MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 888/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            377. - Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009

 

            Acord suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, referitor la aderarea Guvernului României

 

            Acord suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, referitor la aderarea Guvernului României

 

            1.853. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.518 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.530. - Hotărâre privind acordarea de sprijin umanitar de urgentă pentru Ucraina si Republica Macedonia în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.242. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1

 

            6.054. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

46. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron

 

47. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2009

 

1.043. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale C.C.A. LEASING IFN - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, semnat la Bucuresti la 19 martie 2009.

Art. 2. - Se ratifică Acordul suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnat la Bucuresti la 19 martie 2009.

Art. 3. - Sumele aferente plătii contributiilor prevăzute de acordurile suplimentare mentionate la art. 1 si 2 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 377.

 

ACORD SUPLIMENTAR

la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, referitor la aderarea Guvernului României

 

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Portugaliei, Spaniei, Turciei, Regatului Unit si Statelor Unite (denumite în continuare participanti),

dezvoltând Programul comun NATO E-3Aîn baza Memorandumului multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, suplimentat la 11 decembrie 1998 pentru aderarea Spaniei, amendat la 8 aprilie 2004, suplimentat la 22 decembrie 2005 pentru aderarea Ungariei, amendat la 14 februarie 2006, si suplimentat la 29 decembrie 2006 pentru aderarea Poloniei (denumit în continuare MMOU, cu modificările si completările ulterioare),

ca urmare a solicitării Guvernului României de a participa la Programul comun NATO E-3A potrivit MMOU, cu modificările si completările ulterioare, si

ca urmare a consultărilor privind aderarea Guvernului României,

au ajuns la concluzia că, prin acceptarea conditiilor detaliate în articolele care urmează, Guvernul României aderă la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, si convine:

 

ARTICOLUL I

 

            Guvernul României, prin prezentul document, aderă la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, si va respecta prevederile acestuia, ale acordurilor de aplicare si ale documentelor si deciziilor aprobate de către Consiliul directorilor (BOD) Organizatiei pentru Managementul Programului NATO AEW and C (NAPMO).

 

ARTICOLUL II

 

            Guvernul României, ca membru NAPMO, va avea un reprezentant cu drept de vot în NAPMO BOD si în comitetele NAPMO în aceleasi conditii ca toti ceilalti membri NAPMO. În nicio situatie Guvernul României nu va avea drepturi, inclusiv drept de vot, cu privire la aspecte ale Programului NATO AEW and C hotărâte anterior aderării Guvernului României si în raport cu care Guvernul României nu a avut nicio contributie financiară.


 

ARTICOLUL III

 

Luând în considerare plafonul contributiilor financiare ale participantilor de 200 milioane dolari S.U.A. pentru proiectul Large Aircraft Infrared Counter Measures (LAIRCM), asa cum a fost stabilit în MMOU, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României va contribui cu 1,5504% din suma totală a contributiilor la proiectul LAIRCM.

Guvernul României va plăti, de asemenea:

a) suma de 618.610 dolari S.U.A., care este echivalentă cu 1,5504% din suma necesară celorlalte proiecte NAPMO aprobate care se află în derulare (39,9 milioane dolari S.U.A.);

b) o sumă egală cu 1,5504% din orice alte cheltuieli aprobate, rezultând din Programul NATO AEW and C de la data intrării în vigoare a acestui acord suplimentar; si

c) începând din anul 2009, contributiile anuale la acoperirea costurilor NATO E-3A pentru operatii si sprijin, asa cum sunt definite în Acordul suplimentar privind aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei NATO AEW and C, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003.

 

ARTICOLUL IV

 

            Guvernul României va desemna personalul care să lucreze în cadrul NAPMA, în conformitate cu politicile si procedurile aprobate de NAPMO BOD.

 

ARTICOLUL V

 

            Prezentul acord suplimentar la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, va intra în vigoare la data ultimei semnături.

 

Pentru Guvernul Belgiei

Pentru Ministerul Apărării din Norvegia

14 noiembrie 2008

6 iunie 2008

Pieter de Crem,

indescifrabil

ministrul apărării

 

 

Pentru Guvernul Poloniei

Pentru Guvernul Canadei

1 decembrie 2008

29 iulie 2008

Zenon Kosiniak-Kamysz

indescifrabil

 

 

Pentru Guvernul Portugaliei

Pentru Guvernul Danemarcei

16 decembrie 2008

6 noiembrie 2008

Carlos Alberto Viegas Filipe,

Per Pugholm Olsen

directorul general pentru armamente si echipamente pentru apărare

 

 

Pentru Guvernul Germaniei

 

28 octombrie 2008

Pentru Guvernul Spaniei

indescifrabil

23 iunie 2008

 

Juan Antonio Carrasco Juan,

Pentru Guvernul Greciei

directorul general al Directiei planificare

17 octombrie 2008

 

indescifrabil

Pentru Guvernul Turciei

 

28 aprilie 2008

Pentru Guvernul Ungariei

Tacan Ildem,

26 noiembrie 2008

ambasador,

indescifrabil

reprezentantul permanent al Turciei la NATO

 

 

Pentru Guvernul Italiei

Pentru Guvernul Regatului Unit

25 august 2008

23 octombrie 2008

Gen. B.A. Gabriele Salvestroni

indescifrabil

 

 

Pentru Guvernul Luxemburgului

Pentru Guvernul Statelor Unite

3 iunie 2008

Richard A. Genaille Jr.,

p. Ministrul apărării,

director pentru politici afaceri internationale

S. Alzin

 

 

Pentru Guvernul României

Pentru Guvernul Olandei

19 martie 2009

8 octombrie 2008

Mihai Stănisoară,

Robert F. de Jong,

ministrul apărării nationale/„Sub conditia îndeplinirii procedurilor legale interne"

directorul pentru politici al Organizatiei pentru Materiale Destinate Apărării

 

 

ACORD SUPLIMENTAR

la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, referitor la aderarea Guvernului României

 

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Portugaliei, Spaniei, Turciei, Regatului Unit si Statelor Unite,

dezvoltând un program comun în sprijinul operatiilor Fortei NATO AEW and C, în baza Memorandumului de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, suplimentat la 22 decembrie 2005 pentru aderarea Ungariei si la 29 decembrie 2006 pentru aderarea Poloniei (denumit în continuare MOU pentru operatii si sprijin),


ca urmare a solicitării Guvernului României de a participa la Forta NATO AEW and C, potrivit prevederilor MOU pentru operatii si sprijin, si

ca urmare a consultărilor privind aderarea Guvernului României,

au ajuns la concluzia că, prin acceptarea conditiilor detaliate în articolele care urmează, Guvernul României aderă la MOU pentru operatii si sprijin si convin:

 

ARTICOLUL I

 

            Guvernul României, prin prezentul document, aderă la MOU pentru operatii si sprijin si va respecta prevederile acestuia si ale acordurilor de aplicare.

 

ARTICOLUL II

 

Începând cu anul 2008, Guvernul României va participa la operatiile si sprijinul elementelor Fortei finantate de NATO si va participa la împărtirea costurilor de operatii si sprijin ale E-3A, asa cum este prevăzut în sectiunea a VIII-a a MOU pentru operatii si sprijin.

