MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 835/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

376. - Lege pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor

 

1.852. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.472. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră si de mediu afectate de inundatii īn perioada aprilie-mai si iulie- august 2005, ce vor beneficia de finantări din Programul PHARE 2005

 

1.474. - Hotărāre pentru aprobarea normelor de hrană si a normelor de īnzestrare cu tehnică si materiale necesare hrănirii, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.133/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), īn situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată, Guvernul poate initia proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate internationale, proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si proiectul de lege privind responsabilitatea fiscală."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA TEODOR

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VIOREL MELESCANU

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.852.


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră si de mediu afectate de inundatii īn perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, ce vor beneficia de finantări din Programul PHARE 2005

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră si de mediu afectate de inundatii īn perioada aprilie-mai si iulie- august 2005, ce vor beneficia de finantări din Programul PHARE 2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 506 din 12 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.472.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 704/2006)

 

Obiectivele de infrastructură rutieră si de mediu afectate de inundatii īn perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, ce vor beneficia de finantări din programul PHARE 2005

 

Nr. crt.

Titlul proiectului

Judetul

Valoarea proiectului

(euro)

1.

Reparare pod pe DJ 703B Morăresti-Căteasca, km 84+723, L = 228 m, la Căteasca

Arges

1.356.130

2.

Reparare pod pe DJ 678 G Rădutesti-Ciomăgesti, km 7+588, la Ciomăgesti

300.000

3.

Reabilitare si modernizare DJ 241, Podu Turcului-Glăvănesti, km 27+800 - 32+600, si Putini-Colonesti-Izvoru Berheciului, km 67+000 - 69+200 (1 pod si 30 podete)

Bacău

1.414.285

4.

Consolidare poduri pe DJ 123, km 45+027 si km 45+530

514.300

5.

Reparare pod metalic pe DJ 203, km 35+135, peste rāul Buzău la Nisipurile

Brăila

520.918

6.

Reparare pod pe DJ 202 D km 0+700 peste rāul Buzău, comuna Scortaru Nou

948.422

7.

Reparare pod pe DJ 202, km 13+500, Puiesti

Buzău

685.710

8.

Reparare pod DJ 161 D, km 24+017, peste pārāul Batin, L = 15,0 m

Cluj

192.969,16

9.

Reparare pod DJ 161 D, km 29+6,97, peste pārāul Banda, L = 10,0 m

178.450,84

10.

Reabilitare pod DJ 711 A-Potlogi, km 36+904

Dāmbovita

919.685

11.

Reabilitare pod pe DJ 606, km 21+250, Sārsca

Dolj

739.140

12.

Refacere pod pe DJ 255, km 46+720, Fārtănesti

Galati

400.000

13.

Consolidare pod peste rāul Ialomita pe DJ 306, km 37+600

Ialomita

575.000

14.

Reparare pod IIovita I km 1+732

Mehedinti

207.406

15.

Refacere pod pe DJ 607 A km 2+050 peste rāul Topolnita la Cernesti

1.296.048

16.

Reparare pod pe DJ 670 la Cāmpu Mare

583.742

17.

Reparare pod pe DJ 671 E la IIovăt

308.287

18.

Reparare pod pe DJ 671 E la Corcova

350.715

19.

Reparare pod IIovita III, km 5+325

428.622

20.

Reabilitare pod rāul Prahova pe DJ 101, Nedelea, km 17+940

Prahova

860.000

21.

Reconstructie pod pe DJ 703, km 120+700, peste pārāul Lunca, la Ciolănesti

Teleorman

171.400

22.

Reabilitare pod pe DJ 703, km 138+642, peste pārāul Cāinelui, la Vārtoape, L = 24,20 m

71.000

23.

Reabilitare pod pe DJ 703, km 140+746, peste pārāul Cāinelui, la Vārtoape, L = 6 m

71.000

24.

Reparare pod pe DJ 204E, km 20+130, Doaga

Vrancea

92.000

25.

Reparare pod pe DJ 204E, km 20+900, Doaga

92.000

26.

Reparare pod pe DJ 205D, km 3+475, Valea-Sării

125.000

27.

Reparare pod pe DJ 205D, km 13+809, Paltin

110.000

28.

Reparare pod pe DJ 205D, km 16+397, Paltin

111.000

29.

Amenajare rāu Trotus si afluenti

Harghita

2.000.000

30.

Amenajare rāu Tazlău si afluenti

Bacău

2.050.000

31.

Punerea īn sigurantă a lucrărilor de apărare īmpotriva inundatiilor pe rāul Ialomita si afluenti, īn zona municipiului Urziceni

Ialomita

2.500.000

32.

Punerea īn sigurantă a lucrărilor de apărare īmpotriva inundatiilor pe rāul Ialomita si afluenti, pe sectorul Slobozia-Tăndărei

2.500.000

TOTAL: 22.673.230

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea normelor de hrană si a normelor de īnzestrare cu tehnică si materiale necesare hrănirii, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 6 alin. (2), al art. 11 alin. (2) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum si cu tehnică, produse si materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de hrană, pe plafoane calorice si categoriile de personal pentru care se acordă, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Norma specială de hrană pentru persoanele retinute si prizonierii de război, prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Normele de īnzestrare cu tehnică si materiale necesare hrănirii, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă, prevăzute īn anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Structura normelor necesare hrănirii se stabileste īn mod unitar de Ministerul Apărării Nationale si se aprobă prin ordin comun al conducătorilor institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, īn conditiile legii.

(2) Structura normelor de īnzestrare cu tehnică si materiale necesară hrănirii se aprobă prin ordin de către conducătorii institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, īn conditiile legii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Romān de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Vasilică Sarcă

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.474.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME DE HRANĂ

pe plafoane calorice si categoriile de personal pentru care se acordă, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă

 

Norma de hrană nr. 1, cu 5.010 calorii om/zi - pentru īntregul personal

Norma de hrană nr. 2, cu 5.010 calorii om/zi - pentru personalul ambarcat pe navele de suprafată, maritime si fluviale care nu au posibilităti de preparare a hranei calde la bord si scafandrilor, cānd ies īn mare sau fluviu mai mult de 24 de ore, precum si pentru personalul care beneficiază de norma de hrană nr. 1, pe timpul transportului sau īn alte situatii cānd nu se poate asigura hrană caldă

Norma de hrană nr. 3, cu 1.504 calorii om/zi - supliment pentru personalul ambarcat pe navele de suprafată, maritime si fluviale, personalul ambarcat de submarine, scafandri, personalul de pe avioanele si elicoptere cu motoare reactive sau cu piston, parasutisti, precum si pentru personalul care depune eforturi deosebite sau se află īn situatii speciale

Norma de hrană nr. 4, cu 554 calorii om/zi - supliment pentru personalul care participă la zile festive si unele sărbători religioase

Norma de hrană nr. 5, cu 5.010 calorii om/zi - ratie individuală de luptă pentru personalul care execută misiuni de luptă

Norma de hrană nr. 6, cu 1.500 calorii om/zi - ratia de urgentă pentru īntregul personal, īn cazul īntreruperii distribuirii regulate a hranei

Norma de hrană nr. 7, cu 500 calorii om/zi - ratia de supravietuire pentru īntregul personal, īn vederea supravietuirii īn orice conditii climatice si de mediu

Norma de hrană nr. 8, cu 330-660 calorii om/zi - pentru alimentatia de protectie a personalului

Norma nr. 9 - pentru substituiri de alimente calculate la 100 grame produs.

