MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 433/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 433            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Joi, 25 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 654 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            492. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

 

            1.637/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 654

din 30 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat- Asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Societatea Feroviară de Turism - SFT CFR - S.A. īn Dosarul nr. 1.462/121/2008 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si īn dosarele nr. 2.441 D/2008 si nr. 616D/2009, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercial㠄Drumuri Publicitare” - S.R.L., Societatea Comercial㠄First Rosenau Tour” - S.R.L. si Societatea Comercial㠄Citadel Leisure” - S.R.L. īn Dosarul nr. 1.709/338/2008 al Judecătoriei Zărnesti, precum si de Traian Racovită īn Dosarul nr. 22.140/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Curtea, avānd īn vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate, pune īn discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt īndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, īn temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.441 D/2008 si nr. 616D/2009 la Dosarul nr. 2.329D/2008, care a fost primul īnregistrat.

Cauza fiind īn stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate nu īncalcă principiile statuate la art. 21 si 44 din Constitutie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin īncheierile din 17 septembrie 2008, 5 iunie 2008 si 15 ianuarie 2009, pronuntate īn dosarele nr. 1.462/121/2008, nr. 1.709/338/2008 si nr. 22.140/299/2008, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ, Judecătoria Zărnesti si Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000, ale art. 10 din Legea nr. 188/2000 si art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă si, respectiv, ale art. 10 din Legea nr. 188/2000 si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Feroviară de Turism - SFT CFR - SA., Societatea Comercial㠄Drumuri Publicitare” - S.R.L., Societatea Comercial㠄First Rosenau Tour” - S.R.L., Societatea Comercial㠄Citadel Leisure” - S.R.L. si de Traian Racovită īn cauze ce au ca obiect judecarea cererilor de recuzare a executorilor judecătoresti.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asemănătoare īn cele 3 dosare, autorii acestora sustin că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 20, 21, 44 si 136 din Constitutie. Sunt invocate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că, fără să reglementeze expres motivele de recuzare a executorilor judecătoresti, dispozitiile art. 10 din Legea nr. 188/2000 cuprind o normă de trimitere, si anume art. 27 din Codul de procedură civilă. Se mai arată că prin textul de lege supus controlului de constitutionalitate pozitia subiectivă a executorului judecătoresc nu poate fi sanctionată.

Īn ceea ce priveste aplicarea art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, īntr-o asemenea ipoteză, aceasta determină īncălcarea dreptului la apărare al părtii care formulează o asemenea cerere, fiind īn imposibilitate de a-si prezenta argumentele care stau la baza cererii.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ, Judecătoria Zărnesti si Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece modalitatea īn care au fost reglementate regulile de procedură din cuprinsul dispozitiilor legale criticate reprezintă optiunea legiuitorului.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că, īn acest sens, Curtea Constitutională s- A mai pronuntat prin mai multe decizii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, īl constituie dispozitiile art. 10 din Legea nr. 188/2000, precum si ale art. 27 si art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Īntrucāt art. 27 din Codul de procedură civilă este o normă


de trimitere cuprinsă īn continutul prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, iar autorul exceptiei critică, īn realitate, aceste prevederi legale din urmă, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 599 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art.10 din Legea nr. 188/2000: „(1) Executorii judecătoresti pot fi recuzati īn cazul īn care se află īn una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.

(2) Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abtine.

(3) Partea interesată poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar numai pānă la īncheierea executării silite. Īncheierea instantei prin care s- A īncuviintat ori s- A respins abtinerea, precum si cea prin care s- A īncuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei căi de atac.

(4) Īncheierea prin care s- A respins recuzarea poate fi atacată cu recurs īn termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Īncheierea prin care s- A hotărāt recuzarea va arăta īn ce măsură actele īndeplinite de executorul judecătoresc recuzat vor fi păstrate.”;

- Art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Instanta decide asupra recuzării, īn camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultānd pe judecătorul recuzat.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale īn raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 referitoare la restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 136 privind proprietatea. Sunt invocate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.118 din 27 noiembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2008, Curtea s- A mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale, prin raportare la aceleasi texte din Constitutie. Făcānd referire la jurisprudenta sa, a retinut că enumerarea limitativă a cazurilor īn care executorul judecătoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare a judecătorilor prevăzute de Codul de procedură civilă, cu exceptia unor situatii care sunt specifice activitătii judecătorilor. Totodată, Curtea a observat că dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă reglementează īn mod limitativ cazurile de recuzare a judecătorilor, protejānd astfel partea īn cazul īn care se presupune că judecătorul ar putea fi lipsit de obiectivitate, ceea ce nu duce la īncălcarea art. 21 si 53 din Legea fundamentală. Pe cale de consecintă, a retinut Curtea, nici textul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu īncalcă principiile statuate la art. 21 din Constitutie.

Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atāt considerentele, cāt si solutia deciziei mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

Īn ceea ce priveste sustinerea conform căreia există o inegalitate īntre pozitia părtilor, avānd īn vedere că numai creditorul are posibilitatea de a alege executorul judecătoresc, Curtea constată că este nefondată, īntrucāt īn cadrul procedurii de executare silită ambele părti beneficiază de anumite garantii procesuale, printre care posibilitatea de a formula contestatie īmpotriva executării īnsăsi ori īmpotriva oricărui act de executare. Totodată, alegerea executorului judecătoresc de către creditor este justificată prin faptul că acesta este interesat īn realizarea pe cale silită a creantei sale, īn conditiile īn care debitorul nu si- A adus la īndeplinire obligatia ce īi revine.

Totodată, Curtea a mai retinut īn jurisprudenta sa că prevederile legale criticate sunt norme procedurale a căror reglementare apartine competentei exclusive a legiuitorului.

Īn ceea ce priveste sustinerea referitoare la neconstitutionalitatea art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că această critică este nefondată, īntrucāt judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune, īn principal, dezbateri contradictorii.

Celelalte dispozitii constitutionale invocate īn sustinerea exceptiei nu sunt incidente īn cauză.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Feroviară de Turism - SFT CFR - S.A., Societatea Comercial㠄Drumuri Publicitare” - S.R.L., Societatea Comercial㠄First Rosenau Tour” - S.R.L., Societatea Comercial㠄Citadel Leisure” - S.R.L. si de Traian Racovită īn dosarele nr. 1.462/121/2008, nr. 1.709/338/2008 si nr. 22.140/299/2008 ale Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ, Judecătoriei Zărnesti si Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 30 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- Asistent,

Mihai Paul Cotta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

 

Īn temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 56 si ale art. 6 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (3) si ale art. 14 din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice si metodologice se aplică activitătii de marcare temporală si stabilesc procedura de notificare a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale īn vederea īnceperii furnizării serviciilor de marcare temporală, procedurile de generare si verificare a mărcilor temporale, precum si conditiile de creare si mentinere a registrului electronic de evidentă a furnizorilor de servicii de marcare temporală.

(2) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de servicii de marcare temporală īn conditiile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală si ale prezentului ordin.

Art. 2. - Īn īntelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) MCSI - Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale;

b) serviciu de marcare temporală - serviciul prin care unor date īn formă electronică li se asociază, printr-un mecanism de īncredere, o marcă temporală;

c) furnizor de servicii de marcare temporală (furnizor) - orice persoană, fizică sau juridică, care oferă servicii de marcare temporală īn conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 si ale prezentului ordin;

d) utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, īn baza unui contract īncheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;

e) cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat;

f) cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;

g) date de verificare a mărcii temporale - datele īn formă electronică, cum ar fi coduri sau chei publice, utilizate īn scopul verificării unei mărci temporale;

h) dispozitiv criptografic securizat - un dispozitiv hardware cu un īnalt grad de fiabilitate, protejat īmpotriva modificărilor si a utilizării neautorizate, care asigură un grad īnalt de securitate a operatiilor criptografice īn conformitate cu cerintele Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

i) politica de marcare temporală - regulile si principiile generale aplicate de furnizor īn procesul de emitere si administrare a mărcilor temporale;

j) functie hash-code - algoritmul aplicat asupra unui document electronic, care creează o amprentă unică a acelui document;

k) SHA - algoritm securizat de hash-code (Secure Hash Algorithm);

l) RFC - documentele care au fost supuse analizei publice īn cadrul unui proces coordonat de Grupul de lucru pentru ingineria internetului;

m) extensie de tip critic pentru marcare temporală - extensia unui certificat digital care trebuie procesată īn mod obligatoriu de aplicatia care īl utilizează, limitānd folosirea cheii private asociate certificatului exclusiv la aplicarea semnăturii digitale din cadrul unei mărci temporale.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea de reglementare si supraveghere

 

Art. 3. - Īn conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (1) pct. 56 din Hotărārea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, MCSI exercită atributiile care revin autoritătii de reglementare si supraveghere īn domeniul marcării temporale.

Art. 4. - (1) Īn cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare prevăzut la art. 28 din Legea nr. 455/2001 MCSI va crea o sectiune distinctă pentru īnregistrarea furnizorilor de servicii de marcare temporală.

(2) MCSI gestionează Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală, denumit īn continuare registru. Forma acestui registru este prevăzută īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Actualizarea registrului se efectuează exclusiv de către personalul MCSI desemnat īn acest sens si vizează toate modificările privind activitatea furnizorului, precum si alte informatii relevante furnizate de acesta.

Art. 5. - MCSI va face publice, spre consultare, următoarele date din registru:

a) tipul furnizorului - persoană fizică sau juridică;

b) numele si prenumele sau denumirea furnizorului, după caz;

c) forma de organizare a furnizorului persoană juridică - societate comercială, regie autonomă, institutie publică, organizatie neguvernamentală;

d) domiciliul sau sediul - tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresă īn pagina web;

e) cetătenia, pentru persoana fizică, sau nationalitatea, pentru persoana juridică;


f) data la care si-a īnceput activitatea de furnizare de servicii de marcare temporală;

g) cheia publică a furnizorului;

h) descrierea politicii de marcare temporală a furnizorului;

i) situatia activitătii furnizorului - operatională, suspendată, īncetată, īn curs de transferare, īn curs de remediere a unor probleme identificate de MCSI, cu indicarea termenului-limită;

j) istoricul furnizorului - data de īncepere a activitătii, perioade de suspendare, alte situatii asemănătoare.

Art. 6. - (1) Informatiile prevăzute la art. 5 sunt disponibile public prin intermediul paginii de internet a MCSI.

(2) Pe pagina de internet a MCSI se vor publica si informatii cu privire la Legea nr. 451/2004, prezentele norme tehnice si metodologice, informatii generale cu privire la utilizarea mărcilor temporale, informatii actualizate din domeniul marcării temporale, trimiteri către paginile de internet ale furnizorilor de servicii de marcare temporală.

Art. 7. - (1) MCSI are obligatia de a păstra confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, cu exceptia celor prevăzute de Legea nr. 451/2004 si de prezentul ordin ca fiind publice.

(2) MCSI poate īncheia un acord de confidentialitate asupra informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, la cererea acestuia.

(3) Personalul cu atributii de control din cadrul MCSI este obligat să păstreze confidentialitatea datelor de care a luat cunostintă cu ocazia exercitării atributiilor de control īn ceea ce priveste activitatea furnizorilor de servicii de marcare temporală.

 

CAPITOLULUI

Furnizorii de servicii de marcare temporală

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 8. - (1) Cu 30 de zile īnainte de īnceperea activitătii, furnizorul de servicii de marcare temporală va notifica MCSI prin completarea formularului prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) furnizorii au obligatia de a comunica MCSI informatiile si documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 451/2004 si īn anexa nr. 2.

(3) Īn termen de 10 zile de la primirea notificării, MCSI poate solicita completarea documentatiei prezentate, īn conformitate cu alin. (2).

(4) Furnizorii au obligatia de a comunica MCSI, cu cel putin 30 de zile īn avans, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate a sistemului informatic utilizat, cu precizarea datei si a orei la care modificarea intră īn vigoare, precum si obligatia de a confirma, īn termen de 24 de ore, modificarea efectuată.

(5) Īn cazuri urgente īn care securitatea serviciilor de marcare temporală este afectată furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate, urmānd să comunice MCSI, īn termen de 24 de ore, modificările efectuate si justificarea deciziei luate.

(6) Furnizorii de servicii de marcare temporală sunt obligati să respecte, pe parcursul desfăsurării activitătii, procedurile de securitate si de certificare declarate potrivit alin. (2)-(5). Acestia vor furniza servicii de marcare temporală īn conformitate cu politica de marcare temporală declarată.

Art. 9. - (1) Furnizorul este obligat să genereze sau să achizitioneze o pereche functională cheie privată - cheie publică si să īsi protejeze cheia privată prin utilizarea unui dispozitiv criptografic securizat, luānd măsurile necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private.

(2) Perechea functională prevăzută la alin. (1) va fi folosită exclusiv īn scopul aplicării semnăturii electronice asupra mărcilor temporale emise.

(3) Cheia privată nu poate fi dedusă īn niciun fel din cheia sa publică pereche.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să detină certificatul corespunzător cheii publice, pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale.

(5) Certificatul utilizat pentru marcarea temporală va fi transmis MCSI, īn formă electronică, la data notificării īnceperii activitătii.

Art. 10. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia să respecte dispozitiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) La data īnceperii activitătii de furnizare de servicii de marcare temporală, furnizorul trebuie să detină calitatea de operator de date personale si să depună la MCSI o copie de pe certificatul doveditor, eliberat de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale.

(2) Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) toate mărcile temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzānd, pe lāngă marca temporală propriu-zisă, si date referitoare la marca temporală si la certificatul utilizat;

b) īnregistrări ale evenimentelor apărute īn sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) trebuie să fie disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligatia de a transmite, la cerere, către MCSI informatiile prevăzute la alin. (2) lit. b).

(5) Structura si conditiile de exploatare ale Registrului electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale sunt prevăzute īn anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală trebuie să aducă la cunostinta tuturor utilizatorilor termenii si conditiile care privesc utilizarea serviciilor de marcare temporală, si anume:

a) datele de contact ale furnizorului;

b) politica de marcare temporală aplicată;

c) standardele tehnice aplicabile;

d) precizia timpului din mărcile temporale;

e) orice limitări īn folosirea serviciului de marcare temporală;

f) obligatiile utilizatorului;

g) informatii despre cum trebuie verificată marca temporală si orice limitări posibile asupra perioadei de valabilitate;

h) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitătile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);

i) politica privind protectia datelor cu caracter personal;

j) perioada de timp īn care sunt păstrate īnregistrările referitoare la evenimente ale furnizorului;

k) disponibilitatea serviciilor.

(2) Aceste informatii trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.

Art. 13. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de mijloace financiare si de resurse materiale, tehnice si umane corespunzătoare pentru garantarea securitătii, fiabilitătii si continuitătii serviciilor oferite;


b) să dovedească MCSI că dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le- Ar putea cauza cu prilejul desfăsurării activitătii de marcare temporală si că este capabil să acopere pierderile suferite de către o persoană care īsi īntemeiază conduita pe efectele juridice ale mărcilor temporale, īn conditiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004, pānă la concurenta echivalentului īn lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar dacă se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neīndeplinirii de către furnizor a unei obligatii prevăzute de lege. Furnizorul va trebui să depună la MCSI o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polită de asigurare la o societate de asigurări īn favoarea MCSI, īn valoare cel putin egală cu echivalentul īn lei al sumei de 300.000 euro;

c) să folosească personal avānd cunostinte de specialitate, experientă si calificare necesare pentru furnizarea serviciilor respective;

d) să utilizeze numai dispozitive criptografice securizate pentru efectuarea operatiilor criptografice implicate īn procesul generării mărcii temporale;

e) să utilizeze un sistem informatic care să respecte cerintele de securitate prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

f) să păstreze toate informatiile necesare pentru a putea face dovada marcării temporale īn cazul unui eventual litigiu (īnregistrări ale mărcilor temporale emise, documentatia aferentă algoritmilor si procedurilor de generare a mărcilor temporale emise, alte documente) pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data emiterii.

(2) Īn vederea īndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (1) lit. e), furnizorul va publica documentatia aferentă mecanismului implementat īn vederea īndeplinirii acestei obligatii, iar o copie a documentatiei va fi transmisă MCSI.

Art. 14. - Orice persoană, fizică sau juridică, ce doreste să beneficieze de servicii de marcare temporală trebuie:

a) să furnizeze informatiile referitoare la identitatea sa;

b) să respecte limitările impuse de furnizorul de servicii de marcare temporală.

 

SECTIUNEA a 2- A

Mecanismul marcării temporale a documentelor

 

Art. 15. - (1) Marcarea temporală este realizată cu respectarea următoarelor etape:

a) utilizatorul transmite furnizorului o cerere de emitere a mărcii temporale pentru un anumit document electronic. Cererea va contine amprenta digitală a documentului pentru care se face cererea, amprentă creată prin intermediul aplicării unei functii hash-code asupra documentului;

b) īntr-un interval de timp stabilit prin politica de marcare temporală, furnizorul de servicii de marcare temporală execută următoarele operatiuni asupra amprentei digitale a documentului primit de la utilizator, folosind un sistem informatic sigur, care īndeplineste cerintele de securitate prevăzute la art. 4 din Legea nr. 451/2004:

1. aplică informatia de timp, raportāndu-se la baza de timp;

2. aplică celelalte date prevăzute de Legea nr. 451/2004 si orice alte date prevăzute īn politica sa de marcare temporală care nu contravin prevederilor legale si standardelor recunoscute īn materie;

3. o semnează electronic utilizānd un certificat digital calificat;

c) īn urma acestor operatiuni rezultă marca temporală care este transmisă utilizatorului.

(2) Autenticitatea mărcii temporale poate fi verificată de către terti pe baza documentului original, a mărcii temporale, a cheii publice a furnizorului de servicii de marcare temporală si a functiei hash-code utilizate pentru crearea amprentei digitale a documentului.

Art. 16. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să utilizeze informatia de timp furnizată de furnizorul unic de bază de timp.

(2) Furnizorul unic de bază de timp este Sistemul informatic pentru furnizarea orei oficiale a Romāniei, realizat de MCSI.

(3) Sursa de timp folosită de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să fie sincronizată cu referinta de timp oferită de furnizorul unic de bază de timp, abaterea maximă admisă fiind de +/-1 secundă.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligatia de a lua toate măsurile pentru calibrarea echipamentelor, astfel īncāt valoarea prevăzută la alin. (3) să nu fie depăsită.

(5) Īn situatia īn care detectează cazuri īn care au fost emise mărci temporale cu depăsirea valorii prevăzute la alin. (3), furnizorul va transmite MCSI o īnstiintare īn acest sens.

