MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 423/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 423            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 22 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 359 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            703. - Hotărāre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor imobile aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia, īn vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

715. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii īn vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

1.634/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

1.636/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 26 din 2 iunie 2008

 

Decizia nr. 27 din 2 iunie 2008

 

Decizia nr. 28 din 2 iunie 2008

 

Decizia nr. 44 din 13 octombrie 2008

 

Tabloul National al Arhitectilor

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 359

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, 10 si 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄 Alpa" - SA. si Societatea Comercial㠄Sompan" - SA., ambele cu sediul īn Municipiul Dej, īn Dosarul nr. 1.549/219/2007 al Judecătoriei Dej.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neīntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocānd jurisprudenta īn materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 19 noiembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 1.549/219/2007, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Alpa" - SA si Societatea Comercial㠄Sompan" - S.A. īntr-o actiune īn revendicare si rectificare de carte funciară.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, deoarece, īn aplicarea acestora, au fost obligati de instanta de judecată să plătească de 3 ori o taxă judiciară de timbru pentru acelasi obiect dedus judecătii.

Judecătoria Dej consideră exceptia neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este neīntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 2, art. 10 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2000, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 742/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001.

Aceste prevederi de lege au următorul continut:

- Art. 2: „(1) Actiunile si cererile evaluabile īn bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel: [...]

(2) Īn cazul contestatiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, cānd acest debit este mai mic decāt valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestatii nu poate depăsi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată īn actiune sau īn cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instantă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.";

- Art. 10: „Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare īn garantie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.";

- Art. 20: „(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită īn cuantumul legal, īn momentul īnregistrării actiunii sau cererii, ori dacă, īn cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanta va pune īn vedere petentului să achite suma datorată pānă la primul termen de judecată. īn cazul cānd se micsorează valoarea pretentiilor formulate īn actiune sau īn cerere, după ce a fost īnregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea initială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.

(3) Neīndeplinirea obligatiei de plată pānă la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Dacă īn momentul īnregistrării sale actiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său initial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui solutionată, īn limitele īn care taxa judiciară de timbru s-a plătit īn mod legal.

(5) Īn situatia īn care instanta judecătorească īnvestită cu solutionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că īn fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită īn cuantumul legal, va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărārii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărārii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice īn a căror rază teritorială īsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare."

Textul constitutional invocat este cel al art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorii exceptiei critică modul de aplicare a prevederilor de lege de către instanta de judecată, deoarece au fost obligati să plătească de 3 ori o taxă judiciară de timbru pentru aceeasi cauză.

Curtea constată că motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege criticat, ca atare, ci aplicarea acestuia, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sunt neconstitutionale prevederile actelor [...] care īncalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei", alin. (3) al aceluiasi articol stabilind că instanta constitutional㠄se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]".

Curtea Constitutională a statuat īn repetate rānduri că nu intră īn atributiile sale cenzurarea aplicării legii de către instantele judecătoresti, controlul judecătoresc realizāndu-se exclusiv īn cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. īn acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, „Justitia se realizează prin Īnalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege".

Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Alpa" - S.Asi Societatea Comercial㠄Sompan" - S.A., ambele cu sediul īn Municipiul Dej, īn Dosarul nr. 1.549/219/2007 al Judecătoriei Dej.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor imobile aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia, īn vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea unitătii de administrare a imobilului situat īn municipiul Botosani, str. Ion Creangă, f.n., judetul Botosani, aflat īn domeniul public al statului, īnregistrat la Ministerul Finantelor Publice cu numărul 111.835, si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate īn domeniul public al statului si īnregistrate la Ministerul Finantelor Publice cu numerele 101.098 si 111.835, potrivit datelor prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unor imobile situate īn municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 50, judetul Botosani, respectiv īn municipiul Botosani, str. Ion Creangă, f.n., judetul Botosani, aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Trecerea īn domeniul privat al statului si īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face īn vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, īn conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor īsi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, īmpreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 703.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor la care se modifică īnregistrările īn inventarul domeniului public al statului

 

Nr.

M.F.P.

Cod

de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

 

 

Persoana juridică care detine imobilul

Persoana juridică care preia imobilul

Valoarea contabilă

actualizată

- lei -

101.098

8.29.10

07-87 devine 45-259

Tara:

Romānia

Botosani

Inspectoratul General al Politiei Romāne - Inspectoratul de Politie Judetean Botosani

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani

1.233.899

111.835

8.29.10

45-327

Tara:

Romānia

Botosani

Inspectoratul General al Politiei Romāne - Inspectoratul de Politie Judetean Botosani

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani

5.624.739

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor ce se transmit din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia, īn vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

Nr.

M.F.P.

Adresa imobilului

Persoana juridică

ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

a constructiilor demolate

Valoarea contabilă actualizată a părtii de imobil ramase īn administrarea

MAI.

- lei -

101.098

(partial)

Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 50,

judetul Botosani

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani

1. Pavilion 45-259-02 C3:

Sc = 80,28 m2

Sd = 80,28 m2

9.310,25

 

1.065.494

2. Pavilion 45-259-03 C5:

Sc = 64,12 m2

Sd = 64,12 m2

3.513,53

 

3. Pavilion 45-259-04 C6:

Sc = 102,30 m2

Sd = 102,30 m2

52.157,80

 

4. Pavilion 45-259-06 C2:

Sc = 219,00 m2

Sd = 219,00 m2

96.772,08

 

5. Pavilion 45-259-07 C4:

Sc = 28,00 m2

Sd = 28,00 m2

6.651,39

111.835

(partial)

Botosani, str. Ion Creangă, f.n.,

judetul Botosani

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Jandarmeriei

Romāne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani

1. Pavilion 45-327-02 C2:

Sc = 74,50 m2

Sd = 74,50 m2

21.723,77

 

 

5.564.139

2. Pavilion 45-327-03 (partial) C1:

Sc = 564,53 m2

Sd = 564,53 m2

27.711,00

 

3. Pavilion 45-327-04 C4:

Sc = 140,00 m2

Sd = 140,00 m2

11.165,57


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

Avānd īn vedere art. 48 alin. (1) si art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 2 lit. e) si al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier, prevăzute īn anexele nr. 3-10.

Art. 2. - Actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 1, se īncadrează īn tariful corespunzător de către directiile de specialitate, īn functie de clasificarea actelor, de criteriile de apreciere, de gradele de complexitate si de coeficientii corespunzători, precum si de gradul de complexitate al categoriei de zăcămānt, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute īn anexa nr. 2 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prezentat īn anexa nr. 11, care va īnsoti documentatia tehnico-economică prevăzută īn Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului corespunzător.

Art. 5. -Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 7. - Prezentul ordin intră īn vigoare īn termen de 3 zile de la data publicării. La data intrării īn vigoare a prezentului ordin īsi īncetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 129/2006 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn exercitarea atributiilor sale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 575 din 4 iulie 2006.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Lupu Matei

 

Bucuresti, 11 iunie 2009.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

A1. Acte de concesiune/dare īn administrare A3. Documente de verificare si īnregistrare elaborate ca

A2. Acorduri, avize, aprobări pentru desfăsurarea activitătilor urmare a analizei documentatiilor de evaluare a de prospectiune, explorare, exploatare resurselor/rezervelor minerale.

A. Clasificarea actelor eliberate conform legii

A1. Acte de concesiune/dare īn administrare (acte de complexitate redusă)

Actele īncadrate īn această categorie sunt:

a) permis de prospectiune;

b) licentă de dare īn administrare sau īn concesiune pentru explorare;

c) acte aditionale la licenta de dare īn administrare sau īn concesiune pentru explorare;

d) licentă de dare īn administrare sau īn concesiune pentru exploatare;

e) acte aditionale la licenta de dare īn administrare sau īn concesiune pentru exploatare;

f) permis de exploatare;

g) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

g1) pentru licenta de explorare;

g2) pentru licenta de exploatare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 3.

A2. Acorduri, avize, aprobări pentru desfăsurarea activitătilor de prospectiune, explorare, exploatare (acte de complexitate medie)

Actele īncadrate īn această categorie sunt:

a) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind fisa perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare;

b) autorizare de īncepere a activitătilor miniere;

c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare (pentru lucrări de prospectiune si pentru lucrări de explorare pentru fiecare an aprobat prin licentă de concesiune);

d) aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, planuri si schite de sistematizare, precum si lucrări ingineresti;

e) document de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de īntocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare;

f) aviz la programul anual de exploatare;

g) aviz la metodele de exploatare-cadru īn mine si īn cariere/balastiere;

h) aviz la documentatiile de īncetare a activitătilor miniere de explorare sau exploatare la mine/cariere/sare īn solutie;

i) aprobare de sistare temporară a activitătii miniere.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexele nr. 4-9.

A3. Documente de verificare si īnregistrare emise ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale (acte de complexitate ridicată)

Actele īncadrate īn această categorie sunt:

a) documente de verificare si īnregistrare emise ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 10.

B. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A2

Īn privinta actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale din categoria A2 lit. d), pentru care la īncadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate, avāndu-se īn vedere faptul că gradul de dificultate al verificărilor efectuate de personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (īn cazul documentatiilor si pe teren) este relativ similar pentru toate actele de acelasi tip din această categorie, s-a adoptat, din punctul de vedere al tarifelor, solutia unei īncadrări unice.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 7.

Pentru documentatiile īncadrate īn categoria de complexitate A2 lit. c), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora, se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, īn functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor propuse si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor propuse. Gradele de complexitate (1 - scăzut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica īndelungată a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospectiune/explorare) practicate pe plan intern si international, precum si cu caracterul documentatiilor, respectiv cu corectitudinea acestora īn ceea ce priveste modul de justificare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Structura geologică a regiunii

- formatiuni sedimentare

- tectonică simplă

- formatiuni eruptive si sedimentare

- tectonică complicată

- formatiuni metamorfice, eruptive si sedimentare

- tectonică foarte complicată

II. Tipul lucrărilor si volumul acestora

- una sau două metode de lucru + lucrări miniere usoare + foraje

-utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje

- utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje + lucrări de exploatare experimentală

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

- documentatie completă

- documentatia necesită completări

- documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 6.

Pentru actele īncadrate la categoria A2 lit. e), pentru care la īncadrare nu se poate tine cont de criteriile de complexitate mentionate mai sus, īn baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, criteriile de īncadrare tarifară sunt cele mentionate mai jos:

 

Īncadrarea

Activitătile atestate (baza legală conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 

Atestarea persoanelor juridice:

1/1

- executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale [art. 31 lit.c)];

I/2

- elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere [art. 31 lit. b)j;

I/3

- efectuarea lucrărilor de teren si de laborator [art. 31 lit. a)].

 

Atestarea persoanelor fizice:

11/1

- atestarea ca expert;

11/2

- atestarea ca specialist.


 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 8.

Pentru documentatiile īncadrate īn categoria de complexitate A2 lit. f)-i), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora, se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, respectiv tipul exploatării si gradul de documentare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

1. Tipul exploatării/substanta

a) exploatări miniere la zi pentru:

- nisipuri si pietrisuri (din albii minore si terasele rāurilor);

- argile;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile, apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice

a) exploatarea prin lucrări miniere de suprafată, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. 1.1;

b) sare īn solutie

- exploatarea prin lucrări miniere subterane

II. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

- documentatie completă

- documentatia necesită completări

- documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 9.

C. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A3

Pentru documentatiile īncadrate īn categoria de complexitate A3 lit. a), conform celor de mai sus (A. Clasificarea actelor eliberate conform legii), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora, se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, īn functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor executate si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor executate.

Īn functie de particularitătile geologice, corpurile de substantă minerală utilă din cadrul aceluiasi zăcămānt sau părti ale acestora pot fi īncadrate īn clase diferite, după cum urmează:

 

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1

2

3

I. Structura geologică a regiunii

a) formatiuni sedimentare;

b) tectonică simplă

a) formatiuni eruptive si sedimentare;

b) tectonică complicată

a) formatiuni metamorfice, eruptive, sedimentare;

b) tectonică foarte complicată

II.a) Tipul lucrărilor si volumul acestora (Se aplică la substantele prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice.)

- exploatări miniere la zi pentru:

a) nisipuri si pietrisuri;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice gazelor necombustibile

a) exploatarea prin lucrări miniere la zi, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. 11.1;

b) sare īn solutie

- exploatarea prin lucrări miniere subterane

II. b) Tipul lucrărilor si volumul acestora (Se aplică apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice.)

a) ape minerale terapeutice

a) ape minerale naturale exploatate prin izvoare;

b) ape geotermale si gazele care le īnsotesc

- ape minerale exploatate prin foraje

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

- documentatie completă

- documentatia necesită completări

- documentatia necesită refacere

 

            Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 10 lit. a) si b).

 


ANEXA Nr. 3

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A1 lit. a)-g)

 

Nr. crt

Litera

Numărul de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

a)

20

40,75

815,00

815,00

2.

b)

60

40,75

2.445,00

2.445,00

3.

c)

24

40,75

978,00

980,00

4.

d)

50

40,75

2.037,50

2.040,00

5.

e)

24

40,75

978,00

980,00

6.

f)

60

40,75

2.445,00

2.445,00*

7.

9i)

50

40,75

2.037,50

2.040,00

8.

92)

60

40,75

2.445,00

2.445,00


* Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, se aplică diminuate cu 50%.

 

ANEXA Nr. 4

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. a)

 

Nr. crt.

Suprafata perimetrului

Numărul de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

1,0 km2

4

40,75

163,00

160,00

2.

1,0-10km2

8

40,75

326,50

330,00

3.

10-100km2

12

40,75

489,00

490,00

4.

100-1.000 km2

16

40,75

652,00

650,00

5.

peste 1.000 km2

24

40,75

978,00

980,00

 

ANEXA Nr. 5

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. b)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

b)

35

40,75

1.426,50

1.430,00

 

ANEXA Nr. 6

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. c)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

1-1

II-1

III-1

32

40,75

1.304,00

1.300,00

2.

