MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 449/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 449            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.107. - Decret pentru numirea în functie a unui procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 

1.108. - Decret pentru numirea în functie a procurorului sef al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

1.109. - Decret pentru numirea în functie a unui procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 

1.110. - Decret pentru numirea în functie a procurorului militar sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 466 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 468 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 714 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor tn România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

618. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

 

704. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. - Regionala Căi Ferate Timisoara, în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

723. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

 

724. - Hotărâre pentru includerea unui imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Directiei Judetene de Statistică Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            68. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functie a unui procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gâlcă Carmen Argentina se numeste în functia de procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru o nouă perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functie a procurorului sef al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Doru Florin Tulus se numeste în functia de procuror sef al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru o nouă perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.108.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functie a unui procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Laura Oprean se numeste în functia de procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functie a procurorului militar sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Ion se numeste în functia de procuror militar sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.110.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 466

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Somna Ristea în Dosarul nr. 17.648/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se prezintă partea Răsvan-Mihai Dobrescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei, arătând că asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, Curtea s-a mai pronuntat prin mai multe decizii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 1.403 Rdin 7 august 2008, pronuntată în Dosarul nr. 17.648/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Somna Ristea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege este neconstitutional datorit㠄imposibilitătii chiriasului sau a proprietarului în temeiul Legii nr. 112/1995, al cărui contract de vânzare-cumpărare a fost declarat nul, de a închiria, subînchiria, de a ceda folosinta imobilului respectiv sau de a schimba destinatia bunului".

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, prevederi care au următorul continut: „Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică: [...]

g) În cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioară a locuintei fără consimtământul scris al proprietarului si fără aprobările legale;".

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 privind economia.

Examinând exceptia, Curtea constată că prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile constitutionale invocate în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 363 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 15 septembrie 2005, Curtea a statuat că textul de lege criticat nu instituie privilegii sau discriminări între cetăteni si nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi al acestora, tratamentul egal impunându-se doar pentru cei aflati în situatii identice. Dispozitiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar si pe chirias, stabilind, pe de o parte, în ce măsură proprietarul poate refuza în mod justificat prelungirea contractului, iar, pe de altă parte, dând chiriasului posibilitatea de a-si apăra dreptul locativ în conditiile în care nu i se poate reprosa vreo conduită culpabilă.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea art. 53 din Constitutie, prin aceeasi decizie, făcând referire la jurisprudenta anterioară, Curtea a constatat că nicio prevedere din această ordonantă nu pune în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale si nici exercitarea cu bună-credintă a unor asemenea drepturi sau libertăti.

Si, în fine, cu privire la critica de neconstitutionalitate vizând încălcarea art. 135 din Constitutie, Curtea, prin Decizia nr. 566 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, făcând, de asemenea, referire la jurisprudenta sa anterioară, a retinut c㠄măsurile de protectie a chiriasilor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 îsi au temeiul constitutional în prevederile [...] art. 135 alin. (2) lit. f) din Constitutie, finalitatea acestei ordonante fiind aceea de a reglementa raporturile dintre chiriasi si proprietari, precum si de a oferi solutii juridice situatiilor litigioase ivite în procesul aplicării Legii nr. 112/1995, prin utilizarea unor mijloace juridice, asigurându-se totodată posibilitatea pentru proprietar de valorificare a atributelor dreptului său de proprietate si, în acelasi timp, protectia chiriasilor împotriva unor eventuale abuzuri".

Considerentele si solutia acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Somna Ristea în Dosarul nr. 17.648/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 468

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei

pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de loan Lica si Corneliu-Adrian Lica în Dosarul nr. 17.855/301/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece autorii acesteia nu motivează în ce constă neconstitutionalitatea prevederilor de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 septembrie 2008 pronuntată în Dosarul nr. 17.855/301/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de loan Lica si Corneliu-Adrian Lica.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia indică doar texte constitutionale, pretins a fi încălcate, fără a motiva în ce constă contrarietatea cu dispozitiile constitutionale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor art. 16 si 44 din Constitutie. în ce priveste art. 27 si 41 din Constitutie, invocate ca fiind încălcate, arată că acestea nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 3, 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, prevederi care au următorul continut:

- Art. 3: „Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele locative folosite de unităti de învătământ sau de asezăminte social-culturale, redobândite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.";

- Art. 4: „Pentru imobilele - terenuri si constructii - redobândite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora si folosite la data cererii de retrocedare de unităti de învătământ, de asezăminte social-culturale sau de institutii publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.";

- Art. 13 lit. a): „Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:

a) În cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7;".

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 27 privind inviolabilitatea domiciliului, art. 41 privind munca si protectia socială a muncii si art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii indiferent de titular.

Examinând exceptia, Curtea retine următoarele:

Unele texte, precum si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, în ansamblu, precum si unele dintre textele ei, printre care si textul art. 13, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 88 din 4 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000, Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, precum si Decizia nr. 566 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Curtea a statuat în sensul constitutionalitătii prevederilor acestei ordonante.

Curtea a decis că măsurile de protectie a chiriasilor, instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, îsi au temeiul constitutional în art. 47 alin. (1) si în cele ale art. 135 alin. (2) lit. f) din Constitutie, finalitatea acestei ordonante fiind aceea de a reglementa raporturile dintre chiriasi si proprietari, de a oferi solutii juridice situatiilor litigioase ivite în procesul aplicării Legii nr. 112/1995, prin utilizarea unor mijloace juridice, asigurându-se totodată posibilitatea pentru proprietar de exercitare a atributelor dreptului său de proprietate dar, în acelasi timp, si protectia chiriasilor împotriva unor eventuale abuzuri.

Curtea a mai retinut în jurisprudenta sa că protectia temporară a chiriasilor, inclusiv în conditiile retrocedării imobilelor către fostii proprietari, se realizează prin diverse modalităti juridice, cum sunt: prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de 3 sau 5 ani, după caz, asigurarea stabilitătii în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului acestora la reînnoirea contractului de închiriere si crearea unor garantii împotriva unor evacuări abuzive, precum si reglementarea unui drept de preemptiune în cazul vânzării locuintelor de către proprietari.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 42 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, că reglementarea contractului de închiriere nu priveste regimul juridic al proprietătii.

Si, în fine, Curtea observă că dispozitiile art. 27 si 41 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 si art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de loan Lica si Corneliu-Adrian Lica în Dosarul nr. 17.855/301/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 714

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Gondal Bilal Ahmad în Dosarul nr. 7.675/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care face obiectul Dosarului nr. 35D/2009 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 199D/2009, nr. 311 D/2009, nr. 312D/2009, nr. 313D/2009 si nr. 459D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Aii Ansar si Muhammad Nawaz în dosarele nr. 7.676/2/2008 si, respectiv, nr. 7.677/2/2008 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si de Zargar Javed Iqbal, Muhammad Zaman si Muhammed Shabbir Hussain în dosarele nr. 1.431/59/2008, nr. 1.430/59/2008 si, respectiv, nr. 1.429/59/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

De asemenea, Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 201D/2009 si nr. 636D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, exceptie ridicată de Zahid Hussain si Arshad Mahmood în dosarele nr. 7.680/2/2008 si, respectiv,nr. 7.679/2/2008 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, observând identitatea partială de obiect a dosarelor strigate, din oficiu, pune în discutie conexarea acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 199D/2009, nr. 201D/2009, nr. 311D/2009, nr. 312D/2009, nr. 313D/2009, nr. 459D/2009 si nr. 636D/2009 la Dosarul nr. 35D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile pronuntate în dosarele nr. 7.675/2/2008, nr. 7.676/2/2008, nr. 7.680/2/2008, nr. 7.677/2/2008 si nr. 7.679/2/2008 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si în dosarele nr. 1.431/59/2008, nr. 1.430/59/2008 si nr. 1.429/59/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal, Curtea Constitutională a fost sesizată cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, precum si a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din acelasi act normativ.

Exceptiile au fost ridicate de Gondal Bilal Ahmad, Aii Ansar, Zahid Hussain, Muhammad Nawaz, Arshad Mahmood si, respectiv, de Zargar Javed Iqbal, Muhammad Zaman si Muhammed Shabbir Hussain în cauze având ca obiect solutionarea cererilor formulate în vederea prelungirii duratei de luare în custodie publică a acestora de către Oficiul Român pentru Imigrări.

În motivarea exceptiilor, având un continut similar, se sustine, în esentă, că textele de lege criticate încalcă dreptul la apărare si dreptul de acces liber la justitie, întrucât nu reglementează o procedură clară de prelungire a perioadei de luare în custodie publică si deoarece limitează durata procedurii. Se arată că se aduce o gravă atingere independentei judecătorului, care nu pronuntă solutia în urma examinării tuturor sustinerilor părtilor si probelor administrate, aceasta fiind impusă de însusi textul de lege criticat. în opinia autorilor exceptiilor, este nesocotit si principiul egalitătii părtilor în proces, întrucât textul de lege criticat exceptează Ministerul Administratiei si Internelor, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă. Se sustine că, în cadrul procesului prin care se solicită prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor, nu se respectă toate garantiile procesuale prevăzute de lege. în fine, precizează că măsura este privativă de libertate, constituind si o restrângere a libertătii de circulatie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că dispozitiile art. 95 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu încalcă dispozitiile din Constitutie invocate de autorii exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază, în punctele de vedere trimise în dosarele nr. 35D/2009, 199D/2009 si 459D/2009, că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului opinează că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au

comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportorsi concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 97 alin. (5) si (7): „(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanta trebuie să se pronunte înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instantei este irevocabilă.

(7) În situatia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1) sau acesta formulează pentru prima dată o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, măsura luării în custodie publică încetează de drept. La formularea unei a doua cereri, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la o nouă procedură."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) care stabileste că libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile, art. 24 care garantează dreptul la apărare si art. 124 alin. (3) potrivit căruia judecătorii sunt independenti si se supun numai legii. De asemenea, invocă si dispozitiile art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevăd că nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia cazului în care este vorba despre arestarea sau detentia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, atât în varianta anterioară republicării din 2008, cât si în forma actuală, care, de altfel, a consacrat aceeasi solutie legislativă. în acest sens, pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 773 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 19 decembrie 2006, Decizia nr. 28 din 13 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 27 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 384 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009. Prin deciziile amintite, analizând criticile prin prisma acelorasi dispozitii constitutionale ca cele invocate în cauza de fată, Curtea a statuat, în esentă, că prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României constituie o măsură solicitată unei instante de judecată, respectiv curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, si hotărâtă de aceasta în cadrul unui proces care întruneste toate exigentele cerute unui proces echitabil într-o societate democratică. Sunt astfel garantate atât accesul liber la justitie al pârâtului si exercitarea dreptului la apărare, cât si independenta judecătorului, acesta urmând să hotărască în mod liber, nicio prevedere din textele de lege criticate nefiind de natură să îl directioneze în mod automat spre o anumită solutie.

