MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 526            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 30 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.232. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.233. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

1.234. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

1.235. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

1.236. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

1.237. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            593. - Decizie privind detasarea domnului Găti Stefan din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

161. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

487. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia în domeniul comercializării productiei de struguri pentru vin

 

2.390/1.019 - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casă” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           

            8. - Normă privind modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

           

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 605/2009

 - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Oltean Nicodim Nicodim trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea desfăsurată pe perioada mandatului, pentru aportul substantial la realizarea cu succes a unor actiuni politice si economice de anvergură, precum si a unor proiecte culturale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce domnului Choi Ihl-song, ambasadorul Republicii Coreea la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.233.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militarăm grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere a devotamentului si coeziunii dovedite în îndeplinirea misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Irak, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Batalionului 20 Infanterie „Dolj”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militarăm grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere a devotamentului si coeziunii dovedite în îndeplinirea misiunilor încredintate, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Comandamentului Operational întrunit „Maresal Alexandru Averescu”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.235.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militarăm grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere a devotamentului si coeziunii dovedite în îndeplinirea misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Irak, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Batalionului 495 Infanterie „Căpitan Stefan Soverth”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru eroismul si abnegatia dovedite timp de peste un secol în îndeplinirea misiunilor încredintate,

pentru serviciile aduse tării noastre în teatrul de operatii din Irak si promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Batalionului 32 Infanterie „Mircea”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 1.237.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind detasarea domnului Găti Stefan din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere solicitarea domnului viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, formulată prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/14.273/D.N.A. din 21 iulie 2009 privind detasarea domnului Găti Stefan din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si acordul scris al domnului Găti Stefan cu privire la această detasare, exprimat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/14.274/D.N.A. din 21 iulie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Găti Stefan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se detasează în functia publică de director al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 593.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMNISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind

instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, ale Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, si, respectiv, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzător semestrului I al anului 2009 (transa IV-iulie 2009), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 161.


 

ANEXĂ*)

 

SUME

calculate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, în valoare de 142.420.000 lei

 

Nr. crt

Judetul

Localitatea

Cantitatea de energie termică

furnizată populatiei în sem I 2009

(Gcal)

Cantitatea anuală de energie termică estimată a fi furnizată populatiei conform A.N.R.S.C.

(Gcal)

Compensare combustibil în anul 2009

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume iulie 2009

(lei)

unitar (lei/Gcal)

(lei)

1.

Alba

1- Alba lulia

333

1.280

85.41

109.325

6 200

2.

Arad

2- Arad

157.294

272.151

51.23

13.942.296

2.363000

3-Chisineu Cris

999

1.100

79.84

87.824

42.000

4-Irteu

797

1.450

78,43

113.724

12.000

3.

Arges

5-Pitesti

182.165

324.577

83,97

27.254.731

4.591.000

6-Bascov

2.141

3.978

83,98

334.072

50.000

7-Mărăcineni

1.069

1.839

69,77

128.307

17.000

8-Stefănesti

443

1.272

82,85

105.385

0

9-Topoloveni

0

3.639

100.05

364.082

0

4.

Bacău

10-Bacău

85.727

234.366

72,79

17.059.501

1.811.000

11-Onesti

23.939

61.703

81,87

5.051.625

480.000

5.

Botosani

12-Botosani

48.883

92.000

79,23

7.289.160

941.000

6.

Bihor

13-Oradea

252.280

483.000

47,88

23.126.040

3.793.000

14-Sîn martin

3.904

6,693

43,83

293,354

51.000

7.

Brasov

15-Brasov

108.123

233.125

54,00

12.588.750

1.213.000

16-Făgăras

16.191

31.500

82,47

2.597.805

398.000

8.

Brăila

17-Brăila

80.164

150.335

99,90

15.018.467

1.962.000

9.

Buzău

18-Buzău

84.683

149.537

101,31

15.149.593

2.282.000

19-Râmnicu Sărat

2.199

3.900

98,98

386.022

48.000

10.

Caras Severin

20-Resita

16.655

28.020

108.32

3035.126

599.000

11.

Călărasi

21-Călărasi

2.976

4.836

85,97

415.751

62.000

22-Lehliu Gară

872

2,148

148,90

319.837

31.000

23-Oltenita

18.106

28.371

88,84

2.520.480

408.000

12.

Cluj

24-Cluj Napoca

187 411

389.500

96,75

37.684.125

5.320.000

13.

Constanta

25-Constanta

363 139

637.636

70,99

45.265.780

9.337.000

26-Medgidia

17.515

30.500

85,23

2.599.515

436.000

27-Eforie

1.393

2.600

136.02

353.652

48.000

28-Manqalia

35.706

50.000

177.57

8.878.500

1.743.000

29-Năvodari

32.998

54.707

59,27

3.242.484

629.000

14.

Dâmbovita

30-Târgovîste

30.068

67.000

97,21

6.513.070

772.000

15.

Dolj

31 -Craiova

257.778

460.000

33,77

15.534.200

2.675.000

32-Calafat

5.196

15.000

114.60

1.719.000

295.000

16.

Galati

33-Galati

283 099

447.109

59,61

26.652.167

5.372.000

17.

Giurgiu

34-Giurgiu

51.539

89.406

86,57

7.739.877

899.000

35-Bolintin Vale

2.079

3.956

81,47

322.295

57.000

18.

Gorj

36-Motru

31.164

55.045

19,00

1 045.855

356.000

19.

Harghita

37-Cristuru Secuiesc

2.261

4.400

61,52

270.688

36.000

38-Gheorqheni

17.341

29.000

61,80

1.792.200

0

39-Miercurea Ciuc

42.220

70.000

101,29

7.090.300

1.650.000

40-Odorheiu Secuiesc

11.962

28.244

93,53

2.641.661

349.000

20.

Hunedoara

41-Deva

46.633

110.000

37,04

4.074.400

553.000

42-Brad

9.651

19.205

117,59

2.258.316

0

43-Petrila

486

3.000

52,97

158.910

0

44- Aninoasa

0

300

26.95

8.085

0

45-Vulcan

10.238

21.200

27,86

590.632

37.000

46-Petrosani

12.408

21.000

27,86

585.060

110.000

47-Lupeni

13.065

21.500

29,10

625.650

75.000

48-Criscior

469

785

117.59

92.308

10.000

 

21.

Ialomita

49-Fetesti

1.018

2.300

152,60

350.980

41.000

22.

Iasi

50-Iasi

227.681

406.707

60.01

24.406.487

2.930.000

51-Pascani

23.013

41.693

90,65

3.779.470

420.000

23.

Ilfov

52-Chitila

334

3.672

58,11

213.380

3.700

24.

Maramures

53-Baia Mare

3.177

5.000

86,66

433.300

88.000

25.

Mehedinti

54-Dr. Turnu Severin

124.948

209.000

27,16

5.676.440

825.000

26.

Mures

55-Târgu Mures

113.309

192.047

101.49

19.490.850

3.976.000

56-Reghin

544

3.000

57.80

173.400

0

57-Sighisoara

732

1.250

51,60

64.500

14.200

27.

Neamt

58-Piatra Neamt

42.932

100.000

103.33

10.333.000

1.248.000

59-Tîrgu Neamt

214

800

62,60

50.080

500

60-Roman

0

1.000

75,84

75.840

0

28.

Olt

61-Bals

115

1.200

81.68

98.016

1.700

62-Drăgănesti-Olt

108

650

64.57

41.971

1.800

63-Caracal

18.813

43.000

91,26

3.924.180

339.000

64-Corabia

180

550

131,09

72.100

4.500

29.

Prahova

65-Ploiesti

252.676

392.434

56,78

22.282.403

4.871.000

66-Mizil

3.073

7.500

101,17

758.775

0

30.

Sălaj

67-Zalău

2.458

5.400

94,16

508.464

65.000

31.

Sibiu

68-Copsa Mică

278

480

39,36

18.893

3 300

69-Sibiu

5.779

11.662

23,91

278.838

45.000

32.

Suceava

70-Suceava

110.780

210.000

64,65

13.576.500

2.553.000

71-Rădăuti

24.399

58.000

68,01

3.944.580

504.000

72-Siret

3.225

6.000

82.30

493.800

56.000

33.

Teleorman

73-Turnu Măgurele

19.218

36.000

78,57

2.828.520

350.000

74- Alexandria

37.451

97.093

61,22

5.944.033

322.000

75-Rosiorii de Vede

8.730

20.000

84,51

1.690.200

145.000

34.

