MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 405/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 405            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 15 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

               234. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

 

               932. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

 

               235. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

               933. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

               237. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

               935. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

               238. - Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor īn activitătile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

 

               936. - Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor īn activitătile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

 

               920. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară īn grad de Cavaler, cu īnsemn de război

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

               664. - Hotărāre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare īn Federatia Rusă, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2009

 

               Acord īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare īn Federatia Rusă

 

               681. - Hotărāre pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate īn mod legal īn alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE

 

               682. - Hotărāre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national de coordonare a activitătii Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si a Secretariatului tehnic permanent

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

               467. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 25 februarie 2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 134 din 4 martie 2009, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 se vor restitui de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie īn 3 transe lunare egale si succesive, scadente la data de īntāi a fiecărei luni, īncepānd cu luna următoare intrării īn vigoare a prezentei legi, din veniturile obtinute din privatizare si din activitatea de valorificare a activelor statului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării īn Industrie a sumelor existente īn conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 932.


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008.

Art. II. - Sumele neachitate pānă īn prezent de către Serviciul Romān de Informatii persoanelor īndreptătite, potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor fi plătite īn termen de cel mult 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 235.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romāne din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 933.


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 237.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 935.


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor īn activitătile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

 

               Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează prelucrarea automată si neautomată a datelor cu caracter personal pentru realizarea activitătilor de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor acestora.

(2) Structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, denumite īn continuare structurile/unitătile M.A.I., care desfăsoară, potrivit competentelor, activitătile prevăzute la alin. (1), īn calitate de operatori, dobāndite īn conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, prelucrează date cu caracter personal īn exercitarea atributiilor legale.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitătile M.A.I. constituie, organizează si detin, potrivit atributiilor legale, sisteme de evidentă si utilizează mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, īn conditiile legii.

(2) Structurile/unitătile M.A.I. utilizează sisteme de evidentă si/sau mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea drepturilor omului si aplicarea principiilor legalitătii, necesitătii, confidentialitătii, proportionalitătii si numai dacă, prin utilizarea acestora, este asigurată protectia datelor prelucrate.

(3) Īnaintea introducerii unui sistem de evidentă sau a unui mijloc automat/neautomat de prelucrare a datelor cu caracter personal care este susceptibil să prezinte anumite riscuri privind datele prelucrate, structurile/unitătile M.A.I. consultă Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită īn continuare Autoritatea natională de supraveghere, care, dacă este cazul, stabileste garantii adecvate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Notificarea prelucrărilor datelor cu caracter personal

 

Art. 3. - (1) Prelucrările de date cu caracter personal sunt notificate Autoritătii nationale de supraveghere. Notificarea se efectuează anterior oricărei prelucrări, īn conditiile legii.

(2) Notificarea prelucrării automate sau neautomate a datelor cu caracter personal prin sisteme de evidentă a datelor cu caracter personal, realizată potrivit legii de către structurile/unitătile M.A.I., cuprinde, pe lāngă informatiile prevăzute la art. 22 alin. (8) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, īn mod corespunzător si informatii referitoare la natura fiecărui sistem de evidentă a datelor cu caracter personal care are legătură cu prelucrarea, precum si la destinatarii cărora le sunt comunicate datele.

(3) Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal prin sisteme de evidentă constituite īn anumite cazuri numai pentru perioada necesară realizării unor activităti de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (2), numai dacă prelucrarea nu a făcut obiectul unei notificări anterioare.

 

CAPITOLULUI

Colectarea datelor cu caracter personal

 

Art. 4. - (1) Pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitătile M.A.I. colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimtămāntul persoanei vizate, īn conditiile legii.

(2) Colectarea datelor cu caracter personal fără consimtămāntul persoanei vizate pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face numai dacă această măsură este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritătii corporale sau sănătătii unei persoane ori a proprietătii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni.

(3) Colectarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează de personalul structurilor/unitătilor M.A.I. numai īn scopul īndeplinirii atributiilor de serviciu.

(4) Colectarea datelor cu caracter personal īn scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să fie limitată la datele necesare pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritătii corporale sau sănătătii unei persoane ori a proprietătii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni.

(5) Colectarea de date privind persoana fizică exclusiv datorită faptului că aceasta are o anumită origine rasială, anumite convingeri religioase ori politice, un anumit comportament sexual sau datorită apartenentei acesteia la anumite miscări ori organizatii care nu contravin legii este interzisă.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), structurile/unitătile M.A.I. colectează si prelucrează, cu respectarea garantiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, date exclusiv īn baza acestor criterii numai dacă, īntr-un caz determinat, sunt necesare pentru efectuarea actelor premergătoare sau a urmăririi penale, ca urmare a săvārsirii unei infractiuni. Prevederile art. 3 se aplică īn mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (6) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementează obligatia autoritătilor publice de a respecta si de a ocroti viata intimă, familială si privată.

 

CAPITOLUL IV

Stocarea datelor cu caracter personal

 

Art. 5. - (1) Pentru realizarea scopurilor activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitătile M.A.I. stochează numai acele date cu caracter personal care sunt exacte, complete si necesare īndeplinirii atributiilor legale sau obligatiilor rezultate din instrumente juridice internationale la care Romānia este parte.

