MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 24/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 24             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 12 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.242/C/2008. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            3.483/144/2008. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

            1. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru aplicarea regimului de control, prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, unei operatiuni de export asistentă tehnică, care nu figurează pe listele cuprinzānd produsele si tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 3.242/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Adomaitis Angela, fiica lui Vasile si Marina (fiica lui Dimitriu Parascovia, născută īn anul 1921 īn localitatea Păulesti), născută la data de 16 mai 1976 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole nr. 27, ap. 18. (11.508/2003)

2. Andries Lilian, fiul lui Serafim si Iulia (născută la 3.06.1940 īn localitatea Drută, raionul Brătuseni), născut la data de 16 august 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ialoveni nr. 96, bl. B, ap. 12. (11.955/2003)

3. Anghel Simion, fiul lui Tudor si Vera (născută la 3.10.1938 īn localitatea Orhei), născut la data de 19 septembrie 1974 īn localitatea Peciste, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Suceava nr. 151, ap. 42. (4.506/2004) Copii minori: Anghel Ion, născut la data de 1.05.1997.

4. Balmus Ecaterina, fiica lui Nicolae si Maria (fiica lui Ciubuc Andrei, născut la 20.08.1937 īn satul Crăsnăseni), născută la data de 1 februarie 1988 īn satul Bogzesti, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Bogzesti, raionul Telenesti. (1.353/2008)

5. Boleac Alexandru, fiul lui Vasile (născut la 7.11.1938 īn localitatea Dumbrăvita) si Elena, născut la data de 24 ianuarie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliu actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 8, bl. 2, ap. 25. (2.236/2006)

6. Buliga Ana, fiica lui Cucuietu Ulian (născut la 27.06.1934 īn localitatea Păulesti) si Elena, născută la data de 13 februarie 1965 īn localitatea Păulesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Coca nr. 19, ap. 92. (8.036/2003)

7. Burduja Natalia, fiica lui Grigore si Liubovi (născută la 3.04.1939 īn localitatea Tīrsitei), născută la data de 30 iunie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 16, bl. 2, ap. 6. (10.595/2003)

8. Burea Maria, fiica lui Ciocan Stelian (născut la 21.04.1936 īn localitatea Cahul) si Ecaterina, născută la data de 4 octombrie 1958 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae Costin nr. 3, ap. 13. (5.404/2004)

9. Burea Nicoleta, fiica lui Nicolae si Maria (fiica lui Ciocan Stelian, născut la 21.04.1936 īn localitatea Cahul, si Ecaterina), născută la data de 26 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae Costin nr. 3, ap. 13. (5.405/2004)

10. Butucel Petru, fiul lui Hariton si Iulita (născută īn anul 1922 īn localitatea Miclesti), născut la data de 11 martie 1947 īn localitatea Miclesti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Miclesti, judetul Chisinău. (9.692/2003)


11. Calancea Maria, fiica lui Gordei Iachim si Pelaghea (născută la 22.02.1912 īn localitatea Cosăuti), născută la data de 2 martie 1954 īn localitatea Egoreni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Andrei Izbas nr. 6. (15.611/2003)

12. Cecan Constanta, fiica lui Vladimir si Virginia (fiica lui Vieru Clementie, născut la 7.08.1907 īn localitatea Chisinău, si Evghenia), născută la data de 23 iunie 1983 īn localitatea Calfa, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Armeană nr. 40. (15.643/2003) Copii minori: Cecan Bogdan, născut la data de 31.10.2006.

13. Cheradi Vitalie, fiul lui Stelian (fiul lui Gheorghe, născut la 10.02.1924 īn localitatea Vulcănesti) si Zinovia, născut la data de 30 noiembrie 1975 īn localitatea Brīnza, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (9.131/2003)

14. Chicu Daniela, fiica lui Jereghi Gheorghe si Emilia (fiica lui Sava Vladimir si Ioana, născută la 16.09.1920 īn localitatea Cojusna), născută la data de 1 ianuarie 1977 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Pavel Botu nr. 4, raionul Străseni. (10.475/2003) Copii minori: Chicu Laurentiu Augustin, născut la data de 28.06.2001, si Chicu Loredana Georgiana, născută la data de 7.05.2004.

15. Chistol Dorina, fiica lui Vasile (fiul lui Feodor si Maria, născută la 1.09.1929 īn localitatea Ocolina) si Elizaveta, născută la data de 10 februarie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 48. (14.428/2003)

16. Chistol Elizaveta, fiica lui Dobă Gavril si Elena (născută la 29.05.1924 īn localitatea Ungheni), născută la data de 5 octombrie 1948 īn localitatea Răzesi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 48. (14.426/2003)

17. Chistol Vasile, fiul lui Feodor si Maria (născută la 1.09.1929 īn localitatea Ocolina), născut la data de 22 aprilie 1949 īn localitatea Ocolina, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 48. (14.429/2003)

18. Chistol Vergilia, fiica lui Vasile (fiul lui Feodor si Maria, născută la 1.09.1929 īn localitatea Ocolina) si Elizaveta, născută la data de 31 martie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 48. (14.427/2003)

19. Cibotaru Adrian, fiul lui Eugeniu (fiul lui Mihail si Tamara, născută la 20.06.1936 īn localitatea Trifănesti) si Lilia, născut la data de 20 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 26, ap. 28. (4.832/2004)

20. Ciobanu Andrian, fiul lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 1.03.1920 īn localitatea Hlinaia) si Mariana, născut la data de 30 ianuarie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 19, bl. 1, ap. 152. (1.116/2004)

21. Ciobanu Elvira, fiica lui Parpalac Stefan si Raisa (născută la 27.04.1922 īn localitatea Hīncăuti), născută la data de 20 aprilie 1948 īn localitatea Hīncăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 19, bl. 1, ap. 152. (4.816/2004)

22. Ciobanu Mariana, fiica lui Alexandru (fiul lui Ilarion, născut la 3.08.1914 īn localitatea Edinet) si Maria, născută la data de 13 ianuarie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 227. (1.094/2004)

23. Ciobanu Nicolae, fiul lui Alexandru si Natalia (născută la 30.01.1925 īn localitatea Hlinaia), născut la data de 3 ianuarie 1947 īn localitatea Hlinaia, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 19, bl. 1, ap. 152. (4.815/2004)

24. Cozma Tatiana, fiica lui Cobīlas Mihail (născut la 6.11.1936 īn localitatea Soroca) si Ecaterina, născută la data de 2 ianuarie 1975 īn localitatea Solcani, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 25, ap. 102. (5.392/2004)

25. Dani Petru, fiul lui Vasile (fiul lui Petru si Xenia, născută la 12.12.1920 īn localitatea Popestii de Sus) si Ecaterina, născut la data de 18 martie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Socoleni nr. 15, ap. 10. (12.798/2003) Copii minori: Dani David, născut la data de 30.05.2007.

26. Dorogan Iurie, fiul lui Simion si Iulia (născută la 1.07.1921 īn localitatea Bădiceni), născut la data de 26 iunie 1961 īn localitatea Bădiceni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, bl. 2, ap. 29. (13.877/2003)

27. Enciu Tatiana, fiica lui Moroi Constantin si Valentina (fiica lui Aghenii Ion si Zinaida, născută la 28.10.1931 īn localitatea Cimislia), născută la data de 22 februarie 1976 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Florilor nr. 34. (9.168/2003) Copii minori: Enciu Alina, născută la data de 8.08.1995.