1-1

II-1

III-2

35

40,75

1.426,25

1.430,00

3.

1-1

II-1

III-3

42

40,75

1.711,50

1.710,00

4.

1-1

II-2

III-1

35

40,75

1.426,25

1.430,00

5.

1-1

II-2

III-2

39

40,75

1.589,25

1.590,00

6.

1-1

II-2

III-3

45

40,75

1.833,75

1.830,00

7.

1-1

II-3

III-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

8.

1-1

II-3

III-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

9.

1-1

II-3

III-3

53

40,75

2.159,75

2.160,00

10.

I-2

II-1

III-1

35

40,75

1.426,25

1.430,00

11.

I-2

II-1

III-2

39

40,75

1.589,25

1.590,00

12.

I-2

II-1

III-3

45

40,75

1.833,75

1.830,00

13.

I-2

II-2

III-1

39

40,75

1.589,25

1.590,00

14.

I-2

II-2

III-2

42

40,75

1.711,50

1.710,00

15.

I-2

II-2

III-3

49

40,75

1.996,75

2.000,00

16.

I-2

II-3

III-1

45

40,75

1.833,75

1.830,00

17.

I-2

II-3

III-2

49

40,75

1.996,75

2.000,00

18.

I-2

II-3

III-3

56

40,75

2.282,00

2.280,00

19.

I-3

II-1

III-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

20.

I-3

II-1

III-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

21.

I-3

II-1

III-3

53

40,75

2.159,75

2.160,00

22.

I-3

II-2

III-1

45

40,75

1.833,75

1.830,00

23.

I-3

II-2

III-2

49

40,75

1.996,75

2.000,00

24.

I-3

II-2

III-3

56

40,75

2.282,00

2.280,00

25.

I-3

II-3

III-1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

26.

I-3

II-3

III-2

56

40,75

2.282,00

2.280,00

27.

I-3

II-3

III-3

63

40,75

2.567,25

2.570,00

 

ANEXA Nr. 7

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. d)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

d)

40

40,75

1.630,00

1.630,00

 

ANEXA Nr. 8

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. e)

 

Nr. crt.

Īncadrare

Numărul de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

1/1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

2.

I/2

42

40,75

1.711,50

1.710,00

3.

I/3

32

40,75

1.304,00

1.300,00

4.

M/1

21

40,75

855,75

860,00

5.

M/2

11

40,75

448,25

450,00


ANEXA Nr. 9

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2 lit. f) - i)

 

Nr. crt.

Gradul

de complexitate

Numărul

de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

1.

1-1 II-1

32

40,75

1.304,00

1.300,00

2.

1-1 II-2

35

40,75

1.426,25

1.430,00

3.

1-1 II-3

39

40,75

1.589,25

1.590,00

4.

I-2 II-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

5.

I-2 II-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

6.

I-2 II-3

49

40,75

1.996,75

2.000,00

7.

I-3 II-1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

8.

I-3 II-2

56

40,75

2.282,00

2.280,00

9.

I-3 II-3

63

40,75

2.567,25

2.570,00

 

ANEXA Nr. 10

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A3 lit. a)

 

            a) Tarife practicate substantelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice:

 

Nr. crt.

Gradul

de complexitate

Numărul

de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

Clasa I

 

1.

1-1

II-1

III-1

114

40,75

4.645,50

4.650,00

2.

1-1

II-1

III-2

127

40,75

5.175,25

5.175,00

3.

1-1

II-1

III-3

152

40,75

6.194,00

6.190,00

4.

1-1

II-2

III-1

127

40,75

5.175,25

5.175,00

5.

1-1

II-2

III-2

139

40,75

5.664,25

5.660,00

6.

1-1

II-2

III-3

165

40,75

6.723,75

6.720,00

7.

1-1

II-3

III-1

152

40,75

6.194,00

6.190,00

8.

1-1

II-3

III-2

165

40,75

6.723,75

6.720,00

9.

1-1

II-3

III-3

190

40,75

7.742,50

7.740,00

Clasa a II-a

10.

I-2

II-1

III-1

127

40,75

5.175,25

5.175,00

11.

I-2

II-1

III-2

139

40,75

5.664,25

5.660,00

12.

I-2

II-1

III-3

165

40,75

6.723,75

6.720,00

13.

I-2

II-2

III-1

139

40,75

5.664,25

5.660,00

14.

I-2

II-2

III-2

152

40,75

6.194,00

6.190,00

15.

I-2

II-2

III-3

177

40,75

7.212,75

7.210,00

16.

I-2

II-3

III-1

165

40,75

6.723,75

6.720,00

17.

I-2

II-3

III-2

177

40,75

7.212,75

7.210,00

18.

I-2

II-3

III-3

203

40,75

8.272,25

8.270,00

Clasa a III-a

19.

I-3

II-1

III-1

152

40,75

6.194,00

6.190,00

20.

I-3

II-1

III-2

165

40,75

6.723,75

6.720,00

21.

I-3

II-1

III-3

190

40,75

7.742,50

7.740,00

22.

I-3

II-2

III-1

165

40,75

6.723,75

6.720,00

23.

I-3

II-2

III-2

177

40,75

7.212,75

7.210,00

24.

I-3

II-2

III-3

203

40,75

8.272,25

8.270,00

25.

I-3

II-3

III-1

190

40,75

7.742,50

7.740,00

26.

I-3

II-3

III-2

203

40,75

8.272,25

8.270,00

27.

I-3

II-3

III-3

228

40,75

9.291,00

9.290,00

 

*) Tarifele mentionate īn prezenta anexă la lit. a), īncadrate după criteriul II. a) „Tipul lucrărilor si volumul acestora" din anexa nr. 2 lit. C (aplicabile substantelor prevăzute de Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.

 

Dacă perioada de concesionare este cuprinsă īntre 10 ani si 15 ani, tariful se majorează cu 25%. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă īntre 15 ani si 20 de ani, tariful se majorează cu 50%.

b) Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice:

 

Nr. crt.

Gradul

de complexitate

Numărul

de ore

Costul/oră

(lei/oră)

Tariful

(lei)

Tariful rotunjit

(lei)

Clasa I

1.

1-1

II-1

III-1

80

40,75

3.260,00

3.260,00

2.

1-1

II-1

III-2

89

40,75

3.626,75

3.630,00

3.

1-1

II-1

III-3

106

40,75

4.319,50

4.320,00

4.

1-1

II-2

III-1

89

40,75

3.626,75

3.630,00

5.

1-1

II-2

III-2

97

40,75

3.952,75

3.950,00

6.

1-1

II-2

III-3

116

40,75

4.727,00

4.730,00

7.

1-1

II-3

III-1

106

40,75

4.319,50

4.320,00

8.

1-1

II-3

III-2

116

40,75

4.727,00

4.730,00

9.

1-1

II-3

III-3

133

40,75

5.419,75

5.420,00

Clasa a II-a

10.

I-2

II-1

III-1

89

40,75

3.626,75

3.630,00

11.

I-2

II-1

III-2

97

40,75

3.952,75

3.950,00

12.

I-2

II-1

III-3

116

40,75

4.727,00

4.730,00

13.

I-2

II-2

III-1

97

40,75

3.952,75

3.950,00

14.

I-2

II-2

III-2

106

40,75

4.319,50

4.320,00

15.

I-2

II-2

III-3

124

40,75

5.053,00

5.050,00

16.

I-2

II-3

III-1

116

40,75

4.727,00

4.730,00

17.

I-2

II-3

III-2

124

40,75

5.053,00

5.050,00

18.

I-2

II-3

III-3

142

40,75

5.786,50

5.790,00

Clasa a III-a

19.

I-3

II-1 I

1-1

106

40,75

4.319,50

4.320,00

20.

I-3

II-1 I

I-2

116

40,75

4.727,00

4.730,00

21.

I-3

II-1 I

I-3

133

40,75

5.419,75

5.420,00

22.

I-3

II-2 I

1-1

116

40,75

4.727,00

4.730,00

23.

I-3

II-2 I

I-2

124

40,75

5.053,00

5.050,00

24.

I-3

II-2 I

I-3

142

40,75

5.786,50

5.790,00

25.

I-3

II-3 I

1-1

133

40,75

5.419,75

5.420,00

26.

I-3

II-3 I

I-2

142

40,75

5.786,50

5.790,00

27.

I-3

II-3 I

I-3

160

40,75

6.520,00

6.520,00

 

ANEXA Nr. 11

 

SCRISOARE-COMANDĂ1)

- model -

 

Operatorul economic

Adresa/sediul...........

Codul fiscal..............

Autorizatia nr............

Cont.........................

Banca .......................

Telefon/fax

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

Avānd īn vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentatia tehnico-economică necesară īn vederea obtinerii...........................................................................2) pentru perimetrul ..........................................3).

Tariful perceput de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ............................................................4) la data eliberării acestuia.

Prezenta scrisoare tine loc de comandă fermă.

 

Director general,

.........................

(semnătura si stampila)

Director economic,

.........................

(semnătura)

 

Īncadrarea documentatiei5)

Documentatia se īncadrează īn gradul de complexitate .................................... si se tarifează cu suma de ....................lei, conform anexei nr. ................................. la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 129/2009, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009.

 

..............

(data)

Director,

.....................

 


1) Se completează si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale īn cazul solicitării eliberării actelor prevăzute īn anexa nr. 2.

2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 2.

3) Se completează cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, după caz, si cu denumirea acestuia.

4) Se mentioneaz㠄īn numerar" sau „transfer bancar", după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care dovedeste achitarea tarifului corespunzător.

5) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii īn vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sănătate si resurse umane nr. I.B. 5.609/2009;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 179/2008,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire īn vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face īn lei, īn contul Centrului National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti nr.  RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, īn două transe semestriale.

(3) Neplata taxei īn conditiile stipulate īn angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

Art. 2. - (1) Din sumele īncasate potrivit art. 1 alin. (2) Centrul National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti virează institutiilor de īnvătămānt superior implicate īn pregătire, īn termen de 45 de zile calendaristice de la data īnceperii pregătirii, 70%.

(2) Centrul National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti transmite, īn termen de 45 de zile calendaristice de la data īnceperii pregătirii, institutiilor prevăzute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum si cu cele care nu au achitat-o, īn vederea aplicării sanctiunii prevăzute la art. 1 alin. (3).

(3) Din sumele īncasate, institutiile de īnvătămānt superior implicate īn pregătire alocă unitătilor sanitare īn care se desfăsoară programul de pregătire, pentru fiecare participant, următoarele procente:

a) 20% pentru specialitătile pentru care taxa este de 8.600 lei;

b) 15% pentru specialitătile pentru care taxa este de 6.450 lei.

(4) Virarea sumelor aferente procentelor prevăzute la alin. (3) se face īn maximum 15 zile calendaristice de la īncasarea sumelor.

(5) Din sumele īncasate potrivit art. 1 alin. (2) Centrului National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti īi revin 30%, pentru acoperirea managementului programelor la nivel national si pentru plata īndrumătorilor care nu au functie didactică.

Art. 3. - Directia generală pentru politici de sănătate si resurse umane, Centrul National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti, directiile de sănătate publică, ministerele cu retea sanitară proprie si institutiile de īnvătămānt superior implicate īn pregătire vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 694/2008 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii īn vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 715.

 

ANEXA

 

Cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire īn vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

A doua specialitate

Cuantumul taxei

- īn lei -

 

Alergologie si imunologie clinică

6.450

 

Anatomie patologică

8.600

 

Anestezie si terapie intensivă

6.450

 

Boli infectioase

6.450

 

Cardiologie

6.450

 

Chirurgie cardiovasculară

8.600

 

Chirurgie dento-alveolară

8.600

Chirurgie generală

8.600

Chirurgie orală si maxilo-facială

8.600

Chirurgie pediatrică

8.600

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

8.600

Chirurgie toracică

8.600

Chirurgie vasculară

8.600

Dermatovenerologie

6.450

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

6.450

Endocrinologie

6.450

Epidemiologie

8.600

Expertiza medicală a capacitătii de muncă

6.450

Farmacie clinică

6.450

Farmacologie clinică

6.450

Gastroenterologie

6.450

Genetică medicală

6.450

Geriatrie si gerontologie

6.450

Hematologie

6.450

Igienă

8.600

Laborator farmaceutic

6.450

Medicină de familie

6.450

Medicină de laborator

8.600

Medicină de urgentă

6.450

Medicină internă

6.450

Medicină legală

8600

Medicina muncii

6.450

Medicină nucleară

8.600

Medicină sportivă

6.450

Nefrologie

6.450

Neonatologie

6.450

Neurochirurgie

8.600

Neurologie

6.450

Neurologie pediatrică

6.450

Obstetrică-ginecologie

8.600

Oftalmologie

8.600

Oncologie medicală

6.450

Ortodontie si ortopedie dento-facială

8.600

Ortopedie si traumatologie

8.600

Otorinolaringologie

8.600

Pediatrie

6.450

Pneumologie

6.450

Psihiatrie

6.450

Psihiatrie pediatrică

6.450

Radiologie - imagistică medicală

8.600

Radioterapie

6.450

Recuperare, medicină fizică si balneologie

6.450

Reumatologie

6.450

Sănătate publică si management

8.600

Urologie

8.600


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

Avānd īn vedere raportul depus īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia romānă persoanelor care au obtinut cetătenia altui stat si care sunt cuprinse īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia romānă persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.634/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Bjerknes Sarolta, fiica lui Varga loan si Parascheva, născută la data de 14 iulie 1971 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, 1747 Skjeberg, Valbergveien 28, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 15, ap. 2, judetul Cluj. (12/Rc/2009)

2. Bodorin Violeta, fiica lui Bodorin Dumitru si Măria, născută la data de 11 octombrie 1968 īn localitatea Cerna, judetul Tulcea, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 8243 GS Lelystad, Joi 25-06, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitateaTulcea, Str. Alunisului nr. 20, bl. G.1, se. F, ap. 20, judetul Tulcea. (388/Rc/2007)

3. Caramalău Daniela, fiica lui Caramalău Constantin si Marioara, născută la data de 1 decembrie 1960 īn localitatea Bārlad, judetul Vaslui, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, Oslo, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Bārlad, Bd. Republicii nr. 190, bl. 1, se. B, et. 2, ap. 24, judetul Vaslui. (11/Rc/2009)

4. Chis Rodica, fiica lui Vasilas Neculai si Janeta, născută la data de 2 septembrie 1956 īn localitatea Filipeni, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8092 Mettersdorf, Sassbach 68, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Zalău, str. Avram lancu nr. 40, judetul Sălaj. (47/Rc/2009) Copii minori: Chis Maria-Alexandra, născută la data de 28 martie 1992.