Contributia anuală a Guvernului României va creste până la atingerea unei contributii fixe de 1,5504% din bugetul pentru operatii si sprijin în anul 2012 (în anul 2009 - 0,3876%, în anul 2010 -0,7752% si în anul 2011 - 1,1628% din bugetul pentru operatii si sprijin, mai putin valoarea contractului DLM). Contributia anuală a Guvernului României la Comandamentul Fortei N AEW and C va fi de 1,2362% începând cu anul 2009. Contributiile procentuale ale participantilor la MOU pentru operatii si sprijin vor fi ajustate potrivit sectiunii a VIII-a alin. 2(a)(2).

 

ARTICOLUL III

 

            Guvernul României va desemna personalul care să lucreze în cadrul Comandamentului Fortei NATO AEW and C si la Componenta NATO E-3A, în conformitate cu politicile si procedurile NATO.

 

ARTICOLUL IV

 

            Prezentul acord suplimentar la MOU pentru operatii si sprijin va intra în vigoare la data ultimei semnături.

 

Pentru Guvernul Belgiei

Pentru Ministerul Apărării din Norvegia

14 noiembrie 2008

6 iunie 2008

Pieter de Crem,

indescifrabil

ministrul apărării

 

 

Pentru Guvernul Poloniei

Pentru Guvernul Canadei

1 decembrie 2008

29 iulie 2008

Zenon Kosiniak-Kamysz

indescifrabil

 

 

Pentru Guvernul Portugaliei

Pentru Guvernul Danemarcei

16 decembrie 2008

6 noiembrie 2008

Carlos Alberto Viegas Filipe,

Per Pugholm Olsen

directorul general pentru armamente si echipamente pentru apărare

 

 

Pentru Guvernul Germaniei

 

28 octombrie 2008

Pentru Guvernul Spaniei

indescifrabil

23 iunie 2008

 

Juan Antonio Carrasco Juan,

Pentru Guvernul Greciei

directorul general al Directiei planificare

17 octombrie 2008

 

indescifrabil

Pentru Guvernul Turciei

 

28 aprilie 2008

Pentru Guvernul Ungariei

Tacan Ildem,

26 noiembrie 2008

ambasador,

indescifrabil

reprezentantul permanent al Turciei la NATO

 

 

Pentru Guvernul Italiei

Pentru Guvernul Regatului Unit

25 august 2008

23 octombrie 2008

Gen. B.A. Gabriele Salvestroni

indescifrabil

 

 

Pentru Guvernul Luxemburgului

Pentru Guvernul Statelor Unite

3 iunie 2008

Richard A. Genaille Jr.,

p. Ministrul apărării,

director pentru politici afaceri internationale

S. Alzin

 

 

Pentru Guvernul României

Pentru Guvernul Olandei

19 martie 2009

8 octombrie 2008

Mihai Stănisoară,

Robert F. de Jong,

ministrul apărării nationale/„Sub conditia îndeplinirii procedurilor legale interne"

directorul pentru politici al Organizatiei pentru Materiale Destinate Apărării

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2009.

Nr. 1.853.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.518 din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Păun în Dosarul nr. 4.900/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 3.534D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 3.533D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 3.534D/2009 la Dosarul nr. 3.533D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 3.534D/2009 la Dosarul nr. 3.533D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea ca neîntemeiată a exceptiei ridicate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 4.900/299/2009 si nr. 2.948/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Păun si Ileana Mihaela Meche în cauze având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), (2) si (3) si pe cele ale art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor art. 284 din Codul muncii, potrivit cărora instanta competentă pentru solutionarea conflictelor de muncă este tribunalul în a cărui circumscriptie îsi are domiciliul sau resedinta reclamantul. Legiuitorul a stabilit această competentă pentru asigurarea „liberului acces la justitie al salariatului" si de aceea consideră că este injustă reglementarea impusă de textul criticat potrivit căreia executarea titlului executoriu se face la sediul debitorului sau al tertului poprit, cu atât mai mult cu cât, în spetă, debitorul - Societatea Comercială „Petrom" - S.A. - are sediul unic în Bucuresti.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti si-a exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Poprirea se înfiintează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit."

Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privitor la egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitor la accesul liber la justitie, pe cele ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil si art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dar si pe cele ale art. 284 din Codul muncii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că, prin Decizia nr. 1.172 din 17 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 6 octombrie 2009, Curtea a statuat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul atributiilor sale, astfel cum sunt determinate prin dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, potrivit cărora competenta, procedura de judecată, inclusiv procedura executării silite, precum si căile de atac sunt prevăzute numai prin lege.

Curtea a stabilit că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, întrucât reglementarea este aplicabilă tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei, si anume creditorilor detinători ai unui titlu executoriu, care solicită executorului judecătoresc înfiintarea popririi, fără discriminări si fără privilegii.

Or, este îndeobste cunoscut că bunurile asupra cărora poartă executarea silită se află de cele mai multe ori la sediul debitorului sau al tertului poprit, caz în care si executarea silită este mai lesne de îndeplinit.

Este, de asemenea, de necontestat că interesul creditorilor vizează o executare rapidă, caz în care este justificată optiunea legiuitorului pentru desemnarea executorilor judecătoresti de la sediul debitorului sau al tertului poprit.

În fine, este nefondată si critica autorului exceptiei potrivit căreia reglementarea dedusă controlului îngrădeste accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, în conditiile în care art. 399 din Codul de procedură civilă prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare, oferind toate garantiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi.

Pentru motivele expuse mai sus, nu se poate retine nici încălcarea prevederilor cuprinse în art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea a mai constatat că este de competenta legiuitorului stabilirea procedurii de executare silită, astfel încât acesta poate reglementa atât reguli generale, cât si exceptn de la acestea, în functie de specificul fiecărui caz în parte. În cazul de fată, legiuitorul are deplină legitimitate constitutională în a reglementa competenta executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit de a înfiinta poprirea la cererea creditorului.

Întrucât nu au survenit elemente noi, care să determine reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Cu privire la contrarietatea textului criticat fată de dispozitiile art. 284 din Codul muncii, se constată că aceasta nu poate fi primită, întrucât Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra neconcordantelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra întelesului dispozitiilor legale criticate, în raport cu prevederile si principiile constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Păun si Ileana Mihaela Meche în dosarele nr. 4.900/299/2009 si nr. 2.948/299/2009 ale Judecătoriei  Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de sprijin umanitar de urgentă pentru Ucraina si Republica Macedonia în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relatiile de bună vecinătate si cooperare dintre România si Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997, si dispozitiile art. 177, 178 si 181 din Tratatul care stabileste Comunitatea Europeană,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de sprijin umanitar de urgentă din partea României pentru Ucraina si Republica Macedonia, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1, constând în transmiterea cu titlu gratuit a 650.000 de doze de vaccin gripal cu tulpină pandemică din rezerva Ministerului Sănătătii, în cantitătile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 2.741,895 mii lei.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din rezerva Ministerului Sănătătii si transmiterea cu titlu gratuit către ministerele omologe din Ucraina si Republica Macedonia a cantitătilor de doze de vaccin gripal cu tulpină pandemică prevăzute în anexă, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 3. - Cheltuielile de transport pe parcurs intern pentru produsele scoase din rezerva Ministerului Sănătătii se suportă de către Guvernul României, din bugetul aprobat al Ministerului Sănătătii pe anul 2009, de la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 20 „Bunuri si servicii".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

interimar,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe,

interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.530.

ANEXA

 

LISTA

cantitătilor de doze de vaccin gripal cu tulpină pandemică acordate ca sprijin umanitar de urgentă pentru Ucraina si Republica Macedonia

 

 

Cantitatea de doze de vaccin donată

Valoarea

- mii lei -

Ucraina

400.000 doze

1.687,320

Republica Macedonia

250.000 doze

1.054,575

Total:

650.000 doze

2.741,895


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) si ale art. 63 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 256/2000 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice/RACR - C1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 10 august 2000, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.242.

