MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 557/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 557            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 11 august 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.260. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

868. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)", judetul Prahova

 

877. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

890. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

547. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013"

 

568. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 

4.650. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind completarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucuresti - Giurgiu

 

28. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009

 

29. - Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

 

30. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

619. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A.

 

620. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DODITĂ CREDIT IFN - S.A.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea desfăsurată pe perioada mandatului, pentru aportul substantial la initierea si realizarea cu succes a unor actiuni politice si economice, precum si a unor proiecte culturale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Cruce, Excelentei Sale domnului Elard Escala, fostul ambasador al Republicii Peru în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 1.260.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)", judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzisi Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)", judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 10 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici se modifică potrivit art. i se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. III. – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 868.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilului înregistrat la pozitia M.F.P. 101.482, cod de clasificare nr. 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptătită, în conditiile legii.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 877.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor ale căror unităti de administrare s-au schimbat

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de inventar si codul de  clasificare conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.705/2006

Imobil 45-121,

municipiul Iasi, Str. Triumfului nr. 2,

judetul Iasi

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Iasi

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi

Suprafata construită = 106,00 m2

Suprafata desfăsurată = 106,00 m2

Suprafata terenului = 106,00 m2

23.953,14

101.242 8.29.10

Imobil 45-101,

municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 64,

judetul Iasi

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Iasi

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi

Suprafata construită = 1.027,00 m2

Suprafata desfăsurată = 1.859,25 m2

Suprafata terenului = 3.280,00 m2

316.906,98

101.241 8.29.10

Imobil 45-260,

municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol nr. 20,

judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti

Suprafata construită = 788,51 m2

Suprafata desfăsurată = 1.057,01 m2

Suprafata terenului = 1.880,96 m2

379.697,28

101.261 8.29.10

Imobil 45-122,

municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 23,

judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Mehedinti

Suprafata construită = 643,29 m2

Suprafata desfăsurată = 891,26 m2

Suprafata terenului = 1.712,03 m2

319.318,91

37.229 8.29.10

Imobil 45-322,

municipiul Tecuci, str. Fundătura Militari nr. 2,

judetul Galati

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Galati

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Galati

Suprafata construită = 3.339,17 m2

Suprafata desfăsurată = 3.339,17 m2

Suprafata terenului = 4.959,00 m2

1.508.691,00

121.145 8.29.10

Imobil 45-118,

municipiul Arad, Calea Bodrogului,

judetul Arad

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Arad

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Arad

Suprafata construită = 354,00 m2

Suprafata desfăsurată = 675,25 m2

Suprafata terenului = 1.054,00 m2

277.014,07

101.042 8.29.10

Imobil 45-117,

municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 6,

judetul Arad

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Arad

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Arad

Suprafata construită = 703,00 m2

Suprafata desfăsurată = 1.839,00 m2

Suprafata terenului = 2.161,00 m2

437.587,74

26.981 8.29.10

Imobil 45-200,

localitatea Dejani, comuna Recea,

judetul Brasov

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Brasov

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul General de Politie – Agentia Natională Antidrog

Suprafata construită = 1.097,18 m2

Suprafata desfăsurată = 2.389,74 m2

Suprafata terenului = 9.051,47 m2

113.095,00

101.102 8.29.10

Imobil 45-189,

municipiul Ploiesti, calea Bucuresti

nr. 30, judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor – Liceul

Militar „Constantin Brâncoveanu"

Suprafata construită = 2.203,75 m2

Suprafata desfăsurată = 5.003,75 m2

Suprafata terenului = 7.700,00 m2

839.025,00

101.438 8.29.10

Imobil 45-129,

Municipiul Sighisoara, str. Andrei Saguna nr. 5-7,

judetul Mures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Mures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Mures

Suprafata construită = 289,00 m2

Suprafata desfăsurată = 867,00 m2

Suprafata terenului = 2.487,00 m2

83.369,01

101.279 8.29.10

Imobil 45-344,

Municipiul Târnăveni,

judetul Mures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de

Jandarmi Judetean Mures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Mures

Suprafata construită = 165,24 m2

Suprafata desfăsurată = 186,84 m2

Suprafata terenului = 29.881,00 m2

50.896,00

104.117 8.29.10


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 82 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

„82.

Piraclostrobin

Nr. CAS 175013-18-0

Nr. CIPAC 657

Metil N-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]

oximetiljfenil) N-metoxi carbamat

975 g/kg

Impuritatea rezultată din procesul de fabricatie, dimetil sulfatul (DMS), este considerată a fi toxică si nu trebuie să depăsească o concentratie de 0,0001 %în produsul tehnic.

1.06.2004

31.05.2014

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid si regulator de crestere a plantelor.

Partea B:

Pentru implementarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru piraclostrobin si, în special, apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 noiembrie 2003.

