MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 521            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 29 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 937 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal

 

Decizia nr. 982 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

772. - Hotărāre privind aprobarea Programului statistic national multianual 2009-2010

 

791. - Hotărāre privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

312. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

1.979/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 937

din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal, exceptie ridicată de Toader Simionescu īn Dosarul nr. 209/64/2009 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei personal si asistat de avocatul Titu Tărcan, cu delegatie depusă la dosar. Lipseste partea Irina Ioana Simionescu, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza este īn stare de judecată.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, sens īn care depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neīntemeiată.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 20 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 209/64/2009, Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal.

Exceptia a fost ridicată de inculpatul Toader Simionescu cu ocazia solutionării recursului declarat īmpotriva īncheierii de sedintă din 13 martie 2009, pronuntată de Tribunalul Brasov īn Dosarul penal nr. 9.236/197/2008.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal, „prin neprecizarea faptului că actiunea se pune īn miscare si din oficiu īn termenul de două luni", prevăzut de art. 284 din Codul de procedură penală, īncalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24 si art. 53 alin. (1), precum si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din īncheierea de sesizare, īl constituie dispozitiile art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal - Lovirea sau alte violente, dispozitii care au următorul continut: „Actiunea penală se pune īn miscare la plāngerea prealabilă a persoanei vătămate. Īn cazul faptelor prevăzute la alin. 11 si 21 actiunea penală se pune īn miscare si din oficiu."

Alin. 11 si 21 ale art. 180 din Codul penal au următorul continut:

„Faptele prevăzute la alin.1 săvārsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu īnchisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

Faptele prevăzute la alin. 2 săvārsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu īnchisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă."

Textul de lege criticat este raportat la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24 si art. 53 alin. (1), precum si la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Autorul exceptiei consideră că neconstitutionalitatea acestui text de lege este determinată de „neprecizarea faptului că actiunea se pune īn miscare si din oficiu īn termenul de două luni" prevăzut de art. 284 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, „īn cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plāngere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă īn termen de 2 luni din ziua īn care persoana vătămată a stiut cine este făptuitorul."

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin dispozitiile de lege criticate se realizează tragerea la răspundere penală a inculpatului prin intermediul actiunii penale exercitate din oficiu de stat, īn cazul faptelor de violentă īn familie.

Curtea constată īnsă că argumentele invocate de autorul exceptiei nu vizează o veritabilă problemă de constitutionalitate, astfel că solutia inadmisibilitătii exceptiei de neconstitutionalitate, īntemeiată pe art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu īi permite să modifice sau să completeze dispozitiile de lege supuse controlului său īn sensul solicitat de acesta.


Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal, exceptie ridicată de Toader Simionescu īn Dosarul nr. 209/64/2009 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata īn sedinta publică din data de 23 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 982

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Mugurel Doru Selea īn Dosarul nr. 9.537/280/2007 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătānd că dispozitiile legale criticate nu īncalcă prevederile din Legea fundamentală invocate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 5 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 9.537/280/2007, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (i) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Mugurel Doru Selea.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că, desi sanctiunile contraventionale complementare ar trebui să fie mai putin aspre decāt cele principale, sanctiunea complementară instituită de normele criticate, si anume suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată, este mai aspră decāt cele principale - amendă si avertisment. Ca urmare, restrāngerea exercitiului dreptului constitutional la liberă circulatie apare ca o sanctiune principală, si nu complementară, ceea ce legiuitorul nu a dorit, avānd īn vedere tocmai principiul proportionalitătii si ierarhizării pedepselor. Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată. Arată că, īn mod contrar sustinerilor autorului exceptiei, textele de lege criticate nu restrāng drepturi constitutionale, ci prevăd, īn deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sanctionarea unor fapte de īncălcare a legii care pun īn pericol siguranta circulatiei rutiere. Reglementarea īntr-un anumit fel a unor sanctiuni contraventionale pentru īncălcarea unor reguli este pe deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii cuprinse īn art. 96, care reglementează sanctiunile contraventionale complementare, si īn art. 101 alin. (3), care reglementează faptele ce constituie contraventie si care se sanctionează cu amenda prevăzută īn clasa a 111-si de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

Dispozitiile constitutionale invocate īn sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 25 - Libera circulatie si ale art. 53 - Restrāngerea exercitiului unor drepturi sau alunor libertăti.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, constată că aceasta este neīntemeiată.

Astfel, nu poate fi retinută īncălcarea art. 25 din Constitutie privind dreptul la libera circulatie, deoarece acesta nu are legătură cu textele de lege criticate. Dreptul la liberă circulatie vizează libertatea de miscare a cetăteanului, textul constitutional reglementānd ambele aspecte care formează acest drept fundamental, si anume: libera circulatie pe teritoriul Romāniei si libera circulatie īn afara teritoriului tării. Dreptul la libera circulatie, astfel cum este reglementat de Constitutie, prin receptarea sa din Pactul international privitor la drepturile civile si politice, nu include si dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a detine un permis de conducere auto īn acest scop, prevederile constitutionale nefăcānd referire si la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulatie, īn ceea ce priveste invocarea īncălcării dispozitiilor art.53 din Constitutie, se observă că acest text constitutional se referă exclusiv la restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prevăzute de Constitutie, iar normele criticate nu restrāng drepturi constitutionale, ci prevăd sanctionarea unor fapte de īncălcare a legii care pun īn pericol siguranta circulatiei rutiere. Pe de altă parte, este de observat că alin. (1) al art. 53 prevede, īntre alte situatii, că exercitiul unor drepturi poate fi restrāns si pentru apărarea drepturilorsi a libertătilor cetătenilor. De altfel, autorul exceptiei īsi fundamentează criticile de neconstitutionalitate pe compararea dispozitiilor ce fac obiectul exceptiei. Or, asa cum a statuat īn mod constant Curtea Constitutională īn jurisprudenta sa (de exemplu prin Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003^ publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004), examinarea constitutionalitătii unui text de lege are īn vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins īncălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale īntre ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Mugurel Doru Selea īn Dosarul nr. 9.537/280/2007 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata īn sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Programului statistic national multianual 2009-2010

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul statistic national multianual 2009-2010, prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Realizarea Programului statistic national multianual 2009-2010 se finantează din bugetul Institutului National de Statistică si din bugetele autoritătilor si institutiilor implicate, īn limita prevederilor bugetare aprobate pe anii 2009-2010, precum si din alte surse interne si externe, īn conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sarbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sārbu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 772.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 521 bis din 29 iulie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international

 

Avānd īn vedere prevederile cap. 6 „Aeroporturi internationale, facilităti si servicii pentru trafic" din anexa nr. 9 la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romānia a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 24 aprilie 1965,

tinānd cont de prevederile acquis-ului Schengen, ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),

luānd īn considerare continutul Catalogului Schengen - Controlul frontierelor externe, extrădarea si readmisia: Cele mai bune practici si recomandări,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta hotărāre se stabilesc conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international.

(2) Certificarea unui aeroport civil de pe teritoriul Romāniei ca fiind aeroport international sau deschis traficului aerian international se face prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pe baza constatărilor si recomandărilor cuprinse īn raportul īntocmit de o comisie de evaluare, īnfiintată conform prevederilor prezentei hotărāri.

(3) Documentele de certificare ca aeroport international, respectiv ca aeroport deschis traficului aerian international se eliberează pe perioadă nedeterminată.

(4) Forma si continutul documentelor de certificare prevăzute la alin. (3), precum si procedurile specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 2. - (1) Zborurile internationale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturi internationale.

(2) De pe/Pe un aeroport deschis traficului aerian international se pot efectua zboruri internationale numai īn mod ocazional.

Art. 3. - (1) Conditiile care trebuie īndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport international sunt prevăzute īn anexa nr. 1.

(2) Conditiile care trebuie īndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport deschis traficului aerian international sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) De la data ridicării controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicării prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul Romāniei, pe/de pe aeroporturile care nu solicită sau nu primesc certificarea stabilită prin prezenta hotărāre nu se mai pot efectua zboruri care au ca origine sau destinatie aeroporturi situate pe teritoriul statelor care nu sunt părti la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania si al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, si la Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere īn aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

(2) De la aceeasi dată, zborurile efectuate īntre aeroporturi din Romānia si aeroporturi de pe teritoriul unui stat care este parte la acordul si conventia prevăzute la alin. (1) vor fi considerate zboruri interne.

Art. 5. - (1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din cāte 3 reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cāte 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cāte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Sănătătii.

(2) Comisia de evaluare se numeste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pe baza propunerilor institutiilor implicate, pentru fiecare cerere de evaluare īn vederea certificării.

Art. 6. - (1) Evaluarea unui aeroport civil īn scopul constatării īndeplinirii conditiilor de certificare ca aeroport international sau ca aeroport deschis traficului aerian international se face la cererea aeroportului īn cauză, īnregistrată la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Formularul de cerere, precum si documentatia care trebuie anexată la aceasta se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) Īn termen de 60 de zile de la numirea sa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), comisia de evaluare īntocmeste raportul privind īndeplinirea conditiilor de certificare a aeroportului, dar nu mai tārziu de 6 luni de la data īnregistrării


cererii, si īl supune aprobării ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 7. - (1) Orice aeroport certificat potrivit prevederilor art. 1 este supus controlului si inspectiilor din partea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), conform atributiilor si competentelor legale ce le revin.

(2) Administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligatia:

a) de a īntocmi si de a īnainta institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), īn termen de 30 de zile de la sfārsitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a conditiilor care au stat la baza certificării;

b) de a informa institutiile prevăzute la art. 5 alin. (1) asupra oricăror modificări survenite īn conditiile care au stat la baza certificării, īn termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora.

Art. 8. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport international sau deschis traficului aerian international, īn următoarele situatii:

a) ca urmare a efectuării de lucrări de reparatii, dezvoltare, modernizare, care schimbă conditiile care au stat la baza certificării initiale;

b) ca urmare a constatării unor modificări ale conditiilor care au stat la baza certificării initiale;

c) ca urmare a primirii unor sesizări de constatare a existentei unor deficiente la nivelul aeroportului, care influentează negativ activitătile de transport aerian international sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute īn anexele nr. 1 si 2, după caz;

d) la constatarea unei modificări substantiale a volumului de trafic derulat pe aeroport.

Art. 9. - (1) Reevaluarea prevăzută la art. 8 se efectuează de către o comisie de reevaluare avānd structura prevăzută la art. 5 alin. (1).

(2) Comisia de reevaluare se numeste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pe baza propunerilor institutiilor implicate.

Art. 10. - (1) Comisia de reevaluare numită potrivit prevederilor art. 9 elaborează īn termen de cel mult 60 de zile de la numire un raport pe care īl supune aprobării ministrului transporturilor si infrastructurii, care va contine si un plan de măsuri corective cu termene pentru eliminarea eventualelor neconformităti constatate.

(2) Īn cazul īn care aeroportul nu reuseste să elimine neconformitătile cuprinse īn raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) va fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 11. - Pentru activitatea desfăsurată, membrii comisiei de evaluare prevăzute la art. 5, precum si membrii comisiei de reevaluare prevăzute la art. 9 beneficiază de o indemnizatie lunară īn cuantum de 50% din venitul lunar brut al directorului general al aeroportului evaluat, respectiv reevaluat, plătită de aeroportul īn cauză, pe perioada de evaluare/reevaluare.

Art. 12. - Prezenta hotărāre creează cadrul juridic necesar aplicării directe a prevederilor art. 9 si a anexei III si anexei VI pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), referitoare la organizarea infrastructurii aeroportuare.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sārbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 791.

 


ANEXA Nr. 1

 

CONDITII NECESARE

pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport international

 

A. Conditii generale

1. Administratorul aeroportului detine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă, īn conformitate cu reglementările specifice.

2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alti agenti aeronautici civili autorizati, serviciile de handling la sol prevăzute īn anexa la Reglementarea aeronautică civilă romānă privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR- APSH, editia īn vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.

3. Administratorul aeroportului face dovada existentei si aplicării periodice a unei proceduri de colaborare cu utilizatorii aeroportului* sau cu reprezentanti ai acestora, īn scopul asigurării unui nivel satisfăcător al facilitătilor si serviciilor necesare pentru o procesare rapidă a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, bagajelor, mărfii si postei. Īn situatia īn care aceste proceduri presupun participarea unor institutii ale statului care īsi desfăsoară activitatea pe aeroport, ele vor trebui să fie avizate de institutiile īn cauză. Aceste facilităti si servicii sunt proiectate īntr-un mod flexibil, care să permită eventuala extindere si dezvoltare ca urmare a previziunilor de crestere a traficului sau a aplicării de măsuri suplimentare de securitate pe durata situatiilor de pericol sporit, permitāndu-se īn acelasi timp aplicarea măsurilor specifice de control antidrog. De asemenea, aceste facilităti si servicii vor fi proiectate astfel īncāt să se asigure o organizare optimă a fluxurilor.

4. Administratorul aeroportului face dovada existentei si aplicării unei proceduri de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanti ai acestora, cu reprezentantii autoritătilor de stat si ai agentilor aeronautici civili care īsi desfăsoară activitatea pe aeroport, aplicabilă īn cazul planificării de noi terminale sau al modificării substantiale a celor existente sau cānd sunt necesare modificări ale facilitătilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.

5. Sunt asigurate facilitătile pentru utilizarea cărtilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea taxelor.

B. Conditii privind fluxurile

a) Prevederi comune

6. Administratorul aeroportului trebuie să facă dovada faptului că asigură facilitătile adecvate pe īntreaga durată a programului de functionare a aeroportului.

7. Fluxurile de sosiri si plecări, interne si internationale, sunt separate fizic, permanent, īn īntreaga zonă cuprinsă īntre ghiseele de control trecere frontieră si aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel īncāt să se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele să treacă de la un flux la altul.

8. Pe platforma de īmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua si prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător si aplicarea de proceduri specifice.

9. Pentru fluxurile de plecări si sosiri internationale, administratorul aeroportului trebuie să facă dovada luării măsurilor necesare, īn colaborare cu autoritătile publice cu atributii de control la trecerea frontierei, pentru īmpiedicarea schimbului de bunuri īntre pasageri, īn conformitate cu legislatia comunitară īn domeniul vamal.

10. Organizarea fluxurilor este efectuată prin utilizarea rutelor celor mai directe posibil, evitāndu-se intersectarea diferitelor circuite.

11. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizāndu-se semnele internationale prevăzute īn documentele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale - Doc. 9636 si Doc. 9430 - si conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). Se recomandă presemnalizarea corespunzătoare a fluxurilor si posibilitatea realocării culoarelor de pasageri īnaintea controlului de frontieră.

12. Culoare separate vor fi alocate, īn functie de trafic, pentru corpul diplomatic si echipaje.

13. Este necesară īndeplinirea conditiilor de presemnalizare a fluxurilor de pasageri, īnainte de controlul de frontieră īn prima linie, cu aproximativ 15-25 m īnainte**, prin indicatoare fixe ce detaliază fluxurile plasate pe marginea căii de rulare sau deasupra acesteia si prin marcaje pe podea.

14. Indicatoarele ce vor fi plasate pe linia I de control trebuie să fie vizibile si să asigure īndeplinirea cerintei de flexibilitate. Solutia optimă constă īn folosirea unor indicatoare luminoase al căror continut poate fi schimbat din cabinele de control, īn vederea realocării fluxurilor īn situatia aglomerării.

15. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra consecintelor traficului de substante narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani īn numerar, substante stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea īn/din tară, precum si asupra măsurilor prevăzute de lege īn acest sens. Informatiile sunt afisate īn cel putin două limbi de circulatie internatională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autoritătile competente.

16. Informarea pasagerilor si a publicului cu privire la aterizarea si decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului initial, precum si schimbarea portilor de īmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.

17. Īn perimetrul aeroportului există spatii de parcare publică auto pe durată scurtă si lungă.

18. Aeroportul este īmprejmuit cu gard perimetral, suficient de īnalt īncāt să constituie un obstacol evident pentru persoane si care, eventual, să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi si noapte, senzori si alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează si prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe.


* Utilizator al aeroportului īnseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al postei si/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul īn cauză.

** Pentru terminalele existente, īn situatia īn care această distantă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administratia aeroportului si autoritătile cu atributii de control la frontieră.


 

b) Fluxul de plecări internationale

19. Se asigură accesul rapid al pasagerilor, echipajelor si bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.

20. Sunt amenajate īncăperi dotate corespunzător pentru mamă si copil si spatii speciale pentru infanti si īnsotitorii acestora.

21. Este asigurat transportul īntre terminale sau īntre parcările auto si terminale, dacă acestea sunt amplasate la mare distantă.

22. Facilitătile de check-in sunt amplasate cāt mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.

23. Pentru controlul de securitate si antidrog al pasagerilor si bagajelor, autoritătile cu atributii īn acest sens utilizează echipamente specializate, prin care se reduce numărul de persoane si bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.