 

ANEXA

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMANĂ

privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1

 

INTRODUCERE

1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul si în spatiul aerian national este reglementată prin Codul aerian, prin acte normative interne în domeniu, precum si în conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor conventii si acorduri la care România este parte.

2. În conformitate cu prevederile Codului aerian si în scopul reglementării domeniului aviatiei civile, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, emite sau asigură prin autorităti delegate elaborarea si/sau emiterea reglementărilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toti participantii la activitătile aeronautice civile si conexe, precum si pentru persoanele care îsi propun ori desfăsoară activităti în zonele supuse servitutilor aeronauticii civile.

3. Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) este organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii să elaboreze, să administreze si să asigure aplicarea reglementărilor aeronautice civile, în acest scop asigurând inspectia, supravegherea si autorizarea agentilor aeronautici civili din punctul de vedere al îndeplinirii si mentinerii conditiilor de sigurantă a zborului.

4. Reglementările aeronautice civile române (RACR) emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cuprind norme, proceduri sau standarde specifice activitătilor aeronautice civile si acestea se bazează pe prevederile Conventiei privind aviatia civilă si pe anexele la aceasta si sunt compatibile cu cerintele Agentiei Europene de Sigurantă a Aviatiei Civile (EASA).

CERINTE

RACR C1.1 - Generalităti

(a) Pentru a putea distribui produse aeronautice, organizatia distribuitoare trebuie să fie autorizată conform prezentei reglementări.

(b) AACR poate să revoce, să suspende sau să restrictioneze autorizarea unei organizatii distribuitoare, dacă nu se mentin conditiile cerute si pentru care aceasta a fost acordată. Revocarea, suspendarea sau restrictionarea autorizării nu presupune rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale, achitate pentru serviciile prestate de AACR.

RACR C1.5 - Abrevieri si definitii în sensul prezentei reglementări, se utilizează următoarele abrevieri si definitii:

{a) AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

(b) RACR - reglementări aeronautice civile române;

(c) acceptat/acceptabil- indicatie pozitivă despre anumite subiecte si propuneri pe care AACR le consideră compatibile cu scopul propus;


(d) amplasament - locul la care o organizatie execută activităti sau doreste să execute activităti pentru care este necesară autorizarea conform prezentei reglementări;

(e) autorizare - confirmarea oficială dată printr-un document eliberat de AACR, în conformitate cu reglementările aeronautice române, prin care se atestă capacitatea detinătorului de a desfăsura activitătile aeronautice civile mentionate în acest document;

(f) facilitătii - baza materială asociată domeniului de activitate care face obiectul autorizării organizatiei distribuitoare;

(g) furnizor - organizatie care furnizează un produs sau prestează un serviciu organizatiei distribuitoare;

(h) inspectie - examinare a produsului de către organizatia distribuitoare, conform unei proceduri acceptabile AACR;

(i) manager responsabil- manager care are competenta de a asigura că toate activitătile incluse în domeniul de autorizare al organizatiei distribuitoare sunt finantate si efectuate la standardul cerut de AACR. Managerul responsabil poate delega, în scris, atributiile sale unei alte persoane din organizatie, acea persoană devenind în acest caz managerul responsabil pentru scopul prezentei reglementări;

(j) organizatie - agent aeronautic constituit în scopul îndeplinirii unor sarcini specifice. O astfel de organizatie poate fi localizată la mai mult de un singur amplasament;

(k) personal de certificare - personal care este împuternicit de organizatia distribuitoare autorizată, în conformitate cu o procedură acceptabilă de AACR, să emită certificate de conformitate în numele organizatiei distribuitoare autorizate;

(l) produs (aeronautic) - orice aeronavă, reper/component de aeronavă, inclusiv motoare si elice complete, precum si orice materii prime si materiale destinate constructiei, întretinerii si operării aeronavelor, inclusiv vopsele si alte produse chimice asociate;

(m) renuntare - retragere definitivă a autorizării organizatiei, în baza solicitării formale scrise din partea managerului responsabil al organizatiei respective. În acest caz, organizatia renuntă efectiv la drepturile si competentele sale, acordate în baza autorizării, si, după anulare, nu mai are dreptul să facă certificări invocând autorizarea si trebuie să elimine din documentatia companiei toate referirile la autorizare;

(n) restrictionare - retragere temporară a unora dintre competentele acordate unei organizatii autorizate prin documentele de autorizare. Restrictionarea reprezintă un caz particular al suspendării;

(o) revocare - retragere definitivă a întregii autorizări. În acest caz, toate drepturile si privilegiile obtinute pe baza autorizării sunt retrase si după revocare organizatia nu mai are dreptul să facă nicio certificare sau declaratie invocând autorizarea si trebuie să elimine din documentatia companiei toate referirile la autorizare;

(p) standard aprobat - standard de fabricatie/de proiectare/de întretinere/de calitate aprobat/acceptat de AACR;

(q) suspendare - retragere temporară a competentelor acordate unei organizatii autorizate prin documentele de autorizare. În acest caz, autorizarea rămâne valabilă, însă nicio certificare invocând autorizarea nu va putea fi făcută pe perioada suspendării. Privilegiile ce decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că circumstantele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar organizatia poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerintele aplicabile.

RACR C1.10 - Aplicabilitate

(a) Prezenta reglementare prevede cerintele pentru emiterea, modificarea si prelungirea valabilitătii autorizărilor pentru distribuirea produselor aeronautice, precum si reguli generale de functionare pentru organizatiile distribuitoare autorizate.

(b) Autorizarea, când este acordată, se va aplica întregii organizatii conduse de managerul responsabil.

RACR C1.15 - Cererea de autorizare

(a) Cererea pentru autorizarea organizatiei distribuitoare sau pentru modificarea autorizării existente a organizatiei distribuitoare va îndeplini cerintele stabilite de AACR prin proceduri specifice si va fi înaintată acesteia împreună cu numărul cerut de exemplare ale memoriului de prezentare a organizatiei sau ale amendamentului la acesta, precum si orice alt document considerat necesar de către AACR în scopul autorizării.

(b) Solicitantul care întruneste cerintele prezentei reglementări si a achitat tarifele aferente pentru serviciile prestate de AACR, stabilite conform prevederilor legale, este îndreptătit la autorizarea sa ca organizatie distribuitoare.

RACR C1.20 - Domeniul de autorizare

Acordarea autorizării se efectuează prin emiterea unui certificat de autorizare acordat organizatiei de către AACR, în care se specifică domeniul de autorizare. Memoriul de prezentare al organizatiei autorizate conform prezentei reglementări trebuie să specifice domeniul de activitate care face obiectul autorizării.

RACR C1.25 - Cerinte privind facilitătile

(a) Facilitătile trebuie să fie corespunzătoare efectuării activitătilor, asigurând în special protectia la conditiile meteo. Magaziile, depozitele si zonele specializate trebuie segregate corespunzător pentru a se asigura că este improbabil să se producă o contaminare a mediului si a zonelor de lucru.

(b) Pentru conducerea activitătilor planificate mentionate la lit. (a) trebuie asigurate birouri corespunzătoare, incluzând, în particular, managementul calitătii, planificării si al înregistrărilor.