5. Ene loana-Andreea, fiica lui Ene Horia si Elena-Lidia, născută la data de 24 mai 1968 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, 4329 Sandnes, Royskattveien 39 A, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M.106, se. 1, ap. 8, sectorul 3. (13/Rc/2009)

6. Ezechil Ana-Francesca, fiica lui Piloiu Gheorghe si Ana, născută la data de 25 decembrie 1976 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, Oslo, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Sibiu, Str. Genistilor nr. 17, et. 9, ap. 40, judetul Sibiu. (10/Rc/2009)

7. Gartner Radu-Christian, fiul lui Panti Radu si Ecaterina-Erica, născut la data de 21 mai 1972 īn localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 73084 Salach, Lehmgrubenweg 4, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Bistrita, str. Nicolae Titulescu nr. 26, judetul Bistrita-Năsăud. (1.072/Rc/2006)

8. Glazer Ecaterina, fiica lui Glazer Ventel si Ana, născută la data de 30 aprilie 1984 īn localitatea Gārnic, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Republica Cehă, 334 52 Merklin, Zahradni 326, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Gārnic nr. 73, judetul Caras-Severin. (6/Rc/2009)

9. Hammer Floare, fiica lui Pop Gheorghe si Ileana, născută la data de 13 iulie 1971 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8263 Gross Wilfersoorf, Gross Wilfersoorf 245, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 41, judetul Satu Mare. (45/Rc/2009)

10. lordache Jane, fiul lui lordache Valerie si Tinca, născut la data de 7 decembrie 1968 īn localitatea Daneti, judetul Dolj, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, 5200 Os, Hoit 10, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Daneti, judetul Dolj. (145/Rc/2008) Copii minori: lordache Kevin-Christian, născut la data de 7 octombrie 2001.


11. Krafcsik Alexandru, fiul lui Krafcsik Robert si Ioana, născut la data de 18 ianuarie 1960 īn localitatea Borsa, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2136 Laa an der Thaya, Staatsbahnstr. 30, cu ultimul domiciliul din Romānia īn Borsa, Str. Independentei bl. 6.B, ap. 2, judetul Maramures. (80/Rc/2007)

12. Kuti Lorand-Attila, fiul lui Kuti Atila si Gyongyver, născut la data de 1 octombrie 1989 īn localitatea Odorhei, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2640 Gloggnitz, Dr. Martin Lutherstr. 9/2/14, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Garofitei nr. 4, ap. 1, judetul Harghita. (46/Rc/2009)

13. Mangea Gheorghe, fiul lui Mangea Adam si Tifra Elena, născut la data de 16 iulie 1949 īn localitatea Moravita, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4840 Vocklabruck Ober Osttereich, Eternitstr. 31, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Moravita nr. 282, judetul Timis. (5/Rc/2009)

14. Maresi Andrei-lonut, fiul lui Maresi Ion si Lidia, născut la data de 30 mai 1988 īn localitatea Suceava, judetul Suceava, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 3140 Pottenbrunn, Amtsstr. 5, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Cāmpulung Moldovenesc, Str. Silvicultorului nr. 8, bl. J.15, ap. 13, judetul Suceava. (1.330/Rc/2006)

15. Mincu Ion, fiul lui Mincu Constantin si Pălădoiu Victoria, născut la data de 2 februarie 1963 īn localitatea Glodeanu Sărat, judetul Buzău, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, 6150 Orsta, Holmeg 9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Sebastian Mihail nr. 27, bl. S.10, se. 1, ap. 14, sectorul 5. (7/Rc/2009)

16. Rackinger Lidia, fiica lui Buiciuc loan si Mina, născută la data de 18 ianuarie 1963 īn localitatea Zvoristea, judetul Suceava, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 3142 Weissenkirchen an der Perschling, Raiffeisenplatz 2, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Cāmpulung Moldovenesc, Str. Silvicultorului nr. 8, judetul Suceava. (1.331/Rc/2006)

17. Rati Alexandru, fiul lui Rati Alexandru si Erika-Renata, născut la data de 25 octombrie 1980 īn localitatea Sānnicolau Mare, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Ungaria, 6800 Hodmezovasarhely, str. Koczka Ut., cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Pordeanu nr. 26, judetul Timis. (164/RC/2007)

18. Schauer Elena, fiica lui Udrea Florian si Dumitra, născută la data de 26 iulie 1948 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 93309 Kelheim, Weinstr. 13, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Floare Rosie nr. 14, bl. 67, se. A, ap. 7, sectorul 6. (419/Rc/2007)

19. Spahija-Bocksai Irenke, fiica lui Bocskai Mihail si Ulesan Irina, născută la data de 10 august 1980 īn localitatea Reghin, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 97070 Wurzburg, Kardinal-Dopfner-Platz 2, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Reghin, Str. Unirii bl. 44, se. 1, ap. 28, judetul Mures. (808/Rc/2006)

20. Stoian Vlad-Alexandru, fiul lui Stoian loan si Doina, născut la data de 5 noiembrie 1985 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, 1400 Ski, Vardaasveien 13, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, str. Academician Remus Rădulet nr. 17, judetul Timis. (9/Rc/2009)

21. Toth Bārna, fiul lui Toth Attila si Marta, născut la data de 17 noiembrie 1975 īn localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 63456 Hanau, Seligenstadterstr. 91, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Păcii nr. 3/20, judetul Harghita. (718/Rc/2006)

22. Zangl Ramona-loana, fiica lui lanosi Dumitru si Rodica, născută la data de 5 ianuarie 1978 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8083 St. Stefan im Rosental, Krottenberg 5 a, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Zalău, str. Avram lancu nr. 40, judetul Sălaj. (48/Rc/2009) Copii minori: Zangl Christoph Hermann, născut la data de 19 aprilie 1999, si Zangl Sebastian-Johannes, născut la data de 21 februarie 2002.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Boite Gabriela-Carolina, fiica lui Semotek Gyorgy si Elisabeta-lleana, născută la data de 4 februarie 1973 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8421 Wolfsberg im Schwarzautal, Im Schwarzautal 175/5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Baia Mare, Aleea Aurora bl. 3, ap. 14, judetul Maramures. (44/Rc/2009) Copii minori: Boite Eduard-Alexandru, născut la data de 9 mai 2000, si Boite Priscilla-Anna-Maria, născută la data de 30 decembrie 1995.

2. Hansen Valentina-Mirela, fiica lui Pīrvută Alexandru si Măria, născută la data de 9 iulie 1971 īn localitatea Scorteni, judetul Prahova, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, 6920 Videbaek, Stationsvej 13 A, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, bd. Tomis nr. 285, bl. T.11, se. A, ap. 13, judetul Constanta. (43/Rc/2009)

3. Megzesi Teodor, fiul lui Megyesi Ladislau si Saveta, născut la data de 11 martie 1967 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4221 Steyregg, Windeggerstr. 30, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Oradea, str. Blaise Pascal nr. 16, bl. X85, ap. 9, judetul Bihor. (194/RC/2007)

4. Mihut Darius-Alin, fiul lui Mihut Nicolae si Măria, născut la data de 7 mai 1980 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8401 Kalsdorf, Steiermark, Bahnhofstr. 27/7, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Baia Mare, Str. Grivitei nr. 59, judetul Maramures. (624/Rc/2004)

5. Soptelea Mirela, fiica lui Gliga Petrică-Mitică si Marioara, născută la data de 25 octombrie 1967 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, Helmsange, Rte. De Diekirch no 79, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Brăila, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9.C, bl. NEPT se. 3, et. 1, ap. 47, judetul Brăila. (420/Rc/2007)

6. Veverca lohana, fiica lui Kuska losif si losefina, născută la data de 28 septembrie 1973 īn localitatea Gārnic, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Republica Cehă, 330 11 Tremosna, Zichlice nr. 98, cu ultimul domiciliul din Romānia īn localitatea Gārnic nr. 182, judetul Caras-Severin. (1403R/2006) Copii minori: Veverca lozefina, născută la data de 14 noiembrie 1991, Veverca Vaclav, născut la data de 15 martie 1993, si Veverca Sabina, născută la data de 10 mai 2003.


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.636/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

 

1. Ababi Svetlana, fiica lui Alexandr si Măria (fiica lui Dima Parascovia, născută la 1.03.1939 īn localitatea Saidac, raionul Comrat), născută la data de 11 octombrie 1984 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str.-la D. Cantemir nr. 3. (2.085/2003)

2. Ajder Măria, fiica lui Cuciuc Nicolae (născut la 30.09.1930 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Măria, născută la data de 8 iulie 1955 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. 31 August nr. 23, bl. 4, ap. 23. (5.347/2003)

3. Andonii Marian, fiul lui Stefan (născut la 8.09.1936 īn localitatea Ceahor, Cernăuti) si Lidia, născut la data de 4 septembrie 1978 īn localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti. (16.742/2003)

4. Andries lulia, fiica lui Rosea Stefan (născut la 16.01.1925 īn localitatea Răculesti, raionul Criuleni) si Măria, născută la data de 2 august 1961 īn localitatea Răculesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. SciusevA. nr. 87, ap. 9. (3.130/2004)

5. Andries Viorica, fiica lui Poiată Tudor (născut la 9.03.1938 īn localitatea Cojusna) si Floreta, născută la data de 20 septembrie 1971 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. S. Lazo nr. 26, raionul Străseni. (12.081/2003) Copii minori: Andries Daniela-Maria, născută la data de 27.08.1996, si Andries Cornel, născut la data de 27.07.1998.

6. Andronache Igor, fiul lui Nicolae si Valentina, născut la data de 17 mai 1985 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Cismelelor nr. 8/1. (4.104/2003)

7. Andronache Nicolae, fiul lui Petru (născut la 17.06.1913 īn localitatea Milestii Mici) si Feodora, născut la data de 19 iunie 1962 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Cismelelor nr. 8/1. (4.104/2003)

8. Aniscenco Serghei, fiul lui Valentin si Lidia (fiica lui Tofan Nicolai si Veronica, născută la 6.12.1905 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti), născut la data de 6 decembrie 1972 īn localitatea Nijnie-Torgai, raionul Serogozski, Herson, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Comarova 23/25 nr. 129. (15.303/2003) Copii minori: Aniscenco Mariami-Noemini, născută la data de 17.01.2006.

9. Babei Tatiana, fiica lui Serghei si Nina (fiica lui Cebotari Teodor si Ioana, născută la 3.06.1922 īn localitatea Jelavschi, judetul Soroca), născută la data de 23 octombrie 1982 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, Str. Independentei nr. 104, ap. 9. (12.393/2003)

10. Barbă Alexandru, fiul lui Gheorghe (născut la 28.05.1931 īn localitatea Climăuti, raionul Donduseni) si Liuba, născut la data de 29 iunie 1966 īn localitatea Climăuti, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Milano nr. 2, ap. 50. (5.411/2004) Copii minori: Barbă Gabriela, născută la data de 20.06.1994, si Barbă Ana Măria, născută la data de 31.12.2001.


11. Barbulat Vasile, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion si Măria, născută la 10.10.1917 īn localitatea Buteni) si Zinovia, născut la data de 28 mai 1968 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Lomonosov nr. 49, bl. 2, ap. 77. (13.792/2003)

12. Barca Lidia, fiica lui Bodisteanu Simion (născut īn anul 1926 īn localitatea Fundul Galbenei, raionul Hīncesti) si Vera, născută la data de 22 mai 1954 īn localitatea Fundul Galbenei, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. SIeahul Puhoiului nr. 5, ap. 32. (3.307/2005)

13. Belalī Dumitru, fiul lui Marin (născut la 15.10.1933 īn localitatea Limanskoe) si Eudochia, născut la data de 3 iulie 1956 īn localitatea Limanskoe, raionul Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Limanskoe, raionul Reni, Odesa. (1.119/2003) Copii minori: Belalī Ion, născut la data de 9.09.1995.

14. Betian Ion, fiul lui Serafim (născut la 30.08.1925 īn localitatea Drepcăuti) si Olga, născut la data de 6 ianuarie 1963 īn localitatea Drepcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drepcăuti, raionul Briceni. (5.618/2003)

15. Betian Miroslav, fiul lui Victor (fiul lui Piotr, născut la 22.11.1916 īn localitatea Drepcăuti) si Orisea, născut la data de 7 august 1974 īn localitatea Drepcăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drepcăuti, raionul Briceni. (1.059/2007) Copii minori: Betian Vădim, născut la 20.03.1996.

16. Bodnari Ion, fiul lui Vasile (fiul lui Ivan, născut la 25.06.1929 īn localitatea Suvorovca) si Olga, născut la data de 25 ianuarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Ion Creangă nr. 50. (3.337/2008)

17. Boisteanu Gheorghe, fiul lui Chirii (născut la 12.03.1933 īn localitatea Cociulia, judetul Cahul) si Nina, născut la data de 1 august 1961 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (12.708/2003)

18. Bolocan Floarea, fiica lui Avram (născut la 26.03.1935 īn localitatea Vicovu de Sus) si Domnica, născută la data de 7 august 1963 īn localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuti. (16.611/2003)

19. Bolun Olesea, fiica lui Vladimir si Nina (fiica lui Negel Daniel, născut la 15.12.1914 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, si Iustina), născută la data de 20 decembrie 1975 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Soroceanu nr. 73, bl. 2. (12.684/2003)

20. Bolun Sergiu, fiul lui Vladimir si Nina (fiica lui Negel Daniel, născut la 15.12.1914 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, si Iustina), născut la data de 3 septembrie 1980 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. 1 Mai nr. 11. (12.685/2003)

21. Botnaru Sergiu, fiul lui Nicolae (fiul lui lacov, născut la 17.01.1910 īn localitatea Serpeni, judetul Chisinău) si Ana, născut la data de 1 martie 1982 īn localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Zelinski nr. 30, bl. 3, ap. 48. (2.373/2005)

22. Bou Grigore, fiul lui Vladimir (născut la 6.08.1927 īn localitatea Chitcani, judetul Orhei) si Măria, născut la data de 3 mai 1974 īn localitatea Clisova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Kiev nr. 3, bl. 3, ap. 8. (2.059/2003) Copii minori: Bou Francesca, născută la data de 15.11.2002, si Bou Consuelo, născută la data de 16.08.2006.

