MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 924/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 924         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Hotărârea nr. 39 din 14 decembrie 2009 privind cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul Social Democrat si Partidul Conservator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.606. - Hotărâre pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României

 

1.609. - Hotărâre privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă si pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999

 

316. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „WPD Development Ro” - S.R.L. pentru locatia din comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova

 

5.919. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.854/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare

 

5.920. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu

 

5.922. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Benita” din Bistrita


 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 39

din 14 decembrie 2009

privind cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul Social Democrat si Partidul Conservator

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

La data de 8 decembrie 2009, Partidul Social Democrat, prin secretar general, domnul Liviu Dragnea, si Partidul Conservator, prin presedinte, doamna Daniela Popa, au înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru functia de Presedinte al României.

Cererea a fost înregistrată cu nr. J 6.325 din 8 decembrie 2009 si formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.206 F/2009.

Cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. J 6.333 din 9 decembrie 2009 au fost depuse „probele în dovedirea cererii formulate [...] privind anularea turului al doilea al alegerilor pentru Presedintele României”, iar cu adresa înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. J 6.358 din 10 decembrie 2009 s-au transmis „note de explicitare a probatoriului administrat în vederea sustinerii contestatiei formulate de Partidul Social Democrat si Partidul Conservator”.

La data de 11 decembrie 2009 s-a înregistrat la Curtea Constitutională cererea formulată de domnul Mircea-Dan Geoană, candidat la alegerile prezidentiale din 6 decembrie 2009 si Presedinte al Partidului Social Democrat, prin care solicită formularea de către Curtea Constitutională a unor cereri către Autoritatea Electorală Permanentă si către Biroul Electoral Central, pentru a pune la dispozitia Curtii unele documente legate de desfăsurarea procesului electoral, precum si efectuarea unei expertize care să verifice votul dublu sau multiplu si orice alte nereguli efectuate de către o parte din votantii din sectiile speciale ori de către presedintii de sectii.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cererea de anulare a alegerilor se solutionează pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar, fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

În motivarea cererii formulate, se arată că „votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului de Presedinte al României”. Se sustine că au fost fraudate un număr total de 263.170 de voturi, prin următoarele acte si fapte:

1. Fraudarea prin anularea de buletine de vot valabile în raport cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 370/2004

În turul al doilea al alegerilor pentru Presedintele României s-a înregistrat un număr dublu de buletine de vot anulate, respectiv 138.476 voturi nule, fată de turul unu al alegerilor, în conditiile în care procedura a fost mult mai simplă; având în vedere că motivele de anulare a buletinelor de vot, reglementate de art. 20 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 sunt limitate la câteva situatii restrânse, situatia relevată „conduce la concluzia evidentă a săvârsirii, la nivelul sectiilor de vot, a numeroase fraude prin anularea unor buletine de vot valabile.”

2. Fraudarea prin vot nelegal, ce rezultă din numărul extrem de mare de voturi exprimate în sectiile de votare speciale si în sectiile de vot din străinătate, rezultând din practici de tipul: vot dublu, utilizare de date de identificare nereale sau utilizare de date de identificare ale unor persoane care nu au participat la vot

În cadrul sectiilor speciale de votare s-a înregistrat un număr de 600.000 de voturi (aproximativ 5% din numărul persoanelor care s-au prezentat la urne, „echivalent populatiei cu drept de vot a 20 de orase din România”), număr superior celui al alegătorilor care au votat pe liste speciale în orice alt proces electoral anterior. Se apreciază că la sectiile speciale „au fost exercitate un număr de voturi care depăseste mult posibilitătile fizice reale de exercitare a unui vot corect într-o perioadă normală de vot în cursul unei zile”, fiind prezentat un calcul care ia în considerare timpul apreciat de autorii cererii ca fiind necesar operatiunilor pe care le presupune exercitarea dreptului de vot de către fiecare persoană. Pe baza acestui calcul, se conchide că numărul de votanti, pe parcursul unei zile de vot, nu poate depăsi 1056 si, prin urmare, „orice vot peste numărul de 1056 face parte din categoria voturilor imposibil de exercitat, deci voturi fraudate”, rezultând un număr de 27.197 de voturi imposibil de exercitat, corespunzător unui număr de 72 de sectii speciale de votare.

În plus, la sectiile de votare din străinătate s-a înregistrat o disproportie evidentă între procentele obtinute de cei doi candidati, respectiv 21,14% pentru domnul Dan-Mircea Geoană si 78,86% pentru domnul Traian Băsescu, comparativ cu cele obtinute pe teritoriul national, unde domnul Dan-Mircea Geoană a câstigat scrutinul cu o diferentă de 24.000 de voturi, ceea ce determină a se discuta, „practic, de două Românii, una în tară, alta în diaspora”. Se arată că punctul de vedere al unui „recunoscut institut de sondaje”, consultat în acest scop, este acela că diferenta mentionată „nu este posibilă si că cei doi candidati ar fi trebuit să obtină aceleasi scoruri cu cele din interiorul tării.”

Imposibilitatea de supraveghere a procesului de vot la nivelul sectiilor de vot din străinătate, având în vedere faptul că autoritătile din tările respective nu au competentă în această privintă, a determinat desfăsurarea nestingherită a unor practici de tipul „turism electoral” si „mită electorală”, cu consecinta unei fraude masive, capabilă să modifice atribuirea mandatului de Presedinte al României, „fraudă legată atât de cazuri de vot dublu, cât si de utilizarea datelor de identificare ale unor persoane care nu s-au prezentat efectiv la vot sau chiar înscrierea unor date de identificare fictive în tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare din străinătate.” De exemplu, la Sectia nr. 229 din Spania s-a înregistrat un număr de 68 de CNP-uri inexistente, „fapt care atestă în mod evident că presupusii alegători din spatele acestor CNP-uri nu s-au prezentat, de fapt, la vot, fiind vorba de voturi inventate si băgate în urnă”, aceeasi situatie fiind constatată si la Sectiile nr. 83, 84, 99, 101, 109, 113, 114 si 131 din Italia, unde au fost identificate 93 de CNP-uri inexistente, precum si la Sectia nr. 175 din Republica Moldova, unde au fost identificate un număr de 17 CNP-uri inexistente.

Diversele asemenea situatii au fost sesizate organelor competente, existând un număr mare de plângeri, contestatii, „însă procesul de solutionare a acestora este de durată, depăsind termenul de validare a rezultatelor alegerilor.” Se face referire si la „autodenuntul Federatiei Asociatiilor Românilor din Italia” privind implicarea în fraudarea alegerilor, la declaratia unei persoane care sesizează că persoane aflate în Germania la data alegerilor au figurat ca votând în România, la circulara transmisă de Ministerul Afacerilor Externe prin care s-a solicitat „în mod ilegal, în data de 8 decembrie 2009, misiunilor si oficiilor consulare din străinătate să amâne pe termen nedeterminat transmiterea în tară” a documentelor referitoare la alegeri, precum si la o altă circulară a aceluiasi minister prin care „a dat posibilitatea să se voteze în sectiile din străinătate cu titluri de călătorie”, ceea ce a facilitat exercitarea votului multiplu.