(c) Mediul de lucru trebuie să fie corespunzător activitătii de efectuat si, în plus, trebuie respectate, în particular, cerintele specifice. Dacă nu este impus altfel de anumite activităti, mediul de lucru trebuie să fie de asa natura încât eficienta personalului să nu fie afectată.

(d) Pentru produsele distribuite trebuie prevăzute facilităti de depozitare în conditii de deplină securitate. Conditiile de depozitare trebuie să asigure segregarea produselor aflate în bună stare de functionare de produsele defecte, cu statut incert sau cu viată de raft expirată. Conditiile de depozitare trebuie să fie în conformitate cu instructiunile fabricantilor, pentru a se preveni deteriorarea si defectarea produselor depozitate. Accesul în facilitătile de depozitare trebuie permis numai persoanelor autorizate.

RACR C1.30 - Cerinte privind personalul organizatiilor distribuitoare

(a) Organizatia distribuitoare va desemna o persoană sau un grup de persoane acceptabile de AACR, ale căror responsabilităti includ si asigurarea faptului că organizatia distribuitoare autorizată se conformează cerintelor prezentei reglementări. Această(aceste) persoană(persoane) trebuie în final să răspundă direct managerului responsabil, care trebuie să fie acceptabil de AACR.

(b) Organizatia distribuitoare trebuie să angajeze personal suficient pentru a planifica, executa, supraveghea si controla activitătile în conformitate cu domeniul de autorizare.

(c) Competenta personalului trebuie stabilită în conformitate cu proceduri si standarde acceptabile de AACR.

(d) în plus fată de cele specificate la lit. (c), personalul de inspectie/certificare si asigurarea calitătii trebuie să aibă o experientă relevantă si să beneficieze de instruire initială si recurentă în conformitate cu un program acceptabil de AACR. Personalul de inspectie/certificare si asigurarea calitătii trebuie să fie acceptabil de AACR.

RACR C1.35 - Evidenta personalului de inspectie/ certificare

(a) Organizatia distribuitoare va stabili competentele specifice ale personalului de inspectie/certificare si va furniza acestuia dovezi, printr-o împuternicire scrisă a organizatiei, care să specifice competentele stabilite.

(b) Organizatia distribuitoare trebuie să păstreze înregistrări privind întregul personal de inspectie/certificare, care trebuie să cuprindă detalii privind competentele specifice stabilite.

RACR C1.40 - Echipamente, scule si materiale

(a) Organizatia distribuitoare trebuie să aibă resursele, echipamentele, sculele si materialele necesare efectuării activitătilor din sfera domeniului de activitate autorizat.

(b) Unde este necesar, sculele, echipamentele si, în special, echipamentele de testare trebuie controlate si calibrate după standarde acceptabile de AACR, cu o periodicitate care să asigure starea de bună functionare si precizie. Înregistrările unor astfel de calibrări, precum si standardele utilizate trebuie păstrate de organizatia distribuitoare autorizată, potrivit prevederilor prezentei reglementări.

(c) Organizatia distribuitoare nu poate efectua lucrări de întretinere a produselor distribuite decât dacă detine în plus o autorizare corespunzătoare ca organizatie de întretinere sau prin subcontractarea acestor lucrări organizatiilor de întretinere autorizate corespunzător.

(d) Organizatia distribuitoare poate asigura recertificarea produselor cu viată de raft distribuite numai dacă detine în plus o autorizare pentru testări si verificări specializate sau prin subcontractarea acestei activităti fabricantului produselor respective, unei organizatii de întretinere sau unui laborator autorizat corespunzător.

RACR C1.45 - Certificatul de conformitate

(a) Pentru fiecare produs livrat sub incidenta autorizării detinute, organizatia distribuitoare va transmite beneficiarului acestuia un certificat de conformitate acceptabil de AACR.

(b) Certificatul de conformitate trebuie să fie emis de personalul de certificare corespunzător autorizat al organizatiei distribuitoare, în numele organizatiei, numai când acesta s-a convins că, pe perioada stocării, calitatea produsului distribuit, certificată de furnizor în conformitate cu standardul specific, nu a fost afectată în niciun fel.

(c) Fiecare certificat de conformitate emis de o organizatie distribuitoare va fi însotit de o copie a documentului de conformitate sau punere în serviciu emis de fabricant [sau un document similar emis de o organizatie de productie/întretinere si, după caz, un laborator autorizat(e), care să ateste conformitatea produsului cu datele de proiectare sau standardul de fabricatie aprobate].

(d) Certificatul de conformitate va contine declaratia:

„Se certifică faptul ca toate produsele mentionate în prezentul certificat au fost receptionate de la organizatii acceptabile de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, copia documentului de conformitate sau punere în serviciu emis de organizatia de productie/întretinere/laboratorul autorizat(ă) fiind anexată la prezentul certificat. Produsele se află în aceeasi stare ca la receptie si, dacă nu se specifică altfel, sunt conforme cu specificatia cerută prin comandă."

(e) Certificatul de conformitate va avea înscrise data emiterii, numele, semnătura si, după caz, stampila emitentului.

(f) Organizatia distribuitoare nu va emite certificat de conformitate pentru produsele cu statut incert, produsele care urmează a fi recertificate si produsele neconforme. Organizatia distribuitoare trebuie să se asigure că beneficiarul unor astfel de produse a luat cunostintă de statutul acestora, iar produsele din categoriile mentionate au fost însotite la livrare de etichete sau marcaje care să prevină punerea în serviciu a produselor respective.

RACR C1.50 - înregistrări si evidente

(a) Organizatia distribuitoare va stabili si va mentine proceduri documentate pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, îndosarierea, arhivarea, păstrarea si eliminarea înregistrărilor sistemului de control al produsului si asigurare a calitătii. Înregistrările sistemului de control al produsului si asigurare a calitătii trebuie păstrate pentru demonstrarea conformitătii cu conditiile specificate si functionarea eficace a sistemului calitătii. Înregistrările adecvate ale calitătii provenite de la furnizori trebuie să constituie un element al acestor date.

(b) Toate înregistrările sistemului de control al produsului si asigurare a calitătii trebuie să fie lizibile si trebuie arhivate si păstrate astfel încât să fie regăsite prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorării sau pierderii lor. Duratele de păstrare a înregistrărilor trebuie stabilite si înregistrate conform normelor legale, dar nu vor fi mai mici de 2 ani de la data livrării produselor distribuite. Atunci când s-a convenit prin contract, înregistrările calitătii trebuie să fie disponibile pentru o perioadă stabilită pentru evaluare de către client sau de către reprezentantul clientului. Înregistrările pot fi făcute pe orice suport, cum ar fi hârtia sau suportul informatic.

(c) Evidentele trebuie astfel făcute încât să se asigure o corelare sigură a comenzilor, beneficiarilor, specificatiilor, produselor depozitate si a documentelor de receptie si livrare.

(d) Organizatia distribuitoare trebuie să furnizeze unui agent aeronautic civil beneficiar cel putin documentele specificate în RACR-C1.45.

RACR C1.55 - Procedurile sistemului de control al produsului si asigurarea calitătii

(a) Organizatia distribuitoare trebuie să stabilească proceduri acceptabile de AACR pentru a asigura practici corespunzătoare de control al produselor distribuite si conformarea cu toate cerintele relevante din prezenta reglementare.