23. Buleziuc Dumitru, fiul lui Gheorghe (născut la 22.08.1930 īn localitatea Corovia, Cernăuti) si Elizaveta, născut la data de 21 august 1958 īn localitatea Corovia, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Corovia, Cernăuti. (5.207/2003)

24. Buranov Denis, fiul lui Igor si Ecaterina (fiica lui Rotaru Grigore si Axenia, născută la 18.05.1920 īn localitatea Bălănesti, judetul Ungheni), născut la data de 17 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 23, bl. 1, ap. 25. (12.705/2003)

25. Caisīn Eugenia, fiica lui Darie Efim si Alexandra (născută la 10.01.1921 īn localitatea Stetcani), născută la data de 30 ianuarie 1954 īn localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Isnovăt, raionul Criuleni. (13.747/2003)

26. Căldare Nicolae, fiul lui Grigore (născut la 28.09.1931 īn localitatea Cīrnăteni, raionul Căuseni) si Măria, născut la data de 27 octombrie 1967 īn localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrnăteni, raionul Căuseni. (2.899/2005) Copii minori: Căldare Dumitru, născut la data de 7.11.1992, si Căldare Galina, născută la data de 11.02.1999.

27. Caraman Liuba, fiica lui Sīngerean Afanasie (născut la 30.11.1928 īn localitatea Negureni, judetul Orhei) si Zinaida, născută la data de 15 august 1957 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 1, ap. 10. (24/2005)

28. Caraman Sergiu, fiul lui Veaceslav (fiul lui Vasile, născut la 4.10.1915 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei) si Liuba, născut la data de 7 martie 1982 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 1,ap. 10. (23/2005)

29. Caraman Veaceslav, fiul lui Vasile (născut la 4.10.1915 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei) si Liuba, născut la data de 25 august 1953 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 1, ap. 10. (15/2005)

30. Catană Lilia, fiica lui Braga Vladimir si Lidia (fiica lui Gavrilită Ion, născut la 1.08.1935 īn localitatea Tomai, judetul Leova, si Olga), născută la data de 22 octombrie 1982 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tomai, raionul Leova. (12.262/2003)

31. Cazacu Ion, fiul lui Gheorghe (născut la 5.04.1918 īn localitatea Tătăresti, raionul Străseni) si Fevronia, născut la data de 15 iunie 1958 īn localitatea Tătăresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dimo nr. 13, bl. 4, ap. 41.(319/2004)

32. Ceaban Yan, fiul lui Pavel si Elena (fiica lui Terentie, născut la 2.08.1920 īn localitatea Dmitrovka, raionul Kilia, Odesa), născut la data de 24 februarie 1984 īn localitatea Dmitrovka, raionul Kilia, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dmitrovka, str. Frunze nr. 103. (2.140/2008)

33. Cearīcu Violeta, fiica lui Filimon si Domnica (fiica lui Boistean Nicolae si Ecaterina, născută la 13.10.1929 īn localitatea Cociulia), născută la data de 7 mai 1982 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, Str. Verdesenilor, raionul Cantemir. (13.864/2003)


34. Cernenco Dumitru, fiul lui Vladimir si Vera (născut la 20.04.1937 īn localitatea Medeleni), născut la data de 8 noiembrie 1959 īn localitatea Ungheni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Crestiuc nr. 71, ap. 64. (12.852/2003)

35. Chihai Alexandra, fiica lui Botnari Petru (născut la 23.04.1940 īn localitatea Mihăileni, judetul Rīscani) si Sofia, născută la data de 1 ianuarie 1966 īn localitatea Mihăileni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Praga nr. 80. (12.554/2003) Copii minori: Chihai Roman, născut la data de 27.09.1991, si Chihai Doina, născută la data de 2.06.1997.

36. Cibotaru Roman, fiul lui Alexandru si Eudochia (fiica lui Dastic Alexandru, născut la 25.09.1923 īn localitatea Călugăr, judetul Bălti, si Ana), născut la data de 8 ianuarie 1986 īn localitatea Albinetul Vechi, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Albinetul Vechi, raionul Fălesti. (3.332/2004)

37. Cichivciuc Cornelia, fiica lui Petru (fiul lui Mihail, născut la 30.07.1908 īn localitatea Corcesti) si Măria, născută la data de 20 iulie 1984 īn localitatea Corcesti, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Corcesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.822/2007)

38. Cichivciuc Vasile, fiul lui Petru (fiul lui Mihail, născut la 30.07.1908 īn localitatea Corcesti) si Măria, născută la data de 12 februarie 1980 īn localitatea Corcesti, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Corcesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.823/2007)

39. Cimpoi Ala, fiica lui Paladi Sergiu si Lucheria (fiica lui Varfolomei, născut la 3.07.1915 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, si Anastasia), născută la data de 16 decembrie 1975 īn localitatea Sărata Veche, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aldea Teodorovici nr. 15, bl. 1, ap. 23. (5.546/2004) Copii minori: Cimpoi Aurelia, născută la data de 29.03.1998.

40. Ciobanu Aliona, fiica lui Nicolae (fiul lui Feodor, născut la 8.11.1922 īn localitatea Căbăesti, judetul Ungheni) si Măria, născută la data de 15 iunie 1979 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căbăesti, raionul Călărasi. (13.947/2003)

41. Ciobanu Andrei, fiul luiAnatolie (născut la 13.02.1921 īn localitatea Brătuseni, judetul Edinet) si Ala, născut la data de 15 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bernadazzi nr. 87, ap. 2. (3.392/2005)

42. Ciorici Anatolie, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 4.03.1912 īn localitatea Vadul Rascov, judetul Orhei) si Tamara, născut la data de 8 octombrie 1979 īn localitatea Găuzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pohoarna, raionul Soldănesti. (12.039/2003)

43. Ciubotaru Igor, fiul lui Nicolae (fiul lui Vera, născută la 19.07.1907 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna) si Măria, născut la data de 28 octombrie 1972 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (8.288/2003)

44. Cobzaru Ilie, fiul lui Nicolae si Anastasia (fiica lui Carp Petr, născut la 28.07.1924 īn localitatea Cantemir, si Teodora), născut la data de 18 iulie 1984 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (12.443/2003)

45. Cociu Cristina, fiica lui Ion si Galina, născută la data de 23 septembrie 1989 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Hīncu nr. 6. (2.020/2003)

46. Cociu Ion, fiul lui Tudor (născut la 13.04.1931 īn localitatea Hīncesti) si Măria, născut la data de 14 februarie 1970 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Hīncu nr. 6. (2.020/2003) Copii minori: Cociu Ion, născut la data de 11.03.1994.

47. Cojocar Raisa, fiica lui Budeci Gavril (fiul lui Tudor si Ecaterina, născută la 2.12.1921 īn localitatea Codreanca) si Măria, născută la data de 3 martie 1972 īn localitatea Codreanca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codreanca, raionul Străseni. (12.528/2003)

48. Copta Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Stanislav, născut īn anul 1894 īn localitatea Chisinău) si Ana, născut la data de 28 februarie 1967 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. V Miele nr. 24, ap. 13. (13.305/2003) Copii minori: Copta Veronica, născută la data de 1.09.1992, si Copta Adrian, născut la data de 7.09.2003.

49. Cornovan Ecaterina, fiica lui Caraus Dmitri (născut la 12.10.1928 īn localitatea Camenca) si Irina, născută la data de 19 mai 1961 īn localitatea Sănătăuca, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Camenca, str. Iu. Gagarin nr. 125. (2.872/2005)

50. Cotun Iraida, fiica lui Constantin (fiul lui Andrei si Hristina, născută la 10.11.1933 īn localitatea Cojusna) si Vera, născută la data de 15 februarie 1984 īn localitatea Malcoci, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Malcoci, Str. Tineretului nr. 32, raionul laloveni. (17.337/2003)

51. Deatisen Andrian, fiul lui Victor (fiul lui Andrei, născut la 4.12.1920 īn localitatea Frasin, si Sofia) si Svetlana, născut la data de 26 decembrie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 51, ap. 39. (4.253/2003)

52. Didilică Viorica, fiica lui Talpă Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 2.06.1932 īn localitatea Pelinia, judetul Bălti) si Măria, născută la data de 10 februarie 1982 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 13, bl. 1, ap. 6. (1.813/2005)

53. Dukov Andrei, fiul lui Ivan si Măria (fiica lui Tomac Feodor, născut la 22.04.1938 īn localitatea Ozivnoe, raionul Ismail, regiunea Odesa), născut la data de 22 decembrie 1987 īn localitatea Ismail, localitatea Loscinovka, Odesa, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Kiev, str. Kustanaiskii nr. 9. (2.136/2008)

54. Dumitras lulita, fiica lui Gore Pavel (născut la 8.10.1911 īn localitatea Rădeni, judetul Ungheni) si Sofia, născută la data de 16 iulie 1948 īn localitatea Rădeni, Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, Str. Păcii nr. 10, raionul Criuleni. (12.816/2003)

55. Durnea Margareta, fiica lui Zaharia (născut la 15.07.1912 īn localitatea Oliscani, judetul Soldănesti) si Măria, născută la data de 29 august 1952 īn localitatea Oliscani, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. Tolstoi nr. 135, ap. 57. (12.013/2003)


56. Erosenco Snejana, fiica lui Pavelco Ion si Ana (fiica lui Căldări Gheorghesi Măria, născută la 7.11.1925 īn Coresbăuti), născută la data de 5 noiembrie 1970 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ocnita, Str. Independentei nr. 70, ap. 4. (12.706/2003) Copii minori: Erosenco Chirii, născut la data de 8.05.1997, si Erosenco Igor, născut la data de 26.07.2007.

57. Esanu Fiodor, fiul lui Valentin si Măria (fiica lui Petruleac Mihail, născut la 15.07.1908 īn localitatea Chisinău, si lulia), născut la data de 15 aprilie 1973 īn localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Spătaru nr. 19, bl. 1, ap. 45. (1.289/2004)

58. Furculită Diana, fiica lui Timofei si Ecaterina (fiica lui Dodi Procopie, născut la 26.07.1933 īn localitatea Hirova, raionul Telenesti, si Anisia), născută la data de 31 decembrie 1978 īn localitatea Hiriseni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, str. - la 3 M. Juravel nr. 7, judetul Chisinău. (507/2004)

59. Galac Mihai, fiul lui Nicolai (fiul lui Gheorghe, născut la 27.03.1924 īn localitatea Marsinti) si Zamfira, născut la data de 21 noiembrie 1967 īn localitatea Marsinti, raionul Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Marsinti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (3.145/2007) Copii minori: Galac Vădim, născut la data de 3.05.1994, si Galac Diana, născută la data de 16.12.1998.

60. Galchin Ludmila, fiica lui Ivan si Măria, născută la data de 7 iunie 1988 īn localitatea Lutenki, raionul Lohvitk, regiunea Poltava, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Privorochi. (12.300/2003)

61. Galchin Măria, fiica lui Raducan Aurel si Viorica (născută la 6.06.1932 īn localitatea Privorochi), născută la data de 30 noiembrie 1969 īn localitatea Privorochi, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Privorochi. (12.300/2003) Copii minori: Galchin Micola, născut la data de 11.09.1991.

62. Gasinov lurie, fiul lui Anatolie (fiul lui Grigore, născut la 3.09.1910 īn localitatea Bălti) si Liuba, născut la data de 9 septembrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 78, ap. 20. (12.389/2003)

63. Ghedea Nicolae, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor si Măria, născută la 21.07.1978 īn localitatea Onesti) si Olga, născut la data de 16 octombrie 1960 īn localitatea Onesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciuciuleni, raionul Hīncesti. (13.397/2003)

64. Goncear Grigore, fiul lui Vasile si Natalia (născută la 20.02.1935 īn localitatea Pepeni, raionul Sīngerei), născut la data de 1 ianuarie 1963 īn localitatea Pepeni, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 245. (1.372/2004 ) Copii minori: Goncear Alina, născută ia data de 7.10.1993.

65. Goncear Tatiana, fiica lui Grigore si Elena, născută la data de 9 noiembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 245. (1.372/2004)

66. Hadīrcă Natalia, fiica lui Neculii Ion (născut la 23.10.1927 īn localitatea Slobozia Mare) si Măria, născută la data de 24 august 1954 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Gogol nr. 32. (4.586/2003)

67. Hīncu Alexandru, fiul lui Rodion si Vasilisa, născut la data de 5 octombrie 1988 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (11.520/2003)

68. Hīncu Marcel, fiul lui Rodion si Vasilisa, născut la data de 13 aprilie 1985 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (11.520/2003)

69. Hīncu Vasilisa, fiica lui Budeanu Tudor (născut la 22.08.1936 īn localitatea Crihana) si Nicoleta, născută la data de 8 octombrie 1963 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (11.520/2003)

70. Inculet Ecaterina, fiica lui Cotorobai Ion (născut la 23.09.1913 īn localitatea Răzeni, raionul laloveni) si Alexandra, născută la data de 19 august 1954 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (3.259/2004)

71. Inculet Ion, fiul lui Damian si Ecaterina (fiica lui Cotorobai Ion, născut la 23.09.1913 īn localitatea Răzeni, raionul laloveni, si Alexandra), născut la data de 26 mai 1981 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (3.260/2004)

72. Inculet Sergiu, fiul lui Damian si Ecaterina, născut la data de 3 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (3.259/2004)

73. Ivantez Elena, fiica lui Tricolici Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la 28.04.1920 īn localitatea Bubuieci, judetul Chisinău) si Măria, născută la data de 18 septembrie 1978 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Fătărilor nr. 9, bl. A, judetul Chisinău. (842/2004) Copii minori: Ivantez Melisa, născută la data de 28.12.2002, si Ivantez Letitia, născută la data de 23.10.2005.

