MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 396/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 396            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 11 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

213. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

889. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

215. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

 

891. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri în domeniul bugetar

 

216. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor masuri financiare pe anul 2007

 

892. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007

 

217. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale

 

893. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea fn aplicare a sanctiunilor internationale

 

218. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

894. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

219. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

895. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

220. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

896. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

221. - Lege privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

897. - Decret pentru promulgarea Legii privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            650. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            29. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145 din 4 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 213.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 889.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (1) nu se includ finantările rambursabile pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, si tragerile din aceste finantări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, care functionează în coordonarea primului-ministru, si bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, care functionează în coordonarea viceprim-ministrului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetară.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 891.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133 din 19 noiembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 20 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 216.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 892.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritătile si institutiile publice din România, în domeniul lor de competentă, au obligatia de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevăzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă.”

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 6

Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Apărare a Tării

Periodic, dar nu mai putin de o dată pe an, primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Apărare a Tării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale.”

3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sanctiunilor internationale se înfiintează Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comert Exterior din subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Băncii Nationale a României, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor.”

4. La articolul 17, alineatele (1) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de către autoritătile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de către autoritătile de supraveghere prudentială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei în vigoare în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului.

(6) Autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1), precum si autoritătile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, reglementări specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sanctiunilor internationale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportării tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei în domeniul spălării banilor si/sau finantării actelor de terorism aplică măsurile de cunoastere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entităti desemnate ori dacă operatiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonante de urgentă.

(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementări specifice ale autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) si (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicită avizul Consiliului.”

Art. II. - Reglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) si la art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 217.

 

PREsEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea

în aplicare a sanctiunilor internationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 893.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 8, 9 si 16 se modifică si vor avea următorul cuprins:

«8. autogara - spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite plecarea si sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum si conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate în asteptare;

9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public. în conditiile în care în interiorul unei localităti există două sau mai multe puncte de plecare sau de destinatie, după caz, localitatea respectivă va fi considerată cap de traseu;

16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea capului de traseu de destinatie, revine la capul de traseu de plecare, în cadrul aceleiasi operatiuni de transport de persoane;».”

2. La articolul I punctul 2, punctul 161 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ 161. declaratie pentru transportul international de persoane - act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic international;”.

3. La articolul I punctul 3, punctele 18 si 34 ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„18. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, autogările, statiile publice si capetele de traseu aflate pe un traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile;

34. program de transport interjudetean - program întocmit si aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, autogările, statiile publice, numărul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;”.

4. La articolul I, punctul 5 se abrogă.

5. La articolul I punctul 6, punctul 40 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare si capul de traseu de destinatie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale. In functie de amplasarea capetelor de traseu si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale. Traseele dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul public rutier de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale. Traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localităti sunt trasee interjudetene, cu exceptia traseelor dintre municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov, care sunt trasee locale. Traseele dintre aceleasi două capete de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;”.

6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 461, cu următorul cuprins:

«461. - transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, efectuat în interiorul unei localităti, precum si în limitele unei asociatii intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este considerat transport local;»“.

7. La articolul I, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 62, cu următorul cuprins:

„62. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

«48. transport rutier interjudetean - transport rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare si capul de traseu de destinatie, situate pe teritoriul a două judete diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judete; în sensul prezentei ordonante de urgentă, transportul rutier dintre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean, cu exceptia transportului dintre municipiul Bucuresti si localitătile judetului Ilfov, care este considerat transport local;»“.

8. La articolul I punctul 8, literele a) si e) ale punctului 1 si litera a) a punctului 2 ale articolului 12 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) este o activitate care asigură desfăsurarea activitătilor principale ale întreprinderii;

e) vehiculele utilizate de întreprindere pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajati ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz;

a) este o activitate care asigură desfăsurarea activitătilor principale ale întreprinderii;”.

9. La articolul I punctul 9, articolul 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) În cazul unei operatiuni de transport combinat, dacă transportul de pe segmentul rutier initial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile detine si utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.

(2) Dacă transportul de pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier initial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile detine si utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua transportul pe segmentul rutier final.”

10. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Operatiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în conditiile prevăzute de legislatia natională si comunitară.”

11. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191. Articolul 29 se abrogă.”

12. La articolul I, punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„23. La articolul 34, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(4) Programul de transport judetean se întocmeste si se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean respectiv, iar programele de transport interjudetene se întocmesc si se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română în corelare cu programele de transport judetene aprobate.»“

13. La articolul I punctul 24, alineatul (5) al articolului 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Programele de transport judetene sau interjudetene pot fi modificate cel mult o dată pe an.”

