MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 428/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 428            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 23 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 682 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea hr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

Decizia nr. 715 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 47 si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Decizia nr. 802 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă

 

Decizia nr. 808 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

719. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

720. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

721. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.64. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M. 110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NÂTO în domeniul neproliferării „NÂTO Senior Defence Group on Proliferation - DGP"

 

130. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

 

389. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 682

din 5 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 13.990/3/2008 al aceleiasi instante.

La apelul nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 13.990/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale sustine că prevederile art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. În acest sens, arată că prin dispozitiile de lege criticate s-a instituit, sub aspectul criteriilor de salarizare, un dublu sistem de salarizare, atât în raport cu interiorul aceluiasi nivel al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cât si în raport cu personalul de la celelalte nivele, nerespectându-se criteriile de tratament egal în salarizare, deoarece procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism li s-a acordat în mod privilegiat o salarizare corespunzătoare nivelului Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu toate că nu îndeplinesc conditia de vechime minimă necesară acestui nivel.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 din Constitutie. În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit căreia la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal. Astfel, asimilarea salarizării procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism cu salarizarea procurorilor din Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, în detrimentul celorlalte persoane salarizate în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, completată si modificată, inclusiv al judecătorilor care au aceeasi vechime minimă în magistratură ca si cea cerută procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, este discriminatorie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004: „(4) Pentru a fi numiti în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireprosabilă, o vechime de cel putin 6 ani în functia de procuror sau judecător si să fi fost declarati admisi în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.

(5) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (4).";

- Art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006: „(1) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si cei din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt salarizati potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în raport cu functiile pe care le detin sau cu care sunt asimilati potrivit legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că au fost încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie referitoare la principiul egalitătii în fata legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, desi judecătorii si procurorii fac parte din sistemul justitiei, pozitia celor două categorii profesionale este diferită în procesul de înfăptuire a justitiei. Însăsi Legea fundamentală reglementează statutul judecătorilor diferit de cel al procurorilor. Astfel, în timp ce statutul judecătorilor este prevăzut în cadrul sectiunii 1 „Instantele judecătoresti", statutul procurorilor este prevăzut în sectiunea a 2-a „Ministerul Public". Desi ambele sectiuni fac parte din acelasi capitol intitulat „Autoritatea judecătorească", această diferentiere a statutului a permis legiuitorului să stabilească, conform vointei sale, tinând seama si de particularitătile celor două categorii profesionale, salarizarea judecătorilor si procurorilor.

În consecintă, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate respectă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei.

Totodată, prin Decizia nr. 1.220 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, Curtea Constitutională - pronuntându-se asupra unei critici de neconstitutionalitate similare cu cea de fată, cu deosebirea că acea critică se referea la procurorii din altă directie a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, si anume Directia Natională Anticoruptie - a statuat că prin conferirea unei pozitii superioare în ierarhia parchetelor s-a determinat si posibilitatea membrilor acestei structuri de a dobândi gradul profesional corespunzător nivelului parchetului în care functionează. Astfel, Curtea nu a putut retine încălcarea art. 16 din Constitutie, întrucât legiuitorul este liber să deroge de la regulile generale de promovare în functii, atât timp cât solutia legislativă impusă este justificată în mod obiectiv si rational, iar în cazul de fată o asemenea situatie este justificabilă prin avansarea în ierarhia parchetelor a Directiei Nationale Anticoruptie. Pentru identitate de ratiuni, solutia si considerentele acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 13.990/3/2008 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 715

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 47 si art.9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 47 si art. 9 alin. (1) lit. h) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 14.209/325/2008 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 195D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitu­tionalitate identică, ridicată de Societatea Comercială „Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 4.993/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamt.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 465D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, ridicată de Societatea Comercială „Euro Metal Works" - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.198/221/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 195D/2009 si nr. 465D/2009 la Dosarul nr. 58D/2009, având în vedere că acestea au un obiect similar.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 195D/2009 si nr. 465D/2009 la Dosarul nr. 58D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.209/325/2008, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 47 si art. 9 alin. (1) lit. h) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

Prin încheierea din 24 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.993/279/2008, Judecătoria Piatra-Neamt a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

Prin încheierea din 12 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.198/221/2007, Tribunalul Hunedoara - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Euro Metal Works" - S.R.L. din Timisoara în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16, art. 20 si art. 44 alin. (2) din Constitutie, deoarece contraventia este comisă de conducătorul auto, iar sanctiunea se aplică operatorului de transport. Astfel se creează posibilitatea ca o persoană să răspundă pentru fapta alteia. Totodată, sunt invocate si dispozitiile art.6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Timisoara si Judecătoria Piatra-Neamt apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Tribunalul Hunedoara - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat punctul de vedere asupra exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prepusul nu se află în aceeasi situatie juridică cu comitentul.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu încalcă prevederile art.16 din Constitutie.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 pct. 47 si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.