(2) Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter personal se realizează prin ordonarea acestora īn functie de gradul lor de acuratete si exactitate. Datele cu caracter personal bazate pe opinii si interpretări personale rezultate din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt ordonate īn mod distinct.

(3) Structurile/unitătile M.A.I. au obligatia de a verifica periodic calitatea datelor prevăzute la alin. (2), conform regulilor stabilite potrivit art. 14 alin. (1) lit. b).

(4) Īn situatia īn care datele cu caracter personal stocate se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, structurile/unitătile M.A.I. care le detin au obligatia să le steargă, distrugă, modifice, actualizeze sau, după caz, să le completeze.

(5) Structurile/unitătile M.A.I. stochează datele cu caracter personal colectate īn scopuri administrative separat de datele cu caracter personal colectate īn scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Comunicarea datelor cu caracter personal

 

Art. 6. - (1) Comunicarea datelor cu caracter personal īntre structurile/unitătile M.A.I. se face numai īn cazul īn care este necesară pentru exercitarea competentelor si īndeplinirea atributiilor legale ce le revin.

(2) Comunicarea de date cu caracter personal către alte autorităti sau institutii publice se poate efectua numai īn următoarele situatii:

a) īn baza unei prevederi legale exprese ori cu autorizarea Autoritătii nationale de supraveghere;

b) cānd datele sunt indispensabile īndeplinirii atributiilor legale ale destinatarului si numai dacă scopul īn care se face colectarea sau prelucrarea de către destinatar nu este incompatibil cu scopul pentru care datele au fost colectate de structurile/unitătile M.A.I., iar comunicarea datelor de structurile/unitătile M.A.I. se realizează īn conformitate cu atributiile legale ale acestora.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), comunicarea datelor cu caracter personal către alte autorităti sau institutii publice este permisă īn următoarele situatii:

a) persoana vizată si- A exprimat consimtămāntul expres si neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

b) comunicarea este necesară pentru a preveni un pericol grav si iminent cel putin asupra vietii, integritătii corporale sau sănătătii unei persoane ori a proprietătii acesteia.

(4) Comunicarea datelor cu caracter personal către entităti de drept privat care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romāniei se efectuează numai dacă există o obligatie legală expresă sau cu autorizarea Autoritătii nationale de supraveghere.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), comunicarea datelor cu caracter personal către entităti de drept privat care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romāniei sau īn afara acestuia este permisă dacă persoana vizată si- A dat consimtămāntul īn mod expres si neechivoc pentru comunicarea datelor sale sau dacă este necesară pentru a preveni un pericol grav si iminent cel putin asupra vietii, integritătii corporale sau sănătătii unei persoane ori a proprietătii acesteia sau a unei alte persoane amenintate.

Art. 7. - Datele cu caracter personal detinute de structurile/unitătile M.A.I. potrivit scopurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi transferate către Organizatia Internatională a Politiei Criminale - Interpol, Oficiul European de Politie - Europol sau alte institutii internationale similare, precum si către organismele de politie ale altor state, dacă există o prevedere legală expresă īn legislatia natională sau īntr-un acord international ratificat de Romānia ori prevederi care reglementează cooperarea judiciară internatională īn materie penală sau, īn lipsa unei astfel de prevederi, cānd transferul este necesar pentru prevenirea unui pericol grav si iminent asupra vietii, integritătii corporale sau sănătătii unei persoane ori a proprietătii acesteia, precum si pentru combaterea unei infractiuni grave prevăzute de lege, cu respectarea legii romāne. Art. 8. - (1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate structurilor/unitătilor M.A.I. de către alte structuri/unităti ale M.A.I., alte autorităti sau institutii publice, entităti de drept privat care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romāniei sau īn afara acestuia si organisme de politie ale altor state trebuie să contină datele de identificare a solicitantului, precum si motivarea si scopul cererii, conform prevederilor legale interne sau celor cuprinse īn acordurile internationale la care Romānia este parte. Cererile care nu contin aceste date si nu sunt conforme prevederilor legale interne sau celor cuprinse īn acordurile internationale la care Romānia este parte se resping.

(2) Īnainte de comunicare, structurile/unitătile M.A.I. verifică dacă datele solicitate sunt exacte, complete si actualizate. Īn cazul īn care se constată că nu sunt corecte, complete sau actualizate, datele nu se comunică. Īn comunicări trebuie indicate, după caz, datele care rezultă din hotărāri ale instantelor judecătoresti ori din actele prin care s- A dispus neīnceperea urmăririi penale, clasarea, scoaterea de sub urmărire penală, īncetarea urmăririi penale sau trimiterea īn judecată, precum si datele bazate pe opinii si interpretări personale rezultate din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1). Datele bazate pe opinii si interpretări personale rezultate din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie verificate la sursă īnainte de a fi comunicate, iar gradul de acuratete si exactitate al acestor date trebuie īntotdeauna mentionat cu ocazia comunicării.

