MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 837/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.135/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

            46. - Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 si al art. 6 pct. VI. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 3.135/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Andrievschi Elena, fiica lui Ulteanu Nicolae si Elisaveta, născută la data de 9 mai 1954 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 35, ap. 55. (3.539/2003) Copii minori: Andrievschi Diana, născută la 11.08.1998.

2. Avram Ion, fiul lui Mihail si Ana, născut la data de 24 iunie 1960 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. Ion Creangă nr. 87. (3.226/2003)

3. Avram Irina, fiica lui Ion si Liubov, născută la data de 24 iunie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. Ion Creangă nr. 87. (3.225/2003)

4. Avram Liubov, fiica lui Oprea Stefan si Elena, născută la data de 1 februarie 1962 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. Ion Creangă nr. 87. (3.225/2003)

5. Avram Olesea, fiica lui Ion si Liubov, născută la data de 18 ianuarie 1985 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. Ion Creangă nr. 87. (3.225/2003)

6. Bajora Larisa, fiica lui Pulbere Nicolae si Olga, născută la data de 5 decembrie 1966 în localitatea Gaspar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Măgdăcesti. (2.913/2007)

7. Bajora Nicolae, fiul lui Timofei si Valentina, născut la data de 21 octombrie 1958 în localitatea Drăsliceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. B.P Hasdeu nr. 2, ap. 13. (2.927/2007)

8. Bălan Isidor, fiul lui Petru si Măria, născut la data de 4 martie 1958 în localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Bubuieci, str. Miorita nr. 26, bl. 1, ap. 45. (16.665/2003)

9. Bejan Ăngela, fiica lui Secureanu Gheorghe si Măria, născută la data de 30 iunie 1977 în localitatea Chiscăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Tarigrad. (3.728/2003)

10. Bejan Viorel, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 2 august 1973 în localitatea Tarigrad, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Tarigrad. (3.731/2003) Copii minori: Bejan Biatricia, născută la 25.04.1998.

11. Belivac Mihail, fiul lui Petru si Măria, născut la data de 31 martie 1961 în localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Leova, Str. Aviatorilor nr. 6. (16.580/2003)

12. Benzing Rodezia, fiica lui Stefan si Măria, născută la data de 6 august 1963 în localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 5, bl. 2, ap. 52. (3.376/2006)

13. Bezer Galina, fiica lui Pavlov Gheorghe si Vera, născută la data de 1 iunie 1967 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Busuiocesti nr. 16, ap. 66. (1.552/2005) Copii minori: Bezer Marcel, născut la 15.09.1992, si Bezer Alexandru, născut la 26.02.2002.


14. Bobrov Diana, fiica lui Mihail si Tamara, născută la data de 18 septembrie 1984 în localitatea Telita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Telita. (15.961/2003)

15. Bobrov Lilia, fiica lui Mihail si Tamara, născută la data de 2 august 1972 în localitatea Telita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Telita. (15.979/2003)

16. Bocicariov Eleonora, fiica lui Piciriga Vlas si Parascovia, născută la data de 3 iunie 1964 în localitatea Marcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Latină nr. 17, ap. 109. (16.697/2003)

17. Bocicariov Eugeniu, fiul lui Alexandrsi Eleonora, născut la data de 20 iulie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Latină nr. 17, ap. 109. (16.697/2003)

18. Boldurescu Marin, fiul lui Stefan si Alexandra, născut la data de 2 decembrie 1972 în localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 38, bl. 2, ap. 22. (16.763/2003) Copii minori: Boldurescu Mihai, născut la 14.03.2005.

19. Bolocan Petro, fiul lui Vasilii si Alexandra, născut la data de 4 iulie 1971 în localitatea Carapciv, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Carapciv. (16.737/2003)

20. Bondarenco Victor, fiul lui Alexandru si Varvara, născut la data de 24 februarie 1958 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, Str. Grînelor nr. 6. (3.622/2003)

21. Borlodean Larisa, fiica lui Cebotari Mihail si Viorica, născută la data de 22 aprilie 1980 în localitatea Nesvoia, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Novoselitkii, satul Stălinesti. (16.747/2003)

22. Bostan Liliana, fiica lui Bîrladeanu Afanasie si Galina, născută la data de 4 noiembrie 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 3, ap. 22. (2.778/2003)

23. Brai Ecaterina, fiica lui Gheorghe si Elena, născută la data de 19 martie 1951 în localitatea Tîghira, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Călărasi, str-la 2 Gh. Asachi nr. 10. (2.806/2003)

24. Budei Nicolae, fiul lui Mihail si Nadejda, născut la data de 10 octombrie 1956 în localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, str. I. Inculet nr. 7, ap. 18. (2.569/2005)

25. Butuc Alexandru, fiul lui Ion si Tamara, născut la data de 18 octombrie 1966 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău str. M. Costin nr. 3, bl. 1 ap. 21. (1.329/2007) Copii minori: Butuc Măria, născută la 27.03.1993.

26. Buza Liviu, fiul lui Gheorghe si Ludmila, născut la data de 24 iulie 1976 în localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Olănesti, str. B.P Hasdeu nr. 20, bl. A. (3.366/2005)

27. Buzdugan Angelica, fiica lui lurii si Marina, născută la data de 26 octombrie 1990 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinschi nr. 33, bl. 2, ap. 117. (2.827/2003)

28. Buzdugan lurii, fiul lui Andrei si Natalia, născut la data de 24 aprilie 1963 în localitatea Tîra, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinschi nr. 33, bl. 2, ap. 117. (2.827/2003)

29. Calugher Victor, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 21 iunie 1974 în localitatea Donici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Negruzzi nr. 2, bl. 6, ap. 19. (15.760/2003)

30. Câmpeanu Georgeta, fiica lui Botan Valeriu si Claudia, născută la data de 4 noiembrie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. I. Creangă nr. 9. (13.453/2003)

31. Canatui Sergiu, fiul lui Andrei si Teodora, născut la data de 5 februarie 1963 în localitatea Inesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 69, bl. 1, ap. 23. (16.261/2003) Copii minori: Canatui Artur, născut la 24.05.1998, si Canatui Roman, născut la 11.05.1993.

32. Candu Aurel, fiul lui Ion si Vera, născut la data de 19 iulie 1973 în localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni, str. S. Lazo nr. 20. (3.470/2003)

33. Caragherghi Andrei, fiul lui Constantin si Nadejda, născut la data de 10 noiembrie 1980 în localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, satul Slobozia Mare, Str. Fîntînilor. (16.239/2003)

34. Cataraga Marcela, fiica lui Ion si Feodora, născută la data de 27 august 1979 în localitatea Seliste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Seliste. (225/2007)

35. Ceban Alexandru, fiul lui Nicolae si Valentina, născut la data de 15 ianuarie 1982 în localitatea Borceag, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, satul Borceag, str. Cotovschi nr. 29. (15.587/2003) Copii minori: Ceban Victor, născut la 1.02.2007.

36. Ceban Raisa, fiica lui Donica Iova si Valentina, născută la data de 25 martie 1956 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 4, ap. 42. (16.512/2003)

37. Cebotarean Boris, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 6 august 1960 în localitatea Vasilcău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soroca, str. Alexandru cel Bun. (3.369/2006) Copii minori: Cebotarean Doina, născută la 12.09.1994.

38. Cebotarean Elena, fiica lui Boris si Tatiana, născută la data de 2 ianuarie 1991 în localitatea Alexandru cel Bun, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soroca, str. Alexandru cel Bun. (3.369/2006)

39. Cecoi Natalia, fiica lui Trifan Afanasie si Parascovia, născută la data de 11 februarie 1983 în localitatea Cîslita Prut, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Răzeni. (15.891/2003) Copii minori: Cecoi Mădălina, născută la 11.11.2005.