în această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării organismelor acvatice, în special a pestilor;

- protejării artropodelor terestre si a râmelor.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscurilor.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor informează Comisia Europeană cu privire la specificatiile materialului tehnic, asa cum a fost produs în scopuri comerciale, în conformitate cu prevederile art. 292 din Hotărârea Guvernului nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare."

 

2. La numărul curent 176 (Nicosulfuron), în coloana „Puritate" (4), textul „>930 g/kg" se înlocuieste cu textul „910 g/kg".

3. La numărul curent 213 (Trichoderma asperellum), în coloanele „Denumire comună, numere de identificare" (2) si „Prevederi specifice" (7), se înlocuieste denumirea „T11" a tulpinii de Trichoderma asperellum cu denumirea „T 25".

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile următoarelor directive, care modifică anexa I la Directiva Consiliului 91/414/CEE privind plasarea pe piată a produselor de protectie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) seria L, nr. 230 din 19 august 1991: Directiva Comisiei 2009/25/CE de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE în ceea ce priveste extinderea utilizării substantei active piraclostrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 91 din 3 aprilie 2009, Directiva Comisiei 2009/51/CE de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE în ceea ce priveste specificatiile substantei active nicosulfuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 127 din 26 mai 2009, si Rectificare la Directiva Comisiei 2008/113/CE de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE în vederea includerii mai multor microorganisme ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 111 din 5 mai 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita, secretar de stat

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 890.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013"

 

Având în vedere prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013", denumit în continuare program.

Art. 2. - Beneficiarii directi ai activitătilor de Asistentă tehnică finantate din program sunt cei care efectuează cheltuieli din bugetul de Asistentă tehnică, respectiv:

a) Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun „Marea Neagră 2007-2013", constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 33/2009 si care include Directia cooperare teritorială internatională ca unitate operatională, Directia generală autorizare si plăti programe, ca unitate financiară, si Directia audit intern, ca unitate de audit intern;

b) Secretariatul tehnic comun pentru Programul operational comun „Marea Neagră 2007-2013".

Art. 3. - Beneficiarii indirecti ai activitătilor de Asistentă tehnică finantate din program sunt cei care nu efectuează cheltuieli din bugetul de Asistentă tehnică, respectiv:

a) alte directii implicate în implementarea programului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei;

b) membrii Comitetului comun de monitorizare a programului;

c) membrii Autoritătii de audit;

d) membrii Comitetului comun de selectie;

e) membrii punctelor nationale de informare/contact ale tărilor partenere în program;

f) delegatii oficiali din cadrul tărilor partenere în program.

Art. 4. - Cheltuielile pentru implementarea activitătilor din cadrul componentei de Asistentă tehnică sunt eligibile astfel:


a) de la data aprobării oficiale a programului de către Comisia Europeană, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 2 lit. a) si la art. 3;

b) de la data intrării în vigoare a contractului de finantare, încheiat între Autoritatea comună de management si Secretariatul tehnic comun, pentru beneficiarul prevăzut la art. 2 lit. b).

Art. 5. - Cheltuielile pentru implementarea activitătilor din cadrul componentei de Asistentă tehnică sunt eligibile dacă:

a) sunt necesare pentru implementarea programului în conformitate cu criteriile definite de program si alocate potrivit deciziei Comitetului comun de monitorizare; sunt conforme cu principiile unui management financiar sănătos;

b) sunt înregistrate în contabilitate, identificabile, verificabile si sustinute de documente justificative originale;

c) sunt efectuate cu respectarea procedurilor de achizitii corespunzătoare.

Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajator, pentru personalul de conducere si de executie încadrat cu contract individual de muncă sau numit prin act administrativ de numire, în functia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare si implementare a programului încadrat în următoarele structuri, dacă sunt respectate prevederile legislatiei nationale:

a) Secretariatul tehnic comun;

b) Autoritatea comună de management a programului.

(2) Primele si orele suplimentare sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislatiei nationale si sunt acordate/efectuate cu acordul Autoritătii comune de management.

(3) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se decontează conform contractului de muncă/deciziei de încadrare sau proportional cu timpul efectiv lucrat pentru program, conform foilor de prezentă aferente atributiilor specifice gestionării si implementării programului sau activitătilor adiacente gestionării si implementării programului.

Art. 7. - (1) Cheltuielile de deplasare sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul implementării programului de/pentru participantii la reuniuni ale Comitetului comun de monitorizare/selectie, reuniuni ale punctelor nationale de informare/contact, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, cursuri, sesiuni, activităti de instruire, întâlniri de lucru, prezentări si alte asemenea evenimente, în conformitate cu prevederile Strategiei multianuale de asistentă tehnică a programului si cu legislatia natională în vigoare.

