MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 303/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 303           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 8 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

145. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

751. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

146. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

752. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

147. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

753. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

148. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A..

 

754. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

149. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

 

755. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 430 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Decizia nr. 432 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 

Decizia nr. 433 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si a prevederilor titlului VII din Codul civil

 

Decizia nr. 434 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

524. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Coman Cornel din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

525. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Enciu Niculae

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            522. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Coman Cornel în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            439. - Ordin al ministrului mediului privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu următoarea modificare:

- la articolul 1, litera e) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 751.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 752.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 753.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69 din 4 iunie 2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 4 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. si dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 754.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 219 din 17 decembrie 2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 755.


 

 

DECIZIA Nr. 430

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela lonescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în Dosarul nr. 1.862/320/2008 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. în acest sens, arată că, prin Decizia nr. 755 din 24 iunie 2008, Curtea Constitutională a constatat că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 sunt neconstitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.862/320/2008, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei. Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată într-o cauză având ca obiect o actiune în stabilirea paternitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Judecătoria Târgu Mures sustine că prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii. Astfel, arată că neconstitutionalitatea textului de lege criticat rezultă din faptul că legea nouă, care este mai favorabilă interesului minorului, se aplică si copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar si celor în privinta cărora termenul de prescriptie al dreptului de a introduce cererea de stabilire a paternitătii s-a împlinit înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 1.345/2008, a declarat neconstitutional art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 5 noiembrie 2007, având următorul continut: „Dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.”

Textul de lege criticat este raportat la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă următoarele:

Asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, raportat la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 755 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, si a admis exceptia de neconstitutionalitate, constatând că sintagma „Dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, [...], sunt aplicabile si în cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată” este neconstitutională.

Totodată, asupra acelorasi prevederi criticate, prin raportare la dispozitiile constitutionale care consacră principiul neretroactivitătii legii, Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 1.345 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 decembrie 2008, stabilind că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007, potrivit cărora „Dispozitiile prezentei legi privind [...], precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei, sunt aplicabile si în cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, sunt neconstitutionale.

În aceste conditii, având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei este devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în Dosarul nr. 1.862/320/2008 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 432

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Simion Bărnutîn Dosarul nr. 2.072/219/2008 al judecătoriei Dej.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.072/219/2008, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Simion Bărnut într-o cauză ce are ca obiect o actiune de divort.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 38 alin. 1, raportate la prevederile art. 37 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale, întrucât au un caracter vag, de excesivă generalitate, care creează premisele desfacerii căsătoriei din vina pârâtului si aceasta deoarece nu există o reglementare exactă cu privire la motivele, conditiile si cazurile de desfacere a căsătoriei, folosindu-se doar notiunea de „motive temeinice”.

Totodată, sustine că prevederile art. 43 alin. 1 si art. 42 alin. 1 instituie o inegalitate nejustificată între cei doi soti în ceea ce priveste raporturile cu copiii lor minori, întrucât sotul căruia nu i s-a încredintat minorul pierde automat exercitiul drepturilor părintesti în favoarea celuilalt sot căruia copilul minor i-a fost încredintat spre crestere si educare.

Judecătoria Dej consideră că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei sunt constitutionale. în acest sens, arată că acestea nu implică un regim diferit pentru persoanele aflate în aceeasi situatie, părtile interesate putându-se prevala, fără nicio îngrădire, de toate garantiile procesuale prevăzute de lege. Arată că textele de lege criticate dau expresie regulilor constitutionale privind dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea si educatia copiilor. Consideră că dispozitiile art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt incidente în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei. Din notele scrise ale autorului rezultă, însă, că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având următorul continut:

Art. 37 alin. 2: „Căsătoria se poate desface prin divort.”;

Art. 38 alin. 1: „Instanta judecătorească poate desface căsătoria prin divort atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.”;