24. Sunt amenajate īncăperi sau spatii speciale pentru cazurile īn care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor, pe sectiunea din flux īn care autoritătile cu competente īn acest sens īsi desfăsoară activitatea.

c) Fluxul de sosiri internationale

25. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel īncāt procesarea pasagerilor să se facă fără īntārzieri majore.

26. Sunt prevăzute fluxuri suplimentare, astfel īncāt cazurile dificile să nu īntārzie fluxurile principale.

27. Administratia aeroportului face dovada aplicării de proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor īn timp util īn zona de ridicare a bagajelor.

28. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată si dotată corespunzător, īn concordantă cu volumul de trafic.

29. Culoarul de iesire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*, astfel īncāt să se poată face selectia pasagerilor īn vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe cāte un birou destinat autoritătii vamale, primul īn sensul de mers către iesire pentru „bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectati pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de iesire. Zona va fi marcată corespunzător.

30. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare pānă la puncte cāt mai apropiate de zonele īn care pot fi accesate alte mijloace de transport.

d) Fluxul de tranzit

31. Īn situatiile īn care volumul si natura traficului impun acest lucru, este organizat un flux separat fizic si permanent de celelalte fluxuri, īn care pasagerii aflati īn tranzit direct pe aceeasi aeronavă sau care se transferă pe alte zboruri să poată rămāne temporar, fără parcurgerea formalitătilor de inspectie, cu exceptia măsurilor de securitate, a celor antidrog sau circumstantelor speciale, ori de vamă, atunci cānd este cazul.

e) Facilităti diverse

32. Sunt amenajate facilitătile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, īn scopul ridicării ulterioare.

33. Sunt amenajate spatii corespunzătoare, securizate, īn care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate pānă la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislatiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de functionare a aeroportului.

34. Este amenajat un spatiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.

35. Sunt amenajate, atāt pe fluxurile de sosiri, cāt si pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.

C. Conditii privind facilitătile de sănătate publică, asistentă medicală, controlul veterinar si fitosanitar

36. Administratorul aeroportului face dovada existentei permanente si a functionării corespunzătoare a facilitătilor privind sănătatea publică, controlul veterinar si fitosanitar.

37. Administratorul aeroportului, īn colaborare cu operatorii economici si utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea si servirea de produse alimentare si apă, destinate a fi consumate atāt pe aeroport, cāt si la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena si siguranta alimentară.

38. Administratorul aeroportului, īn colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului si institutiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare si neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deseurilor, produselor alimentare neutilizate si interzise pentru a fi consumate si a altor substante care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, īn conformitate cu prevederile legale specifice.

39. Sunt asigurate pe aeroport facilitătile proprii sau contractate necesare acordării de asistentă medicală de prim ajutor si pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.

40. Este asigurată o īncăpere special destinată, de preferat la distantă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare si interviul pasagerilor atunci cānd autoritătile/institutiile de sănătate publică nationale, regionale sau locale solicită acest lucru.

41. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea si tratamentul pasagerilor aflati īn situatia prevăzută la pct. 40.

42. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare si fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

D. Conditii privind facilitătile pentru controlul trecerii frontierei de stat si controlul vamal

43. Controlul trecerii frontierei de stat si controlul vamal sunt asigurate gratuit si permanent pe toată durata programului de functionare a aeroportului.

44. Personalul necesar efectuării controalelor prevăzute la pct. 43 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor institutii.

45. Asigurarea si amenajarea spatiilor si dotarea corespunzătoare pentru efectuarea controalelor se fac de către administratia aeroportului, conform cerintelor institutiilor implicate īn efectuarea controlului trecerii frontierei de stat si a controlului vamal, īn limitele stabilite de comun acord prin contracte īncheiate īntre aceste institutii si aeroport.

46. Facilitătile pentru controlul trecerii frontierei de stat si pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numărului de personal specializat si al dotării tehnice existente īn acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.

47. Facilitătile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) amplasarea cabinelor de control īn linia I pentru fiecare flux de călători intrare/iesire;

b) asigurarea ermetizării zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lāngă acestea, a observării sistemelor computerizate;

c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontală spre pasageri;

d) amplasarea locatiei liniei a ll-a de control īn imediata apropiere a liniei I, dar după aceasta, pe cāt posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri;

e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilitătile necesare si a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux;

f) existenta camerelor separate īn functie de sex pentru procedurile de readmisie si, respectiv, azil, acces la utilităti, conditii de sedere decentă, respectiv număr de paturi/suprafata vitală suficiente;

g) spatiu pentru persoanele care au interdictie de intrare pe teritoriul Romāniei.

48. Facilitătile pentru controlul vamal trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) amplasarea biroului/cabinei „Bunuri de declarat" este imediat după linia a ll-a a politiei de frontieră, pe fiecare flux īn parte (plecări/sosiri), iară celui/celei pentru controlul călătorilor īn celălalt capăt al culoarului de trecere mentionat la pct. 29 necesar operatiunii de selectie a pasagerilor;

b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spatiu de depozitare pentru bunurile retinute si a unui spatiu pentru echipajul canin;

c) asigurarea unei conexiuni securizate internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Autoritătii Nationale a Vămilor si ale altor institutii abilitate.

E. Conditii privind facilitătile de schimb valutar

49. Există si sunt functionale, pe toată durata programului de functionare a aeroportului, atāt pe fluxul de plecări, cāt si pe cel de sosiri, servicii de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale specifice acestei activităti.

F. Pasageri turbulenti

50. Prin grija administratiei aeroportului sunt luate măsurile necesare pentru ca personalul care intră īn contact cu pasagerii să fie pregătit corespunzător pentru observarea, anticiparea si interventia īn cazul pasagerilor turbulenti, pentru recunoasterea potentialelor situatii de criză.

51. Administratorul aeroportului face dovada existentei si aplicării de proceduri de interventie īn situatiile mentionate la pct. 50.


* Pentru terminalele existente, īn situatia īn care această distantă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administratia aeroportului si autoritătile cu atributii de control la frontieră.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII NECESARE

pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport deschis traficului aerian international

 

A. Conditii generale

1. Administratorul aeroportului detine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă, īn conformitate cu reglementările specifice.

2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alti agenti aeronautici civili autorizati, serviciile de handling la sol prevăzute īn anexa la Reglementarea aeronautică civilă romānă privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR- APSH, editia īn vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.

B. Conditii privind fluxurile

a) Prevederi comune

3. Administratorul aeroportului trebuie să facă dovada faptului că asigură facilitătile adecvate pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului international ocazional.

4. Fluxurile de sosiri si plecări, interne si internationale, sunt separate fizic sau īn timp, īn īntreaga zonă cuprinsă īntre ghiseele de control trecere frontieră si aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel īncāt să se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele să treacă de la un flux la altul.

5. Pe platforma de īmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua si prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător si aplicarea de proceduri specifice.

6. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizāndu-se semnele internationale prevăzute īn documentele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale - Doc. 9636 si Doc. 9430 - si conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoana (Codul Frontierelor Schengen).

7. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra consecintelor traficului de substante narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani īn numerar, substante stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea īn/din tară, precum si asupra măsurilor prevăzute de lege īn acest sens. Informatiile sunt afisate īn cel putin două limbi de circulatie internatională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autoritătile competente.

8. Informarea pasagerilor si a publicului cu privire la aterizarea si decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului initial, precum si schimbarea portilor de īmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.

9. Īn perimetrul aeroportului există spatii de parcare publică auto pe durată scurtă si lungă.

10. Aeroportul este īmprejmuit cu gard perimetral, suficient de īnalt īncāt să constituie un obstacol evident pentru persoane si care, eventual, să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi si noapte, senzori si alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează si prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe.

b) Fluxul de plecări internationale

11. Se asigură accesul rapid al pasagerilor, echipajelor si bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.

12. Sunt amenajate īncăperi dotate corespunzător pentru mamă si copil si spatii speciale pentru infanti si īnsotitorii acestora.

13. Facilitătile de check-in sunt amplasate cāt mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.

14. Pentru controlul de securitate si antidrog al pasagerilor si bagajelor, autoritătile cu atributii īn acest sens utilizează echipamente specializate, prin care se reduce numărul de persoane si bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.

15. Sunt amenajate īncăperi sau spatii speciale pentru cazurile īn care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor.


c) Fluxul de sosiri internationale

16. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel īncāt procesarea pasagerilor să se facă fără īntārzieri majore.

17. Sunt prevăzute fluxuri suplimentare, astfel īncāt cazurile dificile să nu īntārzie fluxurile principale.

18. Administratia aeroportului face dovada aplicării de proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor īn timp util īn zona de ridicare a bagajelor.

19. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată si dotată corespunzător, īn concordantă cu volumul de trafic.

20. Culoarul de iesire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*, astfel īncāt să se poată face selectia pasagerilor īn vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe cāte un birou destinat autoritătii vamale, primul īn sensul de mers către iesire pentru „bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectati pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de iesire.

21. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare pānă la puncte cāt mai apropiate de zonele īn care pot fi accesate alte mijloace de transport.

d) Facilităti diverse

22. Sunt amenajate spatii corespunzătoare, securizate, īn care bagajele neridicate, neidentificate ori deteriorate sunt păstrate pānă la livrare, revendicare sau distrugere, conform legislatiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de functionare a aeroportului.

23. Este amenajat un spatiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.

24. Sunt amenajate, atāt pe fluxurile de sosiri, cāt si pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.

C. Conditii privind facilitătile de sănătate publică, asistentă medicală, controlul veterinar si fitosanitar

25. Administratorul aeroportului face dovada existentei si functionării corespunzătoare, pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului international ocazional, a facilitătilor privind sănătatea publică, controlul veterinar si fitosanitar.

26. Administratorul aeroportului, īn colaborare cu operatorii economici si utilizatorii aeroportului**, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea si servirea de produse alimentare si apă, destinate a fi consumate atāt pe aeroport, cāt si la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena si siguranta alimentară.

27. Administratorul aeroportului, īn colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului si institutiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare si neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deseurilor, produselor alimentare neutilizate si interzise pentru a fi consumate si a altor substante care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, īn conformitate cu prevederile legale specifice.

28. Sunt asigurate pe aeroport facilitătile necesare acordării de asistentă medicală de prim ajutor si pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.

29. Este asigurată o īncăpere special destinată, de preferat la distantă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare si interviul pasagerilor atunci cānd autoritătile/institutiile de sănătate publică nationale, regionale sau locale solicită acest lucru.

30. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea si tratamentul pasagerilor aflati īn situatia prevăzută la pct. 29.

31. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare si fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

D. Conditii privind facilitătile pentru controlul trecerii frontierei de stat si controlul vamal

32. Controlul trecerii frontierei de stat si controlul vamal sunt asigurate gratuit si pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului international ocazional.

33. Personalul necesar efectuării controalelor prevăzute la pct. 32 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor institutii.

34. Asigurarea si amenajarea spatiilor si dotarea corespunzătoare pentru efectuarea controalelor se fac de către administratia aeroportului, conform cerintelor institutiilor implicate īn efectuarea controlului trecerii frontierei de stat si a controlului vamal, īn limitele stabilite de comun acord prin contracte īncheiate īntre aceste institutii si aeroport.

35. Facilitătile pentru controlul trecerii frontierei de stat si pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numărului de personal specializat si al dotării tehnice existente īn acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.

36. Facilitătile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) amplasarea cabinelor de control īn linia I pentru fiecare flux de călători intrare/iesire;

b) asigurarea ermetizării zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lāngă acestea, a observării sistemelor computerizate;

c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontală spre pasageri;

d) amplasarea locatiei liniei a ll-a de control īn imediata apropiere a liniei I, dar după aceasta, pe cāt posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri;

e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilitătile necesare si a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux;

f) existenta camerelor separate īn functie de sex pentru procedurile de readmisie si, respectiv, azil, acces la utilităti, conditii de sedere decentă, respectiv număr de paturi/suprafata vitală suficiente;

g) spatiu pentru persoanele care au interdictie de intrare pe teritoriul Romāniei.

E. Pasageri turbulenti

37. Prin grija administratiei aeroportului sunt luate măsurile necesare pentru ca personalul care intră īn contact cu pasagerii să fie pregătit corespunzător pentru observarea, anticiparea si interventia īn cazul pasagerilor turbulenti, pentru recunoasterea potentialelor situatii de criză.

38. Administratorul aeroportului face dovada existentei si aplicării de proceduri de interventie īn situatiile mentionate la pct. 37.


* Pentru terminalele existente, īn situatia īn care această distantă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administratia aeroportului si autoritătile cu atributii de control la frontieră.

** Utilizator al aeroportului īnseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al postei si/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul īn cauză.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

Avānd īn vedere:

- prevederile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare si finantare a programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele

cu Handicap nr. 73/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national īn domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 333 din 13 aprilie 2006, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Doina Micsunica Dretcanu

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 312.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de selectare si finantare a programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

Art. 1. - Programele de interes national finantate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită īn continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinatie, au ca scop integrarea, incluziunea socială si profesională a persoanelor adulte cu handicap, precum si cresterea calitătii vietii acestora.

Art. 2. - (1) Pot primi fondurile necesare finantării proiectelor din cadrul programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 serviciile publice de asistentă socială din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene/locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si organismele private autorizate, potrivit legii.

(2) Proiectele pot fi realizate īn nume propriu sau īn parteneriat.

Art. 3. - (1) Acordarea fondurilor necesare finantării nerambursabile a proiectelor din cadrul programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizată de către Autoritate.

(2) Solicitantii interesati participă la selectia publică de proiecte care cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantărilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu de către Autoritate a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritătii;

e) verificarea conformitătii administrative, a eligibilitătii si īndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

g) efectuarea vizitelor de precontractare; h) comunicarea rezultatelor;

i) īncheierea contractelor de finantare nerambursabilă;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 4. - (1) Autoritatea publică anuntul de participare la selectia publică de proiecte īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a Vl-a, īntr-un cotidian central si pe site-ul propriu (www.anph.ro.) Īn anuntul de participare este mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.


(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare.

Art. 5. - (1) Numărul de solicitanti la selectia de proiecte din cadrul programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 nu este limitat.

(2) Autoritatea va repeta procedura de selectie de proiecte īn cazul īn care există un singur participant.

(3) Īn cazul īn care īn urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabilă acestuia īn conditiile legii.

Art. 6. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes national este aprobată prin ordin al presedintelui Autoritătii si cuprinde:

A. informatii generale privind Autoritatea;

B. cerintele minime de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru īndeplinirea cerintelor respective;

C. termenii de referintă;

D. instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile ce trebuie īndeplinite;

E. instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

F. informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă.

(2) Īn termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a ordinului presedintelui Autoritătii de aprobare a Metodologiei de selectare si finantare a programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009, Autoritatea publică pe site-ul propriu documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 7. - Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes national si este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postată cu cel putin 4 zile calendaristice īnainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 8. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritătii din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, pānă la data-limită prevăzută īn anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes national.

Art. 9. - (1) Componenta nominală a comisiei de selectie a propunerilor de proiecte pentru fiecare program de interes national, denumită īn continuare comisie, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Presedintele Autoritătii poate solicita altor institutii cu competente īn domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant ca membru īn cadrul comisiei.

(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie īn termen de 30 de zile calendaristice de la data-limită de depunere prevăzută.

(4) Īn cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanti.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează īn baza punctajului obtinut conform criteriilor de selectare aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă cuprinse īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes national.

(6) Comisia īntocmeste si īnaintează spre aprobare presedintelui Autoritătii raportul de selectare īn vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, precum si cuantumul finantării ce urmează a fi acordat pentru fiecare proiect.

(7) Rezultatul selectiei propunerilor de proiecte se comunică īn scris solicitantilor, īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face īn cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării acestora, urmānd ca Autoritatea să le solutioneze īn cel mult 5 zile de la data primirii.

(9) Pentru fondurile necontractate Autoritatea poate initia o nouă selectie publică de proiecte.

Art. 10. - (1) Contractele de finantare nerambursabilă se īncheie īntre Autoritate, īn calitate de finantator, si solicitant, īn calitate de beneficiar, si se semnează īn termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabilă se constituie anexă īn cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(3) Finantarea se acordă pentru acoperirea partială a proiectului, īn baza contractului īncheiat īntre părti.

(4) Contributia minimă a beneficiarului ia realizarea proiectului este de minimum 10%, īn bani, din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la Autoritate.

(5) Existenta unor surse de finantare, altele decāt cele ale Autoritătii si ale solicitantului, īl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

(6) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decāt o singură finantare nerambursabilă de la Autoritate īn decursul unui an fiscal.

Art. 11. - (1) Autoritatea are obligatia de a transmite spre publicare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a Vl-a, un anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilă, nu mai tārziu de 30 de zile calendaristice de la data īncheierii acestora.