În cadrul notelor de explicitare a probatoriului se detaliază sustinerea referitoare la fraudarea voturilor prin falsificarea codurilor numerice personale si prin votul multiplu. Astfel, pe baza constatărilor realizate la 31 de sectii de votare stabilite aleatoriu, după criterii sociologice, si a unui calcul matematic statistic, rezultă, potrivit sustinerilor contestatorilor, un număr de 91.864 de CNP-uri invalide. De asemenea, pe baza constatărilor Autoritătii Electorale Permanente cu privire la desfăsurarea alegerilor europarlamentare din 7 iunie 2009, referitoare la identificarea unor persoane care au votat multiplu, si a unor argumente „logice si tehnice neîndoielnice”, denunturi si autodenunturi, înregistrări audio si video, rezultă, în aceeasi opinie, un număr de 29.160 de voturi duble exercitate în sectiile speciale. Se oferă o serie de exemple în acest sens, cu precizarea că timpul nu a permis verificarea si identificarea tuturor CNP-urilor alegătorilor, respectiv a situatiilor de vot multiplu.

3. Fraudarea masivă a rezultatelor la nivelul sectiilor de vot, probată de numeroasele modificări scriptice, efectuate în absenta unor verificări reale, ale datelor înscrise în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare, ale sectiilor de votare din străinătate, ale sectiilor de votare speciale, de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate

Au fost înregistrate numeroase cazuri de modificare ulterioară a acestor procese-verbale de către presedintii sectiilor de votare, „în lipsa unor verificări reale, exclusiv în scopul creării unei concordante scriptice a datelor din acestea”, precum si cazuri în care, „fără o verificare efectivă, a fost modificat în mod ilegal numărul total al voturilor valabil exprimate pentru unul sau altul sau pentru ambii candidati”. Or, potrivit art. 6 alin. (6) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 86/D din 13 noiembrie 2009, este interzisă efectuarea de corecturi asupra rubricilor dedicate voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali altfel decât dacă aceste corecturi sunt rezultatul admiterii unor contestatii de către biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de către biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, după caz.

Modificarea ulterioară a proceselor-verbale „s-a datorat fraudelor electorale săvârsite la nivelul sectiilor de votare, o parte din voturile valide pentru unul dintre candidati fiind transformate în voturi nule, respectiv o parte din voturile neîntrebuintate si care ar fi trebuit anulate fiind transformate în voturi valide.” De asemenea, „într-un număr considerabil de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor votării există diferente notabile între datele înscrise în acestea la momentul întocmirii la nivelul sectiei de votare si datele înscrise în procesele-verbale depuse la birourile electorale judetene.”

4. Fraudarea rezultatelor la nivelul sectiilor de vot, prin determinarea semnării în alb a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea Presedintelui României

Aceasta reprezintă „o încălcare gravă a procedurii prevăzută de art. 20 din Legea nr. 370/2004, care a dat posibilitate presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare să completeze după bunul plac procesele-verbale privind consemnarea rezultatului alegerilor, situatie de natură să denatureze rezultatul alegerilor, respectiv atribuirea mandatului de Presedinte al României.”

Se concluzionează că situatiile prezentate, „raportate la diferenta minoră dintre cei doi candidati la functia de Presedinte al României, sunt de natură a modifica atribuirea mandatului de Presedinte al României”.

Probele depuse în sustinerea contestatiei compun 12 bibliorafturi, respectiv:

- 9 bibliorafturi cuprinzând copii ale unor procese-verbale întocmite la sectii de votare, numărul acestor procese-verbale, corespunzător fiecărui judet fiind, după cum urmează: Brăila (16), Botosani (16), Bistrita-Năsăud (33), Alba (7), Arad (12), Arges (41), Bihor (35), Brasov (17), Gorj (8), Galati (2), Dâmbovita (8), Călărasi (10), Caras-Severin (40), Sălaj (4), Neamt (23), Hunedoara (8), Mehedinti (22), Mures (29), Satu-Mare (16), Vaslui (24), Vâlcea (17), Vrancea (40), Teleorman (8), Tulcea (23), Dolj (1), Giurgiu (25), Harghita (10), Ialomita (24), Ilfov (6), municipiul Bucuresti, sectoarele 1-6 (129), Prahova (32), Sibiu (17), Suceava (3), Timis (20), Bacău (15), Covasna (7), lasi (57), Olt (39).

- biblioraftul nr. 10 - rapoarte juridice generale privind centralizarea principalelor nereguli/încălcări ale legii semnalate la nivelul birourilor electorale ale sectiilor de votare;

- biblioraftul nr. 11 - „declaratii primire mită electorală pentru exercitarea votului în favoarea lui Traian Băsescu, declaratii martori mită electorală, declaratie martor influentare vot în favoarea lui Traian Băsescu si turism electoral, declaratii tentativă de mită electorală în favoarea lui Traian Băsescu si împiedicarea exercitării dreptului la vot, imagini foto mită electorală si turism electoral, înregistrări video turism electoral”;

- biblioraftul nr. 12 - „sinteza rezultatului alegerilor turul II, 6 decembrie 2009, situatie vot multiplu la alegerile europarlamentare 7 iunie 2008, răspuns Companiei de Cercetare Sociologică si Branding nr. 216/SG/8.12.2009, tabele cu numărul de voturi potential frauduloase, declaratii martori, autodenuntul Federatiei Asociatiei Românilor din Italia, Infograma Ministerului Afacerilor Externe, Directia Generală Afaceri Consulare, nr. G5-1/27109/9.11.2009, tabel CNP-uri invalide în sectii speciale judetul Timis.”

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României ca neîntemeiată. Cât priveste prima dintre sustinerile autorilor cererii, se face referire la concluziile cuprinse în Procesul-verbal din 14 decembrie 2009 încheiat de Biroul Electoral Central, întocmit ca urmare a reexaminării buletinelor de vot nule de la al doilea tur de scrutin. Referitor la sustinerea privind fraudarea prin vot nelegal ce rezultă din numărul extrem de mare de voturi exprimate în sectiile de votare speciale si în cele din străinătate, se arată că „argumentele aduse [...] sunt total nefondate si ireale.” Faptul că unul dintre candidati a obtinut un procent mai mare în străinătate nu reprezintă un argument solid privind fraudarea alegerilor, ci tine mai mult de optiunea alegătorului, „optiune care nu poate să fie controlată în vreun fel, dar nici nu atrage nelegalitatea.” în plus, „în toate cazurile în care au fost semnalate ilegalităti au fost sesizate autoritătile publice în drept în vederea aplicării tratamentului stabilit de lege. Dar toate aceste indicii nu pot conduce în mod automat la fraudarea alegerilor de natură să modifice atribuirea mandatului de presedinte în lipsa unor dovezi concludente si pertinente.” Cât priveste modificările cuprinse în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, se arată că „toate aceste incidente sunt prevăzute de lege si au fost înlăturate în conformitate cu dispozitiile legale în materie, neconducând la existenta unei fraude de natură să modifice atribuirea mandatului de presedinte”. În sfârsit, sustinerea referitoare la fraudarea rezultatului la nivelul sectiilor de vot, prin determinarea semnării în alb a proceselor-verbale cu privire la consemnarea rezultatelor votării, „nu a fost dovedită prin niciun mijloc de probă, iar în situatia în care ar fi reală, organele statului de drept au la îndemână toate mijloacele necesare pentru combaterea elementelor infractionale si stabilirea ordinii de drept.”