În ceea ce priveste sustinerea referitoare la exceptarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă, Curtea constată că autorii exceptiei sunt de fapt nemultumiti de lipsa din cuprinsul textelor de lege criticate a unor prevederi care să impună acestei autorităti obligatia plătii unei astfel de taxe. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios constitutional nu poate să modifice sau să completeze textele de lege ce îi sunt supuse controlului, asemenea atributii intrând în competenta exclusivă a puterii legislative.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, ridicată de Gondal Bilal Ahmad, Aii Ansar, Zahid Hussain, Muhammad Nawaz si Arshad Mahmood în dosarele nr. 7.675/2/2008, nr. 7.676/2/2008, nr. 7.680/2/2008, nr. 7.677/2/2008 si, respectiv, nr. 7.679/2/2008 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si de Zargar Javed Iqbal, Muhammad Zaman si Muhammed Shabbir Hussain în dosarele nr. 1.431/59/2008, nr. 1.430/59/2008 si, respectiv, nr. 1.429/59/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană si necesitatea de a transpune în legislatia internă până la data de 30 iunie 2009 prevederile Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plată a compensatiilor, se impune modificarea cadrului legal în domeniul garantării depozitelor.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgenta:

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Fondul, în calitate de schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea plătii compensatiilor către deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în prezenta ordonantă.

(2) Fondul poate desfăsura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit.

(3) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situatii tranzitorii derivând din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiată printr-un titlu de creantă emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevăzute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare;

b) depozit garantat - orice depozit aflat în evidenta institutiei de credit, care nu se încadrează în categoriile prevăzute în anexă si aferent căruia Fondul asigură plata compensatiei;

c) depozit indisponibil - depozit datorat si exigibil care nu a fost plătit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de către o institutie de credit aflată în oricare din următoarele situatii:

(i) Banca Natională a României a constatat că institutia de credit în cauză nu este capabilă, din motive legate direct de situatia sa financiară, să plătească depozitul si nu are perspective imediate de a putea să o facă;

(ii) a fost pronuntată o hotărâre judecătorească de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, înainte ca Banca Natională a României să constate situatia prevăzută la pct. (i);

d) compensatie - suma pe care Fondul o plăteste fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, în limita plafonului de garantare si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă;

e) deponent garantat - titularul depozitului garantat sau, după caz, persoana îndreptătită la sume din respectivul depozit;

f) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării per deponent garantat si per institutie de credit, stabilit conform legii;

g) contributie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către institutiile de credit participante la Fond, conform prevederilor prezentei ordonante;

h) cont comun - contul deschis în numele a două sau mai multe persoane ori contul asupra căruia au drepturi două sau mai multe persoane si asupra căruia se pot dispune operatiuni sub semnătura a cel putin uneia dintre aceste persoane;

i) institutie de credit - entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si în acordarea de credite în cont propriu; pentru scopul prezentei ordonante, în cazul unei retele cooperatiste de credit este considerată institutie de credit casa centrală;

j) institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României - institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state terte.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a), pentru calculul soldului creditor se aplică regulile privind compensarea conform conditiilor legale si contractuale aplicabile depozitului.

(5) Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonante si care nu au fost definite la alin. (3) au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare."

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Toate institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României sunt obligate să participe la Fond în conditiile prezentei ordonante, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din străinătate. în cazul organizatiilor cooperatiste de credit, casa centrală participă la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.

(2) Depozitele plasate la institutiile de credit cu sediul în alte state membre, care operează în România, sunt garantate în conditiile prevăzute de legislatia aplicabilă din statul membru de origine. Sucursala din România a unei institutii de credit având sediul într-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, în cazul în care schema de garantare, oficial recunoscută în statul membru de origine, la care participă institutia de credit în cauză prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai restrânsă decât cea stabilită prin prezenta ordonantă; participarea se efectuează numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit persoane juridice române nu participă la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în state terte care impun obligatia participării la o altă schemă de garantare a depozitelor, recunoscută oficial de respectivul stat tert.

(4) Institutiile de credit persoane juridice române pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în alte state membre la o schemă de garantare a depozitelor recunoscută oficial în statul membru gazdă, dacă aceasta asigură un plafon de garantare superior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai extinsă decât cea stabilită prin prezenta ordonantă, pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de Fond potrivit prezentei ordonante.

(5) Fondul trebuie să depună diligentele necesare pentru a încheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participă institutiile de credit care functionează în România printr-o sucursală participantă la Fond, în care vor fi stabilite cel putin procedurile aplicabile pentru plata compensatiilor deponentilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor si conditiilor stabilite de prezenta ordonantă.

(6) Fondul poate încheia acorduri de cooperare si cu alte scheme de garantare decât cele prevăzute la alin. (5)."

3. Titlul capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Depozitele indisponibile"

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Institutia de credit căreia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat si exigibil si nu a fost în măsură să îsi îndeplinească obligatia de plată conform conditiilor contractuale si legale aplicabile trebuie să notifice Băncii Nationale a României acest fapt în maximum două zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) Notificarea va cuprinde informatii cu privire la motivele neefectuării plătii si cu privire la perspectivele imediate de îndeplinire a acestei obligatii."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Banca Natională a României analizează dacă institutia de credit se regăseste în situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care s-a încredintat pentru întâia dată că institutia de credit nu a plătit depozite datorate si exigibile si, în cazul în care se confirmă încadrarea institutiei de credit în situatia mentionată, informează în aceeasi zi institutia de credit în cauză si Fondul referitor la constatarea faptului că depozitele au devenit indisponibile.

(2) În scopul aplicării alin. (1) se consideră că Banca Natională a României s-a încredintat pentru întâia dată că institutia de credit nu a plătit depozite datorate si exigibile, în următoarele situatii:

a) Banca Natională a României a fost notificată de institutia de credit conform prevederilor art. 3;

b) Banca Natională a României, în cursul propriilor investigatii, desi nu a fost notificată conform prevederilor art. 3, constată că institutia de credit se regăseste în situatia descrisă la art. 3;

c) autoritatea competentă din statul membru de origine a unei institutii de credit care functionează în România printr-o sucursală participantă la Fond în conditiile art. 21 alin (2) a notificat Banca Natională a României cu privire la faptul că depozitele institutiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.

(3) În situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Natională a României instituie măsura de administrare specială a institutiei de credit autorizate în cauză, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător."

6. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Compensatiile"

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Fondul garantează, în limitele si conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, depozitele, în orice monedă, la o institutie de credit participantă, cu exceptia depozitelor care se încadrează în categoriile de depozite prevăzute în lista din anexa la prezenta ordonantă.

(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care depozitele constituite la o institutie de credit participantă devin indisponibile, Fondul asigură plata compensatiilor, în limita plafonului de garantare.

(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(4) Echivalentul în lei al plafonului de garantare si, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensatiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Natională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile."

8. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Nivelul compensatiei se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi dată ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia de plătit este limitată la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit prezentei ordonante.

(2) În cazul unui cont comun, nivelul compensatiei se determină, conform dispozitiilor alin. (1), pentru fiecare deponent garantat ce detine o cotă-parte din soldul contului, luându-se în calcul cota la care acesta este îndreptătit conform prevederilor contractuale si/sau legale. în absenta unor astfel de prevederi, pentru scopul determinării compensatiilor, soldul contului comun va fi divizat în părti egale între deponentii în cauză.

(3) În situatia în care un deponent nu este îndreptătit la sume aflate într-un cont, sumele pentru care acesta nu este îndreptătit se includ în calculul compensatiei datorate persoanei îndreptătite la acestea, cu conditia ca persoana îndreptătită să fie identificată sau identificabilă anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile. Dacă există mai multe persoane îndreptătite, pentru determinarea compensatiei datorate fiecăreia se aplică prevederile alin. (2), în mod corespunzător.

(4) În cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensatiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca si când ar apartine unui singur deponent.

(5) Dacă un deponent garantat se află sub urmărire penală pentru infractiunea de spălare a banilor, Fondul poate suspenda plata compensatiei pentru acesta, la solicitarea organelor abilitate legal, până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive."


9. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Al. 61. - (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenta în permanentă a unei evidente complete si exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiei de credit fată de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinării valorii compensatiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii listei compensatiilor de plătit.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărui trimestru, institutiile de credit participante raportează Fondului informatiile prevăzute la alin. (1), pe structura prevăzută în reglementările emise de acesta.

(3) Sumele aferente depozitelor si obligatiilor unui deponent garantat fată de institutia de credit înregistrate în evidentele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensatiilor de plată, fiind prezumate a fi corecte si exacte, în măsura în care deponentul interesat nu probează contrariul."

10. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) contributiile initiale, anuale si speciale ale institutiilor de credit;".

11. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se completează cu un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. de la Guvern, potrivit dispozitiilor art. 14 alin (5)."

12. La articolul 7, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Pentru asigurarea resurselor financiare ale Fondului fiecare institutie de credit autorizată de Banca Natională a României este obligată să acorde anual, la cererea Fondului, o linie de credit stand-by în lei. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate, de regulă, până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an. Fondul va plăti din resursele sale financiare, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de maximum 0,5% pentru sumele neutilizate.

(6) Ordinea utilizării resurselor se stabileste de Fond, pornind de la principiul optimizării costurilor."

13. La articolul 8, alineatele (2), (3) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Plata contributiilor initiale, anuale, si a celor speciale ale institutiilor de credit se efectuează prin creditarea conturilor curente ale Fondului.

(3) Contributia initială se plăteste în termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României, respectiv, în cazul sucursalelor institutiilor de credit cu sediul în alte state membre, de la data obtinerii calitătii de participant la Fond. Cuantumul contributiei initiale ce trebuie plătită de către institutiile de credit se stabileste după cum urmează:

a) institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României plătesc o contributie initială echivalentă cu 1% din capitalul initial reglementat aplicabil;

b) sucursalele institutiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în conditiile art. 21 alin. (2) plătesc o contributie initială al cărei nivel va fi determinat conform criteriilor stabilite prin reglementările emise de Fond;

c) casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contributie initială de 1% din capitalul agregat reglementat al retelei.

(6) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum si institutiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare sunt scutite de la plata contributiei initiale."

14. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În cazul sucursalelor prevăzute la art. 21 alin. (2), dobândirea calitătii de participant este conditionată de plata contributiei."

15. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Fiecare institutie de credit participantă plăteste Fondului o contributie anuală a cărei valoare se obtine prin aplicarea cotei procentuale stabilite de către Fond, cu aprobarea Băncii Nationale a României, asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul în lei al soldului depozitelor garantate de Fond, aflate în evidenta institutiei de credit participante, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contributiei.

În cazul sucursalelor ce dobândesc această calitate în conditiile art. 21 alin. (2), prevederile se aplică în mod corespunzător.

În cazul organizatiilor cooperatiste de credit, soldul depozitelor garantate se calculează pe baza situatiei agregate a soldurilor reprezentând depozitele garantate aflate în evidenta casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

(2) Cota procentuală anuală se comunică institutiilor de credit de către Fond până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată si nu poate depăsi nivelul maxim de 0,5%.

