MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 519            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 28 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

33. - Hotărâre referitoare la raportul Comisiei pentru industrii si servicii întocmit în urma anchetei privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 si a altor acte normative conexe

 

34. - Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului"

 

35. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru

 

36. - Hotărâre privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

 

DECIZII

 

            3. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26 iulie-2 august 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            840. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            591. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Gabriel Leahu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

            592. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Daniel Serbănescu în functia publică de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            150. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la raportul Comisiei pentru industrii si servicii întocmit în urma anchetei privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 si a altor acte normative conexe

 

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si al art. 71, 78, 79 si 85 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

având în vedere art. 8 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 19/2009 privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a altor acte normative conexe,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Camera Deputatilor aprobă concluziile si propunerile formulate în raportul Comisiei pentru industrii si servicii întocmit în urma anchetei privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a altor acte normative conexe, care se înaintează Guvernului, precum si autoritătilor publice cu competente în domeniul analizat de comisie.

Art. 2. - Camera Deputatilor solicită Guvernului, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi si Serviciului Român de Informatii să analizeze concluziile si propunerile formulate de Comisia pentru industrii si servicii cu privire la faptele ce au făcut obiectul cercetărilor sale si să adopte măsurile necesare, potrivit competentelor ce le revin.

Art. 3. - (1) În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul si celelalte autorităti executive sesizate cu hotărârea Camerei Deputatilor si cu raportul comisiei vor informa Biroul permanent al Camerei Deputatilor cu privire la măsurile adoptate.

(2) Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputatilor informarea primită de la autoritătile sesizate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor in sedinta din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 33.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului"

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78, 85 si art. 155 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 26/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului",

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Camera Deputatilor aprobă concluziile si propunerile formulate în raportul depus de Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului".

Art. 2. - (1) Camera Deputatilor solicită Guvernului si Consiliului Concurentei să analizeze concluziile si propunerile formulate de Comisia parlamentară de anchetă cu privire la faptele ce au făcut obiectul cercetărilor sale si să adopte măsurile necesare, potrivit competentelor ce le revin.

(2) Camera Deputatilor solicită Curtii de Conturi efectuarea unui control asupra modului de întrebuintare a resurselor financiare ale Ministerului Tineretului si Sportului în legătură cu încheierea Contractului nr. 14/2009 cu Societatea Comercială „Artisan Consulting" - S.R.L. si a Contractului nr. 15/2009 cu Societatea Comercială „Compania de Publicitate Mark" - S.R.L.

Art. 3. - (1) Camera Deputatilor solicită Comisiei juridice, de disciplină si imunităti ca, în temeiul dispozitiilor art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, să întocmească un raport privind începerea urmăririi penale împotriva doamnei deputat


Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru al tineretului si sportului, în legătură cu infractiunile de delapidare, prevăzută de art. 2151 din Codul penal, si abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 din Codul penal, asa cum se prevede la pct. 5 II din raportul Comisiei parlamentare de anchetă, la care se anexează si opinia contrară motivată.

(2) Raportul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti va fi depus în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul si celelalte autorităti executive sesizate cu hotărârea Camerei Deputatilor si cu raportul Comisiei parlamentare de anchetă vor informa Biroul permanent al Camerei Deputatilor cu privire la măsurile adoptate.

(2) Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputatilor informarea primită de la autoritătile sesizate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 34.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie privind formularea cererii de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru al Guvernului României, transmisă Camerei Deputatilor cu Adresa nr. 1.593/C/2009 din 23 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputatilor cere urmărirea penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 147/P/2009 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 75 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se înfiintează Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru promovarea turismului si a imaginii României, denumită în continuare Comisie de anchetă, cu următoarele obiective:

a) verificarea modului de cheltuire a banilor publici destinati campaniei de promovare „România, Land of choice", eveniment organizat la Paris la data de 5 iunie;

b) verificarea modului în care s-au respectat sau nu procedurile legale privind organizarea, finantarea evenimentului, precum si modul de atribuire a contractelor pentru realizarea unei campanii de publicitate pe piata internatională prin intermediul unor posturi de televiziune cu acoperire internatională;