Timis

76-Timisoara

428,242

735.235

71,87

52.841.339

9.389.000

77-Lovrin

206

350

68.15

23.853

2.400

78-Sânnicolau Mare

4.389

8.380

78,76

660.009

101.000

35.

Tulcea

79-Tulcea

61.574

109.850

94,91

10.425.864

907.000

80-Măcin

576

1.220

68.40

83.448

4.000

36.

Vâlcea

81-Rm. Vâlcea

139 123

250.000

34.99

8.747.500

1.551.000

82-Horezu

984

1.560

150.14

234.218

29.000

83-Călimănesti

3.064

5.680

5,61

31.865

4.700

84-Băile Olanesti

770

1.800

133,72

240.696

34.000

37.

Vaslui

85-Bârlad

691

2.200

80.25

176.550

13.000

86-Husi

4.022

6.450

84.19

543.026

66.000

87-Vaslui

9.146

22.203

127,65

2.834.213

291.000

88-Negresti

130

500

89,45

44.725

3.000

38.

Vrancea

89-Focsani

78.895

146.697

70,24

10.303.997

2.504.000

39.

Bucuresti

90-Bucuresti

2.383.494

4.343.336

75,57

328.225.901

56.794.000

TOTAL

6.696.253

12.243.812

 

861.956.191

142.420.000


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia în domeniul comercializării productiei de struguri pentru vin

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 556 din 14 iulie 2009, întocmit de Oficiul National al Viei si Vinului, având în vedere prevederile:

- art. 6 si 26 din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată;

- art. 185b din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

- Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul de carnet de viticultor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Carnetul de viticultor se vizează anual de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite în continuare D.A.D.R., după verificarea mentinerii datelor înscrise în momentul eliberării.

Art. 2. - (1) Cultivatorii de suprafete viticole de cel putin 0,5 ha, cultivate cu soiuri nobile de vin, înscrise în Registrul plantatiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., ce comercializează din propria recoltă productia de struguri de vin către persoane fizice sau juridice, au obligatia detinerii si completării carnetului de viticultor.

(2) Carnetul de viticultor va avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 200 mm/100 mm si va fi alcătuit din foi fixe, autocopiative, înscrise cu seria ce reprezintă indicativul rutier al judetului si numerotate cu 3 cifre începând cu 001 pentru fiecare serie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Prima filă a carnetului de viticultor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 contine suprafetele cultivate cu vită-de-vie, totale si defalcate pe soiuri sau amestec de soiuri, este vizată de consilierul R.P.V. din cadrul D.A.D.R. si asumată prin semnătură de cultivator, rămânând nedetasabilă din carnetul de viticultor.

(4) Completarea filelor din cuprinsul carnetului de viticultor se va face cu caractere lizibile si de nesters, iar eliberarea originalului din fila aferentă fiecărui transport este obligatorie pentru fiecare cantitate de struguri de vin în momentul livrării către fiecare beneficiar, persoană fizică sau juridică.

(5) Se exceptează de la completarea filei din carnetul de viticultor pentru transportul strugurilor din soiuri nobile pentru vin din productia proprie producătorii care vinifică întreaga cantitate de struguri în spatiile de vinificare proprii.

(6) Carnetul de viticultor va fi tipărit prin grija Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si pus la dispozitia cultivatorilor cu suprafete viticole prevăzuti la alin. (1) prin intermediul D.A.D.R.

(7) În vederea eliberării carnetului de viticultor, solicitantii vor depune la D.A.D.R. o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în care vor mentiona productia de struguri din soiuri nobile pentru vin pe fiecare soi detinut în cultură si campanie viticolă.

(8) Evidenta carnetelor de viticultor distribuite de D.A.D.R. se va tine într-un registru special deschis în acest sens, fiecare carnet de viticultor primind un număr de identificare ce va fi înscris pe coperta carnetului de viticultor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(9) Comerciantii care achizitionează struguri din soiuri nobile pentru vin în vederea comercializării acestora către procesatori au obligatia întocmirii unui centralizator al cantitătilor predate către acestia si transmiterea filelor originale aferente fiecărui transport, către procesator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(10) Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însotit în mod obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila în original, din carnetul de viticultor, corespunzătoare cantitătilor transportate.

(11) Pentru toate cantitătile de struguri din soiuri nobile pentru vin achizitionate de la cultivatori si/sau comercianti, unitătile de procesare au obligatia să retină filele originale ale fiecărui transport care se vor înregistra în registrul de intrări/iesiri pentru strugurii receptionati.

(12) Filele originale din carnetul de viticultor ce au însotit transporturile de struguri din soiuri nobile pentru vin achizitionati de către procesatori, precum si copia acestora rămasă la cultivatori vor fi păstrate si arhivate de către acestia minimum 5 ani de la încheierea anului viticol în care au fost emise.

Art. 3. - Orice transport al unor cantităti de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activităti comerciale care nu este însotit de fila originală din carnetul de viticultor, în care să fie înscrise corect si complet datele prevăzute în rubricile acesteia, se consideră transport ilicit, aplicându-se în acest caz măsurile prevăzute pentru astfel de situatii de către organele abilitate prin lege.

Art. 4. - (1) Verificarea si controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul D.A.D.R.

(2) Nerespectarea de către producătorii prevăzuti la art. 2 alin. (1) si procesatorii de struguri pentru vin a prevederilor prezentului ordin privind evidenta produselor vitivinicole se sanctionează potrivit Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată.

Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 487.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

CARNET DE VITICULTOR

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2*)

 

 

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

1. Date cultivator

 

Denumire/ Nume si Prenume .................................................................. CNP/CUI ................................................

Adresa: Str. ......................................................, nr. .......bl. .......sc. .......ap. ......, Comună / Sat ........

 

 

 

Oras ...................................., Sector ......, Judet .......................................

Vizat D.A.D.R.,

Nume si Prenume...........................

Functia................................

Semnătură...........................

Dată....................................

2. Date exploatatie

 

Localizare administrativă a plantatiei:

Comuna /Sat...................................., Oras........

Judet....................................... Cod siruta.........

Suprafata totala in cultura: ................... ha

 

 

 

A. Suprafata viticolă pe soiuri:

 

 

Soiuri nobile pentru vin

1.................................................................

2.................................................................

3.................................................................

4.................................................................

5.................................................................

Suprafata (cu două zecimale) (ha)

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Productia estimată (kg)

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

 

B. Amestec soiuri pentru vin din care:

Soiuri albe...............................................ha

Soiuri rosii/roze.....................................ha

 

 

Consilier RPV,

Cultivator,

 

Nume.................................

Prenume.............................

Semnătura

Stampila

(dacă este cazul)

 

Semnătura..........................

 

CARNET DE VITICULTOR

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3*)

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

 

Campaniwe viticola ……………………/………………………

 

SERIE...............nr. 001

Producător struguri de vin:

 

Denumire / Nume si Prenume..................................................................................CNP/CUI.........................................................................................................

Adresa Str.......................................................nr........, bl........, sc........, ap........,Comună/Sat..............................., Oras..........................., Judet............................

Beneficiar:

 

Denumire/ Nume si Prenume...................................................................................CNP/CUI.........................................................................................................

Adresa Str.......................................................nr.........bl.........sc........, ap.........Comună/Sat................................Oras............................Judet............................

Cantitatea livrată pe soiuri:

 

Soiul

Suprafata detinută

(ha)

Cantitatea livrată

(kg)

1...........................................................................................................

...............................................

...............................................

2...........................................................................................................

...............................................

...............................................

3............................................................................................................

...............................................

...............................................

4...........................................................................................................

...............................................

...............................................

5............................................................................................................

...............................................

...............................................

6............................................................................................................

...............................................

...............................................

7.....................................................,.......................................................

...............................................

...............................................

8..........................................,...................................................................

...............................................

...............................................

9.............................................................................................................

...............................................

...............................................

10..........................................................................................................

...............................................

...............................................

Amestec ....................kg

Total cantitate....................kg

Factură/ borderou de achizitii Seria............, Nr.............

 

Transportator:

Nume........................, Prenume...................................B.l./C.I. ..........Seria........., Nr......................Mijloc de transport Nr...............................

Am predat,

Am primit,

 

Semnătura

Data.....................

Stampila (după caz)

CARNET DE VITICULTOR

 


ANEXA Nr. 4

 

CERERE

pentru eliberarea carnetului de viticultor

 

Subsemnatul,................................................................................., domiciliat în localitatea............................................, str....................................................nr....., judetul........................., B.l./C.l. seria........nr...................., eliberat/eliberată la data de.....................de Politia..............................., CNP................................., detinător/exploatant al unei suprafete de.................ha plantate cu vită-de-vie pe rod,

Persoana juridică..........................................................., cu sediul în localitatea............................................................., str........................................................................nr........Judetul.................................., înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr.................................................., având CUI ........................................, legal reprezentată de dl/dna ............................................, CNP......................................., în calitate de........................................, detinător/exploatant al unei suprafete de.................ha plantate cu vită-de-vie pe rod,

solicit eliberarea unui carnet de viticultor.

