MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 892/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 892         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.515. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

764. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea National㠄Îmbunătătiri Funciare" - S.A. Bucuresti

 

3.000. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 

3.001. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolată, utilizării garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

3.002. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

3.003. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/ comun

 

3.004. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            27. - Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul mediului, interimar,

Dan Cârlan,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.515.

 


Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Str. Armand Călinescu nr. 2-4,

Bucuresti,

sectorul 2

Tel.: (4021)201-0311

Fax: (4021)318-2807

 

16 martie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU) (împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO - Stadiul implementării)*)


*) Traducere.

 

Echipa Băncii a realizat o analiză privind stadiul de implementare a acestui proiect, concluziile acesteia fiind reflectate în nota de portofoliu pe care v-am transmis-o recent. Prin această scrisoare doresc să supun atentiei dumneavoastră două recomandări-cheie, spre a fi analizate de dumneavoastră si de agentiile de implementare.

Permiteti-mi în primul rând să evidentiez evolutiile pozitive. Proiectul continuă să avanseze bine, la acest moment fiind angajate 72% din fondurile proiectului, tragerile sumelor din împrumut si din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 37% si, respectiv, 40%. Implementarea noului sistem de management al datoriei publice, inclusiv închiderea la timp a conturilor speciale, se derulează bine până în prezent. Ne asteptăm ca implementarea să fie sustinută si tragerile să se accelereze. Anticipăm, de asemenea, realizarea obiectivelor pentru două din cele 4 componente ale proiectului, si anume componentele A (răspuns management în situatii de urgentă) si D (contaminarea solului si a apei în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere) până la data-limită de tragere, 31 decembrie 2009.

Se impune însă adoptarea unei ordonante de urgentă care să rezolve deficitul de finantare cu care se confruntă două dintre celelalte componente - reducerea riscului seismic (componenta B) si reducerea riscului de inundatii (componenta C). Pentru a fi îndeplinite obiectivele initiale de reducere a vulnerabilitătilor prevăzute în acest proiect ar trebui acoperit acest deficit de finantare, estimat în prezent la aproximativ 90 de milioane de dolari SUA. În lipsa acestor fonduri suplimentare, care să fie trase în 2010 si 2011, se vor mentine vulnerabilităti economice si sociale semnificative la riscuri seismice sau de inundatii. Concret, 25 de clădiri publice continuă să fie supuse unui risc seismic ridicat, în jur de 24.600 de oameni fiind expusi în mod direct, iar peste 5 milioane de persoane fiind expuse riscului de întrerupere a activitătii. Totodată, 40.000 de persoane vor fi în continuare expuse riscului de inundatii catastrofale în cazul prăbusirii a 7 baraje, în timp ce un număr estimat de 100.000 de persoane ar putea suferi de restrictii în alimentarea cu apă potabilă, energie si apă pentru irigatii. Guvernul va trebui să se decidă fie să finanteze integral sau partial deficitul de finantare, fie să reducă scala si să restructureze obiectivele proiectului în concordantă cu resursele existente si cu data-limită de tragere curentă. Deoarece data-limită de tragere a împrumutului se apropie, decizia va trebui luată până la data de 31 martie 2009; în absenta acestei decizii, va trebui initiată în comun o restructurare a proiectului.

În final, as dori să supun atentiei dumneavoastră situatia concretă a spitalului de neurochirurgie Bagdasar- Arseni, o situatie critică în cazul unui dezastru natural. Lucrările de consolidare seismică au început în august 2007 si vor fi finalizate pe 30 noiembrie 2009.

Achizitia unui spital mobil este vitală pentru finalizarea lucrărilor la timp din fondurile proiectului, pentru siguranta pacientilor si personalului medical. Sprijinul dumneavoastră activ, precum si cel al Ministerului Sănătătii în urgentarea noii proceduri de achizitii ar fi binevenit si extrem de important.

Asteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important si adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte mentionate.

 

Cu stima,

Benoît Blarel,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

 

Cc: Excelentei Sale Dan Nica,

ministrul administratiei si internelor

Bucuresti, România

 

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Excelentei Sale Vasile Blaga,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei

Bucuresti, România

 

Dlui Gelu Agafiel Mărăcineanu,

presedinte,

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

Bucuresti, România

 

Excelentei Sale

Nicolae Nemirschi,

ministrul mediului

Bucuresti, România

Dlui Stefan Nanu,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Excelentei Sale Ion Bazac,

ministrul sănătătii

Bucuresti, România

 

 

Dl. Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17,

Sectorul 5, Bucuresti

Tel.:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

31 martie 2009

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Dlui Benoit Blarel, director de tară

 

Referitor la: Împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU)" - Prelungirea cu 2 ani a datei-limită de tragere*)

 

Stimate domn,

Facem referire la împrumutul nr. 4736 RO si FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU)" în valoare de 150 de milioane dolari SUAsi la asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM în valoare de 7 milioane dolari SUA.

Vă informăm că în datele de 10 si 11 martie 2009 Ministerul Finantelor Publice a analizat stadiul implementării proiectului si agentiile de implementare au solicitat prelungirea cu până la 2 ani a datei-limită de tragere, în baza următoarelor aspecte:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei pentru componenta B (reducerea riscului seismic): din 68 de clădiri publice (59 de clădiri au fost listate initial, iar 9 au fost adăugate ulterior) 8 au fost realizate în totalitate, iar 23 de clădiri sunt în curs de finalizare. Prelungirea datei-limită de tragere va conduce la finalizarea a 40 de obiective din totalul de 68 de obiective până la 31 decembrie 2011;

2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundatii): este necesară o prelungire a datei-limită de tragere pentru finalizarea a 14 obiective din cele 23 de obiective initiale (baraje) până la 31 decembrie 2011;

3. Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru componenta D (contaminarea solului si a apei în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere): agentia are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activităti importante (reabilitarea a două iazuri de decantare în vederea prevenirii riscului de inundatii); data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.

În aceste circumstante, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, agentiile de implementare s-au angajat să utilizeze fondurile proiectului în scopul realizării, prin ierarhizare, a obiectivelor mentionate ale proiectului, fără alte fonduri suplimentare.

Tinând seama de importanta tuturor componentelor proiectului si pe baza solicitării ferme din partea agentiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut si din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea proiectului, pe baza scăderii numărului initial de activităti.

Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiti de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.

Asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Avizat: Stefan Nanu, director general

Boni Cucu, director general adjunct

Stefan Petrescu, sef serviciu

Camelia Răducanu, expert principal


*) Traducere.


 

Banca Mondială

Washington, D.C., 20433 S.U.A.

 

Orsalia Kalantzopoulos,

director

Directia Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

6 aprilie 2009

 

Dl Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

România: Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU) (împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472)*)

 

Vă multumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 31 martie 2009, prin care ne informati despre concluziile analizei privind stadiul de implementare a Proiectului de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU), si a solicitării corespondente de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere pentru împrumut si pentru asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM.

Totusi, suntem în continuare îngrijorati pentru faptul că proiectul ar putea să nu îsi atingă obiectivele - rezultatele legate de reducereariscurilor seismice si de inundatii-în absenta unorfonduri suplimentare. Defapt, ne temem că o prelungire impropriu finantată ar putea ridica riscuri pentru reputatia Guvernului României si a Băncii Mondiale.

Întelegem restrictiile financiare severe în care trebuie să functioneze Guvernul si restrictiile pe care acest lucru le impune în ceea ce priveste angajarea de fonduri suplimentare. Cu toate acestea, serioaseleriscuri sociale, de mediu si de reputatie implicate continua să rămână un subiect de îngrijorare pentru noi si ar trebui rezolvate. Recomandăm cu fermitatereierarhizarea si stabilirea costurilor aferente planului de investitii restante pentrua se asigura rezolvarea celor mai urgente si mai semnificative riscuri. Echipa noastră lucrează îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si cu Ministerul Mediului la culegerea datelor necesare pentru efectuarea acestei analize.

Asadar, înainte de a lua o decizie finală, am dori să discutăm cu dumneavoastră si cu agentiile de implementare optiuni alternative pentru a stabili dacă se poate identifica o solutie mai atractivă. Am putea atunci să ajungem împreună la o concluzie agreată reciproc în ceea ce priveste termenul corespunzător de prelungire, planul de investitii si necesitatea de a ajusta obiectivele si indicatorii de rezultate pentru acest proiect. Totodată, vom elabora un plan comun de actiune în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor revizuiti, în perioada nouă si reciproc agreată.

 

Cu stimă,

Orsalia Kalantzopoulos,

director

Directia Europa Centrală si tările baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Str. Armând Călinescu nr. 2-4,

Tel.: (4021)201-0311

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Bucuresti, sectorul 2

Fax: (4021)318-2807

Asociatia de Dezvoltare Internatională

 

 

 

22 iunie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU) (împrumutul nr. 4763 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO - Misiune de sustinere a implementării)*)


*) Traducere.

 

As dori să îmi exprim multumirea pentru amabila asistentă oferită misiunii de supraveghere întreprinse între 5 si 15 mai 2009 de oficialii ministerului dumneavoastră si ai agentiilor de implementare. Concluziile si recomandările misiunii, prezentate la finalul misiunii Comitetului director al proiectului, sunt rezumate în aide-memoire-ul atasat, confirmat de conducerea Băncii Mondiale.


Implementarea proiectului se desfăsoară bine, la acest moment fiind angajat un procent de 75% din proiect, tragerile din împrumut si din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 36% si, respectiv, 52%. Continuăm însă să fim îngrijorati că până la data-limită de tragere (31 decembrie 2009) proiectul îsi va atinge mai putin de 50% din obiectivele principale, în mod special în cadrul componentei B (reducerea riscului seismic) numai 26 de clădiri din cele 59 prevăzute în program ar fi consolidate, în timp ce în cadrul componentei C (reducerea riscurilor de inundatii si alunecări de teren) numai 7 baraje din cele 13 prevăzute în program arfi sigure după finalizarea proiectului. În concluzie, numai 48% din populatia expusă riscului ar fi protejată împotriva pericolelor naturale până la data-limită de tragere actuală.

După cum poate vă amintiti, Banca Mondială ar analiza în sens pozitiv solicitarea Guvernului de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere, în conditiile în care am primi un program de investitii revizuit care să trateze riscurile cele mai serioase si mai urgente. După cum cunoasteti, echipa Băncii Mondiale a lucrat îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si cu Ministerul Mediului la elaborarea acestui program. În cazul în care până la data de 15 iulie 2009 nu primim programul revizuit, Banca va lua în considerare în vederea finantării numai contractele ce vor fi finalizate până la data-limită de tragere actuală (31 decembrie 2009) si va recomanda anularea sumei din împrumut ce depăseste costul estimat al acestor contracte. Asteptăm, de asemenea, ca Guvernul să confirme faptul că fondurile destinate cofinantării de către beneficiar sunt garantate, astfel încât toate clădirile să fie readuse în stare de functionare până la finele proiectului.

Un aspect critic al proiectului rămâne Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor nr. 260/2008 si normele de implementare a acesteia. Misiunea a consemnat că, în varianta actuală, legea nu poate fi implementată prin operatorii privati din domeniul asigurărilor. Date fiind actualele riscuri fiscale si constrângeri, Banca nu poate recomanda Guvernului înfiintarea Poolului de asigurări (PAID) ca societate de stat sustinută de o garantie de stat de 2 milioane euro ce ar atrage o sumă suplimentară estimată la 5 milioane euro garantii colaterale. Deci, misiunea nu vede o altă alternativă viabilă în afara amendării Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor nr. 260/2008 cât se poate de curând, pentru a o face viabilă si acceptabilă pentru industria asigurărilor si pentru a limita garantiile colaterale ale Guvernului. Neîndeplinirea acestei actiuni până la 30 iunie 2009 (cât se poate de repede) va face improbabilă functionarea programului românesc de asigurare împotriva catastrofelor din ianuarie 2010, iar Banca va înceta să mai sustină programul în lumina riscurilor de reputatie implicate.

În final, as dori să vă atrag atentia asupra achizitionării de teren în cadrul componentei C, necesară pentru executarea deversării la barajul Cătămărăsti si pentru construirea noului baraj în amonte de barajul Buftea. Deoarece în cadrul proiectului nu a fost prevăzută achizitionarea de terenuri, în timpul pregătirii proiectului nu a fost convenită nicio procedură care să fie aplicată în astfel de cazuri. În acest sens, misiunea a solicitat Ministerului Mediului să colecteze si să transmită cu promptitudine Băncii toate informatiile privind procedurile aplicate în aceste două cazuri. Totodată, misiunea a solicitat tuturor agentiilor de implementare să revadă de urgentă toate contractele de lucrări pentru a identifica necesitatea de a achizitiona terenuri si, în cazurile în care astfel de situatii există, să informeze cu promptitudine Banca printr-o documentatie justificativă completă a faptelor anterioare si a procedurii aplicate. În acest sens, solicităm, de asemenea, sprijinul dumneavoastră în directia de a asigura respectarea acestei cerinte până la data de 15 iulie 2009.

Asteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important si adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte mentionate.

 

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

Cc: Excelentei Sale Dan Nica,

ministrul administratiei si internelor

Bucuresti, România

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Excelentei Sale Vasile Blaga,

ministrul dezvoltam regionale si locuintei

Bucuresti, România Bucuresti, România

 

Dlui Gelu Agafiel Mărăcineanu,

presedinte

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Excelentei Sale

Nicolae Nemirschi,

ministrul mediului

Bucuresti, România

Dlui Stefan Nanu,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dl Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială


Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucuresti

 

Banca Mondială

 

DI.Theodor Ahler,

director

Directia Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

7 iulie 2009

 

Referitor la: Împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU)"*)


*) Traducere.