c) verificarea modului în care Ministerul Turismului a încheiat contractele de publicitate cu posturile nationale private de televiziune pentru promovarea programului „Turist în România";

d) verificarea obiectivitătii si legalitătii finantării de către Ministerul Turismului a unor proiecte de investitii în infrastructura turistică a căror beneficiare sunt localitătile conduse de primari PD-L;

e) verificarea legalitătii si corectitudinea cheltuirii sumelor alocate programului „De Paste în Bucovina";

f) verificarea modului în care a fost atribuit contractul pentru organizarea evenimentului „Lumină la malul mării", precum si a modului în care au fost cheltuiti banii publici pentru desfăsurarea concertului sustinut de Goran Bregovici si Wedding Funeral Orchestra în statiunea Mamaia;

g) verificarea oportunitătii si legalitătii achizitiilor făcute de Ministerul Turismului în cadrul „Planului de achizitii pe 2009";

h) verificarea legalitătii cheltuirii banilor publici alocati pentru deplasarea, cazarea si diurna ziaristilor acreditati la Ministerul Turismului cu ocazia participării ministrului Elena Udrea la evenimente interne si externe;

i) verificarea corectitudinii modului în care Ministerul Turismului a încheiat parteneriatul cu BRD - Societe Generale pentru realizarea si difuzarea clipurilor publicitare ale conceptului „România - Land of choice", în conditiile în care, în aceeasi perioadă, doamna Elena Udrea a beneficiat de o reesalonare sau refinantare a creditului pe care îl avea angajat la această bancă.

Art. 2. - (1) Comisia de anchetă este formată din 15 membri si are un birou compus din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

(2) Componenta nominală a Comisiei de anchetă si cea a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. - Convocarea sedintelor Comisiei de anchetă se face cu cel putin 24 de ore înainte, de către presedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia. Votul este deschis.

Art. 6. - Detaliile privind organizarea si functionarea Comisiei de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat si prezentat Biroului permanent în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 7. - Împiedicarea în orice fel a activitătii Comisiei de anchetă în îndeplinirea atributiilor sale se sanctionează potrivit legii penale.

Art. 8. - (1) Comisia de anchetă poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă ori împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activitătii Comisiei de anchetă.

(2) La cererea Comisiei de anchetă, orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu situatiile semnalate este obligată să le aducă la cunostintă sau să le înfătiseze. Institutiile si autoritătile cu atributii referitoare la faptele înfătisate sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

(3) În cazul în care este necesară prezenta unor experti pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Presedintele Comisiei de anchetă atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 9. - în activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de specialisti, fără drept de vot, desemnati după cum urmează:

a) 1-2, de către grupurile parlamentare din Camera Deputatilor;

b) 2 reprezentanti ai societătii civile.

Art. 10. - (1) Constatările, concluziile si propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toti membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor în termen de 60 de zile de la data înfiintării si aprobării componentei Comisiei de anchetă de către Camera Deputatilor.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent îl va pune la dispozitia grupurilor parlamentare si îl va comunica Comitetului liderilor grupurilor parlamentare pentru înscrierea pe ordinea de zi.

(3) Raportul Comisiei de anchetă se va supune dezbaterii plenului Camerei Deputatilor într-o sedintă special afectată acestui scop.

(4) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicatii tehnice, expertii utilizati de Comisia de anchetă la elaborarea raportului.

Art. 11. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Camera Deputatilor va asigura personalul de specialitate si logistica necesare, cu aprobarea Biroului permanent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 36.