(2) Finantarea nerambursabilă se efectuează pe bază de decont justificativ. Decontarea se face pe măsura efectuării cheltuielilor de către beneficiar.

(3) Plata finală de 10% se acordă după īndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute īn proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea de către Autoritate a etapelor de monitorizare.

(4) Fondurile obtinute prin finantarea nerambursabilă se utilizează cu respectarea legislatiei īn vigoare īn sistemul bugetar.

Art. 12. - (1) Monitorizarea implementării si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul programelor de interes national īn domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se asigură de către Autoritate.

(2) Metodologia privind monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programelor de interes national se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 13. - Finantarea acordată pentru derularea proiectelor din cadrul programelor de interes national se suspendă sau se sistează, după caz, īn situatia īn care Autoritatea constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute īn contractele de finantare īncheiate.


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2009.

Nr. 1.979/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Agachi Vitalie, fiul lui Pavel (fiul lui Nicolae si Leostina, născută la 14.06.1926 īn localitatea Pitusca) si Zinaida, născut la data de 12 iunie 1982 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 141.(4.061/2003)

2. Agrici Efim, fiul lui Nicolae (născut la 4.05.1924 īn localitatea Milestii Mici) si Elena, născut la data de 21 august 1958 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 28. (47/2003) Copii minori: Agrici Felicia, născută la data de 9.08.1993.

3. Amoasei Ion, fiul lui Mihail si Galina (fiica lui Soltan Ion, născut la 27.05.1929 īn localitatea Susleni, raionul Orhei), născut la data de 23 decembrie 1984 īn localitatea Vīscăuti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Vīscăuti, raionul Orhei. (4.727/2008)

4. Andronachi Svetlana, fiica lui Condrea Gheorghe (fiul lui Grigore, născut la 10.03.1911 īn localitatea laloveni, si Ana) si Parascovia, născută la data de 18 aprilie 1969 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. M. Viteazul nr. 33A. (10.066/2003)

5. Andros Liviu, fiul lui Mihail (fiul lui lacob, născut la 27.11.1927 īn localitatea Nemteni, raionul Hīncesti) si Tatiana, născut la data de 19 iulie 1978 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Spătaru Milescu nr. 1, bl. 1, ap. 47. (2.428/2003)

6. Antoci Victoria, fiica lui Procopie (născut la 8.07.1933 īn localitatea Mereni) si Măria, născută la data de 6 august 1972 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Ungureanu nr. 30, ap. 2. (3.678/2002) Copii minori: Pozdircă Adela, născută la data de 19.03.2008.

7. Antalovschi Victor, fiul lui Grigore (născut la 18.06.1929 īn localitatea Salvirii Noi) si Eugenia, născut la data de 15 septembrie 1958 īn localitatea Salvirii Noi, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Salcīmilor nr. 22, bl. 8, ap. 80. (4.348/2003)

8. Apostol Gheorghe, fiul lui Vladimir (născut la 3.09.1931 īn localitatea Truseni) si Ana, născut la data de 24 noiembrie 1958 īn localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. Ion Creangă nr. 16, judetul Chisinău. (1.335/2003)

9. Apostu Valerii, fiul lui Simion si Elena (fiica lui Baciu Simion, născut la 10.05.1910 īn localitatea Truseni, si Parascovia), născut la data de 27 iulie 1963 īn localitatea Truseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 22, bl. 1, ap. 4. (1.215/2003) Copii minori: Apostu Simion, născut la data de 14.09.1991.


10. Armasu Svetlana, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Cojocaru Constantin, născut la 2.04.1906 īn localitatea Hīrcesti), născută la data de 16 iulie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Salcāmilor nr. 22/9, ap. 26. (4.765/2008)

11. Arseni Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 6.02.1930 īn localitatea Ciuciuleni) si Fedora, născută la data de 18 ianuarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 34, ap. 13. (15.253 bis/2003)

12. Avram Semina, fiica lui Lemnaru Alexandru (născut la 10.05.1932 īn localitatea Ghioltosu) si Teodora, născută la data de 14 decembrie 1961 īn localitatea Ghioltosu, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiganca, raionul Cantemir. (4.724/2008)

13. Babin Serafim, fiul lui Vasile (născut la 6.02.1924 īn localitatea Cucuruzeni) si Ana, născut la data de 21 martie 1966 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei. (4.438/2003) Copii minori: Babin Vasile, născut la data de 15.02.1992.

14. Badea Silvia, fiica lui Nicolae si Lidia (fiica lui Topa Petru, născut la 1.08.1921 īn localitatea Sireti, si Măria), născută la data de 14 iulie 1977 īn localitatea Pervomaiscoe, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pervomaiscoe, raionul Hīncesti. (1.379/2003)

15. Bagrii Eleonora, fiica lui Petru si Elena, născută la data de 3 august 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti. (1.340/2003)

16. Bagrii Ion, fiul lui Petru si Elena, născut la data de 12 februarie 1989 īn localitatea Săseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti. (1.340/2003)

17. Bagrii Petru, fiul lui Ion (născut la 28.07.1930 īn localitatea Crăsnăseni) si Măria, născut la data de 12 iulie 1961 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crăsnăseni, raionul Telenesti. (1.340/2003)

18. Bălan Afanasie, fiul lui Isidor (născut īn anul 1914 īn localitatea Plop, raionul Donduseni) si Sofia, născut la data de 7 martie 1958 īn localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Colonita nr. 115. (4.764/2008)

19. Baltatu Cristina, fiica lui Dionisie si Vera, născută la data de 11 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 29, bl. 2, ap. 15. (15.557/2003)

20. Baltatu Dionisie, fiul lui Vasile (născut la 1.02.1911 īn localitatea Elizaveta, raionul Sīngerei) si Ana, născut la data de 15 august 1951 īn localitatea Elizaveta, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 29, bl. 2, ap. 15. (15.557/2003) Copii minori: Baltatu Dumitru, născut la data de 23.12.1994.

21. Barbă Galina, fiica lui Ion (născut la 3.10.1930 īn localitatea Caracui) si Irina, născută la data de 8 mai 1966 īn localitatea Caracui, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22/1 b. ap. 501. (3.083/2002)

22. Bargan Leonid, fiul lui Nicolae (născut la 2.10.1938 īn localitatea Bolduresti, judetul Ungheni) si Măria, născut la data de 18 noiembrie 1968 īn localitatea Bolduresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 132 A. (4.949/2003) Copii minori: Bargan Cristina, născută la data de 21.11.1992.

23. Bezu Igor, fiul lui Vladimir (fiul lui Grigore, născut la 24.11.1931 īn localitatea Chisinău) si Zinaida, născut la data de 19 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ceucani nr. 10, bl. 1, ap. 21. (1.156 bis/2002)

24. Bivol Constantin, fiul lui Mihail (fiul lui Gherasim si Măria, născută la 21.11.1925 īn localitatea Costesti)si Sofia, născut la data de 6 august 1982 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, judetul laloveni. (16.131/2003)

25. Bivol Ecaterina, fiica lui Mihail si Sofia, născută la data de 19 ianuarie 1987 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, str. Eminescu nr. 82, raionul laloveni. (773/2004)

26. Bivol Petru, fiul lui Grigore (născut la 1.04.1923 īn localitatea Tīpala) si Domnica, născut la data de 3 martie 1957 īn localitatea Tīpala, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dante nr. 9, ap. 30. (2.050/2003)

27. Bivol Sofia, fiica lui Gherasim (născut la 4.03.1925 īn localitatea Costesti) si Măria, născută la data de 18 ianuarie 1956 īn localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, str. Eminescu nr. 82, raionul laloveni. (773/2004)

28. Bīrlădean Tatiana, fiica lui Morari Dumitru (născut la 12.06.1939 īn localitatea Anenii Noi) si Măria, născută la data de 30 august 1967 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 17, ap. 109.(2.574/2004)

29. Blīndescu Valentin, fiul lui Vladimir (născut la 15.06.1927 īn localitatea Risipeni, judetul Bălti) si Alexandra, născut la data de 21 iulie 1962 īn localitatea Risipeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Risipeni, raionul Fălesti. (3.587/2003) Copii minori: Blīndescu Dorina, născută la data de 5.05.1993.

30. Bodrug Ion, fiul lui Gheorghe (născut la 6.04.1921 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni) si Nadejda, născut la data de 18 august 1963 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 25, ap. 39. (14.564/2003) Copii minori: Bodrug Ion, născut la data de 19.10.1991.

31. Bodrug lurie, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 26 aprilie 1986 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 25, ap. 39. (14.564/2003) "


32. Bodrug Olga, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 19 octombrie 1987 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 25, ap. 39. (14.564/2003) *

33. Bogdea Larisa, fiica lui Negrută Ion (născut la 27.09.1933 īn localitatea Ordăsei) si Zinaida, născută la data de 21 august 1971 īn localitatea Ordăsei, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Pelivan nr. 13, ap. 65. (3.413/2003)

34. Borcea Sergiu, fiul lui Vladimir si Ludmila (fiica lui Pavliuc Petru, născut la 9.09.1932 īn localitatea Sărata Galbenă), născut la data de 4 ianuarie 1980 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (4.725/2008)

35. Bostan Elena, fiica lui Popescu Constantin (născut la 10.05.1932 īn localitatea Străseni, raionul Străseni) si Ana, născută la data de 29 iunie 1969 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Prieteniei nr. 4, ap. 23. (1.433/2003)

36. Botan Galina, fiica lui lordachescu Zahăr (născut la 17.09.1926 īn Cobusca Nouă) si Tamara, născută la data de 11 august 1957 īn localitatea Cobusca Nouă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 15, bl. 1,ap. 163.(1.384/2003)

37. Bragaru Ion, fiul lui Vasile si Liubovi, născut la data de 15 aprilie 1988 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Haiducilor nr. 23, ap. 2. (14.022/2003)

38. Bragaru Liubovi, fiica lui Forostenco Timofei si Măria (născută la 15.05.1922 īn localitatea Cīsla), născută la data de 9 decembrie 1957 īn localitatea Cīsla, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Haiducilor nr. 23, ap. 2. (14.022/2003)

39. Bublitchi Alexandru, fiul lui Victor (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1906 īn localitatea Taul, si Ana) si Alexandra, născut la data de 5 mai 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 22, ap. 4. (7.970/2003)

40. Bulgaru Gheorghii, fiul lui Ivan si Valentina, născut la data de 3 martie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 69, bl. 1, ap. 88. (12.293/2003)

41. Bulgaru Ivan, fiul lui Gheorghe (născut la 1.01.1939 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău) si Acsenia, născut la data de 12 iunie 1969 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 69, bl. 1, ap. 88. (12.293/2003) Copii minori: Bulgaru Alexandru, născut la data de 2.01.1999.

42. Buliga Radu, fiul lui Victor si Ana, născut la data de 23 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu nr. 7, bl. 3, ap. 16. (8.035/2003)

43. Buliga Victor, fiul lui Semion (născut la 7.02.1908 īn localitatea Valea Trestieni) si Alexandra, născut la data de 11 iunie 1964 īn localitatea Valea Trestieni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu nr. 7, bl. 3, ap. 16. (8.035/2003) Copii minori: Buliga Oana, născută la data de 29.12.1992.

44. Burduja Igor, fiul lui Valeriu si Vera, născut la data de 9 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 101, ap. 20. (8.150/2003)

45. Burduja Vera, fiica lui Puscasu Mitrofan si Ana (născută la 19.02.1928 īn localitatea Vorniceni), născută la data de 17 iunie 1958 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 101, ap. 20. (8.150/2003)

46. Butnaru Valentin, fiul lui Ilie si Agafia (fiica lui Petcu Vasile, născut īn anul 1907 īn localitatea Răzeni, si Ana), născut la data de 14 noiembrie 1979 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 49, bl. 3, ap. 120. (1-508/2003)

47. Butucel Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Ion si Agripina, născută la 20.07.1928 īn localitatea Chisinău) si Măria, născut la data de 16 aprilie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 8, ap. 101.(1.244/2003) Copii minori: Butucel Eugenia, născută la data de 24.08.1998, si Butucel Victoria, născută la data de 23.12.2003.

48. Candu Măria, fiica lui Vasile (născut la 1.01.1921 īn localitatea Scumpia) si Teodora, născută la data de 8 decembrie 1964 īn localitatea Scumpia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 6. (7.855/2003) Copii minori: Candu Măria Lucia, născută la data de 9.09.1994.

49. Candu Vladislav, fiul lui Nicolae si Măria, născut la data de 29 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 6. (7.855/2003)

50. Căpitan Gheorghe, fiul lui Constantin (născut la 14.01.1913 īn localitatea Călărasi) si Lucheria, născut la data de 4 iulie 1941 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 3, bl. 1,ap. 128. (1.505/2003)

51. Căpitan Tamara, fiica lui Mīrzac Nicolae (născut la 1.03.1910 īn localitatea Niscani) si Ana, născută la data de 12 decembrie 1941 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 3, bl. 1, ap. 128. (1.504/2003)

52. Capsamun Mihail, fiul lui Savelie (născut la 27.03.1939 īn localitatea Gaidar) si Ecaterina, născut la data de 8 septembrie 1967 īn localitatea Congaz, raionul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 26. (1.729/2003) Copii minori: Capsamun Mihail, născut la data de 17.10.2003, si Capsamun Alexandra, născută la data de 17.01.1998.

53. Captări Sergiu, fiul lui Grigore si Raisa (fiica lui Cebotaru Vasile, născut la 2.04.1927 īn localitatea Săseni, raionul Călărasi), născut la data de 20 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 5, ap. 76. (4.740/2008)

54. Carp Vasile, fiul lui Nadejda (născută īn anul 1917 īn localitatea Valcinet), născut la data de 24 octombrie 1959 īn localitatea Valcinet, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole nr. 35, ap. 28. (4.073/2002)

55. Catan Ghennadi, fiul lui Vasile si Măria (fiica lui Lututovici Petru, născut la 5.05.1908 īn localitatea Saptebani, raionul Rīscani, si Liubovi), născut la data de 9 aprilie 1962 īn localitatea Druta, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Saptebani, raionul Rīscani. (9.961/2003) Copii minori: Catan Jana, născută la data de 1.05.1994, si Catan Anton, născut la data de 5.01.2005.

56. Cazacionoc Oleg, fiul lui Alexandru si Elizaveta (fiica lui Casian Ilie, născut la 23.06.1917 īn localitatea Blindesti, si Vera), născut la data de 30 martie 1979 īn localitatea Ungheni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. C. Porumbescu nr. 3, bl. 90. (487/2003)

57. Cazacu Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 20.04.1931 īn localitatea Crăsnăseni) si Agafia, născut la data de 9 august 1955 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Renasterii nr. 52. (686/2003)

58. Cazanbaev Alexandr, fiul lui luri si Ana, născut la data de 27 octombrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, raionul Ungheni. (6.076/2003)

59. Cazanbaeva Ana, fiica lui Cucerevici Ion (născut la 13.08.1934 īn localitatea Cornesti) si Măria, născută la data de 31 iulie 1956 īn localitatea Cornesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, raionul Ungheni. (6.076/2003)

60. Cărăus Ludmila, fiica lui Boris si Măria (fiica lui Nani Gavril, născut la 12.06.1916 īn localitatea Ulmu, judetul laloveni), născută la data de 11 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Spătarul nr. 7, ap. 74. (4.821/2004)

61. Cărăus Veaceslav, fiul lui Boris si Măria (fiica lui Nani Gavril, născut la 12.06.1916 īn localitatea Ulmu, judetul laloveni), născut la data de 12 ianuarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Spătarul nr. 7, ap. 74. (4.824/2004)

62. Cătărău Irina, fiica lui Veaceslav (fiul lui Petru, născut la 15.07.1934 īn localitatea Clacocenii Vechi) si Zinaida, născută la data de 19 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 10, bl. 2, ap. 40. (8.016/2003) Copii minori: Cătărău Stanislav, născut la data de 27.07.2005.

63. Ceban Angela, fiica lui Stefan (fiul lui Ion, născut īn anul 1923 īn localitatea Teleseu, si Ana) si Ana, născută la data de 5 aprilie 1977 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 4, ap. 29, judetul Chisinău. (2.003/2003) Copii minori: Ceban Ruslan, născut la data de 24.01.1999.

