MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 534            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 31 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            820. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.366. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare postală de primire (AR) detasabilă, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Amara" la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul anexei „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Amara" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Amara"

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă pozitiile nr. 3, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 31 si 33;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Libertătii-sud, Strada Băilor-est, strada Alexandru loan Cuza, strada Tudor Vladimirescu-sud, Strada Lacului, strada Ana Ipătescu, drumuri stradale în statiune: Aleea Teilor (fostă drum stradal 2851), Aleea Perla (fostă drum stradal 6078), Aleea Plajei (fostă drum stradal 6149), Aleea Parcului (fostă drum stradal 6152), Aleea Macului (fostă drum stradal 6160), Aleea Trandafirilor (fostă drum stradal 6156), Aleea Soarelui (fostă drum stradal 6179), Aleea Baladei (fostă drum stradal 6193), Aleea Plopilor (fostă drum stradal 6194), Aleea Răsăritului (fostă drum stradal 6212), Aleea Zorelelor (fostă drum stradal 6223), aleea dr. Ştefan lonescu-Călinesti (fostă drum stradal 6224), drum stradal 6020, drum stradal 6023, drum stradal 6024, drum stradal 6025, drum stradal 6030, drum stradal 6032, drum stradal 6041, drum stradal 6043, drum stradal 6075, drum stradal 6081, drum stradal 6084, drum stradal 6085, drum stradal 6100, drum stradal 6105, drum stradal 6137, drum stradal 6140, drum stradal 6163, drum stradal 6169, drum stradal 6171, drum stradal 6173, drum stradal 6175, drum stradal 6177, drum stradal 6184, drum stradal 6190, drum stradal 6211, drum stradal 6226, drum stradal 6258, drum stradal 6260, drum stradal 6264, drum stradal 6266, drum stradal 6269, drum stradal 6272, drum stradal 6275, drum stradal 6277, drum stradal 6279, drum stradal 6281, drum stradal 6283, drum stradal 6285, drum stradal 6289, drum stradal 6291, drum stradal 6293, drum stradal 6295, drum stradal 6316, drum stradal 6326 - partial, drum stradal 6335 - 7,2 km", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.366.140";

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„-zona veche: strada Mihai Viteazu, strada Libertătii-nord, strada Băilor-vest, strada Mărăsesti, strada Oituz, strada Motâlva, Strada 1 Mai, Strada Viilor, strada Tudor Vladimirescu, strada Nicolae Bălcescu, strada Ştefan cel Mare, strada Dragalina, strada Nordului - 15,69 km;

- zona Mircesti: Strada Eroilor, Strada Independentei, strada George Enescu, strada Ionel Perlea, Strada Păcii, strada Ciprian Porumbescu, Strada Bărăganului, strada George Cosbuc, Strada Primăverii, strada Mircesti, Strada Stadionului, strada Constantin Brâncusi, strada Vasile Remetea - 9,2 km;

- zona Drumul Fermei: strada Aurel Pană, Strada Revolutiei-dreapta, strada Ion Creangă-dreapta, strada Traian - partial, strada Mircea cel Bătrân-dreapta, strada Mihai Eminescu-dreapta, strada Ion Luca Caragiale-dreapta - 2,75 km; total = 27,64 km", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1970-2008", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.956.535";

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„- zona Drumul Fermei: strada Dimitrie Cantemir, strada Mihail Kogălniceanu, strada Titu Maiorescu-stânga, Strada Unirii, Strada Victoriei, Strada Revolutiei-stânga, strada Mircea cel Bătrân-stânga, strada Decebal-stânga, strada Traian - partial - 2,5 km;

- zona Mircesti: Strada Livezii-1 km; total=3,5 km", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.768.000";

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.964.000";

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „trotuare aferente străzilor din oras - 0,8763 ha", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1960, 1990, 2008", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.487.011";

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.859";

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „768.000";

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36.628";

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „53.917";

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.414";

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.859";

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.920";

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.400";

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „105.680";

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „43.367";


- la pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.800";

- la pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „502.054";

- la pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „210.950";

- la pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.025.120";

- la pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.763";

- la pozitia nr. 34, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 29/parcela 6112 - partial, suprafata = 2,08 ha", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.686.753";

- la pozitia nr. 35, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 30/parcela 6150 - partial, suprafata = 4,27 ha", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.456.992";