(3) Contributia anuală a fiecărei institutii de credit se determină pe baza declaratiilor transmise de către aceasta Fondului prin intermediul unui formular, ale cărui format si dată de raportare se stabilesc de către Fond.

(4) Prima contributie anuală datorată Fondului de către o institutie de credit nou-participantă se va calcula prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, respectiv de la data acceptării ca participant în cazul sucursalelor din state membre, până la sfârsitul anului. în cazul în care o institutie de credit ajunge în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), baza de calcul a contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a ajuns în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c). Contributia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilită în conditiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care ajunge în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c). Contributiile datorate si neachitate Fondului de către institutiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea respectivelor institutii de credit.

(5) Fiecare institutie de credit participantă este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contributia anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond. în conditiile în care plata contributiei anuale nu se efectuează în termenul stabilit, prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Contributiile anuale efectuate de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."

16. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor, Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar conditiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

17. Titlul capitolului VI se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Plata compensatiilor"

18. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Fondul asigură efectuarea plătii compensatiilor către deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în prezenta ordonantă.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2), nu se datorează compensatii pentru depozitele rezultate din tranzactii în legătură cu care au fost pronuntate hotărâri judecătoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor.

(3) Stabilirea încadrării depozitelor în categoria celor prevăzute la alin. (2) se realizează de Fond, pe baza informatiilor primite de la autoritătile competente, de la institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instantă, după caz.

(4) Deponentii garantati sunt exceptati de la aplicarea oricăror comisioane, taxe ori impozite pentru compensatiile primite."

19. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii), Fondul stabileste data începerii plătii compensatiilor, durata efectuării plătilor si modalitatea de plată a compensatiilor si asigură publicarea în cel mai scurt timp a acestor informatii pe website-ul Fondului si în cel putin două ziare de circulatie natională.

(2) Obligatia de a publica informatiile prevăzute la alin. (1) la sediul tuturor unitătilor teritoriale revine institutiei de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile, precum si institutiei de credit ce a fost mandatată pentru efectuarea plătii compensatiilor.

(3) Plata compensatiilor trebuie să înceapă, conform datei stabilite de Fond potrivit dispozitiilor alin. (1), în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), Banca Natională a României poate aproba, la solicitarea Fondului în circumstante absolut exceptionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucrătoare a termenului pentru începerea plătii compensatiilor.

(5) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

a) institutiile de credit care vor fi mandatate să efectueze plata compensatiilor, inclusiv unitătile teritoriale ale acestora;

b) perioada în care plata compensatiilor poate fi efectuată prin unitătile institutiilor de credit mandatate;

c) procedura de obtinere a compensatiilor neachitate în perioada prevăzută la lit. b);

d) modalitătile de plată, documentele, conditiile si formalitătile necesare pentru obtinerea compensatiei;

e) procedura de solutionare a contestatiilor referitoare la datele cuprinse în listele în baza cărora se realizează plata compensatiilor.

(6) Termenele prevăzute pentru începerea plătii compensatiilor si pentru durata efectuării plătilor, mentionate în prezentul articol, nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensatiei unui deponent garantat care nu a fost în măsură să îsi valorifice acest drept în termenele de mai sus."

20. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Deponentii garantati care au nemultumiri legate de compensatii pot sesiza Fondul, în scris, pentru solutionarea situatiei lor.

(2) Fondul este obligat să răspundă acestor sesizări în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii lor.

(3) În situatia în care persoanele mentionate la alin. (1) nu sunt multumite cu solutia continută de răspunsul Fondului, se pot adresa instantei judecătoresti competente."

21. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă transmite Fondului în ziua următoare constatării indisponibilitătii depozitelor informatiile prevăzute la art. 61 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, institutia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă transmite Fondului orice informatii rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acuratetei informatiilor transmise potrivit alin. (1).

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), institutia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă poate transmite Fondului informatiile de care nu a avut cunostintă în termenul prevăzut la alin. (2) si după expirarea acestui termen."

22. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - În baza informatiilor prevăzute la art. 19, Fondul verifică lista compensatiilor de plătit transmisă de institutia de credit sau de lichidatorul desemnat si întocmeste lista finală, pe care o transmite institutiei de credit mandatate să efectueze plătile către deponentii garantati cu cel putin 24 de ore anterior datei începerii plătii compensatiilor."

23. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) În vederea efectuării plătii compensatiilor, Fondul mandatează una sau mai multe institutii de credit, selectate pe baza unor criterii stabilite prin reglementările emise de acesta.

(2) Până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an, Consiliul de administratie al Fondului stabileste pentru perioada următoarelor 12 luni, cu aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, institutiile de credit mandatate potrivit alin. (1)."

24. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Fără a aduce atingere altor drepturi ale deponentilor garantati, Fondul se subrogă în drepturile acestora pentru o sumă egală cu suma compensatiei datorate potrivit listei finale a compensatiilor de plătit, prevăzută la art. 20.

(2) În situatia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (ii), Fondul înregistrează, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare,


În registrul grefei tribunalului suma compensatiilor pe care urmează a le plăti deponentilor garantati, rezultată din situatia întocmită conform art. 20."

25. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Fondul va informa periodic institutia de credit sau, după caz, lichidatorul desemnat asupra compensatiilor plătite deponentilor."

26. La articolul 31 litera a), punctul 4 se abrogă.

27. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Fondul este obligat să efectueze periodic teste cu privire la capacitatea propriilor sisteme de a asigura colectarea informatiilor necesare determinării compensatiilor de plată, verificarea si transmiterea lor către institutiile de credit mandatate în termenele aplicabile potrivit prezentei ordonante.

(5) Banca Natională a României informează Fondul, atunci când este cazul, cu privire la situatiile în care identifică la nivelul unei institutii de credit aspecte care pot conduce la indisponibilizarea depozitelor."

28. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să pună la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii privind garantarea depozitelor, care să se refere cel putin la următoarele:

a) tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensatiilor-depozite negarantate;

b) nivelul plafonului de garantare.

(2) Institutiile de credit prevăzute la alin. (1) sunt obligate să pună la dispozitia deponentilor existenti si potentiali, la cererea acestora, informatiile referitoare la:

a) modul de calcul al compensatiei;

b) documentele, conditiile si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensatiile plătite de către Fond.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie disponibile la toate sediile institutiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie să fie formulată clar, fluent si usor de înteles, fără pasaje echivoce, conform regulilor stabilite de Fond.

(4) Atunci când depozitul unui deponent nu se încadrează în categoria celor garantate, institutia de credit are obligatia de a-l informa în mod expres cu privire la acest fapt."

29. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Institutiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispozitia deponentilor existenti si potentiali, în scopul inducerii în eroare a acestora, informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonante."

30. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Dacă o institutie de credit autorizată de Banca Natională a României nu se conformează obligatiilor ce îi revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementărilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest lucru Băncii Nationale a României, în vederea luării măsurilor necesare.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), Banca Natională a României poate dispune măsurile prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. d) si/sau aplica sanctiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Depozitele constituite la o institutie de credit căreia Banca Natională a României i-a retras autorizatia de functionare rămân garantate de către Fond.

(4) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(5) În cazul în care o sucursală participantă la Fond în conditiile art. 21 alin. (2) nu se conformează obligatiilor ce îi revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementărilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest fapt autoritătii competente din statul membru de origine.

Dacă aplicarea măsurilor dispuse de autoritatea competentă nu conduce la încadrarea sucursalei respective în cerintele impuse, Fondul poate, cu acordul expres al acestei autorităti competente, după o perioadă de preaviz de cel putin 12 luni, să retragă calitatea de participant a sucursalei respective. Depozitele atrase de sucursală înainte de retragerea calitătii de participant continuă să fie garantate de Fond până la data scadentei lor.

(6) Sucursala în cauză va informa deponentii în legătură cu măsura retragerii calitătii de participant la Fond.

(7) În cazul în care o schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă o sucursală a unei institutii de credit persoane juridice române, în conditiile art. 21 alin. (3) sau alin. (4), notifică Banca Natională a României cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin sucursalei în cauză, în calitatea acesteia de participant la respectiva schemă de garantare a depozitelor, Banca Natională a României aplică institutiei de credit măsurile si/sau sanctiunile prevăzute la alin. (2), cooperând în acest sens cu respectiva schemă de garantare."

31. După capitolul XI „Sanctiuni" se introduce un nou capitol, capitolul XI1 „Infractiuni", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL XI1

Infractiuni

Art. 462. - (1) Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligatia notificării incapacitătii de rambursare, si/sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligatia transmiterii informatiilor către Fond, constituie infractiune si se pedepseste cu amendă de la 10.000 la 100.000 lei.

(2) Fapta persoanei fizice care detinea atributii în asigurarea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) si/sau la art. 19 alin. (1) si care nu Ie-a îndeplinit sau le-a îndeplinit defectuos se pedepseste cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă."

32. Titlul capitolului XII se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale"

33. După articolul 47 se introduc trei noi articole, articolele 471-473, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - (1) Fără a aduce atingere dispozitiilor alin. (2) al prezentului articol, prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), ale art. 3 si ale art. 4 intră în vigoare de la data de 30 august 2009.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), referitor la constatarea indisponibilitătii depozitelor de către Banca Natională a României, va fi de cel mult 21 de zile calendaristice.


Art. 472. - (1) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), referitor la perioada în care Fondul stabileste data începerii plătii compensatiilor, durata efectuării plătilor si modalitatea de plată a compensatiilor si publică aceste informatii, nu poate depăsi 30 de zile calendaristice de la data la care depozitele devin indisponibile.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 17 alin. (3) pentru începerea plătii compensatiilor nu poate depăsi 3 luni de zile de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

(3) Prevederile alin. (4) al art. 17 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

Art. 473. - (1) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 19 alin. (1), referitor la transmiterea către Fond a informatiilor prevăzute la art. 61 alin. (1), este de 20 de zile calendaristice.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) este de 30 de zile calendaristice."

34. Anexa cuprinzând „Lista depozitelor negarantate" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

.ANEXĂ

 

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

 

1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (3), ale unei institutii de credit făcute în nume si cont propriu

2. Instrumente care se încadrează în definitia fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale institutiilor de credit

3. Depozite ale institutiilor financiare, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc

4. Depozite ale asigurătorilor si reasiguratorilor si ale intermediarilor în asigurări, asa cum sunt acestia definiti în legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor

5. Depozite ale autoritătilor publice centrale, locale si regionale

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, asa cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital

7. Depozite ale fondurilor de pensii

8. Depozite la institutia de credit apartinând, după caz, administratorilor acesteia, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi

9. Depozitele deponentilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăti din grupul institutiei de credit

10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice mentionate la pct. 8 si 9, respectiv sot/sotie, si rudele si afinii de gradul întâi, precum si ale tertelor persoane care actionează în numele deponentilor mentionati la pct. 8 si 9

11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din acelasi grup

12. Depozite nenominative

13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorăsc din acceptări proprii si bilete la ordin

14. Depozite ale entitătilor economice care, prin dimensiunile lor, nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii"

35. În tot cuprinsul ordonantei, sintagma „Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare" se va înlocui cu sintagma „Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare".