64. Cebotaru Andrei, fiul lui Tudorsi Elena, născut la data de 14 noiembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1, ap. 28. (1.233/2004)

65. Cebotaru Elena, fiica lui Tcaciuc Andrei (născut la 14.04.1932 īn localitatea Constantinovca, judetul Edinet) si Măria, născută la data de 2 iulie 1966 īn localitatea Constantinovca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1, ap. 28. (1.233/2004)

66. Cebotaru Olga, fiica lui Tudor si Elena, născută la data de 7 octombrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1, ap. 28. (1.233/2004)

67. Celarschi Elena, fiica lui Pascal Ion (fiul lui Vasile, născut la 2.06.1921 īn localitatea Hīncesti, si Zinovia) si Nina, născută la data de 15 martie 1970 īn localitatea Lvov, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Ureche nr. 14, ap. 31. (1.429/2003)

68. Celpan Măria, fiica lui Moisei (născut īn anul 1904 īn localitatea Căplani) si Elisaveta, născută la data de 17 iulie 1954 īn localitatea Căplani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Florilor nr. 8, bl. A. (1.519/2003)

69. Cernei Artur, fiul lui Nicolae si Claudia (fiica lui Rusu Petru, născut la 10.10.1919 īn localitatea Baccealia, raionul Căuseni), născut la data de 20 mai 1982 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sălcuta, raionul Căuseni. (4.748/2008)

70. Cernei Viorica, fiica lui Pascal Nicolae si Ana (născută la 12.06.1925 īn localitatea Rosu), născută la data de 20 februarie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 130, bl. 3, ap. 147. (9.057/2003)

71. Cherdivară Alexandra, fiica lui Dodon Ion (născut la 1.09.1921 īn localitatea Călărasi) si Măria, născută la data de 11 februarie 1960 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Hajdeu nr. 65. (2.804/2003)

72. Chirilov Ion, fiul lui Valeriu si Neli, născut la data de 8 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Odesa nr. 19. (1.184/2003)

73. Chirilov Valeriu, fiul lui Nicolae si Natalia (născută la 2.03.1939 īn localitatea Fillipeni), născut la data de 11 august 1964 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Odesa nr. 19. (1.184/2003) Copii minori: Chirilov Nicoleta, născută la data de 11.03.1994.

74. Chiscă Lilian, fiul lui Valeriu si Tamara (fiica lui Gīlca Mihail, născut la 19.11.1925 īn localitatea Ungheni, si Alexandra), născut la data de 20 martie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 1. (4.926/2004)


75. Chiscă Tamara, fiica lui Gīlca Mihail (născut la 19.11.1925 īn localitatea Oniscani) si Alexandra, născută la data de 30 ianuarie 1961 īn localitatea Oniscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1,ap. 1.(4.925/2004)

76. Chiscă Valeriu, fiul lui Nicolae (născut la 18.03.1939 īn localitatea Ungheni) si Aculina, născut la data de 3 aprilie 1962 īn localitatea Oniscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 1. (4.936/2004)

77. Ciobanu Mihail, fiul lui Evsevie (fiul lui Sergiu, născut la 24.08.1929 īn localitatea Dranita, si Liuba) si Sevastia, născut la data de 19 iunie 1977 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mălina Mică nr. 68, bl. 1,ap. 96. (3.653/2002)

78. Ciobanu Nina, fiica lui Madan Gheorghii (născut la 1.05.1934 īn localitatea Truseni) si Lidia, născută la data de 17 aprilie 1959 īn localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Miele nr. 35, ap. 31. (4.753/2008)

79. Ciolpan Constantin, fiul lui Ion (născut la 14.10.1934 īn localitatea Samăscani, judetul Orhei) si Claudia, născut la data de 15 februarie 1954 īn localitatea Samăscani, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, Str. Tineretei nr. 51. (338/2004)

80. Ciorba Domnica, fiica lui Soltan Cozma (născut la 1.02.1931 īn localitatea Susleni) si Măria, născută la data de 12 ianuarie 1961 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 14. (3.050/2002)

81. Cires Cristina, fiica lui Ciobanu Valerian si Zinaida (fiica lui Albină Vladimir, născut la 26.09.1931 īn localitatea Gordinesti, si Măria), născută la data de 1 iunie 1979 īn localitatea Corbu, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Eminescu nr. 19. (3.986/2002) Copii minori: Cires Andrei, născut la data de 19.06.1997.

82. Ciuntu Constantin, fiul lui Gheorghe (născut la 16.10.1929 īn localitatea Sīngerei) si Profira, născut la data de 21 iulie 1962 īn localitatea Bursuceni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Stejarului nr. 29. (15.391/2003) Copii minori: Ciuntu Stefan, născut la data de 2.07.1992.

83. Ciuntu Nicolae, fiul lui Constantin si Tatiana, născut la data de 30 octombrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Stejarului nr. 29. (15.391/2003)

84. Cīslaru Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Andrei si Varvara, născută la 20.11.1919 īn localitatea Bozieni) si Elena, născută la data de 25 iunie 1976 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Trandafirilor nr. 4. (981/2003)

85. Clim Alexei, fiul lui Ion si Măria (fiica lui Andronic Ion, născut la 13.07.1920 īn localitatea Corjeuti, si Anastasia), născut la data de 25 mai 1976 īn localitatea Cupcini, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cupcini, str. Miciurin nr. 7. (3.185/2002) Copii minori: Clim Loredana, născută la data de 9.04.1997, si Clim Cătălin, născut la data de 1.01.1999.

86. Cobzari Natalia, fiica lui Vladimir (fiul lui Ion si Ana, născută la 24.10.1922 īn localitatea Clisova)si Melania, născută la data de 24 septembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 84, ap. 38. (11.301/2003) Copii minori: Cobzari Dina, născută la data de 28.01.2008.

87. Cociorva Olga, fiica lui Rabăda Tudor (născut la 2.03.1940 īn localitatea Pohrebeni) si Măria, născută la data de 20 decembrie 1967 īn localitatea Pohrebeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Frunze nr. 11. (2.381/2003)

88. Cocīrlă Eduard, fiul lui Ion (născut la 12.01.1935 īn localitatea Cotiujeni, judetul Edinet) si Lucia, născut la data de 30 octombrie 1966 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Decebal nr. 24. (1.440/2003)

89. Cojan Anatolie, fiul lui Ion (născut la 1.02.1938 īn localitatea Colibasi) si Ana, născut la data de 11 august 1973 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitate Colibasi, raionul Vulcănesti. (3.488/2002)

90. Cojuhari Angela, fiica lui Gīlca llie si Măria (fiica lui Buga Leontii, născut la 18.06.1927 īn localitatea Răculesti, raionul Criuleni), născută la data de 6 iulie 1981 īn localitatea Răculesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răculesti, raionul Criuleni. (4.721/2008)

91. Cojuhari Angela, fiica lui Vladimir si Valentina (fiica lui Vicol Pricopii, născut la 9.07.1931 īn localitatea Varnita, raionul Anenii Noi), născută la data de 25 octombrie 1976 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 8/2, ap. 2. (4.737/2008)

92. Cojuhari Cristina, fiica lui Constantin si Galina (fiica lui Florea Eremei, născut la 2.05.1932 īn localitatea Durlesti), născută la data de 30 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Rediul Mare nr. 16. (4.722/2008)

93. Cojuhari Vădim, fiul lui Constantin si Galina (fiica lui Florea Eremei, născut la 2.05.1932 īn localitatea Durlesti), născut la data de 8 martie 1979 īn localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Rediul Mare nr. 16, raionul Chisinău. (4.720/2008) Copii minori: Cojuhari Vlada, născută la data de 7.09.2005.

94. Condrea Mihail, fiul lui Fiodor si Feodosia (născută la 15.05.1926 īn localitatea Chiperceni), născut la data de 11 septembrie 1960 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiperceni, raionul Orhei. (1.312/2003)

95. Coroi Tatiana, fiica lui Groza Alexandru si Măria (fiica lui Lungu Sava, născut la 3.03.1910 īn localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni), născută la data de 21 august 1974 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Dubăsarii Vechii, raionul Criuleni. (4.729/2008)


96. Corotīnschi Ruslan, fiul lui Anatolie si lulia (fiica lui Platon Constantin, născut la 29.03.1930 īn localitatea Bulboaca, si Valentina), născut la data de 1 martie 1978 īn localitatea Bulboaca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 4, ap. 2. (3.735/2002)

97. Cortac Gheorghe, fiul lui Dionisie (născut la 23.10.1931 īn localitatea Găiesti) si Zinovia, născut la data de 17 februarie 1963 īn localitatea Găiesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Găiesti, raionul Străseni. (4.238/2003)

98. Coscodan Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Vasilii, născut la 13.02.1920 īn localitatea Condrătesti, raionul Ungheni) si Agnesa, născut la data de 10 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Alecsandri nr. 17, ap. 45. (4.730/2008)

99. Cotorobai Valeriu, fiul lui Petru si Valentina (fiica lui Sīrbu Haralambie, născut la 10.02.1921 īn localitatea Chisinău), născut la data de 27 martie 1987 īn localitatea Sireti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, raionul Străseni. (2.481 bis/2002)

100. Cozaru Fiodor, fiul lui Gheorghe (născut la 27.03.1916 īn localitatea Pīrlita) si Măria, născut la data de 16 septembrie 1948 īn localitatea Pīrlita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Moscovei nr. 1. (5.144/2003)

101. Crāsmaru Dana, fiica lui Dumitru si Elena (fiica lui Acostinese Ilie, născut la 19.07.1924 īn localitatea Cernăuti), născută la data de 22 septembrie 1980 īn localitatea Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Banceni, raionul Herta. (16.276/2003)

102. Cretu Mariana, fiica lui Constantin si Ecaterina (fiica lui Simanscaia losif si Natalia, născută la 12.10.1921 īn localitatea Telemeuti), născută la data de 25 mai 1968 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dărcăuti, judetul Soroca. (7.124/2003) Copii minori: Cretu Victor, născut la data de 7.08.1994.

103. Cucu Oleg, fiul lui Dumitru (născut la 5.08.1935 īn localitatea Corlăteni) si Nadejda, născut la data de 16 martie 1972 īn localitatea Pīrjota, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrjota, raionul Rīscani. (1.214/2003)

104. Cujba Rodica, fiica lui Vasile (născut la 4.02.1929 īn localitatea Căuseni) si Ana, născută la data de 26 aprilie 1972 īn localitatea Căuseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Dimo nr. 18, ap. 16. (3.718/2002)

105. Danii Marcela, fiica lui Toncoglaz Anatolie (fiul lui Simion, născut la 26.05.1926 īn localitatea Donduseni, si Măria) si Liudmila, născută la data de 16 noiembrie 1979 īn localitatea Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Nicolae lorga nr. 6, ap. 84. (2.931/2002)

106. Danila Gheorghe, fiul lui Serafim (născut la 2.05.1928 īn localitatea Vīnători, raionul Ungheni) si Liuba, născut la data de 24 iulie 1961 īn localitatea Vīnători, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 7/3, ap. 13. (4.738/2008)

107. Daraban Denis, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore si lulia, născută la 15.04.1934 īn localitatea Mihalasa) si Ecaterina, născut la data de 9 august 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, ap. 12. (1.305/2003)

108. Daraban Ecaterina, fiica lui Fusa Ion (născut la 17.09.1925 īn localitatea Sărata Nouă) si Ana, născută la data de 23 noiembrie 1958 īn localitatea Sărata Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, ap. 12.(1.303/2003)

109. Daraban Mihail, fiul lui Grigore si lulia (născută la 15.04.1934 īn localitatea Mihalasa), născut la data de 23 iulie 1958 īn localitatea Telenesti, judetul Mihalasa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, ap. 12. (1.306/2003)

110. Daraban Mihail, fiul lui Mihail si Ecaterina, născut la data de 24 mai 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, ap. 12. (1.306/2003)

111. Dīnjos Gheorghe, fiul lui Teodosie si Ioana (născută la 1.06.1928 īn localitatea Bobeica), născut la data de 13 septembrie 1962 īn localitatea Stolniceni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Trandafirilor nr. 3. (1.419/2003)

112. Dogari Galina, fiica lui Criganuta Stefan (născut la 21.10.1931 īn localitatea Băcioi) si Nadejda, născută la data de 5 noiembrie 1966 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (8.320/2003)

113. Dogaru Galina, fiica lui Donciu Gheorghe (fiul lui Petru, născut la 30.08.1917 īn localitatea Băcioi) si Măria, născută la data de 8 octombrie 1967 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (3.923/2002) Copii minori: Dogaru Sergiu, născut la data de 27.12.1991, si Dogaru Cristina, născută la data de 10.01.1994.

114. Dogaru Larisa, fiica lui Ion, fiul lui Luca (născut la 10.09.1913 īn localitatea Băcioi) si lulita, născută la data de 11 martie 1969 īn localitatea Băcia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (3.918/2002) Copii minori: Dogaru Carolina, născută la data de 25.05.1994.

115. Dogaru Olga, fiica lui Ion si Larisa, născută la data de 3.08.1989 īn localitatea Băcioi, raionul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (3.918/2002)

116. Donoga Marin, fiul lui Grigore si Măria (fiica lui Belescu Pelaghia, născută la 5.05.1926 īn localitatea Recea), născut la data de 23 aprilie 1975 īn localitatea Saca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Saca, raionul Chisinău. (2.812/2002)

117. Donu Ludmila, fiica lui Tudor si Galina, născută la data de 15.11.1986 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (5.287/2004)

118. Donu Tudor, fiul lui Sava (născut la 22.04.1931 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca) si Vera, născut la data de 4 octombrie 1955 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (5.287/2004) Copii minori: Donu Anatolie, născut la data de 6.06.1994.

119. Dragan Evelina, fiica lui Mihail si Tatiana, născută la data de 25.06.1990 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borosenii Noi, raionul Rīscani. (2.178/2003)

120. Dragan Tatiana, fiica lui Lungu Ion (născut la 23.02.1939 īn localitatea Borosenii Noi) si Emilia, născută la data de 26 noiembrie 1965 īn localitatea Borosenii Noi, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borosenii Noi, raionul Rīscani. (2.178/2003) Copii minori: Dragan Natalia, născută la data de 29.05.1993.

121. Dragomir Igor, fiul lui Ion (fiul lui Alexandru, născut la 20.03.1905 īn localitatea Izvoare, judetul Bălti) si Tatiana, născut la data de 9 decembrie 1980 īn localitatea Izvoare, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Izvoare, raionul Fălesti. (1.288/2003)

122. Drujco Sergiu, fiul lui Pavel (fiul lui Elena, născută la 10.10.1914 īn localitatea Larga) si Valentina, născut la data de 30 martie 1981 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 13, bl. 1, ap. 24. (1.537/2003)

123. Dubceac Anatolie, fiul lui Petru (născut la 9.06.1937 īn localitatea Caracui) si Valentina, născut la data de 5 octombrie 1968 īn localitatea Caracui, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Caracui, raionul Hīncesti. (2.517/2003) Copii minori: Dubceac Anatolie, născut la data de 5.11.1992, si Dubceac Andrei, născut la data de 21.09.1998.

124. Dumanschi Radu, fiul lui Vasile si Ana (fiica lui Toma Vasile, născut la 1.01.1924 īn localitatea Boltun, raionul Nisporeni), născut la data de 31 octombrie 1978 īn localitatea Boltun, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Boltun, raionul Nisporeni. (4.759/2008)

125. Dumbrava Petru, fiul lui Cozma (născut la 1.12.1934 īn localitatea Răzeni) si Evghenia, născut la data de 9 iunie 1964 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul laloveni. (1.275/2003) Copii minori: Dumbrava Liuba, născută la data de 28.02.1992.

126. Enachi Dorina, fiica lui Arhip Tudor (născut la 13.03.1938 īn localitatea Sadova) si Emilia, născută la data de 18 martie 1975 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, str. Popov nr. 5. (9.620/2003) Copii minori: Enachi Filip, născut la data de 16.11.1997, si Enachi Emilia, născută la data de 29.05.2001.

127. Enachi Mariana, fiica lui Ion (fiul lui Mihail si Măria, născută la 22.10.1918 īn localitatea Nucăreni)si Raisa, născută la data de 16 noiembrie 1983 īn localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Costin nr. 26, bl. 3, cămin. (11.522/2003)

128. Enachi Valeriu, fiul lui Tudor si Elena (fiica lui Prohnitchi Vasile si Marina, născută la 7.03.1927 īn localitatea Sadaclia), născut la data de 2 martie 1975 īn localitatea Sadaclia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. 31 August nr. 18, ap. 9. (9.618/2003)

129. Eremia Ana, fiica lui Ivan (fiul lui Ivan, născut la 9.05.1925 īn localitatea Colibasi) si Zinaida, născută la data de 16 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. M. Eminescu nr. 4, judetul Chisinău. (4.734 bis/2003)

130. Ermurachi Gheorghe, fiul lui Ion si Tamara (fiica lui Boboc Gheorghe, născut la 3.05.1923 īn localitatea Malcoci), născut la data de 6 aprilie 1989 īn localitatea Malcoci, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Malcoci, raionul laloveni. (10.466 bis/2003)

131. Florean Tatiana, fiica lui Serghei si Svetlana (fiica lui Buruiană Ilie, născut la 27.07.1931 īn localitatea Tuzara, raionul Călărasi), născută la data de 9 mai 1988 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 54/2, ap. 24. (4.745/2008)

132. Fluierar lurie, fiul lui Ilie (fiul lui Mina si Ecaterina, născută la 11.12.1918 īn localitatea Crocmaz) si Măria, născut la data de 22 iulie 1977 īn localitatea Crocmaz, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă. (1.262/2003)

133. Foiu Ion, fiul lui Vasile si Svetlana (fiica lui Bot Vasile, născut la 3.01.1924 īn localitatea Chisinău, si Măria), născut la data de 30 august 1973 īn localitatea Dolinnoe, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăicani, raionul Criuleni. (15.432/2003)

134. Foiu Olga, fiica lui Porubin Petru si Elisaveta (fiica lui Bejan Trofim, născut la 7.05.1924 īn localitatea Dubăsari, si Liuba), născută la data de 22 mai 1974 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Dorobanti nr. 114. (15.457/2003) Copii minori: Foiu Rusalina, născută la data de 22.01.1996, si Foiu Cristina, născută la data de 6.03.1999.