(b) În plus, organizatia distribuitoare trebuie să stabilească un sistem al calitătii incluzând audituri independente care să monitorizeze standardele de produs si conformarea cu procedurile si adecvarea acestora, în scopul asigurării unor practici corespunzătoare de control al produselor distribuite. În organizatiile mici, auditul independent, parte a sistemului calitătii, poate fi contractat altei organizatii autorizate sau unei persoane cu o experientă de audit corespunzătoare, acceptabilă de AACR. Monitorizarea conformării trebuie să includă un sistem de feed-back către persoana sau grupul de persoane specificate în RACR-C1.30 lit. (a) si, în ultima instantă, către managerul responsabil, pentru a se asigura, dacă este necesar, actiuni corective. Sistemul calitătii trebuie să fie acceptabil de AACR.

(c) Organizatia distribuitoare va stabili proceduri acceptabile de AACR pentru evaluarea, selectarea si monitorizarea furnizorilor, pentru a se asigura trasabilitatea produsului si a se documenta în acest fel conformitatea produsului cu datele de proiectare sau standardul de fabricatie aprobate.

(d) Organizatia distribuitoare trebuie să păstreze, în conditiile RACR-C1.50 lit. (b), o evidentă a tuturor furnizorilor, care vor fi organizatii acceptabile de AACR, cu care are relatii contractuale asupra unor produse sau servicii care fac obiectul autorizării detinute, si să pună la dispozitia AACR această evidentă, când se solicită aceasta.

RACR C1.60 - Memoriul de prezentare

(a) Organizatia distribuitoare trebuie să întocmească si să mentină la zi memoriul de prezentare a acesteia, prevăzut în anexa nr. 1, care să contină următoarele informatii:

(1) o declaratie semnată de către managerul responsabil, confirmând că memoriul de prezentare a organizatiei distribuitoare, precum si manualele conexe definesc conformarea organizatiei distribuitoare cu prezenta reglementare si că această conformare va fi continuă;

(2) functia(functiile) si numele persoanei(persoanelor) acceptabile de AACR în conformitate cu RACR-C1.30 lit. (a);

(3) atributiile si responsabilitătile persoanei (persoanelor) specificate în subparagraful (2), inclusiv problemele despre care aceasta (acestea) poate(pot) trata direct cu AACR în numele organizatiei distribuitoare;

(4) structura organizatorică a organizatiei, din care să rezulte ierarhia responsabilitătilor persoanei(persoanelor) specificate în subparagraful (2), conform anexei nr. 2;

(5) o listă a personalului de inspectie/certificare;

(6) o descriere generală a resurselor umane;

(7) o descriere generală a facilitătilor amplasate la fiecare adresă specificată în certificatul de autorizare a organizatiei distribuitoare;

(8) o specificare a domeniului de activitate al organizatiei distribuitoare relevant pentru domeniul autorizării;

(9) procedura de comunicare a modificărilor din cadrul organizatiei distribuitoare, conform RACR-C1.70;

(10) procedura de amendare a memoriului de prezentare a organizatiei distribuitoare;

NOTĂ:

Subparagrafele (1)-(10) inclusiv constituie partea de management a memoriului de prezentare a organizatiei distribuitoare.

(11) procedurile organizatiei distribuitoare autorizate pentru controlul produselor si asigurarea calitătii, corespunzător anexei nr. 1;

(12) formularele utilizate.

(b) Memoriul de prezentare a organizatiei distribuitoare si amendamentele ulterioare trebuie aprobate de AACR, în afara cazului în care AACR a agreat ca unele clase de amendamente definite să poată fi încorporate fără aprobarea prealabilă a AACR.

(c) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta reglementare.

RACR C1.65 - Competente acordate potrivit certificatului de autorizare

Organizatia distribuitoare autorizată are dreptul să efectueze următoarele activităti, în conformitate cu memoriul de prezentare a organizatiei distribuitoare autorizate:

(a) să distribuie orice produs pentru care este autorizată de la amplasamentele identificate în certificatul de autorizare si/sau în memoriul de prezentare a organizatiei;

(b) să nominalizeze personalul de inspectie/certificare acceptabil de AACR;

(c) să emită certificate de conformitate corespunzător RACR-C1.45.

RACR C1.70 - Modificări în cadrul organizatiei distribuitoare autorizate

(a) Organizatia distribuitoare autorizată trebuie să comunice AACR orice propunere de a efectua oricare dintre următoarele modificări înainte ca aceste modificări să aibă loc, pentru a

permite AACR să stabilească continuitatea conformării cu prezenta reglementare si să amendeze, dacă este cazul, certificatul de autorizare, cu exceptia cazurilor în care schimbările de personal propuse, nefiind dinainte cunoscute de conducere, trebuie comunicate cât mai curând posibil:

(1) numele organizatiei;

(2) sediul organizatiei;

(3) amplasamente ale organizatiei;

(4) managerul responsabil;

(5) oricare dintre persoanele cu functii de răspundere specificate în RACR-C1.30 lit. (a);

(6) facilitătile, echipamentele, sculele, materialele, procedurile, domeniul de activitate si personalul de inspectie/certificare care ar putea afecta autorizarea.

(b) AACR va stabili conditiile în care organizatia distribuitoare autorizată îsi poate continua activitatea în timpul unor astfel de modificări.

(c) în situatia în care AACR constată că organizatia distribuitoare nu îsi poate continua activitatea în conditiile RACR-C1.75 lit. (a)-(c) în timp ce au loc modificările prevăzute la RACR-C1.70 lit. (a), AACR poate decide suspendarea autorizării organizatiei distribuitoare.

RACR C1.75 - Mentinerea valabilitătii autorizării Dacă certificatul de autorizare nu a făcut anterior, conform prevederilor specifice, obiectul renuntării voluntare sau al revocării, suspendării sau restrictionării, în conditiile RACR-C1.1 lit. (b), sau nu a expirat prin depăsirea datei de valabilitate, care poate fi specificată în certificatul de autorizare, mentinerea valabilitătii autorizării este conditionată de:

(a) mentinerea conformării permanente a organizatiei distribuitoare autorizate cu cerintele prezentei reglementări;

(b) acordarea accesului reprezentantilor AACR în organizatia distribuitoare autorizată pentru a determina conformarea continuă cu cerintele prezentei reglementări; si

(c) achitarea obligatiilor financiare care revin organizatiei distribuitoare potrivit prevederilor legale, pentru serviciile prestate de AACR. Neplata nu invalidează automat autorizarea, dar îndreptăteste AACR să suspende autorizarea până la achitarea obligatiilor financiare.

RACR C1.80 - Responsabilităti Organizatia distribuitoare autorizată trebuie:

(a) să mentină organizatia, facilitătile si sistemul de control al produselor distribuite si asigurarea calitătii conform prevederilor prezentei reglementări si la standardul declarat, aprobat prin certificatul de autorizare acordat de AACR;

(b) să asigure că se poate demonstra în mod documentat, pentru fiecare produs distribuit sub incidenta autorizării în baza prezentei reglementări detinute, conformitatea cu datele de proiectare sau standardul de fabricatie aprobate;

(c) să comunice AACR, cu suficientă anticipatie, orice schimbare semnificativă în organizare, facilităti sau sistemul de control al produselor distribuite, care ar putea afecta autorizarea;

(d) să asigure reprezentantilor AACR, în baza unei delegări precizate, scrise, accesul la documentatia si facilitătile proprii si ale furnizorilor, pentru efectuarea auditurilor necesare determinării conformării continue a organizatiei la prevederile prezentei reglementări;

(e) să păstreze înregistrările sistemului de control al produselor distribuite pe perioada minimă stabilită prin RACR-C1.50lit. (b).