Art. II. - (1) Fondul va emite reglementările prevăzute la art. 61 alin. (2) si pe cele prevăzute la art. 8 alin. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (5), Ministerul Finantelor Publice emite, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, procedura privind solicitarea si punerea la dispozitia Fondului a împrumutului.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune dispozitiile art. 1 pct. 3 lit. (i) din Directiva 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994, si ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plată a compensatiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 80.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 21 august 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 618.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007}

 

COMPONENTA

Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

 

 

 

Presedinte: ministrul mediului

Reprezentantii autoritătilor institutiilor si organismelor cu rol de membri, respectiv observatori în Comitetul de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

Membri:

1. Ministerul Mediului - conducătorul Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial de mediu

2. Ministerul Mediului - Directia generală pentru protectia mediului si dezvoltare durabilă

3. Ministerul Mediului - Directia generală pentru managementul apelor

4. Ministerul Mediului - Directia protectia naturii

5. Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

6. Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de management pentru Programul operational asistentă tehnică

7. Ministerul Finantelor Publice -Autoritatea de certificare si plată

8. Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operational cresterea competitivitătii economice

9. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de management pentru Programul operational dezvoltarea resurselor umane

10. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintelor - Autoritatea de management pentru Programul operational regional

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintelor - departamentul de specialitate pentru coordonarea lucrărilor publice si reglementărilor în constructii

12. Ministerul Administratiei si Internelor - secretar de stat

13. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Autoritatea de management pentru Programul national pentru dezvoltare rurală

14. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de transport

15. Ministerul Sănătătii - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

16. Administratia National㠄Apele Române"

17. Asociatia Română a Apei

18. Asociatia Profesional㠄COGEN ROMÂNIA" (Asociatia Producătorilor de Energie Termică în Cogenerare)

19. Asociatia Română de Salubritate

20. Organizatia Profesională si Patronală REMAT

21. Academia Română

22. Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

23. Asociatia Municipiilor din România

24. Reprezentant al ONG de mediu

25. Reprezentant al ONG de mediu


26. Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

Observatori speciali:

1. Comisia Europeană

Observatori:

2. JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions (BEI +BERD)

3. Consiliul Economic si Social

4. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia programare si evaluare

5. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia fond de coeziune

6. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia fonduri structurale

7. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia asistentă tehnică

8. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia control financiar

9. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia plăti

10. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Bacău pentru Regiunea 1 Nord Est

11. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Bucuresti pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov

12. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Craiova - pentru Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia

13. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Cluj-Napoca Regiunea 6 Nord-Vest

14. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu - Galati Regiunea 2 Sud-Est

15. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Sibiu-Regiunea 7 Centru

16. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Pitesti pentru Regiunea 3 Sud- Muntenia

17. Ministerul Mediului - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Timisoara pentru Regiunea 5 Vest

18. Ministerul Finantelor Publice - unitatea centrală de evaluare

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007)

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

(1) Comitetul de monitorizare, denumit în continuare CM, a Programului operational sectorial de mediu, denumit în continuare POS Mediu, este structura natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POS Mediu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 210 din 31 iulie 2006.

(2) Prezentul regulament stabileste atributiile si modul de organizare si functionare ale CM POS Mediu.

(3) CM functionează pe toată perioada de implementare a POS Mediu.

 

ARTICOLUL 2

Atributiile CM

 

În vederea asigurării eficacitătii si calitătii implementării POS Mediu, CM îndeplineste următoarele atributii:

a) analizează si aprobă criteriile de selectie a operatiunilor finantate în cadrul POS Mediu în termen de cel mult 6 luni de la aprobarea POS Mediu de către Comisia Europeană si aprobă orice revizuire a acestor criterii în concordantă cu cerintele programării;

b) analizează periodic progresul înregistrat în atingerea obiectivelor POS Mediu pe baza documentelor elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu si face recomandări;

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma atingerii obiectivelor aferente fiecărei axe prioritare, precum si rezultatele evaluărilor POS Mediu efectuate conform art. 48 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului si face recomandări;

d) este informat cu privire la rapoartele de evaluare înainte de transmiterea acestora către Comisia Europeană, conform art. 48 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

e) analizează si aprobă rapoartele anuale si Raportul final de implementare pentru POS Mediu elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu;

f) este informat cu privire la raportul anual de control al Autoritătii de audit cu privire la POS Mediu sau sectiunea de raport care se referă la POS Mediu, în cazul în care raportul anual de control se realizează pentru mai multe programe operationale, precum si cu privire la comentariile formulate de Comisia Europeană, după examinarea acelui raport sau a acelei sectiuni de raport;

g) poate propune Autoritătii de management revizuirea sau modificarea POS Mediu pentru a face posibilă realizarea obiectivelor programului sau pentru îmbunătătirea managementului acestuia, inclusiv a managementului financiar;

h) examinează si aprobă orice propunere de amendare a continutului deciziei Comisiei Europene cu privire la contributia fondurilor pentru POS Mediu;

i) analizează si aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare între axele prioritare din cadrul POS Mediu, elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu;

j) este informat cu privire la Planul de comunicare al POS Mediu si la progresul înregistrat în implementarea măsurilor de informare si publicitate realizate, precum si cu privire la mijloacele de comunicare utilizate;


k) aprobă si amendează propriul regulament de organizare si functionare, respectând prevederile prezentului regulament-cadru.

 

ARTICOLUL 3

Componenta CM

 

(1) Componenta CM este stabilită cu respectarea principiului parteneriatului, reprezentativitătii si egalitătii de sanse.

(2) CM este alcătuit din presedinte, membri, observatori speciali si observatori.

(3) Nominalizarea reprezentantilor autoritătilor, institutiilor si organismelor prevăzute în anexa nr. 1 se face de către conducătorii acestora.

(4) Componenta nominală a CM se stabileste prin ordin al ministrului mediului.

 

ARTICOLUL 4

Presedintele

 

(1) CM este condus de un presedinte, respectiv ministrul mediului.

(2) Presedintele poate delega această functie conducătorului Autoritătii de management pentru POS Mediu, în baza unui mandat scris.

(3) Presedintele CM îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă si conduce reuniunile CM;

b) aprobă documentele ce urmează a fi transmise tuturor participantilor la reuniuni, lista invitatilor, precum si proiectul ordinii de zi a sedintelor;

c) aprobă, după caz, publicarea pe site-ul Autoritătii de management a documentelor discutate în cadrul reuniunilor CM;

d) semnează hotărârile CM si procesele-verbale ale reuniunilor;

e) reprezintă CM în relatiile cu tertii, în special în relatia cu presa si publicul;

f) invită la reuniunile CM persoane cu competente relevante în raport cu temele înscrise pe ordinea de zi, pentru prezentarea unei opinii specializate în vederea fundamentării deciziilor CM, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 5

Membrii si observatorii

 

(1) Membrii CM sunt membri titulari si supleanti.

(2) Observatorii si observatorii speciali sunt invitati să participe la sedintele CM.

(3) Observatorii si observatorii speciali nu au drept de decizie. Acestia au un rol consultativ si pot fac propuneri pe care CM le poate dezbate si aproba.

(4) Membrii titulari, supleantii, observatorii si observatorii speciali primesc de la Secretariatul permanent acelasi set de informatii si materiale, precum si procesele-verbale ale reuniunilor CM.

(5) Membrii CM au obligatia de a participa la reuniunile si activitătile CM si de a îndeplini responsabilitătile ce decurg din deciziile adoptate de acesta.

(6) Membrii CM au dreptul de a transmite propuneri pentru discutii Secretariatului permanent.

(7) Desemnarea si schimbarea membrilor titulari si supleanti, precum si a observatorilor se fac de către conducătorul institutiei reprezentate în CM, prin notificare transmisă Secretariatului permanent al CM.

(8) În cazul în care membrul titular/supleantul nu participă la două reuniuni succesive, presedintele CM poate solicita institutiei/organismului/organizatiei care l-a desemnat revocarea acestuia si nominalizarea altui reprezentant.

(9) Schimbarea unui membru al CM se realizează de către institutia reprezentată în acest organism si se comunică în scris secretariatului CM în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii.

(10) În caz de indisponibilitate, membrii CM deleagă responsabilitatea luării deciziei unui supleant din aceeasi institutie, în baza unui mandat scris, din partea autoritătii, institutiei sau organismului respectiv. Fiecare membru titular are dreptul la un singur supleant.

(11) Mandatul prevăzut la alin. (10) se transmite în scris Secretariatului permanent cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea datei reuniunii CM.

(12) Membrii titulari, supleantii acestora si observatorii îsi exercită functiile cu titlu gratuit.

 

ARTICOLUL 6

Secretariatul permanent

 

(1) Activitatea CM este asistată de Secretariatul permanent, asigurat de Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de Autoritate de management pentru POS Mediu, si coordonat de presedintele CM.

(2) Secretariatul permanent îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură pregătirea reuniunilor CM;

b) elaborează ordinea de zi a reuniunilor CM si pregăteste documentele-suport;

c) transmite cu cel putin 20 de zile lucrătoare înainte invitatiile pentru sedintele CM. Invitatiile cuprind, în mod obligatoriu, ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului care contine informatii privind reuniunea;

d) transmite în scris membrilor CM, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte, documentele-suport ale reuniunii, aprobate de presedinte;

e) păstrează si înregistrează corespondenta si documentele aferente organizării CM, precum si documentele transmise membrilor CM pentru pregătirea reuniunilor CM. Asigură activitătile de înregistrare si arhivare a documentelor CM;

f) participă la întâlnirile CM si redactează procesele-verbale, pe care le distribuie tuturor membrilor CM, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a avut loc sedinta;

g) publică pe site-ul Autoritătii de management ordinea de zi a sedintelor, procesele-verbale ale acestora, precum si documentele pentru care presedintele CM stabileste publicarea;

h) primeste si înregistrează mandatele scrise pentru delegarea de atributii, eliberate în conditiile prezentului regulament;

i) asigură asistentă de specialitate presedintelui CM;

j) monitorizează implementarea deciziilor CM si asigură schimbul de informatii referitor la acestea între părtile implicate.

 

ARTICOLUL 7

Reuniunile CM

 

(1) Reuniunile CM au loc semestrial si sunt convocate de presedintele CM.

(2) În cazuri deosebite se pot organiza reuniuni extraordinare ale CM, la initiativa presedintelui, la solicitarea Comisiei Europene sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numărul membrilor CM. Solicitarea din partea membrilor este transmisă în scris Secretariatului permanent.

(3) Convocarea reuniunilor CM se face întotdeauna în scris.

(4) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă ordinea de zi si se discută si se aprobă minuta precedentei reuniuni a CM. Minuta precedentei reuniuni se transmite membrilor titulari, supleanti, observatorilor si observatorilor speciali cu 15 zile înainte de reuniunea CM.