28. Ganea Ion, fiul lui Vladimir (fiul lui Nicolae si Ecaterina, născută īn anul 1911 īn localitatea Voloave) si Maria, născut la data de 17 august 1983 īn localitatea Obreja Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 7, cămin. (9.507/2003)

29. Gherasim Dinu, fiul lui Ion (fiul lui Feodor, născut īn anul 1920 īn localitatea Orhei) si Margareta, născut la data de 19 august 1975 īn localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 86, bl. 3, cămin. (2.757/2004). Copii minori: Gherasim Mihai, născut la data de 24.10.1997, si Gherasim Marius, născut la data de 12.01.2004.

30. Godea Fedora, fiica lui Iacob (născut la 18.05.1927 īn localitatea Ungheni) si Ana, născută la data de 22 iulie 1964 īn localitatea Mīnzătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 8, bl. 1, ap. 57. (4.839/2004)


31. Graur Vasile, fiul lui Petru (născut la 12.07.1930 īn localitatea Milestii Mici) s i Ecaterina, născut la data de 1 aprilie 1960 īn localitatea Miletii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 140, ap. 1. (11.051/2003)

32. Hadjiu Stefan, fiul lui Ion (născut la 17.01.1913 īn localitatea Vulcănesti) si Teodora, născut la data de 9 august 1946 īn localitatea Plavni, raionul Ismail, Odesa, Republica Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (10.200/2003)

33. Hadjiu Vera, fiica lui Hotnogu Alexandru (născut la 7.02.1905 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 21 martie 1952 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (10.202/2003)

34. Hīncu Vasile, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile si Maria, născută la 4.10.1925 īn localitatea Peresecina) si Elisaveta, născut la data de 27 octombrie 1974 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, Str. Tineretului nr. 28, judetul Orhei. (11.492/2003)

35. Hodinitu Ilie, fiul lui Petru (născut la 20.07.1935 īn localitatea Cahul) si Elena, născut la data de 6 noiembrie 1968 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (10.318/2003) Copii minori: Hodinitu Diana, născută la data de 27.02.1995, Hodinitu Veronica, născută la data de 15.03.2000, si Hodinitu Robert, născut la data de 3.02.2007.

36. Iordan Ludmila, fiica lui Ion (fiul lui Ilie, născut la 4.08.1931 īn localitatea Delacău) si Valentina, născută la data de 18 octombrie 1986 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Novaia nr. 1. (1.286 bis/2003)

37. Lascu Gheorghe, fiul lui Tudor (născut la 25.09.1938 īn localitatea Scorteni) si Larisa, născut la data de 21 iunie 1967 īn localitatea Scorteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scorteni, raionul Telenesti. (13.698/2003)

38. Lascu Ludmila, fiica lui Toma Ion (fiul lui Pavel, născut la 9.04.1911 īn localitatea Scorteni, si Feodora) si Irina, născută la data de 29 octombrie 1972 īn localitatea Scorteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scorteni, raionul Telenesti. (13.699/2003) Copii minori: Lascu Dumitru, născut la data de 4.03.1993, si Lascu Victor, născut la data de 13.09.1998.

39. Lenta Alexandru, fiul lui Alexandru (născut īn anul 1914 īn localitatea Soroca) si Elena, născut la data de 17 iunie 1961 īn localitatea Băxani, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 23, ap. 94. (5.194/2004)

40. Lenta Alexandru, fiul lui Alexandru (fiul lui Alexandru, născut īn anul 1914 īn localitatea Soroca) si Stela, născut la data de 6 august 1988 īn localitatea Băxani, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 23, ap. 94. (5.194/2004)

41. Leu Alina, fiica lui Gheorghe si Emilia (fiica lui Silistrari Tudor si Eulita, născută la 2.07.1932 īn localitatea Chi s inău), născută la data de 31 iulie 1987 īn localitatea Chiinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 11, ap. 40. (13.553/2003)

42. Leu Emilia, fiica lui Silistrari Tudor si Eulita (născută la 2.07.1932 īn localitatea Chisinău), născută la data de 21 martie 1961 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 11, ap. 40. (13.553/2003)

43. Lupoi Anatolie, fiul lui Andrei si Eugenia (fiica lui Florea Dum, născut la 10.04.1916 īn localitatea Vulcănesti, si Feodora), născut la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (5.899/2004)

44. Macari Maria, fiica lui Amarii Gheorghe (născut la 20.08.1934 īn localitatea Călărasi) si Ecaterina, născută la data de 20 septembrie 1961 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldolva, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldolva, localitatea Călărasi, str. T. Ciorbă nr. 21. (16.990/2003) Copii minori: Macari Gheorghe, născut la data de 2.05.1991.

45. Macari Mihail, fiul lui Dumitru si Maria (fiica lui Amarii Gheorghe, născut la 20.08.1934 īn localitatea Călărasi), născut la data de 21 noiembrie 1986 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldolva, localitatea Călărasi, str. T. Ciorbă nr. 21. (16.990/2003)

46. Magariu Nicolae, fiul lui Vladimir (fiul lui Timofei si Domnica, născută la 2.09.1915 īn localitatea Recea) si Olga, născut la data de 21 august 1981 īn localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tighina nr. 2, ap. 2. (13.916/2003)

 47. Mihaiesi Gheorghii, fiul lui Aurel (născut la 21.04.1933 īn localitatea Ostrita, raionul Herta, Cernăuti) si Elena, născut la data de 21 decembrie 1957 īn localitatea Ostrita, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ostrita, raionul Herta, Cernăuti. (4.531/2004)

48. Mihaiesi Maria, fiica lui Loic Constantin (născut la 20.12.1938 īn localitatea Ostrita, raionul Herta, Cernăuti) si Viorica, născută la data de 18 iulie 1962 īn localitatea Ostrita, raionul Herta, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ostrita, raionul Herta, Cernăuti. (4.532/2004)

49. Mihalas Victoria, fiica lui Railean Grigore (născut la 17.11.1938 īn localitatea Cucuruzeni) si Elena, născută la data de 31 iulie 1968 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 7, bl. 3, ap. 40. (14.892/2003)

50. Mīndrescu Rodica, fiica lui Andrei (născut la 6.06.1938 īn localitatea Chisinău) si Maria, născută la data de 16 decembrie 1984 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Mihai Eminescu nr. 114. (14.170/2003)

51. Muraru Gheorghe, fiul lui Filaret (născut la 29.03.1926 īn localitatea Tureatca, Cernăuti) s i Maria, născut la data de 28 martie 1953 īn localitatea Petraivca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. (13.032/2003)

52. Muraru Radu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Filaret, născut la 29.03.1926 īn localitatea Petrasivca, Cernăuti) si Elena, născut la data de 16 februarie 1980 īn localitatea Dănceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dănceni, str. Luceafărul nr. 14, raionul Ialoveni. (13.000/2003)


53. Muruziuc Veronica, fiica lui Victor (fiul lui Ilie, născut la 10.07.1921 īn localitatea Fălesti) si Natalia, născută la data de 16 octombrie 1981 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Sevcenco nr. 4, ap. 45. (5.831/2004)

54. Muset Tatiana, fiica lui Proca Gheorghe si Alexandra (născută la 14.09.1935 īn localitatea Floritoaia Nouă), născută la data de 29 decembrie 1969 īn localitatea Floritoaia Nouă, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. N. Iorga nr. 38. (6.356/2003)