74. Jelavschi Andrei, fiul lui Mihail si Anna (fiica lui Corotinschi Anton, născut la 7.07.1914 īn localitatea Bălti, si Emilia), născut la data de 13 decembrie 1982 īn localitatea Grigorăuca, raionul Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigorăuca, raionul Sīngerei. (12.396/2003)

75. Josan Veaceslav, fiul lui Petru (născut la 11.07.1932 īn Hīrtopul Mare) si Măria, născut la data de 18 aprilie 1968 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, bl.1, ap. 17. (1.085/2003) Copii minori: Josan Sergiu, născut la data de 8.04.1993, si Josan Mariana, născută la data de 19.05.1998.

76. Julepa Vasile, fiul lui Vasile (născut la 10.05.1932 īn localitatea Burlănesti, judetul Edinet) si Claudia, născut la data de 1 mai 1961 īn localitatea Burlănesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 84. (13.225/2003) Copii minori: Julepa Felicia, născută la data de 7.04.1994.

77. Lazarev Oxana, fiica lui Plăcinta Nicolae (născut la 6.03.1930 īn localitatea Chisinău) si Nina, născută la data de 18 iulie 1971 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 126, ap. 49. (12.777/2003) Copii minori: Lazarev Alexandru, născut la data de 22.09.1993.


78. Lisnic Cristina, fiica lui Valerii si Svetlana, născută la data de 16 noiembrie1989īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. Ceapaev nr. 145, bl. A, ap. 615. (471/2006).

79. Lisnic Minodora, fiica lui Cepoi Boris si Eugenia (născută la 16.11.1937 īn localitatea Mihăileni, raionul Rīscani), născută la data de 14 aprilie 1956 īn localitatea Mihăileni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 90, ap. 11. (9.985/2003)

80. Lisnic Svetlana, fiica lui Samoilov Savelie (născut la 3.10.1932 īn localitatea Gura Galbenei) si Eudochia, născut la data de 16 noiembrie 1965 īn localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. Ceapaev nr. 145, bl. A, ap. 615. (471/2006) Copii minori: Lisnic Valentin, născut la data de 23.03.1992, si Lisnic Daniela, născută la data de 12.09.1995.

81. Luca Eugenia, fiica lui Efros Isai si Nadejda (născută la 7.11.1921 īn localitatea Drăsliceni), născută la data de 12 iunie 1959 īn localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, judetul Drăsliceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 7, ap. 4. (13.276/2003)

82. Luca Maxim, fiul lui Dumitru si Eugenia (fiica lui Efros Isai, născut la 3.07.1913 īn localitatea Chisinău), născut la data de 1 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 7, ap. 4. (13.277/2003)

83. Luca Stanislav, fiul lui Dumitru si Eugenia (fiica lui Efros Isai, născut la 3.07.1913 īn localitatea Chisinău), născut la data de 28 iunie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 7, ap. 4. (13.276bis/2003)

84. Lungu Fiodor, fiul lui Mitrofan si Ecaterina (născută la 17.01.1910 īn localitatea Fundul Galbenei), născut la data de 4 aprilie 1954 īn localitatea Fundul Galbenei, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (13.059/2003)

85. Lupascu Angela, fiica lui Vasile si Emilia (fiica lui Bizniuc Ion, născut la 21.05.1922 īn localitatea Lunga, judetul Soroca, si Măria), născută la data de 24 septembrie 1975 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 9, ap. 51. (12.608/2003)

86. Lupascu Ion, fiul lui Vasile si Emilia (fiica lui Bazniuc Ion, născut la 21.05.1922 īn localitatea Lunga, judetul Soroca, si Măria), născut la data de 5 martie 1980 īn localitatea Floreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Frumoasa nr. 68. (12.607/2003)

87. Mahu Aurelia, fiica lui Gheorghe (născut la 29.04.1925 īn localitatea Tīrnova, judetul Edinet) si Margareta, născută la data de 1 iulie 1966 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 3, ap. 16. (2.462/2005)

88. Mahu Rodica, fiica lui Gheorghe (născut la 29.04.1925 īn localitatea Tīrnova, judetul Edinet, si Margareta, născută la data de 18 iulie 1959 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 2, ap. 31. (2.461/2005)

89. Matcovschi Ion, fiul lui Ion (fiul lui Severian si Nina, născută la 31.01.1936 īn localitatea Recea) si Svetlana, născut la data de 4 mai 1981 īn localitatea Gordinesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. la Studentilor nr. 12, ap. 15.(13.761/2003)

90. Mămăligă Victor, fiul lui losif si Agafia (născută la 20.02.1935 īn localitatea Rusestii Noi), născut la data de 10 octombrie 1968 īn localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rusestii Noi, raionul laloveni. (16.345/2003) Copii minori: Mămăligă Mihail, născut la data de 5.09.1994.

91. Mătăsaru Radu, fiul lui Tudor si Zinovia (fiica lui Andronachi Mihail si Elisaveta, născută la 6.09.1930 īn localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni), născut la data de 20 mai 1976 īn localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (12.753/2003)

92. Mătăsaru Zinovia, fiica lui Andronachi Mihail si Elisaveta (născută la 6.09.1930 īn localitatea Nisporeni), născută la data de 3 decembrie 1953 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (12.755/2003)

93. Miscu Eduard, fiul lui Dumitru si Ana (fiica lui Moraru Alexandru, născut la 1.05.1911 īn localitatea Ungheni, si Măria), născut la data de 23 aprilie 1971 īn localitatea Valea-Mare, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. A. Plămădeală nr. 45. (12.505/2003)

94. Motricala Ion, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 2.09.1931 īn localitatea Tibirica) si Lidia, născut la data de 13 februarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Lipcani nr. 9. (1.371 bis 2/2004)

95. Motricala Petru, fiul lui Ion (născut la 2.09.1931 īn localitatea Tibirica) si Liuba, născut la data de 9 decembrie 1962 īn localitatea Tibirica, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 37. (1.404/2004)

96. Munteanu Ivan, fiul lui Cozma (născut īn anul 1906 īn localitatea Căplani) si Ana, născut la data de 22 februarie 1947 īn localitatea Căplani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 4, bl. 3, ap. 31, raionul Stefan Vodă. (12.872/2003)

97. Munteanu Marcela, fiica lui Ion si Zinaida (fiica lui Maftei Vasile si Elena, născută la 4.08.1927 īn localitatea Lozova), născută la data de 15 iunie 1984 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 31, bl. 2, ap. 130. (12.763/2003)

98. Munteanu Olga, fiica lui Canila Petru (născut la 24.08.1923 īn localitatea Camenca)si Feodosia, născută la data de 27 ianuarie 1950 īn localitatea Camenca, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căplani, str. Cotovschi nr. 56, raionul Stefan Vodă. (12.873/2003)

99. Munteanu Valentin, fiul lui Oleg (fiul lui Ulian, născut la 23.02.1929 īn localitatea Cozesti, judetul Bălti) si Măria, născut la data de 2 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 327. (3.971 bis/2004)


100. Musat Tatiana, fiica lui Casap lurie si Valentina (fiica lui Parhomenco Profirie, născut la 15.02.1915 īn localitatea Prodănesti, judetul Soroca, si Lidia), născută la data de 18 iunie 1979 īn localitatea Prodănesti, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Vineri nr. 77, bl. 1.(12.787/2003)

101. Musat Victor, fiul lui Petru si Măria (născută la 24.07.1939 īn localitatea Slobozia, judetul Tighina), născut la data de 19 martie 1972 īn localitatea Stefan-Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Vineri nr. 77, bl. 1. (12.786/2003) Copii minori: Musat lanic, născut la data de 29.09.1997, Musat lāna, născută la data de 14.02.2006, si Musat Mark, născut la data de 8.01.2008.

102. Nagacevschi Viorica, fiica lui Cebar Vasile (născut la 2.06.1938 īn localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Haritina, născut la data de 13 decembrie 1968 īn localitatea Cosăuti, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 20, bl. 4, ap. 15. (2.325/2006) Copii minori: Nagacevschi Vasile, născut la data de 31.05.1991.

103. Neagu Nicolae, fiul lui Vasile si Zinovia (fiica lui Burcă Stefan, născut la 15.12.1909 īn localitatea Văleni, raionul Cahul, si Eugenia), născut la data de 29 aprilie 1981 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (11.945/2003)

104. Negară Măria, fiica lui Gheorghită Gheorghe (născut la 2.01.1913 īn localitatea Molovata, raionul Dubăsari) si Zinovia, născută la data de 20 iulie 1960 īn localitatea Molovata, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 93. (4.720/2004)

105. Negară Natalia, fiica lui Stefan si Măria, născută la data de 16 august 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 93. (4.720/2004)

106. Nemtanu Vladimir, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe si Ecaterina, născută la 8.03.1904 īn localitatea Antonesti) si Măria, născut la data de 16 aprilie 1973 īn localitatea Antonesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, raionul Cantemir. (11.035/2003)

107. Nigai Serghei, fiul lui Andrei (fiul lui Ecaterina, născută la 26.11.1926 īn localitatea Todiresti, raionul Anenii Noi) si Tatiana, născut la data de 13 februarie 1973 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Paris nr. 38, bl. 3, ap. 50. (4.688/2003) Copii minori: Negai Mariana, născută la data de 8.07.1994.

108. Odajiu Andrei, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 15.04.1930 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău) si Silvia, născut la data de 1 martie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 18, bl. 1, ap. 87. (600/2004)

109. Onufrei Eugenia, fiica lui Hamurari Maxim (născut la 21.01.1924 īn localitatea Chisinău) si Varvara, născută la data de 30 noiembrie 1954 īn localitatea Durlesti, judetul Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Decebal nr. 97, judetul Chisinău. (13.220/2003)

110. Ovaciuc Andrei, fiul lui Anatolie (fiul lui Ion, născut la 1.03.1927 īn localitatea Corcevti, raionul Hliboca) si Svetlana, născut la data de 25 iulie 1985 īn localitatea Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ceahor, raionul Hliboca, Cernăuti. (3.717/2004)

111. Ovaciuc Roman, fiul lui Anatolie (fiul lui Ion, născut la 1.03.1927 īn localitatea Corcevti, raionul Hliboca) si Svetlana, născut la data de 2 decembrie 1980 īn localitatea Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Hliboca, str. Gagarin nr. 2/14, Cernăuti. (3.716/2004)

112. Ovaciuc Svetlana, fiica lui Cebotari Vasile (născut la 20.10.1936 īn localitatea Volcinet, raionul Hliboca) si Eudochia, născută la data de 16 decembrie 1960 īn localitatea Pătrăutii de Sus, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Hliboca, str. Gagarin nr. 2/14, Cernăuti. (3.718/2004) Copii minori: Ovaciuc Anastasia, născută la data de 14.12.1998.

113. Palamaru Dumitru, fiul lui Clementie (născut la 1.07.1937 īn localitatea Lăpusna) si Măria, născut la data de 2 octombrie 1968 īn localitatea Grădiste, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 157, ap. 24. (12.335/2003)

114. Palii lurie, fiul lui Valeriu si Raisa, născut la data de 30 iulie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Solonceni, raionul Rezina. (12.539/2003)

115. Palii Valeriu, fiul lui Nicolae si Nina (născută la 17.08.1933 īn localitatea Oniscani, judetul Orhei), născut la data de 12 aprilie 1961 īn localitatea Solonceni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Solonceni, raionul Rezina. (12.539/2003)

116. Pasat Galina, fiica lui Gīrnet Vasile si Olga (fiica lui Brīnză Ecaterina, născută la 27.06.1933 īn localitatea Slobozia Mare), născută la data de 12 aprilie 1982 īn localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul. (3.209/2008)

117. Patras Ion, fiul lui Radu (născut la 22.10.1932 īn localitatea Bahrinesti) si Vergina, născut la data de 14 februarie 1966 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Bahrinesti raionul Hliboca, Cernăuti, (2.886/2003) Copii minori: Patras Pavel, născut la data de 9.07.1996, si Patras Oleg, născut la data de 26.09.1999.

118. Pavelco Ana, fiica lui Căldări Gheorghe si Măria (născută la 7.11.1925 īn localitatea Coresbăuti), născută la data de 28 ianuarie 1950 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ocnita, str. M. Viteazul nr. 59, ap. 1.(12.710/2003)

119. Plămădeală Dumitru, fiul lui Grigore si Ala, născut la data de 8 aprilie 1988 īn Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (13.367/2003)

120. Plămădeală Grigore, fiul lui Timofei si Zinovia (născută la 7.11.1936 īn localitatea Pitusca), născut la data de 10 august 1961 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (13.367/2003)

121. Plămădeală Ludmila, fiica lui Grigore si Ala, născută la data de 23 august 1986 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (13.367/2003)

122. Plătica Vera, fiica lui Bărbos Ivan (născut la 10.04.1932 īn localitatea Jora de Sus, judetul Orhei) si Valentina, născută la data de 4 decembrie 1959 īn localitatea Jora de Jos, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jora de Jos, raionul Orhei. (13.889/2003)


123. Popescu Eugenia, fiul lui Amarii Gheorghe si Eudochia (fiica lui Popescu Dragos, născut la 12.08.1938 īn localitatea Cupca), născută la data de 7 ianuarie 1983 īn localitatea Suceveni, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn localitatea Suceveni, raionul Hliboca, Cernăuti. (1.325/2005) Copii minori: Popescu Anastasia, născută la data de 2.05.2006.