14. La articolul I punctul 25, alineatele (1) si (3) ale articolului 342 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 342. - (1) Licenta de traseu contine traseul, precum si numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulatie pentru traseele interjudetene sau caietul de sarcini pentru traseele judetene.

(3) In transportul rutier de persoane în trafic judetean, interjudetean sau international se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului.”

15. La articolul I punctul 30, articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, interjudetean sau international, plecările, opririle în tranzit si sosirile se realizează din/în autogări.

(2) În cazul în care administratia publică locală solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogara, să existe si alte opriri în tranzit, autoritatea competentă poate aproba această solicitare.

(3) În localitătile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depăsită, plecările, opririle în tranzit si sosirile se realizează din/în statii publice stabilite de administratia publică locală, la solicitarea Autoritătii Rutiere Române, în conformitate cu programele de transport aprobate.

(4) Pentru traseele dintre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, respectiv localitătile din judetul Ilfov, plecările, sosirile si opririle în tranzit se realizează în statiile publice stabilite de administratia publică locală, după caz.”

16. La articolul I punctul 31, articolul 482 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 482. - în sensul prezentei ordonante de urgentă, persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră sunt conducătorul auto care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii si consilierul de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.”

17. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

„321. După articolul 489 se introduc două noi articole, articolele 4810 si 4811, cu următorul cuprins:

«Art. 4810. -Autoritatea competentă poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce priveste siguranta rutieră.

Art. 4811. -Autoritatea competentă poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au operatorii de activităti conexe transportului rutier în ceea ce priveste siguranta rutieră.»“

18. La articolul I, punctul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„33. La capitolul VII după articolul 4811 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 21-a, cuprinzând articolele 4812-4814, cu următorul cuprins:

«SECTIUNEA a 21-a

Scoli de conducători auto

Art. 4812. - (1) Scolile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul institutional national în domeniul sigurantei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea obtinerii permiselor de conducere, în baza programelor de scolarizare si a metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică, aprobate de autoritatea competentă.

(2) Pentru a putea functiona, scolile de conducători auto vor fi autorizate de către autoritatea competentă pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 4813. - (1) Pregătirea teoretică si practică a unei persoane în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizează numai într-o scoală de conducători auto autorizată, în conditiile existentei unui contract încheiat între persoană si scoala respectivă.

(2) Pregătirea teoretică si practică se efectuează, în scolile prevăzute la alin. (1), cu propriii profesori de legislatie rutieră atestati si propriii instructori de pregătire practică atestati.

(3) Pregătirea practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc conditiile normelor prevăzute la art. 4812 alin. (2).

(4) Persoana prevăzută la alin. (1) poate efectua pregătirea practică numai după finalizarea pregătirii teoretice în scoala respectivă.

Art. 4814. - (1) Pregătirea practică în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile A, B si BE si subcategorii ale acestora, efectuată de scolile autorizate, se poate realiza si cu instructori de pregătire practică atestati, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comertului, atestate si autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) Instructorii prevăzuti la alin. (1) pot efectua pregătirea practică a persoanelor numai cu autovehicule detinute în proprietate sau cu contract de leasing, care îndeplinesc conditiile normelor prevăzute la art. 4812 alin. (2).


(3) Instructorul prevăzut la alin.(1) poate efectua activitate de pregătire practică a persoanelor, în conditiile prevăzute la art. 4813 alin. (4), numai pe baza unui contract de prestări de servicii încheiat de instructor cu scoala respectivă, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.

(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă a activat cel putin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul scolilor autorizate prevăzute la art. 4812 si nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul în perioada respectivă.»“

19. La articolul I, punctul 36 se abrogă.

20. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

„371. Articolul 562 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 562. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumul public si execută activităti de transport rutier în conditiile prezentei ordonante de urgentă, precum si activitatea de instruire practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din pozitia statică în acelasi mod ca si politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare rosie, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitătile prevăzute la alin. (1).»“

21. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 381, cu următorul cuprins:

„381. Alineatul (2) al articolului 573 se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) De faptele mentionate la art. 572 lit. a), c), d) si e) este răspunzător conducătorul auto, după caz.»“

22. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 411, cu următorul cuprins:

„411. La articolul 58, literele f) si h) se abrogă.”