55. Nazaru Vasile, fiul lui Andrei (născut la 13.05.1936 īn localitatea Negrea) si Elena, născut la data de 6 iulie 1967 īn localitatea Negrea, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negrea, raionul Hīncesti. (8.381/2003)

56. Nitelea Alexei, fiul lui Vitalie si Maria (fiica lui Diocher Dumitru, născut la 15.01.1907 īn localitatea Tighina, si Ulita), născut la data de 22 iunie 1981 īn localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Olănesti, str. Alexei Mateevici nr. 2, raionul Stefan-Vodă. (13.412/2003)

57. Odobescu Sergiu, fiul lui Pavel (născut la data de 28.06.1938 īn localitatea Soroca) si Olga, născut la data de 11 ianuarie 1961 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Latină nr. 21, bl. 2, ap. 27. (6.838/2003)

58. Osievschi Veaceslav, fiul lui Pavel si Eugenia (fiica lui Nicolae, născut īn anul 1927 īn localitatea Climăutii de Jos, si Natalia), născut la data de 17 ianuarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 156. (6.382/2003)

59. Paladi Grigore, fiul lui Nicolae si Raisa (fiica lui Loghin Alexandru si Elisaveta, născută la 29.12.1923 īn localitatea Hīrtopul Mare), născut la data de 28 decembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinilor nr. 56, ap. 32. (12.604/2003)

60. Panus Galina, fiica lui Gavril (născut la 18.05.1926 īn localitatea Străseni) si Maria, născută la data de 20 martie 1954 īn localitatea Străseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 34, ap. 50. (3.955/2004)

61. Panuta Constantin, fiul lui Tudor si Maria (fiica lui Mitrofan Nicolae, născut la 9.04.1921 īn localitatea Soroca, si Pelaghia), născut la data de 11 ianuarie 1983 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Peresecina, str. Eminescu, raionul Orhei. (4.492/2004)

62. Petrici Eleonora, fiica lui David si Aglaia (născută la 20.02.1929 īn localitatea Cotul Morii), născută la data de 10 martie 1963 īn localitatea Căteleni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 53/1, ap. 27. (13.014/2003)

63. Popescu Ion, fiul lui Vasile (născut la 4.03.1927 īn localitatea Sireti, raionul Străseni) si Ana, născut la data de 27 septembrie 1954 īn localitatea Sireti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. 31 August nr. 10. (2.814/2006)

64. Postolachi Zinaida, fiica lui Evsevii si Lidia (născută la 16.02.1928 īn localitatea Mărcăuţi), născută la data de 10 iunie 1959 īn localitatea Mărcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, str. Lermontov M. nr. 12, ap. 3, judetul Edinet. (10.173/2003)

65. Pricochi Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la 10.04.1938 īn localitatea Gleciul Vechi, judetul Bălti) si Tatiana, născut la data de 10 octombrie 1967 īn localitatea Grigoresti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 36. (6.264/2003)

66. Rată Ion, fiul lui Ion si Olimpiada (născută la 26.07.1931 īn localitatea Vīscăuti), născut la data de 29 iunie 1967 īn localitatea Vīscăuti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 16. (13.627/2003)

67. Rosca Constantin, fiul lui Grigore si Elena (născută la 30.05.1935 īn localitatea Străseni), născut la data de 21 septembrie 1959 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 207, bl. A, ap. 21. (14.291/2003)

68. Rosca Iulia, fiica lui Tudor si Efimia (născută la 4.06.1924 īn localitatea Gălesti), născută la data de 29 noiembrie 1961 īn localitatea Gălesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 207, ap. 21. (14.292/2003)

69. Rotari Denis, fiul lui Vladimir (fiul lui Petru si Agafia, născută la 9.12.1928 īn localitatea Sturzovca) si Maria, născut la data de 26 octombrie 1983 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 22, ap. 97. (13.325/2003)

70. Rotari Vladimir, fiul lui Petru si Agafia (născută la 8.12.1928 īn localitatea Sturzovca, raionul Glodeni), născut la data de 5 martie 1961 īn localitatea Corlăteni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 22. (11.075/2003)

71. Rusnac Iurie, fiul lui Vladimir (născut la 21.09.1933 īn localitatea Drepcăuti) si Valentina, născut la data de 31 martie 1962 īn localitatea Drepcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. P Halipa nr. 29. (6.357/2003) Copii minori: Rusnac Sergiu, născut la data de 30.06.1999.

72. Rusnac Svetlana, fiica lui Proca Gheorghe si Alexandra (născută la 14.09.1935 īn localitatea Floritoaia Nouă), născută la data de 20 ianuarie 1967 īn localitatea Floritoaia Nouă, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Alexandru cel Bun nr. 32, ap. 42. (6.355/2003)

73. Russu Vladimir, fiul lui Valeriu si Nina (fiica lui Saric Vladimir, născut la 12.08.1920 īn localitatea Coada Iazului, judetul Bălti), născut la data de 24 decembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 12, bl. 2, ap. 48. (3.798/2006)

74. Sadovoi Lilia, fiica lui Vladimir si Ana (fiica lui Florea Ion si Anastasia, născută la 16.12.1918 īn localitatea Chisinău), născută la data de 28 iunie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Durlesti, Str. Chimistilor nr. 11, ap. 55.(11.064/2003)


75. Sarev Mihai, fiul lui Tudor (născut la 7.02.1920 īn localitatea Anenii Noi) si Eudochia, născut la data de 18 septembrie 1960 īn localitatea Puhăceni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.007/2004) Copii minori: Sarev Dorin, născut la data de 17.01.1997, si Sarev Danu, născut la data de 10.10.1998.

76. Sarev Viorica, fiica lui Damensian Mihail (născut la 6.03.1940 īn localitatea Anenii Noi) si Ecaterina, născută la data de 14 martie 1972 īn localitatea Delacău, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.023/2004)

77. Siminovschi Ivan, fiul lui Mihail (născut la 5.03.1922 īn localitatea Taraclia) si Ana, născut la data de 3 septembrie 1948 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 17, ap. 43. (8.019/2003)

78. Sīrcu Mariana, fiica lui Victor si Tatiana (fiica lui Fratea Constantin, născut la 9.09.1927 īn localitatea Peresecina, si Olga), născută la data de 3 iulie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Ciorescu, str. Basistīi nr. 4. (791/2003)

79. Solcan Cristina, fiica lui Gheorghe si Vera (fiica lui Bucur Elena, născută la 15.10.1935 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei), născută la data de 11 august 1984 īn localitatea localitatea Copăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Copăceni, raionul Sīngerei. (2.421/2006)

80. Stacaliuc Veaceslav, fiul lui Anatolie si Galina (fiica lui Ciobanu Trofim si Matroana, născută la 26.03.1924 īn localitatea Orhei), născut la data de 15 octombrie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 16, ap. 65. (6.866/2003)

81. Starenco Andrei, fiul lui Leonid si Valentina (fiica lui Ciolacu Anton, născut īn anul 1907 īn localitatea Tighina si Nadejda), născut la data de 17 martie 1981 īn localitatea Talmaza, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. Miciurin nr. 74. (5.389/2004)

82. Taran Chira, fiica lui Turcan Iosif (născut la 15.02.1933 īn localitatea Căuseni) si Natalia, născută la data de 10 martie 1964 īn localitatea Tocuz, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Mitropolit Varlaam nr. 210. (4.012/2004)

83. Turcanu Dinu, fiul lui Petru (fiul lui Artemie, născut la 7.11.1922 īn localitatea Limbenii Noi, si Sofia) si Veronica, născut la data de 26 octombrie 1977 īn localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, judetul Bălti. (7.769/2003)

84. Ureche Sergiu, fiul lui Anatolie si Valentina (fiica lui Sīrghi Tudor, născut īn anul 1922 īn localitatea Tighina), născut la data 5 iulie 1989 īn localitatea Turcani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Constructorilor nr. 8, ap. 42. (6.054/2004)

85. Ureche Valentina, fiica lui Sīrghi Tudor (născut īn anul 1922 īn localitatea Tighina) si Maria, născută la data de 5 septembrie 1966 īn localitatea Talmaza, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Constructorilor nr. 8, ap. 42. (6.054/2004) Copii minori: Ureche Ion, născut la data de 8.02.1994.