Art. 42 alin. 1: „Instanta judecătorească va hotărî, odată cu pronuntarea divortului, căruia dintre părinti vor fi încredintati copiii minori. în acest scop, instanta va asculta părintii si autoritatea tutelară si, tinând seama de interesele copiilor, pe care de asemenea îi va asculta dacă au împlinit vârsta de zece ani, va hotărî pentru fiecare dintre copii, dacă va fi încredintat tatălui sau mamei.”;

Art. 43 alin. 1: „Părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile părintesti.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 26 alin. (1) cu privire la viata intimă, familială si privată si ale art. 49 alin. (1) relative la protectia copiilor si a tinerilor. Totodată, se consideră că textele de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 7 relative la legalitatea incriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată următoarele:

I. Prevederile art. 37 si art. 38 din Codul familiei au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată.

Astfel, prin Decizia nr. 311 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 9 mai 2006, Curtea a constatat că dispozitiile art. 37 din Codul familiei nu fac decât să enumere cauzele de încetare a căsătoriei, una dintre acestea fiind desfacerea prin divort, iar prevederile art. 38 stabilesc conditiile în care instantele judecătoresti pot pronunta divortul, precizând că acesta nu se poate pronunta decât în anumite conditii, si anume când există motive temeinice si numai dacă raporturile dintre soti sunt grav vătămate, încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, conditii ce trebuie îndeplinite cumulativ, asa cum rezultă din text.

Curtea a constatat că, în temeiul textelor de lege criticate, instantele de judecată dispun de instrumente legale pentru a nu permite desfacerea cu usurintă a căsătoriei, actionând astfel în sensul garantiei instituite prin art. 26 alin. (1) din Constitutie.

Solutia si considerentele pronuntate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

De asemenea, deoarece prevederile de lege criticate nu operează nicio distinctie între subiectele de drept supuse incidentei lor, sustinerea pretinsului lor caracter discriminatoriu este lipsită de temei si nu poate fi primită. Totodată, prevederile criticate, reglementând posibilitatea desfacerii căsătoriei prin divort si stabilind competenta instantei judecătoresti de a pronunta divortul, în anumite conditii - când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, nu contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie si nici art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Motivele în baza cărora se poate considera că raporturile dintre soti sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sunt apreciate, în concret, de către instantă, în urma ascultării celor doi soti si a administrării probatoriului în cauză, părtile beneficiind de toate garantiile procesuale pentru respectarea dreptului la un proces echitabil.

Cât priveste protectia copiilor, consacrată constitutional în art. 49 din Legea fundamentală, aceasta se realizează prin încredintarea lor unuia dintre părinti, care îsi exercită drepturile părintesti, celălalt părinte având dreptul de a avea legături personale cu ei, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lor profesională, potrivit prevederilor art. 43 din Codul familiei. Orice hotărâre judecătorească pronuntată de către instantă în procedura de desfacere a căsătoriei prin divort va tine seama de interesul superior al copilului. în acest sens sunt si prevederile art. 42 alin. 1 din Codul familiei cu privire la ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani în vederea pronuntării unei hotărâri cu privire la încredintarea acestuia unuia dintre părinti.

În fine, cât priveste critica autorului exceptiei potrivit căreia prevederile art. 38 alin. 1 si ale art. 37 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale, întrucât au un caracter vag, de excesivă generalitate, Curtea retine, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că, datorită caracterului de generalitate al legilor, redactarea acestora nu poate avea o precizie absolută, una dintre tehnicile de reglementare constând în recurgerea la categorii generale cu scopul evitării rigiditătii excesive si al adaptării la noile situatii sociale ce se pot ivi. Interpretarea si aplicarea unor asemenea dispozitii depind de practica instantelor judecătoresti, în speta de fată, motivele temeinice pentru desfacerea căsătoriei, prin divort, urmând a fi apreciate, în concret, de către instantă.