(3) Īn situatia īn care au fost transmise date incorecte sau neactualizate, structurile/unitătile M.A.I. au obligatia să īi informeze pe destinatarii respectivelor date asupra neconformitătii acestora, cu mentionarea datelor care au fost modificate.

Art. 9. - (1) La comunicarea datelor cu caracter personal către alte autorităti sau institutii publice, entităti de drept privat care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romāniei sau īn afara acestuia, Organizatia Internatională a Politiei Criminale - Interpol, Oficiul European de Politie - Europol sau alte institutii internationale similare ori către organisme de politie ale altor state, structurile/unitătile M.A.I. atentionează destinatarii asupra interdictiei de a prelucra datele comunicate īn alte scopuri decāt cele specificate īn cererea de comunicare.

(2) Prelucrarea datelor de către destinatari īn alte scopuri decāt cele care au format obiectul cererii se poate realiza numai cu acordul structurilor/unitătilor M.A.I. care le-au comunicat si numai cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)-(5) si ale art. 7.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea activitătilor de cercetare si combatere a infractiunilor, structurile/unitătile M.A.I. pot interconecta sistemele de evidentă a datelor cu caracter personal sau, după caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le detin pentru scopuri diferite.

(2) Īn scopul prevăzut la alin. (1), interconectarea se poate realiza si cu sistemele de evidentă sau cu mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal detinute de alti operatori.

(3) Interconectările prevăzute la alin. (1) si (2) sunt permise numai īn cazul efectuării actelor premergătoare, al urmăririi penale sau al judecării unei infractiuni īn baza unei autorizări emise de procurorul competent să efectueze sau să supravegheze, īntr-un caz determinat, efectuarea actelor premergătoare sau urmărirea penală ori, īn cazul judecării unei infractiuni, de judecătorul anume desemnat de la instanta căreia īi revine competenta de a judeca fondul cauzei pentru care sunt prelucrate datele respective.

(4) Accesul direct sau printr-un serviciu de comunicatii electronice la un sistem de evidentă a datelor cu caracter


personal care face obiectul interconectării, potrivit alin. (1), este permis numai īn conditiile legii si cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 5-11.

(5) Interconectarea sistemelor de evidentă a datelor cu caracter personal sau a mijloacelor automate de prelucrare a datelor cu caracter personal nu se realizează īn cazul activitătilor de prevenire a infractiunilor, de mentinere si de asigurare a ordinii publice.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile persoanei vizate

 

Art. 11. - (1) Structurile/unitătile M.A.I. asigură conditiile de exercitare a drepturilor conferite de lege persoanei vizate, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentei legi.

(2) Prevederile referitoare la exercitarea drepturilor persoanei vizate, prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică pe perioada īn care o asemenea măsură este necesară pentru evitarea prejudicierii activitătilor specifice de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, ca urmare a cunoasterii de persoana vizată a faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, sau este necesară pentru protejarea persoanei vizate ori a drepturilor si libertătilor altor persoane, īn cazul īn care există date si informatii că aceste drepturi si libertăti sunt puse īn pericol.

(3) Īn cazul aplicării exceptiilor de la exercitarea drepturilor persoanei vizate, prevăzute la alin. (2), acestea trebuie motivate īn scris. Necomunicarea motivelor este posibilă numai īn măsura īn care este necesară bunei desfăsurări a activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) sau pentru protejarea drepturilor si libertătilor altor persoane decāt persoana vizată.

(4) Īn toate situatiile, persoana vizată va fi informată cu privire la dreptul de a se adresa Autoritătii nationale de supraveghere sau, după caz, instantei de judecată, care va decide dacă măsurile luate de structurile/unitătile M.A.I., conform prevederilor alin. (2), sunt īntemeiate.

(5) Īn situatia īn care, īn urma exercitării dreptului de acces sau a dreptului de interventie, rezultă că datele cu caracter personal sunt inexacte, ireievante sau īnregistrate īn mod abuziv, acestea vor fi sterse sau rectificate prin anexarea unui document, īncheiat īn acest sens, la sistemul de evidentă ale cărui date cu caracter personal au suferit modificări, detinut de structurile/unitătile M.A.I.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) se aplică tuturor documentelor care au legătură cu sistemul de evidentă a datelor cu caracter personal. Īn cazul īn care acestea nu sunt efectuate imediat, se va avea īn vedere realizarea lor cel mai tārziu la data prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal sau la o următoare comunicare a acestora.

 

CAPITOLUL VII

īncheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Art. 12. - (1) Datele cu caracter personal stocate īn īndeplinirea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se sterg atunci cānd nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

(2) Īnainte de stergerea datelor cu caracter personal, potrivit alin. (1), si dacă activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) nu mai pot fi prejudiciate prin cunoasterea faptului că datele cu caracter personal au fost colectate si stocate, persoana vizată trebuie informată atunci cānd colectarea si stocarea datelor s-au efectuat fără consimtămāntul său.