86. Vīnagă Elena, fiica lui Burcă Iosif (fiul lui Alexei, născut la 11.03.1919 īn localitatea Lăpusna) si Ana, născută la data de 12 august 1977 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. Ion Creangă nr. 4. (13.252/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Bălan Dumitru, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 31 august 1993 īn localitatea Colincauti, raionul Hotin, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domciliul actual īn localitatea Colincauti, raionul Hotin, Cernăuti. (3.851/bis/2006)

2. Bătrīncea Ruslan, fiul lui Alexei (fiul lui Simion si Irina, născută la 28.04.1929 īn localitatea Puhăceni) si Lidia, născut la data de 6 ianuarie 1978 īn localitatea Puhăceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (13.104/2003)

3. Beico Maria, fiica lui Eugen si Maria ( fiica lui Stefan, născut īn anul 1917 īn localitatea Colincauti, raionul Hotin, Cernăuti), născută la data de 20 noiembrie 1984 īn localitatea Colincauti, raionul Hotin, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Colincauti, raionul Hotin, Cernăuti. (3.851/2006)

4. Bīrlădeanu Svetlana, fiica lui Petru si Margareta (fiica lui Ciobanu Valentina, născută la 1.01.1931 īn localitatea Sīngerei), născută la data de 29 decembrie 1980 īn localitatea Coscodeni, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Grătiesti, str. Bogdan P. Hasdeu nr. 38, judetul Chisinău. (815/2006)

5. Botnaru Ion, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la data de 2.01.1901 īn localitatea Chisinău) si Liuba, născut la data de 31 iulie 1966 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, Str. Biruintei nr. 43. (8.133/2003)

6. Cataraga Mariana, fiica lui Alexei (fiul lui Ion, născut la 4.05.1919 īn localitatea Seliste, si Olga) si Varvara, născută la data de 21 aprilie 1981 īn localitatea Seliste, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Chisinăului nr. 2, judetul Ungheni. (14.642/2003)

7. Cevdar Ana, fiica lui Iurie (fiul lui Vladimir si Elena, fiica lui Ceban Vasile si Parascovia, născută la 20.10.1910 īn localitatea Chisinău) si Lilia, născută la data de 22 iunie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 14, bl. 3, ap. 10. (13.162/2003)

8. Cevdar Iurie, fiul lui Vladimir si Elena (fiica lui Ceban Vasile si Parascovia, născută la 20.10.1910 īn localitatea Chisinău), născut la data de 30 aprilie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 14, bl. 3, ap. 10. (13.162/2003)


9. Cipileaga Tatiana, fiica lui Gheorghe si Natalia (fiica lui Toncu Feodor, născut la 15.07.1931 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 8 noiembrie 1985 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti. (1.885/2006)

10. Cozma Mariana, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 2.05.1924 īn localitatea Soldănesti) si Ludmila, născută la data de 10 decembrie 1983 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 24, ap. 3. (3.371/2004)

11. Dani Vasile, fiul lui Petru si Xenia (născută la 12.12.1920 īn localitatea Popestii de Sus), născut la data de 23 noiembrie 1952 īn localitatea Popestii Noi, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Socoleni nr. 15, ap. 10. (11.573/2003)

12. Dodul Roman, fiul lui Petru si Maria (fiica lui Polisciuc Pavel si Pelaghia, născută la 10.10.1933 īn localitatea Gandrabura, Odesa), născut la data de 20 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 34, ap. 163. (9.997/2003)

13. Frunze Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Petru si Tatiana, născută la 19.11.1919 īn localitatea Ialoveni) si Nina, născut la data de 1 iunie 1983 īn localitatea Ialoveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, Str. Viilor nr. 21. (6.855/2003)

14. Gaidamut Cristina, fiica lui Anatolie si Valentina (fiica lui Cerbusca Dumitru, născut la 1.11.1933 īn localitatea Cutuzov), născută la data de 11 octombrie 1982 īn localitatea Tipala, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, Str. 24 August 1999, raionul Căinari. (1.346/2006)

15. Gārbu Elena, fiica lui Ivan (fiul lui Constantin, născut la 21.03.1932 īn localitatea Coscodeni, raionul Sīngerei) si Nina, născută la data de 19 martie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Maresalului Malinovski nr. 12, ap. 20. (859/2006)

16. Godea Silvia, fiica lui Lazăr (fiul lui Gheorghe, născut la 6.04.1918 īn localitatea Ungheni) si Tatiana, născută la data de 12 iunie 1983 īn localitatea Bumbăta, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bumbăta, raionul Ungheni. (2.485/2005)

17. Kaya Mariana, fiica lui Vasile (fiul lui Vasile, născut la 18.08.1928 īn localitatea Cahul) si Valentina, născută la data de 3 mai 1981 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, str. Vasile Pocoi nr. 34, raionul Vulcănesti. (12.773/2003)

18. Lesetchii Iurie, fiul lui Serghei si Nadejda (fiica lui Madan Gheorghe, născut la 21.01.1921 īn localitatea Chisinău, si Maria), născut la data de 11 octombrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 20, bl. 1, ap. 43. (1.974/2004)

19. Lupei Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 14.05.1929 īn localitatea Nisporeni) si Zinaida, născut la data de 17 noiembrie 1983 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Gh. Cosbuc nr. 28. (2.486/2005)

20. Māinea Dumitru, fiul lui Vladimir si Tamara (fiica lui Lupu Vasile, născut īn anul 1911 īn localitatea Reni, Odesa), născut la data de 12 februarie 1984 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Orlovca, str. Ceapaev nr. 23, raionul Reni, Odesa. (1.250/2006)

21. Pascal Alexandru, fiul lui Petru si Tamara (fiica lui Donos Alexei si Nadejda, născută la 1.07.1917 īn localitatea Tīntăreni), născut la data de 23 ianuarie 1975 īn localitatea Cihoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Lomonosov nr. 49, bl. 2, ap. 52. (11.053/2003)

22. Rotari Vadim, fiul lui Alexei si Djemma (fiica lui Ciobanu Vasile, născut la 21.03.1935 īn localitatea Bulcoci, raionul Soroca), născut la data de 6 august 1984 īn localitatea Stīrcea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. Vasile Zgīrcea nr. 13, ap. 5. (103/2007)

23. Samson Ivan, fiul lui Vasile si Axenia (născută la 25.01.1932 īn localitatea Serpeni), născut la data de 16 februarie 1967 īn localitatea Serpeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 219. (13.635/2003)

24. Samson Liuba, fiica lui Lungu Gheorghe (născut la 19.04.1939 īn localitatea Mereni) si Alexandra, născută la data de 2 august 1969 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 219. (13.634/2003) Copii minori: Samson Maxim, născut la data de 2.06.1992, si Samson Valeria, născută la data de 16.06.2000.