(5) Ordinea de zi a reuniunii va fi comunicată membrilor titulari, supleanti, observatorilor si observatorilor speciali cu 15 zile înainte de reuniunea CM.

(6) La cererea membrilor CM, ordinea de zi comunicată initial poate fi completată si cu alte teme, cu conditia transmiterii documentelor respective, în scris, Secretariatului permanent, cu cel putin 10 zile înainte de data reuniunii, pentru a fi distribuită tuturor membrilor CM. Ordinea de zi finală va fi comunicată în scris membrilor CM cu cel putin 5 zile înainte de data reuniunii.

(7) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei reuniuni a CM, pe baza calendarului anual indicativ.

(8) Reuniunile CM nu au caracter public.

 

ARTICOLUL 8

Procesul decizional

 

(1) Sedintele CM se pot desfăsura numai în prezenta a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot.

(2) La stabilirea cvorumului de sedintă se iau în considerare numai membrii cu drept de vot.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), reuniunea CM se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 5 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară fără a mai fi necesară îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1).

(4) Ca regulă generală, CM adoptă hotărâri prin consens.

(5) În situatia în care nu se poate ajunge la consens, CM adoptă hotărâri prin votul a cel putin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenti.

(6) În cazul în care există membri ai CM care au un potential conflict de interese cu subiectele în discutie, acestia se vor abtine de la exprimarea opiniei. Membrii vor anunta presedintelui CM, la începutul fiecărei reuniuni, orice conflict de interese, de exemplu, dacă în timpul reuniunii se dezbate un subiect de pe ordinea de zi în cadrul căruia membrul CM are un interes material. De asemenea, dacă pe parcursul discutiilor CM apare în mod neasteptat un conflict de interese, respectivul membru al CM îl va înstiinta pe presedintele CM cu privire la existenta conflictului de interese. în astfel de situatii, membrii CM care au un potential conflict de interese cu subiectele în discutie se vor abtine de la exprimarea opiniei.

(7) Hotărârile adoptate de CM sunt comunicate de drept membrilor de către Secretariatul permanent, după semnarea de către presedinte.

(8) În situatii exceptionale, la initiativa presedintelui, membrii pot fi consultati si în scris. Presedintele prezintă acestora în scris problemele apărute si solutiile identificate.

(9) În cazul în care Secretariatul permanent primeste obiectii scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se transmit presedintelui, care dispune analiza obiectiilor si revizuirea documentului, dacă este cazul. Documentele revizuite vor fi retransmise tuturor membrilor CM pentru consultare.

(10) În lipsa unui răspuns scris din partea tuturor membrilor cu drept de decizie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii documentelor, acestea sunt considerate aprobate.

(11) Pentru respectarea principiului parteneriatului, consultările scrise se vor aplica doar în cazuri de urgentă, cu conditia existentei unei justificări corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 9

Circuitul si păstrarea documentelor

 

(1) Transmiterea oficială a documentelor către membrii CM se efectuează prin postă, fax sau curier, cu confirmarea primirii acestora.

(2) Pentru asigurarea operativitătii, documentele pot fi transmise informai si prin posta electronică.

(3) Secretariatul permanent asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activitătii CM si arhivarea acestora.

 

ARTICOLUL 10

Codul de conduită

 

            Membrii CM au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament-cadru, inclusiv prevederile Codului de conduită prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

            CM va adopta propriul regulament de organizare si functionare, cu respectarea prezentului regulament-cadru.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007)

 

CODUL DE CONDUITA

 

Membrii Comitetului de monitorizare (CM) au obligatia de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. Membrii trebuie să actioneze în interesul POS Mediu si în scopul implementării acestuia în conformitate cu obiectivele si scopurile stabilite.

2. Membrii vor lua decizii exclusiv în interesul public si nu vor actiona în scopul obtinerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei însisi, familie sau prieteni.

3. Membrii vor anunta presedintelui CM, la începutul fiecărei reuniuni, orice conflict de interese, de exemplu, dacă în timpul reuniunii se dezbate un subiect de pe ordinea de zi în cadrul căruia membrul CM are un interes material. De asemenea, dacă pe parcursul discutiilor CM apare în mod neasteptat un conflict de interese, respectivul membru al CM îl va înstiinta pe presedintele CM cu privire la existenta conflictului de interese. în astfel de situatii, membrii CM care au un potential conflict de interese cu subiectele în discutie se vor abtine de la exprimarea opiniei.

4. După reuniunile CM, membrii au responsabilitatea de a se asigura că principalele aspecte dezbătute si principalele decizii luate sunt comunicate în cadrul sectorului sau grupului de interese pe care îl reprezintă.

5. Membrii vor păstra confidentialitatea asupra acelor informatii a căror divulgare poate aduce prejudicii comerciale sau de altă natură ori asupra acelor informatii care nu pot fi făcute publice.

6. Membrii trebuie să se supună deciziilor CM.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. - Regionala Căi Ferate Timisoara, în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. - Regionala Căi Ferate Timisoara, în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. - Regionala Căi Ferate Timisoara se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Axinia,

subsecretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 704.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. - Regionala Căi Ferate Timisoara, care se transmite, fără plată, în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Codul de clasificare

Nr. atribuit de M.F.P, conform H.G. nr. 1.705/2006

Municipiul Resita

Bd. Muncii nr. 11 A,

judetul Caras-Severin

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea

Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.-

Regionala Căi Ferate Timisoara

Municipiul Resita, în administrarea Consiliului Local

al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

Teren în suprafată de 624 m2

8.10

147.802

(partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 12 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 1 - Programul „închiderea institutiilor de tip vechi pentru protectia copilului si înfiintarea de căsute de tip familial si apartamente", paragraful „Perioada de derulare" si paragraful „Buget" vor avea următorul cuprins:

„Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 2 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 18 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009.

Buget: bugetul total este de 21.711 mii lei, din care:

a) 9.840 mii lei pentru anul 2008;

b) 11.871 mii lei pentru anul 2009."

2. La anexa nr. 1, punctul 3 - Programul „Servicii specializate pentru copilul delincvent", paragraful „Buget" va avea următorul cuprins:

„Buget: bugetul total este de 4.974 mii lei, din care:

a) 3.280 mii lei pentru anul 2008;

b) 1.694 mii lei pentru anul 2009."

3. La anexa nr. 2, articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi de minimum 21 de zile de la data publicării anuntului de participare."

4. La anexa nr. 2, articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Proiectele depuse vor fi evaluate de comisii în termen de cel mult 15 zile de la data-limită de depunere."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Ileana Savu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 723.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru includerea unui imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Directiei Judetene de Statistică Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aproba includerea imobilului situat in municipiul Brasov, Str. 1 Mai nr. 47, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Directiei Judetene de Statistică Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 724.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil pentru includerea în domeniul public al statului si în administrarea Directiei Judetene de Statistică Brasov

 

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

 

 

Descrierea tehnică a părtii din imobil

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

 

 

 

 

Baza legală

în administrare/

folosintă/

concesiune

Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Sediu administrativ al Directiei Judetene de Statistică Brasov

Teren în suprafată de 956,80 rri2

Corp clădire în regim S+P+E+M,

cu suprafata construită la sol de 271 m2 si desfăsurată de 588,44 m2

La N - Romtelecom Business Solutions La S, E, V - imobile persoane fizice

România, municipiul Brasov, Str. 1 Mai nr. 47, judetul Brasov

2007

3.400.000 lei

Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2.832/28.11.2007, Certificat de urbanism nr. 477/2008, Extras de carte funciară nr. 1.824/2009

administrare

 

Imobil


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prevederile Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Codul retelei, sunt în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 septembrie 2005 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si se aplică de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias, denumit în continuare operatorul sistemului de transport (OST), de utilizatorii Sistemului national de transport, denumiti în continuare utilizatori de retea (UR), de producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum si de operatorii sistemelor de distributie (OSD) si ai depozitelor de înmagazinare.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate Competentă (AC) urmăreste aplicarea prevederilor Codului retelei de către operatorii economici precizati la alin. (1)."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - AC aprobă modificarea si/sau completarea Codului retelei, la propunerea operatorilor economici precizati la art. 2 alin. (1)."

3. La articolul 9 alineatul (1) definitiile „capacitate de transport rezervată", „partener", „procedură de corelare" se modifică după cum urmează:

Capacitate de transport rezervată - capacitatea aprobată de OST prin contract în baza solicitării UR, exprimată în MWh/zi, pe care OST are obligatia de a o pune la dispozitia UR în orice moment pe durata valabilitătii contractului de transport în conditii ferme sau de întreruptibilitate.

Partener- producătorii, importatorii, furnizorii, operatorii depozitelor de înmagazinare, OSD, consumatori directi care au relatii contractuale cu UR.

Procedură de corelare - procedură prin care OST analizează comparativ nominalizarea unui utilizator al retelei la un anumit punct de intrare sau de iesire cu informatiile partenerilor privind respectivul punct de intrare sau de iesire. Această procedură se aplică în cazul în care nominalizările utilizatorului de retea nu concordă cu informatiile primite de la parteneri pentru un anumit punct de intrare sau de iesire; nominalizările din SNT sau livrarea de la/către un sistem adiacent vor fi reduse la nivelul cel mai mic dintre cele două valori, în conformitate cu principiul „cel mai mic dintre". Acest principiu nu se aplică în situatia în care partenerii din sistemele adiacente nu comunică datele.

4. Articolul 9 alineatul (1) se completează cu definitia:

„Importator - titular al licentei de furnizare a gazelor naturale, proprietar al gazelor naturale de provenientă import în baza documentelor legale, care predă cantitătile respective la intrarea în SNT".

5. La articolul 9 alineatul (1) definitia „capacitate anuală" se abrogă.

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Punctele de intrare si de iesire în/din SNT se publică pe pagina de internet a OST, în conformitate cu art. 18."

7. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Punctul de intrare este un punct fizic prin care gazele naturale intră în SNT.

(2) AC poate aproba creerea mai multor puncte virtuale de intrare dintr-un punct fizic sau gruparea mai multor puncte fizice de intrare într-un punct de intrare virtual, la propunerea comună a UR si OST."

8. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Punctul de iesire este un punct fizic prin care gazele naturale sunt preluate din SNT.

(2) AC poate aproba gruparea mai multor puncte de iesire într-un punct de iesire virtual, la propunerea comună a UR si OST."

9. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Pe pagina de internet a OST, acesta are obligatia de a afisa cel putin informatiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.775/2005."

10. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Capacitatea necesară OST pentru operarea si întretinerea sistemului va fi înaintată AC în vederea aprobării, anual, până la data de 10 ianuarie.

(2) Dacă solicitarea OST este completă si justificată, AC va aproba această capacitate până la data de 25 ianuarie."

11. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - În perioada 15 martie - 15 aprilie potentialii UR îsi pot declara în scris intentia de rezervare de capacitate în conditiile prevăzute de codul retelei în scopul creării contului de acces la platforma informatională a OST pentru configurarea solicitării de rezervare de capacitate."

12. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) OST acordă capacitatea disponibilă în punctele de intrare în/iesire din SNT către UR pe baza


principiului „primul venit, primul servit" pentru fiecare nivel de prioritate, după cum urmează:

a) UR - pentru capacitătile solicitate în scopul îndeplinirii obligatiilor de serviciu public ale clientilor din portofoliul propriu;

b) UR - pentru capacitătile solicitate în alte scopuri decât îndeplinirea obligatiilor de serviciu public.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), principiile de acordare de capacitate pentru punctele de interconectare cu un sistem de transport tert vor fi corelate cu acordurile stabilite între părti."

13. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 25. - încheierea contractului de transport este conditionată de îndeplinirea următoarelor cerinte:

A. cerinte financiare:

(i) UR au obligatia ca înainte de încheierea contractului de transport să prezinte OST dovada ratingului acordat de o institutie financiară/agentie de rating;

(ii) În cazul în care ratingul acordat este valabil pentru o societate-mamă a UR care solicită accesul, acesta va fi însotit de o scrisoare de la societatea-mamă prin care aceasta se angajează a garanta obligatiile de plată pentru UR care solicită acces la SNT;

(iii) dovada privind ratingul acordat UR sau societătii-mamă, însotită de scrisoarea de angajament de garantare a obligatiilor de plată ale UR, se va prezenta odată cu depunerea cererii de rezervare de capacitate;

(iv) nivelul minim de rating acceptat va fi cel acordat TRANSGAZ sau echivalent cu acesta;

(v) În situatia în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul sus-mentionat, acesta are obligatia să prezinte o garantie financiară emisă de o institutie financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minimum 5% din contravaloarea capacitătii solicitate pentru un an gazier. Garantia financiară se va prezenta de către UR cu cel putin 10 zile înainte de încheierea contractului de transport si va fi reînnoită anual;

(vi) garantia financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) si/sau sub formă de garantie de plată (scrisoare de garantie bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord; (vii) În cazul majorării cu peste 20% a tarifului pentru rezervare de capacitate, valoarea garantiei initiale se ajustează în mod corespunzător; OST este obligat să notifice toti UR în legătură cu acest lucru si să solicite ajustarea garantiei initiale în termen de 5 zile calendaristice de la majorarea tarifului pentru rezervare de capacitate; (viii) garantia financiară prevăzută prin proiectul de contract este reciprocă si se activează de către părti imediat după acceptarea si semnarea contractului de transport;

B. cerinte tehnice:

(i) OST detine o platformă informatică, realizată în conformitate cu prevederile prezentului act normativ, pentru comunicarea si schimbul de date cu UR;

(ii) UR trebuie să dispună de o platformă informatică compatibilă cu platforma informatică a OST în scopul interconectării acestora; (iii) UR si partenerii vor avea acces securizat la platforma informatică a OST si vor putea opta pentru una dintre următoarele variante privind schimbul de informatii:

a) direct în platformă prin realizarea unei conexiuni web cu aceasta, cu obligatia UR de a detine si de a transmite la OST o adresă de e-mail dedicată acestei operatiuni;

b) utilizarea protocoalelor standardizate edig@s. (iv) OST, la solicitarea UR, îl va sprijini pe acesta cu instalarea si instruirea aferentă utilizării platformei, în mod gratuit."

14. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - Rezervarea de capacitate se face pe puncte de intrare în/iesire din SNT, în unităti de energie, cu respectarea principiului egalitătii: capacitatea totală rezervată pe puncte de intrare este egală cu capacitatea totală rezervată pe puncte de iesire, pentru acelasi UR."

15. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) UR are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clienti dovedit, cu conditia ca solicitarea să fie sustinută documentat cu cel putin 30 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.

(2) Nu se pot semna contracte de transport pentru capacitatea care nu este demonstrată prin portofoliul de clienti.

(3) În cazul schimbării UR, capacitatea clientului este transferată automat la noul UR, cu notificarea prealabilă a OST în termen de 5 zile.

(4) UR îsi vor actualiza permanent portofoliile de clienti si îl vor informa în termen de două zile lucrătoare pe OST în legătură cu modificările intervenite.

(5) OST va opera în mod corespunzător schimbările în contractele de transport."

16. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Capacitatea aprobată la un punct de intrare sau de iesire din SNT poate fi transferată la alt punct de intrare sau de iesire numai cu acordul OST, în conditiile art. 84."

17. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Pentru punctele de intrare în/iesire din SNT, indiferent de regimul de proprietate al acestora, OST este îndrituit să deruleze operatiunile de rezervare de capacitate si celelalte operatiuni prevăzute în codul retelei."

18. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Capacitatea în punctele de intrare/iesire în/din SNT poate fi solicitată de către UR:

a) În fiecare an, în intervalul 15 aprilie - 15 mai, pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri;

b) după 15 mai, în fiecare an, pentru perioade sub un an gazier si numai până la terminarea anului gazier curent.

(2) In cazul în care capacitatea solicitată nu a putut fi prevăzută până la 15 mai si se solicită capacitatea pentru o perioadă mai scurtă de un an gazier, UR care solicită rezervarea de capacitate va trebui să justifice cauzele care au condus la această situatie.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2), solicitarea de rezervare de capacitate va fi transmisă la OST cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.

(4) Capacitatea anuală începe în prima zi a anului gazier si se termină în ultima zi a anului gazier.

(5) Capacitatea rezervată pentru restul anului gazier începe în prima zi pentru care s-a aprobat rezervarea de capacitate si se termină în ultima zi a anului gazier."

19. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) UR solicită rezervarea de capacitate în SNT prin completarea si transmiterea formularului „Solicitare de capacitate", conform modelului din anexa nr. 3, împreună cu


propunerea de program de transport, direct în platforma informatică în conformitate cu prevederile art. 25 lit. B.

(2) În situatia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentele precizate la alin. (1) direct în platformă, formularul si programul de transport vor fi transmise prin fax si e-mail.

(3) Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru rezervarea de capacitate în unităti de energie (MWh/zi) se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului gazier anterior pentru fiecare punct considerat.

(4) Valorile puterilor calorifice superioare determinate conform alin. (3) vor fi afisate pe pagina de internet a OST si sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier."

20. La articolul 38, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Pentru rezervarea de capacitate pentru un an gazier, OST are obligatia ca până la data de 15 iunie să transmită UR dacă i se acordă acces la SNT sau îi comunică motivele refuzului (integral sau partial), precum si eventualele observatii la Programul de transport propus."

21. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - OST are dreptul să refuze fără explicatii solicitările de capacitate anuală care nu respectă termenele precizate la art. 36 alin. (1) lit. a)."

22. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. -în cazul în care capacitatea solicitată se aprobă (integral sau partial), OST va transmite contractul de transport în două exemplare în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, specificată în notificare. Expedierea acestor două exemplare ale contractului de transport reprezintă o ofertă pentru contractare".

23. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) În cazul în care capacitatea solicitată nu este aprobată, notificarea va preciza clar motivul refuzului. (2) Pot constitui motive de refuz:

a) situatiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) documentele atasate la solicitarea de capacitate nu justifică solicitarea de capacitate după 15 mai. Pentru a justifica solicitarea de capacitate după 15 mai, UR va dovedi că solicitarea de capacitate după această dată nu a putut fi prevăzută în momentul solicitării capacitătii anuale;

c) UR nu îndeplineste cerintele prevăzute la art. 25;

d) UR nu îndeplineste conditia prevăzută la art. 271;

e) UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor de servicii de transport anterioare, exceptând datoriile apărute ca urmare a îndeplinirii de către UR a obligatiilor de serviciu public."

24. La articolul 45, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) OST va publica pe pagina sa de internet perioadele pentru lucrările de întretinere planificate, astfel:

a) nu mai târziu de 1 martie, pentru perioada anului gazier următor;

b) nu mai târziu de 1 decembrie, eventualele modificări pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului gazier curent."

25. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Programul de transport va fi întocmit de UR în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 5, pentru fiecare lună fiind precizate următoarele:

a) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităti de energie la fiecare punct de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate;

b) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităti de energie, la fiecare punct de iesire din SNT la care UR a rezervat capacitate.

(2) UR transmit programul de transport direct în platforma informatională în conformitate cu procedura prevăzută la art. 25 lit. B.

(3) În situatia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, programul de transport va fi transmis prin fax si e-mail.

(4) Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru elaborarea programului de transport în unităti de energie (MWh/zi) se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(5) Valorile puterilor calorifice superioare determinate conform alin. (4) vor fi afisate pe pagina de internet a OST si sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier.

(6) Parametrii operativi aferenti punctelor fizice de intrare în/iesire din SNT (presiune minimă, presiune maximă, capacitate, cantităti de energie), precum si drepturile si obligatiile părtilor cu privire la respectarea acestor parametri vor face obiectul unor conventii bilaterale încheiate de OST împreună cu producătorii, operatorii depozitelor de înmagazinare si operatorii de distributie până la data de 15 mai pentru anul gazier următor.

(7) Parametrii operativi aferenti punctelor fizice de intrare în/iesire din SNT, stabiliti de comun acord în cadrul conventiilor bilaterale, vor fi publicati pe pagina de internet a OST, conform prevederilor art. 18, si vor sta la baza încheierii contractelor de transport."

26. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scrisă a UR. Notificarea este întocmită în conformitate cu modelul precizat în anexa nr. 6.

(2) UR transmit notificarea direct în platforma informatică, în conformitate cu prevederile art. 25 lit. B.

(3) În situatia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, notificarea va fi transmisă prin fax si e-mail."

27. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) La efectuarea nominalizărilor si renominalizărilor se vor respecta următoarele principii:

a) nominalizarea poate fi făcută numai o singură dată pentru o săptămână gazieră;

b) renominalizarea poate fi făcută numai o singură dată pentru o zi gazieră;

c) UR poate face o singură nominalizare sau renominalizare la un anumit punct de intrare în sau de iesire din SNT, chiar si în cazul în care UR are mai multi parteneri pentru punctul respectiv. într-un astfel de caz, capacitatea va fi comasată potrivit prevederilor art. 34;

d) nominalizarea sau renominalizarea nu trebuie să fie mai mare decât capacitatea maximă rezervată pentru respectivul punct de intrare în sau de iesire din SNT;

e) fiecare UR va pune ia dispozitia OST nominalizări si renominalizări echilibrate, respectiv energia zilnică livrată în SNT trebuie să fie egală cu preluarea zilnică de energie din SNT;

f) nominalizările sau renominalizările pentru punctele de intrare si de iesire vor fi egale cu cele pe care UR Ie-a convenit cu clientii săi si Ie-a comunicat, după caz, operatorilor depozitelor de înmagazinare subterană, producătorilor, OSD si importatorilor.

(2) Nominalizarea sau renominalizarea care nu respectă conditiile de mai sus va fi respinsă de OST cu informarea UR."


28. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 51. - (1) Până la ora 14,00 din ziua de luni a fiecărei săptămâni gaziere n-1, utilizatorii retelei comunică OST nominalizarea pentru săptămâna gazieră n, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, indicând pentru fiecare zi gazieră a săptămânii gaziere n:

a) cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităti de energie, la fiecare punct de intrare în SNT pentru care utilizatorul retelei a rezervat capacitate;

b) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităti de energie pentru fiecare punct de iesire din SNT pentru care utilizatorul retelei a rezervat capacitate si procentul din aceasta destinat consumatorilor casnici si, respectiv, non-casnici;

c) partenerul de la fiecare dintre punctele de intrare în si de iesire din SNT.

(2) Utilizatorii retelei transmit programul de transport direct în platforma informatională, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 25 lit. B.

(3) În situatia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, nominalizarea va fi transmisă prin fax si e-mail."

29. Articolul 58 se abrogă.

30. Articolul 59 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Renominalizările pentru o zi gazieră n pot fi făcute până cel târziu la ora 15,00 din ziua gazieră n-1.

(2) Operatorii economici precizati la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de week-end si cele declarate sărbători legale să poată transmite renominalizările în conformitate cu prevederile alin. (1)."

31. Articolul 60 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Renominalizările se întocmesc conform modelului din anexa nr. 7.

(2) UR transmit renominalizările direct în platforma informatică în conformitate cu prevederile art. 25 lit. B.

(3) În situatia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, nominalizarea va fi transmisă prin fax si e-mail."

32. Articolul 62 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 62. -înainte de a răspunde utilizatorului retelei, OST:

a) verifică dacă renominalizările transmise se încadrează în capacitatea rezervată pentru fiecare punct de intrare/iesire;

b) efectuează o procedură de corelare între renominalizarea UR si informatiile primite de la partenerii UR din sistemul adiacent, pentru fiecare punct de intrare în si iesire din SNT pentru care UR a trimis renominalizare;

c) verifică dacă suma energiei renominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate este egală cu suma energiei de la toate punctele de iesire din SNT la care UR a rezervat capacitate pentru ziua gazieră pentru care UR a trimis renominalizare;

d) OST va respinge renominalizarea transmisă dacă aceasta nu respectă conditiile precizate la lit. a)-c) si va considera validă nominalizarea aprobată."

33. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - UR trebuie să accepte o reducere temporară a capacitătii si a nominalizării aprobate, în cazul în care OST, operatorul depozitului de înmagazinare sau OSD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR datorită faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerintele minime de calitate precizate de legislatia în vigoare."

34. La articolul 67, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) După ce au convenit schimbul de gaze naturale, atât UR care transferă, cât si UR beneficiar de transfer trebuie să informeze OST în legătură cu cantitătile de gaze care urmează să fie schimbate prin FTG si să renominalizeze corespunzător cantitătile de gaze naturale în punctele de intrare/iesire în/din SNT. Dacă există mai multi UR care transferă pentru un UR beneficiar de transfer la FTG, UR care beneficiază de transfer va preciza cantitătile de gaze naturale pe care doreste să le primească de la fiecare dintre UR care transferă."

35. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) Pentru fiecare nominalizare aprobată, OST face alocarea cantitătilor de gaze naturale care corespund preluărilor, respectiv livrărilor efective prin punctul de intrare/iesire în/din SNT.

(2) Alocările pot fi provizorii sau finale.

(3) Alocarea provizorie se efectuează utilizându-se, după caz, măsurări efective ale consumului de gaze si profile de consum aprobate de AC.

(4) Alocarea finală se efectuează utilizându-se măsurări efective ale consumului de gaze si profile de consum aprobate de AC sau alte metode de alocare aprobate de AC.

(5) În scopul alocării, importatorii/operatorii depozitelor de înmagazinare/producătorii sunt obligati să precizeze si să certifice puterea calorifică superioară (PCS) a gazelor naturale livrate prin punctele de intrare în SNT.

(6) OST comunică zilnic OSD, până la ora 12,00, cantitătile de gaze măsurate sau determinate în baza profilelorde consum (după caz) În punctele de iesire si puterea calorifică superioară (PCS) aferentă acestora pentru ziua gazieră n-1.

(7) În situatia în care OST nu comunică informatiile prevăzute la alin. (6), nu se percep tarife de penalităti către UR pentru ziua n-1 si pentru ziua n+1.

(8) OST ia toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale să poată transmite informatiile precizate la alin. (6) către OSD, iar acesta ia toate măsurile necesare pentru prelucrarea datelor.

(9) Profilele de consum aferente punctelor de iesire din SNT vor fi elaborate de OSD de comun acord cu OST si vor fi aprobate de AC."

36. Articolul 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Principiile generale de alocare, elaborate de OST si aprobate de AC, vor fi unitare pentru fiecare punct de intrare în/iesire din SNT.

(2) OST informează UR astfel:

a) pentru fiecare zi gazieră n-1, nu mai târziu de ora 14,00 din ziua gazieră n - alocare provizorie si valoarea dezechilibrului provizoriu;

b) pentru fiecare săptămână gazieră n-1, nu mai târziu de ora 16,00 din prima zi gazieră a săptămânii gaziere n - valoarea dezechilibrului acumulat provizoriu;

c) nu mai târziu de o săptămână după sfârsitul lunii - alocarea finală zilnică, valoarea dezechilibrului zilnic final pentru fiecare zi gazieră si valoarea dezechilibrului acumulat final pentru fiecare săptămână gazieră."

37. La articolul 72 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) În caz de livrare în deficit, cantitătile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor retelei în mod proportional pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata) sau în baza metodelor de alocare elaborate de OST si aprobate de AC;".


38. La articolul 73 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) În caz de livrare în deficit, cantitătile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor retelei în mod proportional pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata) sau în baza metodelor de alocare elaborate de OST si aprobate de AC;".

39. La articolul 74 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) În caz de livrare în deficit, cantitătile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor retelei în mod proportional pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata) sau în baza metodelor de alocare elaborate de OST si aprobate de AC;".

40. Articolul 76 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 76. - (1) Alocarea efectuată de OST pentru un consumator direct se va efectua pe baza indicatiilor echipamentelor de măsurare montate în statia de reglare-măsurare aferentă sau pe baza profilurilor de consum realizate de OST si aprobate de AC si puse la dispozitia utilizatorilor retelei (care detin contracte de furnizare cu acei consumatori).

(2) Dacă mai multi utilizatori ai retelei livrează gaze naturale către un consumator direct, cantitătile vor fi alocate către acestia în mod proportional cu nominalizările aprobate (pro rata).

(3) Prevederea cu privire la alocarea proportională între UR în conformitate cu nominalizările acceptate poate fi înlocuită cu un alt principiu de alocare convenit între UR si consumatorul direct, transmis OST nu mai târziu de ziua gazieră n-1."

41. Articolul 77 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) La punctele de iesire din SNT către sistemele de distributie, cantitătile de gaze naturale măsurate/estimate în baza profilelor aferente SRM-urilor respective în conditiile art. 70 alin. (9) vor fi alocate pe baza profilelor de consum sau a metodelor de alocare convenite între UR si OSD si comunicate OST de către UR nu mai târziu de ziua gazieră n-1.

(2) În cazul în care UR nu au comunicat OST metodele de alocare precizate la alin. (1) până cel târziu la ora 14,00 în ziua n-1 pentru ziua n, cantitătile măsurate totale vor fi alocate UR pe baza indicatiilor echipamentelor de măsurare, în baza profilelor de consum SRM-urilor respective în conditiile art. 70 alin. (9) sau, în situatia în care acestea nu sunt disponibile, pe baza principiului pro-rata.

(3) La punctele de iesire din SNT către depozitele de înmagazinare, cantitătile de gaze naturale măsurate vor fi alocate de OST pe baza datelor comunicate de operatorul depozitului de înmagazinare, date stabilite pe baza metodelor de alocare convenite de operatorul depozitului de înmagazinare împreună cu UR si cu proprietarii gazelor naturale.

(4) În cazul în care până cel târziu la ora 14,00 din ziua n-1 pentru ziua n OSÎ nu au comunicat OST datele precizate la alin. (3), OST va aloca cantitătile măsurate totale UR pe baza principiului pro-rata.

(5) Operatorii economici precizati la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale să poată transmite informatiile precizate la alin. (1)-(4)."

42. Articolul 78 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - (1) La fiecare punct de iesire, OST va livra utilizatorului retelei cantitătile de gaze naturale cel putin la nivelul nominalizării aprobate.

(2) În cazul în care preluarea zilnică totală de gaze naturale a unui utilizator al retelei la un punct de iesire din SNT are o deviere mai mare sau egală cu 15% fată de nominalizare timp de 2 (două) zile gaziere, OST poate opri, integral sau partial, livrarea cantitătilor de gaze naturale către acel utilizator al retelei în punctul de iesire, corespunzător alin. (1).

(3) La fiecare punct de intrare, OST va prelua de la utilizatorul de retea cantitătile de gaze naturale cel mult la nivelul nominalizărilor aprobate.

(4) În cazul în care predarea zilnică totală de gaze naturale a unui utilizator al retelei la un punct de intrare în SNT are o deviere mai mare sau egală cu 15% fată de nominalizare timp de o zi gazieră, OST, după caz, poate opri ori solicita oprirea, integral sau partial, predarea cantitătilor de gaze naturale de către acel utilizator al retelei în punctul de intrare, corespunzător alin. (3).

(5) Nerespectarea solicitării OST precizată la alin. (4) conduce la sesizarea AC de către OST."

43. Articolul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Oprirea partială sau totală a livrărilor de gaze naturale se poate face de OST numai după informarea UR prin preaviz emis cu 24 de ore înainte de sistare/limitare."

44. În cadrul articolului 81, sintagma „potrivit prevederilor art. 108" se înlocuieste cu sintagma „potrivit prevederilor art. 107".

45. La articolul 91, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorii economici precizati la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale să poată transmite informatiile precizate la alin. (1)-(3)."

46. La articolul 92, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorii economici precizati la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale să poată transmite informatiile precizate la alin. (1)-(3)."

47. La articolul 98, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Reclamatiile privind măsurarea gazelor naturale sunt solutionate în conformitate cu prevederile reglementărilor AC si în termenele precizate prin standardul de performantă aplicabil, în vigoare."

48. Articolul 99 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - Cerintele minime referitoare la calitatea gazelor naturale sunt precizate în reglementările tehnice elaborate de AC."

49. Articolul 103 se abrogă.


50. Anexa nr. 2 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„.ANEXA Nr. 2

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Declaratia utilizatorului retelei

în conformitate cu prevederile Codului retelei, declar prin prezenta că solicitarea de capacitate pentru fiecare punct de intrare în SNT este în concordantă cu:

a) contractele încheiate cu clientii din portofoliul propriu;

b) contractele de înmagazinare;

c) necesarul de consum propriu.

Utilizatorul retelei Data:

Reprezentant autorizat Semnătură:".