Dispozitiile art. 8 pct. 47 au următorul cuprins: „Constituie contraventii următoarele fapte: [...] 47. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 perioade zilnice de conducere;".

Dispozitiile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 fac parte din cap. III -„Contraventii si sanctiuni" si prevăd modalitatea de constatare si de sanctionare a contraventiilor prevăzute la art. 8 din ordonantă.

Autorii exceptiei consideră că aceste texte de lege contravin dispozitiilor art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 44 alin. (2) privind ocrotirea proprietătii private. Sunt invocate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007. Cu acel prilej, Curtea a retinut că obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârsită de către conducătorul auto este o solutie legislativă justificată prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligatia de a impune conducătorului auto respectarea perioadei minime de odihnă. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului.

Referitor la pretinsa încălcare a principiului egalitătii în fata legii, Curtea a retinut că această critică este neîntemeiată, întrucât comitentul si prepusul nu se află în aceeasi situatie juridică si, ca atare, nu li poate aplica acelasi tratament juridic.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să modifice jurisprudenta Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate sunt valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi retinută. Întreprinderea sau operatorul de transport rutier în activitatea căruia s-a constatat săvârsirea unei contraventii nu poate invoca principiul garantării si ocrotirii în mod egal a proprietătii, câtă vreme acesta nu a respectat prevederile legale. Potrivit alin. (1) al art. 44 din Constitutie, continutul si limitele acestui drept fundamental sunt stabilite de lege.

Referitor la critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate reglementează modalitatea de constatare si de sanctionare a contraventiilor prevăzute de ordonantă si nu au legătură cu dispozitiile din Conventie, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 47 si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 14.209/325/2008 al Judecătoriei Timisoara si în Dosarul nr. 4.993/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamtsi de Societatea Comercială „Euro Metal Works" - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.198/221/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 802

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă, exceptie ridicată de Gheorghită Grigore în Dosarul nr. 5.255/120/2008 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale reprezintă o modalitate de aplicare a normelor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.255/120/2008, Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Gheorghită Grigore într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de calcul al taxei pe poluare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că instituirea taxei pe poluare este neconstitutională, întrucât este percepută anticipat, nu are niciun fel de finalitate pentru mediul înconjurător si încalcă principiul potrivit căruia poluatorul plăteste. Se apreciază că ordonanta de urgentă nu oferă suficiente garantii pentru ca sumele de bani colectate să se facă venit la Fondul de mediu. Se mai sustine că taxa în cauză are caracter retroactiv si că este reglementată printr-un act cu putere inferioară legii. Totodată, sunt încălcate si exigentele constitutionale referitoare la conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile art. 11 din ordonanta de urgentă criticată sunt neconstitutionale, întrucât încalcă exigentele art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, în ansamblu, si art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă, în special, si, în consecintă, prin prezenta decizie, Curtea se va pronunta cu privire la constitutionalitatea acestor dispozitii. Acest din urmă text are următorul cuprins:

„Taxa rezultată ca diferentă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 35 alin. (1) si (2) privind dreptul la un mediu sănătos, ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale, ale art. 115 alin. (4) si (5) privind delegarea legislativă si ale art. 139 alin. (3) privind impozitele, taxele si celelalte contributii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

I. Cu privire la criticile de constitutionalitate extrinsecă, si anume pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 115 alin. (4) si (5) din Constitutie, se retine că ordonanta de urgentă criticată a fost adoptată în contextul în care Comisia Europeană deschisese procedura de infringement împotriva României în temeiul art. 226 din Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene. Pentru a evita o eventuală procedură în fata Curtii de Justitie a Comunitătii Europene, Guvernul a emis această ordonantă de urgentă. În expunerea de motive, pentru a se justifica starea extraordinară, precum si urgenta reglementării, se invocă necesitatea adoptării de măsuri pentru a se asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