25. Tănase Adriana, fiica lui Goropceanu Ilie si Emilia (fiica lui Gribincea Feodor, născut la 1.09.1927 īn localitatea Donduseni), născută la data de 4 decembrie 1982 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, Str. Trandafirilor nr. 3, ap. 52. (1.827/2006)

26. Televca Marcel, fiul lui Alexandru (născut la 14.07.1938 īn localitatea Edinet) si Elena, născut la data de 15 martie 1968 īn localitatea Cepeleuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cepeluti, raionul Ocnita. (12.827/2003).

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 144 din 17 decembrie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Instructiunea nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 80/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

NORME

privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Cadru de reglementare

 

            Prezentele norme stabilesc metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părtile sociale, obtinut de persoanele fizice, fiind adoptate īn conformitate cu prevederile art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Īn īntelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. valori mobiliare - instrumentele financiare definite īn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Legea nr. 297/2004;

2. instrumente financiare derivate - instrumentele financiare definite īn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004;

3. titluri de participare - instrumentele financiare definite īn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004;

4. intermediari - entitătile definite conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 (inclusiv intermediarii institutii de credit care prestează numai activităti de custodie), precum si plătitorii de venit atunci cānd este cazul;

5. stock option plan - un program initiat īn cadrul unei societăti comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată sau tranzactionate īn cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin care se acordă angajatilor acestei societăti comerciale dreptul de a achizitiona un număr determinat de actiuni emise de societatea respectivă la un pret preferential;

6. simbol - codul de identificare/ISIN alocat pentru fiecare instrument financiar tranzactionat pe o piată reglementată/ sistem alternativ de tranzactionare īn vederea identificării titlului de valoare;

7. costuri aferente - costurile tranzactiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de intermediari, precum si orice alte costuri ce pot fi dovedite prin documente justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidentierea pozitiei īn contul de investitii, transferul către depozitarul central etc. si care pot fi dovedite prin documente justificative;

8. portofoliu - suma pozitiilor evidentiate īntr-un cont de investitii sau īntr-un cont īn marjă pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce apartin unei persoane fizice, denumită si investitor, contribuabil sau client.

 

CAPITOLUL II

Determinarea pretului de cumpărare si calcularea cāstigului din transferul titlurilor de valoare

 

ARTICOLUL 3

Stabilirea pretului de cumpărare a valorilor mobiliare pentru determinarea venitului impozabil

 

(1) Pretul de cumpărare al unei valori mobiliare este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliară detinută de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile generate de operatiunea īn cauză, dacă acestea nu au fost incluse īn calculul pretului de cumpărare.

(2) Pretul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, care poate cuprinde si costurile aferente generate de operatiunea de cumpărare.

(3) Ordinea de vānzare a valorilor mobiliare, raportată la detinerile pe simbol, se īnregistrează cronologic, īn functie de data dobāndirii, de la cea mai veche detinere la cea mai nouă.

 

ARTICOLUL 4

Exceptii si situatii speciale privind modalitatea de stabilire a pretului de cumpărare pentru valorile mobiliare

 

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru actiunile dobāndite de către persoanele fizice īn cadrul programului stock option plan pretul de cumpărare va fi reprezentat de pre t ul preferential la care se adaugă costurile generate de operaiunea de cumpărare.

(2) Īn cazul operatiunilor speciale enumerate mai jos, pretul de achizitie necesar pentru calculul pretului de cumpărare prin metoda pretului mediu ponderat va fi cel īnscris īn documentele justificative corespunzătoare, astfel:

a) pentru actiunile dobāndite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit īn cadrul Programului de privatizare īn masă (PPM), inclusiv cele dobāndite ulterior īn urma unor operatiuni de divizare, fuziune, modificări ale valorii nominale etc. cu efect asupra numărului initial de actiuni distribuite īn cadrul PPM, pretul de cumpărare, la prima tranzactionare, reprezintă valoarea nominală a actiunilor de la data eliberării extrasului de cont;

b) pentru actiunile dobāndite ca urmare a distribuirii de actiuni cu titlu gratuit īn urma unor operatiuni de īncorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentānd profit net etc, pretul de achizitie al actiunilor este pretul de emisiune al acelor actiuni conform valorii prevăzute īn hotărārea adunării generale a actionarilor, hotărāre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele acţiuni;

c) pentru actiunile dobāndite ca urmare a majorării capitalului social prin aport īn numerar, precum si īn cazul majorării valorii nominale a actiunilor, pretul de achizitie va fi determinat cu luarea īn considerare a pretului evidentiat īn formularul de subscriere;

d) pentru actiunile dobāndite īn urma convertirii obligatiunilor, pretul de achizitie al actiunilor este pretul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevăzut īn prospectul de emisiune al obligatiunilor sau īn hotărārea adunării generale a actionarilor prin care s-a decis conversia, hotărāre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

e) pentru actiunile dobāndite īn urma unei divizări sau fuziuni, pretul de achizitie al actiunilor este pretul/valoarea rezultat/rezultată īn urma raportului de schimb. Pretul/valoarea este cel/cea publicat/publicată īn prospectul de fuziune sau īn hotărārea adunării generale a actionarilor care a decis divizarea, hotărāre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

f) pentru actiunile dobāndite īnainte de admiterea la tranzactionare a unei societăti comerciale, pretul de achizitie al acestora va fi dat de pretul de subscriere la care se adaugă si costurile aferente sau, īn cazul achizitionării lor prin cesiune de la un alt actionar, pretul evidentiat īn contractul de cesiune;

g) pentru valorile mobiliare dobāndite īn urma unei succesiuni, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este considerat zero, la care se adaugă cheltuielile aferente īntocmirii actelor, pe baza unor documente justificative;

h) pentru valorile mobiliare dobāndite īn urma īncheierii unor acte cu titlu oneros īntre rude sau afini pānă la gradul al patrulea inclusiv si cu īndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute īn reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este pretul īnscris īn actul translativ de proprietate;

i) pentru valorile mobiliare dobāndite īn urma īncheierii unor acte cu titlu gratuit īntre rude sau afini pānă la gradul al patrulea inclusiv, cu īndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute īn reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente īntocmirii actelor;

j) pentru actiunile dobāndite de către angajati ca urmare a răscumpărării acestora de pe piată de către societate, pretul de achizitie este cel īnscris īn formularul de subscriere;

k) pentru valorile mobiliare provenite īn urma dizolvării Programului actiunilor salariatilor (PAS), pretul de achizitie este pretul īnscris īn actul translativ de proprietate sau, īn lipsa acestuia, valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

l) pentru valorile mobiliare dobāndite ca urmare a unor hotărāri judecătoresti, definitive si irevocabile, pretul de achizitie este valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

m) pentru valorile mobiliare cumpărate de la stat prin contractele de privatizare, pretul de achizitie va fi cel plătit īn cadrul procesului de privatizare;

n) pentru valorile mobiliare dobāndite īn urma unor consolidări/splitări, pretul de achizitie se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;

o) pentru actiunile dobāndite īn cazul schimbului de actiuni, pretul de achizitie va fi reprezentat de pretul/valoarea rezultat/rezultată īn urma raportului de schimb, determinat īn conditiile pretului de piată.