- la pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.797.678";

- la pozitia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 28, parcela 6069 - partial, suprafata = 11,12 ha", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.994.968";

- la pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.963.900";

- la pozitia nr. 39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 32/parcela 6230 - partial, suprafata=16,05 ha", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.995.685";

- la pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „736.886";

- la pozitia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 27/parcela 6046 - partial, suprafata = 3,25 ha", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.632.299";

- la pozitia nr. 42, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 27/parcela 6053 - partial, suprafata = 1,46 ha", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.183.768";

- la pozitia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „tarlaua 29/parcelele 6079, suprafata = 0,13 ha, 6082, suprafata = 0,05 ha, 6086, suprafata = 0,08 ha, 6088, suprafata = 0,89 ha, 6095, suprafata = 0,48 ha, total suprafată = 1,63 ha", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 1.375.394";

- la pozitia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „155.000";

- la pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.000";

- la pozitia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.400";

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.500";

- la pozitia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.254";

- la pozitia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500";

- la pozitia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „896.000";

- la pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.272.000";

- la pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.828";

- la pozitia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „408.000";

- la pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.095";

- la pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1,00";

- la pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „26.660";

- la pozitia nr. 57, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Casa de Cultură «Jan Căciulă»", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.235.587";

- la pozitia nr. 58, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent Casei de Cultură «Jan Căciulă»", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „256.000";

- la pozitia nr. 59, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Grădinita de copii Amara, inclusiv proiect de alimentare cu gaz si instalatie termică", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,4.249.823";

- la pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „84";

- la pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „448.000";

- la pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „248.718";

- la pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.183.187";

- la pozitia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.336.157";

- la pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „208.432";

- la pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „149.409";

- la pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „192.000";

- la pozitia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000";

- la pozitia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.236";

- la pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.320";

- la pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000";

- la pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.000";

- la pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.113";

- la pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.990";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 74 se introduc 70 noi pozitii, pozitiile nr. 75-144, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. La sectiunea II „Bunuri mobile" se abrogă pozitia nr. 1, „Cărti Biblioteca comunală."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 820.


 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Amara

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

75

1.3.7.1

Drumuri de exploatare în extravilan

Drumurile de exploatare: 19/2, 34/2, 34/4, 40/2, 45/1, 45/3, 337/1, 371/4, 371/6, 371/8, 371/10, 349/2, 346/1, 371/2, 172/2, 130/2, 130/4, 130/6, 74/6, 74/4, 74/2, 105/8, 105/6, 105/4, 52/1/10, 105/2, 51/2, 51/4, 51/6, 52/1/2, 52/1/4, 52/1/6, 52/1/8, 129/1, 27/2, 192/2, 192/4, 192/6, 29/2, 23/2, 25/2, 8/4, 20/2, 8/2, 10/4, 10/2, 1/2, 13/1/1, 239/1, 239/4, 239/7, 239/3, 228/4, 229/7, 229/9, 224/5, 228/2, 220/2, 224/2, 212/4, 217/2, 212/2, 212/3, 212/5, 215/3, 214/3, 214/2, 8/4/1, 8/2/1, 268, 206/2, 203/2, 203/4, 195/2, 195/4 total suprafată = 32, 2685 ha

1991

76.707

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

76

1.3.7.2

Alei interioare zone blocuri de locuinte

Alei asfaltate în zonele Blocuri Noi si 180 apartamente în suprafată de 1,0877 ha

1974-2008

435.481

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

77

 

Plaja Perla

tarlaua 29, parcela 6092

N - lacul Amara

S - lacul Amara

E - lacul Amara

V - domeniul public al orasului

S= 1,76 ha

1960

1.858.560

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

78

 

Plaja Tabăra BTT

tarlaua 29, parcela 6104

N - tabăra

S - lacul Amara

E - tabăra

V - domeniul public al orasului

S = 0,28 ha

1970

295.680

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

79

 

Plaja Sind România

tarlaua 29, parcelele 6129, 6131, 6133, 6135, 6136, 6138

N - Plaja 23 August

S - lacul Amara

E -Aleea Plajei

V - lacul Amara

S = 2,10 ha

1970

2.217.600

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

80

 

Plaja U.T.B.