(6) Furnizorul are obligatia de a păstra datele care dovedesc respectarea valorii prevăzute la alin. (3) (de exemplu, logurile de sincronizare) si de a le pune la dispozitia MCSI, la cerere.

Art. 17. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală este obligat să pună la dispozitia utilizatorilor software-ul necesar pentru utilizarea serviciului.

(2) Furnizorul trebuie să ofere utilizatorilor următoarele informatii despre software-ul pus la dispozitie:

a) conditiile īn care este disponibil software-ul;

b) instructiunile de folosire;

c) obligatiile utilizatorului;

d) orice alte limitări privind utilizarea software-ului.

(3) Software-ul pus la dispozitie de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să permită utilizatorului să verifice dacă marcarea temporală a fost realizată īn mod corect, prin analiza automată cel putin a următoarelor elemente:

a) structura mărcii temporale;

b) amprenta din marca temporală;

c) semnătura electronică a mărcii temporale, respectiv validitatea certificatului folosit pentru semnare.

Art. 18. - (1) Marca temporală va avea structura stabilită īn anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) De asemenea, marca temporală trebuie să includă:

a) un identificator pentru tara īn care furnizorul de servicii de marcare temporală este stabilit, acolo unde este aplicabil;

b) un identificator pentru furnizorul de servicii de marcare temporală, care va contine cel putin numărul de ordine din registru;

c) un identificator pentru unitatea care emite mărci temporale.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se vor introduce īn marca temporală folosindu-se cāmpul „tsa” din cadrul structurii mărcii temporale. Introducerea acestui cāmp este obligatorie.

(4) MCSI va publica eventualele modificări ale formatului descris īn anexa nr. 4, pe baza evolutiei tehnologiilor sau a normelor internationale recunoscute īn domeniu.

Art. 19. - (1) Īn vederea asigurării conformitătii cu cerintele Legii nr. 451/2004 si ale prezentului ordin, se recomandă respectarea următoarelor standarde si recomandări de către furnizorii de servicii de marcare temporală:

a) SR ETSI TS 101 861 V1.2.1: 2005 Profil de marcare temporală;

b) SR ETSI TS 101 862 V1.3.2: 2005 Profil de certificat calificat;

c) SR ETSI TS 102 023 V1.2.1: 2005 Semnături electronice si infrastructuri (ESI). Cerinte privind politica pentru autoritătile de marcare temporală;

d) SR ISO/CEI 18014-1: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Cadru;

e) SR ISO/CEI 18014-2: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente sau


SR ISO/CEI 18014-3: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale īnlăntuite;

f) SR ISO/CEI TR 14516: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Īndrumări pentru utilizarea si administrarea serviciilor părtilor terte de īncredere;

g) Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP): IETF RFC 3161;

h) Cryptographic Message Syntax: IETF RFC 2630;

i) Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile: IETF RFC 2459;

j) Date and Time on the Internet: Timestamps: IETF RFC 3339.

(2) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitia publicului, pe pagina proprie de internet, informatii privind standardele pe care le aplică īn cadrul activitătii propriu-zise de generare a mărcii temporale si procedurile de securitate utilizate.

Art. 20. - Amprenta digitală utilizată īn procesul de marcare temporală, creată prin intermediul aplicării unei functii hash-code asupra unui document īn formă electronică, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) să permită identificarea unică a documentului īn formă electronică, datorită imposibilitătii practice de a crea amprente identice pentru documente diferite;

b) să nu permită deducerea continutului documentului respectiv, datorită imposibilitătii practice de a reconstitui continutul documentului original pe baza amprentei.

Art. 21. - Furnizorul foloseste doar functia hash-code SHA1 (optional SHA2) si algoritmul de criptare RSA. Este interzisă folosirea teoremei chinezesti a resturilor.

Art. 22. - (1) Certificatul furnizorului de servicii de marcare temporală trebuie să fie emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat īn conditiile Legii nr. 455/2001.

(2) Certificatul furnizorului va contine īn mod obligatoriu extensia pentru marcare temporală prevăzută īn standardele internationale īn vigoare (RFC 3161 - protocol de marcă temporală, sectiunea 2.3). Extensia trebuie să fie de tip critic.

Art. 23. - Marca temporală va fi transmisă solicitantului prin mecanismele de transport prevăzute īn standardul international RFC 3161 - protocol de marcă temporală, sectiunea a 3- A. Se va implementa īn mod obligatoriu cel putin protocolul HTTP.

Art. 24. - (1) Serviciul de verificare a mărcilor temporale se asigură către terti si este mentionat expres īn contractul īncheiat īntre furnizorul de servicii de marcă temporală si utilizator.

(2) Verificarea trebuie să poată fi realizată automat, prin internet, fiind accesibilă oricărei persoane fizice sau juridice care īsi bazează conduita pe efectele juridice ale unei mărci temporale.

 

SECTIUNEA a 3- A

Suspendarea sau īncetarea activitătii furnizorilor de servicii de marcare temporală

 

Art. 25. - (1) Īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 451/2004, controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 451/2004, precum si ale prezentului ordin revine MCSI, care actionează prin personalul de control de specialitate īmputernicit īn acest scop.

(2) MCSI are dreptul de a efectua controale asupra furnizorilor de servicii de marcare temporală, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Īn vederea exercitării atributiilor de control, personalul īmputernicit īn acest scop este autorizat īn limitele legii:

a) să aibă acces liber, permanent, īn orice loc īn care se află echipamentele necesare furnizării serviciilor de marcare temporală;

b) să solicite orice document sau informatie necesară īn vederea verificării respectării obligatiilor ce incumbă furnizorului de servicii de marcare temporală;

c) să verifice punerea īn aplicare a oricăror proceduri utilizate de către furnizorul de servicii de marcare temporală supus controlului;

d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de marcare temporală sau să retină orice document care are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăsi 15 zile, dacă aceste măsuri se impun.

Art. 26. - (1) MCSI va dispune, prin ordin, suspendarea activitătii furnizorului de servicii de marcare temporală pānă la īncetarea cauzelor care au determinat luarea măsurii, īn următoarele situatii:

a) furnizorul nu respectă politica de marcare temporală si procedurile de securitate declarate, īntr-un mod īn care afectează securitatea procesului de marcare temporală;

b) furnizorul īncalcă obligatia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

c) odată cu aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute la art. 12 din Legea nr. 451/2004;

d) furnizorul nu respectă obligatiile prevăzute la art. 8 alin. (4) si art. 16;

e) furnizorul nu remediază īn termenul stabilit de MCSI orice alte deficiente apărute ca urmare a nerespectării prevederilor Legii nr. 451/2004 si ale prezentului ordin si constatate cu prilejul efectuării controalelor de către MCSI.

(2) Odată cu comunicarea ordinului de suspendare temporară a activitătii, MCSI comunică furnizorului un termen īn care trebuie să remedieze problemele care au determinat luarea acestei măsuri. Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile. Furnizorul poate solicita motivat prelungirea acestui termen.

(3) Suspendarea activitătii īncetează īn momentul īn care furnizorul face dovada īncetării cauzelor care au determinat luarea măsurii.

(4) Dacă furnizorul nu remediază problemele care au determinat suspendarea īn termenul stabilit īn conditiile alin. (2), MCSI va dispune, prin ordin, īncetarea activitătii acestuia.

(5) Īn perioada īn care activitatea sa este suspendată, furnizorul are obligatia să asigure continuarea functionării serviciului de verificare a mărcilor temporale, precum si consultarea īn regim on-line a registrului electronic, cu exceptia cazului īn care deficientele se găsesc la nivelul acestor sisteme.

Art. 27. - (1) Īn cazul īn care furnizorul intentionează să īnceteze activitătile legate de marcarea temporală, va informa MCSI, cu cel putin 30 de zile īn avans, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura īmprejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activitătilor, prin completarea formularului prevăzut īn anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Furnizorului īi revine obligatia ca, īn situatia īn care se află īn imposibilitate de a continua activitătile legate de marcarea temporală si nu a putut prevedea această situatie cu cel putin 30 de zile īnainte ca īncetarea activitătilor să se producă, să informeze MCSI īn termen de 24 de ore din momentul īn care a luat cunostintă sau trebuia si putea să ia cunostintă despre imposibilitatea continuării activitătilor.

(3) Atāt īn cazul īncetării activitătii din initiativa sa, cāt si īn cazul īn care īncetarea activitătii a fost dispusă de MCSI, furnizorul de servicii de marcare temporală va desemna alt furnizor de servicii de marcare temporală, căruia īi va transfera, īn tot sau īn parte, activitătile sale. Transferul va opera īn următoarele conditii:

a) furnizorul de servicii de marcare temporală va īnstiinta fiecare utilizator, cu cel putin 30 de zile īn avans, despre intentia sa de transferare a activitătilor legate de marcarea temporală către un alt furnizor, mentionānd identitatea acestuia;


b) furnizorul de servicii de marcare temporală va face cunoscute utilizatorilor săi posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile īn care refuzul poate fi exercitat.

(4) Furnizorul aflat īn unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), ale cărui activităti nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de marcare temporală, este obligat să depună la MCSI informatiile si documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 451/2004, precum si dovada revocării certificatului utilizat īn procesul de marcare temporală.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, se abrogă.

(2) Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 492.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL SI STRUCTURA

Registrului furnizorilor de servicii de marcare temporală

 

1.

Numărul de ordine al īnregistrării, generat automat

2.

Codul de identificare a furnizorului de servicii de marcare temporală

3.

Calitatea furnizorului: persoană fizică sau persoană juridică

4.

Numele si prenumele furnizorului (pentru persoana fizică)/Denumirea (pentru persoana juridică)

5.

Adresa (tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresa pagina web)

6.

Codul unic de īnregistrare la registrul comertului (pentru persoana juridică)

7.

Data la care a īnceput activitatea

8.

Cheia publică a certificatului digital folosit de furnizorul de servicii īn procesul de marcare temporală

9.

Descrierea sistemelor furnizorului de servicii de marcare temporală

10.

Codul de proceduri si practici al furnizorului de servicii de marcare temporală

11.

Descrierea politicii generale a furnizorului de servicii de marcare temporală

12.

Tipul garantiei furnizorului

13.

Societatea de asigurări/Institutia financiară care garantează capacitatea financiară a furnizorului

14.

Suma asigurată/Suma acoperită prin scrisoarea de garantie

15.

Situatii critice: cāmp ce poate contine referiri la ultima situatie critică (de exemplu, īntreruperea temporară a activitătii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)

16.

Data si ora ultimei actualizări a registrului

17.

Situatia furnizorului (operational, suspendat, activitatea īncetată, īn curs de transferare a activitătii etc.)

18.

Motivul suspendării/reluării/īncetării activitătii (dacă este cazul)


ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR DE NOTIFICARE

pentru furnizorii de servicii de marcare temporală

 

 

 

 

 

Furnizor de servicii de marcare temporală persoană fizică/juridică

Tara

Oras

Sector

Str.

Nr.

 

 

 

 

 

Domiciliul sau sediul

Bl.

Et.

Ap.

Cod postal

 

 

 

 

 

 

Tel.

Fax

E-mail

Web

 

 

 

 

 

 

Cod de īnregistrare la registrul comertului

 

Tip societate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca

 

Nr. cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalitate

 

Cetătenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data īnceperii activitătii

 

 

 

 

 

Opis documente anexate

 

 

 

 

 

 

ĪNSTIINTARE – ANGAJAMENT

 

Subsemnatul,..............................................(numele si prenumele/denumirea)  īnstiintez Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale (MCSI) referitor la desfăsurarea serviciilor de marcare temporală mentionate īn prezentul document, cu īncepere de la data de..................

Mă angajez să īmi desfăsor activitatea īn conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, ale Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 492/2009 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, precum si cu standardele europene si internationale īn domeniu.

Mă oblig să acopăr prejudiciile pe care le- as putea cauza utilizatorilor, īn conditiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004.

De asemenea, mă angajez să comunic utilizatorilor instructiunile practice de marcare temporală, precum si termenele si conditiile de utilizare a serviciilor de marcare temporală.

Anexez la prezenta următoarea documentatie:

1. contractul de īnchiriere/actul de proprietate pentru sediu;

2. adeverintă din partea administratiei finantelor publice privind plata la zi a taxelor si impozitelor către stat;

3. certificat de bonitate sau scrisoare de garantie din partea băncii, prin care persoana fizică/juridică desfăsoară plăti si īncasări curente;

4. o scrisoare de garantie īn valoare de...................., īn favoarea MCSI, la.............................................(numele institutiei financiare) /o polită de asigurare la...........................................(numele societătii de asigurare), īn favoarea MCSI, īn valoare de..................*;

5. certificatul calificat folosit īn activitatea de marcare temporală;

6. politica de marcare temporală aplicată;

7. descrierea generală a sistemului informatic utilizat pentru desfăsurarea activitătii de marcare temporală, īnsotită de o declaratie de conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

8. descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitătile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);

9. politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal;

10. certificatul care dovedeste calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

Furnizor,

......................................

Din partea MCSI,

......................................

Data si ora

......................................

Am primit documentatia mentionată.

 

* Se va opta pentru una dintre cele două variante, īn conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din prezentul ordin.


 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL MINIMAL

al Registrului electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale

 

I. Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale va cuprinde:

1. Lista tuturor mărcilor temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzānd următoarele informatii: A. Date referitoare la marca temporală

 

Nr. crt.

Categorie de date

1.

Identificator unic

2.

Data si ora la care marca temporală a fost aplicată

3.

Cod de identificare utilizator

4.

Amprenta documentului supusă marcării temporale

5.

Identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei

 

            B. Date referitoare la furnizor/certificatul furnizorului

 

1.

Nume

Subject Name

2.

Data emiterii

 

3.

Valabilitate

 

4.

Date de identificare ale furnizorului de servicii de certificare superior

IssuerName, SeriaINumber

 

C. Marca temporală emisă

2. Īnregistrări ale evenimentelor apărute īn sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale:

- sincronizările cu baza de timp;

- schimbarea cheilor criptografice;

- opriri ale sistemului;

- incidente de securitate.

II. Regimul de acces la informatiile cuprinse īn Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale

- Informatiile prevăzute la pct. 1 vor fi disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.

- Informatiile prevăzute la pct. 2 vor fi făcute publice īn conformitate cu politica de marcare temporală a furnizorului si vor fi furnizate, la cerere, Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.


 

ANEXA Nr. 4

 

CONTINUTUL SI STRUCTURA MĂRCII TEMPORALE

 

Nume

Explicatie detaliată

Structura ASN1

Observatii

A. Informatii despre marca temporală propriu-zisă (TSTInfo)

Versiune

 

INTEGER

 

Politica

 

OID

 

Amprenta de marcat

Hash-ul + algoritmul de hash

messagelmprint

 

Număr serial unic

 

INTEGER

 

Momentul exact de timp al emiterii

UTC, notatie „zulu”

GeneralizedTime

 

Precizie

Secunde, milisecunde, microsecunde

Accuracy

optional

Număr aleatoriu (Nonce)

 

INTEGER

optional

Numele furnizorului

 

GeneralName

optional

Extensii

 

Extensions

optional

B. Semnătura furnizorului

(Contentlnfo ce īncapsulează o structură signedData)

Info semnătură

Semnătura propriu-zisă (SignatureValue), īnsotită de datele de identificare ale semnatarului (Signerldentifier)

signerInfo

 

Certificatul furnizorului

 

certs

optional

 

 

 

 

C. Statutul PKI (PKIStatusInfo)

Codul de status PKI

 

PKIStatus

 

Mesajul text PKI

 

PKIFreeText

optional

Informatii despre eroarea PKI

 

PKIFailureInfo

optional

 

ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR DE INFORMARE

cu privire la īncetarea activitătii unui furnizor de servicii de marcare temporală

 

 

 

Nume furnizor

Codul din registrul furnizorilor de servicii

 

Motivele īncetării activitătii:

 

Data la care a īnstiintat MCSI

Data īncetării activitătii

Numele furnizorului care va prelua activitatea

Codul din registrul furnizorilor de servicii

 

Măsuri luate referitoare la utilizatori:

 

 

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.637/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Ababii Anatolie, fiul lui Nicolae (fiul lui Teodor, născut la 7.03.1922 īn localitatea Obileni, judetul Chisinău) si Elena, născut la data de 10 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str. Bd. Dacia nr. 47, bl. 1, ap. 45. (2.435/2006)

2. Agachi lurie, fiul lui Constantin (fiul lui Tudor, născut la 8.06.1911 īn localitatea Lozova, si Ecaterina)si Eugenia, născut la data de 4 decembrie 1973 īn localitatea Străseni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, Str. Biruintei nr. 8, raionul Străseni. (555/2006)

3. Albanciuc Tamara, fiica lui Bezzubenco Miron si Elena (născută la 6.02.1923 īn localitatea Drepcăuti), născută la data de 8 noiembrie 1951 īn localitatea Drepcăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pervomaisc, str. Sadovaia nr. 11, ap. 89, raionul Slobozia. (2.521/2006)

4. Albină Olga, fiica lui Roman Petru si Fiocla (născută la 13.11.1935 īn localitatea Orhei), născută la data de 5 septembrie 1959 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Chitcani nr. 6. (16.430/2003)

5. Alieva Vasilisa, fiica lui Nederita Gheorghe (născut la 13.06.1928 īn localitatea Hīrtopul Mare) si Măria, născută la data de 16 martie 1957 īn localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 149.A. (501/2006)

6. Andries Victoria, fiica lui Badrajan Victor (fiul lui Alexei, născut la 8.02.1902 īn localitatea Căuseni) si Efrosinia, născută la data de 29 august 1965 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Miorita nr. 25. (16.905/2003)

7.Astefcules Ilie, fiul lui Ilie (născut īn anul 1935 īn localitatea Molnita) si Leonora, născut la data de 7 decembrie 1962 īn localitatea Molnita, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ropcea, raionul Storojinet. (2.821/2007)

8. Atamaniuc Mărgărita, fiica lui Serghei si Eugenia, născută la data de 26 iulie 1988 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 7, ap. 14. (7.414/2003)

9. Babcinetchi Lidia, fiica lui Gīlca Andrei (născut la 11.01.1930 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei) si Tatiana, născută la data de 9 ianuarie 1957 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Nucarilor nr. 29. (2.968/2004)

10. Bălan Silvia, fiica lui Ciobanu Mihail (fiul lui Petru, născut la 1.04.1916 īn localitatea Semeni, si Pelaghia) si Valentina, născută la data de 19 noiembrie 1967 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 15, ap. 10. (8.668/2003)

11. Bălan Violeta, fiica lui Gheorghe si Raisa (fiica lui Renchez Trofim, născut la 17.02.1925 īn localitatea Geamăna, si Feodora), născută la data de 24 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Criuleni nr. 7. (3.202/2004)

12. Banaru Ana, fiica lui Moraru Victor (fiul lui Andrei, născut la 24.11.1933 īn localitatea Festelita, raionul Stefan Vodă) si Ludmila, născută la data de 25 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Zelinski nr. 28, bl. 1, ap. 3. (1.837/2006)

13. Banaru Carolina, fiica lui Alexei (fiul lui Dumitru, născut la 18.02.1937 īn localitatea Brīnzenii Vechi, raionul Telenesti) si Măria, născută la data de 9 octombrie 1979 īn localitatea Sărătenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnzenii Vechi, raionul Telenesti. (3.122/2006)

14. Banaru Viorel, fiul lui Anatolie (fiul lui Mihail, născut la 8.11.1924 īn localitatea Drăgănesti, judetul Bălti) si Zinaida, născut la data de 31 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 406, ap. 20. (1.836/2006)

15. Bantus Eugeniu, fiul lui Victor (fiul lui Vasile, născut īn anul 1922 īn localitatea Donduseni, si Eugenia) si Raisa, născut la data de 18 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 12, bl. 4, ap. 29. (271/2003)

16. Batcu Stefan, fiul lui Ion si Măria (fiica lui Luca Vasile si Ana, născută la 12.05.1911 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni), născut la data de 29 iunie 1977 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni. (2.042/2003)

17. Belenciuc Vitalie, fiul lui Ion si Ala (fiica lui Sclifos Nicolae, născut la 19.12.1935 īn localitatea Criuleni), născut la data de 15 aprilie 1986 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, bd. Biruinta nr. 22, ap. 41. (795/2007)

18. Bersadschi Elena, fiica lui Pavel si Lidia, născută la 3 octombrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-lulia nr. 206, ap. 48. (7.458/2003)

19. Bersardschi Lidia, fiica lui Sergiu (născut la 4.06.1921 īn localitatea Onesti, judetul Chisinău) si Sofia, născută la data de 6 august 1961 īn localitatea Onesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-lulia nr. 206, ap. 48. (7.458/2003)

20. Bīlici Svetlana, fiica lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 16.06.1923 īn localitatea Bălăsesti, raionul Criuleni) si Parascovia, născută la data de 6 august 1981 īn localitatea Bălăsesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălăsesti, raionul Criuleni. (3.357/2004) Copii minori: Bīlici Marius, născut la data de 29.04.2005.