51. Anexa nr. 3 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Solicitare de capacitate

I. Parte solicitantă

Utilizatorul retelei: [numele si datele de identificare ale utilizatorului retelei]

Persoana de contact pentru această solicitare:

II. Perioada de capacitate

Capacitatea este solicitată pentru perioada:

1. [Zi gazieră]; [lună]; [an], ora 6,00 - 1. [zi gazieră]; [lună]; [an], ora 6,00

III. Informatii privind capacitatea

Capacitatea este solicitată pentru următorul/următoarele punct/puncte de intrare/iesire:

 

Punct de intrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM"

Partener UR

(producător/ importator/ furnizor/ operator depozit înmagazinare)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de intrare virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

            Punct de iesire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator/ OSÎ)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de iesire fizic.

 

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea capacitătii în MWh/zi se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Din capacitatea solicitată la punctele de iesire, următoarea va fi cu alimentare de urgentă întreruptibilă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator/ OSÎ)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de iesire fizic.


 

IV. Informatii suplimentare

Pentru capacitatea de la punctele de intrare:

1. Partenerul/Clientii UR trebuie specificat/specificati.

2. Se vor atasa declaratii conform modelului din anexa nr. 2 la Codul retelei.

Utilizatorul retelei

Data:

Reprezentant autorizat

Semnătură:"

 

            52. Anexa nr. 4 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 4

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Notificare

 de aprobare /  de refuz

Urmare cererii dumneavoastră nr. ..., înregistrată sub nr. ...

 Prin prezenta vă comunicăm faptul că se aprobă rezervarea următoarei capacităti:

 în baza art. 43 alin. (2) din Codul retelei, prin prezenta vă comunicăm faptul că se refuză rezervarea următoarei capacităti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM"

Partener UR

(producător/ importator/ furnizor/

operator depozit înmagazinare)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de intrare virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

            Punct de iesire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator/ OSÎ)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de iesire fizic.

 

OST

Data:

Reprezentant autorizat

Semnătură:"

 

53. Anexa nr. 5 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 5

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Program de transport

 

            Prin prezenta vă informăm în legătură cu programul nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codului retelei. în acest sens, vă comunicăm mai jos cantitătile lunare convenite cu producătorii, furnizorii, operatorii depozitelor de înmagazinare, OSD, care vor face obiectul contractului de transport pentru perioada ..., după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM**

Partener UR

(producător/ furnizor/ OSÎ)

Cantitate MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de intrare virtual.

** Punct de intrare fizic.

 


 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM"

Partener UR

(OSD/ consumator

direct/ operator

depozit înmagazinare)

Cantitate MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de iesire fizic.

 

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea cantitătii în MWh se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Vă rugăm să aveti în vedere că acest program de transport este obligatoriu pentru anul gazier [ ], exceptând cazul în care este amendat de noi în scris potrivit termenilor si conditiilor Codului retelei.

Utilizatorul retelei

Data:

Reprezentant autorizat

Semnătură:"

 

            54. Anexa nr. 6 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 6

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Notificare de schimbare a programului de transport nr......din data.......

 

            Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificarea programului nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codului retelei. în acest sens, vă comunicăm mai jos noile cantităti avute în vedere:

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM**

Partener UR

(producător/

furnizor/ OSÎ)

Cantitate MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de intrare virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator

direct/ operator depozit înmagazinare)

Cantitate MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

[valoare]

din care:

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de iesire fizic.

 

Utilizatorul retelei

Data:

Reprezentant autorizat

Semnătură:"

 

            55. Anexa nr. 7 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 7

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Nominalizare/Renominalizare

 

Subsemnatul [numele si datele de identificare ale utilizatorului retelei], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între [numele utilizatorului retelei] si [numele OST] în data de [se va completa data]

În conformitate cu prevederile Codului retelei, vă rugăm să luati notă că nominalizarea/renominalizarea noastră pentru săptămâna/ziua gazieră [ ] este următoarea:

 

Nr. crt.

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM**

Partener UR

(producător/ furnizor/

OSÎ)

Cantitate MWh

MIERCURI

zz/ll/aa

JOI

zz/ll/aa

VINERI

zz/ll/aa

SÂMBĂTĂ

zz/ll/aa

DUMINICĂ

zz/ll/aa

LUNI

zz/ll/aa

MARTI

zz/ll/aa

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de intrare fizic.

 


Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator direct/ OSÎ)

Cantitate MWh

MIERCURI

zz/ll/aa

JOI

zz/ll/aa

VINERI

zz/ll/aa

SÂMBĂTĂ

zz/ll/aa

DUMINICĂ

zz/ll/aa

LUNI

zz/ll/aa

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare] din care:

consum casnic

[valoare] din care:

consum casnic

[valoare] din care:

... % consum casnic

[valoare] din care:

consum casnic

[valoare] din care:

consum casnic

[valoare] din care:

consum casnic

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OST la momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate si publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România.

 Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•] si ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului retelei.

 Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•] Declarăm c㠁 nominalizarea / renominalizarea este în conformitate cu obligatiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienti.

            Asteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-mentionate.

Utilizatorul retelei

Data:

Reprezentant autorizat

Semnătură".

 

            56. Anexa nr. 8 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale se modifică si va avea următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 8

la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Cerere de transfer de capacitate

Subsemnatul [numele si datele de identificare ale utilizatorului retelei], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între [numele utilizatorului retelei] si [numele OST] în data de [se va completa data], în calitate de utilizator al retelei care transferă, si

Subsemnatul [numele si datele de identificare ale utilizatorului retelei], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între [numele utilizatorului retelei] si [numele OST] în data de [se va completa data], în calitate de utilizator al retelei care beneficiază de transfer,

solicităm prin prezenta transferarea următoarei capacităti de la utilizatorul retelei care transferă la utilizatorul retelei beneficiar de transfer începând cu data de [se va completa data].

 

Punct de intrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Cod VPM*

Denumire VPM*

Cod PM**

Denumire PM**

Partener UR

(producător/ importator/ furnizor/

OSÎ)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de intrare virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

            Punct de iesire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM**

Partener UR

(OSD/ consumator/ OSÎ)

Parametrii

 

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de intrare fizic.


 

            Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgentă întreruptibilă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod VSM*

Denumire VSM*

Cod SRM**

Denumire SRM"

Partener UR

(OSD/ consumator/ OSÎ)

Parametrii

Capacitate

Presiune minimă bar

mii mc/zi

MWh/zi

PCS

1.

[cod]

[nume]

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

 

* Punct de iesire virtual.

** Punct de intrare fizic.

 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să retineti că capacitatea rezervată a utilizatorului retelei care transferă în conformitate cu Codul retelei este de [ ], ca urmare a aprobării date de OST sub nr. [ ], atasată la prezenta ca anexa 1, se modifică în mod corespunzător.

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate este că [se vor enumera motivele]

Utilizatorul retelei care transferă Data:

Reprezentant autorizat Semnătură:

Utilizatorul retelei care beneficiază de transfer

Reprezentant autorizat Semnătură:".

57. În cadrul anexei nr. 9 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, sintagma „Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro" se înlocuieste cu sintagma „Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România".

58. La anexa nr. 9 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, anexa nr. 3 „Conditii minime de calitate a gazelor naturale" se abrogă.

Art. II. - (1) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. împreună cu utilizatorii retelei si partenerii acestora vor elabora, până la data de 1 septembrie 2009, o procedură informatică de lucru în care se vor preciza timpii de indisponibilitate si de rezolvare a incidentelor produse pe platformele informatice ale OST, UR, partenerilor, procedură care va fi supusă spre aprobare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. va prezenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei programul de lucru pentru elaborarea procedurii prevăzute la alin. (1).

Art. III. - (1) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. are obligatia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin să elaboreze o procedură de lucru pentru înregistrarea si verificarea cerintelor prevăzute la art. 25 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, pentru utilizatorii retelei care solicită încheierea contractului de transport.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) va fi aprobată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si publicată pe pagina de internet a Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A.

Art. IV. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. împreună cu operatorii economici prevăzuti la art. 46 alin. (6) din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale vor încheia conventiile bilaterale pentru stabilirea parametrilor operativi aferenti punctelor fizice de intrare în/iesire din SNT (presiune minimă, presiune maximă, capacitate, cantităti de energie), precum si pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor cu privire la respectarea acestor parametri, valabile pentru anul gazier 2009-2010, până cel târziu la data de 1 august 2009. Parametrii operativi vor fi publicati pe pagina de internet a OST, în conformitate cu prevederile Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale.

Art. V. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. are obligatia ca în termen de 30 de zile

calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin să elaboreze metode de alocare a cantitătilor de gaze si să le transmită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei spre aprobare.

Art. VI. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. ia toate măsurile necesare astfel încât în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin să poată asigura citirea zilnică a cantitătilor de gaze naturale vehiculate prin toate punctele fizice de iesire din SNT si transmiterea datelor precizate în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale la termenele stipulate în acest act normativ.

Art. VII. - Producătorii si operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale iau toate măsurile necesare astfel încât în termen de două luni să poată asigura citirea zilnică a cantitătilor de gaze naturale vehiculate prin toate punctele de intrare în SNT si transmiterea datelor precizate în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, la termenele stipulate în acest act normativ.

Art. VIII. - în perioada 1 iulie 2009-31 august 2009, transmiterea datelor precizate în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale de către operatorii economici precizati la art. I pct. 1 din prezentul ordin se va face astfel:

a) pentru zilele de weekend si sărbători legale, renominalizările pot fi făcute în ziua dinaintea acestui interval pentru toate zilele din intervalul respectiv;

b) pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. transmite informatiile precizate la art. 70 alin. (6) din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale către operatorii sistemelor de distributie în prima zi lucrătoare de după acest interval, până cel târziu la ora 18,00;

c) pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale, utilizatorii retelei/operatorii sistemelor de distributie/operatorii depozitelor de înmagazinare vor transmite informatiile necesare pentru efectuarea alocărilor de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. până cel târziu la ora 14,00 în a doua zi lucrătoare de după acest interval;

d) pentru zilele de weekend si cele declarate sărbători legale:

- în a doua zi lucrătoare de după interval, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A., utilizând alocările provizorii pentru fiecare zi gazieră cuprinsă în interval, calculează dezechilibrul zilnic provizoriu pentru zilele respective pentru fiecare utilizator de retea;

- până cel târziu la ora 16,00 din a doua zi lucrătoare de după interval, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. informează utilizatorii retelei în legătură cu dezechilibrul său provizoriu pentru toate zilele cuprinse în interval.


Art. IX. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va publica pe pagina proprie de internet o metodologie de calcul al tarifelor aferente Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale.

(2) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. transmite, la solicitarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, informatiile necesare elaborării metodologiei precizate la alin. (1), precum si fundamentării tarifelor precizate în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale.

Art. X. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias, utilizatorii Sistemului national de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum si operatorii sistemelor de distributie si ai depozitelor de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. XI. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. XII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 25 iunie 2009.

Nr. 68.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.