124. Popovici Veaceslav, fiul lui Ion si Lidia (fiica lui Triboi Constantin, născut la 29.04.1901 īn localitatea Cioresti, raionul Nisporeni, si Măria), născut la data de 23 septembrie 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 15, bl. 1, ap. 124. (3.080/2004)

125. Prisacari Alexandru, fiul lui Stanislav si Vera, născut la data de 19 iunie 1990 īn localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (15.520/2003)

126. Prisacari Stanislav, fiul lui Pavel si Lidia (fiica lui Sargu Simion, născut la 27.01.1919 īn localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, si Ana), născut la data de 11 noiembrie 1966 īn localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (15.520/2003)

127. Raducan Radu, fiul lui Andrei (fiul lui Ion si Eugenia, născută la 20.09.1938 īn localitatea Purcari) si Margareta, născut la data de 10 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Purcari, str. 40 ani ai Biruintei nr. 7, raionul Stefan-Vodă. (12.274/2003)

128. Raducan Stefan, fiul lui Aurel si Viorica (născută la 6.06.1932 īn localitatea Privorochi, Cernăuti), născut la data de 21 iunie 1962 īn localitatea Privorochi Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Opriseni, raionul Hliboca, Cernăuti. (7.426/2003)

129. Railean Eugen, fiul lui Chirii si Liubovi, născut la 19.07.1920 īn localitatea Redi, Ceresnovăt), născut la data de 11 martie 1949 īn localitatea Ceresnovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 14. (12.089/2003)

130. Racilă Lidia, fiica lui Pavel si Ioana (născută la 2.08.1936 īn localitatea Basarabeasca), născută la data de 11 iunie 1961 īn localitatea Carabetovca, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Movila lui Burcel nr. 45/A. (13.244/2003) Copii minori: Pupăzan Alexe, născut la data de 15.05.1993.

131. Răilean Ion, fiul lui Ion si Aurica (fiica lui Nicolae, născut la 28.03.1933 īn localitatea Schineni), născut la data de 28 iulie 1986 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. M. Cibotari nr. 30. (3.353/2008)

132. Rīnja Nicolae, fiul lui Grigore si Eugenia (născută la 3.12.1939 īn localitatea Hīrtopul Mare), născut la data de 23 mai 1970 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei. (13.268/2003) Copii minori: Rīnja Eugenia, născută la data de 1.11.1991.

133. Rīnja Vitalie, fiul lui Nicolae si Lilia, născut la data de 22 august 1990 īn localitatea Jora de Mijloc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei. (13.268/2003)

134. Roman Boris, fiul lui Ilie (născut la 20.07.1938 īn localitatea Mereni) si Ana, născut la data de 3 februarie 1970 īn localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Chisinău, localitatea Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 93.(1.220/2003)

135. Rosea Veaceslav, fiul lui Maxim si Parascovia (fiica lui Moraru Vladimir, născut la 22.03.1929 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, si Măria), născut la data de 30 iunie 1978 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Obileni, raionul Hīncesti. (12.680/2003)

136. Rotaru Ion, fiul lui Mitrofan (fiul lui Pavel, născut la 6.02.1920 īn localitatea Mălăiesti, judetul Orhei) si Măria, născut la data de 7 aprilie 1985 īn localitatea Mălăiesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mălăiesti, raionul Orhei. (103/2005)

137. Rusu Valentina, fiica lui Hamurari Maxim si Varvara (născută la 15.12.1921 īn localitatea Chisinău), născută la data de 23 iunie 1963 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 30, bl. A. (13.207/2003) Copii minori: Rusu Mihai, născut la data de 17.05.1997.

138. Sagaidac Ludmila, fiica lui Constantin (născut la 16.10.1938 īn localitatea Chisinău) si Eudochia, născută la data de 10 decembrie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 3, ap. 66. (12.953/2003)

139. Sīli Sergiu, fiul lui Luca (născut la 16.08.1937 īn localitatea Lăpusna) si Zamfira, născut la data de 30 octombrie 1970 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti. (1.385/2004) Copii minori: Sīli Ion, născut la data de 4.11.1994, si Sīli Zina, născută la data de 29.03.1997.

140. Smentanca Olga, fiica lui Nicolae si Eugenia (fiica lui Brodetchi Tudor, născut la 18.02.1929 īn localitatea Cimislia, judetul Lăpusna, si Olga), născută la data de 30 ianuarie 1985 īn localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. A. Donici nr. 19. (15.181/2003)

141. Stavarachi Elmira, fiica lui Ahmedov Vidadi si Măria (fiica lui Varanita Tedor si Eufrosinia, născută īn anul 1924 īn localitatea Mingir), născută la data de 10 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 305. (7.019/2003) Copii minori: Stavarachi Stefan, născut la data de 9.01.2001.

142. Stavarachi Veaceslav, fiul lui Andrei si Măria (fiica lui Verdes Vasile, născut la 8.03.1922 īn localitatea Tīntăreni, si Vera), născut la data de 26 septembrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, bl. 2, ap. 37. (7.017/2003)


143. Stepanova Liubov, fiul lui Osadci Constantin (născut la 15.06.1934 īn localitatea Tănătari, raionul Căuseni) si Raisa, născut la data de 31 iulie 1963 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. Alexandru cel Bun nr. 8, judetul Chisinău. (3.097/2004) Copii minori: Stepanova lulia, născută la data de 17.03.1992.

144. Septelici Sergiu, fiul lui Ion si Tatiana (fiica lui Pascari Sergiu si Natalia, născută la 15.08.1931 īn localitatea Chircăiesti), născut la data de 20 mai 1981 īn localitatea Holercani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Holercani, raionul Dubăsari. (12.599/2003)

145. Sutac Nina, fiica lui Leonid (fiul lui Chirii, născut la 19.03.1931 īn localitatea Căinări) si Măria, născută la data de 28 septembrie 1985 īn localitatea Baimaclia, raionul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, Str. Tineretului nr. 5, raionul Căinări. (3.594/2006)

146. Tabureanu Nicolae, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe si Feodora, născută la 6.02.1922 īn localitatea lepureni) si Măria, născut la data de 17 octombrie 1982 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, raionul Cantemir. (13.707/2003)

147. Tarita Natalia, fiica lui Gheorghe si Nina (fiica lui Usatīi Petru, născut la 18.04.1931 īn localitatea Gangura, judetul Chisinău), născută la data de 30 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 30, ap. 3. (3.097/2005)

148. Tăbīrtă Vera, fiica lui Ursachi Eugen (născut la 4.03.1939 īn localitatea Dumeni, judetul Edinet) si Eugenia, născută la data de 22 decembrie 1961 īn localitatea Dumeni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăicani, raionul Rīscani. (2.100/2005) Copii minori: Tăbīrtă Pavel, născut la data de 18.05.1991.

149. Tcaci Nicolae, fiul lui Vladimir si Eleonora (fiica lui Raisa, născută la 14.04.1931 īn localitatea Chisinău), născut la data de 6 aprilie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 35, bl. 3, ap. 12. (3.350/2008)

150. Toma Simion, fiul lui Petru (născut la 3.07.1935 īn localitatea Mereni, raionul Anenii Noi) si Măria, născut la data de 5 aprilie 1969 īn localitatea Anenii Noi, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Stefan cel Mare nr. 114, raionul Anenii Noi. (4.126/2004) Copii minori: Toma Andrei, născut la data de 4.08.1994, si Toma Vitalie, născut la data de 29.12.2000.

151. Topor Valentina, fiica lui Fomin Petru (născut la 13.07.1936 īn localitatea Vīnători, raionul Nisporeni) si Ecaterina, născută la data de 27 iunie 1968 īn localitatea Vīnători, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, str. A. Gohberg nr. 2, bl. 2, ap. 32, judetul Chisinău. (2.548/2005) Copii minori: Topor lulia, născută la data de 17.03.1992.

152. Turcan Eugen, fiul lui Nicolae si Ana (fiica lui Balatel Vasile si Agripina, născută la 19.05.1923 īn localitatea Drăguseni, judetul Chisinău), născut la data de 4 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 29, ap. 86. (15.752/2003)

153. Turcan Ion, fiul lui Nicolae si Ana (fiica lui Balatel Vasile si Agripina, născută la 19.05.1923 īn localitatea Drăguseni, judetul Chisinău), născut la data de 30 ianuarie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 1, ap. 319. (15.754/2003)

154. Ungureanu Eduard, fiul lui Rodica (fiica lui Simion, născut la 12.04.1926 īn localitatea Boltu, raionul Nisporeni), născut la data de 25 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 89, bl. 2, ap. 13. (12.793bis/2003)

155. Vasian Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 6.05.1936 īn localitatea Recea) si Veronica, născut la data de 10 noiembrie 1965 īn localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (3.281/2003) Copii minori: Vasian Mihail, născut la data de 28.03.1992, si Vasian Gheorghe, născut la data de 6.08.1993.

156. Vīhodet Cristina, fiica lui Vladimir si Margareta, născută la data de 21 ianuarie 1987 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. L. Tolstoi nr. 135, ap. 57. (12.013/2003)

157. Zalevschi Diana, fiica lui Nicolai (fiul lui Nicolai si Elena, născută la 1.03.1928 īn localitatea Moseni) si Lidia, născută la data de 14 iunie 1972 īn localitatea Moseni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Izmail nr. 71, ap. 5. (13.089/2003) Copii minori: Chirilov Crista, născută la data de 13.02.1999, si Chirilov Carmen-Constantina, născută la data de 23.12.2006.

158. Zăgăreanu Nina, fiica lui Valentina (fiica lui Pantelimon si Elizaveta, născută la 28.08.1910 īn localitatea Capriana), născută la data de 15 ianuarie 1970 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. V Miele nr. 20, ap. 18. (12.756/2003)

159. Zegrea Igor, fiul lui Radu si Zoia, născut la data de 5 mai 1987 īn localitatea Hliboca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Hliboca, str. Cervonoarmiiska nr. 3, raionul Hliboca. (15.305/2003)

160. Zegrea Zoia, fiica lui Andries Pintilie (născut la 8.09.1932 īn localitatea Herta) si Aza, născută la data de 20 iunie 1959 īn localitatea Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Hliboca, str. Cervonoarmiiska nr. 3, raionul Hliboca. (15.305/2003)

161. Zubaci Elita, fiica lui Boieru Mihai (fiul lui Constantin, născut īn anul 1906 īn localitatea Văleni, si Ecaterina) si Parascovia, născută la data de 13 martie 1967 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Gluboki Potok, Str. Centrala nr. 171, raionul Teacev, Zakarpatea. (1.996/2003) Copii minori: Zubaci Alexandru, născut la data de 31.08.1993.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Cobīltean Daniel, fiul lui Cobīltean Igor (fiul lui Tudor, născut la 14.12.1933 īn localitatea Dărcăuti, judetul Soroca) si Viorica, născut la data de 14 iunie 1985 īn localitatea Visoca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Rudnevnr. 1. (1.492/2005)

2. Corlăteanu Cristina, fiica lui Dumitru (fiul lui Nicolae, născut la 18.07.1931 īn localitatea Hīrtop, raionul Cimislia) si Domnica, născută la data de 24 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 67. (2.539/2005)

3. Curararu Dumitru, fiul lui Dumitru (fiul lui Mihail si Nina, născută la 1.01.1923 īn localitatea Chetrosu)si Lucretia, născut la data de 18 noiembrie 1979 īn localitatea Bestemac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 12, ap. 45. (13.613/2003)

4. Dandara Cristina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 21.04.1935 īn localitatea Copăceni, judetul Bălti) si Valentina, născută la data de 25 martie 1985 īn localitatea Copăceni, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Copăceni, raionul Sīngerei. (1.241/2005)

5. Dercaci Daria, fiica lui Moraru Anton (născut la 10.08.1925 īn localitatea Hīncesti) si Irina, născută la data de 12 iunie 1963 īn localitatea Orac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 12, bl. A. (12.358/2003)

6. Dercaci Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 12.01.1938 īn localitatea Chisinău) si Efrosinia, născut la data de 23 august 1959 īn localitatea Doina, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 12, bl. A. (12.352/2003) Copii minori: Dercaci Dumitru, născut la data de 28.05.1993.

7. Dercaci Victor, fiul lui Gheorghe si Daria, născut la data de 5 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 12, bl. A. (12.352/2003)

8. Gherghelegiu Dorin, fiul lui Petru si Viorica (fiica lui Moldoveanu Vasile, născut la 1.06.1928 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, si Minodora), născut la data de 22 septembrie 1981 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mălina Mică nr. 20, ap. 40. (2.581/2003)

9. Ghibulet Oleg, fiul lui Ion (fiul lui Grigore, născut la 17.02.1921 īn localitatea Samalia, raionul Cahul)siAna, născut la data de 9 septembrie 1979 īn localitatea Samalia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Samalia, raionul Cantemir. (1.566/2003)

10. Gnilenco Alexandru, fiul lui Boris si Teodora (fiica lui Vera, născută la 22.04.1923 īn localitatea Cobusca), născut la data de 27 februarie 1987 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 32, ap. 12. (3.344/2008)

11. Gnilenco Oleg, fiul lui Boris si Teodora (fiica lui Vera, născută la 22.04.1923 īn localitatea Cobusca), născut la data de 6 iulie 1985 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 32, ap. 12. (3.343/2008)

12. Gritcu Olga, fiica lui Gheorghe (fiul lui Sava, născut la 5.12.1931 īn localitatea Covurlui, raionul Leova) si Tatiana, născută la data de 28 iunie 1983 īn localitatea laloveni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. D. Sihastru nr. 6, ap. 26. (1.968/2005)

13. Gulica Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Dumitru, născut la 20.04.1919 īn localitatea Valea Mare) si Măria, născut la data de 21 aprilie 1985 īn localitatea Valea Mare, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Valea Mare, raionul Ungheni. (2.461/2007)

14. Juc Mariana, fiica lui Valentin (fiul lui Andrei, născut la 9.10.1928 īn localitatea Crocmaz) si Emilia, născută la data de 12 octombrie 1986 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, str. Karl Marx nr. 14. (3.352/2008)

15. Lefter Diana, fiica lui Sergiu si Ala, născută la data de 7 mai 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinarilor nr. 4. (4.954/2003)

16. Lefter Serghei, fiul lui Tudor (născut la 2.03.1934 īn localitatea Zgardesti, raionul Telenesti) si Rodica, născut la data de 8 aprilie 1959 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinarilor nr. 4. (4.954/2003)

17. Munteanu Alionā, fiica lui lurie (fiul lui Vasile, născut la 24.08.1930 īn localitatea Horodca, judetul Chisinău) si Măria, născută la data de 30 august 1984 īn localitatea Horodca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodca, raionul laloveni. (4.275/2003) Copii minori: Munteanu Victor, născut la data de 13.05.2004.

