MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 36/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 36             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 20 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            16. - Decret privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

            7. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru înfiintarea culturilor agricole în toamna anului 2008”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            115. - Decizie pentru eliberarea domnului Attila Demeter din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului

 

            116. - Decizie pentru eliberarea domnului Anton Niculescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

            117. - Decizie privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009

 

            6. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 10 ani de la înfiintarea Uniunii Economice si Monetare Europene si lansarea monedei unice - euro

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008;

- Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 625/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.566/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Horia Roman Patapievici se numeste în functia de presedinte al Institutului Cultural Român, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 293, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. La anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii”, nota va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi este de 293, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. La punctul I „Unităti finantate integral de la bugetul de stat” al literei A „Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii” din anexa nr. 2 „Lista cuprinzând unitătile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii”, nota referitoare la numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-14 este de 8.204, din care:

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenti pe post - 345.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 6.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru înfiintarea culturilor agricole în toamna anului 2008”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru înfiintarea culturilor agricole în toamna anului 2008”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anii 2008 si 2009.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 7.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Attila Demeter din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Attila Demeter se eliberează din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 115.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Anton Niculescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Anton Niculescu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, prin care a fost desfiintat Ministerul Economiei si Finantelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea efectelor actului de numire a domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor, ca urmare a desfiintării Ministerului Economiei si Finantelor prin dispozitiile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 117.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 9 alin. (8) si (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 6 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 si 12 din Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu art. 30 pct. 8 de la nota din anexa nr. 8 la Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

având în vedere prevederile art. 41 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, ale art. 80 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007, si ale art. 36 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic national, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007, precum si ale art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004,

având în vedere prevederile art. 6 lit. m) si ale art. 7-16 din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, ale art. 4 alin. (2) lit. g) din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007, cu completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele percepute în anul 2009 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea de autorizatii si licente persoanelor fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile tarifelor prevăzute la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt mentionate în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă contributiile bănesti percepute în anul 2009 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici având activităti în sectorul energiei electrice si care, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile contributiilor bănesti prevăzute la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt mentionate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele si contributiile bănesti care fac obiectul art. 1 si 2 se vor achita în contul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei RO24TREZ7005025XXX000284, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti - ATCPMB.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Departamentele si directiile din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2009.

Nr. 2.

 


ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităti în sectorul energiei electrice

 

1.1. Tarifele percepute pentru acordarea sau modificarea autorizatiilor de înfiintare si licentelor (care sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) pct. 1 si 2 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare) sunt înscrise în tabelele nr. 1.1 si 1.2.

 

Tabelul nr. 1.1 - Tarifele*) pentru acordarea de autorizatii si licente

 

 

 

Nr. crt.

Activitatea

U.M. pentru mărimea determinantă a

tarifului

Tariful

Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

lei/U.M.

lei

0

1

2

3

4

 

Producerea energiei electrice si termice

 

 

 

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi capacităti energetice de producere a energiei electrice/electrice s i termice în cogenerare; puterea electrică instalată/puterea electrică instalată i puterea termică instalată a capacitătii energetice

Mwe

MWt

105

21

 

1.2.

Retehnologizarea unei capacităti energetice existente de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată/puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice

Mwe

MWt

105

21

 

2.

Licenta pentru:

 

 

 

2.1.

Producerea de energie electrică; puterea electrică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWe

21

 

2.2.

Producerea de energie termică în cogenerare; puterea termică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWt

16

 

 

Transportul energiei electrice si furnizarea serviciilor de sistem/conducerea operativă a SEN

 

 

 

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

105

 

1.2.

Realizarea unei noi statii electrice din reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

21

 

1.3.

Retehnologizarea unei linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

105

 

1.4.

Retehnologizarea unei statii electrice din reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

21

 

2.

Licenta pentru transportul energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem; puterea instalată în transformatoarele din statiile retelei electrice de transport si numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

21

42**)

 

 

Activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

 

 

 

1.

Licenta pentru activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

 

 

2.025

 

Distributia energiei electrice

 

 

 

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

42

 

 

*) Tariful de acordare a unei autorizatii sau licente, T, este, după caz, înscris în coloana 4 a tabelului nr. 1.1 ori se calculează pe baza formulei:

T = Σ{(mărimea determinantă)×[valoarea corespunzătoare din col. 3 a tabelului nr. 1]}1, 2

Tariful minim de acordare a unei autorizatii sau a unei licente este de 1.700 lei.