ANEXA Nr. 2

 

NORMĂ SPECIALĂ DE HRANĂ

pentru persoanele retinute si prizonierii de război

 

            Normă specială de hrană, cu 2.505 calorii om/zi - pentru persoanele retinute si prizonierii de război.

ANEXA Nr. 3

 

NORME DE ĪNZESTRARE

cu tehnică si materiale necesare hrănirii, ce se aplică īn institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă

 

Norma nr. 1 - Normă de īnzestrare cu bunuri materiale pentru servirea hranei Norma nr. 2 - Normă de īnzestrare cu bunuri materiale pentru aprovizionat, preparat si transportat hrana Norma nr. 3 - Normă de īnzestrare cu bunuri materiale pentru manipularea, depozitarea si păstrarea produselor agroalimentare

Norma nr. 4 - Normă de īnzestrare cu materiale pentru brutării mobile de campanie Norma nr. 5 - Normă de īnzestrare cu materiale de īntretinere si diverse

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 si art. 6 pct. VI. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 3.133/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Afteni Gheorghe, fiul lui Grigore si Vera, născut la data de 4 iulie 1962 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Testemitanu nr. 10. (1.254/2008)

2. Aramă Vădim, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de

27 martie 1970 īn localitatea Bisericani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Cuhnesti. (1.021/2008)

3. Arman Alexandru, fiul lui Gheorghe si Tatiana, născut la data de 10 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, Sos. Bucovinei nr. 19/4, ap. 6. (1.888/2009)

4. Bajora Vasile, fiul lui Gheorghe si Sofia, născut la data de 6 octombrie 1967 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Salcāmilor nr. 22, bl. 5, ap. 25. (597/2003)

5. Balaban Mihail, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 28 aprilie 1975 īn localitatea Brăviceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Brăviceni, judetul Orhei. (391/2003)

6. Bălănuta Stepan, fiul lui Alexei si Zinovia, născut la data de 25 mai 1966 īn localitatea Molesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Zubresti. (753/2003) Copii minori: Bălănuta Victor, născut la data de 25.10.1991.

7. Balica Veaceslav, fiul lui Cozma si Maria, născut la data de 1 octombrie 1968 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Focsani nr. 27. (3.889/2004) Copii minori: Balica Victor, născut la data de 5.10.2000, si Balica Valeria, născută la data de 30.01.2002.

8. Bejenari Alexandr, fiul lui Victor si Elena, născut la data de 20 iulie 1986 īn localitatea lorjnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul lorjnita. (2.232/2004)

9. Bejenari Elena, fiica lui Burca Ion si Efrosinia, născută la data de 17 iulie 1962 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul lorjnita. (2.232/2004)

10. Bejenari Natalia, fiica lui Victor si Elena, născută la data de 19 ianuarie 1990 īn localitatea lorjnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, satul lorjnita. (2.232/2004)

11. Besliu Andrei, fiul lui Gheorghe si Natalia, născut la data de 26 septembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Cucorilor nr. 16, bl. 3, ap. 15. (992/2008) Copii minori: Besliu Damian, născut la data de 16.08.2007.

12. Betco Ion, fiul lui Samuil si Glicheria, născut la data de 18 iunie 1950 īn localitatea Cimiseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Milescu Spătarul nr. 23, ap. 150. (1.001/2008)

13. Bivol Valentina, fiica lui Mihail si Maria, născută la data de 16 februarie 1977 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Paris nr. 34, bl. 3, ap. 64. (555/2003) Copii minori: Bivol Mihail, născut la data de 18.08.1996, si Bivol Maria, născută la data de 9.03.1998.

14. Bobeica Ion, fiul lui Gheorghe si Ioana, născut la data de 17 ianuarie 1951 īn localitatea Milesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Vatra, str. Luceafărul nr. 9, ap. 7. (1.006/2008)

15. Bodnariuc Ion, fiul lui Nicolae si Olga, născut la data de 3 decembrie 1975 īn localitatea Sirăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Studentilor nr. 3/1, cămin. (5.916/2004) Copii minori: Bodnariuc Vlad, născut la data de 21.08.2001, si Bodnariuc Laura, născută la data de 24.10.2008.

16. Boisteanu Rodica, fiica lui Ivan si Raisa, născută la data de 4 ianuarie 1986 īn localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Suruceni. (991/2008)

17. Bolganschi Irina, fiica lui Nicolae si Olga, născută la data de 5 februarie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Goianul Nou. (5.596/2004)

18. Bolganschi lurie, fiul lui Nicolae si Olga, născut la data de 3 august 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Goianul Nou. (5.596/2004)

19. Bolganschi Nicolae, fiul lui Tudor si Maria, născut la data de 22 iunie 1961 īn localitatea Sīrcova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Goianul Nou. (5.596/2004)

20. Bolganschi Olga, fiica lui Palii Efim si Daria, născută la data de 7 august 1965 īn localitatea Sīrcova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Goianul Nou. (5.595/2004)

21. Bolocan Ilia, fiul lui Vasilii si Alexandra, născut la data de 4 iulie 1971 īn localitatea Carapciv, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, Hliboca, Carapciv. (5.881/2004)

22. Bologan Ion, fiul lui Constantin si Ioana, născut la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Selemet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Selemet, str. Doina nr. 27. (973/2008)

23. Bortoi Elisaveta, fiica lui Calos Serghei si Maria, născută la data de 19 mai 1950 īn localitatea Varnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Varnita, str. S. Lazo nr. 18/A. (1.107/2008)

24. Bortoi lurii, fiul lui Vasile si Elisaveta, născut la data de 6 noiembrie 1972 īn localitatea Varnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Varnita, str. S. Lazo nr. 18/A. (1.113/2008) Copii minori: Bortoi Cătălina, născută la data de 3.04.2007, si Bortoi Liviu, născut la data de 5.01.2001.

25. Bragarenco Andrei, fiul lui Pavel si Ioana, născut la data de 20 martie 1982 īn localitatea largară, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Gr. Ureche nr. 13. (1.009/2008)

26. Brīnzei Galina, fiica lui Vatamaniuc Macarie si Lidia, născută la data de 8 iunie 1960 īn localitatea Balatina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1, ap. 56. (763/2004)

27. Butnariuc Corneliu, fiul lui Gheorghe si Ana, născut la data de 11 martie 1977 īn localitatea Sculeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Sculeni. (223/2005)

28. Butnaru Stela, fiica lui Gheorghe si Teodora, născută la data de 3 august 1984 īn localitatea Cotul Morii, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cotul Morii. (1.014/2008)

29. Butuc Victor, fiul lui Nicolae si Elizaveta, născut la data de 20 iulie 1954 īn localitatea Cārpesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Cismelelor nr. 1. (140/2003)

30. Butucel Viorel, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 28 septembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 68, bl. 3, ap. 53. (1.777/2004)

31. Buta Denis, fiul lui Ivan si Teodora, născut la data de 8 octombrie 1988 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Tiraspol, str. A.P Manoilov nr. 50, ap. 3. (5.796 bis/2004)

32. Buza Marina, fiica lui Pavlicenco Boris si Victoria, născută la data de 27 ianuarie 1982 īn localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Olănesti, Str. Trandafirilor nr. 17. (3.367/2005) Copii minori: Buza David, născut la data de 19.09.2002.