 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

 

1. - Grupul parlamentar al PD-L

2. - Grupul parlamentar al PD-L

3. - Grupul parlamentar al PD-L

4. - Grupul parlamentar al PD-L

5. - Grupul parlamentar al PD-L

6. Domnul deputat Bleotu Vasile - Grupul parlamentar al PSD + PC

7. Doamna deputat Vasile Aurelia - Grupul parlamentar al PSD + PC

8. Domnul deputat Dumitru Chirită - Grupul parlamentar al PSD + PC

9. Domnul deputat Bănicioiu Nicolae - Grupul parlamentar al PSD + PC

10. Domnul deputat Negoită Robert Sorin - Grupul parlamentar al PSD + PC

11. Domnul deputat Ludovic Orban -Grupul parlamentar al PNL

12. Doamna deputat Săftoiu Adriana - Grupul parlamentar al PNL

13. Domnul deputat Taga Claudiu - Grupul parlamentar al PNL

14. Domnul deputat Lakatos Petru - Grupul parlamentar al UDMR

15. - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

Biroul comisiei:

Presedinte - domnul deputat Ludovic Orban

Vicepresedinte - domnul deputat Bleotu Vasile

Vicepresedinte - domnul deputat Bănicioiu Nicolae

Secretar - domnul deputat Taga Claudiu

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26 iulie-2 august 2009

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 26 iulie-2 august 2009, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Dan Voiculescu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 iulie 2009.

Nr. 3.


 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 articolul 5, litera m) va avea următorul cuprins:

„ m) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului - data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele si în contul statului, respectiv:

1. data rambursării integrale de către beneficiar a finantării garantate, la termen sau anticipată;

2. data la care Ministerul Finantelor Publice plăteste valoarea de executare a garantiei; sau

3. data comunicării respingerii cererii de plată a garantiei în cazul nerespectării de către finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei prevăzute expres în conventia de garantare."

2. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Garantia este garantată cu ipotecă legală de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabilă pe toată durata finantării, cu notarea în cartea funciară a interdictiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării. În cazul primirii de către finantator a comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM, în temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1.737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

3. La anexa nr. 2 articolul 1, literele b) si h) vor avea următorul cuprins:

,,b) achizitionează în cadrul programului o singură locuintă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în conditiile legii;

h) se obligă să asigure locuinta achizitionată din finantarea garantată împotriva tuturor riscurilor si desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toată durata finantării."

4. La anexa nr. 2 articolul 1, litera g) se abrogă.

5. La anexa nr. 2 articolul 2, literele h), i) si k) vor avea următorul cuprins:

,,h) acceptă să efectueze evaluarea locuintei ce se va achizitiona din finantarea garantată;

i) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare în cartea funciară a interdictiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare;

k) finantatorii sunt obligati să mentină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f) si g), pe întreaga durată de derulare a contractelor de finantare încheiate în conditiile programului."

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În cazul achizitionării locuintelor prevăzute la art. 2 lit. b) si c) din hotărâre, dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe lângă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 1 lit. a) si c), acesta trebuie să prezinte finantatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuintei."

7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru achizitionarea locuintelor prevăzute la art. 2 lit. b) si c) din hotărâre, în cazul în care finantatorii solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare, vor plăti acestuia un comision unic de analiză de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. ........... Comisionul este suportat de beneficiar."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 840.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Gabriel Leahu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.900.758 din 24 iulie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Gabriel Leahu, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Leahu se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 591.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Daniel Serbănescu în functia publică de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.900.884 din 23 iulie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Daniel Serbănescu, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Serbănescu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 592.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I.-Normele metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Fondul locativ al Ministerului Administratiei si Internelor din municipiul Bucuresti este administrat de către Directia economico-administrativă, iar în celelalte municipii, de către inspectoratele judetene de politie, inspectoratele judetene de politie de frontieră, inspectoratele judetene de jandarmi si inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă, precum si de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru locuintele înregistrate în evidenta proprie de cadastru, denumite în continuare unităti de administrare."

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Evidenta fondului locativ si încadrarea lui pe categorii de locuinte se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat si se centralizează la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum si la Directia logistică, centralizat pentru Ministerul Administratiei si Internelor."

3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Unitătile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum si celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor analizează, verifică si centralizează datele comunicate de unitătile de administrare din subordine, având obligatia să transmită Directiei logistice, pe cale ierarhică, orice modificare a situatiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia."

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinte pentru cadrele din toate unitătile Ministerului Administratiei si Internelor sunt centralizate de către Directia logistică.