40. Cheptene Inesa, fiul lui Pavel si Elena, născută la data de 10 iulie 1979 în localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (1.096/2007)

41. Cheptene Rodica, fiica lui Pavel si Elena, născută la data de 9 aprilie 1984 în localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (353/2007)


42. Cheptene Tatiana, fiica lui Ilie si Lidia, născută la data de 6 septembrie 1986 în localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (3.326/2006)

43. Chetrari Cristina, fiica lui Tudor si Aglaia, născută la data de 9 aprilie 1989 în localitatea Văratic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Rîscani, Str. Pescarilor nr. 18. (3.329/2003)

44. Chetrari Tudor, fiul lui Victor si Ecaterina, născut la data de 11 ianuarie 1958 în localitatea Văratic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Rîscani, Str. Pescarilor nr. 18. (3.329/2003)

45. Chicu Ala, fiica lui Mascalu Vladimir si Lidia, născută la data de 30 septembrie 1965 în localitatea Mihăileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 11, bl. 1, ap. 41. (2.115/2006)

46. Ciorba Sergiu, fiul lui Boris si Tamara, născut la data de 4 mai 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 25, ap. 32. (3.128/2003)

47. Cociu Stefan, fiul lui Grigore si Elizaveta, născut la data de 8 decembrie 1935 în localitatea Cruzesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Vărzaru nr. 3, ap. 33. (3.991/2004)

48. Colesnic Dan, fiul lui Pavel si Livia, născut la data de 7 iulie 1977 în localitatea Hîrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Glinjeni. (16.518/2003)

49. Comanda Ana, fiica lui Anatolie si Tatiana, născută la data de 1 mai 1980 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Ungheni, Str. Feroviară nr. 27, bl. 12. (15.674/2003)

50. Constantinov Anatolie, fiul lui Andrei si Ecaterina, născut la data de 28 aprilie 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, str. Costiujeni nr. 3, bl. 1,ap. 43. (2.909/2003)

51. Contescu Ion, fiul lui Vasile si Parascovia, născut la data de 17 octombrie 1950 în localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Costin nr. 1, bl. 1, ap. 17. (16.249/2003)

52. Corbu Danu, fiul lui Vasile si Raisa, născut la data de 4 februarie 1991 în localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Lomtadze nr. 10. (310/2007)

53. Corbu Raisa, fiica lui Bostan Dimitrii si Elisaveta, născută la data de 20 mai 1961 în localitatea Onesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Lomtadze nr. 10. (310/2007) Copii minori: Corbu Radu, născut la 17.10.1993.

54. Corbu Vasile, fiul lui Mihail si Anastasia, născut la data de 2 aprilie 1959 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Stefan cel Mare nr. 88, ap. 4. (298/2007)

55. Corobcă Cristina, fiica lui Dumitru si Vera, născută la data de 30 iulie 1983 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Călărasi, str. I. Creangă nr. 15. (10.399/2003)

56. Corobcă Natalia, fiica lui Dumitru si Vera, născută la data de 3 ianuarie 1979 în localitatea Săseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3. (10.404/2003)

57. Costas Cristina, fiica lui Ion si Sima, născută la data de 22 noiembrie 1987 în localitatea Trinca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, satul Trinca. (7.171 bis/2003 )

58. Cotov Nadejda, fiica lui Pelin Ion si Ana, născută la data de 15 mai 1953 în localitatea Faraonovka, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 81. (15.340/2003)

59. Cretu Sergiu, fiul lui Ambrosie si Ana, născut la data de 12 septembrie 1951 în localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 25, ap. 15. (16.574/2003)

60. Cristea Cristina, fiica lui Dumitru si Vera, născută la data de 13 octombrie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 81, ap. 8. (693/2007)

61. Cristea Ecaterina, fiica lui Oaserele Alexandru si Varvara, născută la data de 31 august 1953 în localitatea Hirova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 13, bl. 1,ap. 115. (1.146/2008)

62. Cristea Marina, fiica lui Mihail si Ecaterina, născută la data de 29 mai 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 13, bl. 1, ap. 115. (1.145/2008)

63. Cristea Vera, fiica lui Lapteanu Iustin si Sofia, născută la data de 16 august 1961 în localitatea Cetireni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 81, ap. 8. (675/2007)

64. Cucos Elena, fiica lui Sergiu si Natalia, născută la data de 15 martie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Codreanu nr. 59. (2.321/2005)

65. Cucos Natalia, fiica lui Băt Grigori si Măria, născută la data de 12 septembrie 1957 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Codreanu nr. 59. (2.321/2005)

66. Cuiumju Olga, fiica lui Gumeniuc Veniamin si Stetenco Liudmila, născută la data de 27 septembrie 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Eminescu nr. 41, bl. 1B, ap. 8. (3.000/2002) Copii minori: Cuiumju Nichita, născut la 14.06.2005.

67. David Alexandr, fiul lui Nicolai si Galina, născut la data de 24 aprilie 1983 în localitatea Floreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 18, bl. 1, ap. 60. (3.969/2006)

68. Deordita Alexei, fiul lui Constantin si Galina, născut la data de 12 iunie 1977 în localitatea Chirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 12, bl. 1, ap. 5. (2.761/2003) Copii minori: Deordita Alina, născută la 26.03.2004, si Deordita Constantin, născut la 22.08.1998.

69. Drută Galina, fiica lui Scolnic Stefan si Elena, născută la data de 19 iunie 1962 în localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 12. (3.444/2003)

70. Duca Elena, fiica lui Anatolie si Tatiana, născută la data de 1 ianuarie 1985 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Orhei, str. lakir nr. 29, ap. 67. (3.861/2006)

71. Dulea Mihail, fiul lui Ion si Zinovia, născut la data de 24 noiembrie 1972 în localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Truseni, str. Iu. Gagarin nr. 65. (627/2007)


72. Dulea Veronica, fiica lui Trocin Nicolae si Ana, născută la data de 17 august 1976 în localitatea Truseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Truseni. (620/2007) Copii minori: Dulea Nicolae, născut la 18.06.1997.

73. Durnea Măria, fiica lui Ion si Rodica, născută la data de 29 august 1991 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. C. Brâncusi nr. 54. (3.420/2003)

74. Durnea Rodica, fiica lui Cibotari Valentin si Lidia, născută la data de 19 ianuarie 1972 în localitatea Corlăteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. C. Brâncusi nr. 54. (3.420/2003)

75. Eliseev Tatiana, fiica lui Strugaru Teodor si Elena, născută la data de 7 decembrie 1967 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa Nouă nr. 3. (12.239/2003) Copii minori: Eliseev Luca, născut la 19.11.2006.

76. Eliseev Xenia, fiica lui Vladimir si Tatiana, născută la data de 13 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa Nouă nr. 3. (12.239/2003)

77. Flocosu Ion, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 27 iulie 1944 în localitatea Gribova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Popestii de Jos. (14.502/2003)

78. Flocosu Nina, fiica lui Movilean Tudor si Alexandra, născută la data de 9 august 1948 în localitatea Popestii de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Popestii de Jos. (1.824/2005)

79. Gamangii Alexandru, fiul lui Eugeniu si Valentina, născut la data de 22 august 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30, bl. 2, ap. 29. (15.642/2003)

80. Gamangii Eugeniu, fiul lui Chirii si Pelaghia, născut la data de 27 decembrie 1958 în localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30, bl. 2, ap. 29. (15.641/2003)

81. Gamangii Valentina, fiica lui Porombrica Ion si Lucheria, născută la data de 18 august 1963 în localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 30, bl. 2, ap. 29. (15.642/2003)

82. Glib Mariana, fiica lui Ion si Ioana, născută la data de 2 mai 1984 în localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 5, bl. 3, ap. 43. (15.728/2003) Copii minori: Glib Adriana, născută la 10.06.2007.

