MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 468/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 468            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 7 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

729. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

737. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune

 

763. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr.308/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

 

1.297. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            7. - Normă privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

 

            22. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

            23. - Circulară privind modificarea ratelor rezervei minime obligatorii

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului -Administratia Natională „Apele Române" a bunurilor rezultate din investitii noi care au fost puse în functiune, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Valoarea de inventar si caracteristicile unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii care au fost puse în functiune.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului,

Dan Cârlan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 729.

 

ANEXA Nr. 1

 


Bunuri rezultate din investitii noi puse în functiune

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administratia Natională „Apele Române"

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Proces-verbal de receptie

Valoarea de

inventar

(lei)

Hotărârea Guvernului

(HG) de promovare

a lucrărilor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

8.20

Amenajare albie râu Tazlău Sărat la Măgiresti si Ardeoani

regularizare, L =1,05 km

Tara România, judetul Bacău; comuna Măgiresti si comuna Ardeoani

2005

PVRF nr. 2884/12.03.2008

1.513.357,34

HG 828/2005 -poz. 8, HG 830/2005-poz. 8

2.

8.20

Regularizare pârâu Nănesti

recalibrare albie, L =1,00 km

Tara România, judetul Bacău; comuna Parincea

2005

PVRF nr. 2940/13.03.2008

587.183,18

HG 828/2005 -poz.9, HG 830/2005-poz. 9

3.

8.20

Regularizare afluenti râu Siret

reprofilare albie, L = 3,5 km; zid de sprijin L = 0,185 km

Tara România, judetul Bacău;comuna Tamasi

2005

PVRF nr. 2941/13.03.2008

782.451,39

HG 828/2005 -poz. 10, HG 830/2005-poz. 10

4.

8.20

Regularizare pârâu Helegiu

reprofilări albie L=4,755 km, consolidare mal L = 0,80 km

Tara România, judetul Bacău; comuna Helegiu

2005

PVRF nr. 3002/14.03.2008

782.457,01

HG 828/2005 -poz. 11, HG 830/2005-poz. 11

5.

8.19

îndiguire mal drept râu Tazlău

dig apărare L = 0,8 km

Tara România, judetul Bacău; comuna Helegiu

2006

PVRTL nr. 2582/27.02.2009

604.424,99

HG 373/2006 -poz. 59, HG 791/2006-poz.59

6.

8.20

Regularizare pârâu Solont

amenajare albie L = 3,5 km; consolidări mal L= 0,774 km

Tara România, judetul Bacău; comuna Solont

2005

PVRF nr. 13244/28.08.2008

783.036,34

HG 828/2005 -poz. 12, HG 830/2005-poz. 12

7.

8.20

Amenajare pârâu Valea Rea

amenajare albie L = 0,8 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Livezi

2005

PVRF nr. 3001/14.03.2008

782.444,01

HG 828/2005 -poz.13, HG 830/2005-poz. 13

8.

8.20

Amenajare pârâu Casin

apărare de mal gabioane L=0,65 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Casin

2005

PVRF nr. 3003/14.03.2008

673.090,80

HG 828/2005 -poz. 14, HG 830/2005-poz. 14

9.

8.20

Amenajare pârâu Ruja

consolidare mal L=0,39 km

Tara România; judetul Bacău, comuna Măgiresti

2005

PVRF nr. 2882/12.03.2008

799.667,14

HG 828/2005 - POZ. 15HG830/2005- poz.15


10.

8.20

Regularizare pârâu Cleja

regularizare albie L =2,785 km; îndiguire L= 0,07 km; apărare de mal L= 0,69 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Cleja

2005

PVRF nr. 2897/13.03.2008

1.093.894,94

HG 828/2005 -poz.16 HG 830/2005-poz.16

11.

8.20

Regularizare afluenti râu Bistrita

reprofilare albie L= 2,433 km; apărare de mal L = 0,73 km

Tara România; judetul Bacău, comuna Racova

2005

PVRF nr. 2937/13.03.2008

795.750,10

HG 828/2005 -poz. 17 HG 830/2005-poz.17

12.