 

Stimate domn,

Ca urmare a discutiilor purtate cu reprezentantii Băncii Mondiale pe data de 19 mai 2009 la sediul Ministerului Finantelor Publice în legătură cu stadiul implementării proiectului mai sus mentionat, agentiile de implementare au subliniat necesitatea prelungirii cu 2 ani a împrumutului si a Fondului FMG, în baza următoarelor aspecte:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei pentru componenta B (reducerea riscului seismic): a analizat reierarhizarea si costurile aferente programului de investitii restante în cadrul subcomponentei B1: 27 de clădiri din cele 33 restante vor fi integral finalizate cu fondurile disponibile; restul de 6 clădiri vor fi scoase din program.

2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundatii): a analizat reierarhizarea si costurile aferente programului de investitii restante, si două obiective vor fi finalizate cu sumele disponibile; restul de 9 obiective vor fi scoase din program si implementarea acestora va fi finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, conform propunerii Ministerului Mediului.

3. Agentia Natională a Resurselor Minerale pentru componenta D (contaminarea solului si a apei în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere): agentia are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activităti importante (reabilitarea a două iazuri de decantareîn vederea prevenirii riscului de inundatii) si pentru achizitionarea echipamentului de monitorizare a mediului. Data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.

Tinând seama de importanta tuturor componentelor proiectului si pe baza solicitării ferme din partea agentiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut sidin asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea Proiectului, pe baza scăderii numărului initial de obiective.

Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiti de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă Fondul FGM TF053472 RO de la data de 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Ministerul Finantelor Publice

secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17,

Sectorul 5, Bucuresti

Tel.:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

15 iulie 2009

 

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Dlui Benoît Blarel, director de tară

 

Referitor la: Împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU)"*)


*) Traducere.

 

Stimate domn,

În urma scrisorii noastre din data de 7 iulie 2009 prin care vă solicitam să fiti de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM mai sus mentionate de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011,vă transmitem atasat programul revizuit de investitii ce cuprinde lista obiectivelor pentru componentele: B (reducerea riscului seismic), C (reducerea riscurilor de inundatii si de alunecări de teren) si D (contaminarea solului si a apei în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere), asa cum au fost acestea transmise de către agentiile ordonatoare.

Trebuie să subliniem faptul că pentru componenta B Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va asigura fondurile necesare prin beneficiarii finali, astfel încât obiectivele din lista revizuită să fie integral implementate până la noua dată-limită a Proiectului.

Vă informăm, de asemenea, că am contactat deja Ministerul Mediului pentru componenta C, solicitând acestuia să prezinte situatia la zi a achizitiei de terenuri pentru barajul Cătămărăsti. De îndată ce vom primi informatii pertinente vi le vom transmite în timp util.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat


Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Str. H -N.W., nr 1818

Washington, D.C., 20433

SUA

(202) 473-8438

Adresă cablu: INTBAFRAD

Adresă cablu: INDEVAS

 

22 iulie 2009

 

Dl Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

 

Stimate domnule Drăgoi,

Referitor la: România - Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă DRPSU (împrumutul nr. 4736 RO si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472)*)

 

            Ca urmare a scrisorilor dumneavoastră din 31 martie 2009, prin care solicitati Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să prelungească data-limită de tragere pentru împrumut si pentru asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FMG, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 2b decembrie 2011 ca dată ulterioară în sensul sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Bancă, si al sectiunii 2.03 din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FMG din data de 26 mai 2004.

 

Cu stimă,

Theodore O. Ahlers,

director în exercitiu

Directia Europa Centrală si tările baltice

Regiunea Europa si AsiaCentrală

 

cc: Ruud Treffers, director executiv, Banca Mondială


*) Traducere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea National㠄îmbunătătiri Funciare" - S.A. Bucuresti

 

În baza Referatului de aprobare nr. 25.287/2009 al Agentiei DomeniHor Statului, pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea National㠄îmbunătătiri Funciare" - S.A. Bucuresti,

în conformitate cu prevederile art. 180 si următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului hr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea National㠄îmbunătătirii Funciare" - S.A. Bucuresti,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si DezvoltăriiRurale,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea^ procedurii de administrare specială la Societatea National㠄îmbunătătirii Funciare" - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, ultima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- urmărirea suspendării oricăror termene de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010."

Art. II. - Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 764.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.327/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.000.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 

PARTEA I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare si control al regimului de tranzit comunitar, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si al regimului de tranzit comun, prevăzut în Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se întelege:

a) aplicatie NCTS/T1/T2 - componentă a aplicatiei informatice NCTS-RO care asigură în cazul operatiunilor de tranzit comunitar/comun transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;

b) principal obligat - titularul regimului de tranzit: persoana care, printr-un reprezentant abilitat, dacă este cazul, plasează mărfurile sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) NTD - New Transit Document - declaratie vamală de tranzit sub formă electronică, întocmită în aplicatia NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 21 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

d) NTSD - New Transit Security Document - declaratie vamală de tranzit sub formă electronică, care contine elemente de securitate si sigurantă, întocmită în aplicatia NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare;

e) LRN - Local Reference Number - număr de referintă local: numărul de referintă acordat de principalul obligat NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicatia NCTS/T1/T2;

f) MRN - Movement Reference Number - număr de referintă: număr unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicatia NCTS/T1/T2;

g) TAD - Transit Accompanying Document - document de însotire a tranzitului: document tipărit din aplicatia NCTS/T1/T2 care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) si modelului prevăzut în anexa 45a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (1) din apendicele I si anexei A3 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;


h) TSAD - Transit Security Accompanying Document - document de însotire tranzit/securitate: document tipărit din aplicatia NCTS/T1/T2, care contine elemente de securitate si sigurantă si care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) si modelului prevăzut în anexa 45e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare;

i) LOI - Listofltems- listă de articole: document tipărit din aplicatia NCTS/T1/T2, care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) si modelului prevăzut în anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (2) din apendicele I si anexei A5 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

j) TSLOI - Transit Security List of Items - listă de articole tranzit/securitate: document tipărit din aplicatia NCTS/T1/T2, care contine elemente de securitate si sigurantă si care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) si modelului prevăzut în anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare;

k) AAR - Anticipated Arrival Record - aviz anticipat de sosire: mesaj electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinatie;

l) ATR - Anticipated Transit Record - aviz anticipat de tranzit: mesaj electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;

m) birou centralizator - structură organizatorică din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor cu atributii în confirmarea si efectuarea procedurii de cercetare a operatiunilor de tranzit comunitar/comun;

n) birou de garantie - structură organizatorică din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor cu atributii în autorizarea utilizării garantiei globale, dispensei de garantie si garantiei izolate pe titluri si în executarea garantiei globale.

 

PARTEA a II-a

Procedura informatică

 

CAPITOLUL I

Formalităti la biroul de plecare

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de tranzit

Art. 3. - (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun se face prin completarea de către principalul obligat în aplicatia NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare; NTD/NTSD contine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de principalul obligat.

(2) După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 către biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD către biroul de plecare se face în conditiile prevăzute la art. 199 si art. 222 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (2) si art. 25 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) După transmiterea NTD/NTSD, principalul obligat prezintă la biroul de plecare documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport în conditiile prevăzute la art. 219 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (5) si (6) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de un document tipărit după forma NTD/NTSD din aplicatia NCTS/T1/T2 si de un document din care să reiasă cuantumul garantiei aferente pentru operatiunea de tranzit, semnate si stampilate de către principalul obligat. Calculul garantiei trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente: valoarea în vamă, încadrarea tarifara, cursul valutar, taxa vamală aplicabilă, cuantumul taxei vamale, TVA si accizei, după caz.

(3) Atunci când principalul obligat este autorizat să înlocuiască semnătura olografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea NTD/NTSD, semnată si stampilată, la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 5. - Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD în aplicatia NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului, si verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4.

Art. 6. - (1) În cazul în care respectă dispozitiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 27 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, si conditiile prevăzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptată, fiind înregistrată în evidenta biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de către aplicatia NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicată principalului obligat, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat".

(2) Dacă NTD/NTSD nu este acceptată, biroul de plecare comunică aceasta principalului obligat, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Respins", informându-l totodată despre motivele neacceptării.

C. Rectificarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 7. - (1) Principalul obligat poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în conditiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.

Art. 8. - (1) Dacă biroul de plecare acceptă cererea de rectificare, principalul obligat modifică corespunzător NTD/NTSD. NTD/NTSD rectificată păstrează MRN-ul si data acceptării NTD/NTSD initiale.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul NTD/NTSD rectificate.

Art. 9. - În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunică principalului obligat motivele respingerii.

D. Invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 10. - (1) Principalul obligat poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată, în conditiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.

Art. 11. - În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunică principalului obligat motivele respingerii.

E. Înregistrarea garantiei

Art. 12. - (1) Lucrătorul vamal verifică modul de calcul al cuantumului garantiei prezentat în documentul prevăzut la art. 4 alin. (2).

(2) În situatia în care cuantumul garantiei a fost corect calculat si înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, sectiunea „Garantie", câmpul „înregistrarea garantiei", lucrătorul vamal ia decizia de înregistrare a garantiei. Dacă garantia constituită este acoperitoare, înregistrarea garantiei este comunicată principalului obligat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garantie înregistrată". În cazul garantiei constituite prin depozit în numerar sau prin virament, înregistrarea garantiei este precedată de verificarea realitătii constituirii depozitului.

(3) Dacă garantia este respinsă, biroul de plecare comunică aceasta principalului obligat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garantieîn modificare", informându-l totodată despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 250 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situatia în care principalul obligat modifică garantia, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) În cazul în care principalul obligat nu modifică garantia, sunt aplicabile prevederile art. 250 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

F. Decizia de control

Art. 13. - În situatia în care, în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie este mentionată în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatele controlului", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 14. - Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată principalului obligat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „în control". Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

G. Efectuarea controlului

Art. 15. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatele controlului", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător".

Art. 16. - (1) În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare principalului obligat, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

(2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în NTD/NTSD numai cu acceptul principalului obligat, în acest caz mărfurile urmând să primească liber de vamă. Aceste modificări se mentionează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 17. - Dacă modificările datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de principalul obligat sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă. În această situatie lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător".

Art. 18. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate principalului obligat. Lucrătorul vamal înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatele controlului", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

Art. 19. - Biroul de plecare decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

H. Liberul de vamă

Art. 20. - Înainte de acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal înscrie în NTD/NTSD mentiunile referitoare la data-limită de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile aplicate si itinerarul, dacă este cazul.

Art. 21. - (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipăreste TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI, pe care le înmânează principalului obligat, în vederea însotirii mărfurilor până la biroul de destinatie.

Art. 22. - În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim de tranzit comunitar/comun la mai multe birouri de plecare, lucrătorul vamal de la biroul de plecare intermediar mentionează noile sigilii aplicate si aplică stampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD emis debirourile de plecare precedente.

Art. 23. - Încărcarea în acelasi mijloc de transport a mărfurilor plasate în regim de tranzit comunitar/comun si a mărfurilor care se află în liberă circulatie se face cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 357 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 31 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Formalităti în cazul expeditorilor agreati

 

A. Întocmirea si acceptarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 24. - (1) Art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2) NTD/NTSD contine în mod obligatoriu în rubrica „Controlat la biroul de plecare" data-limită de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile care urmează a fi aplicate si itinerarul, dacă este cazul

Art. 25. - Acceptarea NTD/NTSD se materializează prin alocarea de către aplicatia NCTS/T1/T2 a MRN-lui si trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat".

B. Rectificarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 26. - (1) Expeditorul agreat poate rectifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în conditiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Art. 8 si 9 se aplică în mod corespunzător.

C. Invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 27. - Art. 10 si 11 se aplică în mod corespunzător.

D. Înregistrarea garantiei si notificarea de încărcare

Art. 28. - (1) După acceptarea NTD/NJSD, expeditorul agreat procedează la înregistrarea garantiei. În situatia în care cuantumul garantiei a fost corect calculat si înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, sectiunea „Garantie", câmpul „înregistrarea garantiei", iar garantia constituită este acoperitoare, garantia este înregistrată, NTD/NTSD trecând în starea „Garantie înregistrată".


(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situatia în care expeditorul agreat modifică garantia, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care expeditorul agreat nu modifică garantia, prevederile art. 12 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 29. - (1) Sosirea mijlocului de transport pentru încărcare este anuntată de expeditorul agreat biroului de plecare după înregistrarea garantiei prin intermediul „notificării de încărcare", cu scopul de a permite acestuia efectuarea, dacă se consideră necesar, a controlului mărfurilor si aplicării sigiliilor.

(2) Notificarea de încărcare contine informatii despre:

a) MRN-ul operatiunii de tranzit;

b) regimul de tranzit solicitat;

c) identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare;

d) tara de destinatie;

e) data si ora expedierii mărfurilor;

f) sigiliile care urmează a fi, eventual, aplicate;

g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;

h) numărul licentelor si/sau al altor certificate necesare, dacă este cazul.

(3) Notificarea de încărcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu expeditorul agreat, imediat după încărcarea mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului continând notificarea de încărcare (mentionată în mod automat pe susa confirmării de transmitere de către aparat prin mentiunea „OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de încărcare trebuie să asigure expeditorului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora si minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

(5) În cazul în care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, expeditorul agreat nu poate transmite notificarea de încărcare, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora si minutul primirii.