(2) În sensul prezentului ordin, prin cheltuieli de deplasare stabilite si decontate în conformitate cu legislatia natională în vigoare se întelege:

a) cheltuieli de transport international, national si local, inclusiv taxe de aeroport, polită de asigurare medicală de călătorie, bac, pod, parcare, taxe rutiere, taxe de viză, transportul cu autovehicule, respectiv costul carburantilor necesari;

b) cheltuieli de cazare;

c) cheltuieli de diurnă/indemnizatie zilnică de delegare/cheltuieli zilnice de masă.

(3) În sensul prezentului ordin, prin participanti se întelege: a) membrii si observatorii desemnati în cadrul Comitetului comun de monitorizare/selectie, supleantii si înlocuitorii acestora;

b) personalul Autoritătii comune de management si al Secretariatului tehnic comun;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în cadrul punctelor nationale de informare/contact, în întelesul prevăzut în documentul de programare al programului;

d) expertii din statele participante la program sau acei experti solicitati de Autoritatea comună de management sau Secretariatul tehnic comun pentru implementarea programului;

e) invitati ai Autoritătii comune de management, ai autoritătilor nationale, Secretariatului tehnic comun, punctelor nationale de informare/contact, care pot fi, dar fără a se limita la: personalul altor structuri ale administratiei publice centrale si locale, inclusiv persoanele numite în functii de demnitate publică, reprezentanti ai societătii civile, ai mediului de afaceri si academic, reprezentanti ai mass-mediei, ai partenerilor sociali si ai altor structuri parteneriale definite conform legislatiei în vigoare, consortii regionale, comitete sectoriale etc;

f) soferii Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, folositi de către Autoritatea comună de management în deplasările acesteia.

Art. 8. - Pentru categoria de servicii, cheltuielile eligibile sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte în concordantă cu obiectivele programului;

b) cheltuielile pentru închirierea de mijloace de transport;

c) cheltuielile pentru auditul programului, în cazul externalizării acestor servicii;

d) cheltuielile pentru publicitate si informare, pentru organizarea de evenimente, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, prezentări si alte asemenea evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a programului, cheltuielile pentru publicatiile si materialele promotionale, în scopul implementării programului;

e) cheltuielile efectuate pentru organizarea reuniunilor Comitetului comun de monitorizare/selectie, reuniuni ale punctelor nationale de informare/contact, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, cursuri, sesiuni, activităti de instruire, întâlniri de lucru, prezentări si alte asemenea evenimente, în conformitate cu prevederile Strategiei multianuale de asistentă tehnică a programului;

f) cheltuielile efectuate pentru instruirea personalului implicat în gestionarea si implementarea programului;

g) cheltuielile efectuate pentru traduceri si interpretariat; h) cheltuieli pentru închirierea de săli si spatii;

i) cheltuieli pentru servicii de catering;

j) cheltuielile pentru consultantă si expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică si alte domenii necesare gestionării si implementării programului;

k) cheltuielile de postă si curierat;

l) cheltuielile pentru servicii informatice: întretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice; întretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice;

m) cheltuielile pentru arhivare;

n) cheltuieli pentru întretinerea si reparatia de echipamente si autoturisme;

o) cheltuieli pentru asigurarea echipamentelor si autoturismelor.

Art. 9. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de echipamente de tehnologia informatiilor si comunicatiilor, birotică, echipamente multimedia, precum si echipamente de birou si mobilier.


(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, mărci.

(3) Cheltuielile pentru achizitia obiectelor de inventar sunt eligibile.

(4) Cheltuielile pentru achizitia de cărti, publicatii relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit si/sau electronic, abonamentele la publicatii relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile.

(5) Sunt eligibile cheltuielile cu materialele consumabile necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii beneficiarilor definiti la art. 2 si 3.

Art. 10. - Cheltuielile efectuate în scopul igienizării si amenajării sunt considerate eligibile pentru sediile Secretariatului tehnic comun si Autoritătii comune de management.

Art. 11. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele si comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării programului conform solicitării Autoritătii comune de management, precum si cele aferente operatiilor bancare nationale si transnationale.

(2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele aferente participării personalului implicat în gestionarea si implementarea programului la sesiuni de instruire si evenimente direct legate de implementarea programului.

(3) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele notariale, dacă acestea sunt efectuate pentru implementarea programului.

(4) Taxa pe valoare adăugată, aferentă cheltuielilor efectuate, este eligibilă cu conditia ca beneficiarul să dovedească prin mijloace legale faptul că nu o recuperează din alte surse.

Art. 12. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, telefonie, internet, achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, cheltuielile de protocol.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile în limita a maximum 7% din costurile eligibile directe rambursate Autoritătii comune de management.

(3) Metoda de calcul folosită pentru a stabili pro-rata decontării cheltuielilor generale de administratie va fi stabilită de către Autoritatea comună de management.