(2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, situatiile privind necesarul de locuinte, defalcat pe judete, localităti, priorităti si structuri de apartamente, se transmit Directiei logistice de către:

a) inspectoratele generale, precum si de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru toate unitătile din subordine, mai putin pentru cele din municipiul Bucuresti;

b) unitătile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai putin cele din municipiul Bucuresti;

c) Directia economico-administrativă pentru toate structurile din municipiul Bucuresti.

(3) Necesarul de locuinte pentru municipiul Bucuresti se comunică de structurile interesate Directiei economico-administrative."

5. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) În teritoriu, repartizarea numerică si nominală a locuintelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuintelor constituită din reprezentantii inspectoratelor judetene si ai unitătilor necuprinse în structura acestora, al cărei presedinte este seful unitătii de administrare a imobilului, iar deciziile se iau cu majoritate simplă, în plen.

(2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor sunt numite prin dispozitie, la începutul fiecărui an, si sunt formate din cel putin 3 membri, un presedinte si un secretar.

(3) În municipiul Bucuresti, repartizarea numerică si nominală a locuintelor se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor, numită prin ordin al ministrului administratiei si internelor, a cărei componentă este prezentată în anexa nr. 2.

(4) La repartizarea nominală a locuintelor, în cadrul sedintelor comisiei centrale, participă si sefii/adjunctii sefilor structurilor cărora li s-au repartizat locuinte pentru sustinerea propunerilor nominale de repartizare ale acestora.

(5) În cazuri temeinic justificate, Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor poate propune spre aprobare conducerii ministerului repartizarea nominală a unor locuinte de interventie, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate, stabilind totodată si conditiile în care acestea vor fi puse la dispozitie solicitantilor.

(6) Analizarea cazurilor prevăzute la alin. (5) se efectuează pe baza documentatiei justificative întocmite la nivelul Directiei economico-administrative si prezentată în Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor de secretarul acesteia.

(7) În structurile Ministerului Administratiei si Internelor din municipiul Bucuresti se constituie comitete de analiză a cererilor de locuinte, denumite în continuare comitete de analiză, numite prin dispozitie la începutul fiecărui an, formate din cel putin 3 membri, un presedinte si un secretar.


(8) Repartizarea numerică a locuintelor se face procentual, în functie de numărul angajatilor structurii, dar nu mai putin de două locuinte fiecărei structuri, în limita fondului locativ existent.

(9) Exceptie de la prevederile alin. (8) fac situatiile în care nu există solicitări din partea structurii sau numărul acestora este mai mic decât procentul care i s-ar cuveni în urma repartitiei.

(10) Modul de repartizare a locuintelor este consemnat în procesul-verbal de sedintă al comisiilor respective, iar datele de identificare ale fiecărei locuinte se comunică în scris titularilor de cote.

(11) Hotărârile comisiilor pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare."

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor si în comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor, în calitate de invitati, participă si reprezentanti ai organizatiilor sindicale din unitate, precum si membrii Corpului National al Politistilor, acolo unde este cazul."

7. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor are următoarele atributii:

a) hotărăste, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică si nominală a locuintelor, pe baza documentelor transmise de comitetele de analiză prevăzute la art. 10 alin. (7);

b) aprobă solicitările de schimburi de locuinte între cadre;

c) întocmeste procesul-verbal de repartizare a locuintelor, care, după semnarea de către toti membrii comisiei, se transmite unitătii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere.

(2) Comitetele de analiză prevăzute la art. 10 alin. (7) au următoarele atributii:

a) primesc si înregistrează cererile de locuinte ale cadrelor, cărora le pot solicita date si documente suplimentare cu privire la cererea formulată;

b) analizează situatia locativă a solicitantilor, scop în care efectuează anchete sociale si verifică la fata locului situatia si conditiile de locuit ale acestora;

c) aplică criteriile si punctajele conform art. 13, care sunt aduse la cunostinta tuturor solicitantilor;

d) analizează si fac propuneri de avizare si aprobare a solicitărilor de schimburi de locuinte între cadre;

e) întocmesc procesul-verbal de analiză, care, după semnarea de către toti membrii comisiei, se supune spre aprobare sefului unitătii si se transmite Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor;

f) aduc la cunostinta Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinte, de exemplu: mutare în alt municipiu, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administratiei si Internelor;

g) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situatia privind necesarul de locuinte pentru personalul unitătii.