Art. 30. - Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare înregistrează în evidente notificarea de încărcare, identifică NTD/NTSD în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului si ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizatia privind acordarea statutului de expeditor agreat.

E. Liberul de vamă

Art. 31. - (1) La expirarea termenului prevăzute în autorizatie, expeditorul agreat sigilează mijlocul de transport, tipăreste TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI din aplicatia NCTS/T1/T2 si expediază mărfurile însotite de TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI.

(2) În cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizatie un document tipărit după forma NTD/NTSD se predă biroului de plecare.

Art. 32. - Dacă în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, prevederile art. 14-21 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Formalităti de îndeplinit în cursul transportului

 

A. Formalităti de îndeplinit la biroul de tranzit

Art. 33. - (1) Transportul si TAD/TSAD, după caz, LOI/TSLOI se prezintă la biroul de tranzit înscrise în rubrica 51 a TAD/TSAD.

(2) Lucrătorul vamal identifică ATR-ul aferent operatiunii de tranzit în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.

Art. 34. - În situatia în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operatiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, acesta notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si permite continuarea operatiunii de tranzit.

Art. 35. - Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 35 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în ATR si mărfurile controlate sau se constată discrepante minore, lucrătorul vamal notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si permite continuarea operatiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se înscriu în ATR, în sectiunea „Incident", si se mentionează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal prin aplicarea stampilei personale.

Art. 37. - (1) Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în ATR si mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operatiunea de tranzit, notifică întreruperea operatiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalitătilor de rerutare si de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinatie, prevăzute în prezentele norme tehnice.

(2) Biroul de tranzit decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în ATR si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

B. Operatiunea de rerutare

Art. 38. - (1) Prin rerutare în cursul transportului se întelege redirectionarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat către biroul de tranzit unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

(2) Cererea de rerutare pentru operatiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, de către biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(3) După realizarea rerutării, noul birou de tranzit efectuează formalitătile descrise în prezentul capitol.

(4) În situatia în care cererea de rerutare este respinsă de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile este informat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii si ia măsurile corespunzătoare pentru întoarcerea transportului si informarea transportatorului.

C. Evenimente în timpul transportului

Art. 39. - (1) În cazurile prevăzute la art. 360 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 36 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, transportatorul efectuează mentiunile corespunzătoare în rubrica 56 a TAD/TSAD si prezintă, în cel mai scurt timp, transportul împreună cu TAD/TSAD biroului vamal competent.

(2) În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal/directia judeteană în a cărui/cărei rază de competentă s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide dacă operatiunea de tranzit poate continua sau nu.

(3) Dacă biroul vamal competent decide că operatiunea poate continua, mentiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea stampilei personale în rubrica G a TAD/TSAD.


Art. 40. - În situatia în care sigiliile au fost rupte independent de vointa transportatorului, lucrătorul vamal verifică mijlocul de transport si mărfurile si, dacă decide că operatiunea de tranzit comunitar/comun poate continua, aplică noi sigilii vamale, completează si vizează în mod corespunzător rubrica G a TAD/TSAD.

Art. 41. - (1) În cazul transbordării mărfurilor, transportatorul efectuează mentiunile corespunzătoare în rubrica 55 a TAD/TSAD.

(2) Dacă biroul vamal competent decide că operatiunea poate continua, mentiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea stampilei personale în rubrica F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări si rubrica F a fost completată, noile mentiuni se vor înscrie în rubricile 56 si G ale TAD/TSAD.

(3) În situatia în care transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operatiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinatie si efectuează încheierea operatiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme tehnice.

Art. 42. - (1) În cazul controalelor efectuate de către autoritatea vamală abilitată, în situatia în care nu se constată discrepante între datele înscrise în TAD/TSAD si mărfurile controlate sau se constată discrepante minore, autoritatea vamală abilitată aplică noi sigilii si permite continuarea operatiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se mentionează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal, prin aplicarea stampilei personale.

(2) Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în TAD/TSAD si mărfurile controlate, autoritatea vamală abilitată întrerupe operatiunea de tranzit si prezintă mărfurile si mijlocul de transport biroului vamal/directiei judetene în a cărui/cărei rază de competentă s-a efectuat actiunea de control. Biroul vamal/directia judeteană notifică întreruperea operatiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin rerutarea operatiunii de tranzit si efectuarea formalitătilor de încheiere a acesteia corespunzătoare biroului de destinatie prevăzute în prezentele norme tehnice.

(3) Autoritatea vamală abilitată decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 43. - Mentiunile înscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către biroul vamal competent sau autoritatea vamală abilitată, sunt mentionate în aplicatia NCTS/T1/T2 de către biroul de destinatie în AAR sau primul birou de tranzit în ATR, prin înscrierea în sectiunea „Incident".

 

CAPITOLUL IV

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 44. - Principalul obligat prezintă la biroul de destinatie mărfurile, mijlocul de transport, documentele însotitoare, TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI.

Art. 45. - (1) Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, înregistrează în evidente operatiunea de tranzit si transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 363 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

B. Decizia de control

Art. 46. - (1) Dacă, în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, mentionează această decizie în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, si încheie operatiunea de tranzit.

(2) Numărul de înregistrare a operatiunii de tranzit în evidentele biroului de destinatie se mentionează în AAR, în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

Art. 47. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 37 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului si încheierea operatiunii de tranzit

Art. 48. - (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR si mărfurile prezentate la biroul de destinatie, lucrătorul vamal mentionează acest rezultat în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, si încheie operatiunea de tranzit.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. - (1) Prevederile art. 48 se aplică si în situatia în care în urma controlului s-au constatat discrepante minore între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR si mărfurile prezentate la biroul de destinatie. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) Prin discrepante minore se întelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operatiunea de tranzit în cauză.

Art. 50. - (1) Când în urma controlului se constată discrepante majore, lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului în AAR, prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Biroul de destinatie decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 51. - (1) În cazul în care, pentru încheierea operatiunii de tranzit, biroul de destinatie consideră că este necesară rezolvarea discrepantelor constatate, acesta mentionează în AAR dacă rezolvarea discrepantelor este solicitată biroului de plecare sau este efectuată de biroul de destinatie.

(2) Atunci când este solicitat, biroul de plecare efectuează propriile verificări si comunică biroului de destinatie, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, despre modalitatea de rezolvare a discrepantelor, prin completarea în NTD/NTSD, în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatul discrepantelor la biroul de plecare", a:

a) codului „1", atunci când discrepantele sunt rezolvate;


b) codului „0", atunci când discrepantele nu sunt rezolvate.

(3) În cazul în care rezolvarea discrepantelor constatate este efectuată de biroul de destinatie, rezultatele verificărilor efectuate se comunică în scris biroului de plecare, într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidente a operatiunii de tranzit.

(4) După rezolvarea discrepantelor, lucrătorul vamal de la biroul de destinatie ia măsurile necesare în vederea încheierii operatiunii de tranzit, dispunând, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate.

Art. 52. - În cazul în care, pentru încheierea operatiunii de tranzit, biroul de destinatie stabileste că nu este necesară rezolvarea discrepantelor constatate si decide să perceapă datoria rezultată, acesta mentionează rezultatul controlului în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", prin înscrierea codului A5 cu semnificatia „Taxe colectate".

Art. 53. - (1) În situatia în care într-un mijloc de transport se află mai multe partide de marfă însotite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descărcate la birouri de destinatie succesive, lucrătorul vamal de la biroul de destinatie intermediar mentionează noile sigilii aplicate după descărcarea partidei de marfă si aplică stampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD care însoteste în continuare mărfurile.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

D. Operatiunea de rerutare

Art. 54. - Prin rerutare se întelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinatie declarat către biroul de destinatie unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

Art. 55. - (1) Cererea de rerutare pentru operatiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, de către biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(2) După realizarea rerutării, noul birou de destinatie efectuează formalitătile descrise în prezentul capitol.

(3) În situatia în care biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu receptionează prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta înregistrează operatiunea în evidente, formalitătile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I „Controlat la biroul de destinatie" si, ulterior, în aplicatia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

(4) În situatia în care biroul de destinatie este în imposibilitatea de a înscrie mentiunile referitoare la rezultatul controlului în aplicatia NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, acesta transmite biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.

Art. 56. - Prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător si în situatia în care AAR-ul nu este identificat în aplicatia NCTS/T1/T2 de biroul de destinatie înscris în TAD/TSAD.

 

CAPITOLUL V

Formalităti în cazul destinatarilor agreati

 

Art. 57. - (1) La sosirea mărfurilor si a mijlocului de transport împreună cu documentele însotitoare, TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI, în spatiul autorizat, destinatarul agreat identifică AAR în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectuează, dacă este cazul, mentiunile prevăzute la art. 43, transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si informează biroul de destinatie despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire". Notificarea de sosire contine MRN-ul operatiunii de tranzit si informatiile prevăzute la art. 408 alin. (1) lit. a) din Regulamentul

(CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Notificarea de sosire contine informatii despre:

a) regimul de tranzit acordat;

b) tara de expeditie;

c) tara de origine;

d) data si ora sosirii mărfurilor;

e) starea sigiliilor aplicate;

f) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;

g) mentiunile înscrise pe declaratia de tranzit cu privire la evenimentele petrecute în timpul transportului, dacă este cazul;

h) excedentele, deficitele, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, dacă este cazul.

(3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinatie prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului continând notificarea de sosire (mentionată în mod automat pe susa confirmării de transmitere de către aparat prin mentiunea „OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora si minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

(5) În cazul în care din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora si minutul primirii.

Art. 58. - Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinatie înregistrează în evidente notificarea de sosire, identifică AAR în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului si ia decizia privind controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizatia privind acordarea statutului de destinatar agreat.

Art. 59. - La expirarea termenului prevăzut în autorizatie, destinatarul agreat verifică existenta si integritatea sigiliilor, descarcă si efectuează receptia mărfurilor, introduce imediat rezultatele descărcării în evidentele proprii si comunică acest rezultat biroului de destinatie, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevăzut la art. 408 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 60. - (1) Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR si mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător".

(2) TAD/TSAD-ul si, după caz, LOI/TSLO-ul se prezintă fără întârziere biroului de destinatie.

(3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de către biroul de destinatie prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Biroul de destinatie mentionează în AAR numărul de înregistrare al notificării de sosire, în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".


Art. 61. - (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepante, destinatarul agreat opreste imediat descărcarea si comunică biroului de destinatie constatarea discrepantelor prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător". Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) Biroul de destinatie controlează mărfurile si mentionează rezultatul controlului în AAR. Prevederile art. 49-52 si ale art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 62. - (1) Dacă în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător", AAR-ul trecând în starea „în control".

(2) Prevederile art. 48-52 si ale art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

 

PARTEA a IIl-a

Procedura de rezervă

 

CAPITOLUL I

Formalităti la biroul de plecare

 

Art. 63. - Procedura de rezervă se aplică în conditiile si în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (2) lit. b) si ale anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 22 alin. (1) si anexei V ale apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 64. - (1) Utilizarea procedurii de rezervă se aprobă de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezervă, biroul de plecare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicatia NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anulează.

(2) Principalul obligat trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/T1/T2 si căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezervă, si să solicite anularea acestuia.

Art. 65. - (1) După aprobarea procedurii de rezervă, principalul obligat prezintă la biroul de plecare declaratia de tranzit, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport în conditiile prevăzute la art. 199 si art. 353 alin. (2), (4) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 22 alin. (1), (4)-(7) si la art. 24 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul utilizării unui certificat de garantie globală sau de dispensă de garantie, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare verifică validitatea si valabilitatea certificatului de garantie globală sau de dispensă de garantie.

Art. 66. - (1) Prevederile art. 6-21 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situatia aprobării cererii de rectificare prevăzute la art. 7 sau a acceptării modificărilor prevăzute la art. 16, declaratia de tranzit se rectifică de către principalul obligat.

(3) În cazurile prevăzute la art. 13 si 15-17 lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare mentionează rezultatul controlului

pe declaratia de tranzit prin înscrierea în caseta D a mentiunii „Conform" si aplicarea semnăturii si stampilei personale.

Art. 67. - (1) În vederea aplicării procedurii de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare:

a) aplică stampila „Procedură de rezervă" în caseta A a declaratiei de tranzit. Modelul stampilei este prevăzut în anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa B7 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

b) înscrie în caseta C a declaratiei de tranzit numărul de înregistrare din evidentele biroului vamal;

c) aplică stampila personală în caseta D a declaratiei de tranzit;

d) păstrează exemplarul corespunzător al declaratiei de tranzit si remite transportatorului celelalte exemplare.

(2) În cazul mărfurilor mentionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare transmite structurii antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, în ziua plecării, o copie a declaratiei de tranzit.

 

CAPITOLUL II

Formalităti în cazul expeditorilor agreati

 

Art. 68. - Prevederile art. 63 si 64 se aplică în mod corespunzător.

Art. 69. - (1) După aprobarea procedurii de rezervă, expeditorul agreat:

a) completează declaratia de tranzit;

b) înregistrează declaratia de tranzit în evidente;

c) aplică în caseta A a declaratiei de tranzit stampila prevăzută la art. 67 lit. a);

d) aplică în caseta C a declaratiei de tranzit stampila specială prevăzută la pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 27.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care autorizatia de expeditor agreat prevede această metodă de autentificare;

e) înscrie în caseta C numărul si data declaratiei de tranzit. (2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 si art. 66 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 70. - (1) La expirarea termenului prevăzut în autorizatie, expeditorul agreat:

a) înscrie în caseta 44 a declaratiei de tranzit mentiunile referitoare la itinerariul obligatoriu, dacă este cazul;

b) înscrie în caseta 50 a declaratiei de tranzit mentiunea „Dispensă de semnătură", dacă este cazul;

c) înscrie în caseta D a declaratiei de tranzit data-limită de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile aplicate sau mentiunea „Dispensă", dacă este cazul, precum si mentiunea „Expeditor agreat";

d) păstrează exemplarul corespunzător al declaratiei de tranzit si remite transportatorului celelalte exemplare;

e) predă biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declaratiei de tranzit, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizatie.