Art. 13. - Bugetul anual de asistentă tehnică al Autoritătii comune de management cuprinde o rezervă de maximum 5% din suma totală, ce poate fi utilizată pentru toate tipurile de cheltuieli eligibile cuprinse în prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 iulie 2009.

Nr. 547.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si ale art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, ale art. 11 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în proiectele finantate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cerere de finantare - documentul elaborat de către partenerul lider de proiect si transmis Secretariatului tehnic comun cu scopul de a obtine finantare pentru implementarea activitătilor descrise conform formatului standard furnizat în Manualul aplicantului;

b) proiect - operatiune descrisă în cererea de finantare depusă în cadrul unui apel de proiecte lansat de autoritatea de management, care primeste fonduri aferente Programului si care îndeplineste criteriile impuse de către comitetul comun de monitorizare/selectie al Programului;

c) contract de finantare - contractul încheiat între partenerul lider de proiect, ca reprezentant al tuturor partenerilor, si autoritatea de management pentru finantarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a unui proiect aprobat în cadrul Programului;

d) lider de proiect, denumit în continuare LP, este aplicantul desemnat de către partenerii implicati în proiect, responsabil cu coordonarea procesului de pregătire, depunere si implementare a respectivului proiect;

e) partener de proiect, denumit în continuare PP, este organizatia implicată în pregătirea si implementarea proiectului care beneficiază de finantare din FEDR sau din contributia statelor membre participante la Program, în vederea realizării activitătilor propuse. Partenerii de proiect sunt în relatii contractuale directe cu autoritătile nationale în ceea ce priveste contributia statelor membre si vor încheia acorduri de parteneriat cu partenerul lider de proiect referitoare la drepturile si obligatiile care decurg din implementarea în comun a proiectului;

f) Manualul aplicantului - documentul care detaliază conditiile de eligibilitate pentru potentialii beneficiari, conditiile de eligibilitate a proiectelor, a costurilor si bugetelor si care prezintă procedura de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte si informatii legate de implementarea proiectelor;

g) acord de parteneriat - documentul legal semnat de toti partenerii dintr-un proiect, care detaliază responsabilitătile acestora si creează cadrul pentru gestionarea si implementarea eficientă a proiectului;

h) partener asociat, denumit în continuare PA, este organizatia implicată în proiect în diferite stadii ale acestuia, care contribuie la implementarea activitătilor planificate în cadrul proiectului si nu primeste sprijin din FEDR sau din cofinantarea statului membru;

i) Ghidul de vizibilitate - document care detaliază obligatiile beneficiarilor în ceea ce priveste informarea si publicitatea proiectului.

Art. 3. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor Programului se respectă reglementările prevăzute în legislatia natională si comunitară în vigoare, pentru fiecare domeniu în parte.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile numai acele cheltuieli care sunt însotite de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate si identificate.

(2) În vederea certificării conformitătii cu originalul, partenerii români vor prezenta controlului de prim nivel toate documentele originale.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fie:

a) în conformitate cu prevederile contractului de finantare, acordului de parteneriat si ale cererii de finantare aprobate;

b) necesare implementării proiectului;

c) reale;

d) în legătură directă cu proiectul, necesare pentru pregătirea, demararea si/sau implementarea acestuia si să fie incluse în bugetul aprobat de comitetul comun de selectie;

e) plătite de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, începând cu data semnării contractului de finantare până la sfârsitul perioadei de implementare, conform cererii de finantare aprobate, cu exceptia cheltuielilor de pregătire a proiectului;

f)în conformitate cu regulamentele CE, Manualul aplicantului si legislatia natională;

g) efectuate cu respectarea principiilor ajutorului de stat, egalitătii de sanse si protectiei mediului, precum si a obligatiilor referitoare la informare si publicitate;

h) realizate cu respectarea prevederilor legislatiei nationale în domeniul achizitiilor publice în vigoare.

(2) Prin exceptie, pentru a fi eligibile, cheltuielile de pregătire a proiectelor trebuie să fie efectuate după 1 ianuarie 2007, dar înaintea termenului-limită de depunere a cererilor de finantare.

(3) Cheltuielile eligibile pentru pregătirea proiectelor sunt în cuantum de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

(4) Proiectele a căror implementare a fost deja demarată înaintea depunerii cererilor de finantare nu sunt considerate eligibile.

Art. 6. - Pentru proiectele care se vor derula în cadrul Programului sunt considerate eligibile cheltuielile ocazionate de activitătile privind pregătirea proiectului, cheltuielile de personal, cheltuielile de transport si cazare, cheltuielile cu serviciile externe, cheltuielile cu achizitia de echipamente, cheltuielile de investitii, costurile financiare, cheltuielile administrative.