**) Tariful este exprimat în lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

 


 

 

Nr. crt.

Activitatea

U.M. pentru mărimea

determinantă a tarifului

Tariful

Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

lei/U.M.

lei

0

1

2

3

4

1.2.

Realizarea unei noi statii electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

 

 

2.135

1.3.

Retehnologizarea unei linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

42

 

1.4.

Retehnologizarea unei statii electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

 

 

2.135

2.

Licenta pentru distributia energiei electrice; puterea instalată în statiile si posturile electrice în exploatare

MVA

10,5

 

 

Furnizarea energiei electrice

 

 

 

1.

Licenta pentru furnizarea de energie electrică

 

 

1.700

 

            Tabelul nr. 1.2 - Tarifele pentru analiza documentatiei si modificarea de autorizatii/licente

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful (lei)

1.

Analiza documentatiei anexate cererii de acordare a unei autorizatii/licente

1.700*)

2.

Analiza documentatiei anexate cererii de modificare a unei autorizatii/licente

1.700*)

3.

Modificarea unei autorizatii/licente

1.700

 

*) Această sumă constituie acea parte din tariful de acordare, respectiv de modificare a autorizatiei/licentei care se achită în avans; în cazul în care autoritatea competentă refuză acordarea sau modificarea autorizatiei ori a licentei, tariful de analiză a documentatiei nu se restituie solicitantului.

 

1.2. Persoanele juridice din sectoarele învătământului public si al sănătătii/asistentei sociale publice, care sunt finantate prin intermediul bugetului de stat, sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelele nr. 1.1 si 1.2, pentru acordarea sau modificarea de autorizatii de înfiintare si/sau licente.

1.3 Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice (în baza art. 80

din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007) sunt prezentate în tabelul nr. 1.3.

Tabelul nr. 1.3 - Tarifele pentru autorizarea electricienilor

 

 

Nr.

Domeniul de autorizare

Tariful (lei)

Tip A

Tip B

Tip A+B

1.

Gradul I

190

190

280

2.

Gradul II

190

190

280

3.

Gradul III

190

190

280

4.

Gradul IV

190

190

280

5.

Emiterea unui duplicat al legitimatiei

 

25

 

 

1.4. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electroenergetice (în baza art. 41 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007) sunt specificate în tabelul nr. 1.4.

 


Tabelul nr. 1.4 - Tarifele pentru emiterea de atestate

 

Tipul atestatului - Categoria de activităti

Tariful (lei)

A - încercări de echipamente si instalatii electroenergetice

2.300

B - proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV

1.300

C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

1.300

C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

2.150

C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

2.560

C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

3.630

D1 - proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV - 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

2.560

D2 - executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV - 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

4.800

E1 - proiectare de statii electrice si de instalatii apartinând părtii electrice a centralelor

2.560

E2 - executare de statii electrice si de lucrări la partea electrică a centralelor

4.050

F - executare de lucrări de vopsire a retelelor electrice/defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene

3.500

Modificarea unui atestat

230

 

1.5. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul Energetic National (în baza art. 36 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic national, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007), pentru operatorii de măsurare, sunt precizate în tabelul nr. 1.5.

 

Tabelul nr. 1.5 - Tarifele percepute pentru emiterea de atestate operatorilor de măsurare a energiei electrice

 

Nr. crt.

Tipul atestatului

Tarif (lei)

1.

A

2.650

2.

B

2.150

3.

C1

1.600

4.

C2

1.070

5.

Modificarea unui atestat

215

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităti în sectorul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2.1. - Tarife pentru autorizatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul autorizatiei

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

1.

Productia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

3.

Înmagazinarea/ stocarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

4.

Distributia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

 

Tabelul nr. 2.2. - Tarife pentru licente

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,369

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată si dispecerizată

mii mc

0,1

3.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,309

4.

Distributia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,201

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii mc

0,128

 

TARIFELE

pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2.3

 

Nr. crt.

Tipul autorizatiei

Tariful (lei)

1.

PP (cf. art. 7*)

2.600

2.

EP (cf. art. 8*)

4.000

3.

PTC (cf. art. 9*)

2.600

4.

ETC (cf. art. 10*)

2.600

5.

PTR (cf. art. 11*)

2.600

6.

ETR (cf. art. 12*)

2.600

7.

PDS (cf. art. 13*)

2.100

8.

EDS (cf. art. 14*)

5.900

9.