18. Popa Adriana, fiica lui Vasile si Măria (fiica lui Ceban Grigore, născut la 17.04.1930 īn localitatea Taraclia, judetul Tighina, si Eudochia), născută la data de 2 aprilie 1986 īn localitatea Crihana Veche, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, raionul Cahul. (375/2005)

19. Railean Efimia, fiica lui Moldovan Ion si Măria (născută la 1.10.1909 īn localitatea Căuseni), născută la data de 8 ianuarie 1949 īn localitatea Baccealia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grivitei nr. 14. (12.093/2003)

20. Spīnu Ina, fiica lui Vasile si Vera (fiica lui Manie Ilie si Elizaveta, născută la 10.05.1930 īn localitatea Stolniceni), născută la data de 24 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 87, ap. 9. (13.614/2003) Copii minori: Curararu Cris, născut la data de 18.12.2003.

21. Spravedlivaia Angela, fiica lui Doroftei Ion (fiul lui Alexei, născut la 2.02.1916 īn localitatea Marsintī) si Victoria, născută la data de 5 iunie 1968 īn localitatea Novoselita, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str.O. Ghibu nr. 2, ap. 5. (4.408/2008) Copii minori: Spravedlivaia Elena, născută la data de 4.06.1994.

22. Tanas Mariana, fiica lui Grigore (fiul lui Grigore si Feodora, născută la 2.09.1922 īn localitatea Durlesti) si Măria, născută la data de 6 iunie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. D. Cantemir nr. 35, judetul Chisinău. (12.796/2003)

23. Zghibartă Eugeniu, fiul lui Eugeniu (născut la 24.12.1933 īn localitatea Ciutulesti) si Nina, născut la data de 2 iunie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 8/2, ap. 64. (3.346/2008)

 


ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 26

din 2 iunie 2008

 

Dosar nr. 9/2008

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Īnaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Īnaltei Curti de Casatie si Justitie, īn conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au īntrunit pentru a examina recursul īn interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la problema dacă, īn cazul admiterii plāngerii īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată īn temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, mentiunile la care se face referire īn teza finală a acestui text de lege trebuie făcute numai īn considerentele hotărārii sau si īn dispozitivul acesteia.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 115 aflati īn functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul īn interesul legii, punānd concluzii pentru admiterea acestuia, īn sensul de a se stabili că, īn cazul solutiei de admitere a plāngerii īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată, īn temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, cu trimiterea cauzei procurorului īn vederea īnceperii sau redeschiderii urmăririi penale, trebuie să se mentioneze atāt īn considerente, cāt si īn dispozitivul hotărārii faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate si prin ce anume mijloace de orobă.

SECTIILE UNITE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

īn practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la partea din hotărāre unde trebuie să se mentioneze faptele si īmprejurările ce trebuie constatate si prin ce anume mijloace de probă, īn cazul admiterii plāngerii īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată īn temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

Astfel, unele instante au considerat că, īntr-o asemenea situatie, mentiunile prevăzute īn art. 2781 pct. 8 lit. b) teza finală din Codul de procedură penală trebuie făcute atāt īn considerentele hotărārii judecătoresti, cāt si īn dispozitivul acesteia.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat īn sensul că, atāt timp cāt īn textul de lege mentionat nu se face mentiune īn sensul că trebuie arătate īn dispozitivul hotărārii faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate de procuror si mijloacele de probă prin care urmează să fie constatate, cerinta ca acestea să fie indicate de judecător este īndeplinită prin arătarea lor īn considerentele acelei hotărāri.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Īn adevăr, reglementānd institutia plāngerii īn fata judecătorului īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată, legiuitorul a indicat, īn cuprinsul art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, solutiile pe care le pronuntă judecătorul īn astfel de situatii.

Una dintre solutiile la care se referă alineatul mentionat este si aceea mentionată la lit. b) din cuprinsul său, unde se prevede că judecătorul „admite plāngerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului, īn vederea īnceperii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz", precizāndu-se, īn continuare, c㠄judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicānd totodată faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă".

Prin această formulare, pe care o contine partea finală din reglementarea de la art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, nu este prevăzută asadar decāt cerinta ca judecătorul să indice „faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate si prin ce anume mijloace de probă", fără să se precizeze īn ce parte a hotărārii să fie mentionate.

Asa fiind si cum reglementarea acestei cerinte imperative este precedată de prevederea, īn aceeasi frază, a obligatiei judecătorului „să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului", exprimare care nu se poate referi decāt la partea din hotărāre care cuprinde considerentele, se impune să se constate că prin formularea de ansamblu a acelei obligatii nu s-a urmărit decāt să se asigure unei asemenea hotărāri un continut īndeajuns de explicit, lipsit de echivoc.

Or, acest caracter explicit nu poate fi realizat pentru o hotărāre judecătorească decāt prin considerente suficiente si de natură a demonstra justetea solutiei, care ar fi cu greu posibil să-si găsească suficient spatiu īntr-o exprimare specifică unui dispozitiv care, pe lāngă formularea sa restrāns imperativă, de sinteză, ar fi lipsit de dezvoltarea ulterioară, elaborată, a rationamentelor ce au impus trimiterea cauzei procurorului.

De aceea, īn lipsa unei reglementări cu caracter normativ, prin care să fie instituită obligativitatea precizării, īn dispozitivul sentintei de trimitere a cauzei la procuror, a mentiunilor la care se face referire īn partea finală a art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, nu se poate considera că formularea cu caracter general din acest text de lege a obligatiei judecătorului „să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicānd totodată faptele si īmprejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă", nu ar fi respectată īn cazul cānd toate acele elemente ar reiesi īn suficientă măsură din considerentele sentintei.

Īn consecintă, īn temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul īn interesul legii si a se stabili că, īn cazul solutiei de admitere a plāngerii īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată, īntemeiată pe dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, mentiunile privind faptele, īmprejurările ce urmează a fi constatate si mijloacele de probă trebuie indicate numai īn considerentele hotărārii.


PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii,

DECID:

Admit recursul īn interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabilesc că, īn cazul solutiei de admitere a plāngerii īmpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată, īntemeiată pe dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, mentiunile privind faptele, īmprejurările ce urmează a fi constatate si mijloacele de probă se vor indica numai īn considerentele hotărārii.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată īn sedintă publică astăzi, 2 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

p. Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei,

eliberată din functie prin pensionare,

Adriana Daniela White

 

ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 27

din 2 iunie 2008

 

Dosar nr. 10/2008

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Īnaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Īnaltei Curti de Casatie si Justitie, īn conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au īntrunit pentru a examina recursul īn interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la solutia ce trebuie dată de instantă īn cazul cānd persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate īsi retrage plāngerea formulată īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, precum si dacă această solutie este supusă căii de atac a recursului.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 115 aflati īn functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul īn interesul legii, solicitānd să fie admis īn sensul de a se stabili că, īn cazul īn care persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate īsi retrage plāngerea formulată īn baza art. 2781 din Codul de procedură penală, instanta urmează să ia act de această manifestare de vointă, iar hotărārea pronuntată are caracter definitiv.

SECTIILE UNITE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

īn practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar cu privire la modul de solutionare a cauzelor ce au ca obiect plāngeri formulate īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, atunci cānd partea vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate īsi retrage plāngerea, precum si cu privire la caracterul hotărārii prin care se ia act de această manifestare de vointă.

Astfel, unele instante judecătoresti au examinat asemenea plāngeri pe fond, refuzānd să ia act de retragerea acestora, si au considerat, totodată, că hotărārile pronuntate sunt supuse căii de atac a recursului.

Īn motivarea acestui punct de vedere s-a relevat că dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală nu prevăd posibilitatea retragerii plāngerii formulate de partea vătămată īmpotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului, considerānd că este necesară examinarea acesteia din oficiu, sub toate aspectele, precum si că īmpotriva hotărārii pronuntate poate fi exercitată calea de atac a recursului.

Au fost si instante care au considerat că instanta sesizată trebuie să ia act de o atare manifestare de vointă, exprimată īn mod liber de către persoana vătămată si de cea ale cărei interese legitime au fost vătămate, precum si că hotărārea dată īn această privintă este supusă recursului.

Īn fine, alte instante au luat act de manifestarea de vointă a persoanei vătămate si de aceea a persoanei ale cărei interese legitime au fost vătămate, apreciind totodată că hotărārea prin care s-a dat curs acestei manifestări are caracter definitiv.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Īn adevăr, prin art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, modificat prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, se prevede că, „după respingerea plāngerii făcute conform art. 275-278 īmpotriva rezolutiei de neīncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de īncetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plāngere, īn termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza īn primă instantă".

Asa cum reiese din acest text de lege, vointa legiuitorului este aceea ca orice persoană nemultumită de actele si măsurile efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta să se poată adresa cu plāngere instantei, plāngerea avānd natura juridică a unei căi de atac ce vizează controlul judecătoresc al rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere īn judecată.


Īn conceptia legiuitorului, poate face deci o astfel de plāngere orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-un act sau printr-o măsură procesuală a procurorului.

Pe de altă parte, pentru īndeplinirea finalitătii mentionate, instanta chemată să judece plāngerea are competenta functională de a verifica īntreaga activitate procesuală desfăsurată de procuror, pentru a avea posibilitatea de a decide dacă rezolutia sau ordonanta atacată trebuie să fie mentinute sau, dimpotrivă, desfiintate ca nelegale īn drept sau netemeinice īn fapt.

Chiar dacă legiuitorul nu a prevăzut īn mod expres īn continutul dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006, printre solutiile care se pronuntă cu ocazia judecării plāngerii si pe aceea a posibilitătii părtilor de a renunta la plāngerea formulată, aceasta nu īnseamnă ca o asemenea situatie, nereglementată īn mod expres, să nu īsi găsească rezolvarea firească, adecvată continutului si sensului solicitării pe care partea a īnteles să īl dea, prin exprimarea liberă a vointei sale.

De altfel, avānd de dezlegat aceeasi chestiune de drept īn cazul retragerii cererilor de revizuire, de contestatie īn anulare si de amānare ori īntrerupere a executării pedepsei īnchisorii sau detentiunii pe viată, Sectiile Unite ale Īnaltei Curti de Casatie si Justitie au statuat primordialitatea principiului disponibilitătii prin Decizia nr. XXXIV din 6 noiembrie 2006.

Īn acest sens, este de observat că, īn conformitate cu art. 246 alin. 1 din Codul de procedură civilă, „reclamantul poate să renunte oricānd la judecată, fie verbal īn sedintă, fie prin cerere scrisă", iar „renuntarea la judecată se constată prin īncheiere fără drept de apel".

Pe de altă parte, este evident că, datorită naturii sale juridice si efectelor ce le are, plāngerea formulată īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală are caracterul vădit al unei căi de atac similare apelului ori recursului.

Or, prin interpretarea analogică a dispozitiilor art. 368 si art. 3854 alin. 2 din Codul de procedură penală, care conferă părtilor dreptul de a renunta la calea de atac exercitată, rezultă fără echivoc că nu a mai fost necesar ca legiuitorul să insereze expres īn textul art. 2781 din Codul de procedură penală posibilitatea de a se renunta la plāngerea formulată, mai ales că prin art. 246 alin. 1 din Codul de procedură civilă, aplicabil si īn materie penală potrivit art. 721 din acelasi cod, este instituit principiul că partea care adresează instantei o cerere poate să renunte oricānd la judecarea ei.

Īn consecintă, īn temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si al art. 4142 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul īn interesul legii si a se stabili că instanta īnvestită cu solutionarea plāngerii formulate īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, īn cazul retragerii acesteia de către persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate, va lua act de o atare manifestare de vointă, iar hotărārea pronuntată nu este supusă niciunei căi de atac.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Īn numele legii,

DECID:

Admit recursul īn interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie.

1. Stabilesc că instanta īnvestită cu solutionarea plāngerii formulate īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, īn cazul retragerii acesteia de către persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate, urmează să ia act de această manifestare de vointă.

2. Hotărārea astfel pronuntată nu este supusă niciunei căi de atac. Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronuntată īn sedintă publică astăzi, 2 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

p. Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei,

eliberată din functie prin pensionare,

Adriana Daniela White

 

ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 28

din 2 iunie 2008

 

Dosar nr. 11/2008

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Īnaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Īnaltei Curti de Casatie si Justitie, īn conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au īntrunit pentru a examina recursul īn interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, după abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006, īn cazul solutionării recursului (ca o a doua cale ordinară de atac) declarat cu privire la latura civilă a cauzei.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 115 aflati īn functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul īn interesul legii, punānd concluzii pentru a fi admis īn sensul de a se stabili că, după abrogarea pct. 171 din cadrul art. 3859 alin. 1


din Codul de procedură penală, judecarea recursurilor declarate cu privire la latura civilă, īmpotriva deciziilor pronuntate īn apel, se va face īn conformitate cu dispozitiile art. 3859 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală.

SECTIILE UNITE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

Īn practica instantelor judecătoresti s-a ivit diversitate de solutii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 3859 din Codul de procedură penală după abrogarea pct. 171 din alin. 1 al acestui articol prin Legea nr. 356/2006, referitor la cazurile de casare īn recurs cu privire la latura civilă a procesului.