8.20

regularizare pârâu Soci

amenajare albie L= 3,00 km; zid de sprijin L = 0,028 km; consolidare mal L= 0,635 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Pâncesti

2005

PVRF nr. 2898/13.03.2008

588.816,74

HG 828/2005 -poz.18 HG 830/2005-poz.18

13.

8.19

îndiguire mal stâng râu Siret

dig L = 0,865 km

Tara România; judetul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamas

2005

PVRF nr. 2939/13.03.2008

673.075,24

HG 828/2005 -poz.19, HG 830/2005-poz. 19

14.

8.20

Consolidare mal stâng râu Siret

consolidare mal L=0,180 km

Tara România; judetul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamasi

2006

PVRF nr. 2938/13.03.2008

706.674,14

HG 373/2006 -poz.58, HG 791/2006-poz.58

15.

8.20

Regularizare râu Tazlău Sărat

regularizare albie L= 0,5 km

Tara România; judetul Bacău; zona Găzărie, municipiul Moinesti

2005

PVRF nr. 2881/12.03.2008

647.827,73

HG 828/2005 -poz.20, HG 830/2005-poz.20

16.

8.20

Regularizare râu Tazlău Sărat

regularizare albie L= 1,0 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Zemes

2005

PVRF nr. 2883/12.03.2008

1.191.585,25

HG 828/2005 -poz.23, HG 830/2005-poz.23

17.

8.19

Amenajare râu Trotus si afluenti pe tronsonul Comănesti-Urechesti

dig L= 2,0 km; apărare mal L= 0,75 km; recalibrare albie L = 3,1 km

Tara România; judetul Bacău; Comănesti - comuna Urechesti

2005

PVRF nr. 3004/14.03.2008

2.692.315,71

HG 828/2005 -poz.24, HG 830/2005-poz.24

18.

8.20

Amenajare mal stâng râu Siret

2 buc. traverse colmatare; consolidări traversă colmatare L= 0,133 km

Tara România; judetul Bacău; satele Brad si Cot, comuna Negri

2006

PVRF nr. 3328/20.03.2008,

PVRF 3322/20.03.2008;

PVRF nr. 3323/20.03.2008

1.171.654,96

HG 828/2005 -poz.22, HG nr. 986/2006 -poz.71, HG nr. 1.443/2006-poz.41

19.

8.20

Amenajare râu Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Comănesti

apărare de mal L = 1,3 km; recalibrare albie L= 4,9 km

Tara România; judetul Bacău; comuna Ghimes Făget - oras Comănesti

2007

PVRF nr. 4949/20.04.2007

4.206.079,04

HG 828/2005 -poz.21,HG 830/2005 -poz.21

20.

8.19

Amenajare albie râu Tazlău

dig L= 0,53 km; consolidare L = 0,16 km

Tara România, judetul Neamt; comuna Tazlău

2005

PVRF nr. 3090/17.03.2008

358.108,08

HG 828/2005 -poz. 1, HG 830/2005-poz.1

21.

8.20

Regularizare albie pârâu Schit

apărare mal L = 0,519 km; praguri de fund -15 buc.

Tara România, judetul Neamt; comuna Ceahlău

2005

PVRF nr. 3093/17.03.2008

370.664,05

HG 828/2005 -poz.2, HG 830/2005-poz.2

22.

8.20

Regularizare albie pârâu Doamna

apărare mal L = 0,638 km

Tara România, judetul Neamt; municipiul Piatra-Neamt

2005

PVRF nr. 3092/17.03.2008;

PVRF 2485/26.02.2009

256.494,92

HG 828/2005 -poz.3, HG 830/2005-poz.3, HG nr. 373/2006 -poz.54, HG791/2006-poz.54


23.