(3) Comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor prevăzute la art. 10 alin. (1) au următoarele atributii:

a) primesc si înregistrează cererile de locuinte ale cadrelor, cărora le pot solicita date si documente suplimentare cu privire la cererea formulată;

b) analizează situatia locativă a solicitantilor, scop în care efectuează anchete sociale si verifică la fata locului situatia si conditiile de locuit ale acestora;

c) stabilesc lista de priorităti pe baza criteriilor prevăzute la art. 13, care sunt aduse la cunostinta tuturor solicitantilor;

d) hotărăsc repartizarea nominală a locuintelor, în functie de ordinea de prioritate si de structura locuintelor atribuite unitătii de administrare;

e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuintei, care, după semnarea de către toti membrii comisiei, se supune spre aprobare sefului unitătii si se transmite unitătii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere;

f) analizează si fac propuneri de avizare si aprobare a solicitărilor de schimburi de locuinte între cadre;

g) aduc la cunostinta unitătii de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinte, de exemplu: mutare în alt municipiu, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administratiei si Internelor;

h) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situatia privind necesarul de locuinte pentru personalul unitătii de administrare."

8. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - La stabilirea listelor de priorităti, comisiile de repartizare a locuintelor si comitetele de analiză vor avea în vedere următoarele criterii (C) si punctaje (p):

C1       1 p/an întreg - vechimea în muncă în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

C2       8p/copil în întretinere - numărul copiilor aflati în întretinere (declaratie notarială dată pe propria răspundere);

C3       2p/persoană în întretinere - numărul persoanelor aflate în întretinere, altele decât copii, si care nu detin locuintă proprietate personală (declaratie notarială dată pe propria răspundere);

C4       10 p - sotul si sotia îsi desfăsoară activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

C5       0,5 p/an - vechimea cererii de locuintă."

9. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru a obtine punctajul final (Pî), numărul de puncte (P) obtinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se însumează, conform formulei:

Pf=IP(ci), unde /are valori de la 1 si 3, iar c reprezintă criteriul.

(2) La acelasi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuintelor stabilesc repartitia în functie de: situatia locativă concretă, venitul mediu lunar al familiei si importanta socială a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei."

10. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. -Atunci când o locuintă devine disponibilă, comisia de repartizare a locuintelor cu competentă asupra unitătii de administrare care o are în evidentă o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de provenientă a celui care a disponibilizat-o, iar în situatia în care nu mai este necesară, se atribuie altei unităti din aria de competentă a respectivei comisii, iar dacă nici în această situatie nu este necesară, se repartizează altui titular de cotă, în fiecare situatie respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice."

11. Articolul 23 se abrogă.

12. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Conducătorii unitătilor stabilesc personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuintă de interventie. (2) Comisia de Repartizare a Locuintelor atribuie locuinta de interventie solicitată, tinând cont de nevoile unitătii si de situatia locativă a personalului îndreptătit să ocupe spatiul respectiv."


13. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Locuintele repartizate conform sectiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere încheiat pe perioadă de maximum 3 ani, cu conditia ca persoanele respective să îsi desfăsoare activitatea în localitatea respectivă."

14. La articolul 37, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situatia extinderii sau modernizării unitătilor de cazare si pregătire, amenajării, radierii ori preluării în administrare si a altor spatii cu această destinatie, se face prin dispozitia emisă de către directorul Directiei logistice."

15. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Repartizarea locurilor necuprinse în activitătile de protocol ale Ministerului Administratiei si Internelor aflate în căminele din str. Paul Greceanu, respectiv str. Luncsoara din municipiul Bucuresti se face cu aprobarea directorului Directiei economico-administrative."

16. La articolul 45, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement „Meridian" - statiunea Mamaia si „Diana" - statiunea Saturn din judetul Constanta se face anual, până la data de 15 mai, de către Directia economico-administrativă, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate si biletele tipizate aferente."

17. La articolul 48, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Copiii care sunt în întretinerea personalului Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiază de reducerea de 90% dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întretinerea personalului Ministerului Administratiei si Internelor."