(3) Īn conditiile prevăzute la alin. (2), informarea persoanei vizate se realizează de structurile/unitătile M.A.I. care au colectat si stocat datele cu caracter personal ale acesteia, īn termen de 15 zile de la momentul īn care activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) nu mai pot fi prejudiciate sau, după caz, de la momentul comunicării către aceste structuri/unităti ale M.A.I. a unei solutii de neīncepere a urmăririi penale, clasare, scoatere de sub urmărire penală sau īncetare a urmăririi penale.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), datele cu caracter personal pot fi stocate si după īndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, dacă este necesară păstrarea acestora. Evaluarea necesitătii stocării datelor după īndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate se realizează, īn special, īn următoarele situatii:

a) datele sunt necesare īn vederea terminării urmăririi penale īntr-un caz determinat;

b) nu există o hotărāre judecătorească definitivă;

c) nu a intervenit reabilitarea;

d) nu a intervenit prescriptia executării pedepsei;

e) nu a intervenit amnistia;

f) datele fac parte din categorii speciale de date, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Securitatea datelor cu caracter personal

 

               Art. 13. - Structurile/unitătile M.A.I. sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea tehnică si organizatorică adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal, astfel īncāt să prevină accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizată ori alterarea datelor. Īn acest scop, se au īn vedere diferitele caracteristici ale sistemelor de evidentă a datelor cu caracter personal si continutul acestora.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Structurile/unitătile M.A.I. care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a elabora reguli, dacă acestea nu sunt stabilite prin prevederi legale exprese, cu privire la:

a) termenele de stocare a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează;

b) verificările periodice asupra datelor cu caracter personal pentru ca acestea să fie exacte, actuale si complete;

c) stergerea datelor cu caracter personal. (2) Īn lipsa unor prevederi legale exprese care să stabilească regulile prevăzute la alin. (1), structurile/unitătile M.A.I. care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia ca, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, să stabilească aceste reguli, cu avizul Autoritătii nationale de supraveghere acordat īn conditiile legii.

Art. 15. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

               Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 238.

 


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor īn activitătile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitătile Ministerului Administratiei si Internelor īn activitătile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 936

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militarăm grad de Cavaler, cu īnsemn de război

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romāniei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării nationale,

īn semn de recunostintă si apreciere pentru actele exemplare de curaj, spiritul de sacrificiu si competenta profesională dovedite īn timpul participării la Misiunea Uniunii Europene īn Kosovo (EULEX),

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Cavaler, cu īnsemn de război, pentru militari:

1. domnului comisar sef de politie Bărbosu Constantin Corneliu;

2. domnului comisar sef de politie Dinu Marin Cristian-Valentin;

3. domnului comisar sef de politie Plai Simion Cristian-Pavel;

4. domnului comisar sef de politie Tache Ion Petrică;

5. domnului comisar de politie Cristache Ovidiu Doru;

6. domnului comisar de politie Dănilă Neculai Victor;

7. domnului comisar de politie Palade Neculae Marius-lulian;

8. domnului subcomisar de politie Halasanu llie Gabriel;

9. domnului subcomisar de politie Maghiar Dumitru Dumitru-Sorin:

10. domnului subcomisar de politie Nacu Gheorghe Adrian-Ovidiu;

11. domnului subcomisar de politie Panainte Gheorghe Marian;

12. domnului inspector principal de politie Coadă Petrea Petru-Mihăită;

13. domnului inspector principal de politie Nastaca loan Dorin-Paul;

14. domnului inspector principal de politie Tatomir Gheorghe Daniel-Gabriel;

15. domnului inspector de politie Bălan llie Marius;

16. domnului inspector de politie Sutic Valeriu lon-Valeriu;

17. doamnei subinspectorde politie Anastasiu Florian Laura-Cristina.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 920.


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare īn Federatia Rusă, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2009

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare īn Federatia Rusă, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbāla

Presedintele Agentiei Nucleare,

Ion Năstăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 664.

 

ACORD

īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare īn Federatia Rusă

 

Guvernul Romāniei si Guvernul Federatiei Ruse, denumite īn continuare părti,

dorind să coopereze īn domeniul utilizării pasnice a energiei nucleare īn concordantă cu Acordul dintre Republica Populară Romānă si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la dezvoltarea īn continuare a colaborării īn problema folosirii energiei atomice īn scopuri pasnice, semnat la Bucuresti la 19 aprilie 1962,

confirmānd angajamentele celor două părti īn vederea īntăririi regimului de neproliferare a armelor nucleare īn baza Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, semnat la 1 iulie 1968,

dorind să elimine accesibilitatea si utilizarea combustibilului nuclear iradiat īnalt īmbogătit īn Romānia,

ghidate de reglementările Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (denumită īn continuare AIEA),

luānd īn considerare statutul de membru al Romāniei la Uniunea Europeană, inclusiv inter alia la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii folositi īn cele ce urmează sunt interpretati după cum urmează:

a) combustibil nuclear iradiat īnseamnă ansambluri de combustibil iradiat de productie rusească, incluzānd si cele deteriorate si dezasamblate, localizate la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei" situat la Măgurele, Romānia, la data intrării īn vigoare a prezentului acord;

b) operator, accident nuclear si daună nucleară au semnificatiile definite de Conventia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 21 mai 1963.