8.20

Amenajare pârâu Calu si Iapa

amenajare albie L = 4,9 km; consolidare mal L = 0,300 km: apărare mal L=0,58 km; recalibrare albie L=0,408 km

Tara România, judetul Neamt; comuna Piatra Soimului

2005

PVRF nr. 3091/17.03.2008;

PVRF 2484/26.02.2009

1.508.861,89

HG 828/2005 poz.5, HG 830/2005 - poz.5, HG nr. 373/2006-poz.55, HG 791/2006-poz.55

24.

8.20

Regularizare pârâu Hangu

consolidare mal L = 0,446 km; reprofilare albie L= 5,5 km

Tara România, judetul Neamt; comuna Hangu

2005

PVRF nr. 3134/17.03.2008; PVRF 2486/26.02.2009

1.693.198,91

HG 828/2005 -poz.6, HG 830/2005 - poz.6, HG nr. 373/2006-poz.56, HG 791/2006-poz.54

25.

8.20

Regularizare pârâu Borca si Sabasa

regularizare albie L =10,0 km

Tara România, judetul Neamt; comuna Borca

2008

PVRTL nr. 3897/28.03.2008

9.353.461,62

BDCE + bugetul de stat

26.

8.20

Apărare de mal râu Bistrita

dig apărare L= 0,8 km;

protectie prismă anrocament L = 0,4 km

Tara România, judetul Neamt; satul Busmei, comuna Fărcasa

2007

PVRF nr. 4945/20.04.2007

501.379,45

HG 1052/2005-poz.24

27.

8.20

Apărare mal drept râu Siret

canal pilot L = 0,90 km; 1 traversă de închidere

Tara România,

judetul Neamt; satul Cotu

Vames, comuna Horia

2007

PVRF nr. 4947/20.04.2007;

PVRF2487/2009

2.109.025,98

HG 828/2005-poz.4, HG 830/2005 -poz.4, HG 373/2006-poz.53, HG 791/2006 - poz.53

28.

8.19

Dig mal stâng râu Moldova

dig L = 0,150 km;

protectie prismă anrocamente

L = 0,145 km

Tara România, judetul Neamt; municipiul Roman

2007

PVRF nr. 4946/20.04.2007

333.940,53

HG 1052/2005-poz.23

29.

8.19

Dig râu Siret

dig închidere L = 0,14 km; tăiere de cot L = 0,746 km; traversă colmatare L = 0,083 km

Tara România, judetul Neamt; satul Adjudeni, comuna Tămăseni

2006

PVRF nr. 3326/20.03.2008;

PVRF nr. 3327/20.03.2008

1.221.474,64

HG 986/2006 - poz.70,

HG 1443/2006- poz.43

30.

8.20

Amenajare râu Trotus

regularizare albie L = 1,00 km, consolidare mal - 1 traversă

Tara România;

judetul Vrancea; municipiul

Adjud - comuna Pufesti

2005

PVRF nr. 2809/11.03.2008

799.894,22

HG 828/2005 - poz.31,

HG 830/2005 - poz.32

31.

8.20

Consolidare mal drept râu Siret

consolidare mal L =0,094 km

Tara România; judetul Vrancea; comuna Vadu Rosea

2006

PVRF nr. 2585/27.02.2009

789.985,51

HG nr. 373/2006 - poz.60,

HG 791/2006- poz.60

32.

8.20

Amenajare râu Susita

apărări de mal si recalibrare albie L = 0,815 km

Tara România; judetul Vrancea; orasul Panciu

2006

PVRF 2584/27.02.2009

877.353,05

HG nr. 373/2006 - poz.61,

HG 791/2006- poz.61


33.

8.20

Apărare alimentare cu apă potabilă Chetroaia

apărare mal cu gabioane L=0,585 km

Tara România; judetul Vrancea; orasul Panciu

2006

PVRF nr. 2783/27.02.2009

498.783,19

HG nr. 373/2006 - poz.62,

HG 791/2006- poz.62

34.

8.20.02

Canal evacuare Modruzeni (canal Siret-Bărăgan, etapa I)

canal evacuare L = 2,859 km; 1 pod judetean

Tara România; judetul Vrancea; satul Modruzeni

2003

PVRF nr. 2806/11.03.2008

2.793.593,80

Decret nr. 394/1986 Lucrarea „Canal Siret-Bărăgan"

35.