Curtea constată că, în conformitate cu dispozitiile art. 148 alin. (4) din Constitutie, autoritătile statului român s-au angajat să garanteze ducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările comunitare cu caracter obligatoriu si din actul de aderare. În acest sens, Guvernul este abilitat din punct de vedere constitutional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligatiilor României fată de Uniunea Europeană. Astfel, folosirea ordonantelor de urgentă pentru punerea de acord a legislatiei nationale cu cea comunitară în situatia în care era iminentă declansarea procedurii de infringement în fata Curtii de Justitie este pe deplin constitutională. În aceste conditii, se constată că ordonanta de urgentă criticată respectă exigentele art. 115 alin. (4) din Constitutie.

De asemenea, Curtea retine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 a fost adoptată în sedinta de Guvern din 21 aprilie 2008, depusă spre dezbatere în procedură de urgentă la Senat pe data de 24 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, si a intrat în vigoare la 1 iulie 2008. Prin urmare, sunt respectate exigentele art. 115 alin. (5) din Constitutie, potrivit căruia ordonantele de urgentă intră în vigoare numai după depunere spre dezbatere în procedură de urgentă la camera competentă si după publicarea în Monitorul Oficial al României.

În final, Curtea mai retine că ordonanta de urgentă nu este un act normativ inferior legii din punct de vedere al fortei juridice. Aceasta se adoptă în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, text care permite Guvernului să emită astfel de ordonante cu conditia respectării unor exigente strict stabilite prin textul Constitutiei.

II. Cu privire la criticile de constitutionalitate intrinseci a ordonantei de urgentă, se retin următoarele:

1. Obligatia pozitivă a statului român de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru exercitarea dreptului la un mediu sănătos este realizată tocmai prin prevederile ordonantei de urgentă criticate; acest act normativ taxează, în functie de anumite criterii, autovehiculele pentru poluarea pe care o produc. De altfel, sub aspect fiscal, o atare taxă este expresia la nivel legal a textului constitutional al art. 35.

2. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 249 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008, a retinut că este competentă să se pronunte asupra proportionalitătii si echitătii impozitelor, taxelor sau oricăror alte contributii fiscale. În consecintă, raportat la cauza de fată, Curtea retine că, desi principiul enuntat de autorul exceptiei - poluatorul plăteste - nu este de rang constitutional, din punct de vedere al echitătii, o atare taxă trebuie plătită de către poluator, situatie care se regăseste în ipoteza normelor legale criticate. De asemenea, se constată că, prin taxa pe poluare, legiuitorul nu a anticipat cantitativ poluarea pe care o realizează autovehiculul respectiv pentru ca în functie de aceasta să regularizeze sau nu taxa, ci a stabilit o taxă calculată în functie de gradul prestabilit de poluare al vehiculului. În cauza de fată, nu suntem în fata unei taxe plătite anticipat, ci a uneia care este exigibilă la prima înmatriculare a autovehiculului. Astfel, nu se poate retine nicio încălcare a principiului constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constitutie.

3. Cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 139 alin. (3) din Constitutie, se constată că textul ordonantei de urgentă criticate cuprinde suficiente prevederi care să asigure si să garanteze afectarea specială a sumelor de bani rezultate din plata taxei pe poluare. Astfel, art. 1 alin. (1) prevede că taxa pe poluare constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestionează de Administratia Fondului pentru Mediu, în vederea finantării programelor si proiectelor pentru protectia mediului. Totodată, alineatul 2 al aceluiasi articol prevede programele si proiectele pentru protectia mediului finantate din plata taxei pe poluare. Mai departe, art. 5 alin. (4) prevede că taxa se plăteste de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu. Desigur, nerespectarea cu intentie de către functionarii statului a prevederilor acestei ordonante de urgentă sub aspectul afectării speciale a sumelor de bani încasate constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 3021 din Codul penal.

4. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din ordonanta de urgentă, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Astfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 499 din 7 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2009, a stabilit, în esentă, că taxa instituită initial prin art. I din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, avea un pronuntat caracter de taxă pe poluare, o atare concluzie fiind întărită de faptul că anexa nr. 4 din lege stabilea că valoarea taxei depinde de capacitatea motorului, de standardele de emisie si de vârsta autovehiculului. Prin urmare, Legea nr. 343/2006 are un obiect concret de reglementare, si anume instituirea unui venit la bugetul de stat sub forma unui impozit indirect, materia impozabilă constituind-o autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România, scopul declarat al acestei reglementări fiind acela de protectie a mediului.