135. Furdui Alexandru, fiul lui Sergiu si Valentina, născut la data de 20 mai 1989 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Hīncu nr. 100, ap. 25. (1.511/2004)

136. Furdui Ion, fiul lui Eugeniu (născut la 28.08.1925 īn localitatea Vărăncău) si Vera, născut la data de 28 august 1950 īn localitatea Vărăncău, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, ap. 207. (2.986/2002)

137. Furdui Valentin, fiul lui Sergiu si Valentina, născut la data de 1 septembrie 1987 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Hīncu nr. 100, ap. 25. (1.511/2004)

138. Furdui Valentina, fiica lui Toma Tudor (născut la 4.12.1933 īn localitatea Truseni) si Victoria, născută la data de 23 februarie 1965 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Hīncu nr. 100, ap. 25. (1.511/2004) Copii minori: Furdui Măria, născută la data de 7.11.1998.

139. Fusa Constantin, fiul lui Ion (născut la 17.09.1925 īn localitatea Sărata Nouă) si Ana, născut la data de 16 iulie 1966 īn localitatea Sărata Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 1, bl. 2, ap. 22, judetul Chisinău. (1.309/2003) Copii minori: Fusa Dion, născut la data de 29.07.1991, si Fusa Radu, născut la data de 24.10.1996.

140. Găina Angela, fiica lui Vladimir si Măria (fiica lui Dogari Vasile si Măria, născută la 25.06.1926 īn localitatea Heciul Vechi, judetul Bălti), născută la data de 2 aprilie 1976 īn localitatea Olenevca, raionul Cernomorsc, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alecu Russo nr.5, ap. 75. (2.099/2003) Copii minori: Găina Maria-Evghenia, născută la data de 28.09.2002.

141. Găina Carolina, fiica lui Andrei si Eugenia (fiica lui Sīrbulet Eudochia, născută la 9.04.1924 īn localitatea Copăceni, judetul Sīngerei), născută la data de 14 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea lesilor nr. 59/1, ap. 17. (714/2004)

142. Gajinschi Andrei, fiul lui Serghei si Ana, născut la data de 27 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 38, ap. 141. (17.117/2003)

143. Gajinschi Serghei, fiul lui Alexandru (născut la 16.08.1927 īn localitatea Doina) si Tatiana, născut la data de 27 octombrie 1964 īn localitatea Doina, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 38, ap. 141.(17.117/2003)

144. GandraburAna, fiica lui Trufin Ion (născut la 10.08.1933 īn localitatea Tiganca) si Măria, născută la data de 12 decembrie 1963 īn localitatea Tiganca, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiganca, raionul Cantemir. (4.766/2008)

145. Gangur lurie, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe, născut la 22.01.1900 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni) si Zinaida, născut la data de 17 aprilie 1980 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dereneu, raionul Călărasi. (7.498/2003)

146. Garacinschi Olga, fiica lui Boris (fiul lui Ion, născut la 9.08.1924 īn localitatea Budesti) si Natalia, născută la data de 1 iunie 1977 īn localitatea Vadul lui Vodă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 45, ap. 15. (1.527/2003) Copii minori: Garacinschi Sandu, născut la data de 19.09.1995.

147. Gīrlean Angela, fiica lui Ursu Vladimir (născut la 22.12.1932 īn localitatea Cotiujeni) si Vera, născută la data de 16 februarie 1971 īn localitatea Cotiujeni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Merenii Noi, str. 31 August nr. 15, raionul Anenii Noi. (3.064/2003)

148. Godonoga Ludmila, fiica lui Arnăut Leonid si Jana (fiica lui Lutic Ion si Măria, născută īn anul 1928 īn localitatea Mihailovca), născută la data de 31 ianuarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Sihastrului nr. 6, bl. B. (1.540/2003) Copii minori: Godonoga Paula, născută la data de 28.11.2000.

149. Goiman Valentina, fiica lui Ghertescu Gheorghe (născut īn anul 1923 īn localitatea Isacova) si Măria, născută la data de 15 iulie 1964 īn localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 41, ap. 37. (1.454/2003)

150. Golban Mira, fiica lui Chirilov llarion (născut la 21.03.1923 īn localitatea Antonesti) si Antonina, născută la data de 15 mai 1953 īn localitatea Antonesti, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 8, ap. 3. (1.320/2003)

151. Golburean Irina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Emilian, născut la 5.09.1936 īn localitatea Coscalia) si Svetlana, născută la data de 26 aprilie 1987 īn localitatea Coscalia, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, raionul Căuseni. (824 bis/2004)

152. Golburean Pavel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Emilian, născut la 5.09.1936 īn localitatea Coscalia) si Svetlana, născut la data de 18 iulie 1989 īn localitatea Coscalia, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, raionul Căuseni. (824 bis 2/2004)

153. Gostiuc Nicolai, fiul lui Gavril (născut la 18.05.1918 īn localitatea Mahala, raionul Noua Sulită) si Eugenia, născut la data de 17 august 1968 īn localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (9.475/2003)

154. Graur Elena, fiica lui Munteanu Ion si Nina (născută la 17.05.1935 īn localitatea Nisporeni), născută la data de 21 august 1959 īn localitatea Bălănesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 140, ap. 1.(11.050/2003)

155. Graur Ina, fiica lui Vasile si Elena, născută la data de 1 august 1987 īn localitatea Bălănesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 140, ap. 1.(11.050/2003)

156. Grebencea Liliana, fiica lui Boclincă Constantin si Măria (fiica lui Rusu Chirii, născut la 20.09.1914 īn localitatea Hincăuti, si Elena), născută la data de 17 februarie 1969 īn localitatea Baraboi, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Decebal nr. 72, bl. 4, ap. 42. (6.006/2003)

157. Grecu Valentina, fiica lui Vasile (născut la 29.03.1930 īn localitatea SIobozia Mare) si Feodora, născută la data de 29 septembrie 1958 īn localitatea SIobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. Rumeantev nr. 6, ap. 11.(5.099/2003)

158. Grigoriu Ecaterina, fiica lui Petru (fiul lui Ion, născut la 18.06.1919 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir) si Ana, născută la data de 29 iulie 1984 īn localitatea Rumeantev, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rumeantev, raionul Cahul. (1.019/2006)


159. Grozdea Alvina, fiica lui Ion si Olga (fiica lui Fazīl Mihai, născut la 6.01.1933 īn localitatea Vladimirovca, si Sofia), născută la data de 13 aprilie 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Veche nr. 147, ap. 15. (1.105/2003)

160. Gurgurov Ludmila, fiica lui Grigore si Măria (fiica lui Rosea Vasile, născut la 15.03.1923 īn localitatea Chisinău, si Aculina), născută la data de 7 mai 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit G. Bănules nr. 43, ap. 11. (1.414/2003)

161. Hadjiu Vitalie, fiul lui Nicolae si Măria (fiica lui Ivanov Ion si Agafia, născută la 11.01.1918 īn localitatea Visniovca), născut la data de 11 martie 1972 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. M. Eminescu nr. 1.A, ap. 4, judetul Cahul. (5.688/2003) Copii minori: Hadjiu Iulian, născut la data de 12.11.1996, si Hadjiu Liviu, născut la data de 18.07.1999.

162. Harti Lidia, fiica lui Rusu Vasile si Măria (născută la 18.08.1938 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 28 februarie 1964 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, ap. 49. (11.319/2003) Copii minori: Harti Victor, născut la data de 14.05.1998.

163. Harti Vitalie, fiul lui Gheorghe (născut la 20.10.1935 īn localitatea Taraclia) si Daria, născut la data de 17 iulie 1965 īn localitatea Batīr, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bacioi, raionul Chisinău. (11.313/2003)

164. Haruta Lucia, fiica lui Stavita Anatolie (născut la 27.02.1939 īn localitatea Solcani) si Vasilisa, născută la data de 4 martie 1970 īn localitatea Solcani, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Levandovschi nr. 64. (1.365/2003) Copii minori: Haruta Erica, născută la data de 17.08.2000.

165. Hīrjău Cristina, fiica lui Cojocaru Constantin si Lilia (fiica lui Strulea Vasile, născut la 22.11.1918 īn localitatea Balatina, judetul Bălti, si Valentina), născută la data de 25 decembrie 1980 īn localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Tiraspol, str. Crasnodonscaia nr. 36, bl. 19, ap. 40. (15.511/2003)

166. lonesieAliona, fiica lui Cocīrla Ion (născut la 12.01.1935 īn localitatea Cotiujeni, judetul Edinet) si Lucia, născută la data de 25 februarie 1972 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Cartierul Victoriei nr. 15, ap. 29. (1.430/2003) Copii minori: lonesie Alexandru, născut la data de 1.10.1994, si lonesie Ion, născut la data de 10.09.2000.

167. lutis Fiodor, fiul lui Fiodorsi Elisaveta (născută īn anul 1928 īn localitatea Lăpusna), născut la data de 30 noiembrie 1950 īn localitatea Balceana, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 38, bl. 5, ap. 88. (10.987/2003)

168. Jingan Simion, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 1 martie 1940 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dima nr. 29, bl. 1, ap. 23. (3.763/2002)

169. Jireada Constantin, fiul lui Vasile si Margalina (născut la 13.11.1923 īn localitatea Hliboca), născut la data de 10 august 1963 īn localitatea Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Stănesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (9.457/2003)

170. Josan Fiodor, fiul lui Dumitru si Parascovia (fiica lui Chistol Gheorghe, născut la 3.03.1922 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti), născut la data de 4 ianuarie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea lesilor nr. 61/2, ap. 13. (4.755/2008)

171. JunghinaTatiana, fiica lui Rāschin Constantin (născut la 1.05.1939 īn localitatea Cahul) si Măria, născută la data de 11 decembrie 1964 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grădescu nr. 4, ap. 9. (1.314/2003) Copii minori: Junghina Andrei, născut la data de 1.09.1995.

172. Lazăr Ion, fiul lui Petru si Ana, născut la data de 3 martie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 26, bl. 3, ap. 7. (975/2004)

173. LazărPetru, fiul lui Mihail (născut la 13.11.1930 īn localitatea Ciutesti, raionul Nisporeni) si Efrosinia, născut la data de 14 februarie 1961 īn localitatea Ciutesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 26, bl. 3, ap. 7. (975/2004)

174. Lazăr Veaceslav, fiul lui Petru si Ana, născut la data de 18 septembrie 1987 īn localitatea Ciutesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 26, bl. 3, ap. 7. (975/2004)

175. Leonov Igor, fiul lui Ghenadie si Valeria (fiica lui Mojila Ion, născut la 30.01.1909 īn localitatea Chisinău, si Parascovia), născut la data de 2 iulie 1964 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 40, bl. 1, ap. 84. (608/2003) Copii minori: Lenta Cristina, născută la data de 22.03.2004.

176. Leu Artur, fiul lui Pavel si Valentina, născut la data de 23.10.1985 īn localitatea Horesti, raionul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (5.504/2003)

177. Leu Valentina, fiica lui Cimpoies Dumitru si Elizaveta (născută la 17.09.1937 īn localitatea Bobeica, raionul Lăpusna), născută la data de 17 februarie 1963 īn localitatea Stolniceni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (5.504/2003)

178. Lisnic Domnica, fiica lui Hanganu Vasile (născut la 26.05.1923 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir) si Măria, născută la data de 21 august 1961 īn localitatea Cociulia Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Visniovca, raionul Cantemir. (3.149/2003) Copii minori: Lisnic Savelie, născut la data de 20.03.1993.

179. Loghin Claudia, fiica lui Tăbārtă Eremia si Eudochia, născută la data de 6 octombrie 1934 īn localitatea lurceni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sciusev nr. 48, ap. 2. (872/2003)

180. Loghin Olesea, fiica lui Alexandru si Zinaida (fiica lui Zupcu Efimia, născut la 20.09.1922 īn localitatea Nisporeni), născută la data de 19 iulie 1974 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Mircea cel Bătrīn nr. 5, bl. 3, ap. 77. (2.902/2002)

181. Lozan Marin, fiul lui Vladislav (fiul lui Serghei, născut la 4.04.1937 īn localitatea Cosăuti, si Marina) si Valentina, născut la data de 20 iunie 1983 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (1.485/2003)

182. Lozan Nicolae, fiul lui Ion (născut la 26.05.1939 īn localitatea Cosăuti) si Haritina, născut la data de 15 martie 1977 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (1.488/2003)

183. Lozan Serghei, fiul lui Ion (născut la 26.05.1939 īn localitatea Cosăuti) si Haritina, născut la data de 7 noiembrie 1969 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (1.487/2003)

184. Lungu Elena, fiica lui Profir (născut la 27.02.1933 īn localitatea Cobusca Veche) si Măria, născută la data de 16 mai 1978 īn localitatea Cobusca Veche, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. (4.762/2008)

185. Lupu Vera, fiica lui Vasilita Ion si Pelaghia (născută la 10.09.1933 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău), născută la data de 9 iunie 1972 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Merilor nr. 51. (10.787/2003) Copii minori: Lupu Viorel, născut la data de 31.07.1993, si Lupu Viorica, născută la data de 23.07.1995.

186. Marian Gheorghe, fiul lui Ion si Măria (născut la 12.03.1921 īn localitatea Sărata Galbenă), născut la data de 7 mai 1965 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, judetul Hīncesti. (12.881/2003)

187. Marian Marina, fiica lui Gheorghe si Ana, născută la data de 25 septembrie 1987 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (12.881/2003)

188. Marin Olga, fiica lui Alexandru si Măria (fiica lui Lesan Efim, născut la 12.06.1910 īn localitatea Floresti, si Nina), născută la data de 10 noiembrie 1980 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, Str. Florilor nr. 27. (3.762/2002)

189. Marīi Efrosinia, fiica lui Popa Timofei (născut la 21.02.1927 īn localitatea Răzeni) si Alexandra, născută la data de 17 noiembrie 1953 īn localitatea Răzeni, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, judetul laloveni. (2.859/2005)

190. Marīi Igor, fiul lui lacob si Efrosinia, născut la data de 16 martie 1991 īn localitatea Răzeni, raionul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, judetul laloveni. (2.859/2005)

191. Marīi Măria, fiica lui lacob si Efrosinia, născută la data de 22 septembrie 1989 īn localitatea Răzeni, raionul Dumbrăveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, judetul laloveni. (2.859/2005)

192. Mārzenco George, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ignat, născut la 2.01.1912 īn localitatea Tătăresti, judetul Chisinău) si Raisa, născut la data de 28 august 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Sciusev nr. 55, ap. 4. (8.265/2003)

193. Mereacre Valeriu, fiul lui Vasile (fiul lui Mihail, născut la 4.06.1904 īn localitatea Costesti, si Susana) si Nina, născut la data de 7 mai 1970 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (6.799/2003)

194. Miron Ecaterina, fiica lui Veaceslav si Sofia, născută la data de 22 martie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 1, bl. 1, ap. 81. (1.418/2003)

195. Miron Grigore, fiul lui Veaceslav si Sofia, născut la data de 5 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 1, bl. 1,ap. 81. (1.418/2003)

196. Miron Sofia, fiica lui Filipov llie si Ecaterina (născută la 10.02.1924 īn localitatea Vulcănesti), născută la data de 30 aprilie 1957 īn localitatea Vulcănesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 1, bl. 1, ap. 81.(1.418/2003)

197. Miron Veaceslav, fiul lui Grigore (născut la 26.01.1931 īn localitatea Sīngerei) si Ana, născut la data de 7 aprilie 1964 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 1, ap. 81. (1.421/2003)

198. MīrzaEugen, fiul lui Filip (născut la 17.03.1931 īn localitatea Cioresti), si Tatiana, născut la data de 31 ianuarie 1964 īn localitatea Cioresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cantemir nr. 3, ap. 158. (3.816/2002)

199. Mocanu Ana, fiica lui Grigore si Ludmila (fiica lui Lungu Mihail, născut la 11.06.1928 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, si Ana), născută la data de 24 ianuarie 1980 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzărestii Noi, raionul Călărasi. (3.465/2003)

200. Molodiuc Adjana, fiica lui Mucuta Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 17.12.1919 īn localitatea Hlina, si Matrona) si Victoria, născută la data de 13 februarie 1974 īn localitatea Hlina, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, Str. Independentei nr. 13, bl. 13, ap. 5. (1.381/2003)

201. Molodiuc Ion, fiul lui Ion (născut la 11.08.1938 īn localitatea Ciuciulea) si Emilia, născut la data de 2 noiembrie 1969 īn localitatea Ciuciulea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hlina, raionul Briceni. (1.382/2003) Copii minori: Molodiuc Sabina, născută la data de 2.10.1992.