Declar pe propria răspundere că productia estimată a fi obtinută în campania ................../........................ este următoarea:

 

CNPV

Soi

Suprafata (ha)

Productia estimată (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

            Data ........................

Semnătura

Stampila

(după caz)


 

ANEXA Nr. 5

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Judetul................................................

REGISTRU DE EVIDENTĂ a carnetelor de viticultor

Anul viticol

 

Nr. crt.

Denumire persoană fizică/juridică

Adresa

Numărul cererii

Suprafata cultivată cu vită-de-vie cu soiuri nobile pentru vin

Carnet de viticultor serie/număr/dată

Semnătură

Observatii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Registrul de evidentă a carnetelor de viticultor se completează de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurale judetene si a municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 6

 

Judetul..................................................

Denumirea/Numele si prenumele...................................................................

CUI/CNP.............................................

 

CENTRALIZATOR

cu cantitătile achizitionate de struguri din soiuri nobile pentru vin în campania viticolă.................................................

 

Nr. crt.

Numele transportatorului

Numărul auto

Soiul/amestecul

de soiuri nobile

pentru vin

Cantitatea achizitionată

(kg)

Data transportului

Denumirea furnizorului

Adresa furnizorului

Denumirea beneficiarului

Adresa beneficiarului

Observatii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

Stampila

(după caz)

NOTĂ:

Centralizatorul se completează zilnic de către comerciant/intermediar pentru fiecare procesator.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.390 din 28 iulie 2009

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.019 din 28 iulie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casă” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

În vederea reglementării conditiilor necesare facilitării aplicării programului „Prima casă”, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, precum si necesitatea creării cadrului legal pentru aplicarea dispozitiilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 si 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casă” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - În baza contractului de garantare se înscrie în cartea funciară dreptul de ipotecă legală prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” si se notează interdictia de vânzare a locuintei pe o perioadă de 5 ani de la data achizitionării acesteia si interdictia de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Prin prezentul ordin, Ministerul Finantelor Publice, în numele statului român, acordă finantatorilor, prin reprezentantii lor legali, un mandat special în vederea înscrierii ipotecii prevăzute la art. 10 din normele de implementare a programului „Prima casă”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, precum si pentru efectuarea tuturor formalitătilor necesare pentru notarea interdictiilor în cartea funciară si pentru depunerea cererii de radiere a ipotecii si interdictiilor, în conditiile conventiei de garantare.”

3. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligatii:

a) să comunice MFP lista finantatorilor eligibili în cadrul Programului;

b) să transmită propuneri de alocare pro-rata pe finantatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) si să evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului pe finantatori;

c) să încheie conventii de garantare cu finantatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;

d) să predea MFP o copie certificată a conventiilor de garantare încheiate cu finantatorii;

e) să emită si să monitorizeze garantiile în conditiile prevăzute în conventiile si contractele de garantare încheiate cu finantatorii;

f) să aprobe plata garantiei numai în conditiile expres prevăzute în conventiile si contractele de garantare încheiate cu finantatorii;

g) să comunice MFP situatia plătilor de efectuat, consolidată pe finantatori, însotită de deciziile de aprobare a cererilor de plată;

h) să transmită organelor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garantiilor acordate conform Programului, în conditiile prevăzute în cap. V al prezentei conventii;

i) să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei conventii;

j) să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garantii în baza unora dintre conventiile de garantare ori să denunte unele dintre acestea, cu


prezentarea argumentelor care au condus la această propunere;

k) să tină o evidentă a garantiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în conditiile Programului, distinctă de evidenta garantiilor acordate în nume propriu;

l) să predea Finantatorului cererea de radiere a interdictiei de vânzare, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către MFP, în conditiile expirării termenului de 5 ani de la data achizitiei locuintei, după obtinerea acordului MFP;

m) să predea Finantatorului cererea de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării si, după caz, de vânzare, la data rambursării integrale a finantării garantate, la termen sau anticipată, după obtinerea acordului MFP;

n) să predea Finantatorului cererea de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, la respingerea plătii în conditiile expres prevăzute în conventia de garantare încheiată cu Finantatorul, după obtinerea acordului MFP;

o) să îndeplinească orice alte atributii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăsurări a Programului, solicitate de MFP;

p) să tină evidenta beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului.”

4. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

CONVENTIE DE GARANTARE

pentru programul „Prima casă” încheiată între următoarele părti:

 

Banca................................, cu sediul social în ..............., telefon/fax.................., cod unic de înregistrare........................, înmatriculată în registrul comertului sub nr................. si la Registrul bancar sub nr....................., reprezentată de ......................, în calitate de................., si de......................, în calitate de................., denumită în continuare Finantator

si

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social în Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comertului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de........................., în calitate de........................, si de....................., în calitate de............................., denumit în continuare Fond.

în scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite în cadrul programului „Prima casă”, denumit în continuare Programul, părtile convin încheierea prezentei conventii în următoarele conditii:

CAPITOLUL I

Definitii

Art. 1. - Notiunile utilizate în prezenta conventie au următoarele semnificatii:

a) Programul - programul „Prima casă”, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” si detaliat prin normele de implementare a programului „Prima casă”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

b) conditiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor si finantatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;

c) garantie - angajament asumat de FNGCIMM, în numele si în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finantator ca urmare a producerii riscului de credit. Garantia se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei conventii;

d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finantările acordate de către Finantator beneficiarilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la cap. III din prezenta conventie;

e) beneficiar- persoana fizică ce îndeplineste criteriile de eligibilitate si conditiile din normele de creditare ale Finantatorului, care solicită si primeste finantare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele si contul statului, în cadrul Programului;

f) Finantator - bancă, inclusiv unitătile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii eto), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si acordă o finantare unui beneficiar în cadrul Programului;

g) finantare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Băncii Nationale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) riscul de credit- neplata, partială sau integrală, de către beneficiar a finantării garantate (principalului);

i) conventie de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finantator si FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile si obligatiile părtilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;

j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitătile Finantatorului (sucursală, agentie etc), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garantiei individuale si includerea acesteia în plafonul de garantare


aprobat. Continutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta conventie;

k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finantator si beneficiar, în care se prevăd conditiile specifice de acordare si plată a unei garantii. Continutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta conventie;

l) valoarea garantiei - valoarea mentionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finantării garantate (principalul), exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

m) perioada de valabilitate a garantiei- perioada de la data intrării în vigoare a garantiei si până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele si în contul statului;

n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului - data rambursării integrale de către beneficiar a finantării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finantelor Publice plăteste valoarea de executare a garantiei sau data comunicării respingerii cererii de plată a garantiei în cazul nerespectării de către Finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei, în situatiile expres prevăzute în prezenta conventie;

o) promisiune unilaterală de creditare - documentul emis de Finantator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta conventie, prin care acesta îsi exprimă disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta conventie, prin care acesta îsi exprimă intentia de a garanta finantarea care va fi acordată beneficiarului de către Finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

q) comision de gestiune - suma achitată de Finantator pentru remunerarea activitătii de acordare si administrare a garantiei;

r) comision unic de analiză - suma achitată de Finantator pentru remunerarea activitătii de analiză si emitere a unei promisiuni de garantare;

s) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finantării garantate;

t) cerere de plată - document prin care Finantatorul solicită plata valorii de executare a garantiei, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Continutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta conventie.

 

CAPITOLUL II

Obiectul conventiei

 

Art. 2.1. - Obiectul prezentei conventii îl constituie garantarea de către Fond, în numele si în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, a obligatiilor de rambursare a finantărilor acordate de Finantator beneficiarilor care îndeplinesc conditiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta conventie si conditiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, si se comunică Finantatorului.

Art. 2.2. - În limita plafonului de garantare alocat, Finantatorul solicită Fondului acordarea de garantii/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garantii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

Art. 2.3. - Garantiile acordate de Fond în baza acestei conventii sunt valabile pe întreaga durată a finantării.

Art. 2.4. - Beneficiarii pot achizitiona în cadrul Programului următoarele tipuri de locuinte:

a) locuintă finalizată;

b) locuintă care urmează să se construiască;

c) locuintă aflată în faza de constructie, denumită în continuare constructie la rosu.