8.20

Regularizare râu Voronet

regularizare albie L=1,0 km

Tara România; judetul Suceava; localitatea Voronet

2005

PVRF nr. 3193/18.03.2008

845.302,22

HG 828/2005 - poz.32,

HG 830/2005 - poz.35

36.

8.20

Amenajare albie pârâu Saca, Clit si afluenti

dig apărare L = 0,304 km; apărări mal L = 0,392 km; recalibrare albie L = 1,120 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Arbore

2006

PVRF nr. 3198/18.03.2008;

PVRF nr. 3199/18.03.2008

1.234.965,07

HG 986/2006 - poz.60,

HG 1443/2006- poz.45

37.

8.20

Amenajare albie pârâu Solonet si afluenti în comuna Cacica

apărare mal L = 0,196 km; recalibrare albie L= 0,460 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Cacica

2006

PVRF nr. 3196/18.03.2008;

PVRF nr. 3197/18.03.2008

1.090.783,80

HG 986/2006 - poz.61,

HG 1443/2006- poz.44

38.

8.20

Amenajare albie râu Suceava în zona localitătii Dornesti

apărare mal L = 0,23 km; recalibrare albie L= 1,07 km; 3 epiuri L = 0,14 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Dornesti

2006

PVRF nr. 3271/19.03.2008;

PVRF nr. 3272/19.03.2008

1.174.734,53

HG 986/2006 - poz.62,

HG 1443/2006- poz.46

39.

8.20

Amenajare albie pârâu Horodnic la Horodnicu de Sus

apărare mal L = 0,457 km; recalibrare albie L= 0,368 km

Tara România; judetul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic

2006

PVRF nr. 3265/19.03.2008;

PVRF nr. 3266/19.03.2008

750.983,96

HG 986/2006 - poz.63,

HG 1443/2006- poz.47

40.

8.20

Regularizare în regim barat pâraie Toplita si Horodnic la Horodnicu de Sus - baraj 1 si baraj 2

lucrări de punere în sigurantă a celor 2 baraje

Tara România; judetul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic

2006

PVRF nr. 3267/19.03.2008;

PVRF nr. 3268/19.03.2008

997.463,80

HG 986/2006 - poz.64,

HG 1443/2006- poz.48

41.

8.20

Amenajare albie pârâu Bucovăt si afluenti la Păltinoasa

consolidări mal L = 0,661 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Păltinoasa

2006

PVRF nr. 3194/18.03.2008;

PVRF nr. 3195/18.03.2008

1.268.558,06

HG 986/2006 - poz.65,

HG 1443/2006- poz.49

42.

8.20

Amenajare albie pârâu Solonet la Pârtestii de Jos

consolidări mal L = 0,827 km

Tara România; judetul Suceava; satul Pârtestii de Jos, comuna Pârtestii de Jos

2006

PVRF nr. 3202/18.03.2008;

PVRF nr. 3203/18.03.2008

1.454.484,28

HG 986/2006 - poz.66,

HG 1443/2006- poz.50

43.

8.20

Amenajare albie pârâu Gemenea la Stulpicani

dig apărare L = 0,595 km; apărări de mal L = 0,09 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Stulpicani

2006

PVRF nr. 3200/18.03.2008;

PVRF nr. 3201/18.03.2008

1.005.841,65

HG 986/2006 - poz.67,

HG 1443/2006- poz.51


44.

8.20

Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha si pârâu SIatina

apărări de mal L = 1,45 km; recalibrare albie L = 1,95 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Vicovu de Jos

2006

PVRF nr. 3269/19.03.2008;

PVRF nr. 3270/19.03.2008

1.341.810,58

HG 986/2006 - poz.68,

HG 1443/2006- poz.52

45.

8.20

Amenajare albie pârâu Voitinel si afluenti la Voitinel

apărări de mal L = 0,825 km

Tara România; judetul Suceava; comuna Voitinel

2006

PVRF nr. 3263/19.03.2008;

PVRF nr. 3264/19.03.2008

1.469.932,58

HG 986/2006 - poz.69,

HG 1443/2006- poz.53

46.