202. Morari Ivan, fiul lui Vasile (născut la 29.08.1933 īn localitatea Drăguseni) si Irina, născut la data de 16 iulie 1959 īn localitatea Drăguseni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Eminescu nr. 103. (5.712/2003)

203. Moraru Lilian, fiul lui Feodosie (fiul lui Andrei, născut la 14.08.1930 īn localitatea Hănăseni de Pădure) si Măria, născut la data de 3 martie 1983 īn localitatea Hănăseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, Str. A. Mateevici nr. 56, bl. A, judetul Chisinău. (1.470/2003)

204. Motpan Irina, fiica lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1904 īn localitatea Seliste) si Nina, născută la data de 29 iulie 1979 īn localitatea Fălesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 18. (1.292/2003)

205. Motpan Roman, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1904 īn localitatea Seliste, raionul Nisporeni) si Vera, născut la data de 13 februarie 1972 īn localitatea Logofteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 18. (1.295/2003) Copii minori: Motpan Nica, născută la data de 6.10.1999.

206. Mozgov Ruslan, fiul lui Grigore si Măria (fiica lui Rosea Vasile, născut la 15.03.1923 īn localitatea Chisinău, si Aculina), născut la data de 18 octombrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrān nr. 5, bl. 2, ap. 124. (1.411/2003)

207. Muntean Sergiu, fiul lui Mihai (fiul lui Ana, născută la 2.03.1920 īn localitatea Chiperceni) si Măria, născut la data de 4 ianuarie 1974 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiperceni, raionul Orhei. (6.851/2003)

208. Munteanu Svetlana, fiica lui Vlas Pantelimon (născut la 9.08.1936 īn localitatea Străseni) si Claudia, născută la data de 17 aprilie 1971 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. B. Glavan nr. 11. (170/2003) Copii minori: Munteanu Pantelimon, născut la data de 8.06.1992.

209. Munteanu Victoria, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 10 august 1990 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. B. Glavan nr. 11. (170/2003)

210. Mura Viorica, fiica lui Boris (fiul lui Gheorghe, născut la 2.02.1921 īn localitatea Tescureni, si Melania) si Hristina, născută la data de 6 octombrie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 14, bl. 1, ap. 21. (1.361/2003)

211. Nastasi Ludmila, fiica lui Nicolae si Vera (fiica lui Popovici Cozma, născut la 3.03.1921 īn localitatea Tudora, si Nadejda), născută la data de 17 februarie 1980 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Trandafirilor nr. 36. (6.402/2003)

212. Nedelciu Igor, fiul lui Petru (fiul lui Afanasie, născut la 2.01.1922 īn localitatea SIobozia Mare, si Haritina) si Măria, născut la data de 27 iulie 1976 īn localitatea SIobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea SIobozia Mare. (3.641/2002) Copii minori: Nedelciu Cătălin, născut la data de 18.09.2003.

213. Nedelcu Victor, fiul lui Constantin (născut la 15.09.1931 īn localitatea Novoselskoe, raionul Reni) si Zinovia, născut la data de 4 octombrie 1957 īn localitatea Novoselskoe, raionul Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Albă nr. 5. (4.299/2003) Copii minori: Nedelcu Constantin, născut la data de 7.03.1995.

214. Negura Tatiana, fiica lui Cobīleanu Gheorghe (născut la 10.02.1928 īn localitatea Negurenii Vechi) si Ana, născută la data de 21 septembrie 1965 īn localitatea Negurenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (1.478/2003) Copii minori: Negura Cristina, născută la data de 25.10.1991.

215. Nitelea Steluta, fiica lui Ojovan Mihail si Larisa (fiica lui Celan Valerian, născut la 6.12.1924 īn localitatea Cernoleuca, raionul Donduseni, si Liuba), născută la data de 2 decembrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 2, ap. 48. (13.417/2003)

216. Novitchi lurie, fiul lui Anatolie si Vera (născută la 23.05.1936 īn localitatea Bălti), născut la data de 16 august 1954 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Bălti, str. C. Stamati nr. 1, ap. 28. (4.754/2008)

217. Ojog Vera, fiica lui Tonofa Nicolae si Vera (născută la 25.04.1919 īn localitatea Bujărăuca), născută la data de 26 septembrie 1952 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cojbuc nr. 3, ap. 17. (3.394/2002)

218. Olarasu lurie, fiul lui Dionisie (fiul lui Ioana, născută īn anul 1911 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna) si Vasilita, născut la data de 12 februarie 1973 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mingir, str. I. Soltīs nr. 18, raionul Hīncesti. (6.003/2004)

219. Olei Lilia, fiica lui Ion si Efrosinia (fiica lui Parfeni Trifan, născut īn anul 1910 īn localitatea Vulpesti, si Vera), născută la data de 16 iunie 1979 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 28, ap. 29. (1.406/2003)

220. Oprea Alexandr, fiul lui Nicolai (fiul lui Nicolae si Tatiana, născută la 12.12.1920 īn localitatea Cahul) si Măria, născut la data de 11 aprilie 1977 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 131, ap. 8. (3.298/2003)

221. Ostapenco Sergiu, fiul lui Vladimir (fiul lui Ion, născut īn anul 1877 īn localitatea Tănătari, si Matroana) si Daria, născut la data de 5 decembrie 1970 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tănătari, str. V Alecsandri nr. 69, raionul Căuseni. (1.289/2003)

222. Palancica Ruslan, fiul lui Ion (fiul lui Nichita, născut la 10.09.1923 īn localitatea Horesti, si Agafia) si Axenia, născut la data de 18 aprilie 1979 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (1.299/2003)

223. Palii Mariana, fiica lui Bīrca Dumitru (fiul lui Nicolae, născut la 13.10.1921 īn localitatea Chisinău, si Măria) si Tatiana, născută la data de 24 martie 1979 īn localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, Str. Primăverii nr. 13, judetul Chisinău. (1.339/2003) Copii minori: Dragoman Ludmila, născută la data de 17.02.1999, si Palii Lina, născută la data de 2.12.2003.

224. Panfil Angela, fiica lui Nicolae (fiul lui Ilie, născut la 15.04.1901 īn localitatea Meleseni, raionul Călărasi) si Valentina, născută la data de 24 noiembrie 1971 īn localitatea Meleseni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Suceava nr. 110, ap. 52. (4.756/2008) Copii minori: Panfil Bogdan-Marcu, născut la data de 6.03.2007.

225. Pavlenco Valentina, fiica lui Vizitiu Gavril (născut la 14.10.1937 īn localitatea Gura Bīcului, Anenii Noi) si Tatiana, născută la data de 25 ianuarie 1963 īn localitatea Gura Bīcului, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi. (8.264/2003)

226. Pelciuc Trofim, fiul lui Măria (născută la 18.04.1920 īn localitatea Sipoteni), născut la data de 16 martie 1951 īn localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bravicea, raionul Orhei. (3.242/2003)

227. Petrasescu Anatolie, fiul luiTraian (născut la 1.02.1925 īn localitatea Ropcea) si Viorica, născut la data de 27 martie 1965 īn localitatea Ropcea, judetul Storojenet, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, str. Donici nr. 2. (2.170/2003) Copii minori: Petrasescu Dumitrita, născută la data de 7.11.1992.

228. Petrasescu Viorica, fiica lui Anatolie si Svetlana, născută la data de 4 februarie 1989 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, str. Donici nr. 2. (2.170/2003)

229. Petrov Natalia, fiica lui Boris si Stepanida (fiica lui Amarii Ion si Natalia, născută la 17.08.1919 īn localitatea Călărasi), născută la data de 30 august 1983 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. O. Ghibu nr. 2, bl. 2, ap. 26. (1.531/2003)

230. Petrov Veniamin, fiul lui Dumitru si Agafia (fiica lui Dulea Alexandru si Teodosia, născută la 5.02.1918 īn localitatea Vărzăresti), născut la data de 25 septembrie 1973 īn localitatea Bursuc, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, bl. 2, ap. 26. (1.533/2003)

231. Plăcinta Vasile, fiul lui Ion (născut la 15.08.1937 īn localitatea Beleavintī, raionul Briceni) si Măria, născut la data de 23 august 1960 īn localitatea Ghilavăt, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. Kotovschii nr. 1, ap. 37. (4.728/2008)

232. Plămădeala Larisa, fiica lui lojita Alexei si Ludmila (fiica lui Pīnzari Vasile, născut la 3.08.1927 īn localitatea Lipceni, raionul Rezina), născută la data de 2 martie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 165. (4.752/2008) Copii minori: Plămădeala Ruxandra, născută la data de 30.03.1996, si Plămădeala Valentina Olimpia, născută la data de 25.09.2007.

233. Plotnic Vladimir, fiul lui Feodosie si Elena (fiica lui Budeci Haralampie, născut la 14.02.1936 īn localitatea Donici, raionul Orhei), născut la data de 19 aprilie 1983 īn localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mălăiesti, raionul Orhei. (4.731/2008)

234. Popa Gheorghe, fiul lui Ion si Eugenia (fiica lui Donciu Efim, născut la 28.01.1924 īn localitatea Băcioi, si Feodora), născut la data de 6 mai 1981 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul Chisinău. (2.799/2002 ) Copii minori: Popa Vlad, născut la data de 13.02.2007.

235. Popa Stepanida, fiica lui Amarii Ion (născut la 1.10.1917 īn localitatea Tuzara) si Natalia, născută la data de 8 februarie 1953 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, Str. Florilor nr. 5. (1.534/2003)

236. Popescu Igor, fiul lui Oleg si Larisa, născut la data de 30 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Zadnipru nr. 5, bl. 49. (3.709/2002)

237. Popescu Măria, fiica lui Ion (fiul lui Nistor, născut la 1.05.1927 īn localitatea Cimislia) si Tatiana, născută la data de 30 august 1986 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cenac, raionul Cimislia. (2.546/2006)

238. Popescu Oleg, fiul lui Nicolae (născut la 18.01.1940 īn localitatea Larga) si Efimia, născut la data de 18 noiembrie 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Zadnipru nr. 5, bl. 49. (3.709/2002)

239. Popesku Nadiya, fiica lui lancu (fiul lui Ilie, născut la 12.04.1914 īn localitatea Cupca) si Elena, născută la data de 2 aprilie 1985 īn localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.695/2005)

240. Popovici Alina, fiica lui Cecan Valeriu (fiul lui Vasile, născut la 1.01.1918 īn localitatea Bălti) si Svetlana, născută la data de 7 iunie 1969 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Solohov nr. 3. (3.591/2004)

241. Popovici Diana, fiica lui Sergiu si Alina, născută la data de 13 martie 1991 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Solohov nr. 3. (3.591/2004)

242. Posiletchi Victor, fiul lui Nicolae (fiul lui Dumitru, născut la 8.10.1921 īn localitatea Stolniceni, raionul Lăpusna) si Valentina, născut la data de 21 septembrie 1983 īn localitatea Stolniceni, raionul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stolniceni, judetul Hīncesti. (851/2003)

243. Poverjuc Oxana, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Jechiu Evdochim, născut la 27.07.1929 īn localitatea Sălcuta), născută la data de 2 octombrie 1980 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, Str. Păcii nr. 16. (4.719/2008)

244. Pricop Anatolii, fiul lui Gheorghe (născut la 15.05.1939 īn localitatea Antonesti) si Cristina, născut la data de 2 septembrie 1971 īn localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, Str. Florilor nr. 26, raionul Stefan Vodă. (1.260/2003) Copii minori: Pricop Roman, născut la data de 20.07.1998, si Pricop Arcadie, născut la data de 5.04.2001.

245. Pruteanu Ion, fiul lui Ion (născut la 28.10.1936 īn localitatea Lăpusna) si Anastasia, născut la data de 1 noiembrie 1965 īn localitatea Lăpusna, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti. (4.763/2008)

246. Pruteanu Petru, fiul lui Ion si Feodora (fiica lui Voloceai Maxim, născut la 9.05.1912 īn localitatea Colibasi, si Măria), născut la data de 10 iunie 1965 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (5.924/2003) Copii minori: Pruteanu Cristian, născut la data de 22.07.1992, Pruteanu Marius, născut la data de 13.12.1995, si Pruteanu Daniela, născută la data de 30.04.2002.

247. Putregai Maia, fiica lui Guritanu Tudor, si Nina (fiica lui Cojocaru Tudor, născut la 18.08.1920 īn localitatea Hiliuti, raionul Rīscani, si Ecaterina), născută la data de 8 noiembrie 1968 īn localitatea Hiliuti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (7.962/2003) Copii minori: Putregai Cristina, născută la data de 12.12.1992, si Putregai Andrei, născut la data de 19.03.1997.

248. Rabei llona, fiica lui Arion Efim (născut la 10.05.1933 īn localitatea Curesnita, judetul Soroca) si Lidia, născută la data de 22 octombrie 1964 īn localitatea Prodănesti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. RussoAlecu nr. 63, bl. 4, ap. 45. (508/2005)

249. Rată Svetlana, fiica lui Botezatu Tudor (fiul lui Stefan si Sofia, născută īn anul 1920 īn localitatea Mihăileni) si Nina, născută la data de 12 august 1973 īn localitatea Rotunda, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 16. (13.631/2003) Copii minori:Rată Ruxanda, născută la data de 6.09.1994.

250. Rată Tatiana, fiica lui Alexei si Măria (fiica lui Zugravu Ion, născut la 8.09.1920 īn localitatea Nemteni, si Ecaterina), născută la data de 28 mai 1977 īn localitatea Nemteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nemteni. (2.288/2002)

251. Reus Nela, fiica lui Mosanu Condrat (născut la 18.03.1926 īn localitatea Bocsa, raionul Fălesti) si Evghenia, născută la data de 7 ianuarie 1962 īn localitatea Bocsa, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. 1 Mai, bl. A, ap. 25. (4.732/2008) Copii minori: Reus Ecaterina, născută la data de 16.08.1991, si Reus Maxim, născut la data de 30.07.1999.

252. Rosea Alen, fiul lui Andrei si Nina (fiica lui Pīslari Dumitru, născut la 25.07.1922 īn localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni), născut la data de 1 aprilie 1981 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Stefan Vodă nr. 71 A. (4.718/2008) Copii minori: Rosea Robert, născut la data de 13.10.2006.

253. Rosea Mihail, fiul lui Constantin (născut la 18.08.1922 īn localitatea Măgurele) si Măria, născut la data de 29 mai 1962 īn localitatea Măgurele, judetul Ungheni, Republica Moldova,

cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Boico nr. 29, ap. 104. (1.664/2003)

254. Rotaru Mihail, fiul lui Ion (născut la 2.10.1921 īn localitatea Mihălasa, raionul Telenesti) si Măria, născut la data de 25 noiembrie 1942 īn localitatea Mihălasa, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Renasterii nr. 73/18. (4.734/2008)

255. Rotundu Ala, fiica lui Cretu Constantin si Ecaterina (fiica lui Simanscaia losif si Natalia, născută la 12.10.1921 īn localitatea Temeleuti), născută la data de 19 august 1970 īn localitatea Dăscăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Colina Puschin nr. 20, ap. 4. (7.122/2003) Copii minori: Rotundu Corina, născută la data de 15.07.1994.

256. Rusnac Liliana, fiica lui Gheorghe si Nadejda (născută la 13.10.1938 īn localitatea Gura Bīcului), născută la data de 4 septembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 10, ap. 22. (1.970/2006)

257. Rusnac Mircea, fiul lui Eugen si Ala (fiica lui Trocin Anatolie, născut la 13.10.1935 īn localitatea Fălest), născut la data de 31 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 20/2, ap. 39. (4.761/2008)

258. Rusu Corneliu, fiul lui Petru si Elena (fiica lui Leahu Gheorghe, născut la 5.05.1922 īn localitatea Cornesti), născut la data de 20 mai 1966 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircesti nr. 8/1, ap. 32. (4.758/2008)

259. Rusu Olesea, fiica lui Veaceslav si Zinaida (fiica lui Cojocaru Alexandru si Elena, născută la 25.08.1937 īn localitatea Răscăieti), născută la data de 27 mai 1984 īn localitatea Răscăieti, raionul Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 24, ap. 108.(1.441/2003)

260. Rusu Pavel, fiul lui Ion si Măria (născută la 24.01.1935 īn localitatea Cuconestii Noi), născut la data de 1 februarie 1961 īn localitatea Cupcini, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. Renasterii nr. 23, raionul Edinet. (13.511/2003)

261. Sava Stefan, fiul lui Grigore (născut la 8.04.1928 īn localitatea Dumbrăvita, raionul Sīngerei) si Melania, născut la data de 14 iulie 1959 īn localitatea Dumbrăvita, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Buteni, raionul Hīncesti. (4.749/2008)

262. Scripnic Ghenadie, fiul lui Ilie (fiul lui Nicolai, născut la 27.07.1913 īn localitatea Chisinău) si Sofia, născut la data de 11 august 1984 īn localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (1.331/2006)

263. Sireteanu Ion, fiul lui Ion (fiul lui Anton, născut la 21.03.1916 īn localitatea Străseni) si Eudochia, născut la data de 14 iulie 1979 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Mihail Sadoveanu nr. 19, ap. 6. (3.327/2002)


264. Sīrbu Adrian, fiul lui Nicolae (fiul lui Andronic si Larisa, născută la 14.05.1925 īn localitatea Zăicana) si Raisa, născut la data de 19 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Busuiocesti nr. 18, ap. 51. (1.425/2003) Copii minori: Sīrbu Andreea, născută la data de 8.06.2007.

