MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 587/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 587            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 24 august 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.262. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

 

1.264. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 136 Geniu „Apulum”

 

1.265. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington, la data de 5 mai 2008

 

1.266. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

1.267. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.268. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.269. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.270. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.271. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.272. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.273. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.274. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.275. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.276. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.277. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.278. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.279. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.280. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.281. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.282. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.283. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.284. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

888. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2009

 

938. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

960. - Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă

 

1.505. - Ordin al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A. Ghimbav

 

2.524. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

2.531. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor aferente depozitelor garantate


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul si profesionalismul marinarilor care au deservit, timp de peste jumătate de secol, această navă-simbol a marinei nationale, pentru rezultatele exceptionale obtinute în pregătirea celor care au promovat imaginea profesionistă a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Navei-Scoală „Mircea”, din Divizionul 306 Nave-Scoală al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 136 Geniu „Apulum”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 136 Geniu „Apulum”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.264.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington, la data de 5 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 170 din 22 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington, la data de 5 mai 2008, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.265.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 161 din 8 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.186/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Corbeanu Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.267.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.183/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pârvu Florin-Doru, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.268.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.086/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. -Domnul Budiană Nicolae, procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.176/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă (r) Popov Mihai, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.177/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vasiliu Dorina, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.271.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.084/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Blezius Aurelia Rozica Gabriela, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.085/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Ion Marcel, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.172/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bescucă Victor, procuror-sef al Biroului Teritorial Olt din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.274.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.175/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 septembrie 2009, domnul Stănisor Ion Emilian, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.174/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chiracu Florin, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.171/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bostină Pantelimon, procuror militar sef al Serviciului organizare, mobilizare resurse umane, economico-financiar si administrativ la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.277.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.151/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 septembrie 2009, domnul Pîrvu Liviu Narcis, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.278.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.173/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2009, doamna Prodan Marioara, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.178/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 7 septembrie 2009, doamna Cotutiu Aurelia, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Arad, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.280.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.148/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2009, domnul Bădescu Leonard, judecător la Tribunalul Comercial Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.146/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2009, domnul Cordos Artenie, presedintele Curtii de Apel Târgu Mures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.282.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.147/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Harabagiu Verginica, judecător la Tribunalul Vaslui, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.283.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.145/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marin Mihai, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.284.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Constituirea în anul 2009 a stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime, se face de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si de către persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Nivelul stocurilor minime în anul 2009 este de 111.600 tone titei si produse petroliere, cantitate calculată pe baza consumului de produse petroliere realizat în anul 2008.

Art. 3. - (1) Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Defalcarea stocurilor minime de produse petroliere este proportională cu cantitatea de produse petroliere livrată la intern în anul precedent de fiecare persoană juridică prevăzută la alin. (1).

Art. 4. - Persoanele juridice constituie stocuri minime în spatiile proprii de depozitare, iar stocurile minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat se depozitează în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, care au obligatia asigurării spatiilor de depozitare.

Art. 5. - (1) Finantarea stocurilor minime în anul 2009 se asigură de la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat, din bugetul aprobat pentru anul 2009 pentru stocurile constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa nr. 1, pentru stocurile constituite de acestea.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1 se suportă din surse proprii, iar cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, revin în sarcina acestora.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Vasile Muntenită

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 888.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA SORTIMENTALĂ

a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Societatea comercială

Produsul stocat

Cantitatea (tone)

0

1

2

3

1.

Societatea Comercială „Petrom” - S.A. Bucuresti

Motorină

16.700

Jet A1

5.000

2.

Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

Titei

27.200

JetA1

1.700

3.

Societatea Comercială „Petrotel Lukoil” - S.A. Ploiesti

Motorină

8.300

4.

Societatea Comercială „OSCAR DOWN STREAM” - S.A. Bucuresti

Motorină

2.250

5.

Societatea Comercială „D.G. Petrol” - S.R.L. Bucuresti

Motorină

1.350

6.

Societatea Comercială „Unicom Holding” - S.A. Bucuresti

Motorină

1.150

7.