33. Canuda Zinaida, fiica lui Gheorghe si Natalia, născută la data de 28 iunie 1966 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Petru Movilă nr. 76. (1.148/2008)

34. Caranciuc Dumitru, fiul lui IIie si Eugenia, născut la data de 21 ianuarie 1985 īn localitatea Puhăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Puhăceni. (16.333/2003)

35. Castrasan Nicolae, fiul lui Vladimir si Elena, născut la data de 1 noiembrie 1941 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Ion Creangă nr. 4/1. (1.147/2008)

36. Castrasan Rodica, fiica lui Paladi Mihail si Tatiana, născută la data de 14 august 1980 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Codru nr. 5. (1.245/2008)

37. Castravet Gheorghe, fiul lui Isai si Marina, născut la data de 1 iulie 1958 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (6.065/2004) Copii minori: Castravet Alina, născută la data de 13.11.1993.

38. Cavarman Mihail, fiul lui Gheorghe si Sofia, născut la data de 29 ianuarie 1971 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Gordon nr. 27/7. (1.848/2009) Copii minori: Cavarman Eugeniu, născut la data de 21.06.1992, si Cavarman Luminita, născută la data de 19.11.1993.

39. Cavarman Svetlana, fiica lui Rusu Timofei si Evghenia, născută la data de 16 aprilie 1970 īn localitatea Nemteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Gordon nr. 27/7. (1.847/2009)

40. Cazarinov Claudia, fiica lui Enachi Anton si Olga, născută la data de 13 ianuarie 1959 īn localitatea Drăgusenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Calea lesilor nr. 61, bl. 5, ap. 23. (999/2008)


41. Căruceru Vasile, fiul lui Teodor si Ana, născut la data de 7 august 1952 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Colibasi, str. Stefan cel Mare nr. 30, raionul Cahul, Republica Moldova. (963/2008)

42. Cegolea Constantin, fiul lui Fiodorsi Parascovia, născut la data de 18 octombrie 1959 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti, str. Gagarin nr. 5. (1.098/2008)

43. Cegolea Nina, fiica lui Ababii lacob si Maria, născută la data de 27 august 1958 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (1.100/2008)

44. Cegolea Violeta, fiica lui Constantin si Nina, născută la data de 16 ianuarie 1990 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (1.100/2008)

45. Cheptea Igor, fiul lui Victor si Lidia, născut la data de 28 iulie 1975 īn localitatea Limbenii-Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Glodeni, str. Miciurin nr. 10. (655/2003)

46. Cheptene Irina, fiica lui Mihail si Tamara, născută la data de 15 iulie 1985 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (5.485/2004)

47. Cheptene Mihail, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 2 ianuarie 1952 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (5.496/2004)

48. Cheptene Pavel, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 11 august 1978 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Colina Puschin nr. 17, ap. 20. (3.295/2004)

49. Cheptene Vasile, fiul lui Mihail si Tamara, născut la data de 14 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (5.496/2004)

50. Chiorsac Ludmila, fiica lui Covalenco Ananie si Daria, născută la data de 14 martie 1959 īn localitatea Palanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 16, ap. 21. (997/2008) Copii minori: Chiorsac Sergiu, născut la data de 12.04.1992.

51. Chiriac Constantin, fiul lui Vasile si Efimia, născut la data de 22 februarie 1961 īn localitatea Pistrueni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Tricolorului nr. 40, ap. 3. (6.021/2004)

52. Chiriac Cristina, fiica lui Constantin si Nina, născută la data de 15 ianuarie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Tricolorului nr. 40, ap. 3. (6.021/2004)

53. Chiriac Nina, fiica lui Voloc Andrei si Ana, născută la data de 11 august 1962 īn localitatea Zubresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Tricolorului nr. 40, ap. 3. (6.027/2004)

54. Chiriac Vasile, fiul lui Constantin si Nina, născut la data de 19 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Tricolorului nr. 40, ap. 3. (6.030/2004)

55. Chirilă Alexandru, fiul lui Mihail si Elena, născut la data de 22 ianuarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. H. Costin nr. 65/3, ap. 169. (1.882/2009)

56. Chirilă Elena, fiica lui Railean Iustin si Anastasia, născută la data de 19 martie 1960 īn localitatea Cusmirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. H. Costin nr. 65/3, ap. 169. (1.861/2009)

57. Chirilă Mihail, fiul lui Ilie si Vasilisa, născut la data de 19 august 1956 īn localitatea Helesteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. H. Costin nr. 65/3, ap. 169. (1.881/2009)

58. Chirilov Ana, fiica lui Chirilov Tudor si Chirilova Fecla, născută la data de 15 octombrie 1960 īn localitatea Antonesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Grigoriopol, satul Crasnaia Gorca, str. Sciors nr. 48. (2.493/2004)

59. Chirita Lilia, fiica lui Ticlenco Grigore si Maria, născută la data de 4 septembrie 1977 īn localitatea Bolduresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Russo nr. 24, ap. 105. (1.992/2009) Copii minori: Chirita Cristian, născut la data de 29.01.2002, si Chirita Denis, născut la data de 4.06.2006.

60. Cibotarenco Andrei, fiul lui Stefan si Alexandra, născut la data de 12 mai 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, Str. Unirii nr. 3, ap. 51. (8.079/2003)

61. Ciobanu Lilian, fiul lui Vladimir si Maria, născut la data de 2 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 34, ap. 46. (5.398/2004)

62. Ciornaia Tatiana, fiica lui Fotescu Stefan si Maria, născută la data de 6 octombrie 1963 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Titulescu nr. 1, ap. 218. (989/2008)

63. Ciubotaru Valentina, fiica lui Camerzan Vasile si Elena, născută la data de 14 ianuarie 1960 īn localitatea Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, Str. 1 Mai nr. 10/B, ap. 27. (4.089/2003)

64. Cobăneanu Angela, fiica lui Axentiuc lacob si Nina, născută la data de 19 august 1951 īn localitatea Pociumbăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, ap. 25. (5.525/2004)

65. Cocieru Vera, fiica lui Caraman Petru si lulita, născută la data de 19 mai 1951 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, Str. 31 August 1989 nr. 10. (7.585/2003)

66. Cocieru Vladimir, fiul lui Ilie si Vera, născut la data de 19 mai 1972 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, str. 31 August 1989 nr. 10. (7.586/2003)

67. Cojocaru Alexandru, fiul lui Cojocari Chirii si Agafia, născut la data de 1 septembrie 1963 īn localitatea Schineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 188, ap. 12.(1.892/2009)

68. Cojocaru Nina, fiica lui Dultov Grigorii si Varvara, născută la data de 24 septembrie 1964 īn localitatea Mereseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 188, ap. 12. (1.893/2009) Copii minori: Cojocarii Ana-Corina, născută la data de 8.09.1995.

69. Cojocaru Sandra, fiica lui Alexandru si Nina, născută la data de 26 iulie 1988 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 188, ap. 12. (1.894/2009)

70. Cojuharenco Denis, fiul lui Vasile si Natalia, născut la data de 7 octombrie 1983 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 37/3, ap. 38. (1.074/2008)

71. Cojuharenco Maxim, fiul lui Vasile si Natalia, născut la data de 11 mai 1980 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 37/3, ap. 38. (1.078/2008)

72. Cojuharenco Natalia, fiica lui Maftei Dumitru si Ecaterina, născută la data de 27 ianuarie 1957 īn localitatea Gotesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Sarmizegetusa nr. 37/3, ap. 38. (1.077/2008)

73. Cojuharenco Vasile, fiul lui Dionisie si Maria, născut la data de 29 noiembrie 1953 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. N. Bălcescu nr. 88. (1.075/2008)

74. Colibaverde Anton, fiul lui Petru si Sofia, născut la data de 13 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Băcioii Noi nr. 16 ap. 1. (1.301/2008)

75. Condurache Grigore, fiul lui Grigore si Teodora, născut la data de 16 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 14. (16.902/2003)

76. Constantin Dumitru, fiul lui Gheorghe si Emilia, născut la data de 15 iunie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Melestiu nr. 24/2. (122/2003)

77. Constantin Emilia, fiica lui Macinschi Piotr si Macinscaia Olga, născută la data de 23 aprilie 1966 īn localitatea Tolocănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Melestiu nr. 24/2. (122/2003) Copii minori: Constantin Petru, născut la data de 26.05.1992.