Art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 nu cuprinde dispozitii de natură a duce la concluzia că instituie o nouă taxă, ci doar redefineste taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, astfel cum rezultă din prevederile art. 4 si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008. Redefinirea unei taxe printr-un act normativ distinct fată de cel initial nu echivalează cu instituirea unei noi taxe, atât timp cât natura juridică a celor două taxe este identică.

Faptul că initial taxa a fost definită ca taxă specială pentru autoturisme si autovehicule si, ulterior, a fost definită drept taxă pe poluare nu poate acredita ideea că se instituie taxa pe poluare pentru trecut, câtă vreme taxa fusese deja plătită, iar art. 11 din ordonanta de urgentă viza numai restituirea sumei plătite în plus fată de cuantumul datorat, nu si situatia în care, prin noua reglementare, cuantumul taxei s-ar fi majorat. De asemenea, nici faptul că veniturile realizate prin plata acestei taxe sunt afectate unui fond sau altul nu este un motiv de a se sustine că legiuitorul a reglementat două taxe distincte din moment ce ambele reglementări normative vizează o taxă pe poluare. Astfel, natura juridică a taxei a rămas nealterată - taxă pe poluare -, ceea ce s-a modificat a fost doar modalitatea de calcul al acesteia, si anume cuantumul ei.

De altfel, cuantumul taxei a fost din nou modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2009, reducându-l cu o treime, fapt ce nu echivalează cu concluzia că ar fi vorba de reglementarea unei alte taxe.

De asemenea, se retine că textul contestat reprezintă o normă de procedură care dă posibilitatea contribuabilului ce a achitat o sumă mai mare în raport cu cea datorată să îsi recupereze suma plătită în plus, normă, care, de altfel, îi este si favorabilă.

În consecintă, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate invocată.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă, exceptie ridicată de Gheorghită Grigore în Dosarul nr. 5.255/120/2008 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 808

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Petrică Herăscu în Dosarul nr. 2.905/233/2008 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si solicită mentinerea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.905/233/2008, Judecătoria Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Petrică Herăscu într-o cauză având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că obligarea reclamantului la plata taxelor de timbru conditionează într-un mod neconstitutional accesul liber la justitie.

Judecătoria Galati - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 si 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, care au următorul cuprins:

- Art. 2: „(1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel: [...]

(11) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si cererilor privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar dacă nu se solicită si repunerea părtilor în situatia anterioară, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial.

(2) În cazul contestatiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestatii nu poate depăsi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în actiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instantă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.";

- Art. 20: „(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării actiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micsorează valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea initială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Dacă în momentul înregistrării sale actiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său initial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui solutionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.

(5) În situatia în care instanta judecătorească învestită cu solutionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare."

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare. Totodată, se consideră că sunt încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Prin numeroase decizii, s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii art. 2 si 20 din Legea nr. 146/1997 în raport cu critici identice de neconstitutionalitate. În acest sens amintim, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 40 din 13 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 27 februarie 2009, Decizia nr. 421 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 mai 2008, Decizia nr. 354 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 24 august 2005, Decizia nr. 372 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 13 octombrie 2004, Decizia nr. 473 din 4 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2005, Decizia nr. 499 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 31 ianuarie 2005, Decizia nr. 87 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 1 aprilie 2003, Decizia nr. 65 din 11 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000, si Decizia nr. 245 din 23 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 martie 2001.

În aceste decizii Curtea a retinut că accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

Atât obligatia de plată a taxelor judiciare, cât si exceptiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetătenilor aflati în situatii identice, precum si tuturor litigiilor de aceeasi natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Plata taxelor judiciare de timbru fiind o conditie legală pentru începerea proceselor civile, obligatia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanta judecătorească) este justificată, ca si sanctiunea anulării actiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora.

De asemenea, la finalul procesului judiciar sarcina suportării cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor constând în plata taxelor de timbru, revine persoanei care a căzut în pretentii sau care, în cauzele nelitigioase, a beneficiat de prestatiile efectuate, în conditiile legii, de organele de justitie.

Din cele de mai sus rezultă că nu sunt încălcate nici prevederile art. 24 din Constitutie.