 

ARTICOLUL 2

 

               Obiectul prezentului acord este transferul combustibilului nuclear iradiat de la reactorul de cercetare din Romānia īn Federatia Rusă, pentru depozitarea tehnologică temporară si

reprocesarea ulterioară si depozitarea finală a deseurilor radioactive, generate īn timpul reprocesării.

 

ARTICOLUL 3

 

               Fiecare parte desemnează un agent executiv pentru implementarea prezentului acord. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare este agentul executiv desemnat de partea romānă. Corporatia de Stat pentru Energia Atomic㠄Rosatom" este agentul executiv desemnat de partea rusă.

               Īn cazul oricărei schimbări a titulaturii sau a atributiilor agentilor executivi, fiecare parte va informa imediat cealaltă parte despre asemenea schimbări, prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Agentii executivi ai părtilor pot īncheia acorduri de implementare īntre ei, care sunt necesare pentru implementarea prezentului acord.


2. Cheltuielile si alte conditii necesare pentru scopul prezentului acord vor fi stabilite prin contracte īntre organizatiile autorizate ale părtilor. Īn scopul transferului combustibilului nuclear iradiat din Romānia īn Federatia Rusă, organizatiile autorizate sunt Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei", din partea romānă, si īntreprinderea Unitară Federală de Stat „Centrul Federal pentru Securitate Nucleară si Radiologică", din partea rusă.

3. Părtile se vor informa reciproc, imediat, prin canale diplomatice, despre orice schimbare īn organizatiile autorizate.

4. Īn caz de neconcordantă a prevederilor acordurilor si contractelor de implementare īntre organizatiile autorizate cu prevederile prezentului acord, se vor aplica prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Transferul combustibilului nuclear iradiat īn Federatia Rusă face obiectul legislatiei Federatiei Ruse īn domeniul utilizării energiei nucleare si al protectiei mediului.

2. Titlul de proprietate asupra combustibilului nuclear iradiat transportat īn Federatia Rusă este transferat Federatiei Ruse īn momentul īn care acesta traversează frontiera Federatiei Ruse si operatorul rus īl acceptă de la operatorul romān prin emiterea raportului de acceptare corespunzător.

3. Operatorii vor fi identificati īn contractele organizatiilor autorizate.

4. Niciun produs care rezultă īn urma reprocesării combustibilului nuclear iradiat, incluzānd uraniu regenerat, plutoniu si deseuri radioactive, nu va fi returnatīn Romānia.

 

ARTICOLUL 6

 

Răspunderea pentru orice daună nucleară, cauzată de un accident nuclear produs īn timpul transportului combustibilului nuclear iradiat din Romānia īn Federatia Rusă, apartine:

1. operatorului romān - īn timpul transportului combustibilului nuclear iradiat din Romānia īn Federatia Rusă, pānă īn momentul transferului combustibilului nuclear iradiat către operatorul rus īn punctul identificat īn contractul organizatiilor autorizate;

2. operatorului rus - īn timpul transportului combustibilului nuclear iradiat din Romānia īn Federatia Rusă, din momentul acceptării combustibilului nuclear iradiat de la operatorul romān īn punctul identificat īn contractul organizatiilor autorizate.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Protectia fizică īn timpul transferului combustibilului nuclear iradiat īn Federatia Rusă va fi asigurată de către părti īn concordantă cu Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptată la Viena la 26 octombrie 1979.

2. Responsabilitatea pentru asigurarea protectiei fizice īn timpul transferului combustibilului nuclear iradiat īn Federatia Rusă va fi transferată de la partea romānă la partea rusă īn punctul mentionat īn contractul organizatiilor autorizate din momentul acceptării combustibilului nuclear iradiat de către operatorul rus.

3. Problemele legale apărute īn timpul transportului combustibilului nuclear iradiat pe teritoriul fiecărei tări, incluzānd si tările de tranzit, vor fi guvernate de legislatia natională a tării respective si de legislatia internatională. Pentru Romānia, acestea vor fi, de asemenea, guvernate de legislatia Comunitătii Europene si Comunitătii Europene a Energiei Atomice.

 

ARTICOLUL 8

 

Partea rusă este de acord cu aplicarea următoarelor conditii asupra combustibilului nuclear iradiat transferat pe teritoriul Federatiei Ruse:

a) măsurile de protectie fizică, de īnregistrare si control, recomandate de către AIEa īn documentul INFCIRC/225/REV.4 „Protectia fizică a materialelor nucleare si a instalatiilor nucleare", asa cum a fost modificat, vor fi asigurate īn ceea ce priveste combustibilul nuclear iradiat;

b) combustibilul nuclear iradiat transferat īn Federatia Rusă īn cadrul prezentului acord si orice material nuclear rezultat din acesta nu vor fi folosite pentru nicio armă nucleară, dispozitiv nuclear exploziv sau pentru cercetarea ori dezvoltarea oricărei arme nucleare, dispozitiv nuclear exploziv sau pentru orice alt scop militar.

 

ARTICOLUL 9

 

               Aspectele privind repartizarea drepturilor si protectia drepturilor de proprietate intelectuală create īn cursul activitătii si al prestării de servicii īn cadrul prezentului acord vor fi reglementate īn conformitate cu termenii si conditiile din contractele īncheiate de către organizatiile autorizate ale părtilor īn conformitate cu legislatia īn vigoare a statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Īn cadrul prezentului acord, părtile nu vor schimba informatii care constituie secret de stat īn Romānia sau Federatia Rusă.