 

ANEXA Nr. 1

la reglementarea aeronautică civilă română

 

MEMORIUL DE PREZENTARE A ORGANIZATIEI DISTRIBUITOARE

 

Memoriul de prezentare va contine, după caz, informatiile specificate în prezenta anexă. În cazul în care o organizatie utilizează un format diferit, de exemplu pentru a permite ca memoriul de prezentare să servească pentru mai mult de o singură autorizare Autoritătii Aeronautice Civile Române (AACR), memoriul trebuie să contină o anexă cu referiri încrucisate, care să utilizeze această listă ca pe un index cu explicatii privind locul unde poate fi identificat în cadrul memoriului un anumit subiect. Organizatiile distribuitoare mici autorizate conform RACR-C1 pot combina diferite elemente care să formeze un singur memoriu de prezentare mai potrivit necesitătilor lor.

PARTEA 0: INFORMATII PRELIMINARII

0.1. Cuprins

0.2. Scopul memoriului de prezentare

0.3. Documente de referintă

0.4. Abrevieri si sigle

0.5. Definitii si terminologie

0.6. Lista paginilor efective

0.7. Lista reviziilor

0.8. Lista de distributie a memoriului

0.9. Prezentarea organizatiei

PARTEA 1: MANAGEMENT

1.1. Declaratia managerului responsabil al organizatiei

1.2. Personalul de conducere

1.3. Sarcinile si responsabilitătile personalului de conducere

1.4. Organigrama organizatiei

1.5. Personalul de inspectie/certificare

1.6. Resurse umane

1.7. Descrierea generală a facilitătilor/amplasamentelor

1.8. Domeniul de activitate

1.9. Procedura de notificare la AACR a modificărilor relative la activitătile organizatiei/autorizări/amplasamente/personal

1.10. Procedura de amendare a memoriului de prezentare

PARTEA 2: PROCEDURI SPECIFICE SI DE ASIGURARE A CALITĂTII

2.1. Responsabilitatea managementului

2.2. Sistemul calitătii

2.3. Analiza contractului

2.4. Loc rezervat

2.5. Controlul documentelor si al datelor

2.6. Aprovizionarea

2.7. Controlul produsului furnizat de client

2.8. Identificarea si trasabilitatea produsului

2.9. Controlul proceselor

2.10. Inspectii si încercări

2.11. Controlul echipamentelor de inspectie, măsurare si încercare

2.12. Stadiul inspectiilor si al încercărilor

2.13. Controlul produsului neconform

2.14. Actiuni corective si preventive

2.15. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare

2.16. Controlul înregistrărilor

2.17. Audituri interne

2.18. Instruire

2.19. Service

2.20. Tehnici statistice

ANEXE

Formulare utilizate

NOTĂ:

Organizatiile distribuitoare de vopsele si alte produse chimice asociate vor elabora, după caz, un set de proceduri specifice acceptabile de AACR, care vor fi parte a memoriului de prezentare sau vor constitui un document separat, specificat în memoriul de prezentare si alăturat acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

la reglementarea aeronautică civilă română

 

EXEMPLU DE STRUCTURA ORGANIZATORICA CONFORMA CU RACR-C1

 

Consiliul de administratie al organizatiei autorizate

Manager responsabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager pentru logistică/operatiuni

 

Manager al calitătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager achizitii

 

Manager depozite

 

Manager vânzări

 

1. Managerul pentru logistică/operatiuni poate fi managerul responsabil, dacă acesta face parte din consiliul de administratie si dacă întruneste celelalte cerinte privind managerul responsabil. Organizatia distribuitoare autorizată poate adopta, în functie de mărimea organizatiei si în conditiile pct. 2, orice combinatie a pozitiilor manageriale identificate si orice titulatură pentru acestea, însă trebuie să specifice titlurile, persoanele nominalizate si responsabilitătile acestora.

2. Personalul pentru auditul calitătii trebuie să rămână independent fată de managerul pentru logistică/operatiuni si subalternii acestuia. Personalul de inspectie/certificare poate raporta pozitiei de manager al calitătii.

3. Personalul pentru înregistrări îi poate raporta, în schimb, oricăruia dintre manageri.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. 11/1.4 „Sporuri si alte drepturi ale personalului didactic din învătământ" din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009 si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere rezultatul consultării federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.730/2008 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770din 17 noiembrie 2008.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2009.

Nr. 6.054.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE

de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin unităti de învătământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitătile de învătământ cu personalitate juridică.

(2) În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. 11/1.4 „Sporuri si alte drepturi ale personalului didactic din învătământ" din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, personalul didactic din învătământ beneficiază de gradatia de merit, acordată prin concurs. Această gradatie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezintă 25% din salariul de bază. Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2. - (1) Numărul de gradatii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradatii acordate

în ultimii 3 ani, având în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii în conditiile art. 101 alin. (1), (2), (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru acordarea gradatiei de merit se vor avea în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, precum si numărul de gradatii de merit acordate.

(3) În situatia în care personalului didactic, didactic auxiliar si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează gradatia de merit.

(4) În situatia în care personalul didactic din învătământ beneficiar al gradatiei de merit este detasat în alt judet, acesta îsi păstrează gradatia de merit, în conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În situatia în care cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judet, acestea îsi păstrează gradatia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii de merit la nivelul judetului/ municipiului Bucuresti în care s-a pretransferat/transferat, pentru anul respectiv.

(6) La solicitarea unitătii de învătământ în care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat/transferat, inspectoratul scolar îi poate acorda gradatie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul scolar anterior.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2010.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din învătământ care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradatie de merit, de la eliberarea din învătământ, în vederea pensionării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:

a) personalul didactic din învătământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum si suplinitorii calificati, cu o vechime efectivă în învătământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009, si calificativul „Foarte bine" în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării.

b) personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar care desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009, care are calificativul „Foarte bine" în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării si o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Conditiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească si:

a) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, centrele scolare pentru educatie incluzivă, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică si mediatorii scolari;

b) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;

c) personalul didactic auxiliar din unitătile conexe din învătământul preuniversitar.

(3) În cazul întreruperii activitătii personalului didactic din învătământul preuniversitar în perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009, se evaluează perioada de 4 ani, până la 31 august 2009, în care salariatul si-a desfăsurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit, în sesiunile anterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusă în raportul de

autoevaluare, sustinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării pentru palatele si cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat în perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009 sau perioada prevăzută la art. 5 alin. (3): 1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational (de exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa următoare);

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul scolii, dacă există conditiile tehnice necesare;

c) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, materializate în obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza natională, judeteană/municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională, precum si în obtinerea de premii speciale. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene (incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării), nationale si internationale;

e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităti scolare vocationale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean ori interscolar; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean sau interscolar;

f) rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;

g) activitatea si rezultatele obtinute în centrele de excelentă si centrele de pregătire zonală din cadrul unitătilor de învătământ vocationale (muzică, seminarii, scoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăti de învătare;

h) activitatea desfăsurată în vederea realizării echitătii în educatie (activităti de remediere scolară, grădinită de vară, activităti de desegregare, de educatie incluzivă, nediscriminatorie, de educatie multiculturală/interculturală, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a părintilor recunoscute la nivel judetean/national);

i) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute în desfăsurarea unor activităti practice, educative, pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;

j) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si în activităti de voluntariat, la nivelul comunitătii locale;


k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;

l) participarea la cursuri de formare;

m) coordonarea activitătilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară;

n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masă si desfăsurarea activitătilor de educatie remedială.