(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enuntate, pretul de achizitie identificat conform alin. (2) va fi īnscris īn declaratia pe propria răspundere a persoanei fizice, avānd continutul prevăzut īn anexa nr. 1.

(4) Momentul dobāndirii actiunilor īn cazul situatiilor mentionate la alin. (2), cu exceptia lit. n), este considerat momentul operării la depozitarul central a modificării respective.

(5) Momentul dobāndirii actiunilor īn cazul situatiei mentionate la alin. (2) lit. n) este momentul initial al achizitionării, īnainte de procesul de splitare/consolidare.


 

ARTICOLUL 5

Situatia valorilor mobiliare aflate exclusiv īn conturile deschise la depozitarul central

 

(1) Provenienta, momentul dobāndirii, cantitatea si pretul de achizitie ale valorilor mobiliare evidentiate īn conturile aflate exclusiv la depozitarul central vor fi cele precizate īn declaratia pe propria răspundere a contribuabilului, avānd continutul prevăzut īn anexa nr. 1.

(2) Īn situatia consolidării registrelor, fără solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la depozitarul central īnapoi īn contul intermediarului se vor putea realiza de acesta fără a fi necesară eliberarea unor noi extrase de cont.

(3) Īn situatia īn care splitarea valorii nominale are ca efect cresterea numărului de actiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de splitare, fără a se modifica data detinerilor initiale.

(4) Īn situatia īn care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numărului de actiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de consolidare, fără a se modifica data detinerilor initiale.

 

ARTICOLUL 6

Determinarea cāstigului sau a pierderii generate de transferul valorilor mobiliare

 

(1) Determinarea cāstigului sau a pierderii din tranzac t iile cu valori mobiliare se efectuează la data īncheierii tranzaciei de vānzare si reprezintă diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de vānzare si pretul de cumpărare determinat conform art. 3 alin. (1) si (2) sau art. 4 alin. (1) si (2).

(2) Intermediarii vor evidentia cāstigul sau pierderea generat/ generată de tranzactia de vānzare prin diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de vānzare īnmultit cu numărul de valori mobiliare tranzactionate si pretul de cumpărare īnmultit cu acelasi număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vānzării, precum si cele aferente cumpărării si care nu au fost cuprinse īn determinarea pretului de cumpărare.

(3) Īn situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate īn conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, pretul de vānzare este pretul īnscris īn actul translativ de proprietate.

(4) Intermediarii vor evidentia separat, īn momentul īncheierii tranzactiei de vānzare, cāstigul sau pierderea, īn functie de perioada de detinere a valorilor mobiliare, pe baze diferentiate īn functie de cotele de impozitare aplicabile, precum si impozitul retinut de intermediari, atunci cānd este cazul.

(5) Intermediarii au obligatia mentionării caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executării ordinelor, eliberat clientilor, sau, după caz, pe un alt document īntocmit īn acest scop.

(6) Intermediarii au obligatia de a păstra pentru fiecare tranzac t ie de cumpărare următoarele date: momentul tranzaciei, numărul de valori mobiliare, pretul de cumpărare determinat după operatiunea de cumpărare, costurile aferente suportate de client, care nu au fost cuprinse īn pret.

(7) Pentru valorile mobiliare detinute de o persoană mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligatia evidentierii datei dobāndirii.

 

ARTICOLUL 7

Cumpărarea printr-un intermediar si vānzarea prin alt intermediar

 

(1) Intermediarul initial care a executat operatiunea de cumpărare are obligatia să elibereze clientului un extras de portofoliu cu ocazia operatiunilor de īnchidere a evidentei contului acestuia sau transferului partial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea continutul prevăzut īn anexa nr. 2.

Extrasul de portofoliu se va elibera īn mod obligatoriu si pe suport electronic standardizat, conform anexei nr. 2.

(2) Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu si īn situatiile īn care instructiunea de īnchidere a evidentei contului acestuia a fost dată si operată īnaintea intrării īn vigoare a prezentelor norme.

(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instructiunea clientului privind destinatia portofoliului, care va fi operată si certificată de către intermediar si transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, īn termen de 24 de ore.

(4) Īn situatia īn care sunt mai multi intermediari, intermediarul va elibera cāte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.

(5) Intermediarul/intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor īnregistra īn propria/propriile evidentă/evidente, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul initial, pretul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute peste 365 de zile si, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute cel mult 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operatiunilor de cumpărare.

(6) La momentul īnregistrării conform prevederilor alin. (5), se va tine cont pentru evidenta duratei detinerilor si de perioada scursă īntre data transferului si data efectivă a īnregistrării.

(7) Intermediarii la care se transferă portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nicio tranzactie cu valorile mobiliare transferate pānă īn momentul īn care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu īn original, document ce va fi arhivat la intermediar.

(8) Īn situatia īn care intermediarul initial care a efectuat operatiunea de cumpărare nu mai prestează activităti de servicii de investitii financiare ca urmare a retragerii de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a autorizatiei de functionare, datele cuprinse īn extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de către client prin declaratia pe propria răspundere, avānd continutul prevăzut īn anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 8

Determinarea cāstigului din transferul instrumentelor financiare derivate

 

            Determinarea cāstigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectuează la data scadentei instrumentului financiar derivat si reprezintă cāstigul obtinut de către persoana fizică beneficiară si evidentiat īn extrasul contului īn marjă emis de intermediar.

 

ARTICOLUL 9

Stabilirea pretului de cumpărare/subscriere/răscumpărare a titlurilor de participare pentru determinarea veniturilor impozabile

 

(1) Pretul de cumpărare/subscriere este pretul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii, plătit de investitor, si este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare a investitiilor si certificată de depozitar, valabilă pentru ziua īn care se efectuează cumpărarea, la care se adaugă comisionul de cumpărare (dacă este cazul).

(2) Pretul de răscumpărare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare si este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare a investitiilor si certificată de depozitar, valabilă pentru ziua īn care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este cazul).


 

ARTICOLUL 10

Determinarea cāstigului sau pierderii generate de transferul titlurilor de participare

 

(1) Determinarea cāstigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectuează la momentul depunerii cererii de răscumpărare a respectivelor titluri de participare si reprezintă diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de răscumpărare si pretul de emisiune, determinate conform prevederilor art. 9.

(2) Răscumpărarea titlurilor de participare detinute de un investitor la un fond deschis de investitii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul iesit).

(3) Pretul de cumpărare corespunzător titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii achizitionate īnainte de data de 31 decembrie 1999 se consideră egal cu ultima valoare raportată la data de 31 decembrie 1999.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii speciale privind titlurile de participare la fondurile īnchise de investitii

 

            (1) Prevederile prezentelor norme se aplică si răscumpărării titlurilor de participare la fondurile īnchise de investitii īnregistrate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

            (2) Īn cazul titlurilor de participare la fondurile īnchise de investitii mentionate la alin. (1), impozitul reprezentānd plata anticipată īn contul impozitului anual datorat se calculează, se retine si se virează de către societatea de administrare a investitiilor corespunzătoare fondului.