83. Gogoleva Olesea, fiica lui Gogolev Vladimir si Gogoleva Raisa, născută la data de 6 aprilie 1980 în localitatea Trebisăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Armenească nr. 31, ap. 6. (2.731/2003)

84. Gojan Claudia, fiica lui Josan Dumitru si Anastasia, născută la data de 30 iunie 1964 în localitatea Fîrlădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, bl. 1, ap. 48. (3.267/2003)

85. Hantea Silvia, fiica lui Gheorghe si Nadejda, născută la data de 24 decembrie 1984 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Visinilor nr. 13. (3.387/2006)

86. Ilescu Ion, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 18 noiembrie 1983 în localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Mihalasa Nouă. (11.140/2003)

87. Istrate Alexandru, fiul lui Ludmila, născut la data de

26 octombrie 1988 în localitatea Logănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Hîncesti, satul Logănesti. (15.583/2003)

88. Istrate Ludmila, fiica lui Ion si Vera, născută la data de 29 aprilie 1958 în localitatea Cricova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Hîncesti, satul Logănesti. (15.583/2003)

89. Iurcu Vitalie, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 6 aprilie 1972 în localitatea Bravicea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea Eliade nr. 16, bl. A. (3.158/2003)

90. Ivanes Verginia, fiica lui Butnaras Filaret si Tatiana, născută la data de 6 iunie 1975 în localitatea Izvoare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 45, ap. 15. (3.586/2003)

91. Ivantez Oleg, fiul lui Andrei si Olga, născut la data de 6 septembrie 1970 în localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Molovata. (15.984/2003) Copii minori: Ivantez Melisa, născută la 28.12.2002, si Ivantez Letitia, născută la 23.10.2005.

92. Levca lurie, fiul lui Alexei si Varvara, născut la data de 4 iulie 1976 în localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Sculeni. (16.338/2003) Copii minori: Levca Aliona. născută la 27.05.2000.

93. Lîsîi Vădim, fiul lui Vasile si Tatiana, născut la data de 27 martie 1986 în localitatea Tîrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, satul Tîrnova. (434/2007)

94. Lîsîi Vasile, fiul lui Mihail si Milidora, născut la data de 1 ianuarie 1959 în localitatea Tîrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, satul Tîrnova. (433/2007)

95. Luchin Tatiana, fiica lui Petru si Vera, născută la data de 6 aprilie 1986 în localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Grigoriopol, satul Mălăiesti. (1.014/2006)

96. Lungu Vladislav, fiul lui Valeriu si Măria, născut la data de 10 aprilie 1977 în localitatea Caracusenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Negruzzi nr. 2, bl. 2, ap. 90. (16.439/2003)

97. Madan Măria, fiica lui Rusu Măcar si Varvara, născută la data de 16 septembrie 1957 în localitatea Tescureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău str. Alba-lulia nr. 200, ap. 73. (485/2007)

98. Madan Oleg, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 26 iulie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 200, ap. 73. (504/2007)

99. Mahu Ana, fiica lui Anatolie si Ludmila, născută la data de 12 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Grebencea, nr. 16. (16.896/2003)

100. Mahu Anatolie, fiul lui Tudor si Vera, născut la data de 27 iulie 1964 în localitatea Scumpia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Grebencea nr. 16. (16.896/2003) Copii minori: Mahu Valentin, născut la 10.05.1993.

101. Mămăliga Angela, fiica lui Gheorghe si Măria, născută la data de 8 septembrie 1972 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Milescu Spătaru nr. 19, bl. 3, ap. 204. (16.429/2003)


102. Mândru Andrei, fiul lui Gutan Victor si Natalia, născut la data de 30 august 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dr. Viilor nr. 85. (2.713/2003)

103. Marchitan Zinaida, fiica lui Ivan si Măria, născută la data de 5 iulie 1952 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Codru, Str.-la Potîrnichii nr. 16. (3.495/2006)

104. Masliucov Emilian, fiul lui Fiodorsi Măria, născut la data de 10 iulie 1957 în localitatea Băhrinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 44, ap. 9. (4.628/2004) Copii minori: Masliucov Tudor, născut la 18.02.2000.

105. Matcovschii Igor, fiul lui Valentin si Vera, născut la data de 30 ianuarie 1981 în localitatea Hligeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Hligeni. (156/2004)

106. Matei Tatiana, fiica lui Ciumasu Constantin si Parascovia, născută la data de 2 martie 1965 în localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 48. (15.898/2003)

107. Matei Vasile, fiul lui Stefan si Tatiana, născut la data de 13 ianuarie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Dobfogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 48. (15.898/2003)

108. Melnic Valeriu, fiul lui Leontesi Elena, născut la data de 27 ianuarie 1960 în localitatea Curesnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Drochia, Str. Independentei nr. 47, bl. A, ap. 45. (3.968/2006)

109. Merla Victoria, fiica lui Sergiu si Valentina, născută la data de 25 noiembrie 1988 în localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (1.690/2007)

110. Modval lurie, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 5 august 1974 în localitatea Puhoi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Puhoi. (2.832/2003) Copii minori: Modval Andres, născut la 19.06.2007.

111. Moiseeva Snejana, fiica lui Moiseev Vladimir si Moiseeva Liubovi, născută la data de 12 noiembrie 1972 în localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Anenii Noi, Str. 9 Mai nr. 27. (3.163/2003)

112. Moldovan Marina, fiica lui Eni Ion si Ana, născută la data de 12 septembrie 1974 în localitatea Selemet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Testemiteanu nr. 24, bl. 3. (15.481/2003) Copii minori: Moldovan Alexandru, născut la 23.12.2000.

113. Morogai Ina, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 4 februarie 1989 în localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, satul Pelinia, str. V Alexandri. (15.259/2003)

114. Morogai Ina, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 4 februarie 1989 în localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Pelinia. (15.259/bis2/2003)

115. Morogai Silvia, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 7 iulie 1986 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, satul Pelinia, str. V Alexandri. (15.259/2003)

116. Morogai Silvia, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 7 iulie 1986 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Pelinia. (15.259/bis/2003)

117. Morogai Svetlana, fiica lui Pripa Dumitru si Măria, născută la data de 17 mai 1967 în localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, satul Pelinia, str. V Alexandri. (15.259/2003)

118. Movileanu Marin, fiul lui Nicolae si Lidia, născut la data de 21 februarie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău str. Mit. Bănulescu-Bodoni nr. 11, ap. 45. (731/2007)

119. Munteanu Petru, fiul lui Gheorghe si Tamara, născut la data de 29 martie 1980 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Chiperceni. (2.808/2002)

120. Musaev Ruslan, fiul lui Ficratsi Musaeva Măria, născut la data de 10 aprilie 1977 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. Kiev nr. 74. (3.157/2003) Copii minori: Musaeva Mariam, născută la 30.07.2004.

121. Nacu Roman, fiul lui Serghei si Rita, născut la data de 31 mai 1984 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Sîngerei, str. A. Crihan nr. 1, ap. 7. (4.212/2006)

122. Nicov lurie, fiul lui Ion si Raisa, născut la data de 25 august 1965 în localitatea Corjeuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Tatarbunar nr. 40. (2.718/2003) Copii minori: Nicov Iuliana, născută la 13.06.1996.

123. Obadă Galina, fiica lui Creminschi Petru si Ana, născută la data de 23 august 1957 în localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Cristea nr. 5. (3.206/2007)

124. Obadă Marina, fiica lui Vasile si Galina, născută la data de 27 august 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Cristea nr. 5. (3.203/2007)

125. Orbu Ina, fiica lui Evghenii si Emilia, născută la data de 19 iulie 1978 în localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 204, bl. 1, ap. 6. (15.834/2003)

126. Ostrovschi Constantin, fiul lui Mihail si Elizaveta, născut la data de 19 martie 1959 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Roghiznesca nr. 24. (16.757/2003)

127. Ostrovschi Gheorghe, fiul lui Constantin si Rodica, născut la data de 6 mai 1982 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Biletca nr. 4. (16.758/2003)

128. Ostrovschi Rodica, fiica lui Stefaniuc lordache si Domnica, născută la data de 9 iulie 1960 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Biletca nr. 4. (16.760/2003)

129. PavlinciucPanteleimon.fiul lui Andrei si Lidia, născut la data de 9 august 1978 în localitatea Petrunea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. M. Dosoftei nr. 61. (3.135/2003)

130. Petrachi Măria, fiica lui Brădescu Ion si Ioana, născută la data de 6 august 1962 în localitatea Chistelnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 19, bl. 2, ap. 76. (2.042/2007)

131. Petrachi Victor, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 14 octombrie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 2, ap. 76. (1.894/2007)

132. Petruschevici Iuliana, fiica lui Vladimir si Mosneaga Tatiana, născută la data de 18 octombrie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul laloveni, str. Timisoara nr. 6, ap. 22. (3.613/2003)


133. Piciriga Ion, fiul lui Vlas si Parascovia, născut la data de 28 februarie 1981 în localitatea Marcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Marcăuti. (16.705/2003)

134. Pîslaru Tatiana, fiica lui Harconita Gheorghe si lulia, născută la data de 17 mai 1959 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. B. Belinski nr. 59, ap. 148. (3.538/2003) Copii minori: Pîslaru Claudia, născută la 24.07.1992.