(2) În cazul mărfurilor mentionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, expeditorul agreat transmite biroului de plecare, în ziua plecării, o copie a declaratiei de tranzit.

(3) Prevederile art. 67 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


 

CAPITOLUL III

Formalităti de îndeplinit în cursul transportului

 

A. Formalităti de îndeplinit la biroul de tranzit

Art. 71. - Transportatorul prezintă la biroul de tranzit exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, avizul de tranzit prevăzut la pct. 15.1 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 16.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport.

Art. 72. - În situatiile prevăzute la art. 34-36, lucrătorul vamal din cadrul biroului de tranzit stampilează exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit în caseta 51, stampilează si retine avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se înscriu în caseta 55 a exemplarelor nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

Art. 73. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în declaratia de tranzit si mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operatiunea de tranzit si efectuează formalitătile de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinatie prevăzute în prezentele norme tehnice.

Art. 74. - În cazul prezentării la un birou de tranzit care lucrează în procedură de rezervă a mărfurilor ce fac obiectul unei operatiuni de tranzit comunitar ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, biroul de tranzit înregistrează operatiunea în evidente si notifică trecerea frontierei în aplicatia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

B. Prezentarea la un alt birou de tranzit

Art. 75. - (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de tranzit decât cel mentionat în declaratia de tranzit, prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situatiile prevăzute la art. 72, lucrătorul vamal înscrie codul noului birou de tranzit si aplică stampila în caseta 51 a exemplarelor nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit si transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat în mod corespunzător, păstrând o copie a acestuia în evidentele sale.

C. Evenimente în timpul transportului

Art. 76. - Prevederile art. 39-42 se aplică în mod corespunzător, mentiunile respective fiind făcute pe exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

 

CAPITOLUL IV

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 77. - Principalul obligat prezintă la biroul de destinatie declaratia de tranzit, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport.

Art. 78. - Lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie înregistrează în evidente declaratia de tranzit si mentionează pe aceasta data sosirii, numărul de înregistrare în evidenta biroului vamal si constatările verificărilor efectuate.

B. Decizia de control si efectuarea controlului

Art. 79. - (1) Prevederile art. 46-50 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazurile prevăzute la art. 46 si 48 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentionează rezultatul controlului pe declaratia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mentiunii „Conform" si aplicarea semnăturii si stampilei personale.

(3) În situatia prevăzută la art. 49, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentionează rezultatul controlului pe declaratia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mentiunii „Nereguli", urmată de precizarea acestora, si aplicarea semnăturii si stampilei personale.

(4) În cazul prevăzut la art. 50 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentionează rezultatul controlului pe declaratia de tranzit prin înscrierea în caseta I a mentiunii „Diferente", urmată, după caz, de una dintre mentiunile: „Excedent", „Lipsă", „Natura mărfurilor" sau „Clasificare tarifară" si aplicarea semnăturii si stampilei personale.

(5) Atunci când pentru încheierea operatiunii de tranzit lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie decide că este necesară rezolvarea discrepantelor constatate, acesta înscrie pe declaratia de tranzit, în caseta I, mentiunea „Anchetă în curs" si aplică semnătura si stampila personală. Rezultatele anchetei se comunică în scris biroului de plecare într-un termen de maximum 3 luni de la înregistrării în evidente a operatiunii de tranzit.^

(6) În cazul în care pentru încheierea operatiunii de tranzit lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie stabileste că nu este necesară rezolvarea discrepantelor constatate si decide să perceapă datoria rezultată, acesta înscrie pe declaratia de tranzit, în caseta I, mentiunea „Taxe încasate" si aplică semnătura si stampila personală.

C. Încheierea operatiunii de tranzit

Art. 80. - (1) În vederea încheierii operatiunii de tranzit biroul de destinatie transmite biroului de plecare, prin postă, exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operatiunii si cu respectarea termenului prevăzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Atunci când biroul de plecare este situat într-un alt stat membru sau o altă parte contractantă a Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de destinatie transmite biroului centralizator, prin postă, exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operatiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa VI a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 81. - (1) În cazul prezentării la un birou vamal de destinatie care lucrează în procedură de rezervă a mărfurilor ce fac obiectul unei operatiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, biroul de destinatie înregistrează operatiunea în evidente, efectuează în mod corespunzător formalitătile descrise la art. 46-50, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD, caseta I si ulterior în aplicatia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 82. - În cazul mărfurilor mentionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în situatiile prevăzute la art. 79 alin (3)-(6), biroul de destinatie transmite structurii antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, în ziua sosirii, o copie a declaratiei de tranzit sau a TAD/TSAD-ului pe care sunt înscrise rezultatele controlului.

D. Prezentarea la un alt birou de destinatie

Art. 83. - (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de destinatie decât cel mentionat în declaratia de tranzit, prevederile art. 77-82 se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor pct. 16.2 si 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale pct. 17.2 si 17.3 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.


(2) În situatia prevăzută la punctul 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 17.3 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv mărfurile informează imediat în scris biroul centralizator, care va solicita precizări de la biroul de plecare.

 

CAPITOLUL V

Formalităti în cazul destinatarilor agreati

 

Art. 84. - (1) La sosirea mărfurilor si mijlocului de transport împreună cu documentele însotitoare si declaratia de tranzit în spatiul autorizat, destinatarul agreat informează biroul de destinatie prin intermediul „notificării de sosire".

(2) Pentru mărfurile mentionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, destinatarul agreat transmite biroului de destinatie, în ziua sosirii mărfurilor, o copie a declaratiei de tranzit.

(3) Prevederile art. 57 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 85. - Prevederile art. 58 si 59 se aplică în mod corespunzător.

Art. 86. - Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în declaratia de tranzit si mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în caseta I a declaratiei de tranzit a mentiunilor referitoare la data sosirii si starea eventualelor sigilii aplicate si transmiterea acestora biroului de destinatie.

Art. 87. - (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepante, destinatarul agreat opreste descărcarea si informează imediat biroul de destinatie.

(2) Biroul de destinatie controlează mărfurile si mentionează rezultatul controlului pe declaratia de tranzit.

(3) Prevederile art. 79 se aplică în mod corespunzător.

Art. 88. - Prevederile art. 80 se aplică în mod corespunzător.

Art. 89. - (1) Atunci când în spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operatiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, iar aplicatia NCTS/T1/T2 nu functionează, prevederile art. 84-87 se aplică în mod corespunzător.

(2) Formalitătile prevăzute la art. 60-62 se aplică în mod corespunzător.

(3) Mentiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de biroul de destinatie în TAD/TSAD în caseta I.

(4) Prevederile art. 57 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător si în cazul comunicării deciziei de control si a rezultatului descărcării.

Art. 90. - (1) În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea procedurii de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinatie identifică AAR în aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare, mentionează rezultatul controlului mărfurilor în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", si încheie operatiunea în conformitate cu prevederile art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie -Comentarii".

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 91. - Prevederile art. 82 se aplică în mod corespunzător.

 

PARTEA a IV-a

Proceduri simplificate de tranzit

 

TITLUL I

Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate pe calea ferată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 92. - (1) Dispozitiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM, a unei scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trăsură combinate CIM/SMGS, denumite în continuare scrisori de trăsură CIM, în conditiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 413-418 si art. 419 alin. (4) si (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) si art. 67-72 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura simplificată de tranzit se utilizează numai în situatia în care pentru realizarea transportului mărfurilor cooperează două sau mai multe societăti de cale ferată din Comunitatea Europeană sau tările AELS, fiecare activând la nivel national, autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(3) Lista societătilor de cale ferată autorizate să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar/comun în Comunitatea Europeană si în tările AELS se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

 

CAPITOLUL II

Formalităti la biroul de plecare

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de tranzit

Art. 93. - (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferată, în procedură simplificată, se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al scrisorii de trăsură CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin înscrierea în caseta 58b a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 66b a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, a codului societătii de cale ferată care are calitatea de principal obligat si bifarea căsutei „DA".

(2) Societătile de cale ferată care cooperează pentru realizarea transportului se mentionează în caseta 57 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 65 a scrisorii de trăsură combinate CIM/SMGS.

(3) După completare, setul complet al scrisorii de trăsură CIM, semnat si stampilat, împreună cu mărfurile, mijlocul de transport si documentele însotitoare se prezintă de către societatea de cale ferată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

Art. 94. - Atunci când conditiile prevăzute la art. 93 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operatiunea de tranzit în evidentele biroului de plecare si înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, numărul de înregistrare a operatiunii în evidentele biroului vamal.

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 95. - (1) Rectificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trăsură CIM se face în conformitate cu prevederile art. 418 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 72 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute la art. 65 din


Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunică societătii de cale ferată motivele respingerii.

Art. 96. - Prevederile art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Art. 97. - În situatia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 98. - Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

E. Efectuarea controlului

Art. 99. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însotitoare si mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 100. - În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare societătii de cale ferată, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Art. 101. - Dacă modificările datelor din scrisoarea de trăsură CIM nu sunt acceptate de societatea de cale ferată sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă.

Art. 102. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate societătii de cale ferată, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează scrisoarea de trăsură CIM si păstrează o xerocopie a exemplarului nr. 3. Mentiunea neacordării liberului de vamă se înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS.

Art. 103. - Biroul de plecare decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însotitoare si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Art. 104. - (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 419 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, aplică sigiliile vamale, dacă este cazul, precum si semnătura si stampila personală.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM societătii de cale ferată si păstrează în evidentă o xerocopie a exemplarului nr. 3 si a documentelor însotitoare.

 

CAPITOLUL III

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 105. - (1) Societatea de cale ferată prezintă la biroul de destinatie mărfurile, mijlocul de transport, documentele însotitoare si exemplarele nr. 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM, cu respectarea prevederilor art. 419 alin. (5), art. 421 alin. (1)si art. 423 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (8), art. 75 alin. (1) si art. 77 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidentele biroului de destinatie scrisoarea de trăsură CIM.

B. Decizia de control

Art. 106. - Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operatiunea de tranzit prin înscrierea pe exemplarele nr. 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autoritătii vamale, a numărului si datei înscrierii în evidenta biroului vamal de destinatie sau ale declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal si aplică semnătura si stampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsura CIM se restituie societătii de cale ferată, iar exemplarul nr. 3 se retine în evidenta biroului de destinatie.

Art. 107. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului si încheierea operatiunii de tranzit

Art. 108. - (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM si mărfurile controlate sau se constată discrepante minore, prevederile art. 106 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 109. - (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepante majore, încheie operatiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM utilizând una dintre mentiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate, înscrie pe exemplarele nr. 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autoritătii vamale, numărul si data înscrierii în evidenta biroului vamal de destinatie, ale declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplică semnătura si stampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie societătii de cale ferată, iar exemplarul nr. 3 se retine în evidenta biroului de destinatie.

(2) Biroul de destinatie decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 110. - Prevederile art. 105-109 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 423 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.


 

CAPITOLUL IV

Formalităti la biroul vamal de intrare/iesire

 

Art. 111. - În situatia prevăzută la art. 422 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 76 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 112. - (1) Prevederile art. 92 alin. (2) si art. 94 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 423 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunitătii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 98-104 se aplică în mod corespunzător în situatiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 113. - Prevederile art. 111 si 112 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 424 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 77 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

TITLUL II

Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate în containere mari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 114. - (1) Dispozitiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în containere mari, sub acoperirea unui buletin de expediere TR, în conditiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 426^33 si art. 434 alin. (6) si (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) si art. 80-87 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate în containere mari poate fi utilizată de către întreprinderea de transport definită la art. 427 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 81 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, atunci când societatea de cale ferată respectivă este autorizată să utilizeze procedura simplificată de tranzit pentru transportul mărfurilor pe calea ferată. În situatia în care pentru realizarea transportului cooperează două sau mai multe societăti de cale ferată din Comunitatea Europenă sau tările AELS, fiecare activând la nivel national, acestea trebuie să fie autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit pentru transportul mărfurilor pe calea ferată.

(3) Lista întreprinderilor de transport din Uniunea Europeană si tările AELS care respectă cerintele simplificării se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

 

CAPITOLUL II

Formalităti la biroul de plecare

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de tranzit

Art. 115. - (1) Declararea mărfurilor transportate în containere mari în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferată, în procedură simplificată, se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al buletinului de expediere TR.

(2) Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin prezentarea scrisorii de trăsură CIM, completată în caseta 58b, sau a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, completată în rubrica 66b, cu codul societătii de cale ferată care are calitatea de principal obligat si bifarea căsutei „DA". Prevederile art. 93 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) După completare, setul complet al buletinului de expediere TR, respectiv al scrisorii de trăsură CIM, semnat si stampilat, împreună cu mărfurile, mijlocul de transport si documentele însotitoare se prezintă de către societatea de cale ferată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

Art. 116. - Atunci când conditiile prevăzute la art. 115 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operatiunea de tranzit în evidentele biroului de plecare si înscrie acest număr în caseta 15 a buletinului de expediere TR.