PDI (cf. art. 15*)

1.080

10.

EDI (cf. art. 16*)

1.500

 

* Articole din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007, cu


 

TARIFELE

pentru acordarea de autorizatii instalatorilor care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si pentru obiective aferente transportului gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I T - 190 lei;

b) pentru autorizare gradul II T - 160 lei;

c) pentru autorizare gradul III T - 120 lei.

2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I D - 190 lei;

b) pentru autorizare gradul II DA - 160 lei;

c) pentru autorizare gradul II DB - 160 lei;

d) pentru autorizare gradul III D - 110 lei.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTRIBUTII BĂNESTI

percepute anual de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatori economici având activităti în sectorul energiei electrice

 

1. Titularii de licente acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăsurarea de activităti comerciale în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare plătesc anual Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contributia ce se percepe de la fiecare titular de licentă:

a) la valoarea de 0,06% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică, cu modificările ulterioare; sau

b) la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat conform celor specificate la lit. a) este inferior sau egal cu 1.700 lei.

2. Valoarea minimă a contributiei bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un titular de licentă este de 1.700 lei, în cazul în care acesta detine cel putin o licentă acordată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este valabilă pe toată durata anului 2009.

3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care este titular al unei unice licente acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei:

(i) dacă anul 2009 este anul de expirare a valabilitătii licentei, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licentei contributia, a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 si 2 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licentei în anul 2009, exprimată în zile calendaristice, si numărul de zile ale anului calendaristic (365);

(ii) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei nu percepe/nu facturează titularului respectiv contributia pentru anul 2009, în care expiră valabilitatea licentei, dacă în acest an licenta mai este valabilă cel mult 3 luni, iar titularul nu a desfăsurat în anul 2008 activitatea ce face obiectul licentei;

(iii) prevederile pct. (i) si (ii) sunt aplicabile în situatiile în care valabilitatea licentei expiră în anul 2009 si nu se solicită sau nu se aprobă modificarea licentei, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia.

4. Persoanele juridice din sectoarele învătământului public si sănătătii/asistentei sociale publice, care sunt finantate prin intermediul bugetului de stat, având calitatea de titulari ai licentelor pentru producerea de energie electrică, respectiv pentru producerea de energie termică în cogenerare sau pentru distributia energiei electrice, după caz, sunt scutite de plata contributiei bănesti percepute anual de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. Titularii de licente, cu exceptia celor mentionati la pct. 4, vor comunica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârsitul decadei a doua a lunii februarie 2009, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent.

Pentru titularii de licente care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul precizat, conform celor de mai sus, contributia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 3.

6. Pentru titularii de licente a căror contributie bănească are o valoare superioară nivelului de 1.700 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale. Achitarea primei rate trimestriale a contributiei bănesti facturate se face în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, iar termenul de achitare a fiecăreia dintre următoarele rate este sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

7. Durata de suspendare a unei licente, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contributiei percepute de la titularul licentei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

8. Regularizarea contributiei bănesti constă în facturarea diferentei dintre valoarea contributiei facturate initial, la începutul anului, si valoarea contributiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare. Regularizarea contributiei bănesti percepute pe anul 2009 se efectuează după depunerea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, de către titularii de licente, a Raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu metodologia prevăzută de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licente.

9. În cazul titularului care detine mai multe licente pentru activităti în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, dar în cursul anului de facturare a contributiei percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a sistat desfăsurarea uneia dintre activitătile reglementate prin licentă, aceasta fiind retrasă ca urmare a aplicării unei/unor prevederi legale, calculul de regularizare a contributiei bănesti percepute pentru acel an de la titularul respectiv se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri aferentă activitătii desfăsurate în anul precedent, pe baza licentei a cărei valabilitate a expirat, ca urmare a retragerii acesteia în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contributiei, în care licenta a fost valabilă, si numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contributiei bănesti, cifra de afaceri totală, ca bază de calcul aferentă anului precedent, se constituie din suma cifrelor de afaceri aferente tuturor activitătilor desfăsurate în anul precedent pe bază de licentă, una dintre aceste cifre de afaceri fiind aceea care a fost corectată potrivit celor specificate la lit. a);

c) regularizarea contributiei bănesti constă în facturarea diferentei dintre valoarea contributiei facturate initial, la începutul anului, si valoarea contributiei determinate pe baza cifrei de afaceri totale stabilite conform celor specificate la lit. b).