Astfel, unele instante au considerat că, atunci cānd recursul vizează numai modul de rezolvare a laturii civile a cauzei penale, calea de atac trebuie respinsă ca inadmisibilă, deoarece motivul invocat nu se mai regăseste īn prevederile art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Īn fine, alte instante au considerat că recursurile trebuie solutionate pe fond chiar si după abrogarea pct. 171 din alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală, īn temeiul alin. 2 si 3 ale aceluiasi articol.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Īn adevăr, īn urma abrogării pct. 171 din alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală, potrivit căruia hotărārea contrară legii sau prin care s-a făcut o gresită aplicare a legii era supusă casării, a avut loc o restrāngere a cazurilor de casare ce se pot invoca īn recurs, atāt cu privire la latura penală, cāt si cu privire la latura civilă.

Această restrāngere a cazurilor de casare nu poate justifica īnsă aprecierea că recursurile formulate numai cu privire la latura civilă ar fi devenit inadmisibile datorită abrogării dispozitiei prin care era reglementat un motiv esential īntr-o atare cale de atac pentru această latură a procesului.

Dacă legiuitorul ar fi voit să īnlăture posibilitatea atacării cu recurs a deciziilor pronuntate īn apel cu privire la latura civilă, nu ar fi mentinut reglementarea de la alin. 2 al art. 3859 din Codul de procedură penală, īn cuprinsul căruia se precizează următoarele: „Cazurile de casare prevăzute īn alin. 1 pot fi invocate atāt cu privire la solutionarea laturii penale, cāt si a laturii civile a cauzei".

Or, această reglementare, lipsită de echivoc, exclude posibilitatea de a se aprecia că īnlăturarea unui motiv de casare, prin art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, ar avea drept consecintă atribuirea caracterului de „inadmisibil" recursului īndreptat numai īmpotriva laturii civile a cauzei.

De aceea, atāt timp cāt prin art. 3859 alin. 2 din Codul de procedură penală se prevede că, īn ansamblul lor, cazurile de casare prevăzute īn alin. 1 din acest articol pot fi invocate si īn latura civilă a cauzei, nu ar fi posibil ca, pe calea unei interpretări judecătoresti excesive, să se considere că īnlăturarea cazului de casare reglementat la pct. 171 din alin. 1 al acelui articol ar echivala cu desfiintarea recursului asupra unei laturi importante a procesului pe motiv că lipsa acelui caz de casare ar duce la ineficienta căii de atac.

Este adevărat că motivele de casare ce se pot invoca īn baza temeiurilor enumerate īn cuprinsul alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală se referă, īn esenta lor, la aspecte privind latura penală a procesului, dar unele dintre aceste temeiuri, cum sunt cele mentionate la pct. 9, 10, 12, 16, 17 si 18 din alineatul respectiv, sunt susceptibile de a prezenta relevantă vădită īn ceea ce priveste interesele de fond ale părtii civile, iar altele vizează aspecte procedurale de natură a garanta drepturile sale legitime.

De altfel, īn raport cu reglementarea cuprinsă īn art. 721 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia dispozitiile acestui cod se aplică si īn materiile prevăzute de alte legi, īn măsura īn care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice, trebuie observat că, īn măsura īn care motivele de nelegalitate specifice procesului civil, mentionate īn art. 304 din acel cod, nu sunt potrivnice sau nu se suprapun celor prevăzute īn art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, ar putea fi luate īn considerare, īn mod conjugat cu cele indicate īn acest din urmă text de lege, ca temeiuri ale criteriilor susceptibile a fi invocate īmpotriva modului de solutionare a laturii civile.

Īn consecintă, īn temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul īn interesul legii si a se stabili că, după abrogarea pct. 171 de la alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală prin Legea nr. 356/2006, judecarea recursurilor declarate cu privire la latura civilă, īmpotriva deciziilor pronuntate īn apel, se va face īn conformitate cu dispozitiile art. 3859 alin. 2 din Codul de procedură penală, cazurile de casare urmānd a fi analizate, īn concret, īn functie de modul de rezolvare a laturii civile.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Īn numele legii,

DECID:

Admit recursul īn interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie.

Īn aplicarea dispozitiilor art. 3859 din Codul de procedură penală, după abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006, stabilesc următoarele:

Judecarea recursurilor declarate cu privire la latura civilă īmpotriva deciziilor pronuntate īn apel se va face īn conformitate cu dispozitiile art. 3859 alin. 2 din Codul de procedură penală, cazurile de casare urmānd a fi analizate īn concret, īn functie de modul de rezolvare a laturii civile.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată īn sedintă publică astăzi, 2 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

p. Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei,

eliberată din functie prin pensionare,

Adriana Daniela White

 


ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 44

din 13 octombrie 2008

 

Dosar nr. 29/2008

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Īnaltei Curti de Casatie si Justitie,

Īnalta Curte de Casatie si Justitie, constituită īn Sectii Unite, īn conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a īntrunit pentru a examina recursul īn interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, privind admisibilitatea plāngerii formulate, īn temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, de persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, dacă aceasta solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori prin dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 81 de judecători din totalul de 115 aflati īn functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul luliana Nedelcu, procuror sef al Sectiei Judiciare.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul īn interesul legii, punānd concluzii pentru admiterea acestuia īn sensul de a se stabili că, īn cazul īn care se solicită de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutia sau ordonanta ori dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu, īn cazul īn care plāngerea este īntemeiată, solutia ce trebuie pronuntată nu poate fi decāt cea prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

SECTIILE UNITE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

īn practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar īn legătură cu admisibilitatea plāngerii formulate, īn conditiile art. 2781 din Codul de procedură penală, de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, īn cazul cānd se solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori prin dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu, potrivit art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală.

Astfel, unele instante au admis prin īncheiere asemenea plāngeri si, considerānd suficiente probele existente īn dosar, īn temeiul art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală au desfiintat rezolutia sau ordonanta atacată ori dispozitia din rechizitoriu si au retinut cauza spre judecare, pronuntānd solutii de achitare a inculpatilor.

Alte instante, dimpotrivă, făcānd aplicarea art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, au admis plāngerea prin care se solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, au desfiintat rezolutia ori dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu si au schimbat temeiul de drept al solutiei de netrimitere īn judecată.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Din prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală rezultă, īn mod expres, că obiectul plāngerii formulate īn conditiile acestui text de lege īl constituie rezolutia de neīncepere a urmăririi penale sau ordonanta ori, după caz, rezolutia de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de īncetare a urmăririi penale dată de procuror, precum si dispozitia de netrimitere īn judecată cuprinsă īn rechizitoriu.

Īn ceea ce priveste titularul plāngerii formulate īn conditiile reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală, din dispozitiile acestui text de lege reiese că atāt persoana vătămată nemijlocit printr-o faptă de natură penală, cāt si orice persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate pot dobāndi calitate procesuală activă, īn cadrul ultimei categorii, alături de persoana īnvinuitului sau inculpatului, intrānd si persoana fată de care s-a dispus solutia neīnceperii urmăririi penale (făptuitorul).

Asa fiind, din moment ce dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală nu contin vreo limitare a persoanelor avānd interese legitime vătămate sau cu privire la aspectele ce pot constitui obiectul vătămării, se impune să se considere admisibilă plāngerea prin care se solicită de către persoana care are calitatea de făptuitor, īnvinuit sau inculpat schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse de procuror.

O asemenea concluzie este īn deplină concordantă cu prevederile art. 21 din Constitutia Romāniei si cu interpretarea dată art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care este garantat accesul liber la justitie, īn sensul că orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor sale legitime, īn conditiile garantării dreptului la un proces echitabil.

De altfel, este de observat că plāngerea formulată īn conditiile art. 2781 din Codul de procedură penală constituie un drept procesual al părtii de a sesiza instanta numai pentru realizarea controlului judecătoresc asupra solutiilor de neurmărire sau de netrimitere īn judecată date de procuror. Plāngerea nu poate constitui mod de sesizare a instantei cu judecarea propriu-zisă a fondului cauzei penale īn primă instantă.

Sub acest aspect, natura juridică a plāngerii formulate īn conditiile reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală este aceea a unei căi de atac, iar solutiile prin care această procedură specifică poate fi finalizată, astfel cum sunt prevăzute distinct īn cuprinsul alin. 8 al aceluiasi text de lege, nu pot fi decāt de respingere sau de admitere a plāngerii.

De aceea, īn conditiile īn care pronuntarea unei solutii de respingere a plāngerii formulate īn conditiile art. 2781 din Codul de procedură penală este conditionată de stabilirea caracterului tardiv sau inadmisibil ori nefondat al acesteia, solutia de admitere a unei astfel de plāngeri nu ar putea fi dispusă decāt īn cazul stabilirii existentei sau inexistentei caracterului incomplet al urmăririi penale sau al aprecierii eronate a probelor de către organul de urmărire penală.


Or, potrivit dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) si c) din Codul de procedură penală, atunci cānd judecătorul constată că plāngerea īmpotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere īn judecată este īntemeiată, o admite, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată, procedānd, după caz, astfel:

Īn cazul prevăzut la lit. b), trimite cauza procurorului, īn vederea īnceperii urmăririi penale sau redeschiderii urmăririi penale, īn ipoteza unei urmăriri penale inexistente sau incomplete.

Spre deosebire de această situatie, īn cazul prevăzut la lit. c) a aceluiasi articol, dacă se constată că probele existente la dosar sunt suficiente, judecătorul va retine cauza spre judecare.

Prin urmare, īn acest ultim caz faza urmăririi penale este realizată complet, īnsă a avut loc o apreciere eronată a probelor, ceea ce duce la concluzia că sfera de aplicare a dispozitiilor mentionate cuprinde numai solutiile de scoatere de sub urmărire penală si de īncetare a urmăririi penale.

Asadar, numai īn această ipoteză, cānd constată că urmărirea penală nu s-a efectuat sau că este incompletă, judecătorul admite plāngerea si procedează conform art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

Ca atare, īn cazul plāngerii formulate īn baza art. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, atunci cānd se solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori prin dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu, dacă instrumentarea este completă, instanta poate dispune schimbarea acestui temei, īn conditiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

Dar, īn ipoteza reglementată īn art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, trebuie retinut că, īn raport cu continutul acestui text de lege, nu este posibilă constatarea suficientei probelor existente la dosar pentru retinerea cauzei spre judecare, cātă vreme nu s-a īnceput urmărirea penală.

Īn această privintă, īncheierea de admitere a plāngerii, dată de judecător, constituie si act de punere īn miscare a actiunii penale atunci cānd sesizarea instantei se face prin plāngerea persoanei vătămate sau a oricărei alte persoane ale cărei interese legitime au fost lezate.

Cu toate că prin art. 2781 alin. 9 din Codul de procedură penală se precizează, fără să se facă distinctie, că, „īn cazul prevăzut īn alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei īl constituie plāngerea persoanei la care se referă alin. 1", trebuie să se aibă īn vedere totusi că, īn acceptiunea dispozitiilor de ansamblu ce reglementează institutia sesizării instantei, o atare plāngere nu poate proveni decāt de la persoana vătămată nemijlocit prin fapta penală, pentru a i se atribui forta procesuală specifică unui act de sesizare a instantei.

Un asemenea tratament juridic se impune si pentru că, īn ipoteza plāngerii formulate de īnsăsi persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, ar fi de neconceput ca tocmai plāngerea ei să se constituie īn act de sesizare a instantei īmpotriva sa, cu īncălcarea implicită a principiului procesual non reformatio in pejus.

De aceea, īn raport cu aceste limite īn care poate fi circumscris controlul judiciar īn cadrul procedurii reglementate īn art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, īn ipoteza īn care persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată solicită schimbarea temeiului de drept al acestei solutii, dispusă prin rezolutie sau ordonantă ori prin dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu, dacă se apreciază că este īntemeiată plāngerea prin care s-a invocat neefectuarea urmăririi penale sau caracterul ei incomplet, judecătorul nu poate pronunta decāt solutia prevăzută la alin. 8 lit. b) din acelasi articol.

Tot astfel, trebuie admis că, īn ipoteza cānd probatoriul este complet si nu se impune trimiterea cauzei la procuror, īn vederea īnceperii sau redeschiderii urmăririi penale, judecătorul are de asemenea posibilitatea să schimbe temeiul de drept al solutiei dispuse de procuror, tot īn cadrul aplicării dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

Īn consecintă, īn temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 4142 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul īn interesul legii si a se stabili că, īn cazul plāngerii formulate īn baza art. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată, dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori al dispozitiei cuprinse īn rechizitoriu, īn ipoteza unei instrumentări complete, instanta poate dispune schimbarea acestui temei īn conditiile reglementate īn art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Īn numele legii,

DECID:

Admit recursul īn interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie.

Īn cazul plāngerii formulate īn baza art. 2781 din Codul de procedură penală de persoana fată de care s-a dispus netrimiterea īn judecată si care solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori dispozitia cuprinsă īn rechizitoriu, īn ipoteza unei instrumentări complete, instanta poate dispune schimbarea acestuia, īn conditiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată īn sedintă publică astăzi, 13 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

p. Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei,

eliberată din functie prin pensionare,

Adriana Daniela White

 


TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*)

 

Sectiunea 1: arhitecti cu drept de semnătură

Numere de īnregistrare radiate din TNA

Sectiunea 2: conductori arhitecti cu drept de semnătură

Anexa I: Filialele teritoriale al Ordinului Arhitectilor din Romānia

 

NOTĂ:

Tabloul National al Arhitectilor cuprinde, īn forma alăturată, arhitectii si conductorii arhitecti īnscrisi īn Ordinul Arhitectilor din Romānia pānă la data de 15 aprilie 2009.

Tabloul National al Arhitectilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romānia īn administrarea dreptului de semnătură si de către autoritătile administratiei publice pentru promovarea si autorizarea lucrărilor de constructii.

Tabloul teritorial al arhitectilor este evidenta gestionată de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă īn anexa I.

Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, īnregistrarea īntr-un tablou teritorial al arhitectilor permite exercitarea profesiei īn toată tara.


*) Tabloul National al Arhitectilor se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 423 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.