 

CAPITOLUL III

Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului

 

ARTICOLUL 12

Obligatiile intermediarilor si ale societătilor de administrare a investitiilor

 

(1) Intermediarii au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului aplicat asupra cāstigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decāt titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vānzare sau la scadentă, īn cazul instrumentelor financiare derivate, acest impozit reprezentānd o plată anticipată īn contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicată de către intermediari asupra cāstigului evidentiat la momentul vānzării este de 1%.

(2) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului apar t ine acelui intermediar care administrează si realizează activităi de custodie privind fondurile bănesti si titlurile de valoare, altele decāt titlurile de participare, apartinānd contribuabilului.

(3) Calcularea si evidentierea impozitului se realizează la data efectuării tranzactiei de vānzare sau la scadentă, īn cazul instrumentelor financiare derivate, iar retinerea impozitului se realizează īn momentul decontării tranzactiei de vānzare sau al decontării efectuate la scadentă, īn cazul instrumentelor financiare derivate, iar termenul de virare si declarare a impozitului este pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei īn care a fost retinut.

(4) Obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului reprezentānd plata anticipată īn contul impozitului anual datorat revine, īn cazul răscumpărării titlurilor de participare pentru fiecare tranzactie, societătilor de administrare a investitiilor. Pentru entitătile prevăzute la art. 120 din Legea nr. 297/2004, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului reprezentānd plata anticipată īn contul impozitului anual datorat revine, īn cazul răscumpărării titlurilor de participare pentru fiecare tranzactie, intermediarilor la care aceste entităti au cont deschis.

 

ARTICOLUL 13

Obligatiile contribuabilului

 

(1) Persoana fizică va avea obligatia ca, pe baza documentelor justificative emise de intermediar, să evidentieze īn declaratia privind venitul realizat următoarele:

a) cāstigul net anual/pierderea netă anuală obtinut/obtinută din transferul titlurilor de valoare detinute īn portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;

b) cāstigul net anual/pierderea netă anuală obtinut/obtinută din transferul titlurilor de valoare detinute īn portofoliu mai mult de 365 de zile.

(2) Persoanele fizice vor anexa la declaratia privind venitul realizat documentele justificative eliberate de către intermediari privind cāstigul/pierderea declarat/declarată si cuantumul impozitului virat īn cursul anului fiscal de către intermediar/societatea de administrare a investitiilor.

(3) Īn toate situatiile īn care un client a efectuat tranzactii cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societăti de administrare a investitiilor pe parcursul aceluiasi an fiscal, la depunerea declaratiei privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de către toti/toate intermediarii/societătile de administrare a investitiilor.

(4) Īn situatia īn care cāstigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate īn conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, persoana care realizează venitul impozabil are obligatia calculării si virării impozitului. Documentele justificative, precum si dovada virării impozitului se vor anexa la declaratia privind venitul realizat.

(5) Termenul pentru virarea impozitului reprezentānd plăti anticipate este cel prevăzut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferentelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevăzut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea cāstigului net anual si regularizarea impozitului

 

ARTICOLUL 14

Metoda de calcul al cāstigului net anual/pierderii rezultat/rezultate din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părtile sociale si valorile mobiliare, īn cazul societătilor īnchise

 

(1) Cāstigul net anual se determină la sfārsitul anului fiscal asupra īntregului portofoliu detinut de contribuabil īn anul respectiv si reprezintă diferenta pozitivă dintre cāstigurile si pierderile obtinute pe categorii de venituri impozabile, diferentiate īn functie de cotele de impozit, īnregistrate īn cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.

(2) Pierderile se vor compensa din cāstigurile obtinute pe categorii de venituri impozabile diferentiate īn functie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusă din categoria corespunzătoare.

(3) Pierderea sau cāstigul net anual se va determina distinct pe cele două categorii de titluri de valoare grupate după data detinerii, īn functie de cotele diferentiate de impozitare.

(4) Īn calculul cāstigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 1% se vor include toate cāstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare īnstrăinate după 1 ianuarie 2007, dacă au fost detinute īn portofoliu mai mult de 365 de zile.

(5) Īn calculul cāstigului net/pierderilor anuale generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 16% se vor include toate cāstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare īnstrăinate după 1 ianuarie 2007, dacă au fost detinute īn portofoliu mai putin de 365 de zile inclusiv.


(6) Intermediarul/societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a elibera contribuabilului sau reprezentantului fiscal al acestuia, pānă la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face calculul, o fisă de portofoliu cu titlu de document justificativ, avānd continutul cuprins īn anexa nr. 3, respectiv īn anexa nr. 4, care vor evidentia cāstigul anual/pierderea anuală realizat/realizată de client pentru partea de titluri de valoare/titluri de participare evidentiate īn contul acestuia, precum si cuantumul impozitului calculat si retinut īn cursul anului fiscal de către intermediar/societătile de administrare a investitiilor.

(7) Intermediarii au obligatia să depună o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pānă īn ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat.

(8) Īn situatia īn care cāstigul/pierderea anuală s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate īn conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaratia privind venitul realizat documentele justificative aferente.

(9) Determinarea cāstigului net/pierderii nu este influentată de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau cāstigul si nici de numărul de intermediari prin care contribuabilul a obtinut cāstiguri sau pierderi īn cursul anului fiscal.

 

ARTICOLUL 15

Dispozitii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare

 

(1) Pānă la data autorizării sistemelor alternative de tranzac t ionare, definitia stock option plan se aplică si īn cazul societă t ilor ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacionare pe o piată reglementată administrată de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucuresti - S.A., dar sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.

(2) Prevederile prezentelor norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice sunt aplicabile si īn cazul contractelor repo/reverse repo cu titluri de stat.

 

CAPITOLUL V

Evitarea dublei impuneri

 

ARTICOLUL 16

Impozitarea persoanei fizice nerezidente

 

(1) Dacă un contribuabil este rezident al unei tări cu care Romānia a īncheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, prevalează prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri.

(2) Persoana fizică nerezidentă beneficiară a cāstigului īn Romānia trebuie să justifice dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri īncheiate īntre Romānia si statul său de rezidentă, prin prezentarea certificatului de rezidentă fiscală sau a unui document prin care se atestă rezidenta fiscală.

(3) Obligatiile fiscale, declarative si de păstrare a certificatului de rezidentă fiscală al beneficiarului cāstigului revin, după caz, reprezentantului fiscal/īmputernicitului desemnat īn Romānia, conform legii, de către beneficiar.

(4) Īn cazul īn care tranzactia se efectuează prin intermediar, iar persoana fizică nerezidentă beneficiară a cāstigului din Romānia transmite un singur original al certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală unui singur intermediar sau plătitor de venituri rezident romān, primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală va transmite, la solicitarea celorlalti intermediari sau plătitori de venit care au relatii contractuale cu beneficiarul de cāstig, o copie tradusă si legalizată a certificatului de rezidentă fiscală a beneficiarului de cāstiguri din Romānia sau a documentului care atestă rezidenta fiscală. Costurile generate de operatiunea de legalizare si comunicare sunt īn sarcina persoanei fizice nerezidente sau a reprezentantului fiscal/īmputernicitului, desemnat potrivit legii. Pe copia legalizată primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală, īn original, va semna cu mentiunea că detine originalul acestuia.

