MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 403/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 403            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 15 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

228. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

926. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

229. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

927. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

231. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab"

 

929. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate'publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab"

 

232. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

930. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

233. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

931. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

239. - Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

937. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

240. - Lege pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

938. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            658. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", km 0+000 - km 21 +861, judetul Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            692. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            410. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale STANDARD ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 228.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 926.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 229.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 927.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 25 februarie 2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 9 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 231.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab" si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 929.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 18 septembrie 2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 930.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 211 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 15 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 233.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 931.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -Articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Cuantumul indemnizatiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 937.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) urmează cursurile de zi ale învătământului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fără întrerupere. Sunt exceptate de la această obligatie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 938.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", km 0+000 - km 21+861, judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", km 0+000 - km 21+861, judetul Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 16 martie 2009, cu modificările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", km 0+000 - km 21+861, judetul Constanta, cu suma globală estimată de 11.382 mii lei, alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", în conformitate cu dispozitiile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru platajustei despăgubiri în termen de 10 de zile de la data aducerii la cunostinta publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", km 0+000 - km 21+861, judetul Constanta

 

Nr. crt.

Judetul

 

 

Unitatea

administrativ- teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata

terenului

Suprafata constructiilor

(m2)

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata

rezultată

din acte (m2)

Suprafata rezultată din

măsurători

(necesară de expropriat)

(m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

396

CONSTANTA

CONSTANTA

108956

3775

743

 

STOIAN CLAUDIU

397

CONSTANTA

CONSTANTA

108994/2

3775

986

 

RADU GABRIELA RADU DUMITRU

398

CONSTANTA

CONSTANTA

109228/1

11946

1247

 

TONE MARIN

399

CONSTANTA

CONSTANTA

109226/2

8255

1543

 

STOIAN ELENA STOIAN FLORIN TUIU MONICA

400

CONSTANTA

CONSTANTA

109174/2

8255

1634

 

STOIAN LEONAS STEFAN ANDREI MĂRIA  PETRICĂ FELICIA

401

CONSTANTA

CONSTANTA

109139/2

8255

1721

 

STOIAN MĂRIA

402

CONSTANTA

CONSTANTA

109152/2

8255

1680

 

MATEI STELIANA

403

CONSTANTA

CONSTANTA

109604/2

28000

478

 

STOIAN FLORIN

404

CONSTANTA

CONSTANTA

109663/2

30080

27395

 

COSTEA ELENA, COSTEA NICOLETA FLORENTINA, COSTEA CARMEN COSTEA DANIEL

405

CONSTANTA

CONSTANTA

108925/2

22824

305

 

SC DACOREXTRADING SRL

406

CONSTANTA

CONSTANTA

108967

25000

62

 

TINCU ADRIAN ILIUTĂ

407

CONSTANTA

CONSTANTA

109133

16000

97

 

PLOPEANU AURELIA

408

CONSTANTA

CONSTANTA

109146

16000

120

 

BADEA VASILE

409

CONSTANTA

CONSTANTA

109129

16000

129

 

BADEA Ml HAI

410

CONSTANTA

CONSTANTA

108929/1

17208

174

 

MORĂRESCU MARIN

411

CONSTANTA

CONSTANTA

109609/2

12248

6048

 

PLOPEANU GHEORGHE PLOPEANUIORDAN PLOPEANU DUMITRU COSMA PAULINA MURARESCU ELENA PLOPEANU MĂRIA

412

CONSTANTA

CONSTANTA

109615/1

9620

9471

 

VOICU MARTA ZAGANEANUALEXE ZAGANEANU ION ZAGANEANUANA ZAGANEANU PARASCHIVA

413

CONSTANTA

CONSTANTA

109132

14400

3269

 

TINCU ANTON TINCU ELENA

414

CONSTANTA

CONSTANTA

108931/2

9776

109

 

BĂDULESCU ALEXANDRINA PICU ELONICA ILINCA STEFAN ILINCAÂLEXANDRU ILINCA ELENA

415

CONSTANTA

CONSTANTA

108934/1

3050

370

 

ZAMFIRESCU ALEXANDRA

416

CONSTANTA

CONSTANTA

108947/2

8060

1178

 

POPESCU ADELA GHEORGHEANA MUNTEANU DUMITRA PLOPEANU FLOREA

417

CONSTANTA

CONSTANTA

108933/2

11844

1792

 

BURGHELEA ALEXANDRU

418

CONSTANTA

CONSTANTA

108928/2

9604

1402

 

TERENTE VALENTINA CONSTANTINESCU ELENA EXARIUANICA

419

CONSTANTA

CONSTANTA

108930/2

9700

1409

 