Întrucât în cauza de fată nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate invocată urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Petrică Herăscu în Dosarul nr. 2.905/233/2008 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 719.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

Incinta Port nr. 1, Constanta

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Nr.

INDICATORI

Nr.rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

 

A.

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care:

1

247.057,00

I.

 

VENITURI TOTALE {rd.3+ rd.13+ rd.18)

2

225.860,00

 

1

Venituri din expl.-total, din care:

3

223.860,00

 

 

a) productia vândută

4

202.018,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.414,00

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.414,00

 

 

- transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d) productia imobilizată

9

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

10

20.428,00

 

 

-venituri din exploatare

11

5.586,00

 

 

-alte venituri din exploatare

12

14.842,00

 

2

Venituri financiare-total, din care :

13

2.000,00

 

 

a) venituri din interese de participare

14

30,00

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c) venituri din dobânzi

16

500,00

 

 

d) alte venituri financiare

17

1.470,00

 

3

Venituri extraordinare

18

 

II.

 

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

21.197,00

 

 

a) Transferuri-contri butii la programe realizate cu finantare internatională

20

 

 

 

b) Alocatii de la buget pentru rambursări rate, plăti dobânzi si comisioane, credite externe, din care:

21

21.197,00

 

 

-rambursări de credite externe

22

13.997,00

 

 

-plăti de dobânzi si comisioane

23

7.200,00


 

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV)

24

233.053,00

III.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)

25

211.856,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

26

206.108,00

 

 

a) cheltuieli materiale

27

10.000,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

28

28.714,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

30

59.294,00

 

 

- salarii

31

42.900,00

 

 

- contracte de mandat

32

80,30

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

33

11.754,70

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

34

9.304,70

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

35

215,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asig.sociale de sănătate

36

2.235,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

4.559,00

 

 

-cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

38

858,00

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

50,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

40

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

41

2.300,00

 

 

- tichete de masă

42

1.401,00

 

 

- tichete de vacantă

43

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

44

35.126,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care :

45

72.974,00

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

46

67.410,00

 

 

- chelt.de protocol, din care:

47

226,00

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

49

450,00


 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

52

480,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

53

5.564,00

 

 

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

54

 

 

 

- redeventă din concesionarea bunurilor publice

55

3.100,00

 

2

Cheltuieli fînanciare-total, din care:

56

5.748,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

57

5.048,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

58

700,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

59

 

IV.

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

60

21.197,00

 

 

- transferuri contributii la programe realizate cu finantare internatională

61

 

 

 

- rate, plati dobânzi si comisioane, din care :

62

21.197,00

 

 

- rambursări de credite externe

63

13.997,00

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

64

7.200,00

V.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

65

14.004,00

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

66

2.129,00

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

67

11.875,00

 

1

Rezerve legale

68

700,00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

69

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

70

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

71

4.000,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

72

 


 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 si 73

73

7.175,00

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

74

717,00

 

8

Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

75

3.588,00

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pet.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

76

2.870,00

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

77

108.037,00

 

1

Surse proprii

78

23.154,00

 

2

Alocatii de la buget - total, din care:

79

64.883,00

 

 

- investitii

80

4.883,00

 

 

-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR

81

60.000,00

 

3

Credite bancare :

82

20.000,00

 

 

- interne

83

20.000,00

 

 

- externe

84

 

 

4

Alte surse

85

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

86

108.037,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

87

86.658,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

88

21.379,00

 

 

-interne BRD

89

6.400,00

 

 

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC

90

4.312,00

 

 

- externe BERD

91

10.667,00

X.

 

REZERVE, din care:

92

700,00

 

1

Rezerve legale

93

700,00

 

2

Rezerve statutare

94

 

 

3

Alte rezerve

95

 


XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

96

 

 

1

Venituri totale

97

225.860,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

98

211.856,00

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

99

1.072

 

4

Număr mediu de salariati total

100

1.072

 

5

Fond de salarii, din care:

101

42.900,00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

102

42.661,00

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

103

239,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

104

3.316,31

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.98/101)-în preturi curente

105

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.98/101)- în preturi comparabile

106

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) -întretinere infrastructură mii mp

107

16,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( Cheltuieli totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd.2)x1000

108

938,00

 

11

Plati restante - total

109

 

 

 

-preturi curente

110

 

 

 

-preturi comparabile

111

 

 

12

Creante restante - total

112

11.523,00

 

 

-preturi curente

113

11.523,00

 

 

-preturi comparabile

114

11.523,00

 

indicator fizic = întretinere infrastructură portuară

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 720.