10. La regularizarea contributiilor bănesti, creantele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

11. Dacă în urma regularizării contributiilor bănesti rezultă sume pe care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licente care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au achitat contributia bănească aferentă anului în curs;

b) detin cel putin o licentă valabilă, atât în anul în curs, cât si în anul următor, atunci aceste sume se vor constitui ca avans pentru contributia bănească a respectivilor titulari de licente, aferentă anului următor.

12. La acordarea unei licente, solicitantul care nu este deja titular de altă licentă în sectorul energiei electrice achită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească în valoare de 0,06% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activitătilor ce fac obiectul licentei, în anul acordării acesteia.

13. Contributia bănească percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licentă nu poate fi mai mică de 1.700 lei, cu exceptia cazurilor specificate la pct. 4.

14. Persoanele juridice din sectoarele învătământului public si sănătătii/asistentei sociale publice, care sunt finantate prin intermediul bugetului de stat, sunt scutite de plata contributiei bănesti la acordarea unei licente pentru producerea de energie electrică, respectiv pentru producerea de energie electrică în cogenerare sau pentru distributia energiei electrice, după caz.

15. Persoanele fizice si juridice care nu detin licente sau autorizatii acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar care, potrivit legii, au obligatia să obtină de la aceasta decizii de aprobare a tarifelor, vor achita o contributie bănească de 1.700 lei, în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii respective.

16. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru autorizarea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung (potrivit art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004, achită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească determinată cu formula:

T = 3625 + 53 × P [lei],

în care P se exprimă în [MW] si reprezintă puterea instalată a capacitătii/capacitătilor energetice a cărei/căror productie de energie electrică/electrică si termică urmează a face obiectul contractării pentru care se solicită avizul [în cazul capacitătilor energetice de cogenerare, P reprezintă suma puterii electrice (Pe) si termice (Pt) instalate].

17. Pentru toate contributiile bănesti datorate de operatorii economici Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, după 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, se percepe, pentru fiecare zi de întârziere, o sumă egală cu nivelul majorării de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul contributiilor bănesti care se achită în rate trimestriale egale, această sumă se va percepe începând cu prima zi din a doua lună a trimestrului respectiv.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii  materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr 105.017 din 6 ianuarie 2009,

în temeiul art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă preturile de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2009.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preturilor de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund *

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment

Unitatea de măsură

Pretul de referintă (lei/m3)

1.

răsinoase

Busteni furnir tehnic

m3

235,89

2.

Busteni pentru cherestea

m3

180,39

3.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

96,61

4.

Lemn pentru mină

m3

112,16

5.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

101,30

6.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

121,51

7.

Lemn de foc

m3

49,83

8.

Cherestea

m3

430,37

9.

fag

Busteni furnir estetic

m3

414,69

10.

Busteni furnir tehnic

m3

253,70

11 .

Busteni pentru cherestea

m3

171,01

12.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

96,66

13.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

108,15

14.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

125,79

15.

Lemn de foc

m3

78,69

16.

Cherestea

m3

383,90

17.

stejar, gorun

Busteni furnir estetic

m3

1.393,50

18.

Busteni furnir tehnic

m3

416,96

19.

Busteni pentru cherestea

m3

421,26

20.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

106,96

21.

Lemn pentru mină

m3

93,49

22.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

122,50

23.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

168,50

24.

Lemn de foc

m3

74,11

25.

Cherestea

m3

661,33

26.

cer, gârnită

Busteni furnir estetic

m3

209,10

27.

Busteni furnir tehnic

m3

133,78

28.

Busteni pentru cherestea

m3

197,16

29.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

91,01

30.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

180,22

31.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

106,43

32.

Lemn de foc

m3

87,00

33.

salcâm

Busteni pentru cherestea

m3

222,78

34.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

115,00

35.

Lemn pentru mină

m3

124,61

36.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

135,97

37.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

156,30

38.

Lemn de foc

m3

80,38

39.

cires

Busteni furnir estetic

m3

1.789,08

40.

Busteni furnir tehnic

m3

1.012,30

41.

Busteni pentru cherestea

m3

610,95

42.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

110,00

43.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

92,02

44.

Lemn de foc

m3

67,67

45.

Cherestea

m3

550,67

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment

Unitatea de măsură

Pretul de referintă (lei/m3)

46.

paltin

Busteni furnir estetic

m3

1.309,89

47.

Busteni furnir tehnic

m3

267,04

48.

Busteni pentru cherestea

m3

215,29

49.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

89,87

50.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

131,06

51.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

97,90

52.