Reprezentantul Ministerului Public depune concluzii scrise în sensul celor arătate, precum si un material întocmit de Ministerul Administratiei si Internelor privind incidentele electorale sesizate în procesul electoral pentru alegerea Presedintelui României si măsurile dispuse.

CURTEA,

analizând cererea în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 24 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României.

Curtea Constitutională retine că în cursul unei campanii electorale sunt posibile anumite neregularităti, dar valabilitatea alegerilor depinde de dimensiunile si de amploarea neregularitătilor constatate de autoritătile statului.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României:

„Art- 24. - (1) Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.”

Conform dispozitiilor art. 2 pct. 30 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, frauda electorală reprezintă „orice actiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor si încheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegătorilor si crearea de avantaje concretizate prin voturi si mandate în plus pentru un partid politic, o aliantă politică, o aliantă electorală sau un candidat independent”.

În temeiul prevederilor legale citate, Curtea retine că:

- anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă;

- nu orice fraudă din procesul electoral este echivalentă cu fraudarea alegerilor, ci numai frauda care este de natură să modifice atribuirea mandatului (sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin);

- cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

Examinând sustinerile autorilor cererii de anulare a alegerilor si probele pe care acestea se fundamentează, în raport cu dispozitiile legale mai sus mentionate, Curtea constată următoarele:

1. Prima dintre aceste sustineri, referitoare la fraudarea prin anularea de buletine de vot valabile, a fost infirmată de datele transmise de Biroul Electoral Central care, ca urmare a hotărârii din 11 decembrie 2009 a Plenului Curtii Constitutionale, a procedat la reexaminarea si renumărarea buletinelor de vot nule, pentru a se stabili dacă există diferente între datele consemnate în procesul-verbal si realitatea constatată.

Cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. J 6.502 din 14 decembrie 2009, Biroul Electoral Central a transmis procesul-verbal privind finalizarea reexaminării buletinelor de vot nule de la al doilea tur de scrutin pentru Presedintele României din 6 decembrie 2009 si a renumărării acestora, încheiat în data de 14 decembrie 2009. În urma operatiunii de reexaminare si renumărare a buletinelor de vot nule primite de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central a identificat un număr de 2.247 voturi valabil exprimate, repartizate după cum urmează:

- domnul Traian Băsescu -1.260 voturi valabil exprimate;

- domnul Mircea Geoană - 987 voturi valabil exprimate. Curtea retine că numărul voturilor valabil exprimate identificate nu este de natură, pe de o parte, să probeze existenta unei fraude, ci mai degrabă a unor erori umane inerente unui proces de o astfel de amploare si complexitate, iar, pe de altă parte, nu este de natură să afecteze în vreun fel atribuirea mandatului.

2. O altă sustinere vizează fraudarea alegerilor prin vot nelegal, ce rezultă din numărul extrem de mare de voturi exprimate în sectiile de votare speciale si în sectiile de vot din străinătate, rezultând din practici de tipul: vot dublu, utilizare de date de identificare nereale sau utilizare de date de identificare ale unor persoane care nu au participat la vot, votarea pe baza titlurilor de călătorie, în corelatie cu practici de tipul „mită electorală” si „turism electoral”.

Analizând argumentele prezentate, Curtea constată că niciunul dintre acestea nu este de natură să conducă la concluzia fraudării alegerilor.

Astfel, existenta unui număr mare de alegători care s-au prezentat la vot în străinătate sau care au votat la sectiile speciale, precum si disproportia între procentele obtinute de cei doi candidati în străinătate, comparativ cu cele obtinute pe teritoriul national, nu sunt de natură să determine, în sine, o astfel de concluzie. De altfel, chiar în punctul de vedere invocat de autori, institutul de sondaje consultat în acest scop nu se exprimă în sensul că diferentele constatate nu ar fi posibile, ci că „sunt putin probabile si dificil de explicat.” în esentă, aceste diferente pun în discutie optiunea politică a alegătorilor, iar nu nelegalitatea votului exprimat de acestia.

În ceea ce priveste premisa de la care se porneste în demonstrarea afirmatiei potrivit căreia la sectiile speciale „au fost exercitate un număr de voturi care depăseste mult posibilitătile fizice reale de exercitare a unui vot corect într-o perioadă normală de vot în cursul unei zile”, si anume aceea că numărul de votanti, pe parcursul unei zile de vot, nu poate depăsi 1056 într-o sectie de votare, se constată că este lipsită de fundamentare. Astfel, nu se precizează conditiile concrete de exercitare a dreptului de vot în sectiile de votare respective (câte cabine, câte stampile, câti operatori ai procesului de votare) si nu există dovezi privind timpul real de exprimare a votului la fiecare sectie. În plus, chiar reglementarea organizării sectiilor de votare, prin dispozitiile Legii nr. 370/2004, ia în calcul un număr mai mare de posibili alegători decât cel stabilit în mod arbitrar de autorii cererii de anulare a alegerilor, dispozitiile art. 71 lit. a) din actul normativ mentionat reglementând că sectiile de votare se organizează după cum urmează: „în localitătile cu o populatie de peste 1.000 de locuitori, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de alegători”.

Se mai sustine că au existat practici de tipul „turism electoral” si „mită electorală”, cu consecinta unei fraude masive, capabilă să modifice atribuirea mandatului de Presedinte al României, „fraudă legată atât de cazuri de vot dublu, cât si de utilizarea datelor de identificare ale unor persoane care nu s-au prezentat efectiv la vot sau chiar înscrierea unor date de identificare fictive în tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare din străinătate.”

Examinând probele prezentate în acest sens, Curtea constată că acestea privesc: declaratii olografe ale unor persoane care sustin că au fost înregistrate la vot desi nu s-au prezentat, au primit mită pentru a vota cu un anumit candidat, au fost martori la influentarea altor persoane de către reprezentanti ai unui partid sau au fost martori la practici de tipul „turism electoral”, autodenuntul Federatiei Asociatiilor Române din Italia cu privire la influentarea votului, CD-uri si fotografii cu privire la care se sustine că prezintă diferite fapte ce au influentat votul. Din înscrisurile depuse nu rezultă autoritatea în fata căreia au fost făcute aceste declaratii sau dacă au fost înregistrate la vreo autoritate.