TERENTE I.VALERE

420

CONSTANTA

CONSTANTA

109123

23176

3515

 

TINCU OCTAVIA TINCU ION

421

CONSTANTA

CONSTANTA

109201

3841

648

 

STOIAN CLAUDIU

422

CONSTANTA

CONSTANTA

109474

3841

657

 

TINCU OCTAVIA

423

CONSTANTA

CONSTANTA

108922/2

16370

2891

 

VULPESCU MĂRIA

424

CONSTANTA

CONSTANTA

109237

2637,5

459

 

STOIAN FLORIN STOIAN GEORGIANA

425

CONSTANTA

CONSTANTA

108920/2

14593

2512

 

CIOFU MIHAI

426

CONSTANTA

CONSTANTA

108988/2

17918

3053

 

EXARIUANICA

427

CONSTANTA

CONSTANTA

108937/2

15520

2665

 

POPESCU VASILE


0

1

2

3

4

5

6

7

428

CONSTANTA

CONSTANTA

109172/2

10000

1729

 

POPESCU VASILE

429

CONSTANTA

CONSTANTA

108932/2

3060

531

 

SĂLCEANU TRAIAN

430

CONSTANTA

CONSTANTA

108987/2

7700

1328

 

TONE MARIN

431

CONSTANTA

CONSTANTA

109158

5193,33

839

 

TINCU OCTAVIA TINCU ION

432

CONSTANTA

CONSTANTA

109176

9860

1442

 

COSTACHE CIPRIAN

433

CONSTANTA

CONSTANTA

109163/2

3826

555

 

SFETCU IOANA

434

CONSTANTA

CONSTANTA

108952

9370

1186

 

STOIAN CLAUDIU

435

CONSTANTA

CONSTANTA

108921/2

4000

33

 

RUSU ILEANA PETRACHE DOINA RUSU MELUTA RUSU GHEORGHE

436

CONSTANTA

CONSTANTA

108948/2

5300

418

 

TALABĂTUDOR

437

CONSTANTA

CONSTANTA

109210/2

4400

467

 

TALABĂ STEFAN

438

CONSTANTA

CONSTANTA

109151/2

4400

469

 

TALABĂ GHEORGHE

439

CONSTANTA

CONSTANTA

109224/2

4400

469

 

TALABĂ AUREL

440

CONSTANTA

CONSTANTA

109460

10300

1317

 

DUMITRU VASILE DUMITRU ELENA

441

CONSTANTA

CONSTANTA

108843/2

5000

770

 

STOICA ION

442

CONSTANTA

CONSTANTA

108950

5000

508

 

SIMIONESCU PETREA

443

CONSTANTA

CONSTANTA

108965

5400

10

 

MEGANECULAE MEGATUDORA

444

CONSTANTA

CONSTANTA

108749

5000

669

 

COVALIU DOXIA

445

CONSTANTA

CONSTANTA

108969

5000

908

 

CALNEGRU MIRCEA CALNEGRU PARASCOVIA

446

CONSTANTA

CONSTANTA

109008

5000

348

 

TOPOLEANU ION RĂCEALĂ IOANA SECELEANU VICTORIA

447

CONSTANTA

CONSTANTA

109487

2500

2500

 

SC PONTUS 2000 SRL

448

CONSTANTA

CONSTANTA

109476

2500

2500

 

SCBURCEASRL

449

CONSTANTA

CONSTANTA

109155

5000

5000

 

SIMION SOFIA

450

CONSTANTA

CONSTANTA

109204/2

5000

4653

 

BOGDAN FLOAREA

451

CONSTANTA

CONSTANTA

108960

30000

1259

 

SCURTU ALINA LOREDANA SCURTU MARIAN

452

CONSTANTA

CUMPĂNA

13635/2

80000

19707

 

TOMAT NICOLAE

453

CONSTANTA

CUMPĂNA

13622/2

17200

4124

 

TOMAT NICOLAE

454

CONSTANTA

CUMPĂNA

13476

41750

2711

 

PROZOROV MĂRIA

455

CONSTANTA

CUMPĂNA

13523/2

9000

190

 

MIRON DORIN

456

CONSTANTA

CUMPĂNA

13467

10000

209

 

TĂNASE GHEORGHE TĂNASE PARASCHIVA

457

CONSTANTA

CUMPĂNA

13432

10000

56

 

SOARE MARIN

458

CONSTANTA

CUMPĂNA

13520/2

8000

13

 

TUTUIANU MARIAN

459

CONSTANTA

CUMPĂNA

13509

2500

50

 

TIMOFTEVASILICA TI MOFTE ALEXANDRU


0

1

2

3

4

5

6

7

460

CONSTANTA

CUMPĂNA

13600/2

8600

2050

 