21. Bodisteanu Timotei, fiul lui Vasile si Nina (născută la 5.06.1934 īn localitatea Fundul Galbenei), născut la data de 11 ianuarie 1976 īn localitatea Fundul Galbenei, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fundul Galbenei, raionul Hīncesti. (9.953/2003)

22. Bodron Marian, fiul lui Valeriu (fiul lui Evghenia, născută la 14.11.1926 īn localitatea Prajila) si Vera, născut la data de 5 februarie 1980 īn localitatea Prajila, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărculesti, str. A. Puskin nr. 39, raionul Floresti. (1.800/2007)

23. Boghean Valentina, fiica lui Frīnghiu Constantin si Elena (născută la 21.05.1919 īn localitatea Cahul), născută la data de 23 martie 1952 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. la II Florării nr. 3, ap. 5. (15.763/2003)

24. Bolgaru Elena, fiica lui Sveatoslav si Tatiana, născută la data de 16 iulie 1988 īn localitatea Aiaguz, regiunea Semipalatinsc, Republica Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. S. Cebanu nr. 30. (619/2004)

25. Bordianu Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 21.09.1914 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni) si Măria, născută la data de 12 martie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 21, ap. 141. (734/2004)

26. Borsevschi Nona, fiica lui Petrachi Vasile (născut la 23.03.1928 īn localitatea Cerlina) si Petrachi Marina, născută la data de 26 iulie 1961 īn localitatea Sudarea, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Neculce nr. 41. (1.330/2007).

27. Botnariuc Dorin, fiul lui Marcel si Tatiana, născut la data de 17 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corpaci, raionul Edinet. (511/2004)

28. Botnariuc Marcel, fiul lui Victor si Zinaida (fiica lui Stīnca Mihail, născut la 16.07.1921 īn judetul Edinet, si Liuba), născut la data de 25 ianuarie 1965 īn localitatea Zăbriceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corpaci, raionul Edinet. (511/2004) Copii minori: Botnariuc Veronica, născută la data de 8.08.1992.

29. Botnaru Alexandru, fiul lui Pavel (născut la 3.11.1908 īn localitatea Pistrueni) si Valentina, născut la data de 13 mai 1951 īn localitatea Pistrueni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Livezilor nr. 22, ap. 1. (689/2003)

30. Botnaru Efimia, fiica lui Mustuc Ion (născut la 4.10.1928 īn localitatea Chipesca, judetul Orhei) si Parascovia, născută la data de 2 februarie 1947 īn localitatea Chipesca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 15, ap. 127.(477/2003)

31. Brasovean Teodor, fiul lui Mihail (născut la 18.06.1919 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei) si Ecaterina, născut la data de 26 iulie 1968 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Copăceni, raionul Sīngerei. (2.618/2006)

32. Bratu llinca, fiica lui Ilie si Măria, născută la data de 28 decembrie 1990 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Dragos-Vodă nr. 31, raionul Străseni. (14.603/2003)

33. Bratu Măria, fiica lui Botan Gheorghe (născut la 26.10.1921 īn localitatea Cojusna) si Parascovia, născută la data de 3 august 1955 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Dragos-Vodă nr. 31, raionul Străseni. (14.603/2003)

34. Brezan Mariana, fiica lui Leonid si Măria (fiica lui Petrescu Ilie si Ana, născută la 20.10.1918īn localitatea Suhat, raionul Cantemir), născută la data de 6 octombrie 1978 īn localitatea Baimaclia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Suhat, raionul Cantemir. (15.526/2003)

35. Brīnza Tatiana, fiica lui Sopronco Ilie (născut la 2.08.1939 īn localitatea Cucurezeni, raionul Orhei) si Eugenia, născută la data de 5 iunie 1967 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Russo nr. 22, ap. 86. (2.942/2008) Copii minori: Brīnza Adrian, născut la data de 25.05.1992.

36. Brumaruc Andrian, fiul lui Nicolae si Eugenia, născut la data de 9 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 1, ap. 60, judetul Chisinău. (282/2006)

37. Brumaruc Eugenia, fiica lui Gherciu Vladimir (născut la 16.07.1929 īn localitatea Izbiste, raionul Criuleni) si Aculina, născută la data de 5 septembrie 1955 īn localitatea Izbiste, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 1, ap. 60, judetul Chisinău. (282/2006)

38. Burcă Boris, fiul lui Stefan (născut la 26.12.1918 īn localitatea Vadul Leca, judetul Orhei) si Irina, născut la data de 7 decembrie 1950 īn localitatea Vadul Leca, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căzănesti, raionul Telenesti. (274/2006)

39. Burcă Vera, fiica lui Sandu Mihail (născut la 20.10.1915 īn localitatea Risipeni) si Elisaveta, născută la data de 8 noiembrie 1953 īn localitatea Risipeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căzănesti, raionul Telenesti. (265/2006)

40. Burcă Vladilen, fiul lui Boris si Vera (fiica lui Sandu Mihail, născut la 20.10.1915 īn localitatea Risipeni, raionul Fălesti), născut la data de 22 iunie 1987 īn localitatea Căzănesti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str.-la Studentilor nr. 1 (267/2006)

41. Buruiană Ion, fiul lui Ion (fiul lui Vasile si Ana, născută la 12.05.1923 īn localitatea Condrătesti) si Liubovi, născut la data de 27 august 1984 īn localitatea Condrătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drujba, raionul Ungheni. (2.771/2003)

42. Buzdugan Veronica, fiica lui Răileanu Ion (născut la 24.07.1936 īn localitatea Brăila) si Măria, născută la data de 18 ianuarie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brăila, raionul laloveni. (2.026/2002)

43. Buzu Pavel, fiul lui Valeriu (fiul lui Macarie, născut la 7.01.1918 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei) si Elena, născut la data de 12 iunie 1979 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, raionul Orhei. (15.234/2003)

44. Buzu Rodica, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile si Varvara, născută la 12.04.1921 īn localitatea Peresecina) si Ludmila, născută la data de 10 august 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Petru Movilă nr. 23, bl. 1, ap. 43. (54/2004)

45. Camenscic Rodica, fiica lui Serghei (fiul lui Vladimir, născut la 2.11.1937 īn localitatea Rīscova, si Ana) si Alexandra, născută la data de 30 martie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la M. Lermontov nr. 4. (1.226/2003)

46. Camenscic Serghei, fiul lui Vladimir (născut la 2.11.1937 īn localitatea Rīscova) si Ana, născut la data de 20 septembrie 1960 īn localitatea Rīscova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la M. Lermontov nr. 4. (1.223/2003) Copii minori: Camenscic Olivia, născută la data de 25.02.1992.

47. Camenscic Sergiu, fiul lui Seghei si Alexandra, născut la data de 1 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la M. Lermontov nr. 4. (1.223/2003)

48. Caraus Alina, fiica lui Alexei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1926 īn localitatea Căplani, judetul Tighina) si Larisa, născută la data de 15 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 18, ap. 3. (2.952/2008)

49. Caraus Oxana, fiica lui Alexei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1926 īn localitatea Căplani, judetul Tighina) si Larisa, născută la data de 10 noiembrie 1980 īn localitatea Căplani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 18, ap. 3. (2.941/2008)

50. Cazacu Andrei, fiul lui Petru (fiul lui Savelie, născut la 13.01.1931 īn localitatea Negureni, judetul Orhei) si Alexandra, născut la data de 24 aprilie 1980 īn localitatea Ivancea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ivancea, raionul Orhei. (11.874/2003)

51. Cazacu Lilia, fiica lui Molosnic Grigore si Parascovia (fiica lui Cupcea Vasile, născut la 6.02.1928 īn localitatea Slobozia Hodorogea, raionul Orhei), născută la data de 1 noiembrie 1974 īn localitatea Biesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Biesti, raionul Orhei. (2.963/2008) Copii minori: Cazacu Anatolie, născut la data de 14.09.1996.

52. Ceban Angela, fiica lui Terentie si Nina (fiica lui Ciolacu Anton, născut īn anul 1907 īn localitatea Purcari, judetul Tighina, si Nadejda), născută la data de 16 septembrie 1969 īn localitatea Răscăieti, judetul Suvorov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ciuflea nr. 38, bl. 1, ap. 7. (5.386/2004) Copii minori: Ceban David, născut la data de 6.05.2001.

53. Cebanov Tamara, fiica lui Stefīrta Timofei (născut la 18.08.1933 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei) si Vera, născută la data de 8 mai 1963 īn localitatea Dănceni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Petricani nr. 304. (17.308/2003)

54. Cebanu Adrian, fiul lui lurie si Elena (fiica lui Caragia Măcar, născut la 8.02.1923 īn localitatea Nisporeni), născut la data de 24 august 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 51, ap. 61. (4.940/2004)

55. Cebotari Evgheni, fiul lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 16.05.1911 īn localitatea Chisinău) si Tatiana, născut la data de 25 decembrie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, Str.-la Molocanilor nr. 14, judetul Chisinău. (3.516/2003)

56. Cebotari Ion, fiul lui Pantelei si Măria (fiica lui Rībac Ion si Vera, născută la 10.03.1920 īn localitatea Mīndīc, judetul Soroca), născut la data de 5 decembrie 1967 īn localitatea Mīndīc, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mīndīc, raionul Drochia. (17.318/2003)

57. Cebotari Natalia, fiica lui Corcimari Alexandru (fiul lui Ion si Elisaveta, născută la 3.09.1930 īn localitatea Baraboi) si Elena, născută la data de 8 august 1978 īn localitatea Baraboi, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 76, ap. 26. (10.562/2003)

58. Cebotari Victor, fiul lui Mihail si Anastasia (născută īn anul 1926 īn localitatea Rădoaia), născut la data de 31 ianuarie 1969 īn localitatea Rădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 28, ap. 53. (10.564/2003)

59. Cerchez Gheorghe, fiul lui Stanislav (fiul lui Gheorghii, născut la 7.01.1923 īn localitatea Chisinău) si Tamara, născut la data de 25 martie 1981 īn localitatea Băcioi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Prietenia nr. 4, ap. 31.(2.959/2008)

60. Cernetchi Eduard, fiul lui Stefan (născut la 27.06.1938 īn localitatea Butor) si Polina, născut la data de 23 octombrie 1964 īn localitatea Dorotcaia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 25. (5.309/2003)

61. Certan Ruslan, fiul lui Vladimir si Măria (fiica lui Zamăneagră Nicolae, născut la 10.03.1906 īn localitatea Cahul, si Măria), născut la data de 3 noiembrie 1978 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. I. Neculce nr. 17. (12.204/2003)

62. Certan Vădim, fiul lui Vladimir (fiul lui Gheorghii si Varvara, născută la 1.11.1913 īn localitatea Zăicani, raionul Telenesti) si Valentina, născut la data de 15 iunie 1988 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Telenesti. (3.147/2008)

63. Cherdevară Lidia, fiica lui Trestian Gheorghe si Ana (născută la 2.07.1929 īn localitatea Tabani, judetul Edinet), născută la data de 30 aprilie 1954 īn localitatea Tabani, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 84, ap. 228. (5.641/2004)

64. Chilaru Olesea, fiica lui Sergiu si Valentina, născută la data de 12 iulie 1988 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Musetel nr. 8. (4.025/2003)

65. ChilaruSergiu, fiul lui Nicolae (născut la 26.08.1927 īn localitatea Cahul) si Elisaveta, născut la data de 3 ianuarie 1965 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Musetel nr. 8. (4.025/2003)

66. Chiperi Pavel, fiul lui Mihail (fiul lui Haralambie, născut la 1.03.1912 īn localitatea Botnăresti, si Măria) si Tamara, născut la data de 11 mai 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 100, bl. 2, ap. 31.(1.270/2003)

67. Chirica Nadejda, fiica lui Boris (născut la 8.07.1924 īn localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 13 octombrie 1949 īn localitatea Păulesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 163, bl. 1, ap. 32. (7.713/2003)

68. Chirilov Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Leonid, născut la 18.09.1925 īn localitatea Antonesti) si Ana, născut la data de 28 aprilie 1985 īn localitatea Antonesti, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, Str. Biruintei nr. 6, raionul Stefan Vodă. (1.940/2007)

69. Cibuc Aliona, fiica lui Gheorghe si lulia (fiica lui Pinteac Pantelei, născut la 14.02.1922 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei, si Măria), născută la data de 28 noiembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Daciei nr. 12, ap. 33, judetul Chisinău. (3.604/2004) Copii minori: Brădescu Victoria, născută la data de 25.02.2007.

70. Ciobanu Corina, fiica lui Ion si Svetlana (fiica lui Făclier Axentie, născut la 14.02.1938 īn localitatea Cimislia), născută la data de 3 ianuarie 1983 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Luceafărul nr. 17. (3.542/2006)

71. Ciobanu Eduard, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Lavr, născut la 16.08.1928 īn localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă), născut la data de 22 mai 1978 īn localitatea Dobrogea Veche, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 193. (2.916/2008) Copii minori: Ciobanu Eduarda, născută la data de 4.09.2000.

72. Ciobanu Valentina, fiica lui Lavr (născut la 16.08.1928 īn localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă) si Larisa, născută la data de 27 mai 1957 īn localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea Veche, raionul Sīngerei. (2.919/2008)

73. Cīrnici Aurel, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Zberea Ilie, născut īn anul 1921 īn localitatea Manta, judetul Cahul, si Elena), născut la data de 27 octombrie 1977 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, judetul Cahul. (7.246/2003) Copii minori: Cīrnici Aureliu, născut la data de 1.04.2002, si Cīrnici Arina, născută la data de 13.09.2006.

74. Ciumac Andrei, fiul lui Valentin (fiul lui Alexandru, născut la 16.10.1921 īn localitatea Egoreni) si Silvia, născut la data de 28 martie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Dosoftei nr. 100, ap. 98. (457/2007)

75. Clivadă Alexandru, fiul lui Marin (fiul lui Alexandru, născut la 10.11.1914 īn localitatea Bahu, raionul Călărasi) si Vera, născut la data de 13 ianuarie 1982 īn localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi. (2.926/2008) Copii minori: Clivadă Gabriela- Ariadna, născută la data de 3.10.2005.

76. Clivadă Lilian, fiul lui Marin (fiul lui Alexandru, născut la 10.11.1914 īn localitatea Bahu, raionul Călărasi) si Vera, născut la data de 28 mai 1986 īn localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 94, bl. 1, ap. 17. (2.925/2008)

77. Clivadă Marin, fiul lui Alexandru (născut la 10.11.1914 īn localitatea Bahu, raionul Călărasi) si Varvara, născut la data de 5 august 1950 īn localitatea Bahu, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi. (2.927/2008)


78. Cociug-Munteanu Natalia, fiica lui Fiodor si Valentina (fiica lui Croitor Zaharia, născut la 1.04.1928 īn localitatea Străseni), născută la data de 28 decembrie 1980 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. A. Donici nr. 27. (2.940/2008) Copii minori: Munteanu Ecaterina, născută la data de 23.06.2007.

79. Cojocari Cristina, fiica lui Valeriu si Ludmila, născută la data de 10 aprilie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. David nr. 8. (1.129/2003)

80. Cojocari Liudmila, fiica lui Gurduz Simion (născut la 27.04.1942 īn localitatea Olănesti, judetul Orhei) si Măria, născută la data de 20 septembrie 1967 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. David nr. 8. (1.129/2003) Copii minori: Cojocari Dumitru, născut la data de 21.05.1992.

81. Cojocari Valerii, fiul lui Ion (născut la 25.06.1931 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet) si Zinovia, născut la data de 22 iulie 1964 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. David nr. 8. (1.131/2003)

82. Colcinschi Svetlana, fiica lui Morari Ion si Ana (fiica lui Nigai llarion si Domnica, născută la 15.02.1924 īn localitatea Puhoi), născută la data de 28 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Grădescu nr. 5, ap. 31. (4.797/2004) Copii minori: Colcinschi Liviu, născut la data de 6.09.1993, Colcinschi Dumitru, născut la data de 2.11.2004.

83. Comerzan Anatolie, fiul lui Victor (născut la 18.08.1918 īn localitatea Brīnzeni, raionul Telenesti) si Ecaterina, născut la data de 18 august 1958 īn localitatea Brīnzenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. 1 Mai nr. 24. (5.143/2004) Copii minori: Comerzan Diana, născută la data de 24.04.1991, Comerzan Radu, născut la data de 31.03.1994, si Comerzan Gabriel, născut la data de 6.06.1997.