18. La articolul 53, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Actualizarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 7 se aprobă de către directorul Directiei logistice si se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Directiei generale financiare."

19. La articolul 57, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unitătile de cazare care nu sunt finantate de la bugetul de stat transmit lunar ordonatorilor de credite în finantarea cărora se află lista nominală a persoanelor cazate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de către acestia a facturilor către Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor. Facturile se transmit lunar la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, însotite de listele nominale întocmite de unitătile de cazare. Emitentii facturilor au obligatia de a verifica îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 48 alin. (3) si de a include în factură numai sumele corespunzătoare îndeplinirii acestei conditii."

20. La articolul 58, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Compartimentele logistice ale unitătilor de administrare întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dări de seamă privind modul de folosire a acestora. Dările de seamă se prezintă ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului tertiar de credite din subordinea acestora, si la solicitare, Directiei logistice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor de către ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari din finantarea directă a ordonatorului principal de credite."

21. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - La începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, unitătile de administrare întocmesc si transmit Directiei logistice, pe cale ierarhică, situatii centralizatoare referitoare la spatiile închiriate, din care să rezulte: datele de identificare a spatiului, denumirea chiriasului, tariful lunar de închiriere, suma retinută de către unitate, modul de utilizare, natura si valoarea lucrărilor realizate din sumele încasate, prevăzute în anexa nr. 10."

22. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern si cele de specialitate ale inspectoratelor generale si ale Directiei logistice verifică modul de desfăsurare a licitatiilor, de perfectare si derulare a contractelor, precum si utilizarea fondurilor colectate."

23. La articolul 71, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) pretul minim de pornire a licitatiei, în lei/lună sau echivalent euro/lună, care se stabileste la nivelul tarifelor în lei/m2 practicate de organele administratiei locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafete similare ca destinatie si caracteristici, precum si pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din pretul de pornire a licitatiei;".

24. Anexele nr. 2, 4 si 7C se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

25. În anexa nr. 7, la articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Tarifele întocmite se vizează pentru control financiar preventiv de către organele financiare proprii si se aprobă de către seful unitătii de administrare."

26. La anexa nr. 11, sectiunea „Date privind perceperea contractului de închiriere", al cincilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeasi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile înainte de expirare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 150.


 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 538/2008)

 

COMPONENTA

Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor

 

Presedinte -secretarul general al ministerului

Membri - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Politiei Române;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

- directorul general/directorul general adjunct al Directiei Generale Anticoruptie;

- directorul general/directorul general adjunct al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă;

- directorul/directorul adjunct al Directiei juridice. Secretar -directorul Directiei economico-administrative

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 538/2008)

 

SITUATIA

unitătilor de cazare si pregătire aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Administratorul

Spatii de cazare si pregătire

Numărul de locuri

Total,

din

care:

Categoria

I

II

III

0

1

2

3

4

5

6

1.

Directia economico-administrativă

Cămin Paul Greceanu - Bucuresti

154

154

-

-

Baza de pregătire - Izvorani, judetul Ilfov

40

40

-

-

Complex de agrement „Diana" - Saturn - Mangalia, judetul Constanta

416

416

-

-

Complex de agrement „Meridian" - Mamaia, judetul Constanta

670

382

288

-

Casă de odihnă - Snagov (vila nr. 4), judetul Ilfov

8

8

-

-

Cămin în str. Luncsoara - Bucuresti

216

-

216

-

Baza de pregătire - Brădet, judetul Arges

56

56

-

-

Complex de agrement „Turist" - Predeal, judetul Brasov

47

47

-

-

Casa de odihnă „Piersicul" - Neptun, judetul Constanta

40

40

-

-

Complexul de odihnă si recreere „Excelsior" - Brasov, judetul Brasov

167

167

-

-

Clubul „Excelsior" al Ministerului Administratiei si Internelor - Bucuresti

12

12

-

-

2.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Baza sportivă „Dinamo" - Oradea, judetul Bihor

4

-

-

4

3.