8.20

Regularizare râu Bistricioara la Tulghes

regularizare L = 0,104 km; reprofilare albie L = 0,145 km

Tara România; judetul Harghita; comuna Tulghes

2005

PVRF nr. 3094/17.03.2008

100.963,96

HG 1052/2005-poz.21

47.

8.20

Apărare mal stâng râu Moldova

dig dirijare L = 2,285 km; traverse colmatare L = 0,885 km; apărări mal L= 2,92 km; senal deviere L = 1,2 km

Tara România; judetul lasi; satele Verseni, Mitesti; comuna Miroslovesti

2008

PVRTL nr. 3575/25.03.2008

11.065.467,60

BDCE + bugetul de stat,

HG 443/2004 - poz.2

48.

8.21

Sediu dispecer SGA Vrancea - corp A

S+P+3,

St = 1.612,87 m2,

Sc=517m2;

Sdesf.= 1.700 m2

Tara România; judetul Vrancea; municipiul Focsani, Str. Brăilei nr. 121-123

2002

PVRF nr. 2805/11.03.2008

1.584.774,20

Decret nr. 394/1986 Lucrarea „Canal Siret-Bărăgan"

49.

8.21

Canton exploatare SGA Neamt

S+P+3, St = 290 m2;

Se = 215,3 m2;

Sdesf. = 1.139,5 m2;

terenul este proprietatea Consiliului Local Piatra-Neamt

Tara România; judetul Neamt; municipiul Piatra-Neamt, bd. Dacia nr. 5A

2006

PVRTL nr. 14725/12.12.2006

1.396.709,87

BDCE + bugetul de stat;

HG 443/2004 - poz.11

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunuri înscrise în patrimoniul public al statului, la care se modifică valoarea de inventar si caracteristicile ca urmare a unor lucrări de investitii puse în functiune

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administratia Natională „Apele Române"

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 


Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investitii puse în functiune

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod

de

clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Proces-verbal de receptie

Valoarea cu care

se majorează

Hotărârea Guvernului

(HG) de promovare

a investitiei

1.

64674

8.20

Refacere-regularizare albie râu Cuejdiu

amenajare albie L = 2,23 km

Tara România, judetul Neamt; municipiul Piatra-Neamt

2008

PVRTL nr. 3576/25.03.2008

5.177.813,89

BDCE + bugetul de stat,

HG 443/2004- poz.11

2.

63818

8.20

Consolidare mal si refacere diguri mal drept râu Siret

consolidări mal L = 0,180 km; completare terasamente L = 14,64 km

Tara România; judetul Vrancea; comuna Vadu Rosea, comuna Nănesti

2005

PVRF nr. 2807/11.03.2008

4.208.657,80

HG 830/2005 - poz.31

3.

64368

8.20

Refacere diguri si regularizare râu Râmnicu Sărat

 

Tara România; comuna Tătăranu

2005

PVRF nr. 4950/20.04.2007

799.895,26

HG 830/2005-poz.33

4.

64367

8.2

Refacere diguri si regularizare râu Putna, sector Botârlău - confluentă râul Siret

consolidare mal L = 0,19 km;

canal pilot L = 0,31 km;

dig de închidere L = 0,075 km

Tara România; satul Botârlău, comuna Vulturu

2005

PVRF nr. 2808/11.03.2008

799.889,83

HG 830/2005-poz.34

5.

64365

8.19

Refacere dig apărare împotriva inundatiilor

refacere dig L= 1,10 km

Tara România; judetul lasi; municipiul Pascani

2006

PVRTL nr. 13676/23.11.2006

553.643,61

HG 373/2006- poz.52,

HG 791/2006- poz.52

6.