2. Părtile vor lua măsurile necesare īn conformitate cu legislatia lor natională pentru a proteja schimbul si securitatea, precum si confidentialitatea informatiilor privind data de trecere a frontierelor de stat pentru transportul planificat al combustibilului nuclear iradiat.

3. Orice informatii transmise īn concordantă cu prezentul acord sau create ca rezultat al implementării acestuia, considerate de oricare dintre părti ca fiind de natură confidentială, vor fi definite si marcate īntr-un mod clar si vor fi protejate īn conformitate cu legislatia relevantă a statelor părtilor.

4. Informatiile transmise īn concordantă cu prezentul acord vor fi folosite numai pentru scopul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

 

               Orice dispută legată de interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionată prin consultări īntre părti.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Prezentul acord intră īn vigoare la data ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părtile comunică faptul că au fost īndeplinite toate procedurile legale interne, necesare pentru intrarea īn vigoare a prezentului acord. Prezentul acord rămāne īn vigoare pentru 10 ani. Efectele acestuia vor fi extinse īn mod automat pentru perioade consecutive de cāte 2 ani, dacă una dintre părti nu informează cealaltă parte, prin canale diplomatice, cu cel putin 9 luni īnainte de expirarea perioadei de valabilitate, despre intentia de a denunta prezentul acord.

2. Prezentul acord poate fi modificat īn orice moment, cu acordul scris al părtilor. Modificările vor intra īn vigoare īn concordantă cu procedurile stabilite la alin. 1.

3. Transferul combustibilului nuclear iradiat īn Federatia Rusă care a fost initiat, dar nu a fost finalizat la expirarea prezentului acord va continua pānă la finalizare īn conformitate cu termenii prezentului acord.

 

Īncheiat la Bucuresti la 19 februarie 2009, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romānă, rusă si engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de orice divergentă de interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Vajda Borbāla

Pentru Guvernul Federatiei Ruse

Sergey Kirienko


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate īn mod legal īn alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărāre stabileste punctele de informare despre produse, precum si mecanismul de furnizare a informatiilor conform art. 9, 10 si, respectiv, 12 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate īn mod legal īn alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, denumit īn continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Punctele de informare despre produse se organizează la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, Biroul Romān de Metrologie Legală, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei pentru produsele din aria proprie de responsabilitate.

(2) Ministerul Economiei este punct de informare despre produse pentru categoriile de produse din aria proprie de responsabilitate, precum si pentru categoriile de produse din aria de responsabilitate a autoritătilor competente, altele decāt cele prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) transmit Ministerului Economiei datele de identificare ale punctelor de informare despre produse īn termen de două zile lucrătoare de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

(4) Īn cazul īn care intervin modificări ale datelor de identificare prevăzute la alin. (3), autoritătile prevăzute la alin. (1) le notifică Ministerului Economiei īn termen de două zile lucrătoare.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene si celorlalte state membre lista punctelor de informare despre produse.

(2) Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene raportul anual prevăzut la art. 12 din Regulament.

Art. 4. - (1) Ministerul Economiei, īn calitate de punct de informare despre produse, primeste solicitările de informatii de la operatorii economici si/sau autoritătile competente din alte state membre, īn conformitate cu prevederile art. 10 din Regulament.

(2) Ministerul Economiei transmite autoritătilor competente, altele decāt cele prevăzute la art. 2 alin. (1), solicitările de informatii primite conform alin. (1), īn termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora.

(3) Autoritătile competente prevăzute la alin. (2) transmit Ministerului Economiei răspunsul la solicitările de informatii īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Art. 5. - Autoritătile prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2) transmit Ministerului Economiei anual, pānă la sfārsitul lunii mai, īncepānd cu anul 2010, informatiile prevăzute la art. 12 din Regulament.

*

Prezenta hotărāre creează cadrul normativ pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate īn mod legal īn alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbāla

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 681.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national de coordonare a activitătii Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si a Secretariatului tehnic permanent

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2008,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului national de coordonare a activitătii Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si a Secretariatului tehnic permanent, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare

si Reglementare īn Comunicatii,

Cătălin Marius Marinescu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 682.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comitetului national de coordonare a activitătii Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si a Secretariatului tehnic permanent

 

Art. 1. - Comitetul national de coordonare a activitătii Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă (SNUAU), denumit īn continuare Comitet, se organizează si functionează ca organism interinstitutional fără personalitate juridică, sub autoritatea Guvernului Romāniei.

Art. 2. - Comitetul are următoarea componentă:

a) presedinte - ministrul comunicatiilor si societătii informationale;

b) vicepresedinte - directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

c) membri - la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Sănătătii, precum si unul dintre vicepresedintii Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare īn Comunicatii.