84. Condrea Aliona, fiica lui Grigore si Ana, născută la data de 28 iunie 1989 īn localitatea Dănceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dănceni, Str. Florilor nr. 9, raionul laloveni. (3.412/2003)

85. Condrea Ana, fiica lui Snegur Andrei (născut la 27.08.1921 īn localitatea Obileni) si Teodosia, născută la data de 10 septembrie 1954 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Titulescu nr. 35. (3.409/2003)

86. Condrea Ghenadie, fiul lui Nicolae (fiul lui Grigore, născut la 9.02.1922īn localitatea Chiperceni, si Nina)siAgnesa, născut la data de 16 noiembrie 1982 īn localitatea Podgoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Step Soci, raionul Orhei. (1.521/2003)

87. Condrea Grigore, fiul lui Mihail (născut la 1929 īn localitatea Bobulesti) si Lidia, născut la data de 2 decembrie 1954 īn localitatea Gura Camencii, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dănceni, Str. Florilor nr. 9, raionul laloveni. (3.412/2003)

88. Coretchi Irina, fiica lui Serghei si Ana (fiica lui Corjan Alexandru si Xenia, născută la 14.11.1912 īn localitatea Pitusca), născută la data de 26 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 56, ap. 27. (13.896/2003)

89. Corghenci Andrei, fiul lui Mihail (născut la 25.01.1928 īn localitatea Onesti, raionul Străseni) si Feodora, născut la data de 11 iulie 1951 īn localitatea Onesti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 4, ap. 24. (2.928/2008)

90. Corghenci Ludmila, fiica lui Zelinschi Pavel (născut la 15.03.1915 īn localitatea Măgura, raionul Sīngerei) si Eugenia, născută la data de 30 octombrie 1955 īn localitatea Slobozia-Măgura, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 4, ap. 24. (2.924/2008)

91. Cornovan Valentina, fiica lui Vasile si Măria (fiica lui Florea Ion, născut la 11.02.1936 īn localitatea Răciula, si Ana), născută la data de 12 iunie 1980 īn localitatea Răciula, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răciula, raionul Călărasi. (4.360/2003)

92. Coroi Ion, fiul lui Tudor si Ana (fiica lui Rotari Tudor, născut la 22.09.1927 īn localitatea Mascăuti, raionul Criuleni), născut la data de 26 ianuarie 1983 īn localitatea Izbiste, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Izbiste, raionul Criuleni. (2.934/2008)

93. Costandachi Valentina, fiica lui Ilie si Galina, născută la data de 17 aprilie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 29/2, ap. 6. (3.753/2006)

94. Costiuc Ion, fiul lui Valeriu (fiul lui Ilie, născut la 27.09.1933 īn localitatea Cimiseni) si Lidia, născut la data de 24 aprilie 1981 īn localitatea Cimiseni, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimiseni, raionul Criuleni. (1.814/2007)

95. Cravet Claudia, fiica lui Gasnas Anatolie si Vera (fiica lui Vasilachi Ion, născut la 3.04.1926 īn localitatea Cucuietii Noi, raionul Rīscani, si Claudia), născută la data de 9 aprilie 1980 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Viilor nr. 9, bl. 4, ap. 26. (6.708/2003) Copii minori: Cravet Măria, născută la data de 13.01.2001, si Cravet Mihai, născut la data de 6.01.1999.

96. Crihan Alexandru, fiul lui Vasile si Ecaterina, născut la data de 1 februarie 1986 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Alexandru cel Bun nr. 20A. (3.656/2002)

97. Crihan Ecaterina, fiica lui Daraban Alexandru (născut la 3.09.1928 īn localitatea Bilicenii Vechi) si Măria, născută la data de 22 august 1961 īn localitatea Bilicenii Vechi, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Alexandru cel Bun nr. 20A. (3.656/2002)

98. Damian Mihail, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Chiriac Vasile si Leonora, născută la 13.08.1924 īn localitatea Petrasivca), născut la data de 20 octombrie 1980 īn localitatea Petrasivca, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Petrasivca, raionul Hliboca, Cernăuti. (16.787/2003)

99. Darii Larisa, fiica lui Grigoras Nicolae (născut la 27.03.1929 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău) si Ana, născută la data de 6 iunie 1961 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. laloveni nr. 96, bl. V, ap. 11. (14.342/2003)

100. Dediu Silvia, fiica lui Voitic Nicolae si Elena (născută la 12.08.1933 īn localitatea Sīngerei), născută la data de 23 februarie 1972 īn localitatea Grigoresti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tiras nr. 31. (17.446/2003) Copii minori: Dediu Alexandru, născut la data de 17.06.1996, si Dediu Gabriela, născută la data de 28.09.1999.

101. Diacenco Alexandru, fiul lui Anatolie si Tatiana (fiica lui Popa Porfirii, născut la 8.03.1920 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan-Vodă), născut la data de 6 ianuarie 1981 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fīrlădenii Noi, raionul Căuseni. (2.464/2006)

102. Diacenco Ghennadi, fiul lui Anatolie si Tatiana (fiica lui Popa Porfirii, născut la 8.03.1920 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan-Vodă), născut la data de 4 ianuarie 1972 īn localitatea Fīrlădeni, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fīrlădenii Noi, raionul Căuseni. (2.627/2006)

103. Diacov Corina, fiica lui Jitarciuc Mircea si Evghenia (fiica lui Gorea Antonie, născut la 9.08.1907 īn localitatea Prepelita, raionul Sīngerei), născută la data de 12 ianuarie 1980 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Drăgan nr. 38, ap. 10. (2.957/2008) Copii minori: Diacov Daniela, născută la data de 5.07.2005.

104. Dicusar Anatolie, fiul lui Andrei (născut la 8.08.1930 īn localitatea Horesti) si Măria, născut la data de 14 iunie 1969 īn localitatea Horesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (1.350/2004)

105. Didenco Zinovia, fiica lui Railean Gheorghe (născut la 26.05.1914 īn localitatea Discova) si Marina, născută la data de 15 martie 1952 īn localitatea Discova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 24, bl. B, ap. 57. (3.764/2006)

106. Dīnga Stefan, fiul lui David (născut la 8.08.1936 īn localitatea Trebujeni) si Ana, născut la data de 26 februarie 1968 īn localitatea Trebujeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Piatra, raionul Orhei. (2.626/2003)

107. Dochitan Victoria, fiica lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 16.05.1918 īn localitatea Lencăuti, judetul Edinet) si Măria, născută la data de 9 septembrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Schinoasei nr. 1, bl. 1, ap. 34. (4.017/2004)

108. Doga Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Mihail, născut la 15.07.1923 īn localitatea Sīngerei, si Alexandra) si Tatiana, născută la data de 12 octombrie 1982 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, Str. Pietii nr. 12, ap. 22. (997/2003)

109. Drici Serghei, fiul lui Ivan si Saveta (fiica lui Rotar Ivan, născut la 28.01.1928 īn localitatea Camenca), născut la data de 26 decembrie 1981 īn localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti. (16.391/2003)

110. Dropca Tatiana, fiica lui Cotaga Ion (născut la 24.05.1938 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca) si Elena, născută la data de 11 ianuarie 1963 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. S. Cebanu nr. 30. (619/2004)

111. Drugus Victor, fiul lui Ion (fiul lui Victor, născut la 18.04.1914 īn localitatea Bălănesti, raionul Nisporeni) si Măria, născut la data de 19 octombrie 1983 īn localitatea Bălănesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălănesti, raionul Nisporeni. (3.333//2006)

112. Dumbrăveanu Nicoleta, fiica lui Aureliu (fiul lui Ion, născut la 7.01.1938 īn localitatea Hījdieni, judetul Bălti) si Veronica, născută la data de 21 martie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Vasile Alecsandri nr. 4, judetul Chisinău. (2.920/2008)

113. Ermicioi Nina, fiica lui lurie (fiul lui Pavel, născut la 18.06.1931 īn localitatea Durlesti) si Elena, născută la data de 31 august 1983 īn localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Caucazului nr. 2, judetul Chisinău. (96/2007)

114. Fărīmă Denis, fiul lui Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 1.04.1926 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni) si Ala, născut la data de 21 iulie 1983 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Petru Movilă nr. 7. (1.820/2004)

115. Flocea Ludmila, fiica lui Leontie si Tamara (născută la 1.04.1937 īn localitatea Mărcăuti), născută la data de 30 decembrie 1962 īn localitatea Mărcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărcăuti, raionul Briceni. (10.164/2003)

116. Flocea Marina, fiica lui Valeriu si Ludmila (fiica lui Gīncu Leontie, născut la 19.04.1939 īn localitatea Mărcăuti), născută la data de 19 septembrie 1989 īn localitatea Mărcăuti, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărcăuti, raionul Briceni. (10.365 bis2/2003)

117. Flocea Valeriu, fiul lui Simion (născut la 19.08.1934 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei) si Măria, născut la data de 8 septembrie 1963 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărcăuti, raionul Briceni. (10.365/2003)

118. Frătescu Larisa, fiica lui LiubencoTudorsi Nina (fiica lui Cosarcă Vladimir, născut īn anul 1915 īn localitatea Chisinău), născută la data de 14 ianuarie 1973 īn localitatea Budesti, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 62, bl. 2, ap. 7. (2.929/2008)

119. Frija Mihail, fiul lui Stefan si Elena (născută la 25.05.1934 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti), născut la data de 15 septembrie 1954 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti. (2.961/2008)

120. Frunza Tudor, fiul lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 16.06.1923 īn localitatea Bălăsesti, raionul Criuleni) si Parascovia, născut la data de 20 octombrie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălăsesti, raionul Criuleni. (3.358/2004) Copii minori: Frunza Alin, născut la data de 17.07.2003.

121. Gabura Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 11.04.1938 īn localitatea Todiresti) si Nadejda, născut la data de 4 iunie 1964 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)

122. Gabura Vasile, fiul lui Anatoli si Ana, născut la data de 1 august 1989 īn localitatea Tvardita, raionul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)

123. Gabureac Valeriu, fiul lui Andrei (născut la 14.12.1935 īn localitatea Budesti) si Măria, născut la data de 26 august 1969 īn localitatea Budesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Budesti, str. Andries nr. 1, judetul Chisinău. (1.709/2007) Copii minori: Gabureac Carolina, născută la data de 12.01.1991, si Gabureac Cristina, născută la data de 5.02.1996.

124. Garaba Stela, fiica lui Andrei (fiul lui Roman, născut la 23.07.1929 īn localitatea Sadaclia) si Zinaida, născut la data de 20 iunie 1978 īn localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca. (2.987/2007)

125. Garabagiu Andrei, fiul lui Nicole si Irina (fiica lui Bolun Feodor, născut la 16.05.1915 īn localitatea Nisporeni ), născut la data de 3 septembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Doga nr. 32, bl. 2, ap. 120. (2.937/2008)

126. Garstea Anastasia, fiica lui latco Constantin si Varvara (fiul lui Caminschi Mina, născut la 15.04.1929 īn localitatea Coropeceni, raionul Telenesti), născută la data de 13 aprilie 1984 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Budăi, raionul Telenesti. (2.967/2008)

127. Gherasim Rodica, fiica lui Bologan Mihail (fiul lui Ion si Elizaveta, născută la 20.08.1927 īn localitatea Sīngerei) si Tamara, născută la data de 16 iunie 1973 īn localitatea Sīngerei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. la II T Vladimirescu nr. 3, judetul Chisinău. (16.723/2003) Copii minori: Gherasim Mihai, născut la data de 24.10.1997, si Gherasim Marius, născut la data de 12.01.2004.

128. Gīscă Igor, fiul lui Nicolae si Olga (fiica lui Pinteac Teodor, născut la 15.09.1908 īn localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti), născut la data de 16 mai 1983 īn localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti. (2.788/2006)

129. Gonta Claudia, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion si Ana, născută la 16.04.1924 īn localitatea Drăgusenii Noi) si Olga, născută la data de 18 februarie 1982 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, raionul Nisporeni. (1.210/2003)

130. Gonta Victor, fiul lui Nicolae si Vera (fiica lui Vremes Nicodim, născut la 28.12.1915 īn localitatea Lozova, raionul Străseni), născut la data de 2 ianuarie 1970 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Toma Ciorbă nr. 3, ap. 3. (2.487/2006)

131. Gorgos Valentina, fiica lui Corduneanu Mihail (născut la 18.04.1926 īn localitatea Chitcani) si Nadejda, născută la data de 21 octombrie 1964 īn localitatea Chitcani, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V Cupcea nr. 5, ap. 17 B. (7.068/2003) Copii minori: Gorgos Dan, născut la data de 6.02.1994.

132. Grabovschi Măria, fiica lui Velicicu Leonid si Zinovia (fiica lui Talmazan Gheorghe, născut la 8.06.1929 īn localitatea Sărata-Galbenă), născută la data de 19 octombrie 1979 īn localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. C. Brāncusi nr. 19. (1.713/2007) Copii minori: Grabovschi Arcadie, născut la data de 6.06.1999.

133. Gratii Victor, fiul lui Gheorghe (fiul lui Grigore si Parascovia, născută la 20.10.1915 īn localitatea Răspopeni) si Violeta, născut la data de 14 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ghibu Onisifor nr. 2, bl. 3, ap. 114. (16.717/2003)

134. Grosu Aliona, fiica lui Mihail (fiul lui Gavril, născut la 1.04.1919 īn localitatea Tareuca, raionul Rezina) si Larisa, născută la data de 15 iulie 1983 īn localitatea Soldănesti, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, str. Gagarin nr. 25. (17.068/2003)

135. Grosu Rodica, fiica lui Vladimir si Liubovi (fiica lui Adam Nistor, născut la 23.10.1930 īn localitatea Ciutesti, judetul Lăpusna), născut la data de 24 octombrie 1977 īn localitatea Dominteni, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Luceafărul nr. 24, judetul Chisinău. (2.288/2006)

136. Guja Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Serghei, născut īn anul 1899) si Măria, născut la data de 2 ianuarie 1976 īn localitatea Mitoc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (3.807/2003)

137. Gurău Galina, fiica lui Dogotari Gheorghe (născut la 6.05.1904 īn localitatea Viisoara, raionul Glodeni) si Măria, născută la data de 26 septembrie 1950 īn localitatea Viisoara, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Viisoara, raionul Glodeni. (2.921/2008)

138. Gurghis Alexandru, fiul lui Gheorghe (născut la 21.04.1929 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău) si Măria, născut la data de 17 septembrie 1968 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, raionul Călărasi. (1.239/2003) Copii minori: Gurghis Alexandru, născut la data de 11.06.2005, si Gurghis Gabriela, născută la data de 8.09.2007.

139. Gutuleac Alexandru, fiul lui si Măria (născută la 7.09.1928 īn localitatea Caracui), născut la data de 3 martie 1955 īn localitatea Celeabinsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Gribova nr.4, bl. 1, ap. 39, judetul Chisinău. (4.605/2003)

140. Hachi Grigore, fiul lui Ion (născut la 19.10.1935 īn localitatea Pitusca) si Feodora, născut la data de 27 ianuarie 1962 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 62, ap. 60. (6.711/2003)

141. Harabagiu Nicolae, fiul lui Garabagiu Nicolae si Irina (fiica lui Bolun Feodor, născut la 16.05.1915 īn localitatea Nisporeni), născut la data de 23 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Chisinău nr. 32, bl. 2, ap. 120. (2.935/2008)

142. Huzun Lidia, fiica lui Tudor si Marina (născută la 17.07.1924 īn localitatea Satul Nou), născută la data de 17 ianuarie 1966 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 51, bl. 1, ap. 136. (16.805/2003) Copii minori: Huzun Cristina, născută la data de 30.12.1991.


143. Ibrian Eugenia, fiica lui Tipa Pavel (născut la 24.06.1927 īn localitatea Nisporeni) si Feodosia, născută la data de 28 decembrie 1963 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 7, ap. 14. (7.414/2003) Copii minori: Ibrian Dragomir, născut la data de 14.05.1997.

144. Ilescu Mihail, fiul lui Ion si Ecaterina (fiica lui Zara Dumitru si Ana, născută la 14.11.1925 īn localitatea Mihalasa), născut la data de 9 august 1972 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihalasa, raionul Telenesti. (11.139/2003) Copii minori: Ilescu Dario, născut la data de 15.08.2005.

145. Ilii Marin, fiul lui Dumitru si Măria (fiica lui Gheorghe, născut la 25.08.1929 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni), născut la data de 27 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 46, ap. 89. (2.958/2008)

146. Iorga Anatolie, fiul lui Emanoil (fiul lui Ion, născut la 16.06.1904 īn localitatea Vadul lui Isac, si Ana) si Elena, născut la data de 1 ianuarie 1977 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Cahul. (7.518/2003)

147. Istratii Alexandru, fiul lui Grigore si Zinaida (fiica lui Tăran Agafon, născut la 2.02.1928 īn localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni), născut la data de 29 septembrie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Chisiniovscaia nr. 180, ap. 121. (3.998/2006)

148. Iuri Veronica, fiica lui Braguta Nicolae (născut la 2.12.1912 īn localitatea Braicău, judetul Edinet) si Ada, născută la data de 18 ianuarie 1950 īn localitatea Braicău, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinilor nr. 21, ap. 31. (9.591/2003)

149. Ivanov Igor, fiul lui Nicolae si Lidia (fiica lui Gīsca Nicolae, născut la 25.11.1910 īn localitatea Sofia), născut la data de 3 martie 1971 īn localitatea Brīnzenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sofia, raionul Drochia. (3.979/2006)

150. Jar Mihai, fiul lui Vasile (născut la 1.01.1934 īn localitatea Petrasivca) si Anica, născut la data de 19 august 1965 īn localitatea Petrasivca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Molnita, raionul Herta, Cernăuti. (1.105/2007)

151. Jizdan Valerii, fiul lui Mihail (fiul lui Gavril, născut la 23.10.1906 īn localitatea Geamăna, si Măria) si Nadejda, născut la data de 23 ianuarie 1968 īn localitatea Geamăna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Neculce nr. 12, bl. 1, ap. 28. (8.121/2003)

152. Jomir Eugeniu, fiul lui Mihail (fiul lui Gavril, născut la 17.03.1915 īn localitatea Fundul Galbenei, raionul laloveni) si Parascovia, născut la data de 3 mai 1983 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (241/2005)

153. Jovmir Nina, fiica lui Sargo Ion si Ecaterina (născută la 27.03.1925 īn localitatea Negresti), născută la data de 4 iulie 1952 īn localitatea Siret, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19. (15.755/2003)

154. Juc Olga, fiica lui Valentin ( fiul lui Andrei, născut la 9.10.1928 īn localitatea Crocmaz) si Emilia, născută la data de 4 noiembrie 1984 īn localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, str. Karl Marx nr. 14, raionul Stefan Vodă. (3.159/2008)

155. Lascu Alexandra, fiica lui Budescu Ostap si Nina (născută la 17.04.1931 īn localitatea Jora de Sus), născută la data de 17 iunie 1956 īn localitatea Biesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. S. Lazo nr. 4, ap. 25. (15.735/2003)

156. Leahu Daniela, fiica lui Victor si Alexandra (fiica lui Damian Dumitru, născut la 8.11.1921 īn localitatea Baraboi, raionul Donduseni), născută la data de 24 decembrie 1979 īn localitatea Donduseni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Spătaru nr. 11, bl. 3, ap. 6. (2.971/2008)

157. Leahu Dumitru, fiul lui Victor si Alexandra (fiica lui Damian Dumitru, născut la 8.11.1921 īn localitatea Baraboi, raionul Donduseni), născut la data de 17 octombrie 1982 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 2, ap. 1. (2.970/2008)

158. Leb Yochanan, fiul lui Ignat si Sara Serina, născut la data de 8 august 1964 īn localitatea Afula, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, localitatea Mizphe- Aviv, str. Misgav nr. 154 (2.634/2008) Copii minori: Leb Shaked, născută la data de 14.08.1995, Leb Asaf, născut la data de 9.12.1998, Leb Yarden, născut la data de 1.09.1993, Leb Noam, născută la data de 22.07.2002.