Curtea nu îsi poate fundamenta însă concluziile pe astfel de documente sau probe video, în absenta unor procese-verbale de constatare a contraventiilor, întocmite în temeiul Legii nr. 370/2004, respectiv a unor hotărâri de condamnare pentru săvârsirea de infractiuni prevăzute de acelasi act normativ. A decide altfel ar însemna substituirea de către Curtea Constitutională a autoritătilor statului, a căror competentă este stabilită prin lege. În acest sens, Capitolul III1 din Legea nr. 370/2004 reglementează faptele care constituie contraventii si infractiuni, procedura constatării contraventiilor si aplicării sanctiunilor, inclusiv în ceea ce priveste autoritătile competente. De altfel, în multe cazuri în care s-au semnalat ilegalităti au fost sesizate autoritătile publice în vederea aplicării sanctiunilor prevăzute de lege.

Tot astfel, Curtea nu poate proceda la examinarea datelor de identificare a persoanelor înscrise în copiile de pe listele electorale permanente, respectiv a codurilor numerice personale ale alegătorilor, aceste operatiuni fiind de competenta Ministerului Administratiei si Internelor, prin structurile sale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 370/2004 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005. Nu a fost prezentat niciun document emis de structurile competente din cadrul acestui minister din care să rezulte că au fost solicitate si efectuate verificări în bazele de date aflate în administrarea sa, cu privire la coduri numerice personale sau alte date de identificare ale persoanelor înscrise în listele electorale permanente, listele suplimentare sau tabelele electorale de la nivelul sectiilor de votare speciale. Nu se precizează motivul pentru care s-a apreciat că CNP-urile în discutie sunt „false” sau „inexistente”, făcându-se trimitere la „programe informatice care validează sau, dimpotrivă, invalidează CNP-ul” disponibile si pe internet. O asemenea verificare, care nu se fundamentează pe concluziile unei autorităti publice având competente stabilite de lege în administrarea si verificarea datelor în cauză, nu poate fi luată însă în considerare.

În ceea ce priveste suspiciunea referitoare la existenta unor cazuri de vot multiplu, Curtea retine că probatoriul depus nu relevă un număr semnificativ de asemenea situatii, de natură să determine o modificare a atribuirii mandatului. Solutia legislativă pentru identificarea si sanctionarea acestor fapte este consacrată de dispozitiile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora „Biroul Electoral Central predă Autoritătii Electorale Permanente dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare la ambele tururi de scrutin, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4). La sesizarea partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur de scrutin si însotită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelasi tur de scrutin. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. În situatia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârsirea infractiunilor prevăzute de art. 265 alin. (1) Ut. a) si b), sesizează organele de urmărire penală competente.”

De altfel, concluzia referitoare la fraudarea voturilor prin falsificarea codurilor numerice personale si prin votul multiplu se fundamentează, în mare măsură, pe un calcul matematic statistic, pornind de la constatările realizate de autorii cererii la 31 de sectii de votare din judetul Timis, precum si pe aplicare, prin analogie, a constatărilor Autoritătii Electorale Permanente cu privire la desfăsurarea alegerilor europarlamentare din 7 iunie 2009, când au fost identificate cazuri de persoane care au votat multiplu. Frauda nu poate fi stabilită însă prin analogie, iar diversele deductii, calcule statistice si probabilistice bazate pe simplele aprecieri ale autorilor cererii nu constituie dovezi în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004.

Se mai face referire la o circulară a Ministerului Afacerilor Externe, cu privire la care se arată că „a dat posibilitatea să se voteze în sectiile din străinătate cu titluri de călătorie”, ceea ce a facilitat exercitarea votului multiplu. Posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea dreptului de vot este prevăzută însă chiar de dispozitiile Legii nr. 370/2004 care, în art. 11 alin. (2) prevede că „Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar si titlul de călătorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetătenii români care votează în străinătate sau de cetătenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România”.

În concluzie, împrejurările semnalate nu sunt de natură să ducă la anularea alegerilor, întrucât nu demonstrează o fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului.

3. Sustinerea referitoare la fraudarea rezultatelor la nivelul sectiilor de vot, prin modificarea datelor înscrise în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare este nefondată.

Ca urmare a examinării tuturor probelor depuse în fundamentarea acestei sustineri (alcătuind cele 9 bibliorafturi anterior mentionate), inclusiv prin compararea copiilor prezentate de autorii cererii de anulare a alegerilor cu exemplarele originale transmise de Biroul Electoral Central, s-a constatat că există corecturi operate în interiorul rubricilor proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare. Aceste corecturi vizează fie simpla îndreptare a unor erori materiale, fie sunt determinate de refacerea calculelor ca urmare a constatării valabilitătii unor voturi declarate initial nule, si a atribuirii acestora, în mod corespunzător, unuia sau altuia dintre candidati.

Toate modificările sunt atestate prin semnătură si aplicarea stampilei sectiei de votare, în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora „în cazul în care constată neconcordante între datele continute de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei sectii de votare, biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti trebuie să solicite presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare”, iar în majoritatea cazurilor, nu au fost formulate obiectiuni cu privire la continutul proceselor-verbale, acestea fiind semnate de toti membrii biroului electoral al sectiei de votare.

În unele situatii, modificarea rubricilor dedicate voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali nu este justificată de existenta unor contestatii solutionate de Biroul Electoral Judetean; există doar mentiunea că, la renumărarea voturilor, s-a constatat că unele buletine de vot declarate nule erau, de fapt, valabile, sau modificările sunt operate fără vreo mentiune, ceea ce a determinat invocarea, în sustinerea cererii de anulare a alegerilor, a încălcării art. 6 alin. (6) din Decizia nr. 86/2009 a Biroului Electoral Central, al cărui continut a fost redat anterior. Curtea constată însă că acest fapt nu este de natură să conducă la concluzia fraudării alegerilor, întrucât toate procesele-verbale cuprind corecturi certificate prin semnătură si aplicarea stampilei biroului sectiei de votare, iar modificarea numărului voturilor valabil exprimate a fost operată fie în favoarea unuia dintre candidati, fie în favoarea celuilalt, neexistând indicii în sensul favorizării vreunuia dintre acestia. În plus, modificarea minoră a numărului voturilor valabil exprimate cu privire la unul sau altul dintre candidati nu este de natură să afecteze atribuirea mandatului.

În ceea ce priveste procesele-verbale cu privire la care se sustine că ar avea un alt continut decât cele transmise birourilor electorale judetene, se constată că acestea sunt prezentate în copie, de cele mai multe ori fără a avea atasată fila care cuprinde semnăturile membrilor biroului electoral al sectiei de votare. Fată de dispozitiile Legii nr. 370/2004, Curtea retine că produc efecte juridice doar procesele-verbale întocmite de biroul electoral al sectiei de votare, semnate de membrii acestui birou, în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (2) din actul normativ mentionat, si transmise biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau, după caz, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate. Or, aceste procese-verbale, pe care Biroul Electoral Central Ie-a transmis Curtii Constitutionale, în original, sunt semnate de membrii biroului sectiei de votare.