23. La articolul I punctul 43, literele ae), af), ag), ah) si ai) ale articolului 58 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,ae) efectuarea de către scolile de conducători auto a pregătirii persoanelor fără respectarea programei de pregătire aprobate;

af) nerespectarea de către scolile de conducători auto a prevederilor privind evidenta cursantilor;

ag) utilizarea de către scolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului de pregătire teoretică si practică, care nu îndeplineste conditiile prevăzute de reglementările în vigoare;

ah) utilizarea de către scolile de conducători auto sau de către instructorii auto, autorizati în conditiile prezentei ordonante de urgentă, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările în vigoare;

ai) nerespectarea de către scolile de conducători auto sau de către persoana desemnată care conduce si organizează activitatea scolii de conducători auto a obligatiilor ce îi revin conform legislatiei în vigoare.”

24. La articolul I punctul 44, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolul 59 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), i), q) si aa);

b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac) si ad);”

25. La articolul I, punctul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

„47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4-1)-(43), cu următorul cuprins:

«(41) Se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă scolilor de conducători auto sau instructorilor auto autorizati ori persoanei desemnate, după caz, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) si ai).

(42) Se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, aplicabilă scolilor de conducători auto, nerespectarea prevederilor art. 48”i2 alin. (2) si ale art. 4813.

(43) Se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă instructorilor auto prevăzuti la art. 4814 alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor art. 4814.»“

26. La articolul I, punctul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„48. Articolul 62 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se detin următoarele documente valabile, după caz: licentă de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licentă de traseu, autorizatia specială de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, aplicându-se si sanctiunea contraventională corespunzătoare.

(2) Inspectorii de trafic au dreptul să retină documentele prevăzute la alin. (1), precum si certificatul de competentă profesională, dacă acestea au valabilitatea depăsită, nu sunt conforme cu transportul efectuat sau nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acestora, după caz.

(3) Plăcutele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare si o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de retinere a plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul judetean de politie respectiv, care notifică detinătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.

(4) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare, conform prevederilor alin. (1)-(3), se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.»“

27. Articolul II se abrogă.

28. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins:

„Art. II1. - Transportul rutier local de persoane, asa cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 461 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, va fi reglementat, organizat, controlat si gestionat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, coroborate cu prevederile corespunzătoare din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.”

29. Articolul III se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Licentele de traseu eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 894.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 3 octombrie 2008.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 219.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 895.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 27 august 2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 220.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 896.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronuntată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte săvârsite înainte de data de 6 martie 1945 sau după această dată si care au avut drept scop împotrivirea fată de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945.

(2) Constituie de drept condamnări cu caracter politic condamnările pronuntate pentru faptele prevăzute în:

a) art. 185-187, 190, 191, 1931, 194, 1941-1944, 1961, 197, 207-209, 2091-2094, 210-218, 2181, 219-222, 224, 225, 227, 2271, 228, 2281, 229, 230, 2311, 258-261, 267, 268?, 2688, 26812, 26814, 26829, 26830, art. 284 ultimul alineat, art. 323-329, 349, 350 si 5786 din Codul penal din 1936, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 2 februarie 1948, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 80/1941 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenta si interesele Statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 6 februarie 1941;

c) Legea nr. 190/1947 pentru portul si vânzarea armelor de foc, publicată în Monitorul Oficial nr. 134 din 16 iunie 1947;

d) Decretul nr. 212/1948 pentru completarea pedepselor privind unele infractiuni ce interesează siguranta interioară si exterioară a Republicii Populare Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 196 din 25 august 1948;

e) art. 4 si 5 din Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 2 martie 1949;

f) art. 2 lit. a), b), d) si e), art. 3 lit. a), b), f), g) si h) si art. 4 din Decretul nr. 183/1949 pentru sanctionarea infractiunilor economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 30 aprilie 1949;

g) Legea nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propăsirea economiei nationale, publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 15 ianuarie 1949;

h) Decretul nr. 163/1950 pentru detinerea, portul si vânzarea armelor si munitiilor, precum si transportul explosivilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 26 iunie 1950;

i) Decretul nr. 199/1950 pentru modificarea Legii nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propăsirea economiei nationale, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 12 august 1950;

j) art. 166 alin. 2, art. 237 si art. 238 din Codul penal din 1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 bis din 21 iunie 1968.


(3) Constituie, de asemenea, condamnare cu caracter politic si condamnarea pronuntată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală, dacă prin săvârsirea acestora s-a urmărit unul dintre scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Caracterul politic al condamnărilor prevăzute la alin. (3) se constată de instanta judecătorească, în conditiile prevăzute la art. 4.

Art. 2. - Toate efectele hotărârilor judecătoresti de condamnare cu caracter politic prevăzute la art. 1 sunt înlăturate de drept. Aceste hotărâri nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au făcut obiectul lor.