 

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate la acordarea garantiei

 

Art. 3.1. - (1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitionează locuinte finalizate:

a) la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 nu detin în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită si nici nu au în derulare un credit ipotecar;

b) achizitionează în cadrul Programului o singură locuintă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în conditiile legii;

c) îndeplinesc conditiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, dacă pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, dacă pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finantării;

f) se obligă să nu înstrăineze locuinta achizitionată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un tert, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;

g) se obligă să asigure locuinta achizitionată din finantarea garantată împotriva tuturor riscurilor si desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare, pe toată durata finantării.

(2) Pentru garantia acordată în temeiul prezentei conventii, se instituie, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipotecă legală asupra locuintei achizitionate din finantarea garantată si se notează în cartea funciară interdictia de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani si interdictia de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.

Art. 3.2. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitionează locuinte care urmează să se construiască sau locuinte aflate în faza de constructie „constructii la rosu”:

a) la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, nu detin în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nici nu au în derulare un credit ipotecar si nu au mai achizitionat o locuintă prin Program;

b) îndeplinesc conditiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

c) dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie să prezinte Finantatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuintei.


 

CAPITOLUL IV

Comisioane

 

Art. 4.1. - Comisionul de gestiune

Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activitătii de acordare si administrare a garantiei, Finantatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantării.

Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garantiile acordate se calculează astfel:

(1) pentru intervalul cuprins între data acordării si data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

 

Comision de gestiune = [ Procent comision x  Valoare garantie*) x  Nr. de luni până la sfârsitul anului**) ] /12

 

*) Valoarea garantiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.

**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

 

            (2) pentru anii următori (întregi):

 

Comision de gestiune = [ Procent comision x Sold garantie*) la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată**)

 

*) Soldul garantiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finantarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garantiei din solicitarea de garantare.

 

            (3) pentru ultima fractiune de an:

 

Comision de gestiune = [ Procent comision x  Sold garantie*) la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată x  Nr. de luni până la scadenta finantării**) ] / 12

 

*) Soldul garantiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

 

Art. 4.1.3. - Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr.................................., deschis la.............................. esalonat în rate anuale, proportional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadentei finale, dacă în ultimul an scadenta finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 4.1.4. - Comisionul de gestiune pentru garantiile aferente finantărilor în valută se plăteste în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garantiei si data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.5. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finantatorul datorează penalităti de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalitătilor ce privesc garantiile aferente finantărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.

(2) În cazul în care Finantatorul nu achită comisionul de gestiune restant si penalitătile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în conditiile legii.

Art. 4.1.6. - Obligatia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

Art. 4.2. - Comisionul unic de analiză

Art. 4.2.1. - (1) Pentru remunerarea activitătii de analiză si emitere a unei promisiuni de garantare, Finantatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisă de Finantator.

 

Comision unic de analiză = Procent comision x Valoarea promisiunii unilaterale de creditare

 

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.

(3) Comisionul unic de analiză este suportat de beneficiar.

 

CAPITOLUL V

Garantia

 

Art. 5.1. - (1) Garantia acoperă integral valoarea finantării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

(2) Garantia se acordă în euro sau în monedă natională si se plăteste în monedă natională, la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data plătii.


(3) Valoarea garantiei se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.

Art. 5.2. - Este irevocabilă - furnizorul protectiei nu îsi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului în care cumpărătorul protectiei nu plăteste la scadentă costul protectiei.

Art. 5.3. - Este neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente.

Art. 5.4. - Este directă si expresă - protectia furnizată de garantie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoială.

Art. 5.5. - Este plătibilă la prima cerere scrisă a Finantatorului.

Art. 5.6. - Are valoare determinată, initial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fără a depăsi 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finantator.

Art. 5.7. - Răspunderea Fondului, în numele si în contul statului, începe la data semnării de către părti a contractului de garantare.

Art. 5.8. - Contractul de garantare încetează în următoarele situatii:

a) la data rambursării integrale de către beneficiar a finantării garantate, la termen sau anticipată;

b) la data la care Ministerul Finantelor Publice plăteste valoarea de executare a garantiei;

c) la data comunicării respingerii cererii de plată a garantiei, în cazul nerespectării de către Finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei, în situatiile expres prevăzute în prezenta conventie.

Art. 5.9. - Acordarea garantiei se face astfel:

5.9.1. - În situatia în care Finantatorul solicită acordarea unei garantii:

a) După aprobarea finantării de către structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitătile sale teritoriale (sucursale, agentii etc), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin postă, cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.

Solicitarea va fi însotită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;

(ii) declaratia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 nu detine în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar si nu a mai achizitionat o altă locuintă prin Program, declaratie emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finantator;

(iii) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achizitionat din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării, în original;

(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achizitionat din finantare si titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;

(v) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.

b) Fondul analizează documentatia transmisă, respectiv concordanta dintre datele înscrise în solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si adoptă hotărârea de aprobare/respingere.

c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unitătii solicitante, prin fax, decizia adoptată. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului de gestiune datorat.

d) Finantatorul achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garantiei si transmite Fondului, prin fax, la nr......................, copia documentului de plată.

e) Finantatorul încheie contractul de credit si îl transmite Fondului, prin fax, la numărul.........................

f) După îndeplinirea de către Finantator a obligatiilor prevăzute la lit. d) si e) Fondul redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finantatorului, prin curier sau prin postă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finantator si beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat si decizia de aprobare a solicitării de garantare.

g) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finantatorul si beneficiarul semnează si remit Fondului, prin curier sau prin postă cu confirmare de primire, contractul de garantare, în toate cele 5 (cinci) exemplare originale.

h) În termen de 3 zile lucrătoare de la primire, Fondul semnează contractul de garantare si transmite Finantatorului, prin curier sau prin postă cu confirmare de primire, 3 (trei) exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin postă, contractul de garantare se comunică Finantatorului prin fax.

i) Finantatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalitătile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra imobilului achizitionat din credit, de notare a interdictiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garantiei si transmite Fondului graficul de rambursare a finantării garantate.

5.9.2. În situatia în care Finantatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare:

a) După aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finantare de către structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitătile sale teritoriale (sucursale, agentii etc), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 6 la prezenta conventie, prin curier sau prin postă cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti. Solicitarea va fi însotită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;

(ii) declaratia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 nu detine în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar si nu a mai achizitionat o locuintă prin Program, declaratie emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finantator;

(iii) antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată; (iv) promisiunea unilaterală de creditare.

b) Fondul analizează documentatia transmisă, respectiv concordanta dintre solicitarea de emitere a promisiunii de garantare, documentele remise, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si decide aprobarea/ respingerea solicitării.

c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unitătii solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului unic de analiză.

d) Finantatorul achită comisionul unic de analiză datorat pentru emiterea promisiunii de garantare si transmite Fondului prin fax, la nr....................., copia documentului de plată.

e) După achitarea comisionului unic de analiză, Fondul transmite, prin curier sau prin postă, cu confirmare de primire, în original, factura cuprinzând comisionul datorat si promisiunea de garantare.

Art. 5.10. - Orice modificări ale conditiilor initiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 la prezenta conventie si vor fi aprobate/respinse de Fond, în conditiile prezentei conventii. Pe baza acestei aprobări Fondul redactează, semnează si transmite Finantatorului actul aditional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finantator si beneficiar. Ulterior semnării, Finantatorul remite Fondului două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor aditionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc conditiile de eligibilitate ale Programului.

Art. 5.11. - Preluarea creditului de către un alt beneficiar, după expirarea perioadei de 5 ani de interdictie de vânzare a imobilului, se consideră o nouă acordare si va fi analizată în conditiile prezentei conventii.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligatiile părtilor

 

Art. 6.1. - Drepturile si obligatiile Finantatorului:

a) la acordarea finantării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare;

b) să solicite un avans de 5% din pretul de achizitie al imobilului, dacă pretul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, dacă pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

c) să solicite beneficiarului, în situatia achizitionării locuintelor prevăzute la art. 2.4 lit. b) si c) din prezenta conventie, să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare;

d) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizati agreati, evaluarea imobilului cu destinatie de locuintă;

e) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toata durata finantării;

f) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele si în conditiile prevăzute la cap. IV din prezenta conventie;

g) să acorde finantările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

h) să efectueze formalitătile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate din finantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare/radiere a interdictiilor de vânzare a locuintei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia si de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării;

i) să nu insereze în contractul de finantare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

j) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;

k) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

l) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilitătii anticipate a finantării garantate;

m) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuintei achizitionate din finantarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, notarea interdictiei de vânzare a locuintei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării;

n) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, are rangul I si că au fost notate interdictiile de vânzare si grevare prevăzute la lit. m);

o) în situatia prevăzută la art. 7.2 alin. (3), concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achizitionat din finantarea garantată si a interdictiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finantării, Finantatorul are dreptul să îsi înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-si astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.