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 117. - Prevederile art. 95 si 96 se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control si efectuarea controlului

Art. 118. - Prevederile art. 97-103 se aplică în mod corespunzător.

E. Liberul de vamă

Art. 119. - (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 15 a buletinului de expediere TR, exemplarele nr. 1, 2, 3A, 3B, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 434 alin. (2)-(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (2)-(7) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, si aplică semnătura si stampila personală.

(2) În situatia în care se aplică sigilii vamale, acestea sunt înscrise în caseta 15 a buletinului de expediere TR.

(3) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele buletinului de expediere TR societătii de cale ferată si păstrează în evidentă o xerocopie a exemplarului nr. 3A si a documentelor însotitoare.

 

CAPITOLUL III

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 120. - (1) Societatea de cale ferată prezintă la biroul de destinatie mărfurile, mijlocul de transport, documentele însotitoare si exemplarele nr. 1,2 si 3A ale buletinului de expediere TR, cu respectarea prevederilor art. 434 alin. (7), art. 436 alin. (1) si art. 438 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (10), art. 90alin. (1) si art. 92 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidentele biroului de destinatie buletinul de expediere TR, înscriind pe versoul exemplarelor prezentate numărul si data înregistrării.


B. Decizia de control

Art. 121. - Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operatiunea de tranzit, prin înscrierea pe versoul exemplarelor nr. 1,2si 3Aale buletinului de expediere TR, în rubrica destinată autoritătii vamale, a numărului si datei declaratiei sumare sau declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub un alt regim vamal si aplică semnătura si stampila personală. Exemplarele nr. 1 si 2 ale buletinului de expediere TR se restituie societătii de cale ferată, iar exemplarul nr. 3Ase retine în evidenta biroului de destinatie.

Art. 122. - Prevederile art. 107 se aplică în mod corespunzător.

C. Efectuarea controlului si încheierea operatiunii

Art. 123. - (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în buletinul de expediere TR si mărfurile controlate sau se constată discrepante minore, prevederile art. 121 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 124. - (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepante majore, încheie operatiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR utilizând una dintre mentiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate, înscrie pe versoul exemplarelor nr. 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR, în rubrica destinată autoritătii vamale, numărul si data declaratiei sumare, declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplică semnătura si stampila personală. Exemplarele nr. 1 si 2 se restituie societâtiide cale ferată, iar exemplarul nr. 3A se retine în evidenta biroului de destinatie.

(2) Prevederile art. 108 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 125. - Prevederile art. 120-124 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 438 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Formalităti la biroul vamal de intrare/iesire

 

Art. 126. - În situatia prevăzută la art. 437 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 91 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 127. - (1) Prevederile art. 114 alin. (2) si art. 116 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 438 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 92 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 112 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Prevederile art. 118 si 119 se aplică în mod corespunzător în situatiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Coduluivamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 128. - Prevederile art. 126 si 127 se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 439 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 93 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

TITLUL III

Procedura simplificată pentru mărfurile transportate pe calea aerului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 129. - Dispozitiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, în conditiile art. 340e alin. (1), art. 372 alin. (1) lit. f), art. 444 alin. (1), precum si ale art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (1) si art. 112 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Procedura simplificată - nivelul 1

 

SECTIUNEA 1

Formalităti la biroul de plecare

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de tranzit

Art. 130. - (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedură simplificată - nivelul 1, se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în conformitate cu prevederile art. 444 alin. (2)-(5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (2)-(5) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) După completare, manifestul aerian împreună cu mărfurile, scrisorile de transport si documentele însotitoare se prezintă de către compania aeriană la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

Art. 131. - Atunci când conditiile prevăzute la art. 130 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operatiunea de tranzit în evidentele biroului de plecare.

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 132. - Prevederile art. 65 si 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Art. 133. - În situatia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifest biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 134. - Dacă biroul de plecare ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

E. Efectuarea controlului

Art. 135. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însotitoare si mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.


Art. 136. - În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Art. 137. - Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatărilor controlului se face de către compania aeriană cu acceptul biroului de plecare.

Art. 138. - Dacă modificările datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aeriană sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă, cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 139. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însotitoare si mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului „nesatisfăcător" pe toate exemplarele manifestului aerian si returnează manifestul aerian companiei aeriene, păstrând un exemplar al acestuia.

Art. 140. - Biroul de plecare decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însotitoare si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Art. 141. - (1) Liberul de vamă se acordă conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, lucrătorul vamal aplicând semnătura si stampila personală pe toate exemplarele manifestului aerian.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, păstrând un exemplar al acestuia în evidentele biroului vamal de plecare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 142. - (1) Compania aeriană prezintă la biroul de destinatie mărfurile, manifestului aerian, scrisorile de transport aerian si documentele însotitoare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidentele biroului de destinatie manifestul aerian.

B. Decizia de control

Art. 143. - Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele înscrise în manifest lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operatiunea de tranzit prin înscrierea în evidente a numărului declaratiei sumare sau al declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal, aplicând stampila si semnătura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul si retine o copie a acestuia.

Art. 144. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată companiei aeriene. Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului si încheierea operatiunii de tranzit

Art. 145. - Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în manifestul aerian si mărfurile controlate sau se constată discrepante minore, prevederile art. 139 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe manifestul aerian în rubrica destinată autoritătii vamale.

Art. 146. - (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepante majore, încheie operatiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, în rubrica destinată autoritătii vamale, utilizând una dintre mentiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepantelor constatate, înscrie numărul si data declaratiei sumare, ale declaratiei de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplică semnătura si stampila personală. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene si o copie se retine în evidenta biroului de destinatie.

(2) Biroul de destinatie decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în manifestul aerian si mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 147. - (1) În aplicarea art. 444 alin. (7) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (7) paragraful 1 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene întocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o listă a manifestelor care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente si o prezintă biroului de destinatie.

(2) Lucrătorul vamal verifică informatiile cuprinse în listă cu datele înregistrate în evidentele biroului de destinatie si aplică semnătura si stampila personală. Lista împreună cu neregulile constatate în legătură cu informatiile continute în manifestele de pe listă, dacă este cazul, se transmit biroului centralizator, până cel târziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se păstrează în evidenta biroului de destinatie.

(3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzătoare listele si neregulile constatate în legătură cu informatiile continute în manifestele de pe listă, prevăzute la alin. (2), până ce[târziu la data de 15 a lunii respective.

Art. 148. - În situatia prevăzută la art. 444 alin. (7) paragraful 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 111 alin. (7) paragraful 4 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, informarea biroului de plecare si a autoritătilor care au eliberat autorizatia se face prin intermediul biroului centralizator.

 

CAPITOLUL III

Procedura simplificată - nivelul 2

 

SECTIUNEA 1

Formalităti la biroul de plecare

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de tranzit

Art. 149. - (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedură simplificată - nivelul 2, se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în format electronic, în conformitate cu prevederile art. 445 alin. (2) paragraful 3 si alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 112 alin. (2) paragraful 3 si alin. (3) lit. a) si b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de plecare.

B. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

Art. 150. - Prevederile art. 132 se aplică în mod corespunzător.

C. Decizia de control si efectuarea controlului

Art. 151. - (1) În situatia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de plecare ia decizia de a controla mărfurile declarate si/sau documentele însotitoare, controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 149 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Art. 152. - Biroul de plecare efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operatiunilor de tranzit efectuate în procedură simplificată - nivelul 2.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formalităti la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie

Art. 153. - (1) Prevederile art. 142 se aplică în mod corespunzător.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de destinatie.

B. Decizia de control, efectuarea controlului si încheierea operatiunii de tranzit

Art. 154. - (1) În situatia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de destinatie ia decizia de a controla mărfurile prezentate si/sau documentele însotitoare, controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 153 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Art. 155. - Notificarea prevăzută la art. 445 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către biroul de destinatie către biroul de plecare si autoritătile care au eliberat autorizatia, prin intermediul biroului centralizator.

Art. 156. - Biroul de destinatie efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operatiunilor de tranzit prezentate în procedură simplificată - nivelul 2 si, dacă este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

 

PARTEA a V-a

Procedura de cercetare si controlul încheierii regimului de tranzit

 

CAPITOLUL I

Procedura de cercetare si controlul încheierii operatiunilor de tranzit emise în procedură informatică

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

Art. 157. - (1) La împlinirea termenelor si în conditiile prevăzute la art. 365 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare comunică biroului centralizator operatiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite conditiile declansării procedurii de cercetare.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective.

Art. 158. - (1) Biroul centralizator declansează procedura de cercetare la biroul de destinatie si la principalul obligat, cu respectarea termenelor si conditiilor prevăzute la art. 365 alin. (2)-(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (2)-(4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modelul scrisorii de informare a principalului obligat este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) În situatia prevăzută la art. 365 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (6) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, cererea adresată biroului de destinatie se face cel târziu a doua zi de la primirea informatiilor de la principalul obligat.

Art. 159. - (1) Atunci când este solicitat, biroul de destinatie efectuează investigatiile necesare, procedează la verificarea evidentelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreat si în termende maximum 10 zile de la primirea solicitării comunica în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.

(2) În situatia în care se constată că mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinatie sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinatie procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în aplicatia NCTS/T1/T2 sau, după caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzătoare.

Art. 160. - (1) Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate de principalul obligat sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, initiază controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinatie se întocmeste utilizând formularul TC 21 prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), conditiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Art. 161. - În cazul în care biroul de destinatie nu confirmă încheierea regimului de tranzit si destinatarul mărfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicită structurii antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile respective.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 162. - În functie de răspunsul biroului de destinatie, de dovezile prezentate de principalul obligat, precum si, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de structura antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, biroul centralizator stabileste dacă operatiunea de tranzit s-a încheiat si finalizează procedura de cercetare.

Art. 163. - În situatia prevăzută la art. 365 alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (7) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul centralizator comunică biroului de plecare si principalului obligat încheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Confirmat".

Art. 164. - (1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabileste că operatiunea de tranzit nu s-a încheiat si înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 450a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 116 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul centralizator stabileste autoritatea competentă pentru recuperare.


(2) Prevederile art. 365a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 41a din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 165. - (1) Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.

(2) Biroul de plecare încheie din oficiu operatiunea de tranzit si ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale si a altor taxe, după caz, cu respectarea termenului prevăzut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În documentul pentru regularizarea situatiei întocmit de către biroul de plecare se înscriu numele si datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliti în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (3) si art. 204 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 115 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4) Biroul de plecare comunică câte un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei tuturor debitorilor si transmite o copie la biroul centralizator.

Art. 166. - (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevăzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării garantiei sau a executării silite, după caz.

(2) Garantiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament, în contul biroului vamal de plecare, se încasează de biroul de plecare.

(3) În cazul garantiilor izolate constituite prin act de garantie izolată, biroul de plecare solicită garantului executarea garantiei, comunicându-i toate informatiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garantiei va fi însotită de un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei.

(4) În cazul utilizării unei garantii globale, biroul de plecare comunică biroului de garantii din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor informatiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmitându-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei. Biroul de garantie transmite garantului cererea de executare a garantiei însotită de documentul pentru regularizarea situatiei, a doua zi de la data primirii acestuia.

(5) În cazul utilizării dispensei de garantie biroul de plecare informează biroul de garantie în vederea revocării autorizatiei pentru utilizarea dispensei de garantie.

Art. 167. - După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informează imediat biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidentele sale si în aplicatia NCTS/T1/T2.

Art. 168. - (1) Pentru operatiunile de tranzit emise de un alt stat membru sau de o altă parte contractantă a Conventiei privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamală română este stabilită ca autoritate competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 165 alin. (2), (3) si (4) se aplică în mod corespunzător de către biroul de destinatie sau, după caz, de către structura antifraudă competentă.

(2) În situatia prevăzută la art. 166 alin. (1), biroul de destinatie sau, după caz, structura antifraudă competentă efectuează demersurile legale în vederea executării garantiei, prin intermediul biroului centralizator.

(3) Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.

 

CAPITOLUL II

Procedura de cercetare si controlul încheierii operatiunilor de tranzit emise în procedură de rezervă

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

Art. 169. - (1) La împlinirea termenului si în conditiile prevăzute la pct. 19 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 20 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare comunică principalului obligat operatiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite conditiile declansării procedurii de cercetare, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operatiunilor de tranzit.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 170. - (1) Atunci când principalul obligat nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în conditiile prevăzute la art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, la împlinirea termenului prevăzut la pct. 20.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la pct. 21.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare declansează procedura de cercetare, transmitând biroului de destinatie avizul de cercetare TC20, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, copia exemplarului nr. 1 al declaratiei de tranzit si, după caz, informatiile furnizate de principalul obligat.

(2) În cazul operatiunilor de tranzit pentru care biroul de destinatie nu este situat pe teritoriul României, în situatia prevăzută la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declaratiei vamale de tranzit, a adresei de informare a principalului obligat si, după caz, răspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinatie avizul de cercetare TC20, copia exemplarului nr. 1 al declaratiei de tranzit si, după caz, informatiile furnizate de principalul obligat.

(3) Prevederile art. 160 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare.

Art. 171. - (1) Prevederile art. 159 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prevederile art. 161 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare sau biroul centralizator, după caz.

(3) Comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 172. - Prevederile art. 162 si 164-168 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Procedura de cercetare si controlul încheierii operatiunilor de tranzit emise în procedură simplificată, pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau în containere mari

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

Art. 173. - (1) În aplicarea prevederilor art. 415 si art. 429 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 69 si art. 82 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea vamală verifică periodic evidentele detinute de societătile de cale ferată si de întreprinderile de transport autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.