64364

8.19

Reabilitare dig apărare Răchiteni

apărare de mal L = 0,076 km; 1 epiu L = 0,06 km; dig închidere L = 0,015 km; tăiere de cot L = 0,265 km

Tara România;

judetul lasi; satul Răchiteni,

comuna Mircesti

2006

PVRF nr. 3324/20.03.2008;

PVRF nr. 3325/20.03.2008

1.403.301,95

HG 986/2006- poz.72,

HG 1443/2006- poz.42


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea bunurilor prevăzute la art. 1, Administratia Natională „Apele Române" va actualiza în mod corespunzător evidenta contabilă si inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului,

Dan Cârlan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 737.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea casării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele tehnice ale obiectelor transferate

Adresa bunului

Anul punerii în functiune

Valoarea

Durata

de serviciu

normată

Durata

serviciului

Justificare

1

63.994

8.19

Diguri de apărare BH Litoral

Dig Cernavodă

localitatea Cernavodă, judetul Constanta

1961

35.130,00

20

24

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea

2

64.700

8.20.

Regularizări BH Litoral

consolidare mal lac Corbu

localitatea Corbu, judetul Constanta

1972

28.097,00

30

35

complet degradată, D.S.N. expirată

3

64.606 partial

8.20.01.

Regularizări

DA Arges -Vedea

Apărare de mal Suseni - râu Arges=240 m: Consolidare derivatie Arges-Sabar

judetul Giurgiu

1968

154.969,00

20

39

D.S.N. expirată; distrusă de viituri

4

64.610 partial

8.20.

Regularizări

DA Arges -Vedea

Apărare de mal Vidra - râu Arges=170 m: Apărare mal Ciorogârla, râu Ciorogârla=230m; Apărare mal drept Clinceni râu Sabar=50m

judetul Ilfov

1984

474,00

20

24

complet degradată, D.S.N. expirată

5

64.608 partial

8.20.

Regularizări

DA Arges -Vedea

Consolidare mal drept râu Vedea la Buzescu

judetul Teleorman

1974

5.175,00

20

34

D.S.N. expirată; distrusă de viituri

6

111.389

8.19.

Dig Popa Nae

dig de pământ L=1,5 km

localitatea Popa Nae, judetul Giurgiu

1976

4.356,00

24

31

distrus de viituri, studiu de fezabilitate lucrări noi

7

64.727

8.20.

Regularizări

DA Crisuri Poclusa

de Beius

prag valea Poclusa cu lungimea 5m

localitatea Poclusa, satul Ursad, judetul Bihor

1980

3.001,38

24

28

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea

8

64.401

8.19.

Diguri DA Crisuri

Dig mal drept C.R. Fughiu

localitatea Fughiu, judetul Bihor

1975

11.159,00

24

33

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea

9

64.813 partial

8.20.

Consolidări mal Cris

Consolidare mal drept la km 19+000

judetul Bihor

1979

2.399,12

24

29

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea

10

64.819

8.20.

Consolidare mal

Consolidare mal stâng Hălmagiu

judetul Arad

1976

126.127,93

24

32

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea

11

64.817 partial

8.20.

Lucrări de apărare

Pereu piatră Dieci

judetul Arad

1976

28.250,25

24

32

complet degradată, D.S.N. expirată, si-a pierdut utilitatea


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre  ocietătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 20 martie 2009, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 14 octombrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 763.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.325 din 17 iunie 2009 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, în temeiul art. 8 lit. d) si art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, al art. 8 pct. C lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura si al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

„Art. 2. - Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal, eliberat de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, cu exceptia acelor zone pentru care sunt încheiate contracte de concesiune în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 436.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de

Administrare Fiscală,

în baza prevederilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 6 alin. (4) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista contribuabililor reactivati, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Lista contribuabililor reactivati va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili".

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.297.

 

ANEXA

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

LISTA

contribuabililor reactivati

 

Nr. crt.

Cod unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

Judetul Bacău

1

16308822

DUNES-S.R.L.

Judetul Bacău, municipiul Bacău, str. 9Mai nr. 82, bl. 82, se. C, et. 3, ap. 8

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BACĂU

Judetul Botosani

2

8665557

CONANCA-S.R.L.