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială, materializate în:

a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu codul ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu codul ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate ori în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate;

d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Scolară din Germania), MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz etc, proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul „A doua sansă" etc, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Se vor avea în vedere si proiectele realizate în parteneriat între scoală si asociatiile reprezentative de părinti.

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educationale, prin sporirea calitătii actului educational, manifestat prin locul ocupat de scoală în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare, ca urmare a:

a) contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului;

b) atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare-învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară;

d) realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international;

e) realizărilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învătare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităti. Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activitătile obligatorii cuprinse în fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Realizarea cerintelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 lit. a), b), c) si d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ.

Art. 7. - Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitătii, elaborată de inspectoratul scolar pe baza fisei postului.

Art. 8. - (1) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile si stabileste punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice:

a) educatoare/institutori/profesori pentru învătământul prescolar;

b) învătători/institutori/profesori pentru învătământul primar;

c) profesori;

d) maistri-instructori;

e) cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, învătământul special;

f) personal didactic auxiliar;

g) personal didactic de conducere din unitătile de învătământ.

Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 si, respectiv, nr. 5.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 9. - (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;


b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar.

(3) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector de specialitate din Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

b) secretar - un inspector din Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/personal didactic sau didactic auxiliar din cadrul palatului care nu participă la concurs.

(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din învătământ la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul să solicite consemnarea în proces ui-verb al a propriilor observatii.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ/conexe raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare elaborată de inspectoratul scolar, pentru acordarea gradatiei de merit la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activitătii candidatului, consemnată în procesul-verbal de sedintă.

3. Directorul unitătii de învătământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul unitătii de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea. Aprecierea directorului unitătii de învătământ/conexe, în situatia în care candidează, se face de către inspectorul de management si evaluare institutională. În cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării. Inspectorul de management si evaluare institutională/din cadrul Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 12 aprilie 2010.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate întocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea

consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste punctajul final si întocmeste lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar, conform graficului din anexa nr. 1. În cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afisează la sediul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, conform graficului din anexa nr. 1.

8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării acestora de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din:

a) presedinte - inspectorul scolar general/director din Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Palatul National al Copiilor;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului/un reprezentant al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Palatul National al Copiilor;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si inspectorul scolar cu atributii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe si un consilier juridic al Directiei generale juridice si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Palatul National al Copiilor, altii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestatii participă si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul verbal a propriilor observatii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ, precum si hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2005- 31 august 2009 au îndeplinit si functii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situatie evaluarea se realizează conform grilei specifice optiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăsurat activitate metodică si stiintifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/functii de conducere din unităti de învătământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, functii de conducere si didactic auxiliar), precum si pe discipline de învătământ/categorii de functii didactice auxiliare se calculează raportat la numărul total de gradatii conform art. 2 alin. (2) si se repartizează proportional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învătământ/categorie de functii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati la Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării cu adresă de înaintare contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au

participat la procedura de acordare a gradatiei de merit cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

Art. 11. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic de predare, didactic auxiliar si celui de conducere din unitătile de învătământ.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 13. - (1) Începând cu anul scolar 2013-2014 evaluarea activitătii desfăsurate de personalul didactic de predare în vederea obtinerii gradatiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administratie al/ale unitătii/ unitătilor de învătământ.

(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an scolar, după caz, în functie de situatia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse în vederea obtinerii gradatiei de merit revine conducerii/conducerilor unitătii/unitătilor de învătământ si sefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.

(3) Până la 31 august 2010 vor fi elaborate norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin. (1).

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2010

 

- 1-15 martie 2010: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului scolar;

-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului scolar;

- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;

- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit;

- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

- 10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;

- 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;

- 13-17 mai 2010: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;

- 18-20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de către comisie;


- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;

- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării.

 

NOTĂ:

Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, respectând graficul de mai sus.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cu punctajul obtinut pentru candidatii aprobati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul personalului didactic de îndrumare si control, la rubrica „Unitatea de învătământ" se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă prin postă la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru personalul didactic

 

Criteriul

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

55 puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

10 puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

5 puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru functiile de conducere

 

Criteriul

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

25 puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

20 puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

25 puncte

 

NOTA:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.


 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

A. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru directorul/directorul adjunct al clubului sportiv scolar/liceului cu program sportiv

 

Anul scolar .....................................

- Numele si prenumele: .........................................................

- Functia: ...............................................................................

- Unitatea de învătământ: ......................................................

- Vechimea în învătământ: ....................................................

- Gradul didactic: ...................................................................

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Subcriterii care trebuie îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Punctaj acordat

01. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

g)

 

 

 

h)

 

 

 

i)

 

 

 

j)

 

 

 

k)

 

 

 

l)

 

 

 

m)

 

 

 

n)

 

 

 

02. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

03. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, alti parteneri

30

 

 

 

 

04. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educationale, prin sporirea calitătii actului educational, manifestat prin locul ocupat de scoală în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare

30

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

Total:

100

 

 

 

 

 

NOTE:

a) Stabilirea subcriteriilor si detalierea punctajului maxim se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor eto, eliberate de institutiile abilitate.


 

B. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar (profesori de educatie fizică si sport si antrenori)

 

Anul scolar

- Numele si prenumele: ....

- Functia:..........................

- Unitatea de învătământ: .

- Vechimea în învătământ:

- Gradul didactic:..............

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

01.

CRITERIULACTIVITĂTILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

75

 

 

 

a) Rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational: - selectia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv; - ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu; - elevi cu dublă legitimare; - elevi transferati; - elevi participanti la pregătire, întreceri, concursuri si competitii cu loturile nationale.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rezultate deosebite obtinute în selectie, pregătirea si promovarea sportivilor cu calităti deosebite pentru sportul de performantă - selectia sportivilor cu calităti deosebite; - pregătirea sportivilor cu calităti deosebite; - promovarea sportivilor cu calităti deosebite.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Performante în pregătirea elevilor distinsi la competitiile nationale si internationale, materializate prin obtinerea locurilor I, II, III, IV, V si VI:

50

 

 

 

c.1) La disciplinele sportive individuale:

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

c.2) La disciplinele sportive de echipă:

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participate

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

d) Pregătirea loturilor judetene pentru olimpiadă la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la olimpiada judeteană si natională; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean: - pregătirea loturilor judetene; - membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare; - membru în comisia de organizare a etapei judetene; - membru în comisia de organizare a etapei nationale; - însotitor al elevilor la etapa judeteană; - însotitor al elevilor la etapa natională;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

 

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel iriterjudetean; - organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel national; - organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Pregătirea loturilor nationale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare si profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile judetene, interjudetene, nationale si internationale: - pregătirea loturilor nationale/olimpice; - membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare; - membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel judetean; - membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel zonal; - membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel national; - membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel international; - profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competitiile judetene si interjudetene; - profesor-antrenor ia întrecerile/concursurile/competitiile nationale si internationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international: - cu impact la nivel local; - cu impact la nivel judetean; - cu impact la nivel interjudetean; - cu impact la nivel national; - cu impact la nivel international.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Rezultatele comunicării cu părintii, cu unitătile de învătământ si cu autoritătile locale, concretizate în reducereaabandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale: - cu autoritătile locale; - cu unitătile de învătământ; - cu părintii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele nationale olimpice de excelentă: - director tehnic; - profesor/antrenor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Rezultate obtinute în organizarea cu elevii a unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, colaborare si organizare

 

 

 

 

 

j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational,  la nivel local/judetean/ national/international, si în activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale: - proiecte de parteneriat educational la nivel local; - proiecte de parteneriat educational la nivel judetean; - proiecte de parteneriat educational la nivel national; - proiecte de parteneriat educational la nivel international; - activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare.