(5) Īn cazul īn care persoana fizică nerezidentă beneficiară a cāstigului din Romānia nu prezintă certificatul de rezidentă fiscală sau documentul care atestă rezidenta fiscală, se vor aplica prevederile titlului III din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri certificatul de rezidentă fiscală poate fi prezentat īn termenul si īn conditiile stabilite īn Hotărārea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 17

 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ARTICOLUL 18

Prevederi referitoare la publicare

 

            Prezentele norme se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DECLARATIE

 

Subsemnata/Subsemnatul...................................................., posesoare/posesor a/al BI/CI seria.......număr......................., avānd CNP....................................................., declar pe propria răspundere că actiunile pe care le transfer īn contul intermediarului ....................................... īmi apartin si sunt libere de orice sarcină. Va rog să transferati din contul meu deschis la depozitarul central.........................................................īn contul meu deschis la............................................................următoarele actiuni:

 


Emitent

Simbol

Nr. de actiuni

Data dobāndirii1)

Modalitatea de achizitionare2)

Cost de achizitie3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Pentru titlurile de valoare detinute mai mult de 365 de zile se va preciza doar că perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile.

2) Vă rugăm să specificati: Prin PPM (Programul de privatizare īn masă), oferta publică primară IPO, majorare de capital social prin aport īn numerar conversie din obligatiuni, divizare, fuziune, distribuire actiuni cu titlu gratuit, succesiune, transfer direct, dizolvare a Programului actiunilor salariatilor (PAS), răscumpărare de către societate, hotărāre judecătorească, alte surse.

3) Informatiile din această coloană vor fi completate cu valoarea care rezultă din documentele justificative detinute de client sau identificate conform art. 4 din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008.

 

NOTĂ:

Aceste informatii sunt necesare īn scopul calculării impozitului pe cāstigul de capital obtinut de către investitorii persoane fizice romāne si străine, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărārii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

Īntocmită si semnată pe propria răspundere, la data de ......................, cunoscānd că declaratiile false sunt pedepsite potrivit legii.

 

Client,

.................................

Semnătura

........................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

SSIF/Institutie de credit..........................

Nr./Data..................................

 

EXTRAS DE PORTOFOLIU

Nume si prenume client:................................

C.I./B.I:..........................................................

C.N.P.............................................................

 

I. Cont de investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul titlului de valoare

Denumirea societătii emitente

Simbol/ Cod ISIN

Pret de cumpărare**)

 

Categoriile titlurilor de valoare

>365 zile*)

<365 zile

PPM

Cantitatea

Cantitatea

Data dobāndirii

Cantitatea

Valoarea nominală

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte titluri de valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            II. Cont īn marjă

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul titlului de valoare

Piată reglementată

Simbol/Cod ISIN

Cāstigul obtinut

Categoriile titlurilor de valoare

> 365 zile*)

< 365 zile

Instrumente financiare derivate

Piata reglementată 1

futures 1

 

 

 

futures n

 

 

 

optiuni 1

 

 

 

optiuni n

 

 

 

Piata reglementată n

futures 1

 

 

 

futures n

 

 

 

optiuni 1

 

 

 

optiuni n

 

 

 

 

Motiv transfer portofoliu - instructiune client:

a) transfer către un alt intermediar, respectiv către.........................................SSIF/institutie de credit/societate de custodie;

b) transfer către registru/depozitar central

Intermediar............................................................................

Reprezentant intermediar.......................................................

Semnătura si stampila intermediarului..................................

Am primit exemplarul original, astăzi.........../.............., si sunt de acord cu datele īnscrise īn prezentul extras de portofoliu.

 

Client,

..........................

(numele si prenumele)

Semnătura

.......................

 

NOTĂ:

*) Se vor include toate categoriile de titluri de valoare care sunt cuprinse īn categoria titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile conform art. 14 alin. (4) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice.

**) Se completează cu pretul mediu ponderat care poate include costurile aferente.

Se completează īn două exemplare originale, unul pentru intermediarul transmitător si unul pentru client; datele se vor īnregistra de către intermediarul care primeste portofoliul, cu luarea īn considerare si a perioadei scurse īntre data emiterii extrasului si data transferului efectiv al portofoliului.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

FISĂ DE PORTOFOLIU*)

PE ANUL FISCAL..........................

 

Intermediar emitent:................................................., cu sediul social īn....................................., īnregistrat la oficiul registrului comertului sub nr......................................, CUI......................................, nr. decizie autorizare CNVM........................, reprezentat prin dl/dna........................................, īn calitate de.................................................., īn conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, am emis prezenta „fisă de portofoliu” pentru:

 

Client

Numele si prenumele.........................................

Act identitate :C.I./B.I./pasaport:........................

 

C.N.P/N.I.F.........................................................

Domiciliul:...........................................................

 

Perioada prestării serviciului de la..................................pānă la....................................

 


 

Nr. crt.

Transferul valorilor mobiliare si al instrumentelor financiare

derivate detinute īn portofoliu

cel mult 365 de zile

Transferul valorilor mobiliare si al instrumentelor financiare

derivate detinute īn portofoliu mai mult

de 365 de zile

Impozit calculat si retinut

Cāstig

Pierdere

Cāstig net

Pierdere netă

Cāstig

Pierdere

Cāstig net

Pierdere netă

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant emitent: Client,

..................................

..................................

Semnătura si stampila emitentului:

.....................................................

Data:

 

Semnătura clientului:

................................................

Data:


*) Se completează īn 2 (două) exemplare, unul pentru client si unul pentru intermediar. Fisa de portofoliu completată se anexează, īn copie, la declaratia privind venitul realizat.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

FISĂ DE PORTOFOLI U*)

pe anul fiscal......

 

Societatea de administrare emitentă:............................................... ...., cu sediul social īn...................................., īnregistrată la oficiul registrului comertului sub nr..........................., CUI............................, nr. deciziei de autorizare C.N.V.M.........................., reprezentat prin dl/dna.............................................., īn calitate de...................................., īn conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cāstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoane fizice, am emis prezenta „fisă de portofoliu” pentru:

 

Client

Numele si prenumele.........................................

Act de identitate: C.I./B.I./pasaport:....................

 

C.N.P./N.I.F.......................................................

Domiciliul:...........................................................

 

Perioada prestării serviciului de la..................................pānă la....................................

 

 

 

Nr. crt.

Transferul titlurilor de participare

detinute īn portofoliu cel mult

365 de zile

Transferul titlurilor de participare

detinute īn portofoliu mai mult

de 365 de zile

Impozit calculat si retinut

Cāstig

Pierdere

Cāstig net

Pierdere netă

Cāstig

Pierdere

Cāstig net

Pierdere netă

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant emitent: Client,

..................................

..................................

Semnătura si stampila emitentului:

.....................................................

Data:

 

Semnătura clientului:

................................................

Data:


*) Se completează īn 2 (două) exemplare, unul pentru client si unul pentru intermediar. Fisa de portofoliu completată se anexează, īn copie, la declaratia privind venitul realizat.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aplicarea regimului de control, prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, unei operatiuni de export asistentă tehnică, care nu figurează pe listele cuprinzānd produsele si tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008

 

Īn baza art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007,

īn temeiul art.10 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control la export prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007, asistenta tehnică pentru instalarea unor echipamente de aviatie pe aeronave civile tip B 747, detinute de compania aeriană SAHA AIRLINES.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2009.

Nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.