În concluzie, examinarea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare nu a relevat existenta unei fraude în sensul textelor de lege anterior citate, ci a unor erori materiale, respectiv, în unele cazuri, a unor erori aritmetice, care au fost corectate si atestate potrivit legii. De altfel, chiar Decizia nr. 86/2009 a Biroului Electoral Central impune efectuarea de verificări în acest sens, asadar implicit si a efectuării de corecturi, stabilind în art. 3 lit. b) că, după completarea procesului-verbal, presedintele biroului electoral al sectiei de votare verifică „dacă sunt respectate conditiile de control aritmetice si logice”.

4. În ceea ce priveste sustinerea referitoare la fraudarea rezultatelor la nivelul sectiilor de vot, prin determinarea semnării în alb a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea Presedintelui României, aceasta nu a fost probată.

Cu privire la cererea formulată de domnul Mircea-Dan Geoană, în calitate de candidat la alegerile prezidentiale desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, Curtea constată că aspectele semnalate au fost examinate în cuprinsul hotărârii, în strânsă legătură cu probele depuse la dosar. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cererea de anulare a alegerilor trebuie însotită de dovezile pe care se întemeiază.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor se mai arată si faptul că „institutia contestării unui scrutin national, pe lângă probele concrete indubitabile care trebuie puse la dispozitia magistratilor pentru a forma convingerea instantei în legătură cu existenta reală a unei fraude, presupune din partea judecătorilor constitutionali si o apreciere generală a conditiilor concrete de desfăsurare a procesului alegerilor, o observatie nu doar în temeiul probelor administrate, ci si ex propriis sensibus al situatiei de ansamblu, al stării de spirit a populatiei, al impresiei generale a corpului electoral în legătură cu rezultatul alegerilor.”

Curtea constată că cele două tururi de scrutin pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009 s-au organizat si s-au desfăsurat pe fondul unei crize politice, economice si sociale, agravată de instabilitatea guvernamentală a tării.

De asemenea, Curtea constată că la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, atât în turul întâi, cât si în turul al doilea de scrutin, au fost semnalate un număr mai mare de incidente, precum si o exprimare mai accentuată decât cu alte prilejuri, a unei lipse de încredere a cetătenilor în corectitudinea procesului electoral.

Acest fapt nu poate fi ignorat, fenomenele arătate fiind generate, în principal, de deficientele legislatiei electorale, de natură să genereze insecuritate juridică. Curtea observă în acest sens că Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României a fost modificată si completată în mod substantial cu câteva luni înainte de data organizării alegerilor, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009. Această modificare ridică o serie de probleme, dintre care cea mai evidentă vizează respectarea bunelor practici în materie electorală. Potrivit Codului bunelor practici în materie electorală - Linii directoare si raport explicativ, adoptat de Comisia Europeană pentru Democratie prin Drept - Comisia de la Venetia, în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Venetia, 18- 19 octombrie 2002) „stabilitatea dreptului este un element important al credibilitătii procesului electoral si este esentială pentru consolidarea democratiei. Prin urmare, modificarea frecventă a normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul. Alegătorul poate conchide, în mod corect sau incorect, că dreptul electoral este doar un instrument cu care operează cei care sunt la putere si că votul alegătorului nu mai este un element esential care decide rezultatul scrutinului.[...] Ar fi necesar a se evita, nu atât modificarea sistemelor de scrutin - ele pot fi întotdeauna îmbunătătite -, ci modificarea lor frecventă sau cu putin timp (cel putin un an) înainte de alegeri. Chiar în absenta unei intentii de manipulare, modificările vor fi dictate de interesele iminente ale partidului politic.”

Se constată, de asemenea, o serie de imperfectiuni ale legii astfel cum a fost modificată, de exemplu în ceea ce priveste organizarea votării în sectiile speciale (care a generat suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici de tipul „turism electoral”) sau în ceea ce priveste modul de reglementare a intervalului orar în care are loc votarea, fără a se distinge cu privire la străinătate, ceea ce a permis votarea în afara granitelor tării după ce, în tară, acest proces se încheiase si fuseseră anuntate primele rezultate.

În acest context, Curtea Constitutională subliniază necesitatea ca întreaga legislatie electorală referitoare la alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile pentru Parlamentul European, precum si la alegerea autoritătilor administratiei publice locale să fie reexaminată, urmând a fi concentrată într-un Cod electoral ale cărui dispozitii comune si speciale să asigure, în concordantă cu principiile constitutionale, organizarea unui scrutin democratic, corect si transparent.

Observatiile expuse nu sunt însă de natură să determine o altă concluzie decât aceea la care a condus examinarea sustinerilor formulate si a probelor prezentate de autorii cererii pentru anularea alegerilor. Frauda invocată constituie, în realitate, asa cum rezultă din aceste probe, o serie de elemente secventiale care nu au format un fenomen cu vocatia de a schimba vointa alegătorilor, în sensul unei modificări a atribuirii mandatului. Cu privire la aceste eventuale încălcări ale legii, rămâne în sarcina autoritătilor competente cercetarea faptelor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege.

Fată de cele arătate, nefiind întrunite conditiile dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru functia de Presedinte al României, urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 37 si art. 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 24 si art. 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor desfăsurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul Social Democrat si Partidul Conservator.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Actualizarea listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în Uniunea Europeană se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului, pe măsura evaluării si autorizării de noi substante active de către Comisia Europeană.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.606.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează camerele agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti, care se desfiintează.

(2) Camerele agricole judetene înfiintate potrivit dispozitiilor alin. (1) sunt institutii publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judetene si în coordonarea tehnico-metodologică a Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

(3) Subventiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, repartizate pe judete.

Art. 2. - (1) Personalul camerelor agricole judetene se constituie din personalul existent la oficiile/centrele de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti, care se consideră transferat în interesul serviciului sau, după caz, preluat.

(2) Personalul preluat/transferat va fi încadrat la camerele agricole judetene în termen de maximum 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3)-(6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

Art. 3. - (1) Patrimoniul oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti, cu exceptia terenurilor agricole aflate în administrare, se preia de către camerele agricole judetene, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform ultimului bilant contabil, cu obligativitatea păstrării destinatiei si functionalitătii.

(2) Terenurile agricole aflate în administrarea oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti trec în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În termen de 30 de zile de la încheierea protocoalelor de predare-preluare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Numărul de posturi, precum si toate drepturile si obligatiile se stabilesc prin protocol de predare-preluare încheiat între oficiile/centrele de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti si consiliile judetene, în subordinea cărora se înfiintează camerele agricole judetene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea camerelor agricole judetene

 

Art. 5. - Camerele agricole judetene au următoarele atributii principale:

a) elaborează planul judetean de servicii de consultantă agricolă, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, si asigură aplicarea acestuia;

b) întocmesc planul judetean de formare profesională, pe baza solicitărilor si a prognozelor, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă;

c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu institutiile specializate, publice sau private;

d) asigură informare si consultantă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii si conexe;

e) sprijină organizarea si consolidarea formelor asociative si a filierelor pe produs;

f) asigură asistentă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăsoară activităti în domeniile agricole si conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor;

g) sustin si asigură activitatea de inovare în domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifică noi surse de finantare;

h) asigură asistentă tehnică la întocmirea documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri nationale sau europene;

i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expozitii si manifestări stiintifice de profil;

j) se implică în promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii si conexe, inclusiv a produselor locale si a celor ecologice;

k) colaborează cu institutiile din domeniul cercetării agricole în scopul cresterii competitivitătii agriculturii si cercetării aplicative;

l) implementează standardele minime de calitate si standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competentă, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă.