 

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratulu

scolar

02.

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ

10

 

 

 

a) Contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii^ îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării; elaborarea ele programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumulpentru optional integrat în dezvoltare locală: - programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri metodice, manuale scolare; - reviste scolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate si instalatii sportive); - cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN; - crearea de platforme de e-learning; - elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; - elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

 

c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/ national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate: - activitate de evaluator de manuale; - activitate de mentorat; - activitate de formator; - activitate în domeniul sindical la nivel: - local/judetean; - national/international; - participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale; - participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator; - contributie la cercetări stiintifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic: - activitate ca metodist; - activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar; - activitate în comisia natională de specialitate;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2005-31 august 2009)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

 

e) Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si alte structuri de dialog social si în comisii nationale de specialitate: - activitate desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ; - activitate desfăsurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social si alte structuri de dialog social; - activitate desfăsurată în comisii nationale de specialitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.

CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE REFORMĂ EDUCATIONALĂ, COORDONATE DE INSPECTORATUL SCOLAR, MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII, DE ALTI PARTENERI

10

 

 

 

a) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar

 

 

 

 

b) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

 

 

 

 

c) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de alti parteneri si recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

 

 

 

 

04.

CRITERIUL PRIVIND CRESTEREA PRESTIGIULUI UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT/CONEXE, FĂCÂND VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIAÎN PRESĂ, PE SITE-URILE EDUCATIONALE, PRIN SPORIREA CALITĂTII ACTULUI EDUCATIONAL, MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE SCOALĂ ÎN IERARHIA STABILITĂ DE INSPECTORATELE SCOLARE

5

 

 

 

a) ca urmare a contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

 

 

 

 

b) ca urmare a atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare-învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale

 

 

 

 

c) ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară

 

 

 

 

d) ca urmare a realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al sportului (universităti, cluburi sportive, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international

 

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

 

 

NOTE:

a) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc, eliberate de institutiile abilitate.


 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

            A. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Realizarea unei oferte educationale atractive, conformă cu cerintele copiilor si tinerilor

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III, mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza natională

 

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Initierea si aplicarea unor continuturi si a unor modalităti de predare-învătare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscurriculare centrate pe inovatie si creativitate si a metodelor activ-participative

Activităti demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novativă

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1,5/calitate

 

Judetean

1/calitate

 

Organizarea de concursuri si festivaluri

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean/Regional

1,5/activitate

 

Organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean/Regional

2/activitate

 

Participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean/Regional

1/activitate

 

Activităti desfăsurate cu copii cu cerinte educative speciale/ institutionalizati etc.

National

3/activitate

 

Judetean

2/activitate

 

Local

1/activitate

 


Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participarea la cursuri de formare

2/curs

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminare

1/participare

 

2. Performante deosebite în inovarea didactică

Contributia la:

activitatea educativă inovativă din cadrul palatului/clubului copiilor

2

 

elaborarea de metodologii/regulamente la nivel national

2/metodologie

 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare/ghiduri metodice

2/auxiliar

 

reviste scolare

2/revistă

 

Initierea si organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor

2/formă

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator de proiecte educative scolare si extrascolare, de initiator si coordonator de proiecte educative de mentorat, de formator Activitate în domeniul sindical

National

3

 

Judetean

2

 

Local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic (CCD) sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă

Proiecte de parteneriat educational coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor, inspectoratul scolar judetean (ISJ), Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si alti parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Ârion| UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ambasade, centre culturale străine, organizatii omoloage din străinătate etc.)

3/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

Contributie individuală si/sau în echipă la îmbunătătirea managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

2

 

Atragere de fonduri extrabugetare pentru unitatea de învătământ

4

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

2/proiect

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

4/proiect

 

National

3/proiect

 

Regional

2/proiect

 

Local

1/proiect

 

Contributia la promovarea imaginii institutiei în mass-media locală, natională, internatională, site-uri educationale, în comunitate

3

 

Aderarea si participarea activă la retele internationale de institutii de profil

2

 


            B. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru cadrele didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

 

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Atragerea si mentinerea copiilor în activitătile cercului (depăsirea numărului de elevi fată de normativ)

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III, mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza natională

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Initierea si aplicarea unor continuturi si a unor modalităti de predare-învătare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscurriculare centrate pe inovatie si creativitate si a metodelor activ-participative

Activităti demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novativă

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1,5/calitate

 

Local

1/calitate

 

Organizarea de concursuri si festivaluri

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean/Regional

2/activitate

 

Municipal/Local

1/activitate

 

Participarea la concursuri, festivaluri, spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean/Regional

1/activitate

 

Municipal/Local

0,5/activitate

 

Participarea ca formator la activitătile aplicative din CAE si manifestări educative

International

3/proiect

 

National

2/proiect

 

Judetean

1/proiect

 

Local

0,5/proiect

 

Activităti desfăsurate cu copii cu cerinte educative speciale/institutionalizati etc.

National

3/activitate

 

Judetean

2/activitate

 

Local

1/activitate

 


Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participarea la cursuri de formare

2/curs

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminare

1/participare

 

2. Performante deosebite în inovarea didactică

Contributia la elaborarea de:

programe scolare

2/prog ramă

 

metodologii/regulamente la nivel national

2/metodologie

 

materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice

2/auxiliar

 

reviste scolare

2/revistă

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator, initiator si coordonator de proiecte educative, de mentorat, de formator Activitate în domeniul sindical

National

3

 

Judetean

2

 

Local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin CCD sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă

Proiecte de parteneriat educational coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor, ISJ, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si alti parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Âriori, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ambasade, centre culturale străine, structuri omoloage din alte tări etc.)

3/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

Contributie individuală si/sau în echipă la dezvoltarea managementului educational, în contextul reformei învătământului

2

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

2/proiect

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

4/proiect

 

National

3/proiect

 

Regional

2/proiect

 

Local

1/proiect

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 16 decembrie 2009, o monedă din argint dedicată aniversării a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- titlu: 999%0;

- greutate: 31,103 g;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă Catedrala Sf. Treime din Blaj, flancată de clădirile seminarului teologic si scolii „de obste", înfiintată de Petru Pavel Aron, inscriptia „ROMÂNIA", valoarea nominală 10 LEI, stema României si anul de emisiune 2009, iarîn partea de jos, o imagine de epocă reprezentând un profesor care se adresează unui grup de elevi.

Reversul prezintă portretul episcopului Petru Pavel Aron, blazonul acestuia si inscriptiile „1709" si „1764", iarîn stânga, inscriptia în arc de cerc „PETRU PAVEL ARON".

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio argintiu.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2009.

Nr. 46.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2009

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie- 23 decembrie 2009, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 3,36% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,26% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,24% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 47.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale C.C.A. LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale C.C.A. LEASING IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 137 din 5 august 2009, completată prin scrisoarea fără număr din 10 noiembrie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) din aceeasi lege,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale C.C.A. LEASING IFN - S.A., cu sediul în Baia Mare, Bd. Independentei nr. 48, judetul Maramures, înregistrată la registrul comertului sub nr. J24/357/2001, cod unic de înregistrare 13914620, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea k) „Activităti multiple de creditare" sub nr. RG-PJR-25-110059.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 1.043.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.