tarlaua 29, parcela 6142

N -Aleea Răsăritului

S - lacul Amara

E - domeniul public al orasului si lacul Amara

V - domeniul public al orasului si lacul Amara

S = 0,1973 ha

1965

208.349

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009


81

 

Plaja Tabăra Pavilioane

tarlaua 29, parcela 6146

N - tabăra

S - lacul Amara

E - lacul Amara

V - tabăra

S = 0,20 ha

1970

211.200

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

82

 

Teren Tabăra BTT

tarlaua 29, parcelele cadastrale 6101, 6102, 6105-6111

S = 1,65 ha

1970

1.320.000

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

83

 

Teren

Tabăra Pavilioane

tarlaua 29, parcelele 6145, 6147, tarlaua 31, parcelele 6213- 6222, tarlaua 33, parcelele 6231-6238 S = 2,56 ha

1970

2.048.000

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

84

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 28, parcela 6067 - partial S = 1,04 ha

1970

841.256

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

85

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 28, parcela 6068 S = 0,41 ha

1970

331.649

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

86

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 28, parcela 6070 S = 0,49 ha

1970

396.361

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

87

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 29, parcelele 6072, 6073, 6076, 6077, 6079, 6080, 6082, 6083, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6093, 6094, 6095, 6096 - Perla S = 0,72 ha

1960

607.536

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

88

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 29, parcelele, 6127, 6128, 6130, 6132, 6134, 6139, 6141 - Sind România S= 1,00 ha

1960

843.800

Domeniul public

al orasului Amara,

conform HCL

nr. 69/2009

89

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 29, parcelele 6143, 6143/1, 6144 - UTB S = 0,52 ha

1960

438.776

Domeniul public

al orasului Amara,

conform HCL

nr. 69/2009

90

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 30, parcela 6151 S = 0,08 ha

1970

64.768

Domeniul public

al orasului Amara,

conform HCL

nr. 69/2009


0

1

2

3

4

5

6

91

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 31, parcelele 6153, 6154, 6157, 6158, 6159, 6161, 6162, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6170, 6172, 6174, 6176, 6178, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6191, 6192, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209 S = 7,90 ha

1960

6.669.627

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

92

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 34, parcelele 6254 - partial, 6259 - partial, 6261, 6262, 6263, 6265, 6267, 6268, 6270, 6271, 6273, 6274, 6276, 6278, 6280, 6282, 6284, 6287, 6288, 6290, 6292, 6294, 6301, 6306 - partial, 6307 - partial, 6314 - partial, 6315 - partial, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325 - partial, 6326, 6327, 6328 - partial, 6366 - partial, 6367 - partial, 6369 - partial, 6387, 6388 S =10,94 ha

1976

8.786.699

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

93

2.10

Parcuri, zone de agrement

tarlaua 17, parcela 4252/1, strada Tudor Vladimirescu, S = 81 mp

 

6.701

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

94

 

Teren aferent statie de pompare si repompare a apelor uzate

Amara, tarla 25, parcela 5283 S= 1321 mp

1989

105.680

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

95

1.8.7

Conductă canalizare

Strada Libertătii, partea de sud, 750 ml si traversări strada Alexandru loan Cuza

2008

339.490

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009 Proces-verbal de receptie

nr. 6.015/6.06.2008

96

1.8.7

Conductă canalizare

Zona Blocuri - 180 apartamente, 40 ml

2008

38.903

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009 Proces-verbal de receptie

nr. 7.289/14.07.2008

97

1.8.4

Conductă refulare

5.000 ml construită din fontă si azbociment si 290 ml construită din PVC

1970-2007

111.890

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

Protocol de predare-primire nr. 4.267/21.08.1995

Proces-verbal de receptie nr. 3.179/29.03.2007

98

1.6.2

Tribună stadion

Suprafată = 144 mp, număr locuri = 283, scaune din fibră de sticlă montate pe profil metalic si tablă

N - domeniul privat al orasului

S - domeniul public al orasului

E - Strada Stadionului

V - Strada Eroilor

2007

49.686

Domeniul public al orasului

Amara, conform HCL

nr. 69/2009

Proces-verbal de receptie nr. 3.917/20.04.2007


99

1.6.3.2

împrejmuire stadion

Lungimea = 367 ml, înăltimea - 1,6 m, gard din plăci de sârmă ondulată montate pe stâlpi metalici rectangulari pe o lungime de 183 ml si din panouri de fier striat cu sârmă plasă montate pe stâlpi de teava rotundă pe o lungime de 181 ml N - domeniu privat S - domeniu public E - Strada Stadionului V - Strada Eroilor