Art. 6. - Atributiile suplimentare, conducerea, structura organizatorică si statele de functii ale camerelor agricole judetene sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor judetene, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 7. - Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole judetene, cuantumul tarifelor, precum si modalitătile de încasare si utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judetene, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 8. - Agentia Natională de Consultantă Agricolă asigură coordonarea tehnico-metodologică a camerelor agricole judetene, acordă sprijin si consultantă de specialitate acestora în vederea realizării obiectivelor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 9. - Până la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între oficiile/centrele de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti si camerele agricole judetene, activitatea se desfăsoară de structurile organizatorice existente.

Art. 10. - Pe data încheierii protocoalelor de predare-preluare, camerele agricole judetene se subrogă în drepturile si obligatiile oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.609.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă si pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2), (8) si (9), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si d), art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) si alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005 pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată a acesteia, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, cuprinse în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexele la prezentul ordin (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piata concurentială de energie electrică;

b) consumatorilor captivi mici, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, care actionează pe piata concurentială si optează pentru revenirea pe piata reglementată, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv;

c) consumatorilor captivi mici, noi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv, care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piata concurentială.

(2) Furnizorii impliciti pot să asigure furnizarea energiei electrice la tarife reglementate la consumatorii captivi mari, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de peste 100 kVA, numai în cazul în care au asigurat necesarul de energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 3. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii si taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidentiate distinct în factură si vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 4. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 9-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului;

d) la trecerea de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

e) la trecerea de la tariful binom de tip C la tariful binom de tipAsauA33;

f) la trecerea de la tariful binom de tip Ala tariful binom de tip A33;

g) la trecerea de la orice tip de tarif binom la tariful E1, în cazul consumatorilor de tip operator economic, pentru punctele de consum aferente sistemelor de irigatii.

Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, care aleg tariful Asi detin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim si două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.

Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în functie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 9. - (1) În cazul tarifelor de tip binom diferentiat de tip A33 sau A, dacă puterea măsurată depăseste cu peste 15% puterea contractată pe perioada orelor de vârf sau orelor vârf de seară, diferenta dintre puterea măsurată si puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului pentru putere în zona de vârf (tariful A33) sau zona vârf de seară (tariful A).

(2) În cazul tarifelor de tip binom simplu de tip C nu se aplică penalităti pentru depăsirea puterii contractate.

(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum.

Art. 10. - În cazul consumatorilor de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum, care nu si-au exercitat dreptul la eligibilitate, furnizorii impliciti vor percepe consumatorilor penalităti pentru erori de prognoză conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice.

Art. 11. - (1) Obligatiile de plată ale consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă optiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/preturi calculate astfel:

a) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mici, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA inclusiv, este cu 10% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

b) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mari, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVAsi 1 MVA inclusiv, este cu 15% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

c) pretul aplicat de FUO consumatorilor captivi foarte mari, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA, este cu 2,5% mai mare decât pretul de referintă pentru această categorie de consumatori. La pretul rezultat se adaugă si tarifele pentru serviciile de retea, serviciile de sistem, operare piată si costurile unitare de furnizare. Furnizorul va avea în vedere aceleasi costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca si pentru consumatorii captivi.

(2) La tarifele/preturile rezultate după aplicarea regulilor mentionate la alin. (1) se vor adăuga accizele si taxa pe valoarea adăugată.

Art. 12. - (1) Se aprobă preturile pentru energia electrică reactivă, conform tabelului nr. 4 din anexele nr. 1-8. Energia electrică reactivă se facturează si se plăteste conform reglementărilor Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Veniturile care se obtin din facturarea energiei electrice reactive de către furnizorul implicit pe baza prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice se transferă integral operatorului de retea la care este racordat locul de consum, conform facturii emise de operatorul de retea, în baza contractului de distributie/transport încheiat între acesta si furnizorul implicit.

Art. 13. - Furnizorii de energie electrică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cu exceptia art. 9 care intră în vigoare la data de 1 februarie 2010.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2008 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008.

Art. 16. - La data de 1 februarie 2010 se abrogă art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Art. 17. - În cursul lunii ianuarie 2010 furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune vor încheia acte aditionale la contractele de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 9 si 16 din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 103.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ ENEL ENERGIE - S.A. (ZONA BANAT)

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale

cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

133,4805

58,0715

0,5114

0,2623

0,1968

333,6830

145,1240

0,4065

0,1968

0,1575

703,8295

305,9430

0,3278

0,1575

0,1311

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

159,7605

69,3865

0,5641

0,2886

0,2230

399,1640

173,6305

0,4330

0,2230

0,1705

780,6255

339,3405

0,3541

0,1837

0,1442

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV xclusiv)

163,6660

71,1750

0,6295

0,3147

0,2491

409,0190

177,8280

0,4723

0,2361

0,1837

704,7785

306,4175

0,4065

0,1968

0,1575

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

188,7050

82,0885

0,8263

0,4197

0,3278

472,0180

205,2760

0,5770

0,2886

0,2230

714,2685

310,5055

0,5246

0,2623

0,1968

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.

 

*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

537,1705

231,5560

0,5378

0,1945

0,7084

0,2754

405,5880

0,2491

0,3278

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

727,6275

305,3590

0,5510

0,1994

0,8002

0,3019

455,5930

0,2754

0,3673

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.213,9170

522,2785

0,6427

0,2361

1,0494

0,3934

573,1960

0,3410

0,4723

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,4197

0,2099

0,3541

0,2099

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4590

0,2361

0,3934

0,2361

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6033

0,3019

0,5114

0,3019

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizoru


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**)

(lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0515

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0515

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0644

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „ENEL ENERGIE” - S.A. (ZONA DOBROGEA)

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

136,1450

59,2395

0,5215

0,2676

0,2006

340,3260

148,0075

0,4146

0,2006

0,1607

717,9185

312,0750

0,3343

0,1607

0,1338

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

162,9725

70,7735

0,5753

0,2944

0,2275

407,1210

177,0615

0,4415

0,2275

0,1738

796,2110

346,0930

0,3613

0,1872

0,1471

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

166,9875

72,5620

0,6421

0,3209

0,2542

417,2315

181,4050

0,4817

0,2409

0,1872

718,8310

312,5860

0,4146

0,2006

0,1607

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

192,4280

83,7675

0,8429

0,4281

0,3343

481,3985

209,4005

0,5886

0,2944

0,2275

728,5035

316,6740

0,5351

0,2676

0,2006

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele

de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

547,9015

236,1550

0,5486

0,1984

0,7225

0,2809

413,6545

0,2542

0,3343

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

742,1545

311,4545

0,5620

0,2035

0,8160

0,3078

464,7180

0,2809

0,3747

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.238,1895

532,6445

0,6554

0,2409

1,0703

0,4014

584,6570

0,3478

0,4817

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,4281

0,2140

0,3613

0,2140

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4681

0,2409

0,4014

0,2409

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6154

0,3078

0,5215

0,3078

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0526

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0526

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0658

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „CEZ VÂNZARE” - S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