Art. 7. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru pregătirea proiectului, dacă:

a) au survenit după 1 ianuarie 2007, însă înaintea termenului-limită de depunere a cererilor de finantare în cadrul respectivei solicitări de propuneri;

b) sunt în legătură cu activitătile proiectului si sunt derulate în aria eligibilă a Programului;

c) sunt însotite de documente-suport care să dovedească legătura directă a acestora cu proiectul aprobat si să fie cuprinse în cererea de finantare;

d) nu depăsesc 10% din costurile totale eligibile si sunt proportionale cu gradul de complexitate al proiectului, însă nu mai mult de 150.000 euro.

(2) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului trebuie plătite înaintea datei de depunere a primului raport de progres al proiectului, dar vor fi rambursate numai după încheierea contractului de finantare, pe baza unei cereri de plată certificate.

(3) În cadrul cheltuielilor de pregătire a proiectului se includ cheltuielile referitoare la:

a) studii pregătitoare si documente de proiectare - elaborarea de studii de fezabilitate, studii de impact de mediu, analize cost-beneficiu, costurile autorizatiilor si planurilor tehnice, consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, studii preliminare de evaluare a imobilelor, analiza grupurilor-tintă, studii de piată, analize ale nevoilor, studii de pozitionare si alte studii relevante;

b) obtinerea autorizatiilor/avizelor/permiselor obligatorii prevăzute în legislatia natională;

c) traduceri - din/în limbile engleză, maghiară si română;

d) organizarea întâlnirilor între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului: transport, diurne si cazare;

e) consultanta externă pentru elaborarea proiectului - maximum 1% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 5.000 euro, proportional cu complexitatea proiectului.


(4) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

Art. 8. - (1) Cheltuielile totale de management includ atât cheltuielile din capitolul „Cheltuieli de management" - „Cheltuieli de personal", cât si cheltuielile din linia bugetară „Servicii externe de management"- „Cheltuieli cu servicii externe", în cazul în care acestea sunt externalizate si nu pot depăsi 5% din cheltuielile total eligibile.

(2) Pot fi încadrate în această categorie:

a) salarizarea brută cu normă întreagă, cost total cu personalul, a persoanelor angajate la institutiile/persoanele juridice implicate în proiect ca LP sau PP;

b) salarizarea brută proportională, pentru angajatii care lucrează cu fractiune de normă la activitătile proiectului.

(3) Cheltuielile de management sunt cheltuieli cu personalul implicat în gestionarea si implementarea curentă a activitătilor proiectului, acestea includ cheltuielile cu salarizarea managerului de proiect, a managerului financiar, a asistentului de proiect si altele asemenea.

(4) Cheltuielile cu salarizarea expertilor necesari implementării proiectelor, cum ar fi specialisti în domenii relevante pentru proiect sau alti experti angajati de beneficiari, sunt incluse în linia bugetară „Cheltuieli cu expertiza internă".

(5) Cheltuielile cu expertiza internă sunt legate în mod direct de activitătile proiectului si survenite în relatia cu angajatii LP sau PP. Acestea sunt cheltuielile cu personalul însărcinat cu elaborarea studiilor, lucrărilor de cercetare, angajati ai institutiei/organizatiei beneficiare sau însărcinati cu alt tip de expertiză necesară implementării proiectului, pot include cheltuieli cu instructorii implicati în proiect si care sunt angajati de către unul dintre parteneri. Diferenta dintre subcategoriile mentionate mai sus constă în tipul de activitate pe care o determină: administrare sau expertiză.

Art. 9. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, asa cum sunt descrise în cererea de finantare, inclusiv contributiile aferente acestora aflate în sarcina angajatorului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului angajat de către partenerul român, cu atributii în procesul de gestionare si implementare a proiectului, cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp partial sau act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată ori determinată. Plafoanele salariilor angajatilor în proiect nu trebuie să depăsească nivelul practicat de persoana juridică respectivă pentru functii similare.

(3) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de gestionare si implementare a proiectului, sunt eligibile numai dacă gestionarea proiectului nu se externalizează.

(4) Personalul angajat pentru implementarea proiectului trebuie să fie format din angajati ai partenerului lider sau partenerilor din proiect, persoane juridice prezentate în cererea de finantare.

(5) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele aditionale aferente, valabile pe toată durata de implementare a proiectului si/sau în actul administrativ de numire în functia publică, precum si contributiile aferente mentionate la alin. (1).

(6) Salariul tarifar/real, sporurile permanente si contributiile mentionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat si vor fi sustinute de fisele de post, fisele de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, state de salarii, ordine de plată, extrase de cont, declaratia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului si alte documente justificative, după caz.

(7) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare.

(8) Nu se va lua în calcul contravaloarea orelor suplimentare, primelor si oricărui tip de concediu.

(9) Nu constituie cheltuială eligibilă salariile alesilor locali.

(10) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile functionarilor publici încadrati în unitătile dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea.

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru deplasare numai pentru personalul angajat în proiect, care efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminarii, conferinte ce au loc pe teritoriul Programului.