159. Levitchi Alexandru, fiul lui Vladimir si lulia (fiica lui Trancalan Ion, născut la 2.09.1919 īn localitatea Mihăileni, raionul Rīscani, si Elisaveta), născut la data de 11 octombrie 1982 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. A. Crihan nr. 2, ap. 24. (7.409/2003)

160. Lisnic Natalia, fiica lui Sava (fiul lui Ion si Parascovia, născută la 2.01.1918 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir) si Domnica, născută la data de 15 aprilie 1983 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. L. Tolstoi nr. 8, raionul Basarabeasca. (529/2003) Copii minori: Lisnic Sabrina, născută la data de 1.07.2006

161. Livadari Igor, fiul lui Vasile si Eugenia (fiica lui Chirica Ion, născut la 3.05.1913 īn localitatea Rădeni, si Efrosinia), născut la data de 28 decembrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. M. Sadoveanu nr. 72, judetul Chisinău. (4.480/2003) Copii minori: Livadari Arina, născută la data de 18.03.1997, si Livadari Evelina, născută la data de 6.01.2002.

162. Livadari Nadejda, fiica lui Gavrilita Sergiu (născut la 4.06.1921 īn localitatea Onesti) si Sofia, născută la data de 7 iunie 1969 īn localitatea Codreanca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. M. Sadoveanu nr. 72, judetul Chisinău. (4.480/2003)

163. Lozovanu Elena, fiica lui Ion si Vera, născută la data de 12 decembrie 1985 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, Str. Biruintei nr. 7, raionul Străseni. (16.698/2003)

164. Lozovanu Ion, fiul lui Nicolae si Măria (născută la 18.08.1915 īn localitatea Lozova), născut la data de 27 august 1950 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, Str. Biruintei nr. 7, raionul Străseni. (16.698/2003)

165. Luca lurie, fiul lui Constantin si Tamara (născută la 7.03.1935 īn localitatea Sociteni, raionul laloveni), născut la data de 24 iunie 1965 īn localitatea Sociteni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sociteni, raionul laloveni. (2.918/2008)

166. Lungu Rodica, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ignat, născut la 30.12.1913 īn localitatea Grădiste, si Tudora) si Elena, născută la data de 14 septembrie 1983 īn localitatea Grădiste, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grădiste, str. Vīsotchi nr. 3, raionul Cimislia. (2.730/2003)

167. Lungu Viorica, fiica lui Batrīncea Gheorghe si Valentina (fiica lui Ciobanu Maxim, născut la 20.01.1921 īn localitatea Ustia), născută la data de 10 aprilie 1975 īn localitatea Ustia, localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (1.832/2007)

168. Lupasciuc Vasile, fiul lui Anatolie (fiul lui Ion, născut la 17.09.1923 īn localitatea Cuhnesti) si Serafima, născut la data de 25 octombrie 1984 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. A. Saharov nr. 17. (3.074/2008)

169. Lupascu Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Serghei, născut la 4.07.1922 īn localitatea Sadaclia) si Parascovia, născut la data de 6 octombrie 1981 īn localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nemteni, raionul Hīncesti. (1.692/2007)

170. Mafta Cristina, fiica lui Constantin si Vera (fiica lui Cibotar Ion, născut la 14.04.1930 īn localitatea Gīrbova, raionul Ocnita, si Olga), născută la data de 10 februarie 1981 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. E. Coca nr. 15, ap. 418. (17.147/2003)

171. Magaleas Mariana, fiica lui Bulhac Petru si Valentina (fiica lui Barbăscumpă Vasile, născut la 3.02.1922 īn localitatea Chipesca, raionul Soldănesti), născută la data de 18 mai 1976 īn localitatea Chipesca, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Balcani nr. 6, ap. 87. (2.931/2008)

172. Mălai Vasile, fiul lui Dumitru (fiul lui Vasile, născut la 28.03.1923 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi) si Galina, născut la data de 11 septembrie 1985 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste, raionul Călărasi. (2.960/2008)

173. Malenchi Vitalie, fiul lui Andrei (născut la 13.04.1929 īn localitatea Donduseni) si Vera, născut la data de 5 septembrie 1965 īn localitatea Donduseni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Donduseni, str. Vasile Alecsandri nr. 20/A. (2.260/2006) Copii minori: Malenchi Cristina, născută la data de 15.10.1991.

174. Malic Natalia, fiica lui Alcaz Vladimir si Galina (fiica lui Gavrilita Constantin, născut la 28.07.1929 īn localitatea Cetīreni, judetul Ungheni), născută la data de 27 aprilie 1979 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Chilia nr. 2, ap. 316. (1.230/2003) Copii minori: Malic Cristian, născut la data de 21.05.2000.

175. Mămăligă Ecaterina, fiica lui lonas Mihail (născut la 24.10.1933 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău) si Anastasia, născută la data de 5 noiembrie 1960 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Basarabia nr. 1, bl. 1, ap. 3. (557/2004)

176. Mantu Nina, fiica lui Stefan (născut la 10.06.1916 īn localitatea Molovata) si Elena, născută la data de 5 ianuarie 1949 īn localitatea Molovata, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia 44, bl. 5, ap. 112. (900/2006)

177. Mardari Svetlana, fiica lui losif (fiul lui lacob, născut la 11.08.1916 īn localitatea Nemteni) si Măria, născut la data de 12 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răciula, raionul Călărasi. (2.020/2007)

178. Matcovschi Suzana, fiica lui Ion (fiul lui Severian si Nina, născută la 31.01.1936 īn localitatea Recea) si Svetlana, născută la data de 2 aprilie 1982 īn localitatea Goinesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. - la Studentilor nr. 2, bl. 1, ap. 78. (13.760/2003)

179. Maticiuc Liudmila, fiica lui Andrei (fiul lui Profir, născut la 22.06.1927 īn localitatea Cazangic, raionul Leova) si Nina, născută la data de 26 mai 1982 īn localitatea Filipeni, raionul Leoava, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. M. Sadoveanu nr. 7. (2.953/2008)

180. Mazur Remus, fiul lui Vasile si Lidia (fiica lui Gīrbu Nicolae, născut la 2.12.1901 īn localitatea Coscodeni, raionul Sīngerei, si Minodora), născut la data de 15 iulie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 9, bl. 2, ap. 28. (3.952/2004)

181. Miron Ion, fiul lui Ion si Larisa, născut la data de 19 noiembrie 1987 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. N. lorga nr. 9. (16.254/2003)

182. Miron Larisa, fiica lui Fedorcan Maxim si Tatiana (născută la 25.08.1928 īn localitatea Hīncesti), născută la data de 27 iunie 1958 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. N. lorga nr. 9. (16.254/2003)

183. Mititelu Gheorghe, fiul lui Isae (născut la 4.03.1926 īn localitatea Seliste) si Nadejda, născut la data de 16 decembrie 1962 īn localitatea Seliste, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Seliste, raionul Orhei. (7.779/2003) Copii minori: Mititelu Anatolie, născut la data de 2.10.1991.

184. Mitrofan Tatiana, fiica lui Bosāi Vladimir (născut la 22.02.1935 īn localitatea Pīrlita) si Valentina, născută la data de 13 octombrie 1964 īn localitatea Pīrlita, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 60, bl. 3, ap. 36. (16.778/2003) Copii minori: Mitrofan Cristina, născută la data de 18.06.1991.

185. Mocanu Mariana, fiica lui Grigore si Ana (fiica lui Ciobanu Ion, născut la 24.06.1924 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, si Efrosinia), născută la data de 15 februarie 1979 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 55, ap. 345. (17.036/2003)

186. Mocanu Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor si Marina, născută la 17.07.1924 īn localitatea Satul Nou) si Fomaida, născut la data de 9 martie 1976 īn localitatea Satul Nou, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Satul Nou, raionul Cimislia. (16.804/2003) Copii minori: Mocanu Valeria, născută la data de 13.01.2001, Mocanu Paula, născută la data de 27.10.2004, si Mocanu Gabriel, născut la data de 15.05.2006.

187. Modīrca Alexandru, fiul lui Anatolie si Valentina, născut la data de 5 octombrie 1988 īn localitatea Ghidighici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. A. Mateevici nr. 21, bl. A. (2.031/2003)

188. Modīrca Anatolie, fiul luiAnton (născut la 12.06.1930īn localitatea Ghidighici, judetul Chisinău) si Vasilina, născut la data de 14 iulie 1960 īn localitatea Ghidighici, raionul Buiucani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. A. Mateevici nr. 21, bl. A. (2.031/2003) Copii minori: Modīrca Vladislav, născut la data de 26.06.2001.

189. Modīrca Olga, fiica lui Anatolie si Valentina, născută la data de 20 septembrie 1990 īn localitatea Ghidighici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. A. Mateevici nr. 21, bl. A. (2.031/2003)

190. Moghilda Lilia, fiica lui Stīnca Vladimirsi Feodosia (fiica lui Vīrtos Nichita si Alexandra, născută īn anul 1905 īn localitatea Cīrnăteni), născută la data de 9 august 1971 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Ana si Alexandru nr. 11, ap. 37. (876/2003) Copii minori: Moghilda Nicoleta, născută la data de 17.12.1992.

191. Moisei Andrei, fiul lui Andrei si Svetlana, născut la data de 2 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 59, bl. 2, ap. 83. (3.873/2004)

192. Moisei Svetlana, fiica lui Bucătari Valeriu (născut la 16.05.1939 īn localitatea Horodiste, raionul Donduseni) si Elena, născută la data de 28 august 1962 īn localitatea Plop, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 59, bl. 2, ap. 83. (3.873/2004) Copii minori: Moisei Alexandru, născut la data de 20.08.1994.

193. Morari Sergiu, fiul lui Grigore si Natalia (fiica lui Braniste Cozma, născut la 4.11.1926 īn localitatea Sărata Veche, si Anastasia), născut la data de 19 ianuarie 1973 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Schinoasei nr. 96, bl. A. (3.967/2002)

194. Moraru Vladimir, fiul lui Nicolae si Natalia (născută la 5.11.1921 īn localitatea Climăutii de Jos, raionul Soldănesti), născut la data de 17 decembrie 1962 īn localitatea Climăutii de Jos, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Stefan cel Mare nr. 5, ap. 29. (2.945/2008)

195. Morosan Natalia, fiica lui Petru (fiul lui Vladimir si Ana, născută la 31.01.1933 īn localitatea Popestii de Sus) si Tamara, născută la data de 2 aprilie 1984 īn localitatea Popesti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popestii de Sus, raionul Drochia. (16.125/2003)

196. Morozan Ana, fiica lui Tudor (născut la 9.02.1935 īn localitatea Donici) si Irina, născută la data de 5 aprilie 1961 īn localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 42, bl. 2, ap. 8. (563/2003) Copii minori: Caraman Veronica, născută la data de 29.01.1994.

197. Motelică Adriana, fiica lui Sergiu si Ana, născută la data de 22.10.1986 īn localitatea Bubuieci, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. V Miele nr. 12, judetul Chisinău. (664/2003)

198. Motelică Ana, fiica lui Vrăbii Pavel (născut la 4.08.1929 īn localitatea Bobeica) si Elisaveta, născută la data de 28 ianuarie 1964 īn localitatea Bobeica, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. V Miele nr. 12, judetul Chisinău. (664/2003)

199. Motelică Tatiana, fiica lui Sergiu si Ana, născută la data de 12 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. V Miele nr. 12, judetul Chisinău. (664/2003)

200. Motoc Marian, fiul lui Arefie (fiul lui Damian, născut la 12.05.1902 īn localitatea Izvoare, judetul Soroca) si Ana, născut la data de 30 iulie 1976 īn localitatea Izvoare, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 14, bl. 4, ap. 39. (2.949/2008) Copii minori: Motoc Ana, născută la data de 13.02.2004.

201. Movila Irina, fiica lui Vitalie si Raisa (fiica lui Carabulea Boris, născut la 9.03.1938 īn localitatea Sturzeni, judetul Bălti), născută la data de 10 februarie 1986 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, str. Sverdlov nr. 1. (1.057/2006)

202. Mudrea Tamara, fiica lui Simion si Eugenia (născută la 10.01.1940 īn localitatea Cismea), născută la data de 11 iunie 1961 īn localitatea Mitoc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (14.159/2003)

203. Muntean Boris, fiul lui Andrei si Măria (născută la 15.10.1935 īn localitatea Staroselie), născut la data de 6 noiembrie 1961 īn localitatea Staroselie, judetul Sărata, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Florilor nr. 2, ap. 50, raionul Criuleni. (15.773/2003)

204. Muntean Galina, fiica lui Vasile (născut la 19.03.1929 īn localitatea Bujerovca) si Ana, născută la data de 28 iulie 1960 īn localitatea Bujerovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Bodoni nr. 7. (3.145/2008)

205. Munteanu Dumitru, fiul lui Mihail (născut la 15.04.1930 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna) si Măria, născut la data de 1 iulie 1965 īn localitatea Sărăteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 17, ap. 71.(1.591/2002)

206. NastasAna, fiica lui Pasat Vasile (născut la 16.02.1929 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul) si Ecaterina, născută la data de 1 octombrie 1959 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul. (1.702/2008) Copii minori: Nastas Ecaterina, născută la data de 25.02.1995.

207. Negru Larisa, fiica lui Mironov Gheorghe (născut la 16.11.1939 īn localitatea Borciag, judetul Cahul) si Vera, născută la data de 16 septembrie 1969 īn localitatea Borceag, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hīncesti nr. 31, ap. 1. (5.812/2003) Copii minori: Negru Nicoleta, născută la data de 27.07.1998.


208. Negura Casian, fiul lui Gheorghe (fiul lui Mitrofan si Măria, născută īn anul 1926 īn localitatea Drăsliceni) si Ana, născut la data de 29 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (16.290/2003)

209. Nichita Viorica, fiica lui Musatău Constantin (fiul lui Nicolae, născut la 9.05.1915 īn localitatea Colibasi, si Elena) si Măria, născută la data de 23 februarie 1976 īn localitatea Colibasi, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Kogălniceanu nr. 63. (3.254/2003)

210. Nicorici Ana, fiica lui Mereneanu Haralambie (născut la 10.02.1938 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău) si Irina, născută la data de 22 decembrie 1965 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crasnoarmeiscoe, raionul Hīncesti. (17.161/2003)

211. Nituleac Diana, fiica lui Igor si Lilia, născută la data de 27 iunie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Madan Gh. nr. 87, bl. 5, ap. 30. (2.540/2006)

212. Nituleac Igor, fiul lui Anatolie (născut la 17.10.1935 īn localitatea Criva, raionul Briceni) si Nina, născut la data de 25 aprilie 1966 īn localitatea Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Madan Gh. nr. 87, bl. 5, ap. 30. (2.540/2006) Copii minori: Nituleac Daniela, născută la data de 18.10.1995.

213. Nituleac Lilia, fiica lui Hīncu Teodor (născut la 3.06.1937 īn localitatea Zaicana) si Măria, născută la data de 6 noiembrie 1963 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Madan Gh. nr. 87, bl. 5, ap. 55. (343/2007)

214. Noni Inga, fiica lui Valerian si Fedora (fiica lui Duduleanu Gheorghe si Irina, născută la 5.05.1916 īn localitatea Hristici), născută la data de 13 noiembrie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 92, ap. 78. (16.451/2003)

215. Novac Dumitru, fiul lui Timofei (fiul lui Simion, născut la 10.02.1930 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni) si Larisa, născut la data de 2 august 1985 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hagimus, str. M. Eminescu nr. 24, raionul Căuseni. (3.999/2006)

216. Ojog Elena, fiica lui Rosioru Ion si Măria (fiica lui Luchita Gavril, născut la 28.03.1909 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău), născută la data de 8 iunie 1975 īn localitatea Bardar, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Teodorovici nr. 17, ap. 14. (2.923/2008) Copii minori: Ojog Sergiu, născut la data de 28.09.1997, si Ojog Daniel, născut la data de 12.03.2005.

217. Onceanu Aurelia, fiica lui Grejdieru Ion si Valentina (fiica lui Badel Chirii, născut la 12.01.1912 īn localitatea Nădusită, judetul Soroca), născută la data de 21 septembrie 1969 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, Str. Cramei nr. 5. (9.316/2003) Copii minori: Onceanu Irina, născută la data de 24.11.1991.

218. Onila Nicolae, fiul lui Anatolie si Zinaida (fiica lui Cernenchi Grigore si Ecaterina, născută la 1.11.1927 īn localitatea Filipeni), născut la data de 3 septembrie 1984 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Căpriana nr. 52, ap. 3. (2.802/2003)

219. Osipov Veronica, fiica lui Danilescu Vasile si Eugenia (născută la 7.10.1935 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti), născută la data de 19 aprilie 1967 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi. (2.950/2008)

220. Osoianu Corina, fiica lui Puică Ion si Lidia (fiica lui Vacarciuc Ion, născut la 1.01.1922 īn localitatea Coteleva, Cernăuti), născută la data de 21 aprilie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. A, ap. 45. (2.291/2006) Copii minori: Osoianu Vladimir, născut la data de 27.07.2007.