II. Prin Decizia nr. 1.122 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2008, Curtea a retinut că art. 42 alin. 1 din Codul familiei nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si ale art. 49 alin. (1) relative la protectia copiilor si a tinerilor, ascultarea autoritătii tutelare si a minorului care a împlinit 10 ani având în vedere pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să tină seama de interesul acestuia. Acest text de lege nu împiedică părtile să-si formuleze în mod egal apărările pe care le consideră necesare în cadrul procesului de încredintare a minorului, dreptul la un proces echitabil fiind, astfel, garantat.

III. În ceea ce priveste prevederile art. 43 alin. 1 din Codul familiei care stabilesc că părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile părintesti, Curtea constată că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, aplicarea lor fiind subsecventă pronuntării de către instanta de judecată a încetării căsătoriei prin divort.

Curtea retine că părintele divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională fată de celălalt părinte, căruia i s-a încredintat copilul, acesta fiind tinut să îi asigure fostului său sot, care si-a păstrat calitatea de părinte, realizarea efectivă a drepturilor conferite de lege. O atare conduită cooperantă este impusă de împrejurarea că drepturile mentionate constituie mijloace pentru îndeplinirea obligatiilor pe care le are orice părinte fată de copilul său si care subzistă atât timp cât părintele nu este decăzut din drepturile părintesti. Astfel, Curtea constată că dreptul părintelui căruia nu i s-a încredintat copilul de a avea legături personale cu acesta este recunoscut în considerarea interesului exclusiv al copilului.

Totodată, Curtea constată că desfacerea căsătoriei prin divort si, implicit, separarea părintilor duce, evident, la modificarea modului de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti fată de copil. Diferentierile sunt determinate de separarea părintilor si de imposibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a acelorasi modalităti de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti.

În fine, Curtea retine că dispozitiile art. 7 relative la legalitatea incriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au incidentă în prezenta cauză, domeniul de aplicare al acestor dispozitii plasându-se în materie penală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Simion Bărnutîn Dosarul nr. 2.072/219/2008 al Judecătoriei Dej.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 433

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si a prevederilor titlului VII din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

            Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si a prevederilor titlului VII din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Andree Prodcom” - S.R.L.în Dosarul nr. 1.761/94/2007/RJ al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, deoarece autorul acesteia nu a formulat motive de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.761/94/2007/RJ, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si a prevederilor titlului VII din Codul civil. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Andree Prodcom” - S.R.L. într-o cauză ce are ca obiect o actiune în evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că textele de lege criticate creează un regim discriminatoriu între proprietatea publică si proprietatea privată.

Judecătoria Buftea consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în acest sens, arată că presedintele consiliului judetean are drepturile si obligatiile stabilite de lege pentru îndeplinirea functiei pe care o exercită, iar printre acestea nu se numără luarea vreunei măsuri care să aducă atingere dreptului de proprietate sau libertătii economice. Totodată, arată că instituirea unui regim mai restrictiv în privinta bunurilor proprietate publică nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 21, 44 si 45.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. în acest sens, arată că acestea nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, nu restrâng accesul liber la justitie, ci reglementează atributiile consiliului judetean, cadrul legal al administrării bunurilor din domeniul public si contractul de locatiune. Totodată, arată că prevederile criticate constituie expresia aplicării principiilor constitutionale în materia dreptului de proprietate, acestea reglementând materia administrării bunurilor aflate în proprietatea publică a statului. De asemenea, apreciază că dispozitiile constitutionale ale art. 45 nu au incidentă în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie:

- Prevederile art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, având următorul continut:

Art. 104 alin. (1) lit. f): „Presedintele consiliului judetean îndeplineste, în conditiile legii, următoarele categorii principale de atributii: [...]

f) alte atributii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judetean.”;

Art. 122: „Toate bunurile apartinând unitătilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezintă anual de către primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionării bunurilor.”

- Prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, având următorul continut: „(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritătilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local.

(2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul si să dispună de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-si exercită drepturile si nu-si execută obligatiile născute din actul de transmitere.