135. Plesca Svetlana, fiica lui Ivan si Axenia, născută la data de 10 august 1966 în localitatea Delacău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Prieteniei nr. 6, ap. 20. (1.935/2007)

136. Popa Efrosinia, fiica lui Caragia Macarie si Măria, născută la data de 11 octombrie 1951 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Doinelor nr. 14. (15.781/2003)

137. Popa Ion, fiul lui Serghei si Natalia, născut la data de 9 iunie 1987 în localitatea Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 24, bl. 2. (370/2006)

138. Popa Natalia, fiica lui Luchianov Ion si Nina, născută la data de 25 mai 1961 în localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 24, bl. 2. (368/2006)

139. Popa Serghei, fiul lui Vasile si Alexandra, născut la data de 9 aprilie 1961 în localitatea Trinca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 24, bl. 2. (369/2006)

140. Popescu Mihail, fiul lui Leon si Tamara, născut la data de 5 noiembrie 1988 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, orasul Bucovăt, str. M. Eminescu nr. 25. (1.598/2004)

141. Popescu Tamara, fiica lui Covalciuc Profirie si Măria, născută la data de 1 septembrie 1960 în localitatea Cenusa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, orasul Bucovăt, str. M. Eminescu nr. 25. (1.598/2004)

142. Popov Viorica, fiica lui Frunză Simion si Ecaterina, născută la data de 27 iulie 1975 în localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 1, bl. 1, ap. 52. (3.666/2003) Copii minori: Popov Felicia, născută la 23.04.1999, si Popov Bianca, născută la 27.01.2006.

143. Postolatiev Sofia, fiica lui Bucătel Tudor si Măria, născută la data de 13 octombrie 1953 în localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Deleanu nr. 5, bl. 3, ap. 87. (7.872/2003)

144. Priguza Valentin, fiul lui Vasile si Claudia, născut la data de 25 ianuarie 1971 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Asachi Gh. nr. 19. (3.456/2003) Copii minori: Priguza Valeria, născută la 23.07.1999.

145. Radu Vasile, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 4 martie 1965 în localitatea Lingura, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Străseni nr. 40. (1.860/2007)

146. Raducan Diana, fiica lui Alexei si Măria, născută la data de 19 august 1983 în localitatea Sîngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Sîngera, str. C. Negruzzi nr. 1. (243/2007)

147. Raicu Ion, fiul lui Gheorghe si Valentina, născut la data de 13 aprilie 1961 în localitatea Lărguta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Stoianovca. (3.480/2003) Copii minori: Raicu Anastasia, născută la 16.03.1995.

148. Railean Arcadii, fiul lui Vasilii si Viorica, născut la data de 1 octombrie 1968 în localitatea Suceveni, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Suceveni. (16.735/2003)

149. Rată Dumitru, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 22 februarie 1985 în localitatea Filipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Hîncesti, satul Bobeica. (1.275/2005)

150. Recean Elena, fiica lui Valentin si Măria, născută la data de 22 aprilie 1986 în localitatea Chisinău, orasul Drochia, str. Mit. Varlam nr. 39, ap. 44. (2.608/2003)

151. Recean Măria, fiica lui Pavel si Olga, născută la data de 5 noiembrie 1960 în localitatea Mîndîc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 6, ap. 72. (6.071/2003)

152. Recean Valentin, fiul lui Ion si Agafia, născut la data de 2 martie 1961 în localitatea Mîndîc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Mîndîc. (2.608/2003)

153. Rotam Irina, fiica lui Mihail si Svetlana, născută la data de 23 decembrie 1986 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str-la Belinski nr. 4. (4.024/2006)

154. Rusu Alexandra, fiica lui Chirii si Ana, născută la data de 6 mai 1961 în localitatea Cornova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 18, ap. 48. (3.966/2006)

155. Rusu Irina, fiica lui Pavel si Natalia, născută la data de 10 februarie 1985 în localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Sculeni. (2.374/2006)

156. Rusu Lilia, fiica lui Vasile si Măria, născută la data de 2 ianuarie 1966 în localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, bl. 3, ap. 55. (4.010/2002) Copii minori: Joian Artur, născut la 15.04.1992.

157. Sacara Nicolae, fiul lui Dumitru si Ana, născut la data de 5 martie 1951 în localitatea Băscălia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Basarabeasca, satul Băscălia. (1.648/2003)

158. Saftiuc Dumitru, fiul lui Mihail si Ghinda Diana, născut la data de 27 ianuarie 1991 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gagarin nr. 3, ap. 24. (15.830/2003)

159. Scoropat Nicolae, fiul lui Valentin si Elena, născut la data de 23 ianuarie 1980 în localitatea Prepelita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Sîngerei, satul Prepelita. (16.515/2003)

160. Silistraru Olga, fiica lui Tudor si Elena, născută ia data de 28 februarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 22, ap. 8. (15.821/2003) Copii minori: Dragutan Dumitru, născut la 24.03.2006.

161. Stadnitchi Anatolie, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 4 aprilie 1961 în localitatea Ghindesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (3.179/2003)

162. Stadnitchi Eugen, fiul lui Anatolie si Victorie, născut la data de 20 iunie 1988 în localitatea Ghindesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (3.179/2003)


163. Stadnitchi Sergiu, fiul lui Anatolie si Victoria, născut la data de 26 martie 1985 în localitatea Ghindesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (3.179/2003)

164. Starasciuc Zinaida, fiica lui Ungureanu Afanasie si Vera, născută la data de 23 decembrie 1960 în localitatea Sărata Nouă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Hîrjauca. (2.722/2005)

165. Staver Adrian, fiul lui Mihail si Vergilia, născut la data de 26 octombrie 1982 în localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Străseni, str. G. Musicescu nr. 4, ap. 13. (16.504/2003)

166. Stirbu Măria, fiica lui Bodrug Tudor si Anastasia, născută la data de 18 iunie 1964 în localitatea Curtoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Albă nr. 36. (3.588/2003)

167. Stirbu Tatiana, fiica lui Anatolie si Măria, născută la data de 9 noiembrie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Albă nr. 36. (3.588/2003)

168. Svet Anatolie, fiul lui Dionisie si Domnica, născut la data de 11 decembrie 1958 în localitatea Balasinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Briceni, satul Balasinesti. (2.978/2003)

169. Tabarcea Tatiana, fiica lui Marciuc Anatolie si Rodica, născută la data de 28 mai 1982 în localitatea Balasinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Briceni, satul Balasinesti. (1.730/2007) Copii minori: Tabarcea Andreea, născută la 23.04.2004.

170. Talmazan Ludmila, fiica lui Ion si Ana, născută la data de 3 mai 1981 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soroca, satul Ocolina. (15.126/2003) Copii minori: Talmazan Vladimir născut la 4.10.2005.

171. Tarîta Andrei, fiul lui Vladimir si Parascovia, născut la data de 8 decembrie 1972 în localitatea Budesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Budesti. (16.565/2003)

172. Tarîta Olga, fiica lui Spac Ion si Alexandra, născută la data de 11 noiembrie 1973 în localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Budesti, str. M. Cibotari nr. 11. (16.572/2003) Copii minori: TarîtaAndrei, născut la 7.12.2000.

173. Trocin Victor, fiul lui Ilie si Polina, născut la data de 3 septembrie 1974 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 14, ap. 11. (2.846/2005) Copii minori: Trocin Daniela, născută la 28.03.2005.

174. Tihon Alexandru, fiul lui Ilie si Veronica, născut la data de 20 februarie 1967 în localitatea focuz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 44, bl. 1, ap. 37. (3.584/2003)

175. Tihon Zinaida, fiica lui Potîngă Ion si Efrosinia, născută la data de 2 iulie 1969 în localitatea Zaim, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 44, bl. 1, ap. 37. (3.575/2003) Copii minori: Tihon Daniel, născut la 29.04.1995.