 


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA"

Sulina, Str. 1 nr. 202, judetul Tulcea

Cod unic de înregistrare 3053425

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15}

1

3.005,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

3005,00

 

 

a) productia vândută

3

1.017,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

g

1.988,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

 

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)

16

2.915,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

2915,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

9,60

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

38,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1 200,22

 

 

-salarii

22

806,58

 

 

-contracte de mandat

23

80,30

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială din care:

24

248,54

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

198,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

26

4,43

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

46,11

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

64,80


 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 - Cod fiscal, modif. si completata, din care:

29

6,80

 

 

1- tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/2006)

30

 

 

 

2 - tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

12,00

 

 

- tichete de masă

33

46,00

 

 

- tichete de vacanta

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

71,95

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

1595,23

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

37

1.507,73

 

 

- cheltuieli cu plan urbanistic general si lotizare Zona libera; alte cheltuieli conexe

37a

655,00

 

 

- cheltuieli cu reparatiile utilajelor navale

37b

638,13

 

 

- cheltuieli cu asigurarea utilajelor navele

37c

82,00

 

 

- alte cheltuieli cu tertii

37d

130,00

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

 

 

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

2,60

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

41

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietiei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. an. 2 din L 193/2006)

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

87,50

 

 

- faxe locale

44a

57,09

 

 

-taxe judiciare timbru

44b

30,41

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redevenea din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

47

 

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

 


 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

90,00

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

13,68

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

76,32

 

1

Rezerve legale

54

4,50

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56.57 si 58

59

71,82

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

7,18

 

8

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

35,92

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

28,72

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

99,00

 

1

Surse proprii

64

99,00

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

99,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

99,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 


 

 

- externe

74

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

4,50

 

1

Rezerve legale

76

4,50

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

3.005,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

2.915,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

104

 

4

Nr. mediu de personal total

83

62

 

5

Fond de salarii, din care:

84

806,58

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

799,79

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

6,79

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.074,98

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd.80/83-în preturi curente)

88

48.467,74

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd.80/83 în preturi comparabile)

89

48.467,74

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] -(rd 16/rd1)x1000

91

970,05

 

11

Plăti restante - total

92

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

- preturi comparabile

94

 

 

12

Creante restante - total

95

192,72

 

 

- preturi curente

96

192,72

 

 

- preturi comparabile

97

192,72


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 721.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A.

Sediul/Adresa Ghiroda, str. Aeroport nr. 2

Cod unic de înregistrare RO 11178217

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.l0+rd.l5)

l

32.504,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

32.400,00

 

 

a) productia vândută

3

30.240,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neîe. din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

2.160,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

104,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

4,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

100,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)

16

26.564,13


 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

25.314,13

 

 

a) cheltuieli materiale

18

1.800,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.300,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.848,76

 

 

- salarii

22

5.625,00

 

 

- contracte de mandat

23

80,30

 

 

- cheltuieli salariale compensatorii cf. L 95/2008

23a

37,46

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

1.618,21

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.230,26

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pi. somaj

26

42,78

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

345,17

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

487,79

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

83,20

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

 

 

 

- tichete de masă

33

404,59

 

 

- tichete de vacantă

34

 


 

 

c) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

6.000,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

8.365,37

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

8.315,37

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

10,00

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă ti publicitate, din care:

40

10,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă ti publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pie{ei. promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ti completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

50,00

 

 

- taxa pir. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redeven(a din concesionarea bunurilor publice

46

9,00

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

1.250,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

1.150,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

100,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

5.939,87

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

950,37


V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

4.989,50

 

1

Rezerve legale

54

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

4.989,50

 

7

Participarea salariatilor Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

25,00

 

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

2.494,75

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursă proprie de finantare

62

2.469,75


VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

19.912,86

 

1

Surse proprii

64

6.000,00

 

2

Alocatii de la buget

65

8.947,00

 

3

Credite bancare

66

4.965,86

 

 

- interne

67

4.965,80

 

 

-externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

19.912,86

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

14.947,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

4.965,86

 

 

- interne

73

4.965,86

 

 

- externe

74

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

 

 

1

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

32.504,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

26.564,13

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

248

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

248

 

5

Fond de salarii, din care:

84

5.625,00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

5.544,30

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

80,70

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.863,00


 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi curente)

88

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi comparabile)

89

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

3.768,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000

91

817,26

 

11

Plăti restante - total

92

915,93

 

 

- preturi curente

93

915.93

 

 

- preturi comparabile

94

915,93

 

12

Creante restante - total

95

1.053,91

 

 

- preturi curente

96

1.053,91

 

 

- preturi comparabile

97

1.053,91

 

Indicator fizic =numar pasageri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M. 110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NATO în domeniul neproliferării „NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP"

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) si ale art. 8 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nr. M. 110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NATO în domeniul neproliferării „NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. M.64.