Art. 3. - Constituie măsură administrativă cu caracter politic orice măsură luată de organele fostei militii sau securităti, având ca obiect dislocarea si stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităti si colonii de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe unul sau mai multe dintre următoarele acte normative:

a) Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950, Decretul nr. 60 din 10 martie 1950, Decretul nr. 257 din 3 iulie 1952, Decretul nr. 258 din 22 august 1952, Decretul nr. 77 din 11 martie 1954 si Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958;

b) Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2/1950, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.154 din 26 octombrie 1950, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 344 din 15 martie 1951, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 326/1951, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.554 din 22 august 1952, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 337 din 11 martie 1954, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 237 din 12 februarie 1957, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 282 din 5 martie 1958 si Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.108 din 2 august 1960;

c) Ordinul nr. 100/Cabinet din 3 aprilie 1950 al Directiunii Generale a Securitătii Poporului;

d) Ordinul nr. 5/Cabinet/1948, Ordinul nr. 26.500/Cabinet/1948, Ordinul nr. 490/Cabinet/1952si Ordinul nr. 8/20/Cabinet/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;

e) deciziile nr. 200/1951, nr. 239/1952 si nr. 744/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;

f) Ordinul nr. 838 din 4 decembrie 1952 al Ministerului Securitătii Statului.

Art. 4. - (1) Persoanele condamnate penal în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru alte fapte decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot solicita instantei de judecată să constate caracterul politic al condamnării lor, potrivit art. 1 alin. (3). Cererea poate fi introdusă si după decesul persoanei, de orice persoană fizică sau juridică interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe lângă tribunalul în circumscriptia căruia domiciliază persoana interesată.

(2) Persoanele care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele prevăzute la art. 3, pot, de asemenea, solicita instantei de judecată să constate caracterul politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Instanta de judecată este obligată să ia toate măsurile pentru obtinerea sau, după caz, reconstituirea dosarului în care a fost pronuntată hotărârea de condamnare, inclusiv prin solicitarea punctului de vedere al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din România.

(4) Cererea este imprescriptibilă, fiind scutită de taxă de timbru, iar competenta de solutionare apartine tribunalului, sectia civilă, în circumscriptia căruia domiciliază persoana interesată. Cererea se judecă în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(5) Judecarea acestor cereri se face cu participarea obligatorie a procurorului.

Art. 5. - (1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum si, după decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia până la gradul al ll-lea inclusiv pot solicita instantei de judecată, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:

a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La stabilirea cuantumului despăgubirilor se va tine seama si de măsurile reparatorii deja acordate persoanelor în cauză în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, dacă bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despăgubiri prin echivalent în conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare;

c) repunerea în drepturi, în cazul în care prin hotărârea judecătorească de condamnare s-a dispus decăderea din drepturi sau degradarea militară.

(2) Hotărârile judecătoresti pronuntate în temeiul prevederilor alin. (1) lit. a) si b) sunt puse în executare de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de taxă de timbru.

(4) Prezenta lege se aplică si persoanelor cărora le-au fost recunoscute drepturile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor cărora li s-a recunoscut calitatea de luptător în rezistenta anticomunistă, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care se încadrează în prevederile art. 1, 3 si 4, precum si persoanelor care au fost condamnate prin hotărâri judecătoresti pentru săvârsirea de infractiuni la care face referire prezenta lege si care au obtinut desfiintarea, anularea sau casarea hotărârilor de condamnare, ca urmare a exercitării căilor extraordinare de atac, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu conditia să nu fi beneficiat de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c).

(5) Acordarea de despăgubiri în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b) atrage încetarea de drept a procedurilor de solutionare a notificărilor depuse potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Caracterul politic al condamnărilor prevăzute de prezenta lege va fi mentionat pe hotărârile judecătoresti prin care au fost pronuntate astfel de condamnări, în cazul în care se eliberează o copie de pe acestea.

Art. 7. - Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitătii si persoanelor condamnate pentru că au desfăsurat o activitate de promovare a ideilor, conceptiilor sau doctrinelor rasiste si xenofobe, precum ura sau violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase si inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie.

Art. 8. - La articolul 9 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) amnistia, gratierea, prescriptia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 221.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 897.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cadrul Programului se va aloca de la bugetul de stat până la 75% din cheltuielile operatorilor economici pentru proiectele prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind Sistemul de sustinere si promovare a exportului cu finante de la bugetul de stat, republicată.”