(2) Echipa de control din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor care efectuează controlul în centrele contabile ale societătilor de cale ferată se stabileste prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 174. - (1) Atunci când în urma controlului ulterior al scrisorilor de trăsură CIM si al buletinelor de expediere TR, emise si primite în procedură simplificată de tranzit, echipa de control constată că regimul de tranzit nu a fost încheiat, aceasta informează societatea de cale ferată în termen de 7 zile de la data efectuării controlului, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operatiunii de tranzit.

(2) Atunci când societatea de cale ferată nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul si conditiile prevăzute la art. 365 alin (5) si art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) si art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul centralizator declansează procedura de cercetare la biroul de destinatie.

(3) Prevederile art. 161 se aplică în mod corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 175. - (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevăzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării silite si informează biroul centralizator în vederea revocării autorizatiei pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(2) Prevederile art. 162, 164, 165, 167 si 168 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de cercetare a operatiunilor de tranzit emise în procedură simplificată, pentru mărfurile transportate pe calea aerului

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

Art. 176. - (1) Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 147, biroul de plecare initiază procedura de cercetare în termen de două luni de la sfârsitul lunii în cursul căreia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informând în scris compania aeriană si anexând o copie a manifestului aerian.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 177. - (1) Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul si conditiile prevăzute la art. 365 alin (5) si art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) si art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare solicită în scris biroului centralizator declansarea procedurii de cercetare, anexând o copie a manifestului aerian si a documentelor însotitoare, a adresei de informare a companiei aeriene si, după caz, răspunsul acesteia.

(2) Dacă biroul de plecare are suspiciuni în ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicită biroului centralizator controlul ulterior al acestora.

(3) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinatie se întocmeste utilizând formularul TC 21A prevăzut în anexa nr. 4.

(4) În situatia prevăzută la alin. (2), conditiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Art. 178. - Biroul centralizator declansează procedura de cercetare la biroul de destinatie, în termen de 7 zile de la data primirii solicitării biroului de plecare, printr-o adresă scrisă la care este anexată copia manifestului aerian si a documentelor însotitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost încheiat.

Art. 179. - Atunci când este solicitat, biroul de destinatie efectuează investigatiile corespunzătoare, procedează la verificarea evidentelor proprii sau ale companiei aeriene si în termen de maximum 10 zile comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate, anexând dovezi ale încheierii regimului de tranzit.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 180. - În functie de răspunsul biroului de destinatie, de dovezile prezentate de compania aeriană, biroul centralizator stabileste dacă operatiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect si finalizează procedura de cercetare.

Art. 181. - Atunci când se stabileste că regimul de tranzit s-a încheiat în mod corect, biroul centralizator informează în scris biroul de plecare si compania aeriană despre descărcarea regimului de tranzit.

Art. 182. - Prevederile art. 164, 165, 167 si art. 168 alin. (1) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 183. - În situatia în care biroul centralizator este informat despre neîncasarea sumelor devenite exigibile, acesta ia măsurile corespunzătoare în vederea suspendării sau revocării autorizatiei de utilizare a procedurii simplificate.

C. Controlul ulterior al operatiunilor de tranzit

Art. 184. - (1) În situatia prevăzută la art. 156, dacă există suspiciuni cu privire la datele înscrise în manifestul electronic, biroul de destinatie întocmeste în termen de 10 zile de la efectuarea controlului cererea de control ulterior prevăzută la art. 177 alin. (3) si o transmite biroului centralizator.

(2) Birou centralizator transmite cererea de control ulterior autoritătilor vamale competente, în termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(3) Prevederile art. 177 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 185. - Dacă în cadrul controlului ulterior autoritatea vamală solicitată informează că datele înscrise în manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declansează procedura de cercetare si stabileste autoritatea competentă pentru recuperare. În acest caz prevederile art. 164, 167 si art. 168 alin (3) se aplică în mod corespunzător.

 

PARTEA a Vl-a

Dispozitii finale

 

Art. 186. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 187. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

Model de scrisoare de informare a principalului obligat

 

[Număr de înregistrare]

 

                        [Numele principalului obligat]

 

                                                [Adresa principalului obligat]

 

Obiect: Tranzit comunitar/comun

 

Absenta dovezii încheierii regimului de tranzit

 

Sunteti principalul obligat pentru următoarea declaratie vamală (următoarele declaratii vamale) de tranzit comunitar/comun:

[numărul de referintă si data declaratiei/declaratiilor de tranzit]

depusă/depuse la biroul de plecare [denumirea biroului de plecare]......

În conformitate cu prevederile art. 365 alin. (4)/pct. 19 al anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 41/pct. 20 al anexei V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declaratia (declaratiile) vamală(e) sus-mentionată(e).

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteti informatiile si documentele care contin probe conform cărora regimul s-a încheiat. Veti mentiona totodată, după caz, orice modificări în privinta biroului de destinatie si/sau a birourilor de tranzit. Vă rugăm să furnizati informatiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei scrisori.

Pot fi aduse ca probe următoarele:

1. un document certificat de autoritătile vamale ale statului membru de destinatie, prin care se identifică mărfurile în cauză si se arată că acestea au fost prezentate la biroul de destinatie sau, în cazul în care se aplică art. 406 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 64 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, unui destinatar agreat;

2. un document vamal de plasare a mărfurilor în cauză sub o destinatie vamală, emis într-o tară tertă;

3. un document emis într-o tară tertă, vizat de autoritătile vamale din această tară, care atestă faptul că mărfurile sunt considerate a fi în liberă circulatie în tara tertă în cauză.

Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozitiile art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care nu furnizati informatii sau dacă informatiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la biroul de destinatie, datoria vamală se stabileste după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile.

În conformitate cu prevederile art. 203 sau 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 114 si 115 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu se poate stabili că regimul s-a încheiat pentru declaratia (declaratiile) în cauză, veti fi obligat la plata datoriei pentru mărfurile care fac obiectul declaratiei (declaratiilor) respective (taxe de import sau export si alte impozite).

Dacă vă aflati în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneti la dispozitie orice informatii disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (tara) în care considerati că au avut loc evenimentele care au dat nastere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 116 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele....................................

Calitatea........................................................

Semnătura si stampila..................................


 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

TC 21 - CERERE DE CONTROL ULTERIOR

 

I. Autoritatea solicitantă

(numele, adresa)

II. Autoritatea solicitată

(numele, adresa)

III. Cerere de control ulterior

 prin sondaj

 verificare din motivul indicat în căsuta C sau D

Vă rugăm să verificati

A. Autenticitatea stampilei si a semnăturii

 1. În caseta I „Controlat la biroul de destinatie" din exemplarul pentru returnare nr..........anexat

 2. În caseta F si/sau G a exemplarului pentru returnare nr.................anexat

 3. În caseta J „Verificarea utilizării si/sau destinatiei" din exemplarul de control T5 nr.......anexat

 4. În caseta C „Biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr....................anexat

 5. În caseta D „Controlat la biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr...........anexat

 6. În caseta 31 „Colete si denumirea mărfurilor" din exemplarul nr. 4 nr..........anexat

 7. În factura nr..........din........./ documentul de transport nr..........din.........(anexat)

B. Exactitatea mentiunilor din  1. caseta (casetele)..........1)

 2. documentul comercial nr..........din............(anexat)

C.  Autenticitatea si exactitatea probei alternative anexate

D. Controlul este solicitat deoarece

 1. stampila lipseste

 2. semnătura lipseste

 3. stampila nu este lizibilă

 4. caseta nu este completată în totalitate

 5. au fost făcute corecturi fără a fi certificate

 6. formularul contine stersături si/sau modificări si autentificate

 7. stampila nu este recunoscută destinatia

 8. lipsesc informatiile privind utilizarea sau

 9. alte motive (se specifică)

 

Locul...................Data.........................

Semnătura...............................(Stampila)

 

1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate.

 

IV Rezultatul controlului

 A. Stampila si semnătura sunt autentice.

 B. Formularul nu a fost prezentat autoritătilor competente si

 1. există suspiciuni de falsificare a stampilei

 2. stampila pare să fi fost aplicată neregulamentar

 3. semnătura nu apartine oficialului responsabil de pe lângă autoritătile competente

 C. Mentiunile sunt corecte.

 D. Mentiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să contină următoarele:

 E. Observatii:

 1. stampila a fost aplicată lizibil

 2. semnătura fost introdusă

 3. caseta a fost completată

 4. corecturile au fost certificate si autentificate

 5. stersăturile si/sau modificările s-au datorat: 

 6. stampila este autentică si poate fi acceptată

 7. data a fost introdusă

 8. proba alternativă este conformă si poate fi acceptată

 9. alte motive (se specifică)

 

Locul...................Data.........................

Semnătura ............................... (Stampila)

 

NOTE:

1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separată.

2. Informatiile si răspunsul se indică prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzătoare.

3. Autoritatea competentă solicitată se asigură că cererile primite sunt tratate prioritar.


 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

TC 20 - AVIZ DE CERCETARE*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Formularul avizului de cercetare este reprodus în facsimil.


 

TC20 - Aviz de cercetare - Note explicative

1. Informatiile si răspunsurile se indică prin marcarea cu o cruce a casetei prevăzute în acest scop.

2. Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza căruia trebuie furnizate autoritătii competente din tara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.

3. În caseta I, pozitia A, autoritatea competentă solicitantă indică referinta declaratiei de tranzit (DAU sau documentul de transport cu rol de declaratie) în legătură cu care nu dispune de dovezi privind încheierea regimului. Se va anexa o copie a declaratiei.

4. În caseta I, pozitia E, se indică mijlocul de transport, dacă în declaratie au fost solicitate informatii cu privire la acesta sau, în caz contrar, dacă este cunoscut de către autoritatea competentă (în special prin intermediul principalului obligat).

5. În caseta I, pozitia F, în functie de informatiile detinute, autoritatea competentă solicitantă indică destinatarii, agreati sau nu, care au fost eventual declarati la completarea declaratiei sau, în alte cazuri, destinatarii presupusi care ar fi putut să primească mărfurile.

6. În caseta I, pozitia G-3, se indică destinatarii reali, astfel cum au fost identificati de către principalul obligat.

7. În caseta II, pozitia 3, autoritatea competentă solicitată cere transmiterea documentelor de transport când acestea nu au rol de declaratie de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I, pozitia A).

8. În caseta IV, autoritatea competentă solicitată informează autoritatea competentă din tara de plecare în privinta rezultatului cercetărilor a căror responsabilitate nu revine acestui birou.

9. În caseta IV, pozitia 1, autoritatea competentă solicitată bifează căsuta (a) dacă returnează o copie vizată si stampilată a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primită de la autoritatea competentă solicitantă. În alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document - de exemplu, lista lunară a procedurii aeriene/maritime nivelul 1 - care confirmă încheierea procedurii), se bifează căsuta (b). Dacă autoritatea solicitată urmează să transmită TC20, aceasta bifează căsuta corespunzătoare de la pozitia 7 si introduce detaliile, dacă este necesar. Aceasta informează autoritatea competentă din tara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. În cazul în care nu găseste un aviz de tranzit, fiecare birou de tranzit urmează aceeasi procedură.

Pentru fiecare declaratie de tranzit se foloseste câte un singur formular TC20.

 

ANEXA Nr.4

la normele tehnice

 

TC21A- CERERE DE CONTROL ULTERIOR

 

1. Autoritatea care emite cererea (Numele si adresa completă)

2. Autoritatea competentă, destinatara cererii (Numele si adresa completă)

3. Controlul statutului dorit pentru transporturile următoare, ale căror extrase de manifeste aeriene/maritime* sunt reproduse mai jos/atasate*:

Numele si adresa titularului autorizatiei

Aeronavă/navă* si data plecării

Port/aeroport* de plecare

Numărul de ordine

Numărul manifestului aerian/maritim*

Numerele (sau mărcile) si numerele  containerelor

Descrierea încărcăturii

Numărul de colete

Greutatea (kg) sau volumul

Statutul declarat

(T1,T2, TF, TD, C, F, X)

(1)

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

 

4. Rezultatul controlului

Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: (Documentele justificative anexate)

5. Autoritatea care a efectuat controlul

Numele ...................... Data .......................

Semnătura...............................

Stampila..........................


* Bifati mentiunile inutile.

 

            Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate, o singură aeronavă sau o singură navă.

            După completare se va trimite la biroul mentionat în rubrica 1.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolată, utilizării garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispozitiile art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 345 alin. (3) si ale art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 10b, art. 16 alin. (3) si art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolată, utilizării garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.001.

 

ANEXĂ

NORME TEHNICE

privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolată, utilizării garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garantie izolată, a utilizării garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea emiterii de titluri de garantie izolată

 

Art. 2. - (1) Autorizatia pentru emiterea titlurilor de garantie izolată se acordă, la cerere, garantilor, în situatia si conditiile prevăzute la art. 342 alin. (2) si art. 345 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (1) si art. 16 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 195 paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii;

b) înregistrează debite fată de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolventă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenta specială si/sau în lista contribuabililor inactivi;


d) au comis abateri grave sau repetate împotriva legislatiei vamale ori fiscale.

Art. 3. - (1) Cererea de autorizare pentru emiterea titlurilor de garantie izolată se întocmeste în scris de către operatorul economic si contine următoarele date:

a) denumirea operatorului economic si sediul social al acestuia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) numărul titlurilor de garantie izolată pe care intentionează să le emită;

f) categoriile de mărfuri pentru care intentionează să emită titluri de garantie izolată.