Judetul Botosani, municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 12, bl. TURN, se. A, et. 1, ap. 5

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BOTOSANI

Judetul Brasov

3

14952001

AMIC-ASOCIATIA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI BRASOV

Judetul Brasov, municipiul Brasov, bd. Valea Cetătii nr. 2, bl. B1B,sc. B, ap. 5

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRASOV

4

18005647

AMIRISINVEST-S.R.L.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, str. Gheorghe Lazăr nr. 1

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV

5

15224901

DYNALOGIC - S.R.L.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, aleea Mercur nr. 3, se. C, ap. 3

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRASOV

6

18328095

L.N.L.COMPANY-S.R.L.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, Str. Stâncii nr. 9

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRASOV

Judetul Brăila

7

18542527

CRISTYROBY- S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Ans. Obor, str. Anton Pann nr. 6, bl. G2, se. 2, et. Tap. 24

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

8

17992310

ELITE FASHION-S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, str. GrigoreAlexandrescu nr. 37

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

9

16983110

MATER LUX CONSTRUCT -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, str. Calea Călărasilor nr. 404

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

10

14998521

MAXIJOB-S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Rosiorilor nr. 17, bl. B16, se. 1, et. 4, ap. 58

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

11

17673931

SIMGABRICOM-S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Dorobantilor nr. 591

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

Judetul Călărasi

12

16644032

ART REMAKE - S.R.L.

Judetul Călărasi, orasul Lehliu-Gară, Str. Crinului bl.6, et. 2, ap. 9

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE CĂLĂRASI

Judetul Galati

13

17129671

DAGIROM-S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Galati, str. Tecuci nr. 198, bl. R1B, se. l, ap. 6

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI GALATI

14

6666971

MINOTAUR-S.R.L.

Judetul Galati, satul Liesti, comuna Liesti

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GALATI

15

14917985

MOTMOND-S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Galati, str. Closca nr. 7, bl. PS10C, ap. 1

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI GALATI

16

17205930

PROCORAL DESIGN - S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Galati, str. Armata Poporului nr. 55, ap. CORP D

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI GALATI

17

18425403

ZOOLACT COMAN - S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Lazăr nr. 31

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GALATI

Judetul Gorj

18

17392561

ADEVIROCOM-S.R.L.

Judetul Gorj, localitatea Drăgoeni, municipiul Târgu Jiu nr. 183A

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

19

21314510

AGROALMELA-S.R.L.

Judetul Gorj, municipiul Motru, str. Aleea Liliacului nr. 5, bl. B1, se. 6, et. 1, ap. 4

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE GORJ

20

17236309

GYNALIS-S.R.L.

Judetul Gorj, satul Tâlvesti, comuna Drăgutesti

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE GORJ

Judetul Harghita

21

4929753

D.ANDVIL-IMPEX-S.R.L.

Judetul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Aleea Avântului nr. 7, se. C, ap. 5

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI HARGHITA

22

15610341

PALFI TEX INTERNATIONAL -S.R.L.

Judetul Harghita, satul Joseni, comuna Joseni nr. 936

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI HARGHITA

Judetul Ialomita

23

18473290

AGRO REAL AS-S.R.L.

Judetul Ialomita, satul Murgeanca, comuna Valea Ciorii

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI IALOMITA

Judetul lasi

24

16977770

CLEMAS GRUP-S.R.L.

Judetul lasi, satul Grajduri, comuna Grajduri

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI IASI

Judetul Maramures

25

17763945

TRANS R&R ZOICAS -S.R.L.

Judetul Maramures, satul Satu Nou de Sus, orasul Baia Sprie nr. 217B

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE MARAMURES

Judetul Olt

26

16733059

ADMIRABIL-S.R.L.

Judetul Olt, orasul Drăgănesti-Olt, str. N. Titulescu, bl. G, se. d, et. 3, ap. 14

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE OLT

27

17974993

TOPMAR TURIST-S.R.L.

Judetul Olt, comuna Găneasa

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI SLATINA

Judetul Vaslui

28

5269515

FĂGĂRASI - S.R.L.