(4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instantă titularul acestui drept va sta în nume propriu. în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia să arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.

(5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finantelor, iar unitătile administrativ-teritoriale, de către consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, presedintelui consiliului judetean sau primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în fata instantei.

(6) Dispozitiile alin. (4) si (5) sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate.”

- Prevederile titlului VII -„Despre contractul de locatiune” din Cartea III -„Despre diferite moduri prin care se dobândeste proprietatea” a Codului civil, care cuprinde: cap. I -„Dispozitii generale”, cap. II - „Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale”, cap. III - „Despre regulile particulare la închiriere”, cap. IV - „Despre regulile particulare la arendare”, sectiunea I - .Arendare pe ban? si sectiunea a ll-a -.Arendare pe fructe”, cap. V - „Despre locatiunea lucrărilor”.

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 44 privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată si ale art. 45 privind libertatea economică.

Analizând motivele de neconstitutionalitate invocate, Curtea constată că acestea nu pot fi retinute pentru următoarele considerente:

Astfel, în art. 1 din Legea nr. 215/2001 se reglementează regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale. Printre autoritătile administratiei publice locale se numără si consiliul judetean, ales în conditiile legii, si care coordonează activitatea consiliilor comunale, orăsenesti si municipale. Consiliul judetean îndeplineste atributii privind gestionarea patrimoniului judetului, potrivit art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 si, în exercitarea acestor atributii, acesta hotărăste modul de administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a judetului, precum si a serviciilor publice de interes judetean, precum si vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judetului, în conditiile legii. Totodată, presedintele consiliului judetean, având calitatea de ales local, în asigurarea liberului exercitiu al mandatului, îndeplineste o functie de autoritate publică si răspunde în fata alegătorilor de buna functionare a administratiei publice judetene. Potrivit prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, presedintele consiliului judetean îndeplineste, în conditiile legii, alte atributii sau sarcini date de consiliul judetean, de vreme ce, potrivit art. 103 din aceeasi lege, presedintele asigură respectarea, printre altele, a hotărârilor acestuia, punerea în aplicare a legilor, cu respectarea dispozitiilor Constitutiei.

Curtea retine, totodată, că prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 reprezintă o transpunere a dispozitiilor constitutionale ale art. 136 alin. (4) potrivit cărora „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. în conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.”

În fine, în legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 16, 21, 44 si 45 din Constitutie, Curtea constată că acestea sunt cuprinse în Titlul II din Constitutie „Drepturile, libertătile si îndatoririle fundamentale”, care îi priveste pe cetăteni, iar nu autoritătile administratiei publice locale. Or, În cauză, textele de lege criticate dispun atât cu privire la consiliul judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, cât si cu privire la regimul juridic al bunurilor din proprietatea publică, astfel că dispozitiile din Constitutie mentionate nu au incidentă în cauză.

Cât priveste prevederile titlului VII din Codul civil, Curtea constată că acestea reprezintă dreptul comun în materia contractului de locatiune, în acord cu dispozitiile constitutionale invocate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) si art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, precum si a prevederilor titlului VII din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Andree Prodcom” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.761/94/2007/RJ al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 434

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

            Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vulcan” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 38.774/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde Lucian Dumitrescu, consilierul juridic al autorului exceptiei, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Consilierul juridic solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, reiterând criticile de neconstitutionalitate  din notele scrise depuse la instanta de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionalitate cu privire la textul de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 38.774/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Vulcan” - S.A. din Bucuresti într-o cauză ce are ca obiect o actiune în revendicare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat limitează caracterul exclusiv si absolut al exercitării dreptului de proprietate, atenuându-l prin formularea sintagmei generale „în limitele determinate de lege”. Astfel, în opinia acestuia, o asemenea prevedere arbitrară si incompletă anulează însăsi esenta ideii de garantare a dreptului de proprietate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că prevederile art. 480 din Codul civil sunt constitutionale, garantând pe deplin dreptul de proprietate în raport de dispozitiile Constitutiei, buna sau reaua-credintă analizată prin compararea titlurilor invocate de părti fiind rezultatul practicii judecătoresti.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 480 din Codul civil sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 480 din Codul civil, având următorul continut:

„Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1), (2) si (8) referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată si, potrivit cărora, averea dobândită licit nu poate fi confiscată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 480 din Codul civil Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 873 din 30 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 17 ianuarie 2007, Decizia nr. 925 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, si Decizia nr. 937 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 21 noiembrie 2007, Decizia nr. 323 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 1 aprilie 2008, statuând că aceste prevederi sunt constitutionale. Curtea a retinut că dispozitiile art. 480 din Codul civil dau definitia legală a proprietătii, precizând că dreptul de proprietate este atât un drept absolut, ce rezultă din exercitarea celor trei atribute ale acestui drept real - usus, fructus si abusus - cât si un drept exclusiv, din punctul de vedere al titularului care îl poate exercita în mod liber, cu respectarea, însă, a ordinii publice si a dispozitiilor imperative ale legii. Astfel, textul de lege criticat este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vulcan” - S.A. în Dosarul nr. 38.774/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a lll-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Coman Cornel din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Coman Cornel i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 524.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Enciu Niculae

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Enciu Niculae exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Călărasi până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 525.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Coman Cornel în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Coman Cornel se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 522.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.639/N.N. din 16 aprilie 2009,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

 

ministrul mediului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modelul de cerere de autorizare/ reînnoire a autorizatiei privind utilizarea în conditii de izolare clasa 1, 2, 3 sau 4 a microorganismelor modificate genetic, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă formularul-tip pentru solicitarea de informatii suplimentare de către autoritatea competentă, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă formularul-tip pentru acceptarea respingerea dosarului de notificare de către autoritatea competentă, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 439.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

de autorizare/reînnoire a autorizatiei privind utilizarea în conditii de izolare clasa 1, 2, 3 sau 4 a microorganismelor modificate genetic

 

- model -

 

Către.............................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii competente)

Referitor la:

......................................................................................................................................................................

(denumirea notificării)

Subsemnatul/Subsemnata............................................................., reprezentant legal/împuternicit al notificatorului:

......................................................................................................................................................................

Sediul social:. ................................................................................................................................................

Telefon: ................................ Fax: ................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului:..

Cod unic de înregistrare: ..................................................................................................................................

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008, prin prezenta solicităm n/autorizarea / □ reînnoirea autorizatiei pentru utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic Clasa 1 n/Clasa 2n/Clasa 3n/Clasa 4n, în scopul...1

 

Data …………

Semnatura ……………..

Stampila

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR-TIP

pentru solicitarea de informatii suplimentare de către autoritatea competentă

 

Antet autoritatea competentă

 

Către.............................................................................................................................................................

(denumirea notificatorului)

Referitor la Dosarul de notificare cu numărul/data.............., înregistrat la............................... (denumirea autoritătii competente)

vă comunicăm faptul că acesta trebuie completat, în termen de 9 zile, cu următoarele informatii suplimentare:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Data …………

Director general,

.......................................

Stampila autoritătii competente

 

ANEXA Nr. 3

 

FORMULAR-TIP

pentru acceptarea/respingerea dosarului de notificare de către autoritatea competentă

 

Antet autoritatea competentă

 

Către.............................................................................................................................................................

(denumirea notificatorului)

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2007privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008, în urma parcurgerii procedurii de notificare în termen legal, vă informăm că a fost acceptat1 n/respins □ Dosarul de notificare numărul/data.

Privind ......................................................................................................................................................................

 

Data …………

Director general,

.......................................

Stampila autoritătii competente


1 În cazul acceptării dosarului de notificare, începând cu data prezentului formular, se initiază procedura de autorizare.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.