(2) Cererea se depune la biroul de garantie din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) actul de garantie întocmit conform modelului din anexa 50 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anexa C2 la apendicele III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în original;

f) specimenul unui titlu de garantie izolată, întocmit conform modelului din anexa 54 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anexa C3 la apendicele III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în original.

Art. 4. - (1) După verificarea conditiilor de autorizare si a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garantie stabileste cuantumul garantiei aferente numărului maxim de titluri de garantie izolată pe care intentionează să le emită garantul.

(2) Cuantumul garantiei stabilite si modalitătile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garantie.

Art. 5. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 2 se eliberează de către Autoritatea Natională a Vămilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, numai după constituirea garantiei de către operatorul economic.

(2) În autorizatie se mentionează:

a) numărul de referintă al garantiei;

b) codul de acces asociat numărului de referintă al garantiei;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) numărul de titluri de garantie izolată ce pot fi emise.

Art. 6. - (1) Autorizatia pentru emiterea titlurilor de garantie izolată se întocmeste în două exemplare si se semnează de către conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de biroul de garantie din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 7. - (1) În aplicarea art. 347 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 18 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, garantul comunică biroului de garantie numărul si seria titlurilor de garantie izolată emise.

(2) Emiterea altor titluri de garantie izolată, în limita garantiei constituite, se aprobă de către biroul de garantie, numai pentru titlurile de garantie izolată utilizate pentru operatiuni de tranzit care au fost încheiate.

Art. 8. - Prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 4-7 se aplică în mod corespunzător în situatia în care garantul doreste să majoreze numărul titlurilor de garantie izolată pe care intentionează să le emită.

Art. 9. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor poate anula, revoca sau modifica autorizatia pentru emiterea titlurilor de garantie izolată în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, art. 348 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 19 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru utilizarea garantiei globale si a dispensei de garantie

 

Art. 10. - (1) Autorizatia pentru utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie se acordă operatorilor economici, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se consideră că un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun, în situatia în care efectuează/va efectua cel putin 50 de operatiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) Prevederile art. 2 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie se întocmeste în scris de către operatorul economic si contine următoarele date:

a) denumirea operatorului economic si sediul social al acestuia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) biroul/birourile de plecare unde depun declaratii de tranzit;

f) categoriile de mărfuri pentru care se depun declaratii de tranzit;


g) procentul cu care se solicită reducerea valorii garantiei globale stabilit în conformitate cu prevederile art. 380 alin. (2) si art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 53 alin. (3) si art. 54 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia ultimului bilant contabil;

f) situatia operatiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

g) documente doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 380 si 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 53 si 54 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, în cazul solicitării garantiei globale de valoare redusă/dispensei de garantie. Lista documentelor doveditoare este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) După verificarea conditiilor de autorizare si a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garantie stabileste valoarea de referintă si cuantumul garantiei globale în conformitate cu prevederile art. 379 alin. (1) si (2), art. 380 alin. (2) si art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 52 alin. (1)-(3), art. 53 alin. (3) si art. 54 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Valoare de referintă, cuantumul garantiei globale stabilite si modalitătile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garantie.

Art. 13. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 10 se eliberează de către Autoritatea Natională a Vămilor cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) si art. 376 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Autorizatia de utilizare a garantiei globale se eliberează numai după depunerea de către operatorul economic, în original, a unui act de garantie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 48 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa C4 la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În autorizatie se mentionează:

a) numărul de referintă al garantiei;

b) codul de acces asociat numărului de referintă al garantiei;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) biroul/birourile de plecare;

e) procentul de reducere al valorii garantiei globale.

Art. 14. - (1) Autorizatia de utilizare a garantiei globale/dispensei de garantie se întocmeste în două exemplare si se semnează de conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de biroul de garantie din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 15. - În baza autorizatiei, biroul de garantie eliberează certificate de garantie globală/dispensă de garantie în conditiile prevăzute la art. 383 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 56 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Prevederile art. 10-15 se aplică în mod corespunzător în situatia în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte birouri de plecare.

Art. 17. - (1) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatelor de garantie/dispensă de garantie se acordă de biroul de garantie, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 383 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 56 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de prelungire a termenului de valabilitate al certificatelor de garantie globală/dispensă se întocmeste în scris si se depune la Autoritatea Natională a Vămilor, împreună cu documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) si (3).

Art. 18. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor poate anula, revoca sau modifica autorizatia de utilizare a garantiei globale/dispensei de garantie în tranzitul comunitar/comun în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 377 si 384 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 50 si art. 57 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Autorizatiile pentru emiterea de titluri de garantie izolată, utilizarea garantiei globale si a dispensei de garantie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, emise înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, rămân valabile.

Art. 20. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


 

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru emiterea titlurilor de garantie izolată nr. ....

În baza prevederilor art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 10b alin. 1 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Societatea Comercială .............................................., CUI ..........................., cu sediul în ............................................., este autorizată să emită titluri de garantie izolată potrivit art. 195 paragraful 2 din Regulamentul(CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, respectiva art. 10b alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Titlurile de garantie izolată sunt/nu sunt valabile pentru operatiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Numărul de referintă al garantiei alocat de NCTS-RO este: ...............................................................................

Codul dvs. de acces este .............................................

Numărul de titluri de garantie izolată ce pot fi emise ...........................................................

Aveti obligatia să informati biroul de garantie despre toate modificările care pot influenta această autorizatie si utilizarea titlurilor de garantie izolată.

 

...............................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Situatia operatiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent, prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. f)

 

Luna

Numărul de operatiuni

Valoarea mărfurilor tranzitate în euro

Nivelul taxei vamale cel mai ridicat

(%)

Garantia aferentă mărfurilor tranzitate în lei

Suma taxelor vamale, TVA si accize pentru

săptămâna cea mai reprezentativă

(lei)

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Valoarea de referintă propusă:


ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

Lista

documentelor doveditoare, prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. g), privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 380 si 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 53 si 54 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Conditie

Document doveditor

1. Experientă suficientă în utilizarea regimului de tranzit comunitar/comun

- Copie de pe autorizatia de principal obligat sau de pe formularul de înregistrare a numărului de identificare sau de pe autorizatia de acces la NCTS/T1/T2

- Aviz(e) de la biroul/birourile de plecare că nu figurează cu operatiuni de tranzit neconfirmate cu 30 de zile înainte de data depunerii cererii de autorizare

2. Nivel ridicat de cooperare cu autoritătile vamale

- Copie de pe autorizatia de acces la NCTS/T1/T2

- Declaratie-angajament din care să rezulte că va înscrie în declaratia de tranzit comunitar/comun date suplimentare, altele decât cele obligatorii (valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară)

3. Controlul operatiunilor de transport

- Copie de pe licenta pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic international

sau

- Copie de pe contractele pe termen lung cu transportatorii

4. Capacitate financiară bună, suficientă pentru a-si îndeplini obligatiile

- Scrisoare de bonitate eliberată de o bancă comercială, în original

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

            AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie în tranzitul comunitar/comun

Nr................

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

Societatea Comercială ......................................, cu sediul în ......................................, este autorizată să utilizeze garantia globală la nivelul a 100%/50%/30% din valoarea de referintă în tranzitul comunitar/comun, la directia(tiile)judeteană(e)/biroul(rile) vamal(e) mentionat(e) în anexa nr. 1 la prezenta autorizatie.

Garantia globală/Dispensa de garantie este/nu este valabilă pentru operatiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Aveti obligatia să informati biroul de garantie despre toate modificările care pot influenta această autorizatie si utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie.

 

.........................................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)


 

ANEXA Nr. 1

la autorizatie

 

AUTORIZARE

MODIFICARE

Nr. crt.

Biroul vamal

Data emiterii autorizatiei

Semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor

Data modificării autorizatiei

Tipul modificării

Semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la autorizatie

 

Numărul de referintă al garantiei alocat de NCTS-RO este:..................................

Codul dvs. de acces este............

            MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispozitiile 372 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. d) si e) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.002.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare a statutului de expeditor agreat si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

 

CAPITOLUL II

Expeditorul agreat

 

Art. 2. - (1) Autorizatia privind acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 373 si 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 si 60 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se consideră că o persoană recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situatia în care efectuează/va efectua cel putin 50 de operatiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii;

b) înregistrează debite fată de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolventă, se află în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară sau figurează în evidenta specială si/sau în lista contribuabililor inactivi.

(4) În aplicarea art. 373 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 4 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia se acordă operatorilor economici care fac dovada că sunt conectati la aplicatia NCTS/T1/T2.

(5) Obligatia prevăzută la alin. (4) poate fi îndeplinită si de un comisionar în vamă care are contract încheiat cu titularul autorizatiei.

Art. 3. - (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de expeditor agreat se întocmeste în scris si contine următoarele date:

a) denumirea operatorului economic si sediul social al acestuia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) adresa spatiului de la care sunt expediate mărfurile în vederea transportului în regim de tranzit comunitar/comun;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

(2) Cererea se depune la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în a cărei/cărui rază de activitate se află spatiul din care urmează să expedieze mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal operatorul economic;

f) copia autorizatiei pentru utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie;

g) declaratie-angajament din care să rezulte că va respecta reglementările vamale referitoare la procedura de tranzit comunitar/comun;

h) documente din care să rezulte că îndeplineste conditiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

i) copia autorizatiei pentru accesul la aplicatia NCTS/T1/T2 a operatorului economic sau, în situatia prevăzută la art. 2 alin. (5), a comisionarului vamal.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) si e) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autorizatia se eliberează de către directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) si (2) si art. 399 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) si art. 61 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În autorizatie se mentionează:

a) directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor care urmează a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;


b) adresa spatiului de la care sunt expediate mărfurile în vederea transportului sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) modalitatea în care operatorul economic informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legătură cu plecarea mărfurilor;

d) termenul de interventie, în cadrul căruia directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

e) perioada de justificare a utilizării declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale;

f) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură;

g) modul de autentificare a declaratiilor vamale utilizate în cadrul procedurii de rezervă, în conditiile si în conformitate cu prevederile pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale pct. 27.1 din anexa V la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

h) tipul sigiliilor utilizate si, după caz, categoriile de mărfuri pentru care se acordă dispensă de la utilizarea sigiliilor;

i) modalitatea de transport al mărfurilor.

Art. 5. - (1) Autorizatia se întocmeste în două exemplare si se semnează de conducătorul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal. Numărul autorizatiei se acordă în ordine cronologică si crescătoare.

(2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 2-5 se aplică în mod corespunzător în situatia în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale.

(2) Conditia prevăzută la art. 2 alin. (2) se aplică pentru fiecare directie judeteană pentru accize si operatiuni vamale/birou vamal în parte.

Art. 7. - (1) Directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal poate anula, revoca sau modifica autorizatia de acordare a statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 377 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Destinatarul agreat

 

Art. 8. - (1) Autorizatia de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 373 si art. 406 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 si 64 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. - (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeste în scris si contine următoarele date:

a) denumirea operatorului economic si sediul social al acestuia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) adresa spatiului în care sunt primite mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

(2) Prevederile art. 3 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător

Art. 10. - (1) Autorizatia se eliberează de către directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) si (2) si art. 407 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) si art. 66 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În autorizatie se mentionează:

a) directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

b) adresa spatiului unde sunt primite mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) modalitatea în care destinatarul agreat informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mărfurilor;

d) termenul de interventie, în cadrul căruia directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

e) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

Art. 11. - Prevederile art. 5-7 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie efectuează periodic controlul ulterior al operatiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate de expeditorii agreati si de destinatarii agreati, pentru a se asigura de îndeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si Ie-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 13. - Autorizatiile de expeditor agreat si/sau destinatar agreat, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, îsi mentin valabilitatea.

Art. 14. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

DJAOV/Biroul vamal...........

- Model -

AUTORIZATIE

pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr......................din................

În baza prevederilor art. 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 60 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlakeh la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea Comercială ................................................................., CUI ...................................., EORI ..........................., cu sediul în ..................................................., este autorizată în calitate de:

 expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalităti vamale simplificate la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare, pentru mărfurile pe care le plasează sub regimul de tranzit comunitar/comun.

1. Prezenta autorizatie este valabilă pentru directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal...............

2. Spatiul autorizat pentru efectuarea formalitătilor simplificate de tranzit este situat la adresa:........................................

3. Modalitatea în care societatea informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legătură cu plecarea mijlocului de transport si termenul prevăzut pentru interventia autoritătii vamale:

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată.......................................

5. În cazul procedurii de rezervă se utilizează declaratii vamale:

 stampilate în prealabil cu stampila biroului de plecare si semnate de lucrătorul vamal responsabil;

 stampilate de expeditorul agreat cu stampila specială din metal, conformă cu modelul prevăzut în anexa 62 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa B9 la apendicele III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

6. Măsurile de identificare:

 sigilii vamale

 sigilii speciale conform modelului prevăzut în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare

 dispensă de la sigilare pentru următoarele categorii de mărfuri:...........................................................................................

7. Perioada de justificare a utilizării declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale...................................................

8. Mărfurile care beneficiază de formalităti simplificate sunt transportatepe mijloace de transport.........................................

 

..................................................................................................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal)

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

DJAOV/Biroul vamal...........

 

- Model -

AUTORIZATIE

pentru acordarea statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr......................din................

În baza prevederilor art. 406 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 64 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlakeh la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea Comercială ............................................................., CUI ........................................., EORI ............................., cu sediul în ..................................................., este autorizată în calitate de:

 destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalităti vamale simplificate la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare, pentru mărfurile pe care le primeste si care au circulat sub regimul de tranzit comunitar/comun.