(2) Cheltuielile de deplasare în afara ariei eligibile a Programului nu sunt eligibile, cu exceptia cazului în care sunt legate de realizarea activitătilor proiectului si sunt cuprinse în proiect. Acestea trebuie aprobate de comitetul comun de selectie în fiecare caz, simultan cu aprobarea proiectului.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru deplasare includ costurile de transport, cazare si diurnă.

(4) Pentru asigurarea transportului si cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislatia natională.

(5) Pentru deplasarea în tară, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii. Valoarea diurnei nu trebuie să depăsească cuantumul obtinut prin înmultirea cu 2,5 a cuantumului diurnei aplicabile angajatilor autoritătilor si institutiilor publice.

(6) Pentru deplasarea în străinătate, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile pentru transport vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii, iar cele pentru cazare si diurnă vor respecta plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice.

(7) Cheltuielile cu alocatia zilnică de subzistentă (per diem) se stabilesc de către angajator, respectând legislatia natională si prevederile Manualului aplicantului.

(8) Cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru expertii externi vor fi încadrate în costurile legate de serviciile pe care acestia le prestează si vor fi incluse la linia bugetară „Servicii externe".

(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) trebuie să nu mai fie incluse în altă linie bugetară.

Art. 11. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru serviciile externe, cheltuieli în relatia cu o tertă parte, contractată de LP sau PP pentru implementarea unei părti din activitătile din proiect, în următoarele conditii:

a) activitatea expertilor externi este esentială pentru implementarea proiectului;

b) onorariul expertilor externi este rezonabil, corespunde experientei si competentelor acestora, precum si calitătii serviciilor oferite;

c) serviciul nu este prestat de către LP, PP sau PA.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru serviciile externe includ următoarele costuri:

a) cheltuieli cu asigurarea managementului proiectului, în cazul în care beneficiarul nu dispune de personal calificat în acest scop. Costurile totale de management nu pot depăsi 5% din cheltuielile totale eligibile;

b) cheltuieli cu elaborarea de studii, cercetări;

c) cheltuieli cu expertiza tehnică si financiară, contabilitate, experti în achizitii publice, dacă aceste activităti sunt legate de proiect si sunt necesare implementării acestuia, dar care nu sunt legate direct si numai de managementul de proiect;

d) cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferinte, seminarii, întâlniri, workshopuri, traininguri. Aceste cheltuieli se pot defalca în functie de tipul activitătii, astfel: cheltuieli cu externalizarea serviciilor de transport, cazare, traduceri, închiriere săli etc, cheltuieli de catering pentru beneficiarii evenimentelor si grupurile-tintă;

e) cheltuieli cu transportul persoanelor care fac parte din categoria grupurilor-tintă sau a beneficiarilor finali ai proiectului;

f) cheltuieli pentru informare si publicitate - pliante, reclame, materiale promotionale, pagina web, brosuri, newsletter, alte costuri legate de publicatii etc. -, precum si cheltuieli specifice proiectului legate de promovare, vizibilitate si publicitate, în conformitate cu regulile cuprinse în Ghidul de vizibilitate;

g) cheltuieli cu alte servicii - în această categorie se includ alte tipuri de cheltuieli pentru servicii externe care sunt definite clar în cererea de finantare si trebuie să fie în legătură directă cu proiectul si care nu pot fi încadrate într-o altă linie bugetară, dar sunt necesare implementării proiectului.

(3) Nu sunt eligibile costurile pentru expertiza externă adusă ca aport de institutiile partenere în proiect, precum si de persoanele care fac parte din echipa de proiect.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind achizitionarea echipamentelor, numai cu conditia să fie noi si să nu fie depăsite din punct de vedere tehnic si moral.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru achizitionarea de echipamente includ costuri aferente echipamentelor legate de activitătile proiectului si necesare implementării acestuia.

Art. 13. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de investitii determinate de achizitionarea/închirierea/concesiunea de terenuri sau imobile, constructia/reconstructia/extinderea/ modernizarea clădirilor sau a altor obiective. În cazul achizitionării, proprietatea trebuie transferată partenerilor lideri de proiect sau partenerilor de proiect, cel târziu până la încheierea proiectului.

(2) Achizitia de terenuri este eligibilă în următoarele conditii:

a) este indispensabilă implementării proiectului;

b) costul achizitiei nu depăseste 10% din cheltuielile totale eligibile;

c) terenul a fost evaluat de către un expert autorizat, evaluarea nu trebuie să fie mai veche de 6 luni de la depunerea proiectului;

d) pretul achizitiei nu trebuie să depăsească pretul prevăzut în documentul de evaluare;

e) proprietarul actual sau unul dintre proprietarii anteriori nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 5 ani de sprijin financiar din partea CE sau a statului pentru achizitia terenului în cauză;

f) terenul să nu fie obiectul unei cereri de revendicare, al unui litigiu pe rol si să nu fie grevat de sarcini.

