 si nu au solicitat să fie repusi în termenul de apel (paragrafele 11 si 14 de mai sus). În ceea ce priveste al doilea capăt de cerere mentionat mai sus, acesta nu este sustinut în niciun mod, motivarea Deciziei din data de 5 mai 2003 nefăcând să reiasă nicio ingerintă în dreptul respectiv.

Rezultă că această parte a cererii trebuie respinsă ca inadmisibilă pentru neepuizarea căilor de recurs si, respectiv, pentru lipsă vădită de temeinicie, în conformitate cu art. 35 §§ 3 si 4 din Conventie.

IV. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

29. Conform art. 41 din Conventie,

„Atunci când Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă."

A. Prejudiciu

30. Reclamantii solicită suma de 500.000 euro (EUR) pentru prejudiciul material pe care l-au suferit, sumă ce reprezintă valoarea imobilului în litigiu estimată pe bază de anunturi imobiliare. Pe de altă parte, ei solicită si suma de 500.000 EUR pentru prejudiciul moral cauzat prin suferintele datorate în special admiterii de către Curtea Supremă a recursului în anulare formulat de procurorul general.

31. Guvernul trimite un raport de expertiză ce evaluează imobilul în litigiu la valoarea de 146.775 EUR. Considerând că nu există nicio legătură de cauzalitate între prejudiciul moral pretins si încălcarea constatată, acesta apreciază, în orice caz, că suma solicitată cu acest titlu este excesivă.

32. Pe baza elementelor de care dispune, Curtea consideră că reclamantii nu au demonstrat că prejudiciul material pretins este efectiv rezultatul încălcării art. 6 § 1 pe care a constatat-o în spetă.

33. Pe de altă parte, Curtea reaminteste că, în caz de încălcare a art. 6 din Conventie, aplicarea principiului restitutio in integrum presupune ca reclamantii să fie pusi, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi avut loc încălcarea cerintelor acestei prevederi [Piersack împotriva Belgiei (art. 50), Hotărârea din 26 octombrie 1984, § 12, seria A nr. 85].

34. Într-o cauză similară în care a constatat numai încălcarea art. 6 § 1 mentionat mai sus, Curtea a constatat că, prin calea de atac a revizuirii prevăzute de art. 322 § 9 din CPC, dreptul român permite restabilirea situatiei existente înainte de survenirea încălcării constatate a art. 6. Tinând cont de rolul său subsidiar, Curtea a apreciat că reclamanta trebuie mai întâi să sesizeze instantele interne conform prevederilor mentionate mai sus (Sfrijan împotriva României, nr. 20.366/04, § 48,22 noiembrie 2007). Având în vedere circumstantele spetei, Curtea consideră că în cauza de fată se impune aceeasi abordare si că cererea de daune materiale a reclamantilor trebuie respinsă.

35. În schimb, aceasta apreciază că reclamantii au suferit un prejudiciu moral din cauza încălcării principiului securitătii raporturilor juridice si, prin aceasta, a dreptului lor la un proces echitabil. Statuând în echitate, astfel cum prevede art. 41, Curtea îi alocă fiecărui reclamant suma de 3.000 EUR cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecată

36. Reclamantii nu au formulat o cerere de rambursare a cheltuielilor de judecată angajate în procedurile în fata instantelor interne sau în fata Curtii.

C. Dobânzi moratorii

37. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capetele de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 din Conventie si pe art. 1 din Protocolul nr. 1 referitoare la anularea Sentintei definitive din data de 4 aprilie 2000 în urma unui recurs în anulare, si inadmisibilă în rest;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Conventie;

3. hotărăste că nu este necesar să analizeze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1;

4. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi plătească fiecărui reclamant, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie, suma de 3.000 EUR (trei mii euro), care va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii, pentru daune morale, plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

b) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, această sumă să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 27 ianuarie 2009, în conformitate cu art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

Având în vedere prevederile art. 44, 45 si 46 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,

în temeiul art. 73 din Legea nr. 93/2009 si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004, cu modificările ulterioare, sintagma „institutii de credit" se înlocuieste cu sintagma „institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare înscrise în Registrul special".

2. La articolul 2 punctul 1, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) asumarea de angajamente de către institutia de credit si/sau institutia financiară nebancară înscrisă în Registrul special, în numele debitorului, fată de o persoană fizică, o persoană juridică nonbancară, alta decât institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, sau fată de o institutie de credit si/sau institutie financiară nebancară din străinătate;".

3. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Pentru institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special comisionul lunar se retine din contul institutiei de credit ce functionează pe teritoriul României, la care institutia financiară nebancară are contul deschis, al cărei nume va fi comunicat Băncii Nationale a României - Directia stabilitate financiară."

4. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

„Art. 331. - În situatia în care o institutie financiară nebancară va fi radiată din Registrul special deoarece nu mai îndeplineste criteriile de înregistrare în Registrul special, comisionul retinut va fi proportional cu numărul de zile lucrătoare cât a functionat ca institutie financiară nebancară înscrisă în Registrul special, în luna pentru care acesta se retine."

5. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. - Institutiile financiare nebancare radiate din Registrul special deoarece nu mai îndeplinesc criteriile de înregistrare în Registrul special, dar rămân înscrise în Registrul general, îsi pierd calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, începând cu luna în care s-a efectuat radierea."

Art. II. - Dispozitii tranzitorii

(1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de raportare la Centrala Riscurilor Bancare, în termen de cel mult 6 luni de la data eliberării de către Banca Natională a României a documentului care atestă înscrierea acestora în Registrul special.

(2) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special la data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie să se conformeze obligatiei de raportare în termen de 6 luni de la această dată.

(3) Prevederile mentionate la alin. (2) nu se aplică institutiilor financiare nebancare care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt înscrise în Registrul special si au calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, urmând să raporteze în continuare informatiile de risc bancar.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 9/2003 privind societătile de credit ipotecar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru abrogarea unor acte normative emise de Banca Natională a României

 

În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte normative:

1. Regulamentul Băncii Nationale a României nr.10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare;

2. Circulara Băncii Nationale a României nr. 38/1995 privind obligatiile unitătilor bancare referitoare la plătile interbancare compensabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995, cu modificările ulterioare;

3. Norma Băncii Nationale a României nr. 9/2005 privind regimul special de decontare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

1. punctele 3, 4, 5, 15, 16, 17 si 20 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare;

2. articolele 1, 2, 3, 5, 6 si 7 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 9.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.