176. Turcanu Nicolai, fiul lui Hariton si Claudia, născut la data de 31 august 1957 în localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Varnita, str. Nijegorodteva nr. 13. (3.204/2006)

177. Turcanu Tatiana, fiica lui Tudor si Ecaterina, născută la data de 9 decembrie 1981 în localitatea Voinova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Voinova. (2.693/2003)

178. Turcanu Veronica, fiica lui Mihail si Lidia, născută la data de 27 iulie 1965 în localitatea Suri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Suri. (2.745/2004)

179. Untila Natalia, fiica lui Vatamaniuc Pavel si Parascovia, născută la data de 13 iunie 1974 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 50, ap. 35. (3.568/2003)

180. Usurelu Iulian, fiul lui Alexandru si Tamara, născut la data de 14 septembrie 1985 în localitatea Dusmani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Cricova, Str. Chisinăului nr. 93, ap. 33. (4.087/2006)

181. Văcari Ion, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 9 aprilie 1982 în localitatea Cîrnăteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soroca, satul Ocolina. (15.124/2003) Copii minori: Văcari Augustin, născut la 14.05.2005.

182. Vasiliu Marius, fiul lui Vasile si Valentina, născut la data de 18 februarie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 188, bl. 9, ap. 59. (15.537/2003)

183. Vasiliu Vasile, fiul lui Gheorghe si Natalia, născut la data de 21 iulie 1959 în localitatea Răciula, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 188, bl. 9, ap. 59. (15.537/2003)

184. Vaschevici Diana, fiica lui Gavrilenco Valeriu si Elena, născută la data de 1 ianuarie 1963 în localitatea lezărenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Bulgară nr. 50, bl. A, ap. 31. (14.234/2003)

185. Vaschevici Xenia, fiica lui Igor si Diana, născută la data de 11 aprilie 1990 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Bulgară nr. 50, bl. A, ap. 31. (14.234/2003)

186. Vidrascu Lucia, fiica lui Solomon Ion si Agrepina, născută la data de 14 ianuarie 1966 în localitatea Solcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, orasul Căinări, Str. Trandafirilor nr. 11. (9.643/2003)

187. Vidrascu Oleg, fiul lui Gheorghe si Lucia, născut la data de 1 iulie 1989 în localitatea Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, orasul Căinări, Str. Trandafirilor nr. 11. (9.643/2003)

188. Vidrascu Tatiana, fiica lui Gheorghe si Lucia, născută la data de 26 august 1987 în localitatea Dumbrăveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, orasul Căinări, Str. Trandafirilor nr. 11. (9.643/2003)

189. Vidrascu Valeriu, fiul lui Demian si Nina, născut la data de 14 ianuarie 1964 în localitatea Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Pionerscaia nr. 21. (836/2004) Copii minori: Vidrascu Valeria, născută la 15.08.2002.

190. Vieru Raisa, fiica lui Nacu Toader si Măria, născută la data de 5 septembrie 1930 în localitatea Priozionoe, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. lorga nr. 7, ap. 40. (1.369/2009)

191. Zbîrnea Veaceslav, fiul lui lacobsi Parascovia, născut la data de 7 mai 1980 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Orhei, Str. 31 August nr. 9. (3.478/2003)


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Andreev Olga, fiica lui Valentin si Nina, născută la data de 11 mai 1981 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Bojole nr. 25, ap. 18. (5.505/2004)

2. Batrînac Ivan, fiul lui Nicolae si Măria, născut la data de 17 august 1950 în localitatea Orlovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. T. Vladimirescu nr. 71, ap. 1. (3.212/2006)

3. Boghiu Elena, fiica lui Cotorobai Petru si Irina, născută la data de 26 mai 1958 în localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (16.522/2003) Copii minori: Boghiu Felicia, născută la 3.09.1992.

4. Boghiu Vasile, fiul lui Nicolae si Anastasia, născut la data de 19 februarie 1953 în localitatea Coscodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Băcioi. (16.545/2003)

5. Budei Nadejda, fiica lui Triboi Alexandru si Liuba, născută la data de 21 martie 1956 în localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, str. I. Inculet nr. 7, ap. 18. (424/2006)

6. Burduja Olga, fiica lui Fiodor si Vera, născută la data de 18 aprilie 1984 în localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Grigoriopol, satul Mălăiesti. (2.483/2007)

7. Cafarscaia Doina, fiica lui Cafarschi Mihail si Cafarscaia Eugenia, născută la data de 15 mai 1985 în localitatea Lipnic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Donduseni, satul Criscăuti. (3.459/2006)

8. Carpatiuc Andrei, fiul lui Pavel si Galina, născut la data de 3 decembrie 1981 în localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Socoleni nr. 10, ap. 92. (15.738/2003) Copii minori: Carpatiuc Nicoleta, născută la 24.10.2002.

9. Ceresnea Galina, fiica lui Ion si Vera, născută la data de 1 februarie 1966 în localitatea Păulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Păulesti. (3.214/2003)

10. Ceresnea Victoria, fiica lui Fiodor si Galina, născută la data de 2 ianuarie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Păulesti. (3.214/2003)

11. Cherdivara Cezarina, fiica lui Schitco Alexandru si Melania, născută la data de 19 septembrie 1971 în localitatea Sofia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 1, ap 58. (170/2007) Copii minori: Cherdivara Vladlena, născută la 5.06.1998.

12. Chetroi Marina, fiica lui Ion si Galina, născută la data de

19 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Ceadîr-Lunga, str. lubileinaia nr. 7, ap. 32. (3.252/2006)

13. Chirosca Măria, fiica lui Tudor si Ecaterina, născută la data de 1 aprilie 1986 în localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Taraclia, str. Ceaikovski nr. 6. (1.748/2007)

14. Ciuperco Oleg, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 26 decembrie 1974 în localitatea largară, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Decebal nr. 64, ap. 22. (2.946/2003)

15. Cobusceanu Irina, fiica lui Golban lacob si Zinaida, născută la data de 9 august 1983 în localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cosernita. (3.521/2003)

16. Cobusceanu Vladislav, fiul lui Ion si Efrosinia, născut la data de 29 septembrie 1975 în localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cosernita (3.747/2003) Copii minori: Cobusceanu Stefan, născut la 3.11.2001, si Cobusceanu loan, născut ia 13.07.2005.

17. Cojocari Vasile, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 18 decembrie 1975 în localitatea Porubna, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Tereblecea, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti (3.498/2006)

18. Contescu Viorica, fiica lui Ion si Elena, născută la data de 11 mai 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Costin nr. 1, bl. 1, ap. 17. (15.840/2003)

19. Dabija Pavel, fiul lui Ilie si Axenia, născut la data de 10 martie 1947 în localitatea Morozeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Morozeni. (9.955/2003)

20. Dragoi Lilian, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 8 august 1980 în localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, satul Slobozia Mare, str. Barbu Lăutaru nr. 3. (15.623/2003)

21. Erhan Carolina, fiica lui Dumitru si Taiana, născută la data de 22 mai 1980 în localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Orhei, str. Paghis nr. 5, bl. 1. (5.940/2004)

22. Esanu Tatiana, fiica lui Gavriliuc Grigore si Parascovia, născută la data de 24 ianuarie 1959 în localitatea Tîghira, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 130, bl. 3, ap. 156. (1.652/2007)

23. Esanu Vasile, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 29 octombrie 1957 în localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău str. Mesager nr. 5, bl. 3, ap. 12. (1.651/2007)

24. Gaspar-Popa Marcela, fiica lui Budei Nicolae si Nadejda, născută la data de 23 iunie 1981 în localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, str. I. Inculet nr. 7, ap. 18. (96/2006)

25. Ghinda Diana, fiica lui Dumitru si Ecaterina, născută la data de 26 iunie 1967 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gagarin nr. 3, ap. 24. (15.830/2003)

26. Ghinda Ecaterina, fiica lui Curnic Afanasie si Melania, născută la data de 8 februarie 1942 în localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Tolstoi nr. 24. (15.839/2003)