1985

19.725

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009

100

1.6.2

Cabină stadion

Suprafată = 15,6 mp, amplasată pe fundatie de beton, construită din plăci OSB, montate pe schelet metalic, învelită

cu tablă

N - domeniu privat

S - domeniu public

E - Strada Stadionului

V - Strada Eroilor

2007

9.991

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009 Proces-verbal

nr. 11.561/19.10.2007

101

1.5.12

Magazie scândură

Incinta Primăriei Amara, acoperită cu plăci de azbociment, în suprafată de 34,65 mp

2002

1.130

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

102

1.6.3.1

împrejmuire primărie

Gard construit din fundatie de beton cu plasă pe o lungime de 92,30 ml si înăltimea de 1,30 ml si gard plasă pe o lungime de 187,40 ml si înăltimea de 1,60 m

1968

2

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

103

1.6.3.1

împrejmuire lemn primărie

Incinta Primăriei Amara delimitează curtea în două, construită din scândură pe o lungime de 23,60 ml si înăltimea de 1 m

2001

334

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

104

1.6.3.2

împrejmuire primărie

Gard din beton situat pe latura de vest a incintei, delimitează curtea primăriei de vecinul Neicu Ion cu lungimea de 4,5 ml si înăltimea de 1,60 m

2005

5.132

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

105

1.6.1.1

WC primărie

Incinta Primăriei Amara, construit din cărămidă tencuită cu suprafata de 4,86 mp

1970

1.412

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

106

1.6.1.1

WC Casa de cultură „Jan Căciulă" Amara

Construit din cărămidă tencuită cu suprafata de 14,19 mp

E - domeniu privat, Mihai Alexandru

S - Tudor Tudora

N - Casa de cultură

V - domeniul privat al orasului

1987

2.118

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

107

2.10

Parc Casa de cultură „Jan Căciulă"

Amenajare loc dejoacă si parc copii în incinta curtii casei de cultură, pe o suprafată de 206 mp, dotat cu două leagăne, tobogan, balansoar

2006

39.894

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009


0

1

2

3

4

5

6

108

1.6.8

Fântână arteziană Casa de cultură „Jan Căciulă"

Situată în curtea casei de cultură, construită din beton placat cu gresie, în formă dreptunghiulară, cu tevi din inox si PVC si pompă de presiune

2007

3.982

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009 Proces-verbal de receptie nr. 2.024/19.03.2007

109

1.6.3.2

împrejmuire Grădinita de copii Amara

Gard construit din fundatie de beton si panouri sârmă plasă pe o lungime de 60,70 ml si gard din plasă pe o lungime de 174,45 ml

1981

21.888

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

110

1.9.3

Instalatie de gaz racord grădinită

Construită din teava de fier pe o lungime de 77 ml în curtea grădinitei

2006

5.896

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009,

Proces-verbal de receptie nr. 9.914/4.12.2006 

111

1.6.2

Sală de sport Şcoala de Arte si Meserii „George Vâlsan"

Incinta scolii, clădire parter, construită din cărămidă, acoperită cu onduline, compusă din sală gimnastică propriu-zisă, două vestiare elevi, două săli dusuri, cameră depozitare materiale sportive si vestiar profesori cu o suprafată de 601,83 mp

1981

1.096.847

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009 Legea nr. 84/1995

112

1.6.5

Centrală termică sala de sport Şcoala de Arte si Meserii „George Vâlsan"

Incinta scolii, în prelungirea sălii de sport, construită din cărămidă, acoperită cu onduline, clădire parter, în suprafată de 79 mp

1981

60.357

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Legea nr. 84/1995

113

1.6.2

Grup sanitar la Şcoala de Arte si Meserii „George Vâlsan"

Extindere corp B Scoala de Arte si Meserii „George Vâlsan", construit din BCA, acoperită cu onduline, cu destinatia grup sanitar, în suprafată de 52 mp

2006

39.933

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Legea nr. 84/1995

114

1.5.12

Magazie

Incinta Scolii de Arte si Meserii „George Vâlsan", amplasată lângă gardul de delimitare cu biserica, construită din cărămidă cu acoperis tip terasă, în suprafată de 27,09 mp