 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

 

Având în vedere art. 52 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 133/2006 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Lupu Matei

 

Bucuresti, 11 iunie 2009.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) este autoritatea competentă a statului, organizată în subordinea Guvernului, desemnată prin Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu gestionarea resurselor de petrol, proprietate publică a statului român, cu negocierea si încheierea acordurilor petroliere, cu urmărirea respectării prevederilor legale si contractuale, precum si cu constituirea fondului geologic national si a fondului national de resurse minerale.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale, A.N.R.M. percepe tarife, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările ulterioare, tarifele se fundamentează, se aprobă si se încasează conform instructiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea tarifelor

 

Art. 4. -în exercitarea atributiilor prevăzute de legislatia în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punctul de vedere al conformitătii cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum si planurile si programele de explorare/exploatare, în vederea emiterii avizelor, notificărilor, autorizatiilor, inclusiv a documentelor de verificare, înregistrare si confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.

Art. 5. - Tarifele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe si indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salariile, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.

Art. 6. - Actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în baza prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, sunt:

a) acte de concesiune;

b) acorduri, avize si aprobări pentru desfăsurarea de operatiuni petroliere.

Art. 7. -în evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:

a) activitatea de secretariat si arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondentă cu solicitantul si/sau cu alte entităti, după caz, căutarea în arhive si manipularea documentelor necesare pentru solutionarea solicitării etc);

b) activitatea de documentare;

c) solicitarea si analiza unor puncte de vedere;

d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertul atestat de A.N.R.M.;

e) solicitarea unor eventuale completări si precizări ale documentatiei;

f) emiterea actului;

g) aprobarea documentului emis de conducerea A.N.R.M.


Art. 8. - Actualizarea tarifelor se face în situatiile în care costurile directe si indirecte depăsesc cu mai mult de 20% costurile curente.

 

CAPITOLULUI

Încasarea tarifelor

 

Art. 9. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-oscrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10.- Actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la nr. crt. II.a, II.b, II.h si II.i din anexa nr. 1, vor fi încadrate, în functie de criteriile prevăzute în anexele nr. 2 si 3, în tariful corespunzător, de către directia de specialitate responsabilă cu elaborarea actului.

Art. 11. - Emiterea facturii pentru tarifele percepute de A.N.R.M. se face de către Directia economico-financiară, resurse umane si administrativ.

Art. 12. - Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul face dovada că a achitat tariful corespunzător.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

 

ANEXA Nr. 1 la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Tariful

(lei)

I.

Acte de concesiune

 

a.

Permis de prospectiune

810,00

b.

Aprobarea de asociere

1.220,00

c.

Aprobarea transferului acordului de explorare-dezvoltare-exploatare

1.220,00

d.

Aprobarea transferului acordului de dezvoltare-exploatare, exploatare sau înmagazinare gaze naturale

1.630,00

II.

Acorduri, avize si aprobări pentru desfăsurarea de operatiuni petroliere

 

a.

Avize *)

 

a.1

Clasa A. Acte de complexitate redusă

810,00

a.2

Clasa B. Acte de complexitate medie

1.220,00

a.3

Clasa C. Acte de complexitate ridicată

1.630,00

b.

Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării **)

 

b.1

Categoria A

810,00

b.2

Categoria B

1.220,00

b.3

Categoria C

1.630,00

b.4

Categoria D

2.035,00

c.

Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării

810,00

d.

Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare si investitii al sistemului national de transport al petrolului

1.630,00

e.

Avizarea programului anual al activitătii de transport pe:

- sistemul national de transport al gazelor

- sistemul national de transport al titeiului

- terminalul petrolier

4.070,00

f.

Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalatii proprii

4.070,00

g.

Avizarea consumurilor tehnologice lunare

2.035,00

h.

Actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol-expertizare **)

 

h.1

Categoria A

3.660,00

h.2

Categoria B

4.880,00

h.3

Categoria C

6.510,00

h.4

Categoria D

9.770,00

 

Actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol - emitere încheieri **)

 

i.1

Categoria A

1.630,00

i.2

Categoria B

2.035,00

i.3

Categoria C

2.850,00

i.4

Categoria D

3.660,00

 

*) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instructiunile tehnice.

**) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instructiunile tehnice.


 

ANEXA nr.

 la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a actelor emise conform nr. crt. II.a din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice si lista avizelor emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

 

Clasa A - Acte de complexitate redusă

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;

A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);

A.c) situate în zone cu geologie simplă, caracterizată prin: (i) înclinări reduse ale straturilor; (ii) lipsa variatiilor de facies; (iii) formatiuni nederanjate tectonic.

Actele de complexitate redusă sunt:

A.1. aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;

A.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);

A.3. aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;

A.4. aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m fată de amplasamentul initial);

A.5. aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;

A.6. aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de productie);

A.7. aviz pentru modificarea obiectivului si adâncimii;

A.8. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la lit. A.a)- A.c).

Clasa B - Acte de complexitate medie

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m si 3.000 m;

B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);

B.c) situate în zone cu geologie complicată, caracterizată prin:

(i) straturi larg cutate;

(ii) formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare;

(iii) formatiuni care prezintă variatii laterale de facies.

Actele de complexitate medie sunt:

B.1. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 msi 3.000 m;

B.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (două sau mai multe perimetre si/sau două ori mai multe metode de explorare);

B.3. aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;

B.4. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;

B.5. aviz pentru abandonarea sondelor;

B.6. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

B.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

B.8. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la lit. B.a)-B.c).

Clasa C - Acte de complexitate ridicată

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

Ca) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);

C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin:

(i) straturi puternic tectonizate; (ii) falii cu caracter de încălecare; (iii) formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală.

Actele de complexitate ridicată sunt:

C.1. aviz pentru programul de cercetare anual;

C.2. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.3. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);

C.4. aviz pentru abandonarea sondelor;

C.5. aviz pentru trecerea în conservare;

C.6. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/definitivă;

C.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

C.8. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

C.9. aviz pentru transformarea în sondă de injectie;

C.10. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la lit. Ca)-C.c).

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre conditiile clasei respective.

 

ANEXA Nr.

 la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în categoria de complexitate A, B, C sau D a actelor emise conform nr. crt. II.b, II.h si II.i din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice

 

Categoria zăcământului

Criteriile de încadrare

A.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substantă

- maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic

- maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- maximum 20 de sonde săpate pe structură

B.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substantă

- maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau două boltiri secundare în cadrul structurii

- 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

C.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au:

- 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substantă

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau maximum două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

D.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au:

- peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substantă

- peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- peste 100 de sonde săpate pe structură

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile categoriei respective.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

SCRISOARE-COMANDĂ

privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

- model -

 

Persoana juridică................................. Nr..../.........

Reprezentată prin....................................

Adresa ...............................................

Cod unic de înregistrare.............................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..............

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail...............

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, vă transmitem anexat documentatia ..................*), în vederea emiterii ...................**), pentru operatiuni petroliere în perimetrul .............................***).

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar. Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

................................................................................................................................................................................................

Încadrarea documentatiei****)

Documentatia a fost evaluată în cadrul .........................................****** se încadrează la pozitia ............. din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 130/2009, si se tarifează cu suma de ....................lei.

 

Data

................................

Director,

................................

 

*) Titlul documentatiei.

**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 si 2 la instructiunile tehnice.

***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.

****) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

*****) Titulatura directiei generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în ale căror atributii intră emiterea actului solicitat.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

Având în vedere Referatul nr. 648 din 11 iunie 2009 al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV),

în temeiul Memorandumului nr. 4.008 din 12 martie 2009 cu tema „Reducerea numărului de taxe si tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",

în baza prevederilor art. 43 din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.251 din 24 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 389.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 942/2004)

 

NIVELUL

sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) si pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine (DOC)

 

Nr. crt.

Specificarea documentului

Termen de plată

U.M.

Nivelul sumelor

- lei -

1.

Autorizatie de producător de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC)

anual

lei/ha/an

20,00

2.

Certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC)

în momentul eliberării certificatului

lei/litru

0,12

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.