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Cămin Sighetu Marmatiei, judetul Maramures

11

-

11

-

Baza de pregătire Sulina, judetul Tulcea

40

40

-

-

4.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Baza de pregătire - Snagov, judetul Ilfov

31

-

9

22

Baza de pregătire - Eforie Nord, judetul Constanta

12

-

12

-

Baza de pregătire „Codrului" - Busteni, judetul Prahova

10

-

10

-

Cămin „1 MAI" - Băile Felix, judetul Bihor

14

-

14

-

5.

Inspectoratul General al Politiei Române

Cămin -Alba lulia, judetul Alba

44

-

44

-

Casă de odihnă - Oasa, judetul Alba

6

-

6

-

Cămin - Budeasa, judetul Arges

8

-

8

-

Baza sportivă Oradea, judetul Bihor

11

-

-

11

 

 

Cămin - Brasov, judetul Brasov

21

-

21

-

Spatii de cazare post Politie Poiana Brasov, judetul Brasov

6

-

6

-

Locuintă de interventie Politie Mangalia, judetul Constanta

80

-

80

-

Cămin - Cluj-Napoca, judetul Cluj

55

55

-

-

Spatiu de cazare post Politie alpin - Padina, judetul Dâmbovita

20

-

-

20

Spatiu de cazare post Politie - Geoagiu-Băi, judetul Hunedoara

6

-

6

-

Spatiu de cazare - sediu I.P.J. Sălaj

4

-

-

4

Casa de odihnă - Sugas-Băi - Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

17

17

-

-

Casă de oaspeti - Zalău, judetul Sălaj

8

-

-

8

Spatiu de cazare post Politie - Păltinis, judetul Sibiu

16

16

-

-

Baza de pregătire - Soveja, judetul Vrancea

58

-

-

58

Cămin - Olănesti, judetul Vâlcea

11

-

11

-

Spatiu de cazare post Politie - Bran, judetul Brasov

6

-

6

-

Cămin - Mamaia, judetul Constanta

8

8

-

-

Spatii de cazare Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina

41

-

41

-

6.

Academia de Politie „Alexandru loan Cuza"

Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judetul Prahova

22

-

-

22

7.

Clubul Sportiv „Dinamo"

Spatii cazare sportivi - Brasov

72

-

-

72

Spatii cazare sportivi - Bucuresti

132

-

-

132

 

NOTĂ:

Se va preciza în clar la fiecare unitate de cazare sursa de finantare a cheltuielilor curente si de capital.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. IC la Ordinul nr. 538/2008)

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea de administrare

Nr...........din..........

Aprob

Seful unitătii de administrare,

.....................................................

 

BAZĂ DE CALCUL

privind stabilirea tarifului pentru cazarea temporară a personalului în locurile de cazare situate în ..........., str. ...........................nr. ......, nr. cadastru ................

 

1. ENERGIE ELECTRICĂ

a) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent: .....kW/lună x.....lei/kW =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

b) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon si cablu TV: .....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc


 

2. ÎNCĂLZIREA SPATIILOR. ASIGURAREAAPEI CALDE SI RECI. CANALIZARE. SALUBRITATE

a) încălzirea spatiilor, asigurarea apei calde:

- consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încălzirea spatiilor: .....u.m. combustibil/lună x.....lei/unit. de comb. =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi : nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

b) consum apă: apă rece, apă canal, apă meteo:

- consum total de apă aferent perioadei/anului precedent: .....mc/lună x.....lei/mc =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

c) salubritate:

.....tone sau mc/lună x.....lei/tonă sau mc =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

 

3. CHELTUIELI MATERIALE CU ÎNTRETINEREA SPATIILOR

a) total contravaloare materiale de curătenie, conform normelor: .....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

b) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;

- cheltuieli pentru materiale de toaletă:

1. hârtie igienică:

nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. zile sejur x.....lei/buc. = x lei

2. săpun hotelier:

nr. chiuvete x 2 buc./chiuv./nr. zile sejur x.....lei/buc. = y lei

x lei + y lei : nr. locuri de cazare : nr. zile sejur* =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

 

4. ÎNTRETINERE SPATII SI DEZVOLTARE PATRIMONIU

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

Suma preconizată la această natură de cheltuială se stabileste în functie de programele logistice anual aprobate.