Lemn de foc

m3

64,22

53.

Cherestea

m3

334,95

54.

frasin

Bustean furnir estetic

m3

637,06

55.

Bustean furnir tehnic

m3

546,89

56.

Bustean pentru cherestea

m3

281,66

57.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

103,36

58.

Lemn de foc

m3

64,36

59.

Cherestea

m3

636,30

60.

tei

Bustean furnir estetic

m3

424,35

61.

Bustean furnir tehnic

m3

337,22

62.

Bustean pentru cherestea

m3

207,22

63.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

90,84

64.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

65,00

65.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

88,77

66.

Lemn de foc

m3

70,19

67.

Cherestea

m3

586,07

68.

plop

Bustean furnir tehnic

m3

140,24

69.

Bustean pentru cherestea

m3

104,55

70.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

68,31

71.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

105,08

72.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

73,65

73.

Lemn de foc

m3

60,75

74.

Cherestea

m3

317,81

75.

diverse tari**

Bustean pentru cherestea

m3

122,52

76.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

125,60

77.

Lemn pentru mină

m3

75,00

78.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

92,91

79.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

100,86

80.

Lemn de foc

m3

75,04

81.

Cherestea

m3

286,66

82.

diverse moi***

Bustean furnir estetic

m3

525,10

83.

Bustean pentru cherestea

m3

100,65

84.

Lemn rotund pentru celuloză

m3

42,88

85.

Lemn pentru PAL, PFL

m3

78,50

86.

Lemn de lucru pentru constructii

m3

79,12

87.

Lemn de foc

m3

67,31

88.

Cherestea

m3

346,39


* În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

** Sunt cuprinse toate speciile neevidentiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor si asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total si pe sortimente, prevăzută în anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

*** Sunt cuprinse toate speciile neevidentiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi, prevăzută în Lista speciilor si asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total si pe sortimente, prevăzută în anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 10 ani de la înfiintarea Uniunii Economice si Monetare Europene si lansarea monedei unice – euro

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 16 ianuarie 2009, o monedă din argint dedicată aniversării a 10 ani de la înfiintarea Uniunii Economice si Monetare Europene si lansarea monedei unice - euro.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

• valoare nominală: 10 lei;

• material: argint 999 ‰;

• greutate: 31,103 g;

• formă: rotundă;

• diametru: 37 mm;

• calitate: proof;

• margine: zimtată.

Aversul prezintă, pe o bandă mată, harta Uniunii Europene, pe care sunt evidentiate diferit statele membre ale zonei euro, stema României si inscriptia „ROMANIA”, în partea superioară, inscriptia circulară „UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA”; dedesubt, valoarea nominală a monedei - 10 LEI.

Reversul prezintă, pe o bandă mată, în conturul neregulat al unei monede antice, o alegorie a evolutiei comertului de la troc la euro, deasupra, inscriptia circulară „10 ANI - UEM”, iar dedesubt, anii 1999-2009.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 10 ani de la înfiintarea Uniunii Economice si Monetare Europene si lansarea monedei unice - euro au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 10 ani de la înfiintarea Uniunii Economice si Monetare Europene si lansarea monedei unice - euro se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2009.

Nr. 3.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 117 lit. c), în loc de: „c) între 3,5-4,50 - bine;”se va citi: „c) între 3,51-4,50 - bine;”.

 

La Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 625/2008 privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 8, în coloana „Perioada”, în loc de: „9-10 februarie 2009” se va citi: „9-11 februarie 2009”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 13, în loc de: „13. Buta Vasile, fiul lui Vasile (fiul lui Evghenii, născut la 20.02.1919 în localitatea Bisericani, raionul Glodeni) si Tatiana, născut la data de 9 iunie 1984 în localitatea Ciuciulea,....”se va citi: „13. Buta Vasile, fiul lui Vasile (fiul lui Evghenii, născut la 20.02.1919 în localitatea Bisericani, raionul Glodeni) si Tatiana, născut la data de 8 iunie 1984 în localitatea Ciuciulea, ...;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 48, în loc de: „...născut la data de 20 septembrie 1986 în localitatea Baraboi, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova...” se va citi: „...născut la data de 20 septembrie 1986 în localitatea Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova...”.

 

La Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.566/2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 29 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la articolul I punctul 3, subpunctul 8.7.15, în loc de: „8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 si 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N1, N2 si M3...”se va citi: „8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 si 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N1, N2 si M2...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.