78. Constantin Gheorghe, fiul lui Stefan si Valentina, născut la data de 13 iulie 1961 īn localitatea Burlăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Melestiu nr. 24/2. (115/2003)

79. Cosciug Lidia, fiica lui Cotruta Ion si Olga, născută la data de 19 mai 1958 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 383. (1.084/2008) Copii minori: Cosciug Stefan, născut la data de 20.06.1992.

80. Crudu Jana, fiica lui Tudor si Parascovia, născută la data de 16 februarie 1958 īn localitatea Tīrnova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1/B, ap. 10. (1.139/2008)

81. Cucerov Nicolae, fiul lui Cucerov Anatoli si Cucerova Leonora, născut la data de 12 octombrie 1990 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. 1 Mai nr. 1, bl. A, ap. 42. (11.998/2003)

82. Cucerova Leonora, fiica lui Moldovan Simion si Irina, născută la data de 31 mai 1959 īn localitatea Caracusenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. 1 Mai nr. 1, bl. A, ap. 42. (11.998/2003)

83. Damaschin Rodica, fiica lui Secara Chirii si Valentina, născută la data de 21 aprilie 1976 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str-la Crasnoarmeischii nr. 13. (5.491/2004)

84. Damaschin Vladimir, fiul lui Damian si Feodosia, născut la data de 19 mai 1976 īn localitatea Talmaza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str-la Crasnoarmeischii nr. 13. (5.490/2004) Copii minori: Damaschin Vlada, născută la data de 19.06.2003.

85. Dani-Besliu Veronica, fiica lui Dani Vasile si Ecaterina, născută la data de 1 martie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Cucorilor nr. 16, bl. 3, ap. 15. (995/2008) Copii minori: Besliu Sebastian, născut la data de 16.08.2007.

86. Danila Andrei, fiul lui Iustin si Irina, născut la data de 2 noiembrie 1958 īn localitatea Oniscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 163/7, ap. 4. (1.334/2008)

87. Danila Radu, fiul lui Andrei si Nadejda, născut la data de 9 noiembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 163/7, ap. 4. (1.335/2008)

88. Danila Vitalie, fiul lui Andrei si Nadejda, născut la data de 13 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 163/7, ap. 4. (1.330/2008)

89. Deliu Ion, fiul lui Averchi si Anastasia, născut la data de 10 iunie 1954 īn localitatea Talmaza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 14, ap. 33. (6.095/2004)

90. Diminenco Eugenia, fiica lui Sīrbu Vasile si Ioana, născută la data de 30 noiembrie 1951 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Manta, raionul Cahul. (1.344/2008)

91. Diminenco Tatiana, fiica lui Mihail si Eugenia, născută la data de 29 noiembrie 1981 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (1.327/2008)

92. Dobrograi Serghei, fiul lui Vera, născut la data de 2 martie 1963 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Belinschi nr. 9. (298/2003)

93. Dolma Aliona, fiica lui Rachier Boris si Ana, născută la data de 16 august 1977 īn localitatea Sărătenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Cupcea nr. 51. (1.126/2008) Copii minori: Dolma Cleopatra, născută la data de 11.01.2008.

94. Donica Avram, fiul lui Ion si Tabita, născut la data de 30 iunie 1967 īn localitatea Busăuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. Teacenco nr. 8. (975/2003)

95. Donica Daniel, fiul lui Avram si Elena, născut la data de 4 martie 1991 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. Florar nr. 57. (972/2003)


96. Donica Elena, fiica lui Onceanu Gheorghe si Maria, născută la data de 28 iulie 1966 īn localitatea Pepeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. Florar nr. 57. (972/2003) Copii minori: Donica Elvira, născută la data de 6.08.1992, Donica David, născut la data de 30.01.1994, Donica Alina, născută la data de 23.01.1996, si Donica Corina, născută la data de 13.08.1997.

97. Doros Mihail, fiul lui Dumitru si Emilia, născut la data de 21 decembrie 1985 īn localitatea Bolohan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Bolohan. (976/2008)

98. Doros Vitalie, fiul lui Dumitru si Emilia, născut la data de 11 noiembrie 1972 īn localitatea Bolohan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Bolohan. (977/2008) Copii minori: Doros Stanislav, născut la data de 27.04.1999.

99. Dudnic Elena, fiica lui Victor si Ludmila, născută la data de 4 iunie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str-la 2 Schinoasa-Deal nr. 32, bl. A, ap. 1. (3.150/2005)

100. Dudnic Ludmila, fiica lui Curnic Gheorghe si Parascovia, născută la data de 16 iunie 1954 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str-la 2 Schinoasa-Deal nr. 32, bl. A, ap. 1.(3.150/2005)

101. Durbala Elena, fiica lui Timofei si Valentina, născută la data de 28 decembrie 1981 īn localitatea Ghidighici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Ghidighici, str. B. Glavan nr. 6. (1.264/2008)

102. Dutca Sergiu, fiul lui lacob si Maria, născut la data de 21 ianuarie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. laloveni nr. 98, bl. 3, ap. 70. (1.073/2004) Copii minori: Dutca Anastasia, născută la data de 17.12.1998, si Dutca Tatiana, născută la data 3.11.2004.

103. Falca Natalia, fiica lui Popov Nicolai si Olga, născută la data de 16 decembrie 1975 īn localitatea Voronej, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. lazului nr. 2, bl. 3, ap. 14. (464/2003) Copii minori: Falca Stanislav, născut la data de 28.06.1996.

104. Falca Ruslan, fiul lui Nichifor si Natalia, născut la data de 4 mai 1974 īn localitatea Pervomaisc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. lazului nr. 2, bl. 3, ap. 14. (461/2003)

105. Fetcov Maria, fiica lui Tabără Petru si Agripina, născută la data de 14 iulie 1957 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Ion Neculce nr. 6. (320/2003) Copii minori: Fetcov Eugeniu, născut la data de 16.11.1991.

106. Florea Cornelia, fiica lui Melinte lurie si Silvia, născută la data de 27 august 1966 īn localitatea Braniste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Constanta nr. 112. (1.017/2008) Copii minori: Florea Vitalie, născut la data de 12.06.2000.

107. Frunză Alexandru, fiul lui Sergiu si Ludmila, născut la data de 14 iulie 1984 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Donici. (5.487/2004)

108. Frunză Iulian, fiul lui Sergiu si Ludmila, născut la data de 18 februarie 1989 īn localitatea Donici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Donici. (5.488/2004)

109. Frunză Ludmila, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 3 martie 1960 īn localitatea Donici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Donici. (5.488/2004)

110. Ghilca Olesea, fiica lui Ursul Nicolae si Nina, născută la data de 6 mai 1978 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, Str. 31 August nr. 169, ap. 3. (1.092/2008) Copii minori: Ghilca Stanislav, născut la data de 15.03.2004.