(3) Achizitia de clădiri este eligibilă în următoarele conditii:

a) este necesară implementării proiectului;

b) clădirea a fost evaluată de către un expert autorizat, evaluarea nu trebuie să fie mai veche de 6 luni de la depunerea proiectului;

c) pretul achizitiei nu trebuie să depăsească pretul stabilit în documentul de evaluare;

d) clădirea trebuie să nu fie grevată de sarcini, să nu constituie obiectul unui litigiu sau să formeze obiectul unui contract în derulare;

e) proprietarul actual sau unul dintre proprietarii anteriori nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 5 ani de sprijin financiar din partea CE sau a statului pentru achizitia clădirii în cauză.

(4) Costurile referitoare la constructia/reabilitarea/ modernizarea/extinderea clădirilor si a altor obiective sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) constructia trebuie să fie conformă normativelor si reglementărilor tehnice în constructii si trebuie să detină toate documentele, certificările, avizele necesare utilizării;

b) când beneficiarul proiectului nu este proprietarul respectivei/respectivului clădiri/teren, acesta trebuie să prezinte un contract de închiriere/concesiune sau dreptul de folosintă îndelungată/ comodat pentru o perioadă de cel putin 20 de ani de la încheierea proiectului.

(5) Cheltuielile de investitii pot include costuri determinate de:

a) pregătirea terenului: orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect, inclusiv cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor de pregătire a terenului ce constau în: demolări, demontare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, devierea retelelor de tevi pentru utilităti, canalizare etc;

b) reabilitarea terenului: lucrări si actiuni destinate protejării mediului, inclusiv refacerea amplasamentului după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi;

c) organizarea de santier: nivelarea terenului, inclusiv cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, demolări, demontare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier; achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului; întreruperea temporară a utilitătilor - apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare - a retelelor sau căilor de comunicatii - cale ferată, trafic fluvial sau aerian; furnizare temporară de utilităti si servicii de salubrizare; asigurarea serviciului de pază; desfiintarea organizării de santier.

(6) Cheltuielile de investitii trebuie să respecte axele prioritare, domeniile majore de interventie si actiunile indicative prezentate în Manualul aplicantului. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe categorii de lucrări.

Art. 14. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de regie. Acestea cuprind costuri, cheltuieli de regie calculate în baza unei pro-rata, legate de managementul general al proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor de regie sunt incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfăsoară activitătile proiectului, asigurarea utilitătilor - apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică si termică, gaze naturale, consumabile si birotică - multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet, servicii pentru întretinerea echipamentelor IT, precum si alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.

(3) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile de regie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să nu depăsească 5% din bugetul eligibil aferent fiecărui partener, fără însă a depăsi 25% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor de personal de la nivelul proiectului;

b) să respecte, pe toată durata de implementare a proiectului, metoda de calcul folosită pentru calculul pro-rata, pentru fiecare tip de cheltuială inclusă în categoria cheltuielilor de regie, care trebuie să fie justificată, rezonabilă si echitabilă si să rămână neschimbată pe întreaga perioadă de implementare. Această metodă va respecta prevederile Manualului aplicantului si va fi transmisă autoritătii nationale în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de cofinantare;

c) calculul cheltuielilor de regie trebuie să fie bine justificat, bazat pe documente si revizuit periodic;

d) ratele costurilor utilizate trebuie să se bazeze pe cheltuieli deja plătite, care să se reflecte atât în calculul costurilor, cât si în contabilitate. Acestea trebuie să fie verificabile;

e) să nu fi fost deja incluse si în alte costuri sau linii bugetare ale proiectului.

(4) Cheltuielile de regie se vor calcula numai pentru personalul direct implicat în proiect.

(5) Cheltuielile de regie generate de participarea expertilor externi în cadrul proiectului trebuie încadrate la capitolul „cheltuieli pentru serviciile externe".

Art. 15. - (1) Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislatia natională;

b) este identificată clar în cererea de rambursare;

c) este aferentă unor cheltuieli eligibile.

(2) Nu este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă costurilor generale de administratie calculate pe baza pro-rata pentru acei beneficiari care desfăsoară operatiuni cu drept de deducere.