27. Gînga Marcel, fiul lui Petru si Vera, născut la data de 20 iulie 1982 în localitatea Racovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soroca, satul Racovăt. (1.740/2007)


28. Goit Lorina, fiica lui Sandu Mihail si Tatiana, născută la data de 15 martie 1983 în localitatea Izvoare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Decebal nr. 10, ap. 41. (3.499/2006)

29. Golban Anastasie, fiul lui lacob si Zinaida, născut la data de 3 mai 1986 în localitatea Cosernita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cosernita. (3.749/2003)

30. Golban Zinaida, fiica lui Tîbuleac Stepanida, născută la data de 27 aprilie 1963 în localitatea Bolohan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Cosernita. (3.749/2003)

31. Istrati Galina, fiica lui Anatolie si Nadejda, născută la data de 21 aprilie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Ungheni, str. Barbu Lăutaru nr. 12, ap. 59. (3.623/2005)

32. Jmurco Sergiu, fiul lui Valentin si Galina, născut la data de 14 ianuarie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, satul Cupcini, Str. Păcii nr. 3, ap. 49. (641/2007)

33. Jmurco Valentin, fiul lui Valentin si Galina, născut la data de 29 octombrie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, orasul Cupcini, Str. Renasterii nr. 5, ap. 25. (644/2007)

34. Katsel Lidia, fiica lui Aurel si Estera, născută la data de 13 iunie 1980 în localitatea Corovia, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Corovia, str. Peremony nr. 2. (16.390/2003)

35. Lăcustă Svetlana, fiica lui Vladimir si Stepanida, născută la data de 30 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 38, bl. 2, ap. 55. (903/2007)

36. Lefter Cristina, fiica lui Burduja Alexei si Zinaida, născută la data de 15 iunie 1983 în localitatea Todiresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raion Anenii Noi, satul Todiresti. (3.196/2006) Copii minori: Lefter Cristian, născut la 28.10.2001.

37. Lefter Ion, fiul lui Ion si Claudia, născut la data de 1 ianuarie 1978 în localitatea Mîndresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Todiresti. (3.195/2006)

38. Levitchi Natalia, fiica lui Oleg si Margareta, născută la data de 9 noiembrie 1986 în localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Sendreni. (4.217/2006)

39. Lungu Victor, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 5 iulie 1986 în localitatea Borogani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Leova, satul Borogani. (121/2007)

40. Lupu Rodica, fiica lui losif si Elena, născută la data de 15 martie 1978 în localitatea Geamăna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Geamăna, Str. Constructorilor nr. 15. (1.805/2003)

41. Miron Rodica, fiica lui Anatolie si Elena, născută la data de 1 decembrie 1985 în localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Cismele nr. 2. (100/2007)

42. Nicolaev Tatiana, fiica lui Sergiu si Aurelia, născută la data de 20 iulie 1984 în localitatea Cosnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Cosnita, str. L. Corneanu. (3.863/2006)

43. Nicov Irina, fiica lui Vitalie si Silvia, născută la data de 8 iunie 1984 în localitatea Voloave, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Soroca, Str. Luceafărului nr. 22 ap. 36. (4.110/2006)

44. Nistor Natalia, fiica lui Pavel si Natalia, născută la data de 9 decembrie 1983 în localitatea Sărătenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Sărătenii Vechi. (4.022/2006)

45. Plămădeală Valentin, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 20 aprilie 1973 în localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni. (3.960/2003)

46. Podaru Eugen, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 16 noiembrie 1986 în localitatea Sendreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzăresti. (44/2007)

47. Pogor Valentina, fiica lui Ion si Tatiana, născută la data de 24 iulie 1986 în localitatea Hîjdieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Hîjdieni. (4.238/2006)

48. Poparcea Victor, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 26 martie 1987 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Marii Adunări Nationale nr. 10, ap. 4. (979/2007)

49. Solodcov Veaceslav, fiul lui Petru si Solodcova Nadejda, născut la data de 11 aprilie 1987 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str. Cerniahovski nr. 38. (945/2007)

50. Stolea Alexandru, fiul lui lurie si Ana, născut la data de 22 august 1986 în localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Rezina, Str. 1 Mai nr. 10, bl. B, ap. 12. (142/2007)

51. Tantuc Sergiu, fiul lui Vasile si Larisa, născut la data de 10 octombrie 1985 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Dorobantilor nr. 110. (3.160/2006)

52. Tonu lurie, fiul lui Vasile si Vera, născut la data de 3 aprilie 1975 în localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (11.534/2003) Copii minori: Tonu Cristian, născut la 7.01.2000.

53. Turcan Ion, fiul lui Constantin si Sofia, născut la data de 11 septembrie 1987 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (2.045/2007)

54. Ursu Tatiana, fiica lui Grigore si Svetana, născută la data de 4 august 1983 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (3.427/2006)

55. Ursul Ecaterina, fiica lui Vladimir si Sofia, născută la data de 26 iulie 1984 în localitatea Visniovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cantemir, Str. Combatantilor nr. 30. (1.394/2008)

56. Vintea Alexandr, fiul lui Simion si Agafia, născut la data de 25 august 1959 în localitatea Bolduresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Bolduresti. (2.956/2003)

57. Vornicescu Mihail, fiul lui Ion si Vera, născut la data de 17 mai 1975 în localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova, str. M. Eminescu nr. 61. (3.228/2003)


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti

 

În temeiul art. 500, 502, 510 si 525 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - (1) Medicii dentisti cu drept de liberă practică sunt obligati ca, în mod continuu si pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educatie medicală continuă si să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educatie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Educatia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si practică desfăsurate de medicii dentisti în vederea îmbunătătirii nivelului de cunostinte, abilităti si aptitudini profesionale, în scopul cresterii calitătii si performantei activitătii în domeniul medico-dentar.

Art. 3. - (1) Activitătile de EMC sunt cuantificate prin unităti de creditare, denumite în continuare credite de EMC.

(2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice alocate unor activităti unitare de pregătire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciază, în medie, cantitatea si calitatea pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei.

(3) Creditele de EMC se acordă pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională prin raportare la complexitatea si calitatea continutului profesional si la durata activitătii respective.

Art. 4. - Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist în urma participării sau realizării activitătilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist.

Art. 5. - Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pe parcursul a 5 ani, stabilit conform legii de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 6. - Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, sunt obligate să întocmească, să actualizeze si să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu. În cazul mutării medicului dentist, dosarul profesional se transmite către colegiul în evidenta căruia s-a transferat medicul. O copie se va păstra la colegiul medicilor dentisti judetean de origine.

Art. 7. - (1) Dosarul profesional va contine:

a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMDR;

b) copia certificatului de membru al CMDR;

c) titlurile privind specialitătile, calificările, specializările ori alte competente dobândite în domeniul medical, în copie;

d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;

e) fisa de evidentă a EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare.

(2) Dosarul profesional va fi tinut si în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicată si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic si CMDR.

Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul judetean la care acesta este înregistrat, cu ocazia reavizării calitătii de membru al CMDR, si se înregistrează în dosar.

(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.

Art. 9. - (1) Stabilirea si acordarea numărului de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională se fac, conform Regulamentului de educatie medicală continuă, de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, cu minimum o lună înaintea evenimentului.

(2) Se supun evaluării si acreditării numai activitătile de pregătire teoretică si practică desfăsurate de furnizori acreditati de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1).

Art. 10. - (1) Consiliul national al CMDR aprobă anual un program national de EMC înaintat de către furnizorii de EMC acreditati.

(2) Programul national de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs si se afisează pe site-ul CMDR.

(3) Programul national de EMC se realizează de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditati.

(4) Furnizorii de EMC sunt obligati să aibă si avizul comisiei de EMC judetene.

Art. 11. - Furnizorii de EMC sunt obligati să achite taxa stabilită de Consiliul national al CMDR pentru acreditarea dosarelor.