Art. 6.2. - Pe parcursul derulării contractelor de garantare Finantatorul are următoarele obligatii de raportare:

a) să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, mentinerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finantare încheiate în conditiile acestuia si îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de garantare;


b) să transmită lunar, prin sediul central al Finantatorului, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro, informatii referitoare la finantările garantate de acesta, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta conventie. Aceste informatii vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor prevăzute de reglementările BNR si a celor la care este obligat prin conventia cu Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6.3. - Drepturile si obligatiile Fondului:

a) să solicite Finantatorului informatii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare si în documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească si să verifice îndeplinirea de către Finantator a obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si în conditiile prevăzute de acesta;

c) să urmărească periodic stadiul derulării finantărilor garantate, pe baza situatiilor furnizate de Finantator, conform prevederilor contractului de garantare;

d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii si în conditiile conventiei pentru implementarea Programului, conventiei de garantare si ale contractului de garantare;

e) să comunice debitorului beneficiar al garantiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finantelor Publice a plătii garantiei către Finantator, înscrisul prin care se individualizează creanta bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda natională, si data scadentei acesteia; comunicarea se face prin postă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora;

f) să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către Finantator a plafonului alocat si să efectueze realocări în functie de gradul de utilizare a plafonului alocat, comunicate conform anexei nr. 9 la prezenta conventie;

g) să comunice Finantatorului decizia cu privire la plata garantiei, precum si faptul că, în vederea efectuării plătii, s-a transmis la Ministerul Finantelor Publice dosarul aferent;

h) să transmită la Agentia Natională de Administrare Fiscală, în vederea declansării executării silite a beneficiarului, documentatia prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

i) să predea Finantatorului cererea de radiere a interdictiei de vânzare a imobilului achizitionat din finantarea garantată, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către Ministerul Finantelor Publice, în conditiile expirării termenului de 5 ani de la data achizitiei locuintei;

j) să predea Finantatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achizitionat din finantarea garantată a sarcinilor si interdictiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finantării garantate, la termen sau anticipată;

k) să predea Finantatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achizitionat din finantarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, la respingerea cererii de plată a garantiei în conditiile prevăzute la art. 7.2 alin. (3).

 

CAPITOLUL VII

Plata garantiei

 

Art. 7.1. - Cererea de plată se transmite de către Finantator în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restantă la plată a beneficiarului, împreună cu următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului si cel al sotului/sotiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finantatorului;

b) contractul de credit, însotit de toate actele aditionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecă legală si notare a interdictiilor de vânzare si grevare cu alte sarcini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, are rangul I si că au fost notate interdictiile de vânzare si grevare prevăzute în prezenta conventie (exemplar original);

e) extrasul contului curent si extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care să reiasă trecerea la restantă a soldului finantării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) notificarea băncii către beneficiar cu privire la declararea exigibilitătii anticipate a finantării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Art. 7.2. - (1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) Fondul aprobă cererea de plată a garantiei în conditiile respectării de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g)-n) si art. 7.1.

(3) Fondul respinge cererea de plată a garantiei în conditiile neîndeplinirii integrale sau partiale de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g)-n) si art. 7.1.

(4) Decizia referitoare la plată se comunică Finantatorului si Ministerului Finantelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării.

(5) Plata garantiei se face de către Ministerul Finantelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăsi 90 de zile calendaristice de restantă la plată a beneficiarului.

(6) Sumele garantate de Fond se plătesc Finantatorului de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a plătii, si se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finantării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 7.3. - Plata sumei aferente garantiei acordate pentru finantări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data plătii.

Art. 7.4. - După primirea comunicării Ministerului Finantelor Publice privind plata garantiei, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plata efectuată si, în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.

 

CAPITOLUL VIII

Comunicări

 

Art. 8.1. - (1) Toate comunicările privind prezenta conventie se vor face la adresele părtilor indicate în preambul, în atentia conducătorilor următoarelor structuri interne:

Pentru Finantator:

..................................................................

Pentru Fond:

..................................................................

(2) Părtile îsi vor comunica reglementările specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea prezentei conventii. Orice modificări ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrătoare de la aprobare.

Art. 8.2. - Părtile declară prin prezenta conventie că respectă standardele de cunoastere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere si legislatia aplicabilă.

Art. 8.3. - Părtile îsi vor comunica rapoartele anuale, în forma destinată publicitătii prin registrul comertului, conform legii.

Art. 8.4. - (1) Părtile vor aduce la cunostinta unitătilor lor teritoriale (sucursale, agentii etc.) prevederile prezentei conventii.

(2) Părtile sunt de acord să promoveze facilitătile de finantare-garantare convenite prin prezenta conventie prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare si alte materiale promotionale ale celor două institutii, organizarea în comun de evenimente etc.

 

CAPITOLUL IX

Alte dispozitii

 

Art. 9.1. - Părtile recunosc că se află sub incidenta prevederilor din legislatia bancară referitoare la confidentialitatea si secretul bancar.

Art. 9.2. - Forta majoră - asa cum este aceasta definită în doctrina juridică si jurisprudentă - apără de răspundere partea care o invocă, sub conditia anuntării celeilalte părti în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitie si a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comert si Industrie a României. Încetarea fortei majore va fi anuntată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalitătilor de anuntare a fortei majore atrage decăderea părtii în cauză din dreptul de a o invoca si de a beneficia de prevederile acestui articol.

Art. 9.3. - Orice litigiu apărut între părtile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei conventii se solutionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în conditiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părtile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecătoresti competente de la sediul social al Fondului.

Art. 9.4. - Fondul are dreptul să suspende unilateral acordarea de garantii în temeiul prezentei conventii în cazul în care Finantatorul nu respectă obligatiile prevăzute la art. 6.2.

Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finantator a comunicării privind suspendarea si încetează la data primirii de către Fond a dovezii referitoare la executarea de către Finantator a obligatiilor care au constituit motiv al suspendării.

 

CAPITOLUL X

Încetarea conventiei

 

            Art.10.1. - Prezenta conventie se încheie pe durata Programului si poate înceta prin denuntare unilaterală în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părtile rămân răspunzătoare pentru obligatiile asumate în baza conventiei, a solicitărilor aprobate si a contractelor de garantare emise înainte de data încetării.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 11.1. - Părtile garantează că persoanele care semnează prezenta conventie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data semnării conventiei, actelor constitutive si normelor si regulamentelor interne.

Art. 11.2. - Ori de câte ori în prezenta conventie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părtile înteleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia „conform cu originalul”, însotită de numele, prenumele, functia si semnătura functionarului bancar care face certificarea.

Art. 11.3. - În cazul în care actele normative referitoare la programul „Prima casă” vor fi modificate/completate, clauzele corespunzătoare ale prezentei conventii se vor considera amendate în conformitate cu dispozitiile normative respective.

Art. 11.4. - Prevederile prezentei conventii pot fi modificate prin acte aditionale semnate de ambele părti si se completează cu dispozitiile corespunzătoare din legislatia în vigoare.

Art. 11.5. - Prezenta conventie include următoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;

- anexa nr. 2 - Contract de garantare;

- anexa nr. 3 - Promisiune unilaterală de creditare;

- anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;

- anexa nr. 5 - Cererea de plată;

- anexa nr. 6 - Solicitare emitere promisiune de garantare;

- anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare;

- anexa nr. 8 - Situatia finantărilor garantate;

- anexa nr. 9 - Comunicare plafon garantii - program „Prima casă”.

Prezenta conventie a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finantelor Publice, unul pentru Finantator, s-a semnat de către Fond în data de ................... si de către

Finantator în data de......................si intră în vigoare la data de ..................................................................

 

FOND,

..................................................................

FINANTATOR,

..................................................................


ANEXA Nr. 1

la conventie

 

SOLICITARE DE GARANTARE

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr..............din data de...................., denumită în continuare Conventie.

1. Finantatorul .............................................., prin Sucursala/Agentia ........................................, cu sediul în localitatea ..............................str. ...........................nr. ......, judet/sector .................., înmatriculat la registrul comertului sub nr. ............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ..................,fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ...................................în calitate de ..................................si de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................,

solicită acordarea unei garantii în sumă de .................................... lei/euro pentru

2. Beneficiarul ( numele si prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ...............................str. .....................nr. ......, bloc

........, sc. ............, et. ........, ap. .........Judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ......seria .........nr. ................... eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3.1 din conventia sus­mentionată.

Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic....................(DA/NU)

Beneficiarul real al garantiei................................................................................................

3. Sot/sotie (nume si prenume) ...................................................., pseudonim ............, cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea .............................., str. .....................nr. ......, bloc ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........Judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail ................................., legitimat cu ......seria ......... nr. .................., eliberat de ............................................. la data de ................................., CNP...................................................., de profesie ..............................., angajat la ...............................

4. Tipul finantării: finantare garantată prin programul „Prima casă.”

5. Pret achizitie imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare: ..................................... Iei/EUR, din care avans..........................Iei/EUR, reprezentând.............% din pretul de achizitie.

6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare: ........................... Iei/EUR.

7. Valoarea finantării aprobate:...............Iei/EUR, data aprobării...........................

8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ................................... Iei/EUR.

9. Destinatia finantării: achizitie imobil cu destinatia de locuintă, constând în .................................................., situat în localitatea ..............................., str. .....................nr. ........,bloc ....., sc. ....., et. ....., ap. ......Judet/sector ................. înscris în cartea funciară a localitătii ................................. sub nr. ......................, nr. cadastral/nr. topo ..........................., aflat în proprietatea ....................................................... conform titlului de proprietate .............................................................................................

10. Durata finantării:.............................ani/luni. Perioada de gratie.........luni.

11. Data scadentei finantării: ..........................................

12. Angajamente existente în sold la data prezentei:

a) la Finantator.........................lei, din care credite restante......................lei;

b) la alte institutii de credit/asimilate:.............., din care finantări restante..........

13. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finantatorului):..................................................%.

14. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantării.

Mentionăm că Finantatorul a analizat si a aprobat documentatia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudentă impuse de cerintele activitătii bancare, si declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3.1 din Conventia de garantare pentru programul „Prima casă” si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare.

Anexăm următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;

b) declaratia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” nu detine în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar si nu a mai achizitionat o altă locuintă prin Program, declaratie emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finantator;

c) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achizitionat din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii prezentei solicitări, în original;

d) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achizitionat din finantare si titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;

e) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:


 

ANEXA Nr. 2

la conventie

 

CONTRACT DE GARANTARE

Nr............./.......................

 

Încheiat în baza prevederilor Conventiei nr......./.......din data de...................., denumită în continuare Conventie, între:

1. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social în Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comertului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ................... în calitate de ...............si de ........................... în calitate de ........................, denumit în continuare FNGCIMM sau Fond,

2. Finantatorul ..................................................., cu sediul social în ........................................................................, telefon/fax.................., cod unic de înregistrare ......................... înmatriculat în registrul comertului sub nr. ................si la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de ....................., în calitate de ................, si de ......................, în calitate de ................., denumit în continuare Finantator,

si

3. Beneficiarul1 (numele si prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ..............................., str. .....................nr. ......, bloc ........, sc. ..........., et. ........, ap. .........Judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ......seria .........nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP......................................, de profesie ..............................., angajat la ..............................,

în următoarele conditii:

 

CAPITOLUL 1

Definitii

 

Art. 1.1. - Termenii folositi în prezentul contract au următoarele semnificatii:

a) beneficiar - persoana fizică care îndeplineste criteriile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”;

b) Finantator - banca, inclusiv unitătile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii eto), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si acordă beneficiarului o finantare;

c) Program - programul „Prima casă” aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” si detaliat prin normele de implementare a programului „Prima casă”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

d) conditiile Programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari si finantatori, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;

e) finantarea garantată ( principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

f) riscul de credit- neplata, partială sau integrală, de către beneficiar a finantării garantate (principalului);

g) valoarea garantiei - valoarea mentionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finantării garantate (principalului), exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) valoarea de executare a garantiei- suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finantării garantate;

i) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului în temeiul prezentului contract de garantare - data rambursării integrale de către beneficiar a finantării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finantelor Publice plăteste Finantatorului valoarea de executare a garantiei sau data comunicării de către Fond a respingerii cererii de plată a garantiei;

j) perioada de valabilitate a garantiei- perioada de la data intrării în vigoare a garantiei si până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului;

k) cerere de plată - documentul prin care Finantatorul solicită plata valorii de executare a garantiei, după înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 60 de zile.

 

CAPITOLUL 2

Obiectul contractului

 

Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele si în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat rambursarea finantării acordate beneficiarului de către Finantator, plătind acestuia valoarea de executare a garantiei la aparitia riscului de credit.

(2) Finantarea garantată constă în credit în valoare de ............................Iei/EUR, acordat de Finantator prin programul „Prima casă” beneficiarului, pentru achizitia imobilului cu destinatia de locuintă2................................................................., situat în localitatea ..............................., str. ............................. nr. ..............., bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, judet/sector ................. înscris în cartea funciară a localitătii ................. sub nr........................nr. cadastral/nr. topo ....................

(3) Imobilul se va achizitiona de la vânzătorul ............................................................, conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr................./..............., la un pret de ..............................

(4) Finantarea se acordă prin Contractul de credit nr............. din data de ..........................pe termen de ..... ani, cu o perioadă de gratie de ..... luni.

Art. 2.2. - Valoarea maximă a garantiei este de ....................................Iei/EUR si se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finantatorul.

Art. 2.3. - (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligatiei de rambursare a sumelor plătite Finantatorului în temeiul prezentului contract, cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra imobilului identificat la art. 2.1, valabilă pe întreaga durată a finantării.

(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a imobilului identificat la art. 2.1 a interdictiei de vânzare a imobilului pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia si a interdictiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe întreaga durată a finantării.

(3) Înscrierea si notările în cartea funciară, prevăzute la alin. (1) si (2), se fac în baza prezentului contract de garantare, de către Finantator, în numele si pentru statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.


1 Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează si de către sotul acestuia.

2 Descrierea imobilului.

 

CAPITOLUL 3

Comisionul de gestiune

 

Art. 3.1. - Pentru remunerarea activitătii de acordare si administrare a garantiei, Finantatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantării.

Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garantiile acordate se calculează potrivit cap. IV din Conventie.

Art. 3.3. - Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr.........................., deschis la....................................., esalonat în rate anuale, proportional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadentei finale, dacă în ultimul an scadenta finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 3.4. - Comisionul de gestiune pentru garantiile aferente finantărilor în valută se plăteste în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garantiei si data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 3.5. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune Finantatorul datorează penalităti de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalitătilor ce privesc garantiile aferente finantărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.

(2) În cazul în care Finantatorul nu achită comisionul de gestiune restant si penalitătile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în conditiile legii.

Art. 3.6. - Obligatia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

 

CAPITOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

Art. 4.1. - Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finantarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (4) si a eventualelor acte aditionale la acesta;

b) să constituie si să mentină pe durata derulării finantării garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finantării garantate, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

c) să asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga durată a prezentului contract si să desemneze statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare pe toată durata finantării;

d) să suporte din surse proprii costurile aferente operatiunilor prevăzute la art. 2.3 lit. c), precum si cele de evaluare a imobilului achizitionat din finantarea garantată;

e) să restituie statului român, prin Ministerul Finantelor Publice, suma achitată în contul garantiei acordate prin prezentul contract, în caz contrar acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuintei ipotecate si prin alte modalităti prevăzute de lege;

f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale.

Art. 4.2. - (1) Finantatorul se obligă:

a) la acordarea finantării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare;

b) să solicite un avans de 5% din pretul de achizitie al imobilului, dacă pretul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, dacă pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

c) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizati agreati, evaluarea imobilului cu destinatie de locuintă;

d) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finantării;

e) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele si în conditiile prevăzute la cap. IV din Conventie;

f) să efectueze formalitătile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate din finantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare/radiere a interdictiilor de vânzare a locuintei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia si de grevare cu sarcini pe toată durata finantării;

g) să nu insereze în contractul de finantare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

h) să acorde finantările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

i) să prevadă în mod expres în contractul de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;

j) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

k) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilitătii anticipate a finantării garantate;

l) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuintei achizitionate din finantarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, notarea interdictiei de vânzare a locuintei pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării;

m) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, are rangul I si că au fost notate interdictiile de vânzare si grevare prevăzute la lit. k}.

(2) In situatia respingerii plătii garantiei, prevăzută la art. 7.2 alin. (3) din Conventie, concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achizitionat din finantarea garantată si a interdictiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finantării, Finantatorul are dreptul să îsi înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-si astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.