Art. 16. - Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc: comisioanele pentru tranzactiile financiare transnationale, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea si administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor, costul garantiilor furnizate de bănci sau de alte institutii financiare în cazul în care astfel de garantii sunt cerute de legislatia natională sau comunitară, taxele notariale si pentru consultantă juridică, dacă sunt direct legate de proiect si necesare pentru implementarea acestuia. Art. 17. - Nu sunt considerate cheltuieli eligibile:

a) orice cheltuială plătită înainte sau după perioada de eligibilitate a proiectului, asa cum este ea definită în contractul de finantare, cu exceptia cheltuielilor de pregătire;

b) dobânzile debitoare;

c) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;

d) cheltuielile pentru locuinte;

e) amenzi, penalităti financiare, cheltuieli de judecată;

f) cheltuieli deja finantate din alte surse nerambursabile comunitare, internationale sau nationale;

g) facturi neplătite partial, precum compensatii pentru daune, plăti ale garantiilor, rabaturi etc;

h) datorii si provizioane pentru pierderi si datorii;

i) leasing;

j) achizitia de echipamente second-hand;

k) cheltuielile cu dobânzi si depăsiri de credite;

l) pierderi si comisioane de schimb valutar;

m) provizioane pentru pierderi si alte posibile viitoare răspunderi;

n) comisioane si dividende, plăti ale profiturilor;

o) achizitionarea de actiuni;

p) contributia în natură, precum utilizarea gratuită a unor spatii, echipamente sau facilităti, munca voluntarilor, în general orice contributie fără flux financiar;

q) plăti globale;

r) activităti subcontractate care cresc costurile unei operatiuni fără a aduce o valoare adăugată proportională;

s) contracte în care plata este definită ca procent din costul total al unei operatiuni, cu exceptia cazului în care LP sau PP justifică această plată prin valoarea serviciului sau lucrării prestate (de exemplu, prime de succes);

t) cheltuieli facturate unei terte părti, care nu se află în legătura cu LP sau PP;

u) orice cheltuială legată de servicii, bunuri, lucrări care nu sunt legate în mod direct de proiect si nu sunt aprobate în cadrul cererii de finantare;

v) cheltuieli care nu sunt asociate LP sau PP;

x) cheltuieli de protocol, cadouri, flori, taxe de intrare, materiale decorative si altele similare, dacă nu sunt legate de proiect.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 568.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind completarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007

 

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a institutiilor de învătământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat,

în baza Notei nr. 11.733 bis, 76.698 din 1 iulie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Precizările metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2007, se completează după cum urmează:

- Punctul 4 se completează cu două noi paragrafe cu următorul cuprins:

„În situatia în care un conducător de doctorat dovedeste competente, recunoscute national si international, într-un alt domeniu de studii universitare de doctorat decât cel în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat, poate solicita să devină conducător de doctorat în al doilea domeniu de studii universitare de doctorat, în cadrul aceleiasi institutii organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), cu avizul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), pe baza evaluării în conformitate cu sistemul de criterii.

Transferul unui conducător de doctorat de la o I.O.S.U.D. la alta se realizează prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, pe baza aprobării celor două institutii organizatoare implicate."

Art. II. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, care îl vor duce la îndeplinire.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 4.650.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucuresti – Giurgiu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 5 august 2009, o monedă din argint dedicată aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucuresti - Giurgiu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- material: argint 999 %o;

- greutate: 31,103 g;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;


- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă în centru locomotiva „Călugăreni" iesind din Gara Filaret din Bucuresti, reprezentată într-o imagine de epocă, în dreapta, stema României si anul de emisiune - 2009, iar în stânga, valoarea nominală - 10 LEI; deasupra gării, inscriptia „ROMÂNIA".

Reversul prezintă în partea superioară o imagine a Bucurestiului la mijlocul secolului al XlX-lea si inscriptia „BUCURESTI"; în centru, reprezentarea primului tren care a circulat între Bucuresti si Giurgiu; la dreapta, turnul din Giurgiu - simbol al orasului si inscriptia „GIURGIU", iar sub tren, inscriptia: „140 DE ANI DE LA INAUGURAREA LINIEI DE CALE FERATA".

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio argintiu.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucuresti - Giurgiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucuresti - Giurgiu se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 26.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. 2 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 4,81% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,03% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 28.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileste la un nivel de 30%.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 29.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 18,75 % pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 30.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 457 din 26 februarie 2009, completată prin scrisorile nr. 812 din 23 aprilie 2009 si nr. 1.090 din 22 iunie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Botosani, bd. Mihai Eminescu nr. 74, judetul Botosani, înregistrată la registrul comertului sub nr. J07/58/2004, cod unic de înregistrare nr. 16126111, înscrisă în registrul general la sectiunea h) „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-07-080073.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 619.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DODITĂ CREDIT IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DODITĂ CREDIT IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 152 din 12 iunie 2009, completată de documentatia depusă la Banca Natională a României sub nr. C/12.928 din 13 iulie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DODITĂ CREDIT IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bârlad, str. Weinfeld nr. 2, camera 2, judetul Vaslui, înregistrată la registrul comertului sub nr. J37/476/2006, cod unic de înregistrare nr. 18892255, înscrisă în registrul general la sectiunea k) „Activităti multiple de creditare" sub nr. RG-PJR-38-110015.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 620.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.