221. Pacalo Anatolie, fiul lui Victor si Elvira, născut la data de 17 decembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Cosbuc nr. 20, ap. 16. (7.591/2003)

222. Pacalo Victor, fiul lui Nicolae (născut la 19.12.1932 īn localitatea Unteni) si Raisa, născut la data de 3 noiembrie 1958 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Cosbuc nr. 20, ap. 16. (7.591/2003)

223. Palamarciuc lurie, fiul lui Vasile si Ecaterina (fiica lui Petrache Andronic si Axenia, născută la 23.01.1922 īn localitatea Cerlina), născut la data de 24 februarie 1973 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Independentei nr. 81, bl. 1, ap. 17. (1.204/2003) Copii minori: Palamarciuc Daniel, născut la data de 14.08.1994, si Palamarciuc lurie, născut la data de 24.03.2000.

224. Panfilii Mihail, fiul lui Vladimir (născut la 28.08.1928 īn localitatea Ustia, raionul Dubăsari) si Varvara, născut la data de 25 decembrie 1956 īn localitatea Ustia, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Biruintei nr. 18, ap. 32. (2.339/2006) Copii minori: Panfilii Mihaela, născută la data de 6.10.1997.

225. Paraschiv Dumitru, fiul lui Constantin si Măria (fiica lui Apostol Vasile, născut la 4.07.1928 īn localitatea Truseni, judetul Lăpusna), născut la data de 16 februarie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, bl. 3, ap. 113. (2.969/2008)

226. Paraschiv Măria, fiica lui Apostol Vasile (născut la 4.07.1928 īn localitatea Truseni, judetul Lăpusna) si Elena, născută la data de 16 octombrie 1960 īn localitatea Truseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, bl. 3, ap. 113. (2.968/2008)

227. Parhomenco Marina, fiica lui Nicolai si Liubovi (fiica lui Doru Dimitrii, născut la 4.02.1925 īn localitatea Pelinia), născută la data de 7 octombrie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (3.151/2008)

228. Pavlinciuc Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion si Sofia, născută la 27.07.1930 īn localitatea Călugăr) si Elena, născut la data de 9 august 1973 īn localitatea Călugăr, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 3, ap. 76. (16.672/2003) Copii minori: Pavlinciuc Nona, născută la data de 21.05.2004.

229. Petruleac Alexandru, fiul lui Valeriu si Nina, născut la data de 24 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Salcīmilor nr. 7, judetul Chisinău. (13.131/2003)

230. Petruleac Mihail, fiul lui Valeriu si Nina, născut la data de 6 septembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Salcīmilor nr. 7, judetul Chisinău. (13.131/2003)

231. Petruleac Nina, fiica lui Carage Stefan (născut la 26.04.1929 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău) si Pelaghia, născută la data de 20 noiembrie 1964 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Salcīmilor nr. 7, judetul Chisinău. (13.131/2003) Copii minori: Petruleac Ilie, născut la data de 2.08.1998.

232. Pogreban Ana, fiica lui lonas Mihail si Anastasia (născută la 2.11.1939 īn localitatea Costesti), născută la data de 3 mai 1965 īn localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crasna Gorca, str. Uzina de Conserve nr. 26, ap. 17, raionul Grigoriopol. (16.346/2003) Copii minori: Pogreban Pavel, născut la data de 11.07.1992.

233. Pogreban Sergiu, fiul lui Dumitru si Ana, născut la data de 14 mai 1988 īn localitatea Surgut, regiunea Tiumen, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crasna Gorca, str. Uzina de Conserve nr. 26, ap. 17, raionul Grigoriopol. (16.346/2003)

234. Popa Dumitru, fiul lui Elena (fiica lui Petru si Anastasia, născută la 20.10.1923 īn localitatea Chisinău), născut la data de 20 decembrie 1981 īn localitatea Ghidighici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. Iu. Gagarin nr. 2, judetul Chisinău. (2.930/2008)

235. Popa Vitalie, fiul lui Andrei (născut la 9.06.1929 īn localitatea Năpădeni, raionul Ungheni) si Ana, născut la data de 14 februarie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str.-la Studentilor nr. 2, bl. 2, ap. 56. (1.668/2006)

236. Popescu Mariana, fiica lui Petru si Vera (fiica lui Grigor Ion si Liuba, născută la 5.03.1908 īn localitatea Zberoaia), născută la data de 7 februarie 1978 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brăila, raionul laloveni. (1.255/2003)

237. Popescu Radu, fiul lui Constantin (fiul lui Petru, născut la 7.10.1929 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău) si Elena, născut la data de 20 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, Str. Musatinilor nr. 4, raionul Străseni. (2.966/2008)

238. Popov Elena, fiica lui Terchi Gheorghe (născut la 3.11.1925 īn localitatea laloveni) si Marina, născută la data de 8 noiembrie 1959 īn localitatea laloveni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Timisoara nr. 27. (852/2003)

239. Popovici Mariana, fiica lui Turcan Leonid si Valentina (fiica lui Plăcintă Gheorghe, născut la 23.04.1928 īn localitatea Beleavinti), născută la data de 17 iunie 1977 īn localitatea Beleavinti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, Str. Prieteniei nr. 3, ap. 7. (1.809/2007)

240. Popovici Viorica, fiica lui Eremei (născut la 28.03.1939 īn localitatea Peresecina) si Tatiana, născută la data de 22 ianuarie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 13, ap. 18. (11.958/2003) Copii minori: Popovici Cezara, născută la data de 15.03.2004, si Popovici Darius, născut la data de 5.04.2006.

241. Popusoi Măria, fiica lui Gheorghe si Ioana (născută īn anul 1919 īn localitatea Ciucur Mingir), născută ia data de 21 decembrie 1954 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciucur Mingir, raionul Cimislia. (11.913/2003)

242. Porfireanu Dumitru, fiul lui Dumitru (născut la 3.06.1929 īn localitatea Mingir) si Natalia, născut la data de 5 octombrie 1970 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 2, bl. 1. (179/2007)

243. Porfireanu Tatiana, fiica lui Cibotari Ion si Galina (fiica lui Bivol Cozma, născut la 1.07.1927 īn localitatea Costesti), născută la data de 19 mai 1979 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Moldova nr. 6/1, ap. 2. (174/2007)

244. Posmag Aurica, fiica lui Panea Tudor (născut la 9.06.1923 īn localitatea Cīrpesti) si Ana, născută la data de 2 martie 1966 īn localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Mihai Eminescu nr. 21, ap. 1. (3.342/2003) Copii minori: Posmag Natalia, născută la data de 30.05.1994.

245. Prilepov Galina, fiica lui Sopronco Ilie (născut la 2.08.1939 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei) si Eugenia, născută la data de 5 noiembrie 1960 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 50, bl. A, ap. 31. (2.939/2008) Copii minori: Prilepov Andrei, născut la data de 11.12.1992, si Prilepov Andreea, născută la data de 4.01.2000.

246. Prisecari Vladimir, fiul lui Dionis (născut la 1.07.1925 īn localitatea Cristesti) si Olga, născut la data de 2 septembrie 1951 īn localitatea Camenca, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 4, ap. 58. (2.625/2003)

247. Prodan Tatiana, fiica lui Petru (fiul lui Alexandru, născut la 25.04.1924 īn localitatea Stefănesti, raionul Floresti) si Valentina, născută la data de 7 septembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 126. (2.917/2008)

248. Pruteanu Ion, fiul lui Mihail (fiul lui Nadejda, născută la 29.03.1910 īn localitatea Roscani) si Măria, născut la data de 26 februarie 1975 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 73, bl. 1, ap. 7. (3.936/2002) Copii minori: Pruteanu Corina, născută la data de 15.06.2000, si Pruteanu Cristian, născut la data de 17.07.2006.

249. Răileanu Elena, fiica lui Grecu Mihail (născut īn anul 1910 īn localitatea Domulgeni, raionul Floresti) si Vera, născută la data de 1 ianuarie 1941 īn localitatea Domulgeni, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Floresti, str. M. Viteazul nr. 9, ap. 25. (5.133/2008)

250. Renta Lilia, fiica lui Pavel (fiul lui Constantin, născut īn anul 1920 īn localitatea Cīslita-Prut) si Măria, născută la data de 4 octombrie 1987 īn localitatea Cīslita-Prut, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Cahul. (3.105/2008)


251. Rogojin Serghei, fiul lui Valeri si Nina (fiica lui Cucu Mihail, născut la 1.09.1928 īn localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti), născut la data de 12 martie 1987 īn localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (3.091/2006)

252. Rosea Irina, fiica lui Ion si Măria (fiica lui Cujbă Stefan, născut la 3.01.1921 īn localitatea Cazangic, judetul Lăpusna, si Anastasia), născută la data de 2 iulie 1983 īn localitatea largară, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. Iu. Gagarin nr. 11, raionul laloveni. (17.005/2003)

253. Rosea Liviu, fiul lui Rosea Victor (fiul lui Trofin, născut īn anul 1907 īn localitatea Sestaci, judetul Orhei) si Paraschiva, născut la data de 14 iulie 1975 īn localitatea Sestaci, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sestaci, raionul Orhei. (695/2007)

254. Rosea Vladimir, fiul lui Andrei (născut la 15.10.1938 īn localitatea Durlesti) si Ecaterina, născut la data de 19 iunie 1966 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni. (16.679/2003)

255. Roscovanu Anatolie, fiul lui Stefan si Ecaterina (născut la 27.07.1938 īn localitatea Mascauti, judetul Orhei), născut la data de 28 octombrie 1984 īn localitatea Trebujeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trebujeni, raionul Orhei. (16.085/2003)

256. Rotam Alexandru, fiul lui Valerii si Nina (fiica lui Simion, născut la 23.05.1937 īn localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca), născut la data de 18 februarie 1984 īn localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 30, bl. 2, ap. 9. (2.936/2008)

257. Rotaru Aliona, fiica lui Rosior Andrei (fiul lui Mihail, născut la 20.11.1920 īn localitatea Hīrbovăt, judetul Chisinău) si Tatiana, născută la data de 25 iulie 1971 īn localitatea Hīrbovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi. (16.068/2003)

258. Rotaru Lilia, fiica lui Mesina Grigore (fiul lui Trofin, născut la 23.03.1933 īn localitatea Rusestii Noi, raionul laloveni) si Parascovia, născut la data de 26 octombrie 1983 īn localitatea Rusestii Noi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 36, bl. 2, ap. 407. (3.199/2006)

259. Rus Alexei, fiul lui Petru si Tatiana, născut la data de 19.11.1986 īn localitatea Volsk, regiunea Saratov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1, ap. 8. (4.602/2004)

260. Rus Petru, fiul lui Alexei (născut la 16.11.1926 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni) si Ecaterina, născut la data de 9 iunie 1960 īn localitatea Cosnita, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1,ap. 8. (4.602/2004)

261. Rusu Lucia, fiica lui Mihail si Agripina (fiica lui Burca Augustin si Parascovia, născută la 14.10.1999 īn localitatea Căbăiesti), născută la data de 7 septembrie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. S. Lazo nr. 3, judetul Chisinău. (16.704/2003)

262. Rusu Tudor, fiul lui Mihail si Agripina (fiica lui Burca Augustin si Parascovia, născută la 14.10.1909 īn localitatea Căbăiesti), născut la data de 12 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. S. Lazo nr. 35, judetul Chisinău. (16.664/2003)

263. Saban Efimia, fiica lui Bivol Pavel si Alexandra (născută la 1.05.1922 īn localitatea Cojusna), născută la data de 1 februarie 1958 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Mihai Viteazul nr. 88, raionul Străseni. (16.663/2003)

264. Sajin Elena, fiica lui Tudor (născut la 4.03.1931 īn localitatea Rădeni, raionul Călărasi) si Zinovia, născută la data de 2 iunie 1960 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 25, bl. 2, ap. 45. (16.864/2003)

265. Sandrovschi Măria, fiica lui Ghenadie (fiul lui Vladimir, născut la 29.10.1936 īn localitatea Costesti, si Măria) si Ala, născută la data de 3 septembrie 1982 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Fructelor nr. 4. (14.514/2003) Copii minori: Gurschi Nicoleta, născută la data de 5.08.2006.

266. Sarā Vladimir, fiul lui Nicolae (născut la 13.09.1916 īn localitatea Besalma) si Măria, născut la data de 7 octombrie 1937 īn localitatea Besalma, Republica Moldova, cetătean georgian, cu domiciliul īn Georgia, localitatea Tbilisi, raionul Gldani, microraion 3 A, bl. 24, ap. 63. (2.178/2007)

267. Saran Petru, fiul lui Doroofei si Nina (născută la 14.02.1930 īn localitatea Chisinău), născut la data de 12 octombrie 1959 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Belinski nr. 69, ap. 16. (16.402/2003) Copii minori: Saran Vasile, născut la data de 13.01.1993.

268. Saran Vladislav, fiul lui Petru si Nadejda, născut la data de 26.07.1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Belinski nr. 69, ap. 16. (16.402/2003)

269. Sarcanean Elena, fiica lui Ion si Olga (născută la 6.10.1934 īn localitatea Teleseu), născută la data de 29 martie 1956 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 3, ap. 94. (16.616/2003).

270. Sarov Alexandra, fiica lui Stropsa Stefan (născut la 14.06.1932 īn localitatea Casunca, judetul Soroca) si Cristina, născută la data de 26 noiembrie 1966 īn localitatea lon-Vodă, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. E. Grusevan nr. 4. (11.820/2003)

271. Său Ludmila, fiica lui Sliusarenco Anatolie si Liuba (fiica lui Pantea Mihail, născut la 20.09.1919 īn localitatea Suruceni), născută la data de 1 aprilie 1969 īn localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău str. Aldea Teodorovici nr. 17, ap. 64. (1.675/2007). Copii minori: Său Marina, născută la data de 11.10.1993, si Său Marius, născut la data de 26.09.1998.

272. Schleffer Danny, fiul lui Berthold si Seli, născut la data de 19 februarie 1967 īn localitatea Tel Aviv, Jaffo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, localitatea Ganei Tikva, str. Rivon Shlomo 8. (3.425/2006)


273. Scurtu Raisa, fiica lui Bulgaru Vasile si Agafia (fiica lui Leahu Tudor, născut la 14.08.1925 īn localitatea Călărasi, si Feodosia), născută la data de 30 august 1975 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. G. Muzicescu nr. 1. (1.345/2003) Copii minori: Scurtu Olga, născută la data de 20.06.1994.

274. Sedletchi lurie, fiul lui Nicolae (născut la 9.05.1920 īn localitatea Volodeni, judetul Edinet) si Ana, născut la data de 3 martie 1952 īn localitatea Burlănesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Mateevici nr. 69, ap. 7. (5.235/2004) Copii minori: Sedletchi Ana Măria, născută la data de 22.08.1995.

275. Sīrghi Constantin, fiul lui David (născut la 10.02.1926 īn localitatea Slobozia Dusca) si Elisaveta, născut la data de 3 iunie 1958 īn localitatea Slobozia Dusca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Belinski nr. 14A. (2.333/2003)

276. Sīrghi Dan, fiul lui Constantin (fiul lui David si Elisaveta, născută la 20.08.1931 īn localitatea Dabani) si Vera, născut la data de 18 martie 1982 īn localitatea Slobozia Dusca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 153.(2.336/2003)

277. Sīrghi Mircea, fiul lui Constantin si Verdes Vera, născut la data de 2 februarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Belinski nr. 14A. (2.335/2003)

278. Sīrghi Vera, fiica lui Verdes Vasile (născut īn anul 1924 īn localitatea Nisporeni) si Irina, născută la data de 15 decembrie 1957 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Belinski nr. 14A. (2.335/2003)

279. Soilita Lilia, fiica lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 2.03.1912 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna) si Zoia, născută la data de 27 decembrie 1975 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 21.(2.310/2006)

280. Sop luliana, fiica lui Vasile (fiul lui Constantin, născut la 12.07.1903 īn localitatea Burlacu) si Eugenia, născută la data de 13 mai 1983 īn localitatea Burlacu, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Burlacu, raionul Cahul. (1.861/2007)

281. Sopronco Elena, fiica lui Ilie (născut la 2.08.1939 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei) si Eugenia, născută la data de 24 februarie 1963 īn localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3. (2.943/2008)

282. Stavila Anatolie, fiul lui Ion (născut la 10.07.1925 īn localitatea Ciopleni, judetul Chisinău) si Efimia, născut la data de 22 aprilie 1954 īn localitatea Ciopleni, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Lalelelor nr. 5. (2.947/2008)

283. Stavila Eugen, fiul lui Anatolie si Nina, născut la data de 22 martie 1990 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Lalelelor nr. 5. (2.948/2008)

284. Stavila Nina, fiica lui Ceban Pavel (născut la 5.02.1924 īn localitatea Criuleni) si Reveca, născută la data de 25 februarie 1953 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Lalelelor nr. 5. (2.948/2008)

285. Stegărescu lurie, fiul lui Alexei (fiul lui Profir si Profira, născută la 2.02.1921 īn localitatea Văsieni) si Efrosinia, născut la data de 5 iulie 1972 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Renasterii nr. 73, ap. 10. (618/2003) Copii minori: Stegărescu Daniela, născută la data de 15.10.1994, si Stegărescu Cristina-Olivia, născută la data de 25.12.2002.

286. Straistari Fiodor, fiul lui Grigore (născut la 8.03.1927 īn localitatea Onitcani) si Olga, născut la data de 23 iunie 1952 īn localitatea Soian, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.263/2002)

287. Străjescu Anatol, fiul lui Mihail si Ludmila (fiica lui Duda Petru, născut la 7.03.1929 īn localitatea Slobozia-Dusca, si Zinaida), născut la data de 29 iunie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 122. (3.904/2002) Copii minori: Străjescu Radu, născut la data de 4.08.2003.