Art. 12. - Prin prezenta decizie se aprobă:

a) Regulamentul de educatie medicală continuă al CMDR, prevăzut în anexa nr. 1;

b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevăzut în anexa nr. 2;

c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul certificatului de atestare a participării la o formă de activitate ce constituie EMC, prevăzut în anexa nr. 4;

e) cererea-tip pentru acreditarea publicatiei de specialitate, prevăzută în anexa nr. 5;

f) modelul fisei profesionale, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 9/2008 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Augustin Mihai

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2009.

Nr. 46.


ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

SECTIUNEA 1

Generalităti

 

Art. 1. - (1) Principalele forme de educatie medicală continuă, denumită în continuare EMC, constau în:

a) participarea la cursuri postuniversitare;

b) participarea la manifestări stiintifice;

c) publicarea de materiale stiintifice medicale;

d) participarea la cursuri de EMC teoretice si/sau practice;

e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR;

f) mese rotunde pe probleme legislative si actualizări în medicina dentară;

g) răspunsuri la chestionarele din revistele creditate de CMDR.

(2) Demonstratiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR.

Art. 2. - (1) CMDR, prin Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifică, învătământ, acreditează furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Colegiul medicilor dentisti judetean, denumit în continuare CMDJ, verifică respectarea programului si a continutului manifestării de EMC aprobate. Nerespectarea programului si a continutului anuntat în cererea de creditare atrage sanctionarea furnizorului cu retragerea acreditării pentru o perioadă de un an.

Art. 3. - (1) Manifestările stiintifice pot fi organizate de către următoarele institutii: CMDR si structurile sale teritoriale acreditate, facultătile de medicină dentară, societătile stiintifice medicale acreditate si asociatiile profesionale nationale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:

a) CMDR organizează un congres national/international pe an, cu durata de 1-4 zile, cu maximum 32 de credite de EMC;

b) facultătile de medicină dentară sub egida CMDR organizează un congres pe an, cu durata de 1-3 zile, creditat cu maximum 24 de credite de EMC;

c) structurile teritoriale ale CMDR organizează un congres pe an, cu durata de 1-3 zile, cu maximum 24 de credite, si cursuri de EMC cu durata de o zi, cu maximum 8 credite de EMC;

d) societătile stiintifice de profil organizează:

- un congres, cu durata de 1-3 zile, cu maximum 24 de credite de EMC;

- cursuri de specialitate, cu durata de 1-2 zile, cu 8 credite/zi;

e) asociatiile profesionale nationale acreditate organizează:

- un congres anual, cu durata de 1-3 zile, cu maximum 24 de credite de EMC;

- un simpozion local, cu durata de o zi, cu maximum 8 credite;

- cursuri de EMC, cu durata de o zi, cu maximum 8 credite; - mese rotunde, cu durata de o zi, cu maximum 8 credite.

(2) În cadrul congreselor, simpozioanelor, expozitiilor, cursurile EMC organizate nu vor fi creditate separat.

(3) EMC este sustinută de cadre didactice universitare de predare (profesori, conferentiari sau sefi de lucrări).

(4) De asemenea, EMC poate fi sustinută de medici recunoscuti (medici primari sau doctori în stiinte medicale) pe

plan intern sau international, cu recomandarea societătilor stiintifice de profil/asociatiilor profesionale nationale, ce vor fi acreditati anterior de Comisia profesional-stiintifică, învătământ si de Comisia de EMC ale CMDR, pe bază de cerere, curriculum vitae anexat la cerere si semnat, cu precizarea domeniului de specialitate.

(5) Lectorii din străinătate invitati de organizatorii manifestărilor de EMC trebuie să fie recomandati de societătile stiintifice de profil din tara de origine, conform legislatiei în vigoare.

(6) Nu se creditează cu ore de EMC manifestările profesionale organizate de societătile comerciale.

(7) Certificatele eliberate de societătile comerciale nu reprezintă competentă în domeniu.

(8) Organizatorii manifestărilor stiintifice (congres, simpozion etc.) vor înainta CMDR lista comunicatorilor care si-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu îsi sustin lucrările nu vor fi creditati.

(9) Neîndeplinirea nemotivat a obligatiilor asumate de către lector atrage suspendarea acreditării pe o perioadă de un an.

Art. 4. - Acreditarea lectorilor si furnizorilor noi de EMC nationali se va efectua anual de Comisia profesional-stiintifică, învătământ si de Comisia EMC ale CMDR, pentru cererile depuse până la ultima sedintă a Biroului executiv national din luna decembrie pentru anul următor. Lectorii acreditati anterior rămân acreditati în continuare.

Art. 5. - Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC. Medicul dentist poate participa la orice manifestare stiintifică în functie de interesul său profesional, creditată sau nu de către CMDR. Punctajul se înscrie de către CMDJ pe certificatul de membru, conform legii. Din numărul total de credite, o cotă de 10% poate fi obtinută de la alte specialităti medicale.

Art. 6. - Medicii dentisti care solicită întreruperea activitătii (femei gravide, bolnavi sau persoane plecate din tară) pot solicita printr-o cerere depusă la colegiul medicilor dentisti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioadă determinată, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.

Art. 7. - (1) Creditarea manifestărilor stiintifice se face de Comisia de EMC si de Comisia profesional-stiintifică, învătământ ale CMDR, cu avizul Biroului executiv national.

(2) Cererea de creditare va fi vizată de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentisti teritorial si va fi depusă la CMDR cu cel putin o lună înainte de desfăsurarea efectivă a manifestării de EMC, însotită de programul manifestării pe zile si ore si de lista lectorilor.

(3) Pentru manifestările stiintifice internationale se va anexa o scrisoare din partea organizatorului cuprinzând lista invitatilor care au confirmat participarea.

(4) Pentru ca manifestarea stiintifică să fie clasificată drept internatională este necesar ca din numărul total de comunicatori/lectori minimum 3 să fie din străinătate.

(5) Manifestările stiintifice ale unor societăti sau asociatii din străinătate se pot desfăsura pe teritoriul României numai cu acordul CMDR.

Art. 8. - (1) În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează numai atestatul ca atare, obtinut în urma promovării unui examen organizat de Ministerul Sănătătii, denumit în continuare MS.

(2) Comisia de EMC a CMDR detine Registrul national de EMC, în care sunt înscrise toate manifestările creditate de fiecare dintre cele 42 de colegii judetene.


(3) Registrul national de EMC se păstrează în formă scrisă si electronică în cadrul programului Medisoft la CMDR. Art. 9. - Registrul national de EMC contine:

a) acreditarea asociatiilor profesionale si societătilor stiintifice, facultătilor de medicină dentară si colegiilor judetene ca furnizoare de ore de EMC;

b) titlul manifestării;

c) avizul de acordare a creditelor de EMC;

d) publicatiile acreditate.

Art. 10. - Comisia de EMC la nivel judetean detine un registru judetean de EMC, în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe teritoriul judetului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti si numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către organizator, precum si modelul diplomei.

Art. 11. - Consiliul national si consiliile teritoriale ale CMDR vor efectua actiuni de supraveghere a programelor de EMC.

Art. 12. - (1) Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifică, învătământ ale CMDR nu recunosc activitătile de EMC care nu respectă prezentul regulament si vor retrage acreditarea furnizorilor de EMC care sustin astfel de activităti.

(2) Creditele de EMC sunt acordate de Comisia de EMC împreună cu Comisia profesional-stiintifică, învătământ si sunt avizate de Biroul executiv national al CMDR.

Art. 13. - Data de referintă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberării certificatului de membru al CMDR.

Art. 14. - (1) Fiecare oră de EMC înseamnă echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numărul de ore-credit pentru fiecare activitate.

(2) Regulile de creditare sunt:

a) numărul maxim de ore de EMC se va realiza conform art. 3;

b) două sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi manifestare se creditează o singură dată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Creditarea cursurilor

 

Art. 15. - (1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire, semnată de furnizorul de EMC, lector, CMDJ/CMDB, pe care se specifică numele lectorilor.

(2) Demonstratiile practice vor fi creditate cu 8 credite de EMC.

(3) Participarea la cursuri si congrese internationale creditate de o societate stiintifică internatională se va credita cu un număr de credite echivalent cu numărul creditelor acordate pentru studii complementare - 25 de credite de EMC.