111. Gluh Tatiana, fiica lui Smoleaninov Vasilii si Anastasia, născută la data de 26 august 1981 īn localitatea Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Ciorescu, str. Albinita nr. 2. (985/2008)

112. Golovca Veaceslav, fiul lui Vasilii si Natalia, născut la data de 16 octombrie 1970 īn localitatea Cucuruzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 24/1, ap. 88. (384/2003)

113. Gonta Varvara, fiica lui Petru si Ana, născută la data de 12 iulie 1949 īn localitatea Scorteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 16, ap. 115. (6.0l 8/2004)

114. Gorbatīi Rodica, fiica lui Ion si Nina, născută la data de 23 februarie 1981 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Floresti, str. Ciobanu nr. 20. (5.508/2004)

115. Gorceag Andrei, fiul lui Andrei si Maria, născut la data de 21 decembrie 1982 īn localitatea Ungneni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Ungheni, Str. Natională nr. 35, ap. 25. (1.343/2008)

116. Goreaceva Svetlana, fiica lui Schireac Dmitri si Varvara, născută la data de 29 noiembrie 1958 īn localitatea Donetk, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 36, ap. 40. (1.553/2005)

117. Grecea Valentina, fiica lui Mihail si Valentina, născută la data de 10 martie 1986 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Stefan cel Mare nr. 70. (3.870/2004)

118. Grigoret Evgheni, fiul lui Ivan si Ludmila, născut la data de 5 februarie 1976 īn localitatea Alexeevca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, satul Alexeevca. (8.072/2003) Copii minori: Grigoret Ion, născut la data de 17.06.2003.

119. Grigoret Serghei, fiul lui Ivan si Ludmila, născut la data de 17 august 1971 īn localitatea Alexeevca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. I. Vieru nr. 8, ap. 11. (8.073/2003) Copii minori: Grigoret Ecaterina, născută la data de 12.01.1997.

120. Gritcu Cornelia, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 20 februarie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Telenesti, str. Stefan cel Mare nr. 8, ap. 20. (1.355/2008)

121. Gureu Natalia, fiica lui Leu Pavel si Zinovia, născută la data de 21 martie 1978 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 5, ap. 7, ap. 50. (5.409/2004) Copii minori: Gureu Cătălina, născută la data de 21.05.2000.


122. Gureu Serghei, fiul lui Emanoil si Maria, născut la data de 22 iulie 1976 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 257, bl. 1, ap. 232. (5.410/2004)

123. Guriuc Valeriu, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 12 iunie 1965 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 1, ap. 40. (8.180/2003)

124. Guzo Victoria, fiica lui Guzo lanos si Moraru Vera, născută la data de 20 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 36. (1.064/2008)

125. Holban Diana, fiica lui Nichita si Elena, născută la data de 10 martie 1984 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 34, ap. 28. (1.130/2008)

126. Hossu Natalia, fiica lui Bīrsan Valentin si Teodora, născută la data de 14 septembrie 1975 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Sărătenii Vechi. (423/2004)

127. Iurcu Maria, fiica lui Buzu Tudor si Zinaida, născută la data de 29 noiembrie 1981 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Peresecina, raionul Orhei. (321/2003)

128. Ivanus Andrei, fiul lui Nichiforsi Lucia, născut la data de 6 iunie 1976 īn localitatea Oliscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Oliscani. (1.026/2008)

129. Jalbă Rodica, fiica lui Cocieri Ion si Galina, născută la data de 9 septembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Doina nr. 150, bl. 3, ap. 59. (5.407/2004)

130. Jelamschi Lilia, fiica lui Constantin si Domnica, născută la data de 21 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Īnvierii nr. 14/2. (1.341/2008)

131. Jereghi Andrei, fiul lui Pogor Ion si Jereghi Olga, născut la data de 21 octombrie 1978 īn localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Durlesti, str. A. Mateevici nr. 13. (305/2003)

132. Josan Petru, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 17 ianuarie 1970 īn localitatea Mărcăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Budesti, Str. Chisinăului nr. 153. (9.671/2003)

133. Josan Rodica, fiica lui Belostecinic Alexandru si Maria, născută la data de 27 aprilie 1971 īn localitatea Voinova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Budesti, Str. Chisinăului nr. 153. (9.656/2003) Copii minori: Josan Ludmila, născută la data de 28.04.1993, si Josan Patricia, născută la data de 15.07.1997.

134. Lambos Vădim, fiul lui Mircea si Greta, născut la data de 22 ianuarie 1975 īn localitatea Cioara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 49, bl. 2, ap. 143. (329/2003)

135. Lazari Eugeniu, fiul lui Stepan si lulia, născut la data de 20 mai 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, Str. Livezilor nr. 62. (5.891/2004)

136. Lazari lulia, fiica lui Urescu Alexandru si Efrosinia, născută la data de 15 ianuarie 1957 īn localitatea Hīrtopul Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, Str. Livezilor nr. 62. (5.890/2004)

137. Lazari Stepan, fiul lui Afanasi si Elena, născut la data de 26 martie 1957 īn localitatea Ciutesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, Str. Livezilor nr. 62. (5.889/2004)

138. Lazăr Angela, fiica lui Diminenco Mihail si Eugenia, născută la data de 27 august 1970 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Pascani, raionul Cahul. (1.328/2008)

139. Leca Serghei, fiul lui Petru si Eugenia, născut la data de 15 februarie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11/1, ap. 140. (1.038/2008)

140. Leonova Angela, fiica lui Leonov Ghenadie si Leonova Valeria, născută la data de 23 iunie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bucuresti nr. 96, ap. 37. (606/2003)

141. Leporda Victor, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 3 iunie 1963 īn localitatea Tabani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Tabani. (272/2004) Copii minori: Leporda Victor, născut la data de 12.11.2005.

142. Lozovan Ghenadie, fiul lui Vasile si Ecaterina, născut la data de 1 mai 1982 īn localitatea Ghetlova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. V Lupu 19, ap. 10. (4.719/2004)

143. Lungu Andrei, fiul lui Andrei si Nadejda, născut la data de 24 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 36, ap. 53. (1.108/2008)

144. Lungu Andrei, fiul lui Gheorghe si Ecaterina, născut la data de 26 octombrie 1962 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 36, ap. 53. (1.109/2008)

145. Lungu Nadejda, fiica lui Gangan Vladimir si Anastasia, născută la data de 1 octombrie 1961 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 36, ap. 53. (1.111/2008)

146. Lungu Tatiana, fiica lui Andrei si Nadejda, născută la data de 23 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Andrei Doga nr. 36, ap. 53. (1.110/2008)

147. Lupascu Victor, fiul luiAnatoliesiTamara, născut la data de 26 martie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Timisoara nr. 25. (1.325/2008)

148. Magaleas Aliona, fiica lui Victor si Eugenia, născută la data de 23 martie 1983 īn localitatea Chetrosu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Chetrosu, raion Drochia. (1.243/2008) Copii minori: Mailovschi Bogdan, născut la data de 14.03.2008.

149. Magalu Cristina, fiica lui Cebotari Serghei si Raisa, născută la data de 24 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Burebista nr. 42, ap. 91. (1.329/2004) Copii minori: Magalu Maria, născută la data de 9.09.2002.