288. Stratan Măria, fiica lui Simion (născut la 15.02.1924 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni) si Ecaterina, născută la data de 23 iunie 1959 īn localitatea Niscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani, raionul Călărasi. (2.944/2008)

289. Strătari Vitalie, fiul lui Fiodor (fiul lui Grigore, născut la 8.03.1927 īn localitatea Onitcani, judetul Chisinău) si Măria, născut la data de 5 septembrie 1978 īn localitatea Onitcani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.264/2002)

290. Stratulat Elena, fiica lui lurie si Nina, născută la data de 15 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 21. (15.696/2003)

291. Stratulat Gheorghe, fiul lui lurie si Nina, născut la data de 21 septembrie 1988 īn localitatea Telenesti, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 21.(15.696/2003)

292. Stratulat lurie, fiul lui Tudor si Zinaida (născută la 15.04.1939 īn localitatea Clisova), născut la data de 19 martie 1963 īn localitatea Leuseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 21. (15.696/2003)

293. Sula Ion, fiul lui Vasile (născut la 16.07.1933 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău) si Daria, născut la data de 24 iulie 1969 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, raionul Străseni. (9.544/2003)

294. Sula Natalia, fiica lui Chitic Stefan (fiul lui Alexandru, născut la 9.07.1931 īn localitatea Siret, judetul Chisinău) si Olga, născută la data de 21 decembrie 1975 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, raionul Străseni. (9.545/2003)

295. Sulima Natalia, fiica lui Nicolae si Elena (fiica lui Ciubarov Gheorghe, născut la 6.05.1930 īn localitatea Bălti, si Măria), născută la data de 25 ianuarie 1982 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Decebal nr. 160, ap. 26. (3.042/2004)

296. Svistal Constantin, fiul lui Victor si Sofia (născut la 22.12.1924 īn localitatea Stolniceni, raionul Hīncesti), născut la data de 2 iunie 1951 īn localitatea Stolniceni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vodă nr. 7, ap. 54. (15.757/2003)

297. Tabără Mariana, fiica lui Luca (fiul lui Tudor si Măria, născută la 9.08.1915 īn localitatea Cărpineni) si Efrosinia, născută la data de 17 octombrie 1978 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 1, bl. 2, ap. 41. (1.453/2003)

298. Tabīrta Daniel, fiul lui Vasile si Lucia, născut la data de 10 noiembrie 1990 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, Str. Tineretului nr. 58, raionul Străseni. (15.317/2003)

299. Tabīrta Vasile, fiul lui Dumitru (fiul lui Vasile, născut la 3.09.1902 īn localitatea Călugăr, judetul Bălti) si Elena, născut la data de 14 mai 1966 īn localitatea Călugăr, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, Str. Tineretului nr. 58, raionul Străseni. (15.317/2003)

300. Taralunga Lucia, fiica lui Petru si Victoria, născută la data de 15.08.1990 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrlita, raionul Fălesti. (1.268/2003)

301. Taralunga Victoria, fiica lui Baraboi Afanasie (născut la 23.05.1931 īn localitatea Pīrlita) si Ecaterina, născută la data de 15 decembrie 1960 īn localitatea Pīrlita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrlita, raionul Fălesti. (1.268/2003)

302. Tarasov Oleg, fiul lui Valeriu si Galina (fiica lui Petrov Mihail, născut la 11.08.1921 īn localitatea Trebisăuti, si Nina), născut la data de 14 septembrie 1971 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 21, bl. 2, ap. 4. (6.185/2003) Copii minori: Tarasov Irina, născută la data de 10.09.1993, si Tarasov Ecaterina, născută la data de 10.09.1993.

303. Tasnic Cristina, fiica lui Veaceslav si Tatiana (fiica lui Silvestrru Nicolae, născut la 1.05.1924 īn localitatea Chisinău, si Ana), născută la data de 27 martie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11, bl. 2, ap. 25. (16.460/2003)

304. Tataru Nicolae, fiul lui Gheorghe si Anastasia (născută la 28.04.1939 īn localitatea Pitusca), născut la data de 28 iunie 1964 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (10.252/2003)

305. Tcaci Eleonora, fiica lui Belous Mihail (născut la 15.03.1928 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca) si Sofia, născută la data de 3 februarie 1955 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 24, ap. 68. (3.389/2005)

306. Tcaci Vasile, fiul lui Petru si Măria (născută la 3.08.1932 īn localitatea Cajba, raionul Glodeni), născut la data de 8 mai 1953 īn localitatea Cajba, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 24, ap. 68. (3.390/2005)

307. Terenti Elena, fiica lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 28.03.1928 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău) si Valentina, născută la data de 5 mai 1980 īn localitatea Nikeli, raionul Pecenga, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Maximovca, Str. Sportivă, raionul Anenii Noi. (2.965/2008)

308. Tīra Corneliu, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Timofti Gheorghe, născut īn anul 1926 īn localitatea Cotiujenii Mari, raionul Soldănesti, si Ecaterina), născut la data de 7 februarie 1985 īn localitatea Cotiujenii Mari, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 25, ap. 3. (17.073/2003)

309. Toma Tudor, fiul lui Gheorghe (născut la 23.04.1930 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău) si Domnica, născut la data de 10 iulie 1954 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Vineri nr. 98. (16.603/2003)

310. Tonu Constantin, fiul lui Alexei (fiul lui Eremia, născut la 1.05.1915 īn localitatea Bardar) si Agripina, născut la data de 29 martie 1986 īn localitatea Bardar, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul laloveni. (2.927/2006)

311. Topa Cristina, fiica lui Ivan siTamara, născută la data de 15 mai 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (7.082/2003)

312. Topa Ivan, fiul lui Nicolae (născut la 15.04.1929 īn localitatea Vărzăresti) si Olga, născut la data de 15 noiembrie 1962 īn localitatea Vărzăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (7.083/2003)

313. Topa Tamara, fiica lui Cristal Vasile (născut la 10.09.1924 īn localitatea Rădoaia)si Ecaterina, născută la data de 1 decembrie 1965 īn localitatea Rădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (7.082/2003)

314. Trocin Ina, fiica lui Constantinov Anatolie si Agripina (fiica lui Sīrbu Boris, născut la 6.02.1921 īn localitatea Antonesti, raionul Stefan Vodă), născută la data de 25 iunie 1978 īn localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 14, ap. 11. (4.204/2006) Copii minori: Trocin Daniela, născută la data de 28.03.2005.

315. Tulei Angela, fiica lui Savelie (născut la 17.06.1937 īn localitatea Răscăieti, raionul Stefan Vodă) si Măria, născută la data de 9 februarie 1971 īn localitatea Cioburciu, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cioburciu, raionul Stefan Vodă. (2.932/2008) Copii minori: Negurita Diana, născută la data de 16.07.1993.

316. Tulei Sergiu, fiul lui Savelie (născut la 17.06.1937 īn localitatea Răscăieti, raionul Stefan Vodă) si Măria, născut la data de 27 mai 1974 īn localitatea Purcari, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cioburciu, raionul Stefan Vodă. (2.933/2008)

317. Turcan Rodica, fiica lui Tālmaci Ion si Liuba (fiica lui Varvara, născută la 8.01.1939 īn localitatea Dobrusa, raionul Soldănesti), născută la data de 19 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 21, bl. 1, ap. 109. (15.756/2003)

318. Turceac lurie, fiul lui Nicolae (născut la 19.08.1929 īn localitatea Badicul Moldovenesc) si Efrosinia, născut la data de 21 octombrie 1970 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. 31 August nr. 4, bl. B, ap. 4. (4.244/2003) Copii minori: Turceac Ana-Maria, născută la data de 28.06.1997, si Turceac Alin, născut la data de 17.04.2001.

319. Turtureanu Igor, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 19.05.1930 īn localitatea Bocăni, raionul Fălesti) si Anastasia, născut la data de 29 iunie 1986 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Alexandru cel Bun nr. 2. (3.454/2006)

320. Ungureanu Ion, fiul lui Simion si Elisaveta (născută la 10.10.1933 īn localitatea Cristesti, raionul Nisporeni), născut la data de 23 martie 1966 īn localitatea Boltun, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. St. Neaga nr. 3, ap. 15. (12.797/2003) Copii minori: Ungureanu Marin, născut la data de 8.03.1994.

321. Ursachi Olga, fiica lui Vladimir si Tamara (fiica lui Boico Teodor, născut la 8.02.1928 īn localitatea Boghiceni), născută la data de 9 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 25, bl. 3, ap. 40. (165/2007).

322. Ursachi Tamara, fiica lui Boico Teodor (născut la 8.02.1928 īn localitatea Boghiceni, raionul Hīncesti) si Olga, născută la data de 30 aprilie 1964 īn localitatea Boghiceni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Milescu Spătaru, bl. 25, se. 3, ap. 40. (164/2007)Copii minori: Ursachi Alexandru, născut la data de 21.10.1999.

323. Ursachi Vladimir, fiul lui Gheorghe (născut la 15.06.1938 īn localitatea Vīnători) si Nina, născut la data de 1 ianuarie 1965 īn localitatea Vīnători, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Milescu Spătaru nr. 25, bl. 3, ap. 40. (184/2007)

324. Ursu Gheorghe, fiul lui Vladimir (născut la 2.10.1925 īn localitatea Drăsliceni, judetul Chisinău) si Varvara, născut la data de 23 octombrie 1950 īn localitatea Măgdăcesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (14.636/2003)

325. Ursu Victoria, fiica lui Vladimir si Măria (fiica lui Dabija Ignatie, născut la 2.01.1931 īn localitatea Drăsliceni, raionul Străseni), născută la data de 7 august 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Criuleni. (2.097/2006)

326. Velicico Petru, fiul lui Mihail (născut la 22.11.1935 īn localitatea Javgur, raionul Cimislia) si Măria, născut la data de 12 septembrie 1957 īn localitatea Javgur, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str.-la Florării nr. 1, ap. 23. (1.509/2003) Copii minori: Velicico Mihail, născut la data de 1.07.1992, si Velicico Pavel, născut la data de 1.04.2000.

327. Vesca Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Vladimir si Măria, născută la 16.07.1919 īn localitatea Trifănesti) si Eugenia, născut la data de 24 ianuarie 1983 īn localitatea Grigoresti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigoresti, raionul Sīngerei. (7.932/2003)

328. Vesco Pavlina, fiica lui Sochirca Efim (născut la 28.01.1932 īn localitatea Dubna, judetul Soroca) si Ana, născută la data de 22 august 1942 īn localitatea Dubna, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 102, ap. 57. (17.165/2003)

329. Vieru Igor, fiul lui Ion (născut la 27.04.1935 īn localitatea Chisinău) si Parascovia, născut la data de 12 iulie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 21, bl. 2, ap. 4. (12.123/2003) Copii minori: Vieru Denis, născut la data de 26.06.1992.

330. Volcovschi Oleg, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 4.02.1918 īn localitatea Munteni) si Măria, născut la data de 5 februarie 1973 īn localitatea Lipoveni, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Munteni, raionul Cimislia. (523/2007) Copii minori: Volcovschi Gabriel, născut la data de 2.05.1997, si Volcovschi Emanuela, născută la data de 3.10.2002.

331. Voloh Ion, fiul lui Petru (fiul lui Mifodie, născut la 23.02.1911 īn localitatea Palanca, judetul Tighina) si Vera, născut la data de 4 ianuarie 1970 īn localitatea Palanca, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Palanca, str. Cetatea Albă nr. 8. (2.938/2008) Copii minori: Voloh Rodica, născută la data de 31.05.1995.

332. Vulpe Ion, fiul lui Petru (născut la 6.06.1918 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei) si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1949 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 15, ap. 32. (5.601/2004)

333. Zadnipru Rodica, fiica lui Grigore si Măria (fiica lui Cupcea Grigore, născut la 12.03.1929 īn localitatea Chistelnita, si Ecaterina), născută la data de 13 aprilie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 112. (8.736/2003)

334. Zamfir Ilie, fiul lui Ion (născut la 10.06.1911 īn localitatea Hīrcesti) si Vera, născut la data de 24 ianuarie 1957 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Moara Rosie nr. 19, ap. 14. (12.747/2003)

335. Zamfir Inga, fiica lui Ilie (fiul lui Ion si Vera, născută la 15.01.1922 īn localitatea Hīrcesti) si Vera, născută la data de 4 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Moara Rosie nr. 12. (12.749/2003)

336. Zamosteanu Vasile, fiul lui Dumitru si Teodora (născută la 19.02.1906 īn localitatea Logănesti), născut la data de 17 ianuarie 1943 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Logănesti, raionul Hīncesti. (1.768/2003)


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Alexandru Ecaterina, fiica lui Mihail (fiul lui Nicanor, născut la 5.06.1935 īn localitatea Săseni) si Măria, născută la data de 5 septembrie 1986 īn localitatea Săseni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, raionul Călărasi. (1.136/2007)

2. Andriuta Corina, fiica lui Mihail si Eugenia (fiica lui Frunza Vasile, născut la 27.01.1909 īn localitatea Criuleni, si Elisaveta), născută la data de 10 iulie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Livezilor nr. 27. (3.106/2008)

3. Andronachi Alexandru, fiul lui Nicolae (fiul lui Efim, născut la 5.07.1909 īn localitatea Milestii Mici, si Măria) si luliana, născut la data de 16 decembrie 1964 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (55/2003) Copii minori: Andronachi luliana, născută la data de 15.09.1991, si Andronachi Alexandru, născut la data de 18.07.2000.

4. Andrusca Marta, fiica lui Victor (fiul lui Dumitru si Zinaida, născută la 12.10.1921 īn localitatea Purcari) si Natalia, născută la data de 6 decembrie 1982 īn localitatea Crocmaz, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, str. Gagarin nr. 13, raionul Stefan Vodă. (15.102/2003)

5. Băltat Larisa, fiica lui Aramă Petru (născut la 12.06.1931 īn localitatea Negureni, judetul Orhei) si Elisaveta, născută la data de 8 decembrie 1961 īn localitatea Negureni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Telenesti. (512/2009)

6. Belocosov Ion, fiul lui Tudor (născut la 3.04.1932 īn localitatea Costesti) si Elena, născut la data de 8 iulie 1962 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (1.071/2006)

7. Bezniuc Natalia, fiica lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 2.07.1916 īn localitatea Lunga, si Parascovia) si Raisa, născută la data de 3 ianuarie 1980 īn localitatea Lunga, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lunga, raionul Floresti. (7.283/2003)

8. Bivol Viorica, fiica lui Ion (fiul lui lacov, născut la 14.04.1914 īn localitatea Costesti) si Măria, născută la data de 8 aprilie 1978 īn localitatea Lipoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lipoveni, raionul Cimislia. (3.126/2008)

9. Bīrca Elena, fiica lui Bobeica Avram si Profira (născută la 9.11.1931 īn localitatea Săseni), născută la data de 25 octombrie 1964 īn localitatea Vīprova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina nr. 148, bl. 2, ap. 4. (16.976/2003) Copii minori: Bīrcă Oleg, născut la data de 4.06.1992.

10. Bīrcă Andrei, fiul lui Gheorghe si Măria (fiica lui Tanas Nicolae, născut la 12.05.1931 īn localitatea Milestii Mici), născut la data de 14 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (3.076/2008)

11. Bodrug Dumitru, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1921 īn localitatea Hīrcesti, raionul Ungheni) si Tatiana, născut la data de 4 noiembrie 1987 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal nr. 49, ap. 2. (14.563 bis2/2003)

12. Bodrug lurie, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1921 īn localitatea Hīrcesti, raionul Ungheni) si Valentina, născut la data de 26 aprilie 1986 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Boico nr. 7, ap. 54. (14.564 bis2/2003)

13. Bodrug Nadejda, fiica lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1921 īn localitatea Hīrcesti, raionul Ungheni) si Tatiana, născută la data de 23 februarie 1986 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal 49, ap. 2. (14.563 bis/2003)

14. Bodrug Vasile, fiul lui Gheorghe (născut la 6.04.1921 īn localitatea Hīrcesti, raionul Ungheni) si Nadejda, născut la data de 3 aprilie 1960 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal nr. 49, ap. 2. (14.563/2003)

15. Bordeianu Angela, fiica lui Mihail (fiul lui Elisaveta, născută īn anul 1908 īn localitatea Temeleuti, judetul Ungheni) si Liuba, născută la data de 25 aprilie 1977 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Temeleuti, raionul Călărasi. (3.855/2003)

16. Bordeianu Mihai, fiul lui Mihail (fiul lui Elisaveta, născută īn anul 1908 īn localitatea Temeleuti, judetul Ungheni) si Liuba, născut la data de 16 martie 1979 īn localitatea Temeleuti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, localitatea Temeleuti. (3.857/2003)

17. Bujac Ion, fiul lui Valentin (fiul lui Ion, născut la 12.11.1921 īn localitatea Pīrjota) si Ala, născut la data de 8 decembrie 1984 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. M. Viteazul nr. 19, ap. 19. (3.122/2008)

18. Calestru Tudor, fiul lui Gheorghe (fiul lui Feodor, născut la 7.06.1916 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău) si Ana, născut la data de 12 ianuarie 1976 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văsieni, raionul laloveni. (4.419/2003)

19. Calinici lurie, fiul lui Vladimir si Tatiana (fiica lui Cernescu Constantin, născut la 19.10.1930 īn localitatea Chisinău), născut la data de 3 ianuarie 1985 īn localitatea Magdeburg, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61, bl. 2, ap. 114. (99/2006)

20. Caragia Tatiana, fiica lui Simion si Ecaterina (fiica lui Gorobcean Grigore, născut la 23.02.1906 īn localitatea Nisporeni, si Parascovia), născută la data de 28 ianuarie 1972 īn localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (7.902/2003) Copii minori: Caragia Elena, născută la data de 12.10.1992, si Caragia Simion, născut la data de 27.09.1994.

21. Castravet Alexandru, fiul lui Constantin si Ecaterina (fiica lui Mocanu Alexandru, născut la 22.09.1931 īn localitatea Satul Nou), născut la data de 23 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (3.084/2008)

22. Ciuntu Margareta, fiica lui Petru (născut la 1.07.1939 īn localitatea Socola, raionul Camenca) si Măria, născută la data de 22 august 1973 īn localitatea Vadul-Rascov, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 26, bl. 2, ap. 83. (2.497/2006)

23. Costia Melania, fiica lui Voroneanu Dumitru (născut la 26.02.1932 īn localitatea Tartaul, raionul Cahul) si Parascovia, născută la data de 1 ianuarie 1965 īn localitatea Ālexandrovca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (14.229/2003) Copii minori: Zubenco Dumitru, născut la data de 15.04.1994.