 

5. SPĂLAT LENJERIE

S-au prevăzut pentru o persoană:

- un cearsaf pat;

- un cearsaf plic;

- un prosop de fată;

- un prosop de baie;

- un prosop pentru picioare;

- o fată de pernă;

- un prosop (cearsaf) pentru baie;

- un halat de baie.

La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:

.....kg/persoană x.....lei/kg : nr. zile sejur =.....lei/zi/loc

La cazarea temporară a persoanelor în spatiile de cazare:

.....kg/an x.....lei/kg =.....lei/an

.....lei/an : 365 de zile : nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/persoană

Se vor evidentia si cheltuielile pentru spălat covoare, perdele si pături.

.....kg/an x.....lei/kg =.....lei/an

.....lei/an : 365 zile : nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

 

6. MOBILIER SI MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

Contravaloarea uzurii mobilierului si materialelor de natura obiectelor de inventar din spatiile de cazare:

- pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoratiuni interioare: .....lei** :.....luni*** =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

- pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc: .....lei** :.....luni*** =.....lei/lună

.....lei/lună : 30 de zile =.....lei/zi

....lei/zi :.....nr. locuri de cazare* =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc


 

7. CHELTUIELI CU PERSONALUL

A. Functionari publici cu statut special

Salarii:

- nr. personal =.....;

- salarii lunare brute =....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =......lei/zi/loc

Contributii sociale ale unitătii:

- contributia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =....lei; .....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =......lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Contravaloarea transportului pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Alte cheltuieli de natură salarială (prime de vacantă, recompense, premiul anual etc):

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare*: 365 zile =.....lei/zi/loc

TOTAL A. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contributii sociale + hrană + echipare + transport + alte cheltuieli) =.....lei/zi/loc

 

B. Cadre militare Venituri din soldă:

- nr. personal =.....;

- venituri lunare brute =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Contributii sociale ale unitătii:

- contributia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Alte cheltuieli de natură salarială (recompense, premiul anual etc):

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contributii sociale + hrană + echipare + transport +

alte cheltuieli) =.....lei/zi/loc

 

C. Soldati si gradati voluntari Venituri din soldă:

- nr. personal =.....;

- venituri lunare brute =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Contributii sociale ale unitătii:

1. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

2. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =.....lei;

3. contributia lunară la Fondul de somaj =.....lei.

Contributii sociale lunare = (1+2+3) lei/lună: nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc


Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

Alte cheltuieli de natură salarială

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contributii sociale + hrană + echipare + transport +

alte cheltuieli) =.....lei/zi/loc

 

D. Personal contractual Salarii:

- număr personal =.....;

- salarii lunare brute =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/persoană

Contributii sociale ale unitătii:

1. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

2. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =.....lei;

3. contributia lunară la Fondul de somaj =.....lei.

Contributii sociale lunare = (1+2+3) lei/lună: nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună : nr. locuri de cazare* : 30 de zile =.....lei/zi/loc

Alte cheltuieli de natură salarială (recompense, premiul anual etc):

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an : nr. locuri de cazare* : 365 de zile =.....lei/zi/loc

 

TOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contributii sociale + hrană + alte cheltuieli) =.....lei/zi/loc

Total cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D =.....lei/zi/loc

RECAPITULATE

Costul unui loc de cazare pe zi:

Cap. 1 =..........lei/zi;

Cap. 2 =..........lei/zi;

Cap. 3 =..........lei/zi;

Cap. 4 =..........lei/zi;

Cap. 5 =..........lei/zi;

Cap. 6 =..........lei/zi;

Cap. 7 =..........lei/zi;

Cap. 8 =..........lei/zi;

TOTAL......=............lei/zi/loc;

..........lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) =.........lei/zi/loc;

..........lei/zi/loc x T.V.A. 9% =.....lei/zi/loc.

 

Întocmit

.........................

 


* Număr locuri de cazare în functie de gradul de ocupare în perioada precedentă.

** Suma valorilor mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeasi durată normală de folosintă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, si catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administratiei si Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 572/2005.

*** Durata normală a bunurilor însumate.