(4) Lectorii acreditati care sustin cursuri de EMC si care nu sunt cadre didactice vor fi creditati cu de două ori numărul de ore efectiv predate în cadrul unui/unei curs/demonstratii practice.

(5) Numărul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MS este de 25 de credite de EMC.

 

SECTIUNEA a 3-a

Creditarea manifestărilor stiintifice

 

Art. 16. - (1) Toate manifestările stiintifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR în Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro

(2) CMDR va întocmi anual un calendar al manifestărilor creditate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Creditarea publicatiilor medicale

 

Art. 17. - (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate acreditate de CMDR vor primi 10 credite pentru un articol.

(2) Creditele acordate articolelor medicale apărute în reviste străine acreditate si cărtilor publicate la edituri internationale consacrate se vor înmulti cu 3.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:

a) pentru revistele nationale, 1,5 credite/număr;

b) pentru revistele internationale, 5 credite/abonament anual;

c) pentru articolele cu răspuns la întrebări, 1,5 credite/articol.

Art. 18. - Criteriile de includere în nomenclatorul publicatiilor acreditate de CMDR sunt următoarele:

a) revista trebuie să fie acreditată de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior;

b) fiecare număr poate contine un articol cu chestionar final de evaluare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Finalizarea anumitor forme de învătământ postuniversitar se va credita astfel:

a) obtinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;

b) obtinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;

c) obtinerea titlului de medic primar - 50 de credite;

d) obtinerea titlului de doctor în medicină - 50 de credite;

e) obtinerea titlului de masterat - 25 de credite;

f) obtinerea atestatului de studii complementare - 25 de credite.

(2) Aceste credite se vor acorda numai o dată, cu ocazia obtinerii diplomei.

Art. 20. -Toti medicii dentisti trebuie să depună anual la comisia profesională judeteană copii de pe diplomele de EMC ce atestă creditele obtinute.

Art. 21. - Dosarul în vederea acreditării unei manifestări stiintifice va cuprinde (anexa nr. 2 la decizie):

a) numele organizatorului si al lectorilor;

b) data, locul si durata acestei activităti, precum si dotarea tehnică în scopul prezentării manifestării;

c) un rezumat al activitătilor prevăzute;

d) sponsori si materiale publicitare.

Art. 22. - (1) Taxele se vor plăti de toti furnizorii de EMC acreditati către CMDR în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizării:

a) creditul pentru ora de EMC - cursuri de o zi - 40 lei, din care 20 lei se virează către CMDR si 20 lei se virează către CMDJ respectiv;

b) creditul pentru ora de EMC - congres - 40 lei, care se virează către CMDR;

c) creditul pentru ora de EMC - conferintă - 35 lei, care se virează către CMDR;

d) creditul pentru ora de EMC - simpozion - 30 lei, care se virează către CMDR.

(2) Lectorii vor fi retribuiti conform contractului de prestări servicii încheiat anterior desfăsurării manifestării cu furnizorul de EMC.


ANEXA Nr. 2

 

DOSAR DE ACREDITARE

a furnizorilor de EMC

 

I. Informatii generale despre institutie

1. Denumirea furnizorului de EMC

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Coordonatorul de program de EMC

Numele...........................................................................si prenumele..........................................................

Titlul.................................................................................................................................................................

Adresa .............................................................................................................................................................

telefon............................................., fax.................................................., e-mail.........................................

3. Persoana de contact desemnată de institutie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)

Numele...................................................................................si prenumele...................................................

Titlul.................................................................................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................................

telefon............................................., fax.................................................., e-mail.........................................

II. Personalul acreditat să desfăsoare activităti de EMC (de mentionat titlul profesional-stiintific)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data......................

Semnătura organizatorului .........................

Semnătura lectorilor.............................

 

N.B.

Organizatorul si lectorul vor semna lista participantilor si îsi vor asuma responsabilitatea datelor înscrise.

ANEXA Nr. 3

 

CERERE DE CREDITARE

a formelor de EMC

 

I. Informatii generale despre furnizorul de EMC

1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Coordonator de program de EMC

Numele...........................................................................si prenumele................................................................................

Titlul.......................................................................................................................................................................................

Adresa.................................................................................................................................................................................,

telefon............................................., fax.................................................., e-mail...............................................................

3. Persoana de contact desemnată de institutie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)

Numele...........................................................................si prenumele................................................................................

Titlul.......................................................................................................................................................................................

Adresa.................................................................................................................................................................................,

telefon............................................., fax.................................................., e-mail...............................................................

II. Informatii privind evenimentul educational propus creditării

1. Tipul de activitate propusă conform regulamentului în vigoare:.......................................................................................

2. Denumirea evenimentului:................................................................................................................................................

3. Perioada de desfăsurare:..................................................................................................................................................

4. Locul de desfăsurare:.......................................................................................................................................................

5. Grupul-tintă (de mentionat specialitatea medicilor cărora li se adresează):...........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Numărul scontat de participanti:.......................................................................................................................................

7. Programul stiintific exact (poate fi atasat ca anexă):..............................................................................................................

 

N.B.

Organizatorul se obligă să anunte Comisia profesional-stiintifică, învătământ si educatie medicală continuă a CMDR privind orice modificări ulterioare survenite în programul educational.

Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educational de mai sus conform programului national de educatie medicală continuă. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe fată de evenimentul educational propus pentru ereditara

 

Data......................

Semnătura organizatorului...................

 

Semnătura lectorilor.............................


ANEXA Nr. 4

 

Nr. de înregistrare.......................

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

a participării la o formă de EMC

 

Către Organizator .................................................................................................................................................................

În evidenta CMD Teritorial....................................................................................................................................................

Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-stiintific si de EMC,

Biroul executiv al CMDR decide:

Se acordă un număr de...................................................credite pentru EMC, următorului..................................................:

- denumirea evenimentului: „..............................................................................................................................................";

- perioada:............................................................................................................................................................................;

- locul de desfăsurare:..........................................................................................................................................................;

- lectori:..................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să înscrieti pe certificatele de participare următoarele date:

- rezultatul testului final, cu formula admis/respins, pentru curs, conferintă, simpozion, congres care să se înscrie pe diploma de absolvire;

- numărul de ordine al cursantilor primit de la CMDR, conform listei de participare la manifestare;

- siglele organizatorilor;

- semnăturile organizatorilor în original.

De asemenea, vă rugăm să comunicati lista participantilor atât la CMDJ, cât si la CMDR, pentru a primi din Registrul de EMC al CMDR numărul de ordine al cursantilor.

Manifestarea se înscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o lună înaintea datei programate pe anexă.

Certificatele care nu respectă metodologia nu vor fi luate în considerare în cadrul „Punctajului medicului dentist".

Pentru creditarea manifestării, organizatorul are de plătit către CMDR suma de................lei.

 

Cu stimă,

 

 

 

Presedintele CMDR,

................................

Presedintele Comisiei profesional-stiintifice,

................................

 

ANEXA Nr. 5

 

ISSN:

CERERE-TIP

pentru acreditarea publicatiei de specialitate

Cod:

 

 

 

 

Titlul publicatiei:

 

 

Editor stiintific (societatea, organzatia)

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aparitii/an:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debut publicistic (anul):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiraj:

 

Pe nr.:

 

 

Pe an:

 

 

 

 

 

 

 

Redactor-sef:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:

 

 

 

 

 

 

Secretar de redactie:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:

 


Persoană de legătură cu CMDR:

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:

Evaluarea calitătii stiintifice si editoriale:

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul (Comitetul) editorial:

 

 

 

 

 

 

Redactor-sef,

........................

 

ANEXA Nr. 6

 

FISA PROFESIONALĂ

- model -

 

Nume:....................................................................................................................................................................................

Prenume:................................................................................................................................................................................

Nr. R.U.:................................................................................................................................................................................

Pregătire profesională (titluri, grade, specializări, competente):..................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Numărul de credite obtinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

 

Copii ale diplomelor obtinute în urma manifestărilor EMC sau altor forme de pregătire profesională.

Copii ale certificatelor de status profesional curent.

Declaratie pe propria răspundere în situatia în care medicul nu are efectuate orele de educatie medicală continuă în cadrul unui ciclu, conform art. 508 lit. c) si art. 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.