24. Cretu Octavian, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion si Măria, născută la 24.05.1932 īn localitatea Crihana Veche) si Ecaterina, născut la data de 28 septembrie 1977 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, raionul Cahul. (12.946/2003)

25. Cumurciuc Korneliu, fiul lui Valeriu si Elena (fiica lui Grecu Gheorghe, născut la 6.04.1933 īn localitatea Recea), născut la data de 25 octombrie 1982 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. M. Kogălniceanu nr. 9. (3.158/2008)

26. Cupcea Natalia, fiica lui Pascari Liomid (fiul lui Calistrat, născut īn anul 1918 īn localitatea Sīrbesti, si Eugenia) si Liudmila, născută la data de 30 ianuarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 12, ap. 192. (5.337/2003)

27. Danilescu Elifterie, fiul lui Vasilii si Natalia (născută la data de 20.06.1910 īn localitatea Staroselie), născut la data de 20 octombrie 1940 īn localitatea Staroselie, raionul Tarutino, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Ion Soltīs nr. 14. (3.221/2008)

28. Deaciuk Alexandr, fiul lui Victor si Tatiana, născut la data de 17.11.1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 10, bl. 3, ap. 10. (8.123/2003)

29. Deaciuk Victor, fiul lui Teodosi (născut la 20.07.1920 īn localitatea Sipinti) si Odarca, născut la data de 19 iunie 1962 īn localitatea Sipinti, judetul Kitmani, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 10, bl. 3, ap. 10. (8.123/2003)

30. Diaconu Vasile, fiul lui Filip si Zinovia (născut la 1.11.1938 īn localitatea Hiliuti), născut la data de 26 octombrie 1963 īn localitatea Hiliuti, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 89, bl. 1, ap. 33. (16.164/2003)

31. Dobrea Vădim, fiul lui Valeriu (fiul lui Constantin, născut la 17.03.1914 īn localitatea Pelinei, raionul Cahul) si Valentina, născut la data de 23 octombrie 1977 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinei, raionul Cahul. (10.307/2003)

32. Donea Sergiu, fiul lui lurie (fiul lui Gheorghe, născut la 3.07.1932 īn localitatea Cahul) si Vera, născut la data de 4 martie 1985 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 31, ap. 22. (2.142/2005)

33. Dragutan Ala, fiica lui Dumitru si Sofia (fiica lui Grecu Nicolae si Domnica, născută la 19.05.1935 īn localitatea Cīslita Prut), născută la data de 20 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Moldova nr. 1, ap. 1. (7.615/2003)

34. Dunaf Rodion, fiul lui Constantin si Parascovia (fiica lui Andrei, născut la 1.01.1914 īn localitatea Slobozia Mare, si Alexandra), născut la data de 7 septembrie 1968 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, Str. Vierilor nr. 10, raionul Vulcănesti. (8.878/2003)

35. Erhan Constantin, fiul lui Arghira (născută la 20.07.1929 īn localitatea Ciuciuleni), născut la data de 4 aprilie 1952 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dumbrava, Str. Zăvoiului nr. 31, judetul Chisinău. (1.249/2003)

36. Erhan Liliana, fiica lui Constantin (fiul lui Arghira, născută la 20.07.1929 īn localitatea Ciuciuleni) si Ludmila, născută la data de 13 august 1979 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dumbrava, Str. Zăvoiului nr. 31. (1.250/2003)

37. Erhan Mariana, fiica lui Constantin si Ludmila, născută la data de 21.09.1987 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dumbrava, Str. Zăvoiului nr. 31, judetul Chisinău. (1.249/2003)

38. Frunze Veaceslav, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 25.11.1912 īn localitatea Slobozia-Dusca, judetul Chisinău) si Olga, născut la data de 6 aprilie 1981 īn localitatea Slobozia-Dusca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 80, ap. 8. (16.766/2003)

39. Gheorghieva Viorica, fiica lui Tudor (născut la 14.08.1937 īn localitatea Niscani) si Parascovia, născută la data de 29 octombrie 1966 īn localitatea Niscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. St. Neaga nr. 23B. (5.647/2003)

40. Gherasim Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 4.09.1930 īn localitatea Boian) si Domnica, născut la data de 18 septembrie 1964 īn localitatea Boian, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 9, ap. 113. (1.133/2007) Copii minori: Gherasim Victor, născut la data de 15.07.1992, si Gherasim Corina, născută la data de 11.08.1997.

41. Glavan Irina, fiica lui lurie (fiul lui Emilian, născut la 18.07.1926 īn localitatea Căpriana) si Tatiana, născută la data de 28 ianuarie 1987 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (2.738/2007)

42. Gorodisteanu Aliona, fiica lui Sargu Gheorghe si Lidia (fiica lui Rotaru Tudor si Eugenia, născută la 13.02.1911 īn localitatea Corlăteni), născută la data de 13 septembrie 1973 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Calea lesilor nr. 102, ap. 38. (7.990/2003) Copii minori: Gorodisteanu Ana, născută la data de 19.12.1992.

43. Gozdacenco Olga, fiica lui Igor (fiul lui Simion, născut la 1.06.1936 īn localitatea Bender) si Elena, născută la data de 18 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 10, bl. 2, ap. 51. (2.501/2006)

44. Gutu Ana, fiica lui Ion (fiul lui Tudor, născut la 14.10.1914 īn localitatea Sănătăuca) si Claudia, născută la data de 17 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sănătăuca, raionul Camenca. (3.838/2006)

45. Gutu Cristina, fiica lui Valentin (fiul lui Ion si Alexandra, născută la 1.06.1932 īn localitatea Corjeuti) si Olga, născută la data de 19 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Hotin nr. 24. (59/2004)

46. Gutu Grigore, fiul lui Alexandru si Haritina (fiica lui Arnăut Victor, născut la 1.06.1926 īn localitatea Ermoclia, raionul Stefan Vodă), născut la data de 30 aprilie 1983 īn localitatea Ermoclia, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ermoclia, str. VI. Maiakovski, raionul Stefan Vodă. (3.469/2006)

47. Kalo Elena, fiica lui Slănina Savelii (născut la 19.01.1934 īn localitatea Cenac) si Măria, născută la data de 21 ianuarie 1977 īn localitatea largară, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. Miorita nr. 36, raionul Leova. (3.118/2008)

48. Keybash Galyna, fiica lui Dumitru (fiul lui Măria, născută la 5.01.1938 īn localitatea Trifesti) si Stepanida, născută la data de 16 februarie 1984 īn localitatea Novoselscoe, raionul Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Reni, str. Entuziastov nr. 1. (3.104/2008)

49. Kijner Efim Chaim, fiul lui Aron (născut īn anul 1916 īn localitatea Pepeni) si Ruhel, născut la data de 15 aprilie 1947 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Romānia, Bucuresti, str. Deceneu nr. 9, sector 4. (3.459/2008)

50. Labliuc Irina, fiica lui lurie si Liuba, născută la data de 16 septembrie 1986 īn localitatea Oclanda, judetul Soroca, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Lomonosov nr. 49, bl. 2, ap. 3. (13.386/2003)

51. Labliuc Liuba, fiica lui Danaila Dumitru si Lidia (născută la 22.03.1935 īn localitatea Cazangic), născută la data de 5 septembrie 1964 īn localitatea largară, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Lomonosov nr. 49, bl. 2, ap. 3. (13.386/2003)

52. Lisnic Măria, fiica lui Racovita Ion (născut la 2.02.1937 īn localitatea Sadova) si Tamara, născută la data de 14 octombrie 1954 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 5, bl. 2, ap. 40. (3.772/2002)

53. Lisnic Marian, fiul lui Gheorghe (fiul lui Petru, născut la 20.02.1928 īn localitatea Sadova, si Stepanida) si Măria, născut la data de 27 martie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 5, bl. 2, ap. 40. (3.773/2002)

54. Luchina Irina, fiica lui Cocinov lurie si Ana (fiica lui Lasco Vasile, născut īn anul 1903 īn localitatea Telenesti, si Zoia), născută la data de 15 august 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 5, ap. 2. (508/2004)

55. Lupu Vera, fiica lui Vladimir si Elizaveta (născută la 6.05.1917 īn localitatea Durlesti), născută la data de 19 martie 1959 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Vasile Lupu nr. 28, judetul Chisinău. (12.017/2003)

56. Macovei Gheorghe, fiul lui Dumitru (născut la 2.11.1937 īn localitatea Cojba) si Măria, născut la data de 14 septembrie 1970 īn localitatea Cojba, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 3, bl. 2, ap. 117. (1.227/2003)

57. Manoli Lilia, fiica lui Bobu Valeriu si Veronica (fiica lui Sargu Petru, născut la 16.01.1931 īn localitatea Catranīc), născută la data de 25 aprilie 1982 īn localitatea Ciolacu Nou, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. 31 August 1989 nr. 66, ap. 6. (2/2008)

58. Marcu Serghei, fiul lui Nicolae si Ana (fiica lui Grigore, născut la 10.11.1918 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, si Măria), născut la data de 14 iulie 1974 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi. (1.206/2003)

59. Marsejnīi Veaceslav, fiul lui Eugen (fiul lui Ion, născut īn anul 1914 īn localitatea Brīnzenii-Vechi, raionul Telenesti, si Parascovia) si Stela, născut la data de 12 august 1973 īn localitatea Vorniceni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (4.614/2003)

60. Melnic Oleg, fiul lui Sergiu si Eugenia (fiica lui Pīnzari Sava, născut la 3.12.1924 īn localitatea Cremenciug, si Măria), născut la data de 3 decembrie 1970 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Sīnzienilor nr. 14. (4.274/2003) Copii minori: Melnic Laura, născută la data de 19.06.2001, si Melnic Vlad, născut la data de 10.09.2004.

61. Mitriniuc Anna, fiica lui Victor (fiul lui Ivan, născut la 10.06.1925 īn localitatea Fălesti) si Irina, născută la data de 29 martie 1982 īn localitatea Maili-Sai, Ossc, Kirghistan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 15, bl. A, ap. 69. (3.133/2008)

62. Muntean Denis, fiul lui Filipp si Tatiana (fiica lui Ciorici Gherasim, născut la 5.03.1928 īn localitatea Vadul Roscov, judetul Soroca), născut la data de 1 iulie 1984 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Puschina nr. 68, ap. 28. (3.597/2006)

63. Muntean Mitrofan, fiul lui Vladimir (născut īn anul 1937 īn localitatea Slobozia-Vărăncău) si Efrosinia, născut la data de 20 august 1961 īn localitatea Slobozia-Vărăncău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Bodoni nr. 7. (3.139/2008) Copii minori: Muntean Cristina, născută la data de 7.01.1992.

64. Munteanu Ana, fiica lui Corloteanu Alexandru (născut la 15.07.1929 īn localitatea Buciumeni) si Elisaveta, născută la data de 22 decembrie 1969 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Putna nr. 20. (3.082/2008)

65. Munteanu Corina, fiica lui Nicolae si Măria (fiica lui Neagu Mihail, născut la 21.04.1931 īn localitatea Pārlita, raionul Fălesti), născută la data de 5 iunie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrlita, raionul Fălesti. (195/2006)

66. Munteanu Ion, fiul lui Vasile si Pelaghia (fiica lui Porfireanu Dumitru, născut īn anul 1929 īn localitatea Lăpusna, si Măria), născut la data de 15 ianuarie 1985 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Voinescu, raionul Hīncesti. (20/2006)


67. Munteanu Olga, fiica lui Petru (fiul lui Ion, născut la 1.04.1927 īn localitatea Leca, raionul Cantemir) si Ludmila, născută la data de 2 martie 1984 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băius, raionul Leova. (1.050/2006)

68. Negru Irina, fiica lui Ion si Feodora (fiica lui Nicolae, născut la 8.04.1938 īn localitatea Volintiri), născută la data de 26 iunie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Puschina nr. 27, ap. 24. (3.048/2008)

69. Olteanu Gheorghe, fiul lui Alexandru si Elena (născută la 20.03.1930 īn localitatea Baurci), născut la data de 6 decembrie 1957 īn localitatea Baurci, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. A. Mateevici nr. 21, bl. A. (1.254/2003)

70. Olteanu Nina, fiica lui Lupan Dumitru (născut la 5.04.1932 īn localitatea Colibasi) si Ioana, născută la data de 29 martie 1964 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. A. Mateevici nr. 21A. (1.253/2003) Copii minori: Olteanu Dumitru, născut la data de 9.08.1991.

71. Olteanu Oxana, fiica lui Gheorghe si Nina, născută la data de 10.08.1985 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. A. Mateevici nr. 21, bl. A. (1.254/2003)

72. Oprea Diana, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 5.04.1910 īn localitatea Alcedar, raionul Soldănesti) si Ana, născută la data de 8 august 1986 īn localitatea Alcedar, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alcedar, raionul Soldănesti. (2.205/2006)

73. Păun Oxana, fiica lui Usatīi Vladimir si Ludmila (fiica lui Muduc Vasile, născut la 22.04.1931 īn localitatea Chirileni, si Natalia), născută la data de 3 decembrie 1979 īn localitatea Talmaza, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Boico bl. 2, se. 1, ap. 25. (1.282/2003)

74. Pīnzaru Dan, fiul lui Pavel si Măria, născut la data de 26.08.1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Sitarului nr. 23, bl. 2. (2.163/2006)

75. Pīnzaru Măria, fiica lui Bargan Serafim (născut la 6.11.1933 īn localitatea Bolduresti, raionul Nisporeni) si Marfa, născută la data de 28 septembrie 1959 īn localitatea Bolduresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Sitarului nr. 23, bl. 2. (2.163/2006) Copii minori: Pīnzaru Daniela, născută la data de 8.08.1991.

76. Poiată Valeriu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Pavel, născut la 20.04.1910 īn localitatea Tipala) si Tamara, născut la data de 10 ianuarie 1972 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. Andries nr. 5, judetul Chisinău. (1.875/2007)

77. Rosea Ion, fiul lui Vitalie si Galina (fiica lui Budurin Vasile, născut la 10.08. 1927 īn localitatea Stefănesti, raionul Floresti), născut la data de 26 martie 1986 īn localitatea Sestaci, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sestaci, raionul Soldănesti. (117/2006)

78. Scobilă Vitalie, fiul lui Mihail (fiul lui Petru, născut la 15.08.1910 īn localitatea Bubuieci, si Eudochia) si Irina, născut la data de 10 iulie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Grădinarilor nr. 61, bl. A, judetul Chisinău. (8.408/2003)

79. Scrob Galina, fiica lui Vulpe Ivan (fiul lui Alexei, născut la 1.09.1913 īn localitatea Ulmu, si Elizaveta)si Ecaterina, născută la data de 21 august 1969 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. 27 August nr. 19. (6.303/2003)

80. Scrob Victor, fiul lui Stefan (născut la 1.01.1926 īn localitatea laloveni, raionul laloveni) si Parascovia, născut la data de 5 august 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Cosmonautilor nr. 17. (6.304/2003)

81. Severin Nelea, fiica lui Coretcaia Nistor (fiul lui Luca si Nina, născută īn anul 1916 īn localitatea Bălăsesti) si Valeria, născută la data de 21 septembrie 1976 īn localitatea Bălăsesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Romanesti, raionul Străseni. (13.093/2003)

82. Sīrbu Ala, fiica lui Burlacu Constantin si Anastasia (fiica lui Platon Valentin, născut la 18.02.1930 īn localitatea Meseni, si Vera), născută la data de 8 aprilie 1972 īn localitatea Tīrsitei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Meseni, raionul Rezina. (7.432/2003) Copii minori: Sīrbu Dorina, născută la data de 26.10.1992, si Sīrbu Vasile, născut la data de 15.04.1995.

83. Sīrbu Elena, fiica lui Vladimir si Raisa (fiica lui Tocan Anton, născut la 5.12.1936 īn localitatea Zaim, raionul Căuseni, si Măria), născută la data de 3 iunie 1984 īn localitatea Zaim, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, str. Dacia nr. 14, raionul Căuseni. (359/2005)

84. Skrypnyk Alona, fiica lui Dmitrii (fiul lui Petro, născut la 21.08.1927 īn localitatea Stroiesti) si Lionora, născută la data de 30 octombrie 1979 īn localitatea Stroiesti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Stroiesti, raionul Noua Sulită. (3.102/2008)

85. Sobetchi Mariana, fiica lui Anatolie si Ecaterina (fiica lui Gore Mihail, născut la 23.05.1931 īn localitatea Zīmbreni), născută la data de 10 mai 1986 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, raionul Orhei. (3.109/2008)

86. Sprīnceană Vladimir, fiul lui Ilie si Zinaida (fiica lui Casap Mihail, născut la 13.09.1919 īn localitatea Munteni, si Anastasia), născut la data de 2 iulie 1983 īn localitatea Ivanovca Nouă, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ivanovca Nouă, raionul Cimislia. (13.028/2003)

87. Străjescu Daria, fiica lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la 16.09.1934 īn localitatea Verejeni, judetul Orhei) si Natalia, născută la data de 10 martie 1985 īn localitatea Rībnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rībnita, str. Valcenco nr. 93, ap. 62. (56/2007)

88. Suman Eugenia, fiica lui Straticiuc Ion (născut la 23.08.1930 īn localitatea Dănuteni, raionul Ungheni) si Nina, născută la data de 1 decembrie 1952 īn localitatea Ungheni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. I. Neculce nr. 20. (1.224/2003)

89. Sendrea Boris, fiul lui Sergiu si Ana (născută la 1.10.1928 īn localitatea Ciuciuleni), născut la data de 6 octombrie 1954 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciuciuleni, raionul Nisporeni. (11.304/2003) Copii minori: Sendrea Iulian, născut la data de 23.12.2000, si Sendrea Alexandra, născută la data de 30.05.2002.

90. Tataru Carolina, fiica lui Valeriu si Odeta (fiica lui Cebotari Nicolai, născut la 14.09.1923 īn localitatea Petruseni, raionul Rīscani), născută la data de 22 septembrie 1983 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Petruseni, raionul Rīscani. (3.156/2008)

91. Telchiji Diana, fiica lui Dumitru (fiul lui Feodor, născut īn anul 1909 īn localitatea Odesa) si Ana, născută la data de 6 septembrie 1983 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 24, bl. V. (5.988/2004)

92. Todoriuc Victor, fiul lui Ilie si Ludmila (fiica lui Crivorucico Olga, născută la 24.09.1924 īn localitatea Grinăuti-Raia, judetul Soroca), născut la data de 12 mai 1974 īn localitatea Grinăuti-Raia, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. E. Coca nr. 9, ap. 7. (5.867/2004)

93. Turcuman Denis, fiul lui Ion si Tatiana (fiica lui Gordila Nicolai, născut 19.12.1934 īn localitatea Corlăteni), născut la data de 11 decembrie 1984 īn localitatea Corlăteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, raionul Rīscani. (3.479/2006)

94. Tverdohleb Vitalie, fiul lui Iov (născut la 10.08.1932 īn localitatea Trebisăuti, raionul Briceni) si Ana, născut la data de 16 noiembrie 1958 īn localitatea Trebisăuti, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, Str. Independentei nr. 35, ap. 7. (2.778/2004) Copii minori: Tverdohleb Bogdan, născut la data de 18.01.2001, si Tverdohleb Laura, născută la data de 9.09.2006.

95. Ursu Măria, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 17.05.1921 īn localitatea Orac) si Parascovia, născută la data de 14 august 1987 īn localitatea Orac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orac, raionul Leova. (3.080/2008)

96. Visnevschi Valentin, fiul lui Ion si Polexenia (fiica lui Belalī Nicolae, născut īn anul 1914 īn localitatea Limanscoe, raionul Reni, Odesa), născut la data de 5 octombrie 1981 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rosu, str. Alexandru cel Bun nr. 3, judetul Cahul. (152/2004)

97. Zubenco Alina, fiica lui Stanislav si Melania, născută la 23.10.1987 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (14.229/2003)

98. Zuza Tatiana, fiica lui lurie (fiul lui Ivan, născut la 1.01.1920 īn localitatea Drochia) si Rodica, născută la data de 25 iulie 1986 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (448/2006).


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.