Judetul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ana Ipătescu, bl. 303, se. B, et. 2, ap. 7

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI VASLUI

Judetul Vâlcea

29

15773462

BIANICPRO -S.R.L.

Judetul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Goranu nr. 57

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

30

1467170

IPCOMFRIG-S.A.

Judetul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 80, bl. S13.sc. 2

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

31

2536618

MARATON - S.R.L.

Judetul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 164, bl. 27, se. B, et. 3, ap. 10

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

Municipiul Bucuresti

32

16802850

EUROMAX INTERMED-S.R.L.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, str. Baba Novac nr. 21, bl. G11, se. 1, et. 10, ap. 44

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI 3

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

 

Având în vedere prevederile art. 150 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Obligatiile bilantiere cu scadentă la vedere, cum sunt: împrumuturi de refinantare de la Banca Natională a României, conturile de corespondent ale institutiilor de credit, depozitele la vedere ale institutiilor de credit, împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit, valori date în pensiune de pe o zi pe alta institutiilor de credit, împrumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare, valori date în pensiune de pe o zi pe alta institutiilor financiare, conturile curente creditoare ale clientelei, depozitele la vedere ale clientelei, conturile institutiilor de credit, conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, conturile (creditoare ale) societătilor de bursă, conturi ale institutiilor financiare, conturile clientelei, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la valoarea contabilă.

(2) Datoriile atasate aferente obligatiilor bilantiere mentionate la alin. (1) vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă, la valoarea contabilă."

2. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Obligatiile bilantiere reprezentând depozite la termen vor fi repartizate pe scadente în functie de durata rămasă de scurs, la o valoare ajustată, determinată prin aplicarea în mod corespunzător a metodologiei prevăzute la alin. (2)-(4), numai dacă valoarea obtinută din calcul este pozitivă.

(2) Valoarea ajustată se determină prin deducerea din soldul curent aferent fiecărei categorii de obligatii bilantiere, existent la finele lunii pentru care se întocmeste raportarea, a soldului mediu aferent acestor categorii, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Soldul mediu mentionat la alin. (2) va fi calculat pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare aferente fiecărei categorii de obligatii bilantiere. Soldul mediu lunar se va calcula pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor aferente fiecărei categorii de obligatii bilantiere înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 si, respectiv, în ultima zi a lunii.

(4) În cazul în care valoarea ajustată obtinută din calcul este nulă sau negativă, obligatiile bilantiere cu scadenta la termen nu vor fi luate în calcul la determinarea lichiditătii necesare.

(5) Datoriile atasate aferente obligatiilor bilantiere mentionate la alin. (1) vor fi înscrise pe scadente în functie de durata rămasă de scurs, la valoarea contabilă."

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Băncile care în perioada de aplicare anterioară datei de raportare a indicatorului de lichiditate înregistrează deficit de rezerve sau care în luna anterioară datei pentru care se întocmeste raportarea înregistrează niveluri ale indicatorului de solvabilitate sub limitele minime prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României vor înregistra categoriile de obligatii bilantiere specificate la art. 201 la valoarea contabilă."

4. La anexa nr. 2, rândul 9 va avea următorul cuprins:

„Total obligatii bilantiere (formularul anexa 1b, rd. Total, col. 2-7), fără ajustarea prevăzută la art. 201."

Art. II. - Până la data de 1 septembrie 2009, în cazul băncilor care nu asigură respectarea limitei minime a indicatorului de lichiditate ca urmare a aplicării prevederilor prezentelor norme, nu sunt incidente dispozitiile referitoare la aplicarea de măsuri si sanctiuni de către Banca Natională a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2009.

Nr. 7.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2009, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 19,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2009.

Nr. 22.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratelor rezervei minime obligatorii

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2009, ratele rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănesti cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele bănesti cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate sunt următoarele:

- 15% pentru mijloacele bănesti în monedă natională;

- 35% pentru mijloacele bănesti în valută.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2009.

Nr. 23.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.