1. Prezenta autorizatie este valabilă pentru directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal................

2. Spatiul autorizat pentru efectuarea formalitătilor simplificate de tranzit este situat la adresa:........................................

3. Modalitatea în care societatea informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport si termenul prevăzut pentru interventia autoritătii vamale: ...........................................................

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată .............................................................................................

5. Mărfurile care beneficiază de formalităti simplificate sunt transportate pe mijloace de transport...................................

 

..............................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal)


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispozitiile art. 372 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea aplicării unitare a procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.003.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată, în containere mari si pe calea aerului.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată

 

Art. 2. - (1) Autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă, la cerere, societătilor de cale ferată, în conditiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la


b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal societatea de cale ferată: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia licentei de transport feroviar;

f) copia certificatului de sigurantă pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;

g) document continând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresă, număr de telefon/fax persoane de contact);

h) document care atestă că societatea este membru al Uniunii Internationale a Căilor Ferate;

i) declaratie-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

j) specimene ale scrisorilor de trăsură CIM, CIM/SMGS si pentru transport combinat.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autorizatia se eliberează de către Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) si art. 376 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Autorizatia se întocmeste în două exemplare si se semnează de către conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor. Numărul autorizatiei se acordă în ordine cronologică si crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 5. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor poate anula, revoca sau modifica autorizatia de acordare a statutului pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari

 

Art. 6. - (1) Autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari se acordă, la

cerere, întreprinderii de transport, în conditiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari se întocmeste în scris de către întreprinderea de transport si contine următoarele date:

a) denumirea întreprinderii de transport si sediul social al acesteia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea de transport: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a întreprinderii de transport, în copie;

b) copia actului constitutiv al întreprinderii de transport, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia contractului de asociere încheiat cu societătile de cale ferată;

f) document continând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresă, număr de telefon/fax persoane de contact);

g) declaratie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

h) specimen al buletinului de expediere TR.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Prevederile art. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului (nivelurile 1 si 2)

 

Art. 9. - (1) Autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului se acordă, la cerere, companiei aeriene, în conditiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se întocmeste în scris de către compania aeriană si contine următoarele date:

a) denumirea companiei aeriene si sediul social al acesteia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;


b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal compania aeriană: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) aeroporturile si birourile de plecare si de destinatie unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;

b) copia actului constitutiv al companiei aeriene, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia licentei de transport aerian;

f) modelul manifestului aerian pe suport hârtie (pentru procedura simplificată - nivelul 1) sau în format electronic (pentru procedura simplificată - nivelul 2);

g) document continând datele privind locatiile unde compania aeriană păstrează evidentele privind operatiunile de tranzit efectuate în procedură simplificată (adresă, număr de telefon/fax persoane de contact);

h) declaratie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

i) documente doveditoare din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare (numai pentru procedura simplificată - nivelul 2).

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Prevederile art. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) În aplicarea art. 444 alin. (1) paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (1) paragraful 3 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, o copie certificată de pe autorizatie este eliberată titularului pentru fiecare birou vamal din aeroporturile mentionate în autorizatie.

(3) Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Autorizatiile pentru utilizarea de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice îsi mentin valabilitatea.

Art. 13. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

 

Societatea Comercială ....................................................., CUI ...................................., cu sediul în ......................................., reprezentată de .................................................................... în calitate de ..............................................................., membră a Uniunii Internationale a Căilor Ferate, având codul .........................................., detinătoare a licentei de transport pe calea ferată nr. ...........................pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare, depune următorul angajament în fata autoritătii vamale:

- îsi asumă toate responsabilitătile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însotite de o scrisoare de trăsură CIM, o scrisoare de trăsură CIM pentru transport combinat sau o scrisoare de trăsură combinată CIM/SMGS;

- se angajează să nu utilizeze alte scrisori de trăsură CIM, scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisori de trăsură combinată CIM/SMGS decât cele conforme reglementărilor internationale feroviare si să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trăsură;

- să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infractiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operatiunilor de tranzit comunitar/comun;

- să pună la dispozitia autoritătii vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

- să achite, la cererea autoritătii vamale, suma drepturilor vamale si altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau partială a angajamentelor luate în calitate de titular al operatiunilor de tranzit si de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la.......................................................................................................................

 

..............................................................................

(semnătura si stampila persoanei care angajează legal societatea)


 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată

nr..............................

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

Societatea Comercială....................................................................., CUI ......................, cu sediul în .................., este autorizată să utilizeze procedura simplificată în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Prezenta autorizatie este valabilă în toate birourile vamale/directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale cu activitate feroviară.

 

........................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 3
la normele tehnice

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

 

Societatea Comercială ..........................................., CUI .............................., cu sediul în ...................................., reprezentată de ...........................................în calitate de ..............................................................., având Contractul de asociere nr. ........................încheiat cu societătile de cale ferată .................................... pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare, depune următorul angajament în fata autoritătii vamale:

- îsi asumă toate responsabilitătile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însotite de un buletin de expediere TR;

- se angajează să nu utilizeze alte buletine de expediere TR decât cele conforme reglementărilor internationale feroviare si să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestuia;

- se angajează să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infractiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operatiunilor de tranzit comunitar/comun;

- să pună la dispozitia autoritătii vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

- să achite la cererea autoritătii vamale suma drepturilor vamale si altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau partială a angajamentelor luate în calitate de titular al operatiunilor de tranzit si de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la.......................................................................................................................

 

...............................................................................

(semnătura si stampila persoanei care angajează legal societatea)


 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari

nr..........................................

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea Comercială ....................., CUI ......................, cu sediul în .................., este autorizată să utilizeze procedura simplificată în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari. Prezenta autorizatie este valabilă în toate birourile vamale/directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale cu activitate feroviară.

 

.......................................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 5

la normele tehnice

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

 

Societatea Comercială ............................................., CUI ..................................., cu sediul în ...................................., reprezentată de ........................................... în calitate de ..............................................................., detinătoare a Licentei de transport

pe cale aeriană nr. ................................ pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. ii) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare, depune următorul angajament în fata autoritătii vamale:

- îsi asumă toate responsabilitătile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însotite de manifestul aerian;

- să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infractiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operatiunilor de tranzit comunitar/comun;

- să pună la dispozitia autoritătii vamale toate evidentele detinute în vederea efectuării controalelor ulterioare;

- să achite la cererea autoritătii vamale suma drepturilor vamale si altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau partială a angajamentelor luate în calitate de titular al operatiunilor de tranzit si de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la .......................................................................................................................

 

...............................................................................................

(semnătura si stampila persoanei care angajează legal societatea)


 

ANEXA Nr. 6

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

autoritateanationalâ a vămilor

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului

(Nivel 1/Nivel 2)

nr...........................

 

Obiectul autorizatiei

(1) Compania aeriană ............., cu sediul în ............., este prin prezenta autorizată, sub rezerva unei posibile revocări în orice moment, să recurgă la procedura simplificată de tranzit - nivel 1/nivel 2 conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si art. 111/112 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Domeniu

(2) Procedura simplificată de tranzit acoperă transportul tuturor mărfurilor efectuat pe cale aeriană, de către

Compania ....................., între aeroporturile din statele membre ale Comunitătii Europene si tările AELS, prevăzute în anexă, conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările si completările ulterioare, si art. 111/112 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu în conformitate cu si sub conditiile prevăzute la art. 340e alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care este utilizat regimul de tranzit comunitar/comun, manifestul care contine informatiile prevăzute în apendicele 3 din anexa 9 la Conventia privind aviatia civilă internatională tine loc de declaratie de tranzit comunitar/comun, cu conditia să contină mentiunile indicate în art. 444 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în art. 111 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Procedura la aeroportul de încărcare (birou de plecare):

Compania aeriană consemnează statutul T1, T2*, TF, C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidentele sale comerciale si indică pe manifest statutul fiecărui transport, cu exceptia cazului când acesta poartă mentiunea „consolidare" (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj.

În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania aeriană înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest. În acest caz, tipul, numărul, data si biroul de plecare din declaratia de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondentă.

Compania aeriană care transportă mărfurile înscrise în manifest devine principala obligată pentru aceste operatiuni de transport.

(5) Procedura la biroul de descărcare (birou de destinatie):

Un exemplar din manifest trebuie prezentat autoritătilor vamale de pe aeroportul de destinatie.

Autoritătile vamale de pe fiecare aeroport de destinatie transmit lunar către autoritătile vamale ale fiecărui aeroport de plecare, după autentificare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente. Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informatii:

a) numărul de referintă al manifestului;

b) sigla de identificare ca declaratie de tranzit în conformitate cu art. 444 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările si completările ulterioare, art. 111 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

c) numele (eventual abreviat) companiei aeriene care a transportat mărfurile;

d) numărul zborului;

e) data zborului.

(6) Nereguli/Discrepante:

Compania aeriană notifică autoritătilor vamale orice neregulă sau discrepantă constatată. Ea este de asemenea obligată să contribuie la înlăturarea neregulilor sau discrepantelor constatate de autoritătile competente ale aeroporturilor de încărcare si de descărcare.

Autoritătile vamale din aeroportul de destinatie notifică îndată ce este posibil orice neregulă sau discrepantă autoritătilor vamale din aeroportul de plecare, precum si autoritătii emitente a autorizatiei.

Responsabilitătile companiei aeriene

Compania aeriană...............este obligată să informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internationale de intentia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.


Compania aeriană trebuie de asemenea:

- să prezinte o copie certificată conformă a autorizatiei autoritătilor vamale din fiecare aeroport unde îsi desfăsoară activitatea;

- să păstreze arhivele care permit autoritătilor competente să verifice operatiunile la plecare si la destinatie;

- să pună toate evidentele la dispozitia autoritătilor vamale si să se angajeze în fata autoritătilor vamale că va îndeplini obligatiile ce îi revin si că va contribui la înlăturarea oricărei nereguli sau discrepante.

Dispozitii finale

Prezenta autorizatie este valabilă fără a prejudicia efectuarea formalitătilor, la plecare si la sosire, care îi revin companiei aeriene în tările de plecare si de destinatie.

Autorizatia intră în vigoare la data emiterii.

În caz de nerespectare flagrantă sau repetată a dispozitiilor privind procedura simplificată de tranzit sau modul de acordare a autorizatiei, aceasta este suspendată sau revocată.

Modelul manifestului este anexă la prezenta autorizatie.

 

..............................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispozitiile art. 372 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.004.


ANEXA

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

Art. 2. - Sigiliile cu un model special utilizate pentru sigilarea mijloacelor de transport sau a coletelor trebuie atestate printr-un certificat de calitate eliberat în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizatiei Internationale pentru Standardizare (ISO).

Art. 3. - (1) Autorizatia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă principalilor obligati, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 373 si 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 si art. 58 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, se consideră că un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situatia în care efectuează/va efectua cel putin 50 de operatiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia nu se acordă principalilor obligati care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii;

b) înregistrează debite fată de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolventă, se află în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară ori figurează în evidenta specială si/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se întocmeste în scris de către principalul obligat si contine următoarele date:

a) denumirea principalului obligat si sediul social al acestuia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal principalul obligat: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor care urmează a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

f) numărul certificatului ISO eliberat pentru tipul de sigilii care fac obiectul cererii de autorizare.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a principalului obligat, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal operatorul economic;

f) un model al sigiliului supus autorizării si o anexă cu amprenta si caracteristicile acestuia;

g) copia certificatului de calitate ISO care atestă respectarea caracteristicilor prevăzute în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare;

h) declaratia principalului obligat prin care se angajează că va înregistra toate sigiliile într-un registru identic cu Registrul de evidentă a sigiliilor vamale din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal si va tine evidenta utilizării acestora;

i) documente din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) si e) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Autorizatia se eliberează de către Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) si art. 376 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.


(2) Amprenta si caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt prevăzute în anexa la autorizatie.

(3) Autorizatia se întocmeste în două exemplare si se semnează de către conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor. Numărul autorizatiei se acordă în ordine cronologică si crescătoare.

(4) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de către Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor poate anula, revoca sau modifica autorizatia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si la art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Biroul de plecare efectuează periodic controlul ulterior al utilizării sigiliilor cu model special, pentru a se asigura de îndeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 8. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

            AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr. ..................... din ...................................

În baza prevederilor art. 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, respectiv ale art. 58 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările si completările ulterioare,

Societatea Comercială ........................................................., CUI ..................................EORI ........................................, cu sediul în ............................................................................................................................................., în calitate de principal obligat, este autorizată să utilizeze, în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, pentru mijloace de transport sau colete, sigilii cu un model special, conform amprentei si caracteristicilor prevăzute în anexa la prezenta autorizatie.

 

...............................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila Autoritătii Nationale a Vămilor)

 

ANEXĂ

la Autorizatia nr. ...............

 

            Amprenta si caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt următoarele:1) ...................................


1) Se completează de către Autoritatea Natională a Vămilor cu informatiile din documentul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. f) din Normele tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.004/2009.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1)lit. a) si art. 22 alin. (41)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, precum si recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, institutiilor de plată, persoane juridice române, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special tinut de Banca Natională a României, si reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoastere a clientelei ca parte esentială a administrării riscului de spălare a banilor si de finantare a terorismului si aspecte legate de implementarea acestora.

(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), si sucursalelor din România ale institutiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale institutiilor de plată, persoane juridice străine, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special tinut de Banca Natională a României."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 27.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.