137,0210

59,6410

0,5251

0,2693

0,2019

342,6255

149,0295

0,4174

0,2019

0,1617

722,7000

314,1555

0,3366

0,1617

0,1347

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

164,0675

71,2845

0,5792

0,2964

0,2290

409,8585

178,3025

0,4444

0,2290

0,1750

801,5400

348,4655

0,3638

0,1885

0,1480

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

168,0825

73,0365

0,6464

0,3231

0,2559

420,0055

182,6095

0,4850

0,2425

0,1885

723,6490

314,6665

0,4174

0,2019

0,1617

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

193,7420

84,3150

0,8484

0,4309

0,3366

484,6105

210,7875

0,5926

0,2964

0,2290

733,3945

318,8275

0,5387

0,2693

0,2019

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele

de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

551,5880

237,7245

0,5522

0,1996

0,7273

0,2828

416,5015

0,2559

0,3366

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

747,1185

313,5350

0,5657

0,2049

0,8216

0,3099

467,8205

0,2828

0,3771

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.246,4750

536,2580

0,6599

0,2425

1,0775

0,4040

588,5625

0,3503

0,4850

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,4309

0,2154

0,3638

0,2154

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4713

0,2425

0,4040

0,2425

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6195

0,3099

0,5251

0,3099

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0530

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0530

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0661

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „E.ON MOLDOVA” - S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

126,0710

54,8960

0,4833

0,2478

0,1858

315,2870

137,1670

0,3841

0,1858

0,1488

665,0665

289,1530

0,3097

0,1488

0,1240

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

150,9275

65,5540

0,5330

0,2727

0,2107

377,1910

164,0675

0,4089

0,2107

0,1610

737,6285

320,6525

0,3346

0,1735

0,1363

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

154,6870

67,2330

0,5950

0,2973

0,2354

386,4985

168,0095

0,4463

0,2231

0,1735

665,9425

289,5545

0,3841

0,1858

0,1488

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

178,2660

77,5990

0,7808

0,3966

0,3097

445,9935

193,9610

0,5452

0,2727

0,2107

674,8850

293,3505

0,4958

0,2478

0,1858

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele

de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

507,5690

218,7810

0,5083

0,1837

0,6694

0,2602

383,2500

0,2354

0,3097

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

687,5140

288,5690

0,5206

0,1884

0,7560

0,2852

430,5175

0,2602

0,3471

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.147,0490

493,4435

0,6073

0,2231

0,9914

0,3718

541,6600

0,3222

0,4463

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,3966

0,1983

0,3346

0,1983

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4336

0,2231

0,3718

0,2231

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,5702

0,2852

0,4833

0,2852

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0488

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0488

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0610

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „ENEL ENERGIE MUNTENIA”- S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale

cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA TENSIUNE (220 kV)

120,8515

52,6330

0,4631

0,2375

0,1782

302,1470

131,4000

0,3682

0,1782

0,1426

637,3265

277,0350

0,2968

0,1426

0,1188

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

144,6860

62,8530

0,5108

0,2614

0,2020

361,4595

157,2055

0,3920

0,2020

0,1543

706,8955

307,2935

0,3208

0,1662

0,1306

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

148,2630

64,4225

0,5701

0,2850

0,2256

370,4385

161,0380

0,4277

0,2138

0,1662

638,2390

277,5095

0,3682

0,1782

0,1426

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

170,8565

74,3870

0,7483

0,3800

0,2968

427,4515

185,8945

0,5227

0,2614

0,2020

646,7800

281,1595

0,4751

0,2375

0,1782

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele

de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

486,4355

209,6925

0,4870

0,1761

0,6414

0,2494

367,2630

0,2256

0,2968

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

658,8980

276,5240

0,4989

0,1807

0,7244

0,2732

412,6325

0,2494

0,3326

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.099,3070

472,9305

0,5820

0,2138

0,9503

0,3562

519,1030

0,3089

0,4277

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,3800

0,1901

0,3208

0,1901

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4157

0,2138

0,3562

0,2138

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,5464

0,2732

0,4631

0,2732

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizoru


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0467

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0467

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0583

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


 

ANEXA Nr. 6

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD” - S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*>

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

125,8520

54,7865

0,4824

0,2474

0,1856

314,7760

136,8750

0,3835

0,1856

0,1485

663,8255

288,5690

0,3091

0,1485

0,1238

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

150,7085

65,4445

0,5319

0,2723

0,2103

376,4610

163,7755

0,4082

0,2103

0,1608

736,3145

320,0685

0,3341

0,1732

0,1361

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

154,3950

67,1600

0,5938

0,2968

0,2350

385,8050

167,6810

0,4454

0,2228

0,1732

664,7015

289,0435

0,3835

0,1856

0,1485

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

178,0105

77,4530

0,7794

0,3959

0,3091

445,1540

193,5960

0,5442

0,2723

0,2103

673,6805

292,8395

0,4949

0,2474

0,1856

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele

de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

506,6930

218,4160

0,5073

0,1835

0,6682

0,2597

382,5565

0,2350

0,3091

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

686,3095

288,0215

0,5197

0,1881

0,7545

0,2847

429,7510

0,2597

0,3465

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.144,9320

492,5675

0,6062

0,2228

0,9896

0,3712

540,6380

0,3217

0,4454

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,3959

0,1979

0,3341

0,1979

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4329

0,2228

0,3712

0,2228

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,5691

0,2847

0,4824

0,2847

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0487

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0487

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0608

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


 

ANEXA Nr. 7

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „F F E E ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD”- S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

131,4365

57,1955

0,5037

0,2583

0,1937

328,6095

142,9340

0,4005

0,1937

0,1550

693,1350

301,3075

0,3228

0,1550

0,1292

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

157,3150

68,3645

0,5555

0,2843

0,2197

393,1050

170,9660

0,4263

0,2197

0,1680

768,7995

334,1940

0,3489

0,1808

0,1420

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

161,1840

70,0800

0,6200

0,3099

0,2453

402,8140

175,1270

0,4651

0,2325

0,1808

694,1205

301,7820

0,4005

0,1937

0,1550

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

185,7850

80,8840

0,8138

0,4133

0,3228

464,8640

202,1370

0,5683

0,2843

0,2197

703,4280

305,7605

0,5167

0,2583

0,1937

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

529,0675

228,0155

0,5296

0,1916

0,6976

0,2712

399,3830

0,2453

0,3228

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

716,6045

300,7235

0,5426

0,1965

0,7878

0,2972

448,7310

0,2712

0,3617

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.195,5210

514,3580

0,6330

0,2325

1,0335

0,3875

564,5090

0,3359

0,4651

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,4133

0,2067

0,3489

0,2067

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4521

0,2325

0,3875

0,2325

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,5942

0,2972

0,5037

0,2972

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0508

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0508

JOASĂ TENSIUNE(0,1-1kV inclusiv)

0,0635

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.