150. Malcoci Ghenadie, fiul lui Evgraf si Maria, născut la data de 12 august 1978 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Bulgară nr. 33, ap. 27. (6.042/2004)

151. Malcoci Oleg, fiul lui Valeriu si Zinaida, născut la data de 5 decembrie 1977 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Mitropolit Dosoftei nr. 45, ap. 47. (5.757/2004)

152. Malcoci Sergiu, fiul lui Valeriu si Zinaida, născut la data de 11 august 1981 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Mitropolit Dosoftei nr. 45, ap. 47. (5.750/2004)

153. Malcoci Zinaida, fiica lui IIiesov Simion si Ioana, născută la data de 25 septembrie 1950 īn localitatea Plop-Stiubei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Mitropolit Dosoftei nr. 45, ap. 47. (5.751/2004)

154. Māndrie Mihail, fiul lui Vasile si lulia, născut la data de 13 iunie 1959 īn localitatea Căinării Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. E. Nedovschi nr. 27. (987/2008)

155. Mardari lulia, fiica lui Spīnu Simion si Elizaveta, născută la data de 22 aprilie 1957 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 118. (45/2003)

156. Margină Tatiana, fiica lui Seremet Vladimir si Nina, născută la data de 8 septembrie 1968 īn localitatea Antonesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 186, ap. 13. (772/2009)

157. Mercusev Roman, fiul lui Mercusev Valeriu si Maidan Maria, născut la data de 14 iunie 1987 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. I. Soltīs nr. 25. (1.081/2008)

158. Milcev Alexei, fiul lui Gheorghii si Alexandra, născut la data de 10 mai 1967 īn localitatea Kuivozi, regiunea Leningrad, raionul Vsevolojsk, RSSFR, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān, bl. 11, ap. 87. (1.320/2008)

159. Miron Dorian, fiul lui lurie si Raisa, născut la data de 30 octombrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 174. (2.265/2004)

160. Miron Raisa, fiica lui Bigovschi Andrei si Elizaveta, născută la data de 23 iulie 1957 īn localitatea Peciste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 174. (2.265/2004)

161. Mīndrila Veaceslav, fiul lui Grigorii si Lidia, născut la data de 6 noiembrie 1966 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 51/1, ap. 25. (1.096/2008)

162. Mocanu Maria, fiica lui Mihail si Zinaida, născută la data de 16 februarie 1984 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (246/2007)

163. Moisei Vitalie, fiul lui Ion si Feodosia, născut la data de 8 martie 1974 īn localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str-la Studentilor nr. 2, bl. 2, ap. 33. (474/2003) Copii minori: Moisei Daniel-Vasile, născut la data de 12.02.2001.

164. Moraru Vera, fiica lui Alexandru si Ana, născută la data de 10 aprilie 1947 īn localitatea Sīngereii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Nicolae Costin, bl. 65, se. 3, ap. 40. (1.151/2008)

165. Moruz Liuba, fiica lui Vrabie Ion si Nina, născută la data de 24 ianuarie 1984 īn localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni. (5.527/2004)

166. Mucan Irina, fiica lui Lazari Stepan si lulia, născută la data de 5 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Stăuceni, str. Livezilor nr. 62. (5.893/2004) Copii minori: Mucan lulia, născută la data de 16.03.2003, si Mucan Evelina, născută la data de 9.04.2009.

167. Mucan Vitalie, fiul lui Ion si Natalia, născut la data de 5 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Trifan Baltă nr. 3. (5.892/2004)

168. Munteanu Andrei, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 13 martie 1960 īn localitatea Bobeica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Tīrgul Vechi nr. 61. (1.329/2008)

169. Munteanu Ion, fiul lui Grigore si Olga, născut la data de 21 februarie 1982 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Jereghi nr. 3. (1.082/2008)

170. Munteanu Olesea, fiica lui Alexei si Zinaida, născută la data de 4 iulie 1982 īn localitatea Nemteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Nemteni. (5.388/2004)

171. Nagacevschi Mihaela, fiica lui Leonid si Tatiana, născută la data de 3 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Focsani nr. 26. (183/2007)

172. Neculai Vasile, fiul lui Maxim si Varvara, născut la data de 8 iunie 1953 īn localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. I. Creangă nr. 25, bl. V (5.086/2004)

173. Nedelcu Elena, fiica lui Gheorghiev Victor si Gheorghieva Alexandra, născută la data de 5 iunie 1960 īn localitatea Novoselskoe, raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Basarab nr. 8/2, ap. 48. (968/2008)

174. Nedelcu Eugeniu, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 7 ianuarie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Basarab nr. 8/2, ap. 48. (968/2008)

175. Nederită Mihail, fiul lui Mihail si Maria, născut la data de 30 noiembrie 1989 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Miron Costin nr. 4. (974/2008)

176. Nederită Mihail, fiul lui Sergiu si Maria, născut la data de 21 februarie 1962 īn localitatea Cornesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Miron Costin nr. 4. (974/2008)

177. Negară Elena, fiica lui Andronic Ilie si lulia, născută la data de 25 august 1960 īn localitatea Sahta 4 Belaia Kalitva, regiunea Rostov, RSSFR, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Tareuca. (1.045/2008)

178. Negru Tatiana, fiica lui Alexei si Valentina, născută la data de 22 noiembrie 1983 īn localitatea Bălăuresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Bălăuresti, raionul Nisporeni. (1.255/2008)

179. Nidelcu Elena, fiica lui Surguci Pavel si Vera, născută la data de 1 decembrie 1951 īn localitatea Seleste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea Orheiului nr. 103, bl. 2, ap. 13. (4.484/2004)

180. Nistreanu George, fiul lui Mihail si Parascovia, născut la data de 6 decembrie 1989 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Vadul lui Vodă, Str. Victoriei nr. 8. (1.234/2008)

181. Nistreanu Mihail, fiul lui Vasilesi Nadejda, născut la data de 31 iulie 1960 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Vadul lui Vodă, Str. Victoriei nr. 8. (1.234/2008)

182. Ostavciuc Vitalie, fiul lui Ion si Carolina, născut la data de 13 decembrie 1969 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelinschi nr. 32, bl. 1, ap. 24. (895/2003) Copii minori: Ostavciuc Vladislav, născut la data de 5.02.1992.

183. Paierele Leonid, fiul lui Dumitru si Valentina, născut la data de 3 august 1963 īn localitatea Socola, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soldănesti, str. Speranta nr. 27. (5.866/2004) Copii minori: Paierele Daniela, născută la data de 9.07.1992.

184. Patrascu Alexandru, fiul lui IIie si Liuba, născut la data de 8 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. IgorVierunr. 15, bl. 1,ap.52. (1.054/2008)

185. Perciuleac Igor, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 9 octombrie 1968 īn localitatea Bălăbănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Bălăbănesti, raionul Criuleni. (1.105/2008)

186. Postololachi Gutiera, fiica lui Prodan IIie si Adriana, născută la data de 12 noiembrie 1965 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dacia nr. 47/2, ap. 12. (1.346/2008)

187. Pruteanu Nina, fiica lui Ciobanu FiodorsiAna, născută la data de 31 iulie 1973 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, ap. 187. (1.022/2008) Copii minori: Pruteanu Dan, născut la data de 9.12.1999, si Pruteanu Nicoleta, născută la data de 18.11.2006.

188. Pupco David, fiul lui Itzhak si Sara, născut la data de 6 iunie 1963 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiryat Motzkin, str. Alon Igal nr. 11, ap. 71, 26431. (1.972/2009) Copii minori: Pupco Shani, născut la data de 27.04.1995, si Pupco Heni, născută la data de 28.10.1998.

189. Racovită Ala, fiica lui Constantin si Aculina, născută la data de 1 aprilie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Haltei nr. 21, bl. 3, ap. 7. (1.025/2008)

190. Railean Viorel, fiul lui Vasile si Nina, născut la data de 5 decembrie 1981 īn localitatea Noroceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Noroceni, raionul Orhei. (1.268/2008)

191. Răileanu Alexandru, fiul lui Nicolae si Lidia, născut la data de 24 noiembrie 1982 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. S. Aleihem nr. 57. (5.653/2004)

192. Rotari Nina, fiica lui Ion si Lidia, născută la data de 1 aprilie 1985 īn localitatea Ciuciulea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. 1 Mai nr. 10/B, ap. 27. (2.067/2006)

193. Rusu Valentina, fiica lui Rotari Ion si Glafira, născută la data de 18 septembrie 1966 īn localitatea Vadul-Rascov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. C. Negruzzi nr. 2, bl. 3, ap. 56. (2.475/2008) Copii minori: Rusu Eugen, născut la data de 11.10.1994.