GUNI ELENA DOBRE TINCA COSMACECILIA OPRISAN MARIANA

461

CONSTANTA

CUMPĂNA

13631

13000

3134

 

CIOBANU VIOREL CIOBANU AURICA

462

CONSTANTA

CUMPĂNA

13597/2

17200

4100

 

BONDREANU MĂRIA DINCAION

463

CONSTANTA

AGIGEA

13840

14767

1382

 

IBADULAMETIN IBADULAFERHAN

464

CONSTANTA

AGIGEA

13988

7500

478

 

MAZILU DANIEL MAZILU MIRELA MOTI MIRELA

465

CONSTANTA

AGIGEA

14025

490

266

 

GRAUR LIVIU VASILE GRAUR CATALINA-DANIELA

466

CONSTANTA

AGIGEA

14000

490

14

 

PETCU RELU PETCU LENUTA

467

CONSTANTA

AGIGEA

13993

4262

375

 

MAZILU DANIEL, MAZILU MIRELA MOTI MIRELA IVAN MIHAELA, IVAN TRAIAN BARBU LIVIA, BARBU CONSTANTIN GELU SURDU MĂRIA, SURDU GAVRILA MAZILU ION, MAZILU VICTORIA DORINA BORCEA MIRELA, BORCEA LIVIU MOTI SILVIU, MOTI LAVINIA HAHLOSCHI JEAN MIREAVASILICA, MIREA ELENA TEODORA MITRAN RODICA, MITRAN MARIAN ENUC FLORIN TOMA SORIN, TOMA DOBRESCU VIORICA MISU DANIEL IANCU VELISAN BEITULA, VELISAN SENIA TIMU IANCU CIUPERCA LAURENTIU CRISTIAN CIUPERCA INGRID LOREDANA IANE STERE, IANE MĂRIA STAN ADRIAN OHOTA FLORENTINA CORAVU BOGDAN PETRE DRAGOI MĂRIA, DRAGOI MARIN NURLABEINUR, NURLAENISE BURMAMBET NAGIE NICOLAGEORGE, NICOLAMARIOARA VULPE MIHAI, VULPE NICOLETA COSTEAMUBERA,  OSTEAGHEORGHE CIOBANU NICOLAE DANIEL MIHAITA CORNEL, MIHAITA FLORENTINA PINZARU ROMULUS, PINZARU ALINA-MIRABELA GHEORGHE LUCIAN, GHEORGHE CARMEN TUDORACHE DANIEL COSTINEL, TUDORACHE NICOLETA ANASTASE MĂRIA PETCU RELU, PETCU LENUTA IORGA MARIAN, IORGAROXANA APREDOAEI MIHAI, APREDOAEI DORINA RODICA GRAUR LIVIU-VASILE IOMER SIBEL, IOMER ERDAL


0

1

2

3

4

5

6

7

468

CONSTANTA

AGIGEA

13986

490

125

 

ANASTASE MĂRIA

469

CONSTANTA

AGIGEA

13984

490

425

 

ANASTASE MĂRIA

470

CONSTANTA

AGIGEA

14005

490

465

 

MISU DANIEL IANCU

471

CONSTANTA

AGIGEA

14055

490

227

 

COSTEAMUBERA COSTEAGHEORGHE

472

CONSTANTA

AGIGEA

14023

490

12

 

TIMU IANCU

473

CONSTANTA

AGIGEA

14846/2

10300

1109

 

LEU CONSTANTIN LEU ELENA

474

CONSTANTA

AGIGEA

14149

2961

287

 

ABDULAMECHIFIRE PĂDURARU DANIEL EUGEN MUSTAFA REYHAN PAMFIL CAMELIA PAMFILGHEORGHE PAMFIL MIRELA PETRE ALEXANDRU PETRE RALUCA

475

CONSTANTA

AGIGEA

14144

440

56

 

PĂDURARU DANIEL EUGEN

476

CONSTANTA

AGIGEA

14145

440

417

 

ABDULAMECHIFIRE

477

CONSTANTA

AGIGEA

14016

440

440

 

ABDULAMECHIFIRE

478

CONSTANTA

AGIGEA

14401

10000

988

 

BARAC CONSTANTIN BARAC STANCA DONTU TUDORA BARAC IOAN BARAC STEFAN

479

CONSTANTA

AGIGEA

13811

405

3

 

STERE VIORICA STERE MARIAN

480

CONSTANTA

AGIGEA

14345

267

227

 

NITA STEFANA

481

CONSTANTA

AGIGEA

14343

284

170

 

DINUT PETRISOR

482

CONSTANTA

AGIGEA

14353

500

120

 