Art. 3. - Comitetul īndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează si adoptă politica si strategia privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU, precum si a serviciului de urgentă 112 īn Romānia;

b) coordonează la nivel national, īn mod unitar, actiunile tuturor organismelor implicate īn functionarea SNUAU potrivit cerintelor europene īn domeniu;

c) dispune măsuri privind elaborarea politicii si strategiei īn domeniu, asigurānd alinierea la cerintele europene;

d) analizează si aprobă solutii tehnice si operationale, īnsotite de planurile de măsuri, privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU;

e) examinează modul īn care sunt duse la īndeplinire obligatiile organismelor implicate īn functionarea SNUAU, stabilite prin legislatia īn vigoare, si face recomandări privind solutionarea deficientelor;

f) este informat cu privire la stadiul implementării măsurilor adoptate;

g) solicită organismelor implicate īn functionarea SNUAU rapoarte privind stadiul implementării măsurilor adoptate de Comitet;

h) dispune efectuarea de analize/evaluări tehnice si operationale privind stadiul implementării măsurilor adoptate;

i) analizează periodic progresele īnregistrate īn atingerea obiectivelor stabilite prin documentele adoptate si propune solutii;

j) face propuneri privind reducerea numărului de apeluri abuzive si a alertărilor false către serviciul de urgentă 112;

k) examinează rezultatele implementării Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă;

l) urmăreste modul de aplicare a prevederilor protocoalelor (metodologiilor) de cooperare īncheiate īntre administratorul SNUAU si structurile autoritătilor administratiei publice care subordonează activitatea agentiilor specializate de interventie;

m) avizează cererile administratorului SNUAU pentru a īncheia conventii si protocoale de colaborare cu organizatii neguvernamentale, societăti comerciale si cu alte servicii publice care pot contribui la functionarea SNUAU;

n) stabileste participarea, īn calitate de invitati la sedintele Comitetului, a reprezentantilor furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ai societătii civile, ai autoritătilor si institutiilor publice cu responsabilităti īn domeniu;

o) nominalizează si aprobă membrii Secretariatului tehnic permanent la propunerea institutiilor reprezentate īn cadrul Comitetului;

p) supune aprobării Guvernului Regulamentul de organizare, functionare si atributiile Comitetului, precum si ale Secretariatului tehnic permanent, precum si propunerile de modificare a acestuia potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2008;

q) avizează proiectul de buget al SNUAU;

r) stabileste responsabilitătile personalului de operare si regulamentul de operare a SNUAU.

Art. 4. - Presedintele Comitetului īndeplineste următoarele atributii principale:

a) convoacă si conduce sedintele Comitetului;

b) aprobă proiectul ordinii de zi a sedintei, lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participantilor la sedintă, precum si lista invitatilor;

c) aprobă, după caz, publicarea pe pagina web dedicată SNUAU/Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale a documentelor adoptate īn cadrul Comitetului;

d) semnează corespondenta, hotărārile Comitetului si procesele-verbale ale sedintelor.

Art. 5. - (1) Ca organism de lucru al Comitetului se īnfiintează Secretariatul tehnic permanent.

(2) Secretariatul tehnic permanent este compus din:

a) seful structurii de profil a administratorului SNUAU, care īndeplineste functia de sef al Secretariatului tehnic permanent;

b) un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, din cadrul Directiei pentru politici si programe īn domeniul comunicatiilor, afaceri europene si relatii internationale;

c) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare īn Comunicatii;

d) 3 specialisti din domeniul operational si tehnic ai administratorului SNUAU;

e) 6 specialisti din domeniul operational ai agentiilor de interventie subordonate Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Sănătătii.

(3) Membrii Secretariatului tehnic permanent sunt nominalizati prin hotărāre a Comitetului īn baza propunerilor formulate de către conducătorii institutiilor reprezentate īn cadrul acestuia.

Art. 6. - Secretariatul tehnic permanent īndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează, centralizează si transmite Comitetului propuneri privind operarea, functionarea si dezvoltarea SNUAU;

b) asigură pregătirea logistică a sedintelor Comitetului;

c) transmite invitatiile la sedintele Comitetului;

d) pregăteste documentele ce urmează să fie transmise tuturor participantilor la sedintă, lista invitatilor, precum si proiectul ordinii de zi a sedintei;

e) publică pe pagina web dedicată SNUAU ordinea de zi a sedintelor si procesele-verbale ale acestora;

f) poate furniza membrilor Comitetului, pānă īn preziua sedintei, alte informatii relevante cu privire la ordinea de zi, astfel īncāt acestia să aibă la dispozitie cele mai recente informatii cu privire la subiectele aflate pe agendă;

g) actualizează permanent pagina web dedicată SNUAU;

h) īntocmeste procesul-verbal al sedintelor Comitetului si transmite forma finală a acestuia, semnată de presedinte, tuturor membrilor, precum si celor interesati, īn termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a avut loc sedinta;

i) monitorizează implementarea hotărārilor Comitetului si asigură schimbul de informatii referitor la acestea īntre părtile implicate;

j) constituie un registru special de evidentă a hotărārilor Comitetului;

k) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comitetului.

Art. 7. - (1) Comitetul īsi desfăsoară activitatea īn cadrul sedintelor ordinare si al sedintelor extraordinare.