194. Scripliuc Tatiana, fiica lui Covas Dmitrii si Valentina, născută la data de 28 mai 1979 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Vīrnav nr. 26, ap. 12. (1.131/2008) Copii minori: Scripliuc Madalina, născută la data de 28.12.1999, si Scripliuc Monica, născută la data de 22.12.2005.

195. Scripliuc Veaceslav, fiul lui Vladimirsi Nadejda, născut la data de 5 ianuarie 1972 īn localitatea Sturzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. C. Vīrnav nr. 26, ap. 12. (1.133/2008)

196. Scurtu Miroslav, fiul lui Valerian si Galina, născut la data de 27 august 1977 īn localitatea Voinova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rībnita, str. Ceapanev nr. 19. (8.203/2003) Copii minori: Scurtu Mihail, născut la data de 23.07.2007.

197. Serbusca Ion, fiul lui Serbusca Ion si Tarasova Ludmila, născut la data de 2 septembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 12, ap. 4. (1.093/2008)

198. Serbusca Ludmila, fiica lui Milian Ivan si Pelaghia, născută la data de 1 februarie 1949 īn localitatea Cioburciu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 12, ap. 4. (1.090/2008)

199. Sirotin Anatolie, fiul lui Sirotin lurie si Socolova Alexandra, născut la data de 30 septembrie 1958 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Decebal nr. 63. (28/2004)

200. Sirotin Anton, fiul lui Sirotin Anatolie si Sirotina Violeta, născut la data de 20 aprilie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Decebal nr. 63. (28/2004)

201. Solcan Ana, fiica lui Tasinschi Ion si Nina, născută la data de 8 noiembrie 1951 īn localitatea Căinării Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Lucăseuca, raionul Orhei. (1.231/2008)

202. Soltan Nicolae, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 17 septembrie 1954 īn localitatea Copăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelinski nr. 20, ap. 43. (207/2003)

203. Stamati Natalia, fiica lui Mīnzatu Mihail si Lucretia, născută la data de 15 iunie 1981 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 25, ap. 31. (1.125/2008) Copii minori: Stamati Andrei, născut la data de 26.04.2005.


204. Stascu Andrei, fiul lui Ion si Elisaveta, născut la data de 2 noiembrie 1980 īn localitatea Secăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Secăreni. (17.388/2003)

205. Strohoteanu Iuliana, fiica lui Fornea Gheorghe si Maria, născută la data de 20 aprilie 1984 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cantemir, str. V. Alecsandri nr. 7. (450/2003) Copii minori: Strohoteanu Adriana, născută la data de 6.04.2006.

206. Strut Ana, fiica lui lurcu Teodor si Efimia, născută la data de 1 februarie 1971 īn localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Pelivan nr. 34, bl. 1, ap. 311B. (984/2008) Copii minori: Strut Veaceslav, născut la data de 13.10.1992, si Strut Alexandru, născut la data de 24.06.1997.

207. Suscov Anastasia, fiica lui Valentin si Georgeta, născută la data de 29 august 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Kiev nr. 24. (1.895/2009)

208. Sipitco Diana, fiica lui Cobăneanu Sergiu si Angela, născută la data de 24 mai 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latina nr. 13, ap. 25. (5.538/2004)

209. Sova Liuba, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 2 septembrie 1970 īn localitatea Busăuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 82/2, ap. 88. (986/2008)

210. Tamaciuc Tatiana, fiica lui Botnari Sergiu si Larisa, născută la data de 2 noiembrie 1982 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Mihai Eminescu nr. 52, ap. 53. (1.102/2008)

211. Timofti Mihail, fiul lui Mihail si Maria, născut la data de 23 aprilie 1975 īn localitatea Buda Mică, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Corovia. (4.521/2004)

212. Tiosa Veaceslav, fiul lui Anatolie si Vera, născut la data de 13 noiembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Cojusna, str. Haiducul Tobultocnr. 13.(1.085/2008)

213. Titica Alexandru, fiul lui Dumitru si Nina, născut la data de 14 mai 1982 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Răzeni. (971/2008)

214. Trifoutan Ecaterina, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 17 martie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 8, ap. 29. (5.734/2004)

215. Trifoutan Valentina, fiica lui Topor Varlaam si Nadejda, născută la data de 27 aprilie 1957 īn localitatea Vărăncău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 8, ap. 29. (5.734/2004) Copii minori: Trifoutan Daniela, născută la data de 6.03.1994.

216. Trofim Elena, fiica lui Untu Andrei si Maria, născută la data de 4 august 1970 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Lupu nr. 46, ap. 4. (1.136/2008) Copii minori: Trofim Iulian, născut la data de 26.06.1993, si Trofim Mădălina, născută la data de 10.09.2004.

217. Topa IIie, fiul lui Ion si Ioana, născut la data de 1 august 1968 īn localitatea Sendreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 40. (3.351/2004)

218. Topa Tamara, fiica lui Florea Ion si Maria, născută la data de 2 octombrie 1970 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gohberg nr. 2, ap. 40. (3.349/2004) Copii minori: Topa Ana, născută la data de 23.11.1996, si Topa Cristina, născută la data de 6.05.1999.

219. Tulea Ecaterina, fiica lui Turta Timofei si Ana, născută la data de 7 decembrie 1952 īn localitatea Zubresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 36. (3.365/2004)

220. Tulea Gheorghe, fiul lui Ion si Axenia, născut la data de 9 mai 1953 īn localitatea Zubresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 36. (3.364/2004)

221. Tulea Victor, fiul lui Gheorghe si Ecaterina, născut la data de 22 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 36. (3.384/2004)

222. Turcan Alexandru, fiul lui Vasile si Liuba, născut la data de 20 aprilie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 1, ap. 20. (112/2003)

223. Turcan Mihail, fiul lui Onisim si Elisaveta, născut la data de 24 iulie 1975 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. St. Neaga nr. 7. (1.087/2008)

224. Turcan Vasile, fiul lui Gheorghe si Zinaida, născut la data de 23 ianuarie 1956 īn localitatea Pietrosul Nou, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 1, ap. 17. (113/2003)

225. Uncu Lilia, fiica lui Alexei si Nadejda, născută la data de 3 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 23A, ap. 1. (8.207/2003)

226. Ungureanu Mihai, fiul lui Valeriu si Valentina, născut la data de 4 noiembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 12, ap. 74. (1.472 bis/2004)

227. Ungureanu Valentina, fiica lui Pelin Vasile si Emilia, născută la data de 20 mai 1958 īn localitatea Gălăseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 12, ap. 74. (1.393/2004)

228. Vasilcan Andrei, fiul lui Elena, născut la data de 7 noiembrie 1976 īn localitatea Borodino, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 159, bl. 3, ap. 7. (8.546/2003)

229. Vasilieva Liudmila, fiica lui Munteanu Dumitru si Tamara, născută la data de 28 noiembrie 1963 īn localitatea Flămīnzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 53. (1.232/2008)

230. Vidovi Vitalie, fiul lui Tudor si Elena, născut la data de 29 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Bujorilor nr. 38. (685/2004)

231. Vīlcu Silvia, fiica lui Grigore si Paulina, născută la data de 12 iunie 1962 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Pelivan nr. 34, bl. 1, ap. 309. (3.309/2004)

232. Vrabie Ion, fiul lui Constantin si Elisaveta, născut la data de 2 august 1960 īn localitatea Văsieni, Republica Mloldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni, Str. Păcii. (5.550/2004) Copii minori: Vrabie Nicolae, născut la data de 27.07.1992.