Societatea Comercială „MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS” - S.R.L Cluj-Napoca

Motorină

450

 

TOTAL:

Titei

27.200

Motorină

30.200

Jet A1

6.700

8.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Motorină

40.000

Jet A1

7.500

 

TOTAL GENERAL:

Titei

27.200

Motorină

70.200

Jet A1

14.200

 

Motorina corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor juridice care depozitează, în custodie, stocuri minime de produse petroliere constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

1. Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

2. Societatea Comercială „Petrotel Lukoil” - S.A. Ploiesti

3. Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanta


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii  autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 938.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Nr.de persoane

1.

Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

600

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, cu filialele societăti comerciale

45

3.

Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

75

4.

Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

150

5.

Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.

150

6.

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. -Vatra Dornei

137

7.

Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. - Moldova Nouă

102

8.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A. Deva

35

9.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

200

10.

Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - S.A.

100

11.

Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A.

70

12.

Societatea Comercială Electrocentrale Galati - S.A.

60

13.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

306


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 2009, structura accizei totale pentru nivelul accizei la tigarete prevăzut în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, este de 39,92 euro/1.000 de tigarete plus 23% aplicate asupra pretului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 960.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă

 

Având în vedere dispozitiile art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal, prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006, se abrogă.

Art. 2. - Articolul 7 din Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, se abrogă. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 188.


 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A. Ghimbav

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării măsurilor de restructurare a Societătii Comerciale „Constructii Aeronautice” - S.A. Ghimbav, aprobate de conducerea Ministerului Economiei, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A. Ghimbav,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A. Ghimbav, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Ghimbav, Str. Aeroportului nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/2324/2004, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul economiei.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 17 august 2009.

Nr. 1.505.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009 inclusiv este de 58,24 euro/1.000 de tigarete, respectiv de 217,61 lei/1.000 de tigarete.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 1 aprilie 2009, se abrogă la data de 1 septembrie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 2.524.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor aferente depozitelor garantate

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În baza art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se aprobă Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor aferente depozitelor garantate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 2.531.

 


ANEXA

 

PROCEDURĂ

de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor aferente depozitelor garantate

 

1. În baza prevederilor art. 14 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, adresează o cerere scrisă ministrului finantelor publice, la care va fi anexată o notă de fundamentare a solicitării în cauză.

2. Nota de fundamentare va cuprinde următoarele elemente:

a) valoarea totală a compensatiilor pe care Fondul este obligat să le plătească deponentilor garantati ai institutiei/institutiilor de credit la care depozitele au devenit indisponibile;

b) valoarea resurselor proprii ale Fondului destinate plătii compensatiilor;

c) valoarea liniilor de credit stand-by contractate de Fond cu institutiile de credit participante;

d) suma necesară a fi împrumutată de la Guvern pentru plata compensatiilor.

3. În cererea mentionată la pct. 1 se vor preciza următoarele elemente:

a) data indisponibilizării depozitelor;

b) data-limită până la care Fondul trebuie să asigure începerea plătii compensatiilor;

c) valoarea împrumutului solicitat din veniturile din privatizare;

d) coordonatele conturilor bancare deschise pe numele Fondului (numărul contului, codul IBAN, denumirea băncii etc.) în care se solicită efectuarea transferului împrumutului, cu defalcarea sumei totale pe fiecare dintre conturile indicate;

e) persoanele împuternicite să reprezinte Fondul în această operatiune;

f) perioada estimată de Fond pentru rambursarea din surse proprii a împrumutului.

4. Cererea scrisă, însotită de nota de fundamentare, va fi avizată de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

5. Ministerul Finantelor Publice va initia o hotărâre a Guvernului în care se stabilesc conditiile de acordare a împrumutului către Fond, precum si mecanismul de rambursare a împrumutului în raport cu evolutia capacitătii de plată a Fondului.

6. După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de la Fond, Ministerul Finantelor Publice întocmeste documentatia necesară si virează suma/sumele în contul/conturile indicat(e) de Fond.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.