265. Sīrbu Andrei, fiul lui Vasile (fiul lui Simion, născut la 2.02.1927 īn localitatea Străseni, si Parascovia) si Lidia, născut la data de 12 iulie 1980 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. M. Eminescu nr. 54, ap. 36. (2.193/2003)

266. Socolovschi Ion, fiul lui Mihail (născut la 23.05.1924 īn localitatea Mīndresti) si Eugenia, născut la data de 13 mai 1956 īn localitatea Mīndresti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zgărdesti, judetul Telenesti. (16.406/2003)

267. Somova Irina, fiica lui Anatolie si Galina (fiica lui Ciobanu Trofim si Matroana, născută la 26.03.1924 īn localitatea Văsieni), născută la data de 5 iulie 1970 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Albisoara nr. 82, bl. 1, ap. 26. (6.872/2003)

268. Starciuc lurie, fiul lui Victor (fiul lui Ion, născut la 8.10.1923 īn localitatea Samalia) si Măria, născut la data de 23 decembrie 1985 īn localitatea Samalia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Samalia, raionul Cantemir. (359/2007)

269. Stepuleac Tatiana, fiica lui Boris (fiul lui Gheorghe si Măria, născută la 14.01.1936 īn localitatea Stolniceni, raionul Ungheni) si Raisa, născută la data de 12 iulie 1981 īn localitatea Ghidighici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. Eminescu nr. 9, judetul Chisinău. (4.739/2008) Copii minori: Catanoi Xenia-Tatiana, născută la data de 25.01.2008.

270. Stīnca Gheorghe, fiul lui Haralambie (născut la 10.04.1936 īn localitatea Coscalia) si Feodosia, născut la data de 1 mai 1965 īn localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Costin nr. 5. (490/2003) Copii minori: Stīnca Vasile, născut la data de 4.04.1995.

271. Stīnca Ion, fiul lui Gheorghe si Olga, născut la data de 6 iulie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Costin nr. 5. (490/2003)

272. Stoian Leonid, fiul lui Tudor (născut la 27.02.1921 īn localitatea Chisinău) si Eleonora, născut la data de 29 noiembrie 1958 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pescărusilor nr. 22, bl. A. (324/2004)

273. Stoică Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe si Ana, născută īn anul 1910 īn localitatea Pelinei) si Măria, născut la data de 25 martie 1972 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. La Plotnicov nr. 10. (3.646/2002)

274. Stratan Nicolae, fiul lui Dumitru (născut la 26.04.1933 īn localitatea Niscani) si Ecaterina, născut la data de 13 septembrie 1979 īn localitatea Niscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, str. Schinoasa Deal nr. 88. (3.900/2002) Copii minori: Stratan Sebastian, născut la data de 15.09.2007.

275. Stratulat Emilia, fiica lui Vaslie (născut la 1.04.1937 īn localitatea Chistelnita, raionul Telenesti) si Tamara, născută la data de 12 ianuarie 1980 īn localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chistelnita, raionul Telenesti. (656/2004) Copii minori: Trofim Ana, născută la data de 17.03.2005, si Trofim Ion, născut la data de 7.06.2006.

276. Stratulat Serghei, fiul lui Stepan si Vera (fiica lui Renchez Tihon, născut la 1918 īn localitatea Geamăna, si Varvara), născut la data de 21 mai 1970 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Victoria nr. 16. (1.894/2003)

277. Surugiu Ala, fiica lui Nicolae (fiul lui Efim si Xenia, născută la 22.01.1914 īn judetul Chisinău) si Raisa, născută la data de 18 februarie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Negruzzi nr. 2, bl. 3, ap. 8. (6.290/2003) Copii minori: Golovatīi Ana, născută la data de 23.02.1995.

278. Sarcova Raisa, fiica lui Chisin Ion si Nina (fiica lui DorosencoAfanasie, născut īn anul 1914 īn localitatea Fīrlădeni Noi, si Elizaveta), născută la data de 13 august 1970 īn localitatea Fīrlădeni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Chisiniovscaia nr. 33, ap. 35. (1.513/2003) Copii minori: Sarcova lulia, născută la data de 7.06.1995.

279. Spac Renata, fiica lui Gutu Grigore (fiul lui Mihail, născut la 23.06.1912 īn localitatea Ulmu, si Eugenia) si Măria, născută la data de 25 mai 1969 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 3, ap. 28. (1.511/2003)

280. Stirbu Alexandru, fiul lui Victor (născut la 27.05.1934 īn localitatea Puhoi) si Feodora, născut la data de 24 martie 1972 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul laloveni. (2.970/2003) Copii minori: Stirbu Dorin, născut la data de 3.11.1993, si Stirbu Victor, născut la data de 19.02.1996.

281. Stirbu Aurelia, fiica lui Panaghiu Stefan (născut la 28.04.1940 īn localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 19 august 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Sf. Gheorghe nr. 12. (1.948/2003)

282. Talpī Călin, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 29.03.1924 īn localitatea Drăgusenii Noi, raionul Hīncesti) si Alexandra, născut la data de 23 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 137. (4.746/2008)

283. Talpī Dumitru, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 29.03.1924 īn localitatea Drăgusenii Noi, raionul Hīncesti) si Alexandra, născut la data de 23 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 137. (4.747/2008)

284. Talpī Nicolae, fiul lui Ion (născut la 29.03.1924 īn localitatea Hīncesti) si Efimia, născut la data de 1 august 1957 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 137. (4.744/2008)

285. Tătar Leonid, fiul lui Vladimir si Emilia (născută īn anul 1920 īn localitatea Parcova), născut la data de 9 aprilie 1949 īn localitatea Parcova, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cupcini, str. Burebista nr. 16, raionul Edinet. (1.426/2003)

286. Tcaci Sergiu, fiul lui Ion (născut la 3.03.1936 īn localitatea Săiti, judetul Tighina) si Irina, născut la data de 30 decembrie 1973 īn localitatea Săiti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săiti, Str. Livezilor nr. 18, raionul Căuseni.(1.460/2003) Copii minori: Tcaci Vlad, născut la data de 26.01.2003, si Tcaci Irina, născută la data de 1.08.2005.

287. Teacă Eugen, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 25.03.1923 īn localitatea Băius, si Măria) si Tamara, născut la data de 30 noiembrie 1979 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albsoara nr. 82, bl. 3, ap. 68. (3.884/2002)

288. Tiran Lidia, fiica lui Viziru Grigore (născut la 14.08.1914 īn localitatea Andreevca) si Eudochia, născută la data de 15 martie 1954 īn localitatea Vorotet, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hanul Morii nr. 10. (2.379/2003)

289. Tībīrneac Corina, fiica lui Vasile (fiul lui Tiofan, născut la 4.03.1922 īn localitatea Sturzeni, raionul Rīscani) si Elena, născută la data de 5 noiembrie 1983 īn localitatea Tīrnova, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Tīrnova, raionul Donduseni. (4.741/2008)

290. Tīltu Tatiana, fiica lui Dumitru (fiul lui Haralambie si Nadejda, născută īn anul 1920 īn localitatea Domulgeni) si Raisa, născută la data de 28 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 185. (1.322/2003)

291. Tofan Alexandru, fiul lui Simion si Măria (născută la 7.11.1925 īn localitatea Truseni), născut la data de 16 august 1958 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Durlesti nr. 11. (1.405/2003)

292. Tofan Angela, fiica lui Cojocaru Ion (fiul lui Anton, născut la 8.07.1918 īn localitatea Nimoreni, judetul Chisinău) si Lidia, născută la data de 7 ianuarie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 122, ap. 66. (1.400/2003) Copii minori: Tofan

Cristina, născută la data de 19.01.1992, si Tofan Stela, născută la data de 21.02.1995.

293. Tofan lurie, fiul lui Gheorghe si Eugenia (fiica lui Moraru Alexandru, născut la 1.05.1911 īn localitatea Floritoaia Nouă, si Măria), născut la data de 5 iulie 1975 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Schinoasa Deal nr. 80, ap. 2. (1.273/2003) Copii minori: Tofan Patricia, născută la data de 2.10.1998.

294. Topală Nina, fiica lui Samoilov Savelie (născut la 3.10.1932 īn localitatea Gura-Galbenei) si Eudochia, născută la data de 16 septembrie 1963 īn localitatea Gura-Galbenei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, Str. Moldovenească nr. 37. (2.403/2006)

295. Topală Petru, fiul lui Nicandru (născut la 14.03.1931 īn localitatea Abaclia) si Măria, născut la data de 10 octombrie 1961 īn localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, Str. Moldovenească nr. 37. (470/2006) Copii minori: Topală Corina, născută la data de 28.10.1991.

296. Turculet Ion, fiul lui Victor (născut la 24.09.1939 īn localitatea Brătuleni) si Elena, născut la data de 3 iulie 1970 īn localitatea Brătuleni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pandurilor nr. 16, ap. 49. (2.377/2003)

297. Turculet Ludmila, fiica lui Cupcea Gheorghe si Victoria (fiica lui Viziru Grigore, născut la 14.08.1914 īn localitatea Andreevca, si Eudochia), născută la data de 15 octombrie 1971 īn localitatea Biesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pandurilor nr. 16, ap. 49. (2.375/2003) Copii minori: Turculet Daniela, născută la data de 22.09.1996, si Turculet Dorin, născut la data de 20.12.2006.

298. Turea Andrei, fiul lui Victor (fiul lui Nichita, născut la 10.05.1908 īn localitatea Viisoara) si Lidia, născut la data de 7 decembrie 1984 īn localitatea Viisoara, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Viisoara, raionul Glodeni. (743/2008)

299. Tureac Vladimir, fiul lui Ion (născut la 2.08.1929 īn localitatea Gordinesti) si Elisaveta, născut la data de 14 iunie 1959 īn localitatea Gordinesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Ion Creangă nr. 10. (1.490/2003) Copii minori: Tureac Ion, născut la data de 24.07.1991, si Tureac Vladislava, născută la data de 9.02.2006.

300. Tărus Alexei, fiul lui Anton (născut la 7.08.1922 īn localitatea Isacova, raionul Orhei) si Liuba, născut la data de 1 aprilie 1957 īn localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. G. Malarciuc nr. 27. (4.751/2008)

301. Tonu Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Efim, născut la 11.10.1928 īn localitatea Zīmbreni, judetul Chisinău) si Ludmila, născut la data de 8 iulie 1981 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (7.530/2003)

302. Turcanu lia, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion si Axenia, născută la 17.05.1924 īn localitatea Fīrlădeni) si lulia, născută la data de 23 ianuarie 1980 īn localitatea Fīrlădeni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Matneva nr. 7, ap. 43. (10.056/2003)

303. Turcanu Veaceslav, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 25.10.1918 īn localitatea Rădulenii Vechi, Soroca) si Valentina, născut la data de 22 ianuarie 1980 īn localitatea Floresti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 96, bl. 1, ap. 57. (298/2004)

304. Untilă Vitalie, fiul lui Stefan si Nina (fiica lui Josu Petru, născut la 15.11.1914 īn localitatea Cigīrleni, si Olga), născut la data de 14 aprilie 1974 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul laloveni. (1.290/2003) Copii minori: Untilă Dumitru, născut la data de 18.04.2004.

305. Ursu Măria, fiica lui Panteleiciuc Vasile (născut la 1.02.1939 īn localitatea Cotiujeni) si Eva, născută la data de 29 ianuarie 1967 īn localitatea Cotiujeni, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cotiujeni, judetul Briceni. (209/2008)

306. Vacarenco Aliona, fiica lui lasco Dumitru (fiul lui Eudochia, născută la 9.08.1927 īn localitatea Mascăuti) si Ana, născută la data de 10 noiembrie 1976 īn localitatea Mascăuti, raionul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mascăuti, judetul Criuleni. (4.554/2003) Copii minori: Vacarenco Ana, născută la data de 4.07.1995.

307. Vartic Diana, fiica lui Valerian si Vera (fiica lui Vieru Grigore, născut la 5.07.1920 īn localitatea Miclesti, raionul Criuleni), născută la data de 25 martie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilor nr. 12, ap. 40. (4.750/2008)

308. Varzari Elena, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 2 noiembrie 1989 īn localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mascăuti, raionul Criuleni. (2.047/2003)

309. Varzari Mihai, fiul lui Nicolae si Valentina, născut la data de 2 ianuarie 1991 īn localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mascăuti, raionul Criuleni. (2.047/2003)

310. Varzari Nicolae, fiul lui Alexandru (născut la 13.08.1908 īn localitatea Mascăuti) si Daria, născut la data de 11 aprilie 1962 īn localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mascăuti, raionul Criuleni. (2.047/2003)

311. Vasilov Stefan, fiul lui Nicolae (fiul lui Stefan si Domnica, născută la 20.11.1920 īn localitatea Cajba) si Elena, născut la data de 26 februarie 1982 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Stefan cel Mare nr. 147, ap. 56. (5.437/2004)

312. Vier Efrosinia, fiica lui Chislea Ion (născut la 29.03.1931 īn localitatea Sīngerei) si Clavdia, născută la data de 1 mai 1969 īn localitatea Alexeuca, judetul Lazovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 38, ap. 82. (1.103/2005) Copii minori: Vier Mihai, născut la data de 15.08.1996, si Vier Mihaela, născută la data de 24.05.1998.

313. Vieru Doina, fiica lui Ghemu Gheorghe si Larisa (fiica lui Baghici Petru si Valentina, născută la 23.02.1927 īn localitatea Bisericani, raionul Glodeni), născută la data de 4 decembrie 1971 īn localitatea Călinesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 69. (8.821/2003) Copii minori: Vieru Diana, născută la data de 24.05.1997, si Vieru Igor, născut la data de 12.11.2003.

314. Vieru Ivan, fiul lui Mihail si Pelagheia (născută la 6.10.1915 īn localitatea Străseni), născut la data de 9 februarie 1950 īn localitatea Pănăsesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. T. Ciorbă nr. 15. (1.266/2003)

315. Vīntu Veaceslav, fiul lui Mihail (născut la 12.11.1939 īn localitatea Boscana, judetul Chisinău) si Elena, născut la data de 7 octombrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Boscana, raionul Criuleni. (4.822/2003)

316. Vlah Ecaterina, fiica lui Mihail si Vera, născută la data de 8.01.1986 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 36. (10.976/2003)

317. Vlah Mihail, fiul lui Petru si Ecaterina (fiica lui Boicev Petru si Eva, născută 14.04.1915 īn Vozneseni), născut la data de 14 ianuarie 1962 īn localitatea Sărăteni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. lachir nr. 13, ap. 2. (10.975/2003)

318. Vlah Miroslav, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 27 ianuarie 1987 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 36. (10.976/2003)

319. Vlah Vera, fiica lui Susanu Ion si Ana (născută la 10.04.1925 īn localitatea Sărata Răzesi), născută la data de 24 martie 1960 īn localitatea Sărata Răzesi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 36. (10.976/2003)

320. Vutcariov Dumitru, fiul lui Gheorghe si Nina, născut la data 28 noiembrie 1986 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. la-Viilor nr. 19. (8.372/2003)

321. Vutcariov Nina, fiica lui Sava Vasile si Ana (fiica lui Secrieru Stefan si Irina, născută īn anul 1910 īn localitatea laloveni), născută la data de 18 iulie 1963 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Stradela Viilor nr. 19. (8.372/2003)


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Andronachi Evghenii, fiul lui Vladimir (fiul lui Danii, născut la 2.08.1904 īn localitatea Milestii Mici, si Alexandra) si Natalia, născut la data de 18 septembrie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (54/2003) Copii minori: Andronachii Natalia, născută la data de 10.11.1992, si Andronachi Daniel, născut la data de 14.08.2002.