233. Zaharia Mihail, fiul lui Simion si Eudochia, născut la data de 10 februarie 1951 īn localitatea Miclesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Sīrbească nr. 7. (307/2004)

234. Zgherea Dumitru, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 7 decembrie 1990 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Văleni. (1.123/2008)

235. Zgherea Ion, fiul lui Nicolae si Victoria, născut la data de 12 august 1958 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Văleni. (1.123/2008)

236. Zgurean Alina, fiica lui Chirilă Mihail si Elena, născută la data de 21 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Nistor nr. 28/1, ap. 15. (1.883/2009) Copii minori: Zgurean Melanie-Lorraine, născută la data de 28.03.2006.

237. Zorilă Nicolae, fiul lui Vladimir si Maria, născut la data de 25 octombrie 1947 īn localitatea Pelinei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Taraclia de Salcie. (1.129/2008)

238. Zub Olga, fiica lui Ion si Raisa, născută la data de 3 aprilie 1983 īn localitatea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. F. Budde nr. 9, ap 57. (2.466/2008)

239. Zuza Adriana, fiica lui Panfili Constantin si Ana, născută la data de 31 august 1985 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Chetrosu, raionul Drochia. (2.627/2008)

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Barbei Tatiana, fiica lui Alexandru si Valentina, născută la data de 30 decembrie 1986 īn localitatea Tudora, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, satul Tudora, str. Sovetscaia nr. 126.(1.308/2008)

2. Celnacov Valentina, fiica lui Mihailov Constantin si Mihailova Eugenia, născută la data de 22 octombrie 1959 īn localitatea Slobodka, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihai Eminescu nr. 41, bl. 1, ap. 2. (855/2004)

3. Ciocīltan Svetlana, fiica lui Rosea Vasile si Maria, născută la data de 22 decembrie 1982 īn localitatea Hirova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn satul Hirova, raionul Călărasi, Republica Moldova. (1.884/2009)

4. Ciubotaru Andrian, fiul lui Gheorghe si Vera, născut la data de 9 ianuarie 1983 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. Dacia nr. 17, ap. 9. (5.859/2004)

5. Cīrnici Ion, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 29 septembrie 1980 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Manta, raionul Cahul. (7.106/2003)

6. Cociu Cristina, fiica lui Vladimir si Maria, născută la data de 11 martie 1988 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. M. Frunze nr. 50, ap. 63. (1.382/2008)

7. Cufliuc Marina, fiica lui Alexandru si Maria, născută la data de 28 august 1987 īn localitatea Badicul Moldovenesc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Badicul Moldovenesc. (1.306/2008)

8. Dobrea Veronica, fiica lui Mocanu Ion si Ana, născută la data de 22 martie 1981 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Pelinei. (10.312/2003) Copii minori: Dobrea Delia, născută la data de 30.11.2000, si Dobrea Laura, născută la data de 26.01.2008.

9. Frantuz Nadejda, fiica lui Grigore si Olga, născută la data de 17 ianuarie 1982 īn localitatea Hīrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 4, ap. 34. (16.240/2003)

10. Gherman Ludmila, fiica lui Anatolie si Tamara, născută la data de 30 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. I. Pelivan nr. 30/2. (106/2003)

11. Gorgos Veniamin, fiul lui Ilie si Elena, născut la data de 24 octombrie 1959 īn localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Str. Aerodromului nr. 15/1. (1.046/2008)

12. Guzun Rodica, fiica lui Doni Tudorsi Elisaveta, născută la data de 8 noiembrie 1979 īn localitatea Cuizăuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Cuizăuca, raionul Rezina. (410/2003)

13. Hudzinschi Veaceslav, fiul lui Ion si Elizaveta, născut la data de 7 iulie 1961 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, str. Petru Movilă nr. 17. (3.910/2004) Copii minori: Hudzinschi Corneliu, născut la data de 27.09.1991.

14. Luca Tatiana, fiica lui Grigore si lulia, născută la data de 6 martie 1977 īn localitatea Vīnători, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vīnători. (8.055/2003) Copii minori: Luca Adrian, născut la data de 14.02.2000.

15. Manole Vasile, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 22 iulie 1986 īn localitatea Ghetlova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ghetlova. (1.362/2008)


16. Nitescu Svetlana, fiica lui Mariniuc Valentin si Neculcea Alexandra, născută la data de 12 decembrie 1980 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Costisei nr. 58. (485/2004)

17. Pih Ion, fiul lui Alexei si Antonina, născut la data de 23 august 1988 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Kiev nr. 4, ap. 31. (1.891/2009)

18. Pīnzaru lurie, fiul lui lurie si Ludmila, născut la data de 1 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căinări, str. Alexandru cel Bun nr. 5, ap. 59. (5.851/2004)

19. Rusu Natalia, fiica lui Anatolie si Raisa, născută la data de 22 mai 1986 īn localitatea Lipnic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Lipnic. (1.713/2008)

20. Scobioală Diana, fiica lui Liviu si Valentina, născută la data de 19 iulie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap.77. (247/2003)

21. Scobioală Valentina, fiica lui Caraman Ion si Maria, născută la data de 20 septembrie 1957 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap.77. (247/2003)

22. Scurtu Mihail, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 3 ianuarie 1986 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Zgărdesti, raionul Telenesti. (1.889/2009)

23. Secrieru Anastasia, fiica lui Cojocaru Dumitru si Maria, născută la data de 3 noiembrie 1956 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. M. Arnăut nr. 41. (701/2003) Copii minori: Secrieru Irina, născută la data de 4.02.1992.

24. Secrieru Vladimir, fiul lui Matei si Matroana, născut la data de 27 mai 1954 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. M. Arnăut nr. 41. (702/2003)

25. Sīrcu Adrian, fiul lui Petru si Elvira, născut la data de 19 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4/1, ap. 44. (1.897/2009)

26. Sīrcu Victor, fiul lui Petru si Elvira, născut la data de 22 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4/1, ap. 44. (1.896/2009)

27. Sandru Svetlana, fiica lui Galbici Anatolie si Nadejda, născută la data de 16 aprilie 1974 īn localitatea Mutnita, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Sturzovca, raionul Glodeni. (2.420/2008) Copii minori: Chislīi Dumitru, născut la data de 9.10.1993.

28. Tarnovschi Violeta, fiica lui Cazacu Ion si Lidia, născută la data de 5 martie 1976 īn localitatea Drăguseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Lomonosov nr. 49/2, ap. 30. (1.277/2008) Copii minori: Tarnovschi Ionela, născută la data de 25.01.2000.

29. Toacă Andrei, fiul lui Andrei si Eugenia, născut la data de 30 mai 1981 īn localitatea Fălestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Fălestii Noi. (5.754/2004)

30. Urechean Irina, fiica lui Pavlicenco Nicolae si Maria, născută la data de 24 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 7/1, ap. 28. (1.886/2009)

31. Vasiliev Denis, fiul lui Vasile si Liudmila, născut la data de 26 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 53. (1.313/2008)

32. Vizir Viorel, fiul lui Grigore si Larisa, născut la data de 25 decembrie 1975 īn localitatea Coscodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Coscodeni. (4.314/2003) Copii minori: Vizir Victoria, născută la data de 1.03.2004.

33. Voleanschi Victor, fiul lui Sergiu si Lucia, născut la data de 13 iulie 1981 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. Miron Costin nr. 9, bl. A, ap. 11. (1.312/2008)


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.