1977

2

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Legea nr. 84/1995

115

1.6.3.1

Împrejmuire scoală

Gard construit din fundatie de beton si placi de sârmă pe o lungime de 175,70 ml si înăltimea de 1,40 m, gard de beton pe latura de sud pe o lungime de 58,20 ml si înăltimea de 1,50 m, gard din plasă pe laturile de nord si est partial pe o lungime de 102,70 ml si înăltimea de 1,50 m

1977

4

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Legea nr. 84/1995

116

1.6.3.2

Împrejmuire scoală

Gard construit din fundatie de beton si fier partial pe latura de est pe o lungime de 33,90 ml si înăltimea de 2 m

2007

2.734

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009


117

1.6.2

Sala de sport „Tudorita Chidu"

Strada Ana Ipatescu, clădire parter, suprafata = 1.114 mp, formată din sală de sport si 8 încăperi - anexe cu destinatia de vestiare, dusuri, magazine, birou, construită pe fundatie din beton din plăci panouri tip sandwich montate pe schelet metalic si din pereti din BCAtencuiti si zugrăviti

N - stadion

S - strada Ana Ipatescu

E - domeniul public al orasului

V - domeniul public al orasului

2006

1.408.596

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal de receptie finală nr. 2.750-

H/3.05.2006

118

1.6.2.1

Centru de sănătate (inclusiv bransament gaze)

Clădire parter + etaj construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 39 de încăperi

N - Negrilă Eugen

S - Seitan Dan

E - Dumitru I. Gheorghe, Comardici Zaharia

V - strada Tudor Vladimirescu

Suprafată -322,58 mp

2002

1.096.106

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Protocol nr. 5.191 din 18.10.2002

119

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Tudor Vladimirescu - zona Postă - pe sensul de mers înspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată totală de 15 mp

2006

4.771

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 10.039/6.12.2006

120

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Tudor Vladimirescu - zona Postă - pe sensul de mers dinspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată totală de 15 mp

2007

4.422

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 4.047/25.04.2007

121

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Alexandru loan Cuza - zona Centru - pe sensul de mers înspre statiune, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezate pe o placă din beton în suprafată totală de 15 mp

2006

4.771

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 10.039/6.12.2006

122

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Alexandru loan Cuza - zona Centru - pe sensul de mers dinspre statiune, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată totală de 15 mp

2006

4.771

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 10.039/6.12.2006

123

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Libertătii - zona CAP - pe sensul de mers dinspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată de 7,5 mp

2006

4.771

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 10.180/11.12.2006

124

1.6.7

Statie maxi-taxi

Strada Ana Ipatescu - zona Complex - pe sensul de mers dinspre S.CĂMARA S.A., constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată de 7,5 mp

2007

4.422

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 2.908/20.03.2007


0

1

2

3

4

5

6

125

1.6.7

Statie maxi-taxi

Zona Hotel Lebăda - pe sensul de mers dinspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată de 7,5 mp

2007

4.422

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 2.908/20.03.2007

126

1.6.7

Statie maxi-taxi

Zona Hotel Ialomita - pe sensul de mers dinspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată de 7,5 mp

2007

4.422

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 2.908/20.03.2007

127

1.6.7

Statie maxi-taxi

Zona Hotel Parc - pe sensul de mers dinspre Slobozia, constituită dintr-o structură metalică, învelitoare din tablă, cu închideri din policarbonat si OSB, asezată pe o placă din beton în suprafată de 7,5 mp

2006

4.422

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal nr. 2.908/20.03.2007

128

1.7.3

Instalatie iluminat biserică

Biserica Sfântul Nicolae, strada Tudor Vladimirescu, formată din 4 corpuri de iluminat ornamental amplasate în curtea bisericii

2004

3.777

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

129

1.6.3.2

împrejmuire biserică

Biserica Schimbarea la Fată, strada Ana Ipătescu, gard din plasă, pe fundatie din beton în lungime de 432 ml

2004

5.068

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

130

1.5.9

Platformă peturi

Zona fosta Cooperativa Agricolă de Productie, suprafata = 66,25 mp, formată dintr-o platformă din beton

2006

1.903

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

131

2.10

Parc în zona Complex

Amenajare loc de joacă si parc copii în zona Complex, în suprafată de 80 mp, dotat cu 2 leagăne, tobogan, balansoar, 2 căluti

2006

25.862

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

132

 

Teren aferent parc zona Complex

Teren aferent parc în suprafată de 6.406 mp, zona Complex, parcela cadastrală 6039

2006

512.480

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

133

1.6.8.