2. La anexa nr. 1 sectiunea A punctul 3, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) pentru proiectele acceptate de către Comisie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la selectionarea proiectului se va încheia contractul între beneficiarul sprijinului financiar si reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, împuternicit prin ordin al ministrului;”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 650.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât în sedinta din data de 26 mai 2009 emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 29.


 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2009

pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

 

Articol unic. - Instructiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Instrumentele financiare derivate trebuie să fie înregistrate la C.N.V.M. înainte de începerea tranzactionării acestora pe o piată reglementată autorizată de C.N.V.M.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) După înregistrarea instrumentelor financiare derivate la C.N.V.M., operatorul de piată va stabili data începerii tranzactionării.”

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Înainte de începerea tranzactionării unui instrument financiar derivat înregistrat la C.N.V.M., operatorul de piată va publica pe website-ul propriu următoarele:

a) elementele caracteristice prevăzute în certificatul de înregistrare mentionat la art. 2 alin. (2);

b) data începerii tranzactionării;

c) limita zilnică de variatie, dacă este cazul;

d) marja, dacă este cazul.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate care se supun înregistrării la C.N.V.M. trebuie să cuprindă, după caz, cel putin următoarele:

1. simbolul;

2. activul suport;

3. mărimea obiectului contractului sau multiplicatorul;

4. cotatia;

5. pasul de tranzactionare;

6. prima zi de tranzactionare;

7. modalitatea de determinare a pretului la care se efectuează marcarea zilnică la piată (pret zilnic de decontare);

8. orarul de tranzactionare;

9. lunile de initiere;

10. stilul (european, american etc);

11. numărul minim de serii si modalitatea de caracterizare a unei serii;

12. ultima zi de tranzactionare;

13. data scadentei;

14. data exercitării;

15. data expirării optiunii;

16. modalitatea de determinare a pretului de lichidare la scadentă (pret final de decontare);

17. modalitatea de executare la scadentă a pozitiilor rămase deschise, în evidenta casei de compensare, respectiv decontare finală în fonduri sau livrare fizică;

18. modul de exercitare a optiunii;

19. modul de decontare la exercitarea optiunii, respectiv decontare în fonduri sau livrare fizică;

20. informatii referitoare la costul zilnic de finantare a pozitiilor deschise;

21. modalitatea de determinare a pretului de lichidare în situatia în care instrumentul financiar derivat este retras de la tranzactionare.”

5. La articolul 5, alineatele (1), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate mentionate la art. 4, precum si, dacă este cazul, marja si limita zilnică de variatie admisă a unui instrument financiar derivat se notifică C.N.V.M. anterior publicării pe website-ul operatorului de piată.

(3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures si ale contractelor cu optiuni prevăzute la art. 4 pct. 4, 6, 7, 9-19 se aplică contractelor care se initiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul operatorului de piată.

(4) Modificarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures si ale contractelor cu optiuni prevăzute la art. 4 pct. 2 si 3, precum si modificarea altor elemente caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor financiare pentru diferentă decât cele prevăzute la art. 4 pct. 5 si 8 implică înregistrarea a noi instrumente financiare derivate în conformitate cu prevederile art. 3.”

6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Operatorul de piată ajustează elementele caracteristice în cazul în care în activitatea emitentilor ale căror valori mobiliare constituie activ suport pentru instrumentele financiare derivate înregistrate la C.N.V.M. au loc evenimente corporative de natură să determine ajustarea elementelor caracteristice ale respectivelor instrumente financiare derivate si dacă se înregistrează pozitii deschise, iar regulile pietei reglementate prevăd ajustarea instrumentelor financiare derivate.

(2) Ajustarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate înregistrate la C.N.V.M. efectuată în baza prevederilor alin. (1) nu implică înregistrarea de noi instrumente financiare derivate la C.N.V.M.

(3) Instrumentele financiare derivate pentru care nu se înregistrează pozitii deschise sau contractele care se initiază ulterior vor avea elementele caracteristice prevăzute în certificatul cuprins la art. 2 alin. (2).”

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera C), cu următorul cuprins:

,,c1) când nu mai sunt îndeplinite conditiile de admitere la tranzactionare pe o piată reglementată;”.

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Prevederile prezentei instructiuni se aplică si pentru înregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare derivate tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare aprobat de C.N.V.M. în acest sens, orice referire la un operator de piată sau la o piată reglementată se consideră a fi făcută, după caz, la un operator de sistem sau la un sistem alternativ de tranzactionare.

(2) Prevederile art. 40 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 228 din 14 martie 2006, se aplică în mod corespunzător si pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.