NITA STEFANA

483

CONSTANTA

AGIGEA

14341

500

6

 

ROSU MIHĂITĂ CRISTIAN

484

CONSTANTA

AGIGEA

14332

500

242

 

NITĂ STEFANA DINUT PETRISOR

485

CONSTANTA

AGIGEA

14348

10000

1882

 

CHIRIAC STEFAN CHIRIAC SULTANA PRODAN VALERIU PRODAN LIVIOARA

486

CONSTANTA

AGIGEA

14754

297

15

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

487

CONSTANTA

AGIGEA

14743

297

132

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

488

CONSTANTA

AGIGEA

14761

297

254

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

489

CONSTANTA

AGIGEA

14395

297

297

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

490

CONSTANTA

AGIGEA

14399

297

297

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

491

CONSTANTA

AGIGEA

14397

297

297

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

492

CONSTANTA

AGIGEA

14390

297

297

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN

493

CONSTANTA

AGIGEA

14494

297

297

 

VADINEANU NICOLETA VADINEANU IULIAN


0

1

2

3

4

5

6

7

494

CONSTANTA

AGIGEA

14392

315

315

 

VĂDINEANU NICOLETA VĂDINEANU IULIAN

495

CONSTANTA

AGIGEA

14745

297

107

 

VĂDINEANU NICOLETA VĂDINEANU IULIAN

496

CONSTANTA

AGIGEA

14848

297

269

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

497

CONSTANTA

AGIGEA

14755

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

498

CONSTANTA

AGIGEA

14756

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

499

CONSTANTA

AGIGEA

14751

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

500

CONSTANTA

AGIGEA

14758

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

501

CONSTANTA

AGIGEA

14752

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

502

CONSTANTA

AGIGEA

14746

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

503

CONSTANTA

AGIGEA

14750

297

297

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

504

CONSTANTA

AGIGEA

14757

334

334

 

BUCUREANUANCA BUCUREANU MIRCEAPETRE

505

CONSTANTA

AGIGEA

14842

500

325

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

506

CONSTANTA

AGIGEA

14844

500

384

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

507

CONSTANTA

AGIGEA

14169

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

508

CONSTANTA

AGIGEA

14164

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

509

CONSTANTA

AGIGEA

13998

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

510

CONSTANTA

AGIGEA

13927

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

511

CONSTANTA

AGIGEA

13983

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

512

CONSTANTA

AGIGEA

14268

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

513

CONSTANTA

AGIGEA

14158

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

514

CONSTANTA

AGIGEA

14162

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

515

CONSTANTA

AGIGEA

14269

500

500

 

GALASANU ILIA, GALASANU SVETLANA

 

 

Total suprafată expropriată (m2):

165.929,00

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009

 

Văzând Referatul Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. I.B. 5.527 din 2 iunie 2009, având în vedere prevederile:

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 636/2009 privind modificarea si completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor art. 851 din titlul XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se completează cu medicamentele de uz uman prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală strategii si politica medicamentului, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm" - S.A. Bucuresti, precum si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 692.

 

ANEXĂ

 

CATALOGUL NATIONAL

al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Cod CIM

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentratie/ UT.

Firma detinătoare

de APP

Tara

DCI/Denumire generică

Ambalaj al UT.

Grupa terapeutică

Pret producător

maximal fără TVA

Pret cu ridicata maximal fără TVA

Pret cu amănuntul

maximal cu TVA 9%

Statut

Stare

Declarat

ANM

W51622001

ORFADIN 2 mg

CAPS.

2 mg

SWEDISH ORPHAN INTERNATI­ONAL AB

SUEDIA

NITISINONUM

Cutie x 1 flacon din PEID x 60 capsule (18 luni)

A16AX04

3.278,93

3.308,93

3.644,89

MO

 

 

W51627001

ORFADIN 5 mg

CAPS.

5 mg

SWEDISH ORPHAN INTERNATI­ONAL AB

SUEDIA

NITISINONUM

Cutie x 1 flacon din PEID x 60 capsule (18 luni)

A16AX04

6.557,86

6.587,86

7.218,93

MO

 

 

W51629001

ORFADIN 10 mg

CAPS.

10 mg

SWEDISH ORPHAN INTERNATI­ONAL AB

SUEDIA

NITISINONUM

Cutie x 1 flacon din PEID x 60 capsule (18 luni)

A16AX04

11.993,36

12.023,36

13.143,63

MO

 

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale STANDARD ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 mai 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale STANDARD ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială STANDARD ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, se. 2, et. 6, ap. 58, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/3436/16.03.2009, cod unic de înregistrare 25288961/16.03.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 410.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.