2. Apostol Eudochia, fiica lui Pīnzari Chirii (născut la 17.07.1935 īn localitatea Tepilova, raionul Soroca) si lulita, născută la data de 1 ianuarie 1970 īn localitatea Tepilova, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Muncii nr. 13. (4.736/2008)

3. Belea Viorel, fiul lui Vasile (fiul lui Petru si Alexandra, născută la 6.05.1927 īn localitatea Borogani) si Măria, născut la data de 25 iulie 1980 īn localitatea Borogani, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova, judetul Lăpusna. (2.457/2003)

4. Bīzgu Eugeniu, fiul lui Fiodor si Raisa (fiica lui Ciurea Andrei, născut la 4.12.1926 īn localitatea Chisinău), născut la data de 5 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (1.170/2003)

5. Blăjinu Corina, fiica lui Vitalie si Veronica, născută la data de 4 octombrie 1988 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Decebal nr. 27. (2.032/2003)

6. Blăjinu Vitalie, fiul lui Grigore (născut la 12.09.1932 īn localitatea Pererita) si Ada, născut la data de 12 februarie 1963 īn localitatea Pererita, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Decebal nr. 27. (2.032/2003) Copii minori: Blăjinu Sorin, născut la data de 17.02.1993.

7. Brăgaru Elena, fiica lui Antohi Constantin (fiul lui Leon, născut īn anul 1904 īn localitatea Logănesti, si Elisaveta) si Domnica, născută la data de 3 septembrie 1970 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pandurilor nr. 62, ap. 38. (2.348/2003)

8. Brīnză Vitalie, fiul lui Stefan (fiul lui Teodor si Pelaghia, născută īn anul 1932 īn localitatea Speia) si Nina, născut la data de 1 mai 1973 īn localitatea Speia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (7.834/2003) Copii minori: Brīnză Daniela, născută la data de 24.05.1997.

9. Bunescu Elena, fiica lui Anton (născut īn anul 1912 īn localitatea Nimereuca) si Agafia, născută la data de 22 ianuarie 1947 īn localitatea Nimereuca, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nimereuca, judetul Camenca. (2.378/2003)

10. Cabac Victor, fiul lui Alexandru (fiul lui Pantelimon si Olimpiada, născută īn anul 1918 īn localitatea Pleseni) si Elena, născut la data de 2 aprilie 1966 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, str. 31 August, raionul Cantemir. (10.047/2003)

11. Carp Igor, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 23.09.1919 īn localitatea Cahul) si Efimia, născut la data de 7 iulie 1982 īn localitatea Cotihana, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Costin nr. 59, ap. 188. (704/2005)

12. Cazacu Oxana, fiica lui Secrieru Vladimir si Lidia (fiica lui Rotari Filip si Zinovia, născută la 15.06.1917 īn localitatea Soltoaia), născută la data de 29 mai 1978 īn localitatea Soltoaia, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. -la Studentilor nr. 2, bl. 2, ap. 32. (5.051/2003)

13. Cebotari Măria, fiica lui Eugeniu (născut la 2.04.1938 īn localitatea Nisporeni) si Axenia, născută la data de 26 iunie 1968 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 87. (6.696/2003) Copii minori: Sīrbu Nicolae, născut la data de 29.04.1994.

14. Cernetchi Oxana, fiica lui Anatoliesi Lidia (fiica lui Serbu Petru, născut la 23.02.1919 īn localitatea Fălesti, si Măria), născută la data de 21 iulie 1984 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, bd. Biruinta nr. 24, ap. 40. (268/2005)

15. Cherdivară Leon, fiul lui Constantin si Fevronia (născută la 15.05.1932 īn localitatea Pitusca), născut la data de 15 februarie 1970 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (10.254/2003)

16. Chirilă Măria, fiica lui Jenunchi Nicolae (născut la 16.08.1930 īn localitatea Ulmu) si Elena, născută la data de 28 aprilie 1962 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodca, raionul laloveni. (864/2003)

17. Chiscă Valeria, fiica lui Valeriu si Tamara (fiica lui Gīlca Mihail, născut la 19.11.1925 īn localitatea Oniscani), născută la data de 4 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, bl. 1, ap. 1.(4.925 bis/2004)

18. Ciobanu Silvia, fiica lui Eugeniu (născut la 19.08.1933 īn localitatea Durlesti) si Tamara, născută la data de 27 aprilie 1961 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 15, bl. 2, ap. 82. (746/2008)

19. Colibaba Olga, fiica lui Cojuhari Dumitru (născut la 20.10.1920 īn localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 3 octombrie 1961 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grădescu nr. 4, ap. 15.(1.313/2003)

20. Comendant Veaceslav, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Zaboltīi Cozma si Olga, născută la 21.04.1922 īn localitatea Pīrjota, raionul Rīscani), născut la data de 2 octombrie 1978 īn localitatea Rīscani, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vasilcău, raionul Soroca. (1.457/2003)

21. Coretchii Lilian, fiul lui Vladimir si Serafima (fiica lui Evsei, născut īn anul 1932 īn localitatea Costiceni, Cernăuti), născut la data de 4 martie 1983 īn localitatea Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Costiceni, judetul Noua Sulită. (1.029/2005)


22. Corīci Elena, fiica lui Alexandru si Galina (fiica lui Josan lacob si Elena, născută la 11.03.1928 īn localitatea Isacova), născută la data de 9 aprilie 1980 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lachir nr. 23, bl.A, ap. 25. (6.947/2003)

23. Corotinschi Ghenadie, fiul lui Mihail (fiul lui Pavel, născut la 15.04.1931 īn localitatea Năvīrnet) si Măria, născut la data de 30 iunie 1985 īn localitatea Năvīrnet, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Năvīrnet, raionul Fălesti. (1.847/2007)

24. Crudu Ion, fiul lui Ivan si Svetlana, născut la data de 28 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Nucarilor nr. 5, bl. A, judetul Chisinău. (11.610/2003)

25. Crudu Ivan, fiul lui Mihail si Alexandra (născută la 26.08.1935 īn localitatea Boscana), născut la data de 14 aprilie 1958 īn localitatea Cruzesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Nucarilor nr. 5, bl. A, judetul Chisinău. (11.610/2003)

26. Dreglea Veronica, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile si Vera, născută īn anul 1911 īn localitatea Năpădeni) si Raisa, născută la data de 11 iulie 1971 īn localitatea Năpădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Petricani nr. 87. (9.674/2003) Copii minori: Buruiană Nicolae, născut la data de 2.03.2000.

27. Dumitrascu Angela, fiica lui Ciucinicov Pavel si Ecaterina (fiica lui Munteanu Petru si Valentina, născută la 6.02.1930 īn localitatea Căuseni), născută la data de 21 decembrie 1973 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. I. Vodă nr. 23. (878/2003) Copii minori: Dumitrascu Dorian, născut la data de 4.02.2000, si Dumitrascu Alexandrina, născută la data de 11.05.2006.

28. Dumitrascu Octavian, fiul lui Petru (fiul lui Nicolae, născut la 6.04.1910 īn localitatea Căuseni, si Alexandra) si Ana, născut la data de 24 iunie 1973 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. -la 2 Păcii nr. 9. (882/2003)

29. Esanu Angela, fiica lui Dima Tudor si Tatiana (fiica lui Gurduza Petru, născut la 26.10.1923 īn localitatea Pruteni, judetul Bălti, si Eugenia), născută la data de 16 iulie 1970 īn localitatea Boscana, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 13, ap. 62. (15.166/2003) Copii minori: Esanu Alexei, născut la data de 31.08.1994.

30. Fīntīna Sergiu, fiul lui Victor (fiul lui Ion, născut la 11.01.1933 īn localitatea Mărăndeni, judetul Bălti) si Nina, născut la data de 24 noiembrie 1980 īn localitatea Mărăndeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Nistrului nr. 10. (1.434/2003)

31. Flocea Angela, fiica lui Zlatov Tudor si Eugenia (fiica lui Mihail, născut la 17.11.1925 īn localitatea Băscălia), născută la data de 26 februarie 1981 īn localitatea Băscălia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 3, bl. 3, ap. 47. (576/2008)

32. Flocea Valerian, fiul lui Ion (fiul lui Micandru, născut la 5.10.1920 īn localitatea Ciocīlteni) si Elisaveta, născut la data de 15 septembrie 1974 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 27 A, ap. 6. (575/2008) Copii minori: Flocea Valerian-Cristian, născut la data de 12.03.2004, si Flocea Karina- Alexia, născută la data de 7.10.2006.

33. Frigioi Vasile, fiul lui Petru (născut la 10.04.1928 īn localitatea Giurgiulesti) si Ecaterina, născut la data de 15 ianuarie 1955 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (1.829/2003)

34. Frunze Alexandru, fiul lui Gheorghe si Nina, născut la data de 10 iulie 1985 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Viilor nr. 21. (6.854/2003)

35. Frunze Nina, fiica lui Brailean Tudor si Sofia (fiica lui Mateuta Filip si Măria, născută la 7.02.1940 īn localitatea laloveni), născută la data de 24 decembrie 1961 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Viilor nr. 21. (6.854/2003) Copii minori: Frunze Tatiana, născută la data de 14.12.1992.

36. Furdui Ecaterina, fiica lui Lupascu Dumitru (fiul lui Simion, născut la 18.08.1907 īn localitatea Truseni, si Vasilina) si Nina, născută la data de 28 aprilie 1977 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Păcii nr. 4, ap. 1. (1.438/2003) Copii minori: Furdui Dorin, născut la data de 29.12.1999.

37. Gherman Anatolie, fiul lui Ion si Aurica (născută la 22.07.1936 īn localitatea Călinesti, judetul Bălti), născut la data de 6 martie 1957 īn localitatea Călinesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 15. (104/2003)

38. Gherman Roman, fiul lui Anatolie si Tamara, născut la data de 23 noiembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 15. (104/2003)

39. Grosu Măria, fiica lui Godovanciuc Constantin (fiul lui Sergiu, născut la 28.10.1909 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet) si Dina, născută la data de 14 aprilie 1972 īn localitatea Trebisăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 3, ap. 8. (1.413/2003) Copii minori: Grosu Mirela, născută la data de 14.08.1996, si Grosu Sandu, născut la data de 1.01.2005.

40. Gudumac Valentina, fiica lui Iova si Lidia (născută la 15.11.1923 īn localitatea Edinet), născută la data de 19 aprilie 1953 īn localitatea Tīrnava, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. V Stroescu nr. 53. (12.609/2003)

41. Gutanu Mariana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 24.07.1930 īn localitatea Pepeni) si Ana, născută la data de 12 aprilie 1981 īn localitatea Pepeni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sīngerei. (389/2006)

42. Hachi Mihail, fiul lui Dumitru (fiul lui Stefan, născut la 20.07.1903 īn localitatea Pitusca, si Anastasia) si Vera, născut la data de 17 septembrie 1977 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 42, bl. 1, ap. 3. (1.536/2003) Copii minori: Hachi Vergiliu, născut la 14.03.1996.

43. Hātu Măria, fiica lui Crăciun Ion si Ioana (născută la 16.05.1918 īn localitatea Cociulia), născută la data de 15 septembrie 1960 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, judetul Cahul. (9.439/2003)

44. Lozan Ghenadie, fiul lui Orest (fiul lui Simion, născut la 2.02.1916 īn localitatea Soroca) si Ludmila, născut la data de 11 februarie 1972 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. D. Cantemir nr. 14. (2.405/2003) Copii minori: Lozan Alisa, născută la data de 9.03.1996.

45. Luchianov lurie, fiul lui Vasile (fiul lui Feodosie, născut la 28.01.1928 īn localitatea Cocieri, judetul Chisinău) si Lidia, născut la data de 5 decembrie 1972 īn localitatea Cocieri, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Posta Veche nr. 19A. (5.187/2003) Copii minori: Luchianov Liviu, născut la data de 10.02.2002.

46. Melnic Victoria, fiica lui Spinei Gheorghe (fiul lui Ion, născut īn anul 1908 īn localitatea Popestii de Sus, si Elisaveta) si Măria, născută la data de 20 martie 1976 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Castanilor nr. 23, ap. 6. (4.279/2003) Copii minori: Melnic Laura, născută la data de 19.06.2001, si Melnic Vlad, născut la data de 10.09.2004.

47. Moraru Nicolae, fiul lui lurie si Vera (fiica lui Grigoriu Vasile, născut la 27.10.1912 īn localitatea Ciobalaccia), născut la data de 20 decembrie 1981 īn localitatea Ciobalaccia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir. (4.735/2008) Copii minori: Moraru Nicoleta, născută la data de 4.06.2006.

48. Ojog Elena, fiica lui Turcan llarion (născut la 24.10.1912 īn localitatea Pīrjota, judetul Bălti) si Sofia, născută la data de 4 septembrie 1945 īn localitatea Mihaileni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 13, ap. 54. (2.411/2005)

49. Ojog Valeriu, fiul lui Petru (născut la 14.08.1918 īn localitatea Zăicani) si Agafia, născut la data de 13 iunie 1943 īn localitatea Zăicani, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 13, ap. 54. (2.419/2005)

50. Pană Stela, fiica lui Dumitru si Valentina (fiica lui Prodan Gheorghe si Domnica, născută la 22.04.1915 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 16 iulie 1980 īn localitatea Rasvet, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vorniceni, str. C. Stamati nr. 12, raionul Străseni. (9.934/2003)

51. Pelin Vladislav, fiul lui Pelin Gheorghii si Lilia, născut la data de 2 martie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Severnīi nr. 31 ap. 108. (809/2008)

52. Popescu Ana, fiica lui Dumitru si Zinaida (fiica lui Jomir Mihail, născut la 8.04.1928 īn localitatea Călărasi, si Măria), născută la data de 1 ianuarie 1985 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. -la II Puschin nr. 14. (6.557/2003)

53. Potapova Ana, fiica lui Purice Valentin (născut la 23.08.1937 īn localitatea Plavni, raionul Reni) si Olimpiada, născută la data de 27 septembrie 1980 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn localitatea Barta, str. Sefcenco nr. 93, raionul Reni. (3.235/2006) Copii minori: Potapov Victor, născut la data de 5.05.2005.

54. Puscasu Teodora, fiica lui Tentiuc Sergiu si Măria (născută la 8.03.1925 īn localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti), născută la data de 20 martie 1958 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 8, bl. 1, ap. 25. (9.249/2003) Copii minori: Puscasu Daniela, născută la data de 5.03.1992.

55. Putină Măria, fiica lui Eremia Mihail (născut īn anul 1921 īn localitatea Bobeica, judetul Lăpusna) si Chira, născută la data de 15 noiembrie 1947 īn localitatea Bobeica, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Heciul Nou, raionul Sīngerei. (1.398/2003)

56. Ridli Galina, fiica lui Josan lacob (fiul lui Filip si Vasilisa, născută la 10.01.1909 īn localitatea Lalova) si Elena, născută la data de 17 noiembrie 1957 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lachir nr. 23, bl. A, ap. 25. (6.950/2003)

57. Roibu Mihai, fiul lui Ion si Alexandra (născută la 15.11.1939 īn localitatea Sīngera), născut la data de 10 noiembrie 1964 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Dokuceaev nr. 3, ap. 60. (11.928/2003) Copii minofi: Roibu Olesea, născută la data de 18.10.1994, si Roibu Mihaela, născută la data de 5.12.1997.

58. Schidu Tatiana, fiica lui Vladimir (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1911 īn localitatea Puhăceni) si lulia, născută la data de 13 iunie 1984 īn localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (3.258/2006)

59. Smolievski Andrei, fiul lui Vitalie si Galina (fiica lui Agachi Dumitru, născut la 6.02.1933 īn localitatea Pelinia), născut la data de 17 septembrie 1983 īn localitatea Lutk, judetul Volīni, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 44, ap. 28. (124/2008)

60. Tombrachevici Ana, fiica lui Calmīc Ion (născut la 6.04.1926 īn localitatea Buteni) si Natalia, născută la data de 19 martie 1958 īn localitatea Buteni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 86. (1.510/2003)

61. Tombrachevici Maxim, fiul lui Valeriu si Ana, născut la data de 24 februarie 1990 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 86. (1.510/2003)

62. Tureac Alexandru, fiul lui Vasile (născut la 2.03.1940 īn localitatea Mihaileni, raionul Rīscani) si Valentina, născut la data de 15 decembrie 1970 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 128, ap. 158.(1.285/2003)

63. Tugulea Lina, fiica lui Mihail (fiul lui Ilie, născut la

6.06.1927 īn localitatea Vărzăresti) si Nina, născută la data de 6 februarie 1987 īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (477/2007)

64. Turcanu Natalia, fiica lui Pavel si Agafia (fiica lui Marin Măria, născută la 24.12.1926 īn localitatea Cahul), născută la data de 30 ianuarie 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazul nr. 7, ap. 10. (3.873/2006)


65. Ungureanu Petru, fiul lui Nicolae (născut la 4.04.1922 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău) si Nadejda, născut la data de 4 decembrie 1957 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mateevici nr. 5, ap. 3, raionul Criuleni. (9.273/2003)

66. Vrancean Andrian, fiul lui Valeriu si Măria (fiica lui Apostol Timofei, născut la 29.05.1934 īn localitatea Hristici, raionul Soroca), născut la data de 27 august 1982 īn localitatea Hristici, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zastīnca, raionul Soroca. (4.733/2008) Copii minori: Vrancean Valeria, născută la data de 28.06.2006.