(2) Sedintele ordinare se desfăsoară semestrial si sunt convocate de către presedintele Comitetului.

(3) Sedintele extraordinare ale Comitetului se pot organiza la solicitarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a oricărui membru titular.

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor membrilor la sedintele ordinare ale Comitetului se fac īn scris de către Secretariatul tehnic permanent, cu cel putin 10 zile lucrătoare īnainte de data desfăsurării sedintei.

(2) Convocarea si transmiterea invitatiilor membrilor la sedintele extraordinare ale Comitetului se fac cu cel putin 7 zile lucrătoare īnainte de data sedintei, de către Secretariatul tehnic permanent.

(3) Invitatiile la sedintele Comitetului cuprind īn mod obligatoriu ziua, ora, locul desfăsurării si proiectul ordinii de zi, precum si adresa site-ului care contine informatii si documente privind sedinta respectivă.

(4) Ordinea de zi a sedintei Comitetului si materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participantilor, cu cel putin 7 zile lucrătoare īnainte de data stabilită pentru sedintă, īn cazul sedintelor ordinare, si cu cel putin 5 zile lucrătoare, īn cazul sedintelor extraordinare.

(5) La īnceputul fiecărei sedinte se adoptă ordinea de zi a sedintei respective.

(6) La sedintele Comitetului pot participa membrii titulari sau īnlocuitorii acestora desemnati de conducerea institutiilor reprezentate īn Comitet, precum si reprezentanti ai entitătilor prevăzute la art. 11.

Art. 9. - (1) La cererea membrilor Comitetului, ordinea de zi poate fi completată si cu alte teme decāt cele comunicate initial, cu conditia transmiterii documentelor respective, īn scris, Secretariatului tehnic permanent al Comitetului, cu 5 zile lucrătoare īnaintea datei sedintei, īn cazul sedintelor ordinare, si cu 3 zile lucrătoare īnaintea datei sedintei, īn cazul sedintelor extraordinare. Decizia asupra completării ordinii de zi revine presedintelui Comitetului.

(2) La sfārsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare a Comitetului.

Art. 10. - (1) Sedintele Comitetului se pot desfăsura numai īn prezenta tuturor membrilor acestuia.

(2) Īn cazul nerespectării prevederilor alin. (1), sedinta se amānă, urmānd să fie convocată o nouă sedintă īn termen de 5 zile. Sedinta convocată īn urma unei amānări se desfăsoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 11. - īn functie de problematica supusă dezbaterii Comitetului, la sedinte pot participa, īn calitate de invitati, reprezentanti ai furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ai societătii civile, ai autoritătilor si institutiilor publice cu responsabilităti īn domeniu.

Art. 12. - (1) Īn exercitarea atributiilor ce īi revin, Comitetul adoptă hotărāri prin consens.

(2) Hotărārile adoptate se comunică, de drept, membrilor Comitetului, institutiilor si organizatiilor mentionate īn textul hotărārilor, de către Secretariatul tehnic permanent, după semnarea lor de către presedinte si sunt obligatorii.

(3) Procesele-verbale si hotărārile Comitetului se publică pe site-ul dedicat SNUAU.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti nr. 2.550/2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

īn conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti aflat īn coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) Īn cazul īn care īn executie se īnregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti va efectua cheltuieli īn functie de realizarea veniturilor, cu īncadrarea īn indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - ICI Bucuresti duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 467.

 

ANEXA 1)

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ĪN INFORMATICĂ- ICI BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

A

0

1

VENITURI TOTALE, din care:

01

17.085

I. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

02

17.055

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

7.781

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

9.248

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

26

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

08

16.363

1.Cheltuieli de exploatare -total, din care:

09

16.359

a) bunuri si servicii

10

1.988

b) cheltuieli de personal, din care:

11

10.438

- cheltuileli cu salarii

12

7.650

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

115

- drepturile salariale ale directorului(general)

14

105

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1.577

- contributiile de asigurări de somaj

16

38

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

398

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

21

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

65

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

19

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal din care:

22

670

- tichete de masă

23

370

- deplasări, detasări

24

200

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

3.500

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

153

- tichete de cresă

30

-

- tichete cadou

31

97

h) Alte cheltuieli

32

250

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

4

- cheltuieli pivind dobānzile

34

4

- alte cheltuieli financiare

35

 

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

722

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

116

V. REZULTATUL NET

39

606

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

606

a) pentru cointeresarea personalului

42

121

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

364

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

121

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

1.215

1.Surse proprii

46

1.115

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

-

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

-interne

49

 

-externe

50

 

4, Alte surse

51

100

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

1.215

1. Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

53

1.215

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

-interne

55

 

-externe

56

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

17.085

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

16.363

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)

59

722

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

189

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

103

5. Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut

62

3,28

6. Cāstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare

63

2,97

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd58*100)

64

4,41

9. Rata rentabilitătii financiare rd39*100/capital propriu

65

2,75

10. Păti restante

66

-

11. Creante de īncasat

67

700

 

*) Veniturile programate in anul 2009 din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 5.389 mii lei, īncheiate pānă la data de 10.04.2009, iar cele realizate din contracte īncheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt īn sumă de 922 mii lei.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.