Fântână arteziană parc zona Complex

Suprafată = 49 mp, formă octogonală, construită din beton placat cu gresie cu fundul bazinului vopsit, tevi din inox si PVC si pompă de presiune

2008

12.346

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Proces-verbal receptie nr. 4.546/18.04.2008

134

1.6.6

Simbol oras

2 bucăti, fabricate din tablă având înscrisă denumirea localitătii, amplasate la intrările în Amara dinspre Slobozia si dinspre Grivita

2007

9.554

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009


135

1.6.2

Sediu administrativ

Clădire parter, construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, situată în Amara, Strada Libertătii nr. 36, în suprafată de 286,12 mp, având 10 încăperi

2007

285.244

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Act vânzare-cumpărare nr. 5.996/18.12.2007

136

1.3.1.1.

Sediu administrativ

Baracă metalică pentru depozitare, situată pe Strada Libertătii nr. 36, în suprafată de 288 mp

2007

14.756

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Act vânzare-cumpărare nr. 5.996/18.12.2007

137

 

Teren aferent sediu administrativ

Situat în Amara, Strada Libertătii nr. 36, total suprafată = 1530,88 mp

1989

122.560

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

138

 

Teren aferent fost târg săptămânal

Teren împrejmuit, în suprafată de 0,99 ha

- N - islazul orasului

- S - islazul orasului

- E - islazul orasului

- V - Drum national 2C

2006

2.386

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

139

1.6.2

Birou administrativ fost târg săptămânal

Birou si latrină în suprafată de 27 mp, situate pe terenul cu destinatia de târg săptămânal, având fundatie din beton, pereti din BCA, tencuiti, acoperit cu plăci onduline

2006

72.637

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

140

 

Teren destinat put forat sursă proprie de apă

Extravilanul orasului Amara, tarlaua 239/6, parcela 3, format din două loturi de 100 mp si 300 mp, total suprafată = 400 mp

2005 2009

900

Domeniul public al orasului Amara, conform HCL nr. 69/2009 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.343/6.10.2005 si Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.654/8.05.2009

141

 

Teren destinat put forat sursă proprie de apă

Extravilanul orasului Amara, tarlaua 239/8, parcela 1/1, format din două loturi de 100 mp si 300 mp, total suprafată = 400 mp

2005 2009

96

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

142

 

Teren destinat put forat sursă proprie de apă

Extravilanul orasului Amara, tarlaua 239/8, parcelele 12 si 12/1, formate din trei loturi de 100 mp, 237 mp si 63 mp, total suprafată = 400 mp

2005 2009

96

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

143

 

Teren destinat put forat sursă proprie de apă

Extravilanul orasului Amara, tarlaua 239/8, parcela 4 si 4/1, format din trei loturi de 264 mp, 100 mp si 36 mp, total suprafată = 400 mp

2005 2009

533

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.658/8.05.2009

144

 

Teren destinat put forat sursă proprie de apă

Extravilanul orasului Amara, tarlaua 239/6, parcela 11/2 si 12/1, format din trei loturi de 100 mp, 270 mp si 30 mp, total suprafată = 400 mp

2005 2009

189

Domeniul public al orasului Amara,

conform HCL nr. 69/2009

Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.656/8.05.2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare postală de primire (AR) detasabilă, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale

 

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă utilizarea plicurilor speciale cu confirmare postală de primire (AR) detasabilă, prin care se realizează centralizat trimiterea, prin intermediul serviciilor postale, a actelor administrative si procedurale către contribuabili persoane fizice si juridice.

Art. 2. - Plicurile cu confirmare de primire detasabilă vor avea dimensiunile standard C5 si C6/5 si vor fi utilizate în functie de volumul corespondentei transmise.

Art. 3. - Modelele plicurilor cu confirmare postală de primire (AR) detasabilă sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia generală de tehnologia informatiei, Directia de buget si contabilitate internă, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea, precum si celelalte directii ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 24 iulie 2009.

Nr. 1.366.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1


 

ANEXA Nr. 2