 

ANEXA Nr. 8

 

TARIFELE PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ „FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD” - S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

124,9760

54,3850

0,4790

0,2457

0,1842

312,5130

135,9625

0,3808

0,1842

0,1476

659,1535

286,5615

0,3070

0,1476

0,1229

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

149,5770

65,0065

0,5282

0,2703

0,2088

373,7965

162,6075

0,4053

0,2088

0,1597

731,0585

317,8055

0,3317

0,1720

0,1350

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

153,3000

66,6855

0,5896

0,2947

0,2333

383,0675

166,5130

0,4423

0,2211

0,1720

660,0295

286,9630

0,3808

0,1842

0,1476

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

176,6965

76,9055

0,7738

0,3931

0,3070

442,0150

192,2455

0,5405

0,2703

0,2088

668,8990

290,7590

0,4913

0,2457

0,1842

 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată

 

2. TARIFELE A, B, C SI D*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV si peste)

503,0795

216,8100

0,5036

0,1822

0,6634

0,2580

379,8190

0,2333

0,3070

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

681,4185

285,9775

0,5159

0,1867

0,7493

0,2826

426,7215

0,2580

0,3441

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.136,8290

489,1000

0,6018

0,2211

0,9826

0,3685

536,8420

0,3193

0,4423

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.


 

3. TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă si duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,3931

0,1965

0,3317

0,1965

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4298

0,2211

0,3685

0,2211

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,5651

0,2826

0,4790

0,2826

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ acciza si taxa pe valoarea adăugată.

“*) Se aplică si consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. PRETURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ REACTIVĂ*)

Valabile de la 1 ianuarie 2010

            Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV si peste)

0,0482

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0482

JOASATENSIUNE(0,1-1kV inclusiv)

0,0604

 

NOTĂ:

Preturile se aplică consumatorilor care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preturile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

ANEXA Nr. 9

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFUL A33

(valabil pentru toti furnizorii impliciti si pentru furnizorii de ultimă optiune)

 

Luna

Zona vârf

Zona de gol

Zona normală

Ianuarie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

17-22

0-6

22-17

6-7, 10-17,22-0

17-22

Februarie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

17-22

0-6

22-17

6-7, 10-17,22-0

17-22

Martie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

18-22

0-6

22-18

6-7, 10-18,22-0

18-22

Aprilie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

20-22

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22


Luna

Zona vârf

Zona de gol

Zona normală

Mai

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

20-22

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Iunie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

21-23

0-6

0-24

6-7,9-21,23-0

Iulie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

21-23

0-6

0-24

6-7,9-21,23-0

August

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

20-22

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Septembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

20-22

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Octombrie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

18-22

0-6

22-18

6-7, 10-18,22-0

18-22

Noiembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

17-22

0-6

22-17

6-7, 10-17,22-0

17-22

Decembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-10

17-22

0-6

22-17

6-7, 10-17,22-0

17-22

 

ANEXA Nr. 10

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A SI B

(valabile pentru toti furnizorii impliciti si pentru furnizorii de ultimă optiune)

 

Luna

Zona vârf seară

Zona rest ore

Ianuarie

17-22

22-17

Februarie

17-22

22-17

Martie

17-22

22-17

Aprilie

20-22

22-20

Mai

20-22

22-20

Iunie

-

0-24

Iulie

-

0-24

August

20-22

22-20

Septembrie

20-22

22-20

Octombrie

17-22

22-17

Noiembrie

17-22

22-17

Decembrie

17-22

22-17

 

ANEXA Nr. 11

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE E1 SI E2

(valabile pentru toti furnizorii impliciti si pentru furnizorii de ultimă optiune)

 

TARIFUL E1

TARIFUL E2

Zona de zi

Zona de noapte

Zona de zi

Zona de noapte

7,00-22,00

22,00-07,00 si de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

7,00-22,00

22,00-7,00


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „WPD Development Ro” - S.R.L. pentru locatia din comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplineste, în principiu, conditiile de eligibilitate stabilite în schema de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007,

 

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale „WDP Development Ro” - S.R.L., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti J40/8568/2007, cod unic de înregistrare 21664036, sediul social în municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Baia de Aramă nr. 1, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova;

b) are o suprafată de 25 ha.

Art. 3. - Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - In baza titlului acordat potrivit prezentului ordin, societatea-administrator si societătile comerciale localizate în parcul industrial din Aricestii Rahtivani administrat de societatea-administrator pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate în parcul industrial, în situatia îndeplinirii conditiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial, potrivit prezentului ordin, este comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Minai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 316.

ANEXĂ


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.854/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.854/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare,

tinând cont de solicitarea Scolii Tehnice Postliceale „Henri Coandă” din Baia Mare nr. 583 din 30 iulie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetam si tineretului nr. 4.854/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 14 august 2008, se modifică după cum urmează:

1. În titlu si în tot cuprinsul ordinului, denumirea unitătii de învătământ preuniversitar particular se modifică din „Scoala Postliceală «Henri Coand㻓 în „Scoala Tehnică Postliceală «Henri Coand㻓.

2. Articolul 1 se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală «Henri Coandă», cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Neptun nr. 5, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ «postiiceal», domeniul «sănătate si asistentă pedagogică», calificările profesionale «asistent medical generalist», «asistent medical de farmacie», «asistent balneofiziokinetoterapie si recuperare».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.919.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu`

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu,

tinând cont de solicitarea Grădinitei „Roza Venerini” - Filiala Târgu Jiu nr. 303 din 30 septembrie 2009, înregistrată la ARACIPcu nr. 2.468 din 5 octombrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. În titlu si în tot cuprinsul ordinului, denumirea unitătii de învătământ preuniversitar particular se modifică din „Grădinita «Maestre Pie»“ în „Grădinita «Roza Venerini»“.


2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita «Roza Venerini», cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 9, judetul Gorj, pentru nivelul de învătământ «prescolar», limba de predare «română», program «normal».”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.920.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Benita” din Bistrita

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Benita” din Bistrita,

tinând cont de solicitarea Asociatiei de Ajutorare a Copiilor „Benita” din Bistrita nr. 27 din 19 iunie 2009, înregistrată la ARACIPcu nr. 5.619 din 19 octombrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Benita” din Bistrita, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 8 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. În titlu si în tot cuprinsul ordinului, denumirea unitătii de învătământ preuniversitar particular se modifică din „Grădinita «Benita»“ în „Grădinita Socială «Benita»“.

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Socială «Benita», cu sediul în municipiul Bistrita, str. Mihail Kogălniceanu nr. 29, judetul Bistrita-Năsăud, pentru nivelul de învătământ «prescolar».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.922.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.