Art. 4.3. - Fondul se obligă:

a) să urmărească si să verifice îndeplinirea de către Finantator a obligatiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele si în conditiile prevăzute de acesta;

b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situatiilor furnizate de Finantator, conform prevederilor contractului de garantare;

c) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii si în conditiile conventiei pentru implementarea Programului, conventiei de garantare si ale prezentului contract de garantare;

d) să aprobe cererea de plată a garantiei în conditiile respectării de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) si art. 6.1 din prezentul contract;

e) să respingă cererea de plată a garantiei în conditiile neîndeplinirii integrale sau partiale de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) si art. 6.1 din prezentul contract;

f) să comunice Finantatorului decizia de aprobare sau respingere a plătii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plătii, va transmite si dovada comunicării deciziei către Ministerul Finantelor Publice, în vederea efectuării plătii de către acesta;

g) să comunice beneficiarului, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finantelor Publice a plătii garantiei către Finantator, înscrisul prin care se individualizează creanta bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda natională, si data scadentei acesteia;

h) să transmită la ANAF documentatia prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, în vederea declansării executării silite a beneficiarului;

i) să predea Finantatorului cererea de radiere a interdictiei de vânzare a imobilului prevăzut la art. 2.1, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către Ministerul Finantelor Publice, în conditiile expirării termenului de 5 ani de la data achizitiei acestuia;

j) să predea Finantatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 2.1 a dreptului de ipotecă legală de rang I si a interdictiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finantării garantate, la termen sau anticipată;

k) să predea Finantatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achizitionat din finantarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, la respingerea cererii de plată a garantiei.

 

CAPITOLUL 5

Răspunderea părtilor

 

            Art. 5.1. - Părtile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului contract, conventiei de garantare si legislatiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu exceptia cazurilor în care nerespectarea se datorează fortei majore, faptului celeilalte părti ori îndeplinirii unei activităti impuse de lege.

 

CAPITOLUL 6

Plata garantiei

 

Art. 6.1. - În cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finantatorul poate transmite Fondului cererea de plată. Cererea de plată se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restantă la plată a beneficiarului, însotită de documentele prevăzute la art. 7.1 din Conventie.

Art. 6.2. - (1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul aprobă sau respinge plata.

(2) Fondul aprobă cererea de plată a garantiei în conditiile respectării de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) si art. 6.1 din prezentul contract.

(3) Fondul respinge cererea de plată a garantiei în conditiile neîndeplinirii integrale sau partiale de către Finantator a obligatiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) si art. 6.1 din prezentul contract.

(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finantatorului si Ministerului Finantelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării.

(5) Plata garantiei se face de către Ministerul Finantelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăsi 90 de zile calendaristice de restantă la plată a beneficiarului.

(6) Suma garantată de Fond se plăteste Finantatorului de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, si se recuperează de la beneficiar prin executare silită, de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 6.3. - Plata sumei aferente garantiei acordate pentru finantări în valută se face în lei, la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, valabil la data plătii.

Art. 6.4. - După plata garantiei, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.

 

CAPITOLUL 7

Litigii

 

            Art. 7.1. - Orice litigiu apărut între părtile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se solutionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în conditiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părtile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecătoresti competente de la sediul social al Fondului.

 

CAPITOLUL 8

Dispozitii finale

 

Art. 8.1. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părti si este valabil pe toată durata finantării garantate.

Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părtilor, materializat în acte aditionale.

Art. 8.3. - În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 prezentul contract constituie titlu executoriu.

Încheiat astăzi, data semnării de către Fond, ............., în 5 (cinci) exemplare originale, două pentru Finantator unul pentru beneficiar si două pentru FNGCIMM.

 

FNGCIMM,

.........................................

FINANTATOR,

.........................................

BENEFICIAR,

.........................................


 

ANEXA Nr. 3

la conventie

 

PROMISIUNE UNILATERALĂ DE CREDITARE*)

Nr.........../........................

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr..............din data de...................., denumită în continuare Conventie.

1. Finantatorul ..........................................., cu sediul social în ............................, telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculat în registrul comertului sub nr. ................si la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de dl. ........................., în calitate de director general, si de dl. .........................., în calitate de ................., denumit în continuare Finantator, la cererea

2. Beneficiarului (numele si prenumele) ..............................................................., pseudonim ....................................., cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ..............................., str. .............................................nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. .........Judet/sector. ..................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ............seria .........nr. ..................., eliberat de ...................................................... la data de ......................., CNP......................................, de profesie ..............................., angajat la.............................., care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3.2 din conventia sus-mentionată, îsi exprimă disponibilitatea de a acorda o

3. Finantare în sumă de .................................... Iei/EUR, pe o durată de ....................................., pentru o locuintă care urmează să se construiască/aflată în faza de constructie, constând în .................................................................................., situată în localitatea ............................... Judet/sector ................, conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. .............../....................

4. Finantatorul va acorda finantarea, cu conditia ca beneficiarul să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute de programul „Prima casă”.

Această promisiune unilaterală de creditare este valabilă până la data de .......................... (maximum 18 luni de la data aprobării) sub conditia obtinerii unei promisiuni de garantare.

Emisă azi ...................... în ....... exemplare originale.

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:

 

*) Formular-cadru.

 

ANEXA Nr. 4

la conventie

 

PROMISIUNE DE GARANTARE

Nr............../.............................

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr..............din data de...................., denumită în continuare Conventie.

1. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comertului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083,

îsi exprimă disponibilitatea de a garanta finantarea în sumă de........................, ce urmează a fi acordată de

2. Finantatorul ............................................................................................................................................., prin Sucursala/ Agentia ........................................, cu sediul în localitatea ........................................, str. ..................................................nr. ......, judet/sector .................., înmatriculat în registrul comertului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ..................,fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ....................................., în calitate de ................................, si de ..................................., în calitate de ....................., având cont bancar nr. ............................, deschis la ................................,

3. Beneficiarului (numele si prenumele) ..............................................................................., pseudonim ..........................., cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ..............................., str. .................................................. nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........ Judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ......................, CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., în baza Promisiunii de creditare nr............... din data de .........................

La solicitarea Finantatorului, primită în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garantia în conditiile Conventiei.

Această promisiune de garantare este valabilă până la..........................(maximum 18 luni de la data emiterii).

Emisă azi......................, în 2 (două) exemplare originale, dintre care unul se transmite Finantatorului conform Conventiei.

 

FOND

 

Persoane autorizate:


 

ANEXA Nr. 5

a conventie

 

CERERE DE PLATĂ

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr. ............. din data de ...................., privind Contractul de garantare nr. ......... din data de .................

1. Finantatorul ................................................................, prin Sucursala/Agentia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ........................................nr. ......, judet/sector .................., înmatriculat în registrul comertului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax..................., e-mail ..................., reprezentat de..................................., în calitate de..............................., si de...............................,în calitate de..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, vă comunicăm că la data de ............................,

2. Beneficiarul (numele si prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ..............................., str. ..........................nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. .........Judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria .........nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., a rambursat din finantarea garantată suma de ...................................... lei/euro.

3. Finantare garantată restantă.....................................................lei (si echivalent euro);

.........................................................................................................euro (si echivalent lei)

4. Valoarea plătii solicitate.............................................................lei (si echivalent euro);

.........................................................................................................euro (si echivalent lei).

5. Plata se va efectua în contul Finantatorului deschis la.................................................................................................., cod IBAN ..................................................................................

6. Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, dacă este căsătorit, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cel mai recent aflat în posesia finantatorului;

b) contractul de credit, însotit de toate actele aditionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecă legală si notare a interdictiilor de vânzare si grevare cu alte sarcini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, are rangul I si că au fost notate interdictiile de înstrăinare si grevare prevăzute în conventia de garantare (exemplar original);

e) extrasul contului curent si extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care să reiasă trecerea la restantă a soldului finantării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) notificarea băncii către beneficiar, cu privire la declararea exigibilitătii anticipate a finantării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Finantatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare.

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:

 

ANEXA Nr. 6

la conventie

 

            Nr...........din data.....................

 

SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTARE

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr..............din data de...................., denumită în continuare Conventie.

1. Finantatorul .................................................................., prin Sucursala/Agentia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ....................................nr. ......Judet/sector .................., înmatriculat la registrul comertului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ..................,fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de  .................................., si de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de ............................lei/euro pentru

2. Beneficiarul (numele si prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetătean .............................., data nasterii .........., locul nasterii ............, cu domiciliul/rezidenta în localitatea ..............................., str. ................................nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, judet/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria .........nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., în conditiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........... din data de .........................


3. Comisionul unic de analiză este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finantator. Comisionul se va plăti într-o singură transă.

Mentionăm că am efectuat analiza documentatiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudentă impuse de cerintele activitătii bancare.

Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;

b) declaratia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că, la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, nu detine în proprietate o locuintă, individual sau în comun, împreună cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar si nu a mai achizitionat o altă locuintă prin Program, declaratie emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii la Finantator;

c) antecontractul de vânzare-cumpărare a locuintei, în copie certificată;

d) promisiunea unilaterală de creditare.

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:

 

ANEXA Nr. 7

la conventie

 

SOLICITAREA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE GARANTARE

Nr................../.............................

 

Emisă în baza prevederilor Conventiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Conventie.

1. Finantatorul ................................................................, prin Sucursala/Agentia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ....................................nr. ......Judet/sector .................., înmatriculat la registrul comertului sub nr. ............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ..................,fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de ................................., si de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ................................................., solicită modificarea Contractului de garantare nr. ................. din data ....................... încheiat cu beneficiarul............................................

2. Modificările solicitate:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3. Data aprobării modificării de către Finantator: .......................................

4. Documentele care stau la baza solicitării: .........................................................

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:

 

ANEXA Nr. 8

la conventie

 

FNGCIMM -S.A. – IFN

Program „Prima casă”

Situatia finantărilor garantate existente în portofoliu la data de.......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Banca

Unitatea teritorială a băncii

Beneficiar garantie

CNP

Număr contract

de garantare

Data emiterii

contractului

de garantare

Valuta

Garantia acordată

Rambursările de rate

de capital [în valuta contractului]

Sold garantie*)

Număr de zile de întârziere

la plata ratelor de principal

Suma restantă

aferentă

întârzierii

la plată

Nr. politei

de  asigurare

Scadenta politei de asigurare

în luna

de raportare

total rambursări

de rate de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL LEI:

TOTAL EURO:

 

*) Sold garantie - garantia acordată, diminuată cu ratele rambursate din principal.

 


ANEXA Nr. 9

la conventie

 

Nr................../.................

 

De la: Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN

 

Către: ....................................

 

Referitor: Comunicare plafon garantii - Program „Prima casă”

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările ulterioare, vă comunicam că, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat institutiei dumneavoastră este de ......................................... EUR.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către institutia dumneavoastră a plafonului alocat si să efectueze realocări între finantatori în functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Mentionăm că figurati în evidentele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ......................., cu un plafon alocat de ............................... EUR, din care utilizat ......................... EUR.

 

FINANTATOR

 

Persoane autorizate:

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim intern de tipărire si numerotare, se întocmesc în două exemplare, un exemplarfiind înmânat clientului, al doilea exemplarfiind atasat la registrul tranzactiilor.”

2. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23), cu următorul cuprins:

„(21) Entitătile prevăzute la art. 1 vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, numărul de la care se emite primul buletin de schimb valutar.

(22) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevăzută la art. 1 poate să îsi stabilească regimul de tipărire sau editare, după caz, precum si modelul acestora, cu respectarea continutului minim de informatii prevăzut la alin. (3).

(23) Buletinele de schimb valutar, existente în stoc, pot fi utilizate până la epuizare si după data intrării în vigoare a prezentei norme.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2009.

Nr. 8.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 si 376 bis din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la judetul Botosani, nr. crt. 8 „Brăesti”, în coloana a 3-a „Suma - mii lei -”, în loc de: „31” se va citi: „37”;

- în anexa nr. 2, la nr. crt. 69, la pozitia corespunzătoare judetului Iasi, în coloana a 2-a „Denumirea”, în loc de: „Reabilitare DN24 si DN 28” se va citi: „Reabilitare DJ 248 B între DN 24 si DN 28”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, pct. 16 „Universitatea de Nord din Baia Mare”, nr. crt. 4 „Facultatea de Stiinte”, domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare”, în loc de: „Controlul si expertiza produselor alimentare/A/Zi/240” se va citi: „Controlul si expertiza produselor alimentare/AP/Zi/240”;

- în anexa nr. 2, pct. 26 „Universitatea din Craiova”, nr. crt. 9 „Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor”, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, în loc de: „Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)/AP/Zi/180” se va citi:

„Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)/AP/Zi/180

Economia comertului, turismului si serviciilor/AP/Zi/180

Economia comertului, turismului si serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)/A/Zi/180”;

- în anexa nr. 2, pct. 28 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galati”, nr. crt. 16 „Facultatea Transfrontalieră de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti”, după „Ingineria produselor alimentare/Ingineria produselor alimentare/A/Zi/240”, se va citi: „Inginerie si management/Inginerie economică în domeniul mecanic/A/Zi/240”;

- în anexa nr. 3, pct. 11 „Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti”, nr. crt. 1 „Facultatea de Teologie Romano-Catolică”, în loc de: „Zi/ID/240” se va citi: „Zi/FR/180”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 64, în loc de: „64. Marcenco Angela, fiica lui Nicolae (născut la 15.07.1937 în localitatea Metlasevca) si Serafima, născută la data de 10 octombrie 1972 în localitatea Logîlniceni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20 bl. 3. (3.045/2002)” se va citi: „64. Marcenco Angela, fiica lui Nicolae (născut la 15.07.1937 în localitatea Metlasevca) si Serafima, născută la data de 10 octombrie 1972 în localitatea Cogîlniceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20, bl. 3. (3.045/2002)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 40, în loc de: „40. Ibrahimi Tefik, fiul lui Faik si Stevka, cetătean sârb, născut la data de 3 martie 1962 în localitatea Titova Mitrovita, Kosovo, Serbia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Almasu Mare nr. 12, bl. 51, sc. 6, ap. 52, sectorul 4. (845/2008)”se va citi: „40. Ibrahimi Tefik, fiul lui Faik si Stevka, cetătean sârb, născut la data de 3 martie 1962 în localitatea Titova Mitrovica, Kosovo, Serbia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Almasu Mare nr. 12, bl. 51, sc. 6, ap. 52, sectorul 4. (845/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 82, în loc de: „82. Cucos Olga, fiica lui Vasile, fiul lui Nicolae (născut la 18.01.1915 în localitatea Sîngerei) si Alexandra, născută la data de 23 noiembrie 1974 în localitatea Sîngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngera, str. Gh. Asachi nr. 53. (2.385/2008)” se va citi: „82. Cucos Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 18.01.1915 în localitatea Sîngerei) si Alexandra, născută la data de 23 noiembrie 1974 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Gh. Asachi nr. 53. (2.385/2008);

- în anexa nr. 1, la pozitia 166, în loc de: „766. Moraru lulia, fiica lui Dumitru si Natalia, născută la data de 5 iulie 1986 în localitatea Breansc, regiunea Breansc, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ig. Vieru nr. 16, ap. 48. (637/2003)”se va citi: „766. Moraru lulia, fiica lui Dumitru si Natalia, născută la data de 5 iulie 1986 în localitatea Breansk, judetul Sovietschii, regiunea Breansk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ig. Vieru nr. 16, ap. 48. (637/2003)”


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 11, în loc de: „11. Bodnariuc Ecateriana, fiica lui Bodnariuc Piotr si Mandîs Sofia (fiica lui Ion, născut la 22.07.1922 în localitatea Cărpineni, raionul Hîncesti), născută la data de 11 februarie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 1, ap. 23. (2.287/2008)” se va citi: „11. Bodnariuc Ecaterina, fiica lui Bodnariuc Piotr si Mandîs Sofia (fiica lui Ion, născut la 22.07.1922 în localitatea Cărpineni, raionul Hîncesti), născută la data de 11 februarie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 1, ap. 23. (2.287/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 47, în loc de: „47. lachimov Lilian, fiul luiAnatolie (născut la 5.05.1928 în localitatea Briceni, judetul Edinet) si Olga, născut la data de 19 mai 1972 în localitatea Coteala, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coteala, raionul Briceni. (11.400/2003) Copii minori: lachimov Andreea, născută la data de 8.12.2007.”se va citi: „47. lachimov Lilian, fiul lui Anatolie (născut la 5.05.1928 în localitatea Coteala, judetul Edinet) si Olga, născut la data de 19 mai 1972 în localitatea Coteala, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coteala, raionul Briceni. (11.400/2003) Copii minori: lachimov Andreea, născută la data de 8.12.2007.”

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 146, în loc de: „146. latco Tudor, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut în anul 1920 în localitatea Chisinău) si Valeria, născut la data de 6 martie 1979 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mascăuti, raionul Criuleni. (525/2004)” se va citi: „146. latco Tudor, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut în anul 1920 în localitatea Chisinău) si Valeria, născut la data de 6 martie 1979 în localitatea Mascăuti, sect. Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mascăuti, raionul Criuleni. (525/2004)”.